FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

2

3 FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2002

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Mika Varjola, SCC Viatek Oy Julkaisun laji Tutkimus Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut Tiivistelmä Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ovat edistyneet viime vuosina. Järjestelmiä on kehitetty ja kokeiltu, ja monissa kaupungeissa palvelut ovat jo kaupallisessa käytössä. Suomessa matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksupalvelu on käytössä Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Oulussa on käytössä kaksi eri järjestelmää. Lisäksi pysäköinnin voi maksaa matkapuhelimella mm. Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kehittyneiden matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien toimittajia on Euroopassa ja myös Suomessa useita. Muutamat yritykset tarjoavat tuotetta, joka antaa mahdollisuuden maksaa pysäköinnin matkapuhelimella esimerkiksi pysäköintilippuautomaattiin kytkettävän lisälaitteen avulla. Loppukäyttäjän kannalta paras matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä on helppokäyttöinen, nopea, monipuolinen, etäkäytettävä ja edullinen. Järjestelmässä tulee olla toiminto liiallisen maksujen kertymisen estämiseksi ja maksutapavaihtoehtoja tulee olla useita. Järjestelmän tulee veloittaa käyttäjää käytetyn pysäköintiajan perusteella ja vain niinä ajankohtina kuin se on aiheellista. Lisäksi järjestelmässä tulee olla toiminto, joka varoittaa käyttäjää pysäköintiajan päättymisestä. Pysäköintioperaattorin kannalta hyvä järjestelmä on helppokäyttöinen ja luotettava. Järjestelmässä tulee olla kattavat tilastointiominaisuudet sekä tieto ajantasaisesta pysäköintitilanteesta. Järjestelmän pysäköinninvalvonnan tulee olla helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Valvonnalle ei tule aiheutua lisäkustannuksia ja myös järjestelmän investointi- ja operointikustannusten tulee olla alhaiset. Kaikkien osapuolten kannalta täydellistä järjestelmää ei ole olemassa. Jokin loppukäyttäjän kannalta hyvä ominaisuus saattaa olla valvonnan kannalta huono. Esimerkiksi käytettäessä erillistä autolaitetta valvonta on nopeaa ja helppoa, mutta käyttäjä joutuu hankkimaan laitteen. Matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmää valittaessa eri vaatimuksia joudutaan sovittelemaan keskenään: esimerkiksi onko tavoitteena tarjota käyttäjille uusi maksamismahdollisuus ja saada heidät kenties lisäämään pysäköintiä, vai halutaanko ainoastaan vähentää pysäköinninvalvonnan kustannuksia. Selvityksessä haastateltujen kaupunkien edustajien mukaan tavoite kehittää asiakaspalvelua on tärkeä syy siihen, miksi matkapuhelinpohjaisiin pysäköinnin maksupalveluihin on ylipäätään investoitu. Tällä perusteella järjestelmän valinnassa loppukäyttäjien vaatimukset näyttävät nousevan etusijalle, kuitenkaan pysäköintioperaattorin vaatimuksia ja näkökulmaa unohtamatta. Avainsanat (asiasanat) Pysäköinti, pysäköintimaksut, matkapuhelin, matkapuhelimella maksaminen Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 12/2002 Kokonaissivumäärä 69 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Mika Varjola, SCC Viatek Ltd Type of publication Research Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Mobile Phone Based Parking Payments Abstract The development in the field of mobile phone based parking payments has been very intense in the last few years. New systems have been developed and tried out, and several systems are in commercial use mainly in European cities. In Finland one mobile phone based parking payment system is in use in Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna and Lappeenranta. In Oulu, two systems are in use. In addition to that, one system is also available in Helsinki-Vantaa airport. In Europe there are many mobile phone based payment system providers who offer highly developed systems. There are also companies, who offer systems which are integrated into normal pay-and-display machines, enabling the driver to use a mobile phone in paying for the parking. A good mobile phone based parking payment system from the drivers' point of view is easy and fast to use, versatile, relatively cheap to use and location-independent. There should be a function for preventing too high parking costs and the system should offer several paying methods. The system should charge the user only for the actual parking time, and it has to know the parking regulations in different areas. In addition to that, there should be a function which warns the user for example with an SMS message when the parking time is about to expire. From the parking operators' point of view the system must be reliable and easy to use. There should be comprehensive functions for compiling statistics and the system should be able to tell the real-time parking information. Parking enforcement should be easy and fast to do, and investment and operational costs should not be too high. It is clear that there is no perfect system from all points of view. For example, a good feature for the driver can be far from good from the parking enforcement officers' point of view. Due to that, compromises have to be made. These compromises are affected by traffic policy. For example, does the parking operator want to offer a new, easy to use payment system for drivers, or to minimise the costs in the parking enforcement process. The representatives of cities interviewed in this study claimed, that the objective to improve service is important and in many cases the most important reason for investing in mobile phone based parking payment systems. Thus, when investing to new payment system(s), the parking operator should keep in mind which features are important to drivers. However, the features important to the parking operator itself should of course not be forgotten. Keywords Parking, parking payments, mobile phone, mobile parking payments Miscellaneous Serial name and number FITS publications 12/ 2002 Pages, total 69 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut tulevat nousemaan vähitellen uudeksi kaupunkiliikenteen elektroniseksi palvelumuodoksi. On mahdollista, että ne voivat kuluvan vuosikymmenen aikana osin syrjäyttää kadunvarsipysäköinnin pysäköintimittareita ja lipukeautomaatteja. Vastaavaa kehitystä on nähtävissä joukkoliikenteen puolella, sillä elektroninen kertalippu näyttää saavuttavan suosiota erityisesti nuorten ikäluokkien keskuudessa. Matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalvelujen kehitys ei ole sidoksissa yksinomaan nykyiseen "mobiilikulttuuriin". Uudet kolmannen sukupolven matkapuhelintekniikat ja palvelumuodot raivaavat elintilaa myös pysäköinnin maksupalvelujen kehittymiseen ja tekevät ne käyttäjälleen edullisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi. Matkapuhelimien elinkaaren ennustetaan yhä vain lyhenevän, joten uudet tekniset mahdollisuudet saattavat yleistyä nopeasti. Pysäköintioperaattorien kaupunkien ja pysäköintilaitosten ylläpitäjien ennakkoluulottomuus sovittaa omat pysäköintijärjestelmänsä uuden tekniikan vaatimusten mukaiseksi on palvelujen yleistymisen kannalta tärkeää. Pysäköijän on voitava yksilöidä pysäköintirajoitukset maksutapahtumaa varten nykyistä yksinkertaisemmin. Toisaalta operaattoreilla on mahdollisuudet kohdistaa pysäköintimaksut ajallisesti tai alueellisesti tai vieläpä käyttäjäryhmittäin entistä joustavammin. Matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalvelujen järjestelmätoimittajien merkitys on tärkeä. Uusia järjestelmiä tulee markkinoille ja toisia kuolee pois. Elinvoimaisimmat pysyvät mukana kilpailuissa ja samalla viitoittavat tietä tulevalle kehitykselle. Tästä syystä eri järjestelmien rajapintojen on oltava riittävän avoimia, jotta teleoperaattoreilla on mahdollisuus tukea erilaisia teknisiä ratkaisuja siten että loppukäyttäjällä on mahdollisuus valita palvelutuottajansa rajoituksitta. Nyt käsillä oleva selvitys esittää vallitsevan tilanteen sekä operaattorien että järjestelmätoimittajien näkökulmasta syksyllä Selvityksen lopussa on tiivistetty esitys siitä, minkälainen on hyvä matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä toisaalta käyttäjän ja toisaalta operaattorin näkökulmasta. Selvitys on ensimmäinen suomenkielinen esitys asiasta. Useat käsitteet kuten koko matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksupalvelu hakee vielä muotoaan yhdessä monien muiden vastaavien maksujärjestelmien kanssa. Onko se tulevaisuudessa mobiiliparkkimaksu vai kännykkäpysäköintimaksu vai jotain aivan muuta sen lähivuodet näyttävät. Selvityksen on laatinut diplomi-insinööri Mika Varjola SCC Viatek Oy:stä. Työ sisältyy Liikenneministeriön liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (FITS) kuuluvan osaprojektin FITS-6 Älykäs liikenteenoh-

8 jaus -hankkeeseen. Työn kuluessa useat hankkeen johtoryhmän jäsenet ovat tuoneet julki kokemuksiinsa perustuvia arvokkaita neuvoja ja kommentteja, joista heille kaikille lämmin kiitos. Kommentit ovat nähtävissä FITS-6-internetsivulla osoitteessa Kannelmäessä Kari Sane FITS-6 Älykäs liikenteenohjaus Hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja

9 SISÄLTÖ ESIPUHE... 5 KÄYTETYT LYHENTEET JOHDANTO Taustaa Tavoitteet ja työmenetelmät MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUKSET Taustaa Erilaisten pysäköintitapojen maksujärjestelmien toiminta yleisellä tasolla Kadunvarsipysäköinti, maksu matkapuhelimella Kadunvarsipysäköinti, maksu ajoneuvolaitteella Kadunvarsipysäköinti, maksu soittamalla lippuautomaattiin Avoin pysäköintialue Puomein suljettu pysäköintialue Matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden edut ja haitat Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Suomalaiset ja Suomessa toimivat matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien järjestelmätoimittajat Payway Oy Voicebit Oy Peek Traffic Inc Telepay Finland Oy Dynexco Oy Eurooppalaisia matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien järjestelmätoimittajia Easypark AS EMT Itsmobile Ltd Mint AB Mobile2Meter Mobipower B.V Park by Phone Ltd Park Plus AG ParkLine Tele P AB Tele-Pay

10 3 MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN NYKYISIÄ JA POTENTIAALISIA KÄYTTÖÖNOTTAJATAHOJA Taustaa Kotimaiset järjestelmän käyttöönottaneet tahot Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Oulun kaupunki Ulkomaiset järjestelmän käyttöönottaneet tahot Tukholma Oslo Groningen Potentiaalisia matkapuhelinmaksamisen käyttöönottajatahoja Suomessa Jyväskylän Pysäköintitalo Oy Tampereen kaupunki BK-Group, Helsinki Järjestelmien loppukäyttäjät SUOSITUS HYVÄSTÄ MATKAPUHELINPOHJAISESTA PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Hyvän järjestelmän ominaisuuksia Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Suositus hyvästä maksujärjestelmästä Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Kokonaistarkastelu TULEVAISUUS JA JATKOTOIMENPITEET Ideoita uusista palveluista Reaaliaikainen pysäköinti-informaatio Automaattinen käyttäjän tunnistus ja maksu Yleinen järjestelmien käyttöliittymä Järjestelmätoimittajien jatkosuunnitelmat Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi YHTEENVETO LÄHTEET HENKILÖLÄHTEET

11 KÄYTETYT LYHENTEET DTMF GPRS GPS GSM IVR PDA PIN RFID SIM SMS USSD WAP Dual Tone Multi Frequency, puhelimen äänitaajuussignaali General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen radioverkko Global Positioning System, eräs satelliittipaikannusjärjestelmä Global System for Mobile Communications Interactive Voice Response System, interaktiivinen puhepostijärjestelmä Personal Digital Assistant, esimerkiksi kämmentietokone Personal Identification Number, tunnusluku Radio Frequency Identification, tunnistaminen radiotaajuuksien avulla Subscriber Identification Module, henkilökohtainen gsm-liittymäkortti Short Message System, lyhytsanomapalvelu (tekstiviesti) Unstructured Supplementary Service Data, lisäpalveluinformaatio Wireless Application Protocoll 9

12

13 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Viime aikoina matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden alalla on tapahtunut paljon sekä Keski-Euroopassa että Suomessa. On kehitetty useita järjestelmiä ja tehty palvelukokeiluja, ja monissa kaupungeissa palvelut ovat nykyään kaupallisessa käytössä. Suomessa yksi tai useampi matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä oli selvityshetkellä otettu käyttöön Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Espoossa, Lappeenrannassa sekä Oulussa (2 järjestelmää). Kehitys matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden alalla on nopeaa ja jatkuvaa. Näin ollen on oletettavaa, että tässä raportissa esitetyt tiedot tulevat etenkin järjestelmien osalta vanhenemaan varsin nopeasti. Raportissa esitetyt tiedot maksujärjestelmistä on kerätty pääasiassa kevään ja alkukesän 2002 aikana. 1.2 Tavoitteet ja työmenetelmät Tämän projektin tavoitteena oli selvittää käytössä olevien sekä suunniteltujen matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden toimintaa sekä selvittää Suomessa jo käytössä olevien palveluiden käytettävyyttä ja niistä saatuja kokemuksia. Lisäksi tavoitteena oli antaa suositus hyvän, matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmän ominaisuuksista ja vaatimuksista sekä koota asiaan liittyen uusia ideoita, joita voitaisiin kenties tulevaisuudessa tuotteistaa. Hankkeessa tehtiin kirjallisuusselvitys, jossa selvitettiin keskeisimmät matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksujärjestelmät. Kirjallisuusselvitystä täydennettiin haastatteluilla. Lisäksi luotiin katsaus kaupunkien maksujärjestelmistä saamiin kokemuksiin. Suomen osalta näitä asioita selvitettiin myös haastatteluiden avulla. Haastateltavia tahoja olivat pysäköintioperaattoreiden, pääasiassa kaupunkien, edustajat. Myös suunniteltuja palveluita kartoitettiin kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden avulla. Järjestelmiin ja laitteistoihin liittyvien liikesalaisuuksien takia osa kertyneestä aineistosta jätettiin raportoimatta. Käyttäjien tarpeiden määrittäminen on keskeinen tekijä arvioitaessa parhaita sovelluksia ja niistä saatavia hyötyjä. Tutkimukseen sisällytetyissä haastatteluissa pyrittiinkin selvittämään myös loppukäyttäjien saamia kokemuksia Suomessa käytössä olevista järjestelmistä. Haastateltavia tahoja tässä yhteydessä olivat järjestelmätoimittajat ja pysäköintioperaattorit, koska varsinaista loppukäyttäjille suunnattua kyselyä ei tähän projektiin ollut kustannussyistä mahdollista sisällyttää. Käyttäjien kokemuksia voitaneen 11

14 käsitellä syvällisemmin esimerkiksi FITS-ohjelman hankealueessa 2 Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet. Palvelujärjestelmän tekninen toiminnallisuus ja käyttökustannukset määräävät usein sen, yleistyykö palvelun käyttö ja toisaalta sen, saadaanko järjestelmästä siltä toivottavat hyödyt. Hankkeessa pyrittiinkin myös määrittämään hyvä matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä siten, että kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden pohjalta annettiin suositus teknisesti hyvän sekä hyvän käytettävyyden omaavan järjestelmän ominaisuuksista ja vaatimuksista sekä loppukäyttäjän että pysäköintioperaattorin näkökulmasta. 12

15 2 MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUKSET 2.1 Taustaa Pysäköinti voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti: Kadunvarsipysäköinti Pysäköintitalossa tai avoimella pysäköintialueella pysäköinti Pysäköintitalossa tai puomein suljetulla pysäköintialueella pysäköinti Myös matkapuhelinpohjaisia maksumenetelmiä on erilaisia: Pysäköinnin rekisteröiminen matkapuhelimella Pysäköinnin rekisteröiminen ajoneuvossa olevalla, langattomalla laitteella joka hyödyntää matkapuhelinteknologiaa Maksun maksaminen matkapuhelimella pysäköintilipukkeen oston yhteydessä (edellyttää käyntiä lippuautomaatilla ja perinteisen paperilipukkeen käyttöä). Kirjallisuuskatsauksessa tällä hetkellä yleisimmäksi järjestelmäksi osoittautui matkapuhelimella rekisteröitävä kadunvarsipysäköinti. 2.2 Erilaisten pysäköintitapojen maksujärjestelmien toiminta yleisellä tasolla Kadunvarsipysäköinti, maksu matkapuhelimella Yleinen palvelun toimintakuvaus Useat järjestelmät toimivat seuraavalla tavalla: Aloittaakseen pysäköinnin käyttäjä soittaa IVR-palveluun (interaktiivinen puhepostijärjestelmä, Interactive Voice Response System). Käyttäjä tunnistetaan yleensä matkapuhelinnumeron perusteella, mutta myös PIN-koodia (Personal Identification Number) saatetaan käyttää joko puhelinnumeron vaihtoehtona tai lisänä. Käyttäjä valitsee valikosta tietyn pysäköintialueen ja järjestelmä vahvistaa valinnan. Nyt ajoneuvo on rekisteröity järjestelmäoperaattorin tietokantaan aktiiviseksi ja käyttäjä voi poistua ajoneuvolta. Valvonta tapahtuu siten, että pysäköinnintarkastaja tunnistaa esimerkiksi tuulilasissa olevasta tarrasta ajoneuvon kuuluvan matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmän piiriin. Tarkastaja käyttää kannettavaa lukulaitetta lukeakseen ajoneuvon koodin. Laite on yhteydessä keskustietokantaan joten tarkastaja saa tiedon onko ajoneuvo laillisesti vai laittomasti pysäköity. Mahdollinen pysäköintivirhemaksu annetaan perinteiseen tapaan. 13

16 Kun käyttäjä palaa ajoneuvolleen, hän soittaa uudelleen IVR-palveluun lopettaakseen pysäköinnin. Pysäköintitapahtuman kesto- ja hintatiedot kerrotaan käyttäjälle IVRpalvelussa tai ne ovat luettavissa puhelimen näytöltä. Tarkempi toimintakuvaus Käyttääkseen palvelua käyttäjän on rekisteröidyttävä järjestelmän käyttäjäksi. Tämä edellyttää yleensä henkilö-, ajoneuvo- ja maksutapatietojen antamista. Rekisteröityminen voidaan hoitaa esimerkiksi puhelimitse, Internetin välityksellä tai lähettämällä rekisteröintilomake postitse järjestelmäoperaattorille. Pysäköidessään ajoneuvonsa käyttäjän täytyy tietää toimiiko palvelu alueella ja mikä on kyseisen alueen koodi. Yleensä tämä tieto löytyy pysäköintilippuautomaateista, erillisestä järjestelmätoimittajan esitteestä tai liikennemerkkien lisäkilvistä (ei Suomessa). Pysäköityään autonsa käyttäjä ottaa yhteyden maksujärjestelmään. Se voi tapahtua esimerkiksi seuraavin tavoin: Soittamalla IVR-palveluun Soittamalla asiakaspalveluun Lähettämällä tekstiviestin järjestelmään Muokkaamalla pysäköinnin statustietoaan WAPin kautta Muokkaamalla pysäköinnin statustietoaan Internetin kautta (edellyttää pääsyä Internetiin pysäköinnin aloittamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen). Tulevaisuudessa saatetaan hyödyntää myös puheentunnistusteknologiaa. Riittävällä tarkkuudella toimivia tunnistusratkaisuja on jo olemassa. Käyttäjä voidaan tunnistaa GSM-standardin ns. CallerID:stä (soittajan numero näkyy vastaanottajalle), ja/tai PIN-koodista. Mikäli järjestelmää käytetään Internetin kautta, tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana (tai PIN-koodi). Jotta järjestelmää voisi käyttää myös esimerkiksi mukana olevan matkustajan puhelimella, järjestelmässä tulisi aina olla PIN-koodin kyselymahdollisuus. Aloitussoittonumerot vaihtelevat: numero voi olla sama kaikkialla, mutta se voi olla myös aluekohtainen tai pysäköintioperaattorikohtainen. Mikäli numero on kaikkialla sama, täytyy kaupunki-, pysäköintioperaattori- ja aluetiedot kysyä käyttäjältä erikseen. Tämä onnistuu antamalla eri kaupunkien operaattoreille eri alueilla yksilölliset koodit. Tulevaisuudessa käytössä saattaa olla myös GPS-järjestelmään (Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä) perustuvaa tekniikkaa. Pysäköintiajan asettaminen voi hoitua eri tavoin: käyttäjän toimesta, automaattisesti alueella enimmillään sallitun pysäköintiajan mukaiseksi tai automaattisesti pysäköintioperaattorin haluaman ajan mukaiseksi. Maksimiajan automaattinen ehdottaminen no- 14

17 peuttaa toimintaa, mutta saattaa aiheuttaa korkeita ja aiheettomia pysäköintimaksuja mikäli käyttäjä ei muista kirjautua ulos järjestelmästä. Niissä järjestelmissä, joissa käyttäjä voi määrittää pysäköinnin päättymisajan, pysäköintiaikaa voidaan yleensä myös pidentää etäkäytöllä toisin sanoen käymättä ajoneuvon luona. Useissa järjestelmissä on myös palvelu, joka varoittaa käyttäjää tekstiviestillä pysäköintiajan päättymisestä. Pysäköinnin lopetusprosessi vastaa aloitusprosessia. Kun käyttäjä ottaa yhteyden järjestelmään, järjestelmä tietää että ajoneuvo on jo pysäköitynä ja aloittamisen sijasta lopettaa pysäköinnistä veloittamisen. Muut toiminnot Useissa järjestelmissä on toimintoja, joita voi käyttää Internetin avulla. Näitä ovat mm. historiatietojen katselu ja raportointi, henkilötietojen muutosmahdollisuus sekä pysäköinnin aloittamis- ja lopettamistoiminnot. Asiakaspalvelu kattaa yleensä puhelinpalvelun, joka tarjoaa apua käyttäjän sitä tarvitessa. Yleisiä palveluita ovat mm: Uusien käyttäjien rekisteröinti Käyttäjien kysymyksiin vastaaminen Pysäköinnin aloittaminen ja lopettaminen käyttäjän pyynnöstä Tiedusteluihin vastaaminen (potentiaaliset käyttäjät) Palautteen vastaanotto ja käsittely. Laskutus hoidetaan yleensä säännöllisesti, joko kuukausittain tai summan ylittäessä tietyn rajan. Joissakin järjestelmissä käyttäjällä on virtuaalitili, jonne hän tallettaa rahaa pysäköintimaksuja varten. Matkapuhelinoperaattoreilla on hyvät valmiudet luoda käyttäjien laskutusjärjestelmä, lisäksi käyttäjien tiedot ovat jo olemassa joten rekisteröityminen voidaan välttää jopa kokonaan. Maksuvaihtoehtoja ovat usein pankki- tai luottokorttimaksu, joku muu maksukorttimaksu (esimerkiksi öljy-yhtiön kortti), maksu puhelinlaskun yhteydessä tai erityisen laskutusjärjestelmän käyttö. Jälkimmäisessä tapauksessa laskutus hoidetaan suoraan järjestelmäoperaattorin toimesta. Pysäköinninvalvonta Pysäköinnintarkastaja tunnistaa järjestelmään kuuluvan ajoneuvon (tarrasta tai viivakoodista), yksilöi sen ja tarkistaa järjestelmästä onko se pysäköity laillisesti vai laittomasti. Tämä voidaan hoitaa usealla tavalla: Lukemalla viivakoodi kannettavalla lukulaitteella ja ottamalla GSM- tai WAPyhteys keskusjärjestelmään. Usein käytössä on myös hakutoiminto erilaisin hakukriteerein. 15

18 Käyttämällä tavallista GSM- tai GPRS-puhelinta jossa on viivakoodinlukija. Jos viivakoodilukijaa ei ole, ajoneuvon tiedot voidaan syöttää manuaalisesti puhelimeen kyselyn tekemistä varten. Soittamalla IVR-palveluun ja selvittämällä tapahtumatiedot Soittamalla palvelukeskukseen, jonka työntekijät selvittävät kyseisen ajoneuvon pysäköintimaksun tilan. Pysäköintivirhemaksu annetaan tarvittaessa perinteiseen tapaan. Valvonta-asiat ovat merkittäviä pysäköintioperaattorin kannalta. Kannettavia päätelaitteita ei yleensä ole ennestään käytössä mutta jos on, ne pitää saada toimimaan uuden järjestelmän kanssa. Mikäli kaupungissa on käytössä useita matkapuhelinpohjaisia pysäköinnin maksujärjestelmiä, eri järjestelmien piiriin kuuluvien ajoneuvojen pysäköinnin valvontaa saatetaan joutua suorittamaan eri laitteilla. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole, sillä useita järjestelmiä voidaan valvoa esimerkiksi WAP-yhteyden avulla. Järjestelmänhallinta Pysäköintioperaattori voi useissa järjestelmissä muuttaa hintoja, pysäköinnin enimmäisaikoja, asukaspysäköintiasioita ym. Internetin kautta. Kaikki järjestelmätoimittajat eivät kuitenkaan anna pysäköintioperaattoreille näitä oikeuksia, vaan tekevät työn itse saatujen ohjeiden mukaisesti. Pysäköintioperaattori voi useissa järjestelmissä myös seurata pysäköintitapahtumia reaaliajassa. Tiedoista voi yleensä myös tehdä tilastoja sekä raportteja. Joissakin järjestelmissä on myös toiminto, jonka avulla pysäköinnintarkastajien aktiivisuutta voi valvoa reaaliajassa. Tulevaisuudessa, esimerkiksi mikäli kaikki autoilijat maksaisivat pysäköintinsä matkapuhelimella, pysäköintioperaattori voisi vaikuttaa paikkakiertoon käyttämällä kysynnän mukaan muuttuvia hintoja. Korkeampi kysyntä johtaisi korkeampiin hintoihin. Tämä on merkittävä liikennepoliittinen asia, jonka vaikutuksia voisi tutkia tarkemmin Kadunvarsipysäköinti, maksu ajoneuvolaitteella Matkapuhelinpohjainen, toisin sanoen matkapuhelintekniikkaa hyödyntävä pysäköinnin maksujärjestelmä voidaan toteuttaa myös ajoneuvokohtaisella laitteella. Laitteessa tulee tällöin olla GSM-yhteys keskustietokantaan omalla SIM-kortilla (Subscriber Identification Module, henkilökohtainen gsm-liittymäkortti), tai sen tulee toimia käyttäjän matkapuhelimen kanssa Bluetooth- tai infrapunayhteyden avulla. Laitteessa tulee olla myös näyttö pysäköinnintarkastajaa varten, josta käy ilmi onko pysäköinti maksettu vai ei. 16

19 Pysäköinnin maksaminen aloitetaan aktivoimalla ajoneuvolaite, joka ottaa yhteyden keskustietokantaan. Maksaminen lopetetaan vastaavalla tavalla. Valvonta tapahtuu joko visuaalisesti ajoneuvolaitetta katsomalla tai ottamalla langaton yhteys ajoneuvolaitteeseen. Valvonta on siis varsin helppoa, eikä välttämättä edellytä uusien laitteiden hankintaa pysäköinnintarkastajille. Suurin hyöty ajoneuvokohtaisten pysäköintilaitteiden valvonnassa on se, ettei ajoneuvoa tarvitse yksilöidä. Tällöin erillisiä investointeja valvontalaitteisiin ei välttämättä tarvita. Käyttäjän kannalta erillinen autolaite on ongelmallinen, sillä se vaatii investoinnin. Laitteet ovat usein kalliita ja niiden käyttökustannukset saattavat olla merkittävät. Laitteet saattavat myös vanheta nopeasti ja niiden elinkaarikustannukset ovat merkittävät Kadunvarsipysäköinti, maksu soittamalla lippuautomaattiin Kolmas vaihtoehto kadunvarsipysäköinnin maksamiseen matkapuhelimella on soittaminen lippuautomaattiin. Järjestelmä toimii siten, että pysäköintilippu hankitaan normaaliin tapaan automaatista mutta itse maksu tapahtuu soittamalla automaattiin, jolloin veloitus kohdistuu matkapuhelimelle. Tämä menetelmä ei eroa merkittävästi perinteisistä lippuautomaattimaksuista, eikä suuria investointeja näin ollen tarvita. Koska käyttäjä saa fyysisen pysäköintilipun, ei valvontaan tule muutoksia. Tässä maksumenetelmässä tarvitaan lippuautomaatteihin esimerkiksi omat GSMmoduulit, jotta niihin voi soittaa. Investointi on yleensä melko kallis, sillä joka automaatissa tulee olla oma moduuli. Toinen vaihtoehto on kytkeä automaatit keskusjärjestelmään esimerkiksi ISDN-liittymällä, jolloin käyttäjä voi soittaa aina samaan numeroon ja sitten valita käyttämänsä lippuautomaatin koodin Avoin pysäköintialue Seuraavassa on esitetty yksi mahdollisuus pysäköinnin maksamisesta matkapuhelimella avoimella pysäköintialueella. Kyseisen järjestelmän käyttö ei edellytä ajoneuvon tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä, sillä järjestelmä perustuu yksilöitäviin pysäköintiruutuihin. Aloittaakseen pysäköinnin käyttäjä soittaa IVR-palveluun. Käyttäjä tunnistetaan matkapuhelinnumeron perusteella, mutta myös PIN-koodia saatetaan käyttää vaihtoehtona tai lisänä. Käyttäjä valitsee valikosta tietyn pysäköintialueen tai -talon, ja lisäksi ilmoittaa valitsemansa pysäköintiruudun numeron. Järjestelmä vahvistaa valinnan. Nyt pysäköintiruutu on rekisteröity järjestelmäoperaattorin tietokantaan "aktiiviseksi" ja käyttäjä voi poistua ajoneuvolta. Valvonta tapahtuu siten, että pysäköinnintarkastaja tunnistaa esimerkiksi tuulilasissa olevasta tarrasta ajoneuvon kuuluvan matkapuhelinpohjaisen maksujärjestelmän piiriin. 17

20 Tarkastaja käyttää keskustietokantaan yhteydessä olevaa kannettavaa päätelaitetta saadakseen listan pysäköintiruuduista, joissa olevien ajoneuvojen pysäköinti on maksettu. Vertaamalla tätä tietoa käytössä oleviin pysäköintipaikkoihin tarkastaja näkee mitkä ajoneuvot on pysäköity laillisesti ja mitkä eivät. Mahdollinen pysäköintivirhemaksu annetaan perinteiseen tapaan. Kun käyttäjä palaa ajoneuvolleen, hän soittaa uudelleen IVR-palveluun lopettaakseen pysäköinnin. Pysäköintitapahtuman kesto- ja hintatiedot kerrotaan käyttäjälle. Pysäköitäessä kerrotaan siis pysäköintiruudun numero, eikä ajoneuvon rekisteritunnusta. Näin ollen jokaisella pysäköintiruudulla on oltava oma, yksilöity koodi. Tätä toimintamallia voisi soveltaa myös kadunvarsipysäköinnissä, mikäli jokaisella pysäköintiruudulla olisi oma koodinumeronsa. Käytännössä tämän toteuttaminen lienee kuitenkin turhan hankalaa. Suuri etu on, jos palvelu toteutetaan yhteistyössä matkapuhelinoperaattorin kanssa. Tällöin kyseisen matkapuhelinoperaattorin asiakkaiden erillinen rekisteröityminen järjestelmän käyttäjiksi ei ole tarpeen, koska ajoneuvon rekisterinumeroa tarvitse ilmoittaa järjestelmään ja näin ollen tarvittavat käyttäjätiedot on jo olemassa Puomein suljettu pysäköintialue Suljetun pysäköintialueen tapauksessa käytössä ei tiettävästi vielä ole matkapuhelinpohjaisia maksujärjestelmiä. Ainakin yksi järjestelmä on kuitenkin olemassa, mutta se otettaneen kaupalliseen käyttöön vasta loppuvuonna Seuraavassa on esitetty järjestelmän toimintakuvaus. Palvelun käyttö vaatii käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröinnin voi tehdä etukäteen tai ensimmäisellä palvelun käyttökerralla. Pysäköintilaitoksen puomilla käyttäjä soittaa aloitussoiton tiettyyn pysäköintilaitoskohtaiseen numeroon, jonka jälkeen puomi nousee ja veloitus pysäköinnistä alkaa. Pelkkä soittoyritys riittää käyttäjän tunnistamiseen, ja koska puhelua ei avata, ei käyttäjälle synny puhelukustannuksia. Pysäköintilaitoksesta ulos ajaessaan käyttäjä soittaa lopetuspuhelun jolloin pysäköintiveloitus katkeaa ja puomi nousee. Pysäköintilaitokseen tarvitaan normaalit puomit ja tunnistimet sekä erillinen ohjauslaite, jossa on SIM-kortti. Valvontaa ei tarvita, koska voidaan olettaa että kaikki sisään päässeet ajoneuvojen kuljettajat maksavat pysäköinnistään. 18

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (5) 1 Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskevan pysäköintitunnusjärjestelmän kokemukset (a-asia) Pöydälle 22.03.2016 HEL 2013-010765 T 08 03 01 01 Hankenumero 0902_28

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n

Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n hoidettavaksi 1.5. lähtien ja 1.11.2015 siirtyy myös

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Nokia E5 ja Mail for Exchange

Nokia E5 ja Mail for Exchange Nokia E5 ja Mail for Exchange Uuden esiasennetun puhelinlaitteen käyttöönotto tapahtuu DataInfon käyttäjälle lähettämien ohjeiden mukaan. Ohjeistetussa käyttöönotossa puhelimeen asentuu langattoman verkon

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin?

Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Me voimme auttaa! Hisselektronik kehittää ja valmistaa elektroniikkaa hissiteollisuudelle. Tuotteet ovat pääasiassa hissipuhelimia sekä langalliseen puhelinverkkoon

Lisätiedot

LIITE 1. PALVELUKUVAUS 1. Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu LIITE 1. PALVELUKUVAUS Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kaija Kossila

LIITE 1. PALVELUKUVAUS 1. Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu LIITE 1. PALVELUKUVAUS Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kaija Kossila LIITE 1. PALVELUKUVAUS 1 Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu LIITE 1. PALVELUKUVAUS 7.11.2016 Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kaija Kossila LIITE 1. PALVELUKUVAUS 2 JOHDANTO Tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen?

1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen? Elisa Oyj Liite 1 (5) ELISA 010-VASTAAJA JA ELISA 010-FAKSI FAQ 1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen? Elisa 010-Vastaajassa ja Elisa 010-Faksissa voidaan lähettää SMS-tiedonanto

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Ring-koulutus. Sauvon Kunta

Ring-koulutus. Sauvon Kunta Ring-koulutus Sauvon Kunta Perusasiat Kaikki puhelinliikenne on matkapuhelinverkossa Matkapuhelinnumero Yritysnumero Alanumero (4xxx) Puheposti toimii numerossa 777 (Ulkonumero: +358 2 474 4177) Oletusasetukset

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Lisäksi 04.01.-15.01.2016 välisenä aikana klo 08.00-12.00 ja 13.00 16.00.

Lisäksi 04.01.-15.01.2016 välisenä aikana klo 08.00-12.00 ja 13.00 16.00. 1(8) HENKILÖKUNNAN PYSÄKÖINTI VUONNA 2016 Pysäköintikorttien myynti ja välitys Meilahden sairaala-alueella tapahtuu osoitteesta: Turvakeskus, Haartmaninkatu 4, rakennus 13. (muut välityspaikat mainitaan

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Matkapuhelimen käyttäjän ohje

Elisa Puheratkaisu Vakio Matkapuhelimen käyttäjän ohje Elisa Oyj KÄYTTÖOHJE 1 (8) Elisa Puheratkaisu Vakio Matkapuhelimen käyttäjän ohje Elisa Oyj KÄYTTÖOHJE 2 (8) Sisältö 1 PALVELUN PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ... 3 1.1 Soittotavat... 3 1.1.1 Sisäpuhelujen soittaminen...

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot