FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

2

3 FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2002

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Mika Varjola, SCC Viatek Oy Julkaisun laji Tutkimus Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut Tiivistelmä Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ovat edistyneet viime vuosina. Järjestelmiä on kehitetty ja kokeiltu, ja monissa kaupungeissa palvelut ovat jo kaupallisessa käytössä. Suomessa matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksupalvelu on käytössä Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Oulussa on käytössä kaksi eri järjestelmää. Lisäksi pysäköinnin voi maksaa matkapuhelimella mm. Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kehittyneiden matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien toimittajia on Euroopassa ja myös Suomessa useita. Muutamat yritykset tarjoavat tuotetta, joka antaa mahdollisuuden maksaa pysäköinnin matkapuhelimella esimerkiksi pysäköintilippuautomaattiin kytkettävän lisälaitteen avulla. Loppukäyttäjän kannalta paras matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä on helppokäyttöinen, nopea, monipuolinen, etäkäytettävä ja edullinen. Järjestelmässä tulee olla toiminto liiallisen maksujen kertymisen estämiseksi ja maksutapavaihtoehtoja tulee olla useita. Järjestelmän tulee veloittaa käyttäjää käytetyn pysäköintiajan perusteella ja vain niinä ajankohtina kuin se on aiheellista. Lisäksi järjestelmässä tulee olla toiminto, joka varoittaa käyttäjää pysäköintiajan päättymisestä. Pysäköintioperaattorin kannalta hyvä järjestelmä on helppokäyttöinen ja luotettava. Järjestelmässä tulee olla kattavat tilastointiominaisuudet sekä tieto ajantasaisesta pysäköintitilanteesta. Järjestelmän pysäköinninvalvonnan tulee olla helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Valvonnalle ei tule aiheutua lisäkustannuksia ja myös järjestelmän investointi- ja operointikustannusten tulee olla alhaiset. Kaikkien osapuolten kannalta täydellistä järjestelmää ei ole olemassa. Jokin loppukäyttäjän kannalta hyvä ominaisuus saattaa olla valvonnan kannalta huono. Esimerkiksi käytettäessä erillistä autolaitetta valvonta on nopeaa ja helppoa, mutta käyttäjä joutuu hankkimaan laitteen. Matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmää valittaessa eri vaatimuksia joudutaan sovittelemaan keskenään: esimerkiksi onko tavoitteena tarjota käyttäjille uusi maksamismahdollisuus ja saada heidät kenties lisäämään pysäköintiä, vai halutaanko ainoastaan vähentää pysäköinninvalvonnan kustannuksia. Selvityksessä haastateltujen kaupunkien edustajien mukaan tavoite kehittää asiakaspalvelua on tärkeä syy siihen, miksi matkapuhelinpohjaisiin pysäköinnin maksupalveluihin on ylipäätään investoitu. Tällä perusteella järjestelmän valinnassa loppukäyttäjien vaatimukset näyttävät nousevan etusijalle, kuitenkaan pysäköintioperaattorin vaatimuksia ja näkökulmaa unohtamatta. Avainsanat (asiasanat) Pysäköinti, pysäköintimaksut, matkapuhelin, matkapuhelimella maksaminen Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 12/2002 Kokonaissivumäärä 69 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Mika Varjola, SCC Viatek Ltd Type of publication Research Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Mobile Phone Based Parking Payments Abstract The development in the field of mobile phone based parking payments has been very intense in the last few years. New systems have been developed and tried out, and several systems are in commercial use mainly in European cities. In Finland one mobile phone based parking payment system is in use in Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna and Lappeenranta. In Oulu, two systems are in use. In addition to that, one system is also available in Helsinki-Vantaa airport. In Europe there are many mobile phone based payment system providers who offer highly developed systems. There are also companies, who offer systems which are integrated into normal pay-and-display machines, enabling the driver to use a mobile phone in paying for the parking. A good mobile phone based parking payment system from the drivers' point of view is easy and fast to use, versatile, relatively cheap to use and location-independent. There should be a function for preventing too high parking costs and the system should offer several paying methods. The system should charge the user only for the actual parking time, and it has to know the parking regulations in different areas. In addition to that, there should be a function which warns the user for example with an SMS message when the parking time is about to expire. From the parking operators' point of view the system must be reliable and easy to use. There should be comprehensive functions for compiling statistics and the system should be able to tell the real-time parking information. Parking enforcement should be easy and fast to do, and investment and operational costs should not be too high. It is clear that there is no perfect system from all points of view. For example, a good feature for the driver can be far from good from the parking enforcement officers' point of view. Due to that, compromises have to be made. These compromises are affected by traffic policy. For example, does the parking operator want to offer a new, easy to use payment system for drivers, or to minimise the costs in the parking enforcement process. The representatives of cities interviewed in this study claimed, that the objective to improve service is important and in many cases the most important reason for investing in mobile phone based parking payment systems. Thus, when investing to new payment system(s), the parking operator should keep in mind which features are important to drivers. However, the features important to the parking operator itself should of course not be forgotten. Keywords Parking, parking payments, mobile phone, mobile parking payments Miscellaneous Serial name and number FITS publications 12/ 2002 Pages, total 69 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut tulevat nousemaan vähitellen uudeksi kaupunkiliikenteen elektroniseksi palvelumuodoksi. On mahdollista, että ne voivat kuluvan vuosikymmenen aikana osin syrjäyttää kadunvarsipysäköinnin pysäköintimittareita ja lipukeautomaatteja. Vastaavaa kehitystä on nähtävissä joukkoliikenteen puolella, sillä elektroninen kertalippu näyttää saavuttavan suosiota erityisesti nuorten ikäluokkien keskuudessa. Matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalvelujen kehitys ei ole sidoksissa yksinomaan nykyiseen "mobiilikulttuuriin". Uudet kolmannen sukupolven matkapuhelintekniikat ja palvelumuodot raivaavat elintilaa myös pysäköinnin maksupalvelujen kehittymiseen ja tekevät ne käyttäjälleen edullisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi. Matkapuhelimien elinkaaren ennustetaan yhä vain lyhenevän, joten uudet tekniset mahdollisuudet saattavat yleistyä nopeasti. Pysäköintioperaattorien kaupunkien ja pysäköintilaitosten ylläpitäjien ennakkoluulottomuus sovittaa omat pysäköintijärjestelmänsä uuden tekniikan vaatimusten mukaiseksi on palvelujen yleistymisen kannalta tärkeää. Pysäköijän on voitava yksilöidä pysäköintirajoitukset maksutapahtumaa varten nykyistä yksinkertaisemmin. Toisaalta operaattoreilla on mahdollisuudet kohdistaa pysäköintimaksut ajallisesti tai alueellisesti tai vieläpä käyttäjäryhmittäin entistä joustavammin. Matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalvelujen järjestelmätoimittajien merkitys on tärkeä. Uusia järjestelmiä tulee markkinoille ja toisia kuolee pois. Elinvoimaisimmat pysyvät mukana kilpailuissa ja samalla viitoittavat tietä tulevalle kehitykselle. Tästä syystä eri järjestelmien rajapintojen on oltava riittävän avoimia, jotta teleoperaattoreilla on mahdollisuus tukea erilaisia teknisiä ratkaisuja siten että loppukäyttäjällä on mahdollisuus valita palvelutuottajansa rajoituksitta. Nyt käsillä oleva selvitys esittää vallitsevan tilanteen sekä operaattorien että järjestelmätoimittajien näkökulmasta syksyllä Selvityksen lopussa on tiivistetty esitys siitä, minkälainen on hyvä matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä toisaalta käyttäjän ja toisaalta operaattorin näkökulmasta. Selvitys on ensimmäinen suomenkielinen esitys asiasta. Useat käsitteet kuten koko matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksupalvelu hakee vielä muotoaan yhdessä monien muiden vastaavien maksujärjestelmien kanssa. Onko se tulevaisuudessa mobiiliparkkimaksu vai kännykkäpysäköintimaksu vai jotain aivan muuta sen lähivuodet näyttävät. Selvityksen on laatinut diplomi-insinööri Mika Varjola SCC Viatek Oy:stä. Työ sisältyy Liikenneministeriön liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (FITS) kuuluvan osaprojektin FITS-6 Älykäs liikenteenoh-

8 jaus -hankkeeseen. Työn kuluessa useat hankkeen johtoryhmän jäsenet ovat tuoneet julki kokemuksiinsa perustuvia arvokkaita neuvoja ja kommentteja, joista heille kaikille lämmin kiitos. Kommentit ovat nähtävissä FITS-6-internetsivulla osoitteessa Kannelmäessä Kari Sane FITS-6 Älykäs liikenteenohjaus Hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja

9 SISÄLTÖ ESIPUHE... 5 KÄYTETYT LYHENTEET JOHDANTO Taustaa Tavoitteet ja työmenetelmät MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUKSET Taustaa Erilaisten pysäköintitapojen maksujärjestelmien toiminta yleisellä tasolla Kadunvarsipysäköinti, maksu matkapuhelimella Kadunvarsipysäköinti, maksu ajoneuvolaitteella Kadunvarsipysäköinti, maksu soittamalla lippuautomaattiin Avoin pysäköintialue Puomein suljettu pysäköintialue Matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden edut ja haitat Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Suomalaiset ja Suomessa toimivat matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien järjestelmätoimittajat Payway Oy Voicebit Oy Peek Traffic Inc Telepay Finland Oy Dynexco Oy Eurooppalaisia matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien järjestelmätoimittajia Easypark AS EMT Itsmobile Ltd Mint AB Mobile2Meter Mobipower B.V Park by Phone Ltd Park Plus AG ParkLine Tele P AB Tele-Pay

10 3 MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN NYKYISIÄ JA POTENTIAALISIA KÄYTTÖÖNOTTAJATAHOJA Taustaa Kotimaiset järjestelmän käyttöönottaneet tahot Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Oulun kaupunki Ulkomaiset järjestelmän käyttöönottaneet tahot Tukholma Oslo Groningen Potentiaalisia matkapuhelinmaksamisen käyttöönottajatahoja Suomessa Jyväskylän Pysäköintitalo Oy Tampereen kaupunki BK-Group, Helsinki Järjestelmien loppukäyttäjät SUOSITUS HYVÄSTÄ MATKAPUHELINPOHJAISESTA PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Hyvän järjestelmän ominaisuuksia Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Suositus hyvästä maksujärjestelmästä Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Kokonaistarkastelu TULEVAISUUS JA JATKOTOIMENPITEET Ideoita uusista palveluista Reaaliaikainen pysäköinti-informaatio Automaattinen käyttäjän tunnistus ja maksu Yleinen järjestelmien käyttöliittymä Järjestelmätoimittajien jatkosuunnitelmat Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi YHTEENVETO LÄHTEET HENKILÖLÄHTEET

11 KÄYTETYT LYHENTEET DTMF GPRS GPS GSM IVR PDA PIN RFID SIM SMS USSD WAP Dual Tone Multi Frequency, puhelimen äänitaajuussignaali General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen radioverkko Global Positioning System, eräs satelliittipaikannusjärjestelmä Global System for Mobile Communications Interactive Voice Response System, interaktiivinen puhepostijärjestelmä Personal Digital Assistant, esimerkiksi kämmentietokone Personal Identification Number, tunnusluku Radio Frequency Identification, tunnistaminen radiotaajuuksien avulla Subscriber Identification Module, henkilökohtainen gsm-liittymäkortti Short Message System, lyhytsanomapalvelu (tekstiviesti) Unstructured Supplementary Service Data, lisäpalveluinformaatio Wireless Application Protocoll 9

12

13 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Viime aikoina matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden alalla on tapahtunut paljon sekä Keski-Euroopassa että Suomessa. On kehitetty useita järjestelmiä ja tehty palvelukokeiluja, ja monissa kaupungeissa palvelut ovat nykyään kaupallisessa käytössä. Suomessa yksi tai useampi matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä oli selvityshetkellä otettu käyttöön Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Espoossa, Lappeenrannassa sekä Oulussa (2 järjestelmää). Kehitys matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden alalla on nopeaa ja jatkuvaa. Näin ollen on oletettavaa, että tässä raportissa esitetyt tiedot tulevat etenkin järjestelmien osalta vanhenemaan varsin nopeasti. Raportissa esitetyt tiedot maksujärjestelmistä on kerätty pääasiassa kevään ja alkukesän 2002 aikana. 1.2 Tavoitteet ja työmenetelmät Tämän projektin tavoitteena oli selvittää käytössä olevien sekä suunniteltujen matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden toimintaa sekä selvittää Suomessa jo käytössä olevien palveluiden käytettävyyttä ja niistä saatuja kokemuksia. Lisäksi tavoitteena oli antaa suositus hyvän, matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmän ominaisuuksista ja vaatimuksista sekä koota asiaan liittyen uusia ideoita, joita voitaisiin kenties tulevaisuudessa tuotteistaa. Hankkeessa tehtiin kirjallisuusselvitys, jossa selvitettiin keskeisimmät matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksujärjestelmät. Kirjallisuusselvitystä täydennettiin haastatteluilla. Lisäksi luotiin katsaus kaupunkien maksujärjestelmistä saamiin kokemuksiin. Suomen osalta näitä asioita selvitettiin myös haastatteluiden avulla. Haastateltavia tahoja olivat pysäköintioperaattoreiden, pääasiassa kaupunkien, edustajat. Myös suunniteltuja palveluita kartoitettiin kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden avulla. Järjestelmiin ja laitteistoihin liittyvien liikesalaisuuksien takia osa kertyneestä aineistosta jätettiin raportoimatta. Käyttäjien tarpeiden määrittäminen on keskeinen tekijä arvioitaessa parhaita sovelluksia ja niistä saatavia hyötyjä. Tutkimukseen sisällytetyissä haastatteluissa pyrittiinkin selvittämään myös loppukäyttäjien saamia kokemuksia Suomessa käytössä olevista järjestelmistä. Haastateltavia tahoja tässä yhteydessä olivat järjestelmätoimittajat ja pysäköintioperaattorit, koska varsinaista loppukäyttäjille suunnattua kyselyä ei tähän projektiin ollut kustannussyistä mahdollista sisällyttää. Käyttäjien kokemuksia voitaneen 11

14 käsitellä syvällisemmin esimerkiksi FITS-ohjelman hankealueessa 2 Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet. Palvelujärjestelmän tekninen toiminnallisuus ja käyttökustannukset määräävät usein sen, yleistyykö palvelun käyttö ja toisaalta sen, saadaanko järjestelmästä siltä toivottavat hyödyt. Hankkeessa pyrittiinkin myös määrittämään hyvä matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä siten, että kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden pohjalta annettiin suositus teknisesti hyvän sekä hyvän käytettävyyden omaavan järjestelmän ominaisuuksista ja vaatimuksista sekä loppukäyttäjän että pysäköintioperaattorin näkökulmasta. 12

15 2 MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUKSET 2.1 Taustaa Pysäköinti voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti: Kadunvarsipysäköinti Pysäköintitalossa tai avoimella pysäköintialueella pysäköinti Pysäköintitalossa tai puomein suljetulla pysäköintialueella pysäköinti Myös matkapuhelinpohjaisia maksumenetelmiä on erilaisia: Pysäköinnin rekisteröiminen matkapuhelimella Pysäköinnin rekisteröiminen ajoneuvossa olevalla, langattomalla laitteella joka hyödyntää matkapuhelinteknologiaa Maksun maksaminen matkapuhelimella pysäköintilipukkeen oston yhteydessä (edellyttää käyntiä lippuautomaatilla ja perinteisen paperilipukkeen käyttöä). Kirjallisuuskatsauksessa tällä hetkellä yleisimmäksi järjestelmäksi osoittautui matkapuhelimella rekisteröitävä kadunvarsipysäköinti. 2.2 Erilaisten pysäköintitapojen maksujärjestelmien toiminta yleisellä tasolla Kadunvarsipysäköinti, maksu matkapuhelimella Yleinen palvelun toimintakuvaus Useat järjestelmät toimivat seuraavalla tavalla: Aloittaakseen pysäköinnin käyttäjä soittaa IVR-palveluun (interaktiivinen puhepostijärjestelmä, Interactive Voice Response System). Käyttäjä tunnistetaan yleensä matkapuhelinnumeron perusteella, mutta myös PIN-koodia (Personal Identification Number) saatetaan käyttää joko puhelinnumeron vaihtoehtona tai lisänä. Käyttäjä valitsee valikosta tietyn pysäköintialueen ja järjestelmä vahvistaa valinnan. Nyt ajoneuvo on rekisteröity järjestelmäoperaattorin tietokantaan aktiiviseksi ja käyttäjä voi poistua ajoneuvolta. Valvonta tapahtuu siten, että pysäköinnintarkastaja tunnistaa esimerkiksi tuulilasissa olevasta tarrasta ajoneuvon kuuluvan matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmän piiriin. Tarkastaja käyttää kannettavaa lukulaitetta lukeakseen ajoneuvon koodin. Laite on yhteydessä keskustietokantaan joten tarkastaja saa tiedon onko ajoneuvo laillisesti vai laittomasti pysäköity. Mahdollinen pysäköintivirhemaksu annetaan perinteiseen tapaan. 13

16 Kun käyttäjä palaa ajoneuvolleen, hän soittaa uudelleen IVR-palveluun lopettaakseen pysäköinnin. Pysäköintitapahtuman kesto- ja hintatiedot kerrotaan käyttäjälle IVRpalvelussa tai ne ovat luettavissa puhelimen näytöltä. Tarkempi toimintakuvaus Käyttääkseen palvelua käyttäjän on rekisteröidyttävä järjestelmän käyttäjäksi. Tämä edellyttää yleensä henkilö-, ajoneuvo- ja maksutapatietojen antamista. Rekisteröityminen voidaan hoitaa esimerkiksi puhelimitse, Internetin välityksellä tai lähettämällä rekisteröintilomake postitse järjestelmäoperaattorille. Pysäköidessään ajoneuvonsa käyttäjän täytyy tietää toimiiko palvelu alueella ja mikä on kyseisen alueen koodi. Yleensä tämä tieto löytyy pysäköintilippuautomaateista, erillisestä järjestelmätoimittajan esitteestä tai liikennemerkkien lisäkilvistä (ei Suomessa). Pysäköityään autonsa käyttäjä ottaa yhteyden maksujärjestelmään. Se voi tapahtua esimerkiksi seuraavin tavoin: Soittamalla IVR-palveluun Soittamalla asiakaspalveluun Lähettämällä tekstiviestin järjestelmään Muokkaamalla pysäköinnin statustietoaan WAPin kautta Muokkaamalla pysäköinnin statustietoaan Internetin kautta (edellyttää pääsyä Internetiin pysäköinnin aloittamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen). Tulevaisuudessa saatetaan hyödyntää myös puheentunnistusteknologiaa. Riittävällä tarkkuudella toimivia tunnistusratkaisuja on jo olemassa. Käyttäjä voidaan tunnistaa GSM-standardin ns. CallerID:stä (soittajan numero näkyy vastaanottajalle), ja/tai PIN-koodista. Mikäli järjestelmää käytetään Internetin kautta, tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana (tai PIN-koodi). Jotta järjestelmää voisi käyttää myös esimerkiksi mukana olevan matkustajan puhelimella, järjestelmässä tulisi aina olla PIN-koodin kyselymahdollisuus. Aloitussoittonumerot vaihtelevat: numero voi olla sama kaikkialla, mutta se voi olla myös aluekohtainen tai pysäköintioperaattorikohtainen. Mikäli numero on kaikkialla sama, täytyy kaupunki-, pysäköintioperaattori- ja aluetiedot kysyä käyttäjältä erikseen. Tämä onnistuu antamalla eri kaupunkien operaattoreille eri alueilla yksilölliset koodit. Tulevaisuudessa käytössä saattaa olla myös GPS-järjestelmään (Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä) perustuvaa tekniikkaa. Pysäköintiajan asettaminen voi hoitua eri tavoin: käyttäjän toimesta, automaattisesti alueella enimmillään sallitun pysäköintiajan mukaiseksi tai automaattisesti pysäköintioperaattorin haluaman ajan mukaiseksi. Maksimiajan automaattinen ehdottaminen no- 14

17 peuttaa toimintaa, mutta saattaa aiheuttaa korkeita ja aiheettomia pysäköintimaksuja mikäli käyttäjä ei muista kirjautua ulos järjestelmästä. Niissä järjestelmissä, joissa käyttäjä voi määrittää pysäköinnin päättymisajan, pysäköintiaikaa voidaan yleensä myös pidentää etäkäytöllä toisin sanoen käymättä ajoneuvon luona. Useissa järjestelmissä on myös palvelu, joka varoittaa käyttäjää tekstiviestillä pysäköintiajan päättymisestä. Pysäköinnin lopetusprosessi vastaa aloitusprosessia. Kun käyttäjä ottaa yhteyden järjestelmään, järjestelmä tietää että ajoneuvo on jo pysäköitynä ja aloittamisen sijasta lopettaa pysäköinnistä veloittamisen. Muut toiminnot Useissa järjestelmissä on toimintoja, joita voi käyttää Internetin avulla. Näitä ovat mm. historiatietojen katselu ja raportointi, henkilötietojen muutosmahdollisuus sekä pysäköinnin aloittamis- ja lopettamistoiminnot. Asiakaspalvelu kattaa yleensä puhelinpalvelun, joka tarjoaa apua käyttäjän sitä tarvitessa. Yleisiä palveluita ovat mm: Uusien käyttäjien rekisteröinti Käyttäjien kysymyksiin vastaaminen Pysäköinnin aloittaminen ja lopettaminen käyttäjän pyynnöstä Tiedusteluihin vastaaminen (potentiaaliset käyttäjät) Palautteen vastaanotto ja käsittely. Laskutus hoidetaan yleensä säännöllisesti, joko kuukausittain tai summan ylittäessä tietyn rajan. Joissakin järjestelmissä käyttäjällä on virtuaalitili, jonne hän tallettaa rahaa pysäköintimaksuja varten. Matkapuhelinoperaattoreilla on hyvät valmiudet luoda käyttäjien laskutusjärjestelmä, lisäksi käyttäjien tiedot ovat jo olemassa joten rekisteröityminen voidaan välttää jopa kokonaan. Maksuvaihtoehtoja ovat usein pankki- tai luottokorttimaksu, joku muu maksukorttimaksu (esimerkiksi öljy-yhtiön kortti), maksu puhelinlaskun yhteydessä tai erityisen laskutusjärjestelmän käyttö. Jälkimmäisessä tapauksessa laskutus hoidetaan suoraan järjestelmäoperaattorin toimesta. Pysäköinninvalvonta Pysäköinnintarkastaja tunnistaa järjestelmään kuuluvan ajoneuvon (tarrasta tai viivakoodista), yksilöi sen ja tarkistaa järjestelmästä onko se pysäköity laillisesti vai laittomasti. Tämä voidaan hoitaa usealla tavalla: Lukemalla viivakoodi kannettavalla lukulaitteella ja ottamalla GSM- tai WAPyhteys keskusjärjestelmään. Usein käytössä on myös hakutoiminto erilaisin hakukriteerein. 15

18 Käyttämällä tavallista GSM- tai GPRS-puhelinta jossa on viivakoodinlukija. Jos viivakoodilukijaa ei ole, ajoneuvon tiedot voidaan syöttää manuaalisesti puhelimeen kyselyn tekemistä varten. Soittamalla IVR-palveluun ja selvittämällä tapahtumatiedot Soittamalla palvelukeskukseen, jonka työntekijät selvittävät kyseisen ajoneuvon pysäköintimaksun tilan. Pysäköintivirhemaksu annetaan tarvittaessa perinteiseen tapaan. Valvonta-asiat ovat merkittäviä pysäköintioperaattorin kannalta. Kannettavia päätelaitteita ei yleensä ole ennestään käytössä mutta jos on, ne pitää saada toimimaan uuden järjestelmän kanssa. Mikäli kaupungissa on käytössä useita matkapuhelinpohjaisia pysäköinnin maksujärjestelmiä, eri järjestelmien piiriin kuuluvien ajoneuvojen pysäköinnin valvontaa saatetaan joutua suorittamaan eri laitteilla. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole, sillä useita järjestelmiä voidaan valvoa esimerkiksi WAP-yhteyden avulla. Järjestelmänhallinta Pysäköintioperaattori voi useissa järjestelmissä muuttaa hintoja, pysäköinnin enimmäisaikoja, asukaspysäköintiasioita ym. Internetin kautta. Kaikki järjestelmätoimittajat eivät kuitenkaan anna pysäköintioperaattoreille näitä oikeuksia, vaan tekevät työn itse saatujen ohjeiden mukaisesti. Pysäköintioperaattori voi useissa järjestelmissä myös seurata pysäköintitapahtumia reaaliajassa. Tiedoista voi yleensä myös tehdä tilastoja sekä raportteja. Joissakin järjestelmissä on myös toiminto, jonka avulla pysäköinnintarkastajien aktiivisuutta voi valvoa reaaliajassa. Tulevaisuudessa, esimerkiksi mikäli kaikki autoilijat maksaisivat pysäköintinsä matkapuhelimella, pysäköintioperaattori voisi vaikuttaa paikkakiertoon käyttämällä kysynnän mukaan muuttuvia hintoja. Korkeampi kysyntä johtaisi korkeampiin hintoihin. Tämä on merkittävä liikennepoliittinen asia, jonka vaikutuksia voisi tutkia tarkemmin Kadunvarsipysäköinti, maksu ajoneuvolaitteella Matkapuhelinpohjainen, toisin sanoen matkapuhelintekniikkaa hyödyntävä pysäköinnin maksujärjestelmä voidaan toteuttaa myös ajoneuvokohtaisella laitteella. Laitteessa tulee tällöin olla GSM-yhteys keskustietokantaan omalla SIM-kortilla (Subscriber Identification Module, henkilökohtainen gsm-liittymäkortti), tai sen tulee toimia käyttäjän matkapuhelimen kanssa Bluetooth- tai infrapunayhteyden avulla. Laitteessa tulee olla myös näyttö pysäköinnintarkastajaa varten, josta käy ilmi onko pysäköinti maksettu vai ei. 16

19 Pysäköinnin maksaminen aloitetaan aktivoimalla ajoneuvolaite, joka ottaa yhteyden keskustietokantaan. Maksaminen lopetetaan vastaavalla tavalla. Valvonta tapahtuu joko visuaalisesti ajoneuvolaitetta katsomalla tai ottamalla langaton yhteys ajoneuvolaitteeseen. Valvonta on siis varsin helppoa, eikä välttämättä edellytä uusien laitteiden hankintaa pysäköinnintarkastajille. Suurin hyöty ajoneuvokohtaisten pysäköintilaitteiden valvonnassa on se, ettei ajoneuvoa tarvitse yksilöidä. Tällöin erillisiä investointeja valvontalaitteisiin ei välttämättä tarvita. Käyttäjän kannalta erillinen autolaite on ongelmallinen, sillä se vaatii investoinnin. Laitteet ovat usein kalliita ja niiden käyttökustannukset saattavat olla merkittävät. Laitteet saattavat myös vanheta nopeasti ja niiden elinkaarikustannukset ovat merkittävät Kadunvarsipysäköinti, maksu soittamalla lippuautomaattiin Kolmas vaihtoehto kadunvarsipysäköinnin maksamiseen matkapuhelimella on soittaminen lippuautomaattiin. Järjestelmä toimii siten, että pysäköintilippu hankitaan normaaliin tapaan automaatista mutta itse maksu tapahtuu soittamalla automaattiin, jolloin veloitus kohdistuu matkapuhelimelle. Tämä menetelmä ei eroa merkittävästi perinteisistä lippuautomaattimaksuista, eikä suuria investointeja näin ollen tarvita. Koska käyttäjä saa fyysisen pysäköintilipun, ei valvontaan tule muutoksia. Tässä maksumenetelmässä tarvitaan lippuautomaatteihin esimerkiksi omat GSMmoduulit, jotta niihin voi soittaa. Investointi on yleensä melko kallis, sillä joka automaatissa tulee olla oma moduuli. Toinen vaihtoehto on kytkeä automaatit keskusjärjestelmään esimerkiksi ISDN-liittymällä, jolloin käyttäjä voi soittaa aina samaan numeroon ja sitten valita käyttämänsä lippuautomaatin koodin Avoin pysäköintialue Seuraavassa on esitetty yksi mahdollisuus pysäköinnin maksamisesta matkapuhelimella avoimella pysäköintialueella. Kyseisen järjestelmän käyttö ei edellytä ajoneuvon tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä, sillä järjestelmä perustuu yksilöitäviin pysäköintiruutuihin. Aloittaakseen pysäköinnin käyttäjä soittaa IVR-palveluun. Käyttäjä tunnistetaan matkapuhelinnumeron perusteella, mutta myös PIN-koodia saatetaan käyttää vaihtoehtona tai lisänä. Käyttäjä valitsee valikosta tietyn pysäköintialueen tai -talon, ja lisäksi ilmoittaa valitsemansa pysäköintiruudun numeron. Järjestelmä vahvistaa valinnan. Nyt pysäköintiruutu on rekisteröity järjestelmäoperaattorin tietokantaan "aktiiviseksi" ja käyttäjä voi poistua ajoneuvolta. Valvonta tapahtuu siten, että pysäköinnintarkastaja tunnistaa esimerkiksi tuulilasissa olevasta tarrasta ajoneuvon kuuluvan matkapuhelinpohjaisen maksujärjestelmän piiriin. 17

20 Tarkastaja käyttää keskustietokantaan yhteydessä olevaa kannettavaa päätelaitetta saadakseen listan pysäköintiruuduista, joissa olevien ajoneuvojen pysäköinti on maksettu. Vertaamalla tätä tietoa käytössä oleviin pysäköintipaikkoihin tarkastaja näkee mitkä ajoneuvot on pysäköity laillisesti ja mitkä eivät. Mahdollinen pysäköintivirhemaksu annetaan perinteiseen tapaan. Kun käyttäjä palaa ajoneuvolleen, hän soittaa uudelleen IVR-palveluun lopettaakseen pysäköinnin. Pysäköintitapahtuman kesto- ja hintatiedot kerrotaan käyttäjälle. Pysäköitäessä kerrotaan siis pysäköintiruudun numero, eikä ajoneuvon rekisteritunnusta. Näin ollen jokaisella pysäköintiruudulla on oltava oma, yksilöity koodi. Tätä toimintamallia voisi soveltaa myös kadunvarsipysäköinnissä, mikäli jokaisella pysäköintiruudulla olisi oma koodinumeronsa. Käytännössä tämän toteuttaminen lienee kuitenkin turhan hankalaa. Suuri etu on, jos palvelu toteutetaan yhteistyössä matkapuhelinoperaattorin kanssa. Tällöin kyseisen matkapuhelinoperaattorin asiakkaiden erillinen rekisteröityminen järjestelmän käyttäjiksi ei ole tarpeen, koska ajoneuvon rekisterinumeroa tarvitse ilmoittaa järjestelmään ja näin ollen tarvittavat käyttäjätiedot on jo olemassa Puomein suljettu pysäköintialue Suljetun pysäköintialueen tapauksessa käytössä ei tiettävästi vielä ole matkapuhelinpohjaisia maksujärjestelmiä. Ainakin yksi järjestelmä on kuitenkin olemassa, mutta se otettaneen kaupalliseen käyttöön vasta loppuvuonna Seuraavassa on esitetty järjestelmän toimintakuvaus. Palvelun käyttö vaatii käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröinnin voi tehdä etukäteen tai ensimmäisellä palvelun käyttökerralla. Pysäköintilaitoksen puomilla käyttäjä soittaa aloitussoiton tiettyyn pysäköintilaitoskohtaiseen numeroon, jonka jälkeen puomi nousee ja veloitus pysäköinnistä alkaa. Pelkkä soittoyritys riittää käyttäjän tunnistamiseen, ja koska puhelua ei avata, ei käyttäjälle synny puhelukustannuksia. Pysäköintilaitoksesta ulos ajaessaan käyttäjä soittaa lopetuspuhelun jolloin pysäköintiveloitus katkeaa ja puomi nousee. Pysäköintilaitokseen tarvitaan normaalit puomit ja tunnistimet sekä erillinen ohjauslaite, jossa on SIM-kortti. Valvontaa ei tarvita, koska voidaan olettaa että kaikki sisään päässeet ajoneuvojen kuljettajat maksavat pysäköinnistään. 18

PYSÄKÖINNIN MOBIILI-MAKSUJÄRJESTELMÄ

PYSÄKÖINNIN MOBIILI-MAKSUJÄRJESTELMÄ KOHTEEN KUVAUS 1 (5) PYSÄKÖINNIN MOBIILI-MAKSUJÄRJESTELMÄ LIITE 1: Hankinnan kohteen kuvaus Johdanto Pysäköinnin maksaminen palveluun rekisteröityneille asiakkaille matkapuhelimella on ollut mahdollista

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

PYSÄKÖINNIN LIPPUAUTOMAATTI- JÄRJESTELMÄ

PYSÄKÖINNIN LIPPUAUTOMAATTI- JÄRJESTELMÄ PALVELUN KUVAUS 1 (6) PYSÄKÖINNIN LIPPUAUTOMAATTI- JÄRJESTELMÄ Palvelun kuvaus Johdanto Taustaa Helsingin Kaupunki on hankkinut katualueilla olevat pysäköintiautomaatit vuosina 1990 2014. Automaateilla

Lisätiedot

Valvonta ja maksujärjestelmien tulevaisuudennäkymät. Esa Mettälä

Valvonta ja maksujärjestelmien tulevaisuudennäkymät. Esa Mettälä Valvonta ja maksujärjestelmien tulevaisuudennäkymät Esa Mettälä 4.12.2017 Maksullinen pysäköinti Kaupungin keskustassa kadunvarsipysäköinti on maksullista Kaksi maksuvyöhykettä Ydinkeskusta 3,00 /h Muut

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. Lounas on katettu LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Lounasetu pähkinänkuoressa ravintolalle LounasPassilla uudet asiakkaat ovesta sisään sujuvasti.

Lisätiedot

Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä

Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä VTT Jakelun infopäivä 25.11.2004 Mistä on kysymys? Jakelun edistymisen reaaliaikaisesta seurannasta tietokoneella Tämän tiedon hyödyntämisestä

Lisätiedot

Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n

Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n hoidettavaksi 1.5. lähtien ja 1.11.2015 siirtyy myös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (5) 1 Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskevan pysäköintitunnusjärjestelmän kokemukset (a-asia) Pöydälle 22.03.2016 HEL 2013-010765 T 08 03 01 01 Hankenumero 0902_28

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Maksujärjestelmien tuleva kehitys

Maksujärjestelmien tuleva kehitys Maksujärjestelmien tuleva kehitys Suomen Pankki Harry Leinonen 12.10.2004 E-mail:etunimi.sukunimi@bof.fi Mitä on maksaminen 4 Maksaminen on korvauksen tai velan suorittamista 4 Rahalla maksaminen korvasi

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Hectronic Laatua ja kestävyyttä pysäköinnin hallintaan

Hectronic Laatua ja kestävyyttä pysäköinnin hallintaan Hectronic Laatua ja kestävyyttä pysäköinnin hallintaan Tekniikka Tekniikka Luotettava kumppani, monipuoliset r Hectronic-lipukeautomaatti on kestävä ratkaisu avointen, maksullisten pysäköintialueiden hallintaan.

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Palveluseteli-info 13.9.2011

Palveluseteli-info 13.9.2011 Palveluseteli-info 13.9.2011 Sähköinen palveluseteli PEDCONSOS OY Perustettu 1998 Porissa Herukka palvelut aputoiminimeksi 2009 Asiakkaita ovat kunnat, yritykset, yksittäiset henkilöt Liiketoiminta koostuu

Lisätiedot

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO?

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? 3.6.2013 Teknologiateollisuus ry & Teleforum ry Pekka Laaksonen, johtava asiantuntija 1 TOISINAAN VANHA JA UUSI

Lisätiedot

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana Turvallisesti aina mukana 1 78137_EL_varmenne_ohje_A5.indd 1 10.10.2011 16.04 Henkilökohtainen, sähköinen tunnistautumisväline Elisa Mobiilivarmenne mahdollistaa henkilöllisyyden todistamisen verkossa,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Yleisopas Elisa Ring Yleisopas 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 Puhelujen ohjausperiaatteet... 3 2. Käyttäjäryhmät... 5 Elisa Ring -pääkäyttäjä... 5 Elisa Ring -asiakaspalvelupäällikkö...6 Elisa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 29/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 29/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 29/2015 1 (8) 4 Helsingin pysäköinnin maksamisen kehittäminen 2016-2020 (aasia) HEL 2015-011936 T 08 03 01 01 Esitysehdotus esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi:

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

Vaivatonta pysäköintiä sakoitta Tekniikasta apua pysäköintiin Vältä parkkisakot uuden tekniikan avulla Ei enää turhia sakkoja

Vaivatonta pysäköintiä sakoitta Tekniikasta apua pysäköintiin Vältä parkkisakot uuden tekniikan avulla Ei enää turhia sakkoja 1 (6) Vaivatonta pysäköintiä sakoitta Tekniikasta apua pysäköintiin Vältä parkkisakot uuden tekniikan avulla Ei enää turhia sakkoja Parkkikiekko hukassa, rikki, unohtui laittaa siinä kiireessä tai ajattelin

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä T ässä oppaassa kerrotaan, missä ja miten Helsingissä voi py säköidä, kuka päättää pysäköintipaikoista, miksi pysäköintiä valvotaan ja mistä pysäköintilupia saa. Yhteisten

Lisätiedot

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tutustu Tyky-Kuntoseteli -tuoteperheen uusimpaan jäseneen, helppoon ja monipuoliseen Tyky-Onlineen! turvallinen vaivaton nopea käyttöönotto

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

PSD2. Keskeiset muutokset maksupalvelulainsäädäntöön Sanna Atrila. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

PSD2. Keskeiset muutokset maksupalvelulainsäädäntöön Sanna Atrila. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority PSD2 Keskeiset muutokset maksupalvelulainsäädäntöön Uudistettu maksupalveludirektiivi PSD2 Tavoitteena saattaa erilaiset maksupalvelut nykyistä laajemmin sääntelyn piiriin sekä saattaa maksupalvelujen

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Sopimuksella sovittaisiin Helsingin kantakaupungin asukkaiden mahdollisuudesta käyttää asukaspysäköintiin

Sopimuksella sovittaisiin Helsingin kantakaupungin asukkaiden mahdollisuudesta käyttää asukaspysäköintiin HELSINGIN KAUPUNGIN JA YKSITYISTEN PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KANTAKAUPUNGIN ASUKKAIDEN PYSÄKÖINNISTÄ PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN PYSÄKÖINTILAITOKSISSA (Asukaspysäköintilaitostunnus) HAHMOTELMA

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

LIITE 1. PALVELUKUVAUS 1. Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu LIITE 1. PALVELUKUVAUS Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kaija Kossila

LIITE 1. PALVELUKUVAUS 1. Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu LIITE 1. PALVELUKUVAUS Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kaija Kossila LIITE 1. PALVELUKUVAUS 1 Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu LIITE 1. PALVELUKUVAUS 7.11.2016 Helsingin kaupungin rakennusvirasto Kaija Kossila LIITE 1. PALVELUKUVAUS 2 JOHDANTO Tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan

Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan 15.4.2015 Sisällysluettelo Asiakaspuhelut haaste Asiakaspuhelut ratkaisu Mikä on Automaattinen Vastauspalvelu? Automaattinen Vastauspalvelu

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu Pikaopas Sisältö Johdanto... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Vinkkejä audioneuvottelutoiminnon käyttöön... 3 Audioneuvotteluasetukset...

Lisätiedot

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä Tässä oppaassa kerrotaan, missä ja miten Helsingissä voi pysäköidä, kuka päättää pysäköintipaikoista, miksi pysäköintiä valvotaan ja mistä pysäköintilupia saa. Yhteisten

Lisätiedot

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille.

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille. Autamme sinua mielellämme kaikissa MercedesServiceCardiin liittyvissä kysymyksissä. MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2 D-63801 Kleinostheim Puh. +49 (0)6027/ 50 95 67 Faksi +49 (0)6027/

Lisätiedot

Maksamisen uudet tavat ja toimijat

Maksamisen uudet tavat ja toimijat Maksamisen uudet tavat ja toimijat Vero 2014 Sisältö Maksamisen uudet tavat Taustaa Sähköinen lompakko MobilePay Mobiilisovellukset Mitä jatkossa? Maksupalveluiden tarjoaminen Suomessa Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto mahdollistaa erilaiset käyttötavat Henkilöltä henkilölle Verkkokaupassa Kaupassa tai kahvilassa myös kahden eri pankin välillä Nordea ottanut käyttöön.3.207.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN Haluatko hallita organisaatiosi suurempaa liikkuvuutta

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto mahdollistaa erilaiset käyttötavat Henkilöltä henkilölle Verkkokaupassa Kaupassa tai kahvilassa myös kahden eri pankin välillä Nordea ottanut käyttöön.3.207.

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Elisa Lomatiedote Käyttöohje

Elisa Lomatiedote Käyttöohje Elisa Oyj Ohje 1 (6) Elisa Lomatiedote Käyttöohje Elisa Oyj Ohje 2 (6) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelun käyttöönotto... 4 3 Palvelun käyttö... 4 3.1 Päävalikko... 4 3.2 Palvelun asetukset... 4 3.3 Hallintapalvelun

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon.

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Yleistä Suomen Sulkapalloliiton kilpailulisenssit ja pelaajavakuutukset ostetaan 1.7.2017 alkaen verkko-ostona osoitteesta www.suomisport.fi Palvelun ovat toteuttaneet

Lisätiedot

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle.

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN JA YKSITYISTEN PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN VÄLINEN SOPIMUS KANTAKAUPUNGIN ASUKKAIDEN PYSÄKÖINNISTÄ PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN PYSÄKÖINTILAITOKSISSA (Asukaspysäköintilaitostunnus) 1.

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

BioNordika Webshop Pikaohjeet

BioNordika Webshop Pikaohjeet BioNordika Webshop Pikaohjeet Tervetuloa BioNordika WebShopin käyttäjäksi! Tässä pikaohjeessa on yhteenkoottuna ohjeistus nettikaupan käyttöön ja tuotteiden tilaamiseen. Rekisteröityminen Nettikaupan käyttäminen

Lisätiedot

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03.

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Esimerkki 1.0 09.03.2004 pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Tavoite pakkoetuisuusjärjestelmän avulla

Lisätiedot