FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

2

3 FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2002

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Mika Varjola, SCC Viatek Oy Julkaisun laji Tutkimus Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut Tiivistelmä Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ovat edistyneet viime vuosina. Järjestelmiä on kehitetty ja kokeiltu, ja monissa kaupungeissa palvelut ovat jo kaupallisessa käytössä. Suomessa matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksupalvelu on käytössä Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Oulussa on käytössä kaksi eri järjestelmää. Lisäksi pysäköinnin voi maksaa matkapuhelimella mm. Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kehittyneiden matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien toimittajia on Euroopassa ja myös Suomessa useita. Muutamat yritykset tarjoavat tuotetta, joka antaa mahdollisuuden maksaa pysäköinnin matkapuhelimella esimerkiksi pysäköintilippuautomaattiin kytkettävän lisälaitteen avulla. Loppukäyttäjän kannalta paras matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä on helppokäyttöinen, nopea, monipuolinen, etäkäytettävä ja edullinen. Järjestelmässä tulee olla toiminto liiallisen maksujen kertymisen estämiseksi ja maksutapavaihtoehtoja tulee olla useita. Järjestelmän tulee veloittaa käyttäjää käytetyn pysäköintiajan perusteella ja vain niinä ajankohtina kuin se on aiheellista. Lisäksi järjestelmässä tulee olla toiminto, joka varoittaa käyttäjää pysäköintiajan päättymisestä. Pysäköintioperaattorin kannalta hyvä järjestelmä on helppokäyttöinen ja luotettava. Järjestelmässä tulee olla kattavat tilastointiominaisuudet sekä tieto ajantasaisesta pysäköintitilanteesta. Järjestelmän pysäköinninvalvonnan tulee olla helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Valvonnalle ei tule aiheutua lisäkustannuksia ja myös järjestelmän investointi- ja operointikustannusten tulee olla alhaiset. Kaikkien osapuolten kannalta täydellistä järjestelmää ei ole olemassa. Jokin loppukäyttäjän kannalta hyvä ominaisuus saattaa olla valvonnan kannalta huono. Esimerkiksi käytettäessä erillistä autolaitetta valvonta on nopeaa ja helppoa, mutta käyttäjä joutuu hankkimaan laitteen. Matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmää valittaessa eri vaatimuksia joudutaan sovittelemaan keskenään: esimerkiksi onko tavoitteena tarjota käyttäjille uusi maksamismahdollisuus ja saada heidät kenties lisäämään pysäköintiä, vai halutaanko ainoastaan vähentää pysäköinninvalvonnan kustannuksia. Selvityksessä haastateltujen kaupunkien edustajien mukaan tavoite kehittää asiakaspalvelua on tärkeä syy siihen, miksi matkapuhelinpohjaisiin pysäköinnin maksupalveluihin on ylipäätään investoitu. Tällä perusteella järjestelmän valinnassa loppukäyttäjien vaatimukset näyttävät nousevan etusijalle, kuitenkaan pysäköintioperaattorin vaatimuksia ja näkökulmaa unohtamatta. Avainsanat (asiasanat) Pysäköinti, pysäköintimaksut, matkapuhelin, matkapuhelimella maksaminen Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 12/2002 Kokonaissivumäärä 69 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Mika Varjola, SCC Viatek Ltd Type of publication Research Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Mobile Phone Based Parking Payments Abstract The development in the field of mobile phone based parking payments has been very intense in the last few years. New systems have been developed and tried out, and several systems are in commercial use mainly in European cities. In Finland one mobile phone based parking payment system is in use in Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna and Lappeenranta. In Oulu, two systems are in use. In addition to that, one system is also available in Helsinki-Vantaa airport. In Europe there are many mobile phone based payment system providers who offer highly developed systems. There are also companies, who offer systems which are integrated into normal pay-and-display machines, enabling the driver to use a mobile phone in paying for the parking. A good mobile phone based parking payment system from the drivers' point of view is easy and fast to use, versatile, relatively cheap to use and location-independent. There should be a function for preventing too high parking costs and the system should offer several paying methods. The system should charge the user only for the actual parking time, and it has to know the parking regulations in different areas. In addition to that, there should be a function which warns the user for example with an SMS message when the parking time is about to expire. From the parking operators' point of view the system must be reliable and easy to use. There should be comprehensive functions for compiling statistics and the system should be able to tell the real-time parking information. Parking enforcement should be easy and fast to do, and investment and operational costs should not be too high. It is clear that there is no perfect system from all points of view. For example, a good feature for the driver can be far from good from the parking enforcement officers' point of view. Due to that, compromises have to be made. These compromises are affected by traffic policy. For example, does the parking operator want to offer a new, easy to use payment system for drivers, or to minimise the costs in the parking enforcement process. The representatives of cities interviewed in this study claimed, that the objective to improve service is important and in many cases the most important reason for investing in mobile phone based parking payment systems. Thus, when investing to new payment system(s), the parking operator should keep in mind which features are important to drivers. However, the features important to the parking operator itself should of course not be forgotten. Keywords Parking, parking payments, mobile phone, mobile parking payments Miscellaneous Serial name and number FITS publications 12/ 2002 Pages, total 69 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut tulevat nousemaan vähitellen uudeksi kaupunkiliikenteen elektroniseksi palvelumuodoksi. On mahdollista, että ne voivat kuluvan vuosikymmenen aikana osin syrjäyttää kadunvarsipysäköinnin pysäköintimittareita ja lipukeautomaatteja. Vastaavaa kehitystä on nähtävissä joukkoliikenteen puolella, sillä elektroninen kertalippu näyttää saavuttavan suosiota erityisesti nuorten ikäluokkien keskuudessa. Matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalvelujen kehitys ei ole sidoksissa yksinomaan nykyiseen "mobiilikulttuuriin". Uudet kolmannen sukupolven matkapuhelintekniikat ja palvelumuodot raivaavat elintilaa myös pysäköinnin maksupalvelujen kehittymiseen ja tekevät ne käyttäjälleen edullisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi. Matkapuhelimien elinkaaren ennustetaan yhä vain lyhenevän, joten uudet tekniset mahdollisuudet saattavat yleistyä nopeasti. Pysäköintioperaattorien kaupunkien ja pysäköintilaitosten ylläpitäjien ennakkoluulottomuus sovittaa omat pysäköintijärjestelmänsä uuden tekniikan vaatimusten mukaiseksi on palvelujen yleistymisen kannalta tärkeää. Pysäköijän on voitava yksilöidä pysäköintirajoitukset maksutapahtumaa varten nykyistä yksinkertaisemmin. Toisaalta operaattoreilla on mahdollisuudet kohdistaa pysäköintimaksut ajallisesti tai alueellisesti tai vieläpä käyttäjäryhmittäin entistä joustavammin. Matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalvelujen järjestelmätoimittajien merkitys on tärkeä. Uusia järjestelmiä tulee markkinoille ja toisia kuolee pois. Elinvoimaisimmat pysyvät mukana kilpailuissa ja samalla viitoittavat tietä tulevalle kehitykselle. Tästä syystä eri järjestelmien rajapintojen on oltava riittävän avoimia, jotta teleoperaattoreilla on mahdollisuus tukea erilaisia teknisiä ratkaisuja siten että loppukäyttäjällä on mahdollisuus valita palvelutuottajansa rajoituksitta. Nyt käsillä oleva selvitys esittää vallitsevan tilanteen sekä operaattorien että järjestelmätoimittajien näkökulmasta syksyllä Selvityksen lopussa on tiivistetty esitys siitä, minkälainen on hyvä matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä toisaalta käyttäjän ja toisaalta operaattorin näkökulmasta. Selvitys on ensimmäinen suomenkielinen esitys asiasta. Useat käsitteet kuten koko matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksupalvelu hakee vielä muotoaan yhdessä monien muiden vastaavien maksujärjestelmien kanssa. Onko se tulevaisuudessa mobiiliparkkimaksu vai kännykkäpysäköintimaksu vai jotain aivan muuta sen lähivuodet näyttävät. Selvityksen on laatinut diplomi-insinööri Mika Varjola SCC Viatek Oy:stä. Työ sisältyy Liikenneministeriön liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (FITS) kuuluvan osaprojektin FITS-6 Älykäs liikenteenoh-

8 jaus -hankkeeseen. Työn kuluessa useat hankkeen johtoryhmän jäsenet ovat tuoneet julki kokemuksiinsa perustuvia arvokkaita neuvoja ja kommentteja, joista heille kaikille lämmin kiitos. Kommentit ovat nähtävissä FITS-6-internetsivulla osoitteessa Kannelmäessä Kari Sane FITS-6 Älykäs liikenteenohjaus Hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja

9 SISÄLTÖ ESIPUHE... 5 KÄYTETYT LYHENTEET JOHDANTO Taustaa Tavoitteet ja työmenetelmät MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUKSET Taustaa Erilaisten pysäköintitapojen maksujärjestelmien toiminta yleisellä tasolla Kadunvarsipysäköinti, maksu matkapuhelimella Kadunvarsipysäköinti, maksu ajoneuvolaitteella Kadunvarsipysäköinti, maksu soittamalla lippuautomaattiin Avoin pysäköintialue Puomein suljettu pysäköintialue Matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden edut ja haitat Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Suomalaiset ja Suomessa toimivat matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien järjestelmätoimittajat Payway Oy Voicebit Oy Peek Traffic Inc Telepay Finland Oy Dynexco Oy Eurooppalaisia matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksujärjestelmien järjestelmätoimittajia Easypark AS EMT Itsmobile Ltd Mint AB Mobile2Meter Mobipower B.V Park by Phone Ltd Park Plus AG ParkLine Tele P AB Tele-Pay

10 3 MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN NYKYISIÄ JA POTENTIAALISIA KÄYTTÖÖNOTTAJATAHOJA Taustaa Kotimaiset järjestelmän käyttöönottaneet tahot Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Oulun kaupunki Ulkomaiset järjestelmän käyttöönottaneet tahot Tukholma Oslo Groningen Potentiaalisia matkapuhelinmaksamisen käyttöönottajatahoja Suomessa Jyväskylän Pysäköintitalo Oy Tampereen kaupunki BK-Group, Helsinki Järjestelmien loppukäyttäjät SUOSITUS HYVÄSTÄ MATKAPUHELINPOHJAISESTA PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ Hyvän järjestelmän ominaisuuksia Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Suositus hyvästä maksujärjestelmästä Käyttäjän näkökulma Pysäköintioperaattorin näkökulma Kokonaistarkastelu TULEVAISUUS JA JATKOTOIMENPITEET Ideoita uusista palveluista Reaaliaikainen pysäköinti-informaatio Automaattinen käyttäjän tunnistus ja maksu Yleinen järjestelmien käyttöliittymä Järjestelmätoimittajien jatkosuunnitelmat Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi YHTEENVETO LÄHTEET HENKILÖLÄHTEET

11 KÄYTETYT LYHENTEET DTMF GPRS GPS GSM IVR PDA PIN RFID SIM SMS USSD WAP Dual Tone Multi Frequency, puhelimen äänitaajuussignaali General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen radioverkko Global Positioning System, eräs satelliittipaikannusjärjestelmä Global System for Mobile Communications Interactive Voice Response System, interaktiivinen puhepostijärjestelmä Personal Digital Assistant, esimerkiksi kämmentietokone Personal Identification Number, tunnusluku Radio Frequency Identification, tunnistaminen radiotaajuuksien avulla Subscriber Identification Module, henkilökohtainen gsm-liittymäkortti Short Message System, lyhytsanomapalvelu (tekstiviesti) Unstructured Supplementary Service Data, lisäpalveluinformaatio Wireless Application Protocoll 9

12

13 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Viime aikoina matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden alalla on tapahtunut paljon sekä Keski-Euroopassa että Suomessa. On kehitetty useita järjestelmiä ja tehty palvelukokeiluja, ja monissa kaupungeissa palvelut ovat nykyään kaupallisessa käytössä. Suomessa yksi tai useampi matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä oli selvityshetkellä otettu käyttöön Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Espoossa, Lappeenrannassa sekä Oulussa (2 järjestelmää). Kehitys matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden alalla on nopeaa ja jatkuvaa. Näin ollen on oletettavaa, että tässä raportissa esitetyt tiedot tulevat etenkin järjestelmien osalta vanhenemaan varsin nopeasti. Raportissa esitetyt tiedot maksujärjestelmistä on kerätty pääasiassa kevään ja alkukesän 2002 aikana. 1.2 Tavoitteet ja työmenetelmät Tämän projektin tavoitteena oli selvittää käytössä olevien sekä suunniteltujen matkapuhelinpohjaisten pysäköinnin maksupalveluiden toimintaa sekä selvittää Suomessa jo käytössä olevien palveluiden käytettävyyttä ja niistä saatuja kokemuksia. Lisäksi tavoitteena oli antaa suositus hyvän, matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmän ominaisuuksista ja vaatimuksista sekä koota asiaan liittyen uusia ideoita, joita voitaisiin kenties tulevaisuudessa tuotteistaa. Hankkeessa tehtiin kirjallisuusselvitys, jossa selvitettiin keskeisimmät matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksujärjestelmät. Kirjallisuusselvitystä täydennettiin haastatteluilla. Lisäksi luotiin katsaus kaupunkien maksujärjestelmistä saamiin kokemuksiin. Suomen osalta näitä asioita selvitettiin myös haastatteluiden avulla. Haastateltavia tahoja olivat pysäköintioperaattoreiden, pääasiassa kaupunkien, edustajat. Myös suunniteltuja palveluita kartoitettiin kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden avulla. Järjestelmiin ja laitteistoihin liittyvien liikesalaisuuksien takia osa kertyneestä aineistosta jätettiin raportoimatta. Käyttäjien tarpeiden määrittäminen on keskeinen tekijä arvioitaessa parhaita sovelluksia ja niistä saatavia hyötyjä. Tutkimukseen sisällytetyissä haastatteluissa pyrittiinkin selvittämään myös loppukäyttäjien saamia kokemuksia Suomessa käytössä olevista järjestelmistä. Haastateltavia tahoja tässä yhteydessä olivat järjestelmätoimittajat ja pysäköintioperaattorit, koska varsinaista loppukäyttäjille suunnattua kyselyä ei tähän projektiin ollut kustannussyistä mahdollista sisällyttää. Käyttäjien kokemuksia voitaneen 11

14 käsitellä syvällisemmin esimerkiksi FITS-ohjelman hankealueessa 2 Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet. Palvelujärjestelmän tekninen toiminnallisuus ja käyttökustannukset määräävät usein sen, yleistyykö palvelun käyttö ja toisaalta sen, saadaanko järjestelmästä siltä toivottavat hyödyt. Hankkeessa pyrittiinkin myös määrittämään hyvä matkapuhelinpohjainen pysäköinnin maksujärjestelmä siten, että kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden pohjalta annettiin suositus teknisesti hyvän sekä hyvän käytettävyyden omaavan järjestelmän ominaisuuksista ja vaatimuksista sekä loppukäyttäjän että pysäköintioperaattorin näkökulmasta. 12

15 2 MATKAPUHELINPOHJAISTEN PYSÄKÖINNIN MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUKSET 2.1 Taustaa Pysäköinti voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti: Kadunvarsipysäköinti Pysäköintitalossa tai avoimella pysäköintialueella pysäköinti Pysäköintitalossa tai puomein suljetulla pysäköintialueella pysäköinti Myös matkapuhelinpohjaisia maksumenetelmiä on erilaisia: Pysäköinnin rekisteröiminen matkapuhelimella Pysäköinnin rekisteröiminen ajoneuvossa olevalla, langattomalla laitteella joka hyödyntää matkapuhelinteknologiaa Maksun maksaminen matkapuhelimella pysäköintilipukkeen oston yhteydessä (edellyttää käyntiä lippuautomaatilla ja perinteisen paperilipukkeen käyttöä). Kirjallisuuskatsauksessa tällä hetkellä yleisimmäksi järjestelmäksi osoittautui matkapuhelimella rekisteröitävä kadunvarsipysäköinti. 2.2 Erilaisten pysäköintitapojen maksujärjestelmien toiminta yleisellä tasolla Kadunvarsipysäköinti, maksu matkapuhelimella Yleinen palvelun toimintakuvaus Useat järjestelmät toimivat seuraavalla tavalla: Aloittaakseen pysäköinnin käyttäjä soittaa IVR-palveluun (interaktiivinen puhepostijärjestelmä, Interactive Voice Response System). Käyttäjä tunnistetaan yleensä matkapuhelinnumeron perusteella, mutta myös PIN-koodia (Personal Identification Number) saatetaan käyttää joko puhelinnumeron vaihtoehtona tai lisänä. Käyttäjä valitsee valikosta tietyn pysäköintialueen ja järjestelmä vahvistaa valinnan. Nyt ajoneuvo on rekisteröity järjestelmäoperaattorin tietokantaan aktiiviseksi ja käyttäjä voi poistua ajoneuvolta. Valvonta tapahtuu siten, että pysäköinnintarkastaja tunnistaa esimerkiksi tuulilasissa olevasta tarrasta ajoneuvon kuuluvan matkapuhelinpohjaisen pysäköinnin maksujärjestelmän piiriin. Tarkastaja käyttää kannettavaa lukulaitetta lukeakseen ajoneuvon koodin. Laite on yhteydessä keskustietokantaan joten tarkastaja saa tiedon onko ajoneuvo laillisesti vai laittomasti pysäköity. Mahdollinen pysäköintivirhemaksu annetaan perinteiseen tapaan. 13

16 Kun käyttäjä palaa ajoneuvolleen, hän soittaa uudelleen IVR-palveluun lopettaakseen pysäköinnin. Pysäköintitapahtuman kesto- ja hintatiedot kerrotaan käyttäjälle IVRpalvelussa tai ne ovat luettavissa puhelimen näytöltä. Tarkempi toimintakuvaus Käyttääkseen palvelua käyttäjän on rekisteröidyttävä järjestelmän käyttäjäksi. Tämä edellyttää yleensä henkilö-, ajoneuvo- ja maksutapatietojen antamista. Rekisteröityminen voidaan hoitaa esimerkiksi puhelimitse, Internetin välityksellä tai lähettämällä rekisteröintilomake postitse järjestelmäoperaattorille. Pysäköidessään ajoneuvonsa käyttäjän täytyy tietää toimiiko palvelu alueella ja mikä on kyseisen alueen koodi. Yleensä tämä tieto löytyy pysäköintilippuautomaateista, erillisestä järjestelmätoimittajan esitteestä tai liikennemerkkien lisäkilvistä (ei Suomessa). Pysäköityään autonsa käyttäjä ottaa yhteyden maksujärjestelmään. Se voi tapahtua esimerkiksi seuraavin tavoin: Soittamalla IVR-palveluun Soittamalla asiakaspalveluun Lähettämällä tekstiviestin järjestelmään Muokkaamalla pysäköinnin statustietoaan WAPin kautta Muokkaamalla pysäköinnin statustietoaan Internetin kautta (edellyttää pääsyä Internetiin pysäköinnin aloittamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen). Tulevaisuudessa saatetaan hyödyntää myös puheentunnistusteknologiaa. Riittävällä tarkkuudella toimivia tunnistusratkaisuja on jo olemassa. Käyttäjä voidaan tunnistaa GSM-standardin ns. CallerID:stä (soittajan numero näkyy vastaanottajalle), ja/tai PIN-koodista. Mikäli järjestelmää käytetään Internetin kautta, tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana (tai PIN-koodi). Jotta järjestelmää voisi käyttää myös esimerkiksi mukana olevan matkustajan puhelimella, järjestelmässä tulisi aina olla PIN-koodin kyselymahdollisuus. Aloitussoittonumerot vaihtelevat: numero voi olla sama kaikkialla, mutta se voi olla myös aluekohtainen tai pysäköintioperaattorikohtainen. Mikäli numero on kaikkialla sama, täytyy kaupunki-, pysäköintioperaattori- ja aluetiedot kysyä käyttäjältä erikseen. Tämä onnistuu antamalla eri kaupunkien operaattoreille eri alueilla yksilölliset koodit. Tulevaisuudessa käytössä saattaa olla myös GPS-järjestelmään (Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä) perustuvaa tekniikkaa. Pysäköintiajan asettaminen voi hoitua eri tavoin: käyttäjän toimesta, automaattisesti alueella enimmillään sallitun pysäköintiajan mukaiseksi tai automaattisesti pysäköintioperaattorin haluaman ajan mukaiseksi. Maksimiajan automaattinen ehdottaminen no- 14

17 peuttaa toimintaa, mutta saattaa aiheuttaa korkeita ja aiheettomia pysäköintimaksuja mikäli käyttäjä ei muista kirjautua ulos järjestelmästä. Niissä järjestelmissä, joissa käyttäjä voi määrittää pysäköinnin päättymisajan, pysäköintiaikaa voidaan yleensä myös pidentää etäkäytöllä toisin sanoen käymättä ajoneuvon luona. Useissa järjestelmissä on myös palvelu, joka varoittaa käyttäjää tekstiviestillä pysäköintiajan päättymisestä. Pysäköinnin lopetusprosessi vastaa aloitusprosessia. Kun käyttäjä ottaa yhteyden järjestelmään, järjestelmä tietää että ajoneuvo on jo pysäköitynä ja aloittamisen sijasta lopettaa pysäköinnistä veloittamisen. Muut toiminnot Useissa järjestelmissä on toimintoja, joita voi käyttää Internetin avulla. Näitä ovat mm. historiatietojen katselu ja raportointi, henkilötietojen muutosmahdollisuus sekä pysäköinnin aloittamis- ja lopettamistoiminnot. Asiakaspalvelu kattaa yleensä puhelinpalvelun, joka tarjoaa apua käyttäjän sitä tarvitessa. Yleisiä palveluita ovat mm: Uusien käyttäjien rekisteröinti Käyttäjien kysymyksiin vastaaminen Pysäköinnin aloittaminen ja lopettaminen käyttäjän pyynnöstä Tiedusteluihin vastaaminen (potentiaaliset käyttäjät) Palautteen vastaanotto ja käsittely. Laskutus hoidetaan yleensä säännöllisesti, joko kuukausittain tai summan ylittäessä tietyn rajan. Joissakin järjestelmissä käyttäjällä on virtuaalitili, jonne hän tallettaa rahaa pysäköintimaksuja varten. Matkapuhelinoperaattoreilla on hyvät valmiudet luoda käyttäjien laskutusjärjestelmä, lisäksi käyttäjien tiedot ovat jo olemassa joten rekisteröityminen voidaan välttää jopa kokonaan. Maksuvaihtoehtoja ovat usein pankki- tai luottokorttimaksu, joku muu maksukorttimaksu (esimerkiksi öljy-yhtiön kortti), maksu puhelinlaskun yhteydessä tai erityisen laskutusjärjestelmän käyttö. Jälkimmäisessä tapauksessa laskutus hoidetaan suoraan järjestelmäoperaattorin toimesta. Pysäköinninvalvonta Pysäköinnintarkastaja tunnistaa järjestelmään kuuluvan ajoneuvon (tarrasta tai viivakoodista), yksilöi sen ja tarkistaa järjestelmästä onko se pysäköity laillisesti vai laittomasti. Tämä voidaan hoitaa usealla tavalla: Lukemalla viivakoodi kannettavalla lukulaitteella ja ottamalla GSM- tai WAPyhteys keskusjärjestelmään. Usein käytössä on myös hakutoiminto erilaisin hakukriteerein. 15

18 Käyttämällä tavallista GSM- tai GPRS-puhelinta jossa on viivakoodinlukija. Jos viivakoodilukijaa ei ole, ajoneuvon tiedot voidaan syöttää manuaalisesti puhelimeen kyselyn tekemistä varten. Soittamalla IVR-palveluun ja selvittämällä tapahtumatiedot Soittamalla palvelukeskukseen, jonka työntekijät selvittävät kyseisen ajoneuvon pysäköintimaksun tilan. Pysäköintivirhemaksu annetaan tarvittaessa perinteiseen tapaan. Valvonta-asiat ovat merkittäviä pysäköintioperaattorin kannalta. Kannettavia päätelaitteita ei yleensä ole ennestään käytössä mutta jos on, ne pitää saada toimimaan uuden järjestelmän kanssa. Mikäli kaupungissa on käytössä useita matkapuhelinpohjaisia pysäköinnin maksujärjestelmiä, eri järjestelmien piiriin kuuluvien ajoneuvojen pysäköinnin valvontaa saatetaan joutua suorittamaan eri laitteilla. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole, sillä useita järjestelmiä voidaan valvoa esimerkiksi WAP-yhteyden avulla. Järjestelmänhallinta Pysäköintioperaattori voi useissa järjestelmissä muuttaa hintoja, pysäköinnin enimmäisaikoja, asukaspysäköintiasioita ym. Internetin kautta. Kaikki järjestelmätoimittajat eivät kuitenkaan anna pysäköintioperaattoreille näitä oikeuksia, vaan tekevät työn itse saatujen ohjeiden mukaisesti. Pysäköintioperaattori voi useissa järjestelmissä myös seurata pysäköintitapahtumia reaaliajassa. Tiedoista voi yleensä myös tehdä tilastoja sekä raportteja. Joissakin järjestelmissä on myös toiminto, jonka avulla pysäköinnintarkastajien aktiivisuutta voi valvoa reaaliajassa. Tulevaisuudessa, esimerkiksi mikäli kaikki autoilijat maksaisivat pysäköintinsä matkapuhelimella, pysäköintioperaattori voisi vaikuttaa paikkakiertoon käyttämällä kysynnän mukaan muuttuvia hintoja. Korkeampi kysyntä johtaisi korkeampiin hintoihin. Tämä on merkittävä liikennepoliittinen asia, jonka vaikutuksia voisi tutkia tarkemmin Kadunvarsipysäköinti, maksu ajoneuvolaitteella Matkapuhelinpohjainen, toisin sanoen matkapuhelintekniikkaa hyödyntävä pysäköinnin maksujärjestelmä voidaan toteuttaa myös ajoneuvokohtaisella laitteella. Laitteessa tulee tällöin olla GSM-yhteys keskustietokantaan omalla SIM-kortilla (Subscriber Identification Module, henkilökohtainen gsm-liittymäkortti), tai sen tulee toimia käyttäjän matkapuhelimen kanssa Bluetooth- tai infrapunayhteyden avulla. Laitteessa tulee olla myös näyttö pysäköinnintarkastajaa varten, josta käy ilmi onko pysäköinti maksettu vai ei. 16

19 Pysäköinnin maksaminen aloitetaan aktivoimalla ajoneuvolaite, joka ottaa yhteyden keskustietokantaan. Maksaminen lopetetaan vastaavalla tavalla. Valvonta tapahtuu joko visuaalisesti ajoneuvolaitetta katsomalla tai ottamalla langaton yhteys ajoneuvolaitteeseen. Valvonta on siis varsin helppoa, eikä välttämättä edellytä uusien laitteiden hankintaa pysäköinnintarkastajille. Suurin hyöty ajoneuvokohtaisten pysäköintilaitteiden valvonnassa on se, ettei ajoneuvoa tarvitse yksilöidä. Tällöin erillisiä investointeja valvontalaitteisiin ei välttämättä tarvita. Käyttäjän kannalta erillinen autolaite on ongelmallinen, sillä se vaatii investoinnin. Laitteet ovat usein kalliita ja niiden käyttökustannukset saattavat olla merkittävät. Laitteet saattavat myös vanheta nopeasti ja niiden elinkaarikustannukset ovat merkittävät Kadunvarsipysäköinti, maksu soittamalla lippuautomaattiin Kolmas vaihtoehto kadunvarsipysäköinnin maksamiseen matkapuhelimella on soittaminen lippuautomaattiin. Järjestelmä toimii siten, että pysäköintilippu hankitaan normaaliin tapaan automaatista mutta itse maksu tapahtuu soittamalla automaattiin, jolloin veloitus kohdistuu matkapuhelimelle. Tämä menetelmä ei eroa merkittävästi perinteisistä lippuautomaattimaksuista, eikä suuria investointeja näin ollen tarvita. Koska käyttäjä saa fyysisen pysäköintilipun, ei valvontaan tule muutoksia. Tässä maksumenetelmässä tarvitaan lippuautomaatteihin esimerkiksi omat GSMmoduulit, jotta niihin voi soittaa. Investointi on yleensä melko kallis, sillä joka automaatissa tulee olla oma moduuli. Toinen vaihtoehto on kytkeä automaatit keskusjärjestelmään esimerkiksi ISDN-liittymällä, jolloin käyttäjä voi soittaa aina samaan numeroon ja sitten valita käyttämänsä lippuautomaatin koodin Avoin pysäköintialue Seuraavassa on esitetty yksi mahdollisuus pysäköinnin maksamisesta matkapuhelimella avoimella pysäköintialueella. Kyseisen järjestelmän käyttö ei edellytä ajoneuvon tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä, sillä järjestelmä perustuu yksilöitäviin pysäköintiruutuihin. Aloittaakseen pysäköinnin käyttäjä soittaa IVR-palveluun. Käyttäjä tunnistetaan matkapuhelinnumeron perusteella, mutta myös PIN-koodia saatetaan käyttää vaihtoehtona tai lisänä. Käyttäjä valitsee valikosta tietyn pysäköintialueen tai -talon, ja lisäksi ilmoittaa valitsemansa pysäköintiruudun numeron. Järjestelmä vahvistaa valinnan. Nyt pysäköintiruutu on rekisteröity järjestelmäoperaattorin tietokantaan "aktiiviseksi" ja käyttäjä voi poistua ajoneuvolta. Valvonta tapahtuu siten, että pysäköinnintarkastaja tunnistaa esimerkiksi tuulilasissa olevasta tarrasta ajoneuvon kuuluvan matkapuhelinpohjaisen maksujärjestelmän piiriin. 17

20 Tarkastaja käyttää keskustietokantaan yhteydessä olevaa kannettavaa päätelaitetta saadakseen listan pysäköintiruuduista, joissa olevien ajoneuvojen pysäköinti on maksettu. Vertaamalla tätä tietoa käytössä oleviin pysäköintipaikkoihin tarkastaja näkee mitkä ajoneuvot on pysäköity laillisesti ja mitkä eivät. Mahdollinen pysäköintivirhemaksu annetaan perinteiseen tapaan. Kun käyttäjä palaa ajoneuvolleen, hän soittaa uudelleen IVR-palveluun lopettaakseen pysäköinnin. Pysäköintitapahtuman kesto- ja hintatiedot kerrotaan käyttäjälle. Pysäköitäessä kerrotaan siis pysäköintiruudun numero, eikä ajoneuvon rekisteritunnusta. Näin ollen jokaisella pysäköintiruudulla on oltava oma, yksilöity koodi. Tätä toimintamallia voisi soveltaa myös kadunvarsipysäköinnissä, mikäli jokaisella pysäköintiruudulla olisi oma koodinumeronsa. Käytännössä tämän toteuttaminen lienee kuitenkin turhan hankalaa. Suuri etu on, jos palvelu toteutetaan yhteistyössä matkapuhelinoperaattorin kanssa. Tällöin kyseisen matkapuhelinoperaattorin asiakkaiden erillinen rekisteröityminen järjestelmän käyttäjiksi ei ole tarpeen, koska ajoneuvon rekisterinumeroa tarvitse ilmoittaa järjestelmään ja näin ollen tarvittavat käyttäjätiedot on jo olemassa Puomein suljettu pysäköintialue Suljetun pysäköintialueen tapauksessa käytössä ei tiettävästi vielä ole matkapuhelinpohjaisia maksujärjestelmiä. Ainakin yksi järjestelmä on kuitenkin olemassa, mutta se otettaneen kaupalliseen käyttöön vasta loppuvuonna Seuraavassa on esitetty järjestelmän toimintakuvaus. Palvelun käyttö vaatii käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröinnin voi tehdä etukäteen tai ensimmäisellä palvelun käyttökerralla. Pysäköintilaitoksen puomilla käyttäjä soittaa aloitussoiton tiettyyn pysäköintilaitoskohtaiseen numeroon, jonka jälkeen puomi nousee ja veloitus pysäköinnistä alkaa. Pelkkä soittoyritys riittää käyttäjän tunnistamiseen, ja koska puhelua ei avata, ei käyttäjälle synny puhelukustannuksia. Pysäköintilaitoksesta ulos ajaessaan käyttäjä soittaa lopetuspuhelun jolloin pysäköintiveloitus katkeaa ja puomi nousee. Pysäköintilaitokseen tarvitaan normaalit puomit ja tunnistimet sekä erillinen ohjauslaite, jossa on SIM-kortti. Valvontaa ei tarvita, koska voidaan olettaa että kaikki sisään päässeet ajoneuvojen kuljettajat maksavat pysäköinnistään. 18

Mobiili lähimaksaminen nykykäyttö ja tulevaisuus

Mobiili lähimaksaminen nykykäyttö ja tulevaisuus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2003 /V Mobiili lähimaksaminen nykykäyttö ja tulevaisuus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö ALKUSANAT Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi on osoittautunut

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013

Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013 Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013 Leona Silberstein Helsingin yliopisto Raila Heiskanen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy Leona Silberstein, Helsingin

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

PIKALUOTTOSELVITYS 2007

PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Anne Kemppainen ja Jani Väisänen PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.3.2007 Tekijä(t) Anne Kemppainen, Jani

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 2 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma vuosille 2000 2002 Globaali Lokaali Avoin kilpailu ja sektorien välinen yhteistyö Paikannetut palvelut

Lisätiedot

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE HELSINKI 2008 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi PULTTI Ajankohtaiset

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO MIKSI SITÄ EI KÄYTETÄ?

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO MIKSI SITÄ EI KÄYTETÄ? SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO MIKSI SITÄ EI KÄYTETÄ? Sanna Kärkkäinen Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Raportti: Liikkuminen palveluna esiselvitys

Raportti: Liikkuminen palveluna esiselvitys Raportti: Liikkuminen palveluna esiselvitys 8.5.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Esiselvityksen tavoite... 4 1.2. Sidosryhmät... 4 1.3. Raportin sisältö ja rakenne... 5 2. Liikkuminen palveluna

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2007. Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2007. Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2007 Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.9.2007 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot