Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011"

Transkriptio

1 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

2 Sisällys Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa 4 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? 5 Miten piiri pyörii? 7 Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin 8 Piirin talousluvut kertovat aktiivisuudesta 9 2 Napakettu Unohtumaton talvileiri 12 3 Jamboree Simply Scouting kokemuksia maailmanjamboreelta 16 Palvelutehtävä kulttuurien kohtaamispaikassa 18 Camp in camp 19 4 Leiriohjelma CTSR Purjehduskilpailu kulttuuripääkaupunkiin 20 Partioviikko ja huivitus 21 Jollien paluu partioon 22 Vaeltajat piiriä visioimassa 22 Leikkikurssi Satumaa 23 Luottikset nol(l)asivat 23 Mikä on fiilis partioparaatissa? 24 Lippukuntien toiminta kilpailu perustettiin 25 Partioripari kesän kohokohta 26 Partio vie maailmalle ja tuo Suomeen 27 Woomalin avulla uutta metsää, koulutusta ja pienluottoja Senegaliin 28 Herkullinen kansallispäivä Senegalin tapaan 29 5 Leirialue Lippukuntiin uusia jäseniä Tervetuloa partioon -tempauksella 30 Reilut pennut sudenpennut 31 Vatut seikkailevat kololla, kisoissa ja netissä 32 Porilaiset tarpoivat Turussa 32 Katusamoajien Knaki sukelsi kulttuuripääkaupunkiin 33 Toimiiko vaeltajaohjelma? 34 Aikuisena partioon 35 6 Kisat Millainen on taitava sudenpentu? 36 Seikkailua Timanttiliigassa 36 PinkkiPicnicillä Raisiossa 37 Näppärät Patagoniassa 38 Jurmo kevätkisat 40 Syyskisoista saa elämyksiä 41 Tarpojat Yyterin dyyneillä 42 Kisatuloksia 43 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 päätoimittaja: Marikki Impivaara toimituskunta: Mari Kousa, Maria Lahtinen, Maikki Laukkanen, Olli Välke ja piirin medialähettiläät taitto: Olli Välke kuvitus: Tuuli Seppälä kuvat: L-SP:n arkisto painopaikka: Multiprint Turku 2012 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Läntinen Pitkäkatu 13, TURKU p

3

4 Aleksi Heikkilä Nousiaisten Henrikin Lippukunnasta on Lounais-Suomen Partiopiirin piirinjohtaja ja Mari Kousa Porin Tulitikuista piirin varajohtaja. Kuva: Sanni Löflund, Pyhän Laurin Ritarit Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa Vuosi 2011 oli Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Teemavuoden tavoitteena oli innostaa kansalaisia keräämään tunteja vapaaehtoistoiminnan parissa. Oli teemavuosi tai ei, me partiolaiset loistamme vapaaehtoistoiminnan eturivissä sekä työtunneilla että tuloksilla mitattuna. Lippukunnissa ja piirissä tehdään päivittäin satoja tunteja vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyväksi. Viikoittaisen partiotoiminnan sekä erilaisten tapahtumien kautta teemme merkittävää kasvatustyötä ja välitämme eteenpäin tärkeitä elämäneväitä ja huikeita kokemuksia. Nousujohteisuus on yksi harrastuksemme hienoista puolista. Vuonna 2011 on ollut jälleen ilo seurata, miten erilaiset ihmiset ovat kasvaneet pesteissään tai löytäneet uusia haasteellisia tehtäviä. Jokaisen partiolaisen partiopolku on erilainen, mutta yhteistä meille kaikille on kehittyminen omassa partiotehtävässämme ja monenlaisten taitojen karttuminen. Partio taitaa olla ainoa harrastus, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittää itseään ihmisenä kaikilla mahdollisilla osa-alueilla elämässä. Partiovuosi 2011 on ollut täynnä toimintaa, elämyksiä ja seikkailuja. Niistä joitakin paloja on tallennettu tähän vuosikirjaan. Nyt onkin kiitoksen aika. Kiitos kaikille partiotoiminnan mahdollistajille: lippukunnissa toimiville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä tietysti kaikille partiopiirissä toimiville luottiksille! Aleksi ja Mari 4

5 Leiritoimisto 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? Teksti: Maria Lahtinen, RajakivenKiertäjät Joskus kuulee kommentteja siitä, että lippukunnat pärjäisivät hyvin ilman piiriäkin. Koulutus ja ohjelmatapahtumien järjestäminen ovat ne tehtävät, jotka useimmille tulevat mieleen, kun kysytään partiopiirin tehtäviä. Kaiken kaikkiaan partiopiireille on kuitenkin määritelty 26 erilaista tehtävää, joista piirin tulisi huolehtia, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi lippukuntiaan. Aluetyö Aluetyöhön liittyviä piirin tehtäviä ovat seurata lippukuntien toimintaa sekä vastata lippukunnille tarjottavasta tuesta vastata, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden tuntea lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Aluetoiminnanalan tehtävistä vastaa alueryhmä, jonka alaisuudessa toimivat alue- ja lippukuntajaostot. Ryhmä kerää informaatiota lippukuntien tilasta ja tarpeista alueohjaajien kautta. Tehtäväänsä ryhmä toteuttaa muun muassa järjestämällä jaostojensa kautta lippukuntien johtajistolle suunnattuja tapahtumia ja alueohjaajakoulutuksia. Tärkeänä välineenä yhteydenpidossa lippukuntiin toimivat aluejaosto ja alueohjaajat. Lippukuntien tukitoiminnot sekä uusien lippukuntien käynnistäminen koordinoidaan lippukuntajaoston kautta. Tällä hetkellä partiotoiminnan tarjonnan kasvattaminen on piirissä erityisen huomion kohteena erillisen projektin alla Kasvu-hankkeen puitteissa. Ohjelma Partio-ohjelmaan liittyvät piirin tehtävät ovat huolehtia siitä, että lippukunnissa pystytään toteuttamaan partioohjelmaa järjestää, arvioida ja kehittää partiotoimintaan liittyviä ohjelmatapahtumia ja koulutusjärjestelmässä piirien tehtäväksi määriteltyä taitokoulutusta järjestää vuorollaan tai sopimuksen mukaan valtakunnallisia partiotapahtumia edistää Suomen Partiolaisten toiminnallisia kampanjoita ja teemoja toiminta-alueellaan. Ohjelmaan liittyvien tehtävien hoitamisesta vastaa ohjelmaryhmä, jonka alaisuudessa toimii viisi ikäkausijaostoa (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat) sekä kahdeksan taitokoulutusjaostoa (osaamisalueet: kisa-, huolto-, meripartio-, kv- ja aate-, retkeily-, sisu- ja turvallisuustoiminta). Ryhmä toteuttaa tehtäväänsä jaostojen järjestämien tapahtumien kautta. Tapahtumat ovat ohjelmatapahtumia, koulutuksia ja partiotaitokilpailuja. Valtakunnallisista ohjelmatapahtumista piirissä järjestetään säännöllisesti muun muassa SM-kisoja, joiden järjestämisestä sovitaan erikseen joidenkin lippukuntien kanssa ja jotka piirissä kuuluvat projektitoiminnanalaan. Myös keskusjärjestön kampanjoita toteutetaan usein projekteina, esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkeet ja Kasvu-hanke. 5

6 Leiritoimisto Koulutus Koulutukseen liittyvät piirin tehtävät ovat järjestää, kehittää ja arvioida koulutusjärjestelmässä piirin vastuulle määritettyä koulutusta kannustaa ja auttaa lippukuntia järjestämään niiden vastuulla olevaa koulutusta. Koulutukseen liittyvien piirin tehtävien hoitamisesta vastaa koulutusryhmä. Se järjestää vuosittain partiojohtajien peruskoulutusta, piiri- ja lippukuntatoimijakoulutusta ja koulutusvastaavakoulutusta sekä ohjaa Ko-Gi- ja ohjaajakoulutusten suorittamista. Viestintä Viestintään liittyvät piirin tehtävät ovat huolehtia piirin sisäisestä viestinnästä huolehtia piirin ulkoisesta viestinnästä ja julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin tiedottaa lippukunnille tarjoamistaan palveluista kuten tapahtumista ja kursseista opastaa lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piirin viestinnän luottamustehtäviä hoidetaan viestintäryhmän ja toimitusjaoston voimin. Sisäisen viestinnän kanavia ovat muun muassa piirilehti Repolainen, internetsivut, lippukuntaposti, sosiaalinen media ja sähköpostilistat. Ulkoista tiedotusta toteutetaan pääasiassa suurtapahtumiin ja kampanjoihin liittyvin tiedottein. Viestintäryhmä järjestää myös monipuolista viestintäkoulutusta. Talous Talouteen liittyvät piirin tehtävät ovat tukea lippukuntien hallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa huolehtia, että piirin taloudenhoi- Partiopiirin muodostavat lippukunnat. Partiopiirillä on iso joukko tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan lippukunnista iso joukko luottamushenkilöitä. to on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä järjestää tarjoamansa palvelut siten, että ne ovat kustannukseltaan lippukuntien kannalta kohtuullisia edistää partiolaisten yhteisiä varainhankintakampanjoita. Piirin taloutta hoitaa ja suunnittelee talousryhmä ja sen alaisuudessa toimivat kiinteistö- ja varainhankintajaostot. Tehtäväänsä ryhmä toteuttaa muun muassa järjestämällä talous-, varainhankinta- ja järjestötoiminnan koulutustapahtumia sekä tukemalla projektien, kampanjoiden ja tapahtumien taloussuunnittelun- ja seurannan toteuttamista. Ryhmä varmistaa strategisten tavoitteiden toteutumisen piirin taloudenpidon ja resurssien suuntaamisen osalta. Hallinto ja toimisto Hallintoon ja toimistoon liittyvät piirin tehtävät ovat huolehtia, että piirin hallinto on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä puolustaa ja edistää partiotoimintaa ja valvoa sen etua piirin toiminta-alueella vaikuttaa siihen, että piirin lippukunnilla on partiotoimintaan sopivat toimitilat sekä riittävästi retkeily- ja leirimaastoja kohtuullisen lähellä lippukunnan kotipaikkaa edistää toiminta-alueensa partiotoiminnan historian ja perinteiden tallentamista ylläpitää, arvioida ja kehittää kiitos- ja kannustinjärjestelmää arvioida ja kehittää omaa toimintaansa (strategia) osallistua keskusjärjestön toimintaan ja pitää yhteyttä toisiin piireihin tukea luottamushenkilöiden onnistumista pesteissään ylläpitää piirin toimistoa niin, että siellä voidaan tuottaa palveluita lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille. Piirin hallinto- ja toimistotehtävistä vastaavat piirihallitus ja Partiotoimisto. 6

7 Miten piiri pyörii? Piirillä on hallintoon ja toimistoon liittyviä tehtäviä kymmenkunta. Kysyimme piirin varajohtaja Mari Kousalta, miten hommat Lounais-Suomen Partiopiirissä hoituvat. Mitkä edellä mainituista tehtävistä Lounais-Suomen Partiopiirillä on erityisen hyvin hanskassa? Piirimme hallinto on suunnitelmallista ja sitä kehitetään ja arvioidaan mielestäni kattavasti. Välillä jopa tuntuu, että suunnitellaan liikaa ja suunnitteluun käytetty työ on toteutuksesta pois. Lippukuntien ohjaavaa roolia suunnittelussa yritetään koko ajan lisätä. Mitkä tehtävistä vaatisivat enemmän toimenpiteitä? Haastavimmaksi koen edunvalvonnan. Tuntuu, että päätöksiä tehdään puoluesidonnaisesti monella saralla ja niihin on hankala päästä vaikuttamaan. Piiri ei myöskään tiedä kaikkien kuntien ja alueiden kaikkia tukimahdollisuuksia, jolloin tukien hakeminen jää paikallisten lippukutien vastuulle. Lippukuntia kannustetaan kuitenkin olemaan aktiivisia ja edunvalvontaa pyritään kehittämään kattavammaksi. Miten varmistetaan, että kaikki tehtävät tulevat hoidetuiksi? Rekrytoidaan piirin loistavaan luottisjoukkoon kaikkiin pesteihin tarpeeksi väkeä. Pyritään siihen, että lippukunnat ymmärtävät, että lippukuntien jäsenistä täytyisi löytää tyyppejä myös piirin tehtäviin. Luottikset ja toimihenkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä. Kaikille tehtäville on organisaatiossa määritelty tekijä, mutta kaikkia tehtäviä ei tällä hetkellä ole hoitamassa riittävästi väkeä. Kerro esimerkein tarkemmin, miten jotakin edellä mainittua piirin tehtävää hoidetaan? No otetaan esimerkiksi vaikka kiitos- ja kannustinjärjestelmä. Lounais-Suomen Partiopiirissä on perinteisesti ollut vahva Piirin varajohtajan mielestä L-SP:ssä piirihallinnon tehtävistä pystytään huolehtimaan hyvin, vaikka aina on tietenkin varaa parantaa. ansiomerkkijärjestelmä. Nyt sen rinnalle on kehitetty tunnustuspalkinnot, joita voidaan hakea ansioituneille johtajille. Lisäksi piiri myöntää apurahoja muun muassa erilaisiin koulutustarpeisiin. Toinen esimerkki on luottamushenkilöiden tukeminen. Lounais- Suomen Partiopiirissä luottamushenkilöasioille on oma ministeri eli piirihallituksessa on yksi jäsen, jonka tehtävänä on yhdessä luottisryhmän ja toimihenkilöiden kanssa tukea luottamushenkilöitä pesteissään. 7

8 Leiritoimisto Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin Teksti: Mari Kousa, Porin Tulitikut ja Maikki Laukkanen, Raision KilliNallit Kuvat: Mari Kousa Lippukuntapäivän 2011 messuilla piirin eri jaostot ja ryhmät esittäytyivät lippukunnille ja toivat esille, mitä kaikkea piirissä voikaan tehdä. Vierailijoille tarjottiin auliisti tietoa myös siitä, että jaostoihin mahtuu mukaan uusia tekijöitä. Jaostolaisilta kysyttiin miksi olet juuri tässä jaostossa mikä on parasta jaostossanne mitä jaostonne tarjoaa lippukunnille. Karkki, Miikka ja Kalle, tarpojajaosto Tää on paras jaosto. Mut värvättiin just tähän. Tää on kovin kaikista! Tarpojille on tarjolla paras ohjelma ja huiput materiaalit. Monipuoliset uudet ideat. Materiaalitukea ja tapahtumia, elämyksiä ja kokemuksia. Iisa ja Sari, kilpailujaosto Tiiina Tähtikari, huoltojaosto Muonituksessa on parhaat bileet. Jaostossamme parasta on jaoston henki ja saumaton yhteistyö. Tarjoamme lippukunnille makuelämyksiä, henkistä ja fyysistä tukea muonitukseen, uusia kokemuksia ruuan ympärillä, muonituskurssin, erityisruokavalioiltoja, hygieniapassisuoritusmahdollisuuden ja erilaista koulutusta muonittamisesta. Pia Aalto, samoajajaosto Samoajilla on lippukuntatasolla vähän toimintaa. Haluan tukea lippukuntia. Parasta jaostossamme on kivat tyypit. Monipuolisia tapahtumia ja tukea. Kannattaa tutustua Samoajajaoston menuun, sieltä saat lisätietoa! Entinen jaoston jäsen rekrytoi minut tähän jaostoon. Tuttu innosti. Jaostossa on kivaa ja kisat on vaan kerrassaan huippuja. Jaosto pystyy vaikuttamaan siihen, että lapset ja nuoret saavat monipuolista ja laadukasta ohjelmaa. Kisavinkkejä, koulutusta ja tukea kisojen järjestäjille, maastopäivän, jossa voi tutustua kisoihin kisailematta itse. Mahdollisuuden osallistua kisajaostoon, uusia jäseniä kaivataan! 8

9 Piirin talousluvut kertovat aktiivisuudesta Teksti: Heli Sirkesalo, Piikkiön Tammipartio, piirin talousryhmä Talouden tunnusluvut menneeltä vuodelta ovat tarkka dokumentti toteutuneesta toiminnasta. Numerot kertovat, mihin olemme menossa ja auttavat tekemään oikeita ratkaisuja tuleville vuosille. Lounais-Suomen Partiopiiri ulottuu Paraisilta Noormarkkuun ja Naantalista Somerolle. Maantieteellisesti laaja piirimme on jäsenmäärältään Suomen suurin. Vuoden 2011 lopulla piirissä oli yhteensä jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista, laskutettuja jäseniä oli Vakaa talous, laadukas toiminta Piirin talousasioiden seuranta on tasapainon, ennakoitavuuden ja hyvän jatkuvuuden tavoittelemista. Johtoajatuksena on turvata kattavat edellytykset laadukkaalle, vetovoimaiselle partiotoiminnalle koko Lounais-Suomen Partiopiirin alueella. Taloudenpito partiopiirissä on lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä, päivittäisiä rutiineja, kiirepiikkejä ja kokonaisuuden arvioimista. Kaikki tämä yhdessä on laadukkaan partiotoiminnan jatkuvuuden turvaamista alueellamme. Toiminnan jatkuva kehittäminen kuuluu myös vastuulliseen taloudenpitoon. Tulot ja menot Jäsenmaksusta puhuttaessa painotetaan usein partiovakuutuksen voimassaolon ja jäsenmaksun maksamisen yhteyttä. Yksittäisen partiolaisen vakuutusturvan lisäksi jäsenmaksutuotot muodostavat yhdessä valtionavun kanssa piirimme talouden perustan. Säännöllisiä tuottoja syntyy myös adventtikalenterien myynnistä, osallistumismaksuista, avustuksista ja muusta varainhankinnasta. Merkittävä osa tuloista on osallistumismaksujen lailla sellaista tuloa, jota vastaavat kulut ovat jo etukäteen tiedossa. Varoja tarvitaan tapahtumien järjestämisen lisäksi piiritoimistojen palvelujen ylläpitoon. Henkilöstökulut, luottamushenkilöorganisaatio ja matkakulut liittyvät suoraan piirin palvelutehtävään. Kuluja muodostavat myös muun muassa kopiokoneet, puhelimet, nettiyhteydet, sähkö, postimaksut, tilavuokrat, vakuutukset, polttoaine ja jätehuolto, eli kaikkea arkeen kuuluvaa välttämätöntä, jota ei heti tule edes ajatelleeksi. Piirin tilaisuuksien kulut muodostuvat tapahtuman keston, luonteen ja sijainnin mukaan. Piirin tulojen jakauma 2011 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 4 % Muu varainhankinta 6 % Jäsenmaksut 21 % Valtionapu 20 % Osallistumismaksut 12 % Adventtikalenterit 25 % Lahjoitukset ja avustukset 12 % Piirin menojen rakenne 2011 Adventtikalenterit 15 % Henkilöstökulut 36 % Poistot 0 % Muut kulut 12 % Vuokrat 9 % Tapahtumien matkat, majoitus ja ruoka 14 % Ajan ilmiöitä ja huomisen näkymiä Kiinteistöjen ja kaluston käyttö- ja ylläpitokulut 4 % Materiaalit ja painotuotteet 9 % Ympäröivän yhteiskunnan ilmiöt ja suhdanteet heijastuvat myös partioon ja näkyvät muun muassa ikäluokkien koossa, osallistumisaktiivisuudessa sekä kilpailussa nuorten vapaa-ajasta. Piirin talousseurannan tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan ennalta, ettei varsinaiseen toimintaan tarkoitettua energiaa tai varoja jouduta suuntaamaan miinukselle painuneiden tilien paikkaamiseen. Hintojen nousu, suhdannevaihtelut, tukisummat, jäsenmäärän muutokset ja muut epävarmuustekijät on otettava huomioon. 9

10 Leiritoimisto Varautuminen on vastuullisuutta Lähitulevaisuutta voidaan ennakoida yhdistämällä tietoa tilinpäätöksistä, toimintaselosteista ja tämänhetkisestä tilanteesta. Aina jää kuitenkin tilaa myös yllätyksille, niin iloisille kuin päänvaivaa aiheuttavillekin. Kullanarvoinen taito on osata poimia saatavilla olevista tiedoista olennaiset signaalit. Mikä tällä hetkellä ennakoi jotain suurempaa muutosta muutaman vuoden kuluttua? Millaisten hankkeiden tulisi olla ykkössijalla, jotta partiotoiminnan laatu voisi parantua ja jäsenmäärä kasvaa? Millaiset asiat eivät enää vastaa tarkoitustaan ja miten niitä pitäisi muuttaa? Talouden osalta ennakoiminen korostuu erityisesti investointien suunnittelussa. Kaikkea kivaa ei voi hankkia eikä jokaista hyvää ja kannatettavaa ideaa voi toteuttaa saman tien. Paras keino tehdä oikeita valintoja on katsoa ympärille tuorein silmin ja kuulla lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden asiantuntemusta. Oikeiden valintojen tekeminen varmistaa innostavan ja uusia jäseniä kiinnostavan partioarjen. Teknologia säästää aikaa ja rahaa Paras partiokokous on sellainen, jossa asiat etenevät selkeästi ja kaikille jää innostuneen virkistynyt olo. Aina ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ajella pitkiä matkoja edestakaisin parin tunnin kokousta varten. Teknologia lisää tasa-arvoa eri puolilla piiriä, ja usein sen ulkopuolellakin, asuvien luottisten mahdollisuuksiin osallistua kokouksiin. Etäkokoukset ovat jo partioarkea, vaikka partiotoimistojen kokoustilat ovatkin edelleen ahkerassa käytössä. Webex-etäneuvottelulaitteet ovat lunastaneet paikkansa ja ovat ahkerassa käytössä piirin jaostojen ja projektiorganisaatioiden yhteydenpidossa. Kokousten osallistu- 10 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä Omatoiminen tuotto-/kulujäämä Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä misaktiivisuus ja motivaatio pysyvät korkealla, kun maantiede, keli tai kuljetusten järjestäminen eivät turhaan rajoita toimintaa. Etäkokoukset helpottavat myös matkakulujen pitämistä kurissa. Talouskoulutus tukee lippukunnan johtoa Lippukunnan varsinaisen toiminnan pyörittämiseen jää enemmän aikaa, kun tilit ja taseet ovat asianmukaisesti kunnossa. Talouskoulutuksen jälkeen monet osallistujat ovat huomanneet, että lippukunnan kirjanpidon hallitseminen on mainettaan helpompaa. Koulutuksen kestohitti on varmasti jatkossakin Rekisteröidyn yhdistyksen vastuut ja velvoitteet, mutta joka vuosi otetaan mukaan myös toiveaiheita ja ajankohtaisia asioita. Vakuutukset ovat viime vuosina kiinnostaneet kovasti, samoin hyvän yhteistyön pelisäännöt sidosryhmien ja taustayhteisöjen kesken. Talousryhmä ottaa mielellään vastaan toivomuksia tulevien koulutusten teemoiksi. Piirin taloussihteeriltä saa koulutusten välilläkin talouteen liittyviä käytännön neuvoja, oli kyse sitten lippukunnan hallinnosta tai varainhankinnan ideoinnista. Kiitos kalenteriketuille Adventtikalenteri on yli kuudenkymmenen vuoden ajan ollut partiolaisten merkittävin vuosittainen varainhankintakeino. Piirimme myyntitavoitteeseen päästiin vuonna 2011 hienosti, vaikka kalenterimarkkinoilla on vuosi vuodelta enemmän kilpailua ja tar-

11 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Sidotut rahastot Muut sidotut rahastot Sidotut rahastot yhteensä Muut rahastot Muut rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä jontaa. Piirissämme myytiin vuonna 2011 yhteensä kalenteria, joista alueemme lippukunnat saivat käyttöönsä yhteensä lähes euroa. Partiolaisten adventtikalenterin valttikorttina on koko partiobrändi. Kun ostaa partiokalenterin, ostaa samalla pienen palan partiota, sen arvopohjaa ja tavoitteita. Lippukuntien kalenterikettuja on jälleen syytä kiittää lämpimästi tehdystä työstä. Lippukuntien myyntituloksia vertailtaessa on havaittu, että poikkeuksellisen hyviä tuloksia syntyy, kun lippukunnalla on jokin selkeä kohde, johon rahaa kerätään. Konkreettinen yhteinen tavoite antaa motivaatiota syksyn pimeimpään aikaan tapahtuvaan kalenterimyyntiin. Adventtikalenterien myynti on tuttu, toimiva ja kannattava varainhankintatapa lippukunnille. Kalenterikampanjan tavoitteena on myynnin lisäksi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, vastuunottoon ja onnistumisen kokemuksiin partiomaisesti, yhdessä tekemällä. Kontakteja, kohtaamisia ja kasvua Vuoden 2011 kalenterikampanjaa suunniteltaessa nousi jälleen esille aiempina vuosina saatu palaute partiolaisten näkymättömyydestä parhaimpaan kalenterimyyntiaikaan. Esimerkiksi paraatipäivänä keväällä partiolaisia näkyy kaduilla vilisemällä, muuta ei juuri muulloin. Syksyllä 2011 testattiin pienimuotoisesti ajatusta yhteisestä myyntistartista sellaisessa paikassa, jossa kohdataan mahdollisimman paljon ihmisiä jouluostosvilinässä. Ajatusta kehitellään parhaillaan edelleen ja tulevana syksynä on tarkoitus saada mahdollisimman laaja osanotto sekä näkyvyys kalenterikampanjan yhteiselle startille - ja samalla tietysti koko partiotoiminnalle! 11

12 2 Napakettu Unohtumaton talvileiri Teksti ja kuvat: Napaketun tiedotus Napakettu oli Lounais- Suomen partiopiirin ensimmäinen talvileiri, jolle osallistui noin 400 partiolaista 79 lippukunnasta. Leiri järjestettiin Raasissa Napakettu oli lupaustensa mukaisesti luminen ja unohtumaton elämys. Rakas leiripäiväkirja, Keskiviikkona klo Rakennusleirillä vilskettä Taivaalla loistaa Orion kilpaa muiden tähtikuvioiden kanssa. Tähtien loisteessa Napakettu rakentuu edelleen vielä reilun tunnin verran, jolloin pidetään epäviralliset leirin avajaiset. Tänään aamupäivällä ensimmäiset saapuivat rakentamaan leiriä. Sen jälkeen leiriä on pystytetty liki neljänkymmenen hengen voimin. Leirille on noussut niin ruokailupöydät ja kaffila Lagopus sekä luonnollisesti ohjelman toimipisteet leiriporttia unhoittamatta. Torstaina klo Leiriläiset saapuvat Rakennusleiriväen kömpiessä ulos makuupusseistaan elohopea näytti miinus 24 astetta. Kirpeä pakkanen ei ole kuitenkaan hidastanut leirin valmisteluita eikä se pelottanut leiriläisiäkään, vaan Raasin tiet täyttyivät pian yhdeksän jälkeen autoista. Aurinko on näyttänyt lämpimän 12 Napaketun rakennusleiri huipentui keskiviikkona, jolloin viimeisteltiin ruokapöydät, kahvila, ohjelmapaikat ja leirialue. puolensa ja elohopea nousi rivakasti aamun aikana. Auringon paiste kuitenkin kalpeni leiriläisten kasvoilla näkyvien ilmeiden rinnalla, joissa näkyi iloinen tekemisen meininki. Teltta toisensa perään on noussut harjakorkeuteen. Lyhyen gallupin perusteella leiriltä odotetaan oikeaa talvileireilyä lämpimine talvitelttoineen sekä yhdessä tekemistä. Odotukset leiriohjelman suhteen ovat korkealla, sillä ennakkoon kerrottujen tietojen perusteella se on kuulostanut mielenkiintoiselta ja jännittävältä. klo Retu zumbaa Kun kello lähestyi iltakahdeksaa, leirissä saattoi aistia odottavan tunnelman. Teltat on saatu pystyyn, leiriportit ja muut rakennelmat valmiiksi, enää puuttui se virallinen alku leirille. Avajaiset olivat alkamassa ja leiriläisten jono kiemurteli kohti ohjelma-aluetta. Avajaisia vietettiin kivikautisissa tunnelmissa. Leirin johto oli teeman mukaisesti pukeutunut Flintstones-hahmoiksi, joten lavalla nähtiin Retu, Vilma ja Tahvo. Ohjelmassa oli paljon laulua ja tanssia, jotta pakkasesta huolimatta leiriläisten varpaat eivät palelisi. Soila Kotirannan tekemän leirilaulun sanoihin on kuitenkin moni meistä joutunut tänään samaistumaan: Varpaat jäässä, väiski päässä. Leirihuuto ja alaleirien omat huudot raikuivat pitkin öistä met-

13 Leiri alkoi kirpeän kylmissä mutta auvoisen aurinkoisissa tunnelmissa. Napaketulla ei päässyt ainakaan laihtumaan. Ruoka oli erinomaista ja sitä oli tarjolla riittävästi, joku ehkä sanoisi että jopa ylenpalttisesti. sää. Tähtitaivaan alla ja nuotion loisteessa oli leiriläisten hyvä jatkaa matkaa iltapalan kautta kohti omia telttoja. Kipinämikkojen tärkeä työ on kohta alkamassa, jotta kaikki saavat aamulla herätä lämpimästä teltasta uuteen leiripäivään. Saavu laulamaan iltaan tummuvaan, nuotion loisteeseen, joukkoon ystävien. Perjantaina klo Ohjelmalaaksossa tapahtuu Keskiaikainen aamu alkoi hieman pienemmissä pakkaslukemissa kuin eilen, mutta kiusaksi saatiin ikävä viima. Aamupala oli kevennetty versio puurosta ja kiisselistä, koska puurokeitin sanoi sopimuksen irti. No, tästä pienestä vastoinkäymisestä huolimatta päivä käynnistyi ohjelmalaaksoissa. Lumilaaksossa leiriläiset ovat päässeet testaamaan tietämystään karttamerkeistä ja ilmansuunnista. Entä kuinka moni muu kuin Napaketun leiriläiset on päässyt talviolosuhteissa kokkaamaan trangialla suklaamoussea ja sipsejä? Varpaat ovat pysyneet lämpiminä lakanalentopalloa pelaamalla ja ramboradalla esteiden joukossa oli muun muassa autonrenkaita ja tukkeja. Kädentaidot punnittiin jousipyssytyömaalla. Toinen ohjelmalaakso on jäälaakso, mutta siitä kerron lisää huomenna! Tällä hetkellä leiri on melko tyhjä asukkaiden seikkaillessa haikin ensimmäisellä osalla leirialueen lähiympäristössä. Illalla on vielä luvassa markkinatunnelmaa päivän aikakauden mukaisesti. klo Aikavääristymiä keskiaikaisilla markkinoilla traktori hävisi leiriläisille Pimeyden keskelle on syttynyt markkinaroihuja. Napakettumaan kansalaiset sukeltavat markkinahumuun. Ja mitäpä viihdykettä markkinoilta ei löytyisi? Paitsi mestauksia, ne hoideltiin jo aiemmin vaeltajaohjelmassa. Ennustajaeukkonen tuo oivallista näkökulmaa tulevaisuuden tutkailuun. Erään ennustuksen mukaan kesällä Saturnuksen asema tarkoittaa sitä, että ei tule sadepäivinäkään tylsää ja syksyllä pitää seuraaman sadeasuun pukeutunutta kumisaapasjalkaista henkilöä... Keskiajassa löytyy myös tuoksuja sieltä, mistä löytyy ihmisiä. Näillä markkinoilla 13

14 Perjantai-iltana tuuli yltyi lähes myrskylukemiin, mutta se ei leiritunnelmaa latistanut. Sudenpennut, seikkailijat ja sisu-partiolaiset pääsivät nautiskelemaan Napakettu-elämyksestä lauantaina. tuoksuina leijuu muun muassa silli, koivu, pippuri ja terva. Alueella kiertelee akka kasseineen ja kasseja sopii tunnustella ja niissä olevia esineitä tunnistella. Aasi pakenee häntäänsä yleisön osallistuessa ja aasin vaihtuessa. Tukkien päällä taiteilevat kaksintaistelijat. Loppuillasta kaikki koottiin yhteen alaleirien välisiin köydenvetoihin ja kun mikään ei tuntunut riittävän, ilmestyi tulevaisuudesta traktori - tuo monta heppaa yhdessä kuoressa omaava metelöivä kapistus. Vaan kansahan näytti tuolle outoudelle ja traktori lähti hävinneenä takaisin omaan aikakauteensa. Todellinen häviäjä tässä tarinassa taitaa olla köysi, kisailun heikoin lenkki. Moisen ponnistelun jälkeen tekee sian selkämys ja kasvishöyste hedelmäsalaatteineen kauppansa. Ah ja nam! Lauantaina klo NapanapanapanapanapanapanapanapaKETTU! Kun kissa on poissa, hyppivät hiiret pöydillä. Vakioleiri lähti aamulla haikille ja sillä aikaa tantereen ovat vallanneet 500 napakettupäiväläistä sudenpentua, seikkailijaa ja sisupartiolaista johtajineen. Simo Suksi, Katja Kelkka ja Paula Pulkka ovat löytäneet kadonneet talviurheiluvälineensä näiden innokkaiden partiolaisten ja Napakettu-twistin avulla. Uskolliset liittolaiset seuraavat kukin suosikkiaan talvi-iloittelun poluilla. Heittoköydellä kalastellaan jäältä aarrelaatikkoa ja sisältö on varmasti vaivan arvoinen, ainakin Saviseudun Peurojen Pöllöt ja Kotkat ovat tyytyväisiä kalastamaansa saaliiseen! Omatoimiset odottelijat hyödyntävät vanhempien Napakettuilijoiden tekemää onkaloiden ja salakäytävien puhkomaa lumilinnaa. Toinen vaivaa vaativa löytö, mutta varmasti myös sen arvoinen, on olympialaisareena jäällä. Eikä vähiten iloa anna jäällä päät pyörälle saattava napakelkka, voi vauhdin riemua! Ja hei, hyvä ruoka, vielä parempi mieli, vatsa täynnä kohti uusia huipentumia. Taas mennään! klo Paluu tulevaisuuteen Suuri, siis SUURI, iltanuotio oli kuullut valaise ja lämmitä meitä hokeman. Nuotion loimu lämmitti myös leiriläisten äänijänteet ja nivelet laululeikkeihin. Pieni lintunen ei pelkästään matkaillut maailmalla vaan sotkeutui myös Lontoon metroverkostoon. Lintusen olisi pitänyt kiertää Napaketun haikilla, jotta kartta olisi tullut tutuksi. Aikamatkalla lintunen vaihtui bile- ja avaruussuteen. Susien laululeikit veivät hitaamman ja kömpelömmän lei- 14

15 Paavo Kaija ja Jaana Lulu Eronen johtivat Napakettua sopivan särmällä otteella. Leirin päätöspäivä huipentui leiriolympialaisiin, joissa päästiin muun muassa kisaamaan leirihuudon huutamisessa. riläisen (lue: aikuisen) pahemman kerran solmuun, mutta onneksi yön hämärä antoi mukavasti suojaa. Lämppärin esittäessä syksyn säveliään menneiltä vuosilta illan kohokohta, pääesiintyjä, odotteli jo vuoroaan backstagella kuumeisesti huiveja kiristellen. Yleisön joukossa kuului kohahdus, lavan reunalla vilahti sifonkihuivi, yleisö kirkui ja kauan odotettu Nipa Lasse Neumann saapui estradille. Kitaran ensimmäiset sävelet toivat yleisön huulille Autiotalon sanat, mutta totuttuun suomalaiseen tapaan hitaasti mukaan lähtevä yleisö pääsi kunnolla mukaan vasta kertosäkeen kajahtaessa. Hurjista suosionosoituksista huolimatta encorea ei saatu, vaan yleisö johdateltiin musiikin ja kuvien kera takaisin teltoille. Enää jää kysymykseksi, mihin asti mennään päättäjäisissä. Kauramies you re busted. Sunnuntaina klo Jos enosi sisko ei ole tätisi, niin kuka hän on? Nyt juuri on leirissä menossa leirin päättäjäisrieha eli leiriolympialaiset. Haikkivartioittain kisaamme keskenämme kahdeksalla eri rastilla. Ken on meistä kaikkein kaunein, ken on kaikkein herttaisin? Tosin näissä kisoissa pärjää myös kovalla äänellä. Tämän hetken tietojen valossa kovaäänisin leirihuuto kajahti johtavalta vartiolta 126 desibelin voimalla. Tulitikku lentää istualtaan sylkäistynä hieman vajaat kaksi metriä. Rapukävely sujuu toisilta ketterämmin kuin toisilta. Millaistahan on kettukävely? Halon lassoaminen kuulostaa helpommalta kuin onkaan, käykääpä itse kokeilemassa! Ryhmähiihto kahdella pattingilla näyttää olevan hallussa suurimmalla osalla: yy, kaa, yy, kaa, yy, kaa ei ongelmia. Desilitra vettä yhdestä halosta tehdyllä nuotiolla kiehahtaa noin vartin kuluessa halon saamisesta työstettäväksi. Vaan eiköhän vielä löydy jykevämpikin suoritus. Tuloksia jännitetään! klo Napakettu kiittää ja poistuu Raasista Teltat pakkautuvat parhaillaan takaisin pusseihin ja kaminoista viedään viimeisiä tuhkia pois - leiri on päättymässä ja kotimatka alkamassa. Leiri onnistui hyvin ja kiitos siitä kuuluu iloisille ja reippaille leiriläisille sekä leirin tekijöille. Ilman teitä leiristä ei olisi tullut mitään. KIITOS! Nähdään seuraavalla kerralla. 15

16 JAMBOREE 3 Jamboree Simply Scouting kokemuksia maailmanjamboreelta Teksti: Roosa Tiusanen, Kaarinan Sädetytöt Lipputangot Jamboreen pääkadulla. Kuva: Roosa Tiusanen. 12 päivää, ihmistä, 150 kansallisuutta, satoja ohjelmapisteitä, tuhansia sadepisaroita, täysin uudenlaisia leirikokemuksia, kulttuureja, kieliä, partioaktiviteetteja. Ruotsin Simply Scouting -maailmanjamboree oli todellinen elämys! Suomesta jamboreelle lähti lähes 1500 partiolaista, Lounais-Suomen Partiopiiristä 364 eli enemmän kuin mistään muusta piiristä! Jamboreelle leiriläisiksi pääsivät vuosina syntyneet partiolaiset ja sitä vanhemmat niin sanotuiksi IST:eiksi (International Service Team) eli työtehtäviin esimerkiksi eri ohjelmapisteisiin. Leiriläisten ohjelmana oli 5 virallista aktiviteettilaaksoa, joiden lisäksi oli tarjolla kymmeniä spontaaneja aktiviteetteja, joihin saattoi omatoimisesti osallistua vapaaajalla. Vaikka koko Jamboree oli jo sinänsä yhtä suurta kulttuurikarnevaalia, järjestettiin leirillä myös Cultural Festival Day, jolloin kaikki osallistujamaat saivat esitellä omaa kulttuuriaan. Monet maat olivat valmistautuneet tähän tekemällä tai tuomalla kotoa asti oman maan perinteistä ruokaa, jotkut opettivat leikkejä, jotkut tarjosivat hierontaa. Kaikkialla sai kierrellä ja jokaisella askeleella näki uusia piirteitä erilaisista kulttuureista ja sai varmasti maistaa jotakin uutta. 16

17 Leirille asettautumista. Kuva: Akseli Silfver. Leiriohjelmaan kuului neljä kaikille yhteistä suurohjelmaa: avajaiset, lighthouse celebration (eräänlainen uskontotapahtuma), mid-event ja päättäjäiset. Sen lisäksi leiriläisillä ja IST:eillä oli mahdollisuus osallistua moniin muihin ohjelmiin tai vain kierrellä suurella keskusalueella, jossa jokainen maa piti omaa päämajaansa, joihin sai poiketa tutustumaan. Leirin aikana järjestettiin myös camp-incamp -tapahtuma, mikä tarkoittaa sitä, että leirilippukunta tekee vuorokauden mittaisen retken varsinaisen leirialueen ulkopuolelle jollekin lähellä meneillään olevalle paikalliselle partioleirille. Jamboree oli täynnä ohjelmaa. Päättäjäisohjelma Final Countdownin ja Ruotsin kuninkaan kera ei todella pääse heti unohtumaan. Parasta siis alkaa heti säästää Japanin jamboreeta varten. Avajaiset. Kuva: Akseli Silfver. 17

18 JAMBOREE Palvelutehtävä kulttuurien kohtaamispaikassa Teksti: Elina Kivilä, Kaarinan Sädetytöt Ensimmäisellä maailmanjamboreellaan kolmen sädetytön ryhmä, Anna, Elina ja Mari, pääsi työskentelemään palvelutehtävässä International Service Teamissa eri uskontojen ja kulttuurien kohtauspaikkaan, Faiths and Beliefs eli FaBalueelle. Pestimme alkoi jo ennen varsinaista leiriä. Pääsimme mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan protestanttien teltan ohjelmaa. Oli ihan huippua päästä myös suunnittelemaan eikä pelkästään toteuttamaan. Rinkabyn leirialueella FaBin teltat oli pystytetty piiriin, protestanttien teltta oli sikhien ja mormonien välissä. Muita naapureitamme olivat juutalaiset, muslimit, buddhalaiset, hindut, bahailaiset, ortodoksit, won buddhalaiset ja katolilaiset. Oli upeaa seurata eri uskontojen hyvää yhteistyötä. Sovittiin esimerkiksi, että muissa teltoissa pyritään olemaan hiljempaa silloin, kun jossain toisessa teltassa pidetään hartautta tai meditoidaan. Oli myös todella mielenkiintoista päästä tutustumaan eri uskontoihin. Osallistuimme esimerkiksi buddhalaisten aamumeditointiin ja juutalaisten juhliin. Prostestanttien telttaan tuli suomalaisten lisäksi töihin yksi unkarilainen ja viisi ranskalaista IST:iä. Lisäksi protestanttien FaB-alueeseen kuului telttamme takana sijaitseva toinen suuri teltta, joka toimi kappelina. Protestanttien IST:eihin kuului lisäksi viisi ruotsalaista nuorta, jotka muodostivat protestanttien tilaisuuksissa esiintyvän bändin. Työtehtäviimme kuului teltan järjestely sekä esittely vierailijoille ja avustaminen aktiviteeteissa. Teltassa esiteltiin ruotsalaisen piispa Martin Lönnebon kehittämä rukoushelminauha, Pearls of Life. Vierailijat saivat kirjoittaa helmien herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä erivärisille paperilapuille ja kiinnittää niitä teltan keskelle pystytettyyn koivuun. Helmien teemoista sai myös ottaa valokuvia ympäri Jamboreeta ja tuoda niitä esille valokuvanäyttelyyn. Lisäksi teltassa sai neuloa tilkkuja äiti Teresan tilkkupeittoja varten. Monille meidän täytyi opettaa neulomista alusta alkaen. Teltassa kävi paljon vieraita ja tekemistä riitti jatkuvasti ja suu kuivui loputtomasta puhumisesta. Tavallisten työpäivien lisäksi autoimme protestanttien kappelin tilaisuuksissa sekä suuremmissa ohjelmissa. Esimerkiksi Lighthouse Celebration -pääareenashow ssa Anna pääsi lavalle edustamaan protestantteja. FaB-kylä oli työympäristönä monikulttuurinen ja kansainvälinen. Ehkä juuri sen takia se oli myös toisinaan hyvin haasteellinen paikka. Ehdimme tutustua myös muuhun jamboreemeininkiin. Osallistuimme jokaiseen suureen ohjelmaan ja muutamaan IST:eille suunnattuun aktiviteettiin. Pidimme erityisesti ISTi:en omista avajaisista ja päättäjäisistä. Osallistuimme myös Suomen joukkueen järjestämiin tapaamisiin ja kiersimme ohjelmapisteitä. Kävimme muun muassa seinäkiipeilemässä, näköalatornissa ja riippumattokylässä. Myös aikuisten Spring-kylän esiintymislava ja johtajakahvila tulivat tutuiksi. Tapasimme monia hauskoja partiolaisia eri maista. IST-pestimme oli hieno ja avartava kokemus. Faiths and Beliefs zonen protestanttiteltan ISTit vauhdissa. Kuva: Karin Sundmark. 18

19 Päättäjäiset. Kuva: Akseli Silfver. Camp in camp Teksti: Kaisa Hakala, Kaarinan Sädetytöt Camp in campille lähdettäessä ei vielä ollut juuri tietoa siitä, mihin ollaan menossa. Tiedossa oli, että majoittaudutaan jonkin ruotsalaisen, tai norjalaisen, lippukunnan leiriin yhdeksi yöksi, touhutaan leiriläisten kanssa päivä ja pidetään yhdessä kivaa. Päädyimme erään norjalaisen lippukunnan leirille, jossa meille jaettiiin ensin Camp in camp -merkit ja näytettiin teltta-alue. Iltapäivä kului rattoisasti ympäriinsä kuljeskellen ja jotkut kävivät uimassa. Törmäsimme myös pieneen poikaan, joka oli levittänyt kaikki partiomerkkinsä laatikon päälle ja yritti swopata eli vaihtaa niitä vieraiden kanssa. Illalla pääsimme osallistumaan iltaohjelmaan yhdessä muiden samaan leiriin sijoitettujen camp in camp -leiriläisten kanssa. Ilta oli aivan mahtava. Leikimme norjalaisen vanhan lippukunnanjohtajan johdolla muun muassa laululeikkiä I m singing in the rain. Kun leikit oli leikitty ja pienimmät leiriläiset passitettu nukkumaan, pääsimme vielä isompaan telttaan katselemaan erilaisia Norja-aiheisia videoita. Hai-saappaiden (suomalaisten ehdoton ykkösjalkine) paraati kulki läpi Jampin keskikatujen. Kuva: Akseli Silfver. 19

20 LEIRI- OHJELMA 4 Leiriohjelma The Culture 2011 Tall Ships Regatta Purjehduskilpailu kulttuuripääkaupunkiin Teksti: Heini Ruohonen, Auran Tytöt Kuvat: Akseli Silfver, Kupittaan Henrikinpojat Viisi päivää avomerta, auringonnousuja ja -laskuja, vaihtelevalla säällä sateesta aurinkoon. Viisi päivää ilman tuulta ja kunnollista kahvia. Todellinen kisa! Matka Klaipedaan taittui päivässä Turun kaupungin järjestämällä bussikyydillä 20. elokuuta. Ensin aamuyöllä Turusta Helsinkiin, laivalla yli Tallinnaan, ja sieltä eteenpäin Viron ja Latvian läpi Liettuan Klaipedaan. Bussimatkan aikana pysähdyimme hetkeksi Latviassa pienellä kummulla, joka kulkee nimellä Hill of Crosses. Se on paikka, jonne on jo tuhansien vuosien ajan tuotu ristejä. Vastavihityt tai muuten vain kiitolliset ihmiset tuovat sinne oman ristinsä, ehkä kirjoittavat siihen jotain ja upottavat maahan. Kummulla vallitsi pyhä, hil- SY Henrika ajamassa itse itseään, jopa oikeaan suuntaan, tuntien ajan Gotlannin länsipuolella kilpailun viimeisenä iltana. jainen tunnelma, ja sieltä oli hienoa jatkaa matkaa. Vastassa oli hyvin tuulinen ja yllättävän hiljainen satama, kun pääsimme perille SY Henrikalle. Seuraavana aamuna alukset siirtyivät lähtökäskyn saatuaan kauemmas satama-altaista odottamaan lähtölaukaisua. Keli oli todella tuulinen, vaikka tuuli olikin laantunut edellisestä päivästä, ja maininki oli sen mukainen. Pommitimme lähdössä muita suomalaisaluksia vesi-ilmapalloilla erinomaisin tuloksin. Kilpailun lähtölaukauksen jälkeen alkoi noin yhdeksänkymmenen tunnin mittainen avomeriosuus. Kova merenkäynti aiheutti pahoinvointia osalle miehistöstä, mutta muuten alku vaikutti erittäin lupaavalta. Reitti kulki Gotlannin länsipuolelta. Lähdön jälkeen päivät alkoivat melko nopeasti sulautua yhteen. Yhdeksän hengen miehistö jaettiin kippari Ville Ruuskasen johdolla kahteen vahtiin, jotka vuorottelivat vapaa- ja meri/stand-by-vahteina. Kuuden tunnin yövahti taisi olla vahdeista pahin ja se näkyi vahdin hiljaisina hetkinä, kun puolet kannella olevista nukkui ja joku oli sisällä tiskaamassa tai laittamassa ruokaa. Päivärytmiksi muodostui nopeasti syömään nukkumaan syömään kannelle - syömään - takaisin nukkumaan. Välillä harrastettiin myös huonon läpän heittoa ja hiuksien laittoa. Erityisesti tyttöjen kesken bad hair day muuttui päivä päivältä pahemmaksi. Ruoka oli tärkeä osa matkantekoa. Ruoka laitettiin muutaman tunnin välein ja vertailimme ruokalajien kulinaristista vaikutusta miehistöön laadun ja maun Turun Sinikotkien SY Theia kilpailun lähdössä kohtalaisen isossa mainingissa ja kevyessä tuulessa. 20

7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri

7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri 7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri Konkari kannustaa viestintäalalle On outoa, ettei partio osaa vieläkään markkinoida itseään. Tätä, uutisten ja joukkoviestinten valtaa, partioharrastuksen hyötyjä ja monia

Lisätiedot

PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72)

PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72) PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72) Piikapostin 30-vuotisjuhlanumero Littoisten Pirtapiiat pää-äänenkannattaja 160 kpl Levikki Paino Turun ev.lut. srk:ien monistamo Päätoimittaja Susanna Koivisto Taitto Linda

Lisätiedot

4/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri

4/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri 4/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri Pitkä paraatitaival Paraatipäivä saattaa kestää jopa 12 tuntia, jos lähtee marssimatkalle Parkanosta. Rankan päivän aikana sudari ehtii kuitenkin vierailla Aboa Vetus

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13 Pohjan Puhuri Mukaan veteraanitempaukseen s. 3 Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5 Yhtä juhlaa s. 8-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 4/2007 Pääkirjoitus Hypetys on väännetty suomeksi kreikan kielen sanasta

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut

Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut KIERTÄJÄ 1 / 14 SISÄLLYS Nooran sananen 3 Partiouutisia meiltä ja muualta Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Tilastonurkkaus Suurjuhla 7. 8.6.2014 4 5 6 7 Ajankohtaista Kuulumisia kololta ja maailmalta Pestiystäväkirja

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

Kevätpäivät Satakunnassa

Kevätpäivät Satakunnassa Kevätpäivät Satakunnassa 2/2005 Sisäsivuilla Kevättalven odotettu tapahtuma, Tunturiladun kevätpäivät kokosi maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna jälleen innokasta latuväkeä yhteen. Tällä kerralla päivien

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Leiritoimikunta 15.1.2015 Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Hämeenlinnan Evolla 22. 30.7.2014 1 SAATTEEKSI Loppuraportti on koottu jokaisen osa-alueen päällikön tai mestarin kirjoittamien palautelomakkeiden

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

koli /2001 tanssiseura Spiral Spiralin voittoisa

koli /2001 tanssiseura Spiral Spiralin voittoisa koli /2001 tanssiseura Spiral Spiralin voittoisa loikkahiihto joukkue koli/2001 Tanssiseura Spiral ry Tampere Postiosoite: Tanssiseura Spiral ry Sammonkatu 56 33540 Tampere Puhelin: 040-543 7576 Internet:

Lisätiedot

Jessican sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta. Menneitä. Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot

Jessican sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta. Menneitä. Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot KIERTÄJÄ 2 / 12 S ISÄLLYS Jessican sananen 3 RajakivenKiertäjät 25 vuotta Kiertäjän suuri kansikuvakilpailu Toimitus testaa 4 7 8 Ajankohtaista Kuulumisia kololta Lukijan ääni Menneitä PaKu eli Pallokalat

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

Sisältö. Pari sanaa päätoimittajalta. Työ / Lepo

Sisältö. Pari sanaa päätoimittajalta. Työ / Lepo Pari sanaa päätoimittajalta Työ / Lepo Kymmenkunta vaunukuntaa aloitti Hämeenhelmen rakentamisen kesällä 2013. Alkuinnostus oli valtaisa ja innostunutta työntekoa jatkui vielä pitkin syksyä. Joka ikinen

Lisätiedot

MAYDAY 2/2001. Sisällys: 1. Kansi. Julkaisija: Merimetsot ry. 2. Sisällys. Julkaisupaikka: Vientipaino Oy, Helsinki. 3. Pääkirjoitus. 4.

MAYDAY 2/2001. Sisällys: 1. Kansi. Julkaisija: Merimetsot ry. 2. Sisällys. Julkaisupaikka: Vientipaino Oy, Helsinki. 3. Pääkirjoitus. 4. Mayday 2/01 1 sisällys 2 Mayday 2/01 MAYDAY 2/2001 Sisällys: Julkaisija: Merimetsot ry. Julkaisupaikka: Vientipaino Oy, Helsinki Vastaava toimitussihteeri: Anna Koroma Stockmannintie 3 B 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Leirisairaalassa virtaa kahvi ei veri. Kilkkeen leirilehti 31.7.2010. Rymy testasi Kilkkeen hurjimmat. ohjelmat» sivu 25

Leirisairaalassa virtaa kahvi ei veri. Kilkkeen leirilehti 31.7.2010. Rymy testasi Kilkkeen hurjimmat. ohjelmat» sivu 25 3 Kilkkeen leirilehti 31.7.2010 Pellejä Rymy testasi Kilkkeen hurjimmat ohjelmat» sivu 25 & hyppyjä! Leirisairaalassa virtaa kahvi ei veri Reportaasi leirin ensiapupisteistä» sivu 20 Let s be friends!

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

infacto Reittä pitkin töihin Muikku snapsilasissa Ku Klux Klanin kevätkokous TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI - 2/07

infacto Reittä pitkin töihin Muikku snapsilasissa Ku Klux Klanin kevätkokous TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI - 2/07 TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI - 2/07 infacto Ku Klux Klanin kevätkokous Muikku snapsilasissa Reittä pitkin töihin infacto Wappu on jo hyvässä vauhdissa. 30-vuotisjuhla TAMPPI paljastettiin viime viikolla,

Lisätiedot

Meripartiolippukunta Kivenlahden Piilevät ry:n äänenkannattaja Vuoden kaksituhattaviisi ensimmäinen numero KIVENLAHDEN PIILEVÄT.

Meripartiolippukunta Kivenlahden Piilevät ry:n äänenkannattaja Vuoden kaksituhattaviisi ensimmäinen numero KIVENLAHDEN PIILEVÄT. Giba 1/05 Meripartiolippukunta Kivenlahden Piilevät ry:n äänenkannattaja Vuoden kaksituhattaviisi ensimmäinen numero Päätoimittaja: Kuvitus: Painosmäärä: Painopaikka: Satu Raudasoja Sepontie 3 c 13, 02130

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 2/2013

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 2/2013 Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 2/2013 Laukaan Peurunkagolf 1 LPG 2/2013 24. vuosikerta Tässä lehdessä Peurunkagolf........................... 2 Kohtaamisia............................. 8 Toimikunnat.............................

Lisätiedot

PALKITUT KOULUTETUT. I-luokan riihityksen suorittaneet: Taneli Vehkomäki Janne Åman. Risto Mannonen. Risto Mannonen. Mikko-Samuli Kolkkanen

PALKITUT KOULUTETUT. I-luokan riihityksen suorittaneet: Taneli Vehkomäki Janne Åman. Risto Mannonen. Risto Mannonen. Mikko-Samuli Kolkkanen PALKITUT Piirin pronssinen mitali Pyhän Yrjön solki Jesse Sinisalo Teemu Seikkula I-luokan riihityksen suorittaneet: Niklas Silvan Taneli Vehkomäki Janne Åman KOULUTETUT Sampo-kurssi Akela-kurssi VJ-jatkokurssi

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin.

Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. PARTIOMATKAILIJAN OPAS Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot