Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020"

Transkriptio

1 Taloussuunnitelma Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT Taloussuunnittelun 2014 lähtökohdat Yleinen talouskehitys Kuntatalouden tilanne Valtionosuudet Verotulot Taloudellinen tilanne Äänekoskella Väestö Työllisyys Kaupungin strategiaohjelma Konsernitavoitteet Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Yhtiökohtaiset tavoitteet Ääneseudun Asunnot Oy Äänekosken Energia Oy Äänekosken Kiinteistönhoito Oy Ääneseudun kehitys Oy Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy Äänekosken Asumispalvelusäätiö Keitele-Museo Oy Kiinteistöosakeyhtiö Konginkankaan Säästölipas Kiinteistöosakeyhtiö Suolahden Keskusraitti SS-Jäähalli Oy Talousarvion sitovuus TULOSLASKELMA Yleistä tuloslaskelmasta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivu 1

3 2.5 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSA Tarkastuslautakunta Toiminta-ajatus Talousarvio Kaupunginhallitus Toiminta-ajatus Talousarvio Hallintopalvelut Toiminta-ajatus Talousarvio Talouspalvelut Toiminta-ajatus Talousarvio Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Talousarvio Toiminnalliset tavoitteet Elinkeinotoimi Talousarvio Viestintä ja kehitystoiminta Sivu 2

4 Toiminta-ajatus Talousarvio Maankäyttö Toiminta-ajatus Talousarvio Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Muu toiminta Toiminta-ajatus Talousarvio Tukipalvelut Toiminta-ajatus Talousarvio Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunta Toiminta-ajatus Talousarvio Hallinto Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Arjen tuki Toiminta-ajatus Sivu 3

5 Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Kasvun ja oppimisen lautakunta Toiminta-ajatus Talousarvio Lasten ja perheiden palvelut Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Opetuspalvelut Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Nuorisopalvelut Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Tekninen lautakunta Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Johto ja hallinto Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Talotiimi Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Sivu 4

6 Taloudelliset tavoitteet Kunnallistekninen tiimi Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Ympäristölautakunta Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Ympäristövalvonta Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Ympäristöterveydenhuolto Talousarvion perustelut Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Maaseutuasiat Talousarvion perustelut Pelastustoimi Talousarvion perustelut Vapaa-aikalautakunta Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Hallinto ja muu harrastustoiminta Talousarvion perustelut Kulttuurityö Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Sivu 5

7 Taloudelliset tavoitteet Kirjastotoiminta Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Musiikkiopisto Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Liikuntatyö Toiminta-ajatus Talousarvion perustelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet INVESTOINTISUUNNITELMA RAHOITUSSUUNNITELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset TALOUSSUUNNITELMA ja talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen Yleistä Taloussuunnitelman perusteet Sivu 6

8 6.3 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Muut tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion sitovuus Talousarviomuutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat Erityiset rajoitukset Henkilöstö Yleishallinto/ elinkeinoelämän kehittäminen Palkkatukityöllistettyjen palkkausmenot Muut rahoitusmenot Investointien rahoitusosuudet Raportointi LIITTEET Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen Käyttötalousosa hallintokunnittain 2014, ulkoinen / sisäinen Sivu 7

9 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Taloussuunnittelun 2014 lähtökohdat Yleinen talouskehitys Valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteiden mukaan Euroalueen taantuma päättyy vuonna 2013 ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan noin kaksi prosenttia ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja ensi vuonna 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee alle 8 prosentin vasta ennusteen lopulla. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää jo ensi vuonna 60 prosentin rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen (Lähteet: VM, Suomen Pankki). Sivu 8

10 TAULUKKO 1 TALOUDELLISEN TILANTEEN TUNNUSLUKUJA Yleinen taloudellinen tilanne (**VM:n ennuste ) ** 2014** 2015** Bruttokansantuote, % 0,3-8,5 3,4 2,7-0,8-0,5 1,2 1,9 Työttömyysaste, % 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,3 8,2 7,9 Ansiotasoindeksi, % 5,6 4,0 2,6 2,8 3,2 2,1 2,1 2,1 Kuluttajahintaindeksi, % 4,1 0 1,2 3,4 2,8 1,6 2,1 2,0 Euribor 3 kk, % 4,7 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,3 0,9 Veroaste, % BKT:sta 42,9 42,7 42,4 43,6 44,0 44, , Kuntatalouden tilanne Reaaliansioiden ei oleteta kasvavan lainkaan vuonna Korkojen ennustetaan pysyvän erittäin alhaisella tasolla myös lähivuosina. Kuntien taloudelliset näkymät synkistyvät jonkin verran lähivuosina. Tilastokeskus julkaisi tarkennetut tiedot kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate aleni edellisen vuoden 2,6 miljardista eurosta lähes kolmanneksella ja oli 1,8 miljardia euroa vuonna Tietojen mukaan neljänneksellä kuntien lukumäärästä eli peräti 84 kunnalla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikate oli poistoja pienempi 241 kunnan tilinpäätöksessä. Syitä kuntien heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen vaatimaton kasvu sekä menojen suhteellisen nopeana jatkunut kasvu. Kuntien verotilitysten kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta ja jäi vain noin yhteen prosenttiin. Vaikka valtionosuuksien kasvu oli toimintakulujen muutoksen luokkaa, niin verorahoitus ei riittänyt kattamaan menojen kasvua. Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2012 nimellisesti 5,4 prosenttia valtionosuusleikkauksista huolimatta. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannustenjakotarkistus ja indeksitarkistus (Lähteet: VM, Kuntaliitto). Kuntien velkaantuminen jatkuu, ja kuntien lainakannan ennustetaan nousevan vuonna 2014 noin 2,3 miljardilla eurolla, ollen vuonna 2014 noin 17,71 miljardia euroa (ennuste: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta) Valtionosuudet Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuutta vähennettiin vuodesta 2012 lähtien 631 milj. eurolla (118 euroa/asukas) ja vähennys toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla vuoden 2012 valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Sivu 9

11 Peruspalvelujen valtionosuutta pienentää lisäksi hallituksen päättämä säästö, joka on määrältään 125 milj. euroa vuonna 2013 (23 euroa/asukas), 362 milj. euroa vuonna 2014 (67 euroa/asukas) ja 188 milj. euroa (35 euroa/asukas) vuonna Valtionosuuden vähentäminen toteutetaan alentamalla valtionosuusprosenttia, jolloin vähennys kohdistuu kuntiin asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä. Hallitus on kaavaillut 2 miljardin euron leikkauksia kuntien valtionosuuksiin lähivuosille, joista 1 miljardi pitäisi toteuttaa karsimalla kuntien tehtäviä. Talousarvioissa ei ole huomioitu näitä lisäsäästövelvoitteita, koska niistä ei ole olemassa mitään virallisia päätöksiä. Myöskään valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu, koska talousarviota laadittaessa valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutuksia ei ole ollut käytettävissä (Lähde: VM) Verotulot Kuntien tuloista lähes puolet (45 %) muodostuu verotuotoista. Kuntien verotulolähteet ovat kunnallinen ansiotulovero, kiinteistövero ja osuus yhteisöveron tuotosta. Vuonna 2012 kunnallisveron osuus verotuloista oli 87 %, yhteisöveron 6 % ja kiinteistöveron 7 %. Ennuste kuntien verotulojen kehityksestä perustuu valtiovarainministeriön kokonaistaloudelliseen ennusteeseen. Vuonna 2014 kuntien verotuloiksi arvioidaan 20,8 mrd. euroa, ja niiden arvioidaan kasvavan n. 2 %. TAULUKKO 2 VALTION VEROTULOENNUSTE Kuntien verotulot vuosina , milj. euroa (* VM:n ennuste) * 2014* 2015* 2016* 2017* Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yht Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 17,99 mrd. euroa vuodelle 2014, mikä on noin 1,4 % enemmän kuin vuonna Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperusteiden muutoksista. Veroperustemuutokset vuodelle 2014 lisäävät kunnallisveron tuottoa noin 47 milj. euroa, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Yhteisöveron jako-osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosina Yhteisöverokantaa alennetaan nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin v Samalla kuitenkin yhteisöveropohjaa laajennetaan poistamalla ja rajoittamalla verotukia. Edustuskulujen vähennysoikeus poistetaan, velan korkovähennysoikeutta rajataan edelleen ja taloudelliselta käyttöiältään pitkäaikaisempien investointien poistot verotuksessa muutetaan hyödykekohtaisiksi. Lisäksi päätettiin poistaa yrityksille suunnatut määräaikaiset verokannustimet jo vuotta aikaisemmin, eli t&k -vähennys ja teollisuusinvestointeja kos- Sivu 10

12 kevat korotetut poistot perutaan verovuodelta Verokannan alentamisen arvioidaan pienentävän yhteisöeron tuottoa n. 870 milj. eurolla. Verotukien rajaamisten arvioidaan puolestaan kasvattavan yhteisöveron tuottoa yhteensä n. 60 milj. eurolla v ja v n. 190 milj. eurolla. Veroperustemuutoksista aiheutuvat yhteisöverotulojen muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero-osuutta muuttamalla. Yhteisöveron jako-osuusprosentti kunnille on vuonna ,49 ja vuonna 2014 kompensoinnin seurauksena 35,17. Peruspalvelubudjettiin sisältyvän valtiovarainministeriön yhteisöveroennusteen perusteella kuntien yhteisöverokertymä olisi 1,37 mrd. euroa vuonna 2014, mikä olisi noin 5,8 % enemmän kuin vuonna Kiinteistöveron osalta kiinteistöjen arvostamisperusteita tarkistetaan kuntien kiinteistöveropohjan vahvistamiseksi. Rakennusten jälleenhankinta-arvoja korotetaan. Lisäksi asuinrakennusten ikäalennusten enimmäismäärää alennetaan 80 prosentista 70 prosenttiin. Myös maapohjien verotusarvoja korotetaan laskentaperusteita tarkistamalla. Kaiken kaikkiaan arvostamisperusteiden muutosten arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja n. 100 milj. eurolla. Kiinteistöveron kehittämistyöryhmän työ jatkuu tavoitteena kiinteistöveropohjan laajentaminen ja kiinteistöverotuottojen kasvattaminen. Kiinteistöverokertymän arvioidaan nousevan vuoden 2013 tasosta noin 9 % ja kertymän arvioidaan olevan yhteensä noin 1,45 mrd. euroa (Lähde: VM, Kuntaliitto) Taloudellinen tilanne Äänekoskella Taseessa kertynyt alijäämä oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 9,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarvio on 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja tulokseen pääseminen näyttää toteutuvan, johtuen lähinnä odotettua suuremmasta verokertymästä. Kaupungin lainakanta oli vuonna 2008 noin 35,4 miljoonaa euroa (1.735 /asukas) ja tuosta lainakanta on kasvanut koko ajan, ollen vuoden 2012 tilinpäätöksessä jo 59,3 miljoonaa euroa (2.925 /asukas). Lainakanta nousee lähivuosina edelleen johtuen mittavista investoinneista (mm. terveysasema ja koulujen peruskorjaukset/rakentamiset) ja asukaskohtainen lainamäärä nousee yli euron jo vuonna Kaupungin vuosittainen nettoinvestointitaso on aivan liian korkea taloussuunnitelmakaudella. Investointitason pitäisi olla vuosikatetta pienempi, jotta kaupungin velkaantuminen saataisiin katkaistua. Ylisuuret investoinnit vaikuttavat suoraan myös kaupungin tulokseen poistojen kasvaessa jyrkästi. Vuodelle 2014 on suunniteltu noin 19 miljoonan nettoinvestoinnit. Suunnitelmavuosille nettoinvestoinnit ovat hiukan maltilli- Sivu 11

13 Väestö Talousarvio 2014 sempia, ollen 8-11 miljoonan vuositasolla. Vuosipoistojen ennustetaan olevan vuonna 2014 n. 6 miljoonaa euroa ja suunnitelmakauden lopulla jo noin 8 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan 7,7 miljoonaan euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista n. 127 prosenttia. Vuosikatteen riittävyydellä suhteessa poistoihin mitaten kaupungin tulorahoitus on tasapainossa vuonna 2014 ja taloussuunnitelmavuosina Kaupungin lainakantaa joudutaan kasvattamaan noin 11 miljoonalla eurolla vuonna 2014, joten lainaa tulee olemaan vuoden 2014 lopussa n. 83 miljoonaa eli noin euroa asukasta kohti. Vuosi 2014 on talousarvion mukaan n. 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelman (luku 6) mukaan kaupungin talous vahvistuu hiukan ja vuosikate kattaa poistot suunnitelmavuosina, ja lainakanta lähtee lievään laskuun vuonna Vuosien taloussuunnitelmassa asetetut vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa sillä edellytyksellä, että toimialat sitoutuvat suunnitelmassa esitettyihin indeksikorotuksiin ja talouskuriin. Myös verotulo- ja valtionosuusennusteiden pitävyys on ratkaisevassa asemassa taloussuunnitelman onnistumisen kannalta. Väkiluvun kehitys Suomen virallinen väkiluku oli Väkiluku kasvoi vuoden 2012 aikana yhteensä henkilöllä. Edellisten vuosien tapaan muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönkasvua voimakkaampaa. Äänekosken väkiluku on laskenut 448 henkilöllä vuodesta 2000 vuoteen TAULUKKO 3 ÄÄNEKOSKEN VÄKILUVUN KEHITYS Vuosi Väkiluku Muutos henk. Muutos % , , , , , , , * , , , , , ,34 * Kuntaliitos Äänekoski, Suolahti, Sumiainen Sivu 12

14 Väestöennuste Tilastokeskuksen väestöennusteiden (2013) mukaan koko maan väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Valtakunnallisen väestökehityksen tyypillisimpiä piirteitä ovat väestön ikärakenteen vanheneminen. Äänekosken osalta ikärakenteen vanheneminen on merkittävää. Yli 65 vuotiaiden osuus vuonna 2011 oli 20 % ja vuonna 2040 se on jo 30 %. Samalla aikavälillä ennustetaan väestön vähenevän 2 %. TAULUKKO 4 ÄÄNEKOSKEN VÄESTÖENNUSTE (TK) Ikäryhmä Yhteensä: Väestöllinen huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14 v.) ja vanhusten (yli 65 v.) yhteenlaskettua määrää suhteessa työikäisten (15-64 v.) määrään. Huoltosuhde on kasvanut Suomessa hiljalleen aina 1980-luvun puolesta välistä lähtien. Vuonna 2010 koko maan huoltosuhde oli 51,6 eli yhtä työikäistä kohden oli noin 0,5 huollettavaa. Äänekoskella väestöllisen huoltosuhde oli vuonna ,2 ja vuonna 2040 sen ennustetaan olevan jo 88,0 eli jokaista työikäistä kohden olisi 1 huollettava. Tämä kehitys on todella huolestuttavaa ja tulee rasittamaan kaupungin taloutta tulevaisuudessa merkittävästi. TAULUKKO 5 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE (TK) Äänekoski 61,2 69,5 77, ,1 89,2 88,0 Koko maa 52,9 58,6 64,4 68,2 7,12 72,1 71,2 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti Sivu 13

15 TAULUKKO 6 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Työllisyys Työttömyysaste on noussut Äänekoskella vuodesta 2007 alkaen tilanteen mukaan työttömyysaste Äänekoskella oli 17,3 %, kun koko maan työttömyysaste oli puolestaan 9,7 %. TAULUKKO 7 TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Äänekoski 13,8 13,7 16,1 14,9 15,3 17,3 Keski-Suomi 11,9 12,3 14,6 13,2 13,3 14,6 Koko Suomi 8,4 8,8 11,3 10,3 9,7 9,7 Työttömyysaste joulukuun lopussa 1.2 Kaupungin strategiaohjelma 1.3 Konsernitavoitteet Kaupungin strategiaohjelman päivitys on tekeillä ja se valmistuu talousarvioprosessin kanssa samassa aikataulussa. Kaupungin strategiaohjelma tavoitteineen esitetään talousarviokirjan ulkopuolella omana asiakokonaisuutenaan. Kaupungin konserniyhteisöistä suurin vaikutus kaupungin omaan talouteen on Ääneseudun Energia Oy:llä. Yhtiön toiminta on vakaalla pohjalla ja taloussuunnitelman mukainen tuloutusarvio on perusteltu. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toiminta laajeni vuoden 2013 aikana oleellisesti, kun siivoustoimi ja tila- ja aluepalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan kaupungilta yhtiölle. Toimintojen kokoamisella pyritään Sivu 14

16 mm. palveluiden tehokkaampaan tuottamiseen, minkä seurauksena palveluiden yksikköhintojen voidaan ennakoida tulevaisuudessa alenevan. Äänekosken Vuokra-asunnot Oy ja Suolahden Vuokra-asunnot Oy fuusioituivat 2013 alusta. Vuokra-asuntojen käyttöasteen kohoamisen ja korkotason matalana pysymisen myötä yhtiöiden talous on kohtuullisella tasolla. Konsernin muilla yhteisöjen toiminnoilla ja niissä tapahtuvilla muutoksilla ei ole ennakoitavissa kaupungin talouteen suoranaisia talousvaikutuksia Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Yhtiökohtaiset tavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista. 2. Konserniyhteisöjen on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee tehostaa toimintaansa. 3. Konsernin ja kaupunginhallituksen välisen omistajaohjauksen kehittäminen edelleen Ääneseudun Asunnot Oy 1. Asuntojen käyttöastetavoite % 2. Hoito- ja pääomakulut katettava omalla tulorahoituksella pois lukien perusparannukseen verrattavat isommat korjaukset (omakustannusperiaate) 3. Lainojen lyhentyminen vuosittain netto 0,5-1,0 M (pois lukien perusparannuksien lainanotto) Äänekosken Energia Oy 1. Liikevoitto euroa 2. Kaupungille maksettava osinko euroa vuoden 2014 tuloksesta Äänekosken Kiinteistönhoito Oy 1. Yhtiön tulos 2014 vähintään 3 5 % 2. Kaupunkiasiakkuuden 100 % haltuunotto ja toimintojen/käytäntöjen yhtenäistäminen 3. Isännöinti-/kirjanpitoliiketoiminnan nosto kannattavaksi (tulos 2014 vähintään 0 % ja 2015 vähintään 5 %) 4. Huoltoliiketoiminnan kannattavuuden nosto +5 % Sivu 15

17 Ääneseudun kehitys Oy Talousarvio Kasvu- ja Biotalous INKA-ohjelman käynnistäminen ja hankkeistaminen teemoittain biotalouden edistäminen (uuden sukupolven tuotteet) 2. Matkailun kehittäminen Road map maaseutu ja luontomatkailu 3. Kasvuyritystoiminnan edistäminen 4. Toiminta-alustojen kehittäminen 5. Imago-markkinointi - yritys, asukas ja matkailunäkökulmista 6. Strategisesti tärkeiden elinkeinoelämän toimitilahankkeiden toteutuksen varmistaminen 7. Yritystoiminnan aktivointi ja uusien yritysten houkuttelu Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy 1. Tarjota vuokratasoltaan kilpailukykyisiä toimisto- ja teollisuustiloja 2. Vuokrattavien tilojen käyttöaste 90 % 3. Kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut Äänekosken Asumispalvelusäätiö 1. Tarjota äänekoskelaisille vanhuksille kohtuuhintaisia vuokraasuntoja 2. Vuokrattavien tilojen käyttöaste 95 % 3. Kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut Keitele-Museo Oy 1. Toiminnan laajuuden säilyttäminen 2. Toiminnan kannattavuus Kiinteistöosakeyhtiö Konginkankaan Säästölipas 1. Vastiketuotoilla katetaan kiinteistön hoito- ja pääomakulut Kiinteistöosakeyhtiö Suolahden Keskusraitti SS-Jäähalli Oy 1.4 Talousarvion sitovuus 1. Tilojen käyttöasteen pitäminen korkeana ja tyhjien tilojen aktiivinen vuokraaminen 2. Energiatalouden kehittäminen, säästökohteiden kartoitus ja käytön tehostaminen 3. Rakennusten kunnon ylläpito 1. Saada yhtiön talous tasapainoon Vuoden 2014 talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla (netto) sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain. Sivu 16

18 2 TULOSLASKELMA 2.1 Yleistä tuloslaskelmasta Tässä luvussa on esitetty Äänekosken kaupungin tuloslaskelma vuodelle Taloussuunnitelma vuosille ja talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 on esitetty luvussa 6. KUVA 1 TUOTOT TULOSLASKELMASSA KUVA 2 KULUT TULOSLASKELMASSA Sivu 17

19 TAULUKKO 8 TULOSLASKELMA 2014, TULOSLASKELMA, 1000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TA2014/TA2013 % Muutos TA2014/TA2013 Toimintatuotot ,6 % 363 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 0 Henkilöstökulut ,8 % 468 Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % -116 Avustukset ,8 % 486 Muut toimintakulut ,4 % 4 Toimintakate ,2 % Verotulot ,9 % Valtionosuudet ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,1 % 46 Muut rahoitustuotot ,1 % 200 Korkokulut ,8 % 10 Muut rahoituskulut ,0 % 30 Vuosikate ,4 % 251 Poistot ja arvonalentumiset ,8 % -280 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,8 % -29 Tilinpäätössiirrot ,0 % -20 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,9 % -49 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 19,18 17,68 17,60 Vuosikate / Poistot, % 59,55 128,17 126,40 Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä (Ennuste) Sivu 18

20 2.2 Toimintatuotot 2.3 Toimintakulut Toimintatuotot sisältävät myynti-, maksu ja muut toimintatuotot sekä saadut tuet ja avustukset. Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan vuoden 2013 talousarviosta 0,4 miljoonaa euroa (1,6 %). Henkilöstökulut Henkilöstökuluihin kirjataan palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut (mm. eläkkeet sekä sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut). Kunnallisalan palkkaratkaisuista johtuen vuonna 2014 kuntapuolen palkkojen oletetaan nousevan n. 0,7 %. Äänekosken kaupungin osalta henkilöstökulujen arvioidaan laskevan vuoden 2013 talousarviosta 0,5 miljoonaa euroa (0,8 %). Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistönhoitohenkilöstö siirtyi Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n palvelukseen. Palvelujen ostot Palveluiden ostoihin kirjataan sekä ulkoiset että sisäiset palvelujen ostot. Palvelujen ostojen arvioidaan nousevan 3,5 miljoonaa euroa (6,9 %) vuoden 2013 tasosta. Suurin yksittäinen osatekijä nousuun on se, että kiinteistönhoitopalvelut ostetaan Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kirjataan mm. toimistotarvikkeet, kirjallisuus, lääkkeet, hoitotarvikkeet, lämmitys, sähkö, vesi, pienkalusto ja rakennusmateriaalit. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan vuodelle ,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa (-1,4 %)vähemmän kuin vuonna 2013 talousarviossa. Avustukset Avustuksiin kirjataan Äänekosken kaupungin vuosittain myöntämät avustukset kotitalouksille ja yhteisöille. Sivu 19

21 2.4 Toimintakate 2.5 Verotulot Talousarvio 2014 Vuodelle 2014 budjetoidaan kotitalouksille myönnettäviin avustuksiin 6,1 miljoonaa euroa ja yhteisöille myönnettäviin avustuksiin budjetoidaan 1,7 miljoonaa euroa. Yhteensä avustuksiin budjetoidaan noin 0,5 miljoonaa euroa (-5,8 %) vähemmän kuin vuonna Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin kirjataan mm. vuokrat, vahingonkorvaukset, edustuskulut ja jäsenmaksut. Muiden toimintakulujen vuonna 2014 arvioidaan pysyvän vuoden 2013 talousarvion tasossa (1,0 miljoonaa euroa). Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2014 toimintakatteen arvioidaan olevan 105,98 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 miljoonaa euroa (2,2 %) heikompi kuin 2013 talousarviossa. Verotuloennusteet vuosille perustuvat Kuntaliiton lokakuussa 2013 laatimaan veroennustekehikkoon. Verotulojen ennustetaan kasvavan 2,5 % vuoden 2013 arvioiduista verotuloista. TAULUKKO 9 VEROTULOENNUSTE Verotulot (* ennuste) * 2014* 2015* 2016* Kunnallisvero, milj. 53,57 53,51 53,68 55,32 58,22 60,35 60,98 62,12 64,20 Kiinteistövero, milj. 2,85 2,89 3,30 3,45 3,58 7,35 8,07 8,27 6,88 Yhteisövero, milj. 4,90 4,53 4,74 3,94 4,45 3,64 4,06 4,06 4,06 Vertotulot yhteensä: 61,32 60,93 61,72 62,71 66,24 71,34 73,11 74,44 75,14 Muutos edelliseen vuoteen (%) -0,6 % 1,3 % 1,6 % 5,6 % 7,7 % 2,5 % 1,8 % 0,9 % Kunnallisvero Oletuksena on, että veroprosentti pysyy vuoden 2014 tasossa (21,00 %). Äänekoskella vuoden 2014 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 61,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 arvioitu kunnallisveron tuotto. Sivu 20

22 Yhteisövero 2.6 Valtionosuudet Talousarviossa vuoden 2014 yhteisöveron määräksi on arvioitu 8,1 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa enemmän, kuin vuonna 2013 arvioidaan kertyvän. Valtio nosti kuntien yhteisöveron jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä 32,03 prosenttiin vuosiksi Vuonna 2012 tämä väliaikainen lisäys laski 5 prosenttiyksiköllä ja kuntien yhteisöveron 5 prosenttiyksiköllä korotettua jako-osuutta jatketaan vuosina Yhteisöveroprosentti lasketaan nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Veroperustemuutoksista aiheutuvat yhteisöverotulojen muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero-osuutta muuttamalla. Yhteisöveron jakoosuusprosentti kunnille on vuonna ,49 ja vuonna 2014 kompensoinnin seurauksena 35,17. Kiinteistövero Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2014 arvioidaan 4,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013 arvioidaan kertyvän. Kiinteistöveroprosenttien oletetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla taloussuunnitelmavuosina Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta: 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto esi- ja perusopetus kirjastot yleinen kulttuuritoimi ja asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisäl- Sivu 21

23 tyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio. Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään. Äänekosken kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2014 on valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmien mukaan euroa eli laskua vuoden 2013 valtionosuuksiin on n. 1,7 miljoonaa euroa (-3,7 %). Verotulojen tasausjärjestelmä tasaa alle valtakunnan keskiarvon olevien kuntien verokertymää. Äänekosken kaupunki saa verotulojen tasausta n. 4,3 miljoonaa euroa (214 / asukas). Yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävät opetusministeriössä edelleen päätettävät valtionosuudet, joista euromääräisesti merkittävin osa koostuu koulutuksen ylläpitäjille myönnettävästä yksikköhintarahoituksesta lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoitusta muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (mm. kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset, teatterit, liikunta ja nuorisotyö). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Äänekoskelle vuonna 2014 ovat euroa. TAULUKKO 10 VALTIONOSUUDET TP TA TA Muutos Muutos % Peruspalv. valtionosuus (pl. verotulojen tasaus) ,8 % Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ,6 % Järjestelmämuutoksen tasaus ,0 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ,0 % Valtionosuudet yhteensä ,0 % Valtionosuusleikkaukset ja indeksikorotukset huomioiden vuoden 2014 valtionosuudet ovat yhteensä n. 40,2 miljoonaa euroa (laskua n. 1,7 miljoonaa euroa, -4,0 %). Sivu 22

24 2.7 Rahoitustuotot ja kulut 2.8 Vuosikate Korkotuotot Korkotuottojen osuus vuoden 2014 talousarvioon suunnitellaan 1,2 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 46 tuhatta euroa. Muut rahoitustuotot Muihin rahoitustuottoihin kirjataan mm. osinkotuotot, korvaukset jäännöspääomasta, verotilitysten korot ja viivästyskorkotulot. Muihin rahoitustuottoihin budjetoidaan vuodelle tuhatta euroa, mikä on 200 tuhatta euroa (54,1 %) enemmän verrattuna vuoden 2013 talousarvioon. Osinkotuottojen odotetaan kasvavan euroa ja takausmaksujen euroa. Korkokulut Korkokuluiksi vuodelle 2014 budjetoidaan 1,3 miljoonaa euroa, mikä on vuoden 2013 talousarvion tasossa. Muut rahoituskulut Muihin rahoituskuluihin kirjataan mm. maksetut viivästyskorot ja saatavien poistot. Muihin rahoituskuluihin budjetoidaan vuodelle euroa. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. Suunnitelman mukaan Äänekosken talous kasvaa hiukan vuonna 2014 ja vuosikate kattaa poistoista 122 %. Vuonna 2014 vuosikatteen ennustetaan olevan 7,7 miljoonaa euroa. Lainakannan kasvu jatkuu, koska nettoinvestoinnit ovat poistoja suuremmat. Sivu 23

25 TAULUKKO 11 VUOSIKATTEEN KEHITYS VERRATTUNA NETTOINVESTOINTEIHIN JA POISTOIHIN TAULUKKO 12 VUOSIKATTEEN KEHTITYS, /AS, Vuosikate, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Vuosikate, /as Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Sivu 24

26 TAULUKKO 13 VUOSIKATE %:A POISTOISTA KEHITYS Vuosikate %:a poistoista Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Vuosikate %:a poistoista Äänekoski as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Poistot Poisto tarkoittaa pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Poistoaika ja poistoerät määritellään tuotannontekijän taloudellisen pitoajan mukaan. Poistoja tehdään tilikausittain ja poistot kirjataan kirjanpitoon. Vuonna 2012 Kuntajaosto tarkisti vuoden 2011 yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista mm. lisäämällä suosituksen poistoaikojen alarajojen käyttämisestä. Tämä aiheuttaa Äänekosken kaupungille poistojen euromääräistä kasvua ja siten myös tuloksen heikkenemistä. Vuodelle 2014 suunnitelman mukaiset poistot ovat 6,1 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2013 olivat 5,8 miljoonaa euroa. Poistojen määrä kasvaa näin ollen 0,3 miljoonaa euroa (4,8 %). Poistojen määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi johtuen kaupungin huomattavista investointihankkeista. Tämä johtaa tuloksen heikkenemiseen. Investointeja pitäisi pystyä karsimaan ja jaksottamaan pidemmälle aikavälille. Sivu 25

27 2.10 Satunnaiset erät 2.11 Tilikauden tulos Kirjanpitolain mukaan satunnaiset erät perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Talousarviovuodelle ei suunnitella satunnaisia eriä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Vuoden 2014 tilikauden tulokseksi ennakoidaan 1,6 miljoonan ylijäämää. Kun huomioidaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämä (9,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2013 ennustettu tulos (ylijäämää 1,6 miljoonaa euroa), on Äänekosken kaupungin kertynyt alijäämä vuoden 2014 jälkeen 6,4 miljoonaa euroa. Sivu 26

28 3 KÄYTTÖTALOUSOSA TAULUKKO 14 TULOSLASKELMA: LAUTAKUNTATASO TULOSLASKELMA LAUTAKUNNITTAIN, 1000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TA2014/TA2013 % Tarkastus Toimintatuotot Toimintakulut ,7 % Toimintakate (netto) ,7 % Keskushallinto Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate (netto) ,1 % Perusturva Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate (netto) ,1 % Kasvu ja oppiminen Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate (netto) ,5 % Tekninen Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate (netto) ,2 % Ympäristö Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate (netto) ,3 % Vapaa-aika Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate (netto) ,9 % Lautakunnat yhteensä: Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate (netto) ,2 % Toimintakate ,2 % Verotulot ,9 % Valtionosuudet ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,8 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,7 % Tilinpäätössiirrot ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,9 % Sivu 27

29 3.1 Tarkastuslautakunta Toiminta-ajatus Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tavoitteiden toteuttamisen arvioinnissa tarkastuslautakunnalla on tärkeä tehtävä. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunnan on esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle. Tätä vuosittain valtuustolle esitettävää selvitystä kutsutaan arviointikertomukseksi. Jos valtuusto on asettanut sitovia tavoitteita kuntakonserniin kuuluville yhteisöille, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös näiden toteutumista. Arvioinnin sisällöstä ei säädetä laissa. Erityisesti arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna mittareita tai arvoasteikkoja. Arviointiin voidaan katsoa kuuluvan myös kannanotto kunnan toiminnan tuloksellisuudesta. Keskeinen arvioinnin kohde on kunnanhallitus, jonka tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida jälkikäteen, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet Talousarvio TAULUKKO 15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2014 Muutos 2014/2013 % Tarkastuslautakunta TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Tarkastusyhtiöt kilpailutettiin vuoden 2013 aikana. Tarkastusyhtiönä valtuustokaudella toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Erkka Ollila. Sivu 28

30 3.2 Kaupunginhallitus Toiminta-ajatus Talousarvio 2014 Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupungin keskushallinnon (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimiva keskushallinto) perustehtävä on vastata siitä, että kaupunkiyhteisöllä on selkeä visio, toimintaa ohjaavat arvot ja niiden pohjalta laaditut strategian päälinjaukset Hallintopalvelut TAULUKKO 16 KAUPUNGINHALLITUS: TA2014 Kaupunginhallituksen toimintakate on 0,4 M (11 %) pienempi kuin vuoden 2013 talousarviossa johtuen lähinnä vesiosuuskuntien avustuksien ja laajakaistahankkeen kustannusten siirrosta investointiosan puolelle Toiminta-ajatus Muutos 2014/2013 % Kaupunginhallitus TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Hallintopalvelut vastuualueena sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kansliatoiminnan, kunnallisverotuksen, velkaneuvonnan, aluetoiminnan, historiikin, vuokra-asumispalveluiden, monistamon, vss-toiminnan ja vaalien kustannuspaikat. Sivu 29

31 3.2.4 Talouspalvelut Talousarvio 2014 TAULUKKO 17 HALLINTOPALVELUT TALOUSARVIO 2014 Vuoden 2014 talousarvio on 2 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio Toiminta-ajatus Talouspalvelut sisältää talous- ja tietohallinnon kustannuspaikat. Taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus. Kaupungin hankinta-asiantuntija on myös budjetoitu taloushallinnon kustannuspaikalle. Hankintatoimen keskeiset toiminta-alueet ovat kaupungin hankintatoimen kehittäminen ja seuranta, hankintalainsäädännön muutosten seuranta ja soveltaminen käytäntöön sekä hankintojen suorittaminen kaupungin hankintasäännön mukaisesti. Tietohallinnon kustannuspaikka hoitaa kaupungin toiminnan edellyttämät tietohallintopalvelut Talousarvio 2014 TAULUKKO 18 TALOUSPALVELUT: TA2014 Muutos 2014/2013 % Hallintopalvelut TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Talouspalveluiden toimintakate vuoden 2013 suuruinen. Muutos 2014/2013 % Talouspalvelut TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Sivu 30

32 Toiminnalliset tavoitteet TAULUKKO 19 TALOUSPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET Talousarvio 2014 Tavoite 1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Seuranta / mittarit (2014) Laaditaan talousarvio ja tilinpäätös voimassa Onko laadittu: Kyllä / Ei olevien suositusten mukaisesti. Tavoite 2 Tavoite 3 Tietohallintostrategian laatiminen ja toteuttamisen aloittaminen. Hankintastrategian laatiminen ja toteuttamisen aloittaminen. Onko laadittu: Kyllä / Ei Onko laadittu: Kyllä / Ei Taloudelliset tavoitteet TAULUKKO 20 TALOUSPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudelliset tavoitteet: Tavoite 1 Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014 Seuranta / mittarit (2014) Tavoitteet pyritään saavuttamaan nykyisellä henkilöstöllä ja talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla. Talousarvion toteuma Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalveluiden perustehtävä on henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja kehittäminen sekä henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen. Henkilöstöpalvelut vastuualueena sisältää palkkahallinnon, työmarkkinatoiminnan, työterveydenhuollon, työsuojelun ja muut henkilöstöpalvelut kustannuspaikat Talousarvio 2014 TAULUKKO 21 HENKILÖSTÖPALVELUT: TA2014 Muutos 2014/2013 % Henkilöstöpalvelut TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Sivu 31

33 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet: Tavoite 1 Talousarvio 2014 Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Seuranta / mittarit (2014) Työyksikköjen kehittämissuunnitelmien arviointi ja johtopäätökset keskeisistä työhyvinvointia edistävistä toimista. Jatkotoimenpiteistä sopiminen. Arviointi ja johtopäätökset tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu. Tavoite 2 Tavoite 3 Arviointi lähivuosien osaamistarpeesta (pohjana koulutustiedot ja kehityskeskustelut, muutokset palveluissa ja tuottamistavoissa). Hyvän Nykyisten palvelukulttuurin esimiesvalmennusten edistäminen. vaikuttavuuden arviointi ( JET, esimiesfoorumit). Johtopäätösten tekeminen. Esimiespassin käyttöönotto (esimiesvalmiuksien tukeminen eri osaalueilla, mm. sopimusosaaminen, talous, hankinnat, toimintamallit/ohjeistukset, työsuojelu jne.) Raportoinnin käyttäminen esimiestyössä. Arviointi tehty. Asiakaspalautteen hyödyntäminen. Arviointi ja johtopäätökset tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu. Esimiespassi käytössä. Raportointitiedon hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä Elinkeinotoimi Talousarvio Viestintä ja kehitystoiminta TAULUKKO 22 ELINKEINOTOIMI: TA Toiminta-ajatus Muutos 2014/2013 % Elinkeinotoimi TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Viestintä ja kehitystoiminta vastuualue sisältää kuntamarkkinoinnin, tiedotustoiminnan, Viisari-projektin ja Kapeenkosken virkistysalueen kustannuspaikat. Sivu 32

34 3.2.8 Maankäyttö Talousarvio 2014 TAULUKKO 23 VIESTINTÄ JA KEHITYSTOIMINTA: TA Toiminta-ajatus Maankäyttö vastuualueen tehtävät ovat Muutos 2014/2013 % Viestintä ja kehitystoiminta TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot Toimintakulut % Netto (toimintakate) % vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmien ja kaavojen laadinnasta luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnittelulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella vastata maapolitiikasta ja osallistua kaupunkiympäristön laadun kehittämiseen yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimialan kanssa vastata tonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta ja mittaustehtävistä, kartta-asioista ja osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta Talousarvio 2014 TAULUKKO 24 MAANKÄYTTÖ: TA2014 Muutos 2014/2013 % Maankäyttö TP2012 TA2013 TAE2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Netto (toimintakate) % Toimintakate vuodelle 2014 on arvioitu 45 % pienemmäksi kuin vuoden 2013 talousarviossa, johtuen tuottojen pienenemisestä. Maankäyttöpalvelujen määrärahoissa on otettu huomioon organisaatiomuutos: kaavoituksen lisäksi myös tonttipalvelut toimii nykyisin keskushallinnon alaisuudessa. Määrärahat säilyvät entisellä tasolla. Kaavoituksessa varaudutaan tonttikysynnän elpymiseen keskittymällä keskusta-alueiden sekä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden kaavoitukseen. Taksojen ja tonttien hintatasoa tarkistetaan. Lisäksi toimialalla parannetaan sähköisen asioinnin ja tiedonsaannin mahdollisuuksia. Sivu 33

35 Toiminnalliset tavoitteet Talousarvio 2014 Toiminnalliset Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Seuranta / mittarit (2014) tavoitteet: Tavoite 1 Monipuolistetaan tonttitarjontaa Kolme uutta lainvoimaista kaavaa vuoden 2014 aikana (esim. Länsiportti ja Hirvaskangas) Tavoite 2 Laaditaan ympäristön kohentamiseen liittyviä suunnitelmia ja kaavoja sekä ideoidaan hankkeita Kolme suunnitelmaa/hanketta valmiina vuoden loppuun mennessä Tavoite 3 Ajantasa-asemakaavat kaupungin kotisivuille Valmis vuoden 2014 lopussa Taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet: Tavoite 1 Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014 Seuranta / mittarit (2014) Taksojen sekä Äänekosken, Suolahden ja Hirvaskankaan tonttien hintatason tarkistaminen Voimassa vuoden 2014 lopussa Sivu 34

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (1/127) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (1/127) Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa 16.10.2015 Hannele Savioja Rahoitusasematavoitteet Hallitus on päättänyt seuraavista sitovista vaalikauden nimellisistä rahoitusasematavoitteistaan: valtiontalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot