HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ"

Transkriptio

1 RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2, 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 9 11 KELLON METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT Eero Soronen kaivaa Liipasta kunnostusprojektin yhteydessä.

2 2 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS Metsästyksen ja kalastuksen erikoisliike Juha Tenhunen Kauppias Krouvintie 5, Oulu puh verkkokauppa: Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan! TOIMINNANOHJAAJAN JA PUHEENJOHTAJAN SANA KALIMEN AMPUMARATA Riistanhoitoyhdistyksen ampumarata sijaitsee Kellossa Kalimenojan varressa. Oulun Seudun kuntain Riistanhoitoyhdistys osti maa-alueen Atte Korvalalta Haukiputaan Riistanhoitoyhdistyksen perustamisen (1963) jälkeen siirtyi rata yhdistykselle piirihallituksen päätöksellä Seuraavana vuonna rataa uusittiin ja näin radalla pystyttiin ampumaan liikkuvaan kuvioon. Kilpailutoiminta aloitettiin radalla vuonna 1964 järjestämällä eräpolkukilpailut. Seuravana vuonna järjestettiin erähiihtokilpailut. Tästä lähtien mestaruuskilpailut on pidetty lähes vuosittain erähiihdossa (nykyinen hirvenhiihto), haulikkokilpailuissa ja isossa hirvessä. Ampumaradalla sijaitseva maja saatiin Pateniemen sahalta. Maja tuotiin talvella alkumatka katepillarilla vetäen jäitä pitkin ja loppu sujui traktorin perässä. Muutostöiden jälkeen majasta tehtiin sauna ja pukuhuone. Saunana mökki toimi noin 20 vuotta, kunnes sen kiuas varastettiin. Onpa saunan välikattokin ollut kerran tulessa. Vuonna 1985 alkoi majan laajennustyöt. Näin saatiin lisätilaa 35m 2. Tämän jälkeen saunasta on tehty keittiö ja pukuhuoneesta varastohuone. Rhy:n tehtävänä on järjestää ammuntakokeita. Toimintavuonna koetilaisuuksia Kalimen radalla oli 3 kappaletta, joissa hyväksyttyjä suorituksia 23. Kokeiden ja suoritusten määrä on noussut huikeasti. Esimerkiksi vuonna 1988 koetilaisuuksia oli 42, suoritusyrityksiä 2229 ja hyväksyttyjä suorituksia 643 kappaletta. Tässä vanhan muotoisessa kokeessa suoritusprosentti oli noin 35-40%. Vuonna 2007 ei enää ammuttu liikkuvaan kuvioon vaan pysty-, istuma- tai polviasennosta 4 laukausta tuli osua 90 sekunnin sisällä 75 metrin matkalta halkaisijaltaan 23 cm:n osuma-alueelle (hirvikoe). Ampuja sai valita myös suorittaako hän kauris-, hirvi- vai karhumerkin. Uuden muotoisen kokeen aikana suoritusyrityksiä on ollut keskimäärin noin 700 ja onnistuneita suorituksia noin 400 vuosittain. Onnistumisprosentti on noussut noin 60%:iin. Haukiputaan tekninen lautakunta on antamallaan päätöksellä myöntänyt Haukiputaan Riistanhoitoyhdistykselle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ampumarataa varten tilalle Mesimäki 60:23. Päätöksestä eräät maanomistajat valittivat ja Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 08/0457/3 poistanut teknisen lautakunnan päätöksen ja siirtänyt asian Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen käsiteltäväksi sen johdosta, että ampumaratatoiminnan seurauksena maastosta voi liueta raskasmetalleja Kalimenojaan sillä seurauksella, että siitä saattaa aiheutua vesistön pilaantumista. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Haukiputaan Riistanhoitoyhdistys valitti Korkeimpaan hallintooikeuteen ja se on antamallaan päätöksellä taltionumero 628 kumonnut Vaasan hallintooikeuden päätöksen ja palauttanut asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus on muun ohella lausunut, että radalla ammutaan vastaisuudessa ainoastaan luotiaseilla, jolloin luodit on mahdollista kerätä. Tällöin ei tapahdu Kalimenojan vesistön pilaantumista. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen nro 10/0554/3. Päätös on seuraava: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin siinä on vaadittu päätöksen kumoamista vesistön pilaantumista koskevalla perusteella. Hallinto-oikeus ei tutki maaperän puhdistamista koskevia vaatimuksia. Hallinto-oikeus, osittain hyväksyen valittajien valituksen, muuttaa lupamääräystä 3 seuraavasti: Ampumaradan portti on lukittava. Portin lukitus ei kuitenkaan saa haitata tierasitteen käyttöä. Muilta osin valitus hylätään. Näin Kalimen ampumaradalle saatiin toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, jossa haulikkorata lopetetaan ja nykyisen kivääriradan ampumasuunta muutetaan pohjoiseen. Radan myymisestä KMS:lle on tehty päätös RHY:n vuosikokouksessa KMS on tehnyt ostopäätöksen vuosikokouksessaan Tomi Jokivirta Esko Mäkelä Matti Roivainen

3 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS RY 3 Ampumakokeet 2011 ILMOITUKSIA Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita: Vuonna 2011 kaikki ammunta keskitetään Vareputaan radalle. Vareputaan ampumarata pvm (ma) klo Vareputaan ampumarata pvm (to) klo 15.1 (la) 10: (su) 12: : : Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta! Koeammuntojen aikana edullinen kahvitarjoilu. TERVETULOA! Metsästäjätutkinnon koulutus Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti 15.3 ja ti 22.3 klo 18:00. Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti 14.6 ja ti 21.6 klo 18:00. Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti 9.8 ja ti 16.8 klo 18:00. Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti 20.9 ja ti 27.9 klo 18:00. Kilpailut Hirvenhiihto. Varepudas klo 18:00. Osallistujien kesken arvotaan 150 :n lahjakortti. Ammunnanvalvojien koulutus: 14.5 klo Kalimen rata. Klo vanhojen ammunnanvalvojien tapaaminen. Myös vanhat ammunnanvalvojat voivat osallistua koulutukseen. HALLITUS Puheenjohtaja Roivainen Matti Kylätie 21, Kello Varapuh.joht. Järvinen Martti Keikamotie 5, Oulu Jäsenet Kurkela Tuomo Suokkosentie 172, Haukipudas , Mustaniemi Kauko Riihitie 10, Haukipudas Mäkelä Esko Kankaalantie 58, Kello Savilaakso Jouni Kankaalantie 40, Kello , Sipola Osmo Pateniementie 39, Oulu Örn Hannu Suutarintie 6, Haukipudas Toiminnanohj. Tomi Jokivirta Maitopolku 36, rahastonhoitaja Martinniemi Ampumaradan vahtimestari Esko Mäkelä Kankaalantie 58, Kello Lehden toimitus Jukka Vänttilä Vainiontie 5, Haukipudas KOKOUKSIA Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous Kellon koulukeskus, klo 19:00, valtakirjojen tarkistus alkaa klo 18:00. Käsitellään lain vaatimat asiat. Kokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat: Varautuminen riistahallintolain voimaantuloon edellyttää seuraavia ennakoivia, ehdollisia päätöksiä yhdistysten kokouksissa: Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitopiirin kokoukseen ja todetaan, että ao. henkilöt ovat yhdistyksen edustajia riistanhoitoyhdistysten aluekokouksessa, jos Suomen riistakeskus käynnistyy ennen kokousajankohtaa. Lisäksi, ennakoiden Suomen riistakeskuksen käynnistymistä, valitaan yhdistyksen ehdokas alueellisen riistaneuvoston jäseneksi ja hänen varajäsenekseen sekä yhdistyksen ehdokas valtakunnallisen riistaneuvoston jäseneksi ja hänen varajäsenekseen.

4 4 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja: Järvinen Martti Varapuheenjohtaja: Kurkela Tuomo Johtokunta: Jarkko Tapio, Jokipii Aulis, Kauppila Esa, Kauppila Pekka, Kurkela Tuomo, Korvala Raimo, Maunumäki Olli, Mustaniemi Kauko, Ojala Sakari, Siipola Reijo Sihteeri/Rahastonhoitaja: Järvinen Kaisa Tilintarkastajat: Moilanen Pentti, Rautio Teemu, varalla Ulvinen Vesa, Mosorin Yrjö Johtokunta piti 7 kokousta, talvikokous oli , kesäkokous Muut kokoukset: Hirvikokous Jäsenmäärä henkilöä Metsästysalueita hirvieläinten metsästyksessä ha, muussa ha, kokonaispinta-ala ha. KIINTEISTÖT JA NIIDEN HUOLTO Maja, sauna, ampumakatos 100m radalla, hirviradan ampumakoppi ja odotuskoppi, haulikkorata, puuvaja, varasto/wc ja jyvävarasto. Raivattiin ampumaradalla olevaa puustoa ja pensaita. Uusi hirvikuvio rakennettiin ja vaijerinvetopyörä vaihdettiin, jotta hirvitaulu kulku nopetuisi. MUUTA (JAOSTOT, YM.) Ampumajaosto Huvitoimikunta Lahtivajatoimikunta Maanvuokrajaosto Naistoimikunta Riistanhoitojaosto RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Riistanhoitosuunnitelmassa ja neuvonnassa käytettiin hyväksi RHY:n apua sekä yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa ja riistanhoitopiirin ohjeita lintujen ruokinnasta tänä vuonna. HMY:n on ollut mukana edelleen merenranta-alueiden raivauksessa ja kunnostuksessa linnuston pesimäalueiden parantamiseksi, tällä kertaa kysymyksessä olivat Halosenlahden rannat. Riistanhoitotyöhön on pyritty saamaan mukaan myös uudet jäsenet. Jo olemassa olevia riistapeltoja kunnostettiin. Riistanhoito tehtiin talkootyönä. On kannustettu nuoria pienpetopyytäjiksi. Lisäksi on tehty seurojen välinen sopimus ketun metsästyksestä, että seurojen rajoja voidaan ylittää, kun toimitaan sopimuksen mukaan. HMY:ssä palkitaan kaikki pienpetopyytäjät, jotka ilmoittavat tulokset mennessä. Ruokintapaikkoja hoidettiin yhteistyössä RHY:n kanssa, viemällä heiniä jäniksille, nuolikiviä hirville ja lehtikerppuja ym. rehua kauriille. Kunnostettiin ja valmistettiin 2 kpl ruokinta-automaatteja kauriiden talviruokintaan Pesäpönttöjä on kunnostettu ja uusia rakennettu tarpeen mukaan. RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvikantaa seurattiin täyttämällä havaintokortit jahdin aikana. Suoritettiin maastolaskenta Lentolaskenta suoritettiin helikopterilla. Suurpetoyhdysmiehenä toimi Kinnunen Hannu Riistakolmiolaskentoja ei suoritettu. Vesilintulaskenta suoritettiin yhdessä RHY:n kanssa. Hylkeiden (hallin) määriä ja lisääntymistä seurattiin. Maalintukantojen todettiin seurannassa heikentyneen. METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) RHY:n kanssa yhteistyössä suoritetun poikuearvion pohjalta kesäkokous määritteli saaliskiintiöt alueen muiden seurojen kanssa yhteneviksi. Koppelo ja riekko rauhoitettiin. HMY aloitti kauriin metsästyksen: 5 yksiköllä, valikoiva pyynti. Hirviluvat anottiin yhteisesti Kellon metsästysseuran ja Jokivarren metsästysseuran kanssa ja lupia saatiinkin yhteensä 139, joista HMY:n osuus oli 38 aikaisen ja 16 vasan kaatolupaa. Käyttämättä jäi 7 vasan kaatolupaa. HMY:n hirvenpyynti tapahtui perinteisesti kahdessatoista seurueessa, jokaisen omalla alueella, jotka kesäkokous vahvisti. Hallia metsästettiin 14 kappaletta. Kaikki luvat käytettiin AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Turvallisuuden vuoksi haulikkoradan heittimet poistettiin käytöstä. Harjoitusammuntoja järjestettiin hirviradalla, hirviporukat harjoittelivat hirviradalla, mutta haulikkoradan toiminta on ollut omatoimisen harjoittelun varassa. Hirvenhiihdon sarjakilpailut ja seuranmestaruuskilpailut järjestettiin. SML:n Oulun piirin SM hirvenhiihdon katsastukset Talkoot ampumaradalla oli Hauki-cup juostiin viitenä osakilpailuna sekä SML:n SML:n Oulun piirin SM-katsastukset mets.hirvi ja mets.luodikko SML:n Oulun piirin SM katsastukset hirvenjuoksussa Seuran mestaruudet ratkottiin hirvenjuoksussa, isohirvessä, luodikossa, pudotuskilpailussa ja haulikossa. Ampumajaoston kokous oli Ampumaradan ympäristölupa KENNELTOIMINTA Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ollut, mutta anomuksesta metsästyskoirakokeisiin suhtauduttiin myönteisesti myöntämällä koemaastoja koirakokeisiin. Jäsenistöä kehotettiin pidättäytymään metsästyksestä koemaastoalueilla kokeiden aikana. Yhdistyksemme alueella järjestettiin seuraavat kokeet: Rantapohjanalueen hirvikoirayhdistys hirvenhaukkukoe , , ja Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry 3 maastoa, (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) KOULUTUS JA NEUVONTA Haukiputaan SPR:n ensiapu koulutus metsästäjille osanotto 14 henkilöä Haukiputaan yläasteen oppilaita perehdytettiin 45kpl, aiheena metsästysseura ja metsästys kahtena päivänä elokuussa ja syyskuussa. (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) Yhdistys julkaisi 2 jäsenlehteä yhdessä alueen muiden seurojen ja RHY: kanssa Järjestettiin perhe- ja virkistystapahtuma jäsenistölle Lavalammella Maaomistajille järjestettiin hirvipeijaiset Nettisivut: Joulurauha riistalle julistettiin Varepirtillä. HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä, viirit: saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) Pitkänen Erkki 70 vuotta Huovinen Arto 50 vuotta Yhdistyksen viiri Tapio Kauppi 60 vuotta Yhdistyksen viiri TULOKSIA HMY:n LUODIKKON MESTARUUSKILPAILU 2010 HMY:n HAULIKKON MESTARUUSKILPAILU 2010 Nuoret; 1. Heikki Haapala Teresa Jarkko Paavo Kolehmainen 36 Miehet 60; 1. Tapio Jarkko J-P Kolehmainen Jouko Haapala Antti Kauppinen 48 Miehet +60; 1. Mauno Haapala Esa Kauppila Tapio Kauppi Aimo Kärkkäinen Martti Järvinen Uolevi Jääskeläinen 49 Miehet 70; 1. Jorma Aarnipuro Pekka Nehvonen Pekka Alasalmi 8 PUDOTUSKILPAILU 1. Tapio Jarkko Nuoret: 1. Paavo Kolehmainen 11 Miehet -60: 1. Tapio Jarkko Arto Rautio J-P Kolehmainen 15 Miehet +60: 1. Tapio Kauppi Martti Järvinen 5

5 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY 5 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) Yhdistyksen jäsenmäärä pidetään maksavien jäsenten osalta 500:ssa. Maanomistajajäseniä on n. 193 ja kunniajäseniä 18 ja ainaisjäseniä 16. Yleisiä kokouksia pidetään kolme. Talvikokous (vuosikokous) tammikuussa. Kesäkokous heinäkuussa. Hirvikokous pidetään syyskuussa, mutta kuitenkin ennen hirvenmetsästyksen alkua. Johtokunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan 6-10 kappaletta. Uusia maanvuokrasopimuksia pyritään tekemään. Vanhentuneet sopimukset uusitaan. Maanvuokrajaoston toimintaa tehostetaan. Yhdistyksen ja ampumaradan toiminnan eteenpäin viemiseksi on talkootöillä merkittävä osa ja talkoita järjestetäänkin tarpeen mukaan. RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Riistavahinkoja pyritään estämään yhdessä RHY:n kanssa. Riistanhoitoa tullaan jatkamaan aikaisempien vuosien mukaisesti. Riistanhoitotyön organisoi ja ohjaa riistanhoitojaosto yhteistyössä RHY:n ja alueen muiden seurojen kanssa. HMY on mukana edelleen merenranta-alueiden raivaus- ja kunnostustyössä lintujen pesintäalueiden parantamiseksi. Tehdään riistapeltoja hirville, ruokintapaikkoja kauriille, jäniksille ja kanalinnuille. Talkoilla suoritetaan kolmiolaskennat, riistanhoitoruokinta ja lisäksi ruokinnassa käytettävien automaattien ja lehtikerppujen teko. Telkälle tehdään uusia pönttöjä 15 kpl. RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvikannan määrää seurataan ympäri vuoden. Jahdin aikana täytetään havaintokortteja. Hirvikanta määritellään maastolaskennalla tammikuussa ja tarvittaessa talven aikana lentolaskennalla. Suurpetoyhdysmiehenä toimii Kinnunen Hannu Vesilintulaskenta suoritetaan yhdessä RHY:n kanssa. Riistakolmiolaskenta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Jäsenistö suorittaa riistan määrällistä ja laadullista seurantaa aina maastossa liikkuessaan. METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) Metsästyksen suunnittelu tapahtuu poikuearviointien pohjalta kesäkokouksessa, jossa määritellään rauhoitettavat riistaeläimet sekä saaliskiintiöt ja metsästysajat, jos on tarvetta poiketa asetuksesta. Hirvet pyydetään perinteisesti hirviseurueissa, omilla aluilla, jotka kesäkokous vahvistaa, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Vieras- ja kausikortteja myydään kesäkokouksessa päätettävällä tavalla. RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa. Hallin metsästys tapahtuu yhteisluvan puitteissa. Seurataan kauriin kannan kehitystä. AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Haulikkorataa kehitetään, ampumakopit sanerataan. Ampumaradan näyttösuojan taulunkehykset korjataan. Tiistaisin järjestetään hirviradalla harjoitusvuorot. Harjoitusvuorolle ei ole vastuuvetäjää. Hirvenhiihto- ja juoksukilpailuja pidetään, samoin kuin seuran mestaruuskilpailuja haulikko-, metso-, isohirvi- pudotuskilpailu -, eräjuoksu-, ja riistapolkukilpailuja. JMS-seuran harjoitusammunnat heinäkuussa keskiviikkoisin Ampumakokeet ovat maanantaisin ja torstaisin. KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ole, mutta metsästyskoira toimintaan yhdistys suhtautuu myönteisesti myöntämällä koemaastoja koirakokeisiin ja tiedottamalla jäsenistölle, että koirakokeita ei häirittäisi. Annetaan anomuksesta koiran koulutuslupia. KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) Osallistutaan riistanhoitopiirin ja riistanhoitoyhdistyksen sekä Metsästäjäliiton Oulun-piirin järjestä- miin koulutustilaisuuksiin. Ollaan yhteistyössä Haukiputaan yläasteen kanssa ja järjestetään yläasteen 8. ja 9. luokkalaisille opintoja ja harjoittelupäivät Vareputaalla elokuussa. Uusia haulikkoheittimiä varten järjestetään koulutusta. Osallistutaan Haukiputaalla vireä kolmas sektori -järjestämiin koulutuksiin. Järjestetään SPR koulutusta, jos halukkuutta löytyy. TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) TALOUSSUUNNITELMA Tulot Menot Siirto vuodelta ,61 Hallinto 5300 Jäsenmaksut Kilpailutoiminta 4000 Ampumaratatulot 500 Riistanhoito 1200 Vuokrat 300 Rakennuskulut 1000 Kioski 400 Maanvuokrat + peijaat 4100 Liha ym Kalusto 300 Sekalaiset tulot 700 Lahtivaja 5000 Vierasluvat 900 Kilpailutoiminta 4438 Siirto vuodelle ,61 Yhteensä 21800,61 Yhteensä 21800,61 Tavoitteena on turvata yhdistyksen vuokraamilla alueilla metsästysharrastus. Ylläpitää ja kehittää ampumaratatoimintaa. Ylläpitää ja kehittää metsästysmajaa. Kouluttaa nuoria metsästysharrastuksen piiriin. Varojen käytön päätavoitteet Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet Jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous. Järjestetään avoimia hirvenhiihto ja juoksukilpailuja. Järjestetään arpajaisia ja myyjäisiä. Kilpailujen aikana pidetään majalla kioskia. Kerätään ja myydään hirvennahkoja. Järjestetään savikiekon ja hirvikoeammuntojen harjoituksia. Myydään vieras- ja kausilupia ja lupakoteloita. Markkinoidaan Varepirttiä kokous ym. juhlien pitopaikaksi ja ampumarataa ulkopuolisille ryhmille harjoitusammuntoihin. Toiminta- ja taloussuunnitelma on vahvistettu talvikokouksessa Tammikuun 28. päivänä vuonna ILMOITUKSIA Maanomistajille järjestetään hirvipeijaiset. Perhe- ja virkistystapahtuma järjestetään jäsenistölle perinteisen tavan mukaan. Ollaan mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille julistustilaisuudessa. Metsästysseurojen tiedotuslehteä Haukiputaalainen metsästäjä julkaistaan jatkossakin. Yhteistoimintaa eri alojen ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja pyritään kehittämään. Osallistutaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Ylläpidetään yhdistyksen www sivuja. HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset) Yhdistys huomioi toiminnassa mukana olleita, pyöreitä vuosia täyttäviä henkilöitä. LISÄTIETOJA Lahtivajan suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat. Vesijohto- ja viemärihanke jatkuu. HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY KESÄKOKOUS ti 5.7 klo 18:00 KOKO PERHEEN PERINTEINEN VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ Halosenniemen Koljon rannassa LA klo 10:00 Luvassa onkikilpailu, makkaranpaistoa ja nuotiokahvit.

6 6 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2010 Tuloslaskelmavertailu Varsinainen toiminta TUOTOT Vuokratuotot 70,00 260,00 Kioskitoiminnan tuotot 1 197,85 661,55 Kilpailu ja talkootulot 4 151, ,70 Ampumaratatulot 162,80 258,00 Vierasluvat 1 050, ,30 Lihan myynti 1 090,00 263,00 Hihamerkit, kartat, kansiot 0,00 211,00 Hirvennahat 482, ,20 Mainos- ym. Sekalaiset tulot 710,10 649,50 Harjoitusammuntatulot 89,00 340,90 Kolarihirvitulot 0,00 30,00 Hirvilupatulot , ,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,15 KULUT Henkilöstökulut Johtokunta 0,00 0,00 Toimihenkilöiden kulukorvaukset , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot -808,47-854,36 Muut kulut Pr- ja tiedotustoiminta , ,71 Toimistotarvikkeet -155,41-101,19 Ilmoituskulut -189,86-261,27 Vakuutukset -231,24-221,94 Posti- ja puhelinkulut -747,44-421,29 Tilintarkastuskorvaukset -200,00-200,00 Sähkö -982, ,06 Muut menot ,46-431,20 Ampumaradan yleiskulut ,18-589,42 Ampumaradan kilpailukulut -100,00-407,50 Kilpailutoiminnan matka- ym , ,80 Kolarihirvikulut 0,00-40,00 Kiinteistöjen rakennuskulut -193,11 0,00 Kioskitoiminnan kulut -751,18-760,34 Majan kulut -133,60-24,80 Riistanhoitokulut , ,53 Hirviluvat , ,00 Maanvuokrat , ,17 Peijaat , ,96 Pankkikulut -48,92-42,26 Kirjanpito -546,49-600,60 Lahtivaja ,45./. Lahtivajan aktivointi ,45 MUUT KULUT YHTEENSÄ , ,04 KULUT YHTEENSÄ , ,40 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,25 VARAINHANKINTA TUOTOT Liittymis- ja jäsenmaksut , ,00 Arpajaistulot 829,00 630,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , ,00 Tuotto-/kulujäämä 103, ,75 Korkotulot 88,56 128,42 Korkokulut -129,57 Avustukset ,98./. Lahtivajan avustukset ,98 TILIKAUDEN TULOS 62, ,17 ILMOITUKSIA HUOM! HUOM! JÄSENET!! Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä VIITENUMEROA!! Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme. Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Ampumarata 7 577, ,10 Majat 5 489, ,10 Sauna 1 209, ,35 Lahtivaja , ,52 Koneet ja kalusto 513,75 570,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,90 SIJOITUKSET Osuudet ja osakkeet 538,20 538,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Siirtosaamiset 0, ,20 Rahat ja pankkisaamiset Osuuspankki , ,53 Rahat ja pankkisaamiset 5 344, ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 882, ,93 Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,28 Tilikauden voitto (tappio) 62, ,17 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laina rahoituslaitoksilta ,00 Lyhytaikainen Ostovelat 219,75 954,98 Siirtovelat , ,40 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,38 Vastattavaa yhteensä , ,83 Puheenjohtaja Martti Järvinen Varapuheenjohtaja Pekka Kauppila Jäsenet Aulis Jokipii Esa Kauppila Raimo Korvala Tapio Jarkko Kauko Mustaniemi Olli Maunumäki Pekka Kauppila Reijo Siipola Jouko Turunen Tuomo Kurkela Sihteeri Kaisa Järvinen Kirjanpito ja tiliasiat JOHTOKUNTA HH- Yrityspalvelu Heikki Helekoski Ampuma yht. henk. Martti Järvinen Maja- ja ampumarataisännät Hannu Kinnunen Mauno Haapala

7 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY 7 PUHEENJOHTAJAN SANA VUOSIKOKOUS Vuosi 2010 on Haukiputaan Metsästysyhdistyksen historiassa merkittävä, sillä Vareputaan ampumaradalle saatiin ympäristölupa. Ympäristölupa mahdollistaa ampumaradan kehittämisen ja ampumatoiminnan jatkamisen. Vuoden aikana käynnistyi myös vesijohdon, paineviemärin ja lahtivajan rakentaminen ampumaradalle. Keväällä aloitettiin lahtivajan rakentaminen. Rakennuksen pohjatyöt saatiin valmiiksi, mutta loka-marraskuun vaihteessa alkoi varhainen talvi, joten rakennuksen sokkelia ei ehditty valaa Talkootyöt jatkuvat huhtikuussa. Kesällä raivattiin pahimmassa helteessä talkoilla vesijohto- ja paineviemärilinja maastoon. Urakkasopimus allekirjoitettiin vesijohdon ja paineviemärin kaivamiseksi Autio Oy maarakennus ja kuljetus yrityksen kanssa. Työt aloitettiin Vesijohto ja paineviemäri on nyt kaivettu maahan ja viimeistelytyöt ovat käynnissä, mutta talvi toi niihinkin omat viiveensä. Edellä mainittujen hankkeiden toteutuksessa on ratkaisevassa merkityksessä ollut talkootyö. Haluankin tässä kiittää kaikkia talkootyöhön osallistuneita. Kuluneen vuoden jahdissa pyydettiin lintuja, hirviä, kauriita, hylkeitä ja pienpetoja. Pienriistan osalta oli merkillepantavaa, että kanalitujen pesintä onnistui keväällä ja poikueet kehittyivät suotuisasti, joten syksyllä oli mitä pyytää. Jäniskannan taantuma näyttää jatkuvan. Paljon keskusteltiin jäniksen rauhoituksesta, mutta rauhoitukseen ei yhdistyksemme osalta menty. Jäniskannan kehitystä on seurattava jatkossa tarkasti. Hirvenkaatolupia oli viime vuonna meillä 38 aikaisen lupaa ja 16 vasan lupaa. Aikaisen luvat käytettiin kaikki, mutta 7 vasan kaatolupaa jäi käyttämättä. Kauriin pyyntilupia oli 2 nuorta pukkia ja 3 vasaa. Kauriita pyydettiin 2 aikuista ja 2 vasaa, yksi vasa jäi pyytämättä. Hylkeen pyyntilupia on tälle pyyntikaudelle 20 lupaa. Hylkeen pyynnissä on nyt talvella tauko. Jahti jatkuu saakka. Pienpetoja pyydettiin edellis vuosien tapaan. Riistanhoidon kannalta pienpeto pyynnillä on huomattava merkitys. Hyvää talven jatkoa Martti Järvinen HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT internetissä. Osoite on: Lehtikerppuja talven tarpeisiin. Kuva Oiva Sumen. Pöytäkirja HMY:n Vuosikokouksesta Varepirtillä klo 18:00 Läsnä: 20 henkilöä (Liite 1) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen aluksi läsnäolijat kunnioittivat minuutin hiljaisuudella Eero Piri ja Pentti Kauppila poismenoa. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi valittiin: Martti Järvinen Sihteeriksi valittiin: Kaisa Järvinen Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin: Pekka Alasalmi ja Paavo Mosorin Ääntenlaskijoiksi valittiin: Pekka Alasalmi ja Paavo Mosorin 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Siirrettiin kohdasta 17 Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan puheenvuoro omaksi kohdakseen kohtaan Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilin hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta Johtokunta esittää vuosikokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2010, jonka vuosikokous hyväksyi. Johtokunta esittää vuosikokoukselle yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon vuodelta Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon. Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen. 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille Vuosikokous päätti myöntää vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali Vuosikokous valitsi yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Martti Järvinen. 8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle Johtokunta esittää vuosikokoukselle johtokunnan erovuoroiset jäsenet: Tapio Jarkko, Kauko Mustaniemi, Olli Maunumäki, Reijo Siipola, Sakari Ojala. Vuosikokous valitsi erovuoroisten tilalle seuraavat: Tapio Jarkko, Kauko Mustaniemi, Olli Maunumäki, Reijo Siipola, Jouko Turunen. 9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle Vuosikokous valitsi toiminnantarkastajiksi: vuosikokous ei valinnut. Vuosikokous päätti yksimielisesti valtuuttaa puheenjohtajan etsimään yhdistykselle ammattimaisen HTM tarkastajan. Puheenjohtaja kilpailuttaa toiminnantarkistajan ennen valintaa. Vuosikokous valitsi varamiehiksi: Vesa Ulvinen ja Teemu Rautio. 10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta Johtokunta esitti vuosikokoukselle toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman alkanutta toimintavuotta varten Vuosikokous vahvisti toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman alkanutta toimintavuotta varten Vuosikokous ei määrännyt jäsenille riistanhoitovelvoitemaksua. 11. Päätetään yhdistyksen liittymisja jäsenmaksun suuruudesta Vuosikokous päätti johtokunnan esityksen mukaan liittymismaksun suuruudeksi 40 euroa/jäsen ja jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa/vuosi. 12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta Vuosikokous päätti vahvistaa johtokunnan esityksen tulo- ja menoarvion vuodelle Vuosikokous hyväksyi johtokunnan esityksen toimihenkilöiden kulukorvauksiksi vuodelle Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7 :n mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi Erottamistapauksia ei ole. 14. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin Yhdistyksen edustajaksi Suomen Metsästäjäliiton Oulun Piirin piirikokouksiin vuosikokous valitsi Jarkko Tapio. Vuosikokous valitsi hänen varamiehekseen Martti Järvinen 15. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat Ei ollut asioita. 16. Valitaan tarpeelliset jaostot Vuosikokous valitsi jaostot henkilöineen. 17. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan puheenvuoro Riistanhoitoyhdistykselle esitettäviä asioita ei ollut. 18. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä Keskusteltiin heikosta jäniskannasta monissa puheenvuoroissa tuli esille, että jänis pitäisi rauhoittaa. Mutta päätöstä asiasta ei tehty. Johtokunta velvoitettiin kehittämään kauriin metsästystä. 19. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan puheenvuoro Tomi Jokivirta piti riistanhoitoyhdistyksen puheenvuoron. 20. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20:35.

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄ HAUKIPUTAALAINEN TIEDOTUS- LEHTI 2 2015. Retropändi esiintyy. (Kuva: Timo Korkeasalo)

METSÄSTÄJÄ HAUKIPUTAALAINEN TIEDOTUS- LEHTI 2 2015. Retropändi esiintyy. (Kuva: Timo Korkeasalo) RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 2 2015 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 6 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 7 9 Retropändi esiintyy. (Kuva: Timo Korkeasalo)

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00. Simo Similä saapui kokoukseen klo 18.05.

1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00. Simo Similä saapui kokoukseen klo 18.05. KELLON METSÄSTYSSEURA RY TALVIKOKOUS Aika: 23.01.2013 klo 18.00 20.25 Paikka: Kellon koulu Läsnä: 55 seuran jäsentä 1(3) PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18.00.

Lisätiedot

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki 50 v 1954-2004 1 2 Tervehdys Eränkävijät Käsissäsi on Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki. Suuri kiitos sen tietojen keruusta ja kokoamisesta

Lisätiedot

Norin Metsästysseura ry. 60 vuotta

Norin Metsästysseura ry. 60 vuotta Norin Metsästysseura ry. 60 vuotta Juhlapäivä 24.11. 2007 Historia- ja juhlatoimikunta Johtokunta: Olavi Hakala, puheenjohtaja Markku Saariniemi, sihteeri jäsenet: Mika Peltola Jari Saarela Jorma Männistö

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Nokian Seudun Ampujat KILPAILUOHJELMA

Nokian Seudun Ampujat KILPAILUOHJELMA Nokian Seudun Ampujat KILPAILUOHJELMA 2014 Nokian Seudun Ampujat tarjoaa jäsenilleen: KUNTOSALIVUORON Uimahallin kuntosalilta (22.3.2014 alkaen) lauantaisin klo 15.00-16.00 Jäsenkorttia näyttämällä sisään.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014 Julkaisija HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Tiedotuslehti

Lisätiedot

Kerisalon. Metsästysseura ry. KeMs 50 vuotta

Kerisalon. Metsästysseura ry. KeMs 50 vuotta Kerisalon Metsästysseura ry KeMs 50 vuotta 29.7.1964 29.7.2014 1 1 Yleistä Kerisalon Metsästysseura ry:n synnyinsanat lausuttiin 29.7.1964 klo 20.00 alkaneessa kokouksessa Viljo Vaskelaisen talossa. Kokouksessa

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 Kevätkokous ja Mestari-ilta 8. huhtikuuta Tervetuloa! Sisältää yhdistyksen TOIMINTAKERTOMUKSEN 2012 SISÄLTÖ 4 13 Kutsu Kevätkokoukseen ja Huhtikuun

Lisätiedot

spoori Puheenjohtajan palsta Tiedotuksia hallitus 2003 Jaosvastaavat: FK-jaos: Antero Saarenpää

spoori Puheenjohtajan palsta Tiedotuksia hallitus 2003 Jaosvastaavat: FK-jaos: Antero Saarenpää Puheenjohtajan palsta KALEVI VAINIO Puheenjohtaja Puh. 050-413 4410 SYYSKOKOUS Taas mennään pimeää päin eli syksy saapuu. Kesän kisat alkavat olla ajetut, toivottavasti niistä on tullut myös menestystä.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Nyt Plussa-kortilla optikon näöntarkastus ilmaiseksi!

Nyt Plussa-kortilla optikon näöntarkastus ilmaiseksi! 2011 1 Liikenteessä sekunnit ratkaisevat. Syyspimeällä vastaantulevien ajoneuvojen ajovalot saattavat sokaista kuljettajia ja häikäisystä toipuminen voi kestää useita sekunteja. Hyvä liikenne näkö perustuu

Lisätiedot

KoPuttaja. Koivusaaren Pursiseuran jäsenlehti 1/2013

KoPuttaja. Koivusaaren Pursiseuran jäsenlehti 1/2013 KoPuttaja Koivusaaren Pursiseuran jäsenlehti Sisällysluettelo Koivusaaren Pursiseura ry PL 191 00201 HELSINKI puh/fax (09) 692 4859 www.koivusaarenpursiseura.fi Pankkitili: FI09 1529 3007 1004 01 Kommodori:

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Runsaasti tietoa antava ja potilasystävällinen tutkimus verinäytteestä

Runsaasti tietoa antava ja potilasystävällinen tutkimus verinäytteestä 2010 1 GastroPanel - mahalaukun terveystesti Runsaasti tietoa antava ja potilasystävällinen tutkimus verinäytteestä GastroSoft-raportti auttaa tulosten tulkinnassa Raportti antaa luotettavan tiedon Siitä,

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012 Kokouskutsu s. 4 Pelastuskoirasivut s. 34-43 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat HELSINGIN VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS RY

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

1/2011 KIIMINKI MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1

1/2011 KIIMINKI MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1 MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1 KUNNAN SIVUT 12,13 ja 15 BUSINESS OULU SIVUT 14,15 1/2011 Kiimingin Yrittäjät ry K I I M I N G I N Y R I T T Ä J Ä T R Y : N T I E

Lisätiedot