Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul!"

Transkriptio

1 Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa Hyvää Joulua! God Jul!

2 Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström GSM Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Painos: kpl Painopaikka: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo SISÄLTÖ 4/2013 Ulkoasu Kirjapaino Uusimaa, Studio Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa 2014 ISSN Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry Universitetens och forskningssektorns personalförbund Assiociation of Finnish University and Research Establishment Staf Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Banmästargatan 11, 7 vån Helsingfors Puheenjohtaja/ ordförande Satu Henttonen GSM Sihteeri/ sekreterare Kristina Sten Yliopistot ja OKM:n hallinnonalan virastot Asiamies/Ombudsman Aki Nieminen GSM Käännös, översättning, svenska Kerstin Holmström Ilmoitusten ja palstatunnusten toteutus Kimmo Nordström 4 MITÄ SOPIMUSPAKETIT SISÄLTÄVÄT? Yliopistojen yleinen työehtosopimus 5 Paltan LTY-toimialat työehtosopimus Tay-Palvelut Oy:tä koskeva työehtosopimus Certian työehtosopimus 6 Irtisanomisajan työntekovelvoite 7 Sopiminen työsuhdetta päätettäessä Liiketoimintoja yhdistetään Suomen kieli on yliopiston opetus- ja tutkintokieli 8 Ammattiyhdistysliike on hyvässä hapessa 9 Tarinan kerääjän sampo; Pieniä suuria asioita työelämästä 12 Osaaminen on satsaus tulevaisuuteen 13 Kolumni; Hyvää palvelua 14 Työmatka on talven vaarallisinta aikaa 15 Työuupumus altistaa vakaville tapaturmille Työtapaturma - mitä tehdä? 16 Älä pelkää vallankäyttöä - mutta käytä valtaa oikein 17 Uusien työpaikkojen syntymistä edistettävä pontevammin 18 Liittokokouksessa tapahtunut 19 YHL:n hallituksen jäsenet 20 Liittovaltuuston puheenjohtajat: YHL on yhtä kuin jäsenensä 21 Ansioituneita aktiivitoimijoita palkittiin 22 Työttömyysturvan ehtoja muutetaan ensi vuoden alussa 23 Vuorotteluvapaaseen suunnitellaan tiukennuksia Ennakonpidätys ja verokortti vuonna 2013 Vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksut vahvistettu Osasairauspäivärahaan muutoksia Jäsenyyden edut 26 Jäseniä tapaamassa Rovaniemellä ISYHY-läiset Tahkolla 27 "Me ollaan nuoriso - me ollaan tulevaisuus" 28 Matkavakuutusasiat kuntoon 29 Pardia lähettää jäsenmaksutietosi verottajalle YHL:n kalenteri jaossa 1.askel aikuisille 30 Kort om förhandlingsresultatet för universitetens del Åbo Akademi inleder samarbetsförhandlingar 31 Together forwards Äänestys tietosuoja-asetuksen puolesta Globalisaatiorahasto laajentaa tukeaan Kansikuvan suunnittelu ja toteutus: Kimmo Nordström. Alkuperäinen kuva Shutterstock.

3 P Ä Ä K I R J O I T U S ledare Yhdessä eteenpäin! Nöyrä kiitos luottamuksesta, jota te, hyvät jäsenet, osoititte valitsemalla minut liiton puheenjohtajaksi. Teemme yhdessä edunvalvontatyötä. Olen jo huomannut, että puheenjohtaja saa vaikeita tehtäviä. Puheenjohtajalle tuodaan asiat, joita liiton on vietävä eteenpäin. On löydettävä neuvoja ja keinoja, miten asioita hoidetaan. Joudun opettelemaan uutta, mutta tiedän saavani tukea liiton edelliseltä puheenjohtajalta ja mentoriltani, Kertulta, kuten myös YHL:n työvaliokunnalta ja hallitukselta sekä Pardian asiantuntijoilta. Luottamusmiesverkosto on jäsentemme lähituki yliopistoissa, valtion virastoissa ja laitoksissa sekä muilla työpaikoilla, joilla jäsenemme työskentelevät. Joka viikko tulee uutisia uusista yhteistoimintaneuvotteluista ja työryhmistä, joissa suunnitellaan muutoksia ja irtisanomisia. Erimielisyyksiä työnantajan kanssa on sekä pienissä asioissa että suurissa periaatteellisissa asioissa. Jäsenten edunvalvonta pitää luottamushenkilöt kiireisinä siinä missä liiton puheenjohtajankin. Olen puheenjohtajana vieraillut jo Lapin yliopistossa, ja joulukuussa ovat vuorossa Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Tapaan mielelläni yliopistojen johtoa ja jäsenistöä. Tulen vierailemaan yhdistystemme vuosikokouksissa ja tilaisuuksissa, joita yhdistykset järjestävät jäsenilleen ja toimijoilleen. Olen lupautunut myös kouluttamaan yhdistysten luottamushenkilöitä kursseilla. Kaikissa näissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa saan tärkeää tietoa asioista ja niistä tunnelmista, jotka vallitsevat työpaikoilla. Erittäin virkistävää oli tavata nuoria jäseniämme. Nuorten jäsenten osuus lisääntyy liitossa vuosi vuodelta ja on hienoa nähdä, että he haluavat tulla mukaan yhdistystemme ja liitomme toimintaan. Tervetuloa! Onnittelen myös toimijoitamme, jotka ovat tulleet hallintovaaleissa valituiksi yliopistojen hallituksiin ja kollegioihin henkilöstön edustajina. Tapaamisiin kaikki jäsenet, kun tulen työpaikoillenne. Tulkaa juttelemaan, minua on helppo lähestyä. Väliin tulee joulutauko, mutta uusin innoin ja kehityksen hengessä jatkuu toimintamme vuonna 2014! Framåt tillsammans! Ett ödmjukt tack för det förtroende som ni, bästa läsare, visat genom att välja mig till ordförande för förbundet. Vi jobbar alla tillsammans med intressebevakningen. Jag har redan märkt att ordföranden får svåra uppgifter att lösa. Till ordföranden ger man de frågor som förbundet ska driva. Det gäller att komma på råd och metoder för hur ärendena ska skötas. Jag får lära mig mycket nytt, men vet att jag har stöd av förbundets tidigare ordförande Kerttu, som också är min mentor, samt av YHL:s arbetsutskott och Pardias experter. Förtroendemannanätverket är våra medlemmars närstöd i universiteten, de statliga ämbetsverken och inrättningarna och på andra arbetsplatser där våra medlemmar arbetar. Varje vecka får vi nyheter om nya samarbetsförhandlingar och arbetsgrupper som planerar omställningar och uppsägningar. Man har meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren om både småsaker och stora principiella frågor. Medlemmarnas intressebevakning håller förtroendemännen sysselsatta, lika väl som förbundsordföranden. Jag har i egenskap av ordförande redan besökt Lapplands universitet, och i december står Tammerfors tekniska universitet och Uleåborgs universitet i tur. Jag träffar gärna universitetens ledning och medlemskåren, och kommer att besöka våra föreningar i samband med årsmöten och andra evenemang som ordnas för föreningarnas medlemmar och funktionärer. Jag har också lovat ordna utbildning genom kurser för föreningarnas förtroendevalda. Vid alla dessa möten och evenemang får jag viktig information om olika ärenden och om stämningen på arbetsplatserna. Det var mycket stimulerande att träffa våra unga medlemmar. Andelen unga medlemmar i förbundet ökar från år till år, och det är fint att se att de unga vill vara med i föreningarnas och förbundets verksamhet. Välkomna! Jag lyckönskar också alla som vid förvaltningsvalet blev invalda som personalrepresentanter i universitetens förvaltningsråd och kollegier. Jag ser fram mot att träffa er alla vid mitt besök på era arbetsplatser. Kom och prata med mej, jag är person som det går lätt att närma sig. Nu tar vi julpaus i verksamheten, men fortsätter igen med ny energi och utvecklingsanda år 2014! Puheenjohtaja Satu Henttonen Kuva: Nina Kellokoski UNIVERSITAS 4/2013 3

4 s o p i m u k s e t MITÄ SOPIMUSPAKETIT SISÄLTÄVÄT? Yliopistojen yleinen työehtosopimus Pardian, JUKOn ja JHL:n työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamisesta syksyn mittaan käymät neuvottelut Sivistystyönantajien kanssa päättyivät neuvottelutuloksen signeeraamiseen ja samana päivänä neuvottelutulos vahvistettiin työehtosopimukseksi, kun työllisyys- ja kasvusopimuksen kattavuus oli todettu riittäväksi. Sopimus on voimassa Ensimmäinen jakso on ja sen aikana on kaksi palkankorotusajankohtaa, ja Palkankorotukset sopimuskaudella Ensimmäinen korotus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen yleiskorotus 20 euroa, jolla korotetaan yleiskorotusten vakiintuneen käytännön mukaisesti kunkin vaativuustason palkkaa. Kunkin henkilökohtaisen suoritustason prosentti korottaa siten henkilökohtaista palkkaa käytännössä jonkin verran yli yleiskorotuksen euromäärän. Euromääräisiä palkkoja korotetaan 0,4 prosentin yleiskorotuksella tai vähintään 20 eurolla. Toisen sopimusvuoden yleiskorotus korottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön taulukoita 0,4 prosentilla ja muun henkilöstön taulukoita 0,3 prosentilla. Euromääräisten palkkojen korotusprosentit ovat henkilöstöryhmittäin kuin taulukkopalkkojen korotukset. Sopimuskauden toisen jakson palkankorotuksista neuvotellaan keskusjärjestötasolla. Jollei korotuksista päästä kesäkuun puoleen väliin mennessä sopimukseen, yliopistojen työehtosopimuksen osapuolet neuvottelevat palkankorotuksista lokakuun loppuun mennessä. Jollei yhteisymmärrystä synny, voidaan sopimus irtisanoa päättymään tammikuun lopussa Työehtosopimuksessa määriteltyjä päivystyskorvauksia, mm. tietokoneen valvomattoman käytön tarkkailu- ja korjaustoimenpiteistä maksettavia korvauksia korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti. Vuosilomalain muutoksen soveltaminen Henkilöstöryhmien erilaiset korotusprosentit vuonna 2015 johtuvat siitä, että vuosilomalain piirissä olevan muun henkilöstön oikeus siirtää sairauden vuoksi vuosilomaansa ulotettiin lakisääteisen, enintään 25 päivän vuosiloman lisäksi myös tes-perusteiseen loman osuuteen. Muutokseen käytettiin vuoden 2015 muun henkilöstön korotusvarallisuudesta 0,1 prosenttia. Kokonaistyöajan piirissä olevalla opetusja tutkimushenkilöstöllä ei ole varsinaista vuosilomaa, joten siirto-oikeuden laajennuksella ei ole sille merkitystä. Vuosilomaa kokonaisuudessaan koskeva siirto-oikeus tulee voimaan uuden sopimuskauden alkaessa Siihen saakka toimitaan kuluvan vuoden lokakuun alussa voimaan tulleen vuosilomalain mukaisesti ja siksi siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä loman osuutta. Vuosilomalain muutoksen johdosta neuvoteltiin myös siitä, mi- 4 UNIVERSITAS 4/2013 ten lomapalkan laskentatapaan tullutta muutosta sovelletaan vuosilomalain perusteella määräytyvää lomaa pidempiin lomiin. Tässä kohdin yliopistoneuvottelussa päästiin kohtuullisen tyydyttävään lopputulokseen. Muita työehtosopimusmuutoksia Sovittiin, että paikallisesti sopien voidaan molempien henkilöstöryhmien sisällä jonkin määritellyn ryhmän osalta poiketa palkkausjärjestelmän soveltamisesta. Aikaisemmin tämä sopimismahdollisuus on koskenut vain opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Paikallisesti neuvotellun sopimuksen voimaantulo edellyttää liittotason hyväksyntää. Palkkausjärjestelmää koskevaan lukuun lisättiin pöytäkirjamerkintä, jonka mukaan rakenteellisissa muutoksissa, esimerkiksi yliopistojen fuusioituessa, tulee neuvotella liittotasolla menettelytavoista, joilla yhdistyvien yksiköiden erilaisista arviointilinjauksista johtuvat, mahdollisesti erilaiset palkkatasot voidaan yhdenmukaistaa. Työsuhteen päättymistä koskevaan 1. luvun 5 :ään lisättiin mahdollisuus sopia työsopimuksella työehtosopimuksen mukaisista irtisanomisajoista poikkeavasti. Tarkoituksena on valmistella tätä lisäystä koskeva soveltamisohje, jossa määritellään, minkälaisissa tehtävissä poikkeusmenettelyä on mahdollista käyttää. Tavanomaiseen työsuhteen solmimistilanteeseen tätä poikkeusmenettelyä ei ole tarkoitettu. Tes-työryhmät Allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin sopimuskaudella työskentelevistä työryhmistä: paikallista sopimista käsittelevä työryhmä, palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä ja tilastoyhteistyöryhmä käsittelevät toimeksiannoissa määriteltyjä sopimuksen sisältöasioita sovituissa aikatauluissa. Teksti: Kerttu Pellinen YHL:n asiantuntija Työryhmien toimeksiannot ja neuvottelutulos kokonaisuudessaan vuonna 2014 ja 2015 voimaan tulevine palkkataulukoineen löytyvät YHL:n nettisivuilta

5 s o p i m u k s e t Valtion virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä enemmän PardiaNyt-lehdessä (4/2013). Paltan LTY-toimialat työehtosopimus Sopimuskauden pituus on Palkkoja korotetaan lukien 20 euron yleiskorotuksella ja lukien 0,4 prosentin yleiskorotuksella. Sopimuksessa sovittiin henkilöstön edustajien palkkioiden korotuksista sekä työaikapankkisuosituksen liittämisestä työehtosopimukseen. Sopimusten seurauksena paljon työtä jää vielä sopimuskaudella tehtäväksi sopimuksissa sovituissa työryhmissä. Sopimuskauden aikana työryhmissä selvitetään muun muassa matkustamiseen ja matka-aikaan liittyviä kysymyksiä sekä seurataan työkaarimallin kehitystyötä ja selvitetään työkaarimallin soveltuvuutta toimialan yrityksille. Certian työehtosopimus Sopimuskauden ensimmäinen jakso on ja toinen jakso Palkkoja korotetaan lukien 20 euron vaativuustasoja korottavalla yleiskorotuksella ja lukien 0,4 prosentin yleiskorotuksella. Toisen sopimusjakson korotuksista työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat mennessä. Lopputulos ratkaisee, ovatko Palta/LTY-sopimusalan työehtosopimukset voimassa toisen sopimusjakson ajan. Certian työehtosopimukseen liitettiin kuluvan sopimuskauden aikana neuvoteltu palkkausjärjestelmän täydennys suorituskorotuksen käyttöönottamisesta. Lisäksi sovittiin, että Certian palkkausjärjestelmää kehittävä työryhmä jatkaa työtään seuraavalla sopimuskaudella ja että joulukuun puoleen väliin mennessä tarkistetaan yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaelimien kokoonpano. Teksti: Kerttu Pellinen YHL:n asiantuntija Teksti: Niko Simola Pardian puheenjohtaja Tay-Palvelut Oy:tä koskeva työehtosopimus Tay-Palvelut Oy:tä koskeva sopimus on voimassa Palkkoja korotetaan lukien 20 euron vaativuustasoja korottavalla yleiskorotuksella ja lukien 0,4 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella TAY-Palvelut Oy:ssä sovellettavan työehtosopimuksen rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta sekä mahdollisuuksia yhdenmukaistaa sopimus Paltan/LTY:n yleisen työehtosopimuksen kanssa. Teksti: Ari Komulainen Pardian lakimies UNIVERSITAS 4/2013 5

6 l a k i a s i a Irtisanomisajan työntekovelvoite Irtisanoessaan työntekijän työnantaja voi vapauttaa työntekijän työntekovelvoitteesta. Lakiin ei sisälly määräyksiä työntekovelvoitteesta vapauttamisesta. Niinpä usein tulee riitaa, kun työnantaja peruuttaakin ilmoituksen tai työntekijä menee toisen työnantajan palvelukseen. Mitä seuraa? Lähtökohta on selvä. Ellei työnantaja ole selvästi ilmoittanut vapauttavansa työntekijän työntekovelvoitteesta koko irtisanomisajaksi, työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus irtisanomisaikana kutsua työntekijä takaisin työhön. Useimmiten erimielisyys aiheutuu kuitenkin siitä, mitä on ilmoitettu tai sovittu tai kumpikin osapuoli tarkoittanut ja ymmärtänyt. Myös työnantajan tarve voi muuttua irtisanomisaikana ja työntekijää tarvitaankin töihin. Jos työntekijä kieltäytyy työnantajan kutsusta töihin, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus 6 UNIVERSITAS 4/2013 irtisanomisajalta päättyy. Työnantaja voi myös purkaa työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä tai jonkin ajan kuluttua katsoa työsopimuksen rauenneeksi, vaikka työsopimus olisi alkujaan päätetty tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Tästä työntekijälle on haitallisia seuraamuksia muun muassa työttömyysturvassa. Työnantajan kutsuessa työntekijän takaisin töihin työntekijä ei ole velvollinen tekemään mitä tahansa työtä. Hän on velvollinen tekemään työsopimuksensa mukaista työtä. Vähäiset muutokset ovat mahdollisia tehtävissä ja työolosuhteissa. Voihan olla, että yksikköä tai jotakin toimintoa ajetaan alas, jolloin päättämistyöt ovat tarpeellisia ja asiallisia työsopimuksesta johtuvia töitä, vaikkeivät kuuluneetkaan aikaisemmin normaaliin rutiiniin. Sen sijaan työntekijä ei ole velvollinen tekemään irtisanomisaikanakaan työtä, joka poikkeaa olennaisesti hänen työsopimuksensa mukaisista työtehtävistä, muutoin kuin sopimuksesta. Työntekijän työllistyminen irtisanomisaikana voi tuottaa tulkintaongelmia, jos ei ole selvästi sovittu, voiko työntekijä irtisanomisaikana mennä toisen työnantajan palvelukseen ja mitä siitä seuraa. Jos työnantaja ei ole kutsunut työntekijää töihin eikä palkanmaksuvelvollisuuden lakkaamisesta ollut sovittu, velvolli- suus maksaa palkka irtisanomisajalta jatkuu. Kaiken kaikkiaan työntekovelvoitteesta vapauttamisesta on syytä ilmoittaa tai sopia kirjallisesti ja selvästi. Kari Kannala asianajaja Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy

7 p u h e e n a i h e Sopiminen työsuhdetta päätettäessä Työsuhde päättyy joskus yhteisellä sopimuksella irtisanomisen sijasta tai irtisanomisen/irtisanoutumisen täydennyksenä. Sopiminen voi tulla kysymykseen myös silloin, kun muodollisesti määräaikaista työsuhdetta ollaan päättämässä. Näissä tilanteissa on sopimista harkittaessa otettava tapauskohtaisesti huomioon monenlaisia seikkoja. Sopiminen on usein hyväkin vaihtoehto, koska sillä vältetään puolin ja toisin vaivaa, mielipahaa ja riitauttamisen aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi ratkaisun saaminen riitautuksen jälkeen saattaa kestää pitkään ja sopimisella vältetään joskus turhauttavaksi koettu, jopa vuosien mittainen odotteluaika. Työsuhteen päättämissopimuksissa yleensä sovitaan, että työntekijä ei riitauta irtisanomisperustetta ja siitä syystä hänelle sovitaan maksettavaksi rahallinen etu, jonka suuruudesta neuvotellaan. Joskus työnantajan esittämä korvaus vastaa vain irtisanomisajan palkkaa, jolloin on tarkkaan harkittava, onko sopimisesta työntekijälle mitään hyötyä. Mikäli on tarkoitus, että työntekijällä ei ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta, siitä on ongelmien välttämiseksi syytä sopia aina kirjallisesti. Aina on selvitettävä, minkälaisia vaikutuksia juuri käsillä olevassa tilanteessa sopimisella sinänsä ja mahdollisesti sen yhteydessä maksettavalla vahingonkorvauksella on työttömyysturvaan ja mahdollisiin muihin työttömyysturvaan liittyviin etuuksiin tai vaikka eläkkeeseen. Siksi on suositeltavaa, että neuvoteltaessa päättämissopimuksesta ja sen sisällöstä jäsen pyytää neuvotteluun mukaan oman luottamusmiehensä tai pääluottamusmiehensä, ja viimeistään ennen työsuhteen päättämissopimuksen allekirjoittamista arvioi sen sisältöä ja vaikutuksia yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Teksti: Kerttu Pellinen YHL:n asiantuntija Liiketoimintoja yhdistetään Aalto-yliopisto yhtiöittää kaiken maksullisen täydennyskoulutuksensa alkaen uudeksi yrityskokonaisuudeksi Aalto University Executive Education Oy:ksi. Aalto University Executive Educationin (Aalto EE), Aalto University Professional Developmentin (Aalto PRO) ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen (PYK) liiketoimintana toteutettava täydennyskoulutus yhdistetään. Uuden organisaation alustana toimii nykyinen Aalto EE, johon PROsta ja PYKistä siirtyy yhteensä noin 68 henkilöä vanhoina työntekijöinä. Aalto EE:n palveluksessa työskentelee nykyisin 65 henkilöä. Loput PROn ja pääosa PYKin nykyisistä työntekijöistä jatkavat Aalto-korkeakoulusäätiön palveluksessa. Liiketoiminnan siirtäminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä. Yhtiöittämisen taustalla on Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen päätös sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus. Näiden mukaan täydennyskoulutus on liiketoimintaa, eikä yliopiston perustehtävä. Tämä edellyttää yliopiston liiketoiminnan ja perustoiminnan eriyttämistä selkeästi toisistaan. Myös säätiölaki on uudistumassa. Yhdistyminen selkeyttää Aalto-korkeakoulusäätiön asemaa. Yleishyödyllinen toiminta säilyy säätiössä ja liiketoiminta on jatkossa yhtiömuotoista. Lähde: Aalto-yliopiston tiedote Suomen kieli on yliopiston opetus- ja tutkintokieli Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan yliopistolaki suo yliopistoille laajan harkintavallan opetuskielestä. Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tulisi esimerkiksi tutkintosäännössään määritellä se, missä määrin suomen kielen sijasta tai ohella käytetään englannin kieltä. Lisäksi tulisi määritellä missä määrin opiskelija saa käyttää suomen kieltä tenttivastauksissaan, kirjallisissa töissään tai luennoilla. Oikeuskanslerinvirastoon oli tehty kaksi kantelua, joissa arvosteltiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun syksyllä 2013 käyttöön ottamaa menettelyä, jossa yliopisto tarjoaa uusille opiskelijoille vain englanninkielisiä maisterinkoulutusohjelmia. UNIVERSITAS 4/2013 7

8 t u l e v a i s u u s YHL:n entinen puheenjohtaja Kerttu Pellinen ja uusi puheenjohtaja Satu Henttonen keskustelemassa liiton tulevaisuuden näkymistä. YHL:n uusi ja entinen puheenjohtaja muistuttavat, että mitkään edut eivät ole enää itsestään selviä. Ne on taisteleva aina uudelleen. 8 UNIVERSITAS 4/2013

9 t u l e v a i s u u s Ammattiyhdistysliike on hyvässä hapessa Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton uusi puheenjohtaja Satu Henttonen ja hänelle valtikkansa vastikään luovuttanut Kerttu Pellinen istuvat edessäni huojentuneen oloisina. Useita viikkoja kestänyt neuvottelukierros on juuri päättynyt. Liittokohtaisia neuvotteluita edelsi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen elokuussa saavuttama neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Muiden pardialaisten liittojen tavoin YHL pääsi tulokseen, jota työllisyys- ja kasvusopimuksen solmiminen edellytti. - Hyvä sopimus, sanovat Kerttu Pellinen ja Satu Henttonen lähes yhteen ääneen. - Tai ainakin sellainen sopimus, jonka kanssa voi elää, lisää Kerttu. Punnitussa puheessa kuuluu lukuisissa neuvotteluissa istuneen konkarin tietämys. Kerttu Pellinen nostaa sopimuksesta hyvinä esimerkkeinä kaksi kohtaa: - Meille neuvotteluissa tärkeitä olivat muun muassa se, että 20 euron yleiskorotus tulee tehtäväkohtaisiin palkkoihin, siis kaikille, ja se, että lomalla sairastuneen karenssiaika jää pois. Näin sitten sovittiin. Muutoksella on myös nurja puolensa - Päivän iskusanat ovat rakenteellinen ja kehittäminen. Muutoksiakin tarvitaan, mutta meidän on pystyttävä pitämään muutoksessa omien ihmistemme puolia. YHL:n jäsenille ulkoistaminen ei ole vielä kovin suuri uhka, sitä on seurattava. Päällimmäisenä tällä hetkellä on vaikkapa tutkimuslaitosuudistus, Kerttu Pellinen toteaa. Hän muistuttaa, että Suomen yleinen taloudellinen tilanne nakertaa myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten taloutta. - Lähes kaikissa on päällä jonkinlainen rekrytointikielto. Sen seurauksena henkilöstö kuormittuu entisestään, työtehtäviä ei pystytä jakamaan tasaisesti. - Rakenteellinen kehittäminen ei välttämättä ole aina johdon aktiivinen valinta, Kerttu lisää, -johdollakin on paineensa pysyä kelkassa, kun toimintaympäristö muuttuu. Henkilöstön uupuminen on Sadun huolenaiheista ensimmäisiä. Muutos syö ihmistä. Yliopistojen keskinäinen kilpailu ja tavoite tuottavuuden lisäämisestä vaikuttavat henkilöstön työtehtäviin. Laitosten yhdistäminen ja entistä suurempien yksiköiden luominen koskettavat suoraan opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöä. Aina kun on vähennetty, on vähennetty siitä. - Saattaa käydä niin, että kun tukipalveluita oikein kehitetään, huomataankin yhtäkkiä, että jäljellä on vain kovapalkkaisia tukihenkilöitä, professorit ja opettajat tekevät kaiken itse, kärjistää Kerttu. - Mutta itsepalveluyhteiskuntahan tässä on muotoutumassa muutenkin! - Yliopistolain hengen mukaista tämä kehitys ei kuitenkaan ole, Kerttu korostaa. - Yliopistouudistuksen myötä henkilöstön vaikutusmahdollisuudet vähenivät, Satu sanoo. Laki muutti toimintakulttuuria. On luovuttu luottamuksen ja yhteen hiileen puhaltamisen kulttuurista, toivottavasti vain toistaiseksi. Onnistuja ja uuden odottaja Yhdeksänvuotisen puheenjohtajuuskautensa mieleenpainuvimmat asiat Kerttu pystyy kertomaan oitis: YPJ-palkkausjärjestelmän ja yliopistolain valmistelu. YPJ - kolme kirjainta, jotka jakoivat aikoinaan henkilöstön mielipiteet rajusti. YPJ:n pyörteisiin Kerttu Pellinen sukelsi vauh- 9 UNIVERSITAS 4/2013

10 t u l e v a i s u u s dissa. Tuolloin UPJ:nä tunnettu juna oli kulkenut jo jonkin aikaa, kun hänestä tuli liiton puheenjohtaja. - On muistettava, että järjestöpuolikin halusi uusia palkkausjärjestelmän, Kerttu sanoo. Hän on tyytyväinen tulokseen. Tietenkin siinä on edelleen kehittämistä, mutta se on joustavampi ja parempi kuin monet muut valtion palkkausjärjestelmät. Mielestäni siihen ei jäänyt mitään sellaisia puutteita, joita ei voitaisi paikata rahalla, ja itse järjestelmäkin on muutettavissa. Myös yliopistouudistusta hiottaessa henkilöstöjärjestöt saivat Kertun mukaan monissa kohdin tavoitteensa toteutetuiksi. Satu tuntee hypänneensä suuriin saappaisiin ja kiittelee, että Kerttu on vielä muutaman kuukauden hänelle mentorina. Kenttä on hyvinkin tuttu, onhan hän sopimusasiantuntijan ominaisuudessa jo siihen perehtynyt. Mutta nöyränä hän otti tehtävänsä vastaan. Substanssiosaamista on parannettava. Ensimmäinen työ on saada kokonaisuus haltuun. - Uudistuksiin ryhdyn maltillisesti ja yhteistyössä hallituksen ja jäsenten kanssa. Toivon, että jäsenet ottavat rohkeasti yhteyttä. Joitain uudistusajatuksia Satu nyt jo väläyttää, ja ne liittyvät liiton viestintään. - Jäsenviestintään on tulossa uusi välineistö. Lisäämme vuorovaikutteisuutta. Näissä tulemme varmasti hyödyntämään nettiä uudella tavalla. Kysymykseeni liiton puheenjohtajan tärkeimmästä tehtävästä kaksikko vastaa taas kuin yhdestä suusta: Pitää huolta liiton yhtenäisyydestä ja 17 jäsenyhdistyksen välisestä yhteistyöstä. Muutoksiakin tarvitaan, mutta on pystyttävä pitämään muutoksessa omien ihmistemme puolia. - Puheenjohtajan on oltava helposti lähestyttävä. Ja matkustavainen, sillä jäsenyhdistykset ovat eri puolilla Suomea, Satu sanoo. - Puheenjohtaja on työehtosopimusneuvottelijana rivijäsenelle tärkeämpi kuin ehkä tiedetäänkään. On hyvä, että hän saa tietoa myös suoraan jäseniltä. Missä YHL kulkee kahdenkymmenen vuoden kuluttua? - Paljon pitäisi tapahtua, että YHL:a ei olisi enää 20 vuoden kuluttua, Satu uskoo. Ja keskiössä on silloin niin kuin nytkin jäsenten edunvalvonta. Toimintaympäristö muuttunee rajustikin parissakymmenessä vuodessa, mutta sekä uusi että entinen puheenjohtaja luottavat vakaasti siihen, että yliopistojen perustehtävät eivät muutu. - Nettiä hyödynnetään tulevaisuudessa entistä enemmän tutkimuksessa ja opetuksessa. Se muuttaa tietysti tukityön tekemistä, mutta yliopistojen muu henkilöstö on kuitenkin lopulta se, joka tarjoaa työvälineet netin käytölle. Niinhän nyt on tapahtunut jo kirjastotyössä, Satu pohtii. Kerttu Pellinen muistuttaa, että viimevuodet ovat osoittaneet, että ammattiliitot ja -yhdistykset edelleen näyttävät voimansa. Miksi ei siis tulevaisuudessakin. - Ammattiyhdistysten työ ja asema on muuttunut paljonkin sinä aikana, kun minä olen ollut mukana. Välillä uhottiin, että keskitettyjä ratkaisuja ei tarvita eikä tehdä, mutta tuon uhon jälkeen niin on tehty jo kaksi kertaa. Ja nyt sitä sitten kutsuttiin taas tupoksi! Kerttu Pellinen Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n päätoiminen puheenjohtaja vuosina Vuoteen 2004 saakka Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksen tutkimusteknikko. Helsingin yliopiston työsuojeluvaltuutettu, Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry:n päätoiminen pääluottamusmies ja neuvottelija. Palkansaajajärjestö Pardian hallituksen jäsenen vuodesta 2005 ja varapuheenjohtaja vuodesta Pardian ja YHL:n kultaiset ansiomerkit. Satu Henttonen Helsingin yliopiston kirjasto (nyk. Kansalliskirjasto) kirjastonhoitaja HYHY:n järjestöaktiivi , luottamusmies, tiedottaja, työsuojeluvaltuutettu. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n järjestösihteeri Palkansaajajärjestö Pardian sopimusasiantuntija vuoden 2005 alusta lukien. YHL:n kultainen ansiomerkki. 10 UNIVERSITAS 4/2013

11 t y ö e l ä m ä Ammattiyhdistysliikkeen historialliset saavutukset aletaan pikkuhiljaa unohtaa, niitä pidetään niin itsestään selvinä. - Mitkään edut eivät ole enää pitkiin aikoihin olleet itsestään selviä. Ne on aina taisteltava uudelleen. Tämä ei kahdessakymmenessä vuodessa muuttune, Kerttu painottaa. Tavoitteena: työuupumuksia nolla Vaikka huoli henkisestä ja fyysisestä kuormituksesta on aiheellinen, suuri osa yliopistojen ja tutkimuslaitosten henkilöstöstä voi hyvin: - Meillä on ammattitaitoista ja motivoitunutta porukkaa, vireää, kunnianhimoista ja poikkeuksellisen sitoutunutta, Satu kehuu ylpeänä. - Tavoitteena on nolla työuupumusta! Liitolle on tärkeää, että henkilöstöllä on hyvä käsitys ammatistaan ja asemastaan työyhteisössä ja terve itsetunto. - Muu yhteiskunta tietää yliopistojen ja tutkimuslaitosten tukihenkilöstöstä varmaan varsin vähän. Siinä on vielä viestinnällä tehtävää, uskoo Satu. Omakin elämä muuttuu - Olen ollut hyvin työorientoitunut, joten tiedän, että elämäni muuttuu paljonkin, Kerttu tunnustaa. Jäähdyttelen vielä vuodenvaihteen yli asiantuntijatehtävissä. Liikaa ei pidä miettiä etukäteen. Kerttua odottavat ison talon hoitamisen kiireet Pohjanmaalla. Kasvimaasuunnitelmat ovat jo hyvällä idulla, ja hän lupaa edelleen tuoda toimistolle satoaikaan kesäkurpitsoita. Satu katsoo tulevaisuutta avoimin silmin. Valinta on vielä niin tuore, että uudet asiat vasta myllertävät kohti. - Luotan Kertun oppeihin ja jäsenistön ja varapuheenjohtajien tukeen. Vapaa-aikaa jää entistä vähemmän, sen tiedän jo. Tämä työ on minulle tärkeää, ja se ajaa mukaan entistä enemmän. Kun kerroin Sadulle ja Kertulle, että juuri hankitun suunnistuskokemukseni pohjalta Itä-Pasilan ammattiyhdistyskortteli on monimutkainen kolossi, YHL:n toimistoa oli vaikea löytää, Satu toivoi, että jäsenet ottaisivat haasteen vastaan ja kävisivät siitä huolimatta silloin tällöin tapaamassa heitä. Teksti ja kuva: Terttu Nurro Pieniä suuria tarinoita työelämästä Ensimmäinen kerta viraston pikkujouluissa Juhlasali oli kuorrutettu joulun koristeilla ja pöydät katettu kauniisti. Kookas joulukuusi hillitysti koristeltuna seisoi nurkassa elävät kynttilät palaen. Juhla alkoi kunnon jouluaterialla. Jokainen virkamies sai oman joulupussinsa, omenineen ja piparkakkuineen. Lauloimme yhdessä perinteisiä joululauluja. Juhlaan oli järjestetty pieni näytelmäesityskin, siinä neuvokset kiltisti esittivät annettuja roolejaan. Sitten juotiin kahvia. Loppuillaksi pidettiin tanssiaiset. Miespuoliset virkamiehet kantoivat pöydät ja tuolit salin seinustoille. Levysoitin käyttöön ja tanssit alkoivat. Kauhukseni huomasin erään opetusneuvoksen astelevan minua kohti. Herrasmies kumarsi minulle ja ohjasi tanssilattialle. Musiikki alkoi soida. Opetusneuvos kumarsi minulle, kahmaisi karhumaiseen otteeseensa ja nosti minut vatsansa päälle ja sitten mentiin hyvää vauhtia pitkin parkettia. Jalkani eivät yltäneet kummankaan tanssin aikana lattiaan. Opetusneuvos oli 180-senttinen, hyvin vatsakas määrätietoinen persoona. Käsialojen tulkintaa Ei eletty vielä digikautta, vaan asiakkaiden lainoista pidettiin manuaalisia kortistoja. Lukusalilainoista oli sekä henkilönmukainen kortisto (ns. henkkari) että aakkosellinen kortisto lainatun teoksen mukaan. Henkkareiden päivittäminen oli yksinkertaista työtä. Aakkoset täytyi osata ja mielellään kyetä tulkitsemaan asiakkaiden käsialoja. Kuitit kun olivat käsinkirjoitettuja monikerroksiselle tilauslomakkeelle, josta revittiin osat kirjan tilalle varastoon ja kortistoihin. Työtä tekivät myös ns. tukityöllistetyt, ja kerran erään työllistetyn jäljiltä löytyi «henkkari-hame» eli taitettu keltainen pahvikotelo, jonka sisällä oli kuitti. Kotelon päällä luki asiakkaan nimenä Szybolski ja sen sisällä oli kuitti. Teoksen lainaaja oli kirjaston oma virkailija, jolla oli hyvin persoonallinen käsiala. Työllistetty oli lukihäiriöinen, joten hänen aakkostuksensa oli hieman pielessä. Lähettitytön paikka Isäni oli vahtimestari-autonkuljettaja samassa virastossa, jossa olin lähettinä. Viraston pääjohtaja ja isäni olivat ystäviä myös työn ulkopuolella. Siksi pääjohtaja tiesi kuka olen. Jos satuin samaan aikaan kulkemaan käytävällä pääjohtajan kanssa, hän tietysti kyseli kuulumisiani ja jutusteli niitä näitä. Kerran sitten ylivahtimestari näki keskustelumme. Työpöytämme äärellä sain kuulla kunniani. Miten minä kehtasin puhutella pääjohtajaa. Olinhan vain lähettinä virastossa. Eihän ylivahtimestari tiennyt sitä, että olimme tuttavia, ja että pääjohtaja aina puhutteli minua ensin. UNIVERSITAS 4/

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Tiedote (1/2) 31.10.2013 NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 25.10.2013

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot