5210 TEKNINEN HALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5210 TEKNINEN HALLINTO"

Transkriptio

1 1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2014 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 24,5 henkilön työntekijämäärään, joista kaksi kiinteistönhoitajaa on oppisopimuskoulutuksessa määräaikaisina työntekijöinä. Lisäksi työllisyysohjelmalla työllistetään 12,0 henkilöä. 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA TY KP TOIM TILI 5210 TEKNINEN HALLINTO 5210 Tekninen hallinto Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan päävastuualueen tehtävien käytännön johtamisesta, organisoimisesta ja toteuttamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, kuten esim. laskutuksista ja maksatuksista. Sisältää kunnaninsinöörin, kunnanrakennusmestarin, toimistosihteerin ja ympäristötoimen kanssa yhteisen toimistosihteerin palkkausmenot (3,5 henkilöä) Ruokahuolto 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntitulo; jäteaseman hoitopalkkiot 4370 Vakuutukset; kartastot, mittalaitteet, kalusto yms Muut yhteistoimintaosuudet; Pelastustoimen kuntamaksuosuudet 4580 Kalusto; pienkalusto (mittausvälineet, kännykkä yms.) 4840 Vuokrat; leasing-vuokrat 4940 Muut kulut; merkkipäivämuistamiset, virkistys, edustus Ruokahuolto / Koulut Koulujen ruokahuolto sisältää keskimäärin 2,7 henkilön palkkauskustannukset Muut myyntitulot; työpaikkaruokailun tulot, satunnaiset muut myyntitulot 3140 S/Sisäiset myyntitulot; kouluateriaa á 3,95, koulun välipalaa á 0,60, 4000 aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalaa á 1, Kalusto; pienkalusto ja täydennysastiat Ruokahuolto / Lamminpään palvelutalon keittiö Lamminpään ruokahuolto sisältää 5,7 henkilön palkkauskustannukset Muut myyntitulot; sivuterveysaseman ostamat ruokapalvelut ravintopäivää á 12,40 yksityisille myydyt ateriapalvelut ravintopäivää á 11,40 lounas 6,00, kahvi 1,70, päivällinen 2,70 työpaikkaruokailu 700 lounasateriaa 3140 S/Sisäiset myyntitulot; päiväkotien ateriat ravintopäivää á 11,40 Vanhusten päivätoiminnan lounasateriat 400 kpl

2 2 Kehitysvammatoiminta lounasateriaa Lamminpään lomapaikat ravintopäivä 4550 Siivous- ja puhdistusaineet; tiskiaineet, keittiön puhdistus- ja desinfiointiaineet sekä puhdistusja siivousvälineet 4580 Kalusto; pienkalusto ja täydennysastiat 5212 Maa- ja metsätilat Kunnalla on talousmetsiä n. 883 ha, josta varsinaista metsämaata on 854 ha sekä kitu- ja joutomaita 29 ha. Puustopääomaa on suunnitelmakauden alussa noin m³. Metsien asiallista hoitoa varten niille on hyväksytty vuosille metsäsuunnitelma, jota toteutetaan yhdessä MHY Pohjois-Karjalan kanssa lähinnä taimikonhoitotöiden ja kiireellisimpien harvennustöiden ja yliikäisten kuusimetsien hakkuun ja uudistuksen osalta vuosittain erikseen hyväksyttävien hoito- ja hakkuusuunnitteiden mukaisesti. Metsämaiden ojitukset ovat kunnossa. Suoritetaan hakkuita sekä hoito- ja uudistustöitä erikseen hyväksyttävän vuosisuunnitteen mukaisesti Muut liiketoiminnan tuotot; metsänmyyntitulot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat; peltoalueiden ja metsästysalueiden vuokrat 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; mhy:n palvelujen ostaminen 4391 Alueiden rakentamis- ja kp-palvelut; metsänhoito- ja uudistustyöt 4460 Muut yhteistoimintaosuudet; yksityisteiden tieyksikkömaksut 5213 Työllisyyden hoito Kunnan työllisyydenhoidosta vastaaminen kuuluu tekniselle lautakunnalle kunnanhallituksen hyväksymän työllisyysohjelman puitteissa. Tukityöllistämisen tarkoituksena on estää pitkään työttömänä olleita syrjäytymästä työelämästä ja toisaalta harjaannuttaa nuoria työelämään. Palkkatuella työllistetty henkilöstö keventää myös vakinaisen henkilöstön työtaakkaa ja turvaa monilta osin palvelujen tason säilymisen. Työllisyystilanne on hieman heikentynyt ennen suunnitelmakauden alkua, mutta alkanee vähitellen kohentua taantuman taittumisen myötä suunnittelukauden loppupuolella. Työelämästä syrjäytyneiden ja vain tukitöissä työllistyneiden määrä ja siten työmarkkinatuella olevien määrä on pysynyt tukitoimista huolimatta merkittävänä, joten työllistämistoimia on syytä edelleen jatkaa. Sivistystoimi Kotipalvelu Rakennustoimi Palkkatuella 2 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 1 henkilö 4470 Nuorille (40 kpl) annettava 250 :n kesätyöseteli.

3 RAKENNUSTEN YLLÄPITO 5240 Rakennusten kunnossapito Kunnossapidon tehtävänä on tuottaa ja hankkia kaupunkien kiinteistöjen kunnossapitopalvelut. Sisältää 1,0 kunnossapidon työntekijän palkkauskustannukset. Virastotalojen, Mäntylän ja paloaseman letkutornin purkukustannukset Tunti- ja urakkapalkat; kiinteistöjen kunnossapitotöiden palkkakustannukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut; kunto- ja sisäilmatutkimusten jatko 4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; ostetut palvelut kuten, sähkö-, LVI- ja automaatiotyöt, hissi- ja nosturihuollot, purku-urakat 4390 S/ Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kp-palvelut; 4580 Kalusto; kunnossapidon koneet ja laitteet 4590 Rakennusmateriaalit; kiinteistöjen kunnossapidon materiaalihankinnat 5250 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu luoda edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle, sekä käyttäjän tarpeet huomioon ottavalle kiinteistön käytölle optimaalisin kustannuksin kiinteistön koko käyttöikä huomioon ottaen. Sisältää 1,8 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset ja 2 oppisopimuskoulutettavaa. Myydyt kiinteistöt: Pajukosken koulu, Purettu: kirkonkylän koulu Muut korvaukset; kuntoutustuki 2 työntekijästä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset; sivuterveysasemalle myydyt kiinteistönhoitopalvelut 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset; 2 työntekijästä 3140 Muut myyntituotot; Sähkön käyttökorvaukset, autonlämmityspaikkojen maksut, erikseen perittävät sähkömaksut 3410 Asuntojen vuokrat; vuokralle annettujen erillisten asuntojen huoneistonvuokrat 3420 Muiden rakennusten vuokrat; teollisuushallit ja muut kokonaan vuokratut rakennukset tai toimitilat 3420 S/Muiden rakennusten vuokrat; sisäiset vuokratulot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat; tontinvuokrat 3460 Muut vuokratuotot; Kuntalaisten Talolta vuokratut tilat, satunnaiset vuokrat ja tilojen käyttökorvaukset 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot; Käyttöomaisuuden myyntituotot 3530 Muut tuotot; kertaluonteiset toripaikkamaksut, pesukoneiden käyttömaksut, käytöstä poistetun irtaimiston myyntitulot 4004 Erilliskorvaukset; kiinteistönhoitajien varallaolokorvaukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut; sähkötarkastukset 4370 Vakuutukset; kunnan kiinteistöjen vakuutukset 4380 Puhtaanapitopalvelut;

4 5260 Siivous Kiinteistöjen jätehuoltomaksut Jätekukko Oy:lle 4380 S/Puhtaanapitopalvelut; viemärilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen jätevesimaksut (2,10 /m3) sisäisinä menoina 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; ostetut palvelut kuten lumityöt 4391 S/Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, leikkurit, moottorikelkat, latukone yms.) 4420 Matkustuspalvelut; kunnossapidon matkakorvaukset 4422 Kuljetuspalvelut; rahdit, kuljetusvakuutukset, kuljetuspalvelut 4422 S/Kuljetuspalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori) 4561 Kevyt polttoöljy; öljy 0,95 /l 4570 Lämmitys; kiinteistöjen lämmityskustannukset lukuun ottamatta alla mainittuja, öljypoltinhuollot, säiliöiden tarkastukset, nuohoukset 4570 S/Lämmitys; kaukolämmössä olevien kiinteistöjen lämmitys sisäisinä menoina (55,80 /MWh) 4571 Sähkö; kiinteistöjen sähkömaksut, lamput, sulakkeet 4572 Vesi; vesiosuuskuntien osuusmaksut 4572 S/Vesi; vesilaitokseen liitettyjen kunnan kiinteistöjen vesimaksut sisäisinä menoina (1,30 /m3) 4580 Kalusto; kiinteistöjen pienkalusto 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat; Anitanrivi III ja IV:n sekä Säästösepon kunnan osakehuoneistojen yhtiövastikkeet, Lintinrivin vuokravastikkeet 4860 Muut vuokrat; matkahuollon toimintatuki Sisältää keskimäärin 4,6 siivoojan palkkauskustannukset Siivous- ja puhdistusaineet; siivous- ja hoitoaineet, WC-paperit, käsipyyhepaperit, jätesäkit, roskapussit 4580 Kalusto; 4

5 MAANKÄYTTÖ 5270 Kaavoitus Yleiskaava on hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa Asemakaavan valmistelu keskeytettiin yleiskaavan laatimisen ajaksi ja vuoden 2014 aikana onkin tarkoitus saada Valtimon kunnan asemakaava hyväksytyksi. Konsulttina asemakaavan laatimisessa toimii Pöyry Finland Oy KADUT JA YLEISET ALUEET 5310 Liikenneväylät 5001 Liikenneväylät Liikenneväylät -tulosyksikkö käsittää asemakaava-alueella olevan katuverkon, siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien sekä katuvalaistuksen ja liikennemerkkien hoidon ja ylläpidon. Kunnossapidettävän katuverkon kokonaispituus on 10,45 km, josta jalkakäytävällisiä katuja on 1,27 km. Lisäksi erillisiä kevyen liikenteen väyliä on yhteensä 0,47 km Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; Kaduille ostetut palvelut kuten suolaus, kastelu, höyläys, polanteenpoisto, ajoratamaalaukset yms S/ Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina, auraus, lanaus, paikkaus, sulatus yms Rakennusmateriaali; murskeet, rumpuputket, liikennemerkit, katunimikilvet yms Muu materiaali; tiesuolat, hiekoitussepelit, varoitusvilkut, turvapuomit, sulkunauhat, aurausviitat yms Katuvalaistus 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; katuvalistuksen kunnossapito 4571 Sähkö; perus-, siirto ja energiamaksut, lamput 5230 Viher- ja yleiset alueet Sisältää 1,0 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset Torit 5011 Maankaatopaikka, lumenkaatopaikka 5012 Muut yleiset alueet 5013 Puistot 5014 Vapaa-aika alueet

6 Koneet ja kuljetusvälineet Sisältää 0,7 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset. Traktori Sisältää traktorin, traktorin työkoneiden, peräkärrien yms. käyttökustannukset, sekä 0,5 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset. Traktorin tuntiveloitustaksa on 50,00. Tuntiveloitushintaan sisältyy kulloinkin käytettävät työkoneet ja lisälaitteet sekä kuljettajan palkkakustannukset Arvioidut käyttötunnit 750 h Moottorikelkat Arvioidut käyttötunnit: 300 h, tuntiveloitustaksa 15,00 Jakeluautot Sosiaalitoimen käyttöön luovutettujen kotipalveluautojen polttoainekustannuksista vastaa käyttäjä, muista kuluista rakennustoimi. Muut koneet ja laitteet Ajoleikkureiden ja ruohonleikkureiden, tärylevyn, ha:n perävaunujen, moottorija raivaussahojen yms. käyttökustannukset sekä varikon sisäiset vuokrat. Puutarhatraktoreiden / ajoleikkureiden arvioidut käyttötunnit: 350 h, tuntiveloitustaksa 10,00 Latukone Arvioidut käyttötunnit: 210 h, tuntiveloitustaksa 50,00 sisältäen kuljettajan palkkakustannukset 0,2 kiinteistönhoitajaa Joukkoliikenne Asiointiliikenteen kustannukset ja maakuntalippujen kunnan subventiokustannukset Muut tuet ja avustukset; valtionavustus maakuntalippujen subventioon

7 LÄMPÖLAITOS 5396 Lämpölaitos Lämpölaitoksella tuotetaan pääasiassa hakkeella ja osin kevyellä polttoöljyllä kaukolämpö-energiaa 42 kiinteistön tarpeisiin. Lämmitettävästä rakennustilavuudesta ( m3) 37,2 % on kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteä polttoaine hankitaan toimitussopimukseen perustuen Karjalan Metsä ja Energia Oy:ltä ja laitoksen käytöstä vastaa rakennustoimisto. Hakkeen hinta on heinäkuun loppuun saakka 29,84 /Mwh, mutta noussee jonkin verran seuraavalle lämmityskaudelle. Hakkeella tuotetaan noin 90 % kokonaisenergiasta. Lämmönmyyntitaksan veroton energiamaksu on lukien 55,80 /MWh. Perus- ja käyttömaksut säilyvät ennallaan Kaukolämmön myyntitulot; muut kuin omat kiinteistöt Perusmaksut , kulutusmaksut (6 500 MWh) 3016 S/Kaukolämmön myyntitulot; omat kiinteistöt sisäisinä tuloina Perusmaksut , kulutusmaksut (2 600 MWh) 3017 Kaukolämmön liittymismaksut; 4002 Vakituisten työsuhteisten kk-palkat; 50 % yhden kh:n työajasta 4003 Tilapäisten palkat; muut työntekijät, ylityöt 4004 Erilliskorvaukset; varallaolokorvaukset ja tulospalkkiot 4010 Asiantuntijapalkkiot; päästömittaukset, tarkastukset 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huoltotyöt 4561 Kevyt polttoöljy l á 0,95 /l 4563 Hake; MWh á 30,00 /MW 4571 Sähkö; kwh 4572 Vesi; vesimaksut sisäisinä menoina

8 VESIHUOLTO 5400 Vesilaitos Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa häiriöittä puhdasta, hyvälaatuista ja kohtuuhintaista talousvettä toiminta-alueensa liittyjille. Päämäärän saavuttamiseksi laitoksella on kolme vedenottamoa ja rakennettuja vesijohtoja yhteensä noin 191 km, josta valurautaputkia n. 3,5 km. Kaikki merkittävät osat kunnasta ovat vesijohdon piirissä ja noin 80 %:lla kunnan asukkaista on mahdollisuus käyttää eri vesihuoltolaitosten palveluja. Liittyneitä kiinteistöjä on noin 730 kpl ja toiminta-alueella liittymättömiä n. 85 kpl. Vesilaitoksen taksat säilyvät ennallaan. Veden veroton käyttömaksu on lukien 1,30 /m³ Viemärilaitos 3001 Vesi- ja jätevesimaksut; käyttövesimaksut ( m3) ja perusmaksut ( ) lukuun ottamatta alla mainittuja 3001 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen käyttövesimaksut ja perusmaksut sisäisinä tuloina (6.500 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; uusia liittyjiä 2 kpl 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesinäytteiden tutkimukset 4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt, hapetusaltaan kunnossapito 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut; valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, pumppuhuollot, aggregaattien huollot, ph-anturit (kiinteät), UV lamput 4571 Sähkö; Vedenottamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4580 Kalusto; pienkalusto 4590 Rakennusmateriaalit; verkoston ja laitosten kunnossapidon materiaalihankinnat, vesimittarit, 4592 Kemikaalit; sooda, kalkki, ph-liuokset 4600 Muu materiaali; mittaus- ja tutkimusvälineet 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat; teline- yms.vuokrat 4860 Muut vuokrat; Rumovaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle Viemärilaitoksen tehtävänä on vastaanottaa kaava-alueen kiinteistöillä syntyvät jätevedet ja vas-tata niiden asianmukaisesta puhdistamisesta. Kunta omistaa osuuden Nurmeksen Mikonsalmen jätevedenpuhdistamosta, jonne viemäriverkostoon vastaanotetut ja tasausaltaalle kootut jätevedet johdetaan siirtoviemärin välityksellä puhdistettaviksi. Viemäriverkoston toiminta-alue käsittää pääosin koko asemakaava-alueen toteutuneet osat sekä Juposärkän pohjavesialueen. Viemäriverkoston kokonaispituus on 45 km ja liittyneitä kiinteistöjä on noin 350. Lisäksi Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskunta (osakaskiinteistöjä noin 80) toimittaa jätevetensä kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Viemärilaitoksen taksat säilyvät ennallaan. Jäteveden veroton käyttömaksu on lukien 2,10 /m³.

9 9 Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskunta johtaa jätevetensä (6.000 m3) kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon ja maksaa käyttömaksua taksan mukaisesti Vesi- ja jätevesimaksut; jätevesimaksut ja perusmaksut ( ) lukuun ottamatta alla mainittuja ( m3) 3002 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen jätevesimaksut ja perusmaksut (2.000 ) sisäisinä tuloina (6.500 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; ei uusia liittyjiä 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituotot; Jätekukko Oy:n tilitykset tasausaltaalla vastaanotetuista sako- ja umpikaivolietteistä (5.500 ) 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesistön velvoitetarkkailut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut; osuus Nurmeksen jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista ( m3) 4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut; pumppuhuollot, valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, aggregaatin huolto 4571 Sähkö; Tasausaltaan ja pumppaamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4590 Rakennusmateriaalit; rakennusten, verkoston ja jätevesipumppaamojen kunnossapidon materiaalihankinnat 4860 Muut vuokrat; Lokinvaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle 9000 Vesihuoltolaitoksen tasetilien kustannuspaikka

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot