Moottorikelkkaonnettomuudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003"

Transkriptio

1 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet Reijo Köngäs ISBN (nid.) ISBN (verkkojulkaisu, pdf.) ================================================================================== LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Pieni teollisuuskatu 7, Espoo

2 Moottorikelkkaonnettomuudet vv LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Raportin on laatinut ylikonstaapeli Reijo Köngäs. Ortopedi Kari Koskinen on kirjoittanut osuuden Suojakypärän käytön yleisyys ja sen merkitys moottorikelkkailuun liittyvien pään alueen tapaturmien vaikeusasteen vähentämisessä. ISBN (nid.) ISBN (verkkojulkaisu, pdf.)

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG SUMMARY YLEISTÄ Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen aineisto KUOLEMAAN JOHTANEET MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET Yleistä Onnettomuuksissa kuolleet v Kuolleiden määrä suhteutettuna rekisteröityjen moottorikelkkojen määrään vuosina Onnettomuuksissa kuolleiden määrä lääneittäin vuosina Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleiden ikä vuosina Alkoholionnettomuudet vuosina Onnettomuuspaikka Jäällä tapahtuneet onnettomuudet vuosina Tiellä tapahtuneet onnettomuudet vuosina VAHINKOJEN MÄÄRÄ Henkilövahinkojen määrä Lapin läänissä kunnittain vuosina 1990, 1995 ja Rekisterissä olevien moottorikelkkojen määrä LIIKENNEVAKUUTUKSESTA KORVATTUJEN VAHINKOJEN TARKASTELUA Onnettomuudet kuukausittain vuonna Onnettomuudet viikonpäivittäin vuonna Onnettomuudet kellonajoittain vuonna Onnettomuudet lääneittäin vuonna TUTKIJALAUTAKUNTA-AINEISTOSTA POIMITTUJEN VAHINKOJEN TARKASTELUA Matkan pääasiallinen tarkoitus Onnettomuuspaikka Onnettomuus tilanne ja olosuhteet Aika vahingonvaaran tajuamisesta vahinkoon Tärkein estotoimi Ajoneuvon käyttäytyminen Kuljettajan ajokokemus Suojakypärän käyttö Suojakypärän käytön vaikutus Kuljettajan ikä ja sukupuoli POHDINTAA Ajonopeudet Alkoholi Suojakypärän käytön yleisyys ja sen merkitys moottorikelkkailuun liittyvien pään alueen tapaturmien vaikeusasteen vähentämisessä YHTEENVETO LÄHTEET... 28

4 TIIVISTELMÄ Vuosina maassamme kuoli 33 henkilöä 28:ssa moottorikelkkaonnettomuudessa. Onnettomuuksissa kuolleista 45% oli nauttinut alkoholia. Alkoholia nauttineiden osuus onnettomuuksissa on kuitenkin kääntynyt selvään laskuun. Vuosien onnettomuuksissa alkoholia nauttineiden osuus oli 69% ja vuosien onnettomuuksissa alkoholia nauttineiden osuus oli 61%. Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleet olivat kaikki viettämässä vapaa-aikaa. Kaksi henkilöä kuoli ohjatulla safarilla. Jää on moottorikelkkailijalle vaarallisinta aluetta. Vuosina jääalueella kuoli 23 henkilöä (70%), tiealueilla 5 (15%), metsässä tapahtuneissa onnettomuuksissa 4 ja moottorikelkkareitillä kuoli yksi henkilö. Kuolleista hukkui 16 henkilöä ja yksi paleltui kuoliaaksi märissä vaatteissa. Viisi henkilöä kuoli ajettuaan moottorikelkalla rantakiviin. Yksi henkilö kuoli, kun takana tullut moottorikelkka ajoi reessä istuneen henkilön päälle. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat selvästi vähentyneet kymmenen vuoden aikana. Onnettomuudet ovat vähentyneet Itä-Suomen ja Oulun läänin alueella, mutta lisääntyneet Länsi- ja Etelä- Suomen alueella. Turvavarusteiden käyttämisen tärkeyttä on edelleen valistuksella ja muilla keinoilla jatkettava, sillä hukkuneista kahdeksan henkilöä olisi todennäköisesti pelastunut, mikäli he olisivat käyttäneet kelluntapukua. Suojakypärää käyttämällä tai sen kunnollisella kiinnittämisellä olisi pelastunut neljä henkilöä. Näiden lisäksi Lapissa suoritetuissa tutkimuksissa suojakypärän käyttäminen pelasti mahdollisesti neljän ihmisen hengen. Pään alueen vammat estyivät varmuudella 12 henkilöllä. Suojakypärän käyttäminen esti tai lievensi pään alueen vammoja n. 60% henkilöistä. Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksen perusteella korvattavien onnettomuuksien määrä on selvästi lisääntynyt muualla, paitsi Lapin läänissä, jossa määrä on laskenut alle puoleen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Moottorikelkkaonnettomuus on hyvin äkillinen tapahtuma. Kuljettajista 71% ei tajunnut lainkaan, että onnettomuus tapahtui. Yhden sekunnin toiminta-aika jäi 11%:lle ja kahden sekunnin toimintaaika 7%:lle kuljettajista. Näyttääkin siltä, että 89% kuljettajista ei ehtinyt tehdä juuri mitään onnettomuuden estämiseksi. Heille jäi toiminta-aikaa kaksi sekuntia. Onnettomuuteen joutuneista henkiinjääneistä kuljettajista 67% ilmoitti, ettei ehtinyt tehdä mitään onnettomuuden estämiseksi. Kahdessa aikaisemmassa raportissa 58% ja 40% kuljettajista ilmoitti, ettei ehtinyt tehdä mitään vahingon välttämiseksi. Moottorikelkkaonnettomuus on tullut yhä useammalle kuljettajalle täydellisenä yllätyksenä. Moottorikelkkaonnettomuuksia tapahtuu myös hyvin kokeneille kuljettajille. Kuljettajista 46% oli ajanut aikaisemmin moottorikelkalla yli km. Onnettomuuteen joutuneista kuljettajista 28% oli aikaisemmin ajanut moottorikelkalla alle 700 km. Suomessa oli vuoden 2003 lopussa moottorikelkkoja rekisterissä kpl. Vuosittain uusia moottorikelkkoja myydään yli 5000 kpl. Rekisterissä olevin kelkkojen määrä ei kuitenkaan lisäänny kuin n kelkalla vuodessa, koska rekisteristä myös poistuu moottorikelkkoja. 3

5 SAMMANDRAG Åren omkom i vårt land 33 personer i 28 snöskoterolyckor. Av de omkomna hade 45 % förtärt alkohol. Andelen förolyckade som varit alkoholpåverkade har dock minskat klart. I olyckorna åren var siffran för alkoholpåverkade dödsoffer 69 % och åren var de alkoholpåverkades andel 61 %. För alla omkomna under perioden inträffade olyckan vid fritidsaktivitet. Två personer omkom under guidad snöskotersafari. Is är det farligaste elementet för snöskoterförare. På isområden förolyckades 23 personer (70 %) åren , på vägområden fem (15 %), i skog fyra och på snöskoterled en person. Av de omkomna drunknade 16 medan en frös till döds i våta kläder. Fem personer dog då de kört med snöskoter mot strandstenarna. En person som satt i en släde blev påkörd bakifrån av en snöskoter och omkom av skadorna. Snöskoterolyckorna med dödlig utgång har blivit klart färre under de senaste tio åren. Olyckorna har minskat i Östra Finlands och Uleåborgs län men ökat i Västra Finlands och Södra Finlands län. Fortsättningsvis gäller det att genom upplysning och andra metoder betona vikten av att använda skyddsutrustning. Av de drunknade hade åtta personer sannolikt överlevt om de haft flytdräkt. Fyra personer hade överlevt om de använt skyddshjälm eller haft den ordentligt fastsatt. Därtill har undersökningar i Lappland visat att användningen av skyddshjälm troligen räddade fyra personers liv. Skyddshjälmen skyddade med säkerhet tolv personer från huvudskador. Hos ca 60 % av personerna blev huvudskador förebyggda eller lindrigare tack vare bruket av hjälm. Antalet snöskoterolyckor som försäkringsbolagen ersätter med stöd av trafikförsäkringen uppvisar en klar ökning på andra håll än i Lappland, där antalet mer än halverats under de senaste tio åren. En snöskoterolycka sker mycket snabbt. Av förarna uppfattade 71 % inte ens faran. En sekund på sig att agera hade 11 % och för 7 % var tiden två sekunder. Man kan säga att 89 % av förarna knappt hann göra någonting alls för att förhindra olyckan. De hade högst två sekunder på sig att agera. Av de snöskoterförare som råkat ut för en olycka och överlevt uppgav 67 % att de inte hann göra något för att förhindra att olyckan inträffade. I två tidigare rapporter uppgav 58 % respektive 40 % av förarna att de inte hann göra något för att förhindra olyckan. För allt fler förare har en snöskoterolycka kommit som en total överraskning. Snöskoterolyckor drabbar även mycket erfarna förare. Av olycksförarna hade 46 % tidigare kört mera än km med snöskoter. 28 % av förarna hade kört snöskoter mindre än 700 km. Vid utgången av år 2003 fanns det i Finland snöskotrar i registret. Årligen säljs över nya snöskotrar. Antalet registrerade snöskotrar ökar dock med bara ca 1 500, eftersom skotrar också avförs ur registret. 4

6 SUMMARY In 2001 to 2003, snowmobile accidents claimed a total of 33 lives in Finland. Nearly half of the fatalities, or 45%, had consumed alcohol. The proportion of DUI snowmobilers came sharply down from earlier years: in 1994 to 1995, 69% of the casualties had consumed alcohol, and in 1996 to 2000 the rate was 61%. All of the 33 persons that died in snowmobile accidents in 2001 to 2003 were off work at the time of the accident. Two persons died on a guided safari. Ice is the most dangerous ground for snowmobiling. In 2001 to 2003, 23 snowmobilers (70%) lost their lives on ice, five (15%) died in road areas, four in forest conditions and one on a snowmobile trail. A total of 16 persons drowned and one froze to death in wet clothes. Five snowmobilers died crashing against rocks on the shore. One died in a snowmobile sled when the person driving behind ran over the sled. Snowmobile fatalities have decreased significantly in the past ten years. Accident numbers have come down in eastern Finland and the Oulu province further north but increased in southern and western Finland. The role of safety equipment needs to be underscored through education and other means, because eight of the drowned persons would probably have been saved if they had worn a floating suit. Use of protective helmet or proper fastening of such helmet would have saved four lives. By contrast, use of protective helmet probably did save four lives in Lapland and prevented head injuries to 12 persons with certainty. Protective helmet prevented or mitigated head injuries to 60% of the persons involved. The number of snowmobile accidents covered by motor liability insurance has substantially increased in Finland except for Lapland, where the number has come down to less than half in the past ten years. Snowmobile accident is a very sudden event. Most of the drivers, 71%, did not realise at all that the accident happened. Only 11% of the drivers realised the danger one second before the crash and 7% saw the situation two seconds before. The indications are that 89% of the snowmobilers had no time to do really anything, as they were left with only two seconds or less to act. Of the drivers surviving the accident, 67% said they had no time to do anything to prevent the crash. In two earlier surveys, this rate was 58% and 40%. For an increasing number of snowmobilers, the accident comes as a complete surprise. Experienced drivers also meet with snowmobile accidents. Of the drivers covered by this survey, 46% had been driving a snowmobile over 20,000km, while 28% had less than 700km driving experience. At the end of 2003, there were 97,936 snowmobiles registered in Finland. Although some 5,000 new snowmobiles are bought every year, the number of registered vehicles does not rise more than 1,500 a year, because old snowmobiles are removed from the register at the same time. 5

7 1. YLEISTÄ 1.1 Tutkimuksen taustaa Moottorikelkkaonnettomuuksista on tehty erilaisia selvityksiä ja raportteja 1980-luvulta alkaen. Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston toimesta julkaistiin selvitys vuonna Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) toimesta on tehty kolme raporttia jotka käsittivät vuodet , ja Lapin läänin liikennevahinkojen tutkijalautakunta on tutkinut kuolemaan johtaneita moottorikelkkaonnettomuuksia 1980-luvun lopulta lähtien. Vuoden 1994 alusta alettiin Lapissa tutkia myös vakavaan loukkaantumiseen johtaneita moottorikelkkavahinkoja. Muualla maassa liikennevahinkojen tutkijalautakunnat alkoivat tutkia kuolemaan johtaneita moottorikelkkaonnettomuuksia vuoden 1998 alusta. Tämä raportti on tehty Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) toimeksiannosta ja se on jatkoa aikaisemmin tehdylle raportille. Moottorikelkkaonnettomuuksien tutkimiseen ja seurantaan antoi aiheen moottorikelkkojen määrän kasvu ja mm. siitä aiheutuvat onnettomuudet. Moottorikelkkailu on kasvussa myös eteläisessä Suomessa ja uusia moottorikelkkoja myydään n kpl vuodessa. Niinpä myös moottorikelkkaonnettomuuksien voidaan odottaa lisääntyvän. 1.2 Tutkimuksen aineisto Raportin aineisto perustuu liikennevahinkojen tutkijalautakuntien keräämään aineistoon vuosilta , sekä aikaisemmin tehtyyn raporttiin, jossa tutkittiin vuosina tapahtuneita moottorikelkkaonnettomuuksia. Aineistossa on tiedot liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista moottorikelkkaonnettomuuksista. Aineisto onnettomuuksien määrästä ja tapahtuma-ajasta perustuu vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksen perusteella korvaamiin onnettomuuksiin. Vahinkojen tarkempi tarkastelu perustuu liikennevahinkojen Lapin tutkijalautakunnan keräämään aineistoon vuosilta KUOLEMAAN JOHTANEET MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET Yleistä Tässä osassa tarkastellaan kuolemaan johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien määrää ja onnettomuuspaikkaa sekä onnettomuuden ympäristöä vuodesta 1992 lähtien. Aineisto on kerätty aikaisemmin tehdyistä raporteista ja liikennevahinkojen tutkijalautakuntien keräämästä aineistosta. Onnettomuuksien määrä on tarkastettu poliisin Rikosilmoitusjärjestelmästä. 2.2 Onnettomuuksissa kuolleet Moottorikelkkaonnettomuuksissa vuosina kuoli 43 henkilöä ja yhteensä 118 henkilöä (Kuva 1). Viimeisen viiden vuoden aikana ( ) kuolleita oli 58 henkilöä. Kuolleiden määrä on siis vähentynyt selvästi verrattuna vuosiin Myös viime vuosina on tapahtunut onnettomuusmäärien lievää vähenemistä. Vuonna 1996 kuoli 10 henkilöä ja 1997 lähes kaksinkertainen määrä eli 19 henkilöä. Vuonna 1998 kuoli 15 henkilöä ja 1999 kuoli 13 henkilöä. Vuonna 2000 kuoli 12 henkilöä. 6

8 Vuonna 2001 kuoli 13 henkilöä. Vuonna 2002 kuoli 11 henkilöä ja 2003 kuoli 9 henkilöä. Vuosien onnettomuuksissa oli mukana kaikkiaan 39 henkilöä. Heistä kuoli 33 henkilöä, joista 25 oli moottorikelkan kuljettajia. Viikon lopulla (la su) tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli 58% henkilöistä. 25 Kuolleiden lukumäärä Kuva 1. Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleet henkilöt vuosina Kuolleiden määrä suhteutettuna rekisteröityjen moottorikelkkojen määrään vuosina Kuolleiden henkilöiden määrää rekisteröityjen moottorikelkkojen määrään nähden ei voida vertailla lääneittäin luotettavasti, koska kuolleiden määrät ovat pieniä. Myöskään moottorikelkkojen ajosuorite ei ole samalla tavalla verrannollinen rekisteröityjen moottorikelkkojen määrään nähden eri lääneissä. Lapin läänissä moottorikelkoilla ajetaan huomattavasti enemmän kuin Etelä-Suomessa. Lappiin tullaan hyvin paljon ajamaan myös muualta Suomesta. Vuonna 1995 koko maassa kuoli 1,1 henkilöä/ moottorikelkkaa kohti (Taulukko 1). Vahinkojen määrä nousi vuoteen 1997 asti, jolloin kuoli 2,4 henkilöä/ moottorikelkkaa kohti. Vuodesta 1997 lähtien kuolleiden osuus väheni niin, että vuonna 2003 kuoli 0,9 henkilöä/10000 moottorikelkkaa kohden. Kuolleiden määrä Rekisteröityjä kelkkoja Kuolleet/10000 kelkkaa , , , , , , , , ,9 Taulukko 1. Kuolleiden henkilöiden määrä suhteutettuna rekisteröityjen moottorikelkkojen määrään Suomessa Ruotsissa neljän pohjoisimman läänin alueella kuoli talvikaudella henkilöä moottorikelkkaonnettomuuksissa suhdeluvun ollessa 1,65 henkilöä/ moottorikelkkaa (Taulukko 2). Talvikaudella kuoli Ruotsissa neljän pohjoisimman läänin alueella vain yksi henkilö suhdeluvun ollessa tällöin 0,09 henkilöä/ moottorikelkkaa. Pohjois-Ruotsissa kuolee onnettomuuk- 7

9 sissa lähes yhtä monta ihmistä kuin Suomessa koko maassa. Onnettomuuksien vertailussa kelkkojen määrään, tapahtuu Ruotsissa vähemmän onnettomuuksia kuin Suomessa. Myös Ruotsissa ovat kuolemaan johtaneet moottorikelkkaonnettomuudet vähentyneet. Talvikautena Ruotsissa kuoli 7 henkilöä onnettomuuksissa ja suhdeluku on 0,74 henkilöä/ kelkkaa. Talvi Kuolleiden määrä Rekisteröityjä kelkkoja Kuolleet/ kelkkaa 92/ ,99 93/ ,82 94/ ,19 95/ ,09 96/ ,65 97/ ,03 98/ ,28 99/ ,98 00/ ,83 01/ ,94 02/ ,74 Taulukko 2. Kuolleiden henkilöiden määrä suhteutettuna rekisteröityjen moottorikelkkojen määrään Ruotsissa. 2.4 Onnettomuuksissa kuolleiden määrä lääneittäin vuosina luvun alussa Lapin läänissä tapahtuneissa moottorikelkkaonnettomuuksissa kuoli lähes yhtä monta henkilöä kuin muualla maassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa kuoli 118 henkilöä moottorikelkkaonnettomuuksissa, joista viimeisen viiden vuoden aikana 58. Lapin läänissä kuoli 35 henkilöä (30%) viimeisen kymmenen vuoden aikana, Oulun läänissä 11 henkilöä (9%) Itä-Suomen alueella 31 henkilöä (26%), Länsi-Suomen alueella 25 henkilöä (21%) ja Etelä-Suomen alueella 16 henkilöä (14%) (Kuva 2). Viimeisen viiden vuoden aikana Lapin läänissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia kuolleiden määrässä verrattaessa edellisen viiden vuoden ajanjaksoon. Oulun- ja Itä-Suomen lääneissä on kuolleiden määrä vähentynyt viidellä henkilöllä kummassakin läänissä. Kuolleiden määrä on lisääntynyt Länsi-Suomen alueella 5:llä henkilöllä ja Etelä- Suomen alueella 4:llä henkilöllä Kuolleiden määrä lääneittäin Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni Kuva 2. Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleiden määrä lääneittäin

10 2.5 Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleiden ikä vuosina Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleiden ikäjakauma noudattelee aikaisemman tutkimuksen tuloksia. Kuolleista 24 oli vuotiaita, mikä on 24% kaikista kuolleista (Kuva 3). Iältään vuotiaita kuoli 22, mikä on 22% kaikista kuolleista. Iältään vuotiaita kuoli19 (19%), iältään vuotiaita 12 henkilöä (12%), samoin yli 60-vuotiaita henkilöitä kuoli 12. Iältään vuotiaita kuoli 9 ja alle 15-vuotiaita kuoli 4. Vuosina kuolleiden henkilöiden keski-ikä oli 40 vuotta. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa kuolleiden henkiöiden keski-ikä oli 40 vuotta. Onnettomuuksissa kuolleiden ikä lukumäärä alle 15 v v v v v v yli 60 v Kuva 3. Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleiden ikäjakauma Alkoholionnettomuudet vuosina Vuosina moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleista 33 henkilöstä 15 (45%) oli alkoholin vaikutuksen alaisena (Kuva 4, s. 7). Törkeän rattijuopumuksen rajan ylittäneitä oli 12. Yhtä hukkuneeksi epäiltyä ei löydetty ja kolmea kuljettajaa epäiltiin rattijuopumuksesta, mutta alkoholin määrää ei pystytty selvittämään. Vuosina moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleista 61% oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Aikaisemmissa tutkimuksissa vuosilta alkoholin vaikutuksen alaisena oli 65% ja vuosilta alkoholin vaikutuksen alaisena oli 69% menehtyneistä. Onnettomuuksista, joissa alkoholi oli mukana, tapahtui pimeän aikana yli 80% ja ne olivat pääasiassa lyhyitä siirtymisiä paikasta toiseen. Ne tapahtuivat alueilla, joissa tapahtuma-aikaan ei ole minkäänlaista kiinnijäämisriskiä. 9

11 Kuolleiden veren alkoholin määrä yli 1,2 yli 1,2; 11 0,5-1,2 0,5-1,2; 4 Ei alkoholia Ei alkoholia; Kuva 4. Moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleiden veren alkoholimäärä Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa alkoholia nauttineiden osuus oli 68% ja heillä oli keskimäärin alkoholia veressään 1,7. Ruotsissa onnettomuuksista 61% tapahtui pimeän aikana. Keski-ikäiset ja vähän keski-iän ylittäneet henkilöt olivat hyvin usein alkoholin vaikutuksen alaisena menehtyessään moottorikelkkaonnettomuudessa (Taulukko 3). Onnettomuudessa menehtyneistä vuotiaista 63%, vuotiaista 67% ja vuotiaista 64% oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Ikä Alle 15 v v v v v v yli 60 v Yht. Ei alkoholia Alkoholi A:n osuus% Taulukko 3. Alkoholia nauttineiden määrä ja suhteellinen osuus eri ikäluokissa. Läänikohtaisessa vertailussa on eroja, koska luvut ovat pieniä ja vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat paljon. Etelä-Suomen alueella kuolleista 70% oli alkoholin vaikutuksen alaisena, Länsi-Suomen alueella kuolleista taas 64% (Taulukko 4). Lapin- ja Itä-Suomen lääneissä kuolleista puolet oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Oulun läänin alueella vain 36% kuolleista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. 10

12 Lappi Oulu Itä-Suomi Länsi-Suomi Etelä-Suomi Vuosi Kuolleita Alkoholi Kuolleita Alkoholi Kuolleita Alkoholi Kuolleita Alkoholi Kuolleita Alkoholi Yht % Taulukko 4. Alkoholia nauttineiden määrä lääneittäin vuosina Liikkuvan poliisin Pohjois-Suomen osastossa suoritetussa valvonnassa vuonna 1996 jäi moottorikelkalla ajaneita rattijuoppoja kiinni 26 (Taulukko 5). Vuonna 1997 jäi kiinni 40, vuonna 1998 jäi kiinni 35, vuonna kuljettajaa ja vuonna kuljettajaa. Talvella valvonnassa jäi rattijuoppoja kiinni 24. Poliisi on suorittanut näkyvää valvontaa asutuskeskusten ja tunturikeskusten läheisyydessä etenkin viikonloppuisin. Tieliikenteessä todetaan keskimäärin yksi rattijuopumus 500 puhallusta kohden. Kausi Puh.kokeet Rattijuopot Rattijuoppo/puhallus / / / / / / / / /187 Taulukko 5. Kiinnijääneet rattijuopot poliisin valvonnassa. 2.7 Onnettomuuspaikka Yleisin paikka moottorikelkkaonnettomuuksissa kuolleilla on jääalue (Kuva 5, s. 9). Vuosina jääalueella kuoli kaikkiaan 72 henkilöä, mikä on 64% kaikista kuolleista. Aikaisempina vuosina vastaava luku oli 80%. Toiseksi eniten ihmisiä kuoli tiellä tapahtuneissa onnettomuuksissa, eli 27 henkilöä, mikä on 24% kaikista kuolleista. Moottorikelkkareitillä tai -uralla kuoli 5 henkilöä (4,5%), samoin kuin metsässä. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa 39% henkilöistä hukkui ja puolet onnettomuuksista tapahtui jäällä. Onnettomuuksista 31% tapahtui metsässä ja 15% tapahtui yleisillä teillä. 11

13 Onnettomuuspaikka Metsä Ura / Reitti Metsä; 4,50 % Ura / Reitti; 4,50 % Tie Tie; 24 % Jää Jää; 64 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Kuva 5. Onnettomuuspaikat Jäällä tapahtuneet onnettomuudet vuosina Jääalueella tapahtuneissa onnettomuuksissa hukkui 50 henkilöä (70%), törmäyksissä kiviin ja muihin esteisiin kuoli 11 henkilöä ja 8 henkilöä paleltui kuoliaaksi. Hukkuneista alkoholinvaikutuksen alaisena oli 26 henkilöä (52%), muuten jääalueella kuolleista 24 henkilöstä 17 henkilöä (70%)oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Pimeällä ajettiin sulaan ja törmättiin rantakiviin ja yleensä valoisana aikana liikuttiin heikoilla jäillä. 2.9 Tiellä tapahtuneet onnettomuudet vuosina Tiellä tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli 27 henkilöä, joista 18 henkilöä (66%) oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Yleisempiä tiellä tapahtuvia onnettomuuksia ovat suurella nopeudella tieltä suistumiset ja törmäämiset puomeihin. Myös tiellä tapahtuneet onnettomuudet sattuivat yleensä sellaisessa paikassa ja sellaisena aikana, ettei siellä ollut minkäänlaista kiinnijäämisriskiä. Vuosina kuoli 9 henkilöä tiellä tapahtuneissa onnettomuuksissa. Tieltä suistumisissa kuoli 5 henkilöä ja näissä kuljettajat olivat alkoholin vaikutuksen alaisia. Kaksi onnettomuutta tiellä tapahtui tienylityksessä, yksi onnettomuus ajamalla toiseen ajoneuvoon ja yksi onnettomuus kun matkustaja putosi moottorikelkan kyydistä tielle. 3. VAHINKOJEN MÄÄRÄ Liikennevakuutettujen moottorikelkkojen vahinkotilaston mukaan vuonna 1985 tapahtui kaikkiaan 151 vahinkoa, joista 54 oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Vakuutuskanta oli tuolloin moottorikelkkaa. Onnettomuudet lisääntyivät tasaisesti usean vuoden ajan niin, että vuonna 12

14 1992 tapahtui 587 vahinkoa, joista 318 oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Vakuutuskanta oli tuolloin moottorikelkkaa. Vuoteen 1985 verrattuna on vahinkojen lukumäärää kasvanut 289% ja henkilövahinkojen lukumäärää kasvanut 489%. Vakuutuskanta on kasvanut samana ajankohtana 147%. Lamavuosina 1994 ja 1995 vahinkojen määrä väheni, samalla kun moottorikelkkojen ajosuorite pieneni. Vuoden 1994 aikana tapahtui 437 vahinkoa, joista 232 oli henkilövahinkoja. Vakuutuskanta oli tuolloin moottorikelkkaa. Moottorikelkat määrättiin rekisteröitäväksi vuoden 1995 aikana, jolloin niihin oli hankittava myös liikennevakuutus. Vuonna 1995 vakuutuskanta nousikin moottorikelkkaan, mutta vahingot eivät kuitenkaan nousseet samassa suhteessa. Vuonna 1995 tapahtui 614 vahinkoa, joista 377 oli henkilövahinkoja. Vuonna 1999 tapahtui 603 vahinkoa, joista 394 oli henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Vakuutuskanta oli tällöin moottorikelkkaa. Vahinkojen määrä pysyi lähes samana vuosina , mutta vuonna 2002 vahinkojen määrä kasvoi 16 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2002 tapahtui 726 onnettomuutta, joista 486 oli henkilövahinkoa. Vastaavat luvut vuonna 2003 olivat 609 ja 428. Moottorikelkkojen vakuutuskanta vuonna 2002 oli , ja vastaava luku vuonna 2003 oli kasvanut moottorikelkkaan. Henkilövahinkojen määrä Kuva 6. Henkilövahinkojen määrä vuosina Henkilövahinkojen määrä Lapin läänissä kunnittain vuosina 1990, 1995, 1999 ja 2002 Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston tekemän tutkimuksen 1 mukaan Lapin läänissä loukkaantui n. 350 henkilöä vuonna Tällöin tietoja kerättiin terveyskeskuksista ja aluesairaaloista. Tähän eivät kuitenkaan osallistuneet kaikki terveyskeskukset joten määrä on loukkaantuneiden henkilöiden osalta arvio. Vuonna 2002 Lapin läänissä korvattiin liikennevakuutuksen perusteella 103 henkilövahinkoa (Taulukko 6). Vuonna 1999 Lapin läänissä korvattiin 122 henkilövahinkoa. Vuonna 1995 moottorikelkkailussa aiheutuneita henkilövahinkoja korvattiin 211. Onnettomuuksien määrä on Lapin läänissä laskenut selvästi, kun muualla maassa määrä on kasvanut. 1 Lapin lääninhallitus

15 Tapahtumakunta/PL Moottorikelkka onn. loukk. Rattijuopot Vuosi/Kausi Käsivarren kvpl Muonio Enontekiö Inari-Utsjoki kvpl Inari Utsjoki Kemi kvpl Kemi Keminmaa Simo Tervola Koillis_Lapin kvpl Kemijärvi Pelkosenniemi Salla Savukoski Rovaniemen kvpl Rovaniemi Rovaniemen mlk Torniolaakson kvpl Kolari Pello Ylitornio Kittilä kvpl Ranuan-Posion kvpl Posio Ranua Sodankylä kvpl Tornion kvpl YHTEENSÄ Taulukko 6. Henkilövahinkojen ja rattijuoppojen määrä Lapin läänissä kunnittain vuosina 1990, 1995 ja

16 3.2 Rekisterissä olevien moottorikelkkojen määrä Moottorikelkkoja oli rekisterissä vuoden 2003 lopussa kaikkiaan 97936, joista Lapin läänissä 21659, Oulun läänissä 25187, Itä-Suomen läänissä 20151, Länsi-Suomen läänissä ja Etelä-Suomen läänissä 9787 kelkkaa (Kuva 7). Rekisteröidyt moottorikelkat Kuva 7. Rekisterissä olevien moottorikelkkojen määrä vuosina LIIKENNEVAKUUTUKSESTA KORVATTUJEN VAHINKOJEN TARKASTELUA Tiedot on saatu vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksen perusteella korvaamien vahinkojen mukaan. Vuonna 2002 korvattuja vahinkoja oli 666 kpl. Mitään yksittäistä vahinkotyyppiä ei tilastoista voi nostaa esiin, koska puolet (346 kpl) onnettomuuksista on kirjattu vahinkotyypiksi muu vahinko. Peruuttamisvahinkoja (46 kpl), kaatumisia ajoradalla (45 kpl) ja törmäyksiä esteeseen (41 kpl) oli lähes yhtä paljon. 4.1 Onnettomuudet kuukausittain vuonna 2002 Moottorikelkka on maastoajoneuvo joka on tarkoitettu kulkemaan maastossa lumipeitteen aikana. Alkutalvesta lunta riittää ja ajo-olosuhteet ovat parhaimmillaan, jolloin myös moottorikelkkailijat liikkuvat. On aivan selvää, että tällöin tapahtuu myös onnettomuuksia. Tammi- helmi- ja maaliskuussa tapahtui 68% kaikista onnettomuuksista (Kuva 8, s. 13). Huhtikuussa tapahtui 9,3% onnettomuuksista. 15

17 Vakuutusyhtiöiden korvaamat vahingot kuukausittain Joulu Marras Loka Syys Elo Heinä Kesä Touko Huhti Maalis Helmi Tammi 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Kuva 8. Vakuutusyhtiöiden korvaamat vahingot kuukausittain. 4.2 Onnettomuudet viikonpäivittäin vuonna 2002 Moottorikelkkailu on mitä suuremmassa määrin vapaa-ajan harrastus ja suurimmalla osalla ihmisistä on vapaa-aikaa viikonloppuisin. Niinpä myös moottorikelkkaonnettomuudet keskittyvät viikonloppuun. Lauantaina sattui 30% ja sunnuntaina 25% onnettomuuksista (Kuva 9). Viikonloppuna la-su sattui 55% onnettomuuksista. Perjantaina sattui 12% vahingoista. Vakuutusyhtiöiden korvaamat vahingot viikonpäivittäin Sunnuntai Lauantai Perjantai Torstai Keskiviikko Tiistai Maanantai 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Kuva 9. Onnettomuudet viikonpäivittäin. 16

18 4.3 Onnettomuudet kellonajoittain vuonna 2002 Yli puolet (57%) onnettomuuksista tapahtui kello välisenä aikana (Kuva 10). Vakuutusyhtiöiden korvaam at vahingot kellonajoittain Ei tiedossa % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kuva 10. Onnettomuudet kellonajoittain vuonna Onnettomuudet lääneittäin vuonna 2002 Tarkasteltaessa vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksen perusteella korvaamia vahinkoja lääneittäin, havaitaan, että Lapin läänissä ja Länsi-Suomen läänissä tapahtui lähes yhtä paljon vahinkoja (Kuva 11). Samoin Oulun- ja Itä-Suomen lääneissä tapahtui yhtä paljon vahinkoja. Etelä-Suomen läänissä vahinkoja tapahtui vähiten (13%) Vakuutusyhtiöiden korvaamat vahingot lääneittäin Lapin lääni Oulun lääni Itä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Etelä-Suomen lääni 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kuva 11. Vahingot lääneittäin. 17

19 Lapissa on moottorikelkkojen ajosuorite korkeampi kuin muualla maassa. Lapissa on virallisia moottorikelkkareittejä 1720 km ja uria 6040 km. Kunnossapidettyjä kelkkauria ja -reittejä 3350 km, joista säännöllisen lanauksen piirissä painavalla kalustolla on 1700km. 5. TUTKIJALAUTAKUNTA-AINEISTOSTA POIMITTUJEN VAHINKOJEN TARKASTELUA Tiedot on saatu liikennevahinkojen tutkijalautakunnan tutkimista, joko kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. 5.1 Matkan pääasiallinen tarkoitus Onnettomuuksista 65% tapahtui vapaa-ajalla ja 47%:lla kuljettajista oli jokin määränpää (Kuva 12). Safariajossa onnettomuuksista tapahtui 18%. M atkan tarkoitus Muu E d e lliste n yhdistelm ä A sio in tim a tka Työm atka Vapaa-ajanmatka, ei kohdetta Vapaa-ajanmatka, kohde S afari, ohjattu Kalastus M etsänhoito 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kuva 12. Matkan pääasiallinen tarkoitus. 5.2 Onnettomuuspaikka Onnettomuuksia (24%) sattui yhtä paljon virallisella kelkkareitillä maastossa, ajouralla maastossa ja jääalueella (Taulukko 7, s. 16). Näitä onnettomuuksia oli yhteensä 72% tutkituista onnettomuuksista. Moottoriliikenteelle tarkoitetulla tiellä sattui 11% onnettomuuksista. Muualla maastossa sattui 9% onnettomuuksista. Metsäautotiellä sattui 4% onnettomuuksista. 18

20 Onnettomuuspaikka lukumäärä % Virallinen kelkkareitti Ajoura maastossa Metsäautotie tms 2 4 Maasto 5 9 Jää Moottoriliikenteelle tarkoitettu tie 6 11 Muu 2 4 Ei tiedossa 1 2 YHTEENSÄ Taulukko 7. Onnettomuuspaikat. 5.3 Onnettomuustilanne ja olosuhteet Yleensä törmättiin esteisiin (kivi, puu tms.), tällaisia onnettomuuksia oli 44% (Kuva 13). Ajaminen jää- tai lumikohoumaan oli toiseksi yleisin onnettomuustilanne. Tällaisia onnettomuuksia oli 14%. Muunlaisia onnettomuuksia oli 1 5 tapausta, eikä niiden perusteella voi tehdä kovin luotettavia johtopäätöksiä. Tapahtumahetkellä vallinneet sääolosuhteet olivat pääsääntöisesti hyvät. Onnettomuuksista 80% tapahtui kirkkaan sään tai pilvipoutaisen sään aikana. Sumussa ja lumisateessa tapahtui 10% onnettomuuksista. Onnettomuustilanne Muu Suistuminen yleiseltä tieltä Jäihin, sulaan uppoaminen Kelkan hallinnan menetys ilmalennosta Kelkasta, reestä putoaminen Kelkan kaatuminen Ajo jääkohoumaan, lumikohoumaan Törmäys esteeseen (kivi, puu tms.) Yhteenajo, auto Peräänajo, toinen kelkka Yhteenajo, toinen kelkka 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kuva 13. Onnettomuustilanne. 5.4 Aika vahingonvaaran tajuamisesta vahinkoon Suurin osa eli 71% moottorikelkan kuljettajista ei tajunnut lainkaan, että sattuu vahinko (Kuva 14, s. 17). Yhden sekunnin toiminta-aika jäi 11%:lle ja kahden sekunnin toiminta-aika 7%:lle kuljettajista. 19

MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET VUONNA 2009

MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET VUONNA 2009 MOOTTORIKELKKAONNETTOMUUDET VUONNA 2009 Reijo Köngäs ja Kari Koskinen 9.2.2010 ISBN 978-952-5834-08-6 (nid.) ISBN 978-952-5834-09-3 (verkkojulkaisu, pdf) LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Tietoliikenne TOT 9/01. Asiakastilaisuuden vetäjiin kuulunut ajautui kelkallaan ulos uralta ja sinkoutui vasten puuta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tietoliikenne TOT 9/01. Asiakastilaisuuden vetäjiin kuulunut ajautui kelkallaan ulos uralta ja sinkoutui vasten puuta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 9/01 Asiakastilaisuuden vetäjiin kuulunut ajautui kelkallaan ulos uralta ja sinkoutui vasten puuta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Asiakastilaisuuden vetäjiin kuulunut NN oli vuokratulla

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

OTI-päihderaportti 2017

OTI-päihderaportti 2017 OTI-päihderaportti 2017 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosina 2012-2016 www.oti.fi Raportissa on tarkasteltu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT Liikenneturvallisuustutkija Käyttäytymistiedejäsen tutkijalautakunnassa Liikennevakuutuskeskus, Liikenneonnettomuuksien tutkinta Pieni teollisuuskatu 7 FIN-02920

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan selvityksiä 6/2014 Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Juha Valtonen Juha Valtonen Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari Sivu 1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa 2006 2015 Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija 5.5.2017 Valokuvalähde: Kouvolan sanomat Aineistolähde:

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Lapissa

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

OTI Taajamaraportti 2016

OTI Taajamaraportti 2016 Taajamaraportti 2016 Taajamassa tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2010 2014 AINEISTO Raportissa on tarkasteltu taajamassa vuosina 2010 2014 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Rattijuopon elämänkaari

Rattijuopon elämänkaari Rattijuopon elämänkaari Tutkimuksen lähtökohdat Antti Impinen Päihteet ja liikenne -seminaari 15.5.2008 Rattijuopon elämänkaari Tutkimuksen suorituspaikkana KTL:n mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 Luvut 1000 As.luku Toiminta- Valtion- Tilikauden Tilikauden Lainat Netto- Kunta 2011 kate Verotulot osuudet Vuosikate Poistot tulos yli-/alijäämä 31.12.2011 invest.*) Enontekiö

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot