MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUVIRKAILIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUVIRKAILIJA"

Transkriptio

1 Matkailuala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUVIRKAILIJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä (päivitetty ) Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Matkailualan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Matkailualan perustutkinnon tavoitteet Matkailualan perustutkinnon muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakollinen tutkinnon osa, 20 ov Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja, 30 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen, 30 ov Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma matkailuvirkailija 30 ov Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 40 ov Majoituspalvelut, 10 ov Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 10 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 10 ov Matkailu- ja matkatoimistopalvelut, 10 ov Opastuspalvelut, 10 ov Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Paikallisesti tarjottava matkailualan tutkinnon osa, majoitusliikkeen asiakaspalvelu ja varaustoiminnot, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisesta perustutkinnosta 10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinnoista Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinnoista Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat (0 10 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (0 10 ov) Lukio-opinnot (0 10 ov) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta (10 ov) Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista Opinnäyte matkailualan perustutkinnossa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA (YHTEISET OPINNOT), 20 OV Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi, 4 ov Kirjallinen viestintä, 1 ov Suullinen viestintä, 1 ov Kieli ja kulttuuri Työelämän asiakirja, 1 ov Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 4 ov... 79

3 Oma äidinkieli ja sen käyttö, 1 ov Kielitieto ja oikeakielisyys, 1 ov Kielialueen kulttuuri, viestintä ja yhteiskunta, 1 ov Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit, 1 ov Suomi toisena kielenä, 4 ov Kirjallinen viestintä, 1 ov Suullinen viestintä, 1 ov Kieli ja kulttuuri, 1 ov Työelämän asiakirjat, 1 ov Ruotsi, 1 ov Englanti, 2 ov Englanti1, 1 ov Englanti 2, 1 ov Matematiikka, 3 ov Matematiikka 1, 1 ov Matematiikka 2, 1 ov Matematiikka 3, 1 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Fysiikka, 1 ov Kemia, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT MATKAILUALAN PERUSKOULUTUKSESSA, 10 OV OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Terveydentilavaatimukset matkailualan ammatillisessa peruskoulutuksessa LIITTEET

4 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 1 (121) 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TA- VOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Matkailualan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Matkailuala on monen eri toimialan yhteistyötä. Matkailupalvelut tuotetaan palveluketjussa, jonka ytimessä on kotimainen tai ulkomainen asiakas. Hänen tarpeensa ja toiveensa matkasta ja sen palveluista vaihtelevat henkilökohtaisten ja matkan sisältöön liittyvien odotusten perusteella. Matkailupalvelu on asiakkaan ja palvelun tuottajan vuorovaikutusta, joka muodostuu palveluketjun vaiheista: matkan suunnittelu, markkinointi, tuottaminen, palautteen antaminen ja arviointi. Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat Ilmastomuutokset Liikunta ja ja urheilu PALVELUJEN TUOTANTO Ohjelmapalvelut, tapahtumat, käyntikohteet/ nähtävyydet Ennakoimaton Maailmantalouden kehitys (Koettu) turvallisuus Vientiyritykset Henkilöstöpalveluyritykset TOIMINTA- EDELLYTYSTEN LUOJAT JA TUKIJAT Edunvalvontaorganisaatiot Koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot Rahoittajat (julkinen ja yksityinen) MARKKINOINTI- VIESTINTÄ JA MYYNTI Ministeriöt ja niiden alaiset virastot, alueviranomaiset ja kunnat Eduskunta EU Majoituspalvelut Ravitsemispalvelut Liikennepalvelut Matkailukeskukset, palveluiden tuottajat Matkanjärjestäjät, DMC Matkatoimistot Sähköiset tieto- ja kauppapaikat Laatu MEK Alueelliset organisaatiot Toimialakohtaiset organisaatiot Hankkeet Maatalous ICT Vähittäiskauppa LUOVAT ALAT Kulttuurituotanto, media, viestintä, design Terveys- ja ja hyvinvointipalvelut Rakentaminen Metsäsektori Ruokatuotanto Kulutustavarateollisuus Kuva 1. Suomen matkailuklusteri (Matka 2020). Asiakkaalle tarjottavien tuotteiden ja palveluiden suunnittelu, tuotteistaminen ja markkinointi tehdään matkailuyrityksissä kilpailutilanteen, liikeidean, toimintaympäristön ja matkailutrendien mukaan. Matkapäätökseen ja matkalta odotettaviin palveluihin ja tuotteisiin vaikuttaa se, onko kyseessä vapaa-ajan matka vai työmatka ja suuntautuuko se koti vai ulkomaille. Matkailualan ammattilaiset palvelevat sekä ulkomailta Suomeen tulevia, Suomesta ulkomaille matkustavia että kotimaassaan matkustavia suomalaisia. Asiakkaan palveluketju alkaa aina matkan suunnittelusta.

5 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 2 (121) Vapaa-ajan matkan suunnittelun lähtökohtana voivat olla aikaisemmat omat tai tuttavien kokemukset, mielikuvat ja tiedot matkailukohteista ja yrityksistä. Vapaa-ajan matka voi olla mm. seikkailu-, kulttuuri-, teema-, hyvinvointi- tai sukulaismatka. Ennen matkalle lähtemistä asiakas arvioi matkakohteiden ja/tai matkailupalvelujen sopivuutta juuri hänelle. Hän tutustuu sähköisissä verkoissa oleviin matkailumarkkinoinnin materiaaleihin, myyntipalveluihin, koti- ja ulkomaan matkoja myyviin matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien tarjontaan, matkailukeskusten keskusvaraamoiden tarjontaan ja matkailun neuvontapalveluihin. Hän voi myös käydä eri maiden, matkakohteiden, kuntien ja alueellisten organisaatioiden Internet-sivustoilla. Matka- tai ostopäätöstä tehdessään asiakas käyttää matkailun myynnin asiantuntijapalveluita. Vapaa-ajan matkalle lähdetään joko yksin, perheen, ystävien tai esimerkiksi ryhmän kanssa. Työmatka voi olla kokous-, koulutus-, kongressi- tai kannustematka. Tällaisen matkan palveluketju voi muodostua joko valmiista paketoidusta valmismatkasta kohteeseen, esimerkiksi kongressiin tai itse räätälöidystä omatoimimatkasta esimerkiksi kokoukseen tai koulutustilaisuuteen. Matka- tai ostopäätöstä tehdessään asiakas käyttää matkailun myynnin asiantuntijapalveluita. Palveluketjun matkustusvaiheessa eri liikenneyhtiöt, esimerkiksi rautatie-, lento-, linjaauto- ja tilausliikennepalvelut tarjoavat kuljetuspalveluja matkakohteeseen, myös omalla autolla matkustaminen on yksi vaihtoehto. Asiakkaalla on valittavanaan monenlaisia majoitusvaihtoehtoja matkakohteesta riippuen. Valittavana on eritasoista hotellimajoitusta, mökki- ja maatilamajoitusta, loma-asuntoja, leirintäalueita ja Bed & Breakfast majoitusta, sekä talvisin lumi- ja jäähotelleja. Ravintola- ja ruokailu-palveluja asiakas saa majoitusyrityksistä, eri liikeideoilla toimivista ravintoloista, kahviloista, pitopalveluyrityksistä tai ohjelmapalvelujen yhteydessä. Matkakohteessa asiakas saa opastusta ja neuvoja matkailuneuvontapisteistä ja matkailuyrityksissä. Työ- ja vapaa-ajan matkailun aikana asiakas käyttää usein erilaisia ohjelmapalveluja ja aktiviteetteja. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset luontoon, kulttuuriin, harrastuksiin, hyvinvointiin ja elämyksiin perustuvat matkailupalvelut. Erilaiset paikalliset ja alueelliset nähtävyydet, tilaisuudet ja kulttuuri-, urheilu- ja teematapahtumat ovat tärkeä osa asiakkaalle tarjottavia palveluja ja elämyksiä. Matkan aikana ja erityisesti loppuvaiheessa asiakas antaa palautetta matkakohteen yrityksissä. Matkailuyritykset kehittävät omaa toimintaansa saadun asiakaspalautteen mukaan. Palveluketju päättyy kun matkailija palaa takaisin kotiin. Matkan aikana saadut kokemukset ja elämykset vaikuttavat matkailijan seuraavien matkojen valintoihin.

6 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 3 (121) Matkailun kasvunäkymät ovat sidoksissa sekä Suomen matkailun menestymiseen kilpailijoihin verrattuna että kotimaisen kysynnän osalta kuluttajien taloudelliseen tilanteeseen. Kansainväliset häiriöt heijastuvat nopeasti matkailupalveluiden kysyntään. Matkailualan tulevaisuuden näkymät Suomessa ovat hyvät. Kotimaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden määrät ovat kasvussa. Suomen matkailustrategian 2020 mukaisesti matkailun strategisiksi kehittämiskohteiksi on valittu matkailukeskusten kehittäminen ja teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kestävä kehittäminen. Matkan suunnittelu Ostopäätös, matkan varaus, ostaminen Matkalle siirtyminen Perillä kohteessa, palvelujen käyttäminen Palautteen antaminen kokemuksista Matkailutoimistot, verkko-sivustot, sähköinen tiedonhankinta, muut mahdollisuudet Matkailutoimistot, verkkovaraukset, jakelu- ja myyntikanavat ja - palvelut Majoitus Liikenneyhtiöt, neuvontapalvelut Ruokailupalvelut Opas-, oheisja ohjelmapalvelut Matkailuneuvonta, oheispalvelujen myynti Tapahtumat Matkailukeskukset Palautteen kerääminen ja jatkotoimenpiteet Tuotteistaminen Markkinointi Kokous ja Kongressi Nähtävyydet Luonto-, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuripalvelut Matkailualan ammattilaisella on kokonaiskuva alan toimintaympäristöstä, asiakaspalvelusta ja prosessista ja hän osoittaa ammatillisen osaamisen palveluketjun eri osissa Kuva 2. Matkailijan palveluketju. Arvoperusta Matkailun keskeisiä arvoja asiakaspalvelussa ja liiketoiminnassa ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja liiketoiminnan tuloksellisuus. Myös henkilöstön osaaminen ja työtyytyväisyyden varmistaminen ovat toiminnan lähtökohtia. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja kannattava liiketoiminta. Matkailun palveluketjun toteutuminen edellyttää yhteistoimintaa muiden palveluiden tuottajien kanssa. Alan palvelu- ja liiketoiminta perustuu sopimusten, säädösten, yhteiskunnallisten velvollisuuksien ja reilun kilpailun periaatteiden noudattamiseen. Matkailu on kansainvälinen toimiala, toiminta perustuu ihmisarvon ja eri kulttuurien kunnioittamiseen, tasa-

7 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 4 (121) arvoon ja suvaitsevaisuuteen ja luotettavuuteen. Ympäristön huomioon ottaminen ja yhteiskuntavastuullisuus luovat matkailualan perustan. Eettisesti vastuullinen toiminta tuottaa tuote- ja asiakasturvallisuuden. Matkailualan ammattilainen on oma-aloitteinen, rehellinen, suvaitsevainen, yhteistyökykyinen ja palveluhenkinen. Hän arvostaa kansallista perinnettä ja kulttuurista erilaisuutta. Hän arvostaa omaa ammattialaansa, omaa ja toisten työtä, työyhteisöään ja ympäristöään. Hänellä on hyvä ammatti-identiteetti. Matkailualan ammattilainen tuntee vastuunsa asiakkaista, turvallisuudesta, ympäristöstä ja hän on kiinnostunut työnsä ja ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä ja tuloksellisuudesta. Alan osaamistarpeet Asiakkaan ollessa palveluketjun eri vaiheissa hänellä on erilaisia toiveita ja tarpeita. Hän odottaa matkailualan ammattilaiselta sanatonta ja toiminnassa näkyvää ymmärrystä ja sopeutumista matkailijan tilanteeseen ja tarpeisiin, ongelman-ratkaisukykyä, teknistä osaamista, kulttuurillista ja kielellistä yhteisymmärrystä sekä hyvää käytöstä. Matkailualan ammattilaisen on oltava joustava, luova, luotettava, vastuuntuntoinen ja sopeutuvainen muutoksiin ja yrityksen arvoihin. Sanallisen ja sanattoman viestinnän taidot sekä eri viestintävälineiden käyttö on osattava. Tärkeitä ammattitaitovaatimuksia ovat asiakaspalveluosaaminen, myynnin ja markkinoinnin taidot, kannattava toiminta, tuotteistaminen ja tuottaminen, vaihtoehtojen etsiminen, tuote- ja palvelutarjonnasta ja erilaisten matkapalvelujen yhdistäminen. Riittävä kielitaito ja yhteistyö- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä. Matkailualan ammattilainen ottaa huomioon toiminnassaan asiakas- ja tuoteturvallisuuden ja noudattaa matkailualan säädöksiä ja ohjeistuksia. 1.2 Matkailualan perustutkinnon tavoitteet Matkailualan perustutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja ja matkailuvirkailija voivat toimia sekä kotimaassa että ulkomailla, ja he ovat perehtyneet kansainväliseen matkailuelinkeinoon ja sen rakenteeseen laajasti ja monipuolisesti. Matkailualan yritykset ja toimintaympäristöt ovat kansainvälisiä ja edellyttävät matkailualan ammattilaisilta monipuolista kielitaitoa. Matkailupalvelujen tuottaja voi työllistyä matkailuyrityksiin ja - organisaatioihin, joissa asiakkaille tarjotaan elämyksiin, seikkailuihin, vesistöön, tunturiin, saaristoon tai muuhun luontoon liittyviä matkailupalveluja. Kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailu ovat myös keskeisiä matkailupalveluja. Matkailuvirkailija tuotteistaa ja myy erilaisia matkailupalveluja sekä neuvoo ja opastaa asiakkaita.

8 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 5 (121) Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii yhteiskuntavastuullisesti, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa. Hänellä on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä eri kulttuurien tuntemus. Matkailualan ammattilainen toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti, ja hänellä on myönteinen asenne sekä työhön että asiakkaisiin. Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee kestävän toimintatavan mukaisesti, toimii työssään luotettavasti sekä noudattaa matkailualan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Perustutkinnon suorittanut toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavan liiketoiminnan mukaisesti ja tuloksellisesti. Hän toimii matkailutuotteiden ja -palvelujen laatumääritysten mukaisesti. Hän seuraa matkailualan mahdollisuuksia ja alan kehitystä. Matkailualan perustutkinnon suorittanut suunnittelee työtään, osaa työskennellä tilanteiden mukaan itsenäisesti ja työryhmässä. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, vastuuntuntoisesti, oma-aloitteisesti ja hänellä on hyvät ongelman-ratkaisutaidot. Hän tuotteistaa, toteuttaa, markkinoi ja myy matkailutuotteita ja -palveluja työpaikan ja sen toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaan. Matkailun perustutkinnon suorittanut pyrkii kehittämään omaa työtään ja työskentelyään alan toimijoiden kanssa. Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistunut osaaminen myynnin, neuvonnan ja tietopalvelun tai matkailupalvelujen toteuttamisen tehtävissä. Matkailupalvelujen koulutusohjelman suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamisen ja toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä tai matkailukeskusten ja -alueiden erilaisissa matkailuyrityksissä ja -organisaatioissa. Matkailupalvelujen tuottajan toimintaympäristö voi olla matkailukeskus, ohjelma- tai oheispalveluyritys, hotelli, kylpylä, maatilamatkailuyritys tai muu vastaava paikka, jossa asiakkaille tarjotaan ja tuotetaan suoraan tai välillisesti ohjelma- ja oheispalveluja, kuten elämys- ja seikkailuretkiä. Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hän myös hoitaa ja huoltaa palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita sekä toimintaympäristöä. Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelman suorittanut matkailuvirkailija osaa toimia matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Matkailuvirkailijan toimintaympäristö voi olla matkailu- tai matkatoi-

9 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 6 (121) misto, hotellin vastaanotto ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskus-varaamo, liikenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali tai muun matkailuyrityksen tai -organisaation myynti- ja neuvontapiste, jossa asiakkaille tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai myydään matkailupalveluita oheispalveluineen. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 Matkailualan perustutkinnon muodostuminen MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov 4.2 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen toteuttaminen, 30 ov 4.3 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma, matkailuvirkailija Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 30 ov 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, valittava yhteensä 40 ov tutkinnon osista Majoituspalvelut, 10 ov Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 10 ov Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 10 ov Matkailu- ja matkatoimistopalvelut, 10 ov Opastuspalvelut, 10 ov Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut, 10 ov Paikallisesti tarjottava matkailualan tutkinnon osa: Majoitusliikkeen asiakaspalvelu ja varaustoiminnot, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 0-10 ov Tutkinnon osa matkailualan ammattitutkinnoista, 0-10 ov Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinnosta, 0-10 ov 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista

10 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 7 (121) 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli ruotsi 1 ov Toinen kotimainen kieli suomi 2 ov Vieras kieli 2 ov 0 4 ov Matematiikka 3 ov 0 4 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 0 4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 ov työelämätieto Liikunta 1 ov 0 4 ov Terveystieto 1 ov 0 4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto 0 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov Yritystoiminta 0 4 ov 16 ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä matkailualan perustutkinnon muodostuminen - taulukossa. voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista.

11 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 8 (121) Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppimi-

12 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 9 (121) nen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 3. Ammattietiikka Opiskelija toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee er-

13 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 10 (121) gonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 5. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 6. Kestävä kehitys Opiskelija toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 7. Estetiikka Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 8. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 9. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 10. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä.

14 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 11 (121) Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 1.5 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. 2 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää ainakin tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävien tutkinnon osien (perustutkintoa laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää toi-

15 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 12 (121) mielimen hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisten lisäosien tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan. 3 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Koulutuskeskus Salpauksella ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa Matkailun perustutkinnon järjestämissopimusta. 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa, 20 ov Matkailualan asiakaspalvelu, 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija valmistautuu matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen

16 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 13 (121) hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimia tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa. 1. Työprosessin hallinta Asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen Asiakkaiden vastaanottaminen ta selvittää asiakkaan tarpeita ja toiveita tarkentavilla kysymyksillä ja keskustelee eri vaihtoehdoista Asiakaspalvelijana toimiminen Asiakaspalvelutilanteen päättäminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Asiakaspalvelutilanteessa käytettävien resurssien ja tietotekniikan käyttö Matkailupalvelujen informaatio- ja muun materiaalien käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Suomen matkailualueiden vertailu Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. pukeutuu yrityksen tai organisaation pukeutuu yrityksen tai organisaa- pukeutuu yrityksen tai organi- sääntöjen mukaisesti ja tion sääntöjen mukaisesti ja tilansaation sääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla teeseen sopivalla tavalla tilanteeseen sopivalla tavalla suorittaa työtehtävänsä edellyttämät suorittaa työtehtävänsä edellyttä- suorittaa työtehtävänsä edellyt- esivalmistelut ohjattuna mät esivalmistelut ohjeen mukaan tämät esivalmistelut itsenäisesti ja arvioi toimintansa onnistumis- selvittää tavanomaisissa tilanteissa asiakkaan tarpeita ja toiveita kyselemällä toimii matkailu-yrityksen yleisten toimintatapojen mukaisesti ja noudattaa yrityksen palvelumallia toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa ja ohjattuna edistää asiakassuhteita tekee tarvittavia jälkitoimenpiteitä ottaa vastaan palautetta. selvittää asiakkaan tarpeita ja toiveita tarkentavilla kysymyksillä toimii matkailuyrityksen asiakas- ja palvelulupauksen mukaisesti toimii asiakas-lähtöisesti ja ystävällisesti erilaissa palvelutilanteissa ja -tavoissa ja ilmaisee itseään sujuvasti, edistää asiakas-suhteita tekee tarvittavat jälkitoimenpiteet ottaa vastaan ja tiedustelee palautetta. käyttää ohjauksen avulla yrityksen varusteita, välineitä ja materiaaleja sekä toimistoteknisiä laitteita ja toimisto-ohjelmia käyttää tavanomaisia informaatio-menetelmiä. käyttää yrityksen varusteita, välineitä ja materiaaleja sekä toimistoteknisiä laitteita ja toimistoohjelmia käyttää informaatio-menetelmiä niin, että informaatiota on asiakkaiden saatavilla. perehtyy Suomen matkailualueisiin niin, että vertailee tavanperehtyy Suomen matkailualueisiin niin, että vertailee eri alueiden palvelee yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden ja toteuttaa kiitettävästi matkailuyrityksen palvelulupauksen toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa ja -tavoissa huomioiden sanallisen ja sanattoman viestinnän sekä ilmaisee itseään sujuvasti ja ilmeikkäästi tekee oma-aloitteisesti tarvittavat jälkitoimet ottaa vastaan ja aktiivisesti tiedustelee palautetta, viestittää palautteesta ja käsittelee sitä työyhteisössä. käyttää joustavasti ja vastuullisesti tilanteen mukaan yrityksen varusteita, välineitä ja materiaaleja sekä toimistoteknisiä laitteita ja toimisto-ohjelmia käyttää eri informaatiomenetelmiä ja mahdollisuuksia niin, että erilaiset asiakkaat saavat monipuolisesti informaatiota. perehtyy Suomen matkailualueisiin, kulttuurisiin ja luonnon

17 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 14 (121) Matkailupalveluiden, - tuotteiden ja kulttuuri-tekijöiden esitteleminen omaisia kulttuurin ja luonnon vetovoimatekijöitä perehtyy keskeisimpiin paikallisiin matkailun tuotteisiin ja palveluihin niin, että opastettuna pystyy esittelemään eri matkailuyritysten tuottamia palveluja asiakkaille kulttuurisia ja luonnon vetovoimatekijöitä keskenään hakee itsenäisesti tietoa ja perehtyy paikalliseen matkailun tuote- ja palvelutarjontaan niin, että pystyy esittelemään eri matkailuyritysten ja organisaatioiden tuottamia palveluja asiakkaille vetovoimatekijöihin sekä vertailee omaa aluetta muihin kohteisiin lähialueilla hakee itsenäisesti tietoa ja perehtyy paikalliseen matkailun tuote- ja palvelutarjontaan ja esittelee eri matkailuyritysten ja organisaatioiden tuottamia vaihtoehtoisia palveluja asiakkaille Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsin-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta muulla kielellä Alakohtainen kielitaidon hallinta vieras-kielisessä koulutuksessa Työturvallisuudesta huolehtiminen Hygieniasäädösten noudattaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tunnistaa tavanomaisten matkailijoiden tarpeita ja odotuksia palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä huolehtii ohjattuna henkilökohtaisesta työturvallisuudesta noudattaa ohjattuna hygieniaosaamiseen liittyviä säädöksiä. löytää eri-ikäisille, eri kulttuureihin ja eri asiakasryhmiin kuuluville matkailijoille sopivia tuotteita ja palveluja heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä huolehtii ohjeen mukaan henkilökohtaisesta työturvallisuudesta noudattaa ohjeen mukaan hygienia-osaamiseen liittyviä säädöksiä. selviytyy tutuista tilanteista asiakkaiden kanssa mutta uusissa asiakastilanteissa tarvitsee ohjausta toimii asiallisesti ja selviytyy asiakas-kontakteista sekä omista työ-tehtävistä työ-yhteisössä löytää asiakkaille vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluja ja selviytyy muuttuvissa tilanteissa omaaloitteisesti toimii asiakasta arvostaen, huolellisesti ja aktiivisesti omissa työtehtävissä työyhteisössä löytää eri-ikäisille, eri kulttuureihin ja eri asiakasryhmiin kuuluville matkailijoille vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluja heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä huolehtii itsenäisesti henkilökohtaisesta työturvallisuudesta noudattaa ja soveltaa työssään oma-aloitteisesti hygieniaosaamiseen liittyviä säädöksiä. löytää asiakkaille vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluja, löytää tilanteeseen tarkoituksenmukaisia erilaisia toiminta- ja ratkaisutapoja ja toimii niiden mukaisesti toimii tilanteen huomioiden ja asiakasta arvostaen, huolellisesti, aktiivisesti ja joustavasti asiakastilanteissa sekä omissa työtehtävissä työyhteisössä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka tekee yhteistyötä ohjattuna matkailualan palvelutuottajien, yritysten tai sidosryhmien kanssa hallitsee tasoa EA1 vastaavat ensiaputaidot ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyään noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja tekee yhteistyötä matkailualan palvelutuottajien, yritysten tai sidosryhmien kanssa hallitsee tasoa EA1 vastaavat ensiaputaidot ylläpitää työ- ja toimintakykyään noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä tekee monipuolisesti yhteistyötä matkailualan palvelutuottajien, yritysten tai sidosryhmien kanssa hallitsee tasoa EA1 vastaavat ensiaputaidot edistää aktiivisesti omaa työ- ja toimintakykyään noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti

18 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 15 (121) sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MATKAILUALAN ASIAKASPALVELUSSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija toimii matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä (esimerkiksi luonto-, seikkailu-, kulttuuriohjelmissa), majoitusalan yrityksessä, ravintolassa, leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutilanteissa (esimerkiksi opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä matkailualan palvelutuottajien, yritysten tai sidosryhmien kanssa. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan matkailualan asiakaspalvelun työprosessin hallinta kokonaan matkailualan asiakaspalvelun työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan matkailualan asiakaspalvelun perustana olevan tiedon hallinnasta näytetään kielitaidosta suomenkielinen asiakaspalvelu, työturvallisuudesta huolehtiminen sekä hygieniasäädösten noudattaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi haastattelut, tehtävät, kokeet, portfoliot, toiminnalliset harjoitteet tai muut menetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan

19 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 16 (121) Matkailualan asiakaspalvelun perustana olevasta tiedosta Suomen matkailualueiden vertailu arvioidaan opintojaksossa Matkailun toimintaympäristö Matkailupalvelujen-, tuotteiden ja kulttuuritekijöiden esitteleminen eri asiakasryhmille arvioidaan opintojaksossa Matkailun toimintaympäristö Alakohtainen kielitaidon hallinta arvioidaan opintokokonaisuudessa Matkailualan asiakaspalvelu Ensiapu 1 tutkintoa vastaavat taidot osoitetaan suorittamalla EA1 tutkinto opintokokonaisuudessa Matkailualan asiakaspalvelu Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MATKAILUALAN ASIAKASPALVELU 20 ov jakautuu seuraaviin OPINTOJAKSOIHIN: MATKAILUALAN ASIAKASPALVELUPROSESSI, 4,5 ov MATKAILUALAN ASIAKASPALVELUN KOKONAISUUS, 6 ov MATKAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ, 7 ov ENSIAPU 1, 0,5 ov MATKAILUENGLANTI, 1 ov MATKAILURUOTSI, 1 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. MATKAILUALAN ASIAKASPALVELUPROSESSI, 4,5 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailualan asiakaspalveluprosessiin liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa valmistautua asiakaspalvelutilanteeseen, jolloin hän osaa pukeutua sääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän osaa suorittaa työtehtävänsä edellyttämät esivalmistelut ohjattuna opiskelija osaa ottaa asiakkaan vastaan ja osaa selvittää kyselemällä asiakkaan tarpeita ja toiveita opiskelija osaa toimia asiakaspalvelutehtävissä, jolloin hän noudattaa yhdessä sovittua palvelumallia. Opiskelija osoittaa oppimista ja ongelmanratkaisukykyä

20 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 17 (121) selviytymällä tavanomaisista tilanteista asiakkaiden kanssa, uusissa asiakastilanteissa hän voi tarvita ohjausta. Hän osaa ohjattuna edistää asiakassuhteita opiskelija osaa hyödyntää asiakaspalvelutilanteessa tarvittavia resursseja ja tietotekniikkaa sekä matkailupalvelujen informaatiomateriaaleja. Hän osaa käyttää ohjauksen avulla toimistoteknisiä laitteita ja toimisto-ohjelmia sekä käyttää tavanomaisia informaatiomenetelmiä opiskelija osoittaa vuorovaikutus- ja yhteistyökykyisyyttä toimimalla asiallisesti ja selviytymällä asiakaskontakteista sekä omista työtehtävistä. Hän myös tekee yhteistyötä opiskelija osaa päättää asiakaspalvelutilanteen, jolloin hän tekee tarvittavia jälkitoimenpiteitä ja ottaa vastaan palautetta opiskelijalla on tasoa EA1 vastaavat ensiaputaidot ja hän osaa ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyään. opiskelija osoittaa ammattietiikan hallintaa noudattamalla vaitiolovelvollisuutta, toimimalla hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattamalla sovittuja työaikoja, sopimalla tarvittaessa poikkeamista sekä toimimalla kestävän toimintatavan mukaisesti. opiskelija huolehtii ohjattuna henkilökohtaisesta työturvallisuudesta opiskelija noudattaa ohjattuna hygieniaosaamiseen liittyviä säädöksiä Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Ruotsinkieli arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. MATKAILUALAN ASIAKASPALVELUN KOKONAISUUS, 6 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T1. MUULLA ARVIOINNILLA (T1-K3) arvioidaan SEURAAVIEN OPINTOJAKSOJEN TUOTTAMA OSAAMINEN. Osaamisen arviointi on johdettu ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteista ja kriteereistä:

21 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 18 (121) MATKAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ, 7 ov Opintojakso arvioidaan arvosanalla T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta; Matkailupalveluiden, - tuotteiden ja kulttuuritekijöiden esitteleminen ja Suomen matkailualueiden vertailu. Englanninkieli arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. 4.2 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja, 30 ov Matkailupalvelujen toteuttaminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija valmistautuu matkailupalvelujen toteuttamiseen vastaa omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioi omaa työtä ja toimintaansa. 1. Työprosessin hallinta Matkailupalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen Matkailupalvelujen toteuttaminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. pukeutuu yrityksen tai organisaation pukeutuu yrityksen tai organisaa- pukeutuu yrityksen tai organisaa- sääntöjen mukaisesti ja tion sääntöjen mukaisesti ja tilantion sääntöjen mukaisesti ja tilan- tilanteeseen sopivalla tavalla teeseen sopivalla tavalla teeseen sopivalla tavalla perehtyy työ- ja asiakastilanteisiin, huolehtii palvelujen toimintaympäristön siisteydestä, suunnittelee tutuissa tilanteissa oman työnsä ja tekee matkailupalvelujen toteutuksia varten tarvittavia valmistelutöitä vastaanottaa asiakkaita yrityksen toimintaohjeen mukaisesti perehtyy työ- ja asiakastilanteisiin, huolehtii palvelujen toimintaympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, suunnittelee oman työnsä ja tekee ohjeen mukaan matkailupalvelujen toteutuksia varten tarvittavia valmistelutöitä ohjaa asiakkaita tilanteen mukaiseen toimintaan ja siinä tarvitvastaanottaa asiakkaita ystävällisesti yrityksen toimipaikan tavan mukaisesti ja etenee sujuvasti tilanteessa eteenpäin ohjaa ohjeiden mukaisesti asiakkaita tilanteen mukaiseen toimin- perehtyy työ- ja asiakastilanteisiin, huolehtii palvelujen toimintaympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, suunnittelee oman työnsä ja tekee omatoimisesti matkailupalvelujen toteutuksia varten tarvittavia valmistelu-töitä kehittäen työja toimintatapoja vastaanottaa asiakkaita ystävällisesti ja reippaasti ottaen huomioon työpaikan erityisvaatimukset ja työympäristön muun toiminnan sekä etenee sujuvasti tilanteessa eteenpäin ohjaa asiantuntevasti ja omaaloitteisesti asiakkaita tilanteen

22 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 19 (121) tavien resurssien turvalliseen käyttämiseen tutussa työpaikan tilanteessa taan ja siinä tarvittavien resurssien turvalliseen käyttämiseen mukaiseen toimintaan ja siinä tarvittavien resurssien turvalliseen käyttämiseen Asiakastyytyväisyyden varmistaminen toteuttaa ja on mukana matkailupalvelujen toteuttamisessa toisten apuna kuuntelee asiakas-kokemuksia toteuttaa tilanteen mukaisesti tai työryhmässä matkailupalveluja kuuntelee ja tiedustelee asiakaskokemuksia ja vie palautteen yrityksessä eteenpäin käsiteltäväksi toteuttaa tilanteen mukaisesti ja osittain itsenäisesti tai työryhmässä matkailu-palveluja ottaen huomioon asiakkaiden erityistarpeet ja -tilanteet kuuntelee ja kiinnostuneena tiedustelee asiakaskokemuksia, vie palautteen yrityksessä eteenpäin käsiteltäväksi ja osallistuu palautteen jälkeiseen kehittämiseen Oman toiminnan arviointi 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Turvallisuussuunnitelman noudattaminen Taloudellinen toiminta matkailupalvelun eri vaiheissa Laadukas toiminta huoltaa ohjattuna käytettyjä resursseja tai eläimiä, siistii toimintaympäristöt arvioi opastettuna oman toiminnan ja työn onnistumista sekä arvioi vahvuuksia ja kehittämistarpeita. huoltaa käytettyjä resursseja tai eläimiä, pitää oma-aloitteisesti toimintaympäristöt siistinä arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen onnistumista toteuttamisen eri vaiheissa sekä arvioi vahvuuksia ja mahdollisuuksia. toimii opastettuna turvallisuussuunnitelman mukaisesti palvelu-tilanteissa palvelun koko keston ajan toimii yrityksen liikeidean mukaisesti ja taloudellisesti selvittää opastettuna työtään koskevat laatuvaatimukset toimii ohjeen ja turvallisuussuunnitelman mukaisesti palvelun koko keston ajan toimii taloudellisesti käytettävissä olevat resurssit huomioiden, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä yrityksen liikeidean mukaisesti selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset huoltaa käytettyjä resursseja tai eläimiä oma-aloitteisesti, huolehtii toiminta-ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen onnistumista toteuttamisen eri vaiheissa, perustelee arviotaan sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia. toimii omatoimisesti palvelutilanteissa turvallisuus-suunnitelman mukaisesti palvelun koko keston ajan toimii tehokkaasti ja kustannustietoisesti käytettävissä olevat resurssit huomioiden ja toimii yrityksen liikeidean mukaisesti, myyntija markkinointihenkisesti sekä organisaation tuloksellisuutta edistävästi selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti arvioi opastettuna kestävän toimintatavan mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä arvioi kestävän toimintatavan mukaisia taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä arvioi kestävän toimintatavan mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä Toimintaympäristön mukaisen ja matkailupalvelussa tarvittavien resurssien käyttäminen ja huoltaminen toimii ohjattuna ympäristövastuullisesti toimii opastettuna työssään kustannustietoisesi käytettävissä olevat resurssit tai eläimet huomioiden palvelee asiakkaita myyntihenkisesti muun henkilöstön kanssa tietäen erilaisista kulttuuritaustoista toimii luontoa ja ympäristöä arvostaen ympäristövastuullisesti toimii työssään kustannustietoisesi käytettävissä olevat resurssit tai eläimet huomioiden palvelee asiakkaita markkinointi- ja myyntihenkisesti ottaen huomioon asiakkaiden kulttuuritaustan toimii luontoa ja ympäristöä arvostaen ympäristövastuullisesti toimii työssään ja työympäristössään itsenäisesti, tuloksellisesti ja kustannustietoisesti käytettävissä olevat resurssit tai eläimet huomioiden palvelee asiakkaita markkinoiden ja myyden sekä ottaa huomioon asiakkaiden kulttuuritaustan käsittelee ja käyttää toisen apuna matkailupalvelujen tavanomaisia resursseja käsittelee ja käyttää matkailupalvelujen erilaisia resursseja käsittelee ja käyttää itsenäisesti matkailupalvelujen erilaisia resursseja

23 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 20 (121) 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Yrityksen ja alueen matkailupalvelujen tarjoaminen ja tiedonhaku Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsin-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta muun kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky varastoi tai huoltaa resurssit ja tarvittaessa hoitaa eläimet tutuissa tilanteissa. varastoi tai huoltaa resurssit ja tarvittaessa hoitaa eläimet ohjeiden mukaan. vastaa matkailijoiden kysymyksiin, jotka kohdentuvat alueen keskeiseen palvelutarjontaan hakee ohjattuna tietoa matkailutuotteiden ja palvelujen kehittämisen tarpeista opastaa ja ohjaa asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa ja ohjaa asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa opastus- ja ohjaustilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä hoitaa opastus- ja ohjaustilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. vastaa matkailijoiden kysymyksiin ja kertoo keskeisimmistä alueen tuote- ja palvelutarjonnasta hakee yhteistyössä tietoa matkailutuotteiden ja palvelujen kehittämisen tarpeesta opastaa ja ohjaa asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa ja ohjaa asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa opastus- ja ohjaustilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa opastus- ja ohjaustilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. tekee yhteistyötä tavanomaisissa tilanteissa työyhteisössään noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössä hallitsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot huolehtii kannustettuna toimintaja työkyvystään tarvitsee tukea asiakas- ja työturvallisuuden varmistamisessa tekee yhteistyötä työyhteisössään ja ymmärtää, mitä laatu merkitsee asiakas-palveluiden tuottamisessa toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa työyhteisössä erilaisissa vuoro-vaikutustilanteissa hallitsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot huolehtii oma-aloitteisesti toiminta- ja työkyvystään toimii ohjeen mukaan erilaisissa asiakas- ja työturvallisuustilanteissa ja pyytää apua tarvittaessa varastoi tai huoltaa resurssit ja tarvittaessa hoitaa eläimet omaaloitteisesti ja itsenäisesti ja tekee ehdotuksia resurssien varastoinnin kehittämiseksi. vastaa matkailijoiden kysymyksiin ja kertoo oma-aloitteisesti laajasti alueen tuotteista ja palveluista sekä tapahtumista hakee itsenäisesti tietoa ja osaa tulkita matkailutuotteiden ja - palvelujen kehittämisen tarpeita opastaa ja ohjaa asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa ja ohjaa asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä opastaa ja ohjaa asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa ja ohjaa asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa ja ymmärtää laadun merkityksen ja toimii aktiivisesti sen mukaisesti ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän hallitsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti toiminta- ja työkyvystään toimii ennakoimattomissa asiakasja työturvallisuus-tilanteissa turvallisuus-suunnitelman mukaisesti ja pyytää apua tarvittaessa Ammattietiikka noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti

24 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 21 (121) noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMI- SESSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä työryhmän jäsenenä matkailutapahtumassa valitsemassaan yrityksessä tai organisaatiossa. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Opiskelija toimii avustajana matkailupalveluissa valitsemassaan tai hänelle osoitetussa matkailuympäristössä ja -tehtävissä, kuten erä-, luonto- ja kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, teema- ja huvipuistoissa, tapahtumissa ja festivaaleissa, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, ruokapalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai seikkailuissa. Näyttöpaikassa tulee olla matkailupalveluun liittyvät ja tarvittavat koneet, laitteet sekä välineet, varusteet tai eläimet joko työskentely- tai yhteistyöyrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan matkailupalvelujen toteuttamisprosessin hallinta ryhmän jäsenenä toimien kokonaan matkailupalvelujen toteuttamisen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan matkailupalvelujen toteuttamisen perustana olevan tiedon hallinnasta yrityksen matkailupalvelujen tarjoamien ja tiedonhaku elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä ammattietiikka. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia

25 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 22 (121) ovat esimerkiksi haastattelut, tehtävät, kokeet, portfoliot, toiminnalliset harjoitteet tai muut menetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Matkailupalvelujen toteuttamisen perustana olevan tiedon hallinnasta alueen matkailupalvelujen tarjoaminen ja tiedonhaku arvioidaan opintojaksossa Matkailupalvelujen toteuttaminen 2 Alakohtainen kielitaito (ruotsi, englanti) arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 30 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 1, 4,5 ov MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 2, 4 ov MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 3, 8 ov MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 4, 8 ov ENSIAPU 2, 0,5 ov MATKAILURUOTSI 2, 1 ov MATKAILUENGLANTI 2, 2 ov VALINNAINEN KIELI, 2 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 1, 4,5 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailupalvelujen toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa käsitellä, käyttää, huoltaa ja varastoida ohjattuna käytettyjä resursseja ja siistii toimintaympäristöt. opiskelija on suorittanut matkailualan turvallisuuspassin, osaa toimia opastettuna turvallisuussuunnitelman mukaisesti palvelutilanteessa palvelun koko keston ajan, hallitsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot

26 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 23 (121) opiskelija osaa selvittää opastettuna työtään koskevat laatuvaatimukset, arvioi opastettuna kestävän toimintatavan mukaisia ympäristöratkaisuja ja toimii ohjattuna ympäristövastuullisesti opiskelija osaa toimia opastettuna työssään kustannustietoisesi käytettävissä olevat resurssit huomioiden opiskelija osaa palvella asiakkaita myyntihenkisesti muun henkilöstön kanssa tietäen erilaisista kulttuuritaustoista, kuuntelee asiakaskokemuksia opiskelija selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä opiskelija osaa huolehtia kannustettuna toiminta- ja työkyvystään, tarvitsee tukea asiakas- ja työturvallisuuden varmistamisessa opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista opiskelija osaa arvioida opastettuna oman toiminnan ja työn onnistumista sekä arvioida vahvuuksia ja kehittämistarpeita Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 2, 4 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailupalvelujen toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa toteuttaa matkailupalvelun työryhmän jäsenenä. Hän pukeutuu sääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla, perehtyy työ- ja asiakastilanteiseen, huolehtii palvelujen toimintaympäristön siisteydestä, suunnittelee tutussa tilanteessa oman työnsä ja tekee matkailupalvelujen toteutusta varten tarvittavia valmistelutöitä opiskelija tuntee alueen matkailupalveluja, osaa etsiä tietoa vastatakseen matkailijoiden kysymyksiin, jotka kohdentuvat alueen keskeiseen palvelutarjontaan opiskelija osaa hakea ohjattuna tietoa matkailutuotteiden ja -palvelujen kehittämistarpeista opiskelija osaa opastaa ja ohjata asiakkaita matkailupalveluihin suomen kielellä ja englannin kielellä opiskelija tekee yhteistyötä tavanomaisissa tilanteissa työyhteisössään, noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössä Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti.

27 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 24 (121) Englannin- ja ruotsinkielet arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. Valinnainen kieli arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai opiskelijan halutessa arvosanalla T1-K3. MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAMINEN 3 ja 4, 16 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T1. OPINNÄYTE Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy koulutusohjelmaopintoihin. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi matkailupalvelutuote tai paketti, sekä sen suunnittelun ja toteutuksen dokumentointi ammatillisiin opintoihin liittyvä työnäyte tai esitys ja sen dokumentointi matkailualan ammatillista kasvua ja osaamista esittelevä portfolio opinnäyte pitää sisällään toiminnallisen osion lisäksi kirjallisen raportoinnin opinnäyte voi olla yksilötyö tai työryhmässä toteutettu, jolloin kunkin työryhmän jäsenen osuus tulee voida arvioida erikseen Opinnäytteessään opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. 4.3 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma matkailuvirkailija 30 ov Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 30 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija esittelee, suosittelee ja neuvoo matkailupalvelujen suunnittelussa, valintojen tekemisessä ja ostamisessa myy ja tekee varauksia hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hankkii asiakkaan tarvitsemaa tietoa matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa olevia tietojärjestelmiä hyödyntäen

28 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 25 (121) tekee yhteistyötä matkailupalvelujen tuottajien kanssa sopii maksutavoista ja tarvittaessa ottaa vastaan maksun eri maksutavoilla varmistaa asiakastyytyväisyyden osallistuu tarvittavien neuvonta- tai informaatiomateriaalien tekemiseen arvioi omaa työtä ja toimintaansa. 1. Työprosessin hallinta Myynti- ja neuvonta-tilanteeseen valmistautuminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. pukeutuu yrityksen tai organisaation pukeutuu yrityksen tai organi- pukeutuu yrityksen tai organi- sääntöjen mukaisesti ja saation sääntöjen mukaisesti ja saation sääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla tilanteeseen sopivalla tavalla tilanteeseen sopivalla tavalla Asiakas-tarpeiden ja toiveiden tiedustelu ja matkailupalvelujen selvittäminen valmistelee ohjattuna työympäristönsä ja tarvittavat koneet ja laitteet myynti- ja neuvontatoimintaa varten sekä huolehtii tai tarkistaa asiakastilojen siisteyden kohtaa asiakkaan ja käyttää ohjattuna yrityksen tavan-omaisia tiedon hankintatapoja selvittäessään tavanomaisia kohdevaihtoehtoja valmistelee ohjeen mukaan työympäristönsä ja tarvittavat koneet ja laitteet myynti- ja neuvontatoimintaa varten sekä huolehtii tai tarkistaa, että asiakastilat ovat siistit ja viihtyisät kohtaa asiakkaan ja selvittää, varmistaa ja tarkentaa kysymyksillä, että ymmärtää asiakkaan tarpeita valmistelee omatoimisesti työympäristönsä ja tarvittavat koneet ja laitteet myynti- ja neuvontatoimintaa varten sekä huolehtii tai tarkistaa omaaloitteisesti, että asiakastilat ovat siistit ja viihtyisät kohtaa asiakkaan itsenäisesti, selvittää, varmistaa ja tarkentaa kysymyksillä, että ymmärtää asiakkaan tarpeita, toiveita ja ongelmia Palvelujen ja vaihtoehtojen esitteleminen ja suositteleminen Matkailupalvelujen myynti ja varausten tekeminen esittelee toimipaikkansa yleisimpiä tuotteita ja niiden hintoja sekä välittää matkaesitteissä olevaa tietoa vastaanottaa tavanomaisen toimeksiannon, avustaa tavallisimpien matkailupalvelujen varaamisessa ja myymisessä valitsee sopivat tiedon hankintatavat ja selvittää tavanomaisia kohde- ja palveluvaihtoehtoja asiakkaille esittelee hankkimansa tiedon ja suunnittelemansa tuotteen tai palvelun sekä antaa asiakkaalle riittävät tiedot ostopäätöstä varten vastaanottaa tavanomaisen toimeksiannon, varaa ja myy matkailupalveluja sekä tarjoaa oheistuotteita valitsee itsenäisesti ja toimeksiannon kannalta olennaiset tiedon hankintatavat sekä selvittää erilaisille asiakkaille sopivia kohde- ja palveluvaihtoehtoja esittelee erihintaisia matkustusvaihtoehtoja ja neuvottelee asiakkaan kanssa niiden eduista ja haitoista, sekä antaa asiakkaalle riittävät tiedot ostopäätöstä varten, perustelee ja antaa lisätietoja tarvittaessa, tukee asiakasta ostopäätöksen tekemisessä vastaanottaa toimeksiannon, varaa ja myy erilaisia matkailupalveluja sekä tarjoaa ja myy oheistuotteita ja lisäpalveluja asiakkaalle Asiakastyytyväisyyden varmistaminen sopii ja hoitaa avustettuna maksutavat tulostaa asiakkaan dokumentit ja antaa ne asiakkaalle sekä sopii myöhemmin toimitettavan materiaalin ja dokumentit vastaanottaa asiakaspalautetta omasta toiminnastaan sopii ja hoitaa maksutavat tai - järjestelyt tulostaa ja antaa asiakkaalle asiaankuuluvat dokumentit sekä sopii itsenäisesti ja tiimin avustuksella myöhemmin toimitettavan materiaalin ja dokumentit ja toimittaa ne ajallaan vastaanottaa asiakaspalautetta omasta ja yrityksen toiminnasta, viestii palautteen eteenpäin sopii ja hoitaa oma-aloitteisesti maksutavat tai järjestelyt tulostaa ja antaa asiakkaalle asiaankuuluvat dokumentit sekä sopii itsenäisesti myöhemmin toimitettavat dokumentit ja toimittaa ne ajallaan varmistaa asiakastyytyväisyyden tarjoamalla esim. apua ja neuvoja, jos asiakas niitä vielä tarvitsee vastaanottaa ja aktiivisesti kerää

29 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 26 (121) Oman toiminnan arviointi 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Taloudellisen ja kestävän toimintatavan noudattaminen palvelun eri vaiheissa Laadukas toiminta Toimistoohjelmien ja varausjärjestelmän käyttö Neuvonta- ja informaatiomateriaalin tekeminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Matkailu- ja palvelu-tarjonnan tietojen välittäminen Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Markkinointihenkisesti toimiminen sekä alan yritys-toiminnan arviointi Asiakaspalvelijana toimiminen suomenkielisillä Asiakaspalvelijana toimiminen ruotsinkielisillä arvioi opastettuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia matkailualalla. toimii kustannustietoisesti ja kestävää toimintatapaa noudattaen selvittää opastettuna työtään koskevat laatuvaatimukset käyttää ohjatusti yrityksen käytössä olevia toimistosovelluksia ja varausjärjestelmiä käyttää dokumenttien tekemiseen tarvittavia työvälineitä toimii neuvontamateriaalia tuottavan työryhmän avustavana jäsenenä ohjatusti. toimii kustannus-tietoisesti käytettävissä olevat resurssit huomioiden yrityksen liikeidean mukaisesti ja kestävää toimintatapaa noudattaen selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia toimistosovelluksia ja varausjärjestelmiä käyttää matkaan liittyvien dokumenttien tekemiseen tarvittavia työvälineitä toimii neuvontamateriaalia tuottavan työryhmän avustavana jäsenenä. käyttää dokumentteja esitellessään asiakkaalle tavanomaisia matkailupalvelujen tietoja laskee opastettuna tuotteen tai palvelun kustannuksia esittelee asiakkaille alueen keskeisiä palveluja Asiakaspalvelijana toimi- palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelu-tilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy välittää asiakkaille tietoa tavallisimmista matkailupalveluista huomioiden asiakkaan kulttuuritaustan laskee ohjeen mukaan tuotteen tai palvelun kustannuksia ja tietää pääosin kustannusten muodostumisen periaatteita markkinoi erilaisissa tilanteissa alueen tuotteita ja palveluja, selvittää niiden vahvuuksia ja kehittymis-mahdollisuuksia palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä asiakaspalautetta matkakohteista sekä omasta ja koko yrityksen toiminnasta, käsittelee palautteen ja viestii sen eteenpäin yrityksen ohjeiden mukaisesti arvioi oma-aloitteisesti oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia matkailualalla. toimii tehokkaasti ja kustannustietoisesti käytettävissä olevat resurssit huomioiden sekä toimii yrityksen liikeidean mukaisesti ja kestävää toimintatapaa noudattaen selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia toimistosovelluksia, varausjärjestelmiä sekä hyödyntää erilaiset kirjallisia ja sähköisiä apuvälineitä käyttää matkaan liittyvien dokumenttien tekemiseen tarvittavia työvälineitä tuottaa neuvontamateriaalia oman paikkakunnan palveluista työryhmän jäsenenä. välittää ja tulkitsee tietoa keskeisten kohdemaiden matkailullisista piirteistä ja koti- ja ulkomaiden matkakohteiden sijainnista, luonteesta ja palveluista laskee työssään tuotteen tai palvelun kustannuksia ja tietää kustannusten muodostumisen periaatteita markkinoi aktiivisesti asiakkaille tuotteita ja palveluja sekä seuraa aktiivisesti matkailu- ja kuljetuspalvelujen tarjonnan kehitystä ja kehittämisen mahdollisuuksia, arvioi alan liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palveluti-

30 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 27 (121) minen muulla kielellä Asiakaspalvelijana toimiminen vieraskielisessä koulutuksessa Työtä ja toimintaa koskevien sääntöjen ja säädösten noudattaminen Työ-suhteensopimuksen ja TES:n noudattaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö auttavasti palvelu-tilanteessa yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen koulutus-kielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä alan toimintaa koskevia säädöksiä toimii ohjatusti työssään työsuojelu-määräysten mukaisesti ja noudattaa työehto-sopimusta toimii noudattaen työelämävelvollisuuksia, oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelu-tilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä alan toimintaa koskevia säädöksiä toimii työssään työsuojelumääräysten mukaisesti ja noudattaa työehto-sopimusta toimii noudattaen työelämävelvollisuuksia, oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. muuttaa toimintaansa ohjattuna toimii työssään ohjeistuksen mukaisesti tekee yhteistyötä tavanomaisissa tilanteissa työyhteisössään muuttaa ja kehittää toimintaansa palautteen pohjalta toimii itsenäisesti tai tilanteen vaatiessa tiimin kanssa tekee yhteistyötä työyhteisössään lanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä alan toimintaa koskevia säädöksiä toimii työssään työsuojelumääräysten mukaisesti ja noudattaa työehtosopimusta toimii noudattaen työelämävelvollisuuksia, oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. arvioi toimintaansa ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita sekä toimii asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi toimii itsenäisesti ja tiimissä löytäen ratkaisuja sovellettaviksi eri tilanteissa tekee työyhteisössään yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa työ-yhteisössä erilaisissa vuoro-vaikutustilanteissa ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ohjattuna siistii toimintaympäristön yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti huolehtii kannustettuna toimintaja työkyvystään pitää oma-aloitteisesti toimintaympäristön siistinä yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti huolehtii oma-aloitteisesti toiminta- ja työkyvystään huolehtii toiminta-ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä ottaa huomioon tiimin muut jäsenet huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti toiminta- ja työkyvystään Ammattietiikka noudattaa vaitiolo-velvollisuutta noudattaa vaitiolo-velvollisuutta noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. toimii kestävän toimintatavan mukaisesti.

31 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 28 (121) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MATKAILUPALVELUJEN MYYNNISSÄ JA NEUVONNASSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myynti- ja neuvontatehtävissä palvellen eri kieli- ja kulttuuritaustaisia asiakkaita myynti- ja neuvontapalveluja tarjoavassa yrityksessä tai organisaatiossa tai muussa vastaavassa paikassa. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Opiskelija tekee työryhmän jäsenenä myös neuvonta- tai informaatio-materiaaleja ja toimii yhteistyössä liikenneyhtiöiden, majoitus- ja ravitsemis-yritysten tai muiden toimijoiden kanssa. Näyttöpaikassa tulee olla tiedon hankintaan ja viestintään tarvittavat välineet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan matkailupalvelujen myynti- ja neuvontaprosessin hallinta kokonaan matkailupalvelujen myynnin ja neuvonnan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan matkailupalvelujen myynnissä ja neuvonnassa tarvittavan tiedon hallinnasta matkailu- ja palvelutarjonnan tietojen välittäminen, markkinointihenkisesti toimiminen sekä alan yritystoiminnan arviointi, työtä ja toimintaa koskevien sääntöjen ja säädösten noudattaminen, työsuhteen, -sopimuksen ja TES:n noudattaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi haastattelut, tehtävät, kokeet, portfoliot, toiminnalliset harjoitteet tai muut menetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Työn perustana olevasta tiedonhallinnasta: Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta arvioidaan opintojaksossa Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 2 Alakohtainen kielitaito ruotsin ja englannin osalta arvioidaan opintokokonaisuudessa Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä.

32 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 29 (121) Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 30 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 1, 4,5 ov MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 2, 4 ov MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 3, 8 ov MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 4, 8 ov ENSIAPU 2, 0,5 ov MATKAILURUOTSI 2, 1 ov MATKAILUENGLANTI 2, 2 ov VALINNAINEN KIELI, 2 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 1, 4,5 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailupalvelujen myyntiin ja neuvontaan liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa valmistautua matkailupalvelujen myynti- ja neuvontatilanteeseen. Hän osaa pukeutua sääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän osaa toimia työssään ohjeistuksen mukaisesti opiskelija osaa vastaanottaa tavanomaisen toimeksiannon, avustaa tavallisimpien matkailupalvelujen varaamisessa ja myymisessä, tietää matkamyynnissä käytetyt maksutavat, laskee opastettuna tuotteen tai palvelun kustannuksia opiskelija selviää palvelutilanteesta auttavasti ruotsin kielellä opiskelija osaa toimia kustannustietoisesti ja kestävää toimintatapaa noudattaen, hän osaa selvittää opastettuna työtään koskevat laatuvaatimukset opiskelija osaa käyttää ohjatusti yrityksen käytössä olevia toimistosovelluksia ja varausjärjestelmiä ja käyttää matkustusdokumenttien tekemiseen tarvittavia työvälineitä, hän osaa tulostaa asiakkaan dokumentit opiskelija osaa toimia neuvontamateriaalia tuottavan työryhmän avustavana jäsenenä ohjatusti opiskelija osaa vastaanottaa asiakaspalautetta omasta toiminnastaan, arvioida opastettuna oman toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä muuttaa toimintaansa ohjattuna

33 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 30 (121) opiskelija tuntee vaitiolovelvollisuuden periaatteen, toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista opiskelija tuntee työsuojelumääräykset ja työehtosopimuksen Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 2, 4 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailupalvelujen myyntiin ja neuvontaan liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija tuntee ja osaa esitellä yleisimpiä matkailutuotteita ja niiden hintoja sekä välittää matkaesitteissä olevaa tietoa opiskelija osaa käyttää ohjattuna tavanomaisia tiedon hankintatapoja selvittäessään tavanomaisia kohdevaihtoehtoja opiskelija osaa käyttää dokumentteja esitellessään asiakkaalle tavanomaisia matkailupalvelujen tietoja opiskelija osaa esitellä asiakkaille alueen keskeisiä palveluja opiskelija osaa palvella asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opiskelija noudattaa työyhteisön sääntöjä sekä alan toimintaa koskevia säädöksiä Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti Englannin- ja ruotsinkielet arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta MATKAILUPALVELUJEN MYYNTI JA NEUVONTA 3 ja 4, 16 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla.

34 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 31 (121) Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T1. OPINNÄYTE Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy koulutusohjelmaopintoihin. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi matkailupalvelutuote tai paketti, sekä sen suunnittelun ja toteutuksen dokumentointi ammatillisiin opintoihin liittyvä työnäyte tai esitys ja sen dokumentointi matkailualan ammatillista kasvua ja osaamista esittelevä portfolio opinnäyte pitää sisällään toiminnallisen osion lisäksi kirjallisen raportoinnin opinnäyte voi olla yksilötyö tai työryhmässä toteutettu, jolloin kunkin työryhmän jäsenen osuus tulee voida arvioida erikseen Opinnäytteessään opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 40 ov Majoituspalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja hoitaa varausjärjestelyjä, vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita valmistaa aamiaisia, laittaa niitä tarjolle tai pakkaa ja kuljettaa asiakkaille perii maksuja tai välittää tietoja laskutusta varten. 1. Työ-prosessin hallinta Asiakastilojen kunnostaminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. kunnostaa ja huoltaa ohjattuna kunnostaa ja huoltaa ohjeen mukaan kunnostaa ja huoltaa itsenäisesti majoitus-tilat ja tarvittaessa majoitustilat ja tarvittaessa majoitus-tilat ja tarvittaessa lämmittää saunan ja kunnostaa lämmittää saunan ja kunnostaa lämmittää saunan ja kunnostaa

35 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 32 (121) Asiakkaan vastaan-ottaminen ja majoittaminen Palvelun päättäminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Asiakas- ja työtilojen puhtaanapidosta huolehtiminen Aamiaisen järjestäminen Majoituksen varaus- ja maksukäytänteiden hoitaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Erilaisten majoitus-palvelujen ja toimintaympäristöjen vertailu Aamiaisen elintarvikkeiden ja valmistus-välineiden käyttö myös saunatilat huolehtii ohjattuna ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä lajittelee jätteet tervehtii ja huomioi asiakkaat ja palvelee matkailijoita tavanomaisissa tilanteissa tiedustelee ohjattuna asiakkaiden tarpeita ja toiveita sekä esittelee asiakkaille toimipaikan palveluja ja mahdollisuuksia kiittää asiakasta ja toivottaa terve-tulleeksi uudestaan, perii maksun ohjatusti eri maksutavoilla ja ottaa vastaan palautteen. myös saunatilat huolehtii ohjeen mukaan ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä lajittelee jätteet tervehtii ja huomioi asiakkaat ja palvelee matkailijoita eri tilanteissa tiedustelee asiakkaiden tarpeita ja toiveita oma aloitteisesti sekä esittelee asiakkaille toimipaikan vaihtoehtoisia palveluja ja mahdollisuuksia kiittää asiakasta ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan, perii maksun eri maksutavoilla ja tiedustelee palautetta ohjeen mukaan. valitsee ja käyttää ohjatusti puhtaanapidossa tarvittavia menetelmiä, aineita ja välineitä hoitaa ohjatusti toimipaikan liikeidean mukaisen aamiaistarjoilun aamiaishuoneessa tai pakkaa aamiaisen ja huolehtii kuljettamisen asiakkaille toimii hygieniavaatimusten mukaisesti hoitaa astiahuollon ja keittiön puhtaanapidon tarviten toisinaan apua toimii ohjattuna toimipaikan varauskäytänteen mukaisesti ja tavanomaisissa tilanteissa perii maksun tai välittää tiedot laskutusta varten. valitsee ja käyttää itsenäisesti tarkoituksenmukaisia puhtaanapidossa tarvittavia menetelmiä, aineita ja välineitä hoitaa toimipaikan liikeidean mukaisen aamiaistarjoilun aamiaishuoneessa tai pakkaa aamiaisen ja huolehtii kuljettamisen asiakkaille toimii hygieniavaatimusten mukaisesti hoitaa ohjeiden mukaan astiahuollon ja keittiön puhtaanapidon toimii toimipaikan varauskäytänteen mukaisesti, tekee varauksia, vastaanottaa asiakkaita ja hoitaa maksujärjestelyt tai laskuttaa asiakasta. huomioi omassa työssään erilaisten aamiaismajoitusta tarjoavien toimi-paikkojen toiminta- ja palvelutapoja perehtyy aamiaisen valmistuksessa käytettäviin raakaaineisiin ja valmistusvälineisiin ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti tarviten toisinaan apua. huomioi oman toimintaympäristön toiminnassa erilaisten aamiaismajoitusta tarjoavien toimipaikkojen toiminta- ja palvelutapoja perehtyy aamiaisen valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin, niiden valmistusvälineisiin ja käyttää niitä tarkoituksen-mukaisesti. myös saunatilat huolehtii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä lajittelee jätteet tervehtii, huomioi asiakkaat toimipaikan toimintatavan mukaisesti ja palvelee matkailijoita eri tilanteissa tiedustelee asiakkaiden tarpeita ja toiveita oma-aloitteisesti sekä esittelee asiakkaille vaihtoehtoisia palveluja ja mahdollisuuksia, löytää erilaisille asiakkaille vaihto-ehtoisia palveluja toimipaikasta tai ympäristöstä kiittää asiakasta ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan, perii maksun eri maksutavoilla ja tiedustelee aktiivisesti palautetta. valitsee ja käyttää tilanteen mukaan, itsenäisesti ja omaaloitteisesti tarkoituksenmukaisia puhtaanapidossa tarvittavia menetelmiä, aineita ja välineitä hoitaa omatoimisesti toimipaikan liikeidean mukaisen aamiaistarjoilun aamiaishuoneessa tai pakkaa aamiaisen ja huolehtii kuljettamisen asiakkaille toimii hygieniavaatimusten mukaisesti hoitaa itsenäisesti astiahuollon ja keittiön puhtaanapidon toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti toimipaikan varauskäytänteen mukaisesti, tekee varauksia, vastaanottaa asiakkaita ja hoitaa maksu-järjestelyt tai laskuttaa asiakasta, kokemusten perusteella ideoi ja antaa kehittämis-ehdotuksia toimipaikan majoituspalvelutoimintaan. vertailee palvelutarjontaa ja erilaisten aamiais-majoitusta tarjoavien toimipaikkojen toiminta- ja palvelutapoja suhteessa muihin majoituspalvelu-yrityksiin tuntee aamiaisen valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ja valmistaa niistä itsenäisesti erilaisia ja laadukkaita aamiaisia.

36 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 33 (121) 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka viestii tavan-omaisissa tilanteissa asiallisesti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti palvellessaan asiakkaita tekee työryhmän mukana yhteistyötä työpaikassaan muiden tahojen kanssa toimii ohjattuna oman, työyhteisön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi turvallisuussuunnitelman mukaisesti noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti viestii asiallisesti, tilanteen huomioiden ja hyvien käytöstapojen mukaisesti palvellessaan asiakkaita tekee itsenäisesti yhteistyötä työpaikassaan muiden tahojen kanssa toimii ohjeen mukaan oman, työyhteisön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi turvallisuus-suunnitelman mukaisesti noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti viestii erilaisissa tilanteissa asiallisesti, tilanteen huomioiden ja hyvien käytöstapojen mukaisesti palvellessaan asiakkaita tekee oma-aloitteisesti ja aktiivisesti yhteistyötä työpaikassa ja toimintaympäristön muiden tahojen kanssa toimii itsenäisesti oman, työyhteisön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi turvallisuus-suunnitelman mukaisesti noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työ-aikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MAJOITUSPALVELUISSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa leirintäalueilla, loma- ja mökkikylissä, maaseutumatkailuyrityksissä, aamiaismajoitusyrityksissä tai muissa vastaavissa pienimuotoisissa matkailijoita majoittavissa yrityksissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan majoituspalvelujen työprosessin hallinta kokonaan majoituspalveluissa käytettävien työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan majoituspalvelutyön perustana olevan tiedon hallinnasta aamiaisen elintarvikkeiden ja valmistusvälineiden käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus ja toimintakyky ja ammattietiikka. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät.

37 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 34 (121) MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Majoituspalvelutyön perustana olevan tiedon hallinnasta arvioidaan erilaisten majoituspalvelujen ja toimintaympäristöjen vertailu Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MAJOITUSPALVELUT 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MAJOITUSPALVELUT, 2-6 ov MAJOITUSPALVELUT TOP, 4-8 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. MAJOITUSPALVELUT, ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa majoituspalvelujen työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija tuntee erilaisia majoituspalveluja ja toimintaympäristöjä sekä osaa vertailla erilaisia toiminta- ja palvelutapoja opiskelija tietää ja osaa käyttää aamiaisen elintarvikkeita ja valmistusvälineitä kestävän toimintatavan mukaisesti, tarviten toisinaan apua opiskelija viestii tavanomaisissa tilanteissa asiallisesti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti opiskelija tekee työryhmän mukana yhteistyötä, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. MAJOITUSPALVELUT TOP, 4-8 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

38 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 35 (121) suunnittelee markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa osallistuu yrityksen tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen seuraa markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista. 1. Työprosessin hallinta Matkailu-palvelun markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnitteleminen Matkailu-palvelun markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttaminen Markkinointiviestinnän toimenpiteiden seuraaminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Markkinointiviestinnän toimenpiteisiin liittyvän materiaalin tekeminen ja jakaminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee markkinointiviestintää suunnittelee markkinointiviestintää opastettuna työryh- työryhmässä yrityksen asiakas- mässä yrityksen asiakasryhmille ryhmille tai yhteismarkkinointiorganisaatiossa tai yhteis-markkinointiorganisaatiossryhmille laatii opastettuna työryhmässä matkailutuotteelle tai -palvelulle markkinointi-viestinnän suunnitelman toteuttaa ohjattuna markkinointiviestinnän toimenpiteitä seuraa ohjattuna markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumisia. laatii työryhmässä matkailutuotteelle tai -palvelulle markkinointiviestinnän suunnitelman toteuttaa markkinointi-viestinnän toimenpiteitä seuraa markkinointi-viestinnän toimenpiteiden onnistumisia. tuottaa opastettuna työryhmässä tai sen sopiman tavan mukaan markkinointi-viestinnän materiaalia käyttää sähköistä viestintää, tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia tarviten joskus ohjausta tuottaa ohjeen mukaan työryhmässä tai sen sopiman tavan mukaan markkinointi-viestinnän materiaalia käyttää sähköistä viestintää, tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia suunnittelee ja ideoi markkinointiviestintää työryhmässä yrityksen asiakasryhmille tai yhteismarkkinointi-organisaatiossa tai etsii uusia kohdealueita ja asiakasryhmiä laatii työryhmässä toteuttamiskelpoisen markkinointiviestinnän suunnitelman matkailu-tuotteelle tai -palvelulle toteuttaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti markkinointiviestinnän toimenpiteitä seuraa markkinointi-viestinnän toimenpiteiden onnistumisia ja tekee tarvittavia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. tuottaa omatoimisesti työryhmässä tai sen sopiman tavan mukaan markkinointiviestinnän materiaalia käyttää sähköistä viestintää, tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia monipuolisesti Markkinatutkimusten käyttäminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakas-, tuote- ja palvelutuntemuksen osoittaminen valitsee ja käyttää ohjatusti työryhmässä työ-paikalle tai yhteismarkkinointiin sopivia jakelukanavia hyödyntää ohjatusti erilaisia asiakas-tutkimuksia ja tilastoja. valitsee ja käyttää työryhmässä yrityksen omia tai yhteismarkkinointiin sopivia jakelukanavia hyödyntää erilaisia asiakastutkimuksia ja tilastoja. hakee ja löytää asiakas- ja tuotetietoa opastettuna hyödyntää tietoa laatiessaan hakee ja löytää asiakas- ja tuotetietoa valitsee ja käyttää yrityksen omia tai yhteismarkkinointiin sopivia ja tarkoituksen-mukaisia jakelukanavia hyödyntää omatoimisesti erilaisia asiakastutkimuksia ja tilastoja. hyödyntää tietoa laatiessaan erilaihakee ja löytää asiakas- ja tuotetietoa oma-aloitteisesti ja tilannetajuisesti hyödyntää tietoa luovasti laaties-

39 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 36 (121) Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsin-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta muulla kielellä Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa Markkinointiviestintään budjetoiminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka toisten apuna erilaisille kohderyhmille näiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaavia markkinointiviestinnän materiaaleja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelu-tilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä tarkastelee ohjattuna markkinointi-viestinnän budjetoinnin perusteita. sille kohderyhmille näiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaavia markkinointiviestinnän materiaaleja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelu-tilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelu-tilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä laatii pienimuotoisen markkinointiviestinnän budjetin työryhmän jäsenenä. löytää ohjatusti erilaisia tapoja toteuttaa markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakkaille tai asiakasryhmille esittelee, myy tai markkinoi ohjatusti matkailutuotteita tai - palveluja noudattaa vaitiolovelvollisuutta löytää erilaisia tapoja toteuttaa markkinointi-viestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakkaille tai asiakasryhmille esittelee, myy tai markkinoi matkailu-tuotteita tai palveluja noudattaa vaitiolovelvollisuutta saan erilaisille kohderyhmille näiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaavia markkinointiviestinnän materiaaleja palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä laatii pienimuotoisen markkinointiviestinnän budjetin. löytää sopivia ja tarkoituksenmukaisia tapoja toteuttaa markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakkaille tai asiakasryhmille esittelee, myy tai markkinoi erilaisissa tilanteissa matkailutuotteita tai -palveluja noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOIN- TIVIESTINNÄSSÄ Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä matkailupalvelujen markkinointiviestinnän toimenpiteitä matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, majoitusalan yrityksessä, ravintolassa, leirintäalueella, maatilamatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa organisaatiossa.

40 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 37 (121) Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja seuraa työryhmässä matkailuyrityksen markkinointiviestinnän toimenpiteitä. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan matkailupalvelujen markkinointiviestinnän työprosessien hallinta ryhmän jäsenenä toimien kokonaan matkailupalvelujen markkinointiviestinnän työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan matkailupalvelujen markkinointiviestinnän perustana olevan tiedon hallinnasta asiakas-, tuote- ja palvelutuntemuksen osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Matkailupalvelujen markkinointiviestinnän perustana olevan tiedon hallinnasta arvioidaan markkinointiviestinnän budjetoiminen alakohtainen kielitaito Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 1, 2 ov MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 2, 0 2 ov MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ TOP, 6 8 ov

41 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 38 (121) Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 1 ja 2, 2-4 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailupalvelujen markkinointiviestintään liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa laatia opastettuna työryhmässä matkailutuotteelle tai -palvelulle pienimuotoisen markkinointiviestinnän suunnitelman, toteuttaa ohjattuna markkinointiviestinnän toimenpiteitä sekä seurata niiden onnistumisia. Hän osaa ottaa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kestävän toimintatavan. Hän osaa tarkastella ohjattuna markkinointiviestinnän budjetoinnin perusteita. opiskelija osaa hakea opastettuna asiakas- ja tuotetietoa, jota hän osaa hyödyntää ohjatusti opiskelija osaa hyödyntää erilaisia jakelukanavia laatiessaan yhdessä toisten kanssa asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin vastaavia markkinointiviestinnän materiaaleja opiskelija osaa käyttää sähköistä viestintää, tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia tarviten joskus ohjausta. Hän osaa hyödyntää ohjatusti erilaisia asiakastutkimuksia ja tilastoja opiskelija osaa palvella asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä sekä toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. Markkinointiviestinnän budjetoiminen arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. Englannin- ja ruotsin kielitaito arvioidaan arvosanalla. T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ TOP, 6-8 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla.

42 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 39 (121) Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin sopivia asiakaslähtöisiä matkailutuotteita, tuotekokonaisuuksia tai palveluja kokoaa yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista matkapaketteja tai matkailupalveluja hinnoittelee työryhmässä tuotteita, palveluja tai tuotekokonaisuuksia tuottaa tai päivittää työryhmässä esittelymateriaalia. 1. Työprosessin hallinta Matkailupalvelujen suunnitteleminen ja hinnoitteleminen Esittelymateriaalin tuottaminen Tuotteen testaaminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tieto-verkkojen ja ohjelmien käyttäminen sekä tietojen käsitteleminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. kokoaa matkailu-tuotteita tai - kokoaa ja hinnoittelee matkailutuotteita ideoi, suunnittelee, kokoaa ja palveluja yksittäisille asiakkaille tai -palveluja erilaisille hinnoittelee erilaisille asiakas- tai ryhmille työryhmän jäsenenä asiakasryhmille ryhmille tarkoitettuja matkailutuotteita tai -palveluja tarjoten valmistaa työryhmän jäsenenä tuotteesta kertovaa esittelymateriaalia testaa työryhmässä opastettuna uutta tuotetta tai palvelua, arvioi sen toimivuutta ja kiinnostavuutta. valmistaa esittely-materiaalia työryhmässä luoden myös uutta tai päivittää Internet-sivuja testaa työryhmän kanssa uutta tuotetta tai palvelua, arvioi sen toimivuutta ja kiinnostavuutta. käyttää tuotteistamisessa ja tuottamisessa tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia avustettuna/ työryhmän jäsenenä käyttää tuotteistamisessa ja tuottamisessa tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia erilaisia vaihtoehtoja valmistaa esittely-materiaalia tai Internet-sivuja työryhmässä aktiivisesti toimien testaa työryhmän kanssa uutta tuotetta tai palvelua, arvioi sen toimivuutta ja kiinnostavuutta sekä tekee työryhmässä tarvittavat tuotteistamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet. käyttää tuotteistamisessa tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti Yhteistyön tekeminen matkailutuotteiden ja palvelujen suunnittelussa päivittää Internet-sivuja ryhmän jäsenenä tai avustettuna ottaa ohjatusti kontakteja ja toimii annettujen ohjeiden mukaan työryhmässä. tekee tai päivittää työryhmässä Internet-sivuja tai muuta sähköistä materiaalia toimii työryhmässä, joka ottaa kontakteja toimii yhteistyössä palvelujen tuottajien ja toteuttajien kanssa. tekee työryhmässä Internetsivuja tai muuta sähköistä materiaalia toimii aktiivisesti työryhmässä, joka ottaa kontakteja toimi yhteistyössä palvelujen tuottajien ja toteuttajien kanssa.

43 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 40 (121) 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakastuntemuksen ja matkailukausien hyödyntäminen Taloudellisesti toimiminen Tuotteiden ja palvelujen hinnoitteleminen Säädösten mukaan toimiminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuoro-vaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka hyödyntää työssään tietoa asiakas-ryhmien tuntemuksesta ja matkailun kausi-vaihteluista toimii opastettuna taloudellisesti ottaen huomioon matkailutuotteiden ja palvelujen kustannusten muodostumisen ja miten itse voi vaikuttaa tulokseen osallistuu työryhmässä tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluun opastettuna soveltaa tuotteisiin ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistuksia. käyttää asiakas-ryhmien tuntemusta ja matkailun kausivaihteluiden tietämystä hyödyksi tuotteistamisessa työryhmän jäsenenä toimii työssään taloudellisesti ohjeen mukaan ottaen huomioon matkailu-tuotteiden ja - palvelujen kustannusten muodostumisen ja miten itse vaikuttaa tulokseen hinnoittelee ohjeen mukaan tuotteita tai palveluja ja arvioi hinnan muodostumista työtiimissä soveltaa tuotteisiin ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistuksia ohjeen mukaan. toimii yhteistyö-tahojen kanssa sekä työyhteisössä asiallisesti ja kohteliaasti arvioi omaa työtään ja opettelee uutta pyydettäessä noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii yhteistyö-tahojen kanssa sekä työyhteisössä asiallisesti ja kohteliaasti ottaen huomioon yksilöllisyyden arvioi omaa työtään ja on halukas oppimaan uutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista soveltaa ja hyödyntää asiakasryhmien tuntemusta ja matkailun kausivaihteluiden tietämystä tuotteistamisessa työryhmän jäsenenä toimii työssään taloudellisesti ja omatoimisesti ottaen huomioon matkailu-tuotteiden ja palvelujen kustannusten muodostumisen ja miten itse aktiivisesti vaikuttaa tulokseen hinnoittelee tuotteita tai palveluja ja arvioi hinnan muodostumista työtiimissä toimii tuotteisiin ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksien mukaisesti. toimii yhteistyötahojen kanssa sekä työyhteisössä joustavasti ja tilannetajuisesti kunnioittaen asiakkaiden yksilöllisyyttä sekä arvostaen työtänsä ja työyhteisöä arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti ja on innokas ja rohkea oppimaan uutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTA- MISESSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen matkailutuotteen tai -palvelun, kuten erä-, luonto- tai kulttuuriopastuksissa, elämys- tai luontoretkillä, tapahtumissa tai festivaaleissa, kulttuuritapahtumissa tai -opastuksissa, matkailu- tai matkatoimistoissa, ruoka- tai majoituspalveluissa, hyvinvointi-, liikunta- tai seikkailupalveluissa. Näyttöympäristönä voi olla matkailuyritys tai -organisaatio, kuten matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, ravintola, leirintäalue, museo, maati-

44 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 41 (121) lamatkailuyritys tai muu vastaava organisaatio. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan matkailupalvelujen tuottamisprosessien hallinnasta matkailupalvelutuotteen suunnitteleminen ja testaaminen matkailupalvelujen tuottamisessa käytettävien työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta yhteistyön tekeminen matkailutuotteiden ja -palvelujen suunnittelussa matkailupalvelujen tuottamisen perustana olevan tiedon hallinnasta asiakastuntemuksen ja matkailukausien hyödyntäminen, taloudellisesti toimiminen, säädösten mukaan toimiminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Matkailupalvelujen tuottamisprosessin hallinnasta matkailupalvelujen hinnoitteleminen sekä esittelymateriaalin tuottaminen arvioidaan opintojaksossa Matkailupalvelujen tuotteistaminen 1 Matkailupalvelujen tuottamisessa käytettävien työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta tietoverkkojen ja ohjelmien käyttäminen sekä tietojen käsitteleminen arvioidaan opintojaksossa Matkailupalvelujen tuotteistaminen 1 Matkailupalvelujen tuottamisen perustana olevan tiedon hallinnasta tuotteiden ja palvelujen hinnoitteleminen arvioidaan opintojaksossa Matkailupalvelujen tuotteistaminen 1 Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa.

45 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 42 (121) Tutkinnon osa MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN, 2-6 ov MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TOP, 4-8 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN, 2-6 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailupalvelujen tuotteistamiseen liittyviä työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa koota työryhmän jäsenenä matkailupalvelutuotteen asiakkaalle opiskelija osaa valmistaa työryhmän jäsenenä tuotteesta kertovaa esittelymateriaalia opiskelija osaa testata työryhmän kanssa opastettuna uutta tuotetta tai palvelua, huomioida toiminnassaan kestävyyden sekä arvioida tuotteen toimivuutta ja kiinnostavuutta opiskelija osaa työryhmän jäsenenä käyttää tietoverkkoja ja ohjelmia tuotteistamisessa opiskelija osaa avustettuna tehdä päivityksiä Internet-sivuihin opiskelija osaa ottaa ohjatusti kontakteja ja toimia työryhmässä annettujen ohjeiden mukaan opiskelija osaa hyödyntää työssään tietoa asiakasryhmien tuntemuksesta ja matkailun kausivaihteluista opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluun ja toimii opastettuna taloudellisesti ottaen huomioon miten itse voi vaikuttaa tulokseen opiskelija osaa opastettuna soveltaa tuotteisiin ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistuksia opiskelija osaa toimia asiallisesti ja kohteliaasti, hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista opiskelija osaa arvioida omaa työtään ja opettelee uutta pyydettäessä Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti.

46 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 43 (121) MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TOP, 4-8 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Matkailu- ja matkatoimistopalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija selvittää asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeita ja toiveita hakee tietoa, esittelee ja myy matkailupalvelutuotteita palvelee asiakkaita matkan tai matkailupalvelun suunnittelussa ja ostopäätöksen tekemisessä hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa tekee asiakaspalvelutilanteen päättämiseen liittyvät toimet tekee jälkimarkkinoinnin toimenpiteitä. 1. Työ-prosessin hallinta Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden selvittäminen Matkailupalvelujen ja - tuotteiden esitteleminen ja myyminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. palvelee asiakkaita asiallisesti ja kyselee asiakkaan tarpeita hakee tietoa, esittelee ja myy ohjattuna tavanomaisia, yrityksen liikeidean mukaisia matkailu-palvelutuotteita kotimaisia tai ulkomaisia tieto-järjestelmiä ja tietolähteitä apunaan käyttäen suunnittelee ja kokoaa matkailupaketteja ohjatusti sekä ilmoittaa asiakkaalle hinnan tiedottaa ohjattuna asiakasta matkan varaus-, peruutus- ja maksuehdoista selvittää ohjattuna matkailutuotteiden ja -palveluiden saatavuuden palvelee asiakkaita ystävällisesti ja tiedustelee vuorovaikutteisesti asiakkaan toiveita ja tarpeita hakee tietoa, esittelee ja myy ohjeiden mukaan yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvia matkailupalvelutuotteita kotimaisia tai ulkomaisia tieto-järjestelmiä ja tietolähteitä apuna käyttäen suunnittelee ja kokoaa ohjeen mukaisia matkailupaketteja sekä esittelee asiakkaalle palveluja hintoineen esittelee asiakkaille erilaisia palveluja hintoineen tiedottaa ohjeen mukaan asiakasta varaus-, peruutus- ja maksuehdoista selvittää ohjeiden mukaan matkailu-tuotteiden ja -palveluiden saatavuuden palvelee asiakkaita palveluhenkisesti, selvittää aktiivisesti ja myönteisen vuoro-vaikutteisesti asiakkaan toiveita ja tarpeita hakee tietoa, esittelee ja myy erilaisia matkailupalvelutuotteita tarjoten vaihtoehtoja asiakkaalle omaa asian-tuntemustaan hyödyntäen suunnittelee ja kokoaa eri matkailupalveluista tai -tuotteista matkailu-kokonaisuuden, joka vastaa asiakkaan toiveita, tai tarjoaa matkanjärjestäjien tuotannosta sopivia valmismatkoja esittelee asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisia palveluja hintoineen tiedottaa tapaus-kohtaisesti oikeat varaus-, peruutus- ja maksuehdot selvittää matkailutuotteiden ja - palveluiden saatavuuden ja tarjoaa ongelmatilanteissa alku-

47 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 44 (121) Palvelutilanteen päättäminen Jälkimarkkinoinnin toimenpiteiden tekeminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Viestintävälineiden ja - laitteiden käyttäminen Materiaalin tuottaminen ja toimittaminen asiakkaalle Maksutapojen hoitaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteiden ja palvelujen esitteleminen esittelee monipuolisesti kuljetusja majoitus-palveluja sekä oheisja lisäpalveluja kuten ohjelma-, tapahtuma- ja ravitsemispalveluja yhdistää työssään matkailualueen matkanjärjestäjien, incomingtoimistojen ja agenttien tarjoamia tuotteita palvelukokonaisuuksiksi esittelee yrityksen tärkeimpien kohteiden sijainnit ja tunnuspiirteet sekä kulku-yhteydet niihin esittelee tärkeimmät liikennevälineet matkakohteeseen etsii tietoa ja kertoo matkailijaa kiinnostavista tapahtumista osana tuote-esittelyä palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä Matkailukohteiden ja liikenne-yhteyksien esitteleminen Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-kielisillä toimittaa asiakkaalle suullisen ja/tai kirjallisen varausvahvistuksen tekee ohjatusti tarvittavat varaukset käytössä olevia varausjärjestelmiä apuna käyttäen sekä hoitaa ohjatusti maksujärjestelyt päättää asiakaspalvelutilanteen ohjatusti loppuun saakka täyttäen sille asetetut tavoitteet myynnistä yrityksen liikeidean ja toimintaohjeiden mukaisesti toimittaa ohjattuna tarvittavat matkustusdokumentit asiakkaalle tekee ohjeistetusti yrityksen jälkimarkkinoinnin toimenpiteitä. tuottaa ja toimittaa asiakkaalle ohjeiden mukaisen varausvahvistuksen tekee ohjeen mukaan tarvittavat varaukset käytössä olevia varaus-järjestelmiä apuna käyttäen sekä hoitaa maksujärjestelyt ohjeen mukaisesti päättää ohjeen mukaan asiakaspalvelutilanteen loppuun saakka täyttäen sille asetetut tavoitteet myynnistä yrityksen liikeidean ja toimintaohjeiden mukaisesti toimittaa ohjeiden mukaisesti tarvittavat matkustusdokumentit asiakkaalle tekee ohjeiden mukaisesti yrityksen jälkimarkkinoinnin toimenpiteitä. käyttää ohjatusti sähköisiä viestintä- ja tiedonhankinta-välineitä sekä varausjärjestelmiä asiakaspalvelun edellyttämällä tavalla käyttää asiakkaille toimitettavien dokumenttien toimittamiseen tarvittavia tietoteknisiä välineitä käyttää ohjeiden mukaisesti viestintä- ja tiedonhankintavälineitä sekä tarvittavia varausjärjestelmiä asiakas-palvelun edellyttämällä tavalla käyttää asiakkaille toimitettavien dokumenttien tuottamiseen ja toimittamiseen tarvittavia tietoteknisiä välineitä laskuttaa ja vastaanottaa maksut ohjatusti. laskuttaa ja vastaanottaa maksut ohjeiden mukaisesti. esittelee yleisimpiä kuljetus- ja majoitus-palveluja sekä oheis- ja lisäpalveluja kuten ohjelma- ja ravitsemispalveluja esittelee ohjattuna yrityksen tärkeimpien kohteiden sijainnit ja kulkuyhteyden niihin esittelee joitakin liikennevälineitä matkakohteeseen etsii ohjeistettuna tietoa matkailijaa kiinnostavista tapahtumista palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä esittelee keskeisiä kuljetus- ja majoitus-palveluja sekä oheis- ja lisäpalveluja kuten ohjelma-, tapahtuma- ja ravitsemispalveluja yhdistää matkailu-alueen tavallisimpia matkanjärjestäjien, incomingtoimistojen ja agenttien tarjoamia tuotteita esittelee yrityksen tavanomaisten kohteiden sijainnit sekä kulkuyhteydet niihin esittelee tärkeimpiä liikennevälineitä matkakohteeseen etsii tietoa matkailijaa kiinnostavista tapahtumista palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä peräistä tuotetta vastaavia vaihtoehtoja tuottaa ja toimittaa itsenäisesti asiakkaalle varausvahvistuksen tekee itsenäisesti tarvittavat varaukset käytössä olevia varausjärjestelmiä apuna käyttäen sekä hoitaa maksujärjestelyt päättää asiakas-palvelutilanteen itsenäisesti loppuun saakka täyttäen sille asetetut tavoitteet myynnistä (mm. lisämyynti) yrityksen liikeidean ja toimintaohjeiden mukaisesti toimittaa oma-aloitteisesti tarvittavat matkustusdokumentit asiakkaalle tekee omatoimisesti yrityksen jälkimarkkinoinnin toimenpiteitä. käyttää monipuolisesti asiakastilanteen edellyttämiä viestintä- ja tiedonhankintavälineitä sekä varausjärjestelmiä käyttää asiakkaille ja yhteistyötahoille toimitettavien dokumenttien tuottamiseen ja toimittamiseen tarvittavia tietoteknisiä välineitä laskuttaa asiakasta ja vastaanottaa maksut itsenäisesti.

48 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 45 (121) Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsin-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta muun kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta vieras kielisessä koulutuksessa Matkapaketin ja valmismatkan myyntiin vaikuttavien viranomaismääräysten, - ohjeistusten ja lainsäädännön soveltaminen Matkailu-tuotteen hinnoitteleminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelu-tilanteen suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelu-tilanteesta yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelu-tilanteessa yhdellä muulla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen koulutus-kielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä perehtyy työnsä kannalta tarpeellisiin vakuutus- ja viisumipalveluihin tietää matkapaketin ja valmismatkan kokoamiseen ja myyntiin vaikuttavan lainsäädännön vaikutuksia hinnoittelee tuotteita tarviten joskus apua ja tietää, millä periaatteilla erityyppiset matkailutuotteet hinnoitellaan. palvelee asiakkaita ruotsin kielellä, hoitaa palvelu-tilanteen joustavasti suomen kielellä ja hoitaa palvelu-tilanteen yhdellä vieraalla kielellä hoitaa palvelu-tilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä hoitaa palvelu-tilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä on perehtynyt ja kertoo asiakkaille yleisimmistä vakuutus- ja viisumipalveluista ja niitä tuottavista organisaatioista tietää matkapaketin ja valmismatkan kokoamiseen ja myyntiin vaikuttavan lainsäädännön ja säädösten soveltamisen tietää, millä periaatteilla erityyppiset matkailu-tuotteet hinnoitellaan, ja hinnoittelee tavanomaisia tuotteita näiden hinnoittelu-periaatteiden mukaisesti. välittää kysyttäessä tietoa yrityksen tarjoamien matkailupalveluiden kestävästä toimintatavasta noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti välittää tietoa matkailupalveluiden kestävästä toimintavasta noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä kertoo asiakkaille alan vakuutusja viisumi-palvelut ja niitä tuottavat organisaatiot niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ja tiedottaa niistä asiakkaille tietää matkapaketin ja valmismatkan kokoamiseen ja myyntiin vaikuttavan kotimaisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja säädösten soveltamisen tietää, millä periaatteilla erityyppiset matkailu-tuotteet hinnoitellaan, ja hinnoittelee eri tuoteryhmien tuotteet näiden hinnoittelu-periaatteiden mukaisesti. hankkii aktiivisesti tietoa matkailu-palveluiden kestävästä toimintavasta ja tiedottaa asiakkaille eri vaihtoehdoista noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVE- LUISSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä henkilökohtaisesti asiakaspalvelutehtävissä matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, jossa hänellä on käytössään tarvittavat sähköiset tiedonhankintavälineet ja mahdollisuus koota matkailupalvelupaketteja. Yritys voi olla matkanjärjestäjän toimisto, incoming-toimisto, matka- tai matkailutoimisto tai liikenneyhtiön myyntitoimisto. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakas-

49 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 46 (121) palvelutilanteessa tms. jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan matkailu- ja matkatoimiston palveluprosessien hallinta kokonaan matkailu- ja matkatoimistossa käytettävien työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan matkailu- ja matkatoimiston asiakaspalvelun perustana olevan tiedon hallinnasta tuotteiden ja palvelujen esitteleminen sekä matkailukohteiden ja liikenneyhteyksien esitteleminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Matkailu- ja matkatoimiston asiakaspalvelun perustana olevan tiedon hallinnasta arvioidaan alakohtainen kielitaito matkapaketin ja valmismatkan myyntiin vaikuttavien viranomaismääräysten, ohjeistusten ja lainsäädännön soveltaminen matkailutuotteen hinnoitteleminen Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT, 2-4 ov MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT TOP, 4-8 ov MYYNTI- JA NEUVONTA RUOTSI, 1 ov MYYNTI- JA NEUVONTA ENGLANTI, 1 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina.

50 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 47 (121) MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT, 2-4 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa matkailu- ja matkatoimistopalvelujen työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa kyselemällä selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita opiskelija osaa hakea tietoa ja esitellä ohjattuna tavanomaisia matkailupalvelutuotteita kotimaisia tietojärjestelmiä ja tietolähteitä apunaan käyttäen opiskelija osaa suunnitella ja koota kotimaan matkailupaketteja ohjatusti sekä ilmoittaa asiakkaalle hinnan opiskelija osaa esitellä ohjattuna Päijät-Hämeen tärkeimpien kohteiden sijainnit ja kulkuyhteyden niihin, esitellä Päijät-Hämeen kuljetus- ja majoituspalveluja sekä oheis- ja lisäpalveluja kuten ohjelma- ja ravitsemispalveluja opiskelija osaa etsiä ohjeistettuna tietoa Päijät-Hämeen tapahtumista opiskelija osaa palvella asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja englannin kielellä opiskelija tietää matkapaketin ja valmismatkan kokoamiseen ja myyntiin vaikuttavan lainsäädännön vaikutuksia opiskelija osaa välittää kysyttäessä tietoa yrityksen tarjoamien matkailupalveluiden kestävästä toimintatavasta ja toimii itse kestävän toimintatavan mukaisesti opiskelija osaa toimia hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. Matkapaketin ja valmismatkan myyntiin vaikuttavien viranomaismääräysten ohjeistusten ja lainsäädännön soveltaminen ja matkatuotteen hinnoitteleminen arvioidaan arvosanalla T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. Englannin- ja ruotsinkielentaito arvioidaan arvosanalla T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUT TOP, 4-8 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla.

51 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 48 (121) Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Opastuspalvelut, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija valmistautuu opastuspalvelutilanteeseen suunnittelee opastusten sisältöjä ja aikatauluja opastaa asiakkaita hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa päättää opastustilanteen. 1. Työ-prosessin hallinta Opastustilanteeseen valmistautuminen Opastustilanteessa ryhmän hallitseminen Opastus-tilanteen päättäminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. pukeutuu saamiensa ohjeiden pukeutuu tilanteen mukaan mukaisesti varaa tarvittavat resurssit mukaan selvittää ohjattuna asiakkaiden taustat, opastettavan kohteen, alueen, näyttelyn, tilanteen ja muut asiakkaille kerrottavat asiat ottaa asiakkaita vastaan ohjeen mukaan työryhmän jäsenenä tai toisen parina päättää opastuksen ja kiittää asiakkaita varaa ohjeiden mukaan tarvittavat resurssit selvittää ohjeen mukaan asiakkaiden taustat, opastettavan kohteen, alueen, näyttelyn, tilanteen ja muut asiakkaille kerrottavat asiat ottaa asiakkaita vastaan ja toimii tilanteeseen sopivalla tavalla ohjeiden mukaan asiakasturvallisuudesta huolehtien ja huomioon ottaen koko ryhmän opastaessaan ottaa huomioon asiakkaiden kiinnostuksen ja tiedon tarpeen kohteesta, alueesta, näyttelystä, tapahtumasta tai muusta vastaavasta asiasta päättää opastuksen ja kiittää asiakkaita henkilökohtaisella tavalla pukeutuu tilanteen mukaan ja ennakoi muuttuvat tarpeet varaa omatoimisesti tarvittavat resurssit mukaan selvittää oma-aloitteisesti asiakkaiden taustat ja hyvissä ajoin opastettavan kohteen, alueen, näyttelyn, tilanteen ja muut asiakkaille kerrottavat asiat ottaa asiakkaita vastaan ja toimii tilanteeseen ja asiakkaille sopivalla tavalla asiakasturvallisuudesta huolehtien ja pitämällä koko ryhmän hallinnassa opastaessaan ottaa huomioon ja ennakoi asiakkaiden kiinnostuksen ja tiedon tarpeen kohteesta, alueesta, näyttelystä, tapahtumasta tai muusta vastaavasta asiasta ja toimii tilannetajuisesti vie tilanteet loppuun jokaisen asiakkaan osalta, päättää opastuksen ja kiittää asiakkaita henkilökohtaisella tavalla kerää ja tiedustelee asiakaspalautteita ja niiden perusteella ohjattuna kehittää omaa työtään. kerää ja tiedustelee asiakaspalautteita ja niiden perusteella kehittää opastustoimintaa ja omaa työtään. kerää ja tiedustelee aktiivisesti asiakas-palautteita ja niiden perusteella kehittää opastustoimintaa ja omaa työtään.

52 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 49 (121) 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tiedon hankkiminen Tarvittavien varusteiden varaaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Opastettavan kohteen tai asian, alueen, näyttelyn, tilanteen tai muun vastaavan kohteen tunteminen Alakohtainen kielitaidon hallinta suomen-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsin-kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta muun kielisillä Alakohtainen kielitaidon hallinta vieras-kielisessä koulutuksessa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka hankkii tietoa ohjattuna opastettavasta asiasta tai kohteesta erilaisia tiedon-hankintatapoja käyttäen varaa ja käyttää ohjattuna tarvittavia välineitä, muita varusteita tai lisäpalveluita. hankkii tietoa itsenäisesti opastettavasta asiasta tai kohteesta erilaisia tiedonhankintatapoja käyttäen varaa ja käyttää ohjeen mukaan tarvittavia välineitä, muita varusteita tai lisäpalveluita. etsii ja tutustuu ohjeiden mukaisesti opastettavien kohteiden historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä muihin asiakkaille välitettäviin asioihin niin, että hoitaa opastuksen toisen apuna opastaa asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelu-tilanteesta yhdellä vieraalla kielellä opastaa suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä opastaa koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. etsii ja tutustuu opastettavien kohteiden historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä muihin asiakkaille välitettäviin asioihin niin, että hoitaa opastuksen ohjeiden mukaan opastaa asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä opastaa suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä opastaa koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. ratkaisee erilaisia tilanteita tarviten toisinaan ohjeistuksia toimii asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ohjattuna noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ratkaisee erilaisia tilanteita omaaloitteisesti ja viipymättä koko ryhmä huomioiden toimii tilanteen mukaisesti ja ottaa huomioon asiakkaiden kulttuuritaustan heidän ja yhteistyö-kumppaneiden kanssa toimiessaan noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti hankkii tietoa itsenäisesti ja aktiivisesti opastettavasta asiasta tai kohteesta erilaisia tiedonhankintatapoja käyttäen varaa ja käyttää omaaloitteisesti tarvittavia välineitä, muita varusteita tai lisäpalveluita. etsii ja tutustuu aktiivisesti ja omatoimisesti opastettavien kohteiden historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä muihin asiakkaille välitettäviin asioihin ja hyödyntää hankkimiaan tietoja erilaisia ryhmiä opastaessaan opastaa asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä opastaa asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä, hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä opastaa asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. ratkaisee erilaisia tilanteita joustavasti, oma-aloitteisesti, luovasti ja viipymättä niin, että ryhmätilanne etenee sujuvasti ottaa huomioon asiakkaiden kulttuuri-taustan heidän ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessaan sekä toimii joustavasti ja tilanteen mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti.

53 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 50 (121) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN OPASTUSPALVELUISSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa opastamalla yhden ryhmän (ryhmän minimikoko on 10 henkilöä) luonnossa, näyttelyssä, tapahtumassa tai muissa matkailualueen tilanteissa. Opastus voi olla esimerkiksi kävelykierros, transfer-, aktiviteetti-, luonto-, liikunta-, kohde- tai kulttuuriopastus, metsästys-, kalastus-, erä- tai luonto-opastus. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa opastus-tilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan opastuksen työprosessien hallinta kokonaan opastuksessa käytettävien työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan opastuksen perustana olevan tiedon hallinnasta suomenkielellä opastaminen sekä opastettavan kohteen tai asian, alueen, näyttelyn, tilanteen tai vastaavan kohteen tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ja ammattietiikka. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Opastuksen perustana olevan tiedon hallinnasta arvioidaan vierailla kielillä opastaminen Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa OPASTUSPALVELUT 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: OPASTUSPALVELUT, 2-6 ov OPASTUSPALVELUT TOP, 4-8 ov

54 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 51 (121) OPASTUS ENGLANTI, 1 ov OPASTUS RUOTSI, 1 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. OPASTUSPALVELUT, 2-6 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa opastuspalvelujen työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija osaa valmistautua opastustilanteeseen pukeutumalla saamiensa ohjeiden mukaisesti opiskelija osaa varata tarvittavat resurssit mukaan opiskelija osaa selvittää ohjattuna asiakkaiden taustat, opastettavan kohteen, alueen, näyttelyn, tilanteen ja muut asiakkaille kerrottavat asiat opiskelija osaa ottaa asiakkaita vastaan ohjeen mukaan työryhmän jäsenenä opiskelija osaa hankkia tietoa ohjattuna opastettavasta asiasta tai kohteesta erilaisia tiedonhankintatapoja käyttäen, opiskelija osaa varata ja käyttää ohjattuna tarvittavia välineitä, muita varusteita tai lisäpalveluita. opiskelija osaa etsiä ja tutustua ohjeiden mukaisesti opastettavaan kohteeseen; sen historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä muihin asiakkaille välitettäviin asioihin opiskelija osaa hoitaa opastuksen toisen apuna opiskelija osaa opastaa asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja englannin kielellä opiskelija osaa ratkaista erilaisia tilanteita tarviten toisinaan ohjeistuksia opiskelija toimii asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ohjattuna opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta opiskelija toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti opiskelija noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista opiskelija toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti.

55 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 52 (121) Englannin- ja ruotsinkielentaito arvioidaan arvosanalla T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. OPASTUSPALVELUT TOP, 4-8ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita ja muita tarjottavia pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee aterioita sekä muita tarjottavia tekee jälkityöt 1. Työprosessin hallinta Ruokailutilanteisiin valmistautuminen ja esivalmistelujen tekeminen Retki-, erä- ja luontoruokien valmistaminen Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. valitsee opastettuna ruoka-aineita, valitsee tilanteeseen sopivia ruoanvalmistusvälineitä, tarjoiluastioita ruoka-aineita, ruoanvalmistus- ja juomia ja tarvittaessa välineitä, tarjoiluastioita ja juo- esivalmistaa opastettuna tarvittavia mia ja tarvittaessa esivalmistaa ruokalajeja ohjeen mukaan tarvittavia ruokamia lajeja valitsee ja valmistelee opastettuna ruokailupaikan tarkastaen sen siisteyden ja viihtyisyyden valmistaa opastettuna alueen toimintaympäristöön ja eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia tarjottavia huomioon ottaen erityisruoka-valiot valitsee ja valmistelee ruokailupaikan tarkastaen sen siisteyden ja viihtyisyyden, tekee oma-aloitteisesti tarvittavat siistimistoimet valmistaa ohjeen mukaan alueen toimintaympäristöön ja eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia tarjottavia huomioon ottaen erityisruoka-valiot valitsee oma-aloitteisesti tilanteeseen sopivia ruoka-aineita, ruoanvalmistusvälineitä, tarjoiluastioita ja juomia ja tarvittaessa esivalmistaa omatoimisesti tarvittavia ruokalajeja ideoi uudenlaisia toimintaympäristöön sopivia palvelun toteuttamistapoja valitsee ja valmistelee ruokailupaikan tarkastaen sen siisteyden ja viihtyisyyden, tekee oma-aloitteisesti tarvittavat siistimis-toimet huomioon ottaen viihtyisyyttä lisäävän sisustamisen tai koristelun valmistaa itsenäisesti alueen toimintaympäristöön ja eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia tarjottavia huomioon ottaen erityisruokavaliot käyttää opastettuna luonnosta ja paikallisesta ympäristöstä saatavia raaka-aineita käyttää luonnosta ja paikallisesta ympäristöstä saatavia raakaaineita huomioi vuodenajat, luonnosta ja paikallisesta ympäristöstä saatavat raaka-aineet, osaa

56 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 53 (121) hyödyntää alueen omia paikallistuotteita ja -valmisteita Ruokien ja muiden tarjottavien pakkaaminen, kuljettaminen ja tarjoileminen Jälkitoimien tekeminen valitsee opastettuna toimintaympäristöön sopivia tarjoilutapoja ja - paikkoja pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee ohjattuna työryhmässä ruokia tarjoilupaikan mukaan tarjoilee tai anniskelee alkoholijuomia siistii toisen apuna ruoanvalmistus- ja ruokailupaikan sekä toimittaa tarvikkeet ja välineet sijoituspaikkoihinsa valitsee itsenäisesti erilaisia toiminta-ympäristöön sopivia tarjoilutapoja ja -paikkoja pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee ohjeen mukaan ruokia tarjoilupaikan mukaan tarjoilee tai anniskelee itsenäisesti alkoholijuomia, valmistaa yleisimpiä juomasekoituksia esimerkiksi jälkiruoaksi siistii ruoanvalmistus- ja ruokailupaikan ohjeen mukaan sekä toimittaa tarvikkeet ja välineet sijoitus-paikkoihinsa valitsee oma-aloitteisesti ja luovasti erilaisia toimintaympäristöön sopivia tarjoilutapoja ja -paikkoja ottamalla huomioon tilanteen sekä asiakkaat pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee oma-toimisesti ruokia tarjoilupaikan mukaan tarjoilee tai anniskelee itsenäisesti tilanteeseen sopivia alkoholijuomia, valmistaa erilaisia juomasekoituksia esimerkiksi jälkiruoaksi siistii omatoimisesti ruoanvalmistus- ja ruokailupaikan sekä toimittaa tarvikkeet ja välineet sijoitus-paikkoihinsa 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Ruoka-aineiden ja juomien valitseminen Tulenteko ja retkikeittimien käyttö Ruoan-valmistusmenetelmien käyttö valitsee oma-aloitteisesti ja luovasti erilaisiin luonto- ja retkitilanteisiin ja eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia ruoka-aineita ja juomia tekee tulen ja käyttää retkikeittimiä paloturvallisesti käyttää luonto- tai retkiolosuhteisiin sopivia erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä ja soveltaa luovasti ruoanvalmistustapoja tilanteen ja paikan mukaan tarjoilee työryhmässä ruoat ja juomat itsenäisesti, luovasti ja joustavasti siten, että palvelukokonaisuudesta muodostuu asiakkaille elämys. Ateriakokonaisuuksien tarjoileminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elintarvike-, hygienia- ja anniskelu-lainsäädösten mukaisesti toimiminen Ruoka-aineiden valitseminen lajittelee jätteet sekä toimii kestävän toimintatavan mukaan ohjeet saatuaan ottaa vastaan asiakaspalautetta ja ohjattuna kehittää työtään. lajittelee jätteet ohjeen mukaan sekä toimii muutoinkin kestävän toimintatavan mukaan ottaa vastaan asiakaspalautetta kohteliaasti ja viestittää siitä eteenpäin työyhteisössä sekä kehittää työtään. valitsee ohjattuna erilaisiin luontoja retkitilanteisiin ja eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia ruoka-aineita ja juomia tekee tulen tai käyttää retkikeittimiä ohjatusti ja paloturvallisesti käyttää ohjattuna luonto- tai retkiolosuhteisiin sopivia erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä tarjoilee ruoat ja juomat työryhmässä siten, että palvelukokonaisuudesta muodostuu asiakkaille elämys. valitsee erilaisiin luonto- ja retkitilanteisiin ja eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia ruokaaineita ja juomia tekee tulen ja käyttää retkikeittimiä paloturvallisesti käyttää luonto- tai retkiolosuhteisiin sopivia erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä tarjoilee ruoat ja juomat itsenäisesti työryhmässä siten, että palvelu-kokonaisuudesta muodostuu asiakkaille elämys. toimii toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti opastettuna tietää ruoka-aineita ja niiden valmistus-ominaisuuksia toimii toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti työpaikassaan valitsee ruoka-aineita tavanomaisiin tilanteisiin ja tietää niiden valmistus-ominaisuuksia lajittelee jätteet omaaloitteisesti sekä toimii muutoinkin kestävän toimintatavan mukaan ottaa vastaan asiakaspalautetta kohteliaasti ja viestittää sitä eteenpäin työyhteisössä sekä sen perusteella kehittää ruokailupalveluja ja työtään. toimii toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti työpaikassaan ja muuttuvissa työympäristöissä valitsee eri tilanteisiin sopivia ruoka-aineita oma-aloitteisesti ja tietää niiden valmistusominaisuuksia

57 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 54 (121) Yleisimpien erityisruokavaliovalioiden huomioon ottaminen Juomien valitseminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka perehtyy yleisimpiin erityisruokavalioihin, mutta tarvitsee ohjausta elintarvikkeiden valinnassa tarjoilee asiakkaille heille valmistetut erityisruokavalioiden mukaiset ruoka-annokset valitsee ruokailuun sopivia tavanomaisia ruokajuomia. tietää yleisimmät erityisruokavaliot ja valitsee niiden edellyttämät tyypillisimmät elintarvikkeet tarjoilee asiakkaille heille valmistetut erityisruokavalioiden mukaiset ruoka-annokset valitsee erä- ja luonto-ruokailuun sopivia ruokajuomia. huomioi työssään ohjatusti erä-, luonto- tai retkiympäristön turvallisuuden ja siihen vaikuttavat tekijät noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti huomioi työssään ohjeen mukaan erä-, luonto- tai retkiympäristön turvallisuuden ja siihen vaikuttavat tekijät noudattaa vaitiolo-velvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti tietää yleisimmät erityisruokavaliot ja valitsee niiden edellyttämät elintarvikkeet soveltaa tietoa niin, että löytää asiakkaille joustavasti erilaisia vaihtoehtoja ruokailuun valitsee erä- ja luontoruokailuun sopivia ruokajuomia ja ideoi uusia vaihtoehtoja asiakkaille. huomioi työssään erä-, luontotai retki-ympäristön turvallisuuden ja siihen vaikuttavat tekijät noudattaa vaitiolovelvollisuutta toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla ruokailutilanteen retki-, erä- tai luontoolosuhteissa asiakasryhmälle (ryhmän minimikoko on 5 asiakasta). Hän pakkaa, valmistaa, laittaa esille ja tarjoilee erilaisille asiakkaille tai asiakasryhmille luonto-, erä- ja retkiruokia tai muita tarjottavia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä. Mikäli soveltuvaa työssäoppimispaikkaa ei löydy, voidaan näyttö toteuttaa oppilaitosnäyttönä. Oppilaitosnäyttö voi olla esimerkiksi retki-, erä- ja luontoruokailupalvelujen järjestäminen erilaisille ryhmille: päiväkotiryhmät, seurat/ järjestöt, palvelutalojen asukkaat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat (LAMK, lukiot, Salpaus). Retki-, erä- ja luontoruokailupalveluiden oppiminen toteutetaan matkailupalvelujen markkinointiviestinnän opetuksen kanssa yhteistyössä. Tällöin opiskelijat markkinoivat retki-, erä- ja luontoruokailupalveluja yo. esimerkin kaltaisille yhteisöille ja järjestävät oppimistapahtumia ja tarvittaessa näissä voidaan osoittaa myös ammattiosaaminen riittävän pitkäkestoisena oppimisen jälkeen.

58 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 55 (121) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan työprosessin hallinta ryhmän jäsenenä toimien kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta elintarvikelainsäädännön tuntemus, ruoka-ainetuntemus ja yleisimmät erityisruokavaliot elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky ja ammattietiikka MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta arvioidaan hygienia- ja anniskelusäädösten mukainen toiminta juomien valitseminen Arviointia toteutetaan jatkuvalla seurannalla, tuntiharjoitteilla ja mahdollisilla kokeilla. Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT, 2-6 ov RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT TOP, 4-8 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT, 2-6 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa retki-, erä- ja luontoruokailupalvelujen työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija tietää ruoka-aineita ja niiden valmistusominaisuuksia, hän on perehtynyt yleisimpiin erityisruokavalioihin opiskelija valitsee opastettuna ruoka-aineita, ruoanvalmistusvälineitä, tarjoiluastioita ja juomia ja tarvittaessa esivalmistaa opastettuna tarvittavia ruokalajeja

59 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 56 (121) opiskelija valitsee ohjattuna erilaisiin luonto- ja retkitilanteisiin ja toimintaympäristöihin sekä eri kulttuuritaustaisille asiakkaille sopivia ruoka-aineita ja juomia opiskelija valitsee ruokailuun sopivia tavanomaisia ruokajuomia, tarjoilee tai anniskelee niitä opiskelija huomioi työssään ohjatusti erä-, luonto- tai retkiympäristön turvallisuuden ja siihen vaikuttavat tekijät opiskelija tekee tulen tai käyttää retkikeittimiä ohjatusti ja paloturvallisesti opiskelija käyttää opastettuna luonnosta ja paikallisesta ympäristöstä saatavia raaka-aineita opiskelija pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee ohjattuna työryhmässä ruokia tarjoilupaikan mukaan opiskelija käyttää ohjattuna luonto- tai retkiolosuhteisiin sopivia erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä opiskelija tarjoilee ruoat ja juomat työryhmässä siten, että palvelukokonaisuudesta muodostuu asiakkaille elämys opiskelija valitsee ja valmistelee opastettuna ruokailupaikan tarkastaen sen siisteyden ja viihtyisyyden, hän siistii toisen apuna ruoanvalmistus- ja ruokailupaikan sekä toimittaa tarvikkeet ja välineet sijoituspaikkoihinsa opiskelija lajittelee jätteet sekä toimii kestävän toimintatavan mukaan ohjeet saatuaan opiskelija ottaa vastaan asiakaspalautetta ja ohjattuna kehittää työtään opiskelija toimii toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti opastettuna opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelija on suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. RETKI-, ERÄ- JA LUONTORUOKAILUPALVELUT TOP, 4 8 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Paikallisesti tarjottava matkailualan tutkinnon osa, majoitusliikkeen asiakaspalvelu ja varaustoiminnot, 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

60 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 57 (121) valmistautuu majoitusmyyntiin seuraamalla varaustilannetta esittelee ja myy majoitusliikkeen tuotteita ja palveluja varaustilanteen mukaisesti kirjaa varaukset varausjärjestelmään ja käyttää varausjärjestelmän eri toimintoja vastaanottaa asiakkaita ja kirjaa heidät sisään palvelee majoitusliikkeen asiakkaita tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä paikkakunnan majoituselinkeinon tarpeiden mukaan hakee asiakkaiden tarvitsemaa tietoa käyttäen erilaisia kanavia ja tietolähteitä huolehtii informaatio- ja myyntituotteiden saatavuudesta tekee asiakkaiden lähtöselvityksiä varmistaa asiakastyytyväisyyden huolehtii vuoronvaihteen tehtävistä tiedottaa varauksista majoitusliikkeen muita osastoja huolehtii asiakasturvallisuudesta huolehtii asiakas- ja työtilojen järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä toimii anniskelutehtävissä anniskelumääräysten mukaisesti 1. Työ-prosessin hallinta Vastaanoton asiakas-palveluun valmistautuminen Huonevarausten kirjaaminen Asiakaspalvelu Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö. valmistautuu ohjattuna päivittäisiin valmistautuu ohjeen mukaan valmistautuu omatoimisesti myynti- ja asiakaspalvelu- päivittäisiin myynti- ja asiakas- päivittäisiin myynti- ja asiakas- tapahtumiin perehtymällä varaus-tilanteeseen, palvelutapahtumiin perehtymällä palvelutapahtumiin perehtymällä huone- varaus-tilanteeseen, huone- huolellisesti varaus-tilanteeseen, tilanteeseen sekä saapuvien ja tilanteeseen sekä saapuvien ja huone-tilanteeseen sekä saapuvien lähtevien asiakkaiden listaan lähtevien asiakkaiden listaan ja lähtevien asiakkaiden ottaa vastaan huonevarauksia ja kirjaa ne ohjattuna järjestelmään vastaan ottaa asiakkaat ystävällisesti, tarkistaa ohjattuna yksittäisen asiakkaan varauksen, avaa hotellilaskun ja kirjaa asiakkaan saapuneeksi esittelee pyydettäessä joitakin talon omia palveluja tilaa, varaa ja myy asiakkaille palveluja tai tekee muita vastaanoton asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä ohjattuna ottaa vastaan huonevarauksia ja kirjaa varaukset ohjeen mukaan hotellijärjestelmään vastaan ottaa asiakkaat ystävällisesti, tarkistaa ohjeen mukaan yksittäisen asiakkaan tai ryhmän varauksen, avaa hotellilaskun ja kirjaa asiakkaan tai asiakkaat saapuneeksi esittelee ja opastaa talon palveluissa tilaa, varaa ja myy asiakkaille palveluja tai tekee muita vastaanoton asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä ohjeen mukaan listaan ottaa vastaan huonevarauksia ja kirjaa huolellisesti varaukset sekä niihin tulevat muutokset ja peruutukset hotellijärjestelmään vastaan ottaa asiakkaat ystävällisesti ja tarkistaa yksittäisen asiakkaan tai ryhmän varauksen, avaa hotellilaskun ja kirjaa asiakkaan tai asiakkaat saapuneeksi esittelee aktiivisesti ja opastaa asiakasta talon palveluissa tilaa, varaa ja myy omatoimisesti asiakkaille palveluja tai tekee muita vastaanoton asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä

61 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 58 (121) Vuoronvaihtoon valmistuminen 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Majoitusliikkeen tieto- ja varausjärjestelmän käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteiden ja palvelujen tuntemus Anniskelumääräykset Hinnoitteluperiaatteet Maksu-välineiden käsittely, asiakaslaskutuksen periaatteet Kielitaito asiakaspalvelu-tilanteissa Asiakas-, henkilöstö- ja yritysturvallisuus 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tekee ohjattuna lähtöselvityksen ja laskuttaa yksittäisen asiakkaan käyttää opastettuna yrityksen hotelli- ja maksupäätejärjestelmää huolehtii opastettuna asiakas- ja työtilojen järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtii ohjattuna majoitusliikkeen vuoronvaihteen tehtävistä yrityksen toimintatavan mukaisesti hoitaa ohjeen mukaan ja valmistautuneena tavallisimpien asiakkaiden lähtöselvityksen ja laskuttaa asiakkaita käyttää ohjeen mukaan yrityksen hotelli- ja maksupäätejärjestelmää tavallisimmissa toiminnoissa huolehtii ohjeen mukaan asiakas- ja työtilojen järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtii ohjeen mukaan majoitus-liikkeen vuoronvaihteen tehtävistä yrityksen toimintatavan mukaisesti käyttää ohjattuna tavanomaisia tieto- ja varaus-järjestelmää sekä tarvittavia viestintävälineitä huoneiden myynnissä ja asiakaspalvelussa käyttää tavanomaisia tieto- ja varaus-järjestelmää sekä tarvittavia viestintä-välineitä huoneiden myynnissä ja asiakaspalvelussa kertoo ohjeen mukaan majoitusliikkeen huoneista ja tunnistaa toimipaikan tuotevalikoimiin kuuluvia myydyimpiä ruoka- ja juoma-tuotteita. toimii asiakas-palvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen ohjeiden ja määräysten mukaisesti kertoo tarvittaessa tavallisimpien tuotteiden ja palvelujen hinnat ja mitkä asiat vaikuttavat niiden muodostumiseen selviytyy käteisen ja luotollisten maksuvälineiden käsittelystä selviytyy ohjattuna vieraskielisten asiakkaiden palvelusta yhdellä vieraalla kielellä tuntee pääasialliset majoitusliikkeen asiakas -, henkilöstö- ja yritysturvallisuus-riskit esittelee kysyttäessä majoitusliikkeen erilaisia huoneita, varustusta, lisäpalveluja sekä tuntee toimipaikan tuotevalikoimiin kuuluvat ruoka- ja juomatuotteet sekä mahdolliset muut lisäpalvelut toimii asiakas-palvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen ohjeiden ja määräysten mukaisesti kertoo tarvittaessa tuotteiden ja palvelujen hinnat ja mitkä asiat vaikuttavat niiden muodostumiseen hallitsee käteisen ja luotollisten maksu-välineiden käsittelyn ja varmistus-toimenpiteet selviytyy omatoimisesti vieraskielisten asiakkaiden palvelusta yhdellä vieraalla kielellä tuntee pääasialliset majoitusliikkeen asiakas -, henkilöstö- ja yritysturvallisuus-riskit ja osaa tarvittaessa soveltaa tietojaan käytäntöön hoitaa valmistautuneena erilaisten asiakkaiden lähtöselvityksiä itsenäisesti ja laskuttaa asiakkaita varmistaen asiakassuhteen jatkuvuuden käyttää itsenäisesti yrityksen hotelli- ja maksupäätejärjestelmää tavallisimmissa toiminnoissa huolehtii itsenäisesti asiakas- ja työtilojen järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä tekee pääosin itsenäisesti majoitusliikkeen vuoronvaihteen tehtävät yrityksen toimintatavan mukaisesti käyttää vuoro-vaikutuksessa työyhteisönsä kanssa tieto- ja varaus-järjestelmää sekä tarvittavia viestintä-välineitä huoneiden myynnissä ja asiakaspalvelussa esittelee oma-aloitteisesti majoitus-liikettä: huonetyyppejä, varustusta, ravintolan ruoka- ja juomatuotteita sekä muita lisäpalveluja tuntee paikkakunnan ravintolaja majoituspalveluja toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen ohjeiden ja määräysten mukaisesti kertoo tarvittaessa perustellusti tuotteiden ja palvelujen hinnat ja mitkä asiat vaikuttavat niiden muodostumiseen hallitsee käteisen ja luotollisten maksu-välineiden huolellisen käsittelyn ja varmistustoimenpiteet sekä tarkistaa hotelliasiakkaan laskun oikeellisuuden on aloitteellinen vieraskielisten asiakkaiden palvelussa ja selviytyy siitä yhdellä vieraalla kielellä itsenäisesti ja luontevasti tuntee kattavasti majoitusliikkeen asiakas -, henkilöstö- ja yritysturvallisuusriskit ja osaa tarvittaessa soveltaa tietojaan käytäntöön ja tunnistaa oman roolinsa majoitusliikkeen turvallisuuden ylläpitämisessä

62 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 59 (121) Oppiminen ja ongelman-ratkaisu suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattietiikka arvioi ohjattuna työnsä onnistumista ja ottaa vastaan palautetta toimii työryhmän jäsenenä majoitusliikkeen asiakaspalvelu-tehtävissä tiedottaa opastettuna muutoksista ja toiveista muille työntekijöille auttaa muiden työpisteiden tehtävissä pyydettäessä noudattaa ohjattuna majoitusliikkeen turvallisuus-määräyksiä ja ohjeita palvelee asiakkaita tasavertaisesti ottaen huomioon kulttuuritai muun taustan noudattaa työaikoja ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti toimii aktiivisena työryhmän jäsenenä majoitusliikkeen asiakaspalvelu-tehtävissä tiedottaa ohjeiden mukaan muutoksista ja toiveista muille työntekijöille auttaa muiden työpisteiden tehtävissä noudattaa majoitusliikkeen turvallisuus-määräyksiä ja ohjeita palvelee asiakkaita tasavertaisesti ottaen huomioon kulttuuritai muun taustan noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii aktiivisena ja positiivisena työryhmän jäsenenä majoitusliikkeen asiakaspalvelutehtävissä edesauttaa omalla työllään palvelukokonaisuuden onnistumista tiedottamalla ja toimimalla yhteistyössä majoitusliikkeen muiden työntekijöiden kanssa havaitessaan tarvetta auttaa myös muiden työpisteiden tehtävissä työtilanteiden mukaisesti noudattaa majoitusliikkeen turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä. palvelee asiakkaita tasavertaisesti ja hienotunteisesti ottaen huomioon kulttuuri- tai muun taustan noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN MAJOITUSLIIKKEEN ASIAKASPALVE- LUSSA JA VARAUSTOIMINNOISSA Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitusyrityksen vastaanoton työtehtävissä käyttäen varausjärjestelmää, myyden tuotteita ja palveluja, vastaanottaen asiakkaita, palvellen heitä vierailun aikana ja tehden heidän lähtöselvityksiään sekä huolehtimalla asiakas- ja työtilojen turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ osoitetaan majoitusliikkeen asiakaspalvelun ja varaustoimintojen työprosessin hallinta kokonaan majoitusliikkeen asiakaspalvelun ja varaustoimintojen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan majoitusliikkeen asiakaspalvelun ja varaustoimintojen työn perustana olevan tiedon hallinnasta: tuotteiden ja palvelujen tuntemus, anniskelumääräykset, hinnoitteluperiaatteet, maksuvälineiden käsittely ja asiakaslaskutuksen periaatteet sekä asiakas-, henkilöstö- ja yritysturvallisuus elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan

63 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 60 (121) Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä toiminnallisesti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muuta arviointia ovat esimerkiksi toiminnalliset harjoitteet, haastattelut, tehtävät, kokeet tai muut osaamisen arviointimenetelmät. MUULLA OSAAMISEN ARVIOINNILLA (T1-K3) osoitetaan Majoitusliikkeen asiakaspalvelun ja varaustoimintojen perustana olevan tiedon hallinnasta arvioidaan kielitaito asiakaspalvelussa Arviointi (T1-K3) johdetaan tutkinnon osan arvioinnin kohteista ja kriteereistä. Tutkinnon osan toteutusta ja arviointia tarkennetaan erillisillä lomakkeilla (liitteet 6 ja 7), joita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. Tutkinnon osa MAJOITUSLIIKKEEN ASIAKASPALVELU JA VARAUSTOIMINNOT 10 ov jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: MAJOITUSLIIKKEEN ASIAKASPALVELU JA VARAUSTOIMINNOT, 2-5 ov MAJOITUSLIIKKEEN ASIAKASPALVELU JA VARAUSTOIMINNOT TOP, 4 8 ov MAJOITUSENGLANTI, 1 ov Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset pienempinä toimintakokonaisuuksina. MAJOITUSLIIKKEEN ASIAKASPALVELU JA VARAUSTOIMINNOT, 2 5 ov Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. S-merkinnän saamiseksi opiskelija opintojakson päättyessä osaa majoitusliikkeen asiakaspalvelun ja varaustoimintojen työtehtäviä vähintään seuraavan tasoisesti: opiskelija tuntee yleisimmät huonetyypit, niiden varustelun sekä hinnan muodostumisen opiskelija tuntee hotellien lisäpalveluja opiskelija osaa käyttää ohjattuna tavanomaisia majoitusliikkeen tieto- ja varausjärjestelmiä sekä viestintävälineitä opiskelija tuntee myydyimpiä ruoka- ja juomatuotteita opiskelija tuntee anniskelulainsäädännön opiskelija selviytyy ohjattuna vieraskielisten asiakkaiden palvelusta yhdellä vieraalla kielellä

64 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 61 (121) opiskelija tuntee pääasialliset majoitusliikkeen asiakas -, henkilöstö- ja yritysturvallisuusriskit opiskelija osaa suunnitella työtään opiskelija osaa arvioida ohjattuna työnsä onnistumista ja ottaa vastaan palautetta opiskelija toimii työryhmän jäsenenä opiskelija palvelee asiakkaita tasavertaisesti opiskelija noudattaa työaikoja ja vaitiolovelvollisuusohjeita Opiskelija on S- merkinnän saadakseen osallistunut opetukseen aktiivisesti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti. Englanninkielentaito arvioidaan arvosanalla T1-K3. Arvioinnin kohteet ja kriteerit käyvät ilmi arviointitaulukon kohdasta Työn perustana olevan tiedonhallinta. MAJOITUSLIIKKEEN VARAUSTOIMINNOT TOP, 4 8 ov Opiskelu tapahtuu työssäoppimalla. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Sen tavoitteet ja arvioinnin kohteet käyvät ilmi arviointitaulukosta osien Työprosessin hallinta ja Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kriteereistä tasolla T Tutkinnon osat ammatillisesta perustutkinnosta 10 ov Matkailualan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista perustutkinnoista: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinnoista Matkailualan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinnoista. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. ammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla on järjestämissopimus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen ammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. ammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen

65 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 62 (121) Tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinnoista Matkailualan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinnoista. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. erikoisammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla on järjestämissopimus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. erikoisammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseisen erikoisammattitutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen. 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa hyväksymässään opetussuunnitelmassa valinnaisia tutkinnon osia, jotka voivat olla ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia, ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tai lukio-opintoja. Syventävät ja laajentavat tutkinnon osat voivat sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, osia muista ammatillisista tutkinnoista sekä työssä hankittua osaamista. Tutkinnon osat on nimettävä ja niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset, tavoitteet ja arviointia varten arviointikriteerit sekä ammatillisiin tutkinnon osiin ammattitaidon osoittamistavat. Muiden valinnaisten tutkinnon osien tarjonnassa koulutuksen järjestäjä voi tehdä yhteistyötä työelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelija voi valita näitä tutkinnon osia myös muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja) ja lukio-opintoja voi olla enintään 10 opintoviikkoa muissa valinnaisissa tutkinnon osissa Yrittäjyys, 10 ov Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä

66 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 63 (121) täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toimintaajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden käyttö Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. osallistuu yrityksen toiminnan suunnittelee yrityksen toimintaa suunnittelee yrityksen toimintaa suunnitteluun ja toimii ryhmän ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti innovatiivisesti ja toimii jäsenenä ja vastuullisesti ryhmän jäsenenä oma-aloittei- sesti, vastuullisesti ja kannus- ottaa vastuun töistään sopimusten mukaisesti etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti osallistuu sovittuihin yhteistyöverkostojen tapaamisiin toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palvelu-henkisesti. ottaa vastuun sovituista töistä yhteisvastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palvelu-henkisesti ja asiakas-tyytyväisyyttä edistävästi. käyttää tavanomaisia yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. käyttää yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. tavasti ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä yhteisvastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti.

67 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 64 (121) 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien ja toimintaedellytysten arviointi Liikeidean täsmentäminen Yrityksen toiminnan suunnittelu ja toimiminen yrityksessä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan kartoittaa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toiminta-mahdollisuuksia valitsee ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu ohjattuna toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa ohjattuna sovittujen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietopohjaa selvittää opastettuna, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää ohjattuna tarvittavat kuitit ja tositteet kirjanpitoa varten. hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toiminta-mahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis-asiakirjat osallistuu tiedon hankintaan keskeisiltä viranomaisilta osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta. hakee ohjattuna tietoa keskeisistä hakee tietoa keskeisistä tuotteismuksia tuotteista, palveluita ja sopita, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä koskevasta lainsäädännöstä ja osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun säädöksistä tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymis-tavoitteita selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis-asiakirjat hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa itsenäisesti yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä ja miksi lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta ja tasetta. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi

68 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 65 (121) Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteis-työstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyö-neuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritys-toiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritys-toiminnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu opastettuna työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa opastettuna oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden tutuissa tilanteissa. suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa ohjeiden mukaan oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa. suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa kehittää ryhmänsä turvallisuutta ja työkykyä kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÄMINEN YRITTÄJYYS TUTKINNON OSASSA Yrittäjyys 10 ov opintokokonaisuuden näyttö suoritetaan arvioimalla ryhmässä omaa ja ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia ja markkinoita. Arvioidaan ryhmän kanssa toimintaedellytyksiä ja täsmennetään liikeideaa. Hyödynnetään palveluja ja hankitaan yhteistyö- tai partneriyrityksiä ryhmälle. Laaditaan ryhmän kanssa alustava liiketoimintasuunnitelma ja perustetaan yritys tai työskennellään yrityssimulaatiossa tai muunlaisessa yritysympäristössä. Käynnistetään yhteistyössä ryhmän kanssa yritystoimintaa. Toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY) tai yrityssimulaatiossa. Yritystoiminnan päättäminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä, yritystoiminta 10 ov. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä yrityssimulaatiossa eri yritysten ja oppilaitosten kanssa oman ja ryhmän osaamisen (tuote tai palvelu) tuotteistaminen toimintaedellytysten arviointi, liikeidean täsmentäminen palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneri-yrityksen hankinta alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen tai yrityssimulaation perustaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa toimiminen yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä Näyttöympäristö / menetelmät / oppimisympäristö Näyttöympäristönä voi olla esim. harjoitusyritys tai vastaava. Näyttöympäristössä tulee olla osaamisen osoittamiseen tarvittavat toiminta- ja työprosessit, sopiva välineistö ja materiaalit. Osaamisen osoittamisen tulee tapahtua yhteistyössä näyttöympäristöksi valitun organisaation eri toimijoiden kanssa. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimuk-

69 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 66 (121) set vaihtelevat opiskelijan ja/tai ryhmän itselleen asettamien oppimistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija kuvaa omaa toimintaansa ja projektin tuotoksia sekä osaamisensa oman ammattialansa käytänteiden mukaisesti mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisesti Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Arviointi Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle ja ne löytyvät matkailualan perustutkinnon valtakunnallisista tutkinnon perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja osaa selvittää niiden arviointikohteet ja -kriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä matkailualan työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Opiskelija valmistelee ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia valmistelee annettujen ohjeiden mukaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia valmistelee itsenäisesti ja aloitteellisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia

70 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 67 (121) Työn kokonaisuuden hallinta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelijalähtöinen ohjaaminen Opiskelijan arviointi 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen Tutkinnon perusteiden tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toiminta-kyvyn huomioon ottaminen tarvitsee ajoittaista ohjausta tekee annetut tehtävät omatoimisesti Opiskelija perehdyttää ohjattuna muita opiskelijoita vastaanottaa ja antaa ohjattuna palautetta työtehtävistä sekä itsearvioi ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan perehdyttää ohjeiden mukaisesti muita opiskelijoita ja käy ohjauskeskusteluja vastaanottaa ja antaa palautetta työ-tehtävistä ja itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan Opiskelija esittelee joitakin alansa työ- ja koulutus-mahdollisuuksia tunnistaa ohjattuna työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen esittelee alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia tunnistaa ohjeiden mukaisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen Opiskelija arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuus-ohjeiden mukaisesti arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti etenee työssään sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön toimintaan perehdyttää muita opiskelijoita, toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja sovittelee näkemyseroja käy rakentavia palautekeskusteluja sekä itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan esittelee itsenäisesti ja monipuolisesti alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia tunnistaa itsenäisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkun muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä toiminnasta vastuullisten työyhteisön edustajien valvonnassa. Tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytössä osoitetaan arviointikriteerien mukaisesti ainakin työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta; opiskelijan arviointi työn perustana olevan tiedon hallinta; tutkinnon perusteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen.

71 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 68 (121) Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää kyseisen ammattiaineen opettaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammatti-osaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat (0 10 ov) Koulutuksen järjestäjä tarjoaa hyväksymässään opetussuunnitelmassa työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat on nimettävä työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalta, niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset ja arviointia varten arviointikriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat perusteiden liiteosan kohdassa 9.3 olevaa ohjetta Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit noudattaen. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä yhteistyötä näiden tutkinnon osien tarjonnassa työelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kyseisiä opintoja tarjotaan siinä tapauksessa, että opiskelijan on suorittanut ne toisessa oppilatoksessa tai toisessa Salpauksen tutkinnossa hyväksyttyjen kriteeristöjen mukaisesti Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (0 10 ov) Koulutuksen järjestäjä tarjoaa opetussuunnitelmassaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), jotka lisäävät opiskelijan mahdollisuutta valita luvussa 5 olevia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja). Tutkinnon osat voivat olla pakollisten tutkinnon osien valinnaisia lisäosia. Koulutuksen järjestäjä määrittää näiden tutkinnon osien tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arvioinnin. Tutkinnon osat voivat olla myös ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) valinnaisia tutkinnon osia. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä niiden tarjonnassa yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelija voi valita näitä tutkinnon osia myös muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta Lukio-opinnot (0 10 ov) Koulutuksen järjestäjä tarjoaa opetussuunnitelmassaan opiskelijalle mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa lukioiden järjestämiä lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja joista lukio antaa todistuksen. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä opiskelija voi valita lukio-opintoja (esimerkiksi verkkoopintoja) eri lukiokoulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja opiske-

72 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 69 (121) lijan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla. Koulutuskeskus Salpauksessa ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat toteutetaan opiskelijalle yksilöllisesti laaditun opiskelusuunnitelman mukaisesti (ks. kpl 2.1.3; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma) Yritystoiminta (10 ov) Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa, (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä kartoittaa ja hankkia yhteistyöyrityksiä ja -kumppaneita etsiä, tunnistaa ja arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia valita taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman suunnitella yrityksen talouden hoidon ja selvittää yrityksen toiminnan edellyttämät resurssit esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta suunnitella yrityksen tuotteiden valmistamisen tai palvelun tarjonnan tehdä ja raportoida markkinointisuunnitelman ja päättää markkinointitoimenpiteistä tehdä yrityksen tarvitsemat logistiset ratkaisut tehdä yrityksen riskienhallinta-analyysin suunnitella kannattavan liiketoiminnan toteutuksen ja ydintehtävät valita yritysmuodon, perustaa yrityksen ja lopettaa sen toiminnan. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee opastettuna yrityksen toiminnan etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti suunnittelee yrityksensä toimintaa ja toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti suunnittelee yrityksensä toimintaa innovatiivisesti ja toimii oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti

73 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 70 (121) Laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Teknologia ja tietotekniikan käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Liiketoimintaympäristön selvittäminen Liikeidean valinta Liiketoimintasuunnitelman laatiminen hankkii opastettuna yhteistyöyrityksen toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti. hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyö-verkostoissa toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi. käyttää tavanomaisia yrityksensä perustamisessa tarvittavia työvälineitä, kuten laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja käyttää yrityksen perustamisessa tarvittavia työvälineitä, kuten laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. hyödyntää opastettuna tuotteistamisessa hyödyntää tuotteistamisessa oman alan mahdolli- oman alan tarjoamia mahdolli- suuksia yritystoimintaan suuksia yritystoimintaan etsii opastettuna erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa ohjattuna alalla toimivia yrityksiä ja tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna alan kehitystä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi opastettuna mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee ohjattuna tietoa keskeisiltä viranomaisilta hankkii ohjattuna yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan, myydään ja talous hoidetaan hankkii ohjattuna yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa käyttää ohjattuna yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii ohjattuna tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut hankkii ohjattuna tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja tuloksen tulkinnasta hakee ohjattuna tietoa keskeisistä tuotteista, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa alan kehitystä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee tietoa keskeisiltä viranomaisilta hankkii yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan, myydään ja talous hoidetaan hankkii yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa käyttää yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut hankkii tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja yrityksen tuloksen tulkinnasta hakee tietoa keskeisistä tuotteista, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palvelu-henkisesti ja asiakas-tyytyväisyyttä edistävästi. käyttää itsenäisesti yrityksen perustamisessa tarvittavia työvälineitä, kuten laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja. toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti. hyödyntää tuotteistamisessa oman alan tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan aloittamisen kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yrityksensä toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan, myydään ja talous hoidetaan hyödyntää yrityksensä logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa soveltaa yrityksensä riskienhallinta-analyysissä tarvittavaa tietoa hankkii tietoa yrityksensä perustamista ja toimintaa tukevista palveluista mm. tilitoimiston palvelut hankkii tietoa yrittäjän osuudesta kirjanpidossa ja yrityksen tuloksen ja taseen tulkinnasta soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä

74 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 71 (121) Yritysmuodon valinta sekä yrityksen perustaminen ja lopettaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky valitsee ohjattuna yritykselle yritys-muodon ja laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. valitsee yritykselle yritysmuodon, laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. valitsee yritykselle yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamis- ja lopettamisasiakirjat. tekee ohjattuna päätöksiä tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee opastettuna yhteistyöstä sidos-ryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja tekee ohjattuna suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tekee ohjattuna suojautumissuunnitelmia työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja tekee suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tekee suojautumissuunnitelmia yrityksessä tehtävään työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee innovatiivisesti yhteistyöstä sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja tekee oma-aloitteisesti suunnitelmia alansa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta yrityksessään tekee suojautumissuunnitelmia oma-aloitteisesti yrityksessä tehtävän työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla oman yrityksen toiminnan ja toimimalla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Matkailualan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan yksilöllisesti sisällyttää tutkinnon osia ammatillisista perustutkinnoista.

75 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 72 (121) Tutkinnon osat ammattitutkinnoista Matkailualan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan yksilöllisesti sisällyttää tutkinnon osia ammattitutkinnoista. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. ammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla on järjestämissopimus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen ammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. ammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseisen ammattitutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen Tutkinnon osat erikoisammattitutkinnoista Matkailualan perustutkintoon voidaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan yksilöllisesti sisällyttää osia erikoisammattitutkinnoista. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. erikoisammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla on järjestämissopimus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. erikoisammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseisen erikoisammattitutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen. 4.8 Opinnäyte matkailualan perustutkinnossa Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy ammatilliseen peruskoulutukseen. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi matkailupalvelutuote tai paketti, sekä sen suunnittelun ja toteutuksen dokumentointi ammatillisiin opintoihin liittyvä työnäyte tai esitys ja sen dokumentointi matkailualan ammatillista kasvua ja osaamista esittelevä portfolio opinnäyte voi pitää sisällään toiminnallisen osion lisäksi kirjallisen raportoinnin opinnäyte voi olla yksilötyö tai työryhmässä toteutettu, jolloin kunkin työryhmän jäsenen osuus tulee voida arvioida erikseen Opinnäytteessään opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnit-

76 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 73 (121) telun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Koulutuksen järjestäjä päättää opinnäytteen toteutustavan. 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULU- TUKSESSA (YHTEISET OPINNOT), 20 OV 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi, 4 ov Kirjallinen viestintä, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa tarvittavien tekstien tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi työselitysten tulkitsemisessa. kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua. Hän käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. Löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. Kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Hankkii ammatti-alaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. Ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. Kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Käyt- Hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. Kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja

77 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 74 (121) Tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita. Osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. tää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä. Laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. palautteen pohjalta. Hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kielija ulkoasua. Käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Dokumenttikameran käyttö mahdollisuuksien mukaan Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Suullinen viestintä, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija toimii erilaisissa matkailualan vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Hän osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa matkailualan asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti. Hän saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa havainnollistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön loogiseksi.

78 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 75 (121) Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa mm. kokouksissa. Osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja. Osaa ilmaista mielipiteensä. Tietää sanattoman viestinnän eri osa-alueet. Osaa valmistella lyhyen esityksen. Toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin. Perustelee mielipiteensä ja väitteensä. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Osaa useissa eri yhteyksissä ottaa huomioon sanattoman viestinnän. Valmistautuu esitykseen. Ottaa huomioon kuulijat. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun. Ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. Osaa asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osaalueet. Suunnittelee esityksensä huolellisesti. Saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa. Osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely muutamilla tunneilla Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen)

79 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 76 (121) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kieli ja kulttuuri Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin matkailualan ammattisanaston. hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Arvioinninkohde Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset Osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. Haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. Suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa.

80 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 77 (121) On kiinnostunut ammattialasta. Tuntee olevansa oikealla alalla ja pohtii oman alansa näkymiä. Haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä. Media-osaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Tuntee ammattialansa ammattikielen ja osaa käyttää sitä. Tietää ammatti-alansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijän-oikeuksia. Tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja kulttuurien välisen viestinnän merkityksen. Osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä. Tuntee ammattialansa keskeiset mediat. Tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä. Oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä. Hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. Media-osaaminen Käyttää luontevasti erilaisia kulttuuri-muotoja. Löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa. Osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. Osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteen lajeja. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Erilaisia kädentaitoihin liittyviä materiaaleja tarvittaessa, esim. taustapahveja, tekstaustusseja, erikoispapereita ja toimistotarvikkeita julisteita, ammatillisia kuvakoosteita ym. varten Dokumenttikameran käyttö mahdollisuuksien mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä.

81 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 78 (121) Työelämän asiakirja, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen mukaisesti. osaa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja (esimerkiksi ammattialansa asiakirjat, raportit, työhakemus, CV ja työsopimus). hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönotto-haastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. Osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. Tietää opinnäyte-työn rakenteen. Tuntee kokouksen ja neuvottelun erot. Seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti. Tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. Laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. Osaa tehdä opinnäyte-työhön liittyviä harjoituksia. Osaa raportoida oman työnsä hyvällä suomen kielellä. Pystyy toimimaan asiallisesti kokouksessa ja neuvottelussa. Käyttää puheenvuoroja. Osaa laatia keskeiset kokous- ja neuvotteluasiakirjat. Hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. Laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja. Miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. Hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelu-tekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti.

82 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 79 (121) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut esim. työvoimatoimistoon mahdollisuuksien mukaan Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Opintojen loppuvaiheessa, lähellä opinnäytetyön valmistamista. Etenemisehto Ei etenemisestettä Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 4 ov Oma äidinkieli ja sen käyttö, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija erittelee venäjän kielen osaamistaan sekä aikaisempia tietojaan kielestään ja kulttuuristaan tuntee kielen historian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanastoa määrittelee eri alojen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanaluokat ja niiden ominaisuudet

83 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 80 (121) Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puhe-ilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttö-tilanteissa lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuus-suhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

84 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 81 (121) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kielitieto ja oikeakielisyys, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen kieleen verrattuna harjoittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen oikean kirjoitustekniikan sekä käsin että tietokoneella osaa taivuttaa sanoja venäjän kielellä hallitsee rektion ominaispiirteet venäjän kielellä osaa tuottaa tekstiä aiheen mukaan Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

85 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 82 (121) Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puhe-ilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuus-suhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan

86 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 83 (121) Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kielialueen kulttuuri, viestintä ja yhteiskunta, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin vertaa oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen kulttuuriin perehtyy venäjän ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuu-

87 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 84 (121) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. risiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä.

88 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 85 (121) Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti tutustuu venäjän kielen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin lukee ja referoi haluamansa teoksen tai syventyy johonkin taidelajiin ja kertoo siitä kykenee sopivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavalli- lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan

89 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 86 (121) simmissa kielenkäyttötilanteissa. ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Suomi toisena kielenä, 4 ov Kirjallinen viestintä, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin koh-

90 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 87 (121) teet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. Löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. Kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita. Osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. Hankkii ammatti-alaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. Ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. Kirjoittaa ammatti-taidon kannalta keskeisiä tekstejä. Käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä. Laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. Hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. Kirjoittaa itsenäisesti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Hallitsee kielenkäytön perussäännöt. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Dokumenttikameran käyttö mahdollisuuksien mukaan Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

91 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 88 (121) Etenemisehto Ei etenemisehtoa Suullinen viestintä, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä. Osaa valmistella lyhyen esityksen. Toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Valmistautuu esitykseen. Ottaa huomioon kuulijat. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa joustavasti. Osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Suunnittelee esityksensä huolellisesti. Saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa. Osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely muutamilla tunneilla

92 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 89 (121) Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kieli ja kulttuuri, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

93 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 90 (121) Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset Media-osaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. On kiinnostunut ammattialasta. Tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä. Tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia. Tiedostaa kulttuurin moninaisuuden. Löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa. Haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. Suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa. Osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä. Tuntee ammattialansa keskeiset mediat. Oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä. Osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset On kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä. Hallitsee ammattialansa ammattisanastoa. Hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä. Käyttää luontevasti erilaisia kulttuuri-muotoja. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Erilaisia kädentaitoihin liittyviä materiaaleja tarvittaessa, esim. taustapahveja, tekstaustusseja, erikoispapereita ja toimistotarvikkeita julisteita, ammatillisia kuvakoosteita ym. varten Dokumenttikameran käyttö mahdollisuuksien mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä.

94 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 91 (121) Työelämän asiakirjat, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti. tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) Kirjallinen viestintä Selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. Osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. Tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. Laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. Hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. Laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjoja. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut esim. työvoimatoimistoon mahdollisuuksien mukaan Itsenäinen työskentely Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen

95 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 92 (121) Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojen loppuvaiheessa, lähellä opinnäytetyön valmistamista. Etenemisehto Ei etenemisestettä Ruotsi, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. matkailualan keskeiset työtehtävät ja siihen liittyvät termit, työ- ja turvallisuusohjeet) ymmärtää pääpiirteittäin matkailualan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan osaa kertoa itsestään ja kirjoittaa lyhyitä omaan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy matkailualan tavallisimmista viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvonta, opastus) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja Pohjoismaissa Arviointi Ruotsi, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös ruotsin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta tuntee sanakirjojen ja muiden tieto-lähteiden käytön periaatteet käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita tietolähteitä, kuten esimerkiksi sähköisiä käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa

96 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 93 (121) Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa mallin mukaan kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työja turvallisuus-ohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. TVT autenttisen materiaalin hyödyntämiseen, online-sanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työohjeet) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Tutustuminen ammattialansa sanastoon ja teksteihin Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Ennen 3. opiskeluvuoden kevätlukukautta. Etenemisehto Ei etenemisestettä Englanti, 2 ov Englanti1, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. matkailualan keskeiset työtehtävät ja siihen liittyvät termit, työ- ja

97 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 94 (121) turvallisuusohjeet) ymmärtää pääpiirteittäin matkailualan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhönsä liittyviä tekstejä, osaa opastaa ja neuvoa erilaisissa tilanteissa Arviointi Englanti 1-2 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista On tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammatti-alansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. TVT autenttisen materiaalin hyödyntämiseen, online-sanakirjojen käyttö, DVD:t jne.)

98 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 95 (121) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työohjeet) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Tutustuminen ammattialansa sanastoon ja teksteihin Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Suoritetaan ennen ammatillisia ja valinnaisia englannin kursseja ensimmäisenä lukuvuotena. Etenemisehto Ei etenemisestettä Englanti 2, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV ja ohjeet) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) Arviointi Englanti 1-2 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikut-

99 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 96 (121) tavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintä-tilanteista On tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen arvioi oppimis-strategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Selviytyy asian-mukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. TVT autenttisen materiaalin hyödyntämiseen, online-sanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työtehtävien kuvaus) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Ammattialansa sanaston ja tekstien hyödyntäminen Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Englanti 1 jälkeen.

100 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 97 (121) Etenemisehto Suositus: Englanti 1 suoritettu hyväksytysti Matematiikka, 3 ov Matematiikka 1, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla) ja arvioi tulosten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvoja ammattialallaan, yksikönmuunnokset) hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verranto) ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta soveltaa ammattialalla tarvittavia lasku-toimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammatti-alaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta

101 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 98 (121) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedon-lähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä.

102 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 99 (121) Matematiikka 2, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (taso- ja avaruusgeometriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, suorakulmaisen kolmion geometriaa, trigonometriaa, Pythagoraan lauseen käytön ammattialallaan) arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen soveltaa ammattialalla tarvittavia lasku-toimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammatti-alaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen

103 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 100 (121) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Matematiikka 3, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (mm. prosentti-, korko- ja kustannuslaskenta) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien

104 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 101 (121) ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskea tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset perus käsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruus-luokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammatti-alaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely

105 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 102 (121) Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Fysiikka ja kemia, 2 ov Fysiikka, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet

106 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 103 (121) niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Fysiikan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Fysiikan opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen Energiatalouden perusteet Tuotteen elinkaari Turvallinen ja ergonominen työskentely Tunnistaa olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan Osaa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet. Osaa ottaa sähkö-turvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin perus-käsitteistöä Avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan Tuntee välttävästi energiantuotanto- ja säästötapoja ammattinsa kannalta Avustettuna muodostaa tuotteen elinkaaren. Osaa ottaa sähkö-turvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä Ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan Osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet. Osaa hyödyntää tietojaan ergonomisessa työskentelyssä. Osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön Osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia Tuntee energian-tuotanto- ja säästötavat Muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren. Osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön Ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan ja osaa soveltaa oppimaansa. Osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa soveltaa oppimaansa Osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa Osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta. Tuntee energiantuotanto- ja säästötavat, osaa arvioida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia Muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren. Pystyy soveltamaan oppimaansa. Osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka.

107 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 104 (121) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kemia, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käsitellä, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskea pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta

108 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 105 (121) työskennellä ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastella keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Kemian ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Kemian opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johto-päätöksiä osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta.

109 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 106 (121) Turvallinen ja ergonominen työskentely hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin

110 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 107 (121) arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Arviointi Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa Toimintamahdollisuuksien arviointi Yhteiskunnan palvelujen käyttö Oman talouden hoitaminen Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksenteko-prosessin arvioi toiminta-mahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan toimintaansa aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamis-mahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan

111 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 108 (121) Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi Tiedon haku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa hankkii tietoa rahoitus-lähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammatti-alansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa Opintojakson toteuttamisessa noudatetaan seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja (kursiivilla merkityt OPH:n määrittelyn tärkeimmät): 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö 3. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 4. Ammattietiikka 5. Aloitekyky ja yrittäjyys 6. Kestävä kehitys 7. Estetiikka 8. Viestintä- ja mediaosaaminen 9. Matematiikka ja luonnontieteet 10. Teknologia ja tietotekniikka 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus/ATK opetus sekä verkkoavusteinen opetus Kirjalliset harjoitukset Mahdolliset ryhmätyöt eri aiheista Mahdolliset vierailut eri kohteisiin (alan yritykset ja esim. Kela, työvoimatoimisto, sovittelutoimisto jne.) Monipuolinen tiedonhaku esim. tietokonetyöskentelyn avulla Tarvittaessa käytetään kaikkia muitakin AV-välineitä Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon:

112 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 109 (121) Ajoitus jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Opintojakso toteutetaan toisena tai kolmantena lukuvuotena. Etenemisehto Ei etenemisestettä Liikunta, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja kehittää fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. Arviointi Liikunnan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Liikunnan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös liikunnan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perus-taitoja pitää ohjattuna yllä fyysistä toiminta-kykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti pitää yllä fyysistä toimintakykyään käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään

113 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 110 (121) Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikunta-tilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikunta-tilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikunta-tilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Aktiivinen osallistuminen liikuntatilanteisiin yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti Osallistuu opintojakson lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti, käyttäen ja kehittäen liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja. Osallistuu aktiivisesti liikuntatilanteisiin annettuja ohjeita sekä reilun pelin periaatteita noudattaen, käyttäen omia taitojaan myös koko ryhmän taitojen kehittämiseen. Toimii liikuntatilanteissa turvallisesti edistäen toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, omista liikuntavarusteistaan huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää toimintakykyään opettajapalautteen sekä mahdollisten testien pohjalta kyky huomioida muu ryhmä kyky huomioida yksilölliset eroavuudet eri liikuntatilanteissa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

114 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 111 (121) Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja jos mahdollista, kahdelle jaksolle hajautettuna. Etenemisehto Ei etenemisestettä Terveystieto, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Arviointi Terveystiedon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Terveystiedon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös terveystiedon valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksamistaan ottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella

115 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 112 (121) Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toiminta-ympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta noudattaa yhteisössä sovittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, mutta tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja tietää tavallisimmista terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa ja tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö) ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveyden-huollon palveluja ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toiminta-kykyä edistävää tieto-perustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elin-tavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn yllä-pitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua, työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haitta-vaikutuksista Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (tietokonetyöskentely, verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Videonauhoitteiden hyödyntäminen Luokka- ja mahdollinen työpaikalla tapahtuva opetus Tutkinnon osa on suoritettavissa joko osittain tai kokonaan verkossa (Moodle)

116 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 113 (121) Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää omaa terveyttään, hyvinvointia ja jaksamista, hankkimalla ja hyödyntämällä monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tietoa osoittaa opiskeluun liittyvissä toimissaan pyrkivänsä edistämään omaa sekä ryhmänsä terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. mahdollinen kirjallinen tai suullinen koe mahdollinen itse- tai vertais- sekä ammatinopettaja-arviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja jos mahdollista, kahdelle jaksolle hajautettuna. Etenemisehto Ei etenemisestettä Taide ja kulttuuri, 1 ov Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Arviointi Taide ja kulttuurin ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Taide ja kulttuurin ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös taide ja kulttuurin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

117 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 114 (121) Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) korvaavat Taide ja kulttuuri -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus ja mahdollisesti verkkoavusteinen opetus Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmätyöt Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Eri kuvataiteen aloihin liittyvä työskentely Ryhmätyöt Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Aiheet integroidaan koulutusalaan sopiviksi Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

118 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 115 (121) Ajoitus Etenemisehto Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä. 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Oheisessa linkissä Salpauksen johtokunnan hyväksymät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT MATKAILUALAN PERUSKOULUTUKSESSA, 10 OV Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Oppilaitoksen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjontaa ja sisältöä kehitetään ja vaihdetaan tarpeen mukaan. 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet 2/ MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen yleiset periaatteet ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö (HOPS) on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opinto-ohjauksen suunnitelma 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat on opsin lopussa.

119 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 116 (121) 8.2 Työssäoppiminen ja työturvallisuus Työssäoppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma 8.3 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Erityisopetuksen suunnitelma. 8.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.5 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.7 Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opiskelijahuollon suunnitelma. 8.8 Terveydentilavaatimukset matkailualan ammatillisessa peruskoulutuksessa Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.

120 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 117 (121) Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Matkailualan matkailupalvelujen koulutusohjelman ja osaamisalan työtehtävissä on vaatimuksia opiskelijaksi valitun ja alalla työskentelevän terveydentilasta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen tarvittavan lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai -alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Kaikissa tilanteissa, joissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietolaissa arkaluonteisiksi määriteltyjä henkilötietoja, kuten opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja, koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa säädösten edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

121 Koulutuskeskus Salpaus - Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija 118 (121) Matkailualan matkailupalvelujen koulutusohjelman ja osaamisalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Matkailualan matkailupalvelujen tai matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelman ja osaamisalan koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman, muiden työntekijöiden tai asiakkaiden terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet psyykkiset sairaudet 9 LIITTEET Liite 1A: Tutkinnon muodostuminen, Matkailupalvelujen tuottaja Liite 1B: Tutkinnon muodostuminen, Matkailuvirkailija Liite 2A: Modulisuunnitelma, MATKN10 Liite 3A: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Matkailupalvelujen tuottaja Liite 3B: Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Matkailuvirkailija Liite 4: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma Liite 5A: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Matkailupalvelujen tuottaja Liite 5B: Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset, Matkailuvirkailija

122 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, 120 ov Matkailupalvelujen tuottaja ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 1 A TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu Matkailupalvelujen toteuttaminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittava 40 ov) Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Majoituspalvelut Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Opastuspalvelut Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Majoitusliikkeen asiakaspalvelu ja varaustoiminnot (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa esim. - Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat - Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat - Lukio-opinnot - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Yrittäjyys AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat opintoviikkoa VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen koulutusohjelma Valtakunnallinen voimaantulopäivä

123 Matkailupalvelujen koulutusohjelma, 120 ov Matkailuvirkailija ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 1 B TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu Matkailupalvelujen myynti ja neuvota Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittava 40 ov) Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Majoituspalvelut Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Opastuspalvelut Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Majoitusliikkeen asiakaspalvelu ja varaustoiminnot (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa esim. - Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat - Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Lukio-opinnot - Yrittäjyys AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat opintoviikkoa VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko Valtakunnallinen voimaantulopäivä

124 Moduulisuunnitelma ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 2 A Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Matkailualan asiakaspalvelu 8 ov Matkailualan asiakaspalvelu 6 ov Valinnainen A 2 ov Markkinointiviestintä Matkailualan asiakaspalvelu 6 ov (näyttö) Valinnainen A 2 ov Valinnainen A 2 ov Valinnainen B 6 ov Opastuspalvelut Majoituspalvelut Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Retki- erä- ja luontoruokailupalvelut Valinnainen A 4 ov (näyttö) Valinnainen B 4 ov (näyttö) 2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov Valinnainen C 3 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov Valinnainen C 3 ov Valinnainen C 4 ov (näyttö) Vapaasti valittavat tutkinnon osat 4 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 3 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 3 ov 3 Koulutusohjelmaopinnot 8 ov* Koulutusohjelma-opinnot 8 ov* Koulutusohjelmaopinno t: 6 ov Valinnainen D 2 ov Valinnainen D 8 ov (näyttö) Koulutusohjelmaopinnot 8 ov (näyttö) * Toteutus kaksoistutkintolaisten ohjelman mukaan Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen ja matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko Valtakunnallinen voimaantulopäivä

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala Matkailuvirkailija

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

matkailualan perustutkinto 2009

matkailualan perustutkinto 2009 matkailualan perustutkinto 2009 MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MATKAILUVIRKAILIJA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. MATKAILUALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...3

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen... 1 1. Rakenne ja näyttöjen sijoittuminen... 2

Tutkinnon muodostuminen... 1 1. Rakenne ja näyttöjen sijoittuminen... 2 SISÄLLYS Tutkinnon muodostuminen... 1 1. Rakenne ja näyttöjen sijoittuminen... 2 2. Johdanto... 5 3. Matkailualan perustutkinnon tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen... 7 3.1 Matkailualan perustutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan jaoksen käsittely / 2015. Näyttötoimikunnan käsittely / 2015

Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan jaoksen käsittely / 2015. Näyttötoimikunnan käsittely / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. MATKAILUALAN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Matkailualan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto, Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV. Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV. Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA Valmistava koulutus 2013-15 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

HELMI HIGHWAY: MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi

HELMI HIGHWAY: MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi HELMI HIGHWAY: MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi Sisällysluettelo MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO,... 4 päiväopiskelu nuorisokoulutuksena... 4 Ylioppilaspohjainen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot