3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot"

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan vuodelta 2007

2 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus Tietosuojan vuosi Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen toiminta sitoi toimistomme resursseja yhä enemmän 3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot 4. Oikeusministeriön valtion talousarvioasetuksen 66 i :n mukainen kannanotto 5. Tietosuojaa koskevia ratkaisuja ja kannanottoja v Tietosuojalautakunnan vuosi Lautakunnan tehtävät ja kokoonpano 6.2 Katsaus vuoden 2007 toimintaan 7. Dataombudsmannens översikt 2007 Tämä katsaus tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaan 2007 on laadittu perinteisen vuosikertomuksen sijasta. Katsaus sekä vuoden 2007 toimintakertomus ovat luettavissa toimiston kotisivuilla osoitteessa Kansikuva: Tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti 20-vuotisjuhlavuotenaan Helsingissä Eduskunnan Pikkuparlamentissa EU-jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten lakimiesten Case Handling Workshop -kokouksen. Kokoukseen osallistui lähes seitsemänkymmentä tietosuojan erityisasiantuntijaa kolmestakymmenestä maasta. Kuvaaja Lauri Karppinen.

3 3 1. TIETOSUOJAVALTUUTETUN KATSAUS 2007 Viime vuonna toimistomme perustamisesta tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta, joten mennyt vuosi oli samalla juhlavuotemme. Viime vuonna juhlistettiin myös Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen 25-vuotista taivalta järjestämällä ensimmäinen yleiseurooppalainen tietosuojapäivä. Tämän huomattavan ja toivottavasti traditionaaliseksi muodostuvan päivän viettoa varten yhdistimme tietosuojapäivän ja toimistomme juhlavuoden tapahtumat. Tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti yhdessä viestintäviraston kanssa Säätytalolla kansainväliseen tietosuojapäivään liittyvän kutsuvierasseminaarin, jonka teemana oli Tietosuoja reuna-alueilta polttopisteeseen. Järjestämämme seminaarin jälkeen toimeliaisuutemme suunnattiin suomalaiseen erikoisuuteemme eli osallistuimme kansallisen tietoturvapäivän järjestämiseen. Juhlavuoden tapahtumia olivat myös Helsingissä järjestetty jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten lakimiesten kokous Case Handling Workshop, joka kokosi yhteen lähes seitsemisenkymmentä tietosuojan erityisasiantuntijaa ja EFFI:n kanssa toteuttamamme tietosuoja-aiheinen vaali-ilta. Lisäksi Lapin yliopisto tuki jälleen toimistomme toimintaa osallistumalla kanssamme Rovaniemellä pidettyjen tilaisuuksien järjestämiseen. Vuoden loppupuolella tietosuojan tiimoilla tapahtuneesta on syytä mainita erityisesti kolme asiaa. Yleisradio julkisti teettämänsä tutkimuksen, jonka mukaan poikkeusoloissakaan kansalaiset eivät ole halukkaita luopumaan yksityisyydestään. Tästä oikeudesta halutaan tutkimuksen mukaan pitää kiinni eniten heti tasa-arvon jälkeen. Toisaalta kansainvälinen vahtikoiraorganisaatio Privacy International julkaisi oman selvityksensä. Sen tuloksista repäistiin otsikoita, joissa käytettiin mm. ilmauksia Yksityisyys Suomessa romahti. Oman aivan erityisen huomionsa ansaitsee lokakuussa hyväksytty Euroopan unionin Lissabonin sopimus. Sillä on tarkoitus muuttaa EU:n perussopimuksia. Euroopan unionin pilarirakenteen mahdollinen häviäminen merkitsee luonnollisesti erityisen paljon nyt kolmannen pilarin alaan kuuluvien poliisi- ja turvallisuusasioiden suhteen. Toisaalta tietosuojan eräästä keskeisimmästä oikeusperusteesta, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tulee henkilötietojen suojan suhteenkin sitovaa oikeutta. Lissabonin sopimukseen kuuluvassa perusoikeusluettelossa on sekä yksityisyyden suoja että henkilötietojen suoja kummatkin. Näiltä osin sopimuksessa edellytetään myös itsenäisten tietosuojaviranomaisten olemassaoloa! EU oli aktiivinen myös verkkorikosasioissa. Siellä havahduttiin tähän kasvavaan ongelmaan aloittamalla vihdoinkin yhteisen verkkorikosten torjuntastrategian laadinta. Aika tulee näyttämään, saadaanko tuosta strategiasta tehokas keino taistelussa rekisteröityjen oikeuksien ja luottamuksen puolesta. Asiasta eduskunnan hallintovaliokunnassa tietosuoja-asiat kuuluvat sen alaisuuteen järjestetyssä kuulemistilaisuudessa esitin, että Suomessa asiaa voitaisiin kansallisestikin vauhdittaa esimerkiksi säätämällä tietoturvallisuuslaki ja integroimalla opetussektori tiiviimmin mukaan kansalaiskasvatukseen. Muutamat rikosoikeudenkäynnit toimintavuoden aikana saivat minut myös havaitsemaan, että paljon on tehtävä vielä töitä mm. syyttäjien koulutuksen suhteen. Saimme myös uusia kollegoita. Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskomissaari Thomas Hammarberg oli havahtunut osaltaan tietosuojaan kohdistuvista uhkista ja kutsui minutkin järjestämäänsä seminaariin. Samoin uuden Euroopan perusoikeusviraston työohjelmaan tuli tietosuoja mukaan.

4 4 Sähköisen viestinnän tietosuojakysymyksien osalta jatkettiin toimintaa yrityssalaisuuksien vuotamisten tehokkaammaksi estämiseksi. Kysymystä työnantajan oikeudesta lukea työntekijöiden sähköpostiviestejä ja seurata nettisurffailua paalutti paljon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama päätös Copland vastaan UK asiassa. Kokonaan noiden keinojen käyttöä tuomioistuin ei näyttäisi rajaavan keinovalikoiman ulkopuolelle. Vuoden vaihteen jälkeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi mielenkiintoisen päätöksensä Telefonica vastaan Promusicae tekijänoikeusjärjestö asiassa. Nämä tuomioistuinten ratkaisut tulevat uskoakseni merkittävästi heijastumaan myös meidän maahamme. Viime vuonna toteutimme myös merkittäviä toimistomme sisäisiä uudistuksia, joilla pyrimme edelleen tehostamaan yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja parantamaan henkilöstömme asemaa ja työtyytyväisyyttä. Uudella sähköisellä asiankäsittelyjärjestelmällä uskomme pystyvämme vastaamaan entistä paremmin yhä kasvavaan kysyntäämme. Toisaalta viime vuonna suoritettu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tekemä tarkastuskin osoitti selkeästi resurssiemme rajallisuuden. Yhtälössä, jossa kysyntämme kansalaisten tietosuojallisen tietämyksen parantuessa kasvaa ja jossa toisaalta tuottavuusohjelman haasteet pakottavat jatkuvasti kriittisesti suhtautumaan tekemiseemme, on luonnollisesti monia haasteita ja epävarmuustekijöitä. Siksi lähtökohdat vuodelle 2008 ovat erityisen mielenkiintoiset. Kaiken tämän keskellä henkilöstömme selviytyi jälleen kerran upeasti. Helsingissä 31. päivänä heinäkuuta 2008 Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

5 5 2. TIETOSUOJAN VUOSI Sidosryhmätyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan tulostavoitteet on vahvistettu oikeusministeriön tulosohjauksessa laaditussa tulossopimuksessa. Siinä keskeisimmät palvelukohtaiset tavoitteet koskivat oikeusturvapalveluita, yleisohjausta ja sidosryhmäpalveluita, viranomaispalveluita, viestintäpalveluita ja kansainvälisiä palveluita. Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin rekisterinpitäjät ja rekisteröidyt. Valtuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu henkilötietolain lisäksi erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Tavoitteena vuonna 2007 oli lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien tietoisuutta tietosuojaan perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Toimintavuoden aikana toteutettiin suunnitellulla tavalla useita rekisteröityjen oikeuksia ja rekisterinpitäjien velvoitteita koskevia kampanjoita osana tietosuojavaltuutetun toimiston 20- vuotisjuhlavuotta. Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietettiin Suomessa tietosuojavaltuutetun toimiston ja Viestintäviraston järjestämällä kutsuvierasseminaarilla, jonka teemana oli Tietosuoja reuna-alueilta polttopisteeseen. Kertomusvuonna Suomen tietosuojalainsäädäntö oli ollut voimassa 20 vuotta ja tänä ajanjaksona tietosuoja oli tullut reuna-alueilta polttopisteeseen samalla kun tietojen käsittely oli oleellisesti muuttunut sähköisten palveluiden yleistyessä. Juhlavuoden kunniaksi toimisto avasi valtionhallinnon keskustelufoorumi Otakantaa.fi:ssä tietosuoja-aiheisen keskustelun. Aiheina olivat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely valtakunnallisessa tietojärjestelmäpalvelussa ja verkkoasiointiin liittyvä asiakkaan luotettava tunnistaminen sekä henkilötietojen käsittelyn avoimuus. Tulostavoitteiden mukaan tehtävien pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Vaikuttavuutta pyrittiin lisäämään yleisohjauksen oikealla kohdentamisella ja integroitumalla toiminnallisesti erilaisiin ryhmiin, toimikuntiin jne. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja on osallistunut yhteensä noin 80 neuvottelukuntaan, työryhmään tai muuhun yhteistyöryhmään. Tietosuojavaltuutettu on kuulunut jäsenenä tai asiantuntijajäsenenä tietoyhteiskuntaneuvostoon, tietoturvallisuusasian neuvottelukuntaan sekä valtion tietoturvallisuusasiain johtoryhmään. Toimiston edustajia on lisäksi osallistunut useisiin valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän alaisiin työryhmiin. Toimisto osallistui myös valtakunnallisen tietoturvapäivän toteutukseen. Tietoturvaviikkoa vietettiin ja sen huipennuksena järjestettiin neljäs vuotuinen Kansallinen Tietoturvapäivä. Tietoturvaviikon tavoitteena oli nostaa esiin tietoturvateema ja sitä kautta kohentaa kansalaisten tietoturvatietoisuutta. Tavoitteeseen pyrittiin media-, päättäjä- ja kohderyhmäviestinnän keinoin. Tietoturvaviikon kaksi pääkohderyhmää olivat peruskoululaiset opettajineen ja vanhempineen sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi tietoturvan merkityksestä muistutettiin kaikkia Internetin kotikäyttäjiä. Sivustojen kävijämäärät kampanjan tilastointiajankohtana , yksittäisiä kävijöitä, olivat: Tietoturvakoulu.fi: ja Tietoturvaopas.fi: Kävijämäärät olivat todellisuudessa todennäköisesti huomattavasti suurempia kuin tässä mainitut, koska joidenkin proxien kautta tulevat kävijät laskettiin yhdeksi kävijäksi, vaikka kävijöitä saattoi

6 todellisuudessa olla jopa satoja. Kouluissa koneet olivat myös yhteiskäytössä, ja on arvioitu, että yhtä konetta käytti peruskouluissa neljä oppilasta/opettajaa. 6 Viime vuonna tietosuojavaltuutetun johdolla toimivat terveydenhuollon-, opetustoimen- ja sosiaalialan ohjausryhmät, sekä tele- ja finanssialan yhteistyöryhmät. Terveydenhuollon asiantuntijaviranomaisten yhteistyöryhmään (TELLU) kuuluvat tietosuojavaltuutetun toimiston edustajien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Etelä-Suomen lääninhallituksen, Suomen Lääkäriliiton, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Helsingin, Tampereen ja Lahden kaupungin terveydenhuollon edustajat. Ryhmän tarkoituksena on seurata ja käsitellä terveydenhuollon ajankohtaisia tietosuojakysymyksiä ja ongelmia. Keskeinen tavoite on kartoittaa, koordinoida, kommentoida ja ohjeistaa terveydenhuollon valtakunnallisiin ja muihin hankkeisiin liittyviä tietosuojakysymyksiä sekä varmistaa viranomaisten ja muiden toimijoiden ohjauksen ja neuvonnan yhdenmukaisuus. Ryhmä toimii myös jäsentensä keskustelufoorumina ja tuottaa tarpeen mukaan omaa ohjausmateriaalia. Tellu-ryhmän yhtenä toimintamuotona ovat ajankohtaisseminaarit, joka toimintavuonna pidettiin lokakuussa Tampereella. Tietosuojavaltuutetun aloitteesta perustettiin vuonna 2001 opetustoimen tietosuojan ohjausryhmä (OTTO), jonka työskentelyyn osallistuu viranomaisten ja järjestöjen ohella käytännön toimijoita erilaisista oppilaitoksista. Oppilaitokset ovat keskeisessä asemassa, koska niissä luodaan kansalaisille ja ammattiin valmistuville perusvalmiudet toimia arjen tietoyhteiskunnassa. Siksi on tärkeää, että oppilaitokset antavat laadukasta tietosuojaaiheista opetusta ja toimivat itse hyvinä esimerkkeinä käsitellessään opiskelijoiden henkilötietoja. Ryhmä seuraa tietosuoja-asioiden kehitystä opetusalalla ja toimii jäsentensä keskustelufoorumina. Ryhmän tavoitteena on omalta osaltaan tukea oppilaitoksia moninaisten tietosuojakysymysten ratkaisemisessa. Ohjausryhmä osallistuu koulujen ja oppilaitosten käyttöön suunnattujen materiaalien valmisteluun alan asiantuntemuksellaan. Ajankohtaisiin tietosuojakysymyksiin pyritään tarjoamaan käytännön läheistä ohjausta, josta tiedotetaan opetuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Toimintavuonna ryhmä osallistui uuden ohjausaineiston valmisteluun. Aineisto, jonka aiheena on Henkilötietojen kerääminen koulutuksen itsearviointiin liittyvissä kyselyissä, valmistui seuraavan vuoden alussa. Aineiston valmisteluvaiheessa tietosuojavaltuutettu lähetti kaikille ammattikorkeakouluille kyselyn, jossa kartoitettiin niiden tekemiä kyselyitä. Teletoiminnan tietosuojaryhmä (TERTTU) on toiminut vuodesta 2003 lähtien tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n johdolla. Ryhmän kokoonpanoon kuuluu teletoimialan yritysten sekä toimialajärjestön edustajia. Toimintavuonna 2007 TERTTU-ryhmä kokoontui kolme kertaa. TERTTU-ryhmä käsittelee toimialalla kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä ja seuraa tietoyhteiskuntakehitystä myös yleisemmällä tasolla. Lisäksi ryhmän kokoukset mahdollistavat tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja neuvontatyön, valtuutettu esimerkiksi esittelee kokouksissa tekemiään toimialaa koskevia kannanottoja, ohjausaineistoa jne. Sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmä (SOHVI) kokoontui tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä. Ryhmään kuuluu eri viranomaistahojen, kuntien, Suomen Kuntaliiton, Sosiaaliturvan Keskusliiton ja sosiaaliasiamiesten edustajia. Ryhmä järjesti loppuvuodesta ensimmäisen sosiaalihuollon tietosuojaseminaarinsa, johon osallistui yli sata henkeä. Lisäksi ryhmässä keskusteltiin ajankohtaisista sosiaalihuollon tietosuojakysymyksistä ja ryhmäläiset myös kommentoivat tietosuojavaltuutetun toimiston sosiaalihuoltoa koskevia esitteitä niiden uusimisen yhteydessä. Säännöllistä yhteistyötä jatkettiin myös sisäasiainministeriön, viestintäviraston, kuluttajaviraston, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Puhelin- ja verkkoauttamisen

7 7 eettisen neuvottelukunnan, lääninlääkärien, potilasasiamiesten ja sosiaaliasiamiesten kanssa, sekä Suomen Suoramarkkinointiliiton kanssa. Tietosuojavaltuutetun toimistossa käsiteltiin kuntien Paras - hankkeeseen liittyviä henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä Suomen Kuntaliiton aloitteesta. Asian johdosta oltiin yhteydessä myös sisäasianministeriöön ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Tietosuojavaltuutettu antoi asiaa koskevan kannanoton, jossa katsoi, että ns. isäntäkunta tai sen asianomainen organisaatio on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä. Silloin kun kunta on sopinut palvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä esim. ns. isäntäkunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan tässä yhteydessä myös asiakastiedot siirtää uudelle rekisterinpitäjälle. Koska oikeus tietojen siirtämiseen on jossain määrin tulkinnanvarainen, tietosuojavaltuutettu lisäksi totesi, että tietojen siirtämisestä tulee erikseen säätää lailla ja saattoi kantansa sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tietoon. Edellä mainittua tietojen siirtämistä koskevaa kantaa voidaan kuitenkin noudattaa siihen asti, kunnes uusia lainsäännöksiä säädetään. 2.2 Kansainvälinen toiminta sitoi toimistomme resursseja yhä enemmän Tietosuojavaltuutettu osallistui viime vuonna aktiivisesti kansainvälisiin kokouksiin ja piti niissä useita luentoja. Hän johti kolmea Schengen-sopimukseen liittyvää uusintatarkastusta, jotka tehtiin uusiin EU:n jäsenvaltioihin. Niin ikään hän toimi asiantuntijana EU:n komission rahoittamassa TAIEX-ohjelmassa. Jo toisen kerran tietosuojavaltuutetun toimisto oli mukana kansainvälisessä opiskelijavaihto-ohjelmassa ja sai harjoittelijan kahdeksi kuukaudeksi Georgetownin yliopistosta Washington DC:stä. Kansainvälisiä asioita koordinoitiin kansallisella tasolla yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kansainvälisistä asioista tiedotettiin lähettämällä määritellylle vastaanottajajoukolle newsletter tyyppistä sähköistä tiedotetta (6 lehteä v. 2007) sekä uutisoimalla toimiston kotisivuilla. Tiedotteissa kerrottiin mm. EU:n tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä, tietosuojan uusista ilmiöistä ja kehitysnäkymistä, eri maiden tietosuojaviranomaisten toiminnasta sekä tietosuojadirektiivin artikla 29 mukaisen työryhmän toiminnasta. Schengen-alueeseen liittyi yhdeksän uutta maata , jolloin rajatarkastukset niiden ja vanhojen Schengen-maiden välisestä maa- ja meriliikenteestä poistuivat. Uudet maat alkoivat liittymisen myötä käyttää Schengenin tietojärjestelmää (SIS), joka on olennainen osa niitä korvaavia toimenpiteitä, jotka ovat viranomaisten käytössä sisärajatarkastusten poistamisen vastapainona. SIS:n avulla viranomaiset voivat tutkia henkilöistä ja esineistä tehtyjä kuulutuksia. Uusien jäsenmaiden valmiudet liittyä Schengen-alueeseen tarkastettiin ns. Schengenarvioinneissa vuoden 2006 aikana. Pääosa tarkastuksista tehtiin suomalaisten asiantuntijoiden johdolla. Lähes kaikkiin maihin tehtiin vuoden 2007 aikana vielä uusintatarkastuksia. Tietosuojan osalta evaluointiryhmiin osallistui ja niitä johti tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. EU:n tietosuojadirektiivin artikla 29:n tietosuojatyöryhmä Tietosuojadirektiivin (95/46/EC) 29 artiklan nojalla perustettu EU:n jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisista koostuva tietosuojatyöryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana 4 kertaa. Tietosuojatyöryhmä on riippumaton neuvoa antava asiantuntijaelin tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja se on toiminnassaan itsenäinen. Työryhmän tavoitteena on mm. tutkia ja

8 esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Se antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle. 8 Vuonna 2007 tietosuojatyöryhmä käsitteli ja/ tai antoi lausuntonsa muun muassa seuraavista aiheista: Julkilausuma ensimmäisestä yleiseurooppalaisesta tietosuojapäivästä Valmisteluasiakirja potilastietojen käsittelystä sähköisissä potilastietokannoissa Lausunto matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa Yhdysvaltojen viranomaisille koskevien tietojen toimittamisesta matkustajille Lausunto kuluttajansuojaa koskevaan yhteistyöjärjestelmään liittyvistä tietosuojakysymyksistä lausunto sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmään (IMI) liittyvistä tietosuojan näkökohdista Erittäin merkittävä oli työryhmän julkaisema lausunto henkilötiedon määritelmän tarkennuksesta (Opinion Nº 4/2007 on the concept of personal data, WP 136, ). Määritelmän tarkennus katsottiin tarpeelliseksi, koska eri jäsenmaissa on ollut epävarmuutta ja kirjavuutta henkilötiedon käsitteen tulkinnassa. Henkilötiedon määritelmä on avainasemassa silloin, kun pohditaan, kuuluuko tiedonkäsittely tietosuojasäännösten soveltamisalaan. Henkilötieto määritellään tietosuojadirektiivin 2 artiklassa. Lisätietoa asiasta on myös tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla osoitteessa Eri maiden tietosuojan tason riittävyydestä työryhmä antoi v kaksi lausuntoa:. Jersey (WP 141) ja Färsaaret (WP 142). Molemmat lausunnot julkaistiin Työryhmä julkaisi edellistä vuotta koskeneen 10. vuosikertomuksensa. Artikla 29 työryhmän kokouksiin osallistuu myös Euroopan tietosuojavaltuutettu, jona toimii Peter Hustinx. Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa luonnollisten henkilöiden suojelemista henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin. Euroopan tietosuojavaltuutetun viimeisin vuosikertomus koskien vuotta 2007 julkaistiin keväällä Schengenin tietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Valvontaelin käsitteli edellisvuoden tapaan Schengenin tietojärjestelmän uudistamiseen eli ns. SIS II:een liittyviä oikeudellisia - ja menettelytapakysymyksiä. Vuoden 2007 aikana hyväksyttiin jäsenmaissa tehtyä yhteistä tarkastusta koskeva raportti, joka kohdistui Schengenin yleissopimuksen artiklan 99 mukaisiin salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia koskeviin kuulutuksiin. Valvontaelin selvitti eri maissa noudatettuja menettelytapoja koskien Schengenin yleissopimuksen 111 artiklan tulkintaa. Artiklassa säädetään sopimuspuolten velvoitteesta panna keskenään täytäntöön toisen sopimuspuolen tuomioistuimen tai viranomaisen tekemiä ratkaisuja. Valvontaelin käsitteli lukuisia muitakin Schengenin tietojärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä. Europolin yhteinen valvontaelin Valvontaelimen keskeisimpänä tehtävänä oli Europolin uuden oikeusperustan arvioiminen ja siihen liittyvien lausuntojen ja kommenttien antaminen. Komissio on ehdottanut uudeksi oikeusperustaksi nykyisen yleissopimuksen sijasta neuvoston päätöstä.

9 Valvontaelin toimeenpani Europolin tarkastuksen ja käsitteli Europolin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä mm. OASIS-projektin ja Check the Web-projektin osalta. Esillä olivat myös toimet, joiden tavoitteena on lisätä Europolin toimintaa koskevaa tietoisuutta. Valvontaelin valmisteli asiaa koskevan oppaan ja julkaisi kolmannen vuosikertomuksensa ajanjaksolta marraskuusta 2004 lokakuuhun Tullitietojärjestelmä Yhteinen valvontaelin toimeenpani järjestelmän toimintaan liittyvän tarkastuksen sekä kartoitti järjestelmän käyttöön liittyviä kansallisia menettelytapoja eri jäsenmaissa. Eurodac Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui komission ylläpitämän EURODACsormenjälkirekisterin valvontaan liittyväään yhteistyöhön. Euroopan tietosuojaviranomaiset kokoontuivat kaksi kertaa Euroopan tietosuojavaltuutetun johdolla arviomaan järjestelmän käyttöön liittyviä tietosuojakysymyksiä. Esillä olivat järjestelmään keskusyksikköön ja kansallisiin järjestelmiin tehtävät tarkastukset sekä eräiden järjestelmään tehtyjen hakujen perusteet. Euroopan unionin tietosuojaviranomaisten esittelijäkokous Tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti Helsingissä Euroopan Unionin esittelijäkokouksen (Case Handling Workshop). Kokous pidettiin Pikkuparlamentissa. Kokouksessa oli osallistujia 30:stä eri Euroopan maasta ja lisäksi Euroopan Unionin komissiosta ja Euroopan Unionin tietosuojaviranomaisesta. Osallistujia oli yhteensä 70 henkeä. Kokouksen aiheina olivat mm. suoramarkkinointiin, pankkien toimintaan ja terveydenhuoltoon liittyvät tietosuoja-asiat. Kokouksessa myös kerrottiin tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnasta ja esiteltiin tietosuoja-asioiden käsittelyä eduskunnan näkökulmasta. Tietosuojavaltuutetun toimiston esittelijät osallistuivat myös kyseisen työryhmän syksyllä Lissabonissa pidettyyn kokoukseen. Siellä olivat aiheina mm. luottotietojen käsittely ja henkilötietojen julkaiseminen Internetissä. Työryhmä on Euroopan tietosuojaviranomaisten kevätkokouksen alainen epävirallinen työryhmä, jossa keskusteltiin eri maissa esillä olleista käytännön tapauksista ja eri maiden tietosuojaviranomaisten käytännön toimintatavoista. Ryhmän työhön liittyy myös tietojärjestelmä, jota kautta tiedusteltiin muiden maiden kantoja ajankohtaisiin asioihin. Työryhmän toiminnan tarkoituksena on osaltaan olla myötävaikuttamassa tietosuojadirektiivin edellyttämään ratkaisukäytännön yhtenäisyyteen Euroopan unionin alueella. Tietosuojan 29. maailmankokous Kanadassa Montrealissa pidettiin 29 tietosuojan maailmankokous Kokoukseen osallistuvat vuosittain eri maiden tietosuojaviranomaiset. Tekniikka kehittyy koko ajan ja kansalaisten on yhä vaikeampi arkielämässään pitää huolta yksityisyydestään. Tietosuojaviranomaiset pyrkivät ponnistelemaan yksityisyyden suojan turvaamiseksi, mutta haasteet kasvavat koko ajan teknologian kehityksen myötä. Tietosuojan maailmankokous pyrki kartoittamaan tuntemattomia alueita ja uhkia, joita niissä piilee yksityisyydelle. Tämän vuoksi kokouksen teemaksi oli valittu Terra Incognita.

10 10 3. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON RESURSSIT, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ YHTEYSTIEDOT Valtioneuvosto nimitti tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion jatkamaan virassaan alkaneen viisivuotiskauden. Aarnio on hoitanut tietosuojavaltuutetun tehtäviä yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 lähtien. Toimiston vakinaisten virkojen määrä oli 2007 lopussa 20. Toimistossa työskentelee myös yksi oikeusministeriön virassa oleva henkilö, joka tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävien lisäksi hoitaa puolet työajastaan nimilautakunnan tehtäviä. Lisäksi vakinaistettiin kaksi määräaikaisessa virkasuhteessa ollutta henkilöä, joista toinen it-erityisasiantuntijan virkaan ja toinen ylitarkastajan virkaan. VAKITUINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2007 Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu Elisa Kumpula, toimistopäällikkö Risto Heinonen, ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, ylitarkastaja Marita Höök, ylitarkastaja Johanna Järvinen, ylitarkastaja Eija Kara, ylitarkastaja Lauri Karppinen, IT-erityisasiantuntija Juhani Ketomäki, ylitarkastaja Hanna Lankinen, ylitarkastaja Mia Murtomäki, ylitarkastaja Heikki Partanen, ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa, ylitarkastaja Arja Puukka, ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, ylitarkastaja Arto Ylipartanen, ylitarkastaja Pirjo Helén, osastosihteeri Erna Laiho, osastosihteeri Liisa Olin, osastosihteeri Anne Lehto, toimistosihteeri MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2007 Leila Hanhela, ylitarkastaja

11 11 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatus Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeutena olevaa oikeutta yksityisyyteen toteuttamalla tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat tehtävät toimimalla yhteistyössä rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien sekä näitä edustavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa pyrkimyksenä ennaltaehkäistä yksityisyyttä koskevat oikeudenloukkaukset edistämällä hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista sekä avustamalla ja tukemalla yksityisyyttä tukevien ja turvaavien järjestelmien kehittämistä ja käyttöä. Arvot Tietosuojavaltuutetun toimistossa on yhteisesti sovittu arvot, jotka ohjaavat tavoitteiden saavuttamiseen. Arvomme ovat: tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys keskinäinen kunnioitus ja luottamus avoimuus ja sitoutuneisuus kokonaisuuteen kehitys- ja muutosvalmius YHTEYSTIEDOT Osoite: Postiosoite: Albertinkatu 25 A, 3. krs. PL 315, Helsinki Puhelin: vaihde: puhelinneuvonta: ja neuvonta-aika: ma-ti klo sekä perj. klo Telefax: Sähköposti: kotisivu/internet:

12 12 4. OIKEUSMINISTERIÖN VALTION TALOUSARVIOASETUKSEN 66 I :N MUKAINEN KANNANOTTO OM 33/013/2008 Jakelu: Tietosuojavaltuutetun toimisto OIKEUSMINISTERIÖN KANNANOTTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2007 Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i :n (254/2004) 3 momentin nojalla oikeusministeriö on tänään päättänyt antaa seuraavan kannanoton toimenpiteistä, joihin tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2007 antaa aihetta. Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaa ja taloutta koskevia tietoja on esitetty myös tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätöksessä vuodelta Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta Toiminnalliset tulostavoitteet pääosin saavutettiin. Työajanseurantajärjestelmän mukaan resurssien käyttöä on kohdennettu ratkaisutoimintaan ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Lainsäädäntöhankkeista ja hallinnollisista uudistuksista annettujen lausuntojen määrä kasvoi edelleen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä on uusittu. Vireille tulleiden asioiden määrä pieneni ennakoidulla tavalla ja keskimääräinen käsittelyaikatavoite alitettiin. Onnistuneella sidosryhmäyhteistyöllä oli myös merkitystä vireille tulleiden asioiden määrän pienenemiseen. Maksulliselle koulutustoiminnalle asetetut euromääräiset tulostavoitteet ylitettiin. 2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä oikeusministeriön kanta kehittämistarpeista Raportointi vastaa tulossopimuksessa asetettuja tavoitteita.

13 13 3. Toimenpiteet, joihin tietosuojavaltuutetun toimistossa on tarpeen ryhtyä toimintakertomuksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi Tietosuojavaltuutetun toimistossa on tarpeen kehittää edelleen ennalta ehkäisevää toimintaa, tehostaa käsittelyprosesseja tulostavoitteiden saavuttamiseksi sekä seurata resurssien käyttöä ja kohdentamista. 4.Oikeusministeriön toimenpiteet toimintakertomuksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi Oikeusministeriö kehittää yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa tavoitteiden määrittelyä sekä seuraa resurssien käyttöä. Oikeusministeri Tuija Brax Hallitusneuvos Markku Kuusela TIEDOKSI: - eduskunnan tarkastusvaliokunta - valtiovarainministeriö - valtiontalouden tarkastusvirasto - valtiokonttori Alkuperäinen kannanotto on luettavissa oikeusministeriön kotisivuilla osoitteessa Tiedoston Oikeusministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista vuodelta 2007 sivut käsittelevät tietosuojavaltuutetun toimistoa.

14 14 5. TIETOSUOJAA KOSKEVIA RATKAISUJA JA KANNANOTTOJA V ASIA: LASTENSUOJELUILMOITUSTEN KÄSITTELYSTÄ SOSIAALITOIMISTOSSA Asian kuvaus: Lastensuojelulain (417/2007) 26 :ssä säädetään lastensuojeluasian vireille tulosta ja asiakkuuden alkamisesta. Lastensuojeluasia tulee vireille asiakkaan hakemuksesta tai esimerkiksi lastensuojeluilmoituksesta. Lastensuojeluasiakkuus alkaa mainitun säännöksen 3 momentin mukaan, jos asiassa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin tai kun päätetään tehdä 27 :ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojelulaissa on pyritty täsmällisesti määrittelemään asiakkuuden ja asian vireille tulo. Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain mukaan asiakas on sosiaalihuoltoa hakeva tai käyttävä, mutta ei vielä lastensuojeluilmoituksen kohde. Kun lastensuojeluilmoitus tehdään, on sitä aloitettava selvittämään. Ilmoitus on kirjattava ja selvityksen yhteydessä syntyy asiakirjoja. Vaikka asia on tullut vireille, ei asiakkuutta ole välttämättä aloitettu. Mikäli havaitaan, että tarvetta lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen ei ole, ei asiakkuuttakaan synny. Tällöin ilmoitus on ollut aiheeton tai asiassa on tehty sosiaalityötä, mutta ilmoitus ei anna aihetta enempiin lastensuojelutoimenpiteisiin ja perhe on ohjattu esimerkiksi yleisten muiden palvelujen piiriin. Tarve ilmoituksen säilyttämiseen voi olla vahva sen takia, että perheestä aikaisemmin tehdyillä lastensuojeluilmoituksilla voi olla myöhemmin erityistä merkitystä, jos myöhemmin tehdään samasta lapsesta/perheestä lastensuojeluilmoitus. Voivatko tällöin kertyneet asiakirjat olla asiakasrekisterissä ja jos voivat, niin miten ja millä edellytyksillä? Onko tässä suhteessa eroa edellä mainituissa tilanteissa? Pitääkö tiedot siirtää passiivirekisteriin ja miten passiivirekisteri käytännössä toimisi? Tietosuojavaltuutetun vastaus: Henkilötietolain 3 :n mukaan samaa käyttötarkoitusta varten kerätyt tiedot muodostavat henkilörekisterin. Esimerkiksi lastensuojelun asiakastiedoista muodostuu lastensuojelun asiakasrekisteri, johon talletetaan lastensuojelun asiakkaita koskevat tiedot. Henkilötietolaissa tarkoitetaan henkilörekisterillä ns. loogista henkilörekisteriä, johon kuuluvat kaikki asiakkaasta samaa käyttötarkoitusta varten kerätyt tiedot. Tiedot voivat olla osin automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä ja osin paperimuotoisia asiakasasiakirjoja esim. asiakaskansiossa. Lastensuojelulaissa on erityisiä säännöksiä lastensuojeluasian vireille tulosta, lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta, lastensuojeluilmoitusten rekisteristä ja tietojen kirjaamisesta. Lastensuojeluasia tulee vireille ilmoituksella, hakemuksella tai muulla tavoin. Lastensuojelun asiakkuus kuitenkin alkaa vasta silloin, kun ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Asiakkuuden alkamisesta on tehtävä erityinen merkintä lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoitettava siitä pääsääntöisesti myös huoltajalle ja lapselle.

15 15 Lastensuojelulain 25 :n mukaan lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä on pidettävä rekisteriä. Kyseistä säännöstä koskevassa hallituksen esityksen (HE 252/2006 vp) perusteluissa todetaan, että perheväkivaltaa koskevassa erilliskertomuksessaan eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei lastensuojeluilmoituksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä kerätä riittävästi tietoja. Lastensuojeluilmoitusten rekisteriä koskevan säännöksen ja sen perustelujen mukaan siihen talletettaisiin tiedot lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä sekä ilmoitusten aiheuttamista toimenpiteistä. Silloin kun lastensuojeluasiakkuuden lain säännösten mukaisesti katsotaan alkavan, on siitä tehtävä merkintä lastensuojeluasiakirjoihin. Lisäksi lain 33 :n mukaan lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lastensuojeluilmoitusrekisterin tiedot merkitään myös lapsen asiakasasiakirjoihin. Näissä yhteyksissä ei mainita mitään siitä, minkä rekisterin tiedoista on kyse. Puhelimitse sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan tarkoituksena on ollut, että olisi erikseen lastensuojeluilmoitusten rekisteri ja lastensuojelun asiakasrekisteri. Lastensuojelulain mukaan lastensuojeluun muodostuu siten lastensuojeluilmoituksiin liittyen kaksi erillistä henkilörekisteriä; lastensuojeluilmoitusten rekisteri ja lastensuojelun asiakasrekisteri. Niissä tilanteissa, joissa ilmoitus ei johda lastensuojelun asiakkuuteen, tiedot säilyvät pelkästään ilmoitusrekisterissä eikä lasta näy asiakkaana lastensuojelun asiakasrekisterissä. Silloin kun tulee uusi lastensuojeluilmoitus tai lastensuojeluasia muutoin vireille, voidaan tarkistaa, onko lasta koskevia tietoja jo lastensuojelun asiakasrekisterissä tai onko lastensuojeluilmoitusten rekisterissä lasta koskevaa aikaisempaa ilmoitusta. Tällöin uutta ilmoitusta ja mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä voidaan arvioida ottaen huomioon aiempien ilmoitusten tiedot tai muut rekistereistä löytyvä tiedot. Mikäli lastensuojeluasiakkuus uuden ilmoituksen perusteella alkaa, talletetaan aiempienkin ilmoitusten tiedot tarpeellisilta osin myös lastensuojelun asiakasrekisteriin. Lastensuojeluilmoitusten rekisteriin tulee tallettaa kaikki lastensuojeluilmoitukset sisältöineen ja perustelujen mukana myös niiden aiheuttamat toimenpiteet. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tähän rekisteriin voitaisiin siten tallettaa myös tietoja sellaisista selvityksistä, toimenpiteistä ja yhteydenotoista, jotka ovat tapahtuneet ennen lastensuojeluasiakkuuden alkamista. Lisäksi annetusta palvelusta riippuen osa tiedoista voi tulla talletetuksi johonkin muuhun sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Mikäli lastensuojelun asiakkuus ei uuden lain säännösten mukaisesti ollenkaan alkaisi, säilyisivät kuitenkin lastensuojeluilmoitus ym. tiedot lastensuojeluilmoitusten rekisterissä. Jos sen sijaan lastensuojeluasiakkuus alkaisi, merkittäisiin nämä tiedot lain 33 :n ja sen perustelujen mukaan myös lapsen asiakasasiakirjoihin eli henkilötietolain kannalta arvioituna lastensuojelun asiakasrekisteriin. Sovelletut säännökset: Henkilötietolaki (523/99) 3 3 k, 6, 9, k Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 3 :n 1 k Lastensuojelulaki (417/2007)) 1, 25, 26, 27, 33

16 16 ASIA: ASUNTOJEN MYYNTIHINTOJEN JULKISTAMINEN RAKENNUSLIIKKEEN INTERNET-SIVUSTOLLA Asian kuvaus: Rakennusliike x tiedusteli tietosuojavaltuutetun kantaa menettelyyn, että se myyjänä julkaisee avoimessa verkossa kotisivullaan myymiensä asuntoosakkeiden yksilöidyt myyntihinnat. Tietosuojavaltuutetun toimistossa käytyjen neuvottelujen jälkeen tietosuojavaltuutettu esitti kantanaan seuraavaa: Tietosuojavaltuutetun vastaus: Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun on olemassa jokin henkilötietolain 8 :n mukaisista yleisistä edellytyksistä tai kun kyse on henkilötietojen käsittelystä lain 4. luvussa mainittuja erityisiä tarkoituksia varten. Kun kerrotussa tilanteessa ostajaan liittyviä henkilötietoja on tarkoitus saattaa kenen tahansa saataville Internet-verkkoon, ainoa mahdollinen käsittelyn edellytys näyttäisi olevan 8 :n 1 momentin 1) kohdassa tarkoitettu rekisteröidyn antama suostumus. Näin ollen, jos ostajan tietoja aiotaan julkistaa, on siihen tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan saatava kunkin ostajan lupa. Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 :n 1 momentin 1) kohdassa olevan määritelmän mukaan kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnustaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Tämän määritelmän johdosta asunnon tarkan osoitteen sisältävä tieto tulkittaneen aina henkilötiedoksi, jos osoite kuvaa sellaista aikaa, että asunto on yksityishenkilön omistuksessa. Omistajatietohan on kenen tahansa helposti selvitettävissä yhtiön osakasluettelosta. Edellä olevasta seuraa, ettei tietosuojavaltuutetun toimisto pidä henkilötietolain mukaisena ostajan tarkan osoitteen ja hänen maksamansa kauppahinnan ilmoittamista esim. Internet-sivuilla, jollei tällaiselle menettelylle ole etukäteen pyydetty ostajan suostumusta. ASIA: SAAKO TERVEYDENHUOLLON OPISKELIJALLE ANTAA OMAT TUNNUKSET YKSIKÖN SÄHKÖISEEN POTILASKERTOMUSOHJELMAAN? Asian kuvaus: Tietosuojavaltuutetulta kysyttiin, saako terveydenhuollon opiskelijalle antaa omat tunnukset yksikön sähköiseen potilaskertomusohjelmaan vai kirjaako opiskelija ohjaavan sairaanhoitajan tunnuksia käyttäen?

17 17 Tietosuojavaltuutetun vastaus: Henkilötietolain 38 :n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 6 :ssä todetaan, että potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muut hoitoon osallistuvat henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 :n mukaisesti. Terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on ollut edellä esitellyssä pykälässä erottaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 :n mukaiset opiskelijat muista terveydenhuollon opiskelijoista. Molemmissa yllä todetuissa tilanteissa eli sekä silloin 1) kun potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat toimivat laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 :n mukaisesti, että silloin 2) kun muun terveydenhuollon opiskelija tekee merkinnät, jotka hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö hyväksyy, merkinnät on tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tehtävä terveydenhuollon opiskelijalle annettuja omia käyttäjätunnuksia käyttäen. Merkinnät hyväksyvän henkilön tulee tehdä merkintöjen hyväksyminen myös omilla käyttäjätunnuksillaan, ei opiskelijan tunnuksilla. Sovelletut säännökset: Henkilötietolaki (523/1999) 38 1 momentti, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001) 6, Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 3 ASIA: AMMATTIPÄTEVYYTTÄ KOSKEVAN REKISTERIN TIETOJEN JULKAISEMINEN INTERNETISSÄ HAKUPALVELUNA Asian kuvaus: Tietosuojavaltuutettu pyysi valvontaviranomaiselta selvitystä erästä ammattipätevyyttä koskevan rekisterin tietojen julkaisemisesta Internetissä hakupalveluna. Vastauksessaan viranomainen toi esille seuraavaa:

18 18 - Rekisteri on nimenomaisella säännöksellä säädetty julkiseksi. Sitä koskevan lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja ko. rekisteristä ja tietojen luovuttamisesta on siten säädetty laissa. - Ko. lain esitöiden mukaan laintasoisen säännöksen taustalla on valvontaviranomaisen tehtävä huolehtia siitä, että rekisteristä voidaan tarvittaessa osoittaa ja saada luotettavasti selville asianosaisen oikeus erityisluontoisen työn suorittamiseen. Valvontaviranomainen on siten katsonut, ettei nimenomaisen julkisuus- ja luovutussäännöksen perusteella olisi estettä tietojen julkaisemiseen. Päinvastoin heillä on lakiin perustuva velvollisuus julkaista ko. rekisteriin merkittyjä tietoja, koska asiasta on nimenomaisesti säädetty. - Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 621/1999) on ollut jo voimassa ammattipätevyyttä koskevaa lakia annettaessa, joten ko. lain tiedonsaantia koskevalla säännöksellä on valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan selvästikin tavoiteltu laajempaa tietojen julkistamista kuin mistä julkisuuslaissa on säädetty. Samoin henkilötietolaki on ollut jo tuolloin voimassa. - Rekisteristä pyydetään tietoja jatkuvasti joko muiden viranomaisten tai yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen taholta. Valvontaviranomainen katsoo, että erityislakiin kirjattu velvoite ammattipätevyysrekisterin tietojen julkisuudesta on ollut taloudellisimmin toteutettavissa Internet-palveluna, koska henkilökunnan sitominen tietojen antamiseen koko virka-ajan ei tässä tapauksessa ole asian laatuun nähden resurssitaloudellisesti perusteltua. - Rekisteri on poistettu valvontaviranomaisten Internet-sivuilta heti, kun epäilys rekisterin julkaisemisen oikeellisuudesta on tullut viranomaisen johdon tietoon. Toistaiseksi tietoja luovutetaan vain pyynnöstä virka-aikana. Tietosuojavaltuutetun vastaus: Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin (523/1999). Henkilötietojen luovutus viranomaisten henkilörekistereistä tapahtuu lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Jos erityislaeissa on säännöksiä koskien tietojen luovuttamista viranomaisen henkilörekisteristä, ne tulevat ensisijaisesti sovellettaviksi. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että henkilörekisteriin sisältyvien henkilötietojen vieminen viranomaisen kotisivulle avoimeen Internetverkkoon on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Henkilötietoja avoimeen Internet-verkkoon vietäessä luovutuksen saajia ovat kaikki, jotka voivat Internetiä käyttää ja kyseistä sivua katsella. Vietyään henkilötietoja avoimeen Internet-verkkoon, rekisterinpitäjä ei käytännössä voi enää hallita niiden käyttöä.

19 Jotta viranomainen voisi viedä henkilörekisteriinsä sisältyviä henkilötietoja Internetiin, olemassa tulee olla tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn oikeuttava peruste. Henkilörekisterin tietojen vieminen Internetiin voi tulla kyseeseen, jos olemassa on nimenomainen lainsäännös, joka tällaisen menettelyn mahdollistaa. Myös rekisteröidyn antama suostumus voi mahdollistaa henkilötietojen Internetiin viemisen, jos menettely on muutoin asiallisesti perusteltua ja tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Ko. ammattipätevyysrekisteristä jokaisella on oikeus saada tietoja sitä koskevan lain mukaan. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tällaista sanamuotoa tulkitaan vakiintuneesti niin, että tietoja on oikeus saada pyynnöstä. Kyseinen lain kohta ei sisällä nimenomaista säännöstä Internetin käyttämisestä henkilötietojen antamistapana eikä näin ollen mahdollista rekisterin tietojen sähköistä luovuttamista siten, että niitä viedään rekisterinpitäjän toimesta avoimeen Internetverkkoon. Valvontaviranomaisella ei tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan näin ollen ole ko. erityislain nojalla perustetta tarjota Internetissä palvelua, jolla voi tehdä hakuja viranomaisen ylläpitämän ammattipätevyyttä koskevan rekisterin tietoihin. Tietosuojavaltuutetun mielestä ko. erityislain säännös on tiedonsaantioikeutta koskeva informatiivinen säännös. Ilman sitäkin rekisterin tiedot olisivat lähtökohtaisesti julkisia julkisuuslain perusteella. Erityislain säännöksen ohella tietojen luovuttamista sääntelee täydentävästi julkisuuslain 16 :n 3 momentti. Ottaen huomioon, että rekisteri oli poistettu valvontaviranomaisen Internet-sivuilta, tietosuojavaltuutettu ei katsonut aiheelliseksi ryhtyä asiassa muihin toimenpiteisiin. Tietosuojavaltuutettu kiinnitti lopuksi yleisellä tasolla huomiota siihen, että julkisuuslaki säätää määrätyin edellytyksin mahdolliseksi sen, että viranomainen avaa toiselle viranomaiselle teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä tietoihin (16 :n 3 momentti ja 29 :n 3 momentti). 19 ASIA: KORKEIN HALLINTO-OIKEUS VELVOITTI PANKIN TOTEUTTAMAAN TAKAAJAN TARKASTUSOIKEUDEN TÄYSIMÄÄRÄISESTI (Korkein hallinto-oikeus , taltio 457, Dn:ot 1771 ja 1861/2/05) Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Korkein hallinto-oikeus yhtyi ratkaisussaan tietosuojavaltuutetun laintulkintaan, jonka mukaan tarkastusoikeus ulottuu myös tietoihin omista lainatapahtumista ja käytetyistä korkoprosenteista. X oli saattanut tarkastusoikeuden toteuttamista koskevan asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi henkilötietolain 28 :n 2 momentin nojalla. Kysymys oli X:n takaamaa lainaa koskevista tiedoista, joita pankki ei ollut suostunut antamaan hänelle maksutta. X oli vaatinut kuuden vuoden ajalta tietoja lainatapahtumista ja käytetyistä 3 kuukauden Heliborin korkoprosenteista. Pankki oli esittänyt, etteivät tapahtumaerittelyt ja korkoprosenttitiedot kuulu sen asiakasrekisteriin, sillä niitä sisältäviä mikrofilmejä säilytetään

20 20 asiakasrekisteristä erillään. Tietosuojavaltuutetun mukaan tämä on kuitenkin väärä käsitys, sillä henkilörekisterin ulottuvuus määräytyy tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Saman tehtävän hoitamiseksi käsiteltävät tiedot kuuluvat henkilötietolain mukaan samaan henkilörekisteriin (looginen rekisteri), vaikka rekisterin eri osia (osarekisterit) säilytettäisiin teknisesti erillään. Koska korkoprosenttia koskevien tietojen käyttötarkoitus oli muiden X:ää koskevien tietojen tavoin asiakassuhteen hoitaminen, kaikki tiedot kuuluivat samaan asiakasrekisteriin. Sillä seikalla, säilytettiinkö tietoja teknisesti yhdessä vai erillään, ei ollut merkitystä. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän tulee toteuttaa kaikki henkilötietolaista johtuvat velvoitteet koko rekisterin tietojen osalta. Lisäksi pankki oli ilmoittanut, että yksilöityjen tapahtumatietojen etsimisestä aiheutuvasta työstä veloitetaan hinnaston mukainen tuntiveloitus. Henkilötietolain 26 :n 3 momentin mukaan rekisterinpitäjä saa kuitenkin periä tarkastusoikeuden käyttämisestä korvauksen vain, jos edellisestä tarkastuskerrasta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Tietosuojavaltuutettu oli antanut pankille määräyksen toteuttaa maksutta X:n tarkastusoikeus kaikkiin pankin henkilörekisteriin talletettuihin X:ää koskeviin henkilötietoihin. Määräys koski myös lainojen tapahtumaerittelyjä korkoprosentteineen, sillä nämäkin tiedot ovat henkilötietoja. Henkilötietolaissa henkilötiedolla tarkoitetaan merkintää, joka voidaan tunnistaa ihmistä koskevaksi. Pankki ei toimisi huolellisesti, ellei se pystyisi yhdistämään kuhunkin asiakkaaseensa nimenomaan tämän asiakassuhteeseen liittyviä tapahtumatietoja ja korkoprosentteja. Pankin valituksen johdosta hallinto-oikeus kumosi tietosuojavaltuutetun määräyksen tarkastusoikeuden ulottamisesta korkoprosenttitietoihin. Sittemmin Korkein hallinto-oikeus hyväksyi tietosuojavaltuutetun valituksen. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan X:n oikeus tarkastaa omat tietonsa koski myös korkoprosenttitietoja. Korkein hallinto-oikeus vahvisti ratkaisussaan muun ohella tietosuojavaltuutetun näkemyksen henkilörekisterin määrittelemisestä. Henkilörekisterin muodostumisen kannalta sillä seikalla, voidaanko tiettyä henkilöä koskevat tiedot löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta, ei siis ole merkitystä silloin, kun rekisterin tietoja käsitellään ainakin osin atk:n avulla. Lisäksi Korkein hallinto-oikeus päätti, että X:llä oli oikeus tarkastaa lainatapahtumatiedot omien maksusuoritustensa osalta. ASIA: OMIEN KESKUSTELUJEN JA PUHELUIDEN NAUHOITTAMINEN TYÖPAIKALLA Asian kuvaus: Työsuojeluvaltuutettu kysyi, saako työntekijä nauhoittaa esimiehen kanssa käytäviä suullisia keskusteluja omien muistiinpanojen tekemistä varten työpaikkakiusaamistilanteessa? Jos myöhemmin muistiinpanojen todenperäisyys kiistetään, onko mahdollista antaa esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön kuunnella nauhoitus?

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 28.1.2010 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat 28.1.2010 sopineet 4.12.2009 ja 7.1.2010 käytyjen neuvottelujen pohjalta Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot