JYP Jyväskylä Oy. Yhtiön ja sen tuottamien tapahtumien taloudelliset vaikutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYP Jyväskylä Oy. Yhtiön ja sen tuottamien tapahtumien taloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 JYP Jyväskylä Oy Yhtiön ja sen tuottamien tapahtumien taloudelliset vaikutukset Vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä kauden aikana tuotettujen tapahtumien vaikuttavuustutkimuksen tutkimusraportti Sport Business School Finland Risto Rasku, Timo Värre, Osmo Laitila

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO JYP JYVÄSKYLÄ OY VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TULOKSET Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Erillisten tutkimusten tulokset Yhtiön rahan käyttö jaoteltuna alueellisesti sekä sisällön mukaan Ottelutapahtumien katsojat ja kulutus sekä vieraspeleihin matkustavien poistuva kulutus Tulosten yhdistäminen ja havainnollistaminen JOHTOPÄÄTÖKSET JA KOMMENTIT Johtopäätökset Kommentit Lähteet Liitteet

3 1. JOHDANTO JYP Jyväskylä Oy:n ja Sport Business School Finlandin yhteistyö alkoi vuonna 2011 jääkiekkokatsojien keskuudessa tehtävien erilaisten asiakastutkimusten tekemisestä. Tutkimukset olivat osa JYP Jyväskylä Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Tutkimustulosten merkityksellisyyden ja luotettavuuden kautta syntynyt luottamus osapuolten välillä mahdollisti sen, että Sport Business School Finland teki JYP Jyväskylä Oy:lle tarjouksen myös laajemmasta yhtiöön ja sen vaikuttavuuteen liittyvästä tutkimuksesta ja tiedonkeruusta. Tutkimuksen tilaajana ja toimeksiantajana on JYP Jyväskylä Oy ja tutkimuksen on suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sport Business School Finland -tutkimusyksikkö. Tutkimusraportin koostamisesta vastaa Sport Business School Finland. Sport Business School Finland on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun perustama yksikkö, joka on keskittynyt toiminnassaan urheiluliiketoiminnan ammatilliseen korkeakoulutukseen sekä urheilutoimialan kehittämiseen. Yksikkö tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten urheiluorganisaatioiden kanssa ja tarjoaa nykyaikaisia tutkimus- ja kehittämispalveluja urheilutoimialalla toimiville yrityksille ja järjestöille sekä erilaisille urheilutapahtumille. ( Tämän tutkimuksen tavoitteita suunnitellessa ja valmisteltaessa käytettiin pohjana vuosina 2009 ja 2011 Saksassa tehtyjä tutkimuksia, jotka keskittyivät nimenomaisesti yhden jalkapalloseuran tuottamiin taloudellisiin vaikutuksiin omalla toiminta-alueellaan. Näiden tutkimusten tekijät olivat kansainvälisesti tunnettuja talousvaikutustutkimuksen uranuurtajaa, tutkimusten johtamisesta vastasi professori Holger Preuss Johannes Gutenberg yliopistosta Kölnistä. Preuss on tunnettu useiden kansainvälisten urheilun megatapahtumien talousvaikutusten tutkijana sekä mm. FIFA:n ja IOC:n kaltaisten urheiluorganisaatioiden vaikuttavuustutkimusten suunnittelijana ja toteuttajana. Professori Preuss on ollut toteuttamassa vaikuttavuustutkimuksia mm. jalkapallon MM-kisoissa Saksassa 2006 ja Etelä-Afrikassa 2010 sekä Riossa Urheilutapahtumien taloudellisten vaikutusten tutkimus on lisääntynyt merkittävästi. Syinä tähän ovat luonnollisesti tapahtumien tuottamisen ja isännöinnin kohonneet kustannukset sekä tapahtumista mahdollisesti saatavat hyödyt ja tuotot. Yksittäisten tapahtumien rinnalle on vähitellen syntynyt sovelluksia, joilla on pyritty hyödyntämään tapahtumavaikuttavuustutkimusten rakenteita myös paikallisten urheilutapahtumien ja yksittäisten organisaatioiden talousvaikutuksiin. The research on the economic impact of sport competitions has largely been focused on mega events for the last 20 years and has become rather sophisticated in the process. However, the analysis of the economic impact of sport clubs participating in regular league competitions, which are a by far more common manifestation of sport competitions, has attracted much less attention. Concerning German football, some studies have already been conducted focusing on clubs in Germany s top divisions targeting teams in the 1. Bundesliga and the 2. Bundesliga. However, either very little methodological information is provided or spectator expenditures are not analyzed comprehensively. But especially a correct consideration of spectator expenditures has been shown to be one of the key elements to accurately calculate the exogenous impact of a sporting event on a specific region in mega event research.

4 Consequently, it is important to apply this knowledge to impact studies concerning clubs in sports leagues as well. In addition to spectator spending, the cash flow caused by the club s business activities is another major factor to be considered. (Thomas Könecke et al. 2014) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka paitsi tuottaa selkeän ja luotettavan kuvan suomalaisen keskikokoisen jääkiekon liigaseuran taloudellisista vaikutuksista toiminta- alueelleen, mahdollistaa myös suomalaisen ammattilaisurheilutapahtumia tuottavan organisaation vaikutusten vertailua kansallisesti tai esimerkiksi Saksan jalkapalloseuran vastaaviin taloudellisiin vaikutuksiin. Edelleen tarkoituksena on tuottaa myös selkeästi uutta tietoa toistuvan urheilutapahtuman vaikutuksista sekä kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista sekä organisoivalle yhtiölle että sen sidosryhmille. Tutkimuksen tavoitteet asetettiin siten, että tutkittavan yrityksen ja sen tuottamien tapahtumien vaikutuksista alueelle saataisiin mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä kokonaiskäsitys. Lisäksi tarkoituksena on, että seuraavina vuosina mahdollisesti kerättävä tutkimustieto olisi luotettavasti liitettävissä osaksi paitsi jyväskyläläisen urheilutapahtumatuotannon, myös laajemmin kansallisen tapahtumatuotannon kehittämistä. Selkeys, ymmärrettävyys, vertailtavuus ja tutkimuksen toistettavuus olivat keskeiset tavoitteet. Tutkimuksen kohteina olivat lähinnä yhtiön tilinpäätöksen kautta saatava tieto liikevaihdon jakautumisesta eri palveluiden ostojen kautta paikallisten, alueellisten ja alueen ulkopuolisten yritysten palvelutuotantoon sekä ottelutapahtumien yhteydessä erilaisten asiakkaiden keskuudessa syntyvä kulutus. Tutkimus toteutettiin pelikaudella Tutkimusten ja kyselyiden sisältöä saksalaisiin tutkimuksiin muutettiin osittain, tarkoituksena säilyttää tulosten vertailtavuus sekä kirkastaa ja selventää aikaisempia havaintoja sekä tuottaa kokonaan uutta tietoa tutkimusten kohteista. Esimerkkeinä näistä uusista tiedoista olivat paikkakunnan rajojen ulkopuolelta saapuvien katsojien määrän ja kulutuksen arviointi, sekä paikkakunnalta joukkueen vieraspelejä katsomaan matkustavien katsojien mukana katoavan kulutuspotentiaalin määrä. Edellä mainituista erittelyistä olisi mahdollista tehdä tarkempiakin jaotteluita, mutta kansainvälisesti käytetyissä tutkimuksissa edellä kuvattu jako on todettu riittävän selkeäksi ja luotettavaksi käytetyn rahan jaotteluperusteeksi. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että taloudellisen vaikuttavuuden tutkimus keskittyy selvittämään alueelle saapuvien vierailijoiden kulutusta tapahtuman aikana itselleen tarpeellisiin ja tarjolla oleviin tuotteisiin ja palveluihin. Taloudellisten vaikutusten tutkiminen sisältyy englanninkieliseen käsitteeseen legacy, suom. perintö, joka viittaa tapahtuman vaikutuksiin tapahtuma-alueeseen. Holger Preuss on määritellyt käsitettä seuraavasti: Legacy is all planned and unplanned, positive and negative, tangible and intangible structures created for and by an event that remain longer than the event itself (Preuss, 2006). Sport Business School Finland on liittänyt tähän yhteyteen myös kehittämisen ja suunnittelun ulottuvuuden: Legacy planning is defined as systematic event planning work with the help of relevant data collection in order to maximize the benefits and minimize the negative effects of an event to all the stakeholders. (Sport Business School Finland, 2013).

5 Täten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten tutkimus antaa hyvän lähtökohdan tapahtuman kokonaishyödyllisyyden tarkasteluun sekä mahdollisuuden tapahtuman kehittämiseen. Tapahtuman tuottamia hyötyjä ja mahdollisesti aiheuttamia haittoja voidaan paremmin ymmärtää sekä tarvittaessa johtaa ja muuttaa. Tämä raportti keskittyy JYP Oy:n, seuran asiakkaiden ja sidosryhmien kulutuksen kuvaamiseen ja esittää johtopäätöksiä sen taloudellisesta vaikuttavuudesta alueella. Päälöydökset on koostettu raportissa siten, että ensin esitetään tiivistelmän muodossa kaikkien tutkimuksen osien päälöydökset ja sen jälkeen tarkemmin omien otsikoidensa alla. Tutkimustulosten perusteella tehdyt johtopäätökset summaavat tutkimusten havainnot ja raportin liitteenä on kooste kuhunkin kysymykseen annettujen vastausten suorista jakaumista taulukko-, diagrammi- tai luettelomuodossa. Tämän tutkimusraportin sisältö on tarkoitettu ainoastaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai sen osia ei saa julkaista eikä edelleen toimittaa missään muodossa ilman JYP Jyväskylä Oy:n ja Sport Business School Finlandin lupaa sekä alkuperäisen lähteen mainitsemista. 2. JYP JYVÄSKYLÄ OY Vuonna 1923 Jyväskylään perustettiin palloilun erikoisseuraksi Jyväskylän Palloilijat eli JyP. Perustetun seuran lajeina olivat jalkapallo, jääpallo ja pesäpallo. Vuonna 1977 seurassa jalkapallo ja jääkiekko eriytyivät omiksi sisarseuroikseen, jolloin jääkiekkotoiminnasta vastasi JyP HT ja jalkapallosta JyP-77. Jääkiekossa HT putosi seuran nimestä 1997, jolloin myös kirjoitusasu vakiintui kolmeen isoon kirjaimeen JYP. (JYP, 2015) JYP on pelannut SM-liigassa vuodesta 1985 alkaen. Joukkue on voittanut kaksi Suomen mestaruutta vuonna 2009 ja 2012, kaksi hopeamitalia 1989 ja Pronssimitaleita on tullut kolme: vuosina 1991, 2010 ja Runkosarjan JYP on voittanut neljä kertaa 1992, 2009, 2010 ja Jyväskylässä koettiin ennennäkemätön kiekkobuumi kaudella , kun JYP voitti historiansa ensimmäisen Suomen mestaruutensa. JYP kukisti 2000-luvun mitalihirmut Kärpät otteluvoitoin 4-0. Viimeinen ottelu pelattiin Oulussa, mutta samaan aikaan Synergia-areenalla oli yli 3000 ihmistä seuraamassa peliä mediakuutiolta. JYP järjesti kansanjuhlan Aren aukiolla ja paikalla oli noin JYPin kannattajaa. (JYP, 2015) Joukkueen urheilullinen menestys ensimmäisen voitetun mestaruuden jälkeen liigassa on ollut erittäin hyvä. Saavutetut mitalit sekä sijoitukset ovat osoittaneet seuran kykenevän organisaationa tuottamaan paitsi erinomaisen ammattitaitoisen ja menestyvän joukkueen, myös korkealaatuista jääkiekkoviihdettä, jota kauden aikana seuraa joukkueen kotiareenalle kymmeniä tuhansia katsojia sekä palveluita, joita kuluttavat useat sadat alueen ja valtakunnan yritykset. Urheiluelämyksiä ja -palveluita tuottavana yrityksenä JYP Jyväskylä Oy lukeutuu valtakunnallisestikin merkittäviin alan keskisuuriin yrityksiin liikevaihdollaan mitattuna.

6 Jääkiekon liigan erityispiirteinä ennen kauden alkua ja kauden aikana olivat mm. seuraavat asiat: - Kausi oli järjestyksessään 40. liigapelikausi ja kausi nimettiin juhlakaudeksi. - Helsingin Jokerit siirtyi pelaamaan Venäjän KHL ammattilaisliigaan ja Suomen liigaan nostettiin 14. joukkueeksi Vaasan Sport. Muutokset vaikuttivat välittömästi liigan kiinnostavuuteen, kun osa jääkiekon liigan perinteisestä katsojapotentiaalista siirtyi suoraan toisen liigan katsojiksi ja asiakkaiksi Jokerit joukkueen mukana. Tätä hyötyä Helsingin Jokerit käyttivät hyväkseen markkinoinnissaan ja viestinnässään. - SM-liigan yleinen kiinnostavuus vaikutti laskeneen katsojakeskiarvoilla mitattuna. Yksittäisistä joukkueista pahiten katsojakadosta kärsivät Lahden Pelicans, TPS, JYP sekä Vastaavasti Vaasan Sport ja Saipa (Lappeenranta) kykenivät hieman kasvattamaan katsojakeskiarvoaan. - JYP Oy:llä oli hyvät lähtökohdat kauteen, koska sen talous oli terveellä pohjalla. JYP on kasvattanut liikevaihtoaan ja toimintojaan tehokkaasti edelliset vuodet, nousten yhdeksi liigan ykkösseuroista sekä taloudellisilla mittareilla että urheilumenestyksellä mitattuna. Kausi päättyi Oulun Kärppien voittoon, joka voitti finaaleissa Tampereen Tapparan. Liigan pronssimitalit voitti JYP ja neljänneksi jäi Rauman Lukko. Liigan viimeiseksi jäi sarjatulokas Vaasan Sport, mutta ehkä pahiten sarjasta alisuoriutui TPS, joka päätyi liigakaudella viimeistä edelliseksi.

7 3. VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämä vaikuttavuustutkimus on toteutettu tekemällä soveltavia tilinpäätösanalyysejä sekä kassavirtaanalyysejä JYP Jyväskylä Oy:n tilinpäätöstiedoista sekä kirjanpitoaineistoista, sekä varmistamalla havaintojen oikeellisuus ja merkityksellisyys haastattelemalla yrityksen toimivaa johtoa sekä työntekijöitä. Käytetyt tilinpäätöstiedot koskevat tilikautta Tietoa asiakkaiden kulutuksesta kerättiin tekemällä kyselytutkimuksia katsojille ottelutapahtumien aikana Synergia-areenan yleisissä katsomotiloissa, ravintoloissa, VIP-tiloissa sekä vieraspeleihin matkustavissa fanibusseissa. Tiedot kerättiin syyskuun 2014 ja huhtikuun 2015 välillä. Kyselyt suoritti Sport Business Schoolin henkilökunta sekä heidän tehtävään kouluttamansa osa-aikaiset ja vapaaehtoiset työntekijät. Tutkimusten tarkoituksena on tuottaa tietoa JYP Jyväskylä Oy:n ja sen tuottamien tapahtumien taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi Jyväskylän kaupungissa sen lähialueilla sekä alueen ulkopuolella. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: JYP Jyväskylä Oy:n tuottamien tapahtumien suorat taloudelliset vaikutukset (Primary economic impact due to consumptive spending by match day spectators). katsojien kulutus Synergia-areenalla katsojien kulutus Jyväskylässä, Synergia-areenan ulkopuolella vierasotteluihin matkustavien jyväskyläläisten kulutus Jyväskylän ulkopuolella JYP Jyväskylä Oy:n suorat taloudelliset vaikutukset (Primary economic impact due to club s payment flows) maksetut palkat pelaajille ja yhtiön muille työntekijöille käyttökorvaukset julkisyhteisöille (kaupunki, kunnat) korvaukset muille seuroille ja voittoa tuottamattomille organisaatioille maksetut verot kunnalle ja valtiolle ostetut palvelut alihankkijoilta

8 Oheisen tutkimussuunnitelman perusajatus on kuvattu seuraavassa kuviossa. Asetelma on sama kuin Saksassa suoritetussa tutkimuksessa. KUVIO 1. Theoretical Framework for estimation of Economic Impact. (Könecke et al. 2014) Käytännössä vaiheen yksi (Step1) tutkimuksessa selvitetään niitä taloudellisia vaikutuksia, joita tuottavat kaupungin ja alueen ulkopuolelta ottelua katsomaan saapuvat kuluttajat. Alla olevassa kuviossa näitä kuluttajia ovat tapahtuman vuoksi paikalle saapuvat vierailijat (match visitors). Heidän tuottamansa vaikutukset ovat positiivisia, eli he tuovat rahaa paikkakunnalle tapahtuman myötä. Vaikuttavuusteorian näkökulmasta kaupungissa asuvat asiakkaat eivät tuota lainkaan taloudellisia vaikutuksia, elleivät he lähde katsomaan vierasotteluita, jolloin heidän vaikutuksensa on negatiivinen. (Kts. Kuvio 2, Specators at away matches). Taloudellisten vaikutusten näkökulmasta sellaiset tapahtuman katsojat, jotka ovat paikkakunnalla jostakin muusta syystä kuin tutkittavan ottelutapahtuman vuoksi, eivät hekään tuota mitään taloudellista vaikutusta alueelle. Täten esimerkiksi työmatkallaan kaupungissa vieraileva henkilö, joka päätyy katsomaan ottelua, ei tuota tässä tutkimuksessa tarkoitettua positiivista taloudellista vaikutusta omalla kulutuksellaan, sillä hänen katsotaan kuluttavan Jyväskylän alueella tuon määrän muutenkin, tapahtumaan osallistumattakin. Vaiheen kaksi (step 2) tutkimuksissa tarkasteltiin nimenomaisesti suoria taloudellisia vaikutuksia, toisin sanoen JYP Jyväskylä Oy:n rahankäyttöä ja sen alueellista jakautumista. Menetelminä tutkimuksissa on käytetty mm. kustannuslajilaskentaa sekä analysoitu rahavirtoja alueellisen kohdentumisen näkökulmasta.

9 Tässä tutkimuksessa vaiheen kolme (Step 3) yhteydessä yhdistettiin ensimmäisten vaiheiden tulokset ja luotiin esitys, johon kaikki tutkitut rahavirrat kuvattiin. Tämän esityksen tarkoituksena on mahdollisimman selkeästi kuvata eri rahavirtojen määrä, niiden alkuperä ja alueellinen kohdistuminen. Talousvaikutuksia mitanneessa saksalaistutkimuksessa hyödynnettiin mallia, joka on esitetty seuraavassa kuviossa mekaanisena mallina. Tämä kuvio esittää ne kuluttajaryhmät, joiden kulutus tuottaa alueen taloudellisen aktiviteetin sekä erittelee niiden relevanssin yksittäisen tapahtumatuotannon aiheuttamien taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Kuviossa eri tahojen aiheuttamat vaikutukset määritellään joko positiivisiksi (tuo uutta kulutusta ja rahaa tapahtuma-alueelle), neutraaleiksi (on alueella tapahtuvaa kulutusta ja rahaa, joka ilman tapahtumaakin tulisi kulutetuksi tapahtuma-alueella) tai negatiiviseksi (kulutus poistuu tapahtuman vuoksi tapahtuma-alueelta). KUVIO 2. Spectator groups, their movements and contributions to the primary economic impact by the 1. FC Kaiserslautern on its home regions (Source: modified from Preuss, The Economic Impact of Visitors at Major Multi-sport Events, and Preuss, Könecke and Schütte, Calculating the Primary Economic Impact of a Sports Club's Regular Season Competition: A First Model ). (Könecke et al 2014) Alkuperäisestä saksalaisesta mallista poiketen tämä tutkimus ei huomioi niitä paikallisia katsojia (Home stayers), jotka olisivat matkustaneet toiselle paikkakunnalle, ellei kyseistä tapahtumaa olisi heidän kotikaupungissaan järjestetty. Syynä tähän rajaukseen on se, että nämä vastaajat ovat joka tapauksessa Jyväskylässä asuvia ja heidän taloudellinen vaikutuksensa tässä tutkimusasetelmassa olisi joka tapauksessa neutraali. Toinen syy on se, että näitä vastaajia olisi todennäköisesti lukumääräisesti erittäin vähän. Toinen ryhmä, jota tässä tutkimuksessa ei selvitetty, olivat vierailuajankohtaansa muuttavat katsojat (Time switchers). Tässä viitekehyksessä heidän taloudellinen vaikutuksensa määritellään neutraaliksi, joten heitä ei

10 erikseen pyritty löytämään ja analysoimaan. Edelleen tällaisten vastaajien määrä olisi todennäköisesti melko vaatimaton. Vastaavasti tiedonkeruuta suoritettiin ottelutapahtumaan saapuneiden yritysvieraitten keskuudessa (VIP-vieraat). Tätä erillistä ryhmää saksalaisessa tutkimuksessa ei erikseen haastateltu ja selvitetty. Seuraava kuvio kokoaa yhteen ne vastaajaryhmät, jotka tässä tutkimuksessa selvitettiin ja joiden kulutukseen luvut ottelutapahtumien taloudellisista vaikutuksista perustuvat. Tämä kuvio on sovellus alkuperäisestä tutkimusasetelmasta ja osoittaa tässä yhteydessä relevantit tutkimuksen kohteet ja niiden vaikutusten tulkinnan. KUVIO 3. Spectator groups, their movements and contributions to the primary economic impact by the JYP Ice Hockey team on its home regions (Source: modified from Preuss, The Economic Impact of Visitors at Major Multi-sport Events, and Preuss, Könecke and Schütte, Calculating the Primary Economic Impact of a Sports Club's Regular Season Competition: A First Model ). (Rasku 2015 soveltaen Könecke et al. 2014) Toisena teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa sovellettiin professori Vesa Routamaan tekemää tutkimusta PK-yritysten taloudellisesta vaikuttavuudesta toiminta-alueelleen (Routamaa 2013). Tämän viitekehyksen mukaisesti tutkimuksessa valittiin tarkasteluun ne liiketoiminnallisesti tunnistetun taloudellisen vaikuttavuuden toimet sekä niihin käytetty rahat, jotka voitiin tulkita suoraksi taloudelliseksi vaikutukseksi ja voitiin kohdentaa alueellisesti. Tällaisia Routamaankin luokittelemia vaikutuksia olivat esimerkiksi työllisyysvaikutukset sekä alueen asukkaiden ostovoima (henkilöstölle maksettavat palkat jne.), kunnallisverotuotto, yrityksen ja niiden henkilöstön kunnalta ostamat palvelut ja palvelumaksut sekä muiden palveluelinkeinojen kulutus. Mainittuna ajanjaksona suoritettiin edellä mainittujen tutkimusongelmien selvittämiseksi yhteensä 12 erillistä tiedonhankintaa sekä useita erillisiä tutkimushaastatteluita seurajohdolle sekä muutamien vierasjoukkueiden johdolle. Tiedonhankinnat suoritettiin tutkimuksen tavoitteet huomioiden kauden aikana

11 sekä ottelutapahtumien yhteydessä. Edelleen tiedonkeruun tekniset ratkaisut vaihtelivat tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tietoa kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin, puhelinhaastatteluin, internet - kyselyin, ipad -tabletein, paperilomakkein sekä sähköpostitse lähetetyin henkilökohtaisten kyselylomakkeiden avulla. Alla on kuvattu tiivistelmä suoritetuista aineistonkeruista, kyselyajankohdista, käytetystä menetelmistä ja kertyneestä vastausmäärästä. (Raportin tuloksia käsittelevissä alaluvuissa esitetään tarkemmin jokaisen aineiston yhteydessä käytettyjä menetelmiä sekä kertyneitä aineistoja). 1. Jyväskylässä Synergia areenalla vierailleiden katsojien kotipaikka, kulutus ja vierailun ajankohdan valinta ja päämotiivit saapua tapahtumaan. Yhteensä 9 kotiottelua, vastaajaa. Kyselyiden yhteydessä selvitettiin ottelutapahtuman osallistujien sukupoli- ja karkea ikäjakauma silmämääräiseen havainnointiin perustuen (miehet, naiset ja lapset). 2. JYPin vierasotteluihin matkustaneiden katsojien kotipaikka ja kulutus sekä sen kohdentuminen pelimatkan aikana. Yhteensä 2 ottelumatkaa, 75 vastaajaa. 3. JYPin kotiotteluiden yhteydessä Synergia-areenan VIP-tiloissa ottelua seuranneet vieraat ja aitioasiakkaat. Yksi kotiottelu, 51 vastaajaa. (kulutuskeskiarvojen tarkistus) 4. JYP Jyväskylä Oy:n tilinpäätöksen (tilikausi ) analysointi sekä sovellettu kassavirtaanalyysi rahankäytöstä ja sen kohdistumisesta paikallisesti ja alueellisesti. Yhteensä 3 henkilöhaastattelua sekä muu materiaali. Osa tutkimusongelmista ja tutkimustavoitteista edellytti JYP Jyväskylä Oy:n johdolta saatavia tietoja. Nämä tiedot muuttuvat vuosien ja kausien kuluessa ja päivittyvät eri aikoina, täten kaikkiin tutkimusongelmiin ei voida vastata täysin samaan ajankohtaan pitäytyen. Tällaisia tietoja ovat mm. tilinpäätöstiedot, myyntibudjetin toteutuminen, katsojakeskiarvot sekä yrityksen ostamat palvelut kauden ulkopuolella. Tutkimuksen tulokset tuottavat siis luotettavan yleiskuvan niistä taloudellisista vaikutuksista, joita sekä yhtiö omalla rahankäytöllään että tuottamiensa tapahtumien kautta aiheuttaa kaupungissa. Tämän tutkimuksen luvut perustuvat JYP Jyväskylä Oy:n vuoden tilikauden tilinpäätöstietoihin sekä liigakauden ottelutapahtumien yhteydessä kerättyihin tietoihin. Tutkimuksen tulosten käsittelyn yhteydessä esitettävät luvut ovat kulutuksen osalta keskiarvoja ja niiden kertoimet perustuvat joko havainnoituihin tai virallisesti julkaistuihin tilastotietoihin (Liiga, 2015). Esimerkiksi ottelukohtaiset katsojakeskiarvot, otteluiden lukumäärä tms. Lisäksi osa luvuista on laskettu yhdistellen tutkittavan organisaation toimittamia tietoja kyselyiden tuottamaan tietoon. Menetelmien ja tutkimuksen tulosten validiteetti ja reliabiliteetti on määritelty ennen aineistojen keruuta sekä niiden yhteydessä.

12 4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 4.1 Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimusten tulosten perusteella JYP Jyväskylä Oy:n tuottamat taloudelliset vaikutukset sen toimintaalueelle ovat yhteenlaskettuna lähes 6 miljoonaa euroa. Vaikutukset muodostuvat ensinnäkin JYP Jyväskylä Oy:n maksamista palkoista, sen ostamista palveluista, maksetuista ennakonpidätys- ja työnantajamaksuista, kulukorvaukista sekä muista korvauksista kaupungin muille järjestöille ja seuroille. Toisena keskeisenä taloudellisten vaikutusten tuottajana ovat ottelutapahtumat, joita yritys järjestää ottelukauden aikana yli kolmekymmentä. Esitettävät taloudelliset vaikutukset summaavat kaupunkiin ja alueelle tulevan rahan sekä vähentävät tästä summasta rahat, jotka kaupungissa vakituisesti asuvat joukkueen kannattajat kuluttavat vieraspelien yhteydessä muilla paikkakunnilla. JYP Jyväskylä Oy:n maksamat palkat ovat yhteensä (vuosi 2013) 2,3 miljoonaa euroa. Palkansaajat ovat pelaajien lisäksi, valmentajat, huoltajat sekä organisaation johto ja työntekijät. Palkkoja JYP Jyväskylä Oy maksoi vuonna 2014 päättyneellä tilikaudella noin 50 henkilölle. Suomalaisten työtekijöiden keskiansiolla mitattuna JYP Jyväskylä Oy vastaa noin sata henkilöä työllistävää yritystä. Palkkojen jälkeen toiseksi suurin taloudellinen vaikutus on JYP Jyväskylä Oy:n ostamilla tuotteilla ja palveluilla Jyväskylän ja lähialueen yrityksiltä. Tällaisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi Synergia-areenalla toimivien ravintoloiden edelleen jalostamat ja myymät ruokatarvikkeet sekä juomat, osa joukkueen käyttämistä urheiluvälineistä, yhtiön käyttämät lääkäri- ja fysioterapiapalvelut jne. Näiden palveluiden yhteenlaskettu arvo on lähes 2 miljoonaa euroa ( euroa, 2013). Tästä summasta Jyväskylän kaupungin ulkopuolelta, muualla Keski-Suomen maakunnassa toimivilta yrityksiltä ostetaan noin 12 %. Maksettujen palkkojen verotuksen (kunnallisverotuotto) sekä erilaisten käyttökorvausten kautta yhtiö maksaa tilikautensa aikana (2013) Jyväskylän kaupungille vajaat miljoonaa euroa ( euroa). Käyttökorvausten määrä tästä summasta on runsaat euroa ( euroa). Näiden kaupungille suoritettavien kulukorvausten ulkopuolelle jäävät ne pääomat ja pääomakustannukset, joita JYP Jyväskylä Oy maksaa halliyhtiön osakkaana. JYP Jyväskylä Oy:n tuottamien Suomen jääkiekkoliigan (Liiga) sarjaotteluiden järjestäminen Synergia areenalla tuottaa vuosittain yli euron taloudelliset vaikutukset Jyväskylän kaupunkiin. Tutkimuksen mukaan kauden aikana JYPin kotiotteluissa vieraileva yhteenlaskettu yleisömäärä (n katsojaa kaikissa otteluissa) jättää kaupunkiin yhteensä euroa. Edellä esitetty summa perustuu laskentaan, jossa kaikista vastanneista lasketaan vain niiden vastaajien kulutus, jotka ovat tulleet katsomaan ottelua kaupungin ja alueen ulkopuolelta ja nimenomaan pelin vuoksi. Tällaisia vierailuja kaupunkiin tehdään pelikauden aikana arviolta kappaletta. Vastaavasti vierasotteluihin matkustavia katsojia on kauden aikana yhteensä noin Tutkimuksen mukaan nämä vieraspelikuluttajat vievät Jyväskylän kaupungin alueelta noin euroa muualle. Tämän talousvaikutuksen arvioinnin perusteena on laskettu keskimäärin 60 henkilön matkustaminen pois Jyväskylästä kahteenkymmeneen vieraspeliin pelikauden aikana. Yksittäisen vieraspelimatkan kulutuksesta toiselle paikkakunnalle kohdistuu noin 62 %, koska toisaalle matkustava henkilö kuluttaa tapahtuman

13 yhteydessä rahaa myös omalla paikkakunnallaan ennen ja jälkeen varsinaisen matkansa. Toiselle paikkakunnalle kohdistuva kulutus on yleisimmin ottelulippu sekä ruoka- ja juoma ottelupaikalla. 4.2 Erillisten tutkimusten tulokset Seuraavien alaotsikoiden yhteydessä esitetään tutkimuksen tuottamat päälöydökset taulukkomuodossa sekä tarkentavin tekstein. Taulukoiden yhteydessä on lisäksi tarpeen mukaan mainittu mahdolliset rajoitteet sekä tarkemmat määritelmät lukujen perusteista Yhtiön rahan käyttö jaoteltuna alueellisesti sekä sisällön mukaan JYP Jyväskylä Oy:n rahankäyttöä selvitettiin pääasiassa yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöslukujen kautta. Tilinpäätös analysoitiin menolajeittain (tileittäin) laskemalla kustakin menolajista valituille laskentakohteille syntyneet rahavirrat. Ensimmäisessä vaiheessa tilinpäätöksestä eriteltiin ne erät, jotka tuottavat nimenomaisesti suoria taloudellisia vaikutuksia yrityksen ympäristöön esimerkiksi maksettujen palkkojen kautta, jolloin taloudelliset vaikutukset ovat sekä alueelle tulevaa kulutusta palkansaajien ostovoimana sekä palkoista suoritettavina ennakonpidätyksinä, jotka siirtyvät verojen osalta sekä työntekijöiden asuinpaikkojen mukaisesti kunnille ja valtiolle. Toisessa vaiheessa laskettiin yhtiön ostamista palveluista ja tuotteista aiheutuva taloudellinen vaikutus. Tämän jälkeen analysoitiin rahavirrat kohdistamalla käytetty raha laskentakohteina olleille alueille. Alueellinen kohdentuminen tarkistettiin yhtiön johtoa haastattelemalla. Kaikessa taloudellisen vaikutuksen arvioinnissa pääargumenttina oli kulutuksen kohdentuminen ja jakoperusteena oli maantieteellinen sijainti. Alueet, joille kulutetun rahan määriteltiin kohdistuvan ja täten aiheuttavan suoria taloudellisia vaikutuksia olivat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomi sekä muu alue, johon sisältyi sekä muu Suomi, että muut maat ja alueet. Vaikutusten kohdistumista kuvaavissa kuvioissa ja taulukoissa käytetään mainittua jakoa. Taulukossa JYP Jyväskylä Oy:n käyttämät rahat on jaoteltu taulukoissa ensin kohteittain (kotitaloudet, Jyväskylän kaupunki, alueen yritykset, alueen yhteisöt, alueen ulkopuoliset yritykset ja yhteisöt sekä valtio) ja sen jälkeen käytetyn rahan sisällöllisen luonteen mukaisesti. Määrät on pyöristetty seuraavassa taulukossa täysiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

14 TAULUKKO 1. JYP Jyväskylä Oy:n rahankäytön kohdentuminen alueittain sekä sisällöllisin pääluokittain Ottelutapahtumien katsojat ja kulutus sekä vieraspeleihin matkustavien poistuva kulutus Ottelutapahtumien yhteydessä tapahtuva kulutus tutkittiin ottelutapahtumien yhteydessä sekä vieraspelimatkoille osallistuneiden keskuudessa. Kyselyitä suorittivat Sport Business Schoolin rekrytoimat ja kouluttamat tiedonkerääjät. Tietoa kerättiin yhteensä yhdeksässä kotiottelussa, joista kahdeksan ottelua oli Liigan runkosarjan otteluita ja yksi play-off ottelutapahtuma. Vastaavasti tutkituista otteluista viisi ottelutapahtumaa tapahtui keskellä viikkoa (ma-to) ja neljä viikonloppuna (pe-la). Vastaavasti vieraspelimatkojen yhteydessä toteutuvaa kulutusta tutkittiin kahden vieraspelimatkan osalta. Tarkemmat tiedot niistä otteluista, joissa tietoa kerättiin ilmenevät tämän raportin liitteistä. Tämän tiedonkeruun keskeisin selvitettävä kysymys oli vastaajien kotipaikka sekä heidän kulutuksensa kohdentuminen. Kotipaikan perusteella tutkimuksessa voitiin eritellä vastaajista ne kuluttajat, joiden kulutus käytetyn viitekehyksen näkökulmasta tuottaa taloudellista vaikutusta alueelle ja on nimenomaisesti JYP Jyväskylä Oy:n tuottamien tapahtumien motivoimaa. Käytännössä tämän tutkimuksen kannalta relevanttia taloudellista vaikutusta tuottivat vain ne ottelutapahtuman katsojat, jotka saapuivat Synergia-areenalle Jyväskylän kaupungin (Jyväskylän nykyisen kunnan rajojen) ulkopuolelta ja saapuivat ensisijaisesti osallistuakseen otteluun. Vastaavasti negatiivisina taloudellisina vaikutuksina laskettiin niiden Jyväskylän kaupungissa asuvien, JYPin vieraspeleihin matkustavien vastaajien kulutus, joka kohdentui Jyväskylän kaupungin ulkopuolelle. Tässäkin kyselyssä vastaajia pyydettiin erittelemään matkan kokonaiskustannukset siten, että paikkakunnalle jäävä kulutus ja vieraspelipaikkakunnalle sekä muulle paikkakunnalle kohdistuva kulutus voitiin eritellä. Kyselyssä kulutettu raha oli eritelty erikseen mm. ruokaan, juomaan, pääsylippuihin sekä majoitukseen, mutta tässä raportissa kulutus esitetään kokonaissummina. Määrät on pyöristetty seuraavassa taulukossa täysiin tuhansiin euroihin.

15 TAULUKKO 2. Ottelutapahtuman katsojien rahankäyttö ja kohdentuminen. Katsojien rahankäytön nettovaikutus Tämän taulukon luvuissa on eritelty vastaajien kulutus Synergia areenalla, muualla Jyväskylässä sekä muulla alueella. Taulukossa varsinaista talousvaikutusta tämän tutkimuksen määrityksien mukaan on siis muualla kuin Synergia-areenalla toteutunut, Jyväskylään jäävä kulutus sekä alueelta poistuva, muulle alueelle vierasotteluiden seuraajien mukana siirtyvä kulutus. Täten tutkimuksen kannalta tuloksena oleva nettovaikutus syntyy, kun Synergia-areenan ulkopuolella, muualla Jyväskylässä toteutuneesta kulutuksesta ( ) vähennetään vieraspeleihin matkustaneiden alueelta poistuva kulutus (20.000) Tulosten yhdistäminen ja havainnollistaminen Tutkimuksen suorittamisen viimeisenä eli kolmantena vaiheena (kts. kuvio 1, s. 7) on yhdistää kahden ensimmäisen tutkimuksen tulokset johtopäätöksiä varten. Tällöin yhdistetään tiedot sekä yhtiön rahankäytön kohdistumisesta että ottelutapahtumien taloudellisista vaikutuksista. Seuraavassa kuviossa on kuvattu kaikkien tutkimuksissa todettujen taloudellisten vaikutusten määrät ja kohdentuminen kaaviona. Tämän kaaviokuvan summat ja kohdentuminen on jaoteltu paitsi maantieteellisesti myös rahankäyttäjien sekä sisällöllisten pääluokkien mukaisesti. KUVIO 4. JYP Jyväskylä Oy:n taloudelliset vaikutukset (Sport Business School FInland 2015)

16 Kuten kuviosta voidaan havaita, ovat yhtiön oman rahankäytön vaikutukset huomattavasti suuremmat kuin ottelutapahtumien. Verrattuna saksalaistutkimukseen ero on erittäin merkittävä ja kertoo osaltaan suomalaisen jääkiekon katsojamäärien vaatimattomuudesta verrattuna saksalaiseen pääsarjajalkapalloon. Toisaalta jo tällainenkin urheiluturistimäärä on varsinaisten turistisesonkien ulkopuolella tervetullut ja merkittävä lisä Jyväskylän palveluelinkeinojen kysynnälle. Lisäksi ottelutapahtumien kautta saavutettava medianäkyvyys on kaupungille imagohyöty, jota JYP Jyväskylä Oy ei pelkästään oman rahankäyttönsä kautta kykenisi tuottamaan. Näitä näkyvyyshyötyjä ja niiden taloudellisia vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan ole selvitetty. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KOMMENTIT Edellä kuvatut tutkimukset on tehty siten, että niiden tulosten vertailtavuus olisi mahdollista eri puolilla maailmaa tehtyjen vastaavien tutkimusten kanssa. Lisäksi tutkimuksen suorittamisen menetelmä on suunniteltu niin, että vastaavien tutkimusten uusiminen tulevina vuosina olisi mahdollisimman yksinkertaista ja mahdollista. Käytetty toimintamalli yhdistää käytännössä asiakastiedon keruun käytännöt tapahtuman asiakaslähtöiseen edelleen kehittämiseen tietojärjestelmäsovellusten avulla. Sovellettua mallia voidaan kutsua business intelligence ratkaisuksi yrityksen taloudellisten vaikutusten tutkimusten yhteydessä. Nyt kerätyn tiedon hyväksikäyttäminen strategisessa ja operatiivisessa yrityksen kehittämisessä pyritään varmistamaan siten, että tulosten esittämisessä keskitytään keskeisimpiin ja merkityksellisiin löydöksiin ja tulosten perusteella myös suunnitellaan tulevaisuuden tiedonkeruun tavoitteita. Näin tutkimus voi jäsentyä osaksi yksittäisen seuran sekä koko liigan suunnittelua, kehittämistä ja laadunvarmistusta. Keskeisemmät johtopäätökset käydään läpi seuraavassa luvussa. Johtopäätöksissä kommentoidaan tuloksia yleisesti, jolloin käsitellään kaikkia kerättyjä aineistoja yhdistettyinä sekä keskittyen JYP Jyväskylän Oy:n rahankäyttöön sekä JYP ottelutapahtumien talousvaikutuksiin. 5.1 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat JYP Jyväskylän tuottavan toiminta-alueelleen merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Vaikka yrityksen liikevaihdon vaihtelu vuosittain huomioidaan, maksaa se vuosittain palkkoja sekä ostaa tuotteita ja palveluita muilta alueen yrityksiltä merkittävästi enemmän kuin mikään urheiluseura tai edes urheilutoimialalla toimiva muu keskisuomalainen yritys. Kun suomalaisen palkansaajan keskiansio oli vuonna 2014 yksityisellä sektorilla noin euroa kuukaudessa, voidaan laskea, että JYP Jyväskylä Oy:n maksama palkkasumma vastaa noin sata henkilöä työllistävän yrityksen palkkakustannuksia. Edelleen maksetuista palkoista suoritettavat verot tuottavat Jyväskylän kaupungille vuosittain yli euroa, joka sekin suhteutettuna esimerkiksi Jyväskylän kaupungin vuosittaiseen verotuottoon on varsin merkittävä summa. Tarkasteltaessa tuloksia Routamaan laatiman vaikuttavuusmallin (viitattu luvussa 3. sivulla 9) kautta voidaan todeta, että JYP Jyväskylä Oy tuottaa selkeästi merkittävän PK-yrityksen tavoin lisäarvoa toimintaympäristölleen. Tässä tutkimuksessa todettuja keskeisiä suoria taloudellisia vaikutuksia ovat kunnallisverotuotto sekä yrityksen ja sen henkilöstön kunnalta ostamat palvelut ja palvelumaksut. Edelleen Routamaan välillisiksi taloudellisiksi hyödyiksi nimeämiä, mutta tässä tutkimuksessa suorina käsiteltyjä

17 vaikutuksia ovat mm. työllistäminen, asukkaiden ostovoiman lisääminen palkansaajien ostovoiman kautta ja palveluelinkeinojen kysyntä, jotka tuottavat merkittävän taloudellisen vaikutuksen erityisesti Jyväskylän kaupunkiin. Useat, lähinnä Jyväskylän kaupungissa toimivat, muut yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan yli puolentoista miljoonan euron arvosta nimenomaan JYP Jyväskylä Oy:lle ja täten mahdollistavat oman toimintansa ja työllistävyytensä juuri tällä alueella. Mainituista vaikutuksista JYP Jyväskylän asiakasyritysten työllistävyys sekä muut epäsuorat vaikutukset, kuten JYP Jyväskylän kaupungille ja alueelle tuottamat imagovaikutuksetkaan eivät kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Edelleen tutkimuksen tulokset osoittavat JYP Jyväskylä Oy:n olevan merkittävä asiakas Jyväskylässä toimiville seuroille ja muille yhdistyksille. Organisaation maksamat erilaiset seuratuet ja muut korvaukset ovat useille alueen ei-kaupallisille toimijoille tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Muuhun Suomeen ja muille alueille kohdistuvat taloudelliset vaikutukset ovat nekin erittäin merkittävät, sillä yrityksen maksamat erilaiset verot (ennakonpidätykset, arvonlisäverot jne.), vakuutusmaksut, ostot ja hankinnat sekä kasvattajakorvaukset ovat yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. JYPin pelaaminen paitsi kansallisessa Liigassa, myös eurooppalaisessa CHL liigassa (Champions Hockey League) tuottaa yritykselle tuloja ja tuottoja TV-oikeusmaksuina, NHL-korvauksina, pelaajamyyntinä ja vuokrina sekä CHL tuottoina. Nämä tulot ovat siis JYP Jyväskylä Oy:n saamia tuottoja, jotka sen toiminnan kautta ovat käytettävissä siihen palvelutuotantoon, jonka vaikutuksia tämä tutkimus on selvittänyt. Edellä mainittuja varoja, vuonna 2013 arvoltaan n. 1,3 miljoonaa euroa ei kaupunkiin muulla keinoin olisi saatavissa. JYP Jyväskylä Oy:n rahankäytön kohdistamisen osalta yrityksellä on mahdollisuus omilla toimillaan joko lisätä tai vähentää vaikuttavuuttaan Jyväskylän kaupungissa, Keski-Suomessa tai muilla alueilla. Osa maksetuista kuluista menee yrityksen omista päätöksistä huolimatta lakimääräisiin kohteisiin (valtion verot maksetuista palkoista, arvonlisäverot tms.) alueen ulkopuolelle tahoille hyödyttäen toiminta-aluetta välillisesti tai suoraan alueelle (kunnallisverot, käyttökorvaukset tms.), osa sen päätösten mukaan pois alueelta (ostot alueen ulkopuolisilta yrityksiltä) ja osa suoraan sen toiminta-alueelle (ostot alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä). Näistä mainituista kohteista vain kaksi viimeksi mainittua on suoraan JYP Jyväskylä Oy:n omien päätösten alaisia. JYP Jyväskylä Oy on kohdistanut omassa päätösvallassaan olevia ostoja merkittävässä määrin juuri alueen omien yritysten palveluihin. Tätä toimintatapaa soisi yhtiön jatkavan ja mahdollisuuksien mukaan maksimoivankin. Sen voisi olettaa olevan urheilumarkkinoinnissa merkittävän yritysyhteistyönkin kannalta hyvä vaihtoehto. JYP ottelutapahtumien talousvaikutukset ovat myös merkittävät. Kun yhden kauden aikana kyetään aikaansaamaan asiakasvirta, joka ottelupaikalla kuluttaa yli 3 miljoonaa euroa ja sen ulkopuolellakin muualla kaupungissa yli euroa, voidaan puhua merkittävästä elämystuotannosta, jota JYP Jyväskylä Oy tuottaa. Näiden tapahtumien vaikuttavuus yhden ottelun osalta ei ole välttämättä kovin suuri, mutta kun muutoin melko hiljaisen matkailusesongin aikana kyetään houkuttelemaan kaupunkiin tuhansia vierailijoita, ei elämys- ja tapahtumatuotannon merkittävyyttä ole syytä väheksyä tai aliarvioida. Edelleen ottelutapahtumien tuottama julkisuusarvo sekä kiinnostavuus esimerkiksi yritysten hospitality palveluiden osana on syytä huomioida, vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena näihin, välillisiksi tulkittuihin hyötyihin ei voida täsmällisesti viitatakaan. Kun vastaavasti kaupungin ulkopuolelle matkustavien kuluttajien taloudelliset vaikutukset jäivät tutkimuksen mukaan melko vaatimattomiksi, voidaan todeta, että talousvaikutusten lisäämiseksi ja optimoimiseksi

18 katsojarekrytointia ottelutapahtumiin pitäisi kyetä tehostamaan. Yleisökeskiarvon nousu tuottaisi myös tämän talousvaikutuksen kasvun, edellyttäen, että paikalle saapuvat katsojat lisääntyisivät samassa suhteessa niin Jyväskylän kaupungista kuin sen ulkopuoleltakin KOMMENTIT Suoritettu tutkimus on Suomessa ainutlaatuinen sovellus urheilutoimialalla toimivan yrityksen taloudellisista vaikutuksista. Valittu näkökulma täydentää vuonna 2015 julkaistua, KMPG:n tekemää tutkimusta jääkiekon vaikutuksista maamme kansantaloudelle. Mainittu tutkimus luo yleiskuvan koko jääkiekko toimialasta, tarkastellen useiden jääkiekon parissa toimivien, hyvin erilaisia tuotteita, palveluita ja niiden yhdistelmiä tuottavien organisaatioiden yhteisiä talousvaikutuksia koko kansantalouden näkökulmasta. (KMPG, 2015) Tämän raportin tutkimuksen tulokset ja havainnot keskittyvät lähinnä yhteen tuossa tutkimuksessa määriteltyyn klusteriin (klusteri 1; Ammattijääkiekko) ja sielläkin nimenomaisesti Liigassa toimivan yhtiön taloudelliseen vaikuttavuuteen toimialalla. Tutkimuksen tekijöiden näkemyksen mukaan suoritettu tutkimus osoittaa paitsi merkittävät taloudelliset vaikutukset ja niiden kohdentumisen, myös tällaisen tutkimuksen tulosten merkittävyyden ja sovellettavuuden. Kun maamme talouden kehittymisen vaikeudet tuntuvat jatkuvan ja yhä syvenevän, on kaiken menestyvän ja kasvupotentiaalia omaavan yrityksen ja toimialan kehittymisen tueksi syytä tuottaa yhä enemmän luotettavaa tietoa. Tämän tutkimuksen tulosten kautta voisi olettaa kaikkien tutkitun yrityksen yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja asiakkaiden sekä työntekijöiden tiedostavan tehdyn työn ja tuotetun palvelun arvon yhä paremmin. Jos vastaavia tutkimuksia voitaisiin suorittaa esimerkiksi kaikilla maamme liigapaikkakunnilla, voitaisiin todennäköisesti tuottaa tietoa, joka osoittaisi esimerkiksi liigajoukkueiden tuottaman arvon kasvupotentiaalin. Jos yhden yksittäisen organisaation ja joukkueen tuottamat taloudelliset hyödyt ovat kaupallistettavissa näin tehokkaasti jo Keski-Suomen talousalueella, mitä kaikkea voitaisiin tuottaa, mikäli kaikki liigajoukkueet yhdessä kaupallistaisivat osan markkina-arvostaan yhteisesti valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyöyritysten markkinoinnin tueksi? Mahdollinen mielikuva ainakin JYP Jyväskylä Oy:stä merkittävää julkista tukea ja esimerkiksi verovaroja hyväksikäyttävänä organisaationa on tämän tutkimuksen tulosten perusteella väärä. Urheiluseurojen ja muiden urheilun parissa toimivien kaupallisten yritysten kehittymisessä kaiken ammattimaisuuden lisääntymisen on todettu parantavan niiden toimintaedellytyksiä ja samalla kiinnostavuutta niin asiakkaiden kuin yrityskumppanienkin keskuudessa. Tästäkin syystä sellaiset toimialan yritykset, jotka jo tällä hetkellä kykenevät sekä tuottamaan selkeitä positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä, pitäisi käyttää selkeinä esimerkkeinä ja esikuvina muita alan yrityksiä kehitettäessä. Tässäkin suhteessa JYP Jyväskylä Oy on esimerkki toimialansa johtavasta keskisuomalaisesta kasvuyrityksestä. Parhaat käytännöt pitäisi kyetä jakamaan niin alan muiden yritysten kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Yhteinen usko ja luottamus erilaisten positiivisten vaikutusten, niin taloudellisten, sosiaalisten, imagollisten kuin muidenkin, vaikeammin mitattavien vaikutusten tuottamiseen esimerkiksi urheiluelämystuotannon kautta pitäisi kyetä jakamaan kaikkien JYP Jyväskylä Oy:n asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppanien kesken. Kun nämä tuotetut urheiluelämykset ovat tarjolla paitsi jyväskyläläisille, myös muillekin suomalaisille, on niiden vetovoima käytettävissä kaikkien Jyväskylän tarjoamien muidenkin palveluiden kuluttamiseen. Täten syntyvä verotulotuotto yhdistettynä matkailijoiden urheiluturismiin tuottaa säännöllisiä positiivisia vaikutuksia Jyväskylän talousalueelle.

19 Esimerkiksi paikalliselta ja maakunnalliseltakin kannalta JYP Jyväskylä Oy:n tukeminen niin ottelutapahtumiin osallistumalla, markkinointiyhteistyöllä kuin imagotukemisellakin voisi olla syytä tiedostaa arvokkaana oman paikkakunnan ja maakunnan tukemisena. Tällaisen paikallis- ja maakuntahengen nostattaminen ei ole pelkästään yhden yrityksen tai joukkueen kannattamista, vaan myös laajemman positiivisen vaikutuksen luomista ja tukemista omalla elinalueella. Urheiluelämyksiä tuottavana yrityksenä JYP Jyväskylä Oy on Jyväskylässä ja Keski-Suomessa omassa sarjassaan erityisesti taloudellisten vaikutusten perusteella ja sen vuoksi sen arvo esikuvana ja mallina on kiistaton.

20 LÄHTEET JYP Viitattu KMPG Jääkiekon vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Huhtikuu pdf. Viitattu Liiga _away=&sort=. Viitattu Preuss, H Lasting Effects of Major Sporting Events. Viitattu Routamaa V., PK-yritysten merkitys aluetalouteen Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistyken kunnissa. Leadec Leadership Developmnet Center Oy Sport Business School Finland. viitattu Thomas Könecke, Holger Preuss, Norbert Schütte, Draft of an article; Direct regional economic impact of Germany s 1. FC Kaiserslautern through participation in the 1. Bundesliga. Department of Sport Economics, Sport Sociology and Sport History, Johannes Gutenberg-University of Mainz, Germany

Urheilun ja liikunnan aluetaloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset. Sipi Korkatti

Urheilun ja liikunnan aluetaloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset. Sipi Korkatti Urheilun ja liikunnan aluetaloudelliset sekä sosiaaliset vaikutukset Sipi Korkatti Twitter: @SipiKoo Urheilutoimiala = ekosysteemi Liikuntaliiketoiminnan arvo? Liikuntaliiketoiminta = kaikki liiketoiminta,

Lisätiedot

26 16.06.2014. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2014 2015

26 16.06.2014. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2014 2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26 16.06. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2015 591/02.05.01.05/ KONSJA 26 Valmistelija/lisätiedot: Apulaiskaupunginjohtaja Kari

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 30.1.2014 Helsinki Taustatietoja Tutkimuksen tilaaja: Suomen museoliitto Tutkimuksen toteutusaika: Toukokuu 2013 - lokakuu 2013 Tutkimusmenetelmät: Lomakekysely museokävijöille,

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

JUURILLA. Joukkue vahvoilla tamperelaisilla

JUURILLA. Joukkue vahvoilla tamperelaisilla Joukkue vahvoilla tamperelaisilla JUURILLA Vuosi 2015 on Tapparan juhlavuosi, sillä vuonna 1955 perustettu Tappara täyttää 60 vuotta. Tapparan kiekkoperinteet ulottuvat kuitenkin aina vuoteen 1932, jolloin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Naisten kilpailujärjestelmä 2014-2016. Ehdotetaan naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjat pelattavaksi vuosina 2014-2016 seuraavasti:

Naisten kilpailujärjestelmä 2014-2016. Ehdotetaan naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjat pelattavaksi vuosina 2014-2016 seuraavasti: Naisten kilpailujärjestelmä 2014-2016 1. Ehdotus Ehdotetaan naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjat pelattavaksi vuosina 2014-2016 seuraavasti: Kolme sarjatasoa 1) SM-sarja 2) 1-Divisioona 3) 2-Divisioona

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

FC INTER YRITYSPAKETIT

FC INTER YRITYSPAKETIT FC INTER YRITYSPAKETIT HYVÄ YRITYS, NOUSE UUDESTA KULMASTA! Kausi 2013 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme laajaa näkyvyyttä niin stadionilla

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Laskennallinen älykkyys. Computational Intelligence

Laskennallinen älykkyys. Computational Intelligence Laskennallinen älykkyys Computational Intelligence LASKENNALLISEN ÄLYKKYYDEN TUTKIMUS TUTKIMUSKOHTEITAMME Työvoiman hallinnan optimointi Reitti- ja logistiikkaoptimointi Ammattilaisliigojen sarjaohjelmien

Lisätiedot

Katsomot täyteen ohjelman raportti

Katsomot täyteen ohjelman raportti Katsomot täyteen ohjelman raportti 1. HANKKEEN NIMI Katsomot täyteen keskisuomalaisten urheilutapahtumien kehittämishanke 2. HANKKEEN TOTEUTTAJA Keski-Suomen Liikunta ry yhteistyössä keskisuomalaisten

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Selvitys yrityssektorin taloudellisista vaikutuksista Lapin Yrittäjien toimialueella

Selvitys yrityssektorin taloudellisista vaikutuksista Lapin Yrittäjien toimialueella Selvitys yrityssektorin taloudellisista vaikutuksista Lapin Yrittäjien toimialueella Perttu Riipi Lapin Yliopisto 11.3.213 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Yleiskatsaus kuntien taloudelliseen tilanteeseen

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa. Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus

Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa. Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus Pk-yritysten kasvustrategiat vertailussa Yritysten kasvuaikomukset, toteutunut kasvu ja kannattavuus Taustaa Tavoitteina vastata kysymyksiin: 1. Kuinka hyvin yritysten kasvustrategiat toteutuvat käytännössä?

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.12.2014 Pori Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Johdanto Nämä ovat Martikaisen mallin laskelmat vuoden 22 osalta. Tosin aivan lopussa kerrotaan vuoden 211 osalta päätulokset ja päivityksestä. (Laskelmien

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Espoo Areena EKY 04.05.2015

Espoo Areena EKY 04.05.2015 Espoo Areena EKY 04.05.2015 Asiat: Perustiedot Hallitus ja osakkaat Pallohonka Oy Hankkeen aikataulu sekä rahoituksen eteneminen Kassavirran päätulonlähteet Positiiviset asiat Espoon Kaupungille Konsertit,

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Huhtikuu 2015. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Huhtikuu 2015. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Huhtikuu 2015 Vastauksia huomisen kysymyksiin Simo Andersson Suvi Kuusniemi Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

TYÖNUOLI - projekti. Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus. Petri Jussila

TYÖNUOLI - projekti. Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus. Petri Jussila TYÖNUOLI - projekti Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus 12.12.2016 Mikä on Työnuoli? Työnuoli on alueellinen ja verkostomainen kehittämisprojekti, joka tuotti myös uutta soveltavaa tutkimustietoa. Projekti

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Rajapinnoilla vai kaltevilla pinnoilla?

Rajapinnoilla vai kaltevilla pinnoilla? Rajapinnoilla vai kaltevilla pinnoilla? - kehittämiskumppanuus urheiluliiketoimintaa hahmotettaessa Harri Kivelä kehityspäällikkö Kouvolan kaupunki/kaupunkikehitys 26.1.2011 harri.kivela@kouvola.fi p.02061

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan!

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Tervetuloa Suomen eurooppalaisimman seuran kumppaniksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017

Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017 Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017 8.12.2017, KTT Teemu Moilanen, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu ISBN 978-952-7225-77-6 Tapahtuman taloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

VASTALAUSEPÄÄTÖS

VASTALAUSEPÄÄTÖS VASTALAUSEPÄÄTÖS 09.03.2016 VG-62 Edustusjääkiekko ry (VG-62) D-Kiekko ry (D-Kiekko) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt Suomi-sarjan karsintasarjan ottelusta VG-62 D-Kiekko (06.03.2016)

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 uutiskuvat kotiotteluista paikallislehdessä näkyvyys kentällä myös pelien ulkopuolella näkyvyys peliasuissa näkyvyys netissä näkyvyys mainoksissa koko Lohjan alueella Kaikki

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Miten voimme kuvata Verkatehtaan alueen toiminnallista talouden kokonaisuutta? Mikä on julkisten ja markkinalähtöisten rahavirtojen suhde?

Miten voimme kuvata Verkatehtaan alueen toiminnallista talouden kokonaisuutta? Mikä on julkisten ja markkinalähtöisten rahavirtojen suhde? VERKATEHTAAN ALUEEN TALOUDELLINEN VOLYYMI Henna Kähkönen Hallintotieteen yo Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hämeenlinnassa 13.5.2013 1. Miten Verkatehtaan alueelle kasvanutta kulttuuritoimijoiden

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Suojelualueiden virkistyskäytön aluetaloudelliset vaikutukset

Suojelualueiden virkistyskäytön aluetaloudelliset vaikutukset Suojelualueiden virkistyskäytön aluetaloudelliset vaikutukset MOSSE-seminaari 5.9.2006 Maija Huhtala Helsingin Maija Huhtala yliopisto / HY Taustaa Kasvavasta luontomatkailusta toivotaan taloudellista

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2008

Henkilöstörahastot 2008 Rahoitus ja vakuutus 009 Henkilöstörahastot 008 Henkilöstörahastojen arvo 41 miljoonaa euroa vuonna 008 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 41 miljoonaa euroa vuonna 008. Rahastojen arvo laski

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden barometri

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden barometri Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden barometri Vastausaika 12-02-2013 13:30:16 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2007

Henkilöstörahastot 2007 Rahoitus ja vakuutus 2008 Henkilöstörahastot 2007 Henkilöstörahastojen arvo 493 miljoonaa euroa vuonna 2007 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 493 miljoonaa euroa vuonna 2007. Rahastojen arvo

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot