JYP Jyväskylä Oy. Yhtiön ja sen tuottamien tapahtumien taloudelliset vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYP Jyväskylä Oy. Yhtiön ja sen tuottamien tapahtumien taloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 JYP Jyväskylä Oy Yhtiön ja sen tuottamien tapahtumien taloudelliset vaikutukset Vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä kauden aikana tuotettujen tapahtumien vaikuttavuustutkimuksen tutkimusraportti Sport Business School Finland Risto Rasku, Timo Värre, Osmo Laitila

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO JYP JYVÄSKYLÄ OY VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TULOKSET Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Erillisten tutkimusten tulokset Yhtiön rahan käyttö jaoteltuna alueellisesti sekä sisällön mukaan Ottelutapahtumien katsojat ja kulutus sekä vieraspeleihin matkustavien poistuva kulutus Tulosten yhdistäminen ja havainnollistaminen JOHTOPÄÄTÖKSET JA KOMMENTIT Johtopäätökset Kommentit Lähteet Liitteet

3 1. JOHDANTO JYP Jyväskylä Oy:n ja Sport Business School Finlandin yhteistyö alkoi vuonna 2011 jääkiekkokatsojien keskuudessa tehtävien erilaisten asiakastutkimusten tekemisestä. Tutkimukset olivat osa JYP Jyväskylä Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Tutkimustulosten merkityksellisyyden ja luotettavuuden kautta syntynyt luottamus osapuolten välillä mahdollisti sen, että Sport Business School Finland teki JYP Jyväskylä Oy:lle tarjouksen myös laajemmasta yhtiöön ja sen vaikuttavuuteen liittyvästä tutkimuksesta ja tiedonkeruusta. Tutkimuksen tilaajana ja toimeksiantajana on JYP Jyväskylä Oy ja tutkimuksen on suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sport Business School Finland -tutkimusyksikkö. Tutkimusraportin koostamisesta vastaa Sport Business School Finland. Sport Business School Finland on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun perustama yksikkö, joka on keskittynyt toiminnassaan urheiluliiketoiminnan ammatilliseen korkeakoulutukseen sekä urheilutoimialan kehittämiseen. Yksikkö tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten urheiluorganisaatioiden kanssa ja tarjoaa nykyaikaisia tutkimus- ja kehittämispalveluja urheilutoimialalla toimiville yrityksille ja järjestöille sekä erilaisille urheilutapahtumille. (www.sportbusinessschool.com) Tämän tutkimuksen tavoitteita suunnitellessa ja valmisteltaessa käytettiin pohjana vuosina 2009 ja 2011 Saksassa tehtyjä tutkimuksia, jotka keskittyivät nimenomaisesti yhden jalkapalloseuran tuottamiin taloudellisiin vaikutuksiin omalla toiminta-alueellaan. Näiden tutkimusten tekijät olivat kansainvälisesti tunnettuja talousvaikutustutkimuksen uranuurtajaa, tutkimusten johtamisesta vastasi professori Holger Preuss Johannes Gutenberg yliopistosta Kölnistä. Preuss on tunnettu useiden kansainvälisten urheilun megatapahtumien talousvaikutusten tutkijana sekä mm. FIFA:n ja IOC:n kaltaisten urheiluorganisaatioiden vaikuttavuustutkimusten suunnittelijana ja toteuttajana. Professori Preuss on ollut toteuttamassa vaikuttavuustutkimuksia mm. jalkapallon MM-kisoissa Saksassa 2006 ja Etelä-Afrikassa 2010 sekä Riossa Urheilutapahtumien taloudellisten vaikutusten tutkimus on lisääntynyt merkittävästi. Syinä tähän ovat luonnollisesti tapahtumien tuottamisen ja isännöinnin kohonneet kustannukset sekä tapahtumista mahdollisesti saatavat hyödyt ja tuotot. Yksittäisten tapahtumien rinnalle on vähitellen syntynyt sovelluksia, joilla on pyritty hyödyntämään tapahtumavaikuttavuustutkimusten rakenteita myös paikallisten urheilutapahtumien ja yksittäisten organisaatioiden talousvaikutuksiin. The research on the economic impact of sport competitions has largely been focused on mega events for the last 20 years and has become rather sophisticated in the process. However, the analysis of the economic impact of sport clubs participating in regular league competitions, which are a by far more common manifestation of sport competitions, has attracted much less attention. Concerning German football, some studies have already been conducted focusing on clubs in Germany s top divisions targeting teams in the 1. Bundesliga and the 2. Bundesliga. However, either very little methodological information is provided or spectator expenditures are not analyzed comprehensively. But especially a correct consideration of spectator expenditures has been shown to be one of the key elements to accurately calculate the exogenous impact of a sporting event on a specific region in mega event research.

4 Consequently, it is important to apply this knowledge to impact studies concerning clubs in sports leagues as well. In addition to spectator spending, the cash flow caused by the club s business activities is another major factor to be considered. (Thomas Könecke et al. 2014) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka paitsi tuottaa selkeän ja luotettavan kuvan suomalaisen keskikokoisen jääkiekon liigaseuran taloudellisista vaikutuksista toiminta- alueelleen, mahdollistaa myös suomalaisen ammattilaisurheilutapahtumia tuottavan organisaation vaikutusten vertailua kansallisesti tai esimerkiksi Saksan jalkapalloseuran vastaaviin taloudellisiin vaikutuksiin. Edelleen tarkoituksena on tuottaa myös selkeästi uutta tietoa toistuvan urheilutapahtuman vaikutuksista sekä kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista sekä organisoivalle yhtiölle että sen sidosryhmille. Tutkimuksen tavoitteet asetettiin siten, että tutkittavan yrityksen ja sen tuottamien tapahtumien vaikutuksista alueelle saataisiin mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä kokonaiskäsitys. Lisäksi tarkoituksena on, että seuraavina vuosina mahdollisesti kerättävä tutkimustieto olisi luotettavasti liitettävissä osaksi paitsi jyväskyläläisen urheilutapahtumatuotannon, myös laajemmin kansallisen tapahtumatuotannon kehittämistä. Selkeys, ymmärrettävyys, vertailtavuus ja tutkimuksen toistettavuus olivat keskeiset tavoitteet. Tutkimuksen kohteina olivat lähinnä yhtiön tilinpäätöksen kautta saatava tieto liikevaihdon jakautumisesta eri palveluiden ostojen kautta paikallisten, alueellisten ja alueen ulkopuolisten yritysten palvelutuotantoon sekä ottelutapahtumien yhteydessä erilaisten asiakkaiden keskuudessa syntyvä kulutus. Tutkimus toteutettiin pelikaudella Tutkimusten ja kyselyiden sisältöä saksalaisiin tutkimuksiin muutettiin osittain, tarkoituksena säilyttää tulosten vertailtavuus sekä kirkastaa ja selventää aikaisempia havaintoja sekä tuottaa kokonaan uutta tietoa tutkimusten kohteista. Esimerkkeinä näistä uusista tiedoista olivat paikkakunnan rajojen ulkopuolelta saapuvien katsojien määrän ja kulutuksen arviointi, sekä paikkakunnalta joukkueen vieraspelejä katsomaan matkustavien katsojien mukana katoavan kulutuspotentiaalin määrä. Edellä mainituista erittelyistä olisi mahdollista tehdä tarkempiakin jaotteluita, mutta kansainvälisesti käytetyissä tutkimuksissa edellä kuvattu jako on todettu riittävän selkeäksi ja luotettavaksi käytetyn rahan jaotteluperusteeksi. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että taloudellisen vaikuttavuuden tutkimus keskittyy selvittämään alueelle saapuvien vierailijoiden kulutusta tapahtuman aikana itselleen tarpeellisiin ja tarjolla oleviin tuotteisiin ja palveluihin. Taloudellisten vaikutusten tutkiminen sisältyy englanninkieliseen käsitteeseen legacy, suom. perintö, joka viittaa tapahtuman vaikutuksiin tapahtuma-alueeseen. Holger Preuss on määritellyt käsitettä seuraavasti: Legacy is all planned and unplanned, positive and negative, tangible and intangible structures created for and by an event that remain longer than the event itself (Preuss, 2006). Sport Business School Finland on liittänyt tähän yhteyteen myös kehittämisen ja suunnittelun ulottuvuuden: Legacy planning is defined as systematic event planning work with the help of relevant data collection in order to maximize the benefits and minimize the negative effects of an event to all the stakeholders. (Sport Business School Finland, 2013).

5 Täten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten tutkimus antaa hyvän lähtökohdan tapahtuman kokonaishyödyllisyyden tarkasteluun sekä mahdollisuuden tapahtuman kehittämiseen. Tapahtuman tuottamia hyötyjä ja mahdollisesti aiheuttamia haittoja voidaan paremmin ymmärtää sekä tarvittaessa johtaa ja muuttaa. Tämä raportti keskittyy JYP Oy:n, seuran asiakkaiden ja sidosryhmien kulutuksen kuvaamiseen ja esittää johtopäätöksiä sen taloudellisesta vaikuttavuudesta alueella. Päälöydökset on koostettu raportissa siten, että ensin esitetään tiivistelmän muodossa kaikkien tutkimuksen osien päälöydökset ja sen jälkeen tarkemmin omien otsikoidensa alla. Tutkimustulosten perusteella tehdyt johtopäätökset summaavat tutkimusten havainnot ja raportin liitteenä on kooste kuhunkin kysymykseen annettujen vastausten suorista jakaumista taulukko-, diagrammi- tai luettelomuodossa. Tämän tutkimusraportin sisältö on tarkoitettu ainoastaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai sen osia ei saa julkaista eikä edelleen toimittaa missään muodossa ilman JYP Jyväskylä Oy:n ja Sport Business School Finlandin lupaa sekä alkuperäisen lähteen mainitsemista. 2. JYP JYVÄSKYLÄ OY Vuonna 1923 Jyväskylään perustettiin palloilun erikoisseuraksi Jyväskylän Palloilijat eli JyP. Perustetun seuran lajeina olivat jalkapallo, jääpallo ja pesäpallo. Vuonna 1977 seurassa jalkapallo ja jääkiekko eriytyivät omiksi sisarseuroikseen, jolloin jääkiekkotoiminnasta vastasi JyP HT ja jalkapallosta JyP-77. Jääkiekossa HT putosi seuran nimestä 1997, jolloin myös kirjoitusasu vakiintui kolmeen isoon kirjaimeen JYP. (JYP, 2015) JYP on pelannut SM-liigassa vuodesta 1985 alkaen. Joukkue on voittanut kaksi Suomen mestaruutta vuonna 2009 ja 2012, kaksi hopeamitalia 1989 ja Pronssimitaleita on tullut kolme: vuosina 1991, 2010 ja Runkosarjan JYP on voittanut neljä kertaa 1992, 2009, 2010 ja Jyväskylässä koettiin ennennäkemätön kiekkobuumi kaudella , kun JYP voitti historiansa ensimmäisen Suomen mestaruutensa. JYP kukisti 2000-luvun mitalihirmut Kärpät otteluvoitoin 4-0. Viimeinen ottelu pelattiin Oulussa, mutta samaan aikaan Synergia-areenalla oli yli 3000 ihmistä seuraamassa peliä mediakuutiolta. JYP järjesti kansanjuhlan Aren aukiolla ja paikalla oli noin JYPin kannattajaa. (JYP, 2015) Joukkueen urheilullinen menestys ensimmäisen voitetun mestaruuden jälkeen liigassa on ollut erittäin hyvä. Saavutetut mitalit sekä sijoitukset ovat osoittaneet seuran kykenevän organisaationa tuottamaan paitsi erinomaisen ammattitaitoisen ja menestyvän joukkueen, myös korkealaatuista jääkiekkoviihdettä, jota kauden aikana seuraa joukkueen kotiareenalle kymmeniä tuhansia katsojia sekä palveluita, joita kuluttavat useat sadat alueen ja valtakunnan yritykset. Urheiluelämyksiä ja -palveluita tuottavana yrityksenä JYP Jyväskylä Oy lukeutuu valtakunnallisestikin merkittäviin alan keskisuuriin yrityksiin liikevaihdollaan mitattuna.

6 Jääkiekon liigan erityispiirteinä ennen kauden alkua ja kauden aikana olivat mm. seuraavat asiat: - Kausi oli järjestyksessään 40. liigapelikausi ja kausi nimettiin juhlakaudeksi. - Helsingin Jokerit siirtyi pelaamaan Venäjän KHL ammattilaisliigaan ja Suomen liigaan nostettiin 14. joukkueeksi Vaasan Sport. Muutokset vaikuttivat välittömästi liigan kiinnostavuuteen, kun osa jääkiekon liigan perinteisestä katsojapotentiaalista siirtyi suoraan toisen liigan katsojiksi ja asiakkaiksi Jokerit joukkueen mukana. Tätä hyötyä Helsingin Jokerit käyttivät hyväkseen markkinoinnissaan ja viestinnässään. - SM-liigan yleinen kiinnostavuus vaikutti laskeneen katsojakeskiarvoilla mitattuna. Yksittäisistä joukkueista pahiten katsojakadosta kärsivät Lahden Pelicans, TPS, JYP sekä Vastaavasti Vaasan Sport ja Saipa (Lappeenranta) kykenivät hieman kasvattamaan katsojakeskiarvoaan. - JYP Oy:llä oli hyvät lähtökohdat kauteen, koska sen talous oli terveellä pohjalla. JYP on kasvattanut liikevaihtoaan ja toimintojaan tehokkaasti edelliset vuodet, nousten yhdeksi liigan ykkösseuroista sekä taloudellisilla mittareilla että urheilumenestyksellä mitattuna. Kausi päättyi Oulun Kärppien voittoon, joka voitti finaaleissa Tampereen Tapparan. Liigan pronssimitalit voitti JYP ja neljänneksi jäi Rauman Lukko. Liigan viimeiseksi jäi sarjatulokas Vaasan Sport, mutta ehkä pahiten sarjasta alisuoriutui TPS, joka päätyi liigakaudella viimeistä edelliseksi.

7 3. VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämä vaikuttavuustutkimus on toteutettu tekemällä soveltavia tilinpäätösanalyysejä sekä kassavirtaanalyysejä JYP Jyväskylä Oy:n tilinpäätöstiedoista sekä kirjanpitoaineistoista, sekä varmistamalla havaintojen oikeellisuus ja merkityksellisyys haastattelemalla yrityksen toimivaa johtoa sekä työntekijöitä. Käytetyt tilinpäätöstiedot koskevat tilikautta Tietoa asiakkaiden kulutuksesta kerättiin tekemällä kyselytutkimuksia katsojille ottelutapahtumien aikana Synergia-areenan yleisissä katsomotiloissa, ravintoloissa, VIP-tiloissa sekä vieraspeleihin matkustavissa fanibusseissa. Tiedot kerättiin syyskuun 2014 ja huhtikuun 2015 välillä. Kyselyt suoritti Sport Business Schoolin henkilökunta sekä heidän tehtävään kouluttamansa osa-aikaiset ja vapaaehtoiset työntekijät. Tutkimusten tarkoituksena on tuottaa tietoa JYP Jyväskylä Oy:n ja sen tuottamien tapahtumien taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi Jyväskylän kaupungissa sen lähialueilla sekä alueen ulkopuolella. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: JYP Jyväskylä Oy:n tuottamien tapahtumien suorat taloudelliset vaikutukset (Primary economic impact due to consumptive spending by match day spectators). katsojien kulutus Synergia-areenalla katsojien kulutus Jyväskylässä, Synergia-areenan ulkopuolella vierasotteluihin matkustavien jyväskyläläisten kulutus Jyväskylän ulkopuolella JYP Jyväskylä Oy:n suorat taloudelliset vaikutukset (Primary economic impact due to club s payment flows) maksetut palkat pelaajille ja yhtiön muille työntekijöille käyttökorvaukset julkisyhteisöille (kaupunki, kunnat) korvaukset muille seuroille ja voittoa tuottamattomille organisaatioille maksetut verot kunnalle ja valtiolle ostetut palvelut alihankkijoilta

8 Oheisen tutkimussuunnitelman perusajatus on kuvattu seuraavassa kuviossa. Asetelma on sama kuin Saksassa suoritetussa tutkimuksessa. KUVIO 1. Theoretical Framework for estimation of Economic Impact. (Könecke et al. 2014) Käytännössä vaiheen yksi (Step1) tutkimuksessa selvitetään niitä taloudellisia vaikutuksia, joita tuottavat kaupungin ja alueen ulkopuolelta ottelua katsomaan saapuvat kuluttajat. Alla olevassa kuviossa näitä kuluttajia ovat tapahtuman vuoksi paikalle saapuvat vierailijat (match visitors). Heidän tuottamansa vaikutukset ovat positiivisia, eli he tuovat rahaa paikkakunnalle tapahtuman myötä. Vaikuttavuusteorian näkökulmasta kaupungissa asuvat asiakkaat eivät tuota lainkaan taloudellisia vaikutuksia, elleivät he lähde katsomaan vierasotteluita, jolloin heidän vaikutuksensa on negatiivinen. (Kts. Kuvio 2, Specators at away matches). Taloudellisten vaikutusten näkökulmasta sellaiset tapahtuman katsojat, jotka ovat paikkakunnalla jostakin muusta syystä kuin tutkittavan ottelutapahtuman vuoksi, eivät hekään tuota mitään taloudellista vaikutusta alueelle. Täten esimerkiksi työmatkallaan kaupungissa vieraileva henkilö, joka päätyy katsomaan ottelua, ei tuota tässä tutkimuksessa tarkoitettua positiivista taloudellista vaikutusta omalla kulutuksellaan, sillä hänen katsotaan kuluttavan Jyväskylän alueella tuon määrän muutenkin, tapahtumaan osallistumattakin. Vaiheen kaksi (step 2) tutkimuksissa tarkasteltiin nimenomaisesti suoria taloudellisia vaikutuksia, toisin sanoen JYP Jyväskylä Oy:n rahankäyttöä ja sen alueellista jakautumista. Menetelminä tutkimuksissa on käytetty mm. kustannuslajilaskentaa sekä analysoitu rahavirtoja alueellisen kohdentumisen näkökulmasta.

9 Tässä tutkimuksessa vaiheen kolme (Step 3) yhteydessä yhdistettiin ensimmäisten vaiheiden tulokset ja luotiin esitys, johon kaikki tutkitut rahavirrat kuvattiin. Tämän esityksen tarkoituksena on mahdollisimman selkeästi kuvata eri rahavirtojen määrä, niiden alkuperä ja alueellinen kohdistuminen. Talousvaikutuksia mitanneessa saksalaistutkimuksessa hyödynnettiin mallia, joka on esitetty seuraavassa kuviossa mekaanisena mallina. Tämä kuvio esittää ne kuluttajaryhmät, joiden kulutus tuottaa alueen taloudellisen aktiviteetin sekä erittelee niiden relevanssin yksittäisen tapahtumatuotannon aiheuttamien taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Kuviossa eri tahojen aiheuttamat vaikutukset määritellään joko positiivisiksi (tuo uutta kulutusta ja rahaa tapahtuma-alueelle), neutraaleiksi (on alueella tapahtuvaa kulutusta ja rahaa, joka ilman tapahtumaakin tulisi kulutetuksi tapahtuma-alueella) tai negatiiviseksi (kulutus poistuu tapahtuman vuoksi tapahtuma-alueelta). KUVIO 2. Spectator groups, their movements and contributions to the primary economic impact by the 1. FC Kaiserslautern on its home regions (Source: modified from Preuss, The Economic Impact of Visitors at Major Multi-sport Events, and Preuss, Könecke and Schütte, Calculating the Primary Economic Impact of a Sports Club's Regular Season Competition: A First Model ). (Könecke et al 2014) Alkuperäisestä saksalaisesta mallista poiketen tämä tutkimus ei huomioi niitä paikallisia katsojia (Home stayers), jotka olisivat matkustaneet toiselle paikkakunnalle, ellei kyseistä tapahtumaa olisi heidän kotikaupungissaan järjestetty. Syynä tähän rajaukseen on se, että nämä vastaajat ovat joka tapauksessa Jyväskylässä asuvia ja heidän taloudellinen vaikutuksensa tässä tutkimusasetelmassa olisi joka tapauksessa neutraali. Toinen syy on se, että näitä vastaajia olisi todennäköisesti lukumääräisesti erittäin vähän. Toinen ryhmä, jota tässä tutkimuksessa ei selvitetty, olivat vierailuajankohtaansa muuttavat katsojat (Time switchers). Tässä viitekehyksessä heidän taloudellinen vaikutuksensa määritellään neutraaliksi, joten heitä ei

10 erikseen pyritty löytämään ja analysoimaan. Edelleen tällaisten vastaajien määrä olisi todennäköisesti melko vaatimaton. Vastaavasti tiedonkeruuta suoritettiin ottelutapahtumaan saapuneiden yritysvieraitten keskuudessa (VIP-vieraat). Tätä erillistä ryhmää saksalaisessa tutkimuksessa ei erikseen haastateltu ja selvitetty. Seuraava kuvio kokoaa yhteen ne vastaajaryhmät, jotka tässä tutkimuksessa selvitettiin ja joiden kulutukseen luvut ottelutapahtumien taloudellisista vaikutuksista perustuvat. Tämä kuvio on sovellus alkuperäisestä tutkimusasetelmasta ja osoittaa tässä yhteydessä relevantit tutkimuksen kohteet ja niiden vaikutusten tulkinnan. KUVIO 3. Spectator groups, their movements and contributions to the primary economic impact by the JYP Ice Hockey team on its home regions (Source: modified from Preuss, The Economic Impact of Visitors at Major Multi-sport Events, and Preuss, Könecke and Schütte, Calculating the Primary Economic Impact of a Sports Club's Regular Season Competition: A First Model ). (Rasku 2015 soveltaen Könecke et al. 2014) Toisena teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa sovellettiin professori Vesa Routamaan tekemää tutkimusta PK-yritysten taloudellisesta vaikuttavuudesta toiminta-alueelleen (Routamaa 2013). Tämän viitekehyksen mukaisesti tutkimuksessa valittiin tarkasteluun ne liiketoiminnallisesti tunnistetun taloudellisen vaikuttavuuden toimet sekä niihin käytetty rahat, jotka voitiin tulkita suoraksi taloudelliseksi vaikutukseksi ja voitiin kohdentaa alueellisesti. Tällaisia Routamaankin luokittelemia vaikutuksia olivat esimerkiksi työllisyysvaikutukset sekä alueen asukkaiden ostovoima (henkilöstölle maksettavat palkat jne.), kunnallisverotuotto, yrityksen ja niiden henkilöstön kunnalta ostamat palvelut ja palvelumaksut sekä muiden palveluelinkeinojen kulutus. Mainittuna ajanjaksona suoritettiin edellä mainittujen tutkimusongelmien selvittämiseksi yhteensä 12 erillistä tiedonhankintaa sekä useita erillisiä tutkimushaastatteluita seurajohdolle sekä muutamien vierasjoukkueiden johdolle. Tiedonhankinnat suoritettiin tutkimuksen tavoitteet huomioiden kauden aikana

11 sekä ottelutapahtumien yhteydessä. Edelleen tiedonkeruun tekniset ratkaisut vaihtelivat tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tietoa kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin, puhelinhaastatteluin, internet - kyselyin, ipad -tabletein, paperilomakkein sekä sähköpostitse lähetetyin henkilökohtaisten kyselylomakkeiden avulla. Alla on kuvattu tiivistelmä suoritetuista aineistonkeruista, kyselyajankohdista, käytetystä menetelmistä ja kertyneestä vastausmäärästä. (Raportin tuloksia käsittelevissä alaluvuissa esitetään tarkemmin jokaisen aineiston yhteydessä käytettyjä menetelmiä sekä kertyneitä aineistoja). 1. Jyväskylässä Synergia areenalla vierailleiden katsojien kotipaikka, kulutus ja vierailun ajankohdan valinta ja päämotiivit saapua tapahtumaan. Yhteensä 9 kotiottelua, vastaajaa. Kyselyiden yhteydessä selvitettiin ottelutapahtuman osallistujien sukupoli- ja karkea ikäjakauma silmämääräiseen havainnointiin perustuen (miehet, naiset ja lapset). 2. JYPin vierasotteluihin matkustaneiden katsojien kotipaikka ja kulutus sekä sen kohdentuminen pelimatkan aikana. Yhteensä 2 ottelumatkaa, 75 vastaajaa. 3. JYPin kotiotteluiden yhteydessä Synergia-areenan VIP-tiloissa ottelua seuranneet vieraat ja aitioasiakkaat. Yksi kotiottelu, 51 vastaajaa. (kulutuskeskiarvojen tarkistus) 4. JYP Jyväskylä Oy:n tilinpäätöksen (tilikausi ) analysointi sekä sovellettu kassavirtaanalyysi rahankäytöstä ja sen kohdistumisesta paikallisesti ja alueellisesti. Yhteensä 3 henkilöhaastattelua sekä muu materiaali. Osa tutkimusongelmista ja tutkimustavoitteista edellytti JYP Jyväskylä Oy:n johdolta saatavia tietoja. Nämä tiedot muuttuvat vuosien ja kausien kuluessa ja päivittyvät eri aikoina, täten kaikkiin tutkimusongelmiin ei voida vastata täysin samaan ajankohtaan pitäytyen. Tällaisia tietoja ovat mm. tilinpäätöstiedot, myyntibudjetin toteutuminen, katsojakeskiarvot sekä yrityksen ostamat palvelut kauden ulkopuolella. Tutkimuksen tulokset tuottavat siis luotettavan yleiskuvan niistä taloudellisista vaikutuksista, joita sekä yhtiö omalla rahankäytöllään että tuottamiensa tapahtumien kautta aiheuttaa kaupungissa. Tämän tutkimuksen luvut perustuvat JYP Jyväskylä Oy:n vuoden tilikauden tilinpäätöstietoihin sekä liigakauden ottelutapahtumien yhteydessä kerättyihin tietoihin. Tutkimuksen tulosten käsittelyn yhteydessä esitettävät luvut ovat kulutuksen osalta keskiarvoja ja niiden kertoimet perustuvat joko havainnoituihin tai virallisesti julkaistuihin tilastotietoihin (Liiga, 2015). Esimerkiksi ottelukohtaiset katsojakeskiarvot, otteluiden lukumäärä tms. Lisäksi osa luvuista on laskettu yhdistellen tutkittavan organisaation toimittamia tietoja kyselyiden tuottamaan tietoon. Menetelmien ja tutkimuksen tulosten validiteetti ja reliabiliteetti on määritelty ennen aineistojen keruuta sekä niiden yhteydessä.

12 4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 4.1 Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimusten tulosten perusteella JYP Jyväskylä Oy:n tuottamat taloudelliset vaikutukset sen toimintaalueelle ovat yhteenlaskettuna lähes 6 miljoonaa euroa. Vaikutukset muodostuvat ensinnäkin JYP Jyväskylä Oy:n maksamista palkoista, sen ostamista palveluista, maksetuista ennakonpidätys- ja työnantajamaksuista, kulukorvaukista sekä muista korvauksista kaupungin muille järjestöille ja seuroille. Toisena keskeisenä taloudellisten vaikutusten tuottajana ovat ottelutapahtumat, joita yritys järjestää ottelukauden aikana yli kolmekymmentä. Esitettävät taloudelliset vaikutukset summaavat kaupunkiin ja alueelle tulevan rahan sekä vähentävät tästä summasta rahat, jotka kaupungissa vakituisesti asuvat joukkueen kannattajat kuluttavat vieraspelien yhteydessä muilla paikkakunnilla. JYP Jyväskylä Oy:n maksamat palkat ovat yhteensä (vuosi 2013) 2,3 miljoonaa euroa. Palkansaajat ovat pelaajien lisäksi, valmentajat, huoltajat sekä organisaation johto ja työntekijät. Palkkoja JYP Jyväskylä Oy maksoi vuonna 2014 päättyneellä tilikaudella noin 50 henkilölle. Suomalaisten työtekijöiden keskiansiolla mitattuna JYP Jyväskylä Oy vastaa noin sata henkilöä työllistävää yritystä. Palkkojen jälkeen toiseksi suurin taloudellinen vaikutus on JYP Jyväskylä Oy:n ostamilla tuotteilla ja palveluilla Jyväskylän ja lähialueen yrityksiltä. Tällaisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi Synergia-areenalla toimivien ravintoloiden edelleen jalostamat ja myymät ruokatarvikkeet sekä juomat, osa joukkueen käyttämistä urheiluvälineistä, yhtiön käyttämät lääkäri- ja fysioterapiapalvelut jne. Näiden palveluiden yhteenlaskettu arvo on lähes 2 miljoonaa euroa ( euroa, 2013). Tästä summasta Jyväskylän kaupungin ulkopuolelta, muualla Keski-Suomen maakunnassa toimivilta yrityksiltä ostetaan noin 12 %. Maksettujen palkkojen verotuksen (kunnallisverotuotto) sekä erilaisten käyttökorvausten kautta yhtiö maksaa tilikautensa aikana (2013) Jyväskylän kaupungille vajaat miljoonaa euroa ( euroa). Käyttökorvausten määrä tästä summasta on runsaat euroa ( euroa). Näiden kaupungille suoritettavien kulukorvausten ulkopuolelle jäävät ne pääomat ja pääomakustannukset, joita JYP Jyväskylä Oy maksaa halliyhtiön osakkaana. JYP Jyväskylä Oy:n tuottamien Suomen jääkiekkoliigan (Liiga) sarjaotteluiden järjestäminen Synergia areenalla tuottaa vuosittain yli euron taloudelliset vaikutukset Jyväskylän kaupunkiin. Tutkimuksen mukaan kauden aikana JYPin kotiotteluissa vieraileva yhteenlaskettu yleisömäärä (n katsojaa kaikissa otteluissa) jättää kaupunkiin yhteensä euroa. Edellä esitetty summa perustuu laskentaan, jossa kaikista vastanneista lasketaan vain niiden vastaajien kulutus, jotka ovat tulleet katsomaan ottelua kaupungin ja alueen ulkopuolelta ja nimenomaan pelin vuoksi. Tällaisia vierailuja kaupunkiin tehdään pelikauden aikana arviolta kappaletta. Vastaavasti vierasotteluihin matkustavia katsojia on kauden aikana yhteensä noin Tutkimuksen mukaan nämä vieraspelikuluttajat vievät Jyväskylän kaupungin alueelta noin euroa muualle. Tämän talousvaikutuksen arvioinnin perusteena on laskettu keskimäärin 60 henkilön matkustaminen pois Jyväskylästä kahteenkymmeneen vieraspeliin pelikauden aikana. Yksittäisen vieraspelimatkan kulutuksesta toiselle paikkakunnalle kohdistuu noin 62 %, koska toisaalle matkustava henkilö kuluttaa tapahtuman

13 yhteydessä rahaa myös omalla paikkakunnallaan ennen ja jälkeen varsinaisen matkansa. Toiselle paikkakunnalle kohdistuva kulutus on yleisimmin ottelulippu sekä ruoka- ja juoma ottelupaikalla. 4.2 Erillisten tutkimusten tulokset Seuraavien alaotsikoiden yhteydessä esitetään tutkimuksen tuottamat päälöydökset taulukkomuodossa sekä tarkentavin tekstein. Taulukoiden yhteydessä on lisäksi tarpeen mukaan mainittu mahdolliset rajoitteet sekä tarkemmat määritelmät lukujen perusteista Yhtiön rahan käyttö jaoteltuna alueellisesti sekä sisällön mukaan JYP Jyväskylä Oy:n rahankäyttöä selvitettiin pääasiassa yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöslukujen kautta. Tilinpäätös analysoitiin menolajeittain (tileittäin) laskemalla kustakin menolajista valituille laskentakohteille syntyneet rahavirrat. Ensimmäisessä vaiheessa tilinpäätöksestä eriteltiin ne erät, jotka tuottavat nimenomaisesti suoria taloudellisia vaikutuksia yrityksen ympäristöön esimerkiksi maksettujen palkkojen kautta, jolloin taloudelliset vaikutukset ovat sekä alueelle tulevaa kulutusta palkansaajien ostovoimana sekä palkoista suoritettavina ennakonpidätyksinä, jotka siirtyvät verojen osalta sekä työntekijöiden asuinpaikkojen mukaisesti kunnille ja valtiolle. Toisessa vaiheessa laskettiin yhtiön ostamista palveluista ja tuotteista aiheutuva taloudellinen vaikutus. Tämän jälkeen analysoitiin rahavirrat kohdistamalla käytetty raha laskentakohteina olleille alueille. Alueellinen kohdentuminen tarkistettiin yhtiön johtoa haastattelemalla. Kaikessa taloudellisen vaikutuksen arvioinnissa pääargumenttina oli kulutuksen kohdentuminen ja jakoperusteena oli maantieteellinen sijainti. Alueet, joille kulutetun rahan määriteltiin kohdistuvan ja täten aiheuttavan suoria taloudellisia vaikutuksia olivat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomi sekä muu alue, johon sisältyi sekä muu Suomi, että muut maat ja alueet. Vaikutusten kohdistumista kuvaavissa kuvioissa ja taulukoissa käytetään mainittua jakoa. Taulukossa JYP Jyväskylä Oy:n käyttämät rahat on jaoteltu taulukoissa ensin kohteittain (kotitaloudet, Jyväskylän kaupunki, alueen yritykset, alueen yhteisöt, alueen ulkopuoliset yritykset ja yhteisöt sekä valtio) ja sen jälkeen käytetyn rahan sisällöllisen luonteen mukaisesti. Määrät on pyöristetty seuraavassa taulukossa täysiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

14 TAULUKKO 1. JYP Jyväskylä Oy:n rahankäytön kohdentuminen alueittain sekä sisällöllisin pääluokittain Ottelutapahtumien katsojat ja kulutus sekä vieraspeleihin matkustavien poistuva kulutus Ottelutapahtumien yhteydessä tapahtuva kulutus tutkittiin ottelutapahtumien yhteydessä sekä vieraspelimatkoille osallistuneiden keskuudessa. Kyselyitä suorittivat Sport Business Schoolin rekrytoimat ja kouluttamat tiedonkerääjät. Tietoa kerättiin yhteensä yhdeksässä kotiottelussa, joista kahdeksan ottelua oli Liigan runkosarjan otteluita ja yksi play-off ottelutapahtuma. Vastaavasti tutkituista otteluista viisi ottelutapahtumaa tapahtui keskellä viikkoa (ma-to) ja neljä viikonloppuna (pe-la). Vastaavasti vieraspelimatkojen yhteydessä toteutuvaa kulutusta tutkittiin kahden vieraspelimatkan osalta. Tarkemmat tiedot niistä otteluista, joissa tietoa kerättiin ilmenevät tämän raportin liitteistä. Tämän tiedonkeruun keskeisin selvitettävä kysymys oli vastaajien kotipaikka sekä heidän kulutuksensa kohdentuminen. Kotipaikan perusteella tutkimuksessa voitiin eritellä vastaajista ne kuluttajat, joiden kulutus käytetyn viitekehyksen näkökulmasta tuottaa taloudellista vaikutusta alueelle ja on nimenomaisesti JYP Jyväskylä Oy:n tuottamien tapahtumien motivoimaa. Käytännössä tämän tutkimuksen kannalta relevanttia taloudellista vaikutusta tuottivat vain ne ottelutapahtuman katsojat, jotka saapuivat Synergia-areenalle Jyväskylän kaupungin (Jyväskylän nykyisen kunnan rajojen) ulkopuolelta ja saapuivat ensisijaisesti osallistuakseen otteluun. Vastaavasti negatiivisina taloudellisina vaikutuksina laskettiin niiden Jyväskylän kaupungissa asuvien, JYPin vieraspeleihin matkustavien vastaajien kulutus, joka kohdentui Jyväskylän kaupungin ulkopuolelle. Tässäkin kyselyssä vastaajia pyydettiin erittelemään matkan kokonaiskustannukset siten, että paikkakunnalle jäävä kulutus ja vieraspelipaikkakunnalle sekä muulle paikkakunnalle kohdistuva kulutus voitiin eritellä. Kyselyssä kulutettu raha oli eritelty erikseen mm. ruokaan, juomaan, pääsylippuihin sekä majoitukseen, mutta tässä raportissa kulutus esitetään kokonaissummina. Määrät on pyöristetty seuraavassa taulukossa täysiin tuhansiin euroihin.

15 TAULUKKO 2. Ottelutapahtuman katsojien rahankäyttö ja kohdentuminen. Katsojien rahankäytön nettovaikutus Tämän taulukon luvuissa on eritelty vastaajien kulutus Synergia areenalla, muualla Jyväskylässä sekä muulla alueella. Taulukossa varsinaista talousvaikutusta tämän tutkimuksen määrityksien mukaan on siis muualla kuin Synergia-areenalla toteutunut, Jyväskylään jäävä kulutus sekä alueelta poistuva, muulle alueelle vierasotteluiden seuraajien mukana siirtyvä kulutus. Täten tutkimuksen kannalta tuloksena oleva nettovaikutus syntyy, kun Synergia-areenan ulkopuolella, muualla Jyväskylässä toteutuneesta kulutuksesta ( ) vähennetään vieraspeleihin matkustaneiden alueelta poistuva kulutus (20.000) Tulosten yhdistäminen ja havainnollistaminen Tutkimuksen suorittamisen viimeisenä eli kolmantena vaiheena (kts. kuvio 1, s. 7) on yhdistää kahden ensimmäisen tutkimuksen tulokset johtopäätöksiä varten. Tällöin yhdistetään tiedot sekä yhtiön rahankäytön kohdistumisesta että ottelutapahtumien taloudellisista vaikutuksista. Seuraavassa kuviossa on kuvattu kaikkien tutkimuksissa todettujen taloudellisten vaikutusten määrät ja kohdentuminen kaaviona. Tämän kaaviokuvan summat ja kohdentuminen on jaoteltu paitsi maantieteellisesti myös rahankäyttäjien sekä sisällöllisten pääluokkien mukaisesti. KUVIO 4. JYP Jyväskylä Oy:n taloudelliset vaikutukset (Sport Business School FInland 2015)

16 Kuten kuviosta voidaan havaita, ovat yhtiön oman rahankäytön vaikutukset huomattavasti suuremmat kuin ottelutapahtumien. Verrattuna saksalaistutkimukseen ero on erittäin merkittävä ja kertoo osaltaan suomalaisen jääkiekon katsojamäärien vaatimattomuudesta verrattuna saksalaiseen pääsarjajalkapalloon. Toisaalta jo tällainenkin urheiluturistimäärä on varsinaisten turistisesonkien ulkopuolella tervetullut ja merkittävä lisä Jyväskylän palveluelinkeinojen kysynnälle. Lisäksi ottelutapahtumien kautta saavutettava medianäkyvyys on kaupungille imagohyöty, jota JYP Jyväskylä Oy ei pelkästään oman rahankäyttönsä kautta kykenisi tuottamaan. Näitä näkyvyyshyötyjä ja niiden taloudellisia vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan ole selvitetty. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KOMMENTIT Edellä kuvatut tutkimukset on tehty siten, että niiden tulosten vertailtavuus olisi mahdollista eri puolilla maailmaa tehtyjen vastaavien tutkimusten kanssa. Lisäksi tutkimuksen suorittamisen menetelmä on suunniteltu niin, että vastaavien tutkimusten uusiminen tulevina vuosina olisi mahdollisimman yksinkertaista ja mahdollista. Käytetty toimintamalli yhdistää käytännössä asiakastiedon keruun käytännöt tapahtuman asiakaslähtöiseen edelleen kehittämiseen tietojärjestelmäsovellusten avulla. Sovellettua mallia voidaan kutsua business intelligence ratkaisuksi yrityksen taloudellisten vaikutusten tutkimusten yhteydessä. Nyt kerätyn tiedon hyväksikäyttäminen strategisessa ja operatiivisessa yrityksen kehittämisessä pyritään varmistamaan siten, että tulosten esittämisessä keskitytään keskeisimpiin ja merkityksellisiin löydöksiin ja tulosten perusteella myös suunnitellaan tulevaisuuden tiedonkeruun tavoitteita. Näin tutkimus voi jäsentyä osaksi yksittäisen seuran sekä koko liigan suunnittelua, kehittämistä ja laadunvarmistusta. Keskeisemmät johtopäätökset käydään läpi seuraavassa luvussa. Johtopäätöksissä kommentoidaan tuloksia yleisesti, jolloin käsitellään kaikkia kerättyjä aineistoja yhdistettyinä sekä keskittyen JYP Jyväskylän Oy:n rahankäyttöön sekä JYP ottelutapahtumien talousvaikutuksiin. 5.1 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat JYP Jyväskylän tuottavan toiminta-alueelleen merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Vaikka yrityksen liikevaihdon vaihtelu vuosittain huomioidaan, maksaa se vuosittain palkkoja sekä ostaa tuotteita ja palveluita muilta alueen yrityksiltä merkittävästi enemmän kuin mikään urheiluseura tai edes urheilutoimialalla toimiva muu keskisuomalainen yritys. Kun suomalaisen palkansaajan keskiansio oli vuonna 2014 yksityisellä sektorilla noin euroa kuukaudessa, voidaan laskea, että JYP Jyväskylä Oy:n maksama palkkasumma vastaa noin sata henkilöä työllistävän yrityksen palkkakustannuksia. Edelleen maksetuista palkoista suoritettavat verot tuottavat Jyväskylän kaupungille vuosittain yli euroa, joka sekin suhteutettuna esimerkiksi Jyväskylän kaupungin vuosittaiseen verotuottoon on varsin merkittävä summa. Tarkasteltaessa tuloksia Routamaan laatiman vaikuttavuusmallin (viitattu luvussa 3. sivulla 9) kautta voidaan todeta, että JYP Jyväskylä Oy tuottaa selkeästi merkittävän PK-yrityksen tavoin lisäarvoa toimintaympäristölleen. Tässä tutkimuksessa todettuja keskeisiä suoria taloudellisia vaikutuksia ovat kunnallisverotuotto sekä yrityksen ja sen henkilöstön kunnalta ostamat palvelut ja palvelumaksut. Edelleen Routamaan välillisiksi taloudellisiksi hyödyiksi nimeämiä, mutta tässä tutkimuksessa suorina käsiteltyjä

17 vaikutuksia ovat mm. työllistäminen, asukkaiden ostovoiman lisääminen palkansaajien ostovoiman kautta ja palveluelinkeinojen kysyntä, jotka tuottavat merkittävän taloudellisen vaikutuksen erityisesti Jyväskylän kaupunkiin. Useat, lähinnä Jyväskylän kaupungissa toimivat, muut yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan yli puolentoista miljoonan euron arvosta nimenomaan JYP Jyväskylä Oy:lle ja täten mahdollistavat oman toimintansa ja työllistävyytensä juuri tällä alueella. Mainituista vaikutuksista JYP Jyväskylän asiakasyritysten työllistävyys sekä muut epäsuorat vaikutukset, kuten JYP Jyväskylän kaupungille ja alueelle tuottamat imagovaikutuksetkaan eivät kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Edelleen tutkimuksen tulokset osoittavat JYP Jyväskylä Oy:n olevan merkittävä asiakas Jyväskylässä toimiville seuroille ja muille yhdistyksille. Organisaation maksamat erilaiset seuratuet ja muut korvaukset ovat useille alueen ei-kaupallisille toimijoille tärkeä osa toiminnan rahoitusta. Muuhun Suomeen ja muille alueille kohdistuvat taloudelliset vaikutukset ovat nekin erittäin merkittävät, sillä yrityksen maksamat erilaiset verot (ennakonpidätykset, arvonlisäverot jne.), vakuutusmaksut, ostot ja hankinnat sekä kasvattajakorvaukset ovat yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. JYPin pelaaminen paitsi kansallisessa Liigassa, myös eurooppalaisessa CHL liigassa (Champions Hockey League) tuottaa yritykselle tuloja ja tuottoja TV-oikeusmaksuina, NHL-korvauksina, pelaajamyyntinä ja vuokrina sekä CHL tuottoina. Nämä tulot ovat siis JYP Jyväskylä Oy:n saamia tuottoja, jotka sen toiminnan kautta ovat käytettävissä siihen palvelutuotantoon, jonka vaikutuksia tämä tutkimus on selvittänyt. Edellä mainittuja varoja, vuonna 2013 arvoltaan n. 1,3 miljoonaa euroa ei kaupunkiin muulla keinoin olisi saatavissa. JYP Jyväskylä Oy:n rahankäytön kohdistamisen osalta yrityksellä on mahdollisuus omilla toimillaan joko lisätä tai vähentää vaikuttavuuttaan Jyväskylän kaupungissa, Keski-Suomessa tai muilla alueilla. Osa maksetuista kuluista menee yrityksen omista päätöksistä huolimatta lakimääräisiin kohteisiin (valtion verot maksetuista palkoista, arvonlisäverot tms.) alueen ulkopuolelle tahoille hyödyttäen toiminta-aluetta välillisesti tai suoraan alueelle (kunnallisverot, käyttökorvaukset tms.), osa sen päätösten mukaan pois alueelta (ostot alueen ulkopuolisilta yrityksiltä) ja osa suoraan sen toiminta-alueelle (ostot alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä). Näistä mainituista kohteista vain kaksi viimeksi mainittua on suoraan JYP Jyväskylä Oy:n omien päätösten alaisia. JYP Jyväskylä Oy on kohdistanut omassa päätösvallassaan olevia ostoja merkittävässä määrin juuri alueen omien yritysten palveluihin. Tätä toimintatapaa soisi yhtiön jatkavan ja mahdollisuuksien mukaan maksimoivankin. Sen voisi olettaa olevan urheilumarkkinoinnissa merkittävän yritysyhteistyönkin kannalta hyvä vaihtoehto. JYP ottelutapahtumien talousvaikutukset ovat myös merkittävät. Kun yhden kauden aikana kyetään aikaansaamaan asiakasvirta, joka ottelupaikalla kuluttaa yli 3 miljoonaa euroa ja sen ulkopuolellakin muualla kaupungissa yli euroa, voidaan puhua merkittävästä elämystuotannosta, jota JYP Jyväskylä Oy tuottaa. Näiden tapahtumien vaikuttavuus yhden ottelun osalta ei ole välttämättä kovin suuri, mutta kun muutoin melko hiljaisen matkailusesongin aikana kyetään houkuttelemaan kaupunkiin tuhansia vierailijoita, ei elämys- ja tapahtumatuotannon merkittävyyttä ole syytä väheksyä tai aliarvioida. Edelleen ottelutapahtumien tuottama julkisuusarvo sekä kiinnostavuus esimerkiksi yritysten hospitality palveluiden osana on syytä huomioida, vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena näihin, välillisiksi tulkittuihin hyötyihin ei voida täsmällisesti viitatakaan. Kun vastaavasti kaupungin ulkopuolelle matkustavien kuluttajien taloudelliset vaikutukset jäivät tutkimuksen mukaan melko vaatimattomiksi, voidaan todeta, että talousvaikutusten lisäämiseksi ja optimoimiseksi

18 katsojarekrytointia ottelutapahtumiin pitäisi kyetä tehostamaan. Yleisökeskiarvon nousu tuottaisi myös tämän talousvaikutuksen kasvun, edellyttäen, että paikalle saapuvat katsojat lisääntyisivät samassa suhteessa niin Jyväskylän kaupungista kuin sen ulkopuoleltakin KOMMENTIT Suoritettu tutkimus on Suomessa ainutlaatuinen sovellus urheilutoimialalla toimivan yrityksen taloudellisista vaikutuksista. Valittu näkökulma täydentää vuonna 2015 julkaistua, KMPG:n tekemää tutkimusta jääkiekon vaikutuksista maamme kansantaloudelle. Mainittu tutkimus luo yleiskuvan koko jääkiekko toimialasta, tarkastellen useiden jääkiekon parissa toimivien, hyvin erilaisia tuotteita, palveluita ja niiden yhdistelmiä tuottavien organisaatioiden yhteisiä talousvaikutuksia koko kansantalouden näkökulmasta. (KMPG, 2015) Tämän raportin tutkimuksen tulokset ja havainnot keskittyvät lähinnä yhteen tuossa tutkimuksessa määriteltyyn klusteriin (klusteri 1; Ammattijääkiekko) ja sielläkin nimenomaisesti Liigassa toimivan yhtiön taloudelliseen vaikuttavuuteen toimialalla. Tutkimuksen tekijöiden näkemyksen mukaan suoritettu tutkimus osoittaa paitsi merkittävät taloudelliset vaikutukset ja niiden kohdentumisen, myös tällaisen tutkimuksen tulosten merkittävyyden ja sovellettavuuden. Kun maamme talouden kehittymisen vaikeudet tuntuvat jatkuvan ja yhä syvenevän, on kaiken menestyvän ja kasvupotentiaalia omaavan yrityksen ja toimialan kehittymisen tueksi syytä tuottaa yhä enemmän luotettavaa tietoa. Tämän tutkimuksen tulosten kautta voisi olettaa kaikkien tutkitun yrityksen yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja asiakkaiden sekä työntekijöiden tiedostavan tehdyn työn ja tuotetun palvelun arvon yhä paremmin. Jos vastaavia tutkimuksia voitaisiin suorittaa esimerkiksi kaikilla maamme liigapaikkakunnilla, voitaisiin todennäköisesti tuottaa tietoa, joka osoittaisi esimerkiksi liigajoukkueiden tuottaman arvon kasvupotentiaalin. Jos yhden yksittäisen organisaation ja joukkueen tuottamat taloudelliset hyödyt ovat kaupallistettavissa näin tehokkaasti jo Keski-Suomen talousalueella, mitä kaikkea voitaisiin tuottaa, mikäli kaikki liigajoukkueet yhdessä kaupallistaisivat osan markkina-arvostaan yhteisesti valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyöyritysten markkinoinnin tueksi? Mahdollinen mielikuva ainakin JYP Jyväskylä Oy:stä merkittävää julkista tukea ja esimerkiksi verovaroja hyväksikäyttävänä organisaationa on tämän tutkimuksen tulosten perusteella väärä. Urheiluseurojen ja muiden urheilun parissa toimivien kaupallisten yritysten kehittymisessä kaiken ammattimaisuuden lisääntymisen on todettu parantavan niiden toimintaedellytyksiä ja samalla kiinnostavuutta niin asiakkaiden kuin yrityskumppanienkin keskuudessa. Tästäkin syystä sellaiset toimialan yritykset, jotka jo tällä hetkellä kykenevät sekä tuottamaan selkeitä positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä, pitäisi käyttää selkeinä esimerkkeinä ja esikuvina muita alan yrityksiä kehitettäessä. Tässäkin suhteessa JYP Jyväskylä Oy on esimerkki toimialansa johtavasta keskisuomalaisesta kasvuyrityksestä. Parhaat käytännöt pitäisi kyetä jakamaan niin alan muiden yritysten kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Yhteinen usko ja luottamus erilaisten positiivisten vaikutusten, niin taloudellisten, sosiaalisten, imagollisten kuin muidenkin, vaikeammin mitattavien vaikutusten tuottamiseen esimerkiksi urheiluelämystuotannon kautta pitäisi kyetä jakamaan kaikkien JYP Jyväskylä Oy:n asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppanien kesken. Kun nämä tuotetut urheiluelämykset ovat tarjolla paitsi jyväskyläläisille, myös muillekin suomalaisille, on niiden vetovoima käytettävissä kaikkien Jyväskylän tarjoamien muidenkin palveluiden kuluttamiseen. Täten syntyvä verotulotuotto yhdistettynä matkailijoiden urheiluturismiin tuottaa säännöllisiä positiivisia vaikutuksia Jyväskylän talousalueelle.

19 Esimerkiksi paikalliselta ja maakunnalliseltakin kannalta JYP Jyväskylä Oy:n tukeminen niin ottelutapahtumiin osallistumalla, markkinointiyhteistyöllä kuin imagotukemisellakin voisi olla syytä tiedostaa arvokkaana oman paikkakunnan ja maakunnan tukemisena. Tällaisen paikallis- ja maakuntahengen nostattaminen ei ole pelkästään yhden yrityksen tai joukkueen kannattamista, vaan myös laajemman positiivisen vaikutuksen luomista ja tukemista omalla elinalueella. Urheiluelämyksiä tuottavana yrityksenä JYP Jyväskylä Oy on Jyväskylässä ja Keski-Suomessa omassa sarjassaan erityisesti taloudellisten vaikutusten perusteella ja sen vuoksi sen arvo esikuvana ja mallina on kiistaton.

20 LÄHTEET JYP Viitattu KMPG Jääkiekon vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Huhtikuu pdf. Viitattu Liiga _away=&sort=. Viitattu Preuss, H Lasting Effects of Major Sporting Events. Viitattu Routamaa V., PK-yritysten merkitys aluetalouteen Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistyken kunnissa. Leadec Leadership Developmnet Center Oy Sport Business School Finland. viitattu Thomas Könecke, Holger Preuss, Norbert Schütte, Draft of an article; Direct regional economic impact of Germany s 1. FC Kaiserslautern through participation in the 1. Bundesliga. Department of Sport Economics, Sport Sociology and Sport History, Johannes Gutenberg-University of Mainz, Germany

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot