Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 27 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 28 13,14,15 VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS VUODEN 2007 ARVIOINTIKERTOMUS HENKILÖSTÖKERTOMUS ,19,20,21 KORPILAHDEN - MUURAMEN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VESIHUOLTOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN MUURAMEN RANNANKYLÄN ISOLAHDEN VESIOSUUSKUNNAN RUNKOLINJAN RAKENNUSVAIHE 1:LLE 33 23,24,25,26,27 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN LAINAN MYÖNTÄMINEN KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNALLE TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOMUUTOKSET VUODEN 2008 TALOUSARVIOON 3730,31,32,33,34,35,36,37YHDISTYMISAVUSTUKSEN KÄYTTÖ, TOINEN VAIHE KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖ KOTISEUTUVAAKUNANA 39 MUUT ASIAT 40 ILMOITUSASIAT Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla klo Heidi Nieminen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 4/2008 Sivu nro 46 ( 81 ) KOKOUSAIKA Maanantai, klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Aarnos Markku, Ahonen Jorma Ahovuori Mailis Hakanen Pertti Helin-Kautto Helena Ilmonen Kari Itälä Riina, poissa Järviniemi Jukka, III vpj. Kakko Orvokki Karila Merja Kautto Jaakko Komppa Marja Koskinen Vesa Kuoppala Terttu Lahtinen Eino Laukia Riikka Lehmuskoski Arja Mennala Tiina Mäkinen Annikki Nieminen Heidi, puheenjohtaja Niinioja Janne Nurminen Antero, poissa Rahikkala Ritva, läsnä Riitamaa Marja-Liisa, poissa Salo Taito, II vpj Vilhuniemi Tarja Weijo Pirkko, I vpj. poissa 34 ja 35 Varavaltuutetut: Seija Mennala Satu Pakkalén Jari A.Vanhala Valto Koskinen läsnä 34 ja 35 MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rusanen Timo, kunnanjohtaja Kähkönen Kaija, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Risto Toivainen, sosiaalijohtaja, sosiaaliosaston osastopäällikkö Reijo Blomster, rakennustarkastaja, teknisen toimiston osastopäällikkö Markku Lahti, koulutoimenjohtaja, sivistystoimen osastopäällikkö Ulla Sahinvaara, Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän apulaisylilääkäri, läsnä klo LAILLISUUS JA Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Mennala ja Satu Pakkalén. Korpilahti Heidi Nieminen puheenjohtaja Korpilahti Seija Mennala Korpilahti klo Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Satu Pakkalén Anne Airiainen arkistonhoitaja

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 25 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisesti julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu Korpilahti-nimisessä paikallislehdessä Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kv 26 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riina Itälä ja Antero Nurminen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seija Mennala ja Satu Pakkalén.

5 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 27 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli muita esitetään otettavaksi käsittelyyn, siitä päätetään tässä. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että Arja Lehmuskoski jättää muissa asioissa valtuustoaloitteen.

6 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS Kh 60 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittaa kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaisesti toimintakertomuksessa on esitettävä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toimintasuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloslaskelma osoittaa, että Korpilahden kunnan vuoden 2007 tulos on alijäämäinen 1,701 milj. euroa. Toimintakate, joka kertoo verorahoitustarpeen suuruuden oli 21,694 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet 21,394 milj. euroa. Vuosikate 0,968 milj. euroa negatiivinen. Rahoituslaskelma osoittaa, että toiminnan ja investointien rahavirta on 2,235 milj. euroa negatiivinen. Tulorahoitus ei riitä kattamaan kunnan investointeja ja investointien omahankintameno on katettu lainalla ja omaisuuden myynnillä. Taseen loppusumma on 31,668 milj. euroa. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni edellisestä vuodesta ja on 24 (29) %, suhteellinen velkaantuneisuus 100 (95) % ja lainat euroa/asukas vuoden 2007 lopussa on (3 737) euroa.

7 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään keskimäärin 70 %:n rajaa. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo paljonko käyttötaloustuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Korpilahden kunnan rahoituslaskelman tunnuslukujen mukaan kunta on taloudellisessa kriisissä. Vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa, että Korpilahden kunnan kattamattomat alijäämät olivat vuonna ,351 milj. euroa. Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukainen alijäämä on 1,701 milj. euroa. Kattamaton alijäämä vuoden 2007 taseessa on yhteensä 7,052 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma on 37,261 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 17,14 (23,05) %. Konsernin lainat euroa/asukas on (4.594) euroa. Korpilahden kunnanvaltuusto päätti omalta osaltaan liittyä uuteen, vuoden 2009 alussa perustettavaan Jyväskylän kaupunkiin. Uusi kaupunki muodostuu nykyisestä Jyväskylän kaupungista, Jyväskylän maalaiskunnasta ja Korpilahden kunnasta. Kuntaliitospäätöksessä hyväksyttiin Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus ja suunnitelma. Korpilahden osalta noudatetaan jo vuoden 2006 lopulla kaupungin ja Korpilahden valtuustojen hyväksymää kuntaliitossopimusta. Kunnanhallitukselle on toimitettu liitteenä nro 17/2008 kunnan vuoden 2007 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Henkilöstökertomus käsitellään yhteistyötoimikunnassa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Kunnanhallitus päättää 1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä ,17 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämä tilille, 2. allekirjoittaa vuoden 2007 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, 4. esittää kunnanvaltuustolle, että kattamattomille alijäämille ei laadita erillistä toimenpideohjelmaa, koska kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Korpilahden kunnan liittämisestä Jyväskylän kaupunkiin ja kuntaliitoksen yhteydessä alijäämät siirtyvät Jyväskylän kaupungin taseeseen.

8 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin. Tltk 20 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2007 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että kunnan toimesta on tehty tutkintapyyntö poliisille kunnan palveluksesta eronnutta entistä maanrakennusmestari Hannu Laskujärveä vastaan epäillyistä väärinkäytöksistä viranhoidossa. Poliisitutkinta on kesken koska on mahdollista, että epäillyistä väärinkäytöksistä on aiheutunut kunnalle vahinkoa, tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta lukuun ottamatta entistä maanrakennusmestari Hannu Laskujärveä. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen ja pyytää kuntalain 75 :n mukaisesti tilintarkastuskertomuksessa esitetystä muistutuksesta entisen maanrakennusmestarin Hannu Laskujärven selityksen ja kunnanhallituksen lausunnon mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tltk 26 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt pyytää kuntalain 75 :n mukaisesti kunnanhallituksen lausunnon tilintarkastuskertomuksessa todetusta muistutuksesta. Samoin selvitys on pyydetty entiseltä maanrakennusmestari Hannu Laskujärveltä mennessä. Entinen maanrakennusmestari Hannu Laskujärvi on postin saantitodistuksen mukaan saanut tarkastuslautakunnan selityspyynnön tiedokseen Pyydettyä selitystä ei ole määräaikaan mennessä annettu. Kunnanhallitus on antanut tarkastuslautakunnalle kuntalain 75 :ssä tarkoitetun lausunnon, joka on liitteenä n:o 1. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää: - esittää tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi - todeta, ettei entinen maanrakennusmestari Hannu Laskujärvi ole antanut asetettuun määräaikaan mennessä kuntalain 75 :ssä tarkoitettua selitystä - esittää kunnanhallituksen lausunnon tilintarkastuskertomuksesta kunnanvaltuustolle tiedoksi - esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta lukuun ottamatta entistä maanrakennusmestari Hannu Laskujärveä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 28 Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Näihin asioihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Kunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

10 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Liitteenä nro 13/2008 vuoden 2007 tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää kunnanhallituksen esityksen valtuustolle tuloksen käsittelystä sekä esityksen, että kattamattomille alijäämille ei laadita erillistä toimenpideohjelmaa, koska kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Korpilahden kunnan liittämisestä Jyväskylän kaupunkiin ja kuntaliitoksen yhteydessä alijäämät siirtyvät Jyväskylän kaupungin taseeseen. Liitteenä nro 14/2008 tilintarkastajan tilintarkastuskertomus. Liitteenä nro 15 / 2008 kunnanhallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksesta Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto 1. merkitsee liitteenä nro 14/2008 olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, 2. toteaa liitteenä nro 15 /2008 olevan kunnanhallituksen lausunnon tilintarkastuskertomuksesta tietoonsa saatetuksi 3. hyväksyy liitteenä nro 13/2008 olevan vuoden 2007 tilinpäätöksen sekä myöntää Korpilahden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille lukuun ottamatta entistä maanrakennusmestari Hannu Laskujärveä vastuuvapauden tilikaudelta tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2007 ARVIOINTIKERTOMUS Tltk 19 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2007 arviointikertomuksen sisällöstä laaditun luonnoksen pohjalta edellisessä kokouksessa ja päätti, että tilintarkastaja laatii keskustelun pohjalta esityksen arviointikertomuksesta tähän kokoukseen. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja sopii lopullisesta sanamuodosta, jonka jälkeen arviointikertomus hyväksytään, allekirjoitetaan ja esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Liite. Hyväksyttiin. Kv 29 Liitteenä nro 16 /2008 tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2007 arviointikertomuksen ja pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että valtuusto voi käsitellä ne syys- tai lokakuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2007 Kh 73 Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstövoimavaroista ja henkilöstön käytöstä sekä niiden muutoksesta. Henkilöstökertomus on suunnittelun ja johtamisen apuväline päättäjille, esimiehille ja henkilöstölle. Kunnan menetykseen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä kunnassa työskentelee. Henkilöstötyön kehittämiseksi tarvitaan tietoa kunnan henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksia kunnille henkilöstökertomuksen laadinnasta ja henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja raportoinnista. Liitteenä nro 26/2008 Korpilahden kunnan vuoden 2007 henkilöstökertomus. Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2007 henkilöstökertomuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kv 30 Liitteenä nro 17/2008 Korpilahden kunnan vuoden 2007 henkilöstökertomus. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2007 henkilöstökertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. KORPILAHDEN KUNTA

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KORPILAHDEN - MUURAMEN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kh 102 Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän päättävä toimielin on perussopimuksen mukaan yhtymähallitus. Kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyvät ja vastuuvapauden myöntävät Muuramen ja Korpilahden kunnanvaltuustot. Kuntayhtymän yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta ovat toimittaneet jäsenkuntien kunnanvaltuustoille vuoden 2007 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Tilintarkastaja on toimittanut tilintarkastuskertomuksen ja tarkastus-lautakunta arviointikertomuksen vuodelta 2007 kunnanvaltuustolle. Tilintarkastaja esittää, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös liite nro 42/2008 Henkilöstökertomus vuodelta 2007 liite nro 43/2008. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus liite nro 44/2008. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteineen liite nro 45/2008. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se Hyväksyttiin. 1. hyväksyy liitteenä nro 42/2008 olevan Korpilahden - Muuramen kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätöksen ja liitteenä nro 43/2008 henkilöstökertomuksen, 2. merkitsee tiedoksi liitteenä nro 44/2008 olevan tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen, 3. merkitsee tiedoksi liitteenä nro 45/2008 olevan tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen sekä 4. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 31 Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös liite nro 18 /2008 Henkilöstökertomus vuodelta 2007 liite nro 19 /2008. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus liite nro 20/2008. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteineen liite nro 21/2008. Kunnanvaltuusto päättää 1. hyväksyä liitteenä nro 18 /2008 olevan Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätöksen ja liitteenä nro 19/2008 olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2007, 2. merkitä tiedoksi liitteenä nro 20/2008 olevan tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen, 3. merkitä tiedoksi liitteenä nro 21 /2008 olevan tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen sekä 4. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VESIHUOLTOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN MUURAMEN RANNANKYLÄN ISOLAHDEN VESIOSUUSKUNNAN RUNKOLINJAN RAKENNUSVAIHE 1:LLE Tekn.lk 22 Muuramen Rannankylän Isolahden vesiosuuskunta hakee Muurameen rakennettavalle runkolinjalle ns. rakennusvaihe 1:lle jyvityksen mukaista avustusta Korpilahden kunnalta euroa.(liite 1) Jyvitys perustuu pidettyyn neuvotteluun, jossa alustavasti päädyttiin jyvittämään runkolinjan rakentamisavustukset, suunnitelmista arvioitujen liittyjämäärien mukaisesti (160/40/70). Tikkalan alueelta arvioitiin liittyvän vähintään 70 kiinteistöä. Korpilahden kunnan Jyvitys osuus (70) sisältää; runkolinja Rannankylä-Isolahti ( e), runkolinja Rajala-pumppaamo (17 600e), joista 20% avustusosuus on e. Jyvitys ei sisällä Tikkalan rungon osuutta (ns. vaihe 2, jonka marraskuun -07 kustannusarvio oli e). Asian valmistelu Pekka Haatainen, puh Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle avustuksen myöntämistä, siten että 1. rakennusvaiheen avustussumma on enintään euroa ja maksimi avustusprosentti 20 % jyvityksen mukaisesta osuudesta. Avustuksen maksu suoritetaan vaiheittain työn etenemisen mukaisesti. Viedään tiedoksi työvaliokunnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 94 Liitteenä nro 35/2008 hakemus ja selvitys asiasta. Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Hyväksyttiin. - Muuramen Rannankylän Isolahden vesiosuuskunnalle myönnetään Muurameen rakennettavan runkolinjan ns. 1. vaiheen rakennuskustannuksiin enintään 20 % :n suuruinen avustus. Avustus on kuitenkin enintään euroa, - vuoden 2008 talousarvioon varataan avustuksiin euron lisämääräraha kunnanhallituksen tulosalueelle.

16 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv 32 Liitteenä nro 22/2008 hakemus ja selvitys asiasta. Kunnanvaltuusto päättää - myöntää Muuramen Rannankylän Isolahden vesiosuuskunnalle Muurameen rakennettavan runkolinjan ns. 1. vaiheen rakennuskustannuksiin enintään 20 % :n suuruinen avustuksen. Avustus on kuitenkin enintään euroa sekä - että vuoden 2008 talousarvioon varataan avustuksiin euron lisämääräraha kunnanhallituksen tulosalueelle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN Tek.lk 27 Kunnanvaltuuston päätös 49/2007 kohta 2. kunta sitoutuu osaltaan avustamaan Kärkisten vesiosuuskuntaa vuosina liitteessä esitetyn laskelman mukaan. Näistä avustuspäätöksistä päätetään erikseen kunnanvaltuustossa. Avustuspäätökset tehdään toteutuneitten investointien mukaan. Avustus maksetaan, kun ko. vuosille suunnitellut uusien liittymien edellyttämät investoinnit on tehty ja liittymismaksut vesiosuuskunnalle on maksettu. Vuosina maksettava avustus on 25 % vuosittain toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. 3. vaiheen suunnitelman ja kustannusarvion on laatinut MVT Oy. Osuuskunnan hallitus on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2008 ja päivittänyt kassavirtalaskelman. Kyseiset dokumentit esitellään lautakunnalle kokouksessa. Vesiosuuskunta haluaa varata itselleen mahdollisuuden laajentaa suunnitelmaa ja kasvattaa kustannusarviota, mikäli uusia liittymän ottajia vielä ilmaantuu. Uusia liittyjiä 3. vaiheeseen otetaan toukokuun loppuun asti Asian valmistelu Pasi Mastola Kh 95 Korpilahden tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kärkisten vesiosuuskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2008, päivitetty kassavirtalaskelma, 3. vaiheen linjasuunnitelma ja kustannusarvio hyväksytään. Vesiosuuskunnalle annetaan mahdollisuus laajentaa 3. vaihetta tämän hetken suunnitelmista mikäli tulee lisää liittyjiä, joiden rakentaminen on vesiosuuskunnalle taloudellisesti järkevää. Avustus maksetaan, kun 3. vaiheen urakan taloudellinen loppuselvitys on tehty ja toteutuneet rakennuskustannukset ovat tiedossa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt Kärkisten vesiosuuskunnan vesihuoltoavustuksista ja linjannut avustusten myöntämisen periaatteita vuosille Liite nro 36/2008 Kärkisten vesiosuuskunnan toimintasuunnitelma vuodelle Liite nro 37/ päivitetty kassavirtalaskelma. Liite nro 38/ vaiheen linjasuunnitelma Liite nro 39/ vaiheen alustava kustannusarvio Liite nro 40/2008 Kärkisten vesiosuuskunnan kirje avustuksen maksamiseksi

18 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy liitteenä nro 36/2008 olevan vesiosuuskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2008, liitteenä nro 37/2008 olevan päivitetyn kassavirtalaskelman, liitteenä nro 38/2008 olevan 3. vaiheen linjasuunnitelman, liitteenä nro 39/2008 olevan 3. vaiheen alustavan kustannusarvion sekä liitteenä nro 40/2008 vesiosuuskunnan kirje avustuksen maksamiseksi. - antaa vesiosuuskunnalle mahdollisuuden laajentaa 3. vaiheen linjasuunnitelmaa tämän hetken suunnitelmista, mikäli vesiosuuskuntaan liittyy uusia liittymiä, joiden rakentaminen on vesiosuuskunnalle taloudellisesti järkevää, - valtuuttaa kunnanhallituksen panemaan täytäntöön vesiosuuskunnalle maksettavan avustuksen maksamisen sekä jälkeen, kun 3. vaiheen taloudellinen loppuselvitys on toimitettu teknisen toimiston osastopäällikölle. Avustuksen suuruus on 25 % 3. vaiheen taloudellisen loppuselvityksen mukaisista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. - vuoden 2008 talousarvioon varataan euron lisämääräraha avustuksiin kunnanhallituksen tulosalueelle. Esittelijän muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy liitteenä nro 36/2008 olevan vesiosuuskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2008, liitteenä nro 37/2008 olevan päivitetyn kassavirtalaskelman, liitteenä nro 38/2008 olevan 3. vaiheen linjasuunnitelman, liitteenä nro 39/2008 olevan 3. vaiheen alustavan kustannusarvion sekä toteaa tiedoksi saatetuksi liitteenä nro 40/2008 olevan vesiosuuskunnan kirjeen avustuksen maksamiseksi, - antaa vesiosuuskunnalle mahdollisuuden laajentaa 3. vaiheen linjasuunnitelmaa tämän hetken suunnitelmista, mikäli vesiosuuskuntaan liittyy uusia liittymiä, joiden rakentaminen on vesiosuuskunnalle taloudellisesti järkevää, KORPILAHDEN KUNTA

19 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen panemaan täytäntöön vesiosuuskunnalle maksettavan avustuksen maksamisen. Avustus maksetaan, kun vuodelle 2008 suunnitellut uusien liittymien edellyttämät investoinnit on tehty ja liittymismaksut vesiosuuskunnalle maksettu ja, kun 3. vaiheen taloudellinen loppuselvitys on toimitettu teknisen toimiston osastopäällikölle. Avustuksen suuruus on 25 % 3. vaiheen taloudellisen loppuselvityksen mukaisista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. - vuoden 2008 talousarvioon varataan euron lisämääräraha avustuksiin kunnanhallituksen tulosalueelle. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Pirkko Weijo poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Kv 33 Liite nro 23/2008 Kärkisten vesiosuuskunnan toimintasuunnitelma vuodelle Liite nro 24/ päivitetty kassavirtalaskelma. Liite nro 25/ vaiheen linjasuunnitelma Liite nro 26/ vaiheen alustava kustannusarvio Liite nro 27/2008 Kärkisten vesiosuuskunnan kirje avustuksen maksamiseksi. Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä liitteenä nro 23/2008 olevan vesiosuuskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2008, liitteenä nro 24/2008 olevan päivitetyn kassavirtalaskelman, liitteenä nro 25/2008 olevan 3. vaiheen linjasuunnitelman, liitteenä nro 26/2008 olevan 3. vaiheen alustavan kustannusarvion sekä toteaa tiedoksi saatetuksi liitteenä nro 27/2008 olevan vesiosuuskunnan kirjeen avustuksen maksamiseksi, - antaa vesiosuuskunnalle mahdollisuuden laajentaa 3. vaiheen linjasuunnitelmaa tämän hetken suunnitelmista, mikäli vesiosuuskuntaan liittyy uusia liittymiä, joiden rakentaminen on vesiosuuskunnalle taloudellisesti järkevää, - valtuuttaa kunnanhallituksen panemaan täytäntöön vesiosuuskunnalle maksettavan avustuksen maksamisen. Avustus maksetaan, kun vuodelle 2008 suunnitellut uusien liittymien edellyttämät investoinnit on tehty ja liittymismaksut vesiosuuskunnalle maksettu ja, kun 3. vaiheen taloudellinen loppuselvitys on toimitettu teknisen toimiston osastopäällikölle. Avustuksen suuruus on 25 % 3. vaiheen taloudellisen loppuselvityksen mukaisista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. KORPILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto että vuoden 2008 talousarvioon varataan euron lisämääräraha avustuksiin kunnanhallituksen tulosalueelle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pirkko Weijo ilmoitti esteellisyytensä asiassa ja poistui kokouksesta eikä osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Varavaltuutettu Valto Koskinen kutsuttiin sisään tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

21 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAINAN MYÖNTÄMINEN KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNALLE Kh 107 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan sitoutunut lainoittamaan Kärkisten vesiosuuskuntaa vuonna eurolla. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että lainapäätöksestä tehdään erillinen päätös ja sen maksamisen ehtona on, että vesiosuuskuntaan liittyy laskelmissa esitetyt liittyjämäärät ja sen edellyttämät investoinnit ovat toteutuneet. Kärkisten vesiosuuskunta on toimittanut kunnanhallitukselle anomuksen lainan maksamiseksi. Vesiosuuskunta esittää lainaa myönnettäväksi korottomana 20 vuoden maksuajalla. Laina tullaan käyttämään vuonna 2008 toteutettaviin investointeihin. Osuuskunnan toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2008 liittyjiä tulisi olla 126 kpl. Anomuksen mukaan liittyjämäärä 152 kpl. Päätöksen edellyttämä uusien liittyjien määrä on siis toteutunut ja suunnitelman mukaiset investoinnit käynnistyvät kesäkuussa Talouspäällikkö on neuvotellut lainan myöntämisen ehdoista Kärkisten vesiosuuskunnan edustajan Matti Nissin, talousjohtaja Ari Hirvensalon ja talousjohtaja Pekka Pirisen kanssa. Asiasta on tiedotettu työvaliokuntaa Liite nro 48/2008 velkakirja. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kärkisten vesiosuuskunnalle liitteenä nro 48/2008 olevan velkakirjan mukaisen pitkäaikaisen lainan. Lainasta ei vaadita erillistä vakuutta, koska vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle yrityskiinnityksen panttivelkakirjoja 2,3 milj. euroa. Esittelijän muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kärkisten vesiosuuskunnalle liitteenä nro 48/2008 olevan velkakirjan mukaisen pitkäaikaisen lainan. Lainasta ei vaadita erillistä vakuutta, koska vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle yrityskiinnityksen panttivelkakirjoja 2,3 milj. euroa. Lainan maksamisen ehtona on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisen liittyjämäärän ja investointien toteutuminen. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Pirkko Weijo ilmoitti esteellisyytensä asiassa ja poistui kokouksesta eikä osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. KORPILAHDEN KUNTA

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot