HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla."

Transkriptio

1 HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin klo HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. LAPSET Hakijan kanssa samassa osoitteessa pysyvästi asuvat lapset. Hakuvuonna syntyneeksi lasketaan myös lapsi, josta on esitetty viimeistään hakuaikana päivätty raskaustodistus (liitteeksi hakemukseen). VUOSITULOT Perheen tuloina otetaan huomioon hakijan valinnan mukaan joko viimeisen tai sitä edellisen vahvistetun verotuksen puhdas ansio- ja pääomatulo yhteensä (ks. verotodistusmalli alla). (Huom! Kopio verotodistuksesta tarvitaan liitteeksi hakemukseen). TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemuksen sivulle 3. Tämä tieto on välttämätön arvontaa suoritettaessa. HAKEMUKSEN PISTEYTYS (ks. pisteytystaulukko seuraavalta sivulta tai hakemuksen sivulta 4). Hakemusta täyttäessään hakija itse merkitsee saamansa pisteet kyseiseen kohtaan. - ensimmäisen osion pisteet tulevat hakijan ja hänen samassa ruokakunnassa asuvan avio- tai avopuolisonsa henkikirjoituskunnan pisteyttämisestä - toisessa osiossa pisteytetään samassa ruokakunnassa henkikirjoilla olevat lapset iän perusteella. Hakuvuonna syntyneeksi katsotaan myös lapsi, josta on esitetty viimeistään hakuaikana päivätty raskaustodistus - kolmannessa osiossa pisteytetään hakijan ja hänen samassa ruokakunnassa asuvan avio- tai avopuolisonsa yhteiset vuosiansiot yhdeltä vuodelta vahvistetun verotuksen mukaan. Hakija itse valitsee hakemukseensa perheen vuositulot viimeisestä tai sitä edeltäneestä vahvistetusta verotuksesta. HAKEMUKSEN LIITTEET - kopio verotodistuksesta - mahdollinen raskaustodistus Sivu 1

2 HAKEMUSTEN PISTEYTYS: Kohta 1A ja 1B, tamperelaisuus Mikäli hakija tai hänen puolisonsa on ollut yhtäjaksoisesti ja on edelleen henkikirjoilla Tampereella: vuodesta pisteet vuodesta pisteet vuodesta pisteet pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö tai kauemmin 22 pistettä/hlö pistettä/hlö pistettä/hlö Kohdasta 1 Tamperelaisuus saa kuitenkin enintään 40 pistettä. Kohta 2 Lapset syntymäv. pisteet syntymäv. pisteet syntymäv. pisteet syntymäv. pisteet Hakuvuonna syntyneeksi lasketaan myös lapsi, josta on esitetty viimeistään hakuaikana päivätty raskaustodistus. Kohdasta 2 Lapset saa enintään 40 pistettä. Kohta 3 Vuositulot pisteet pisteet pisteet Kohdasta 3 Vuositulot saa enintään 40 pistettä. 1-3 henkilöä henkilöä vähintään 5 henkilöä Sivu 2

3 HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA TONTIN SAAJIEN VALINTA Tontinsaajien varsinainen valinta suoritetaan arvontana siten, että mikäli hakemuksen kolmen osion (1ab, 2 ja 3) yhteenlaskettu pistemäärä on 63 pistettä tai enemmän eikä hakija ja hänen puolisonsa ole yhdessä saanut Tampereen kaupungilta pientalotonttia vuoden 1993 jälkeen, hakija on oikeutettu pääsemään sillä kertaa suoritettavaan tonttiarvontaan. Arvalla valitun perheen hakemuksesta katsotaan korkeimmalla sijalla vapaana oleva tontti. Arvontaa jatketaan niin kauan, kun tontteja riittää. Mahdollisten peruuntumisten varalta arvotaan joitakin varamiehiä. Arvonta on julkinen. PARITALOTONTIT Paritalohankkeiden osalta arvalla valittu perhe valitsee itselleen tontin varausaikana kumppanin. Kumppanin täytettyä arvonnan edellytykset ja molempien esitettyä kustannusarvionsa sekä rahoitusselvityksensä tontti luovutetaan vahvistettujen tontinluovutusehtojen mukaisesti heille yhteisesti. TONTIN VARAAMINEN Tontista tehdään väliaikainen varaussopimus 3-6 kuukauden ajaksi. Varausajalta peritään vuokraa 150 euron perusmaksun lisäksi euroa/kk. Kuukausimaksu määräytyy tontin rakennusoikeuden, pinta-alan ja sijainnin mukaan. Tontin varausajalta maksetusta vuokrasta hyvitetään lopullista vuokrasopimusta tai kauppakirjaa tehtäessä kunkin täyden jäljellä olevan varauskuukauden kuukausimaksu. Perusmaksua ei palauteta. Raivaustyöt tontilla saa aloittaa varaussopimuksen voimassaoloaikana vain kiinteistötoimen luvalla. Kaivaus- ja rakennustöitä ei saa aloittaa tänä aikana. HAKIJAN ON ILMOITETTAVA MUUTTUNEET YHTEYSTIETONSA (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot) KIINTEISTÖTOIMEEN TAHALLISESTI VIRHEELLISET TAI HARHAANJOHTAVAT HAKEMUKSET HYLÄTÄÄN Sivu 3

4 VUOKRASOPIMUSTA JA KAUPPAKIRJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ VUOKRATTAVAT TONTIT Varaussopimus Ennen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen laatimista kaupungin ja tontin varaajan kesken tehdään tilapäinen varaussopimus. Kaivaus- ja rakennustöitä ei saa aloittaa tänä aikana. Vähäisiä tontin raivaustöitä saa aloittaa vain kiinteistötoimen luvalla. Pitkäaikainen vuokrasopimus Varaussopimus korvataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella ehdottomasti vasta sen jälkeen, kun kiinteistötoimelle on esitetty selvitys rakennushankkeen rahoituksesta sekä hankkeen kustannusarvio. Mahdollisesta pankkilainasta vaaditaan pankin lainapäätös. Pitkäaikainen vuokrasopimus on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista. Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava niin valmiiksi, että niille voidaan hyväksyä käyttöönottokatselmus kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Kahden vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta on myös tontille tulevien istutusten ja piha-alueen oltava rakennusjärjestyksen edellyttämässä kunnossa. MYYTÄVÄT TONTIT Varaussopimus Ennen kauppakirjan laatimista kaupungin ja tontin varaajan kesken tehdään tontista tilapäinen varaussopimus. Kaivaus- ja rakennustöitä ei saa aloittaa tänä aikana. Vähäisiä tontin raivaustöitä saa aloittaa vain kiinteistötoimen luvalla. Kauppakirja Kauppakirja on tehtävä ennen varaussopimuksessa mainitun ajan päättymistä. Tontin kauppahinta sekä mahdolliset erottamiskustannukset suoritetaan käteisellä. Kauppakirjan laatii kaupungin lakimiesosasto, jonka kanssa sovitaan kauppakirjan allekirjoittamispäivästä. Ostajan on rakennettava kaupan kohteena olevalle tontille asemakaavan mukainen talo. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamispäivästä. Rakentaminen on suoritettava yhtämittaisesti loppuun asti uhalla, että ostajan on muuten suoritettava kaupantekohetkellä voimassa oleva sopimussakko laskettuna tontin myyntihinnasta, ellei Tampereen kaupunki ylivoimaisten esteiden vuoksi myönnä pidennystä rakennusajalle. Rahoituksen epäonnistumista ei yleensä voida pitää ylivoimaisena esteenä. Ostaja sitoutuu myös edellä mainitun sopimussakon uhalla olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta rakentamatonta tonttia muulle kuin kaupungin hyväksymälle henkilölle. Siltä varalta, että kohteena olevan tontin edelleen myynti tai muu luovutus tulisi kysymykseen ennen kuin rakennusvelvollisuus on täytetty, sitoutuu ostaja ottamaan edelleen myyntiä koskevaan kauppakirjaan ehdon tämän kohdan määräysten pysyväisyydestä uhalla, että sanottu ostaja itse vastaa sopimussakon suorittamisesta. Sivu 4

5 VUOKRAOIKEUDEN KIRJAAMINEN JA KIINNITYKSEN HAKEMINEN MAANVUOKRIEN MAKSAMISEN VAKUUDEKSI Vuokrasopimuksen 19. kohdan mukaisesti kaupunki hakee kiinnityksen tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin vuokramiehen rakennuksiin enintään vuotuisen vuokramaksun kolminkertaiseen määrään asti. Maakaaren 14 luvun 2 :n mukaan vuokramiehen on haettava vuokraoikeuden kirjaamista kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä. Koska vuokraoikeuden kirjaaminen on tehtävä ennen kiinnitysten hakemista, kaupunki hoitaa kiinnityksen hakemisen yhteydessä myös vuokraoikeuden kirjaamisen. Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä vuokramies allekirjoittaa kiinteistötoimessa laaditun yksilöidyn valtakirjan kiinnityksen hakemista varten. Vuokramiehen sopimuskappale jää kaupungille vuokraoikeuden kirjaamista ja kiinnityksen hakua varten. Vuokrasopimuksesta annetaan tarvittaessa jäljennös rakennusluvan hakemista varten (lunastusmaksu 6 euroa). Jos vuokramies hakee kaupungin lainaa, asuntotoimi hoitaa vuokraoikeuden kirjaamisen ja kiinnityksen hakemisen. Kun käräjäoikeus on kirjannut vuokraoikeuden ja luovuttanut panttikirjan kiinnityksen vahvistamisesta, kiinteistötoimi noutaa asiakirjat ja maksaa hakemusmaksut. Tämän jälkeen vuokramiehen sopimuskappale on noudettavissa kiinteistötoimesta maksettua laskua vastaan. Maksut ovat tällä hetkellä seuraavat: Vuokraoikeuden kirjaaminen Kiinnityksen vahvistaminen Kaupungin palkkio kummastakin 120 eli yhteensä Asiaa hoitavat kiinteistötoimessa vuokrasopimuksen osalta: Marjut Malo-Siltanen puh Jaana Rimpi-Muhonen puh vuokraoikeuden kirjaamisen ja kiinnityksen osalta: Riitta Sipilä puh KUNNALLISTEN PALVELUJEN YHTEYSTIETOJA Kunnallinen liikenne Tiedusteluihin liikennelaitoksen palveluista ja tulevaisuuden suunnitelmista vastaa: liikennepäällikkö Ilkka Ala-Maakala puh: Koulut Tietoja koulunkäyntiin liittyvistä asioista antavat: suunnittelupäällikkö Aila Salmelin puh kanslisti Kirsti Kaivola puh Päivähoito Tietoja päivähoitoon liittyvistä asioista antavat: kasvatustoiminnanohjaajat itäinen palvelualue - Ulla Siltanen puh läntinen palvelualue - Kaarina Perälä puh eteläinen palvelualue - Leena Lehtonen puh Sivu 5

6 RAKENNUSVALVONTAYKSIKÖN OHJEITA TONTIN HAKIJALLE Tontin hakijalla on yleensä jo tonttia haettaessa perheen tarpeisiin ja toiveisiin perustuva näkemys tulevasta "toivetalostaan". Sen vuoksi on tärkeää, että hakemus kohdistetaan sellaiselle alueelle ja tonteille, joille tavoiteltu hanke on mahdollista toteuttaa. Määräyksiä: Toteuttamisen edellytyksenä on rakennusluvan saaminen. Hakemusta rakennusvalvontayksikössä tutkittaessa ja ratkaistaessa on katsottava että: - rakennus on vahvistetun asemakaavan ja tonttijaon mukainen - rakennus soveltuu paikalle ja on muodoltaan, väritykseltään ja muulta ulkoasultaan sopusuhtainen ja ympäristöön sopeutuva - rakennuksen korkeusasema on oikeassa suhteessa olevaan maanpintaan (pintavaaitus on tarpeen), naapurikiinteistöihin sekä katu- ja viemärikorkeuksiin - rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta siten, että se tarpeettomasti aiheuttaa haittaa naapurikiinteistöille tai vaikeuttaa niiden sopivaa rakentamista ottamalla huomioon mm. asemakaava-, pääikkunaetäisyys- ja paloturvallisuusmääräysten rakennusten välimatkaa koskevat säännökset - rakennus ja sen tilaratkaisut täyttävät turvallisuuden, terveellisyyden ja sosiaalisen toimivuuden sekä hyvän energiatalouden vaatimukset ja kiinteistö on sen käytön ja huollon kannalta tarkoituksenmukainen ja että - rakennus on suunniteltu tarkoituksen mukaiseksi, sen rakenteet täyttävät niille asetetut vaatimuksen ja rakentamisessa käytetään terveydelle vaarattomia rakennusaineita. Ohjeita Uusilla asemakaava-alueilla on ympäristöön sopeutuvan rakentamisen turvaamiseksi laadittu asemakaavamääräysten täydennykseksi "rakentamistapaohjeita". Ne esittävät ratkaisuja, joiden mukaiset suunnitelmat rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy. Ohjeista poikkeavia ratkaisuja voidaan myös harkita hyväksyttäväksi, mikäli viranomainen katsoo niiden täyttävän rakentamistapaohjeiden tavoitteet ja jos korttelin tai yhtäjaksoisen korttelin osan rakentajat esittävät lupahakemuksiensa tueksi yhteisesti laaditun sopimuksen yhdenmukaisesta poikkeamisesta kirjallisena. Määräyksistä ja ohjeita poikkeavan suunnitelman käsittelyaika pitenee n. neljällä viikolla normaalista. Suunnittelijat Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan rakennussuunnitelman laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä. Vaatimukset täyttäväksi omakotisuunnittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on rakennusalalla suoritettu rakennusmestarin tai ylemmän asteen tutkinto ja jolla on kokemusta omakotitalon suunnittelussa. Ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä (mieluummin jo suunnittelun alkaessa) on toimenpiteeseen ryhtyvän sitoutettava hankkeeseen myös rakenne- ja lvi-suunnittelija. Suunnittelijoiden nimet on ilmoitettava lupahakemuksessa. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaa pääsuunnittelija, joka erikseen nimetään ja ilmoitetaan lupahakemuksessa. Pääsuunnittelija on yleensä arkkitehtisuunnittelusta vastaava, mutta voi olla joku muukin em. suunnittelijoista tai tehtävään erikseen nimetty riittävän pätevyyden omaava henkilö. Pääsuunnittelija ja luvan hakija allekirjoituksillaan lupahakemuksessa vakuuttavat, että mainitut suunnittelijat ovat sitoutuneet hankkeeseen. LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA TIEDOTTAMINEN Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan rakennushankkeesta on ennen lupahakemuksen jättämistä tiedotettava naapureille sekä pystytettävä rakennuspaikalle "ilmoitustaulu". Tarkempia ohjeita saa rakennusvalvontayksiköstä. Sivu 6

7 NEUVONTA Suunnittelun ja luvan hakemisen pulmakysymyksissä on neuvoja saatavissa rakennusvalvonnan alueyksiköistä varmimmin kello , osoite Frenckellin aukio 2 B. Läntinen alue (päävesistöjen länsipuoli) Lupa-arkkitehti Perttunen puh Eteläinen alue (päävesistöjen itäpuoli pohjoisrajana Oriveden rata, Naistenlahteen päättyvänä) Lupa-arkkitehti Leimu puh Itäinen alue (päävesistöjen itäpuoli Oriveden radan ja Sorilanjoen välillä) Lupa-arkkitehti Vastamaa puh Pohjoinen alue (Aitolahti ja Teisko Sorilanjoesta pohjoiseen) Tarkastusins. Rantanen puh ja tiistaisin Teiskossa puh Puhelinkyselyt ovat tarkoituksenmukaisia vain vähäisissä periaateasioissa. Rakennuspaikkaa, rakennusoikeutta sekä ympäristöön ja rakentamista koskeviin säännöksiin sopeutuvuutta yms. koskevat kysymykset voidaan selvittää riittävällä varmuudella vain aluevalmistelijan ja suunnittelijan välisin neuvotteluin virastossa suunnitelmaluonnosten ja kartta- yms. liitteiden varassa. Neuvottelu on syytä pitää aina ennen lopullisten lupapiirustusten laatimista. Käytännön rakentamisasioista on aiheellista keskustella riittävän ajoissa pääsuunnittelijan lisäksi lvi- ja sähkösuunnittelijan sekä hankkeen vastaavan työnjohtajan kanssa. Neuvoja ja ohjeita rakennushankeen toteutuksesta antavat myös alueyksiköiden tarkastajat, jotka aikanaan suorittavat myös lupaehtojen mukaiset katselmukset ja tarkastukset. Rakentajalle yleisneuvoja ja lomakkeita jakaa Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B puh faksi Palvelupisteestä tilataan tonttikartat. Sieltä saa myös tietoja voimassa olevista asemakaavoista. Palvelupiste Frenckell julkaisee ilmaista "Suunnitelmasta taloksi" -opasta. Oppaaseen on koottu rakentamisen aikana tarvittavat viranomaispalvelut yhteystietoineen. Suunnitelmasta taloksi -opas on myös internetissä osoitteessa: Lopuksi Viihtyisän ja sopusointuisen omakotiasutuksen aikaansaamiselle luodaan kestävä pohja tulevien naapureiden yhteistoimin hyvissä ajoin ennen lopullisia ratkaisuja neuvottelemalla ja sopimalla yhteisistä linjoista. Tampereen kaupunki, rakennusvalvontayksikkö Sivu 7

8 MUUTA ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA LÄMMITYS JA RAKENNUKSEEN VARATTAVA TEKNINEN TILA Tonttien lämmitysmuotona voidaan käyttää myös sähkölämmitystä. Yleensä omakotitonttia ei voida liittää kaukolämpöön. Ostajan tai vuokramiehen tulee varata tontille rakennettavasta rakennuksesta erillisen ohjeen mukainen tekninen tila tontille tulevien vesi-, viemäri-, sähkö- ja puhelinjohtojen liitäntä- ja mittauslaitteita varten. Tekninen tila tulee sijoittaa tontille kaupungin suosituksen mukaiseen paikkaan, jonne on sisäänpääsy suoraan erillisen ulko-oven kautta. Jos kiinteistössä käytetään suoraa sähkölämmitystä ja pientä käyttöveden varaajaa, riittää edellä mainitun ohjeen suosittelema noin 2 3 m 2 :n tila. Omakotitaloilla 250 m 2 :n rakennusoikeuteen asti liittymismaksu on 2.018,26 euroa ja alueilla, joilla vesijohto on rakennettu vuonna 1997 tai aiemmin 1.614,61 euroa. TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET Tontteja koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin sisällytetään ehto, jonka mukaan tontin ostaja ja vuokramies on velvollinen vastaamaan kaupungin toimesta mahdollisesti jo yleisen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä rakennettujen talokohtaisten vesi- ja viemärijohtojen alkuosien rakentamiskustannuksista. Kustannukset ovat tällä hetkellä veroineen 1.272, ,48 euroa. Kaupungilla on oikeus periä tontin ostajalta ja vuokramieheltä em. talojohtojen lisärakentamiskustannukset, mikäli teknisen tilan sijainti poikkeaa kaupungin suosituksen mukaisesta paikasta. Tonttiviemärin jatkorakentamisesta tontin alueella vastaa tontin rakentaja/omistaja. Tampereen Vesi asentaa tonttivesijohdon jatkoosan vesimittareineen rakentajan tekemään kaivantoon laskuttaen työstään ja materiaaleista todellisten kustannusten ja voimassa olevien yleiskustannusperusteiden mukaisesti. Paineellisen vesijohdon sijoittaminen rakennuksen alle suojaputkellakin varustettuna ei ole yleensä hyväksyttävää. Teknisen tilan sijoittaminen muualle kuin kaupungin suosittelemaan paikkaan aiheuttaa siten yleensä rakentajalle lisäkustannuksia. Mikäli tonttijohtojen alkuosia ei ole rakennettu etukäteen on tonttijohtojen rakennustyö tilattava Tampereen Vedeltä. Vesilaitos kaivaa ja asentaa johtojen alkuosat yleisellä alueella (tontin ulkopuolella). Tonttijohtojen alkuosien rakentaminen tontin ulkopuolella maksaa 2.175, ,83 euroa (sis. alv). Lisäksi Tampereella vesitaksaan kuuluu varsinaisen veden käyttömaksun ja jätevesimaksun lisäksi erillinen liittymismaksu. Tontin rakentajan on syytä heti suunnittelun alkuvaiheessa ottaa yhteys Tampereen Veden asiakaspalveluun: Tapio Saarni, puh , vesijohdon ja viemärinliitospaikan ja viemäritietojen selvittämiseksi. Sivu 8

9 JÄTEHUOLTO Rakennusaikana kukin hoitaa jätehuollon itse. Rakennustyömaalla on lajiteltava erikseen ongelmajätteet ja hyödynnettävä jätteet. Muutettaessa kiinteistöön vakituisesti asumaan on viimeistään silloin liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Jätehuoltoon liittymisen voi hoitaa puhelimitse Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon, puh Kaikista jätehuoltoon, lajitteluun, kierrätykseen ja kompostointiin liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoja Jäteneuvonnasta, puh TONTIN LOHKOMINEN Niiden tonttien osalta, jotka on ennen luovuttamista erotettu, peritään ostajilta ja vuokramiehiltä käteisellä tontin erottamiskulut. Tontin lohkomiskulut ovat tällä hetkellä n. 740 euroa. POHJATUTKIMUKSET Rakennettaessa arveluttavalle maapohjalle on syytä käyttää geoteknistä asiantuntijaa ja teettää tällä pohjatutkimus ja perustamistapalausunto. Kaupungilla on teknisen toimen suunnitteluyksikössä omia tarpeitaan varten tehtyjä tutkimuksia lähinnä katualueilta, joista voi olla apua geotekniselle suunnittelijalle harkittaessa tonttikohtaista tutkimustarvetta. Maksullisia tutkimustulosteita á 5,05 euroa voi tilata puh: KAAPELITELEVISIOVERKKOON LIITTYMINEN Kiinteistöliittymäasiat Tampereen Tietoverkko Oy (TTV) Liittymämyynti puh: Maksulliset ohjelmapalvelut ja kotipäätteet TTV:n Kanavakauppa puh: Sivu 9

10 PINTAVAAITUSKARTTA Rakennuksen suunnittelua ja rakennusluvan hakua varten tarvitaan pintavaaituskartta. Kaupunkimittausvirasto laatii sellaisen kaikista luovutettavista tonteista. Kartan hinta arvonlisäveroineen on 82 euroa, kun kartta tehdään tontin lohkomisen yhteydessä. Yksittäistilauksena kartan hinta arvonlisäveroineen muodostuu aikaveloituksen 113 euroa/tunti perusteella. Kartan voi lunastaa Palvelupiste Frenckellistä, os. Frenckellinaukio 2 B, puh Sivu 10

11 ESIMERKKEJÄ ASEMAKAAVAMERKINTÖJEN TARKOITTAMASTA KERROSLUVUSTA JA KATTOKALTEVUUDESTA (kaavat ennen v. 2000) Sivu 11

12 ESIMERKKEJÄ ASEMAKAAVAMERKINTÖJEN TARKOITTAMASTA KERROSLUVUSTA JA KATTOKALTEVUUDESTA (V ja sen jälkeen hyväksytyt asemakaavat) Tampereen kaupungin rakennusvalvonta Sivu 12

13 TAMPEREEN KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄT LAINAT OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN Kaupungilla on tarjota kahta eri lainamuotoa omakotitalon rakentamista varten: 1. Kaupunkilaina 2. Omakotikorkotukilaina Kaupunkilainan voi saada myös yhdessä omakotikorkotukilainan kanssa. I KAUPUNKILAINA Lainansaajat Tulot Ruokakunnan oltava vähintään kaksi henkeä. Hakijaruokakunnan tulojen on jäätävä seuraavien tulorajojen alle (bruttotuloista tehdään ensin samat vähennykset kuin omakotikorkotukilainoissa): Henkilöluku Nykyiset kk-tulot, Varallisuus Lainamäärä Omia varoja on oltava vähintään 10 % hankinta-arvosta. Omiin varoihin luetaan myös oma työ. Lainan suuruus on 75 % hyväksytyistä rakennuskustannuksista, kuitenkin vähintään euroa. Varallisuus voi vaikuttaa myös lainamäärään. Lainaehdot Lainan korko alkaen 3,0 %. Käyttö- ja luovutusrajoitukset Laina-aika 8 vuotta 14 vuotta 20 vuotta Lainamäärä max euroa e yli e Ensimmäisenä vuotena lainasta peritään vain korot nostetulle pääomalle ja tämän jälkeen lyhennykset ja korot suoritetaan tasaerinä kuukausittain. Lainoitettua asuntoa on käytettävä omana vakituisena asuntona. Hyväksyttävästä syystä voidaan antaa tilapäinen vuokrauslupa. Laina on maksettava pois ennen lainoitetun asunnon myyntiä. Lainavakuudet Vakuutena käytetään yleensä ensikiinnitystä lainoituskohteeseen. Suunnitteluohjeet Rakennettavan omakotitalon tulee olla asumisväljyydeltään kohtuullinen. Vapaarahoitteisen (ei omakotikorkotukilainaa) omakotitalon rakennuskustannukset saavat ylittää enintään 20 %:lla valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävät kustannukset. Sivu 13

14 Hakuaika Kun haetaan pelkkää kaupunkilainaa, mitään hakuaikaa ei ole (haettava kuitenkin ennen töiden aloittamista). Jos haetaan sekä kaupunkilainaa että omakotikorkotukilainaa, hakuaika määräytyy tällöin korkotukilainan mukaisesti. Kaupunkilainoja myönnetään sitä mukaan kun hakupaperit ovat kunnossa. HUOM! Kaupunkilainan tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä esitteestä: TAMPEREEN KAUPUNGIN ASUNTOLAINA. Lisätietoja Asuntokoordinaattori, puh tai , os. Puutarhakatu 8 A, 6. kerros, huone 613. Tavattavissa varmimmin ti-ke kello Lisätietoja löytyy myös asuntotoimen kotisivulta: http//:www.tampere.fi.asuminen II OMAKOTIKORKOTUKILAINA Korkotukijärjestelmä Korkotukilainassa lainan myöntää ja maksaa talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö tai eläkelaitos. Korkotukilainan korosta valtio maksaa tietyn osuuden lainansaajan omavastuuosuuden ylittävästä koron osasta. Vuonna 2004 omavastuukorko on 4,5 %. Korkotukea maksetaan lainavuosittain seuraavasti: Korkotuen Lainavuosi Korkotuki (% korosta) Lainaehdot Vuoden 2004 korkotukilainaehdot ja sovellettavat tulorajat selviävät erillisestä esitteestä: KORKOTUKILAINA OMAKOTITALON RAKENTAMISEEN. Hakuaika Lisätiedot Korkotukilainoissa on jatkuva haku. Vuoden 2004 korkotukilainat on kuitenkin haettava viimeistään Asuntokoordinaattori, puh tai , os. Puutarhakatu 8 A, 6. kerros, huone 613. Tavattavissa varmimmin ti-ke kello Lisätietoja löytyy myös asuntotoimen kotisivulta: http//:www.tampere.fi.asuminen Sivu 14

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen Arava- ja korkotukivuokraasuntojen asukasvalintaopas ASUMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1 Tämä versio on päivitetty 25.4.2008. Tekstin viereen on merkitty vihreällä pystyviivalla muuttunut

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

Terveyshaitta-avustusohje 2014

Terveyshaitta-avustusohje 2014 Terveyshaitta-avustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 OHJE TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 2014... 3 2 HAKUMENETTELY... 3 3 TERVEYSHAITAN TOTEAMINEN, KORJAUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO... 3 4 MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot