Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Janni Perttunen (vas) Hannu Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Tomi Timonen kunnansihteeri Markku Kankaanranta pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON Eija Hietala Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Marko Poikela Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 91, 92, 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 91 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 92 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ahti isojärven ja Eija Hietalan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä niin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Hietala ja Marko Poikela. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 93 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 93 Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja esitti lisäasioiksi: 104 Kairalan-Luiron maisemanhoitoalue ja 105 Kunnan osallistuminen Kiinteistö Oy PyhäLiike (työnimi) perustamiseen.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 94 JARI TERVON ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ EDUSTUKSISTA Khall 94 Jari Tervo on pyytänyt päivätyllä kirjeellä eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja siihen liittyvistä edustuksista. Kirje, LIITE nro 1. Kuntalaki (365/1995) 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Jari Tervo on valtuuston kokouksessa valittu sivistyslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Ahti Isojärvi. Samassa pykälässä Jari Tervo on valittu myös sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajana Satu Sirviö. Edelleen Jari Tervo on valittu Kemijärven kaupungin sivistyslautakuntaan jäseneksi varajäsenenään Satu Sirviö ja valtuuston kokouksessa Sodankylän kunnan sivistyslautakuntaan Pelkosenniemen kunnan edustajaksi varaedustajanaan Annika Kostamo. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron Kemijärven kaupungin sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 3. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron Sodankylän kunnan sivistyslautakunnan edustajuudesta. 4. että valtuusto valitsee Tervon tilalle jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 5. että valtuusto valitsee sivistyslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sivistyslautakunnan jäsenistä. 6. että valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen Kemijärven sivistyslautakuntaan.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus että valtuusto valitsee Pelkosenniemen kunnan edustajan ja varaedustajan Sodankylän sivistyslautakuntaan.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 95 JÄSENEN NIMEÄMINEN PEKKA HILTUSEN TILALLE VAMMAISNEUVOSTOON Khall 95 Kunnanhallitus nimesi Pelkosenniemen kunnan vammaisneuvostoon 8 jäsentä toimikaudeksi Vammaisneuvoston jäseneksi valittu Pekka Hiltunen on lähestynyt kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä, jossa hän ilmoittaa, että ei ole käytettävissä vammaisneuvostoon kirjeessä mainituin perusteluin. Kirje, LIITE nro 2. Kunnanhallitus nimeää Pelkosenniemen vammaisneuvostoon kaudelle Pekka Hiltusen tilalle jäsenen. Kunnanjohtaja muutti esitystä niin, että kunnanhallitus myöntää eron Pekka Hiltuselle ja hänen tilalleen ei valita jäsentä vammaisneuvostoon.

7 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 96 LASTENHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI Sos. ltk 22 Pelkosenniemen kunnan päivähoidossa on ollut täyttämättä lastenhoitajan virka sen haltijan menehtymisestä lähtien. Kuntalain voimaan tullet muuttuneet säännökset tähdentävät virkasuhteen käytön rajaamista vain niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Muussa tapauksessa avoimeksi tullut virka on lakkautettava ja jos tehtävään tarvitaan uusi henkilö, hänet otetaan työsopimussuhteiseen toimeen. Tältä osin kunnilla ei ole harkintavaltaa. Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön 66 mukaisesti toimivalta virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi on valtuustolla. Lastenhoitajan työ ei sisällä sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta kuntaan. Pelkosenniemen päivähoidossa on jatkuvasti tarvetta pätevälle henkilöstölle ja tältä osin, vaikka lastenhoitajan virka lakkautetaan, tulee sitä vastaava toimi voida täyttää pysyvästi. Sos. siht.: Sos. ltk.: Sosiaalilautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että päivähoidon avoimena ollut virka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan lastenhoitajan työsopimussuhteinen toimi, jonka sosiaalilautakunta täyttää kunnan hallintosäännön 69 mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. * * * Khall 96 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

8 Kunnanhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus 97 TULEVAISUUDEN ITÄ-LAPPI -HANKE Ky 40 Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen pääteemoina ovat Itä-Lapin saavutettavuuden, työvoiman saatavuuden ja yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen. Saavutettavuus on yritystoiminnan ja laajemminkin alueen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta keskeisiä. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus, postin kulku, tie- ja rautatieyhteydet ovat erittäin tärkeitä kilpailutekijöitä, jotka vaikuttavat yritystoiminnan sijoittumiseen, kansainvälisyyteen, työvoiman saatavuuteen sekä yritysten kannattavuuteen. Työvoiman saatavuus on osittainen ongelma jo nyt korkeasta työttömyydestä huolimatta. Suurten muutosten keskellä oleva Itä-Lappi tarvitsee johdonmukaisia, strategisesti oikein kohdennettuja kehittämistoimia, yrittäjyyttä ja uusia yrittäjiä. Uusien ratkaisukeinojen etsiminen ja uudentyyppisten ajatusten esille nostaminen ja yleensäkin kehittämisideoiden jäsentäminen tavoitteelliseksi toiminnaksi sekä toimintojen organisointi alueen hyödyksi ovat nyt välttämättömämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Seudullisen yhteistyön ja yhteistoiminnallisten alueiden muodostaminen yli seutukuntarajojenkin on kokonaisvaltaista alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tukevaa kehittämistyötä toimintalinjauksineen, välitavoitteineen ja kärkihankkeineen. Tällä hankkeella kootaan Itä-Lapin kunnille tärkeät painopistealueet yhteiseksi strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi ja toimenpideohjelmaksi. Alueen päättäjien ja toimijoiden tiiviimpi yhteistyö ja sitoutuminen mahdollistavat tavoitteellisen ja pitkäkestoisen toimenpideohjelman rakentamisen siihen sisältyvine kärkihankkeineen voimakkaasti muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Yhteistyön ohjaus ja prosessi toteutetaan konsultin ohjaamana työskennellen työryhmissä. Tavoitetasoille ja toimenpiteiden toteutumiseen määritellään vastuutahot, jotka vastaavat siitä että, toimenpiteet etenevät suunnitellulla tavalla. Strateginen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma kärkihankkeineen tuodaan kuntien päätettäväksi. Kuntien hyväksymät kärkihankkeet pyritään käynnistämään jo tämän hankkeen aikana. Hanke toteutetaan esityslistan liitteenä nro 2 olevan hankesuunnitelman mukaisesti välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa ja kuntarahoi-

9 Kunnanhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus 97 tusosuus 30% hankkeen kustannuksista. Kuntarahoitusosuus jakautuu seuraavasti: KUNTIEN OSUUDET %-osuus v v v Yhteensä Kemijärvi 59, Salla 24, Savukoski 9, Pelkosenniemi 6, yhteensä 100, Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen jättämisen sekä esittää jäsenkunnille kuntarahoitusosuuksien varaamista hankkeeseen. Päätös: Hyväksyttiin. * * * Khall 97 Hankesuunnitelma, Liite nro 3. Pelkosenniemen kunta osallistuu hankkeeseen kuntayhtymän esittämällä kuntarahoitusosuudella. Kunnan rahoitusosuus vuodelle 2009 (1112 ) katetaan elinkeinoelämän hanke- ja kehittämisvaroista ja talousarvion laatimisen yhteydessä varataan vuosille ko. määräraha.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 SELVITYSTYÖ YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Khall 69 Ky 31 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt mahdollisuutta teettää Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä selvitystyö kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain 5 :n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta. Selvityksessä olisivat mukana Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Sodankylän kunta Hallitukselle jaettiin kokouksessa luonnos Arto Alangon laatimasta toimeksiantosopimuksesta, jossa Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat antavat selvitysmiehen tehtäväksi toimeksiantosopimuksella kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain 5 :n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen valmistelun. Kuusamo, Taivalkoski ja Posio päättävät 7.4. lähtevätkö he näillä ehdoilla esiselvitystä tekemään. Itä-Lapin kuntien tulisi myös päättää lähtevätkö ne mukaan selvitystyöhön. Reijo Kilpelän mukaan Savukosken mukaantulolle on ehtona, että myös Sodankylä otetaan selvitystyöhön mukaan. Arto Ojala neuvottelee asiasta Sodankylän kunnan kanssa. Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä teetetään selvitystyö yhteistoiminta-alueesta, jossa ovat mukana Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Sodankylän kunta. Kuntien maksuosuus on voi olla enintään 1 eur/asukas. Kuntien sitovat päätökset selvitystyöhön mukaan lähtemisestä on tehtävä mennessä. Päätös: Hyväksyttiin Liitteenä professori Arto Alangon lähettämä sopimusluonnos, jossa on mukana myös Sodankylä. Kokonaishinta jaetaan toteutuessaan kuntien asukasmäärien suhteissa. Liitteenä myös alustava aikataulutus, kun selvitystyö saadaan käyntiin. Siinä on esitetty aikatauluja tapaamisille ja yhteiskokouksille, samoin toivotut materiaalit selvitystyöhön liittyen.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 Sopimusluonnos ja aikataulutus, liite nro 6. Lopullisesti kunnan kustannusosuus selvitystyöstä selviää siinä vaiheessa, kun tiedetään kaikkien kuntien osallistuminen. Selvityksessä tarkastellaan reunaehdot, joilla kunnat ovat valmiita yhteistoiminta-alueeseen. Pelkosenniemen kunta päättää lähteä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisselvitykseen. Kulut maksetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään: Pelkosenniemen kunta lähtee mukaan esiselvitykseen ja kunta valitsee edustajiksi selvitys työryhmään kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, sosiaalisihteerin sekä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajan. Lisäksi kunta pyytää kuntayhtymää nimeämään edustajansa työryhmään. Khall 98 * * * Sodankylän, Savukosken ja Taivalkosken kunnat ovat päättäneet etteivät lähde mukaan yhteistoiminta-alueen esiselvitykseen. Pelkosenniemen kunnalla on Savukosken kunnan kanssa yhteinen kansanterveystyön kuntayhtymä, mikä järjestää perusterveydenhuollon palvelut kuntien asukkaille. Tämän vuoksi ei ole edellytyksiä lähteä esiselvitykseen, mikä on ilmoitettu kunnanjohtajan ja kunnan edustajien toimesta suunnitellun selvitysalueen kuntien välillä asiasta käydyissä jatkoneuvotteluissa. Asiasta on käyty neuvottelu Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan ja kuntayhtymän johdon kanssa, missä on muodostunut myös yhteinen käsitys siitä että toimintaa jatketaan kuntayhtymänä yhteistyösopimuksin naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Po. selvitys on aloitettu Kuusamon, Posion, Sallan ja Kemijärven toimesta.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 Kansanterveystyön kuntayhtymällämme on voimassaoleva yhteistyösopimus Kemijärven kaupungin / sairaala Lapponian kanssa. Selvityksen yhteydessä tulee huolehtia po. sopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden säilymisestä mahdollisen yhteistoiminta-alueen syntymisestä riippumatta. Sama koskee myös mahdollista keski-lapin yhteistoiminta-aluetta ja siihen liittyvää sopimusta Sodankylän kunnan kanssa. Sodankylän kunta on pyytänyt SOTE-yhteistyöselvityksen aloittamista Keski-Lapin alueella (Sodankylä, Kittilä, Pelkosenniemi, Savukoski). Sodankylän kunnanhallituksen päätös, liite nro 4. Oman kuntayhtymän ja peruskuntien välisen neuvottelun, Kemijärven kanssa toimivan päivystys- ja muun yhteistyön sekä Koillismaa-Itä-Lappi sote-selvitykseen tehtävän ratkaisun perusteella, ei ole perustetta osallistua Sodankylän esittämään varsinaiseen SOTE yhteistoiminta-alueen perustamista koskevaan selvitykseen (keski-lappi). Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä on sinänsä syytä aina kehittää ja sellaiseen neuvotteluunkin voidaan osallistua. Kunnanhallitus vahvistaa sen, ettei Pelkosenniemen kunta osallistu Koillismaa-Itä-Lappi SOTE selvitykseen. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että po. selvityksessä otetaan huomioon Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän yhteistyösopimus ja sen velvoitteet ja oikeudet. Kunnanhallitus katsoo, ettei ole edellytyksiä lähteä Sodankylän esittämään Keski-Lapin SOTE-selvitykseen, mutta yhteistyötä sote toimialueella voidaan ja tulee edelleen sinänsä kehittää, mistä voidaan tarvittaessa myös neuvotella kuntien kesken ja välillä.

13 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 99 PELKOSENNIEMEN LASTENSUOJELUSUUNNITELMA Sos. ltk. 25 Liite 2: Pelkosenniemen lastensuojelusuunnitelma Pelkosenniemen kunta on yhdessä Savukosken, Sallan ja Kemijärven kanssa hankkinut Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaisen lastensuojelusuunnitelman Nuorten Ystävät ry:ltä. Laste n- suojelusuunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja sen tulee antaa kuntapäättäjille ja palveluiden tuottajille aiempaa parempi käsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista palveluista. Samalla suunnitelman kautta voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi esille tuleviin hyvinvoinnin vajeisiin sekä suunnata palveluja erityisesti ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Lastensuojelusuunnitelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja se tulee tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Suunnitelma tulee ottaa huomioon kuntalain 65 mukaista talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Pelkosenniemellä suunnitelmaa työsti syksyllä 2008 sosiaalilautakunnan ( 41/2008) päättämä työryhmä, johon kuuluivat sosiaalisihteerin lisäksi Pirkko Hyötylä päivähoidosta, Lea Sannelvuo ja Aino Kulpakko lautakunnan edustajina, Eila Pesonen ja Anita Leppiniemi-Järvinen sivistyslautakunnan edustajina sekä Suoma Säärelä terveydenhuollon edustajana. Kuntien yhteisessä työryhmässä Pelkosenniemen edustajana toimi sosiaalisihteeri Merja Onkamo. Lastensuojelusuunnitelmarunko valmistui vuoden 2008 lopussa ja se sisälsi Itä-Lapin yhteiset, yleiset tavoitteet lasten hyvinvoinnin edistämiseksi, jotka perustuivat kaikille kunnille yhteiseen selvitykseen, jossa on tilaa tehdä kuntakohtaiset tarkennukset lasten hyvinvoinnin kehitykseen sekä olemassa olevaan palvelujärjestelmään. Keinoina suunnitelmassa esiteltiin 26 -kohtainen keinolista, jonka puitteissa kunkin kunnan tulee muodostaa omat painopisteensä ja tarkennetut tavoitteensa suunnitelmakaudelle. Lisäksi aineistoksi toimitettiin exel-tiedostot laadituista tilastotiedoista sekä runko lastensuojelusuunnitelman seurantataulukoiksi.

14 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 99 Kevään aikana jonkin verran henkilömuutoksia kohdannut työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa suunnitellen ja toteuttaen suunnitelman viimeistelyä ja kuntakohtaisten tavoitteiden määrittelyä päätettiin toteuttaa kuntalaisten kuuleminen ja lastensuojelusuunnitelmaan oli mahdollista tutustua ja sitä kommentoida helmi-maaliskuun ajan. Huhtikuun lopussa työryhmä kokoontui työstämään kuntakohtaisia tavoitteita, joita on täydennetty eri viran- ja toimenhaltijoiden esityksin ja joissa on huomioitu sekä suullisesti saatu, että kirjallinen kuntalaisilta ja palvelun käyttäjiltä tullut kommentointi. Sos. siht.: Sos. ltk.: Khall 99 Sosiaalilautakunta hyväksyy Pelkosenniemen lastensuojelusuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Esitys hyväksyttiin. * * * Liitteenä nro 5 Lastensuojelusuunnitelma Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 100 PUUSEPÄNHALLIN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISEN PERUUTTAMINEN Khall 100 Tekninen lautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi Pelkosenniemen Puutyö Oy:n/Veikko Lehtinen puusepänhallin vuokrasopimusta koskevan irtisanomisilmoituksen. Vuokrasopimuksen piti päättyä irtisanomisilmoituksen mukaan alkaen. Irtisanomisilmoitus annettiin myös kunna nhallitukselle tiedoksi kokoukseen. Pasi Vierelä on ostanut tämän jälkeen Pelkosenniemen Puutyö Oy:n liiketoiminnan Veikko Lehtiseltä. Pasi Vierelä on päivätyllä kirjeellään perunut Pelkosenniemen Puutyö Oy:n irtisanomisilmoituksen. Kirje, LIITE nro 6. Kunnanhallitus hyväksyy irtisanomisilmoituksen peruuttamisen ja toteaa, että Pelkosenniemen kunnan ja Pelkosenniemen Puutyö Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa entisin ehdoin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 VUODEN 2009 TALOUSARVIOON VARATTUJEN LAINOJEN NOSTO Khall 101 Talousarvioon vuodelle 2009 on varattu lainanottoon yhteensä euroa. Lainaa saatetaan tarvita kesällä 2009 investointien rahoittamiseen (Skiway/laskettelusilta, Pyhän paloasema ym.). Loma-aikojen ym. vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtaja tekee päätöksen lainatarjousten perusteella edullisimman vaihtoehdon mukaan ja päättää lainan nostoajankohdasta ja muista ehdoista. Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden kilpailuttaa ja nostaa tarvittaessa euron laina. Lainapäätös tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

17 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 MAANKÄYTTÖSOPIMUS/ KARI JA TERTTU VUORIALHO SEKÄ HEIDÄN TÄYSIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVA YHTIÖ PYHÄ-SOMMELO OY Tekn.ltk 5 Liite 1. Maankäyttösopimus Liite 2. Kauppakirja Liite 3. Asemakaavaehdotus Korteniemen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksen jälkeen on maanomistajan kanssa käyty neuvotteluja koskien Pyhäjärven rannalla olevien VL ja LV+VV alueiden luovuttamista kunnalle kaavan hyväksymisen yhteydessä. Hallintosäännön mukaan maankäyttösopimuksen hyväksymisessä :oon saakka on kunnanhallituksen ratkaisuvallassa. Kauppakirjassa ei erikseen mainita luovutuksen rahallista arvoa, mutta voidaan olettaa, että VL ja VV+LV -alueiden ja ET-alueen käyttöoikeuden arvo ei ylitä :a. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja liitteen 2 mukaisen kauppakirjan hyväksymistä. Kauppakirjan allekirjoittavat kunnan puolesta Markku Kankaanranta ja Kari Harju. Kauppakirjaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia. Tekn. ltk: Khall 37 * * * Maankäyttösopimus, kauppakirja ja asemakaavaehdotus, liite 4. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. Kokouksessa Hanne Suokanerva esitti Jutta Pasman ja Eija Hietalan kannattamana asian jättämistä pöydälle jatkovalmisteluja varten. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Ää-

18 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 nestysmenettely: kunnanjohtajan esitys EI, Suokanervan esitys JAA. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: EI ääniä 2 kpl (Isojärvi, Hyötylä), JAA ääniä 4 kpl (Leinonen, Hietala, Suokanerva, Pasma). Päätökseksi tuli Suokanervan esitys ja asia jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten. * * * Khall 102 Maankäyttösopimus, kauppakirja ja asemakaavaehdotus, liite 7. Asiaa on jatkokäsitelty maapoliittisessa työryhmässä Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 103 ILMOITUSASIAT Khall 103 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalisihteerin henkilöstöpäätökset , joista yli 2 kk kokonaiskestolta seuraavat: Päivähoito: Maija Honkanen Leila Harju lapsimäärä ja vl-hoito vl- ja yöhoidon tarve ylityövapaat lapsimäärä alle 3-v. lasten osuus alle 3-v.lasten osuus Marianne Parkkinen lomat ja op.vapaat lapsimäärä Palvelukoti: Terttu Tyrväinen vuorotteluvapaa Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 KAIRALAN-LUIRON MAISEMANHOITOALUE Khall 104 Ympäristöministeriön ja Pelkosenniemen kunnan rahoituksella on Lapin ympäristökeskuksen johdolla yhteistyössä mm. Pelkosenniemen kunnan, Kairalan ja Luiron kyläyhdistysten, kyläläisten, Pelkosenniemen-Savukosken metsänhoitoyhdistyksen ja monien muiden toimijoiden kanssa valmisteltu Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja muu valmisteleva työ maisemanhoitoalueen perustamiseksi. Pelkosenniemen kunta on todennut lausuntonaan Kairalan ja Luiron maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta seuraavaa: Maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on korkeatasoisesti laadittu ja tuo esille kiitettävästi Kairalan ja Luiron kylien arvokasta perinne-maisemaa ja nykypäivään säilynyttä historiallisesti arvokasta rakennuskantaa. Erityisen kiitettävää suunnitelman laatimisessa on eri asianosaistahojen hyvä yhteistyö ja yhteishenki suunnitelman laatimisen perusteena olevien tavoitteiden kartoittamisessa ja toteuttamisessa. Kylät, kyläyhdistykset, kylien asukkaat ja muut toimijat ovat yhdessä eri viranomaistahojen kanssa osoittaneet erityistä aktiivisuutta ja vapaaehtoisuutta tehdyn työn aikaansaamisessa. Pelkosenniemen kunta katsoo, että suunnitelma täyttää erinomaisesti sille asetetut tavoitteet ja palvelee hyvin varsinaista päämäärää eli maiseman-hoitoalueen perustamista ja viime kädessä sen syvällisempää tarkoitusta eli perinnemaiseman ja rakennuskannan vaalimista ja kylämaiseman säilyttämistä elävänä. Suunnitelma ja sen toteutus luovat hyviä edellytyksiä myös Kairalan ja Luiron kylien elinvoimaisuudelle kulttuuri- ja perinnematkailun kehittämisessä, luovat parempia elinmahdollisuuksia kylien asukkaille ja edistävät Pelkosenniemen tärkeimmän elinkeinon matkailun kehittämistä kokonaisuutena. Pelkosenniemen kunta tukee jo tässä vaiheessa mielellään hoitoja käyttösuunnitelman saattamista maisemanhoitoalueen vahvistamisvaiheeseen. Asiassa on pyydetty kyläyhdistyksiltä esitystä kunnalle ja edelleen kunnalta Ympäristöministeriölle ja Lapin Ympäristökeskukselle Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueen perustamiseksi.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 Kairalan ja Luiron kyläyhdistykset esittävät kunnalle myönteistä kannanottoa maisemanhoitoaluehankkeeseen ja toimenpiteitä asian eteenpäinviemiseksi. Kyläyhdistysten esitys kunnanhallitukselle, LIITE nro 8. Asian esittelyosassa kerrotuilla perusteilla ja laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti Pelkosenniemen kunta esittää Ympäristöministeriölle ja Lapin Ympäristökeskukselle Kairalan- Luiron maisemanhoitoalueen perustamista valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 KUNNAN OSALLISTUMINEN KIINTEISTÖ OY PYHÄLIIKE (TYÖNIMI) PERUSTAMISEEN Khall 105 Kunta on ollut mukana Pyhän ydinalueen tontille 344 rakennettavan liikehuoneiston valmistelussa. Tarkoituksena on, että perustettava kiinteistöyhtiö ostaa kunnalta kyseessä olevan liiketontin :n hintaan. Samoin kunta sitoutuu merkitsemään tietyn määrän osakkeita perustettavaan kiinteistöyhtiöön. Tässä tapauksessa lienee yksinkertaisinta myydä tontti :n hintaan perustettavalle kiinteistöyhtiölle ja hakea lisämääräraha valtuustolta osakkeiden merkintään. Kiinteistöyhtiö perustetaan ns. normaalina kiinteistöyhtiönä, jossa osakkeiden omistajat omistavat kiinteistöyhtiön, ja kiinteistöyhtiö vuokraa tiloja omistajille ja muille halukkaille vuokralaisille. Kiinteistöyhtiön työnimi: Kiinteistö Oy PyhäLiike Perustajajäsenet ilmoittavat merkitsevänsä haluamansa määrän sijoitussalkkuja. Osakkeet merkitään seuraavasti: Muodostetaan :n kokoisia sijoitussalkkuja. Sijoitussalkusta :a koostuu osakepääomasta ja :a sijoituksesta muodostuu yrityksen vapaaksi omaksi pääomaksi. Tavoitteena on saada sijoitussalkkuja merkittäväksi kpl, jolloin kiinteistöyhtiön oma pääoma olisi :a. Hankkeelle on tehty L1 vaiheen luonnossuunnittelu ja siitä laskettu tavoitehinta. Perustamiskustannukset 1,5 milj. (alv 0%) + tonttikustannus. Hankkeelle on valmisteltu kehittämistukihakemusta. Kehittämistuki on %:a investoinnin kustannuksesta. Kehittämistuki edellyttää kunnan mukanaoloa yhtiön omistuksessa. Investointi rahoitetaan seuraavasti: - noin 20 %:a omistajien sijoitus - noin 25 % kehittämistuki - noin 55 % pankkilainoituksella Valtion elvytystoimien johdosta tavoitteena tulisi olla, että rakentamiseen päästäisiin jo tämän vuoden aikana.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 Arkkitehtisuunnittelukilpailu on käynnistetty perustettavan yhtiön lukuun, ja arkkitehtisuunnittelusta on tarkoitus tehdä valinta yhtiön perustamiskokouksessa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan osallistumaan kunnan edustajana kiinteistöyhtiön perustamiskokoukseen ja merkitsemään kunnalle alustavasti 4 sijoitussalkkua (omistusosuus %). Kunnanhallitus esittää valtuustolle :n lisämäärärahan varaamista osakkeiden merkintää varten, mikä määräraha katetaan kiinteistöyhtiölle myytävän tontin myyntituloista. Kunnan osalta merkintä vahvistuu valtuuston päätöksen jälkeen. Kokous päätettiin

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 121 7/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 16.00-16.15 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 11.01.2008 kello 13.38-16.22 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 39 No 3/2007 KOKOUSAIKA Torstaina 26.04.2007 kello 15.00-15.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2004 KOKOUSAIKA Torstaina 12.02.2004 kello 16.00-17.55 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 01.09.2011 16

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 01.09.2011 16 SIVISTYSLAUTAKUNTA 01.09.2011 16 ASIALISTA KOKOUSAIKA Torstaina 01.09.2011 kello 17.00 18.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23 SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 18.06.2012 klo 17.00 19.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 18 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.02.2012 klo 18.30 21.09 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 11 24 12 24 13

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 57 3/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 7.5.2009 kello 16.00 16.19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Hietala

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 4/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 4/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 31.03.2011 kello 16.08 16.59 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.02.2013 klo 17.00 18.38 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 1 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 27.10.2011 28 ASIALISTA KOKOUSAIKA Torstaina 27.10.2011 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 25 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 26.10.2011 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 59 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 71 4/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 11.06.2009 kello 12.00-13.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kellokumpu Jorma. Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Kellokumpu Jorma. Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 41 2/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 26.02.2009 kello 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 161 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.07.2008 kello 8.09-9.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 20.1.2010 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 1 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 20 3/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 13.03.2008 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulukeskuksessa SAAPUVILLA Honkanen Heikki

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli(kesk) Poikela Marko(kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli(kesk) Poikela Marko(kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2007 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.03.2007 kello 14.00-15.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 80 129 81 129 82

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.02.2011 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 8 18 9 18 10 18

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 50 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 18:10-19:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 17.3.2016 kello 13.10-13.25 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 62 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2010 KOKOUSAIKA Tiistai 13.04.2010 kello 16.00 17.24 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 49 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 3/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.03.2010 kello 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot