BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES"

Transkriptio

1 BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3

3 thinkkit Kuka työkalun on kehittänyt? Tämän käsikirjan on suunnitellut ja kehittänyt Terrassan kauppa- ja teollisuuskamari yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, joilla on kokemusta yrityshallinnon ohjauksesta mikroyrityksissä sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Miksi tämä työkalu kehitettiin? Yrityksen koko vaikuttaa usein sen kasvuun, ja suurin osa Espanjan Katalonian yrityksistä on pieniä ja keskisuuria. Jotta yritykset voisivat pärjätä yltyvässä kilpailussa, Terrassan kauppakamari kehitti kattavan parannussuunnitelman edistääkseen pk-yritysten liiketoimintaprojekteja kasvuvaiheessa ja auttaakseen niitä pääsemään tämän vaiheen ohi. Mikro- ja pienillä yrityksillä on ollut suuria vaikeuksia kilpailla jatkuvasti kehittyvillä globalisoituneilla markkinoilla. Kun yritys on suuren vaivannäön jälkeen päässyt markkinoille, tullaan yleensä kriittiseen johtamistilanteeseen, joka on olennainen yrityksen tulevaisuuden kannalta. Yrityksen täytyy kehittää liiketoimintaansa voidakseen kasvaa ja vahvistua. Johtamiskäytännöt, suunnittelu ja globaali näkemys ovat avainasemassa, kun edessä on kasvukausi. Tämä käsikirja kehitettiin kokemuksesta, jota saatiin yli viidenkymmenen pienen yrityksen konsultoinnista ja koulutuksesta. Se sisältää ajatuksia pienten yritysten elinoloista kasvuvaiheessa ja hyvän liikkeenjohdon tärkeydestä, ja tarjoaa myös perustyökaluja sisältävän oppaan, josta voi olla paljon hyötyä. Tällä julkaisullaan kauppakamari haluaa vaikuttaa työnantajien pätevyyteen, kannustaa ajattelemaan ja tarjota tehokkaita johtamisen apuvälineitä. Organisaatio Terrassan kauppa- ja teollisuuskamari Lyhyt kuvaus toiminnasta Terrassan kauppa- ja teollisuuskamari kuuluu 88 espanjalaiskamarin verkostoon ja on yksi Katalonian tärkeimmistä kamareista jäsenmäärän ja alueen taloudellisen merkityksen perusteella. Ammattimainen tiimimme koostuu 50 pätevästä ja kokeneesta asiantuntijasta, jotka ovat erikoistuneet eri aloihin. Tämä dynaaminen tiimi tekee läheistä yhteistyötä oman verkostomme kanssa, johon kuuluu 80 kokenutta freelance-ammattilaista, kuten kouluttajia ja konsultteja.olemme kehittäneet kolme osaamisaluetta, joissa meillä on omat menestyksekkäät ohjelmamme: pk-yritysten kansainvälistyminen, johtamiskoulutus ja aloitusneuvonta. Kenelle tämä työkalu on kehitetty? Työkalu on kehitetty selittämään liikkeenjohdon peruskäsitteitä kaikille työnantajille, jotka perustavat yrityksen ilman erityistä liikkeenjohdon koulutusta. Miten tätä työkalua pitäisi käyttää? Tämän työkalun tarkoitus on tarjota tukea yritysten koulutus- ja konsultointivaiheisiin. Pyrkimyksenä oli kehittää yksinkertainen väline, jonka avulla omistajat ja johtajat voivat miettiä yrityksen parannettavia osa-alueita, jotta yritys voi kasvaa ja vahvistua. Työkalu on tarkoitettu johdannoksi eri osa-alueista, joita käsitellään yritysten koulutuksessa ja muistuttamaan yrityksiä avainkohdista, jotka toisinaan pääsevät unohtumaan päivittäisessä toiminnassa. Yhteystiedot Nimi Business Advice and Development Department Osoite (katu + numero) C/ Blasco de Garay Postinumero + kaupunki 08224, Terrassa Maa Espanja Puhelin (+34) Faksi (+34) Sähköposti Internetosoite 4 5

4 JOHDANTO Kenelle käsikirja on tarkoitettu? Kun käsikirjaa kirjoitettiin, tavoitteena oli kehittää hyödyllinen, käytännöllinen ja helppokäyttöinen työkalu käyttämällä johtamisen peruskäsitteitä. Perimmäisenä tavoitteena oli se, että yritykset vakiinnuttaisivat kirjassa esitellyt käytännöt osaksi toimintaansa. Käsikirja ei tarjoa yleisiä ratkaisuja, jotka sopivat sellaisenaan kaikille yrityksille. Jokaisen johtajan täytyy löytää omalle yritykselleen sopivat menetelmät toteuttaakseen kirjan oppeja käytännössä. Joskus tähän tarvitaan konsultin tukea. Tämän työkalun tehokkaaseen käyttöön tarvitaan jonkin verran kokemusta strategisesta ajattelusta ja johtamistyöstä. Käsikirjassa esiintyvät kysymykset ja neuvot voivat vaikuttaa helpoilta, mutta vastaukset ja ohjeiden toteuttaminen eivät välttämättä ole sellaisia. Tätä kirjaa voi käyttää esimerkiksi työpajassa, jossa osallistujat käyttävät työkaluun kuuluvia kortteja jakaakseen kokemuksiaan ja mielipiteitään johtamisen eri puolista. Työpajaan voi osallistua yhden yrityksen henkilökuntaa, tai eri yritysten johtajia. Molemmissa tapauksissa tulokset ovat olleet hyviä. Kun saman yrityksen työntekijät kohtaavat, he tiedostavat olevansa kaikki osa samaa arvoketjua, ja että yhden osaston tekemät päätökset voivat vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Tällä tavoin koko ryhmä tulee vahvemmaksi. Kun taas eri yritysten johtajat osallistuvat työpajaan, he käsittävät, että riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta, yritykset kohtaavat samoja ongelmia ja voivat soveltaa samoja ratkaisuja. Kirjaa voi käyttää myös yksilöllisessä neuvonnassa, jossa konsultti ja yritysjohtaja voivat käydä läpi yrityksen tilannetta. 6 7

5 TAPAUSESIMERKIT ESIMERKKI 1 Työpajaan osallistui yksitoista pk-yrityksen johtajaa eri toimialoilta. Osallistujat arvostivat positiivisia vuorovaikutusprosesseja, joita työpajassa käytettiin. Näihin sisältyi hallinnon peruskäsitteiden kertaaminen sekä ongelmien jakaminen ja ratkaisujen etsiminen keskustelemalla. Tässä tapauksessa konsultin rooli oli synnyttää keskustelua ja esitellä näkökulmia, joiden avulla voitiin paremmin ymmärtää johtamisen peruskäsitteitä. ESIMERKKI 2 Yritysjohtaja ja konsultti tapasivat kasvokkain. Tapaamisen aikana käsikirjan eri kohtia otettiin keskustelunaiheiksi. Konsultti selitti käsitteet ja sovitti ne yrityksen tilanteeseen. Johtaja huomasi myöhemmin, että tapaamisen jälkeen hän katseli yritystään eri silmin. 8 9

6 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Kenelle käsikirja on tarkoitettu Tapausesimerkit Hyvät toimintatavat Yrityksen johdon avainideat ja työkalut Strategia Henkilöstöhallinto Talous Myynti ja markkinointi Innovaatiot Tasapainotettu mittaristo: pk-yritysten johdon hallintatyökalu Vertailumallit ja 12 yrityksen menestyksen avaintekijää Johtopäätökset

7 Hyvät toimintatavat 12 13

8 Yrityksen johdon avainideat ja työkalut Jotta pk-yritystä voitaisiin johtaa tehokkaasti, täytyy ottaa huomioon seuraavat viisi avainaluetta:: STRATEGIA Tavoitteet Toimintasuunnitelmat Strategia Henkilöstöhallinto Talous Myynti ja markkinointi Innovaatiot Nämä viisi avainaluetta on valittu, koska ne ovat olennaisia, ristiinleikkaavia ja yhteisiä kaikille yrityksille. Muitakin liiketoiminnan alueita tulee ottaa huomioon, kuten hankintojen hallinta, laadunhallinta, logistiikka, toiminta, ympäristö ja tilojenhallinta, jotka kaikki ovat hyvin tärkeitä, mutta mielestämme niitä tulisi lähestyä vasta kun nämä viisi avainaluetta ovat hallussa ja hyvin johdettuja. JOHTAJUUS Johtamistaidot Tiimien jakaminen ja johtaminen Lisäksi tasapainotettu mittaristo eli balanced scorecard -seurantamalli on tarpeellinen yrityksen pääjohtamisalueiden oikeanlaisessa hallitsemisessa. TALOUS HENKILÖSTÖHALLINTO MYYNTI JA MARKKINOINTI INNOVAATIOT balanced scorecard 14 15

9 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Mitkä ovat yrityksen kolme tärkeintä tukipylvästä? Miksi? Strategian määrittelyn jälkeen kolme tärkeintä yrityksen tukipylvästä ovat talous, henkilöstöjohtaminen sekä myynti ja markkinointi. Miten johtajuus voi vaikuttaa ihmisiin? Johtajalla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus, mikä riippuu johtajuustyylistä. Talous: Yrityksen talous on elintärkeää yritystoiminnan pitkäjänteisyydelle. Lisäksi kannattavuus on liiketoiminnan päätavoite. Epäsopiva johtajuustyyli aiheuttaa monia ongelmia liittyen suoritukseen, asiakastyytyväisyyteen ja tuloksiin. Johtajuus- ja kommunikaatiotavat kattavat yli 50% työympäristöstä. Henkilöstö: Kaikkien organisaatioiden menestyksen avain piilee henkilöstöresursseissa. Yksi parhaita tapoja yritystoiminnan kasvattamiseksi on lisätä työntekijöiden osallisuutta. Hyvä johtaja tunnistaa alaistensa potentiaalin ja auttaa heitä kehittämään taitojaan ja kannustaa heitä toimimaan yrityksen parhaaksi. Myynti ja Markkinointi: Ihmiset ovat organisaation kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden perusta. Ilman yrittäjämäistä asennetta ei ole innovaatioita. Asiakkaat ovat yrityksen olemassaolon edellytys. Ilman asiakkaita ei ole liiketoimintaa. Siksi yrityksen on tärkeää tuntea asiakkaansa ja olla selvillä markkinasegmentistä, johon se haluaa vedota. Yrityksen täytyy pystyä luomaan asiakkaille mielikuva, joka saa sen tuotteet erottumaan muiden yritysten tuotteista. Osaatko määritellä strategian? Strategia on yrityksen päätösmalli, joka määrittää ja paljastaa sen tavoitteet, pyrkimykset ja päämärät, tuottaa tärkeimmät menettelytavat ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittää liiketoiminta-alan, jota yritys tavoittelee. Miten voimme johtaa innovaatioita koko yrityksessä tai itsenäisessä osastossa? Innovaatiot kuuluvat yrityksen perusstrategiaan. Siksi jokaisen yrityksessä työskentelevän pitäisi innovoida omalla toimintaaluellaan. Tämä on uutta yrityskulttuuria. Yritysten tulisi nimittää innovaatiojohtaja, edes osa-aikainen, koordinoimaan ja pyörittämään kaikkia siihen liittyviä toimintoja: mihin suuntaan yrityksen sektori kehittyy, mikä on uutta, miten hallita organisaation tietotaitoa, miten hallita innovaatioprojekteja ja miten edistää uusien ideoiden syntyä koko organisaatiossa. Mikä on tasapainotetun mittariston (balanced scorecard) tavoite? Tasapainotettu mittaristo on työkalu, joka sisältää tunnusluvut yrityksen tärkeimpien johtamisalueiden hallitsemiseen. Tavoitteena on saada hyödyllistä tietoa, joka on määritelty, jäsennelty ja helppo paikantaa, jotta sitä voidaan analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa

10 Strategia Sana strategia liittyy sanoihin voitto ja menestys, joten sen tulee olla läheisesti yhteydessä myös sanaan yritys. Tämä voidaan tulkita siten, että voidakseen menestyä ja vahvistua ajan mittaan, yrityksellä täytyy olla hyvin määritelty strategia. STRATEGIA Strategia on kaava tai malli, joka yhdistää yrityksen päätavoitteet, käytännöt ja toimintajärjestykset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hyvin muotoiltu strategia auttaa järjestämään ja kohdentamaan yrityksen resurssit ainutlaatuiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi asenteeksi, joka perustuu yrityksen sisäisiin kykyihin ja puutteisiin, ennakoituihin ympäristön muutoksiin sekä älykkäiden vastustajien niistä johtuviin siirtoihin. VISIO Tämä on kuva, jollaisena yritys näkee itsensä tulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Se ilmaisee haluttua suuntaa, johon yritys tähtää. Se on yrityksen päätavoite. ARVOT Ne ovat yrityksen perusta. Ne hallitsevat organisaation henkilöiden käyttäytymistä joka tilanteessa James Brian Quinn, Strategies for Change: Logical Incrementalism, Strategia on yrityksen päätösmalli, joka määrittää ja paljastaa sen tavoitteet, pyrkimykset ja päämärät, tuottaa tärkeimmät menettelytavat ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittää liiketoiminta-alan, jota yritys tavoittelee. Kenneth Andrews, The Concept of Corporate Strategy, 1971 Yrityksen on tärkeä määrittää ensin missionsa, visionsa ja arvonsa. Ne määrittävät yrityksen liiketoimintakulttuurin. MISSIO LIIKETOIMINTAKULTTUURI Tämä on sarja uskomuksia ja arvoja, jotka määrittävät, miten me käyttäydymme liikeorganisaatiossa ja suhteessa meitä ympäröivään maailmaan. Liiketoimintakulttuuri määrittää tavan, jolla reagoimme eri tilanteisiin tai ongelmiin, joita yritys saattaa kohdata. Kulttuurin tulisi määrittää suunta ja välittää tämä koko organisaatioon, jotta kaikki sisäistävät ja omaksuvat sen. Yrityksen olisi hyvä laatia liiketoimintakulttuurinsa, strategiasuunnitelmansa ja markkinointisuunnitelmansa kirjallisesti. Nämä työkalut määrittävät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteemme, miten aiomme saavuttaa ne ja millaisena näemme yrityksemme pitkällä aikavälillä. Tämä on yrityksen olemassaolon tarkoitus, toisin sanoen ne aikeet, jotka oikeuttavat sen olemassaolon. Missio määrittää toiminta-alueen, jolla yritys kilpailee. STRATEGINEN SUUNNITELMA Tämä on sarja avaintoimintoja, jotka yrityksen tulee suorittaa tarkoituksenaan strategian toteuttaminen

11 LIIKETOIMINTAKULTTUURI MISSIO VISIO STRATEGINEN SUUNNITELMA ARVOT MARKKINOINTISUUNNITELMA Tämä on sarja toimintoja, jotka kertovat, miten voimme saavuttaa määrittelemämme keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet. On myös suositeltavaa, että johtaja saa liikkeenjohdon ja tiimijohdon koulutusta. Useimmissa pk-yrityksissä johtajilla ei ole koulutusta johtajuustehtävien ammattimaiseen suorittamiseen

12 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Kenen pitäisi suunnitella yrityksen liiketoimintakulttuuri? LIIKETOIMINTAKULTTUURI: Se osoittaa organisaation liiketoimintatyylin. Organisaation kulttuuri on sen arvojen summa.yrityksen johdon on määriteltävä yrityksen kulttuuri, koska se on osa strategiaa. Arvot ja kulttuuri tulisi arvioida säännöllisesti yrityksen strategian uudelleenarvioimiseksi. Miksi on tärkeää määritellä yrityksen strategia? Mikäli yritys haluaa menestyä ja vakiinnuttaa asemansa, sillä täytyy olla hyvin määritelty strategia. Strategia on malli tai suunnitelma, joka yhdistää organisaation päätavoitteet, käytännöt ja toimintamallit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hyvin muotoiltu strategia auttaa jäsentämään ja kohdentamaan yrityksen resurssit ainutlaatuiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi asenteeksi, joka perustuu yrityksen sisäisiin kykyihin ja puutteisiin, ennakoituihin ympäristön muutoksiin sekä älykkäiden vastustajien niistä johtuviin siirtoihin. Voitko määritellä organisaation mission, vision ja arvot? MISSIO: Tämä on yrityksen olemassaolon syy, toisin sanoen ne aikeet, oikeuttavat sen olemassaolon. Missio määrittää toimintaalueen, jolla yritys kilpailee. Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa yhteiskunnalle? Mitkä ovat yrityksen erityisnäkökohdat ja kilpailuedut? (Kilpailuetu: Se, mikä erottaa meidät kilpailijoista. Minkä asiakkaat tunnistavat ja mitä he arvostavat, ja joka pysyy ajan myötä. Mitä kilpailijat eivät pysty helposti kopioimaan.) VISIO: Tämä on kuva siitä, jollaisena yritys näkee itsensä tulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Se ilmaisee halutun suunnan, johon yritys tähtää. Se on organisaation päätavoite. Mitä yritys on nyt? Mitä minä olen tällä hetkellä? Mitä haluan olla ja mihin haluan päästä kolmen vuoden sisällä? ARVOT: Nämä ovat organisaation perusta. Ne hallitsevat organisaatossa työskentelevien ihmisten käyttäytymistä joka tilanteessa. Jokaiselle yrityksellä on arvot, jotka voivat olla joskus myös tiedostamattomia. On hyvä kirjoittaa ne ylös. Arvot ovat yleisiä viittauskohtia ja mahdollistavat organisaation energian suuntaamisen. Keskeisimmät määritettävät arvot ovat: Panostaminen yritys- tai laitosprojektiin Panostaminen yhteiseen projektiin Panostaminen henkilökohtaiseen kehitykseen Panostaminen yhteisöön Koska voimme määritellä strategisen suunnitelmamme? STRATEGINEN SUUNNITELMA: Nämä ovat avaintoiminnot, jotka yrityksen tulee suorittaa strategian toteuttamiseksi. Strateginen suunnitelma laaditaan sen jälkeen kun strategia on määritelty, mutta ennen kuin strategiaa aletaan toteuttaa käytännössä. Esimerkit: Terrassan kauppakamari Missio: Turvata Terrassan kauppakamariin kuuluvien yritysten etuja. Tarjota palveluja jotka vastaavat yritysten tarpeisiin ja kehittävät niiden kansainvälistä kilpailukykyä. Tarjota koulutusta sekä neuvontaa yritysjohtamiseen ja yrittäjyyteen. Visio: Saavuttaa maine dynaamisena organisaationa, jota arvostetaan sen panostuksesta yritysmaailmalle, ja jolla on toimintakapasiteettia. Että yritykset, hallitukset, taloustoimijat sekä suuri yleisö näkisivät sen alansa johtavana tekijänä viimeistään neljän vuoden kuluttua. Arvot: Oman ja muiden missioiden ymmärtäminen. Laadukkaan työn tekeminen. Asiakassuuntatuneisuus. Tiimityöskentely ja koordinaatiotapaamisiin osallistuminen. Panostus työympäristöön. Hyvän työympäristön edistäminen. Huonekaluyritys Missio: Tuottaa ja myydä laadukkaita ulkokalusteita. Visio: Tulla maan johtavaksi ulkokalusteiden myyjäksi ja aloittaa huonekalujen vienti kahteen Euroopan Unionin maahan seuraavan kolmen vuoden aikana. Arvot: Maailman metsien kunnioittaminen. Asiakassuuntautuneisuus. Monikulttuurisuus

13 Henkilöstöhallinto Nykyinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne vaatii organisaatioilta kykyä kohdata uusia liiketoiminnan ja henkilöstön haasteita. Nykyajan monitahoisessa maailmassa, jossa pääoma ja teknologia ovat maailmanlaajuisesti saatavilla, henkilöstöhallintotaidot ovat elintärkeitä. Meidän täytyy osata hyödyntää ihmisten mahdollisuuksia ja voimavaroja voidaksemme käyttää heitä kilpailuetuna. Yrityksen tavoitteiden ja henkilöstön kehitystavoitteiden keskinäistä riippuvuutta täytyy edistää ja ihmisiä täytyy ohjata kehittämään kriittisiä muuttujia, jotka määrittävät menestyksen ja heidän osallisuutensa liiketoiminnan projekteissa. Kilpailuhenkisessä ympäristössämme menestys riippuu ihmisten sitoutumisesta näihin tavoitteisiin. Yrityksen henkilöstöhallintoa voidaan arvioida tarkistamalla, onko yrityksellä seuraavia asioita ja toimintoja: Henkilöstön käsikirja uusille työntekijöille. Kirjallinen kuvaus työtehtävistä ja niihin liittyvistä vastuista. Jatkuva koulutussuunnitelma ja urasuunnitelma. Järjestelmä lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja säilyttämiseen. Sisäinen vuorovaikutusjärjestelmä. Vakiintunut palkkiokäytäntö

14 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Ovatko ihmiset tärkeitä yrityksen tavoitteiden saavuttamiselle? Jos ovat, niin millä tavoin? Kaikkien organisaatioiden menestyksen avain on henkilöstöresursseissa. Työntekijät tuovat yritykseen osaamisensa. Yrityksen kasvulle on tärkeää, että työntekijöitä kannustetaan kehittämään itseään ja taitojaan. Voimmeko edistää yrityksen tavoitteiden ja henkilöstön kehitystavoitteiden keskinäistä riippuvuussuhdetta? Ihanteellisen tuloksen saavuttaminen on kaikkien johtajien tavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysjohdon on tarjottava sellaiset organisationaaliset ja sosiaaliset olosuhteet, jotka mahdollistavat sen, että työntekijä tekee parhansa yrityksen eteen. Johtajien täytyy: Kuunnella aktiivisesti. Aktiivinen kuuntelu merkitsee sitä, että kuulija ymmärtää, tulkitsee ja arvioi kuulemaansa. Aktiivinen kuuntelutaito edistää henkilökohtaisia suhteita, sillä se vähentää konflikteja, vahvistaa yhteistyötä ja vaalii ymmärrystä. Ymmärtää muiden näkökulmia. Olla hyvä kommunikoija. Yksilöidä. Kaikki ovat erilaisia. Johdon täytyy sijoittaa aikaa työntekijöihin ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja etujaan, kuunnella heidän huoliaan ja myös toimia sen mukaan. Kehittää vahvuuksia. Jokaisen henkilön pitäisi saada työskennellä vahvuuksiensa eikä heikkouksiensa mukaan. Vahvistaa haluttua käytöstä. Hallita perusteellisesti suorituskykyä ja olla lähellä työntekijöitään. Antaa tunnustusta hyvästä työstä ja rakentavaa palautetta. Perustaa suhteet luottamukseen. Luottamus on voimavara, joka on vaikea saavuttaa, mutta helppo menettää. Kuinka yritys voi edistää yrittäjyysasennetta? Ihmiset organisaatiossa ovat kilpailukyvyn ja innovaatioiden perusta. Ilman yrittäjyysasennetta ei ole innovaatioita. Työympäristö. Ihmisten luovuus ja innovatiivisuus riippuvat tunneilmastosta. Epäsopiva johtajuustyyli aiheuttaa monia ongelmia koskien yrityksen suoritusta, asiakastyytyväisyyttä ja tuloksia. Kommunikaatio. Työntekijöiden on tärkeää tietää yrityksen missio, visio ja arvot, koska ne antavat työlle tarkoituksen. Jos työstä ei löydä tarkoitusta, katoaa toimintaenergia, joka syntyy tunteista. Ilman tunnetta ei ole toimintaa, eikä ilman toimintaa synny tuloksia. Osaamisen kehittäminen. Johtajien tulee nähdä organisaationsa kokonaisuus olennaisena osaamisena, ei niinkään vain liiketoimintayksikköinä. Tärkeitä ovat ne asenteet ja teknologia, jotka mahdollistavat asiakkaan palvelemisen. Kompetenssimallin käyttäminen henkilöstöhallinnossa. Kilpailukykyisimmissä yrityksissä on hyvin määritellyt kompetenssiprofiilit jokaiselle organisaation työtehtävälle. Näiden profiilien avulla työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tämä on kilpailukyvyn avainelementti. Kurinalaisuuden ja yksilöllisen vastuun kulttuuri. Perustuu vastuullisuuden kulttuuriin (tekosyitä ei hyväksytä) ja kurinalaisuuteen (työntekijät keskittyvät siihen, mikä on parasta yritykselle). Johdonmukaisuus liiketoimintamallin ja tekniikan välillä. On hyvin tärkeää tarjota työntekijöille teknologia, jota he tarvitsevat yrityksen liiketoimintamallin toteuttamiseksi. Teknologia ei tarkoita vain elektronisia laitteita, vaan myös tietoa. Koulutus ja kommunikaatio ovatkin kilpailukyvyn avaintekijöitä. Miten yrityksen henkilöstöhallintoa voidaan arvioida? Tarkistamalla, onko yrityksellä: Henkilöstön käsikirja uusille työntekijöille. Kirjallinen kuvaus työtehtävistä ja niihin liittyvistä vastuista. Jatkuva koulutussuunnitelma ja urasuunnitelma. Järjestelmä lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja säilyttämiseen. Sisäinen vuorovaikutusjärjestelmä. Vakiintunut palkkiokäytäntö

15 Talous Ennen taloudellisten päätösten tekemistä täytyy saada ja analysoida tietoa yrityksen taloustilanteesta. Analyysin perusteella voidaan laatia toimintasuunnitelmia tarkoituksena taata yrityksen taloudellinen toimivuus ja optimoida sen kannattavuus. Hyvä taloustilanne on epäilemättä aina olennainen liiketoimintaprojektin kestävyyden kannalta, mutta aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten on tärkeä tuntea taloustilanteensa ja seurata taloudellisten tunnuslukujensa kehitystä, koska siten ne voivat määrittää tavoitteensa yrityksen sijoituskyvyn perusteella ja selvittää tarvittavat rahoituskanavat. Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyn avulla yritys voi saada eniten irti käytettävissä olevista resursseista ja analysoida toimintojensa taloudellista vaikutusta. Tunnuslukujen avulla yritysten täytyy myös pystyä selvittämään, missä määrin päätökset tehdään objektiivisen tiedon perusteella. Useimmilla yrityksillä on vain perustiedot talousasioistaan, kuten kirjanpito, joka täyttää yrityksen kirjanpitovelvoitteet.tällaiset yritykset eivät tiedosta hyvän johtamistyökalun mahdollisuuksia. Talousvaikeudet ovat merkki yritykseen vaikuttavista perusteellisemmista ongelmista. Usein ne ovat seurausta kelvottomasta strategiasta, huonosti määritellystä myyntipolitiikasta tai innovaatio- tai henkilöstöhallinnon puutteesta, jotka kaikki heikentävät yrityksen tehokkuutta. Parannettu päätöksenteko talousasioissa voi näkyä ihanteellisina liiketuloksina. Yrityksen taloustilanteen analysoimiseen tarvitaan vähintään seuraavia tietoja: Tuloslaskelma jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle Yrityksellä täytyy olla jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle tuloslaskelma, joka näyttää niiden kannattavuuden ja mahdollistaa päätöksenteon tarkkojen, objektiivisten tietojen perusteella. TULOSLASKELMA Raportti yrityksen taloudellisesta tuloksesta, joka sisältää tulojen ja menojen erittelyn. Se analysoi jokaisen haaran voiton tulojen ja menojen perusteella. Jokaisella tuotelinjalla tai tuotantokeskuksella on oma tuloslaskelmansa, joka määrittää niiden kannattavuuden. Kassanhallinnan mittaristo Kassanhallinnan mittariston avulla yritys voi nähdä kassavirtansa sekä ihanteelliset maksu- ja perintäjaksonsa. KASSANHALLINNAN MITTARISTO Tämän työkalun avulla voidaan määrittää yrityksen lyhytaikainen maksuvalmius (enintään vuoden ajalta). Se sisältää kaikki yhden ajanjakson maksut ja saatavat, jotta voidaan analysoida, kyetäänkö kaikista maksuvelvoitteista suoriutumaan ja ottaamaan kaikki irti perintäjaksoista. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeä käyttää lyhyttä ajanjaksoa, sillä mitä pidempi jakso, sitä vaikeampi on saada mahdollisimman luotettava analyysi

16 Laskutuksen ja kirjanpidon hallintaohjelma Yrityksellä on tärkeä olla tarpeiden mukaan muunneltu hallintaohjelma, joka auttaa hallitsemaan laskutusta ja kirjanpitoa ja saamaan perustietoja yrityksen analysoimiseen talousnäkökulmasta. Tämän osion tärkein asia on kiinnittää huomiota siihen, että jotkin yritykset toimivat ilman olennaisimpia hallintatyökaluja kuten tuloslaskelman säännöllistä valmistelua tai taseen laatimista, joilla voidaan analysoida käteiset varat ja yrityksen rahoitus. Hallintatyökalujen avulla voidaan ymmärtää taloustilannetta ja tehdä päätöksiä. Ristiriitana on, että vaikka monilla yrityksillä on kirjanpidon hallintaohjelmia, useimmat eivät ota niistä irti sitä tietoa, jota tarvitaan taloudellisen kehityksen ymmärtämiseen ja päätöksentekoon. Taloudelliset tunnusluvut mittaristossa Yritysten tulee määrittää mittaristoon suhdeluvut, joiden avulla ne voivat hallita yrityksen talouden avainkohtia. Yleisiä lukuja ovat: maksuvalmius, velat, pääoman kiertonopeus, suorituskyky (esimerkiksi myyntivoitto) jne. SCORECARD-MITTARISTO Tämä on hallintatyökalu, jonka avulla saadaan tietoa yrityksen perustunnusluvuista, toisin sanoen johtaja voi sen avulla tarkastella kaikkia toiminnan osa-alueita. Jos kyseessä on tasapainotettu mittaristo (balanced scorecard), sen avulla voidaan myös tarkkailla sopivuutta yrityksen strategisiin tavoitteisiin nähden ja kehityksestä riippuen tehdä tulevaisuuden päätöksiä. Yksi syy siihen on, että pienet yritykset yleensä ulkoistavat kirjanpidonhallinnan alihankkijoille, joiden palvelut rajoittuvat vuosittaisen veroilmoituksen laatimiseen, eivätkä ne sisällä liiketoiminnan kehityksen analyysia. Siitä voidaan päätellä, että monissa tapauksissa päätökset tehdään vaiston varassa eikä objektiivisen tiedon perusteella, koska johtajat syventyvät yrityksen päivittäiseen pyörittämiseen. Se lisää päätöksenteon riskejä, joiden takia tehdään paljon virheitä. Kun yrityksellä on taloudenhallintatyökaluja, sen toiminnan kannattavuus voi parantua merkittävästi. Käyttöpääoman hallintatyökalu Työkalu, jolla tarkkaillaan käytettävissä olevaa käyttöpääomaa ja joka helpottaa päätöksiä omaisuuden ostosta ja myynnistä, rahoitusehdoista ja lainojen uudelleenjärjestelyistä. Kun yritykset eivät tiedä, kuinka paljon käyttöpääomaa on käytettävissä, ne eivät myöskään tiedä todellista taloudellista asemaansa. Siksi ne eivät voi hyödyntää sijoituksiaan tai ennakoida tulevia talousvaikeuksia. Hallintatyökalun avulla ne voivat ennakoida tulevia ongelmia ja tehdä päätöksiä niiltä välttyäkseen. KÄYTTÖPÄÄOMA Tämä on ero vaihto-omaisuuden ja vieraan pääoman välillä. Toisin sanoen ero yrityksen oman pääoman tai omaisuuden (esimerkiksi varasto, tuotannossa olevat tuotteet, asiakkaiden maksuvelat, käytettävissä oleva saldo jne.) sekä vuoden sisällä maksettavien velkojen välillä (kuten esimerkiksi tavarantoimittajat, ostovelat, etumaksut asiakkailta, verot, sosiaaliturva jne.) 30 31

17 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Miksi taloudelliset tunnusluvut ovat tärkeitä päätöksenteossa? Yrityksen taloudellisen tilanteen analyysin perusteella voidaan laatia toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on taata yrityksen taloudellinen toimivuus ja optimoida sen kannattavuus. Miten voimme analysoida erilaisten toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia? Voimme analysoida erilaisten toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia, jos meillä on tietoja taloudesta. Yrityksen taloustilanteen analysoimiseen tarvitaan vähintään seuraavia tietoja: Tuloslaskelma jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle. Kassanhallinnan mittaristo. Taloudelliset tunnusluvut mittaristossa. Käyttöpääoman hallintatyökalu. Laskutuksen ja kirjanpidon hallintaohjelma. Mitkä ovat jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle laadittujen tuloslaskelmien edut? Tuloslaskelmat osoittavat kannattavuuden ja mahdollistavat tarkkoihin ja objektiivisiin tietoihin perustuvan päätöksenteon. Esimerkki: Ilmanvaihtojärjestelmiä asentava ja huoltava yritys, jonka asiakkaina on sekä yrityksiä että kotitalouksia. Hinta on sama molemmille asiakkaille. Alun perin yrityksellä on vain yksi tuloslaskelma. Jos yrityksellä olisi tuloslaskelmat molemmille palvelukanaville, se näkisi, että toinen palvelulinjoista tuottaa tappiota. Esimerkki: Herkkumyymäläketju. Eräs vaihtoehto on, että kaikkien myymälöiden myynnit yhdistetään ja vähennetään niistä kulut, jotta nähdään tuotto. Toinen vaihtoehto on tehdä erillinen tuloslaskelma jokaiselle myymälälle. Tämä menetelmä näyttää, mitkä myymälät eivät ole kannattavia, jolloin voidaan tehdä tarvittavia ratkaisuja. Mitkä ovat tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja mittaristossa? Yleisimmät ovat: maksuvalmius, velat, pääoman kiertonopeus, suorituskyky (esimerkiksi myyntivoitto) jne

18 Myynti ja markkinointi Ympäristössämme on tapahtunut suuri muutos, johon yritysten täytyy mukautua. Se täytyy ottaa huomioon, kun tehdään päätöksiä tuotteiden ja palvelujen asettamisesta markkinoille. Enää ei riitä, että tehdään erillisiä päätöksiä, jotka eivät ole osa hyvin suunniteltua ja määriteltyä markkinastrategiaa. Strategiaa tarvitaan yhtenäisen ja vahvan liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksen on tärkeä tuntea asiakkaansa ja olla selvillä markkinasegmentistä, johon se haluaa vedota. Yritysten täytyy pystyä luomaan vaikutelma, joka saa niiden tuotteet erottumaan asiakkaiden mielissä. Jotta voitaisiin määrittää asiakkaat ja yrityksen tavoittelema asema, täytyy ensin analysoida ja ymmärtää sen markkinat. Nykyisessä ympäristössä strategia, joka ei keskity haluttuun tavoitteeseen eikä sulje pois toissijaisia markkinoita, on ajan mittaan kannattamaton, koska yritysten resurssit ovat rajalliset. Siksi toiminta täytyy suunnata tarkasti valituille markkinasegmenteille. Yritysten on luotava tuotteilleen ja palveluilleen kilpailuetu. Toisin sanoen niiden täytyy tarjota asiakkailleen jonkinlaista havaittavaa lisäarvoa, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida omiin tuotteisiinsa tai palveluihinsa. Kun puhutaan kilpailueduista, niihin sisältyy myös yrityksen toiminnan suuntaaminen kohti asiakkaan todellisia tarpeita eikä kohti organisaation tarpeita. Kun yrityksen asema on päätetty, täytyy laatia myyntistrategia, jonka avulla lisätään tietoisuutta tuotteista, perustetaan ja vahvistetaan tärkeitä myyntitiimejä ja päätetään jakelukanavat. On tärkeä muistaa, että yritykset, jotka ovat saaneet tuotteilleen tai palveluilleen kilpailuedun, eivät ole tehneet sitä sattumalta vaan yrityksen sisäisen prosessin tuloksena. Yrityksellä täytyy olla markkinointisuunnitelma, myyntisuunnitelma ja perusteellinen asiakasluokittelu, jonka avulla voidaan päättää, keihin myyntitoiminta keskitetään ja keillä ei ole sopivaa profiilia

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu

Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu Alkavan yrittäjän haasteet ja ongelmat keskiössä liiketoimintasuunnitelmalähtöinen tarkastelu MOTTO Liiketoimintasuunnitelma - jotta ei puuttuisi liikettä, toimintaa ja suunnitelmaa elin- ja kasvukelpoisen

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT STRATEGIAN TOTEUTTAJAT Keitä he ovat? Saku Mantere TieVie 29.10.2004 Onko strategian toteuttaminen Ennalta laaditun strategisen suunnitelman tarkkaa toteuttamista? Johto suunnittelee, keskijohto käskyttää,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot