BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES"

Transkriptio

1 BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3

3 thinkkit Kuka työkalun on kehittänyt? Tämän käsikirjan on suunnitellut ja kehittänyt Terrassan kauppa- ja teollisuuskamari yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, joilla on kokemusta yrityshallinnon ohjauksesta mikroyrityksissä sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Miksi tämä työkalu kehitettiin? Yrityksen koko vaikuttaa usein sen kasvuun, ja suurin osa Espanjan Katalonian yrityksistä on pieniä ja keskisuuria. Jotta yritykset voisivat pärjätä yltyvässä kilpailussa, Terrassan kauppakamari kehitti kattavan parannussuunnitelman edistääkseen pk-yritysten liiketoimintaprojekteja kasvuvaiheessa ja auttaakseen niitä pääsemään tämän vaiheen ohi. Mikro- ja pienillä yrityksillä on ollut suuria vaikeuksia kilpailla jatkuvasti kehittyvillä globalisoituneilla markkinoilla. Kun yritys on suuren vaivannäön jälkeen päässyt markkinoille, tullaan yleensä kriittiseen johtamistilanteeseen, joka on olennainen yrityksen tulevaisuuden kannalta. Yrityksen täytyy kehittää liiketoimintaansa voidakseen kasvaa ja vahvistua. Johtamiskäytännöt, suunnittelu ja globaali näkemys ovat avainasemassa, kun edessä on kasvukausi. Tämä käsikirja kehitettiin kokemuksesta, jota saatiin yli viidenkymmenen pienen yrityksen konsultoinnista ja koulutuksesta. Se sisältää ajatuksia pienten yritysten elinoloista kasvuvaiheessa ja hyvän liikkeenjohdon tärkeydestä, ja tarjoaa myös perustyökaluja sisältävän oppaan, josta voi olla paljon hyötyä. Tällä julkaisullaan kauppakamari haluaa vaikuttaa työnantajien pätevyyteen, kannustaa ajattelemaan ja tarjota tehokkaita johtamisen apuvälineitä. Organisaatio Terrassan kauppa- ja teollisuuskamari Lyhyt kuvaus toiminnasta Terrassan kauppa- ja teollisuuskamari kuuluu 88 espanjalaiskamarin verkostoon ja on yksi Katalonian tärkeimmistä kamareista jäsenmäärän ja alueen taloudellisen merkityksen perusteella. Ammattimainen tiimimme koostuu 50 pätevästä ja kokeneesta asiantuntijasta, jotka ovat erikoistuneet eri aloihin. Tämä dynaaminen tiimi tekee läheistä yhteistyötä oman verkostomme kanssa, johon kuuluu 80 kokenutta freelance-ammattilaista, kuten kouluttajia ja konsultteja.olemme kehittäneet kolme osaamisaluetta, joissa meillä on omat menestyksekkäät ohjelmamme: pk-yritysten kansainvälistyminen, johtamiskoulutus ja aloitusneuvonta. Kenelle tämä työkalu on kehitetty? Työkalu on kehitetty selittämään liikkeenjohdon peruskäsitteitä kaikille työnantajille, jotka perustavat yrityksen ilman erityistä liikkeenjohdon koulutusta. Miten tätä työkalua pitäisi käyttää? Tämän työkalun tarkoitus on tarjota tukea yritysten koulutus- ja konsultointivaiheisiin. Pyrkimyksenä oli kehittää yksinkertainen väline, jonka avulla omistajat ja johtajat voivat miettiä yrityksen parannettavia osa-alueita, jotta yritys voi kasvaa ja vahvistua. Työkalu on tarkoitettu johdannoksi eri osa-alueista, joita käsitellään yritysten koulutuksessa ja muistuttamaan yrityksiä avainkohdista, jotka toisinaan pääsevät unohtumaan päivittäisessä toiminnassa. Yhteystiedot Nimi Business Advice and Development Department Osoite (katu + numero) C/ Blasco de Garay Postinumero + kaupunki 08224, Terrassa Maa Espanja Puhelin (+34) Faksi (+34) Sähköposti Internetosoite 4 5

4 JOHDANTO Kenelle käsikirja on tarkoitettu? Kun käsikirjaa kirjoitettiin, tavoitteena oli kehittää hyödyllinen, käytännöllinen ja helppokäyttöinen työkalu käyttämällä johtamisen peruskäsitteitä. Perimmäisenä tavoitteena oli se, että yritykset vakiinnuttaisivat kirjassa esitellyt käytännöt osaksi toimintaansa. Käsikirja ei tarjoa yleisiä ratkaisuja, jotka sopivat sellaisenaan kaikille yrityksille. Jokaisen johtajan täytyy löytää omalle yritykselleen sopivat menetelmät toteuttaakseen kirjan oppeja käytännössä. Joskus tähän tarvitaan konsultin tukea. Tämän työkalun tehokkaaseen käyttöön tarvitaan jonkin verran kokemusta strategisesta ajattelusta ja johtamistyöstä. Käsikirjassa esiintyvät kysymykset ja neuvot voivat vaikuttaa helpoilta, mutta vastaukset ja ohjeiden toteuttaminen eivät välttämättä ole sellaisia. Tätä kirjaa voi käyttää esimerkiksi työpajassa, jossa osallistujat käyttävät työkaluun kuuluvia kortteja jakaakseen kokemuksiaan ja mielipiteitään johtamisen eri puolista. Työpajaan voi osallistua yhden yrityksen henkilökuntaa, tai eri yritysten johtajia. Molemmissa tapauksissa tulokset ovat olleet hyviä. Kun saman yrityksen työntekijät kohtaavat, he tiedostavat olevansa kaikki osa samaa arvoketjua, ja että yhden osaston tekemät päätökset voivat vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Tällä tavoin koko ryhmä tulee vahvemmaksi. Kun taas eri yritysten johtajat osallistuvat työpajaan, he käsittävät, että riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta, yritykset kohtaavat samoja ongelmia ja voivat soveltaa samoja ratkaisuja. Kirjaa voi käyttää myös yksilöllisessä neuvonnassa, jossa konsultti ja yritysjohtaja voivat käydä läpi yrityksen tilannetta. 6 7

5 TAPAUSESIMERKIT ESIMERKKI 1 Työpajaan osallistui yksitoista pk-yrityksen johtajaa eri toimialoilta. Osallistujat arvostivat positiivisia vuorovaikutusprosesseja, joita työpajassa käytettiin. Näihin sisältyi hallinnon peruskäsitteiden kertaaminen sekä ongelmien jakaminen ja ratkaisujen etsiminen keskustelemalla. Tässä tapauksessa konsultin rooli oli synnyttää keskustelua ja esitellä näkökulmia, joiden avulla voitiin paremmin ymmärtää johtamisen peruskäsitteitä. ESIMERKKI 2 Yritysjohtaja ja konsultti tapasivat kasvokkain. Tapaamisen aikana käsikirjan eri kohtia otettiin keskustelunaiheiksi. Konsultti selitti käsitteet ja sovitti ne yrityksen tilanteeseen. Johtaja huomasi myöhemmin, että tapaamisen jälkeen hän katseli yritystään eri silmin. 8 9

6 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Kenelle käsikirja on tarkoitettu Tapausesimerkit Hyvät toimintatavat Yrityksen johdon avainideat ja työkalut Strategia Henkilöstöhallinto Talous Myynti ja markkinointi Innovaatiot Tasapainotettu mittaristo: pk-yritysten johdon hallintatyökalu Vertailumallit ja 12 yrityksen menestyksen avaintekijää Johtopäätökset

7 Hyvät toimintatavat 12 13

8 Yrityksen johdon avainideat ja työkalut Jotta pk-yritystä voitaisiin johtaa tehokkaasti, täytyy ottaa huomioon seuraavat viisi avainaluetta:: STRATEGIA Tavoitteet Toimintasuunnitelmat Strategia Henkilöstöhallinto Talous Myynti ja markkinointi Innovaatiot Nämä viisi avainaluetta on valittu, koska ne ovat olennaisia, ristiinleikkaavia ja yhteisiä kaikille yrityksille. Muitakin liiketoiminnan alueita tulee ottaa huomioon, kuten hankintojen hallinta, laadunhallinta, logistiikka, toiminta, ympäristö ja tilojenhallinta, jotka kaikki ovat hyvin tärkeitä, mutta mielestämme niitä tulisi lähestyä vasta kun nämä viisi avainaluetta ovat hallussa ja hyvin johdettuja. JOHTAJUUS Johtamistaidot Tiimien jakaminen ja johtaminen Lisäksi tasapainotettu mittaristo eli balanced scorecard -seurantamalli on tarpeellinen yrityksen pääjohtamisalueiden oikeanlaisessa hallitsemisessa. TALOUS HENKILÖSTÖHALLINTO MYYNTI JA MARKKINOINTI INNOVAATIOT balanced scorecard 14 15

9 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Mitkä ovat yrityksen kolme tärkeintä tukipylvästä? Miksi? Strategian määrittelyn jälkeen kolme tärkeintä yrityksen tukipylvästä ovat talous, henkilöstöjohtaminen sekä myynti ja markkinointi. Miten johtajuus voi vaikuttaa ihmisiin? Johtajalla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus, mikä riippuu johtajuustyylistä. Talous: Yrityksen talous on elintärkeää yritystoiminnan pitkäjänteisyydelle. Lisäksi kannattavuus on liiketoiminnan päätavoite. Epäsopiva johtajuustyyli aiheuttaa monia ongelmia liittyen suoritukseen, asiakastyytyväisyyteen ja tuloksiin. Johtajuus- ja kommunikaatiotavat kattavat yli 50% työympäristöstä. Henkilöstö: Kaikkien organisaatioiden menestyksen avain piilee henkilöstöresursseissa. Yksi parhaita tapoja yritystoiminnan kasvattamiseksi on lisätä työntekijöiden osallisuutta. Hyvä johtaja tunnistaa alaistensa potentiaalin ja auttaa heitä kehittämään taitojaan ja kannustaa heitä toimimaan yrityksen parhaaksi. Myynti ja Markkinointi: Ihmiset ovat organisaation kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden perusta. Ilman yrittäjämäistä asennetta ei ole innovaatioita. Asiakkaat ovat yrityksen olemassaolon edellytys. Ilman asiakkaita ei ole liiketoimintaa. Siksi yrityksen on tärkeää tuntea asiakkaansa ja olla selvillä markkinasegmentistä, johon se haluaa vedota. Yrityksen täytyy pystyä luomaan asiakkaille mielikuva, joka saa sen tuotteet erottumaan muiden yritysten tuotteista. Osaatko määritellä strategian? Strategia on yrityksen päätösmalli, joka määrittää ja paljastaa sen tavoitteet, pyrkimykset ja päämärät, tuottaa tärkeimmät menettelytavat ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittää liiketoiminta-alan, jota yritys tavoittelee. Miten voimme johtaa innovaatioita koko yrityksessä tai itsenäisessä osastossa? Innovaatiot kuuluvat yrityksen perusstrategiaan. Siksi jokaisen yrityksessä työskentelevän pitäisi innovoida omalla toimintaaluellaan. Tämä on uutta yrityskulttuuria. Yritysten tulisi nimittää innovaatiojohtaja, edes osa-aikainen, koordinoimaan ja pyörittämään kaikkia siihen liittyviä toimintoja: mihin suuntaan yrityksen sektori kehittyy, mikä on uutta, miten hallita organisaation tietotaitoa, miten hallita innovaatioprojekteja ja miten edistää uusien ideoiden syntyä koko organisaatiossa. Mikä on tasapainotetun mittariston (balanced scorecard) tavoite? Tasapainotettu mittaristo on työkalu, joka sisältää tunnusluvut yrityksen tärkeimpien johtamisalueiden hallitsemiseen. Tavoitteena on saada hyödyllistä tietoa, joka on määritelty, jäsennelty ja helppo paikantaa, jotta sitä voidaan analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa

10 Strategia Sana strategia liittyy sanoihin voitto ja menestys, joten sen tulee olla läheisesti yhteydessä myös sanaan yritys. Tämä voidaan tulkita siten, että voidakseen menestyä ja vahvistua ajan mittaan, yrityksellä täytyy olla hyvin määritelty strategia. STRATEGIA Strategia on kaava tai malli, joka yhdistää yrityksen päätavoitteet, käytännöt ja toimintajärjestykset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hyvin muotoiltu strategia auttaa järjestämään ja kohdentamaan yrityksen resurssit ainutlaatuiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi asenteeksi, joka perustuu yrityksen sisäisiin kykyihin ja puutteisiin, ennakoituihin ympäristön muutoksiin sekä älykkäiden vastustajien niistä johtuviin siirtoihin. VISIO Tämä on kuva, jollaisena yritys näkee itsensä tulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Se ilmaisee haluttua suuntaa, johon yritys tähtää. Se on yrityksen päätavoite. ARVOT Ne ovat yrityksen perusta. Ne hallitsevat organisaation henkilöiden käyttäytymistä joka tilanteessa James Brian Quinn, Strategies for Change: Logical Incrementalism, Strategia on yrityksen päätösmalli, joka määrittää ja paljastaa sen tavoitteet, pyrkimykset ja päämärät, tuottaa tärkeimmät menettelytavat ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määrittää liiketoiminta-alan, jota yritys tavoittelee. Kenneth Andrews, The Concept of Corporate Strategy, 1971 Yrityksen on tärkeä määrittää ensin missionsa, visionsa ja arvonsa. Ne määrittävät yrityksen liiketoimintakulttuurin. MISSIO LIIKETOIMINTAKULTTUURI Tämä on sarja uskomuksia ja arvoja, jotka määrittävät, miten me käyttäydymme liikeorganisaatiossa ja suhteessa meitä ympäröivään maailmaan. Liiketoimintakulttuuri määrittää tavan, jolla reagoimme eri tilanteisiin tai ongelmiin, joita yritys saattaa kohdata. Kulttuurin tulisi määrittää suunta ja välittää tämä koko organisaatioon, jotta kaikki sisäistävät ja omaksuvat sen. Yrityksen olisi hyvä laatia liiketoimintakulttuurinsa, strategiasuunnitelmansa ja markkinointisuunnitelmansa kirjallisesti. Nämä työkalut määrittävät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteemme, miten aiomme saavuttaa ne ja millaisena näemme yrityksemme pitkällä aikavälillä. Tämä on yrityksen olemassaolon tarkoitus, toisin sanoen ne aikeet, jotka oikeuttavat sen olemassaolon. Missio määrittää toiminta-alueen, jolla yritys kilpailee. STRATEGINEN SUUNNITELMA Tämä on sarja avaintoimintoja, jotka yrityksen tulee suorittaa tarkoituksenaan strategian toteuttaminen

11 LIIKETOIMINTAKULTTUURI MISSIO VISIO STRATEGINEN SUUNNITELMA ARVOT MARKKINOINTISUUNNITELMA Tämä on sarja toimintoja, jotka kertovat, miten voimme saavuttaa määrittelemämme keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet. On myös suositeltavaa, että johtaja saa liikkeenjohdon ja tiimijohdon koulutusta. Useimmissa pk-yrityksissä johtajilla ei ole koulutusta johtajuustehtävien ammattimaiseen suorittamiseen

12 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Kenen pitäisi suunnitella yrityksen liiketoimintakulttuuri? LIIKETOIMINTAKULTTUURI: Se osoittaa organisaation liiketoimintatyylin. Organisaation kulttuuri on sen arvojen summa.yrityksen johdon on määriteltävä yrityksen kulttuuri, koska se on osa strategiaa. Arvot ja kulttuuri tulisi arvioida säännöllisesti yrityksen strategian uudelleenarvioimiseksi. Miksi on tärkeää määritellä yrityksen strategia? Mikäli yritys haluaa menestyä ja vakiinnuttaa asemansa, sillä täytyy olla hyvin määritelty strategia. Strategia on malli tai suunnitelma, joka yhdistää organisaation päätavoitteet, käytännöt ja toimintamallit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hyvin muotoiltu strategia auttaa jäsentämään ja kohdentamaan yrityksen resurssit ainutlaatuiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi asenteeksi, joka perustuu yrityksen sisäisiin kykyihin ja puutteisiin, ennakoituihin ympäristön muutoksiin sekä älykkäiden vastustajien niistä johtuviin siirtoihin. Voitko määritellä organisaation mission, vision ja arvot? MISSIO: Tämä on yrityksen olemassaolon syy, toisin sanoen ne aikeet, oikeuttavat sen olemassaolon. Missio määrittää toimintaalueen, jolla yritys kilpailee. Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa yhteiskunnalle? Mitkä ovat yrityksen erityisnäkökohdat ja kilpailuedut? (Kilpailuetu: Se, mikä erottaa meidät kilpailijoista. Minkä asiakkaat tunnistavat ja mitä he arvostavat, ja joka pysyy ajan myötä. Mitä kilpailijat eivät pysty helposti kopioimaan.) VISIO: Tämä on kuva siitä, jollaisena yritys näkee itsensä tulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Se ilmaisee halutun suunnan, johon yritys tähtää. Se on organisaation päätavoite. Mitä yritys on nyt? Mitä minä olen tällä hetkellä? Mitä haluan olla ja mihin haluan päästä kolmen vuoden sisällä? ARVOT: Nämä ovat organisaation perusta. Ne hallitsevat organisaatossa työskentelevien ihmisten käyttäytymistä joka tilanteessa. Jokaiselle yrityksellä on arvot, jotka voivat olla joskus myös tiedostamattomia. On hyvä kirjoittaa ne ylös. Arvot ovat yleisiä viittauskohtia ja mahdollistavat organisaation energian suuntaamisen. Keskeisimmät määritettävät arvot ovat: Panostaminen yritys- tai laitosprojektiin Panostaminen yhteiseen projektiin Panostaminen henkilökohtaiseen kehitykseen Panostaminen yhteisöön Koska voimme määritellä strategisen suunnitelmamme? STRATEGINEN SUUNNITELMA: Nämä ovat avaintoiminnot, jotka yrityksen tulee suorittaa strategian toteuttamiseksi. Strateginen suunnitelma laaditaan sen jälkeen kun strategia on määritelty, mutta ennen kuin strategiaa aletaan toteuttaa käytännössä. Esimerkit: Terrassan kauppakamari Missio: Turvata Terrassan kauppakamariin kuuluvien yritysten etuja. Tarjota palveluja jotka vastaavat yritysten tarpeisiin ja kehittävät niiden kansainvälistä kilpailukykyä. Tarjota koulutusta sekä neuvontaa yritysjohtamiseen ja yrittäjyyteen. Visio: Saavuttaa maine dynaamisena organisaationa, jota arvostetaan sen panostuksesta yritysmaailmalle, ja jolla on toimintakapasiteettia. Että yritykset, hallitukset, taloustoimijat sekä suuri yleisö näkisivät sen alansa johtavana tekijänä viimeistään neljän vuoden kuluttua. Arvot: Oman ja muiden missioiden ymmärtäminen. Laadukkaan työn tekeminen. Asiakassuuntatuneisuus. Tiimityöskentely ja koordinaatiotapaamisiin osallistuminen. Panostus työympäristöön. Hyvän työympäristön edistäminen. Huonekaluyritys Missio: Tuottaa ja myydä laadukkaita ulkokalusteita. Visio: Tulla maan johtavaksi ulkokalusteiden myyjäksi ja aloittaa huonekalujen vienti kahteen Euroopan Unionin maahan seuraavan kolmen vuoden aikana. Arvot: Maailman metsien kunnioittaminen. Asiakassuuntautuneisuus. Monikulttuurisuus

13 Henkilöstöhallinto Nykyinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne vaatii organisaatioilta kykyä kohdata uusia liiketoiminnan ja henkilöstön haasteita. Nykyajan monitahoisessa maailmassa, jossa pääoma ja teknologia ovat maailmanlaajuisesti saatavilla, henkilöstöhallintotaidot ovat elintärkeitä. Meidän täytyy osata hyödyntää ihmisten mahdollisuuksia ja voimavaroja voidaksemme käyttää heitä kilpailuetuna. Yrityksen tavoitteiden ja henkilöstön kehitystavoitteiden keskinäistä riippuvuutta täytyy edistää ja ihmisiä täytyy ohjata kehittämään kriittisiä muuttujia, jotka määrittävät menestyksen ja heidän osallisuutensa liiketoiminnan projekteissa. Kilpailuhenkisessä ympäristössämme menestys riippuu ihmisten sitoutumisesta näihin tavoitteisiin. Yrityksen henkilöstöhallintoa voidaan arvioida tarkistamalla, onko yrityksellä seuraavia asioita ja toimintoja: Henkilöstön käsikirja uusille työntekijöille. Kirjallinen kuvaus työtehtävistä ja niihin liittyvistä vastuista. Jatkuva koulutussuunnitelma ja urasuunnitelma. Järjestelmä lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja säilyttämiseen. Sisäinen vuorovaikutusjärjestelmä. Vakiintunut palkkiokäytäntö

14 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Ovatko ihmiset tärkeitä yrityksen tavoitteiden saavuttamiselle? Jos ovat, niin millä tavoin? Kaikkien organisaatioiden menestyksen avain on henkilöstöresursseissa. Työntekijät tuovat yritykseen osaamisensa. Yrityksen kasvulle on tärkeää, että työntekijöitä kannustetaan kehittämään itseään ja taitojaan. Voimmeko edistää yrityksen tavoitteiden ja henkilöstön kehitystavoitteiden keskinäistä riippuvuussuhdetta? Ihanteellisen tuloksen saavuttaminen on kaikkien johtajien tavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysjohdon on tarjottava sellaiset organisationaaliset ja sosiaaliset olosuhteet, jotka mahdollistavat sen, että työntekijä tekee parhansa yrityksen eteen. Johtajien täytyy: Kuunnella aktiivisesti. Aktiivinen kuuntelu merkitsee sitä, että kuulija ymmärtää, tulkitsee ja arvioi kuulemaansa. Aktiivinen kuuntelutaito edistää henkilökohtaisia suhteita, sillä se vähentää konflikteja, vahvistaa yhteistyötä ja vaalii ymmärrystä. Ymmärtää muiden näkökulmia. Olla hyvä kommunikoija. Yksilöidä. Kaikki ovat erilaisia. Johdon täytyy sijoittaa aikaa työntekijöihin ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja etujaan, kuunnella heidän huoliaan ja myös toimia sen mukaan. Kehittää vahvuuksia. Jokaisen henkilön pitäisi saada työskennellä vahvuuksiensa eikä heikkouksiensa mukaan. Vahvistaa haluttua käytöstä. Hallita perusteellisesti suorituskykyä ja olla lähellä työntekijöitään. Antaa tunnustusta hyvästä työstä ja rakentavaa palautetta. Perustaa suhteet luottamukseen. Luottamus on voimavara, joka on vaikea saavuttaa, mutta helppo menettää. Kuinka yritys voi edistää yrittäjyysasennetta? Ihmiset organisaatiossa ovat kilpailukyvyn ja innovaatioiden perusta. Ilman yrittäjyysasennetta ei ole innovaatioita. Työympäristö. Ihmisten luovuus ja innovatiivisuus riippuvat tunneilmastosta. Epäsopiva johtajuustyyli aiheuttaa monia ongelmia koskien yrityksen suoritusta, asiakastyytyväisyyttä ja tuloksia. Kommunikaatio. Työntekijöiden on tärkeää tietää yrityksen missio, visio ja arvot, koska ne antavat työlle tarkoituksen. Jos työstä ei löydä tarkoitusta, katoaa toimintaenergia, joka syntyy tunteista. Ilman tunnetta ei ole toimintaa, eikä ilman toimintaa synny tuloksia. Osaamisen kehittäminen. Johtajien tulee nähdä organisaationsa kokonaisuus olennaisena osaamisena, ei niinkään vain liiketoimintayksikköinä. Tärkeitä ovat ne asenteet ja teknologia, jotka mahdollistavat asiakkaan palvelemisen. Kompetenssimallin käyttäminen henkilöstöhallinnossa. Kilpailukykyisimmissä yrityksissä on hyvin määritellyt kompetenssiprofiilit jokaiselle organisaation työtehtävälle. Näiden profiilien avulla työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tämä on kilpailukyvyn avainelementti. Kurinalaisuuden ja yksilöllisen vastuun kulttuuri. Perustuu vastuullisuuden kulttuuriin (tekosyitä ei hyväksytä) ja kurinalaisuuteen (työntekijät keskittyvät siihen, mikä on parasta yritykselle). Johdonmukaisuus liiketoimintamallin ja tekniikan välillä. On hyvin tärkeää tarjota työntekijöille teknologia, jota he tarvitsevat yrityksen liiketoimintamallin toteuttamiseksi. Teknologia ei tarkoita vain elektronisia laitteita, vaan myös tietoa. Koulutus ja kommunikaatio ovatkin kilpailukyvyn avaintekijöitä. Miten yrityksen henkilöstöhallintoa voidaan arvioida? Tarkistamalla, onko yrityksellä: Henkilöstön käsikirja uusille työntekijöille. Kirjallinen kuvaus työtehtävistä ja niihin liittyvistä vastuista. Jatkuva koulutussuunnitelma ja urasuunnitelma. Järjestelmä lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja säilyttämiseen. Sisäinen vuorovaikutusjärjestelmä. Vakiintunut palkkiokäytäntö

15 Talous Ennen taloudellisten päätösten tekemistä täytyy saada ja analysoida tietoa yrityksen taloustilanteesta. Analyysin perusteella voidaan laatia toimintasuunnitelmia tarkoituksena taata yrityksen taloudellinen toimivuus ja optimoida sen kannattavuus. Hyvä taloustilanne on epäilemättä aina olennainen liiketoimintaprojektin kestävyyden kannalta, mutta aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten on tärkeä tuntea taloustilanteensa ja seurata taloudellisten tunnuslukujensa kehitystä, koska siten ne voivat määrittää tavoitteensa yrityksen sijoituskyvyn perusteella ja selvittää tarvittavat rahoituskanavat. Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyn avulla yritys voi saada eniten irti käytettävissä olevista resursseista ja analysoida toimintojensa taloudellista vaikutusta. Tunnuslukujen avulla yritysten täytyy myös pystyä selvittämään, missä määrin päätökset tehdään objektiivisen tiedon perusteella. Useimmilla yrityksillä on vain perustiedot talousasioistaan, kuten kirjanpito, joka täyttää yrityksen kirjanpitovelvoitteet.tällaiset yritykset eivät tiedosta hyvän johtamistyökalun mahdollisuuksia. Talousvaikeudet ovat merkki yritykseen vaikuttavista perusteellisemmista ongelmista. Usein ne ovat seurausta kelvottomasta strategiasta, huonosti määritellystä myyntipolitiikasta tai innovaatio- tai henkilöstöhallinnon puutteesta, jotka kaikki heikentävät yrityksen tehokkuutta. Parannettu päätöksenteko talousasioissa voi näkyä ihanteellisina liiketuloksina. Yrityksen taloustilanteen analysoimiseen tarvitaan vähintään seuraavia tietoja: Tuloslaskelma jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle Yrityksellä täytyy olla jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle tuloslaskelma, joka näyttää niiden kannattavuuden ja mahdollistaa päätöksenteon tarkkojen, objektiivisten tietojen perusteella. TULOSLASKELMA Raportti yrityksen taloudellisesta tuloksesta, joka sisältää tulojen ja menojen erittelyn. Se analysoi jokaisen haaran voiton tulojen ja menojen perusteella. Jokaisella tuotelinjalla tai tuotantokeskuksella on oma tuloslaskelmansa, joka määrittää niiden kannattavuuden. Kassanhallinnan mittaristo Kassanhallinnan mittariston avulla yritys voi nähdä kassavirtansa sekä ihanteelliset maksu- ja perintäjaksonsa. KASSANHALLINNAN MITTARISTO Tämän työkalun avulla voidaan määrittää yrityksen lyhytaikainen maksuvalmius (enintään vuoden ajalta). Se sisältää kaikki yhden ajanjakson maksut ja saatavat, jotta voidaan analysoida, kyetäänkö kaikista maksuvelvoitteista suoriutumaan ja ottaamaan kaikki irti perintäjaksoista. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeä käyttää lyhyttä ajanjaksoa, sillä mitä pidempi jakso, sitä vaikeampi on saada mahdollisimman luotettava analyysi

16 Laskutuksen ja kirjanpidon hallintaohjelma Yrityksellä on tärkeä olla tarpeiden mukaan muunneltu hallintaohjelma, joka auttaa hallitsemaan laskutusta ja kirjanpitoa ja saamaan perustietoja yrityksen analysoimiseen talousnäkökulmasta. Tämän osion tärkein asia on kiinnittää huomiota siihen, että jotkin yritykset toimivat ilman olennaisimpia hallintatyökaluja kuten tuloslaskelman säännöllistä valmistelua tai taseen laatimista, joilla voidaan analysoida käteiset varat ja yrityksen rahoitus. Hallintatyökalujen avulla voidaan ymmärtää taloustilannetta ja tehdä päätöksiä. Ristiriitana on, että vaikka monilla yrityksillä on kirjanpidon hallintaohjelmia, useimmat eivät ota niistä irti sitä tietoa, jota tarvitaan taloudellisen kehityksen ymmärtämiseen ja päätöksentekoon. Taloudelliset tunnusluvut mittaristossa Yritysten tulee määrittää mittaristoon suhdeluvut, joiden avulla ne voivat hallita yrityksen talouden avainkohtia. Yleisiä lukuja ovat: maksuvalmius, velat, pääoman kiertonopeus, suorituskyky (esimerkiksi myyntivoitto) jne. SCORECARD-MITTARISTO Tämä on hallintatyökalu, jonka avulla saadaan tietoa yrityksen perustunnusluvuista, toisin sanoen johtaja voi sen avulla tarkastella kaikkia toiminnan osa-alueita. Jos kyseessä on tasapainotettu mittaristo (balanced scorecard), sen avulla voidaan myös tarkkailla sopivuutta yrityksen strategisiin tavoitteisiin nähden ja kehityksestä riippuen tehdä tulevaisuuden päätöksiä. Yksi syy siihen on, että pienet yritykset yleensä ulkoistavat kirjanpidonhallinnan alihankkijoille, joiden palvelut rajoittuvat vuosittaisen veroilmoituksen laatimiseen, eivätkä ne sisällä liiketoiminnan kehityksen analyysia. Siitä voidaan päätellä, että monissa tapauksissa päätökset tehdään vaiston varassa eikä objektiivisen tiedon perusteella, koska johtajat syventyvät yrityksen päivittäiseen pyörittämiseen. Se lisää päätöksenteon riskejä, joiden takia tehdään paljon virheitä. Kun yrityksellä on taloudenhallintatyökaluja, sen toiminnan kannattavuus voi parantua merkittävästi. Käyttöpääoman hallintatyökalu Työkalu, jolla tarkkaillaan käytettävissä olevaa käyttöpääomaa ja joka helpottaa päätöksiä omaisuuden ostosta ja myynnistä, rahoitusehdoista ja lainojen uudelleenjärjestelyistä. Kun yritykset eivät tiedä, kuinka paljon käyttöpääomaa on käytettävissä, ne eivät myöskään tiedä todellista taloudellista asemaansa. Siksi ne eivät voi hyödyntää sijoituksiaan tai ennakoida tulevia talousvaikeuksia. Hallintatyökalun avulla ne voivat ennakoida tulevia ongelmia ja tehdä päätöksiä niiltä välttyäkseen. KÄYTTÖPÄÄOMA Tämä on ero vaihto-omaisuuden ja vieraan pääoman välillä. Toisin sanoen ero yrityksen oman pääoman tai omaisuuden (esimerkiksi varasto, tuotannossa olevat tuotteet, asiakkaiden maksuvelat, käytettävissä oleva saldo jne.) sekä vuoden sisällä maksettavien velkojen välillä (kuten esimerkiksi tavarantoimittajat, ostovelat, etumaksut asiakkailta, verot, sosiaaliturva jne.) 30 31

17 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Miksi taloudelliset tunnusluvut ovat tärkeitä päätöksenteossa? Yrityksen taloudellisen tilanteen analyysin perusteella voidaan laatia toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on taata yrityksen taloudellinen toimivuus ja optimoida sen kannattavuus. Miten voimme analysoida erilaisten toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia? Voimme analysoida erilaisten toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia, jos meillä on tietoja taloudesta. Yrityksen taloustilanteen analysoimiseen tarvitaan vähintään seuraavia tietoja: Tuloslaskelma jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle. Kassanhallinnan mittaristo. Taloudelliset tunnusluvut mittaristossa. Käyttöpääoman hallintatyökalu. Laskutuksen ja kirjanpidon hallintaohjelma. Mitkä ovat jokaiselle tuotantokeskukselle, tuotteelle tai palvelukanavalle laadittujen tuloslaskelmien edut? Tuloslaskelmat osoittavat kannattavuuden ja mahdollistavat tarkkoihin ja objektiivisiin tietoihin perustuvan päätöksenteon. Esimerkki: Ilmanvaihtojärjestelmiä asentava ja huoltava yritys, jonka asiakkaina on sekä yrityksiä että kotitalouksia. Hinta on sama molemmille asiakkaille. Alun perin yrityksellä on vain yksi tuloslaskelma. Jos yrityksellä olisi tuloslaskelmat molemmille palvelukanaville, se näkisi, että toinen palvelulinjoista tuottaa tappiota. Esimerkki: Herkkumyymäläketju. Eräs vaihtoehto on, että kaikkien myymälöiden myynnit yhdistetään ja vähennetään niistä kulut, jotta nähdään tuotto. Toinen vaihtoehto on tehdä erillinen tuloslaskelma jokaiselle myymälälle. Tämä menetelmä näyttää, mitkä myymälät eivät ole kannattavia, jolloin voidaan tehdä tarvittavia ratkaisuja. Mitkä ovat tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja mittaristossa? Yleisimmät ovat: maksuvalmius, velat, pääoman kiertonopeus, suorituskyky (esimerkiksi myyntivoitto) jne

18 Myynti ja markkinointi Ympäristössämme on tapahtunut suuri muutos, johon yritysten täytyy mukautua. Se täytyy ottaa huomioon, kun tehdään päätöksiä tuotteiden ja palvelujen asettamisesta markkinoille. Enää ei riitä, että tehdään erillisiä päätöksiä, jotka eivät ole osa hyvin suunniteltua ja määriteltyä markkinastrategiaa. Strategiaa tarvitaan yhtenäisen ja vahvan liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksen on tärkeä tuntea asiakkaansa ja olla selvillä markkinasegmentistä, johon se haluaa vedota. Yritysten täytyy pystyä luomaan vaikutelma, joka saa niiden tuotteet erottumaan asiakkaiden mielissä. Jotta voitaisiin määrittää asiakkaat ja yrityksen tavoittelema asema, täytyy ensin analysoida ja ymmärtää sen markkinat. Nykyisessä ympäristössä strategia, joka ei keskity haluttuun tavoitteeseen eikä sulje pois toissijaisia markkinoita, on ajan mittaan kannattamaton, koska yritysten resurssit ovat rajalliset. Siksi toiminta täytyy suunnata tarkasti valituille markkinasegmenteille. Yritysten on luotava tuotteilleen ja palveluilleen kilpailuetu. Toisin sanoen niiden täytyy tarjota asiakkailleen jonkinlaista havaittavaa lisäarvoa, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida omiin tuotteisiinsa tai palveluihinsa. Kun puhutaan kilpailueduista, niihin sisältyy myös yrityksen toiminnan suuntaaminen kohti asiakkaan todellisia tarpeita eikä kohti organisaation tarpeita. Kun yrityksen asema on päätetty, täytyy laatia myyntistrategia, jonka avulla lisätään tietoisuutta tuotteista, perustetaan ja vahvistetaan tärkeitä myyntitiimejä ja päätetään jakelukanavat. On tärkeä muistaa, että yritykset, jotka ovat saaneet tuotteilleen tai palveluilleen kilpailuedun, eivät ole tehneet sitä sattumalta vaan yrityksen sisäisen prosessin tuloksena. Yrityksellä täytyy olla markkinointisuunnitelma, myyntisuunnitelma ja perusteellinen asiakasluokittelu, jonka avulla voidaan päättää, keihin myyntitoiminta keskitetään ja keillä ei ole sopivaa profiilia

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot