Viestintätoimisto Deski / Vapo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätoimisto Deski / Vapo"

Transkriptio

1 Viestintätoimisto Deski / Vapo Kysely energia-asioista kansanedustajille Yhteenvetoraportti Joulukuu 2012

2 1. Johdanto Raportissa esitetään tulokset Viestintätoimisto Deskin ja Vapo Oy:n toimeksiannosta toteutetusta kyselystä kansanedustajille liittyen energiantuotantoon ja energiantuotannon vastuullisuusasioihin. Kysely toteutettiin sähköpostikyselyn ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä välisenä aikana. Kyselyä varten kerättiin väliaikainen tutkimusrekisteri kansanedustajista sisältäen sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron (suora numero eduskuntaan). Ensimmäisessä vaiheessa kaikille 200 kansanedustajalle lähetettiin kysely sähköpostitse Sähköpostisaatteessa kerrottiin kyselyn tavoite, sisältö ja hyödyntäminen ja allekirjoittajina olivat viestintäjohtaja Ahti Martikainen Vapo Oy:stä ja Ville Haikola Sales Questor Oy:stä, joka vastasi tutkimuksen toteutuksesta. Sähköpostikyselylomake oli käytössä sekä suomeksi, että ruotsiksi aloitettiin kontaktointi puhelimitse (JM Tieto Oy). Kutakin siihen mennessä vastaamatonta kansanedustajaa tavoiteltiin eri ajankohtina yhteensä 5 kertaa. Kyselyyn vastasi lopulta 63 kansanedustajaa, puhelimitse 45 ja identtisellä sähköisellä lomakkeella 18 edustajaa. Kokonaistulosten luottamusväli (95% luottamustasolla) on n. 8,8%-yksikköä suuntaansa. 34 kansanedustajaa kieltäytyi suoraan (tai avustaja kertoi, ettei edustaja vastaa kyselyyn), 87 edustajaa ei tavoitettu lainkaan ja 16 tapauksessa saatiin kiinni edustaja tai avustaja ja sovittiin jatkotoimesta (uusi soitto tai s-posti), mutta soittoon/s-postiin ei saatu vastausta. Kyselyn toteutuksesta on vastannut Sales Questor Oy ja projektin vastuuhenkilönä on toiminut Ville Haikola ( ,

3 2. Vastaajajoukko, yhteensä 63 vastannutta kansanedustajaa PUOLUE HALLITUSPUOLUEET VASTANNEITA, KPL OSUUS VASTANNEISTA OSUUS KANSANEDUSTA JISTA VASTAUS% Kokoomus % 22 % 25 % SDP 9 14 % 21 % 21 % Vasemmistoliitto + Vasenryhmä 5 8 % 7 % 36 % Vihreät 3 5 % 5 % 30 % RKP 5 8 % 5 % 50 % KD 2 3 HALLITUS YHTEENSÄ % 6 28 % OPPOSITIOPUOLUEET Perussuomalaiset % 19,5 % 41 % Keskusta % 17,5 % 34 % OPPOSITIO YHTEENSÄ % 37 % 38 % KAIKKI YHTEENSÄ % 100 % 32 % Vastaajaryhmän jakauma puolueittain vastaa varsin hyvin eduskunnan puoluejakaumaa. SDP:n ja Kokoomuksen osalta vastaajia on suhteessa hieman vähemmän ja Perussuomalaisten ja RKP:n osalta hieman enemmän kuin mikä on niiden osuus edustajista. Opposition edustajia on vastaajissa suhteellisesti hieman isompi osuus kuin heidän osuutensa edustajista on.

4 2. Tiivis yhteenveto kansanedustajien mielipiteistä 1/2 Turvetta pidetään yleisesti edullisena energiatuotannon lähteenä, kuitenkin joka kuudes kokee sen kalliiksi. Vesivoimaa pidetään vielä useammin edullisena, puu on lähimain yhtä usein edulliseksi koettu kuin turve. Ero muihin energiatuotannon lähteisiin on selvä. Turve on kuitenkin opposition edustajien keskuudessa useimmin edulliseksi koettu energiatuotannon lähde. Hallituspuolueiden edustajista 69% pitää turvetta edullisena ja opposition edustajista peräti 93%, ero on merkittävä. Hallituspuolueiden edustajat kokevat ydinvoiman lähes yhtä usein edulliseksi kuin turpeen. Kolme neljästä pitää energian hintaa erittäin tärkeänä Suomen kilpailukyvylle, vain 3% ei pidä sitä kovin tärkeänä. Lähes yhtä usea myös pitää erittäin tärkeänä, että energian tuotannon polttoaine on kotimaista. Tätä painottavat erityisesti opposition edustajat (93% pitää erittäin tärkeänä), hallituspuolueiden edustajista selvästi harvempi (54%). Puu olisi ykkösvaihtoehto jos turvetta pitäisi korvata jollain energialähteellä. Erityisesti opposition edustajat kannattavat puuta, mutta myös hallituspuolueiden edustajille se olisi ykkösvaihtoehto, tosin selvästi niukemmin. Hallituspuolueiden edustajat kannattavat oppositiota useammin vesi- ja tuulivoimaa. Neljä viidestä uskoo, että turpeen tuotannon tai saatavuuden väheneminen nostaisi energian hintaa, opposition edustajista peräti 90%. Useampi kuin neljä viidestä kokee turvetuotannon työllisyysvaikutukset Suomessa merkittäviksi, jälleen oppositiopuolueiden edustajat hallituspuolueiden edustajia useammin.

5 2. Tiivis yhteenveto kansanedustajien mielipiteistä 2/2 Neljä viidestä kannattaa turvetuotantoa kun se toteutetaan nykyisen lainsäädännön vaatimalla tavalla. Jos tuotantoa suunnataan ainoastaan luontoarvonsa menettäneille, ojitetuille turv le ja vesien käsittely toteutetaan siten, että se ei heikennä turvemaiden läheisten vesistöjen tilaa ja lisäksi vesistövaikutusten seurantaa tehostetaan, kannattajia on jo yli 90%. Opposition edustajissa kannattajia on selvästi enemmän kuin hallituspuolueiden edustajissa, joskin niissäkin kannattajia on selkeä enemmistö jo nykylainsäädännölläkin toteutettuna (69%). Turpeen selkeitä vahvuuksia ovat kotimaisuus ja työllisyysvaikutukset. Lähes poikkeuksetta kaikki pitävät niitä turpeen vahvuuksina. Hintakin on selkeän enemmistön mielestä turpeen vahvuus. Ympäristövaikutukset jakavat enemmän mielipiteitä, mutta niidenkin osalta niukka enemmistö kaikista vastaajista kokee ne turpeen vahvuudeksi. Hallituspuolueiden edustajista kuitenkin niukka enemmistö kokee ympäristövaikutukset turpeen heikkoudeksi, oppositiopuolueiden mielestä ympäristövaikutukset ovat melko selvästi turpeen vahvuus. Kaikkiaan oppositiopuolueiden edustajien arviot turpeesta ovat selvästi myönteisempiä kuin hallituspuolueiden edustajien.

6 Päätulokset graafisesti

7 Mitä seuraavista energiatuotannon (sähkö/lämpö) lähteistä pidätte edullisina tai kalliina? (n=63, kaikki) Vesivoima 94 % 5 % 2 % Puu 8 16 % 2 % Turve 79 % 17 % Maakaasu 59 % 3 8 % Ydinenergia 60 % 37 % Hiili 29 % 68 % Tuulivoima 27 % 71 % 2 % Öljy 5 % 95 % Edullinen Kallis Ei kumpikaan/eos

8 Mitä seuraavista energiatuotannon (sähkö/lämpö) lähteistä pidätte edullisina tai kalliina? Hallitus-oppositio 1/2 VESIVOIMA 97 % 89 % 7 % 4 % PUU 80 % 20 % 86 % 11 % 4 % TURVE 69 % 26 % 6 % MAAKAASU 9 7 % 57 % 37 % 6 % 61 % 29 % 11 % Edullinen Kallis Ei kumpikaan/eos

9 Mitä seuraavista energiatuotannon (sähkö/lämpö) lähteistä pidätte edullisina tai kalliina? Hallitus-oppositio 2/2 YDINENERGIA 66 % 31 % 54 % 4 4 % HIILI 37 % 60 % 18 % 79 % 4 % TUULIVOIMA 31 % 69 % 21 % 75 % 4 % ÖLJY 6 % 4 % 94 % 96 % Edullinen Kallis Ei kumpikaan/eos

10 Kuinka tärkeä tekijä Suomen kilpailukyvylle on energian hinta? KAIKKI (n=63) 76 % 21 % 66 % 29 % 6 % 89 % 11 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa / halua sanoa

11 Kuinka tärkeäksi koette, että energian tuotannossa käytettävä polttoaine on kotimaista? KAIKKI (n=63) 71 % 27 % 2 % 54 % % Erittäin tärkeäksi Melko tärkeäksi En kovin tärkeäksi En lainkaan tärkeäksi En osaa / halua sanoa

12 Jos turpeen tuotanto tai saatavuus vähenee tai sitä vähennetään, millä energialähteellä sen osuus energiatuotannosta tulisi mielestänne korvata? (n=63, kaikki) Puulla 70 % Ydinenergialla 48 % Vesivoimalla 4 Tuulivoimalla 41 % Maakaasulla 1 Hiilellä 2 % Öljyllä 2 % Muulla 6 % En osaa / halua sanoa 2 %

13 Jos turpeen tuotanto tai saatavuus vähenee tai sitä vähennetään, millä energialähteellä sen osuus energiatuotannosta tulisi mielestänne korvata? Hallitus-oppositio 1/2 PUULLA 6 79 % YDINENERGIALLA 51 % 4 VESIVOIMALLA 51 % 32 % TUULIVOIMALLA 46 % 36 % MAAKAASULLA 17 % 7 %

14 Jos turpeen tuotanto tai saatavuus vähenee tai sitä vähennetään, millä energialähteellä sen osuus energiatuotannosta tulisi mielestänne korvata? Hallitus-oppositio 2/2 HIILELLÄ 0 % ÖLJYLLÄ 0 % MUULLA EN OSAA/HALUA SANOA 4 % 9 % MUULLA, MILLÄ: bioenergialla, aurinkoenergialla Yhdyskuntajätteestä saatavalla energialla maalämmöllä aurinkovoimalla 0 % 4 %

15 Jos turpeen tuotanto tai saatavuus vähenee tai sitä vähennetään, miten uskotte sen vaikuttavan energian hintaan? KAIKKI (n=63) 27 % 52 % 17 % 2 % 2 % 2 49 % 26 % 32 % 57 % 7 % 4 % Energian hinta nousee selvästi Energian hinta nousee hieman Energian hinta ei juuri muutu Energian hinta laskee hieman Energian hinta laskee selvästi En osaa / halua sanoa

16 Kuinka merkittäväksi arvioitte turvetuotannon työllisyysvaikutuksen Suomessa? KAIKKI (n=63) 29 % 56 % 16 % 2 51 % 26 % 36 % 61 % 4 % Erittäin merkittäväksi Melko merkittäväksi En kovin merkittäväksi En lainkaan merkittäväksi En osaa / halua sanoa

17 Miten suhtaudutte turvetuotantoon kun se (n=63, kaikki) toteutetaan nykyisen lainsäädännön velvoittamalla tavalla? 4 38 % 14 % 2 % suunnataan ainoastaan luontoarvonsa menettäneille, ojitetuille turv le ja vesien käsittely toteutetaan siten, että se ei heikennä turvemaiden läheisten vesistöjen tilaa ja lisäksi vesistövaikutusten 62 % 30 % 6 % 2 % Kannatan vahvasti Kannatan jossain määrin Vastustan jossain määrin Vastustan vahvasti En osaa / halua sanoa

18 Miten suhtaudutte turvetuotantoon kun se Hallitus-oppositio toteutetaan nykyisen lainsäädännön velvoittamalla tavalla? 26 % 4 26 % 6 % 64 % 32 % 4 % suunnataan ainoastaan luontoarvonsa menettäneille, ojitetuille turv le ja vesien käsittely toteutetaan siten, että se ei heikennä turvemaiden läheisten vesistöjen tilaa ja lisäksi vesistövaikutusten seurantaa tehostetaan. 46 % 40 % 11 % 82 % 18 % Kannatan vahvasti Kannatan jossain määrin Vastustan jossain määrin Vastustan vahvasti En osaa / halua sanoa

19 Turpeen vahvuudet/heikkoudet suhteessa fossiilisiin energialähteisiin jos turvetuotanto toteutetaan tulevaisuudessa vain luontoarvonsa menettäneillä soilla ja vesistövaikutukset minimoidaan ja seurantaa lisätään(n=63, kaikki) Kotimaisuus 100 % Työllisyysvaikutukset 98 % 2 % Hintataso 84 % 14 % 2 % Ympäristövaikutukset 52 % 40 % 8 % Vahvuus Heikkous Ei kumpikaan/eos

20 Turpeen vahvuudet/heikkoudet suhteessa fossiilisiin energialähteisiin jos turvetuotanto toteutetaan tulevaisuudessa vain luontoarvonsa menettäneillä soilla ja vesistövaikutukset minimoidaan ja seurantaa lisätään Hallitus-oppositio KOTIMAISUUS 100 % 100 % TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET HINTATASO 97 % 100 % 80 % 17 % 89 % 11 % YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 49 % 9 % 64 % 29 % 7 % Vahvuus Heikkous Ei kumpikaan/eos

21 Mikä tai mitkä seuraavista ovat mielestänne keskeisimmät kriteerit eri energiamuotoja vertailtaessa? Vaikutus vaihtotaseeseen ja/tai työllistävyyteen 71 % 79 % 89 % Kotimaisuus Hinta 60 % 65 % 66 % 64 % 7 89 % Ympäristövaikutukset 50 % 60 % 69 % Muu kriteeri, mikä En osaa / halua sanoa 2 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % MUU KRITEERI, MIKÄ: huoltovarmuus/omavaraisuus KAIKKI (n=63)

22 AVOINTA PALAUTETTA VAPOLLE 1/2 Kiitos ja menestystä kotimaisen energian tuottajana. Hoitakaahan ympäristöasiat kuntoon! Pari kysymystä on asetettu mielestäni väärin enkä vastannut niihin. Vastaukset oli myös kirjoitettu sisään kysymyksiin, joten varsinaista hyötyä kyselystä ei saatane kuin markkinointi mielessä. Kaikissa energiamuodoissa on omat syynsä miksi ne on kalliita, toiset ympäristön eri vaikutusten johdosta ja toiset taas muuta kautta, työllisyys on myös osa hintaa kokonaisuutta tarkasteltaessa. Turvetta ei mielestäni kuulu korvata millään, ainakaan nykytekniikalla. Pitäkää huolta turvetuotanto alueiden läheisyydessä olevien vesistöjen kunnosta. Turpeen polton päästöjen minimoimiseen on panostettava. Puhdistuslaitteiden kehittämistyöhön lisää rahaa, jotta palamiskaasut saadaan puhtaiksi. Siinä olisi myös pohjaa uudelle vientituotteelle; mittojen mukaan räätälöidyt puhdistuslaitteistot teollisuuden sekä lämpövoimaloiden, että voimaloiden ja lämpökeskusten käyttöön. Laivakäyttöäkin voisi suunnitella. Meidän ongelmamme on se, että turvetuotantoalueita on liian vähän. Jos/kun tulee sateinen kesä, niin soilta ei pystytä keräämään turvetta riittävästi harvoina poutapäivinä. Turve loppuu jo alkutalvesta ja joudumme tuomaan kivihiiltä ja öljyä. Se on PAHIN mahdollinen vaihtoehto. Turvetuotantoalueita on lisättävä, jotta kyetään turvaamaan kotimaisen energian omavaraisuus. Näin jokainen euro jää pyörimään kotimaahan. Kotimaisessa energiassa on kyse myös maamme turvallisuuden kannalta elintärkeässä huoltovarmuudessa. Koettakaa pitää esillä sitä, että kannustetaan kotimaiseen energiatuotantoon! Jos turpeen käyttöä joudutaan vähentämään, se helposti korvataan kivihiilellä ja se ympäristön kannalta huonompi kuin turve. Vapo on hyvin muuttanut kurssiaan, ja hallinnossa olevat ihmiset ovat oivaltaneet asioita uudella tavalla. Turvetuotanto pitää tehdä tuhotuilla soilla, ja Vapon pitäisi tehdä kaikkensa, että vesistövaikutukset jäisivät vähäisiksi. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan myös Vapon osallisuutta. Turvetuotannon ympäristövaikutukset huolella hoidettava. Vapon täytyy huolehtia, ettei tule jäämiä vesistöihin. Täytyisi parantaa oma maine, koska Vapo on itse aiheuttanut turvevastaisuuden hoitamalla huonosti luonnonsuojeluasioita.

23 AVOINTA PALAUTETTA VAPOLLE 2/2 Toivoo Vapolta pientä tietoiskua kansanedustajille, harva tietää näistä asioista tarpeeksi. Toivottavasti Vapo sinnikkäästi edistäisi muita energiamuotoja. Turveasiaa tulee kehittää ympäristövaikutusten osalta. On väärä tie, jos turpeen käyttö lopetetaan, vaan pitää kehittää asioita niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. päästöt kuriin. Älkää antako periksi, turve pitää säilyttää. Kannattaa tuoda esille kotimaisten energioiden yhteiskäyttöä, esim. puu/turve yhdessä. Tuoda esille myös turpeen hyviä puolia. Kansalaisten laajempi huomioiminen olisi tarpeen, myös maatalousalan yrittäjät. Pyrkiä palvelemaan tavallista kuluttajaa suurten turpeenkäyttäjien ohella. Tuntuu, että Vapo on tukien suurkuluttaja. Vapon pitää kuunnella avoimella korvalla ympäristöä, avoimuutta joka suuntaan, niin säilyy kotimainen turvetuotanto. Ammattitaitoista toimintaa edelleen, niin hyvin kaikki menee. Vapon viimeaikaiset toimet olleet hyviä, jossa luottamusta vahvistetaan luonto huomioonottaen. Ympäristöasiat isoin haaste, jonka Vapo on hoitanut hyvin. Voimia! Ennallistamisohjelmat ja käynnissä olevien tuotantoalueiden ympäristönsuojelu tärkeätä.

24 Sales Questor Oy kehittää asiakkaittensa myyntitoimintoa ja asiakkuuksien hoitoa sekä tarjoaa tutkimuspalveluja asiakkaittensa toiminnan arviointiin ja kehittämisen tueksi. Toimintamme perustuu vankkaan käytännön kokemukseen ja teorian hallintaan. Lähtökohtamme on aina asiakkaamme tilanteen ja todellisten tarpeiden selvitys ja sen pohjalta oikeiden ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen. Edustamme YouGovin tutkimuspalveluja Suomessa (www.yougov.com)

25 Sales Questor Oy:n yhteystiedot Yhteyshenkilöt: Ville Haikola, KTM Vesa Ryyppö, FM Muut osakkaat: Timo Savolainen, KTM Petri Parvinen, ph.d Myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08729-11 Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä Kirjoittajat: Esa Alakoski, Ari Erkkilä Luottamuksellisuus: julkinenn 2 (38) Alkusanat

Lisätiedot