Yrityksen johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen johtaminen"

Transkriptio

1 1 2. Ydinkokonaisuus Yrityksen johtaminen Kertomuksen laatija Mari Noromies

2 2 LUENTOPÄIVÄT Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Osallistujat keskiviikkona Anne Pentikäinen (Myllykylän tila) Heikki Perho (Myllykylän tila) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Heikki Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Elina Eriksson (Tyykikylä Oy) Eeva-Liisa Mäkelä (Hotelli Maakunta) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Pauli Perho (Metsästysmökki Roine) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Päivi Paija (Maijan Maatilamajoitus) Veli-Matti Koski (Vanha-Norri) Tiina Lepola (Hushållska) Johanna Rekola (Rekolan tila) Tiina Koski (Vanha-Norri) Karl-Erik Michelsen (Tamora Oy) Tomi Enäjärvi (Oiva) Mari Noromies (Oiva) Osallistujat torstaina Erkki Tervomaa (Tyykikylä Oy) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Heikki Perho (Myllykylän tila) Anna Pentikäinen (Myllykylän tila) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Johanna Rekola (Rekolan tila) Tiina Lepola (Hushållska) Anne Laulajainen (Laulajaisten villisikatarha) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Pauli Perho (Metsästysmökki Roine) Esa Vienamo (Kettuki) Tiina Koski (Vanha-Norri) Veli-Matti Koski (Vanha-Norri) Jaana Utti (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva)

3 3 Keskiviikko Eerikkilän Urheiluopisto kouluttajana Karl-Erik Michelsen Alkuviivästyksen jälkeen päästiin itse asiaan; Johtaminen ja johtajuus Ensin teimme pienen alkutehtävän, jossa määrittelimme valittujen adjektiivien ja nelikentän kautta, millaisia johtajia olemme. Testiä voi käyttää esim. rekrytoinnissa. Punaista väriä kuvaava (energinen, huomion keskipiste, voimakastahtoinen, rohkea, aloitteentekijä, suorasanainen) henkilö valitaan yleensä yritykseen muutosjohtajaksi. Eri asia on kuinka pysyvä henkilö hän on yrityksessä. Keltainen (sosiaalinen, spontaani, idearikas, optimistinen, eläytymiskykyinen, tunteikas) johtaja on erinomainen mm. asiantuntijaorganisaatiossa. Vihreä (hyväntahtoinen, tasapainoinen, ystävällinen, lämmin, sympaattinen, rauhallinen) johtaja johtaa lempeästi. Sininen (harkitseva, perusteellinen, analysoiva, luotettava, looginen, pohdiskeleva) on asiapitoista johtamista. Johtamisen peruskysymyksiä on kohtaaminen. Konfliktit johtuvat luonteen erilaisista piirteistä. Erilaiset tyypit kohtaavat mikä neuvoksi? Neljä hyvää tavoitetta miten itse haluaisit itseäsi kohdeltavan 1. Kuulluksi tuleminen; keskeisen tärkeää johtamisen kannalta. 2. Kunnioitus; yleensä kunnioitetaan saman luontoisia. 3. Voimavarojen tukeminen; esim. suositeltava kirjakokemus Jorma Panulan Mestariluokka 4. Tahto yhteistyöhön; välittyykö (esim. kehonkielestä) johtajasta selkeästi tahto tehdä yhteistyötä? Kuusi yhteistyötä hankaloittavaa myyttiä: 1. Hyvä työyhteisö/perhe/ryhmä on sellainen, jossa ei ole ristiriitoja (Onnellisuusmyytti) 2. Kaikkien pitäisi toimia kuin aikuiset ja pitää lapselliset tunteensa sisällään (Aikuisuuden myytti) 3. Minä en aiheuta vaikeuksia, olen toiminut juuri kuten pitääkin. (Viattomuuden myytti) 4. Vaikeuden ja ristiriidat tulevat vain pahemmiksi, jos niitä lähtee selvittämään (Katastrofimyytti) 5. En voi tehdä mitään, jos en ole saanut ihmissuhdekoulutusta (Asiantuntijamyytti) 6. Ihmiset eivät koskaan muutu. (Myytti muuttumattomuudesta) Kokeile myös näitä: - Selän takana kehuminen - 3H:n menetelmä: Harjoittele vaikeita tilanteita, ota ne Haasteena, käytä Huumoria. Lounaan jälkeen Tiina Koski esitteli yrityksensä toimintaa Eerikkilän ravintolapalvelujen tuottajana; vuoden 2009 heinäkuun lopulla Tiina ja Veli-Matti Koski siirtyivät Eerikkilään ja perustettiin uusi yritys MokkerMeija Oy. Nimi tuli paikallisesta forssalaisesta entisajan ruuasta. MokkerMeija Oy:n liikevaihto on 1milj. ja palkattuna on 15 työntekijää sekä tarvittaessa lisäväkeä. Keittiön kautta kulki viime vuonna ruoka-annosta ja sen lisäksi kahviopalvelut. Yrityksen toimintaperiaatteena on tarjota laadukasta ruokaa lähialueen raaka-aineista. 62 vuotiaan Eerikkilän Urheiluopiston omistaa Palloliitto ja alueen on valtavasti kehittynyt vuosien varrella. Ensi keväänä aloitetaan päärakennuksen majoitusosan laajennus, jonne tulee noin 120 uutta vuodepaikkaa. Eerikkilän toimiessa jalkapallon lajikeskuksena, saapuu asiakkaita ympäri maailmaa. MokkerMeija Oy:n tavoitteena on entisestään kehittää yritysasiakaspalvelujaan. Vanha-Norri ky Tammelan Kaukjärvellä on edelleen toiminnassa. Oiva-matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäiseltä opintomatkalta tuli jo uusi liikeidea, jota suunnitellaan Norrilla toteutettavaksi.

4 4 RYHMÄTYÖ Johtajaan ja johtamiseen liittyviä odotuksia 1. Johtajan asemaan liitetään tiedostettuja ja tiedostamattomia odotuksia ja tulkintoja. Listaa tärkeimmät? Päätöksentekokyky ja vastuun kantaminen päätöksistään 2. Edustaako johtaja johtamaansa työntekijöitä, itseään vai työnantajaa? Klassisessa mallissa johtaja edustaa yleensä omistajaa. Toiminnallisesti johtajan tulee kuitenkin näyttää esimerkkiä miten asioita tehdään 3. Miten johtajan sanallisia, kirjallisia ja sanattomia viestejä tulkitaan ja miten tulkinnat ymmärretään? Uusien viestintävälineiden käyttö aiheuttaa hämmennystä; s-posti on myös dokumentaatio 4. Mitkä ovat johtajan omat odotukset työtä ja työntekijöitä kohtaan ja miten ne sopivat työntekijöiden odotuksiin ja asenteisiin? Yrittäjän suhtautuminen omaan yritykseen on hyvin emotionaalinen, jolloin työlle ei voi laskea hintaa. Näin ollen työnantajalla ja tekijällä on täysin erilainen näkökulma työn tekemiseen. Miten työntekijä saataisiin edes ymmärtämään työnantajan ajatusmaailmaa? Ylläritehtävä lisäksi: 1) Kuka tai ketkä johtivat keskustelua? 2) Miten päätös syntyi? 3) Kenen päätös kirjautui päätökseen? Punaiset; yhteistyössä 50/50, jouhevasti,päätös kirjattiin yhdelle paperille Keltaiset; Tiinat johtivat keskustelua, yhteispäätös kirjattiin jokaisen omiin papereihin Vihreät; Yhdessä keskusteltiin, jokainen kirjoitti mutta vaikeus saada yhteistä asiaa paperille Siniset; Jokaisella oli oma rooli keskustelussa

5 5 Johtajan tärkeimmät ominaisuudet Ammattitaito: johtaja on hyvä substanssiosaaja ja pystyvä ottamaan vastaan uutta tietoa. Osaaminen: johtaja ei pelkästään tiedä, vaan hän myös osaa siirtää tietoa tilanteisiin ja ratkaista ongelmia. Ihmissuhdetaidot: kyky vaikuttaa ihmisiin: johtaa, käsitellä, ohjata ja valvoa ihmisiä organisaation eri tasoilla tavoitteiden saavuttamiseksi. Analyyttiset kyvyt: kyky tunnistaa, analysoida, pelkistää ja ratkaista ongelmia sellaisissakin tilanteissa, joissa edustavinkaan tieto ei riitä ja riski tai epävarmuus on olemassa ja murtamassa päätöksentekoa. Tunnehallinta: Sellaista henkistä voimaa, jota ihmissuhdekysymykset ja kriisit pikemminkin stimuloivat kuin uuvuttavat ja heikentävät; kykyä kantaa suurtakin vastuuta niin, että toimintakyky säilyy; kykyä käyttää valtaa ja tehdä vaikeitakin päätöksiä ilman jatkuvasti kalvavaa syyllisyydentunnetta tai häpeää Työelämän kultainen kolmio Miten tekee; mistä innostun, mistä vihastun, mistä saan inspiraatiota? Kolmien keskellä on se dynamo, joka tuottaa uutta. Matkailupuolella asiakkaan kokemuksen tulee olla sellainen, että asiakas palaa uudelleen. Kokemus tulee aidosti lähteä yrityksen yleisestä toiminnasta ja yrityksen omasta sisällöstä. Virheenä matkailualalla on että kokemus on tuotettu keinotekoisesti ja se ei välity yrityksen perustoiminnasta. Johtajan vastuulla on pitää yllä asiakaslupaus. Tiedolla johtaminen ja oppinen asiakkaan toiveita ja tarpeista ohjaa yrityksen kehittymistä. Keskustelua Päivi kertoi käytännön esimerkin, kuinka vaikeaa on toimia eri roolissa eri tilanteissa; ammatillinen / persoona. Pienessä yrityksessä juuri persoonallisuus on voimavara, mutta myös uhka. Uhka siinä mielessä, että se on tarkkaan harkittava uskottavuus. Pienen yrityksen kasvamisessa on juuri riskinsä, koska asiakaskontakti saattaa kaikota. Asiakaslähtöisyyden uusi näkökulma suuntautuu asiakkaan kanssa tapahtuvaa toimintaa, jolloin asiakas halutaan tietoisesti ottaa mukaan toiminnan ytimeen.

6 6 Vuorovaikutusjohtaja 1. Johtaminen ei ole yksisuuntaista toimintaa vaan vuoropuhelua, jossa tavoitteena on synnyttää luottamusta, ratkaista ongelmia luoda sitä kautta työpaikalle myönteinen ilmapiiri. 2. Vuorovaikutusjohtaja aktivoi kanssakäymistä työntekijöiden kesken 3. Vuorovaikutusjohtaja synnyttää peilin, jota vasten työntekijät voivat heijastaa omaa osaamistaan ja omaa ongelmanratkaisukykyä. 4. Vuorovaikutusjohtaja yrittää parantaa työntekijöiden itsetuntemusta ja kykyä arvioida omaa työtä. 5. Vuorovaikutusjohtaja auttaa työntekijöitä asettamaan työlle tavoitteita. 6. Vuorovaikutusjohtaja antaa vinkkejä, joilla kehityskeskusteluissa sovitut tulokset saavutetaan. 7. Vuorovaikutusjohtaja kantaa vastuun työn tuloksesta ja huolehtii siitä, että työyhteisö toimii tehokkaasti. 8. Vuorovaikutusjohtaja kunnioitta ammattitaitoa ja oman itsensä kehittämistä Työpaikka, jossa uskalletaan tehdä myös virheitä Summa Summarum: Hyvä johtaja on tehokas, tuottava ja vuorovaikutteinen Torstai Eerikkilän Urheiluopisto kouluttajana Jaana Utti Esittäydyttiin ja kerrottiin mistä yrityksestä kukin on. Uutena tuttavuutena oli Vienamon Esa Taidekeskus Kettukista. Esa on itse Hattulasta. Hämeenlinnassa sijaitseva Taidekeskus Kettuki tukee kehitysvammaisia taiteilijoita ja taiteen harrastajia, tekee kehitysvammaisten taidetta tunnetuksi ja pyrkii kohottamaan sen arvostusta. Käytiin yrittäjien omia nettisivuja läpi. Mitä on strateginen johtaminen? suunnitellaan tulevaa; ajatus on tulevaisuudessa. nähdään mahdollisuuksia ja voimavaroja -ei niinkään uhkia ja esteitä. sinnikkyyttä; tehdään asioita määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. uskalletaan tehdä valintoja ja erilaistua Näkökulmia strategiseen johtamiseen Asiakkaan näkökulmasta ja segmentoiden Henkilöstön näkökulma; millainen työpaikka? resurssit?... Prosessien näkökulma; mitä tuotetaan? miten tuotetaan? miten kehitetään?... Talouden ja menestymisen näkökulmasta; käyttöaste? kate? kysyntä ja sen seuraaminen... Ympäristön tuulia, jotka vaikuttavat: esim. slowlife-ajattelumaailma, kotimaanmatkailun kasvu, asiakastottumusten muutos, asiakasrakenteen muutos, viestinnän ja vuorovaikutuksen teknologian muutos Keskustelua Markkinoinnin tulee olla ainakin jollakin tasolla kannattavaa vaikkakin se mielletään pitkäjänteiseksi toimenpiteeksi. Internetin merkitys markkinointivälineenä on ehdottomasti syrjäyttänyt esitteet. Printtimainonnasta esim. postikortti on oivallinen välinen. Oman postikortin voi lähettää asiakkaalle kohtaamisen jälkeen. Myös esim. häiden menu-kortti voi olla kallisarvoinen muisto ja tuoda uuden asiakkuuden Tahdoton lapanen- johtaja elää ympäristötuulien tuiverruksessa. Nähdään kenties uusia mahdollisuuksia siellä missä muut eivät näe. Ottaa vastaan haasteita, vaikkei tiedä miten toteutetaan. Esim. Yahoo, Google, Angry Birds

7 7 KOTITEHTÄVÄ Seuraavan kahden viikon ajan istahda aamulla tuoliisi ennen päivän askareita. Pidä hyvä ryhti ja voit lepuuttaa käsiäsi jalkojen päällä. Istu paikallasi yksi minuutti ja mieti, mitä haluat saada tänään aikaan? Älä mieti mitä minä teet, vaan mieti minkä tapahtuman haluat saada aikaan teoillasi tänään. Pikkuisen parannettu eilinen johtaja Tulevaisuuden tehtävä johtaja KIRJATEHTÄVÄ Yleisesti tehtävänä on lukea ja inspiroitua kirjan tekstistä. Saada uusia näkökulmia omaan toimintaan. 1. Tarkasta ensin, että kirjassa on sen alkuperäisen omistajan nimi. 2. Täydennä edellisen lukijan muistiinpanoja ja tarkasta, että kirjasta on tehty lainaus tai pari paperille sekä kuusi ohjetta / näkökulmaa. 3. Muokkaa edellisen lukijan listaamia näkökulmia hieman konkreettisemmaksi tai kenties paremmin ymmärrettäväksi jos tarve. Voit lisätä paperiin pari ohjetta tai näkökulmaa lisää, jos haluat. Seuraavan lukijan on tarkoitus jalostaa edellisen lukijan tekstiä tarvittaessa. 4. Lähetä tietokoneella puhtaaksi kirjoittamasi teksti Marille sähköpostilla ennen seuraavan ydinteeman alkua. 5. Kirjoita lopuksi kirjaan alkuperäiselle omistajalle pieni tervehdys Kirjoitetut tekstit kootaan tullaan kokoamaan yhdeksi kirjaksi Kantahämäläisen matkailuyrityksen menestystekijät.

8 8 TYÖPAJAPÄIVÄT Loimijoki Golf, Ypäjä Osallistujat keskiviikkona Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Päivi Paija (Paijan Maatilamajoitus) Sari Taivassalo (Six Dimension) Johanna Rekola (Rekolan tila) Anna Pentikäinen (Myllykylän tila) Eeva-Liisa Mäkelä (Hotelli Maakunta) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Pauli Perho (Metsästysmökki Roine) Erkki Tervomaa (Tyykikylä Oy) Elina Eriksson (Tyykikylä Oy) Tiina Lepola (Hushållska) Minna Alakoski (Loimijoki Golf) Mirja Borgström (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva) Osallistujat torstaina Sanna Michelsson (Scandic Forssa) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Anna Pentikäinen (Myllykylän tila) Elise Anttinen (Hunajakoto) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Johanna Rekola (Rekolan tila) Sari Taivassalo (Six Dimension) Päivi Paija (Paijan Maatilamajoitus) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Minna Alakoski (Loimijoki Golf) Mirja Borgström (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva)

9 9 Keskiviikko Loimijoki Golf kouluttajana Mirja Borgström Viimeksi mietittiin strategiakartan avulla omaa henkilökohtaista kehittämissuunnitelmaa ja toimintoja. Nyt vuorossa on samoja asioita yrityksen kannalta. Kaupunkiesimerkkinä Laitila. Miksi Laitila ei rakenna omaa erilaistumistaan munapitäjän maineeseen. Miksi Laitilan kylteissä lukee Elämän iloa. Mitä se kertoo? Munapitäjä taasen voisi tuotteistaa esim. munakasvisravintolaa, turistikierros kanalassa, munapuoteja, munatoria, lasten tiputarha, kesäkana vuokraamo jne. Miettikää päivien aikana mitkä asiat ovat ainutlaatuisia teidän omalle yrityksellenne? Mistä asioista te erotutte? Yrityksen Strategiakartta Yrityksen strategiakartta toimii apuna tulevaisuuden suunnittelussa ja yrityksen johtamisessa Strategiakartta on erinomainen johtamisen työväline omassa työyhteisössäsi. Sen osat täydentyvät suoraan liiketoimintasuunnitelmaan Kartta ohjaa ja antaa suuntaa yrityksen tavoitteen saavuttamiseksi ja sitouttaa henkilöstön yhteiseen toimintatapaan Mikä on yrityksenne valtti? 1. Missio Sydän Yrityksemme suuri tehtävä Mikä on yrityksemme tärkein tehtävä/tuote, olemassaolon tarkoitus? Mitä? Kenelle? Miksi? Vastauksia miettiessäsi huomioi tuotteiden ja asiakkaiden lisäksi myös oma- ja henkilökuntasi motiivi! Keskustelua Kukin sai halutessaan kertoa oman näkemyksensä oman yrityksensä kannalta. Keskustelua käytiin yritysten yhteydessä myös mielikuvista, joita nimet antavat. Meissä kaikissa on sisäinen VANHEMPI AIKUINEN LAPSI arvot ja arvostukset toiminta, tekeminen, työ elämykset, kokemukset, luovuus ja rohkeus, voimakkaat muistikuvat

10 10 BRÄNDI POLTTOMERKKI Markkinat syntyvät ihmisten päissä BRÄNDI ON IHMISEN OMISSA MIELIKUVISSA KOKEMA TUNNE VAHVA BRÄNDI TUO LISÄARVON! Omat kokemukset, omat mielikuvat Tuote-edut, palvelut Yleinen arvostus, huhut, kollegoiden/ystävien puheet Tunnettuus, arvostus Yrityksen ilme, viestintä, henkilöstö, yleisvaikutelma Saako ostaja laadun lisäksi myös arvostusta itselleen? Suomalaisia brändejä FAZER, NOKIA, Sibelius; FISKARS, KONEMARIMEKKO, Jukka Rintala, Karita Mattila, VALIO, SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT, HIM, The Rasmus, SWAN Laatu, turvallisuus, imago; merkistä ollaan valmiita maksamaan enemmän, tuottaja saa paremman hinnan, -ostaja tuote päälle lisäarvon/arvostusta Maine on brändin historian summa Brändin rakentaminen Oivallus ihmisten mirkityksestä, Mitä, Kenelle, Miksi? Erottuminen, differointi, lisäarvo, muotoilu (design management), maine Mielikuvan luominen joka rintamalla; viestintä, tuote, palvelu, puitteet, henkilöstö, palvelukokemus.. Tinkimätön sitkeys, usko ja luottamus omaan itseen/tuotteeseen Vahvalla nrändillä on vahva paikka ihmisten muistikartassa Rolex, Coca-Cola, Dior Huippubrändeille yhteistä Hyvä johtaminen, hyvä johtajuus Brändi-identiteetti, johdettu bränditrategia Kokonaisvaltaisuus, mielikuvan luominen joka rintamalla; linjakas toteutus, design, palvelu, puitteet, pukeutuminen, tuotteet, pakkaukset, välineet Omalinjainen toimintatapa Sitkeä työ kaupan prosesseissa 2. Yrityksemme tulevaisuudenkuva tavoitetila 3-5 vuoden kuluttua? Mikä on yrityksemme tulevaisuudenkuva ja tahtotila 3-5 vuoden kuluttua? MIKÄ ON YRITYKSENNE VALTTI?- mistä teidät tunnetaan, muistetaan, halutaan Mikä on asiakkaalle merkitsevää? Mitä konkreettisia tavoitteita esim. liiketoiminnan laadun ja laajuuden, asiakassegmentin, henkilöstön jne. suhteen asetatte lähivuosina? Miten asiakas kokee yrityksenne? 3. Yrityksemme Arvot Reimarit kulkiessa kohti tavoitetta Mitkä ovat yrityksemme tärkeimmät arvot? esim. suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön (Huom! myös itseesi), tuotteet, eettisyys, esteettisyys, kehittäminen, luottamus, tehokkuus, terveys Miten yrityksemme ja työyhteisömme arvomaailmat kohtaavat? TUNNETILA PROSESSI TEKEMINEN ARVOT, ASENTEET, AJATUKSET TIETO, TAITO, OSAAMINEN TYÖKALUT

11 11 4. Yrityksemme ympäristötekijät ja mahdolliset muutokset? Mitä toimintaympäristön muutoksia tunnistamme? Mikä on muutosten arvioitu voimakkuus, tarvitaanko varasuunnitelmia? Mitä mahdollisuuksia muutokset tarjoavat? - Ovatko yhteistyöverkostot kuvassa mukana? Mitä mahdollisuuksia voi vahvistaa ja hyödyntää? Onko riskejä mahdollisuus väistää, vaimentaa tai kääntää voitoksi? - Miten? PURKUOTANTA Sosiaalisen median kasvu ja sitä kautta nuorten huomioiminen myös päätöksenteossa Vaatimustason lisääntyminen Vapaa-ajan kulttuurin muuttuminen, vapaa-ajasta kilpailu Maaseudusta etääntyminen Energian hinnan nousu Kestävän kehityksen vaatimukset Turvallisuus, maailman muuttuminen 5. Polku kulkea - tärkeimmät strategiset valinnat Mitä toimenpiteitä ja päätöksiä on välttämätöntä tehdä, että kulku kohti yritykselle valittua tulevaisuudenkuvaa toteutuu ja pysyy suunnassa? Mitä teemme Mitä emme tee Mitkä ovat tärkeimmät yrityksen kehittämisalueet, joissa halutaan tuntuvia, näkyviä tuloksia? Mitä vaikutuksia niitä kehittämällä saavutan? PURKUOTANTA Asiakaskunnan laajentaminen Markkinointi ja kotisivujen teko Remontointi, laadun ja tason nousu Ohjeistus Tarinoiden tallennus Henkilöstön ikääntyminen Yhteiset päämäärät Henkilöstön rekrytointi Huomisessa työpajapäivässä paneudutaan siihen mitä minä lupaan toteuttaa, jotta visioon päästään. Apuna on tuloskortti, jossa neljä eri näkökulmaa. Torstai Loimijoki Golf kouluttajana Mirja Borgström Strategiakartta ja tuloskortti ovat oivia työkaluja viedessä myös viestiä henkilöstölle. TÄHTIKUVA ja kertaus laatikosta, jossa Työ, Perhe, Talous ja Harrastus. Aletaan miettimään konkreettisia toimenpiteitä visioon (Tähti) päästäkseen. Ideointi Innovointi uusi, entistä parempi ajatus tai ratkaisu Täysin uusi tuote Parannettu muunnos aikaisemmasta entisen veroinen tuote, joka voidaan valmistaa ja myydä edullisemmin Uusi yhteistyömuoto PELKÄLLÄ IDEALLA EI OLE ARVOA, ELLEI SITÄ PYRITÄ TOTEUTTAMAAN. SOVELLETTU IDEA ON INNOVAATIO.

12 12 BALANCED SCORECARD (BSC) Tasapainoitettu tuloskortti on Robert Kaplanin ja David Nortonin 1990-luvulla kehittämä, yrityksen strategian laadinnan avuksi tuotettu menetelmä-. Menetelmä painottaa pidempiaikaista, kokonaisvaltaista ja laatua parantavaa suunnittelua NELJÄ Näkökulmaa TALOUS, tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma PROSESSI, toimintatapojen kehittämisen näkökulma HENKILÖSTÖ, uudistumisen, työkyvyn ja osaamisen näkökulma ASIAKKAAT, asiakasnäkökulma, kenelle, mitä, miten TULOSKORTTI Tuloskortti auttaa yritystäsi paneutumaan neljästä eri näkökulmasta katsottuna keskeisimpien menestystekijöiden pohdintaan ja painopisteiden valintaan, toimenpiteiden suuntaamiseen ja tulosten aikaansaamiseen. Kortin täyttämisen yhteydessä kristallisoituvat tavoite, tarvittavat toimenpiteet, toteutus, resurssit ja onnistumisen seuranta. Tuloskortin täyttäjä keskittyy asioihin, joissa yrityksen on onnistuttava! Tutkitusti hyvä työ Kohtuullisesti kuormittavaa, sopivasti haastavaa, merkityksellistä Ammattiylpeyttä edistävää Antaa kyvyille ja persoonallisuudelle mahdollisuuden kehittyä Sisältää suunnittelua, toteutusta, arviointia Antaa riittävää vapautta, itsenäisyyttä On vuorovaikutteista

13 13 HYVÄ JOHTAMINEN TUKEE TYÖHYVINVOINTIA HYVÄ JOHTAMINEN VAATII HYVINVOIVAA JOHTAJAA! HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Mieti henkilöstönäkökulmaan liittyen esim. motivaatiota, jokaisen työntekijän tehtäväkuvan selkeyttä, kehittymismahdollisuuksia, yrityksen yhteistä suuntaa ja onnistumista, tunnistatko korjattavia kohtia? Tulevaisuudenkuva, (visio) kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme (mittarit) Panokset, toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut ASIAKASNÄKÖKULMA Asiakas on tulon tuoja, elinkeinon maksaja. Mille asiakassegmentille palvelua, elämyksiä, kokemuksia ja tuotteita yrityksesi haluaa tuottaa. Mikä on eri segmenttien osuus, segmenttien painopiste? Asiakasmäärätavoite?- Mikä uusien asiakkuuksien osuus? Mikä on laatutavoite, kestääkö tasalaatuisuusaste? TULEVAISUUDENKUVA, (visio) kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme, (mittarit) Panokset ja toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut USO Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen MIKÄ UUSI SUKUPOLVI; Y-sukupolvi, luvulla syntyneet, jotka Omaavat itsetuntoa ja uskoa osaamiseensa Kyseenalaistavat, eivät alistu automaattisesti säännöksiin Arvostavat eettisyyttä ja moraalia johtamisessa ja toimissa Kannattavat inspiroivaa ja luovaa johtajuutta Toimivat ja ajattelevat globaalisti Valmiita vastaanottamaan palautetta ja ohjausta Heittäytyvät vanhempiaan helpommin epävarmuuteen työmarkkinoilla USO-viestintä Kaksi- /monisuuntaista, vuorovaikutteista Avointa ja läpinäkyvää Nopeus; nopea viestintä nopeilla välineillä (netti, facebookit, twitter jne,) ja nopeat päätökset Ihmisen tukeminen ja välittäminen Arvostaminen ja oppimisen tukeminen Joustavuus ja monipuolisuus Elämäntapa, jossa korostetaan; Mutkattomuutta, yksinkertaisuutta Hidasta elämää Halu elää oman arvomaailman mukaisesti Halu tiedostaa oma paikka ja sen merkitys työyhteisön kokonaisuudessa Doenshiftaajat ovat etupäässä nuoria, mutta myös oravanpyörästä hypänneitä Kannattaa seurata asiakkaiden kysyntää, eikä pelkkää varaustilannetta. Mikäli yrityksessä on 100% käyttöaste kyseisenä ajankohtana, kannattaa kirjata paljonko kysyntää jää ulkopuolelle ja voisiko tehdä toimenpiteitä, joilla kysyntä voidaan kokonaisuudessa täyttää. Esim. alihankintapalvelujen käyttö, ruuhkahuipun jakaantuminen laajemmalle tms. Asiakassegmentoinnissa käytettäviä määreitä voi olla esim. maantieteellinen, maan koko, ilmasto, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, perheen koko, tulot, työpaikka, ammatti, koulutus, uskonto, kansallisuus / rotu, persoonallisuus, elämäntyyli, arvot, asenne, tuotemerkkiuskollisuus, ostovalmiuden tila

14 14 helpompi etsiä, löytää hyvä kontakti oikeasta segmentistä Ei voi löytää uusia valtameriä, ellei uskalla jättää rantaa näkyvistä TALOUS JA MENESTYMINEN Mieti yrityksesi tämänhetkistä taloudellista tilaa; kannattavuutta, kasvutavoitetta, tuottavuutta. Mikä on ratkaisu, voiko tuottavuutta lisätä tuotteita lisäämällä vai jalostamalla, resurssien käyttöä suhteuttamalla, kustannusten hallinnalla vai volyymia kasvattamalla, investoinnein? Mikä on panos-tuotos suhde? TULEVAISUUDENKUVA, (visio) kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme (mittarit) Panokset, toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut Yrityksen euro harjoitus, jossa on eritelty yrityksen eri investointeja PROSESSI Prosessi on jatkuvien yhteen liittyen toimintojen sarja tuloksen aikaansaamiseksi SUUNNITTELU TOTEUTUS SEURANTA.KEHITTÄMINEN SUUNNITTELU TOTEUTUS Tarvitaan luovuutta, havainnointia, vapautta, intoa Kilpailutekijät 4P, henkilöstö, tieto- ja taloushallinto, asiakkaat; segmentit, -odotukset, uudet tarpeet/toiveet PROSESSIT Mitkä prosessit kehittävät yrityksesi toimintaa haluttuun suuntaan; tuotteistus, markkinointi, verkottuminen, koulutus, talous- ja tietohallinto? Muista Kilpailutekijät, 4P place, price, product, promotion Mieti yrityksenne haluttua tapaa toimia ja tavoitteellista toimintakulttuuria läpäisyperiaatteella. Visio, TULEVAISUUDENKUVA, kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme Panokset, toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut PURKUOTANTA Nurkat kuntoon Kannattavuuslaskenta Kotisivujen tekeminen ja kehittäminen Tuotteistus Budjetointi Kokouspalvelujen rakentaminen Asiakaspalaute rakentaminen

15 15 PURKUPÄIVÄ Museotila Hevossilta, Forssa Osallistujat tiistaina Elina Eriksson (Tyykikylä Oy) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Elise Anttinen (Hunajakoto) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Marja Levomäki (Levomäen Maatilalomat) Päivi Paija (Paijan Maatilamajoitus) Eeva-Liisa Mäkelä (Hotelli Maakunta) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Sanna Michelsson (Scandic Forssa) Sari Taivassalo (Six Dimension) Johanna Rekola (Rekolan tila) Raija Sundblom-Mero (Museotila Hevossilta) Jaana Utti (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva) Aamukahvien jälkeen talon emäntä ja yrittäjä Raija Sundblom-Mero kertoi Museotila Hevossillan historiasta ja yritystoiminnasta; Hevossillan tila on kuulunut alun perin Forssan kartanolle omana sivutilanaan. Talliravintola on vuodelta 1895 oleva kartanon joutoeläinnavetta, jossa hoidettiin mm. sairasta karjaa. Tilalla asuivat karjanhoitajat sekä mm. kartanon kengitysseppä. Sodan jälkeen Raijan miehen isovanhemmat siirrettiin Karjalasta tilalle. Tila on edelleen viljelty, vaikkakin pienimuotoisesti. Keräilyharrastuksen myötä tilalle on siirretty 20 museorakennusta ja 10 vuotta sitten aloitettiin matkailun parissa. Toiminta keskittyy tilausravintolapalveluihin, saunapalveluihin, mökkimajoitukseen ja kokouspalveluihin. Retkiryhmiä käy tutustumassa eri teemoihin liittyviin näyttelyihin. Esittelyn jälkeen tutustuttiin tiloihin emäntä Raija Sundblom-Meron johdattamana ja kirjattiin jo alustavasti käyttäjäkokemusarviointia.

16 16 Tiistaina Museotila Hevossilta kouluttajana Jaana Utti Päivän kouluttajamme Jaana kertoi Oivan tulevista ydinteemoista, joita on vielä neljä jäljellä. Syksyllä Mika Tonder vastaa tuoteteemasta ja tuotekehityksestä. Vuoden 2012 alusta jatketaan kannattavuudella, markkinoinnilla ja myynnillä sekä sähköisillä työkaluilla. Mari muistutti vierailemaan Oivan internetsivuilla ja aktivoitumaan Oivan Aivot keskustelupalstalle sekä tutustumaan siellä sijaitsevaan työkalupakkiin, johon on tallennettu kaikki luentomateriaalit ja joihin tallennetaan myös kaikkien seutukuntien kertomukset ydinteemoittain. Jaana toivoi oivalaisten hyödyntävän kouluksessa olevaa kesätaukoa ja reagoimaan sekä havannoimaan omien asiakkaiden hyvien kokemuksia, omaa toimintaympäristöään ja omaa yrittämistä. Kesätauon on tarkoitus virittää omia ajatuksia. Kirjattiin käyttäjäkokemusarviointia, jota Jaana vielä ohjeisti ja antoi hyviä esimerkkejä eri osa-alueisiin. Jaana kertoi myös tulevasta ensi syksyn opintomatkasta, joka suuntautuu Saimaan rannalle. Päivämääräksi on valittu Tämä aiheutti jonkin verran kysymyksiä, koska kyseessä on ennen syyslomaa edeltävä viikonloppu. Sovittiin, että asiasta keskustellaan Oiva-tiimin kesken ja kuulostellaan mikäli palautetta tulee muualta maakunnasta, jossa samainen viikko on myös syyslomaa. Jaana kertasi tuloskorttia ja sen eri osioita; Strategiakartta ja tuloskortti ovat myös katseita tulevaisuuteen. - Tehdään tämän hetken asioita ja suunnitellaan asioita myös pidemmälle. Myös ilman näitä työkaluja voi toimia niin kauan kun yrityksessä on pieni kasvu. Siinä vaiheessa kun toimintaan tulee pienikin notkahdus suunnitelmallisuus korostuu. Yrittäjän tulee seurata mm. ympäristö tuulia esim. Nokian tulevaisuus. Toinen esimerkki voisi olla nuoriin panostus kuntasektorilla ja työvoimapoliittisella koulutuksella. Antaisiko tämä yrittäjälle jotakin? Ihminen elää hetkessä, eikä muista välttämättä omia tavoitteitaan eikä osaa ennakoida tulevaa. Liian harvoin mietimme, olemmeko saavuttaneet ne asetetut tavoitteet esim. asiakastilaisuudesta. Meidän tulisikin rakentaa niitä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja tavoitteita. Siksi olemme tehneet strategiakartat. Asiakkaalta tulee saada rehellinen palaute. Asiakastyytyväisyys itsessään ei riitä vaan meidän tulee saada asiakkaita, jotka suosittelevat palveluitamme edelleen. Älä kysy; Oletko tyytyväinen tai mitä piditte? Kysy ennemmin: Kenelle suosittelisit tätä? Tulee tuottaa asiakkaalle ainutlaatuisia kokemuksia, jotka asiakas myös muistaa! Käytiin läpi muutamien yrittäjien strategiakarttoja ja tulevaisuuden visioita. Esille tuli mm. remontoinnin tarve henkilökunnan koulutusta rekrytointi uusasiakaskunnan suunnittelu eli asiakkuusstrategia asiakkaiden kohdentaminen enemmän viikolle kuin viikonloppuihin toteuttaa asiakasseurantaa laskea millä liiketoiminnalla kannattavuus mahdollistaisi lisähenkilön palkkauksen

17 17 CASE: Tarjous asiakkaalle Tarkasteltiin yhdessä matkailuyrittäjän tarjousta, jota Jaana oli muokannut; Kun asiakkaalle tehdään tarjous, joka koostuu useasta palvelusta ja pohjautuu itse tarjouspyyntöön, kannattaa ostaminen tehdä asiakkaalle helpoksi. Ei niin, että asiakas joutuu itse laskemaan hinnan itse eri palveluista. Tee kunnon esittely paikasta, alustava aikataulu päivä ohjelmasta ja lopuksi kokonaishinta. Käytä hyödyksesi talon tarinaa kerrontaosuudessa, ruokalistoissa yms. Voit käyttää asiakkaalle henkilökohtaista lähestymistapaa. Kiitos toisesta ydinkokonaisuudesta kaikille osallistujille, koulutuspaikoille ja kouluttajille Kallelle, Mirjalle ja Jaanalle! Aurinkoista ja erittäin vilkasta kesää yrittäjille toivottavat Tomi, Laura ja Mari. Syyskuussa jatketaan tuotekehityksen merkeissä ja lähdetään 1.9. Vanajanlinnaan kuulemaan markkinoinnin ja myynnin tehokkaasta liitosta. Asiantuntijoina Estonia Air:n toimitusjohtaja Tero Taskila ja Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen.

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Ennakointi pk-yritysten toiminnassa

Ennakointi pk-yritysten toiminnassa Ennakointi pk-yritysten toiminnassa Esa Rimpiläinen ESA Digital Oy esa.rimpilainen@esadigital.fi Tämän päivän tavoite Kuuntelijan kannalta Uusien oivallusten löytäminen Omien toimintatapojen uudistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela PIKATESTI: OLETKO KOKEILEVA KEHITTÄJÄ? - Hyllyn rakentaminen - Kokeilija: Katsotko ensin, mitä materiaaleja ja

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot