Yrityksen johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen johtaminen"

Transkriptio

1 1 2. Ydinkokonaisuus Yrityksen johtaminen Kertomuksen laatija Mari Noromies

2 2 LUENTOPÄIVÄT Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Osallistujat keskiviikkona Anne Pentikäinen (Myllykylän tila) Heikki Perho (Myllykylän tila) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Heikki Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Elina Eriksson (Tyykikylä Oy) Eeva-Liisa Mäkelä (Hotelli Maakunta) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Pauli Perho (Metsästysmökki Roine) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Päivi Paija (Maijan Maatilamajoitus) Veli-Matti Koski (Vanha-Norri) Tiina Lepola (Hushållska) Johanna Rekola (Rekolan tila) Tiina Koski (Vanha-Norri) Karl-Erik Michelsen (Tamora Oy) Tomi Enäjärvi (Oiva) Mari Noromies (Oiva) Osallistujat torstaina Erkki Tervomaa (Tyykikylä Oy) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Heikki Perho (Myllykylän tila) Anna Pentikäinen (Myllykylän tila) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Johanna Rekola (Rekolan tila) Tiina Lepola (Hushållska) Anne Laulajainen (Laulajaisten villisikatarha) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Pauli Perho (Metsästysmökki Roine) Esa Vienamo (Kettuki) Tiina Koski (Vanha-Norri) Veli-Matti Koski (Vanha-Norri) Jaana Utti (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva)

3 3 Keskiviikko Eerikkilän Urheiluopisto kouluttajana Karl-Erik Michelsen Alkuviivästyksen jälkeen päästiin itse asiaan; Johtaminen ja johtajuus Ensin teimme pienen alkutehtävän, jossa määrittelimme valittujen adjektiivien ja nelikentän kautta, millaisia johtajia olemme. Testiä voi käyttää esim. rekrytoinnissa. Punaista väriä kuvaava (energinen, huomion keskipiste, voimakastahtoinen, rohkea, aloitteentekijä, suorasanainen) henkilö valitaan yleensä yritykseen muutosjohtajaksi. Eri asia on kuinka pysyvä henkilö hän on yrityksessä. Keltainen (sosiaalinen, spontaani, idearikas, optimistinen, eläytymiskykyinen, tunteikas) johtaja on erinomainen mm. asiantuntijaorganisaatiossa. Vihreä (hyväntahtoinen, tasapainoinen, ystävällinen, lämmin, sympaattinen, rauhallinen) johtaja johtaa lempeästi. Sininen (harkitseva, perusteellinen, analysoiva, luotettava, looginen, pohdiskeleva) on asiapitoista johtamista. Johtamisen peruskysymyksiä on kohtaaminen. Konfliktit johtuvat luonteen erilaisista piirteistä. Erilaiset tyypit kohtaavat mikä neuvoksi? Neljä hyvää tavoitetta miten itse haluaisit itseäsi kohdeltavan 1. Kuulluksi tuleminen; keskeisen tärkeää johtamisen kannalta. 2. Kunnioitus; yleensä kunnioitetaan saman luontoisia. 3. Voimavarojen tukeminen; esim. suositeltava kirjakokemus Jorma Panulan Mestariluokka 4. Tahto yhteistyöhön; välittyykö (esim. kehonkielestä) johtajasta selkeästi tahto tehdä yhteistyötä? Kuusi yhteistyötä hankaloittavaa myyttiä: 1. Hyvä työyhteisö/perhe/ryhmä on sellainen, jossa ei ole ristiriitoja (Onnellisuusmyytti) 2. Kaikkien pitäisi toimia kuin aikuiset ja pitää lapselliset tunteensa sisällään (Aikuisuuden myytti) 3. Minä en aiheuta vaikeuksia, olen toiminut juuri kuten pitääkin. (Viattomuuden myytti) 4. Vaikeuden ja ristiriidat tulevat vain pahemmiksi, jos niitä lähtee selvittämään (Katastrofimyytti) 5. En voi tehdä mitään, jos en ole saanut ihmissuhdekoulutusta (Asiantuntijamyytti) 6. Ihmiset eivät koskaan muutu. (Myytti muuttumattomuudesta) Kokeile myös näitä: - Selän takana kehuminen - 3H:n menetelmä: Harjoittele vaikeita tilanteita, ota ne Haasteena, käytä Huumoria. Lounaan jälkeen Tiina Koski esitteli yrityksensä toimintaa Eerikkilän ravintolapalvelujen tuottajana; vuoden 2009 heinäkuun lopulla Tiina ja Veli-Matti Koski siirtyivät Eerikkilään ja perustettiin uusi yritys MokkerMeija Oy. Nimi tuli paikallisesta forssalaisesta entisajan ruuasta. MokkerMeija Oy:n liikevaihto on 1milj. ja palkattuna on 15 työntekijää sekä tarvittaessa lisäväkeä. Keittiön kautta kulki viime vuonna ruoka-annosta ja sen lisäksi kahviopalvelut. Yrityksen toimintaperiaatteena on tarjota laadukasta ruokaa lähialueen raaka-aineista. 62 vuotiaan Eerikkilän Urheiluopiston omistaa Palloliitto ja alueen on valtavasti kehittynyt vuosien varrella. Ensi keväänä aloitetaan päärakennuksen majoitusosan laajennus, jonne tulee noin 120 uutta vuodepaikkaa. Eerikkilän toimiessa jalkapallon lajikeskuksena, saapuu asiakkaita ympäri maailmaa. MokkerMeija Oy:n tavoitteena on entisestään kehittää yritysasiakaspalvelujaan. Vanha-Norri ky Tammelan Kaukjärvellä on edelleen toiminnassa. Oiva-matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäiseltä opintomatkalta tuli jo uusi liikeidea, jota suunnitellaan Norrilla toteutettavaksi.

4 4 RYHMÄTYÖ Johtajaan ja johtamiseen liittyviä odotuksia 1. Johtajan asemaan liitetään tiedostettuja ja tiedostamattomia odotuksia ja tulkintoja. Listaa tärkeimmät? Päätöksentekokyky ja vastuun kantaminen päätöksistään 2. Edustaako johtaja johtamaansa työntekijöitä, itseään vai työnantajaa? Klassisessa mallissa johtaja edustaa yleensä omistajaa. Toiminnallisesti johtajan tulee kuitenkin näyttää esimerkkiä miten asioita tehdään 3. Miten johtajan sanallisia, kirjallisia ja sanattomia viestejä tulkitaan ja miten tulkinnat ymmärretään? Uusien viestintävälineiden käyttö aiheuttaa hämmennystä; s-posti on myös dokumentaatio 4. Mitkä ovat johtajan omat odotukset työtä ja työntekijöitä kohtaan ja miten ne sopivat työntekijöiden odotuksiin ja asenteisiin? Yrittäjän suhtautuminen omaan yritykseen on hyvin emotionaalinen, jolloin työlle ei voi laskea hintaa. Näin ollen työnantajalla ja tekijällä on täysin erilainen näkökulma työn tekemiseen. Miten työntekijä saataisiin edes ymmärtämään työnantajan ajatusmaailmaa? Ylläritehtävä lisäksi: 1) Kuka tai ketkä johtivat keskustelua? 2) Miten päätös syntyi? 3) Kenen päätös kirjautui päätökseen? Punaiset; yhteistyössä 50/50, jouhevasti,päätös kirjattiin yhdelle paperille Keltaiset; Tiinat johtivat keskustelua, yhteispäätös kirjattiin jokaisen omiin papereihin Vihreät; Yhdessä keskusteltiin, jokainen kirjoitti mutta vaikeus saada yhteistä asiaa paperille Siniset; Jokaisella oli oma rooli keskustelussa

5 5 Johtajan tärkeimmät ominaisuudet Ammattitaito: johtaja on hyvä substanssiosaaja ja pystyvä ottamaan vastaan uutta tietoa. Osaaminen: johtaja ei pelkästään tiedä, vaan hän myös osaa siirtää tietoa tilanteisiin ja ratkaista ongelmia. Ihmissuhdetaidot: kyky vaikuttaa ihmisiin: johtaa, käsitellä, ohjata ja valvoa ihmisiä organisaation eri tasoilla tavoitteiden saavuttamiseksi. Analyyttiset kyvyt: kyky tunnistaa, analysoida, pelkistää ja ratkaista ongelmia sellaisissakin tilanteissa, joissa edustavinkaan tieto ei riitä ja riski tai epävarmuus on olemassa ja murtamassa päätöksentekoa. Tunnehallinta: Sellaista henkistä voimaa, jota ihmissuhdekysymykset ja kriisit pikemminkin stimuloivat kuin uuvuttavat ja heikentävät; kykyä kantaa suurtakin vastuuta niin, että toimintakyky säilyy; kykyä käyttää valtaa ja tehdä vaikeitakin päätöksiä ilman jatkuvasti kalvavaa syyllisyydentunnetta tai häpeää Työelämän kultainen kolmio Miten tekee; mistä innostun, mistä vihastun, mistä saan inspiraatiota? Kolmien keskellä on se dynamo, joka tuottaa uutta. Matkailupuolella asiakkaan kokemuksen tulee olla sellainen, että asiakas palaa uudelleen. Kokemus tulee aidosti lähteä yrityksen yleisestä toiminnasta ja yrityksen omasta sisällöstä. Virheenä matkailualalla on että kokemus on tuotettu keinotekoisesti ja se ei välity yrityksen perustoiminnasta. Johtajan vastuulla on pitää yllä asiakaslupaus. Tiedolla johtaminen ja oppinen asiakkaan toiveita ja tarpeista ohjaa yrityksen kehittymistä. Keskustelua Päivi kertoi käytännön esimerkin, kuinka vaikeaa on toimia eri roolissa eri tilanteissa; ammatillinen / persoona. Pienessä yrityksessä juuri persoonallisuus on voimavara, mutta myös uhka. Uhka siinä mielessä, että se on tarkkaan harkittava uskottavuus. Pienen yrityksen kasvamisessa on juuri riskinsä, koska asiakaskontakti saattaa kaikota. Asiakaslähtöisyyden uusi näkökulma suuntautuu asiakkaan kanssa tapahtuvaa toimintaa, jolloin asiakas halutaan tietoisesti ottaa mukaan toiminnan ytimeen.

6 6 Vuorovaikutusjohtaja 1. Johtaminen ei ole yksisuuntaista toimintaa vaan vuoropuhelua, jossa tavoitteena on synnyttää luottamusta, ratkaista ongelmia luoda sitä kautta työpaikalle myönteinen ilmapiiri. 2. Vuorovaikutusjohtaja aktivoi kanssakäymistä työntekijöiden kesken 3. Vuorovaikutusjohtaja synnyttää peilin, jota vasten työntekijät voivat heijastaa omaa osaamistaan ja omaa ongelmanratkaisukykyä. 4. Vuorovaikutusjohtaja yrittää parantaa työntekijöiden itsetuntemusta ja kykyä arvioida omaa työtä. 5. Vuorovaikutusjohtaja auttaa työntekijöitä asettamaan työlle tavoitteita. 6. Vuorovaikutusjohtaja antaa vinkkejä, joilla kehityskeskusteluissa sovitut tulokset saavutetaan. 7. Vuorovaikutusjohtaja kantaa vastuun työn tuloksesta ja huolehtii siitä, että työyhteisö toimii tehokkaasti. 8. Vuorovaikutusjohtaja kunnioitta ammattitaitoa ja oman itsensä kehittämistä Työpaikka, jossa uskalletaan tehdä myös virheitä Summa Summarum: Hyvä johtaja on tehokas, tuottava ja vuorovaikutteinen Torstai Eerikkilän Urheiluopisto kouluttajana Jaana Utti Esittäydyttiin ja kerrottiin mistä yrityksestä kukin on. Uutena tuttavuutena oli Vienamon Esa Taidekeskus Kettukista. Esa on itse Hattulasta. Hämeenlinnassa sijaitseva Taidekeskus Kettuki tukee kehitysvammaisia taiteilijoita ja taiteen harrastajia, tekee kehitysvammaisten taidetta tunnetuksi ja pyrkii kohottamaan sen arvostusta. Käytiin yrittäjien omia nettisivuja läpi. Mitä on strateginen johtaminen? suunnitellaan tulevaa; ajatus on tulevaisuudessa. nähdään mahdollisuuksia ja voimavaroja -ei niinkään uhkia ja esteitä. sinnikkyyttä; tehdään asioita määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. uskalletaan tehdä valintoja ja erilaistua Näkökulmia strategiseen johtamiseen Asiakkaan näkökulmasta ja segmentoiden Henkilöstön näkökulma; millainen työpaikka? resurssit?... Prosessien näkökulma; mitä tuotetaan? miten tuotetaan? miten kehitetään?... Talouden ja menestymisen näkökulmasta; käyttöaste? kate? kysyntä ja sen seuraaminen... Ympäristön tuulia, jotka vaikuttavat: esim. slowlife-ajattelumaailma, kotimaanmatkailun kasvu, asiakastottumusten muutos, asiakasrakenteen muutos, viestinnän ja vuorovaikutuksen teknologian muutos Keskustelua Markkinoinnin tulee olla ainakin jollakin tasolla kannattavaa vaikkakin se mielletään pitkäjänteiseksi toimenpiteeksi. Internetin merkitys markkinointivälineenä on ehdottomasti syrjäyttänyt esitteet. Printtimainonnasta esim. postikortti on oivallinen välinen. Oman postikortin voi lähettää asiakkaalle kohtaamisen jälkeen. Myös esim. häiden menu-kortti voi olla kallisarvoinen muisto ja tuoda uuden asiakkuuden Tahdoton lapanen- johtaja elää ympäristötuulien tuiverruksessa. Nähdään kenties uusia mahdollisuuksia siellä missä muut eivät näe. Ottaa vastaan haasteita, vaikkei tiedä miten toteutetaan. Esim. Yahoo, Google, Angry Birds

7 7 KOTITEHTÄVÄ Seuraavan kahden viikon ajan istahda aamulla tuoliisi ennen päivän askareita. Pidä hyvä ryhti ja voit lepuuttaa käsiäsi jalkojen päällä. Istu paikallasi yksi minuutti ja mieti, mitä haluat saada tänään aikaan? Älä mieti mitä minä teet, vaan mieti minkä tapahtuman haluat saada aikaan teoillasi tänään. Pikkuisen parannettu eilinen johtaja Tulevaisuuden tehtävä johtaja KIRJATEHTÄVÄ Yleisesti tehtävänä on lukea ja inspiroitua kirjan tekstistä. Saada uusia näkökulmia omaan toimintaan. 1. Tarkasta ensin, että kirjassa on sen alkuperäisen omistajan nimi. 2. Täydennä edellisen lukijan muistiinpanoja ja tarkasta, että kirjasta on tehty lainaus tai pari paperille sekä kuusi ohjetta / näkökulmaa. 3. Muokkaa edellisen lukijan listaamia näkökulmia hieman konkreettisemmaksi tai kenties paremmin ymmärrettäväksi jos tarve. Voit lisätä paperiin pari ohjetta tai näkökulmaa lisää, jos haluat. Seuraavan lukijan on tarkoitus jalostaa edellisen lukijan tekstiä tarvittaessa. 4. Lähetä tietokoneella puhtaaksi kirjoittamasi teksti Marille sähköpostilla ennen seuraavan ydinteeman alkua. 5. Kirjoita lopuksi kirjaan alkuperäiselle omistajalle pieni tervehdys Kirjoitetut tekstit kootaan tullaan kokoamaan yhdeksi kirjaksi Kantahämäläisen matkailuyrityksen menestystekijät.

8 8 TYÖPAJAPÄIVÄT Loimijoki Golf, Ypäjä Osallistujat keskiviikkona Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Päivi Paija (Paijan Maatilamajoitus) Sari Taivassalo (Six Dimension) Johanna Rekola (Rekolan tila) Anna Pentikäinen (Myllykylän tila) Eeva-Liisa Mäkelä (Hotelli Maakunta) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Pauli Perho (Metsästysmökki Roine) Erkki Tervomaa (Tyykikylä Oy) Elina Eriksson (Tyykikylä Oy) Tiina Lepola (Hushållska) Minna Alakoski (Loimijoki Golf) Mirja Borgström (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva) Osallistujat torstaina Sanna Michelsson (Scandic Forssa) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Anna Pentikäinen (Myllykylän tila) Elise Anttinen (Hunajakoto) Marja Levomäki (Levomäen Maatilamökit) Johanna Rekola (Rekolan tila) Sari Taivassalo (Six Dimension) Päivi Paija (Paijan Maatilamajoitus) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Minna Alakoski (Loimijoki Golf) Mirja Borgström (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva)

9 9 Keskiviikko Loimijoki Golf kouluttajana Mirja Borgström Viimeksi mietittiin strategiakartan avulla omaa henkilökohtaista kehittämissuunnitelmaa ja toimintoja. Nyt vuorossa on samoja asioita yrityksen kannalta. Kaupunkiesimerkkinä Laitila. Miksi Laitila ei rakenna omaa erilaistumistaan munapitäjän maineeseen. Miksi Laitilan kylteissä lukee Elämän iloa. Mitä se kertoo? Munapitäjä taasen voisi tuotteistaa esim. munakasvisravintolaa, turistikierros kanalassa, munapuoteja, munatoria, lasten tiputarha, kesäkana vuokraamo jne. Miettikää päivien aikana mitkä asiat ovat ainutlaatuisia teidän omalle yrityksellenne? Mistä asioista te erotutte? Yrityksen Strategiakartta Yrityksen strategiakartta toimii apuna tulevaisuuden suunnittelussa ja yrityksen johtamisessa Strategiakartta on erinomainen johtamisen työväline omassa työyhteisössäsi. Sen osat täydentyvät suoraan liiketoimintasuunnitelmaan Kartta ohjaa ja antaa suuntaa yrityksen tavoitteen saavuttamiseksi ja sitouttaa henkilöstön yhteiseen toimintatapaan Mikä on yrityksenne valtti? 1. Missio Sydän Yrityksemme suuri tehtävä Mikä on yrityksemme tärkein tehtävä/tuote, olemassaolon tarkoitus? Mitä? Kenelle? Miksi? Vastauksia miettiessäsi huomioi tuotteiden ja asiakkaiden lisäksi myös oma- ja henkilökuntasi motiivi! Keskustelua Kukin sai halutessaan kertoa oman näkemyksensä oman yrityksensä kannalta. Keskustelua käytiin yritysten yhteydessä myös mielikuvista, joita nimet antavat. Meissä kaikissa on sisäinen VANHEMPI AIKUINEN LAPSI arvot ja arvostukset toiminta, tekeminen, työ elämykset, kokemukset, luovuus ja rohkeus, voimakkaat muistikuvat

10 10 BRÄNDI POLTTOMERKKI Markkinat syntyvät ihmisten päissä BRÄNDI ON IHMISEN OMISSA MIELIKUVISSA KOKEMA TUNNE VAHVA BRÄNDI TUO LISÄARVON! Omat kokemukset, omat mielikuvat Tuote-edut, palvelut Yleinen arvostus, huhut, kollegoiden/ystävien puheet Tunnettuus, arvostus Yrityksen ilme, viestintä, henkilöstö, yleisvaikutelma Saako ostaja laadun lisäksi myös arvostusta itselleen? Suomalaisia brändejä FAZER, NOKIA, Sibelius; FISKARS, KONEMARIMEKKO, Jukka Rintala, Karita Mattila, VALIO, SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT, HIM, The Rasmus, SWAN Laatu, turvallisuus, imago; merkistä ollaan valmiita maksamaan enemmän, tuottaja saa paremman hinnan, -ostaja tuote päälle lisäarvon/arvostusta Maine on brändin historian summa Brändin rakentaminen Oivallus ihmisten mirkityksestä, Mitä, Kenelle, Miksi? Erottuminen, differointi, lisäarvo, muotoilu (design management), maine Mielikuvan luominen joka rintamalla; viestintä, tuote, palvelu, puitteet, henkilöstö, palvelukokemus.. Tinkimätön sitkeys, usko ja luottamus omaan itseen/tuotteeseen Vahvalla nrändillä on vahva paikka ihmisten muistikartassa Rolex, Coca-Cola, Dior Huippubrändeille yhteistä Hyvä johtaminen, hyvä johtajuus Brändi-identiteetti, johdettu bränditrategia Kokonaisvaltaisuus, mielikuvan luominen joka rintamalla; linjakas toteutus, design, palvelu, puitteet, pukeutuminen, tuotteet, pakkaukset, välineet Omalinjainen toimintatapa Sitkeä työ kaupan prosesseissa 2. Yrityksemme tulevaisuudenkuva tavoitetila 3-5 vuoden kuluttua? Mikä on yrityksemme tulevaisuudenkuva ja tahtotila 3-5 vuoden kuluttua? MIKÄ ON YRITYKSENNE VALTTI?- mistä teidät tunnetaan, muistetaan, halutaan Mikä on asiakkaalle merkitsevää? Mitä konkreettisia tavoitteita esim. liiketoiminnan laadun ja laajuuden, asiakassegmentin, henkilöstön jne. suhteen asetatte lähivuosina? Miten asiakas kokee yrityksenne? 3. Yrityksemme Arvot Reimarit kulkiessa kohti tavoitetta Mitkä ovat yrityksemme tärkeimmät arvot? esim. suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön (Huom! myös itseesi), tuotteet, eettisyys, esteettisyys, kehittäminen, luottamus, tehokkuus, terveys Miten yrityksemme ja työyhteisömme arvomaailmat kohtaavat? TUNNETILA PROSESSI TEKEMINEN ARVOT, ASENTEET, AJATUKSET TIETO, TAITO, OSAAMINEN TYÖKALUT

11 11 4. Yrityksemme ympäristötekijät ja mahdolliset muutokset? Mitä toimintaympäristön muutoksia tunnistamme? Mikä on muutosten arvioitu voimakkuus, tarvitaanko varasuunnitelmia? Mitä mahdollisuuksia muutokset tarjoavat? - Ovatko yhteistyöverkostot kuvassa mukana? Mitä mahdollisuuksia voi vahvistaa ja hyödyntää? Onko riskejä mahdollisuus väistää, vaimentaa tai kääntää voitoksi? - Miten? PURKUOTANTA Sosiaalisen median kasvu ja sitä kautta nuorten huomioiminen myös päätöksenteossa Vaatimustason lisääntyminen Vapaa-ajan kulttuurin muuttuminen, vapaa-ajasta kilpailu Maaseudusta etääntyminen Energian hinnan nousu Kestävän kehityksen vaatimukset Turvallisuus, maailman muuttuminen 5. Polku kulkea - tärkeimmät strategiset valinnat Mitä toimenpiteitä ja päätöksiä on välttämätöntä tehdä, että kulku kohti yritykselle valittua tulevaisuudenkuvaa toteutuu ja pysyy suunnassa? Mitä teemme Mitä emme tee Mitkä ovat tärkeimmät yrityksen kehittämisalueet, joissa halutaan tuntuvia, näkyviä tuloksia? Mitä vaikutuksia niitä kehittämällä saavutan? PURKUOTANTA Asiakaskunnan laajentaminen Markkinointi ja kotisivujen teko Remontointi, laadun ja tason nousu Ohjeistus Tarinoiden tallennus Henkilöstön ikääntyminen Yhteiset päämäärät Henkilöstön rekrytointi Huomisessa työpajapäivässä paneudutaan siihen mitä minä lupaan toteuttaa, jotta visioon päästään. Apuna on tuloskortti, jossa neljä eri näkökulmaa. Torstai Loimijoki Golf kouluttajana Mirja Borgström Strategiakartta ja tuloskortti ovat oivia työkaluja viedessä myös viestiä henkilöstölle. TÄHTIKUVA ja kertaus laatikosta, jossa Työ, Perhe, Talous ja Harrastus. Aletaan miettimään konkreettisia toimenpiteitä visioon (Tähti) päästäkseen. Ideointi Innovointi uusi, entistä parempi ajatus tai ratkaisu Täysin uusi tuote Parannettu muunnos aikaisemmasta entisen veroinen tuote, joka voidaan valmistaa ja myydä edullisemmin Uusi yhteistyömuoto PELKÄLLÄ IDEALLA EI OLE ARVOA, ELLEI SITÄ PYRITÄ TOTEUTTAMAAN. SOVELLETTU IDEA ON INNOVAATIO.

12 12 BALANCED SCORECARD (BSC) Tasapainoitettu tuloskortti on Robert Kaplanin ja David Nortonin 1990-luvulla kehittämä, yrityksen strategian laadinnan avuksi tuotettu menetelmä-. Menetelmä painottaa pidempiaikaista, kokonaisvaltaista ja laatua parantavaa suunnittelua NELJÄ Näkökulmaa TALOUS, tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma PROSESSI, toimintatapojen kehittämisen näkökulma HENKILÖSTÖ, uudistumisen, työkyvyn ja osaamisen näkökulma ASIAKKAAT, asiakasnäkökulma, kenelle, mitä, miten TULOSKORTTI Tuloskortti auttaa yritystäsi paneutumaan neljästä eri näkökulmasta katsottuna keskeisimpien menestystekijöiden pohdintaan ja painopisteiden valintaan, toimenpiteiden suuntaamiseen ja tulosten aikaansaamiseen. Kortin täyttämisen yhteydessä kristallisoituvat tavoite, tarvittavat toimenpiteet, toteutus, resurssit ja onnistumisen seuranta. Tuloskortin täyttäjä keskittyy asioihin, joissa yrityksen on onnistuttava! Tutkitusti hyvä työ Kohtuullisesti kuormittavaa, sopivasti haastavaa, merkityksellistä Ammattiylpeyttä edistävää Antaa kyvyille ja persoonallisuudelle mahdollisuuden kehittyä Sisältää suunnittelua, toteutusta, arviointia Antaa riittävää vapautta, itsenäisyyttä On vuorovaikutteista

13 13 HYVÄ JOHTAMINEN TUKEE TYÖHYVINVOINTIA HYVÄ JOHTAMINEN VAATII HYVINVOIVAA JOHTAJAA! HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Mieti henkilöstönäkökulmaan liittyen esim. motivaatiota, jokaisen työntekijän tehtäväkuvan selkeyttä, kehittymismahdollisuuksia, yrityksen yhteistä suuntaa ja onnistumista, tunnistatko korjattavia kohtia? Tulevaisuudenkuva, (visio) kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme (mittarit) Panokset, toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut ASIAKASNÄKÖKULMA Asiakas on tulon tuoja, elinkeinon maksaja. Mille asiakassegmentille palvelua, elämyksiä, kokemuksia ja tuotteita yrityksesi haluaa tuottaa. Mikä on eri segmenttien osuus, segmenttien painopiste? Asiakasmäärätavoite?- Mikä uusien asiakkuuksien osuus? Mikä on laatutavoite, kestääkö tasalaatuisuusaste? TULEVAISUUDENKUVA, (visio) kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme, (mittarit) Panokset ja toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut USO Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen MIKÄ UUSI SUKUPOLVI; Y-sukupolvi, luvulla syntyneet, jotka Omaavat itsetuntoa ja uskoa osaamiseensa Kyseenalaistavat, eivät alistu automaattisesti säännöksiin Arvostavat eettisyyttä ja moraalia johtamisessa ja toimissa Kannattavat inspiroivaa ja luovaa johtajuutta Toimivat ja ajattelevat globaalisti Valmiita vastaanottamaan palautetta ja ohjausta Heittäytyvät vanhempiaan helpommin epävarmuuteen työmarkkinoilla USO-viestintä Kaksi- /monisuuntaista, vuorovaikutteista Avointa ja läpinäkyvää Nopeus; nopea viestintä nopeilla välineillä (netti, facebookit, twitter jne,) ja nopeat päätökset Ihmisen tukeminen ja välittäminen Arvostaminen ja oppimisen tukeminen Joustavuus ja monipuolisuus Elämäntapa, jossa korostetaan; Mutkattomuutta, yksinkertaisuutta Hidasta elämää Halu elää oman arvomaailman mukaisesti Halu tiedostaa oma paikka ja sen merkitys työyhteisön kokonaisuudessa Doenshiftaajat ovat etupäässä nuoria, mutta myös oravanpyörästä hypänneitä Kannattaa seurata asiakkaiden kysyntää, eikä pelkkää varaustilannetta. Mikäli yrityksessä on 100% käyttöaste kyseisenä ajankohtana, kannattaa kirjata paljonko kysyntää jää ulkopuolelle ja voisiko tehdä toimenpiteitä, joilla kysyntä voidaan kokonaisuudessa täyttää. Esim. alihankintapalvelujen käyttö, ruuhkahuipun jakaantuminen laajemmalle tms. Asiakassegmentoinnissa käytettäviä määreitä voi olla esim. maantieteellinen, maan koko, ilmasto, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, perheen koko, tulot, työpaikka, ammatti, koulutus, uskonto, kansallisuus / rotu, persoonallisuus, elämäntyyli, arvot, asenne, tuotemerkkiuskollisuus, ostovalmiuden tila

14 14 helpompi etsiä, löytää hyvä kontakti oikeasta segmentistä Ei voi löytää uusia valtameriä, ellei uskalla jättää rantaa näkyvistä TALOUS JA MENESTYMINEN Mieti yrityksesi tämänhetkistä taloudellista tilaa; kannattavuutta, kasvutavoitetta, tuottavuutta. Mikä on ratkaisu, voiko tuottavuutta lisätä tuotteita lisäämällä vai jalostamalla, resurssien käyttöä suhteuttamalla, kustannusten hallinnalla vai volyymia kasvattamalla, investoinnein? Mikä on panos-tuotos suhde? TULEVAISUUDENKUVA, (visio) kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme (mittarit) Panokset, toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut Yrityksen euro harjoitus, jossa on eritelty yrityksen eri investointeja PROSESSI Prosessi on jatkuvien yhteen liittyen toimintojen sarja tuloksen aikaansaamiseksi SUUNNITTELU TOTEUTUS SEURANTA.KEHITTÄMINEN SUUNNITTELU TOTEUTUS Tarvitaan luovuutta, havainnointia, vapautta, intoa Kilpailutekijät 4P, henkilöstö, tieto- ja taloushallinto, asiakkaat; segmentit, -odotukset, uudet tarpeet/toiveet PROSESSIT Mitkä prosessit kehittävät yrityksesi toimintaa haluttuun suuntaan; tuotteistus, markkinointi, verkottuminen, koulutus, talous- ja tietohallinto? Muista Kilpailutekijät, 4P place, price, product, promotion Mieti yrityksenne haluttua tapaa toimia ja tavoitteellista toimintakulttuuria läpäisyperiaatteella. Visio, TULEVAISUUDENKUVA, kehä 1 Näissä asioissa on onnistuttava Mistä tiedämme onnistuneemme Panokset, toimenpiteet Aikataulu/toteutus, vastuut PURKUOTANTA Nurkat kuntoon Kannattavuuslaskenta Kotisivujen tekeminen ja kehittäminen Tuotteistus Budjetointi Kokouspalvelujen rakentaminen Asiakaspalaute rakentaminen

15 15 PURKUPÄIVÄ Museotila Hevossilta, Forssa Osallistujat tiistaina Elina Eriksson (Tyykikylä Oy) Outi Perho (Metsästysmökki Roine) Elise Anttinen (Hunajakoto) Sinikka Iso-Herttua (Matkailupalvelu Iso-Herttua) Marja Levomäki (Levomäen Maatilalomat) Päivi Paija (Paijan Maatilamajoitus) Eeva-Liisa Mäkelä (Hotelli Maakunta) Milla Hovi (Kuuman Maatilamajoitus) Sanna Michelsson (Scandic Forssa) Sari Taivassalo (Six Dimension) Johanna Rekola (Rekolan tila) Raija Sundblom-Mero (Museotila Hevossilta) Jaana Utti (Tamora Oy) Mari Noromies (Oiva) Aamukahvien jälkeen talon emäntä ja yrittäjä Raija Sundblom-Mero kertoi Museotila Hevossillan historiasta ja yritystoiminnasta; Hevossillan tila on kuulunut alun perin Forssan kartanolle omana sivutilanaan. Talliravintola on vuodelta 1895 oleva kartanon joutoeläinnavetta, jossa hoidettiin mm. sairasta karjaa. Tilalla asuivat karjanhoitajat sekä mm. kartanon kengitysseppä. Sodan jälkeen Raijan miehen isovanhemmat siirrettiin Karjalasta tilalle. Tila on edelleen viljelty, vaikkakin pienimuotoisesti. Keräilyharrastuksen myötä tilalle on siirretty 20 museorakennusta ja 10 vuotta sitten aloitettiin matkailun parissa. Toiminta keskittyy tilausravintolapalveluihin, saunapalveluihin, mökkimajoitukseen ja kokouspalveluihin. Retkiryhmiä käy tutustumassa eri teemoihin liittyviin näyttelyihin. Esittelyn jälkeen tutustuttiin tiloihin emäntä Raija Sundblom-Meron johdattamana ja kirjattiin jo alustavasti käyttäjäkokemusarviointia.

16 16 Tiistaina Museotila Hevossilta kouluttajana Jaana Utti Päivän kouluttajamme Jaana kertoi Oivan tulevista ydinteemoista, joita on vielä neljä jäljellä. Syksyllä Mika Tonder vastaa tuoteteemasta ja tuotekehityksestä. Vuoden 2012 alusta jatketaan kannattavuudella, markkinoinnilla ja myynnillä sekä sähköisillä työkaluilla. Mari muistutti vierailemaan Oivan internetsivuilla ja aktivoitumaan Oivan Aivot keskustelupalstalle sekä tutustumaan siellä sijaitsevaan työkalupakkiin, johon on tallennettu kaikki luentomateriaalit ja joihin tallennetaan myös kaikkien seutukuntien kertomukset ydinteemoittain. Jaana toivoi oivalaisten hyödyntävän kouluksessa olevaa kesätaukoa ja reagoimaan sekä havannoimaan omien asiakkaiden hyvien kokemuksia, omaa toimintaympäristöään ja omaa yrittämistä. Kesätauon on tarkoitus virittää omia ajatuksia. Kirjattiin käyttäjäkokemusarviointia, jota Jaana vielä ohjeisti ja antoi hyviä esimerkkejä eri osa-alueisiin. Jaana kertoi myös tulevasta ensi syksyn opintomatkasta, joka suuntautuu Saimaan rannalle. Päivämääräksi on valittu Tämä aiheutti jonkin verran kysymyksiä, koska kyseessä on ennen syyslomaa edeltävä viikonloppu. Sovittiin, että asiasta keskustellaan Oiva-tiimin kesken ja kuulostellaan mikäli palautetta tulee muualta maakunnasta, jossa samainen viikko on myös syyslomaa. Jaana kertasi tuloskorttia ja sen eri osioita; Strategiakartta ja tuloskortti ovat myös katseita tulevaisuuteen. - Tehdään tämän hetken asioita ja suunnitellaan asioita myös pidemmälle. Myös ilman näitä työkaluja voi toimia niin kauan kun yrityksessä on pieni kasvu. Siinä vaiheessa kun toimintaan tulee pienikin notkahdus suunnitelmallisuus korostuu. Yrittäjän tulee seurata mm. ympäristö tuulia esim. Nokian tulevaisuus. Toinen esimerkki voisi olla nuoriin panostus kuntasektorilla ja työvoimapoliittisella koulutuksella. Antaisiko tämä yrittäjälle jotakin? Ihminen elää hetkessä, eikä muista välttämättä omia tavoitteitaan eikä osaa ennakoida tulevaa. Liian harvoin mietimme, olemmeko saavuttaneet ne asetetut tavoitteet esim. asiakastilaisuudesta. Meidän tulisikin rakentaa niitä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja tavoitteita. Siksi olemme tehneet strategiakartat. Asiakkaalta tulee saada rehellinen palaute. Asiakastyytyväisyys itsessään ei riitä vaan meidän tulee saada asiakkaita, jotka suosittelevat palveluitamme edelleen. Älä kysy; Oletko tyytyväinen tai mitä piditte? Kysy ennemmin: Kenelle suosittelisit tätä? Tulee tuottaa asiakkaalle ainutlaatuisia kokemuksia, jotka asiakas myös muistaa! Käytiin läpi muutamien yrittäjien strategiakarttoja ja tulevaisuuden visioita. Esille tuli mm. remontoinnin tarve henkilökunnan koulutusta rekrytointi uusasiakaskunnan suunnittelu eli asiakkuusstrategia asiakkaiden kohdentaminen enemmän viikolle kuin viikonloppuihin toteuttaa asiakasseurantaa laskea millä liiketoiminnalla kannattavuus mahdollistaisi lisähenkilön palkkauksen

17 17 CASE: Tarjous asiakkaalle Tarkasteltiin yhdessä matkailuyrittäjän tarjousta, jota Jaana oli muokannut; Kun asiakkaalle tehdään tarjous, joka koostuu useasta palvelusta ja pohjautuu itse tarjouspyyntöön, kannattaa ostaminen tehdä asiakkaalle helpoksi. Ei niin, että asiakas joutuu itse laskemaan hinnan itse eri palveluista. Tee kunnon esittely paikasta, alustava aikataulu päivä ohjelmasta ja lopuksi kokonaishinta. Käytä hyödyksesi talon tarinaa kerrontaosuudessa, ruokalistoissa yms. Voit käyttää asiakkaalle henkilökohtaista lähestymistapaa. Kiitos toisesta ydinkokonaisuudesta kaikille osallistujille, koulutuspaikoille ja kouluttajille Kallelle, Mirjalle ja Jaanalle! Aurinkoista ja erittäin vilkasta kesää yrittäjille toivottavat Tomi, Laura ja Mari. Syyskuussa jatketaan tuotekehityksen merkeissä ja lähdetään 1.9. Vanajanlinnaan kuulemaan markkinoinnin ja myynnin tehokkaasta liitosta. Asiantuntijoina Estonia Air:n toimitusjohtaja Tero Taskila ja Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen.

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Menesty hevosyrittäjänä

Menesty hevosyrittäjänä Menesty hevosyrittäjänä 1 Kallioniemi Kari Korpivaara Nanne Menesty hevosyrittäjänä Kirjoittajat: Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Korpivaara Nanne, asiantuntija, ProAgria

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot