Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat"

Transkriptio

1 PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen henkilö on esimiehenä Myynnin johtaminen Millainen henkilö on myyjänä Respondent Name Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN Vantaa

2 Käyttäytymisen pääpiirteet Tämä osiossa listataan henkilön käyttäytymisprofiilin mahdolliset vahvuudet. Saat siitä räätälöidymmän näin: 1. Laita ok-merkki niiden väittämien kohdalle, jotka mielestäsi kuvaavat hyvin henkilön käyttäytymistyyliä. 2. Laita X niiden väittämien kohdalle, jotka eivät mielestäsi kuvaa kovin hyvin hänen käyttäytymistään. 3. Lisää kommentteja muokataksesi väittämiä osuvammiksi. D i S C Tuloksentekijä Tämän henkilön käyttäytymisen vahvuuksia voivat olla Hän pitää nopeasta tahdista, uusista tehtävistä, muutoksesta ja vaihtelusta Hän on nopea toimimaan ja luo muihin kiireellisyyden vaikutelman Hän nauttii haasteista ja kilpailusta Hän voi edetä runnoen saadakseen tuloksia aikaan Hän käyttää suoraa, toimintahakuista tapaa ratkaistakseen ongelmat Respondent Name 2

3 Personal Profile System -kaavio D i S C DiSC -malli kuvaa käyttäytymistä neljän taipumuksen muodossa. Ne ovat lyhyesti määriteltynä: D (Dominance) Hallitseva: Henkilöt, joiden "D"-käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät muovaamaan ympäristöään kukistamalla vastarinnan tulosten saavuttamiseksi. i (Influence) Vaikuttava: Henkilöt, joiden "i" - käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät muovaamaan ympäristöään vaikuttamalla toisiin ja suostuttelemalla heitä puolelleen. S (Steadiness) Vakaa: Henkilöt, joiden "S"- käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät yhteistyöhön toisten kanssa tehtävien suorittamiseksi. C (Conscientiousness) Tunnontarkka: Henkilöt, joiden "C"-käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät työskentelemään olemassa olevissa puitteissa laadun ja tarkkuuden varmistamiseksi. Nämä neljä käyttäytymisulottuvuutta yhdistyvät kaikissa ihmisissä, mutta voimakkuudeltaan erilaisina. Näiden neljän käyttäytymistaipumuksen suhteesta toisiinsa syntyy profiili, joka antaa tietoa henkilön mahdollisista käyttäytymistavoista. Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Laatinut: Itse Vastausnäkökulma: Työ Ylläoleva profiili esittää henkilön profiilin neljän käyttäytymistaipumuksen suhdetta. Seuraavien sivujen tiedot pohjautuvat tähän profiiliin. Muistathan, ettei DiSC PPSS ole koe. Ei ole olemassa "hyviä" tai "huonoja" malleja. Tutkimukset osoittavat, että menestyksekkäimpiä ovat sellaiset ihmiset, jotka tuntevat itsensä ja kehittävät toimintatapoja eri tilanteisiin. Seuraavien sivujen tiedoista on eniten apua, jos ne käydään läpi ja niistä keskustellaan, ja niitä käytetään erityisten toimintasuunnitelmien kehittämiseen henkilökohtaisen tehokkuuden lisäämiseksi. Respondent Name 3

4 Personal Profile System -kaavio Kaavio I Kaavio II D i S C D i S C Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Täyttäjä: itse Vastausnäkökulma: työ Jotkut ihmiset ymmärtävät itseään vielä paremmin tutkimalla ENITEN ja VÄHITEN - vastaustensa välisiä eroja. Koska olet vastannut samaan kysymykseen "Millaisena näen itseni työtilanteessa?" molempien valintojen kohdalla, on todennäköistä, että profiilit I, II ja III ovat lähellä toisiaan. Jos profiileissa on merkittäviä eroja, saattaa olla hyödyllistä pohtia, minkälaiset tekijät ovat saattaneet vaikuttaa vastauksiisi. Yhdistelmäkaavio (kaavio III) heijastaa ENITEN ja VÄHITEN - vastaustesi yhdistelmää ja on tyypillisesti monipuolisin kuvaus profiilistasi. Tätä yhdistelmäprofiilia käytetään hyväksi kaikissa raporttiesi sisältämissä tiedoissa. Respondent Name 4

5 Käyttäytymisen yleispiirteet Seuraava profiilin vastauksiin perustuva kuvaus kertoo henkilön luontaisesta käyttäytymistyylistä työympäristössään. Tämä osio antaa laajan yleiskuvan hänen luontaisesta, mukavuusalueella olevasta käyttäytymisestään. Henkilön käytännön toimintaa muokkaavat tilanteen vaatimukset, muiden odotukset ja hänen henkilökohtaiset arvonsa; ja siten se voi poiketa kuvauksesta. Lue kuvaus ja keskustele siitä. Poista ne osat, jotka eivät tunnu sopivan ja alleviivaa ne osat, jotka voivat olla merkityksellisiä ja hyödyllisiä kehityksen kannalta. D i S C Tuloksentekijä Respondent on voimakas, suora, kilpaileva, itsevarma ja vakuuttava. Hänellä on taipumus olla voimakkaasti itsetuntoinen individualisti, joka saattaa olla omavaltainen. Saattaa näyttää siltä, että hän tihkuu itseluottamusta ja on aktiivisesti etsimässä tilaisuuksia testata ja kehittää kykyjään saavuttaa tuloksia. Hän pitää vaikeista tehtävistä, kilpailutilanteista, erikoistehtävistä ja "tärkeästä" asemasta. Hän saattaa ottaa vastaan uusia tehtäviä halukkaasti ja luottavaisesti. Hän saattaa olla erittäin tietoinen kyvyistään, mutta ei ehkä ole niinkään tietoinen rajoituksistaan (tai hän ei hyväksy niitä). Hän saattaa nauttia uuden tehtävän antamasta haasteesta riippumatta siitä, onko hänellä niitä taitoja, tietoja ja kokemusta, joita se saattaa vaatia. Koska Respondent arvostaa itsenäisyyttään suuresti arvossa, hän saattaa tulla rauhattomaksi yhteisprojekteissa tai komiteatyössä. Hän hyväksyy ryhmätyöskentelyn helpommin, jos hän saa valita tehtävät ja säilyttää kontrollin. Hän työskentelee mieluiten yksin, vaikka hän saattaakin suostutella toisia tukemaan ponnistelujaan ja auttamaan tehtävässä - erityisesti rutiininomaisissa yksityiskohdissa, joita hän saattaa pitää pitkästyttävinä. Hän saattaa pyrkiä tekemään asioita omaksi hyödykseen jättäen ehkä huomiotta pyynnöt, joihin saattavat edellyttää hänen luopumista jostain haluamastaan. Jos häntä vaaditaan tekemään jotain, mikä ei näytä olevan hänen omien etujensa mukaista, hän saattaa tulla avoimen ärsyyntyneeksi. Hänen egoistisuutensa saattaa joistakin tuntua lannistavalta. Häneltä saattaa puuttua kyky eläytyä toisen asemaan ja hän saattaa toisten mielestä vaikuttaa kylmältä ja töykeältä. Koska Respondent yleensä ajattelee ja toimii nopeasti, hän saattaa olla kärsimätön ja syyttelevä hitaampia kohtaan. Hän saattaa arvioida ihmisiä sen perusteella, kuinka nopeasti he saavat aikaan tuloksia. Vain tulokset merkitsevät hänelle jotakin. Nopeudella, ponnisteluilla ja teorioilla on vain vähän merkitystä, mikäli ne eivät johda konkreettisiin tuloksiin. Respondent saattaa olla hyvin määrätietoinen ja peräänantamaton, vaikka kohtaisikin vihamielisyyttä tai häntä vaikutusvaltaisempia vastarintaa. Hän saattaa ottaa johdon käsiinsä, olipa hänet sitten asetettu vastuuseen tai ei. Jos asiat eivät suju, Respondent saattaa näyttää menettävän verbaaliset kykynsä korvaten ne eleillä, jotka ilmaisevat kärsimättömyyttä ja kriittisyyttä. Kaikki hänen sanomansa saattaa olla kriittistä ja syyttelevää. Tämä saattaa merkitä "tyyntä ennen myrskyä". "Myrsky" saattaa alkaa voimakkaalla ilmaisulla siitä, että jotain on vialla, ehkä erittelemättä, mistä itse asiassa on kysymys tai mikä saattaa aiheuttaa sen. Tätä saattaa seurata hyvin laaja, yleinen tilanteen ja kaikkien tehtävään osallistuneiden arvostelu. Lopulta Respondent saattaa ottaa tehtäväkseen tilanteen "pelastamisen" yksin ylittäen ehkä rajansa, ja "pöyhistellen höyheniään" - ja kaikki tämä tuloksiin tähtäävien ponnistelujensa nimissä. Voimakkaasta itsetunnostaan ja lujasta itseluottamuksestaan huolimatta Respondent saattaa pelätä sitä, että toiset käyttävät häntä hyväkseen. Mikäli tämä pelko lisääntyy, se saattaa johtaa hänet toimenpiteisiin Respondent Name 5

6 Käyttäytymisen yleispiirteet mahdollisen vastustajansa nujertamiseksi. Hän saattaa myös pelätä, että toiset pääsevät hänen edelleen, jos hän ei saavuta tavoitteitaan tarpeeksi nopeasti. Hän saattaa olla ikuisessa kilpailutilanteessa aikaa ja toisia ihmisiä vastaan ponnistellessaan kohti päämääräänsä. Hän saattaa myös olla huolissaan siitä, että vaikuttaa liian huolettomalta, koska huolettomuus ja sen synnyttämät siteet toisiin saattavat häiritä hänen tahtiaan ja keskittymistä päämäärän saavuttamiseksi. Lähestyessään uutta ongelmaa tai päätöstä Respondent saattaa nopeasti arvioida saatavilla olevat tiedot etsien lisätietoja vain, jos tiedoissa on räikeä puute, ja päätyä sitten alustavaan päätökseen. Hän saattaa valvoa tuloksia ja tehdä muutoksia, jos tulokset eivät ole tyydyttäviä. Vaikka hän saattaakin rohkaista toisia tekemään ehdotuksia saadakseen heidät mukaan projektiinsa, hän ei ehkä kiinnitä paljon huomiota heidän antamiinsa tietoihin. Hän saattaa ottaa riskejä ja kokeilla uusia, testaamattomia ideoita. Hän saattaa joskus ottaa henkilökohtaisena haasteena sellaisen idean toimimaan saamisen. Respondent Name 6

7 Motivoivat tekijät Eri ihmiset motivoituvat eri asioista ja heillä on erilaiset tavoitteet riippuen heidän käyttäytymistyylistään. Tässä osiossa luetellaan tekijöitä, jotka yleensä vaikuttavat motivoivimmin henkilöön, jolla on tässä analysoitavan henkilön käyttäytymistaipumuksia. Jotkut näistä tekijöistä eivät ehkä sovellu häneen, koska hän on saattanut muuttaa käyttäytymistään elämänkokemuksensa ja arvojärjestelmänsä vuoksi. Jotkut tekijät voivat vaikuttaa ristiriitaisilta johtuen siitä, että henkilön kokonaiskäyttäytyminen on useiden erilaisten käyttäytymistaipumusten summa. Käy luettelo läpi ja tee tarvittavat muutokset. D i S C Tuloksentekijä Häntä motivoi: Oman työympäristön hallinta Mahdollisuus toisten ihmisten toiminnan ohjaamiseen Uusien tilaisuuksien ja haasteiden tarjoaminen hänelle Tilanteet, joissa häntä pidetään pikemminkin vastuullisena tuloksista kuin siitä, miten tulokset on saavutettu Ylenemismahdollisuudet Palkkiot päämäärien saavuttamisesta Respondent Name 7

8 Mieluisin ympäristö Ihmisten mieltymykset parhaasta työ- tai elinympäristöstä vaihtelevat. Joku pitää mukavana sitä, mitä toinen pitää sietämättömänä. Tämä osio antaa tietoa siitä, millaista ympäristöä Respondent saattaisi suosia luontaisten käyttäytymistaipumustensa perusteella. Jotkin näistä tekijöistä eivät ehkä päde häneen, tai voivat vaikuttaa ristiriitaisilta johtuen hänen käytöstään kuvaavien taipumusten erilaisuudesta. Käy luettelo läpi ja muuta tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Respondent toivoo ympäristöä, joka tarjoaa: Mahdollisimman suuren vapauden päättää, miten asiat tehdään Nopean tahdin ja tuloshakuisuuden Suorituksen mittaamista ja saavutettujen tulosten perustuvaa palkitsemista Mahdollisuuden ohjata tapahtumien kulkua Respondent Name 8

9 Pyrkii välttelemään Kaikki ihmiset pyrkivät luonnostaan välttämään tietynlaisia tilanteita ja toimintoja siksi, etteivät he pidä niistä tai pelkäävät niistä aiheutuvia seuraamuksia. Voimme valita selvitymisstrategioita, kun tiedämme, mitkä ovat meidän todennäköisimmät tapamme vältellä. Samalla voimme vähentää mahdollisia negatiivisia seurauksia, kuten viivyttelyä. Tässä osiossa listataan sellaisia toimintoja ja tilanteita, joita Respondent todennäköisesti välttelee perustuen käyttäytymistaipumuksiinsa. Jotkut tekijät eivät välttämättä päde häneen. Käy luettelo läpi ja muokkaa tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Perustuen vastenmielisyyteen, epämukavuuteen tai pelkoon Respondent pyrkii välttelemään: Tilanteita, joissa hän ei pysty kontrolloimaan ympäristöään Vaikuttamista pehmeäluontoiselta tai heikolta Tilanteita, jotka vaativat rutiiniluontoista, ennakoitavissa olevaa käyttäytymistä päivästä toiseen Toisten tiukassa johdossa olemista Sitä, että joutuu ilmoittautumaan säännöllisesti ja raportoimaan tekemisistään Sitä, että joutuu raportoimaan vaihe vaiheelta, miten aikoo suorittaa tehtävän tai toimenpiteen Respondent Name 9

10 Strategiat tehokkuuden lisäämiseksi Tässä osiossa kuvaillaan toimenpiteitä, joihin Respondent voi ryhtyä muuttaakseen tiettyjä luontaisia käyttäytymistaipumuksiaan tehokkuutensa parantamiseksi. Hän saattaa jo soveltaa joitakin näistä; toiset taas saattavat edustaa alueita, joilla hänellä on mahdollisuus kehittää taitojaan. Saattaa olla hyödyllistä laittaa näitä tapoja nykyisen työympäristön vaatimaan tärkeysjärjestykseen. Käy lista läpi ja muokkaa tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Hänen tehokkuuttaan saattaisi lisätä: Mahdollisten seurausten harkitseminen huolellisemmin ennen toimintaa Toisten ajatusten, tunteiden ja kokemusten kuunteleminen ja huomioiminen Asioista neuvotteleminen molemmat osapuolet voittavat -ajattelun pohjalta Jos hän selittäisi, miten on järkeillyt, sen sijaan että ilmoittaisi pelkästään johtopäätöksen Osallistuminen ryhmän toimintaan vain jäsenenä, olematta vastuussa Tahdikkuuden ja diplomatian kehittäminen kommunikoidessa ja ollessa yhteistyössä toisten kanssa Tunnustuksen antaminen toisille heidän ponnisteluistaan Respondent Name 10

11 Motivaatiota heikentävät tekijät Erilaiset tekijät vaikuttavat ihmisten motivaatioon eri tavoin, joko myönteisesti tai kielteisesti. Ymmärtämällä henkilöä eniten ja vähiten motivoivat tekijät, voit pyrkiä luomaan sellaiset olosuhteet, jotka tehokkaasti lisäävät motivaatiota. Seuraavaa luetteloa voidaan käyttää apuna, kun halutaan luoda motivaatioon myönteisesti vaikuttava työympäristö hallitsemalla käyttäytymisprofiilin motivaatiota heikentäviä tekijöitä, tai mikäli mikäli mahdollista, poistamaan ne. D i S C Tuloksentekijä Respondent ei motivoidu kun: Hänen auktoriteettinsa kumotaan Hänen vastuutaan on vähennetty Hänen resurssinsa ovat rajoitetut Häntä vaaditaan tekemään yksitoikkoisia rutiinitehtäviä Häntä valvotaan tiukasti Häntä vaaditaan jatkuvasti raportoimaan toiminnastaan mutta ei tuloksistaan Hänelle ei ole mahdollisuuksia edetä urallaan Respondent Name 11

12 Käyttäytyminen ristiriitatilanteissa Useimmat ihmiset käyttäytyvät ristiriitatilanteissa tavalla, jota voidaan kuvailla sanoilla "taistele" tai "pakene". Jotkut saattavat turvautua molempien tapojen yhdistelmään riippuen tilanteen riskin voimakkuudesta tai määrästä. Seuraavassa luetellaan joukko reagointitapoja, joihin Respondent saattaa turvautua ristiriitatilanteessa. Käyttäyminen on saattanut muuttua johtuen henkiolön arvojärjestelmästä ja elämänkokemuksesta. Näistä tiedoista on eniten hyötyä, jos ne käydään läpi henkilön kanssa ja asetetaan tärkeysjärjestykseen sen mukaisesti, mitä reaktiotapaa Respondent todennäköisimmin käyttäisi. D i S C Tuloksentekijä Ristiriitatilanteessa Respondent: On taipuvainen toimimaan suoralla ja hyökkäävällä tavalla Saattaa kohottaa hyökkäävyystasoa asteittain Saattaa luoda "voittaja/häviäjä" -tilanteita Saattaa pyrkiä tyrmäämään toiset On taipuvainen asettumaan puolustuskannalle Saattaa tulla itsevaltaiseksi ja käyttää hyväkseen asemaansa ja valtuuksiaan konfliktin ratkaisemiseksi Respondent Name 12

13 Käyttäytymistaipumukset Allaoleva taulukko esittää henkilön käyttäytymispiirteiden voimakkuutta kunkin listatun käyttäytymisalueen osalta. Kuvaaja esittää hänen profiilinsa mukaista, tyypillistä käyttäytymistä, ei välttämättä yksittäisessä tilanteessa esiintulevaa käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kuitenkin hänen kanssaan käytävissä keskusteluissa ja arvioitaessa henkilöstä saatavaa vaikutelmaa D i S C Tuloksentekijä Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Vastausnäkökulma: Työ M JM K JK K HYVÄKSYY - avoin, kuuntelee mielellään NOUDATTAA - pitäytyy säännöissä PUOLTAA - edistää, haluaa toimintaa YLLYTTÄÄ - kuohuttaa, "keinuttaa venettä" TÄSMENTÄÄ - selittää, laajentaa näkökulmaa ANTAA - delegoi toisille OLETTAA - pitää asioita itsestään selvinä KEHUSKELEE - kerskailee kyvyillään VALLOITTAA - hurmaa toiset KOMENTAA - pyrkii johtamaan toisia OMAKSUU - imee tietoa, sisäistää asiat VAKIINNUTTAA - lujittaa, luo jotain pysyvää MATKII - seuraa johtajan esimerkkiä KEKSII - löytää uusia ratkaisumalleja, ideoita SELVITTÄÄ - tutkii, tarkistaa asiat huolellisesti OIKEUTTAA - puolustaa, perustelee Respondent Name 13

14 Käyttäytymistaipumukset Allaoleva taulukko esittää henkilön käyttäytymispiirteiden voimakkuutta kunkin listatun käyttäytymisalueen osalta. Kuvaaja esittää hänen profiilinsa mukaista, tyypillistä käyttäytymistä, ei välttämättä yksittäisessä tilanteessa esiintulevaa käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kuitenkin hänen kanssaan käytävissä keskusteluissa ja arvioitaessa henkilöstä saatavaa vaikutelmaa D i S C Tuloksentekijä Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Vastausnäkökulma: Työ M JM K JK K YLLÄPITÄÄ - jatkaa, säilyttää nykytilanteen JUNAILEE - suunnittelee taitavasti MUUNTELEE - soveltaa, säätelee, tarkistaa HOITAA - näyttää välittävänsä toisista VASTUSTAA - protestoi, väittelee, kiistelee TARKKAILEE - seuraa tarkkaavaisesti SUUNNITTELEE - valmistelee, kartoittaa YLISTÄÄ - antaa tunnustusta KIELTÄÄ - varoittaa, ennakoi riskejä SUOJELEE - vaalii perinteitä, pysyvyyttä SOVITTELEE - tyynnyttää, lieventää eroja TARKISTAA - tutkii yksityiskohtaisesti KEINOTTELEE - pelaa uhkapeliä tulevaisuudella TESTAA - tutkii, kokeilee LUOTTAA - uskoo toisiin ILMAISEE - puhuu asiat selviksi Respondent Name 14

15 Työsivu: suorituksen johtaminen Käytyäsi läpi edeltävän Yleiset piirteet -osion voit valita tehokkaimmat tavat suorituksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Osa informaatiosta voi olla merkityksellisempää ja helpommin sovellettavampaa kuin muu informaatio. Hyödynnä tietojasi toimintaympäristöstä ja kokemustasi hänen käyttäytymisestään määritelläksesi, mitkä toimintastrategiat olisivat tehokkaimpia 1. Miten voidaan luoda sellainen työympäristö, joka motivoi häntä? 2. Mitä voidaan tehdä, jotta hallitaan tai karsitaan niitä asioita, tehtäviä ja vuorovaikutussuhteita, joita hänellä on eniten taipumus vältellä? 3. Mitkä strategiat olisivat hänen tehokkuutensa lisäämiseksi sopivimmat ja toimivimmat hänen nykyisessä työympäristössään? 4. Mitä voidaan tehdä, jotta häntä lannistavimmat tekijät voidaan muuttaa tai karsia? Respondent Name 15

16 Työsivu: suorituksen johtaminen 5. Mitkä käyttäytymisen kehitys-, muutos- tai karsimisstrategiat olisivat hänelle hyödyllisimmät hänen kehittäessään käyttäytymistään ristiriitatilanteissa tässä työympäristössä? Respondent Name 16

17 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Toiselle tehokas toimintamalli voi olla täysin katastrofaalinen toiselle. Kunkin ihmisen tehokkaimman toimintamallin löytäminen yrityksen ja erehdyksen kautta voi olla kallista, sekä ajassa että tunteissa mitattuna. Tämä osio toimii lähtökohtana sopivien menetelmien kehittämiselle henkilön luontaisiin käyttäytymistaipumuksiin perustuen. Voit kehittää tehokkaan suunnitelman myönteisen vuorovaikutussuhteen luomiseksi hänen kanssaan käymällä läpi alla listatut käyttäytymisen avainalueet ja - strategiat. D i S C Tuloksentekijä Myönteisen ilmapiirin luominen Tarjoa vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia antaen hänen tehdä päätös Anna hänen ohjata toisten ponnisteluja Hyväksy hänen tarpeensa kilpailla ja voittaa Anna jakamaton huomiosi hänen kiinnostuksenkohteilleen Anna enemmän huomiota tulosten tekemiseen kuin tunteista keskusteluun Hyväksy hänen tarpeensa vaihteluun ja muutokseen Anna hänen määrätä toiminnan tahti Miten viestiä henkilön kanssa Respondent pitää yleensä suorasta, asiassa pysyttelevästä kommunikoinnista ilman, että aikaa hukataan seuralliseen rupatteluun Valmistaudu kuuntelemaan hänen ideoitaan, ennen kuin siirryt toisiin aiheisiin Taipuvainen valikoimaan mitä käsittää, kuullen ja muistaen vain asiat, joista on samaa mieltä kanssasi Harkitse pitäisikö keskustelun päätteeksi tarkistaa, että hän on kuullut ja painanut mieleensä kaiken, pyytämällä häntä toistamaan kuulemansa Respondent Name 17

18 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Miten antaa tunnustusta hänelle Käytä lyhyitä, suoria ja asiallisia kommentteja Korosta hänen saavutuksiaan ja hänen osoittamiaan johtajan taitoja Tunnusta hänen kykynsä hoitaa vaikeat tilanteet Anna tunnustusta hänen taidolleen ottaa riskejä ja tuottaa ennakkotapauksia Tunnusta hänen ajatustensa, ideoidensa ja toimintojensa ainutlaatuinen tai uutta luova luonne Tunnusta hänen kykynsä saavuttaa maksimaaliset tulokset minimaalisella ajan ja vaivan sijoituksella Miten antaa palautetta hänelle Johdata keskustelu esteisiin tulosten saavuttamiselle ja siihen miten hän voi poistaa ne Keskustelkaa toivotuista muutoksista hänen käyttäytymiseensä ja niiden mahdollisista vaikutuksista tuloksiin Kuvaa hänen käyttäytymisensä negatiivisia seurauksia ja ehdota ratkaisuja Anna asiallista, neutraalia ja arvostelematonta palautetta Vähennä hänen puolustuskantaansa keskittyen ainoastaan toimintoihin ja seurauksiin Pyri eroon oikein/väärin keskusteluista Pidä keskustelu toiminnoissa, eikä niinkään motiiveissa ja aikomuksissa Miten toimia hänen kanssaan ristiriitatilanteessa Respondent saattaa käyttää suoraa, voimakastahtoista lähestymistapaa, joka johtaa "minä voitan, sinä häviät" lopputulokseen Tunnusta ymmärtäväsi hänen logiikkansa tai järkeilynsä sanomalla "Ymmärrän mitä tarkoitat" tai "Näen ajattelusi loogisuuden" Kun olet tunnustanut hänen ajattelunsa, toista asiasi Pyri eroon oikein/väärin -väittelyistä tunnustamalla erot teidän kahden välillä arvostelematta ketään Respondent Name 18

19 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Miten toimia hänen kanssaan ristiriitatilanteessa (Jatkuu) Hyväksy se, että ainoa toimiva "molemmat voittavat" -ratkaisu saattaa olla yksimielisyys siitä, että ollaan eri mieltä Vastaa syyttäviin väittämiin kiinnittämällä huomio uudelleen asiaan ja siihen, mihin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä Vastusta haluasi vastata samalla mitalla syytöksiin, hyökkäyksiin tai sarkastisiin kommentteihin Vähennä puolustuskantaa kun sinua vastaan hyökätään ja myönnä kaikki omat virheesi Käytä avoimia kysymyksiä (miten, mitä, missä, milloin, kuka) todellisten kiistakysymysten määrittelemiseksi Kysy häneltä mihin lopputulokseen hän todella pyrkii Pidä tauko, jos tunteet kiihtyvät liikaa ja aggressiot ja vihamielisyys lisääntyvät, ja sovi uudesta ajankohdasta keskustelun jatkamiseksi Päätä keskustelu yhteenvetoon siitä, mitä kukin on sitoutunut tekemään konfliktin ratkaisemiseksi Ongelmanratkaisutyyli Respondent on taipuvainen käyttämään käytännöllistä, tulossuuntautunutta lähestymistapaa pitäen parhaana yksinkertaisia, helposti toteutettavia ja välittömiä ratkaisuja Hän saattaa tarvita ohjausta oppiakseen ottamaan huomioon päätökset pitkän tähtäimen suunnitelmissa Hän saattaa tarvita valmennusta monimutkaisten ongelmien käsittelyssä johtuen luontaisesta taipumuksestaan yksinkertaistaa asioita liikaa, koska hän haluaa välittömiä tuloksia nopeasti Päätöksentekotyyli Respondent on yleensä nopea päätöksentekijä Hän saattaa tarvita rohkaisua käyttääkseen tarpeeksi aikaa riittävän tiedon keräämiseen ja mahdollisten seurausten harkitsemiseen ennen päätöksentekoa Osoita, miten päätöksentekoon käytetyn ajan lisääminen voi parantaa tuloksia Respondent Name

20 Tehtäväsivu: Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Käytyäsi läpi osion "Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen", valitse tehokkaimmat menetelmät pitäen lähtökohtana ympäristön erityistarpeita. Käytä hyväksi tietojasi ja kokemustasi tämän henkilön käyttäytymisestä, ja valitse menetelmät, jotka todennäköisimmin johtavat toivottuun tulokseen. Yksinkertainen menetelmä on käyttää Aloita, Lopeta ja Jatka -tekniikkaa. Millainen käyttäytyminen sinun tulisi Aloittaa; mitä Lakata tekemästä; ja mitä Jatkaa kehittääksesi suhdettasi häneen tehokkaasti? 1. Millaiset toimenpiteet olisivat tehokkaimpia myönteisen ilmapiirin luomiseksi tätä henkilöä ajatellen? 2. Millainen tapa viestiä hänen kanssaan olisi tehokkain ja sopivin tässä työympäristössä? 3. Millaista lähestymistapaa käyttäisit antaessasi hänelle tunnustusta? 4. Mikä olisi tehokkain tapa antaa hänelle palautetta? Respondent Name 20

21 Tehtäväsivu: Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen 5. Mikä olisi tehokkain tapa toimia, jos joudut hänen kanssaan ristiriitatilanteeseen? 6. Mitä sinun pitää tehdä toimiakseksi tehokkaasti auttaessasi häntä ratkaisemaan ongelmia? 7. Mitä sinun pitää tehdä toimiaksesi tehokkaasti ohjatessasi häntä päätöksentekoprosessissa? Respondent Name 21

22 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Tämä osio kuvaa sitä, miten Respondent saattaa olla luontaisesti taipuvainen suhtautumaan toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Arvot ja elämänkokemus ovat voineet muokata näitä käyttäytymistapoja, ja siten jotkut voivat olla vain mahdollisia käyttäytymistyylejä. Jotkut käyttäytymistyylit voivat vaikuttaa ristiriitaisilta, koska hän käyttäytymistyylinsä luonteesta johtuen saattaa reagoida monella eri tavalla. Käy lista läpi, keskustele siitä ja tee tarvittaessa muutoksia. D i S C Tuloksentekijä Miten Respondent yleensä viestii Hän on taipuvainen olemaan suora, asiallinen ja keskeisiin seikkoihin suuntautunut Hän pyrkii välttämään ajan hukkaamista rupatteluun tai seurusteluun Hän on taipuvainen sanomaan toisille mitä heidän pitää tehdä, ilman että häntä on pyydetty tekemään niin Hän saattaa olla niin suora ja voimakas viestinnässään, että toisten on vaikeaa tehdä kysymyksiä, varmistaa ymmärtäneensä tai huomauttaa ongelmista Toiset saattavat pitää häntä tylynä, kylmänä tai sellaisena, joka ei välitä, johtuen hänen lyhytsanaisesta kommunikointityylistään Hänestä saattaa olla vaikeaa ilmaista positiivisia tunteita, vaikka hänellä onkin niitä Hän on taipuvainen olettamaan, että toiset ymmärtävät miltä hänestä tuntuu, erityisesti, jos hän on kerran aikaisemmin kertonut siitä Hänestä saattaa olla helpompaa ilmaista tunteensa tekojen välityksellä olettaen, että toiset pystyvät "purkamaan" sanoman Hänestä on usein helppo ilmaista suuttumusta, ja hän käyttää joskus suuttumusta, kun oikeastaan surullisuus, loukkaantuneisuus tai pelko kuvaisivat hänen todellisia tunteitaan paremmin Hän on taipuvainen olemaan kärsimätön ja hänellä on usein vaikeuksia kuunnella pitkiä kertomuksia. Hän haluaa, että ihmiset siirtyvät suoraan asiaan Hän on taipuvainen olemaan valikoiva kuulija, joka kuulee ja painaa mieleensä tietoa sen mukaisesti, miten se sopii hänen käsityksiinsä Hän tuntee olonsa epämukavaksi, kun toiset ihmiset osoittavat tunteitaan, ja haluaa korjata tilanteen tai käsitellä sitä järkevämmin Hän saattaa olla taipuvainen aliarvioimaan, miten tärkeää jatkuva ajatustenvaihto on työsuhteiden hoitamisessa Respondent Name 22

23 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten Respondent yleensä tekee päätöksiä Hän on taipuvainen olemaan nopea, päättäväinen, riippumaton ja luja Hän on taipuvainen olemaan ratkaiseviin tekijöihin suuntautunut ja arvioimaan lyhyen tähtäimen vaikutukset Hän saattaa olla taipuvainen ottamaan suurempia riskejä kuin toisista tuntuu mukavalta, uskoen, että mahdolliset suuret tuotot oikeuttavat riskin Hän saattaa jättää huomioimatta pitkän tähtäimen seuraukset ja ajattelematta kaikkia tekijöitä perusteellisesti monimutkaisissa tilanteissa Miten Respondent yleensä hallitsee ajankäyttöään Hän on taipuvainen toimimaan niin, kuin aina olisi kiire käyttäen oikoteitä milloin se vain on mahdollista Hän on taipuvainen olemaan ylpeä tehokkaista ratkaisuista, jotka auttavat häntä saamaan paljon aikaan päivän kuluessa Hän saattaa aliarvioida eräiden tehtävien vaatiman ajan, mistä on seurauksena oikoteiden käyttö ja mahdollisten määräaikojen ylittäminen Hän saattaa kritisoida toisia, jotka eivät jaa hänen kanssaan kiireellisyyden tunnetta tai etene samaan nopeaan tahtiin Hän saattaa olla kärsimätön toisten suhteen, jotka haluavat kiireettömämpää tahtia Miten Respondent yleensä ratkaisee ongelmia Hän pitää yleensä parhaana yksinkertaisia, käytännöllisiä, helposti toteutettavia ratkaisuja Hänestä saattaa olla vaikeaa vetää toisia mukaan ongelmanratkaisuprosessiin, koska hän on kärsimätön ja haluaa välittömiä ratkaisuja Respondent Name 23

24 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten Respondent yleensä hallitsee stressiä Hän on taipuvainen etsimään vaativaa, haastavaa, nopeatahtista työympäristöä, eikä ehkä huomaa negatiivisia vaikutuksia hänen terveyteensä ja ihmissuhteisiinsa Hän on taipuvainen kokemaan, että ympäristö on jossain määrin vihamielinen ja vaatii häneltä aggressiivista tai puolustavaa suhtautumista Hän saattaa olla niin voimakkaasti suuntautunut tulosten saavuttamiseen, että hän unohtaa asettaa itselleen realistiset rajat Hänen pitää ehkä tehdä töitä oppiakseen hillitsemään tarpeensa kontrolloida ympäristöään ja toisten ihmisten toimia, vähentääkseen stressiään Hänestä saattaa olla vaikeaa suoda itselleen tarpeeksi aikaa sairaudesta tai loukkaantumisesta parantumiseen, koska hänellä on aina kiireen tunne Hän saattaa valita itse tilanteita, joihin sisältyy paljon vaihtelua ja muutoksia, koska hän pitää ennakoitavissa olevia rutiineja enemmän stressaavina kuin muutosta Respondent Name 24

25 Työsivu: Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Käytyäsi läpi tämän osion, arvioi näiden käyttäytymistyylien sopivuus ja tehokkuus nykyisen toimintaympäristön kannalta. Hyödynnä tietojasi ja kokemustasi hänen käyttäytymisestään - miten Respondent hyödyntää tehokkaita käyttäytymistyylejään ja muokkaa vähemmän tehokkaita. Yksinkertainen menetelmä on käyttää Aloita, Lopeta ja Jatka -tekniikkaa. Mitä käyttäytymistyylejä hänen tulisi Aloittaa; mitä Lakata tekemästä; ja mitä Jatkaa toimiakseen tehokkaasti tässä ympäristössä. 1. Mikä olisi hänelle tehokkain tapa viestiä toisten kanssa tässä ympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 2. Millainen tapa TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ olisi hänelle tehokkainta tässä nimenomaisessa työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 3. Miten hänen kannattaa suunnitella AJANKÄYTTÖNSÄ ollakseen tehokas tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 4. Millaiset ongelmanratkaisutavat olisivat hänelle tehokkaimmat tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) Respondent Name 25

26 Työsivu: Suhteet ihmisiin ja ympäristöön 5. Millaiset stressinhallintatavat olisivat hänelle tehokkaimpia tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) Respondent Name 26

27 Miten henkilöä tulee johtaa Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Johtamistyyli, joka on tehokas yhden kohdalla, voi olla tuhoisa toisen kohdalla. Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen voi olla aikaa vievää ja on kallista sekä rahassa että tunteissa mitattuna. Tämä osio tarjoaa lähtökohdat johtamistyylin kehittämiselle perustuen analysoitavan henkilön luontaisiin käyttäytymistaipumuksiin. Käymällä läpi kunkin johtamistoiminnan osa-alueen kohdalla mainitut toimenpiteet ja keskustelemalla niistä voidaan kehittää yksilöity ja tehokas suunnitelma henkilön johtamiseksi. D i S C Tuloksentekijä Kehittäminen Tee hänet nopeasti tuottavaksi Näytä hänelle yksinkertaisin, nopein ja käytännöllisin tapa saavuttaa tuloksia Painota tärkeimpiä yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä tulosten saavuttamiseksi Määrittele tarkoin hänen valtuuksiensa rajat Motivoiminen Tarjoa tilaisuuksia työskennellä itsenäisesti Salli hänen ohjata toisten ponnisteluja Tarjoa vaihtoehtoja päämäärien saavuttamiseksi Tarjoa haasteita ja tilaisuuksia "voittaa" Palkitseminen Käytä lyhyitä, suoria lauseita keskittyen saavutuksiin, tuloksiin ja johtamistaitoihin Neuvominen Kiinnitä huomio tulosten saavuttamisen esteisiin ja siihen, miten ne poistetaan Esitä tarvittavat muutokset tulosvaikutusten ja seurauksien kannalta Pyydä häneltä ratkaisuja Respondent Name 27

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois.

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. 1. Suodattaminen Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. Esim. Kiinnitän huomiota hikoiluuni ja jännittämiseeni, mutta en mieti lainkaan, onko minua kohtaan

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Laadittu:

Vastuuhenkilö: Laadittu: Ohje 1 (5) Toiminnanohjauksen tukeminen Ohje 2 (5) MITEN TUKEA TOIMINNANOHJAUSTA Huolehdi lapsen perustarpeista o Nälkä ja väsymys, eli vireystilan ailahtelu, korostavat vaikeuksia. Liikunta on tärkeää

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK

JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK Johtamisen Suuri Murros Käännetään pyramidit JOHTO HENKILÖSTÖ Ohjeistaa ja hallinnoi Mahdollistaa ja tukee Henkilöstö

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt 1 Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt Cynefin on Dave Snowdenin 1999 kehittämä viitekehys sopivan johtamisstrategian valitsemiseen erilaisissa ympäristöissä Cynefin 2 Helpottaa johtajia lähestymistavoissa,

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ohjaaminen. http://www.roihu2016.fi/ Ohjaajan tärkein tehtävä on antaa ohjattavalle. Aikaa Huomiota Kunnioitusta

Ohjaaminen. http://www.roihu2016.fi/ Ohjaajan tärkein tehtävä on antaa ohjattavalle. Aikaa Huomiota Kunnioitusta Ohjaaminen Ohjaajan tärkein tehtävä on antaa ohjattavalle Aikaa Huomiota Kunnioitusta Ohjaajan rooli riippuu ohjattavista (lähde: Nuorten akatemia) Auktoriteetti Antaa tarkkoja ohjeita, valvoo, opastaa,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ohjaus tuutorin roolissa

Ohjaus tuutorin roolissa Ohjaus tuutorin roolissa Vertaistutorkoulutus Tommi Pantzar Millainen ohjaaja minä olen? OHJAAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TOIMINTATAVAT Miten arvot ja käsitykset näkyvät toiminnassa? ASENTEET Mikä on ohjaajan

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Nuoren itsetunnon vahvistaminen

Nuoren itsetunnon vahvistaminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

KANNUSTAVA PALAUTTEENANTO

KANNUSTAVA PALAUTTEENANTO KANNUSTAVA PALAUTTEENANTO AAVALLA MERELLÄ AVOIMIN PURJEIN Purjevene keskellä merta, ilman kompassia Joka suuntaan pääsee ja jossain vaiheessa osuu rannalle - mutta minne ja koska PALAUTTEEN ANTAMINEN JA

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Aloitetoiminnalla voi olla monia tavoitteita

Aloitetoiminnalla voi olla monia tavoitteita Parikeskustelu 1. Miksi (tarkoitus)? 2. Miten arvioidaan toimivuutta (aloiteventti)? 3. Miten toimitaan (toimintamalli)? a) Ei niin hyviä tapoja? b) Hyviä tapoja? c) Askarruksia aloitetoiminnasta? Parikeskustelu

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

PORINOITA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA Ryhmä 4: KIPERÄT TILANTEET ARKIPÄIVÄN OHJAUSTYÖSSÄ

PORINOITA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA Ryhmä 4: KIPERÄT TILANTEET ARKIPÄIVÄN OHJAUSTYÖSSÄ LEARNING CAFÉ: PORINOITA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA Ryhmä 4: KIPERÄT TILANTEET ARKIPÄIVÄN OHJAUSTYÖSSÄ KIRISTÄÄKÖ PIPO TYKYTTÄVÄTKÖ OHIMOSUONET? Tenho Jaakola Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun työpajapäivät

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Hyvän elämän analyysi

Hyvän elämän analyysi Hyvinvointia työstä Hyvän elämän analyysi Virikkeitä elämäntilanteen ja muutostarpeen arviointiin yksin tai ryhmässä 13.4.2017 Työterveyslaitos Kroppa ja nuppi kuntoon! -palvelu www.ttl.fi 2 Metafora Outo

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentelyn tavoite Turvallisuustyö isän käsittää tässä neljän eri aihealuetta: riskien arviointi, riskien hallinta, vastuu ja yhteistyö Tunteiden tunnistaminen

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen

Vinkkejä valmennukseen Vinkkejä valmennukseen Seuraaville sivuille on koottu erilaisia valmennuksen vinkkejä, joita voi hyödyntää havainnointilomakkeita käytettäessä. Vinkkilista ei ole täydellinen, mutta toivomme, että sen

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Luento 17.5.2017 VR - Matkakumppanit Jaana Ahtonen-Huuskonen / DIALOGO www.dialogo.fi Luennon aiheita: Itsensä johtaminen Vahvuuksien tunnistaminen

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot