Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat"

Transkriptio

1 PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen henkilö on esimiehenä Myynnin johtaminen Millainen henkilö on myyjänä Respondent Name Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN Vantaa

2 Käyttäytymisen pääpiirteet Tämä osiossa listataan henkilön käyttäytymisprofiilin mahdolliset vahvuudet. Saat siitä räätälöidymmän näin: 1. Laita ok-merkki niiden väittämien kohdalle, jotka mielestäsi kuvaavat hyvin henkilön käyttäytymistyyliä. 2. Laita X niiden väittämien kohdalle, jotka eivät mielestäsi kuvaa kovin hyvin hänen käyttäytymistään. 3. Lisää kommentteja muokataksesi väittämiä osuvammiksi. D i S C Tuloksentekijä Tämän henkilön käyttäytymisen vahvuuksia voivat olla Hän pitää nopeasta tahdista, uusista tehtävistä, muutoksesta ja vaihtelusta Hän on nopea toimimaan ja luo muihin kiireellisyyden vaikutelman Hän nauttii haasteista ja kilpailusta Hän voi edetä runnoen saadakseen tuloksia aikaan Hän käyttää suoraa, toimintahakuista tapaa ratkaistakseen ongelmat Respondent Name 2

3 Personal Profile System -kaavio D i S C DiSC -malli kuvaa käyttäytymistä neljän taipumuksen muodossa. Ne ovat lyhyesti määriteltynä: D (Dominance) Hallitseva: Henkilöt, joiden "D"-käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät muovaamaan ympäristöään kukistamalla vastarinnan tulosten saavuttamiseksi. i (Influence) Vaikuttava: Henkilöt, joiden "i" - käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät muovaamaan ympäristöään vaikuttamalla toisiin ja suostuttelemalla heitä puolelleen. S (Steadiness) Vakaa: Henkilöt, joiden "S"- käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät yhteistyöhön toisten kanssa tehtävien suorittamiseksi. C (Conscientiousness) Tunnontarkka: Henkilöt, joiden "C"-käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät työskentelemään olemassa olevissa puitteissa laadun ja tarkkuuden varmistamiseksi. Nämä neljä käyttäytymisulottuvuutta yhdistyvät kaikissa ihmisissä, mutta voimakkuudeltaan erilaisina. Näiden neljän käyttäytymistaipumuksen suhteesta toisiinsa syntyy profiili, joka antaa tietoa henkilön mahdollisista käyttäytymistavoista. Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Laatinut: Itse Vastausnäkökulma: Työ Ylläoleva profiili esittää henkilön profiilin neljän käyttäytymistaipumuksen suhdetta. Seuraavien sivujen tiedot pohjautuvat tähän profiiliin. Muistathan, ettei DiSC PPSS ole koe. Ei ole olemassa "hyviä" tai "huonoja" malleja. Tutkimukset osoittavat, että menestyksekkäimpiä ovat sellaiset ihmiset, jotka tuntevat itsensä ja kehittävät toimintatapoja eri tilanteisiin. Seuraavien sivujen tiedoista on eniten apua, jos ne käydään läpi ja niistä keskustellaan, ja niitä käytetään erityisten toimintasuunnitelmien kehittämiseen henkilökohtaisen tehokkuuden lisäämiseksi. Respondent Name 3

4 Personal Profile System -kaavio Kaavio I Kaavio II D i S C D i S C Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Täyttäjä: itse Vastausnäkökulma: työ Jotkut ihmiset ymmärtävät itseään vielä paremmin tutkimalla ENITEN ja VÄHITEN - vastaustensa välisiä eroja. Koska olet vastannut samaan kysymykseen "Millaisena näen itseni työtilanteessa?" molempien valintojen kohdalla, on todennäköistä, että profiilit I, II ja III ovat lähellä toisiaan. Jos profiileissa on merkittäviä eroja, saattaa olla hyödyllistä pohtia, minkälaiset tekijät ovat saattaneet vaikuttaa vastauksiisi. Yhdistelmäkaavio (kaavio III) heijastaa ENITEN ja VÄHITEN - vastaustesi yhdistelmää ja on tyypillisesti monipuolisin kuvaus profiilistasi. Tätä yhdistelmäprofiilia käytetään hyväksi kaikissa raporttiesi sisältämissä tiedoissa. Respondent Name 4

5 Käyttäytymisen yleispiirteet Seuraava profiilin vastauksiin perustuva kuvaus kertoo henkilön luontaisesta käyttäytymistyylistä työympäristössään. Tämä osio antaa laajan yleiskuvan hänen luontaisesta, mukavuusalueella olevasta käyttäytymisestään. Henkilön käytännön toimintaa muokkaavat tilanteen vaatimukset, muiden odotukset ja hänen henkilökohtaiset arvonsa; ja siten se voi poiketa kuvauksesta. Lue kuvaus ja keskustele siitä. Poista ne osat, jotka eivät tunnu sopivan ja alleviivaa ne osat, jotka voivat olla merkityksellisiä ja hyödyllisiä kehityksen kannalta. D i S C Tuloksentekijä Respondent on voimakas, suora, kilpaileva, itsevarma ja vakuuttava. Hänellä on taipumus olla voimakkaasti itsetuntoinen individualisti, joka saattaa olla omavaltainen. Saattaa näyttää siltä, että hän tihkuu itseluottamusta ja on aktiivisesti etsimässä tilaisuuksia testata ja kehittää kykyjään saavuttaa tuloksia. Hän pitää vaikeista tehtävistä, kilpailutilanteista, erikoistehtävistä ja "tärkeästä" asemasta. Hän saattaa ottaa vastaan uusia tehtäviä halukkaasti ja luottavaisesti. Hän saattaa olla erittäin tietoinen kyvyistään, mutta ei ehkä ole niinkään tietoinen rajoituksistaan (tai hän ei hyväksy niitä). Hän saattaa nauttia uuden tehtävän antamasta haasteesta riippumatta siitä, onko hänellä niitä taitoja, tietoja ja kokemusta, joita se saattaa vaatia. Koska Respondent arvostaa itsenäisyyttään suuresti arvossa, hän saattaa tulla rauhattomaksi yhteisprojekteissa tai komiteatyössä. Hän hyväksyy ryhmätyöskentelyn helpommin, jos hän saa valita tehtävät ja säilyttää kontrollin. Hän työskentelee mieluiten yksin, vaikka hän saattaakin suostutella toisia tukemaan ponnistelujaan ja auttamaan tehtävässä - erityisesti rutiininomaisissa yksityiskohdissa, joita hän saattaa pitää pitkästyttävinä. Hän saattaa pyrkiä tekemään asioita omaksi hyödykseen jättäen ehkä huomiotta pyynnöt, joihin saattavat edellyttää hänen luopumista jostain haluamastaan. Jos häntä vaaditaan tekemään jotain, mikä ei näytä olevan hänen omien etujensa mukaista, hän saattaa tulla avoimen ärsyyntyneeksi. Hänen egoistisuutensa saattaa joistakin tuntua lannistavalta. Häneltä saattaa puuttua kyky eläytyä toisen asemaan ja hän saattaa toisten mielestä vaikuttaa kylmältä ja töykeältä. Koska Respondent yleensä ajattelee ja toimii nopeasti, hän saattaa olla kärsimätön ja syyttelevä hitaampia kohtaan. Hän saattaa arvioida ihmisiä sen perusteella, kuinka nopeasti he saavat aikaan tuloksia. Vain tulokset merkitsevät hänelle jotakin. Nopeudella, ponnisteluilla ja teorioilla on vain vähän merkitystä, mikäli ne eivät johda konkreettisiin tuloksiin. Respondent saattaa olla hyvin määrätietoinen ja peräänantamaton, vaikka kohtaisikin vihamielisyyttä tai häntä vaikutusvaltaisempia vastarintaa. Hän saattaa ottaa johdon käsiinsä, olipa hänet sitten asetettu vastuuseen tai ei. Jos asiat eivät suju, Respondent saattaa näyttää menettävän verbaaliset kykynsä korvaten ne eleillä, jotka ilmaisevat kärsimättömyyttä ja kriittisyyttä. Kaikki hänen sanomansa saattaa olla kriittistä ja syyttelevää. Tämä saattaa merkitä "tyyntä ennen myrskyä". "Myrsky" saattaa alkaa voimakkaalla ilmaisulla siitä, että jotain on vialla, ehkä erittelemättä, mistä itse asiassa on kysymys tai mikä saattaa aiheuttaa sen. Tätä saattaa seurata hyvin laaja, yleinen tilanteen ja kaikkien tehtävään osallistuneiden arvostelu. Lopulta Respondent saattaa ottaa tehtäväkseen tilanteen "pelastamisen" yksin ylittäen ehkä rajansa, ja "pöyhistellen höyheniään" - ja kaikki tämä tuloksiin tähtäävien ponnistelujensa nimissä. Voimakkaasta itsetunnostaan ja lujasta itseluottamuksestaan huolimatta Respondent saattaa pelätä sitä, että toiset käyttävät häntä hyväkseen. Mikäli tämä pelko lisääntyy, se saattaa johtaa hänet toimenpiteisiin Respondent Name 5

6 Käyttäytymisen yleispiirteet mahdollisen vastustajansa nujertamiseksi. Hän saattaa myös pelätä, että toiset pääsevät hänen edelleen, jos hän ei saavuta tavoitteitaan tarpeeksi nopeasti. Hän saattaa olla ikuisessa kilpailutilanteessa aikaa ja toisia ihmisiä vastaan ponnistellessaan kohti päämääräänsä. Hän saattaa myös olla huolissaan siitä, että vaikuttaa liian huolettomalta, koska huolettomuus ja sen synnyttämät siteet toisiin saattavat häiritä hänen tahtiaan ja keskittymistä päämäärän saavuttamiseksi. Lähestyessään uutta ongelmaa tai päätöstä Respondent saattaa nopeasti arvioida saatavilla olevat tiedot etsien lisätietoja vain, jos tiedoissa on räikeä puute, ja päätyä sitten alustavaan päätökseen. Hän saattaa valvoa tuloksia ja tehdä muutoksia, jos tulokset eivät ole tyydyttäviä. Vaikka hän saattaakin rohkaista toisia tekemään ehdotuksia saadakseen heidät mukaan projektiinsa, hän ei ehkä kiinnitä paljon huomiota heidän antamiinsa tietoihin. Hän saattaa ottaa riskejä ja kokeilla uusia, testaamattomia ideoita. Hän saattaa joskus ottaa henkilökohtaisena haasteena sellaisen idean toimimaan saamisen. Respondent Name 6

7 Motivoivat tekijät Eri ihmiset motivoituvat eri asioista ja heillä on erilaiset tavoitteet riippuen heidän käyttäytymistyylistään. Tässä osiossa luetellaan tekijöitä, jotka yleensä vaikuttavat motivoivimmin henkilöön, jolla on tässä analysoitavan henkilön käyttäytymistaipumuksia. Jotkut näistä tekijöistä eivät ehkä sovellu häneen, koska hän on saattanut muuttaa käyttäytymistään elämänkokemuksensa ja arvojärjestelmänsä vuoksi. Jotkut tekijät voivat vaikuttaa ristiriitaisilta johtuen siitä, että henkilön kokonaiskäyttäytyminen on useiden erilaisten käyttäytymistaipumusten summa. Käy luettelo läpi ja tee tarvittavat muutokset. D i S C Tuloksentekijä Häntä motivoi: Oman työympäristön hallinta Mahdollisuus toisten ihmisten toiminnan ohjaamiseen Uusien tilaisuuksien ja haasteiden tarjoaminen hänelle Tilanteet, joissa häntä pidetään pikemminkin vastuullisena tuloksista kuin siitä, miten tulokset on saavutettu Ylenemismahdollisuudet Palkkiot päämäärien saavuttamisesta Respondent Name 7

8 Mieluisin ympäristö Ihmisten mieltymykset parhaasta työ- tai elinympäristöstä vaihtelevat. Joku pitää mukavana sitä, mitä toinen pitää sietämättömänä. Tämä osio antaa tietoa siitä, millaista ympäristöä Respondent saattaisi suosia luontaisten käyttäytymistaipumustensa perusteella. Jotkin näistä tekijöistä eivät ehkä päde häneen, tai voivat vaikuttaa ristiriitaisilta johtuen hänen käytöstään kuvaavien taipumusten erilaisuudesta. Käy luettelo läpi ja muuta tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Respondent toivoo ympäristöä, joka tarjoaa: Mahdollisimman suuren vapauden päättää, miten asiat tehdään Nopean tahdin ja tuloshakuisuuden Suorituksen mittaamista ja saavutettujen tulosten perustuvaa palkitsemista Mahdollisuuden ohjata tapahtumien kulkua Respondent Name 8

9 Pyrkii välttelemään Kaikki ihmiset pyrkivät luonnostaan välttämään tietynlaisia tilanteita ja toimintoja siksi, etteivät he pidä niistä tai pelkäävät niistä aiheutuvia seuraamuksia. Voimme valita selvitymisstrategioita, kun tiedämme, mitkä ovat meidän todennäköisimmät tapamme vältellä. Samalla voimme vähentää mahdollisia negatiivisia seurauksia, kuten viivyttelyä. Tässä osiossa listataan sellaisia toimintoja ja tilanteita, joita Respondent todennäköisesti välttelee perustuen käyttäytymistaipumuksiinsa. Jotkut tekijät eivät välttämättä päde häneen. Käy luettelo läpi ja muokkaa tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Perustuen vastenmielisyyteen, epämukavuuteen tai pelkoon Respondent pyrkii välttelemään: Tilanteita, joissa hän ei pysty kontrolloimaan ympäristöään Vaikuttamista pehmeäluontoiselta tai heikolta Tilanteita, jotka vaativat rutiiniluontoista, ennakoitavissa olevaa käyttäytymistä päivästä toiseen Toisten tiukassa johdossa olemista Sitä, että joutuu ilmoittautumaan säännöllisesti ja raportoimaan tekemisistään Sitä, että joutuu raportoimaan vaihe vaiheelta, miten aikoo suorittaa tehtävän tai toimenpiteen Respondent Name 9

10 Strategiat tehokkuuden lisäämiseksi Tässä osiossa kuvaillaan toimenpiteitä, joihin Respondent voi ryhtyä muuttaakseen tiettyjä luontaisia käyttäytymistaipumuksiaan tehokkuutensa parantamiseksi. Hän saattaa jo soveltaa joitakin näistä; toiset taas saattavat edustaa alueita, joilla hänellä on mahdollisuus kehittää taitojaan. Saattaa olla hyödyllistä laittaa näitä tapoja nykyisen työympäristön vaatimaan tärkeysjärjestykseen. Käy lista läpi ja muokkaa tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Hänen tehokkuuttaan saattaisi lisätä: Mahdollisten seurausten harkitseminen huolellisemmin ennen toimintaa Toisten ajatusten, tunteiden ja kokemusten kuunteleminen ja huomioiminen Asioista neuvotteleminen molemmat osapuolet voittavat -ajattelun pohjalta Jos hän selittäisi, miten on järkeillyt, sen sijaan että ilmoittaisi pelkästään johtopäätöksen Osallistuminen ryhmän toimintaan vain jäsenenä, olematta vastuussa Tahdikkuuden ja diplomatian kehittäminen kommunikoidessa ja ollessa yhteistyössä toisten kanssa Tunnustuksen antaminen toisille heidän ponnisteluistaan Respondent Name 10

11 Motivaatiota heikentävät tekijät Erilaiset tekijät vaikuttavat ihmisten motivaatioon eri tavoin, joko myönteisesti tai kielteisesti. Ymmärtämällä henkilöä eniten ja vähiten motivoivat tekijät, voit pyrkiä luomaan sellaiset olosuhteet, jotka tehokkaasti lisäävät motivaatiota. Seuraavaa luetteloa voidaan käyttää apuna, kun halutaan luoda motivaatioon myönteisesti vaikuttava työympäristö hallitsemalla käyttäytymisprofiilin motivaatiota heikentäviä tekijöitä, tai mikäli mikäli mahdollista, poistamaan ne. D i S C Tuloksentekijä Respondent ei motivoidu kun: Hänen auktoriteettinsa kumotaan Hänen vastuutaan on vähennetty Hänen resurssinsa ovat rajoitetut Häntä vaaditaan tekemään yksitoikkoisia rutiinitehtäviä Häntä valvotaan tiukasti Häntä vaaditaan jatkuvasti raportoimaan toiminnastaan mutta ei tuloksistaan Hänelle ei ole mahdollisuuksia edetä urallaan Respondent Name 11

12 Käyttäytyminen ristiriitatilanteissa Useimmat ihmiset käyttäytyvät ristiriitatilanteissa tavalla, jota voidaan kuvailla sanoilla "taistele" tai "pakene". Jotkut saattavat turvautua molempien tapojen yhdistelmään riippuen tilanteen riskin voimakkuudesta tai määrästä. Seuraavassa luetellaan joukko reagointitapoja, joihin Respondent saattaa turvautua ristiriitatilanteessa. Käyttäyminen on saattanut muuttua johtuen henkiolön arvojärjestelmästä ja elämänkokemuksesta. Näistä tiedoista on eniten hyötyä, jos ne käydään läpi henkilön kanssa ja asetetaan tärkeysjärjestykseen sen mukaisesti, mitä reaktiotapaa Respondent todennäköisimmin käyttäisi. D i S C Tuloksentekijä Ristiriitatilanteessa Respondent: On taipuvainen toimimaan suoralla ja hyökkäävällä tavalla Saattaa kohottaa hyökkäävyystasoa asteittain Saattaa luoda "voittaja/häviäjä" -tilanteita Saattaa pyrkiä tyrmäämään toiset On taipuvainen asettumaan puolustuskannalle Saattaa tulla itsevaltaiseksi ja käyttää hyväkseen asemaansa ja valtuuksiaan konfliktin ratkaisemiseksi Respondent Name 12

13 Käyttäytymistaipumukset Allaoleva taulukko esittää henkilön käyttäytymispiirteiden voimakkuutta kunkin listatun käyttäytymisalueen osalta. Kuvaaja esittää hänen profiilinsa mukaista, tyypillistä käyttäytymistä, ei välttämättä yksittäisessä tilanteessa esiintulevaa käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kuitenkin hänen kanssaan käytävissä keskusteluissa ja arvioitaessa henkilöstä saatavaa vaikutelmaa D i S C Tuloksentekijä Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Vastausnäkökulma: Työ M JM K JK K HYVÄKSYY - avoin, kuuntelee mielellään NOUDATTAA - pitäytyy säännöissä PUOLTAA - edistää, haluaa toimintaa YLLYTTÄÄ - kuohuttaa, "keinuttaa venettä" TÄSMENTÄÄ - selittää, laajentaa näkökulmaa ANTAA - delegoi toisille OLETTAA - pitää asioita itsestään selvinä KEHUSKELEE - kerskailee kyvyillään VALLOITTAA - hurmaa toiset KOMENTAA - pyrkii johtamaan toisia OMAKSUU - imee tietoa, sisäistää asiat VAKIINNUTTAA - lujittaa, luo jotain pysyvää MATKII - seuraa johtajan esimerkkiä KEKSII - löytää uusia ratkaisumalleja, ideoita SELVITTÄÄ - tutkii, tarkistaa asiat huolellisesti OIKEUTTAA - puolustaa, perustelee Respondent Name 13

14 Käyttäytymistaipumukset Allaoleva taulukko esittää henkilön käyttäytymispiirteiden voimakkuutta kunkin listatun käyttäytymisalueen osalta. Kuvaaja esittää hänen profiilinsa mukaista, tyypillistä käyttäytymistä, ei välttämättä yksittäisessä tilanteessa esiintulevaa käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kuitenkin hänen kanssaan käytävissä keskusteluissa ja arvioitaessa henkilöstä saatavaa vaikutelmaa D i S C Tuloksentekijä Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Vastausnäkökulma: Työ M JM K JK K YLLÄPITÄÄ - jatkaa, säilyttää nykytilanteen JUNAILEE - suunnittelee taitavasti MUUNTELEE - soveltaa, säätelee, tarkistaa HOITAA - näyttää välittävänsä toisista VASTUSTAA - protestoi, väittelee, kiistelee TARKKAILEE - seuraa tarkkaavaisesti SUUNNITTELEE - valmistelee, kartoittaa YLISTÄÄ - antaa tunnustusta KIELTÄÄ - varoittaa, ennakoi riskejä SUOJELEE - vaalii perinteitä, pysyvyyttä SOVITTELEE - tyynnyttää, lieventää eroja TARKISTAA - tutkii yksityiskohtaisesti KEINOTTELEE - pelaa uhkapeliä tulevaisuudella TESTAA - tutkii, kokeilee LUOTTAA - uskoo toisiin ILMAISEE - puhuu asiat selviksi Respondent Name 14

15 Työsivu: suorituksen johtaminen Käytyäsi läpi edeltävän Yleiset piirteet -osion voit valita tehokkaimmat tavat suorituksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Osa informaatiosta voi olla merkityksellisempää ja helpommin sovellettavampaa kuin muu informaatio. Hyödynnä tietojasi toimintaympäristöstä ja kokemustasi hänen käyttäytymisestään määritelläksesi, mitkä toimintastrategiat olisivat tehokkaimpia 1. Miten voidaan luoda sellainen työympäristö, joka motivoi häntä? 2. Mitä voidaan tehdä, jotta hallitaan tai karsitaan niitä asioita, tehtäviä ja vuorovaikutussuhteita, joita hänellä on eniten taipumus vältellä? 3. Mitkä strategiat olisivat hänen tehokkuutensa lisäämiseksi sopivimmat ja toimivimmat hänen nykyisessä työympäristössään? 4. Mitä voidaan tehdä, jotta häntä lannistavimmat tekijät voidaan muuttaa tai karsia? Respondent Name 15

16 Työsivu: suorituksen johtaminen 5. Mitkä käyttäytymisen kehitys-, muutos- tai karsimisstrategiat olisivat hänelle hyödyllisimmät hänen kehittäessään käyttäytymistään ristiriitatilanteissa tässä työympäristössä? Respondent Name 16

17 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Toiselle tehokas toimintamalli voi olla täysin katastrofaalinen toiselle. Kunkin ihmisen tehokkaimman toimintamallin löytäminen yrityksen ja erehdyksen kautta voi olla kallista, sekä ajassa että tunteissa mitattuna. Tämä osio toimii lähtökohtana sopivien menetelmien kehittämiselle henkilön luontaisiin käyttäytymistaipumuksiin perustuen. Voit kehittää tehokkaan suunnitelman myönteisen vuorovaikutussuhteen luomiseksi hänen kanssaan käymällä läpi alla listatut käyttäytymisen avainalueet ja - strategiat. D i S C Tuloksentekijä Myönteisen ilmapiirin luominen Tarjoa vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia antaen hänen tehdä päätös Anna hänen ohjata toisten ponnisteluja Hyväksy hänen tarpeensa kilpailla ja voittaa Anna jakamaton huomiosi hänen kiinnostuksenkohteilleen Anna enemmän huomiota tulosten tekemiseen kuin tunteista keskusteluun Hyväksy hänen tarpeensa vaihteluun ja muutokseen Anna hänen määrätä toiminnan tahti Miten viestiä henkilön kanssa Respondent pitää yleensä suorasta, asiassa pysyttelevästä kommunikoinnista ilman, että aikaa hukataan seuralliseen rupatteluun Valmistaudu kuuntelemaan hänen ideoitaan, ennen kuin siirryt toisiin aiheisiin Taipuvainen valikoimaan mitä käsittää, kuullen ja muistaen vain asiat, joista on samaa mieltä kanssasi Harkitse pitäisikö keskustelun päätteeksi tarkistaa, että hän on kuullut ja painanut mieleensä kaiken, pyytämällä häntä toistamaan kuulemansa Respondent Name 17

18 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Miten antaa tunnustusta hänelle Käytä lyhyitä, suoria ja asiallisia kommentteja Korosta hänen saavutuksiaan ja hänen osoittamiaan johtajan taitoja Tunnusta hänen kykynsä hoitaa vaikeat tilanteet Anna tunnustusta hänen taidolleen ottaa riskejä ja tuottaa ennakkotapauksia Tunnusta hänen ajatustensa, ideoidensa ja toimintojensa ainutlaatuinen tai uutta luova luonne Tunnusta hänen kykynsä saavuttaa maksimaaliset tulokset minimaalisella ajan ja vaivan sijoituksella Miten antaa palautetta hänelle Johdata keskustelu esteisiin tulosten saavuttamiselle ja siihen miten hän voi poistaa ne Keskustelkaa toivotuista muutoksista hänen käyttäytymiseensä ja niiden mahdollisista vaikutuksista tuloksiin Kuvaa hänen käyttäytymisensä negatiivisia seurauksia ja ehdota ratkaisuja Anna asiallista, neutraalia ja arvostelematonta palautetta Vähennä hänen puolustuskantaansa keskittyen ainoastaan toimintoihin ja seurauksiin Pyri eroon oikein/väärin keskusteluista Pidä keskustelu toiminnoissa, eikä niinkään motiiveissa ja aikomuksissa Miten toimia hänen kanssaan ristiriitatilanteessa Respondent saattaa käyttää suoraa, voimakastahtoista lähestymistapaa, joka johtaa "minä voitan, sinä häviät" lopputulokseen Tunnusta ymmärtäväsi hänen logiikkansa tai järkeilynsä sanomalla "Ymmärrän mitä tarkoitat" tai "Näen ajattelusi loogisuuden" Kun olet tunnustanut hänen ajattelunsa, toista asiasi Pyri eroon oikein/väärin -väittelyistä tunnustamalla erot teidän kahden välillä arvostelematta ketään Respondent Name 18

19 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Miten toimia hänen kanssaan ristiriitatilanteessa (Jatkuu) Hyväksy se, että ainoa toimiva "molemmat voittavat" -ratkaisu saattaa olla yksimielisyys siitä, että ollaan eri mieltä Vastaa syyttäviin väittämiin kiinnittämällä huomio uudelleen asiaan ja siihen, mihin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä Vastusta haluasi vastata samalla mitalla syytöksiin, hyökkäyksiin tai sarkastisiin kommentteihin Vähennä puolustuskantaa kun sinua vastaan hyökätään ja myönnä kaikki omat virheesi Käytä avoimia kysymyksiä (miten, mitä, missä, milloin, kuka) todellisten kiistakysymysten määrittelemiseksi Kysy häneltä mihin lopputulokseen hän todella pyrkii Pidä tauko, jos tunteet kiihtyvät liikaa ja aggressiot ja vihamielisyys lisääntyvät, ja sovi uudesta ajankohdasta keskustelun jatkamiseksi Päätä keskustelu yhteenvetoon siitä, mitä kukin on sitoutunut tekemään konfliktin ratkaisemiseksi Ongelmanratkaisutyyli Respondent on taipuvainen käyttämään käytännöllistä, tulossuuntautunutta lähestymistapaa pitäen parhaana yksinkertaisia, helposti toteutettavia ja välittömiä ratkaisuja Hän saattaa tarvita ohjausta oppiakseen ottamaan huomioon päätökset pitkän tähtäimen suunnitelmissa Hän saattaa tarvita valmennusta monimutkaisten ongelmien käsittelyssä johtuen luontaisesta taipumuksestaan yksinkertaistaa asioita liikaa, koska hän haluaa välittömiä tuloksia nopeasti Päätöksentekotyyli Respondent on yleensä nopea päätöksentekijä Hän saattaa tarvita rohkaisua käyttääkseen tarpeeksi aikaa riittävän tiedon keräämiseen ja mahdollisten seurausten harkitsemiseen ennen päätöksentekoa Osoita, miten päätöksentekoon käytetyn ajan lisääminen voi parantaa tuloksia Respondent Name

20 Tehtäväsivu: Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Käytyäsi läpi osion "Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen", valitse tehokkaimmat menetelmät pitäen lähtökohtana ympäristön erityistarpeita. Käytä hyväksi tietojasi ja kokemustasi tämän henkilön käyttäytymisestä, ja valitse menetelmät, jotka todennäköisimmin johtavat toivottuun tulokseen. Yksinkertainen menetelmä on käyttää Aloita, Lopeta ja Jatka -tekniikkaa. Millainen käyttäytyminen sinun tulisi Aloittaa; mitä Lakata tekemästä; ja mitä Jatkaa kehittääksesi suhdettasi häneen tehokkaasti? 1. Millaiset toimenpiteet olisivat tehokkaimpia myönteisen ilmapiirin luomiseksi tätä henkilöä ajatellen? 2. Millainen tapa viestiä hänen kanssaan olisi tehokkain ja sopivin tässä työympäristössä? 3. Millaista lähestymistapaa käyttäisit antaessasi hänelle tunnustusta? 4. Mikä olisi tehokkain tapa antaa hänelle palautetta? Respondent Name 20

21 Tehtäväsivu: Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen 5. Mikä olisi tehokkain tapa toimia, jos joudut hänen kanssaan ristiriitatilanteeseen? 6. Mitä sinun pitää tehdä toimiakseksi tehokkaasti auttaessasi häntä ratkaisemaan ongelmia? 7. Mitä sinun pitää tehdä toimiaksesi tehokkaasti ohjatessasi häntä päätöksentekoprosessissa? Respondent Name 21

22 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Tämä osio kuvaa sitä, miten Respondent saattaa olla luontaisesti taipuvainen suhtautumaan toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Arvot ja elämänkokemus ovat voineet muokata näitä käyttäytymistapoja, ja siten jotkut voivat olla vain mahdollisia käyttäytymistyylejä. Jotkut käyttäytymistyylit voivat vaikuttaa ristiriitaisilta, koska hän käyttäytymistyylinsä luonteesta johtuen saattaa reagoida monella eri tavalla. Käy lista läpi, keskustele siitä ja tee tarvittaessa muutoksia. D i S C Tuloksentekijä Miten Respondent yleensä viestii Hän on taipuvainen olemaan suora, asiallinen ja keskeisiin seikkoihin suuntautunut Hän pyrkii välttämään ajan hukkaamista rupatteluun tai seurusteluun Hän on taipuvainen sanomaan toisille mitä heidän pitää tehdä, ilman että häntä on pyydetty tekemään niin Hän saattaa olla niin suora ja voimakas viestinnässään, että toisten on vaikeaa tehdä kysymyksiä, varmistaa ymmärtäneensä tai huomauttaa ongelmista Toiset saattavat pitää häntä tylynä, kylmänä tai sellaisena, joka ei välitä, johtuen hänen lyhytsanaisesta kommunikointityylistään Hänestä saattaa olla vaikeaa ilmaista positiivisia tunteita, vaikka hänellä onkin niitä Hän on taipuvainen olettamaan, että toiset ymmärtävät miltä hänestä tuntuu, erityisesti, jos hän on kerran aikaisemmin kertonut siitä Hänestä saattaa olla helpompaa ilmaista tunteensa tekojen välityksellä olettaen, että toiset pystyvät "purkamaan" sanoman Hänestä on usein helppo ilmaista suuttumusta, ja hän käyttää joskus suuttumusta, kun oikeastaan surullisuus, loukkaantuneisuus tai pelko kuvaisivat hänen todellisia tunteitaan paremmin Hän on taipuvainen olemaan kärsimätön ja hänellä on usein vaikeuksia kuunnella pitkiä kertomuksia. Hän haluaa, että ihmiset siirtyvät suoraan asiaan Hän on taipuvainen olemaan valikoiva kuulija, joka kuulee ja painaa mieleensä tietoa sen mukaisesti, miten se sopii hänen käsityksiinsä Hän tuntee olonsa epämukavaksi, kun toiset ihmiset osoittavat tunteitaan, ja haluaa korjata tilanteen tai käsitellä sitä järkevämmin Hän saattaa olla taipuvainen aliarvioimaan, miten tärkeää jatkuva ajatustenvaihto on työsuhteiden hoitamisessa Respondent Name 22

23 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten Respondent yleensä tekee päätöksiä Hän on taipuvainen olemaan nopea, päättäväinen, riippumaton ja luja Hän on taipuvainen olemaan ratkaiseviin tekijöihin suuntautunut ja arvioimaan lyhyen tähtäimen vaikutukset Hän saattaa olla taipuvainen ottamaan suurempia riskejä kuin toisista tuntuu mukavalta, uskoen, että mahdolliset suuret tuotot oikeuttavat riskin Hän saattaa jättää huomioimatta pitkän tähtäimen seuraukset ja ajattelematta kaikkia tekijöitä perusteellisesti monimutkaisissa tilanteissa Miten Respondent yleensä hallitsee ajankäyttöään Hän on taipuvainen toimimaan niin, kuin aina olisi kiire käyttäen oikoteitä milloin se vain on mahdollista Hän on taipuvainen olemaan ylpeä tehokkaista ratkaisuista, jotka auttavat häntä saamaan paljon aikaan päivän kuluessa Hän saattaa aliarvioida eräiden tehtävien vaatiman ajan, mistä on seurauksena oikoteiden käyttö ja mahdollisten määräaikojen ylittäminen Hän saattaa kritisoida toisia, jotka eivät jaa hänen kanssaan kiireellisyyden tunnetta tai etene samaan nopeaan tahtiin Hän saattaa olla kärsimätön toisten suhteen, jotka haluavat kiireettömämpää tahtia Miten Respondent yleensä ratkaisee ongelmia Hän pitää yleensä parhaana yksinkertaisia, käytännöllisiä, helposti toteutettavia ratkaisuja Hänestä saattaa olla vaikeaa vetää toisia mukaan ongelmanratkaisuprosessiin, koska hän on kärsimätön ja haluaa välittömiä ratkaisuja Respondent Name 23

24 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten Respondent yleensä hallitsee stressiä Hän on taipuvainen etsimään vaativaa, haastavaa, nopeatahtista työympäristöä, eikä ehkä huomaa negatiivisia vaikutuksia hänen terveyteensä ja ihmissuhteisiinsa Hän on taipuvainen kokemaan, että ympäristö on jossain määrin vihamielinen ja vaatii häneltä aggressiivista tai puolustavaa suhtautumista Hän saattaa olla niin voimakkaasti suuntautunut tulosten saavuttamiseen, että hän unohtaa asettaa itselleen realistiset rajat Hänen pitää ehkä tehdä töitä oppiakseen hillitsemään tarpeensa kontrolloida ympäristöään ja toisten ihmisten toimia, vähentääkseen stressiään Hänestä saattaa olla vaikeaa suoda itselleen tarpeeksi aikaa sairaudesta tai loukkaantumisesta parantumiseen, koska hänellä on aina kiireen tunne Hän saattaa valita itse tilanteita, joihin sisältyy paljon vaihtelua ja muutoksia, koska hän pitää ennakoitavissa olevia rutiineja enemmän stressaavina kuin muutosta Respondent Name 24

25 Työsivu: Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Käytyäsi läpi tämän osion, arvioi näiden käyttäytymistyylien sopivuus ja tehokkuus nykyisen toimintaympäristön kannalta. Hyödynnä tietojasi ja kokemustasi hänen käyttäytymisestään - miten Respondent hyödyntää tehokkaita käyttäytymistyylejään ja muokkaa vähemmän tehokkaita. Yksinkertainen menetelmä on käyttää Aloita, Lopeta ja Jatka -tekniikkaa. Mitä käyttäytymistyylejä hänen tulisi Aloittaa; mitä Lakata tekemästä; ja mitä Jatkaa toimiakseen tehokkaasti tässä ympäristössä. 1. Mikä olisi hänelle tehokkain tapa viestiä toisten kanssa tässä ympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 2. Millainen tapa TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ olisi hänelle tehokkainta tässä nimenomaisessa työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 3. Miten hänen kannattaa suunnitella AJANKÄYTTÖNSÄ ollakseen tehokas tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 4. Millaiset ongelmanratkaisutavat olisivat hänelle tehokkaimmat tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) Respondent Name 25

26 Työsivu: Suhteet ihmisiin ja ympäristöön 5. Millaiset stressinhallintatavat olisivat hänelle tehokkaimpia tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) Respondent Name 26

27 Miten henkilöä tulee johtaa Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Johtamistyyli, joka on tehokas yhden kohdalla, voi olla tuhoisa toisen kohdalla. Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen voi olla aikaa vievää ja on kallista sekä rahassa että tunteissa mitattuna. Tämä osio tarjoaa lähtökohdat johtamistyylin kehittämiselle perustuen analysoitavan henkilön luontaisiin käyttäytymistaipumuksiin. Käymällä läpi kunkin johtamistoiminnan osa-alueen kohdalla mainitut toimenpiteet ja keskustelemalla niistä voidaan kehittää yksilöity ja tehokas suunnitelma henkilön johtamiseksi. D i S C Tuloksentekijä Kehittäminen Tee hänet nopeasti tuottavaksi Näytä hänelle yksinkertaisin, nopein ja käytännöllisin tapa saavuttaa tuloksia Painota tärkeimpiä yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä tulosten saavuttamiseksi Määrittele tarkoin hänen valtuuksiensa rajat Motivoiminen Tarjoa tilaisuuksia työskennellä itsenäisesti Salli hänen ohjata toisten ponnisteluja Tarjoa vaihtoehtoja päämäärien saavuttamiseksi Tarjoa haasteita ja tilaisuuksia "voittaa" Palkitseminen Käytä lyhyitä, suoria lauseita keskittyen saavutuksiin, tuloksiin ja johtamistaitoihin Neuvominen Kiinnitä huomio tulosten saavuttamisen esteisiin ja siihen, miten ne poistetaan Esitä tarvittavat muutokset tulosvaikutusten ja seurauksien kannalta Pyydä häneltä ratkaisuja Respondent Name 27

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) 1 Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) Tiivistelmä: Joogan opettaminen lapsille on innostava mutta samalla haastava tehtävä erityisesti köyhien asuinalueiden kouluissa.

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot