Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat"

Transkriptio

1 PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen henkilö on esimiehenä Myynnin johtaminen Millainen henkilö on myyjänä Respondent Name Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN Vantaa

2 Käyttäytymisen pääpiirteet Tämä osiossa listataan henkilön käyttäytymisprofiilin mahdolliset vahvuudet. Saat siitä räätälöidymmän näin: 1. Laita ok-merkki niiden väittämien kohdalle, jotka mielestäsi kuvaavat hyvin henkilön käyttäytymistyyliä. 2. Laita X niiden väittämien kohdalle, jotka eivät mielestäsi kuvaa kovin hyvin hänen käyttäytymistään. 3. Lisää kommentteja muokataksesi väittämiä osuvammiksi. D i S C Tuloksentekijä Tämän henkilön käyttäytymisen vahvuuksia voivat olla Hän pitää nopeasta tahdista, uusista tehtävistä, muutoksesta ja vaihtelusta Hän on nopea toimimaan ja luo muihin kiireellisyyden vaikutelman Hän nauttii haasteista ja kilpailusta Hän voi edetä runnoen saadakseen tuloksia aikaan Hän käyttää suoraa, toimintahakuista tapaa ratkaistakseen ongelmat Respondent Name 2

3 Personal Profile System -kaavio D i S C DiSC -malli kuvaa käyttäytymistä neljän taipumuksen muodossa. Ne ovat lyhyesti määriteltynä: D (Dominance) Hallitseva: Henkilöt, joiden "D"-käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät muovaamaan ympäristöään kukistamalla vastarinnan tulosten saavuttamiseksi. i (Influence) Vaikuttava: Henkilöt, joiden "i" - käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät muovaamaan ympäristöään vaikuttamalla toisiin ja suostuttelemalla heitä puolelleen. S (Steadiness) Vakaa: Henkilöt, joiden "S"- käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät yhteistyöhön toisten kanssa tehtävien suorittamiseksi. C (Conscientiousness) Tunnontarkka: Henkilöt, joiden "C"-käyttäytymistaipumus on korkea, pyrkivät työskentelemään olemassa olevissa puitteissa laadun ja tarkkuuden varmistamiseksi. Nämä neljä käyttäytymisulottuvuutta yhdistyvät kaikissa ihmisissä, mutta voimakkuudeltaan erilaisina. Näiden neljän käyttäytymistaipumuksen suhteesta toisiinsa syntyy profiili, joka antaa tietoa henkilön mahdollisista käyttäytymistavoista. Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Laatinut: Itse Vastausnäkökulma: Työ Ylläoleva profiili esittää henkilön profiilin neljän käyttäytymistaipumuksen suhdetta. Seuraavien sivujen tiedot pohjautuvat tähän profiiliin. Muistathan, ettei DiSC PPSS ole koe. Ei ole olemassa "hyviä" tai "huonoja" malleja. Tutkimukset osoittavat, että menestyksekkäimpiä ovat sellaiset ihmiset, jotka tuntevat itsensä ja kehittävät toimintatapoja eri tilanteisiin. Seuraavien sivujen tiedoista on eniten apua, jos ne käydään läpi ja niistä keskustellaan, ja niitä käytetään erityisten toimintasuunnitelmien kehittämiseen henkilökohtaisen tehokkuuden lisäämiseksi. Respondent Name 3

4 Personal Profile System -kaavio Kaavio I Kaavio II D i S C D i S C Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Täyttäjä: itse Vastausnäkökulma: työ Jotkut ihmiset ymmärtävät itseään vielä paremmin tutkimalla ENITEN ja VÄHITEN - vastaustensa välisiä eroja. Koska olet vastannut samaan kysymykseen "Millaisena näen itseni työtilanteessa?" molempien valintojen kohdalla, on todennäköistä, että profiilit I, II ja III ovat lähellä toisiaan. Jos profiileissa on merkittäviä eroja, saattaa olla hyödyllistä pohtia, minkälaiset tekijät ovat saattaneet vaikuttaa vastauksiisi. Yhdistelmäkaavio (kaavio III) heijastaa ENITEN ja VÄHITEN - vastaustesi yhdistelmää ja on tyypillisesti monipuolisin kuvaus profiilistasi. Tätä yhdistelmäprofiilia käytetään hyväksi kaikissa raporttiesi sisältämissä tiedoissa. Respondent Name 4

5 Käyttäytymisen yleispiirteet Seuraava profiilin vastauksiin perustuva kuvaus kertoo henkilön luontaisesta käyttäytymistyylistä työympäristössään. Tämä osio antaa laajan yleiskuvan hänen luontaisesta, mukavuusalueella olevasta käyttäytymisestään. Henkilön käytännön toimintaa muokkaavat tilanteen vaatimukset, muiden odotukset ja hänen henkilökohtaiset arvonsa; ja siten se voi poiketa kuvauksesta. Lue kuvaus ja keskustele siitä. Poista ne osat, jotka eivät tunnu sopivan ja alleviivaa ne osat, jotka voivat olla merkityksellisiä ja hyödyllisiä kehityksen kannalta. D i S C Tuloksentekijä Respondent on voimakas, suora, kilpaileva, itsevarma ja vakuuttava. Hänellä on taipumus olla voimakkaasti itsetuntoinen individualisti, joka saattaa olla omavaltainen. Saattaa näyttää siltä, että hän tihkuu itseluottamusta ja on aktiivisesti etsimässä tilaisuuksia testata ja kehittää kykyjään saavuttaa tuloksia. Hän pitää vaikeista tehtävistä, kilpailutilanteista, erikoistehtävistä ja "tärkeästä" asemasta. Hän saattaa ottaa vastaan uusia tehtäviä halukkaasti ja luottavaisesti. Hän saattaa olla erittäin tietoinen kyvyistään, mutta ei ehkä ole niinkään tietoinen rajoituksistaan (tai hän ei hyväksy niitä). Hän saattaa nauttia uuden tehtävän antamasta haasteesta riippumatta siitä, onko hänellä niitä taitoja, tietoja ja kokemusta, joita se saattaa vaatia. Koska Respondent arvostaa itsenäisyyttään suuresti arvossa, hän saattaa tulla rauhattomaksi yhteisprojekteissa tai komiteatyössä. Hän hyväksyy ryhmätyöskentelyn helpommin, jos hän saa valita tehtävät ja säilyttää kontrollin. Hän työskentelee mieluiten yksin, vaikka hän saattaakin suostutella toisia tukemaan ponnistelujaan ja auttamaan tehtävässä - erityisesti rutiininomaisissa yksityiskohdissa, joita hän saattaa pitää pitkästyttävinä. Hän saattaa pyrkiä tekemään asioita omaksi hyödykseen jättäen ehkä huomiotta pyynnöt, joihin saattavat edellyttää hänen luopumista jostain haluamastaan. Jos häntä vaaditaan tekemään jotain, mikä ei näytä olevan hänen omien etujensa mukaista, hän saattaa tulla avoimen ärsyyntyneeksi. Hänen egoistisuutensa saattaa joistakin tuntua lannistavalta. Häneltä saattaa puuttua kyky eläytyä toisen asemaan ja hän saattaa toisten mielestä vaikuttaa kylmältä ja töykeältä. Koska Respondent yleensä ajattelee ja toimii nopeasti, hän saattaa olla kärsimätön ja syyttelevä hitaampia kohtaan. Hän saattaa arvioida ihmisiä sen perusteella, kuinka nopeasti he saavat aikaan tuloksia. Vain tulokset merkitsevät hänelle jotakin. Nopeudella, ponnisteluilla ja teorioilla on vain vähän merkitystä, mikäli ne eivät johda konkreettisiin tuloksiin. Respondent saattaa olla hyvin määrätietoinen ja peräänantamaton, vaikka kohtaisikin vihamielisyyttä tai häntä vaikutusvaltaisempia vastarintaa. Hän saattaa ottaa johdon käsiinsä, olipa hänet sitten asetettu vastuuseen tai ei. Jos asiat eivät suju, Respondent saattaa näyttää menettävän verbaaliset kykynsä korvaten ne eleillä, jotka ilmaisevat kärsimättömyyttä ja kriittisyyttä. Kaikki hänen sanomansa saattaa olla kriittistä ja syyttelevää. Tämä saattaa merkitä "tyyntä ennen myrskyä". "Myrsky" saattaa alkaa voimakkaalla ilmaisulla siitä, että jotain on vialla, ehkä erittelemättä, mistä itse asiassa on kysymys tai mikä saattaa aiheuttaa sen. Tätä saattaa seurata hyvin laaja, yleinen tilanteen ja kaikkien tehtävään osallistuneiden arvostelu. Lopulta Respondent saattaa ottaa tehtäväkseen tilanteen "pelastamisen" yksin ylittäen ehkä rajansa, ja "pöyhistellen höyheniään" - ja kaikki tämä tuloksiin tähtäävien ponnistelujensa nimissä. Voimakkaasta itsetunnostaan ja lujasta itseluottamuksestaan huolimatta Respondent saattaa pelätä sitä, että toiset käyttävät häntä hyväkseen. Mikäli tämä pelko lisääntyy, se saattaa johtaa hänet toimenpiteisiin Respondent Name 5

6 Käyttäytymisen yleispiirteet mahdollisen vastustajansa nujertamiseksi. Hän saattaa myös pelätä, että toiset pääsevät hänen edelleen, jos hän ei saavuta tavoitteitaan tarpeeksi nopeasti. Hän saattaa olla ikuisessa kilpailutilanteessa aikaa ja toisia ihmisiä vastaan ponnistellessaan kohti päämääräänsä. Hän saattaa myös olla huolissaan siitä, että vaikuttaa liian huolettomalta, koska huolettomuus ja sen synnyttämät siteet toisiin saattavat häiritä hänen tahtiaan ja keskittymistä päämäärän saavuttamiseksi. Lähestyessään uutta ongelmaa tai päätöstä Respondent saattaa nopeasti arvioida saatavilla olevat tiedot etsien lisätietoja vain, jos tiedoissa on räikeä puute, ja päätyä sitten alustavaan päätökseen. Hän saattaa valvoa tuloksia ja tehdä muutoksia, jos tulokset eivät ole tyydyttäviä. Vaikka hän saattaakin rohkaista toisia tekemään ehdotuksia saadakseen heidät mukaan projektiinsa, hän ei ehkä kiinnitä paljon huomiota heidän antamiinsa tietoihin. Hän saattaa ottaa riskejä ja kokeilla uusia, testaamattomia ideoita. Hän saattaa joskus ottaa henkilökohtaisena haasteena sellaisen idean toimimaan saamisen. Respondent Name 6

7 Motivoivat tekijät Eri ihmiset motivoituvat eri asioista ja heillä on erilaiset tavoitteet riippuen heidän käyttäytymistyylistään. Tässä osiossa luetellaan tekijöitä, jotka yleensä vaikuttavat motivoivimmin henkilöön, jolla on tässä analysoitavan henkilön käyttäytymistaipumuksia. Jotkut näistä tekijöistä eivät ehkä sovellu häneen, koska hän on saattanut muuttaa käyttäytymistään elämänkokemuksensa ja arvojärjestelmänsä vuoksi. Jotkut tekijät voivat vaikuttaa ristiriitaisilta johtuen siitä, että henkilön kokonaiskäyttäytyminen on useiden erilaisten käyttäytymistaipumusten summa. Käy luettelo läpi ja tee tarvittavat muutokset. D i S C Tuloksentekijä Häntä motivoi: Oman työympäristön hallinta Mahdollisuus toisten ihmisten toiminnan ohjaamiseen Uusien tilaisuuksien ja haasteiden tarjoaminen hänelle Tilanteet, joissa häntä pidetään pikemminkin vastuullisena tuloksista kuin siitä, miten tulokset on saavutettu Ylenemismahdollisuudet Palkkiot päämäärien saavuttamisesta Respondent Name 7

8 Mieluisin ympäristö Ihmisten mieltymykset parhaasta työ- tai elinympäristöstä vaihtelevat. Joku pitää mukavana sitä, mitä toinen pitää sietämättömänä. Tämä osio antaa tietoa siitä, millaista ympäristöä Respondent saattaisi suosia luontaisten käyttäytymistaipumustensa perusteella. Jotkin näistä tekijöistä eivät ehkä päde häneen, tai voivat vaikuttaa ristiriitaisilta johtuen hänen käytöstään kuvaavien taipumusten erilaisuudesta. Käy luettelo läpi ja muuta tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Respondent toivoo ympäristöä, joka tarjoaa: Mahdollisimman suuren vapauden päättää, miten asiat tehdään Nopean tahdin ja tuloshakuisuuden Suorituksen mittaamista ja saavutettujen tulosten perustuvaa palkitsemista Mahdollisuuden ohjata tapahtumien kulkua Respondent Name 8

9 Pyrkii välttelemään Kaikki ihmiset pyrkivät luonnostaan välttämään tietynlaisia tilanteita ja toimintoja siksi, etteivät he pidä niistä tai pelkäävät niistä aiheutuvia seuraamuksia. Voimme valita selvitymisstrategioita, kun tiedämme, mitkä ovat meidän todennäköisimmät tapamme vältellä. Samalla voimme vähentää mahdollisia negatiivisia seurauksia, kuten viivyttelyä. Tässä osiossa listataan sellaisia toimintoja ja tilanteita, joita Respondent todennäköisesti välttelee perustuen käyttäytymistaipumuksiinsa. Jotkut tekijät eivät välttämättä päde häneen. Käy luettelo läpi ja muokkaa tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Perustuen vastenmielisyyteen, epämukavuuteen tai pelkoon Respondent pyrkii välttelemään: Tilanteita, joissa hän ei pysty kontrolloimaan ympäristöään Vaikuttamista pehmeäluontoiselta tai heikolta Tilanteita, jotka vaativat rutiiniluontoista, ennakoitavissa olevaa käyttäytymistä päivästä toiseen Toisten tiukassa johdossa olemista Sitä, että joutuu ilmoittautumaan säännöllisesti ja raportoimaan tekemisistään Sitä, että joutuu raportoimaan vaihe vaiheelta, miten aikoo suorittaa tehtävän tai toimenpiteen Respondent Name 9

10 Strategiat tehokkuuden lisäämiseksi Tässä osiossa kuvaillaan toimenpiteitä, joihin Respondent voi ryhtyä muuttaakseen tiettyjä luontaisia käyttäytymistaipumuksiaan tehokkuutensa parantamiseksi. Hän saattaa jo soveltaa joitakin näistä; toiset taas saattavat edustaa alueita, joilla hänellä on mahdollisuus kehittää taitojaan. Saattaa olla hyödyllistä laittaa näitä tapoja nykyisen työympäristön vaatimaan tärkeysjärjestykseen. Käy lista läpi ja muokkaa tarpeen mukaan. D i S C Tuloksentekijä Hänen tehokkuuttaan saattaisi lisätä: Mahdollisten seurausten harkitseminen huolellisemmin ennen toimintaa Toisten ajatusten, tunteiden ja kokemusten kuunteleminen ja huomioiminen Asioista neuvotteleminen molemmat osapuolet voittavat -ajattelun pohjalta Jos hän selittäisi, miten on järkeillyt, sen sijaan että ilmoittaisi pelkästään johtopäätöksen Osallistuminen ryhmän toimintaan vain jäsenenä, olematta vastuussa Tahdikkuuden ja diplomatian kehittäminen kommunikoidessa ja ollessa yhteistyössä toisten kanssa Tunnustuksen antaminen toisille heidän ponnisteluistaan Respondent Name 10

11 Motivaatiota heikentävät tekijät Erilaiset tekijät vaikuttavat ihmisten motivaatioon eri tavoin, joko myönteisesti tai kielteisesti. Ymmärtämällä henkilöä eniten ja vähiten motivoivat tekijät, voit pyrkiä luomaan sellaiset olosuhteet, jotka tehokkaasti lisäävät motivaatiota. Seuraavaa luetteloa voidaan käyttää apuna, kun halutaan luoda motivaatioon myönteisesti vaikuttava työympäristö hallitsemalla käyttäytymisprofiilin motivaatiota heikentäviä tekijöitä, tai mikäli mikäli mahdollista, poistamaan ne. D i S C Tuloksentekijä Respondent ei motivoidu kun: Hänen auktoriteettinsa kumotaan Hänen vastuutaan on vähennetty Hänen resurssinsa ovat rajoitetut Häntä vaaditaan tekemään yksitoikkoisia rutiinitehtäviä Häntä valvotaan tiukasti Häntä vaaditaan jatkuvasti raportoimaan toiminnastaan mutta ei tuloksistaan Hänelle ei ole mahdollisuuksia edetä urallaan Respondent Name 11

12 Käyttäytyminen ristiriitatilanteissa Useimmat ihmiset käyttäytyvät ristiriitatilanteissa tavalla, jota voidaan kuvailla sanoilla "taistele" tai "pakene". Jotkut saattavat turvautua molempien tapojen yhdistelmään riippuen tilanteen riskin voimakkuudesta tai määrästä. Seuraavassa luetellaan joukko reagointitapoja, joihin Respondent saattaa turvautua ristiriitatilanteessa. Käyttäyminen on saattanut muuttua johtuen henkiolön arvojärjestelmästä ja elämänkokemuksesta. Näistä tiedoista on eniten hyötyä, jos ne käydään läpi henkilön kanssa ja asetetaan tärkeysjärjestykseen sen mukaisesti, mitä reaktiotapaa Respondent todennäköisimmin käyttäisi. D i S C Tuloksentekijä Ristiriitatilanteessa Respondent: On taipuvainen toimimaan suoralla ja hyökkäävällä tavalla Saattaa kohottaa hyökkäävyystasoa asteittain Saattaa luoda "voittaja/häviäjä" -tilanteita Saattaa pyrkiä tyrmäämään toiset On taipuvainen asettumaan puolustuskannalle Saattaa tulla itsevaltaiseksi ja käyttää hyväkseen asemaansa ja valtuuksiaan konfliktin ratkaisemiseksi Respondent Name 12

13 Käyttäytymistaipumukset Allaoleva taulukko esittää henkilön käyttäytymispiirteiden voimakkuutta kunkin listatun käyttäytymisalueen osalta. Kuvaaja esittää hänen profiilinsa mukaista, tyypillistä käyttäytymistä, ei välttämättä yksittäisessä tilanteessa esiintulevaa käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kuitenkin hänen kanssaan käytävissä keskusteluissa ja arvioitaessa henkilöstä saatavaa vaikutelmaa D i S C Tuloksentekijä Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Vastausnäkökulma: Työ M JM K JK K HYVÄKSYY - avoin, kuuntelee mielellään NOUDATTAA - pitäytyy säännöissä PUOLTAA - edistää, haluaa toimintaa YLLYTTÄÄ - kuohuttaa, "keinuttaa venettä" TÄSMENTÄÄ - selittää, laajentaa näkökulmaa ANTAA - delegoi toisille OLETTAA - pitää asioita itsestään selvinä KEHUSKELEE - kerskailee kyvyillään VALLOITTAA - hurmaa toiset KOMENTAA - pyrkii johtamaan toisia OMAKSUU - imee tietoa, sisäistää asiat VAKIINNUTTAA - lujittaa, luo jotain pysyvää MATKII - seuraa johtajan esimerkkiä KEKSII - löytää uusia ratkaisumalleja, ideoita SELVITTÄÄ - tutkii, tarkistaa asiat huolellisesti OIKEUTTAA - puolustaa, perustelee Respondent Name 13

14 Käyttäytymistaipumukset Allaoleva taulukko esittää henkilön käyttäytymispiirteiden voimakkuutta kunkin listatun käyttäytymisalueen osalta. Kuvaaja esittää hänen profiilinsa mukaista, tyypillistä käyttäytymistä, ei välttämättä yksittäisessä tilanteessa esiintulevaa käyttäytymistä. Tämä tieto auttaa kuitenkin hänen kanssaan käytävissä keskusteluissa ja arvioitaessa henkilöstä saatavaa vaikutelmaa D i S C Tuloksentekijä Nimi: Respondent Name Päiväys: Klassinen malli: Tuloksentekijä Vastausnäkökulma: Työ M JM K JK K YLLÄPITÄÄ - jatkaa, säilyttää nykytilanteen JUNAILEE - suunnittelee taitavasti MUUNTELEE - soveltaa, säätelee, tarkistaa HOITAA - näyttää välittävänsä toisista VASTUSTAA - protestoi, väittelee, kiistelee TARKKAILEE - seuraa tarkkaavaisesti SUUNNITTELEE - valmistelee, kartoittaa YLISTÄÄ - antaa tunnustusta KIELTÄÄ - varoittaa, ennakoi riskejä SUOJELEE - vaalii perinteitä, pysyvyyttä SOVITTELEE - tyynnyttää, lieventää eroja TARKISTAA - tutkii yksityiskohtaisesti KEINOTTELEE - pelaa uhkapeliä tulevaisuudella TESTAA - tutkii, kokeilee LUOTTAA - uskoo toisiin ILMAISEE - puhuu asiat selviksi Respondent Name 14

15 Työsivu: suorituksen johtaminen Käytyäsi läpi edeltävän Yleiset piirteet -osion voit valita tehokkaimmat tavat suorituksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Osa informaatiosta voi olla merkityksellisempää ja helpommin sovellettavampaa kuin muu informaatio. Hyödynnä tietojasi toimintaympäristöstä ja kokemustasi hänen käyttäytymisestään määritelläksesi, mitkä toimintastrategiat olisivat tehokkaimpia 1. Miten voidaan luoda sellainen työympäristö, joka motivoi häntä? 2. Mitä voidaan tehdä, jotta hallitaan tai karsitaan niitä asioita, tehtäviä ja vuorovaikutussuhteita, joita hänellä on eniten taipumus vältellä? 3. Mitkä strategiat olisivat hänen tehokkuutensa lisäämiseksi sopivimmat ja toimivimmat hänen nykyisessä työympäristössään? 4. Mitä voidaan tehdä, jotta häntä lannistavimmat tekijät voidaan muuttaa tai karsia? Respondent Name 15

16 Työsivu: suorituksen johtaminen 5. Mitkä käyttäytymisen kehitys-, muutos- tai karsimisstrategiat olisivat hänelle hyödyllisimmät hänen kehittäessään käyttäytymistään ristiriitatilanteissa tässä työympäristössä? Respondent Name 16

17 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Toiselle tehokas toimintamalli voi olla täysin katastrofaalinen toiselle. Kunkin ihmisen tehokkaimman toimintamallin löytäminen yrityksen ja erehdyksen kautta voi olla kallista, sekä ajassa että tunteissa mitattuna. Tämä osio toimii lähtökohtana sopivien menetelmien kehittämiselle henkilön luontaisiin käyttäytymistaipumuksiin perustuen. Voit kehittää tehokkaan suunnitelman myönteisen vuorovaikutussuhteen luomiseksi hänen kanssaan käymällä läpi alla listatut käyttäytymisen avainalueet ja - strategiat. D i S C Tuloksentekijä Myönteisen ilmapiirin luominen Tarjoa vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia antaen hänen tehdä päätös Anna hänen ohjata toisten ponnisteluja Hyväksy hänen tarpeensa kilpailla ja voittaa Anna jakamaton huomiosi hänen kiinnostuksenkohteilleen Anna enemmän huomiota tulosten tekemiseen kuin tunteista keskusteluun Hyväksy hänen tarpeensa vaihteluun ja muutokseen Anna hänen määrätä toiminnan tahti Miten viestiä henkilön kanssa Respondent pitää yleensä suorasta, asiassa pysyttelevästä kommunikoinnista ilman, että aikaa hukataan seuralliseen rupatteluun Valmistaudu kuuntelemaan hänen ideoitaan, ennen kuin siirryt toisiin aiheisiin Taipuvainen valikoimaan mitä käsittää, kuullen ja muistaen vain asiat, joista on samaa mieltä kanssasi Harkitse pitäisikö keskustelun päätteeksi tarkistaa, että hän on kuullut ja painanut mieleensä kaiken, pyytämällä häntä toistamaan kuulemansa Respondent Name 17

18 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Miten antaa tunnustusta hänelle Käytä lyhyitä, suoria ja asiallisia kommentteja Korosta hänen saavutuksiaan ja hänen osoittamiaan johtajan taitoja Tunnusta hänen kykynsä hoitaa vaikeat tilanteet Anna tunnustusta hänen taidolleen ottaa riskejä ja tuottaa ennakkotapauksia Tunnusta hänen ajatustensa, ideoidensa ja toimintojensa ainutlaatuinen tai uutta luova luonne Tunnusta hänen kykynsä saavuttaa maksimaaliset tulokset minimaalisella ajan ja vaivan sijoituksella Miten antaa palautetta hänelle Johdata keskustelu esteisiin tulosten saavuttamiselle ja siihen miten hän voi poistaa ne Keskustelkaa toivotuista muutoksista hänen käyttäytymiseensä ja niiden mahdollisista vaikutuksista tuloksiin Kuvaa hänen käyttäytymisensä negatiivisia seurauksia ja ehdota ratkaisuja Anna asiallista, neutraalia ja arvostelematonta palautetta Vähennä hänen puolustuskantaansa keskittyen ainoastaan toimintoihin ja seurauksiin Pyri eroon oikein/väärin keskusteluista Pidä keskustelu toiminnoissa, eikä niinkään motiiveissa ja aikomuksissa Miten toimia hänen kanssaan ristiriitatilanteessa Respondent saattaa käyttää suoraa, voimakastahtoista lähestymistapaa, joka johtaa "minä voitan, sinä häviät" lopputulokseen Tunnusta ymmärtäväsi hänen logiikkansa tai järkeilynsä sanomalla "Ymmärrän mitä tarkoitat" tai "Näen ajattelusi loogisuuden" Kun olet tunnustanut hänen ajattelunsa, toista asiasi Pyri eroon oikein/väärin -väittelyistä tunnustamalla erot teidän kahden välillä arvostelematta ketään Respondent Name 18

19 Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Miten toimia hänen kanssaan ristiriitatilanteessa (Jatkuu) Hyväksy se, että ainoa toimiva "molemmat voittavat" -ratkaisu saattaa olla yksimielisyys siitä, että ollaan eri mieltä Vastaa syyttäviin väittämiin kiinnittämällä huomio uudelleen asiaan ja siihen, mihin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä Vastusta haluasi vastata samalla mitalla syytöksiin, hyökkäyksiin tai sarkastisiin kommentteihin Vähennä puolustuskantaa kun sinua vastaan hyökätään ja myönnä kaikki omat virheesi Käytä avoimia kysymyksiä (miten, mitä, missä, milloin, kuka) todellisten kiistakysymysten määrittelemiseksi Kysy häneltä mihin lopputulokseen hän todella pyrkii Pidä tauko, jos tunteet kiihtyvät liikaa ja aggressiot ja vihamielisyys lisääntyvät, ja sovi uudesta ajankohdasta keskustelun jatkamiseksi Päätä keskustelu yhteenvetoon siitä, mitä kukin on sitoutunut tekemään konfliktin ratkaisemiseksi Ongelmanratkaisutyyli Respondent on taipuvainen käyttämään käytännöllistä, tulossuuntautunutta lähestymistapaa pitäen parhaana yksinkertaisia, helposti toteutettavia ja välittömiä ratkaisuja Hän saattaa tarvita ohjausta oppiakseen ottamaan huomioon päätökset pitkän tähtäimen suunnitelmissa Hän saattaa tarvita valmennusta monimutkaisten ongelmien käsittelyssä johtuen luontaisesta taipumuksestaan yksinkertaistaa asioita liikaa, koska hän haluaa välittömiä tuloksia nopeasti Päätöksentekotyyli Respondent on yleensä nopea päätöksentekijä Hän saattaa tarvita rohkaisua käyttääkseen tarpeeksi aikaa riittävän tiedon keräämiseen ja mahdollisten seurausten harkitsemiseen ennen päätöksentekoa Osoita, miten päätöksentekoon käytetyn ajan lisääminen voi parantaa tuloksia Respondent Name

20 Tehtäväsivu: Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Käytyäsi läpi osion "Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen", valitse tehokkaimmat menetelmät pitäen lähtökohtana ympäristön erityistarpeita. Käytä hyväksi tietojasi ja kokemustasi tämän henkilön käyttäytymisestä, ja valitse menetelmät, jotka todennäköisimmin johtavat toivottuun tulokseen. Yksinkertainen menetelmä on käyttää Aloita, Lopeta ja Jatka -tekniikkaa. Millainen käyttäytyminen sinun tulisi Aloittaa; mitä Lakata tekemästä; ja mitä Jatkaa kehittääksesi suhdettasi häneen tehokkaasti? 1. Millaiset toimenpiteet olisivat tehokkaimpia myönteisen ilmapiirin luomiseksi tätä henkilöä ajatellen? 2. Millainen tapa viestiä hänen kanssaan olisi tehokkain ja sopivin tässä työympäristössä? 3. Millaista lähestymistapaa käyttäisit antaessasi hänelle tunnustusta? 4. Mikä olisi tehokkain tapa antaa hänelle palautetta? Respondent Name 20

21 Tehtäväsivu: Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen 5. Mikä olisi tehokkain tapa toimia, jos joudut hänen kanssaan ristiriitatilanteeseen? 6. Mitä sinun pitää tehdä toimiakseksi tehokkaasti auttaessasi häntä ratkaisemaan ongelmia? 7. Mitä sinun pitää tehdä toimiaksesi tehokkaasti ohjatessasi häntä päätöksentekoprosessissa? Respondent Name 21

22 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Tämä osio kuvaa sitä, miten Respondent saattaa olla luontaisesti taipuvainen suhtautumaan toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Arvot ja elämänkokemus ovat voineet muokata näitä käyttäytymistapoja, ja siten jotkut voivat olla vain mahdollisia käyttäytymistyylejä. Jotkut käyttäytymistyylit voivat vaikuttaa ristiriitaisilta, koska hän käyttäytymistyylinsä luonteesta johtuen saattaa reagoida monella eri tavalla. Käy lista läpi, keskustele siitä ja tee tarvittaessa muutoksia. D i S C Tuloksentekijä Miten Respondent yleensä viestii Hän on taipuvainen olemaan suora, asiallinen ja keskeisiin seikkoihin suuntautunut Hän pyrkii välttämään ajan hukkaamista rupatteluun tai seurusteluun Hän on taipuvainen sanomaan toisille mitä heidän pitää tehdä, ilman että häntä on pyydetty tekemään niin Hän saattaa olla niin suora ja voimakas viestinnässään, että toisten on vaikeaa tehdä kysymyksiä, varmistaa ymmärtäneensä tai huomauttaa ongelmista Toiset saattavat pitää häntä tylynä, kylmänä tai sellaisena, joka ei välitä, johtuen hänen lyhytsanaisesta kommunikointityylistään Hänestä saattaa olla vaikeaa ilmaista positiivisia tunteita, vaikka hänellä onkin niitä Hän on taipuvainen olettamaan, että toiset ymmärtävät miltä hänestä tuntuu, erityisesti, jos hän on kerran aikaisemmin kertonut siitä Hänestä saattaa olla helpompaa ilmaista tunteensa tekojen välityksellä olettaen, että toiset pystyvät "purkamaan" sanoman Hänestä on usein helppo ilmaista suuttumusta, ja hän käyttää joskus suuttumusta, kun oikeastaan surullisuus, loukkaantuneisuus tai pelko kuvaisivat hänen todellisia tunteitaan paremmin Hän on taipuvainen olemaan kärsimätön ja hänellä on usein vaikeuksia kuunnella pitkiä kertomuksia. Hän haluaa, että ihmiset siirtyvät suoraan asiaan Hän on taipuvainen olemaan valikoiva kuulija, joka kuulee ja painaa mieleensä tietoa sen mukaisesti, miten se sopii hänen käsityksiinsä Hän tuntee olonsa epämukavaksi, kun toiset ihmiset osoittavat tunteitaan, ja haluaa korjata tilanteen tai käsitellä sitä järkevämmin Hän saattaa olla taipuvainen aliarvioimaan, miten tärkeää jatkuva ajatustenvaihto on työsuhteiden hoitamisessa Respondent Name 22

23 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten Respondent yleensä tekee päätöksiä Hän on taipuvainen olemaan nopea, päättäväinen, riippumaton ja luja Hän on taipuvainen olemaan ratkaiseviin tekijöihin suuntautunut ja arvioimaan lyhyen tähtäimen vaikutukset Hän saattaa olla taipuvainen ottamaan suurempia riskejä kuin toisista tuntuu mukavalta, uskoen, että mahdolliset suuret tuotot oikeuttavat riskin Hän saattaa jättää huomioimatta pitkän tähtäimen seuraukset ja ajattelematta kaikkia tekijöitä perusteellisesti monimutkaisissa tilanteissa Miten Respondent yleensä hallitsee ajankäyttöään Hän on taipuvainen toimimaan niin, kuin aina olisi kiire käyttäen oikoteitä milloin se vain on mahdollista Hän on taipuvainen olemaan ylpeä tehokkaista ratkaisuista, jotka auttavat häntä saamaan paljon aikaan päivän kuluessa Hän saattaa aliarvioida eräiden tehtävien vaatiman ajan, mistä on seurauksena oikoteiden käyttö ja mahdollisten määräaikojen ylittäminen Hän saattaa kritisoida toisia, jotka eivät jaa hänen kanssaan kiireellisyyden tunnetta tai etene samaan nopeaan tahtiin Hän saattaa olla kärsimätön toisten suhteen, jotka haluavat kiireettömämpää tahtia Miten Respondent yleensä ratkaisee ongelmia Hän pitää yleensä parhaana yksinkertaisia, käytännöllisiä, helposti toteutettavia ratkaisuja Hänestä saattaa olla vaikeaa vetää toisia mukaan ongelmanratkaisuprosessiin, koska hän on kärsimätön ja haluaa välittömiä ratkaisuja Respondent Name 23

24 Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten Respondent yleensä hallitsee stressiä Hän on taipuvainen etsimään vaativaa, haastavaa, nopeatahtista työympäristöä, eikä ehkä huomaa negatiivisia vaikutuksia hänen terveyteensä ja ihmissuhteisiinsa Hän on taipuvainen kokemaan, että ympäristö on jossain määrin vihamielinen ja vaatii häneltä aggressiivista tai puolustavaa suhtautumista Hän saattaa olla niin voimakkaasti suuntautunut tulosten saavuttamiseen, että hän unohtaa asettaa itselleen realistiset rajat Hänen pitää ehkä tehdä töitä oppiakseen hillitsemään tarpeensa kontrolloida ympäristöään ja toisten ihmisten toimia, vähentääkseen stressiään Hänestä saattaa olla vaikeaa suoda itselleen tarpeeksi aikaa sairaudesta tai loukkaantumisesta parantumiseen, koska hänellä on aina kiireen tunne Hän saattaa valita itse tilanteita, joihin sisältyy paljon vaihtelua ja muutoksia, koska hän pitää ennakoitavissa olevia rutiineja enemmän stressaavina kuin muutosta Respondent Name 24

25 Työsivu: Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Käytyäsi läpi tämän osion, arvioi näiden käyttäytymistyylien sopivuus ja tehokkuus nykyisen toimintaympäristön kannalta. Hyödynnä tietojasi ja kokemustasi hänen käyttäytymisestään - miten Respondent hyödyntää tehokkaita käyttäytymistyylejään ja muokkaa vähemmän tehokkaita. Yksinkertainen menetelmä on käyttää Aloita, Lopeta ja Jatka -tekniikkaa. Mitä käyttäytymistyylejä hänen tulisi Aloittaa; mitä Lakata tekemästä; ja mitä Jatkaa toimiakseen tehokkaasti tässä ympäristössä. 1. Mikä olisi hänelle tehokkain tapa viestiä toisten kanssa tässä ympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 2. Millainen tapa TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ olisi hänelle tehokkainta tässä nimenomaisessa työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 3. Miten hänen kannattaa suunnitella AJANKÄYTTÖNSÄ ollakseen tehokas tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) 4. Millaiset ongelmanratkaisutavat olisivat hänelle tehokkaimmat tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) Respondent Name 25

26 Työsivu: Suhteet ihmisiin ja ympäristöön 5. Millaiset stressinhallintatavat olisivat hänelle tehokkaimpia tässä työympäristössä? (aloita, lopeta, jatka) Respondent Name 26

27 Miten henkilöä tulee johtaa Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Johtamistyyli, joka on tehokas yhden kohdalla, voi olla tuhoisa toisen kohdalla. Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen voi olla aikaa vievää ja on kallista sekä rahassa että tunteissa mitattuna. Tämä osio tarjoaa lähtökohdat johtamistyylin kehittämiselle perustuen analysoitavan henkilön luontaisiin käyttäytymistaipumuksiin. Käymällä läpi kunkin johtamistoiminnan osa-alueen kohdalla mainitut toimenpiteet ja keskustelemalla niistä voidaan kehittää yksilöity ja tehokas suunnitelma henkilön johtamiseksi. D i S C Tuloksentekijä Kehittäminen Tee hänet nopeasti tuottavaksi Näytä hänelle yksinkertaisin, nopein ja käytännöllisin tapa saavuttaa tuloksia Painota tärkeimpiä yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä tulosten saavuttamiseksi Määrittele tarkoin hänen valtuuksiensa rajat Motivoiminen Tarjoa tilaisuuksia työskennellä itsenäisesti Salli hänen ohjata toisten ponnisteluja Tarjoa vaihtoehtoja päämäärien saavuttamiseksi Tarjoa haasteita ja tilaisuuksia "voittaa" Palkitseminen Käytä lyhyitä, suoria lauseita keskittyen saavutuksiin, tuloksiin ja johtamistaitoihin Neuvominen Kiinnitä huomio tulosten saavuttamisen esteisiin ja siihen, miten ne poistetaan Esitä tarvittavat muutokset tulosvaikutusten ja seurauksien kannalta Pyydä häneltä ratkaisuja Respondent Name 27

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen

Vinkkejä valmennukseen Vinkkejä valmennukseen Seuraaville sivuille on koottu erilaisia valmennuksen vinkkejä, joita voi hyödyntää havainnointilomakkeita käytettäessä. Vinkkilista ei ole täydellinen, mutta toivomme, että sen

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

PORINOITA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA Ryhmä 4: KIPERÄT TILANTEET ARKIPÄIVÄN OHJAUSTYÖSSÄ

PORINOITA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA Ryhmä 4: KIPERÄT TILANTEET ARKIPÄIVÄN OHJAUSTYÖSSÄ LEARNING CAFÉ: PORINOITA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA Ryhmä 4: KIPERÄT TILANTEET ARKIPÄIVÄN OHJAUSTYÖSSÄ KIRISTÄÄKÖ PIPO TYKYTTÄVÄTKÖ OHIMOSUONET? Tenho Jaakola Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun työpajapäivät

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tervetuloa nettiluennolle!

Tervetuloa nettiluennolle! Tervetuloa nettiluennolle! Lapsen myönteisen kasvun tukeminen 25.2.2016 Minna Kuosmanen, lapsiperhetyön asiantuntija, th YAMK Adhd-keskus, Barnavårdsföreningen i Finland Vahvempi vanhemmuus parempi lapsuus

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

4. Toimiminen ohjaajana

4. Toimiminen ohjaajana 4. Toimiminen ohjaajana OHJAAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT TOIMIMINEN OHJAAJANA - OPETUSTYYLIT KARKEA JAOTTELU SUUNNITTELEMALLA ONNISTUT SELVITÄ ETUKÄTEEN Ryhmän koko Osallistuvien lasten ikä Kuinka kauan lapset

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Orientaationa mahdollistava lähimmäisyys

Orientaationa mahdollistava lähimmäisyys Orientaationa mahdollistava lähimmäisyys Marjo Kinnunen-Kakko Pienryhmäohjaaja Rinnekoti-Säätiö 9.10 2013 Vuorovaikutuksellista Kohtaavaa kumppanuustyötä; taitavampi osapuoli tasa-arvon hengessä mahdollistaa

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ Miksi tarvitaan ohjausta? Ohjaus käsitteenä mainitaan kaikissa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa Käsitys oppimisesta (learning) ja opettamisesta (teaching) sekä muutokset

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana Katja Soini TaiK 28.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta Camilla Reinboth Organisaatiososiologi Sosiosolve VSSHP- 27.10.2015 Organisaatiokulttuuri Vuorovaikutus Rakenteet Arvot ja oletukset Organisaatiokulttuurin rattaat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot