Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla

2 Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi taidoksi. Monet organisaatiot ovatkin omassa toiminnassaan keskittyneet tehokkaiden ja innostavien virtuaalitapaamisten organisointiin sekä yhteisen onnistu- Yksilökeskeisyyden aika on ohi. Nyt vaaditaan misen varmistamiseen. Johtaminen vaatii uutta kulmaa: peräpeiliin katsomisen kykyä synnyttää nopeasti toimivaa yhteistyötä. Toisiaan täydentävillä kombinaatiolla pys- Delficon on tietoisesti hakeutunut asiakassuhteisiin, joissa on keskinäistä aika on ohi. tytään liikkumaan ketterästi ja muuntautumaan tilanteen mukaan. Menestyvissä orgalisuuksien jäsentämistä ja kehittymistä rikastavaksi yhteis- rajapintaa. Delficonin missiona onkin edesauttaa yhteistyön mahdolnisaatioissa on yhteistä taidokas ja jatkuvasti työksi, jossa verkostojen potentiaali ja voima pystytään uudistuva keskinäinen riippuvuus. Delficonin hyödyntämään kaikkien osapuolten onnistumisessa. toteuttamissa hankkeissa yhtenä kulmakivenä onkin ollut oman roolin ja toiminta- ajattelutavan jatkuva tutkiminen sekä uusien näkö- Yhteistä Delficonin asiakkaille on ollut oman tavan sekä osaamisen lisäarvon jäsentäminen yhteisen onnistumisen varmistamisessa. Yhteistyö ja kumppanuudet ovatkin olleet kulmien ja toimintatapojen aktiivinen etsiminen. Strategiasta on noussut uusia hankkeita, merkityksellisiä myös Delficonille: upeat joiden myötä organisaation osaaminen on asiakkaat ovat haastaneet kehittymään ja saatu hyödynnettyä uudella tavalla. Monipuoliset työkalut ovat olleet hyvänä lisänä misen katalysaattorina sekä innostaneet toimimaan entistä väkevämmin onnistu- syventämään omaa toimintaa ja vastuuta omalla toiminnallaan Delficonia entistä onnistuneen yhteistyön rakentajana: tämän luovempiin ratkaisuihin. hetken haasteet voitetaan yhdessä. Keskinäisen riippuvuuden rakentamisessa ja verkostojen taidokkaassa orkestroinnissa johtajalla on keskeinen rooli. Menestystarinan varmistamisessa onnistuneella rekrytoinnilla on suuri merkitys. Hyvä johtaja uskaltaakin rohkeasti valita joukkoonsa erilaisia osaajia, joilla on tahto ja kyky aitoon ja rikastavaan yhteisöllisyyteen. Lisäksi taidokas johtaja tukee organisaation avainhenkilöitä verkostoitumaan rajapinnoilla. Samoin yhteistyön kehittäminen eri yksiköiden ja toimintojen välille tuo vääjäämättä tehokkuutta organisaation toimintaan. Yhteistyön johtamisen ydin perustuu luottamukseen, lisäarvon tuottamiseen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Kun yhteistyö pelaa, vaikeatkin asiat ovat helppoja - ja päinvastoin. Taidokas yhteistyön johtaminen edellyttää johtajalta taitoa tunnistaa työntekijöiden erilaiset toimintatyylit. Delficonin toteuttamissa valmennusprosesseissa asiakkailla onkin ollut halutessaan mahdollisuus hyödyntää erilaisia työkaluja toimintansa dynaamisessa kehittämisessä. Tämä on auttanut ymmärtämään erilaisuutta ja kohdentamaan omaa viestintää ja vuorovaikutusta ymmärrystä tehostavalla tavalla. Entistä voimakkaampi kansainvälistyminen, vaateet kustannustehokkuudessa sekä vastuullisessa liiketoiminnan johtamisessa ovat tuoneet virtuaaliorganisaatioiden haasteet päivittäiseen johtamiseen. Digitaalisen aikakauden tuottamat ratkaisut ja kehittyneet tietotekniset palvelut ja -ohjelmat ovat tuoneet monia etuja johtamiseen ja toimintaan. Minnariikka Rajala toimitusjohtaja

3 Taitava ja rikas yhteistyö nostaa organisaation kehittämisen uudelle tasolle Tulevaisuuden johtaja johtaa innovatiivisuutta verkostoitumalla Ari Rahkonen Tytti Bergman Tulevaisuuden johtaja on taidokas verkostoituja niin oman organisaation sisä- kuin ulkopinnoillakin. Todelliset innovaatiot ja edelläkävijyys syntyvät erilaisten kohtaamisten rajapinnoissa. Näin tulevaisuuden johtamista luonnehtii Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Toimitusjohtajan keskeisenä liiketoiminnallisena yhteistyökumppanina Microsoftissa toimii henkilöstöjohtaja Tytti Bergman. Rikas yhteistyö on mahdollistanut kärkiyrityksen linjakkaan ja uudistuvan kehittämisen. Tulevaisuuden johtajan keskeisiksi ominaisuuksiksi Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen nostaa taidokkaan verkostoissa toimimisen, lisäarvon tuottamisen asiakkaalle, oman organisaation ja kumppaneiden onnistumisten mahdollistamisen ja tukemisen sekä yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun kantamisen. Lisäksi vahva kilpailuvietti ja proaktiivisuus, aito kiinnostus omaa toimialaa kohtaan sekä jatkuva itsensä kehittäminen tukevat johtajuuden kehittymistä. Etenkin vahvat sosiaaliset taidot ja kyky verkostoitua tulevat korostumaan: innovaatiot ja uudet ajatukset syntyvät kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Haastavan ajan Ari Rahkonen kokee Microsoftille enemmän mahdollisuuksia kuin ratkaistavia ongelmia tarjoavaksi. Microsoft onkin Delficonin mukaan erinomainen esimerkki siitä, miten uudessa tilanteessa valmennetaan ja vahvistetaan joukkoa yhteisvoimin vastaanottamaan tulevaisuuden haasteet. Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala näkee aidosti kuuntelevan, rehellisen ja läpinäkyvän johtamisen Microsoftin onnistumisen avaintekijäksi. Organisaation onnistumista tuetaan tarkoin kohdennetuilla kehittämisohjelmilla, jotka syntyvät Ari Rahkosen sekä henkilöstöjohtaja Tytti Bergmanin ammattitaidon ja yhteistyön tuloksena. Ari Rahkonen onkin erittäin tyytyväinen HR:n toimintaan: HR:llä on kyky ja halu ymmärtää liiketoiminnalliset tavoitteet ja siellä olevat haasteet sekä tahtoa auttaa johtoa tavoitteissa. Lisäksi HR toimii taitavana konsulttina bisnestiimeille ja auttaa esimiehistöä kasvamaan johtajina. Tytti Bergman näkee HR:n roolin vahvana liiketoiminnallisena partnerina. Käytännössä ylimmän johdon ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö on tarkoittanut etenkin toimintatapoihin ja strategiaan liittyviä fasilitointitehtäviä. Lisäksi HR:lla on erityinen systemaattisen seurannan rooli, mikä entisestään vahvistaa Microsoftin ainutlaatuisen järjestelmällistä, ohjattua ja tavoitteellista toimintaa sekä tuloksellisuutta. Huipputoiminnan ja huippuosaajien johtaminen vaatii erityistä taitoa ja otetta. Johtamisen ja toiminnan kehittämisessä Microsoft onkin hyödyntänyt valmennuskumppanina Delficonia. Monikansallisella organisaatiolla on omat haasteensa, joiden ratkaisemiseksi Delficon on pyrkinyt tukemaan toiminnan uudenlaista jäsentämistä sekä uusien rajapintojen ja toimintatapojen löytämistä muuttuvassa tilanteessa. Ari Rahkosen ja Tytti Bergmanin mukaan johtoryhmä- ja yksilöllisten johtajavalmennusten keskeiseksi hyödyksi on koettu ulkopuolisen konsultin tekemä johtamisen analyysi, tilannekuva. Avoin ja rehellinen palaute ulkopuolisen näkökulmasta on erittäin arvokasta, sillä moni asia on tottumusta, jonka murtaminen vaatii toisinaan hieman herättelyä. Lisäksi ulkopuolisen konsultin käyttäminen johtoryhmän kehittämisessä tuo projektiohjausta ja tavoitteellisuutta, jota yrityksen sisältä ei aina ole helppo rakentaa., Tytti Bergman kiteyttää valmennusten annin. Ari Rahkosen mukaan johtoryhmän työskentely onkin siirtynyt uudelle tasolle: etenkin johtoryhmäläisten roolit ja toiminta ovat selkeytyneet sekä vuorovaikutus ja sitä kautta yhdessä innovointi ovat entisestään menneet eteenpäin.

4 Alkossa henkilöstöjohtaja Erkki Tommila ja palvelujohtaja Kari Pennanen tietävät, että toiminnan kehittäminen ja kestävien tulosten saavuttaminen edellyttävät tavoitteellista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Kyse on kärsivällisyyttä, intohimoa ja taitoa vaativasta toiminnasta, jossa oikea suunta ja tekemisen tapa hioutuvat yhteistyön ansiosta. Alkon rooli ja toiminta on suomalaisessa kehittämiseen. Ulkopuolisena yhteistyökumppanina on toiminut Delficon. Yh- yhteiskunnassa vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi: asiakaslähtöisyydestä ja asiakaspalvelusta on tullut keskei- vuoden, joten nyt voimme puhua jo aiteistyötä olemme tehneet jo useamman siä yritystoiminnan peruselementtejä. dosti yhteistyökumppanin mukana olon Henkilöstöjohtaja Erkki Tommilan ja palvelujohtaja Kari Pennasen mukaan yhti- Erkki Tommila ja Kari Pennanen ovat ol- vaikuttaneen kulttuurin muuttumiseen. össä on pitkään painotettu strategiatyössä palvelun merkitystä. Oikeita asioita on tamaan aitoon ja vaikuttavaan valmenleet tyytyväisiä etenkin Delficonin toteut- tehty ja kovia tuloksia on ollut jo pidemmän aikaa nähtävillä. dollista Alkon organisaation, kulttuurin nusten räätälöintiin, mikä on ollut mah- Alkossa tapahtunut palvelukulttuurin ja toimialan erityispiirteiden sekä henkilöstön tuntemisen ansiosta. muutos on ollut suuri. Muutoksen eteenpäin viemisessä keskeistä on ollut panostaminen henkilöstön ja etenkin johtamisen esimerkki toimintakulttuuria Delficonin mukaan Alko on oiva rohkeasti uudistavasta organisaatiosta. Keskeistä onnistumisessa on ollut strategian selkeys ja sen ottaminen huomioon johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi Alkon vahvuutena on ollut johdon, HR:n ja henkilöstön välinen strategian mukainen linjakas ja hyvä yhteistyö. Kari Pennasen mukaan yhtiön vahva sitoutuminen kaikilla tahoilla on tukenut onnistumista merkittävästi. Lisäksi esimiehillä on ollut muutoksen läpiviemisessä merkityksellinen rooli, sillä he ovat niitä, jotka muodostavat strategian viestistä ymmärrettävän ja innostavan. Ihmiset tekevät, kun he tietävät, mitä pitää tehdä ja mitkä asiat ovat tärkeitä. Strategian jalkauttajina esimiehet ovatkin laittaneet itsensä likoon sekä kehittäneet taitojaan innostavina ja osaavina valmentajina. Kiitosta saa myös henkilöstö, jonka kehittämistahto ja muuntautumiskyky ovat mahdollistaneet Alkon suuren muodonmuutoksen. Linjakkaalla ja pitkäjänteisellä kehittämisellä tuloksiin Kari Pennanen Erkki Tommila

5 VTT mukana uudistamassa Suomen kilpailukykyä innovaatioiden tuottajana Tapio Koivu on pitkän johtamis- ja asiantuntijauransa aikana nähnyt, miten asiantuntiorganisaale soveltavaa tutkimusta tekevän VTT:n Suomen keskeisille teknologiaklustereiltiot ja asiantuntijatyö ovat toimintaympäristön toimialajohtaja Tapio Koivu toimii yhteiskunnallisella näköalapaikalla: Tapio Koivu muutosten myötä kehittyneet asettaen johtamiselle uusia haasteita. Konkreettisena lähiesimerkkinä toimii VTT, joka on lyhyen ajan sisällä vastaa VTT:n yrityskehitysyksiköstä, jonka muuttunut perinteisestä tutkijaorganisaatiosta tehtävänä on edistää innovaatioiden jalostamista ja kaupallistamista. Suomen innovaatioita tuottavaksi dynaamiseksi toimijaksi. Muutokset edellyttävät VTT:n asiantuntijoilta rautaisen erityisosaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja rooli, joten yrityskehitysyksiköllä on yh- nousuvisiossa innovaatioilla on keskeinen vuorovaikutustaitoja, verkostoitumista asiakasrajapinnoissa, vahvaa asiakaslähtöisyyttä ja liiketeiskunnallisesti merkittävä tehtävä toteutettavanaan. Tämän tehtävän johtaminen toiminnallista ymmärrystä sekä taitoa myydä on haasteellista ja mielenkiintoista, koska osaamista niin organisaation sisä- kuin ulkopuolellakin. Muutos haastaa myös tieteellisesti: toiminta nivoutuu läpi koko VTT:n organisaation kytkeytyen eri sidosryhmien asiakkaan liiketoiminnan kehittämistä varten pitää luoda uusia tarkoituksenmukaisia tutkimustapoja tieteellisyydestä kuitenkaan tinkimättä. kanssa tehtävään yhteistyöhön. VTT:ssä työskentelee alan huippuasiantuntijat ja tulevaisuuden lupaukset. Mitä kovempaa asiantuntijuus, sitä haastavampaa johtajuuskin on. Johtamisessa on paradigma muuttunut: autoritäärisellä johtamisella ei enää pärjää. Pitää ymmärtää, mihin asiantuntija ankkuroi oman uransa, mikä motivoi ja miten se konkretisoituu. Annetaan tilaa asiantuntijuudelle ja luodaan mahdollisuuksia sekä avataan ovia kapasiteetille. Lisäksi pitää kyetä hallitsemaan epävarmuutta ja luottamaan, että ihmiset tekevät oikeita asioita. Tapio Koivun johtamisen pääperiaatteita onkin riittävän tilan antaminen ja yhteisen suunnan varmistaminen: vapaus tarvitsee onnistuakseen rinnalleen riittävän seurannan. Tämän yhtälön löytäminen on välillä haasteellista, mutta mielenkiintoista. Keskeistä huippuasiantuntijoiden ja tuloksen johtamisessa on myös johtamisen asiantuntija- ja tilannekohtainen räätälöinti sekä innovatiivisen yhteistyön johtaminen. Delficon on ollut mukana kehittämässä VTT:n asiantuntijaorganisaatiota johto-, esimies- ja tiimitasolla. Yhteistyössä on ollut Tapio Koivun mukaan kiitettävää erityisesti se, miten on kyetty nopeasti hahmottamaan, mikä on todellinen ongelma tiimin, asiantuntijuuden ja johtamisen edistämisessä. Yhteistyössä on löydetty malleja, joilla on päästy ottamaan isompia tai pienempiä edistysaskeleita. On todella hyödyllistä nähdä erilaisesta näkökulmasta tiimin toiminta, tiimin erilaiset riippuvuussuhteet ison organisaation sisällä ja miten niitä voisi hyvällä tavalla edistää. On tullut hyviä oivalluksia, mitä kannattaa konkreettisesti tehdä seuraavaksi. Erinomainen yhteistyö jatkuu ja Delficon on lähdössä VTT:n kanssa aivan uudenlaiseen asiantuntijauran eri vaiheiden kompetenssien kehittymistä tukevaan ja osaamisen jakamista katalysoivaan valmennukseen. Yhteistyötä rikastaa Delficonin mukaan VTT:n poikkeuksellisen kunnianhimoinen ja osaava asiantuntijuuden kehittäminen. Huipputulokset asiantuntijoiden yhteistyön johtamisella Tapio Koivu

6 Univisio Oy:n toimitusjohtaja Helena Huumonen on rakentanut yhdessä henkilöstönsä kanssa Univision menestyksellistä tarinaa: monen tuotantoyrityksen siirryttyä halpatuotantomaihin Univisio on pitänyt pääasiallisen tuotantonsa Suomessa. Tällä hetkellä Univisio on tuotannoltaan toiseksi suurin kotimaisten makuuhuone- ja sisustustekstiilien valmistukseen keskittynyt yritys Suomessa. Toimitusjohtaja Helena Huumonen näkee Univision voimaksi osaavan ja innostuneen henkilöstön sekä luovan yhteistyön. Yhteistyöllä ja intohimolla innovaatioita! Toimitusjohtaja Helena Huumonen on saanut innostavalla ja määrätietoisella johtamisella Univision henkilöstön venymään ja kehittämään omaa toimintaansa liiketoiminnan onnistumisen varmistamiseksi. Haastavassa ajassa Univisio näyttää mallia organisaatiosta, jossa koko joukko sitoutuu kehittämään organisaation toimintaa. Helena Huumonen näkee johtajan yhdeksi keskeiseksi rooliksi rikastavan yhteistyön johtamisen. Tuotteiden laadukkuuden ja asiakastyytyväisyyden takia on merkityksellistä miten yhteistyötä tehdään ja miten ratkaisuja asiakkaille löydetään. On tärkeää, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Erilaiset innovaatiot, tuotemuutokset voivat olla hyvinkin pieniä, mutta erittäin ratkaisevia asiakkaan kannalta. Koska työntekijöiltä tulee hyviä ideoita, kaikki ovat mukana ideoinnissa: mitä enemmän asioita tehdään yhdessä, sitä paremmin onnistuu. Univision tuoteinnovoinnissa on keskeinen rooli innostuneen ja asialleen omistautuneen henkilöstön lisäksi yhteistyökumppaneilla. Univisio tekeekin paljon yhteistyötä kuituvalmistajien kanssa. Yhteistyö on tuottanut tulosta ja Univisio on monesti huomannut olevansa alalla edelläkävijän roolissa. Univisio on tehnyt Delficonin kanssa yhteistyötä muutaman vuoden ajan. Eri tasoilla toteutetut valmennukset ovat tukeneet yhteistyön kehittymistä etenkin erilaisuuden ymmärtämisen, hyväksymisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Kehittynyt yhteistyö on Huumosen mukaan vaikuttanut merkittävästi suoraan tehtävään työhön, ratkaisujen hakemiseen ja ideointiin. Mitä enemmän ihmiset saadaan keskustelemaan yhdessä asioista, sitä parempi. Helena Huumonen

7 Liiketoimintalähtöistä valmennusta ja konsultaatiota Oletko valmis ottamaan aidon kehittymishaasteen vastaan? Delficon toimii korkeatasoisena valmennus- ja konsultointiyrityksenä, jonka vaikuttava tuloksellisuus perustuu vahvaan ammattitaitoon, innovatiivisuuteen ja aitoon asiakaslähtöisyyteen. Valmennukset räätälöidään liiketoimintalähtöisesti ja proaktiivisesti asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden. Valmennusprosesseissa voidaan hyödyntää erilaisia tutkimuksia ja mittauksia, joiden avulla voidaan lisätä tietoa kehittymistä tukevista vahvuuksista ja työstettävistä haastekohdista sekä konkreettisista jatkotoimenpiteistä. Valmennuspalveluiden lisäksi Delficon tarjoaa myös erilaisia konsultointipalveluita organisaatioiden johtamisen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Valmennukset Johtaminen ja esimiestyö l Johtoryhmävalmennukset l Esimiesvalmennukset l Yksilölliset Leadershipvalmennusprosessit l Strategia-workshopit l Teemavalmennukset: muutos, innovatiivisuus, vuorovaikutus, verkostojen ja itsensä johtaminen jne. Asiantuntijat ja avainhenkilöt l Asiantuntijaroolin kehittäminen ja uudistaminen l Oman ja muiden osaamisen johtaminen l Sidosryhmissä vaikuttaminen ja yhteistyön kehittäminen l Avainhenkilöiden yksilölliset valmennusprosessit l Teemavalmennukset: vuorovaikutustaidot, mentorointi, ajanhallinta ja itsensä johtaminen jne. Yhteistyön kehittäminen l Tiimit ja virtuaalitiimit l Monikulttuurisuus l Yrityskulttuurien yhdistäminen l Muuttuvat toimenkuvat ja roolit l Teemavalmennukset: rikastava vuorovaikutus, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, voimavarapäivät jne. Myynti- ja asiakaspalvelu l Asiakaspalvelun kehittäminen ja johtaminen l Myynnin kehittäminen ja johtaminen l Organisaation rajapintojen johtaminen myynnin onnistumisessa Konsultaatio l HRD-prosessit l Management Audit l Outplacement Tutkimukset ja mittaukset l Toimintaympäristöanalyysit l Johtamismotivaatio ja -tyyli l Asiantuntijan motivaattorit ja työskentelytapa l Tiimirooli ja tiimityö l Vuorovaikutusosaaminen (tunne- ja sosiaalinen taito) l 360 -arviot

8 Energizing Learning Strategia kirkkaana l Kehittäminen ja valmentamisen sisällöt perustuvat strategioihin ja liiketoiminnan ydinhaasteiden voittamiseen l Toimintaympäristön sekä sidosryhmien jäsennys osana organisaation onnistumista l Strategian ymmärrettävyyden ja viestinnän varmistaminen l Strategioiden konkretisoituminen ihmisten käytännön toiminnan uudistumisessa Vahva ammattitaito ja jatkuva kehittyminen l Monipuolinen kokemus eri liiketoimintaympär istöistä tuo laaja-alaisen näkemyksen organisaatioiden johtamisesta sekä siihen vaikuttavista osatekijöistä l Toiminnan jatkuva uudistaminen asiakkaiden onnistumisen varmistamiseksi l Sitoutunut, osaava ja kokenut valmentajatiimi l Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen sekä seuranta Delficonin asiakaslupaus Muutosta synnyttävät menetelmät l Olennaisen kiteytys ja sen parantamiseen keskittyminen synnyttää vaikuttavuutta l Oivallusta ja kehittymistä katalysoivat monipuoliset oppimismenetelmät l Energiaa ja piileviä voimavaroja vapauttavat näkökulmat l Aktivoivat ja innovatiivisuutta synnyttävät työskentelytavat l Kehittymistä rohkeasti edesauttava rehellinen palaute l Yhdessä oppimiseen ja yhteiseen onnistumiseen innostava vuorovaikutteisuus Aito kumppanuus ja välittäminen l Konkreettisten tavoitteiden asettaminen prosessille ja sitoutuminen mitattavan lisäarvon tuottamiseen l Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö lisäarvon varmistamiseksi l Uusien näkökulmien mukaantuonti l Oppimisen ja kehittymisen systemaattinen seuranta ja dokumentaatio osana oppivaa organisaatiota aikoinakaan ei kannata jähmettyä paikalleen ja olla varovainen. Tähän hetkeen kaivataan johtajuutta, joka innostaa ja rohkaisee toimimaan aktiivisesti muutok- Näytä mitä osaat!haastavina sessa. Tämä hetki sisältää mahdollisuuden tehdä asioita toisin. Organisaation osaaminen kehittyyvuorovaikutuksen kautta, rikastavissa keskusteluissa ja kohtaamisissa. Reidar Österblom Minnariikka Rajala, Delficon Oy:n toimitusjohtaja muistuttaa, että vastuuta oman osaamisen kehittämisestä ei voi ulkoistaa. Motivaation ollessa hukassa, on ulkopuolelta mahdollista tarjota työkaluja löytää inspiraatio ja voima omaan ammatilliseen kehittymiseen. Delficonin valmennuksissa on todistettu kuinka oma potentiaali on mahdollista saada uudella tavalla käyttöön ja kiinnostus omaan kehittymiseen voi syttyä uudelleen. Yksilö voimaantuu siitä, että tulee osaamisensa ja kokemuksensa kautta näkyväksi organisaatiossa. Delficon Oy ja Kone Hissit ovat hedelmällisessä valmennussuhteessa nyt puoli vuotta ja yhteistyö jatkuu. Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala kehuu asennetta, jolla Koneella sitoudutaan henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen. Tässä on edelläkävijäorganisaatio, jossa todella halutaan toimia vastuullisesti ja saada paljon aikaan. Kone Hissien henkilöstöjohtaja Reidar Österblom kiittää Delficonin ainutlaatuisia prosesseja, työskentelyotetta ja menetelmiä, jotka syventävät ja uudistavat tekemistä. Tässä tilanteessa Delficonin menetelmät herättivät esimiehiämme lähestymään esimiestyötä uudella tavalla. Innostus tekemiseen voimistui entisestään ja yhteispeli on syventynyt! Delficon Oy:n asiakasjulkaisu Julkaisija ja toimitus: Delficon Oy Ulkoasu: Adplus Oy Paino: Lönnberg Painot Oy Painos: 1000 kpl Delficon Oy Lars Sonckin kaari 12, Espoo Puh (09) s-posti:

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII. Keski-Suomen oppimisverkoston kehittyminen

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII. Keski-Suomen oppimisverkoston kehittyminen YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPII Keski-Suomen oppimisverkoston kehittyminen Miten aloitimme? Alueen kilpailukyvyn ydin on jatkuvasti uudistuva osaaminen. Keski-Suomen kehittyminen oppivana alueena vahvistaa maakunnan

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä HR-Johtajabarometri 2014 Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 20.11.-3.12.2013 välisenä aikana. Vastaajat 2012 2013

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Case Moventas: Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Maarit Herranen

Case Moventas: Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Maarit Herranen Case Moventas: Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Maarit Herranen Avainhenkilöiden hyvinvoinnin hallinta Taustaa Hyvinvointi- ja kuntokartoitukset Seurantamittaus ja kuormituksen sekä palautumisen

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Sykettätyöhön.fi-palvelu 15.12.2014 Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia, energiaa

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Muutoksen arkkitehtuuri! "

Muutoksen arkkitehtuuri! Muutoksen arkkitehtuuri! Organisaatioiden kehittäminen ja muutos 2015! Haaga-Helia 17.3.2011 Ari Tikka! Ari Tikka Kaikki mallit ovat vääriä, jotkut ovat hyödyllisiä.! - (GPE Box, matemaatikko)! DI 1986,

Lisätiedot

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi Järkytä avoimuudella Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi 01 Miksi juuri avoimuus? Avoimuus on keskeinen keino synnyttää luottamusta

Lisätiedot

Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi. HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011

Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi. HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011 Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011 BoMentis on valmentavan johtamisen kylväjä, joka luo organisaatioihin hyvä johtamisen ja yhteistyön

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Tiimivalmennus DIVENTI

Tiimivalmennus DIVENTI Tiimivalmennus DIVENTI Tiimienergialla huipputuloksiin, 6 pv Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa. Arto Saksola, toimitusjohtaja 1 / 11 Menestyvät

Lisätiedot

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen 29.03.2012 Aktuaareille 1 FINANSSIALAN HENKILÖSTÖ IÄN MUKAAN 2011 900 800 Vakuutusyhtiöt Pankit 700 600 500 400 300 200 100 0 18

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot