Strateginen tahtotila & päämäärät 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen tahtotila & päämäärät 2017"

Transkriptio

1 1 / 2015 Ravintolakolmio-ryhmän sidosryhmälehti Ilmestyy kolme kertaa vuodessa. KirjoittaJat ovat RK-ryhmän strategisen johtoryhmän jäseniä sekä hallituksen puheenjohtaja Strateginen tahtotila & päämäärät 2017 tulos RK-ryhmän käyttökate on vähintään 8,5 %. Tällä käyttökatteella tullaan saavuttamaan yli 4,0 % tilikauden voitto. RK-ryhmän omavaraisuusaste on 50 %. Jatkossa tämä omavaraisuusasteen taso tulee olemaan aina minimitavoitteena. JATKUVA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Asiakkaalle syntyy tunne, jossa hän viihtyy, suosittelee sekä tulee uudestaan vieraaksemme. IHMISTEN JOHTAMINEN Ravintola- ja keittiöpäälliköt haastavat itsensä sekä koko tiiminsä tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan; RK- ryhmän myyntikate on vähintään 70 %. RK-ryhmän asiakaspalautteiden keskiarvo on 4,5. Myynti- ja markkinointiryhmän aktiivisella työllä hankimme 250 kpl VIP-asiakkaita, mikä tuottaa liikevaihtoa 5 milj. euroa. Samalla vahvistamme RKryhmän monipuolista brändimielikuvaa sekä B2C- että B2B-asiakkaita kohtaan. Onnistuneella työhyvinvoinnin johtamisella sekä esimiesten johtamistaitojen kehittämisellä luodaan innostunut ja pysyvä henkilökunta (tyhy-mittauksen keskiarvo 4,0). RK-ryhmän partnerin roolin vahvistamisella saavutetaan kilpailuvaltti niin asiakkaidemme kuin henkilökunnan keskuudessa. Hyvällä ja johdonmukaisella johtamisella henkilökunnan vaihtuvuus on 20 %. JOONAS KESKINEN toimitusjohtaja, senior partner Graniittiravintolat Oy Ravintolakolmio-ryhmän strateginen tahtotila ja päämäärät 2017 RK-ryhmän strateginen johtoryhmä uudistui 2014 syksyllä, jonka yhteydessä se tiivistettiin yhdeksästä henkilöstä viiteen henkilöön. Uudistuksen ensimmäinen tehtävä oli lähteä muodostamaan strategista tahtotilaa ja päämääriä Yhtenä tärkeimpänä uudistuksena oli muodostaa tahtotila ja päämäärien tavoitteet käytännön työhön siirrettäviksi, seurattaviksi sekä tukemaan aidosti koko organisaation toimintaa. Strategisen tahtotilan ja päämäärien myötä lähdemme vahvistamaan jo toimivia asioita. Strategisen tahtotilan ja päämäärien myötä uskomme, että onnistuneella johtamisella ja jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme tyytyväisen asiakkaan. Tyytyväinen asiakas ja tuloksellinen liiketoiminta ovat toimintamme kivijalka turvaten tulevaisuuden. Uudistuneen strategisen toiminnan myötä tulemme korostamaan aiempaa vahvemmin asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaskokemuksen tärkeyttä. Nämä tulevat toimimaan myös vahvasti RK-ryhmän ravintolapäällikkö- ja keittiömestarifoorumeiden toiminnanohjauksessa, jota johtavat ravintola Lasipalatsin toimitusjohtaja Tiina Ropponen sekä Graniittiravintolat Oy:n keittiötoimenjohtaja Marko Helenius. Tärkeitä seurattavia asioita ovat myös tehokkuuden johtaminen sekä myyntikatteen sovitun tason ylläpitäminen Tahtotilamme myötä haluamme, että asiakkaalle syntyy tunne, jossa hän viihtyy, suosittelee sekä tulee uudestaan vieraaksemme. Tähän tahtotilan toteutumiseen tulee koko henkilökunnan sitoutua. Strategisessa johtoryhmässä Jenni vastaa siitä, että tuloksen päämäärät; käyttökatteeseen, tilikauden voittoon sekä omavaraisuusasteeseen liittyen 1 Jatkuu sivulla 5»

2 Suomen alkoholipolitiikka missä mennään JAANA PELKONEN kansanedustaja Kokoomus Ylisääntely on kallista niin julkiselle taloudelle kuin lopulta laskut maksaville yrittäjillekin. On arvioitu, että sääntelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan määrä on Suomessa noin kaksi prosenttia BKT:stä eli yli neljä miljardia euroa vuodessa. Erityisen vankan lakien, asetusten, kieltojen ja määräaikaisten lupien suojamuurin kansalaisten turvaksi ovat rakentaneet maamme alkoholipolitiikasta vastaavat tahot. Suomessa on yksi Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä, mutta kulutus on silti eurooppalaista keskitasoa. Ravintola- ja matkailuala työllistää suomalaista ja tuottaa vuosittain yli viiden miljardin verotulot. Enemmänkin verotuloja voitaisiin saada, sillä suomalaisten juomasta alkoholista enää vain 10 % nautitaan ravintoloissa. Yhteiskunnan holhous on kääntynyt itseään vastaan kasvavan maahantuonnin myötä. Matkustajatuonti on lähes kaksinkertaista ravintolamyyntiin verrattuna. Lisäksi uutena ilmiönä alkoholin verkkotilaaminen kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Alkoholin kulutus onkin siirtynyt koteihin ja kaduille, pois valvotuista olosuhteista, missä kuntoa ei seurata eikä tappeluita keskeytetä. Myös jatkuvat veronkorotukset sekä edustuskulujen verovähennysoikeuden leikkaaminen ovat olleet myrkkyä, mutta ongelmakäyttäjien alkoholinkulutusta ne eivät ole onnistuneet leikkaamaan. Nykyinen alkoholipolitiikkamme vain pahentaakin niitä ongelmia, joita se yhä sitkeästi kuvittelee olevansa ratkaisemassa. Nykyisen alkoholipolitiikan takia myös menetämme lukuisia työpaikkoja. Yksityistä maahantuontia ei hillitä muutoin kuin kaventamalla hintakuilua Suomen ja Viron välillä. Niin toimii markkinatalous. Veroeuroja valuu siis Viroon satoja miljoonia vuodessa, mutta haitat kuitenkin hoidetaan ja maksetaan Suomessa. Olemme tilanteessa, jossa alkoholin kulutus säilyy ennallaan, mutta yhteiskunnan kyky vaikuttaa verotuksen ja rajoitusten avulla alkoholin kulutuksesta aiheutuneisiin haittoihin on tullut tiensä päähän. Alkoholiin liittyvää keskustelua on viimein onneksi kuunneltu alkoholilain kokonaisuudistuksessa otettiin aikalisä. Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeus palautettiin osittain tänä vuonna, jonka eteen myös aktiivisesti pyrin vaikuttamaan. Pellervon taloustutkimus arvioi, että edustuskulujen verovähennysoikeuden poisto vähensi alan työllisyyttä henkilöllä. Aion työskennellä myös jatkossa järkevän alkoholipolitiikan eteen, sillä matkailu- ja ravintola-alalle voitaisiin luoda jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina. Onko mitään järkeä, että puistossa ja kaduilla saa juoda miten haluaa, mutta viereisen valvotun terassin anniskelu on tehty hankalaksi? Kieltoihin perustuvan holhoamispolitiikan aika on ohi. Olen ehdottanut alkoholipolitiikan kokonaisuudistusta, joka pysäyttäisi viinarallin, loisi uutta työtä sekä loisi edellytykset terveemmälle suhtautumiselle alkoholiin. Seurauksena olisi lisää kasvua ja lisää tulovirtaa valtion kassaan. Tähän suuntaan voidaan lähteä aluksi seuraavien toimenpiteiden kautta: Alkoholiveron asteittainen alentaminen. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen. Kulutusta tulisi siirtää enemmän valvottuihin tiloihin, millä olisi myös työllistävä vaikutus. Ravintoloiden aukiolojen vapauttaminen ja lupamenettelyiden yksinkertaistaminen. Samalla saataisiin säästöjä, kun jatkoaikalupien käsittelystä ja niiden noudattamisen valvonnasta voidaan luopua. Viinien vapauttaminen myytäväksi muiden elintarvikkeiden kanssa päivittäistavarakaupassa. Ravintoloille oikeus alkoholin ulosmyyntiin. Pienpanimoille ulosmyyntioikeus kaikkiin tuotteisiinsa ilman elintarvikekioskin perustamista. Hotelli ja ravintola-ala kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, jolloin alaa kohdeltaisiin elinkeinona elinkeinojen joukossa. Valistus, työpaikoilla/työterveyshuollossa varhainen puuttuminen ja hoitoonohjaus sekä päihdeäitien pakkohoito. Alkoholipolitiikka vaatii kokonaisuudistusta ja eri tahojen ennakkoluulotonta yhteistyötä. On tunnustettava tosiasiat. Alkoholipolitiikkaa tulisi tarkastella avarammin kokonaisuutena, tehdä vertailevia tutkimuksia ja pohtia mitä oikeasti pitäisi tehdä, eikä rajoittaa asioita rajoittamisen ilosta. 2

3 Uskon vahvasti positiiviseen tulevaisuuteen myynnit alkavat kehittyä jälleen HEIMO KESKINEN hallituksen pj, perustaja Ravintolakolmio-ryhmä Mihin perustuu uskoni; korot tulevat olemaan ennätyksellisen alhaalla vielä vuosia. Euro on devalvoitunut varsinkin dollariin nähden voimakkaasti. Polttoaineen hinta on pudonnut merkittävästi. Milloin viimeksi näin monta viisaria näytti samaan suuntaan yhtä aikaa, siis meiltä katsottuna ylöspäin? Jälleen kerran USA toimii maailmantalouden veturina, vaikka välillä luultiin Aasian nousevan tälle paikalle. USA:n talous on parhaassa kunnossa 15 vuoteen ja suurimpana kansantaloutena sillä on valtava merkitys koko maailmassa. Koroilla on suuri merkitys kotitalouksiin, kuten myös polttoaineen hinnalla. Vaikka Suomen viennistä noin 60 % meneekin euroalueelle, niin USA:n vetovoimalla on euroalueelle niin suuri merkitys, että sitäkin kautta välillisesti varmasti hyödymme viennin vilkastumisella. Suorissa vienneissä niihin maihin, mihin euron heikkeneminen on vaikuttanut, on ollut nähtävissä positiivista virettä jo nyt. Venäjää tietysti emme voi unohtaa, mutta uskon sen vaikutuksen kuitenkin olevan pienempi muihin vaikutuksiin nähden. Onneksi Venäjän kaupan osuus on vain vajaat 10 % viennistämme, ei siis ratkaisevaa osuutta, vaikka sillä merkitystäkin on. Kun vielä kaikestaan katsotaan, miten hyvään tuloskuntoon Suomen merkittävät yritykset on trimmattu, niin uskon kaikilla olevan mahdollisuutensa ja kaiken lisäksi tarpeita toimeliaisuutensa vilkastamiseksi. Tämä tulee näkymään vielä tämän vuoden aikana myös ravintola-alan kysynnässä. Tiedän jo yrityksiä, jotka ovat lähteneet liikkeelle käyttäen aktiviteetteinä myös meidän alan palveluja. Eivätkä isotkaan yritykset voi kokonaan itseään pimentoon jättää, pian jäävät kaupatkin tekemättä. Tässä sitten jälleen punnitaan se, kenellä meistä on valmiutta lähteä riittävän vahvasti markkinoille ja oikeilla tuotteilla. Aktiivisuus tullaan aivan varmasti palkitsemaan vielä tämän vuoden aikana meidänkin alalla. Me olemmekin jo lisänneet panoksia myynnin puolelle kokoomme nähden merkittävillä panoksilla. Uskommekin olevamme oikeaan aikaan oikealla asialla. Mitä Suomessa pitäisi tehdä? Nyt alkaa olla viimeinen hetki toteuttaa rakenteelliset uudistukset Suomessa. Miksi? Jos emme kevennä nykyisiä valtavan raskaita yhteiskunnan rakenteita, jäämme vuosiksi maailman korkeimman verotuksen tason vankeuteen. Meidän on pakko vähentää byrokratiaa ja keventää rakenteita, mikäli haluamme, että lapsille jää yhteiskunta, missä ei koko työpanosta siirretä veroina yhteiskunnan syöväreihin. Työtä tekeville ihmisille pitää jäädä työpanoksen arvosta nykyistä huomattavasti suurempi osa omaan käyttöön. Tämä jos mikä voitelisi yrityselämän rattaita ja loisi uusia työpaikkoja ja mahdollistaisi sellaisen hinnoittelun, että tuotteemme menisivät kaupaksi jopa rajojemme ulkopuolelle. Arkadianmäellä on mapeittain tietoa, mitä pitäisi tehdä. Nyt tarvitaan vain uusi Iiro Viinanen, joka uskaltaa laittaa toimeksi. Näin yksinkertaista se vaan on. Nyt meillä kaikilla suomalaisilla on juuri oikea aika valita se uusi Iiro sinne eduskuntaan. Suuria puheita ja paljoja lupauksia olemme kuulleet viimeiset neljä vuotta. Olemme savolaisen miehen valmiusasteessa; tämä on tekemistä vaille valmis! Nyt nähdyissä kahdessa sadassa ei suuria näyttöjä ollut, pitääkö koittaa hakea nykyisten ulkopuolelta. Tehkäämme oikeita valintoja. RK-ryhmässä poikkeuksellisen vahva investointien vuosi Harvoin investointeja sattuu samalle vuodelle ja jopa samoille kuukausille niin paljon kuin meillä tämän kevään aikana. Ensin valmistuu Meripaviljonki, joka avataan suurelle yleisölle heti pääsiäisen jälkeen. Melkein heti tämän jälkeen avaa ovensa Tony s delin katubaari. Ja Weeruskan täydellinen, 10 viikkoa kestävä remontti alkaa äitienpäivänä. Kaikestaan puhumme reilusti yli kahden miljoonan investoinneista. Onneksi nämä investoinnit tuottavat lisää asiakasapaikkojakin, eivätkä ole pelkästään korjausinvestointeja. Weeruska tietysti ei tuota uusia asiakaspaikkoja, mutta vuoden 1984 jälkeen meillä on ollut siellä vain yksi suuri remontti vuonna 1991, niin olihan sen aika viimeistään nyt. Weeruskasta teemme keittiön laajentamisen myötä todella toimivan ruoka- ja viihtyisän kortteliravintolan, siis päivitämme sen tämän päivän henkeen lattiasta kattoon. Tämän remontin aika olisi ollut vuosia aikaisemmin, mutta yhdistimme sen taloyhtiössä olevaan putkiremonttiin. Kaikissa näissä on ollut sellaisia asioita aikataulujen suhteen, mitä itse emme ole voineet valita. Yrityksen pitää olla sellaisessa kunnossa, että pystyy ottamaan tällaiset asiat vastaan, tai muutoin se voi menettää suuriakin mahdollisuuksia. 3

4 JENNI KESKINEN toimitusjohtaja, senior partner Ravintolakolmio Oy Vuosi 2014 oli RK-ryhmässä taloudellisesti erittäin haastava lopputulos positiivinen Hemppa kirjoittikin viime Kolmiouutisissa alustavasti vuoden 2014 luvuista silloin etukäteen haastavaksi uskottu pikkujoulukausi oli juuri vasta alkanut. Nyt viime vuosi alkaa olla tilinpäätöksiä lukuun ottamatta melko lailla paketissa, joten voimme analysoida jo paremmin viime vuoden tekemisiä. Vuodesta tiedettiin jo siihen lähdettäessä tulevan erittäin haasteellinen, ja sitä se kyllä olikin ihan loppumetreille asti. Oli Ukrainaa, karmeita terassikelejä, yritysten säästökuureja sekä lukuisia YT-ilmoituksia Onneksi olimme haasteisiin varautuneet ja se varmasti olikin suurin syy siihen, että onnistuimme tuloksellisesti mielestämme kohtuullisesti mikä tässä talouden tilanteessa on mielestäni erittäin hyvin! Liikevaihdossa jäimme RK-ryhmätasolla tasan neljä prosenttia verrattuna vuoteen Tämäkin oli kovan väännön takana ja isoimmat lovet liikevaihtoon teki kongressikaupan laahaaminen sekä alkukesän huonot terassikelit. Pikkujoulukauppa meni mielestämme kohtuullisesti, vaikkakin viimeisellä kvartaalilla jäimme vähän alle kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Mutta etenkin joulukuun kaupankäynti yllätti meidät positiivisesti. Marraskuussa näkyi pikkujoulujen todella tarkat budjetit. Asiakkaita kyllä riitti mukavasti ja viikonloput olivat täyteen varattuja, mutta tarjoiluissa oli tingitty ja paljon maksettiin myös omalla rahalla. Myyntipalvelumme tekikin kovasti töitä sen eteen, että kaikille asiakkaille löytyi sopivat tilat ja tarjoilut. Yhteistyö myyntipalvelusta ravintolan päähän oli erittäin tiivistä ja tarjouksia räätälöitiin hyvin paljon asiakaskohtaisesti. Huomioitavaa on kuitenkin se, että hävisimme monia tarjouksia tiloille, jonne sai viedä omat ruuat ja juomat. Näiden tilojen kanssa emme pysty mitenkään kilpailemaan. Missä sitten onnistuimme? Myyntikatetta olemme onnistuneet parantamaan vuonna Uudet sopimukset ja yhteistyökumppanit niin ruoka- kuin alkoholipuolella toimivat hyvin ja sopimuksia myös noudatettiin erittäin hyvin. Tästä kuuluu iso kiitos keittiön ja salin vastaaville; ruokalistojen suunnittelussa sekä juomavalikoimissa oli hyvin käytetty sopimuskumppaneiden tuotteita. Myös yhteistyökumppanit ovat kiitelleet mukavasta henkilökunnastamme ja helposta yhteistyöstä. Elina kirjoittaakin enemmän kumppanikyselyn tuloksista. Työvoimakulut olivat kovan seurannan takana tänä vuonna. Yhteistyötä RK-ryhmän sisällä on tiivistetty entisestään ja olemme päässeet hyödyntämään omia ammattilaisia eri yksiköissä vuoden aikana. Työvuorolistojen yhteensovittaminen eri yksiköissä on haastavaa ja välillä aikaa vievääkin, mutta uskoisin että tästä on hyötynyt kaikki. Tässä kohtaa tietysti suurin kiitos kuuluu erittäin joustavalle henkilökunnallemme! Onneksi vaikka tunteja on kiristetty joka yksikössä, on työtä kuitenkin pystytty järjestämään kaikille. Kiinteiden kulujen kohdalla olemme myös tehneet tarkkaa työtä läpi vuoden ja monia sopimuksia tarkastettiin vuoden aikana. Edellä mainittujen tekemisten ansiosta onnistuimmekin tekemään vuotta 2013 paremman tuloksen vaikka liikevaihdossa jäimmekin. Edellisvuotta parempi käyttökate oli tavoitteemmekin, mutta kieltämättä välillä meinasi usko loppua, oli kyyti sen verran lujaa! Kuluvasta vuodesta emme odota yhtään edellisvuotta helpompaa. Tiukka kulujen seuranta on osa jokapäiväistä arkea ja siinä tulemme tekemään tinkimättömästi töitä. Pelkällä säästökuurilla emme kuitenkaan tässä kilpailutilanteessa pärjää. Palvelun ja tuotteemme on oltava niin kunnossa, että asiakkaat kokevat saavansa rahalle vastinetta enemmän meillä kuin kilpailijoilla. Uuden strategisen johtoryhmän ja strategisten tahtotilojen myötä tulemme varmasti tuomaan käytäntöön näitä tulevia tekemisiä. Joonaksen osuudessa enemmän tästä. Ravintolakolmio Oy:n vuosi 2014 Ravintolakolmio Oy:n eli Weeruskan, Casa Maren ja Helmi Grillin vuosi 2014 oli tuloksellisesti hyvä, ja verrattuna edelliseen vuoteen varsin hyvä. Tässä mainittakoon Helmi Grilli, joka vuoden lähiöravintolana kasvatti liikevaihtoaan peräti 9,9 prosenttia! Se on melkoinen saavutus näissä taloustilanteissa Kontulaiselta ruokaravintolalta. Tässä kohtaa täytyykin muistaa kiittää Helmin vähälukuista, mutta sitäkin tiiviimpää henkilökuntaa, joka venyi uskomattomiin suorituksiin. Ravintolakolmion Oy:n avainhenkilöissä oli jonkin verran muutoksia muutaman pitkäaikaisen partnerin lähtiessä uusiin haasteisiin ja osa paikoista täytettiin sisäisillä siirroilla. Syksy olikin varsin hektistä aikaa, ja Ravintolakolmio Oy:n organisaatioon tehtiin muutoksia. Tässäkin kohtaa on hyvä hetki kiittää mahtavaa henkilökuntaamme, josta oli iso apu heidän tehdessä joustavasti töitä kaikissa Ravintolakolmio Oy:n paikoissa. Kuluvana vuonna keskitymmekin uuden organisaation yhteistyön tiivistämiseen. Olemme saaneet alkuvuodesta ihanan Anun osaksi tiimiämme kun Anu aloitti Helmi Grillin ravintolapäällikkönä ja keittiöpäällikkömme Tarja otti hänelle tarjotun Partner-paikan Ravintolakolmio Oy:stä. Tällä tiimillä on hyvä lähteä tähän vuoteen ja uskon että saamme vielä paljon aikaiseksi. Tuleva Weeruskan remontti tulee myös olemaan iso osa Ravintolakolmion Oy:n tätä vuotta, siitä voinkin kertoa seuraavissa kolmiouutisissa sitten tarkemmin. 4

5 » jatkoa etusivulta toteutuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Strategisen tahtotilan ja päämäärien ihmisten johtamisesta vastaa kehitysjohtajamme Elina Ostela-Pyhälä. Tulemme panostamaan jatkossakin henkilökunnan hyvinvointiin sekä johtamistaitojen kehittämiseen. Partneruus on ollut toimintamme vahvuus jo noin 15 vuoden ajan, mutta uskomme, että voimme vahvistaa partnerin roolia edelleen niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin suuntaan. Yhtenä strategisena päämääränä on saada vaihtuvuus 20 %:iin, joka on alallamme jopa kunnianhimoinen tavoite. Koemme tämän kuitenkin tärkeänä tavoitteena, jonka positiivinen kehitys heijastuu niin asiakastyytyväisyyteen, työhyvinvointiin kuin tulokseenkin. Viime kesänä teimme strategisen linjauksen ammattimaistaa RK-ryhmän B2B-myynnin johtaminen ja olemmekin päässeet siinä hyvään alkuun. Strategisissa päämäärissä B2B-myynnin tavoitteet koostuvat tarkan kohderyhmäsuunnittelun pohjalta toteutuvaan B2B-myyntityöhön. Tämän pohjalta tavoitteemme mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä meillä on 250 VIP-asiakkuutta tuoden 5 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tulemme vahvistamaan myös RK-ryhmän monipuolista brändimielikuvaa niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaidenkin suuntaan. Minä vastaan strategisessa johtoryhmässä myynti- ja markkinointitiimien toiminnasta. Tämän lisäksi toimin RK-ryhmän strategisen johtoryhmän puheenjohtajana vastaten viimekädessä tahtotilan ja päämäärien 2017 toteutumisesta. Näkemykseni mukaan toimintamme uusi strateginen tahtotila ja päämäärät tukevat organisaatiomme työtä ja tulemme näiden tavoitteiden avulla vahvistamaan asemaamme pääkaupunkiseudun ravintolatoimijoiden keskuudessa. Huhtikuussa vuonna 2000 ensimmäiset piirustukset Meripaviljonki avautuu Päällimmäisenä asiana on mielessä pakostikin huhtikuussa avautuva ravintola Meripaviljonki. Noin 15 vuoden suunnittelutyön tulos on vihdoin avautumassa asiakkaille. Meripaviljongin tarjonta painottuu kala- ja äyriäispainotteiseen ruokatarjontaan. Olemme avoinna lounaasta iltaan, seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden. Toivotankin myös RK- ryhmän henkilökunnan tervetulleeksi Meripaviljonkiin ja toivon, että saamme myös arvokasta palautetta alkumetreiltä lähtien. Vaikka Meripaviljonki on tämän kevään ajan paljon puheenaiheena niin mediassa kuin johdonkin puheissa, haluan kuitenkin korostaa, että niin Graniittiravintoloiden kuin koko RK-ryhmän kaikki ravintolat sekä henkilökunta ovat täysin tasavertaisessa asemassa. Yhdessä me pärjäämme nyt ja myös tulevaisuudessa. Oikein hyvää ja reipasta kevättä kaikille! Ainutlaatuinen Meripaviljonki Haluan myös itse aloittaa, Joonaksen lisäksi, muutamalla ajatuksella Meripaviljongista. Olen ollut RK-ryhmässä vuodesta 1999 ja ensimmäisen kerran törmäsin keskusteluun Paviljongista vuonna Silloin Hemppa pyysi minulta ja muutamalta muulta henkilöltä hahmotelmaa budjetiksi ravintolaan. On siis jo tästäkin syystä mahtavaa, että saamme vihdoin käytännössäkin nähdä, miten suunnittelemamme asiat lähtevät toimimaan. Viime viikolla pidettyjen Meripaviljongin uuden henkilökunnan koulutuspäivien jälkeen itselleni jäi tunne, että meillä on kasassa mahtava työporukka, josta löytyy hyvin monenlaista taitoa sekä erilaisia luonteita. Tiedän näiden koulutuspäivien myös olevan avain parhaan mahdollisen tiimin luomiseen. Koulutuspäivien perusteella tiedän myös, että lähdemme kaikki yhdessä rohkeasti, avoimin mielin, kunnianhimoisesti mutta nöyrästi luomaan ravintolaa, joka tuo ainutlaatuisen lisän Helsingin ravintolatarjontaan. Tulemme varmasti myös törmäämään haastaviin tilanteisiin ja meiltä vaaditaan nopeaa ratkaisuntekokykyä sekä toiminnan hiomista oikeille urille hyvin nopealla aikataululla, mutta positiivisella yhdessä tekemisellä tulemme varmasti tästä haasteesta selviämään. Eli niin kuin porukalla sovimme yläfemmat kaikille, kohta se alkaa. Meripaviljongin miehistön (esimiehet) nimitysuutiset tulevat seuraavaan Kolmiouutiseen, joka ilmestyy vielä ennen kesää RK-ryhmän keittiömestarit Pidimme helmikuun lopussa jälleen palaverimme ja haluan kiittää kaikkia osallistuneita avoimesta palaverista ja hyvästä keskustelusta. Uuden strategisen tahtotilan ja päämäärien lanseerauksen myötä tiedän, että saamme lisää potkua myös keittiömestareiden yhteistyöhön RK-ryhmän sisällä ja tulemme kaikki siitä myös hyötymään. Palaverissa nousi esiin mm. seuraavaa. Ostosopimukset ja yhteistyökumppanit Mielestäni toteutimme vuonna 2014 erittäin hyvin sovittuja asioita sopimustemme osalta ja toivon, että sama trendi tulee jatkumaan myös jatkossa. Jälkihyvitteiden nousu tulee näkymään tuloksissamme, kun vuosi 2014 valmistuu. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2014, toivon että pystymme jatkossakin kehittämään toimintaa siten, että yhteistyö on merkittävää ja tuloksellista molemmille osapuolille. Oiva Marko Helenius keittiötoimenjohtaja, senior partner Graniittiravintolat Oy Oivasta ei hetkeen ole mediassa kirjoitettu, mutta homma pyörii koko ajan taustalla ja seuraavat käyntikierrokset lähestyvät. Muistutuksena siis kaikille, miten tärkeää hyvä järjestys ja siisteyden osalta sovituista asioista kiinnipitäminen on. Siistit ja hyvässä järjestyksessä olevat keittiöt ovat myös varmasti hyvä lisäys työviihtyvyyteen ja ammattiylpeyteen, jota me kaikki työssämme tarvitsemme. Positiivista kevättä kaikille! 5

6 TIINA ROPPONEN toimitusjohtaja, partner Ratello Oy Upea startti uuteen vuoteen Vuosi 2014 mentiin Lasipalatsissa vauhdikkaissa merkeissä loppuun saakka ja tuloksellisesti vuosi oli hyvä. Kun taloudellisiin lukuihin lisätään asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi, oli vuosi erinomainen! Ravintolakolmioryhmässä mittaamme henkilökunnan työtyytyväisyyttä vuosittain ja helmikuun alussa sain vastaanottaa hienon kiertopalkintopokaalin Lasipalatsiin. Keskiarvo henkilökunnan työtyytyväisyydessä oli upea 4,25 (asteikolla 1 5). Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilökunta on tärkeä voimavara, jonka avulla pystymme tarjoamaan myös parasta asiakkaillemme. Onnellinen ja tyytyväinen asiakas on tavoitteemme kaikissa toimissamme ja mittaamme myös asiakastyytyväisyyttä monin tavoin. Lasipalatsissa oli vuonna 2014 myös tyytyväisimmät asiakkaat Ravintolakolmio-ryhmän sisällä mitattuna. Oma työni koostuu paljon erilaisista taustahommista ja pyrin varmistamaan joka päivä, että kulisseissa homma toimii. Näin ollen myös asiakaskohtaamiset ravintolassa sekä kahvilassa olisivat aina positiivisia ja onnistuneita, joskus jopa asiakkaan odotukset ylittäviä ja elämyksellisiä. Oli kyseessä sitten aamupala kahvilassa, illallinen ravintolassa, suurempi tapahtuma Bio Rexin tiloissa tai aurinkoiset hetket kesäterasseillamme. PRO2015-tunnustuspalkinto Lasipalatsin Birthe Laitinen voitti järjestetyssä PRO-gaalassa vuoden hovimestari/ravintolapäällikkö -palkinnon. PRO-palkintoja kutsutaan jopa ravintola-alan Oscareiksi ja tunnustuksia jaetaan vuosittain energisille, osaaville ja esimerkillisille huippuyksilöille. PRO-palkintojen ja -gaalan tarkoituksena on myös juhlistaa alan kovaa osaamista ja kohentaa alan arvostusta. Birthe työskentelee Lasipalatsissa Food & Beverage Managerina sekä sommelierina ja hovimestarina. Suuret onnittelut Birthelle hienosta saavutuksesta! PRO2015-palkittu Birthe Laitinen Kevät keikkuen tulevi Maaliskuun lopussa ravintolan blinipannut pakataan varastoon ja Tupperwarelta tilataan iso kasa kuorimaveitsiä. Parsan kuoriminen aloitetaan heti huhtikuun alkupuolella, kun laadukasta ja napakkaa hollantilaista parsaa on saatavilla. Perinteisiä Parsaviikkoja vietetään Lasipalatsissa Kahvilan makeisiin sekä suolaisiin herkkuihin tulee kevään aikana lisää kepeyttä ja kesäisiä makuja. Oman leipurimme herkkuja saa muuten tilata myös työpaikalle tai kotiin vietäväksi. Suosituille viikonloppubrunsseille saamme moninkertaisesti lisää paikkoja, kun Laituri-terassi avataan huhtikuun lopulla aurinkoisten kelien myötä. Nykyään voit myös varata pöydän Café Lasipalatsin brunssille, joten pirauta vaikka heti numeroon Brunssia tarjoillaan kahvilassa lauantaisin ja sunnuntaisin klo Cafe Lasipalatsissa lounaalla on positiivista säpinää Herkullista ja aurinkoista kevättä tapaamisiin Lasipalatsissa! 6

7 Elina Ostela-Pyhälä kehitysjohtaja, senior partner Ravintolakolmio-ryhmä Kumppani- ja oppilaitoskyselyiden tulokset Vuoden 2014 yhteistyökykyämme on jälleen mitattu. Kysyimme sekä yhteistyökumppaneiltamme että alan oppilaitosten opettajilta palautetta toiminnastamme. Molemmissa kyselyissä vastausprosentti jäi hieman alle 40 %. Saimme siis suunnilleen saman verran vastauksia kuin viime kerrallakin. Lämmin kiitos kaikille vastaajille. Työssäoppijoiden määrällä mitattaessa viime vuosi oli ennätyksellinen; yli 180 työssäoppijaa oli oppimassa tätä ihanaa alaa kanssamme (2013 oli 126 nuorta). Tämä vaatii meiltä kaikilta halua ohjata näitä nuoria, kannustaa oppimaan ja antaa mahdollisuus oppimiseen eli juuri itse tekemiseen! Stadin ammattioppilaitos, Varia ja Perho ovat suurimmat kumppanimme tässä. Yhteensä nuoria oli meillä 19 eri oppilaitoksesta ympäri Suomea. Kaikki vastaajat kuvasivat yhteistyötämme joko erittäin hyväksi tai hyväksi. Nöyrä kiitos vastaajille; hyvänä kehityskohteena oli palaute, jossa pyydetään päälliköitämme koululle mukaan opetustunteihin näkemään ja kokemaan heidän arkea. Päällikkömme, kuka haluaa tutustua lähemmin koulumaailmaan, info minulle järjestetään mahdollisuus! Myös tarvetta laajennetun työssäoppimisen paikoille on jatkossa entistä enemmän ja tämä vaatii työpaikkaohjaajiltamme lisäaikaa ohjaamiseen. Yhteistyökumppanikyselyn palaute oli myös joko erittäin hyvää tai hyvää. Kehittämiskohteena oli vieläkin tiiviimpi & tehokkaampi & vuorovaikutteisempi yhteistyö sekä yhteisen kampanjakalenterin aikatauluttaminen ja rakentaminen. Toiveena myös, että kaikki yksiköt toimivat entistä pa- remmin sovituilla pelisäännöillä. Kiva palaute oli myös, että yhteistyötä toivotaan enemmän myös henkilöstön tasolla. Sanoisin, että kaikki on mahdollista, kun hyvin yhdessä suunnitellaan. Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää yhteistyötä. II asteen rekrytointimessut Variassa Varia sai tänä vuonna toimia isäntänä pääkaupunkiseudun oppilaitoksien yhteisessä rekrytointitapahtumassa. Olin ihanien meikäläisten, 11 kpl, kanssa esittelemässä toimintaamme noin 400 nuorelle Perhosta, Omniasta, Stadin ammattioppilaitoksesta ja Variasta. Valtavan positiivisia ja fiksuja nuoria oli tänä vuonna mukana; oli ilo kertoa toiminnastamme heille. Lämmin kiitos myös Varialle hienosti organisoidusta päivästä. Meillä rokki soi, Lehtikuohun avulla toivotimme nuoret tervetulleeksi tutustumaan RK-ryhmään. Esittelypöydät notkuivat herkkuja ja pääsivät nuoret myös testaamaan hattarantekotaitojaan. Mestarina ja opettajana tässä toimi nykyinen työssäoppijamme Variasta. Totesimme yhteen ääneen, että päivä on superrankka, mutta sitäkin palkitsevampi, kun heti samana iltana alkoi tulla hakemuksia työssäoppimaan RK-ryhmään! Johtamismittaus- ja tyhy-tulokset Perinteinen johtamismittaus on jälleen tehty sekä partnereillemme että avainhenkilöillemme. Johtaa pitää jokainen päivä ja mittauksesta saatava johtamisindeksi antaa kuvan omasta johtamisen tasosta viime vuonna. Johtamispassiin kirjattavien tekemisten avulla lähdemme sparraamaan esimiehiämme entistä paremmiksi sekä johdonmukaisemmiksi esimiehiksi. Partnereidemme keskiarvo oli 4,06. Tulos on hieno ja sen ylläpitäminen vaatii paljon työtä. Selkeimpinä kehityskohteina tulosten valossa olivat yksilön sekä ryhmän johtaminen, joiden keskiarvot olivat hieman laskeneet alle 4,0 viime vuodesta. Päätöksen teko ja vastuunkanto oli upeasti noussut 4,21. Tulokset ohjaavat hienosti taustalla tekemäämme työtä ihmisten johtamisen ja hyvinvoinnin saralla; ei tarvitse arvailla, miten työntekijämme kokevat esimiestemme tekemän työn, vaan saamme tämän mittauksen avulla faktatietoa toimintamme kehittämiseen. Avainhenkilöidemme tulosten keskiarvo oli viime vuoteen verrattuna hieman laskussa ollen 3,95. Itsensä johtaminen ja vaikuttamismahdollisuudet olivat hienosti yli 4,0 keskiarvolla, yksilön johtaminen ja tilanteiden hallinta olivat laskeneet viime kerrasta. Tiina jo hehkuttikin työhyvinvointimittauksen tuloksia; Lasipalatsi sai himoitun poikamme 4,25 keskiarvolla. Älkää sitten rikkoko sitä! Kokonaiskeskiarvo jäi alle 4,00, joka on koko RK- ryhmän tavoitteemme. Keskiarvo oli 3,97. Tekemistämme pitää kehittää ja muuttaa, jotta arvokkain voimavaramme, koko henkilökuntamme, voi hyvin. Työ on aloitettu allekirjoittaneen toimesta haastamalla tj:t ensin puhelincouchingin avulla miettimään uusia tuulia toiminnan kehittämiseksi. Maaliskuun aikana kunkin yksikön tulokset käydään läpi oman henkilökunnan kesken ja kerrotaan uusista tavoista johtaa ja miten ne näkyvät käytännössä. Cantina Westin Janne esitelmöi Variassa 7

8 Lämmin KIITOS sinulle, kun olet vastannut ja vaikuttanut eri mittauksiimme. Näkemyksiesi avulla voimme ylläpitää jo hyviä käytänteitä sekä kehittää parannusta vaativia tekemisiämme. Partner I II III IV V Annika Niemonen, Tony s deli Jukka Finni, Cantina West Jenni Keskinen, Ravintolakolmio Oy Tiina Ropponen, Lasipalatsi Lauri Pöyhönen, Cantina West Vuoden TULOKAS Tarja Pennala, Casa Mare Vuoden NOUSIJA Heljä Kärnä, myyntipalvelu Tässä palkitut partnerimme... AVAINHENKILÖT I Riitta Tuominen, Cantina West II Mikko Seppä, Graniittiravintolat Oy III Matti Lempinen, Kokkikoulu Espa IV Oona Ylikojola, Tony s deli V Birthe Laitinen, Lasipalatsi...sekä palkittuja avainhenkilöitämme! Vuoden TULOKAS Salla Tapojärvi, Paasiravintola Vuoden NOUSIJA Mika Raiskio, Paasiravintola Lauri Pöyhönen (toimitusjohtaja, Cantina West), Marjut Tuominen (ravintolapäällikkö, Graniittilinna ja Meripaviljonki), Tarja Pennala (keittiöpäällikkö, Casa Mare, Weeruska, Helmi Grilli) on kutsuttu partnereiksemme. Nimitysuutisia Lämpimät onnittelut ja tsemppiä kaikille! Hanna Tuomikoski Graniittilinna Veera Ahlghren Casa Mare Tuulia Lepistö apulaisravintolapäällikkö Paasiravintola Jukka Heikkilä Paasiravintola Netta Vuorinen kahvilapäällikkö Cafe Lasipalatsi Anu Malvinen ravintolapäällikkö Helmi Grilli Nea Seppo vuoropäällikkö Tony s deli Samuli Sidensnöre vuoropäällikkö Tony s deli Päivi Sittnikow apulaisravintolapäällikkö Graniittilinna Emmi Koponen vuoropäällikkö Juttutupa Matti Miettunen hovimestari (terassipäällikkö ) Lasipalatsi Marjaana Viskari Weeruska Noora Möller vuoropäällikkö Tony s deli Mika Tikkanen Juttutupa Haapaniemenkatu 7 9 B, Helsinki Puh , Fax

Tervetuloa vieraaksemme. www.ravintolakolmio.fi

Tervetuloa vieraaksemme. www.ravintolakolmio.fi Tervetuloa vieraaksemme www.ravintolakolmio.fi EI MIKÄÄN TAVALLINEN GRILLI Missio Visio 18 ravintolaamme Liiketoiminnan perustana ovat markkinat tunteva, asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaava sekä

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Tullikamarin uudet kuviot

Tullikamarin uudet kuviot 02 Helmikuu 2015 Tullikamarin uudet kuviot Sakari taitaa puutyöt 2 Pääkirjoitus 18.2.2015 Pieni valinta suuri vaikutus Pirkanmaan ja koko maan talouden suhdanteet näyttävät heikentyneen edelleen viimeisimmän

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Langenlois, valkoviinin sydänmailla

Langenlois, valkoviinin sydänmailla CWT Finlandin asiakaslehti 1/15 Langenlois, valkoviinin sydänmailla Namibia on safarikohteiden aatelia Tervetuloa Tahitille! Nuoret tärkeälle kansainvälistymisen tielle Edullisen lentohinnan metsästäjän

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 5 MUUTOSYHTIÖ PALVELUKSESSASI 6 TOIMITUSJOHTAJALTA 8 ARVOPOHJAMME 10 PALVELUMME 12 TYÖTAPAMME 14

Lisätiedot

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle CWT Kaleva Travelin asiakaslehti 1/14 Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle Vastaa lukijakyselyyn ja voita Viking Linen risteily Tukholmaan! Lue lisää s. 63. Mallorcan makuja Matkahallinnon prioriteetit

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

uuden talouden kivijalka

uuden talouden kivijalka Juveneksen kattaus sinulle 2013 PALVELUT uuden talouden kivijalka RAVINTOLA SAARNI on Ratinankaaren sydän NASTA VIEHÄTTÄÄ ASIAKASTA LOUNAALLA: LEENA VUORELA OSAAMINEN: KOKEMUSTA, KOULUTUSTA, KUMPPANUUTTA

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Firmatori. Uusi jäsentapahtuma: Yrittäjät mukaan toimintaedellytysten. Hankintalakiin tuli muutoksia

Firmatori. Uusi jäsentapahtuma: Yrittäjät mukaan toimintaedellytysten. Hankintalakiin tuli muutoksia Yrittäjät mukaan toimintaedellytysten kehittämiseen Hankintalakiin tuli muutoksia 3 2010 Sari Hämäläinen palkittiin Yrittäjyyskasvatusrahaston stipendillä Palveluseteli puhuttaa Esittelyssä kaupungin tuore

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN KIINNOSTAISIKO MATKA GHANAAN? LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille Mäntän klubi uudistui 10 kysymystä pääministerille 02 Helmikuu 2011 LOUNAS ON TYÖPÄIVÄN TÄRKEIN ATERIA nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 Hyödynnä Kotipizzan maittavat lounastarjoukset! JUOMA KAUPAN

Lisätiedot

Yrittäjätiedote. ER j A

Yrittäjätiedote. ER j A Yrittäjätiedote ER j A jarkko VUODEN YRITTÄJÄ: PUUSEPÄNLIIKE AIMO JÄRVINEN URPO RANNALLE UUDENMAAN YRITTÄJIEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO JÄRVENPÄÄ PILOTTIKUNNAKSI KUNTALIITON HANKKEESEEN FINNVERA MUKANA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ

Lisätiedot