Strateginen tahtotila & päämäärät 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen tahtotila & päämäärät 2017"

Transkriptio

1 1 / 2015 Ravintolakolmio-ryhmän sidosryhmälehti Ilmestyy kolme kertaa vuodessa. KirjoittaJat ovat RK-ryhmän strategisen johtoryhmän jäseniä sekä hallituksen puheenjohtaja Strateginen tahtotila & päämäärät 2017 tulos RK-ryhmän käyttökate on vähintään 8,5 %. Tällä käyttökatteella tullaan saavuttamaan yli 4,0 % tilikauden voitto. RK-ryhmän omavaraisuusaste on 50 %. Jatkossa tämä omavaraisuusasteen taso tulee olemaan aina minimitavoitteena. JATKUVA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Asiakkaalle syntyy tunne, jossa hän viihtyy, suosittelee sekä tulee uudestaan vieraaksemme. IHMISTEN JOHTAMINEN Ravintola- ja keittiöpäälliköt haastavat itsensä sekä koko tiiminsä tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan; RK- ryhmän myyntikate on vähintään 70 %. RK-ryhmän asiakaspalautteiden keskiarvo on 4,5. Myynti- ja markkinointiryhmän aktiivisella työllä hankimme 250 kpl VIP-asiakkaita, mikä tuottaa liikevaihtoa 5 milj. euroa. Samalla vahvistamme RKryhmän monipuolista brändimielikuvaa sekä B2C- että B2B-asiakkaita kohtaan. Onnistuneella työhyvinvoinnin johtamisella sekä esimiesten johtamistaitojen kehittämisellä luodaan innostunut ja pysyvä henkilökunta (tyhy-mittauksen keskiarvo 4,0). RK-ryhmän partnerin roolin vahvistamisella saavutetaan kilpailuvaltti niin asiakkaidemme kuin henkilökunnan keskuudessa. Hyvällä ja johdonmukaisella johtamisella henkilökunnan vaihtuvuus on 20 %. JOONAS KESKINEN toimitusjohtaja, senior partner Graniittiravintolat Oy Ravintolakolmio-ryhmän strateginen tahtotila ja päämäärät 2017 RK-ryhmän strateginen johtoryhmä uudistui 2014 syksyllä, jonka yhteydessä se tiivistettiin yhdeksästä henkilöstä viiteen henkilöön. Uudistuksen ensimmäinen tehtävä oli lähteä muodostamaan strategista tahtotilaa ja päämääriä Yhtenä tärkeimpänä uudistuksena oli muodostaa tahtotila ja päämäärien tavoitteet käytännön työhön siirrettäviksi, seurattaviksi sekä tukemaan aidosti koko organisaation toimintaa. Strategisen tahtotilan ja päämäärien myötä lähdemme vahvistamaan jo toimivia asioita. Strategisen tahtotilan ja päämäärien myötä uskomme, että onnistuneella johtamisella ja jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme tyytyväisen asiakkaan. Tyytyväinen asiakas ja tuloksellinen liiketoiminta ovat toimintamme kivijalka turvaten tulevaisuuden. Uudistuneen strategisen toiminnan myötä tulemme korostamaan aiempaa vahvemmin asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaskokemuksen tärkeyttä. Nämä tulevat toimimaan myös vahvasti RK-ryhmän ravintolapäällikkö- ja keittiömestarifoorumeiden toiminnanohjauksessa, jota johtavat ravintola Lasipalatsin toimitusjohtaja Tiina Ropponen sekä Graniittiravintolat Oy:n keittiötoimenjohtaja Marko Helenius. Tärkeitä seurattavia asioita ovat myös tehokkuuden johtaminen sekä myyntikatteen sovitun tason ylläpitäminen Tahtotilamme myötä haluamme, että asiakkaalle syntyy tunne, jossa hän viihtyy, suosittelee sekä tulee uudestaan vieraaksemme. Tähän tahtotilan toteutumiseen tulee koko henkilökunnan sitoutua. Strategisessa johtoryhmässä Jenni vastaa siitä, että tuloksen päämäärät; käyttökatteeseen, tilikauden voittoon sekä omavaraisuusasteeseen liittyen 1 Jatkuu sivulla 5»

2 Suomen alkoholipolitiikka missä mennään JAANA PELKONEN kansanedustaja Kokoomus Ylisääntely on kallista niin julkiselle taloudelle kuin lopulta laskut maksaville yrittäjillekin. On arvioitu, että sääntelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan määrä on Suomessa noin kaksi prosenttia BKT:stä eli yli neljä miljardia euroa vuodessa. Erityisen vankan lakien, asetusten, kieltojen ja määräaikaisten lupien suojamuurin kansalaisten turvaksi ovat rakentaneet maamme alkoholipolitiikasta vastaavat tahot. Suomessa on yksi Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä, mutta kulutus on silti eurooppalaista keskitasoa. Ravintola- ja matkailuala työllistää suomalaista ja tuottaa vuosittain yli viiden miljardin verotulot. Enemmänkin verotuloja voitaisiin saada, sillä suomalaisten juomasta alkoholista enää vain 10 % nautitaan ravintoloissa. Yhteiskunnan holhous on kääntynyt itseään vastaan kasvavan maahantuonnin myötä. Matkustajatuonti on lähes kaksinkertaista ravintolamyyntiin verrattuna. Lisäksi uutena ilmiönä alkoholin verkkotilaaminen kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Alkoholin kulutus onkin siirtynyt koteihin ja kaduille, pois valvotuista olosuhteista, missä kuntoa ei seurata eikä tappeluita keskeytetä. Myös jatkuvat veronkorotukset sekä edustuskulujen verovähennysoikeuden leikkaaminen ovat olleet myrkkyä, mutta ongelmakäyttäjien alkoholinkulutusta ne eivät ole onnistuneet leikkaamaan. Nykyinen alkoholipolitiikkamme vain pahentaakin niitä ongelmia, joita se yhä sitkeästi kuvittelee olevansa ratkaisemassa. Nykyisen alkoholipolitiikan takia myös menetämme lukuisia työpaikkoja. Yksityistä maahantuontia ei hillitä muutoin kuin kaventamalla hintakuilua Suomen ja Viron välillä. Niin toimii markkinatalous. Veroeuroja valuu siis Viroon satoja miljoonia vuodessa, mutta haitat kuitenkin hoidetaan ja maksetaan Suomessa. Olemme tilanteessa, jossa alkoholin kulutus säilyy ennallaan, mutta yhteiskunnan kyky vaikuttaa verotuksen ja rajoitusten avulla alkoholin kulutuksesta aiheutuneisiin haittoihin on tullut tiensä päähän. Alkoholiin liittyvää keskustelua on viimein onneksi kuunneltu alkoholilain kokonaisuudistuksessa otettiin aikalisä. Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeus palautettiin osittain tänä vuonna, jonka eteen myös aktiivisesti pyrin vaikuttamaan. Pellervon taloustutkimus arvioi, että edustuskulujen verovähennysoikeuden poisto vähensi alan työllisyyttä henkilöllä. Aion työskennellä myös jatkossa järkevän alkoholipolitiikan eteen, sillä matkailu- ja ravintola-alalle voitaisiin luoda jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina. Onko mitään järkeä, että puistossa ja kaduilla saa juoda miten haluaa, mutta viereisen valvotun terassin anniskelu on tehty hankalaksi? Kieltoihin perustuvan holhoamispolitiikan aika on ohi. Olen ehdottanut alkoholipolitiikan kokonaisuudistusta, joka pysäyttäisi viinarallin, loisi uutta työtä sekä loisi edellytykset terveemmälle suhtautumiselle alkoholiin. Seurauksena olisi lisää kasvua ja lisää tulovirtaa valtion kassaan. Tähän suuntaan voidaan lähteä aluksi seuraavien toimenpiteiden kautta: Alkoholiveron asteittainen alentaminen. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen. Kulutusta tulisi siirtää enemmän valvottuihin tiloihin, millä olisi myös työllistävä vaikutus. Ravintoloiden aukiolojen vapauttaminen ja lupamenettelyiden yksinkertaistaminen. Samalla saataisiin säästöjä, kun jatkoaikalupien käsittelystä ja niiden noudattamisen valvonnasta voidaan luopua. Viinien vapauttaminen myytäväksi muiden elintarvikkeiden kanssa päivittäistavarakaupassa. Ravintoloille oikeus alkoholin ulosmyyntiin. Pienpanimoille ulosmyyntioikeus kaikkiin tuotteisiinsa ilman elintarvikekioskin perustamista. Hotelli ja ravintola-ala kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, jolloin alaa kohdeltaisiin elinkeinona elinkeinojen joukossa. Valistus, työpaikoilla/työterveyshuollossa varhainen puuttuminen ja hoitoonohjaus sekä päihdeäitien pakkohoito. Alkoholipolitiikka vaatii kokonaisuudistusta ja eri tahojen ennakkoluulotonta yhteistyötä. On tunnustettava tosiasiat. Alkoholipolitiikkaa tulisi tarkastella avarammin kokonaisuutena, tehdä vertailevia tutkimuksia ja pohtia mitä oikeasti pitäisi tehdä, eikä rajoittaa asioita rajoittamisen ilosta. 2

3 Uskon vahvasti positiiviseen tulevaisuuteen myynnit alkavat kehittyä jälleen HEIMO KESKINEN hallituksen pj, perustaja Ravintolakolmio-ryhmä Mihin perustuu uskoni; korot tulevat olemaan ennätyksellisen alhaalla vielä vuosia. Euro on devalvoitunut varsinkin dollariin nähden voimakkaasti. Polttoaineen hinta on pudonnut merkittävästi. Milloin viimeksi näin monta viisaria näytti samaan suuntaan yhtä aikaa, siis meiltä katsottuna ylöspäin? Jälleen kerran USA toimii maailmantalouden veturina, vaikka välillä luultiin Aasian nousevan tälle paikalle. USA:n talous on parhaassa kunnossa 15 vuoteen ja suurimpana kansantaloutena sillä on valtava merkitys koko maailmassa. Koroilla on suuri merkitys kotitalouksiin, kuten myös polttoaineen hinnalla. Vaikka Suomen viennistä noin 60 % meneekin euroalueelle, niin USA:n vetovoimalla on euroalueelle niin suuri merkitys, että sitäkin kautta välillisesti varmasti hyödymme viennin vilkastumisella. Suorissa vienneissä niihin maihin, mihin euron heikkeneminen on vaikuttanut, on ollut nähtävissä positiivista virettä jo nyt. Venäjää tietysti emme voi unohtaa, mutta uskon sen vaikutuksen kuitenkin olevan pienempi muihin vaikutuksiin nähden. Onneksi Venäjän kaupan osuus on vain vajaat 10 % viennistämme, ei siis ratkaisevaa osuutta, vaikka sillä merkitystäkin on. Kun vielä kaikestaan katsotaan, miten hyvään tuloskuntoon Suomen merkittävät yritykset on trimmattu, niin uskon kaikilla olevan mahdollisuutensa ja kaiken lisäksi tarpeita toimeliaisuutensa vilkastamiseksi. Tämä tulee näkymään vielä tämän vuoden aikana myös ravintola-alan kysynnässä. Tiedän jo yrityksiä, jotka ovat lähteneet liikkeelle käyttäen aktiviteetteinä myös meidän alan palveluja. Eivätkä isotkaan yritykset voi kokonaan itseään pimentoon jättää, pian jäävät kaupatkin tekemättä. Tässä sitten jälleen punnitaan se, kenellä meistä on valmiutta lähteä riittävän vahvasti markkinoille ja oikeilla tuotteilla. Aktiivisuus tullaan aivan varmasti palkitsemaan vielä tämän vuoden aikana meidänkin alalla. Me olemmekin jo lisänneet panoksia myynnin puolelle kokoomme nähden merkittävillä panoksilla. Uskommekin olevamme oikeaan aikaan oikealla asialla. Mitä Suomessa pitäisi tehdä? Nyt alkaa olla viimeinen hetki toteuttaa rakenteelliset uudistukset Suomessa. Miksi? Jos emme kevennä nykyisiä valtavan raskaita yhteiskunnan rakenteita, jäämme vuosiksi maailman korkeimman verotuksen tason vankeuteen. Meidän on pakko vähentää byrokratiaa ja keventää rakenteita, mikäli haluamme, että lapsille jää yhteiskunta, missä ei koko työpanosta siirretä veroina yhteiskunnan syöväreihin. Työtä tekeville ihmisille pitää jäädä työpanoksen arvosta nykyistä huomattavasti suurempi osa omaan käyttöön. Tämä jos mikä voitelisi yrityselämän rattaita ja loisi uusia työpaikkoja ja mahdollistaisi sellaisen hinnoittelun, että tuotteemme menisivät kaupaksi jopa rajojemme ulkopuolelle. Arkadianmäellä on mapeittain tietoa, mitä pitäisi tehdä. Nyt tarvitaan vain uusi Iiro Viinanen, joka uskaltaa laittaa toimeksi. Näin yksinkertaista se vaan on. Nyt meillä kaikilla suomalaisilla on juuri oikea aika valita se uusi Iiro sinne eduskuntaan. Suuria puheita ja paljoja lupauksia olemme kuulleet viimeiset neljä vuotta. Olemme savolaisen miehen valmiusasteessa; tämä on tekemistä vaille valmis! Nyt nähdyissä kahdessa sadassa ei suuria näyttöjä ollut, pitääkö koittaa hakea nykyisten ulkopuolelta. Tehkäämme oikeita valintoja. RK-ryhmässä poikkeuksellisen vahva investointien vuosi Harvoin investointeja sattuu samalle vuodelle ja jopa samoille kuukausille niin paljon kuin meillä tämän kevään aikana. Ensin valmistuu Meripaviljonki, joka avataan suurelle yleisölle heti pääsiäisen jälkeen. Melkein heti tämän jälkeen avaa ovensa Tony s delin katubaari. Ja Weeruskan täydellinen, 10 viikkoa kestävä remontti alkaa äitienpäivänä. Kaikestaan puhumme reilusti yli kahden miljoonan investoinneista. Onneksi nämä investoinnit tuottavat lisää asiakasapaikkojakin, eivätkä ole pelkästään korjausinvestointeja. Weeruska tietysti ei tuota uusia asiakaspaikkoja, mutta vuoden 1984 jälkeen meillä on ollut siellä vain yksi suuri remontti vuonna 1991, niin olihan sen aika viimeistään nyt. Weeruskasta teemme keittiön laajentamisen myötä todella toimivan ruoka- ja viihtyisän kortteliravintolan, siis päivitämme sen tämän päivän henkeen lattiasta kattoon. Tämän remontin aika olisi ollut vuosia aikaisemmin, mutta yhdistimme sen taloyhtiössä olevaan putkiremonttiin. Kaikissa näissä on ollut sellaisia asioita aikataulujen suhteen, mitä itse emme ole voineet valita. Yrityksen pitää olla sellaisessa kunnossa, että pystyy ottamaan tällaiset asiat vastaan, tai muutoin se voi menettää suuriakin mahdollisuuksia. 3

4 JENNI KESKINEN toimitusjohtaja, senior partner Ravintolakolmio Oy Vuosi 2014 oli RK-ryhmässä taloudellisesti erittäin haastava lopputulos positiivinen Hemppa kirjoittikin viime Kolmiouutisissa alustavasti vuoden 2014 luvuista silloin etukäteen haastavaksi uskottu pikkujoulukausi oli juuri vasta alkanut. Nyt viime vuosi alkaa olla tilinpäätöksiä lukuun ottamatta melko lailla paketissa, joten voimme analysoida jo paremmin viime vuoden tekemisiä. Vuodesta tiedettiin jo siihen lähdettäessä tulevan erittäin haasteellinen, ja sitä se kyllä olikin ihan loppumetreille asti. Oli Ukrainaa, karmeita terassikelejä, yritysten säästökuureja sekä lukuisia YT-ilmoituksia Onneksi olimme haasteisiin varautuneet ja se varmasti olikin suurin syy siihen, että onnistuimme tuloksellisesti mielestämme kohtuullisesti mikä tässä talouden tilanteessa on mielestäni erittäin hyvin! Liikevaihdossa jäimme RK-ryhmätasolla tasan neljä prosenttia verrattuna vuoteen Tämäkin oli kovan väännön takana ja isoimmat lovet liikevaihtoon teki kongressikaupan laahaaminen sekä alkukesän huonot terassikelit. Pikkujoulukauppa meni mielestämme kohtuullisesti, vaikkakin viimeisellä kvartaalilla jäimme vähän alle kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Mutta etenkin joulukuun kaupankäynti yllätti meidät positiivisesti. Marraskuussa näkyi pikkujoulujen todella tarkat budjetit. Asiakkaita kyllä riitti mukavasti ja viikonloput olivat täyteen varattuja, mutta tarjoiluissa oli tingitty ja paljon maksettiin myös omalla rahalla. Myyntipalvelumme tekikin kovasti töitä sen eteen, että kaikille asiakkaille löytyi sopivat tilat ja tarjoilut. Yhteistyö myyntipalvelusta ravintolan päähän oli erittäin tiivistä ja tarjouksia räätälöitiin hyvin paljon asiakaskohtaisesti. Huomioitavaa on kuitenkin se, että hävisimme monia tarjouksia tiloille, jonne sai viedä omat ruuat ja juomat. Näiden tilojen kanssa emme pysty mitenkään kilpailemaan. Missä sitten onnistuimme? Myyntikatetta olemme onnistuneet parantamaan vuonna Uudet sopimukset ja yhteistyökumppanit niin ruoka- kuin alkoholipuolella toimivat hyvin ja sopimuksia myös noudatettiin erittäin hyvin. Tästä kuuluu iso kiitos keittiön ja salin vastaaville; ruokalistojen suunnittelussa sekä juomavalikoimissa oli hyvin käytetty sopimuskumppaneiden tuotteita. Myös yhteistyökumppanit ovat kiitelleet mukavasta henkilökunnastamme ja helposta yhteistyöstä. Elina kirjoittaakin enemmän kumppanikyselyn tuloksista. Työvoimakulut olivat kovan seurannan takana tänä vuonna. Yhteistyötä RK-ryhmän sisällä on tiivistetty entisestään ja olemme päässeet hyödyntämään omia ammattilaisia eri yksiköissä vuoden aikana. Työvuorolistojen yhteensovittaminen eri yksiköissä on haastavaa ja välillä aikaa vievääkin, mutta uskoisin että tästä on hyötynyt kaikki. Tässä kohtaa tietysti suurin kiitos kuuluu erittäin joustavalle henkilökunnallemme! Onneksi vaikka tunteja on kiristetty joka yksikössä, on työtä kuitenkin pystytty järjestämään kaikille. Kiinteiden kulujen kohdalla olemme myös tehneet tarkkaa työtä läpi vuoden ja monia sopimuksia tarkastettiin vuoden aikana. Edellä mainittujen tekemisten ansiosta onnistuimmekin tekemään vuotta 2013 paremman tuloksen vaikka liikevaihdossa jäimmekin. Edellisvuotta parempi käyttökate oli tavoitteemmekin, mutta kieltämättä välillä meinasi usko loppua, oli kyyti sen verran lujaa! Kuluvasta vuodesta emme odota yhtään edellisvuotta helpompaa. Tiukka kulujen seuranta on osa jokapäiväistä arkea ja siinä tulemme tekemään tinkimättömästi töitä. Pelkällä säästökuurilla emme kuitenkaan tässä kilpailutilanteessa pärjää. Palvelun ja tuotteemme on oltava niin kunnossa, että asiakkaat kokevat saavansa rahalle vastinetta enemmän meillä kuin kilpailijoilla. Uuden strategisen johtoryhmän ja strategisten tahtotilojen myötä tulemme varmasti tuomaan käytäntöön näitä tulevia tekemisiä. Joonaksen osuudessa enemmän tästä. Ravintolakolmio Oy:n vuosi 2014 Ravintolakolmio Oy:n eli Weeruskan, Casa Maren ja Helmi Grillin vuosi 2014 oli tuloksellisesti hyvä, ja verrattuna edelliseen vuoteen varsin hyvä. Tässä mainittakoon Helmi Grilli, joka vuoden lähiöravintolana kasvatti liikevaihtoaan peräti 9,9 prosenttia! Se on melkoinen saavutus näissä taloustilanteissa Kontulaiselta ruokaravintolalta. Tässä kohtaa täytyykin muistaa kiittää Helmin vähälukuista, mutta sitäkin tiiviimpää henkilökuntaa, joka venyi uskomattomiin suorituksiin. Ravintolakolmion Oy:n avainhenkilöissä oli jonkin verran muutoksia muutaman pitkäaikaisen partnerin lähtiessä uusiin haasteisiin ja osa paikoista täytettiin sisäisillä siirroilla. Syksy olikin varsin hektistä aikaa, ja Ravintolakolmio Oy:n organisaatioon tehtiin muutoksia. Tässäkin kohtaa on hyvä hetki kiittää mahtavaa henkilökuntaamme, josta oli iso apu heidän tehdessä joustavasti töitä kaikissa Ravintolakolmio Oy:n paikoissa. Kuluvana vuonna keskitymmekin uuden organisaation yhteistyön tiivistämiseen. Olemme saaneet alkuvuodesta ihanan Anun osaksi tiimiämme kun Anu aloitti Helmi Grillin ravintolapäällikkönä ja keittiöpäällikkömme Tarja otti hänelle tarjotun Partner-paikan Ravintolakolmio Oy:stä. Tällä tiimillä on hyvä lähteä tähän vuoteen ja uskon että saamme vielä paljon aikaiseksi. Tuleva Weeruskan remontti tulee myös olemaan iso osa Ravintolakolmion Oy:n tätä vuotta, siitä voinkin kertoa seuraavissa kolmiouutisissa sitten tarkemmin. 4

5 » jatkoa etusivulta toteutuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Strategisen tahtotilan ja päämäärien ihmisten johtamisesta vastaa kehitysjohtajamme Elina Ostela-Pyhälä. Tulemme panostamaan jatkossakin henkilökunnan hyvinvointiin sekä johtamistaitojen kehittämiseen. Partneruus on ollut toimintamme vahvuus jo noin 15 vuoden ajan, mutta uskomme, että voimme vahvistaa partnerin roolia edelleen niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin suuntaan. Yhtenä strategisena päämääränä on saada vaihtuvuus 20 %:iin, joka on alallamme jopa kunnianhimoinen tavoite. Koemme tämän kuitenkin tärkeänä tavoitteena, jonka positiivinen kehitys heijastuu niin asiakastyytyväisyyteen, työhyvinvointiin kuin tulokseenkin. Viime kesänä teimme strategisen linjauksen ammattimaistaa RK-ryhmän B2B-myynnin johtaminen ja olemmekin päässeet siinä hyvään alkuun. Strategisissa päämäärissä B2B-myynnin tavoitteet koostuvat tarkan kohderyhmäsuunnittelun pohjalta toteutuvaan B2B-myyntityöhön. Tämän pohjalta tavoitteemme mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä meillä on 250 VIP-asiakkuutta tuoden 5 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tulemme vahvistamaan myös RK-ryhmän monipuolista brändimielikuvaa niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaidenkin suuntaan. Minä vastaan strategisessa johtoryhmässä myynti- ja markkinointitiimien toiminnasta. Tämän lisäksi toimin RK-ryhmän strategisen johtoryhmän puheenjohtajana vastaten viimekädessä tahtotilan ja päämäärien 2017 toteutumisesta. Näkemykseni mukaan toimintamme uusi strateginen tahtotila ja päämäärät tukevat organisaatiomme työtä ja tulemme näiden tavoitteiden avulla vahvistamaan asemaamme pääkaupunkiseudun ravintolatoimijoiden keskuudessa. Huhtikuussa vuonna 2000 ensimmäiset piirustukset Meripaviljonki avautuu Päällimmäisenä asiana on mielessä pakostikin huhtikuussa avautuva ravintola Meripaviljonki. Noin 15 vuoden suunnittelutyön tulos on vihdoin avautumassa asiakkaille. Meripaviljongin tarjonta painottuu kala- ja äyriäispainotteiseen ruokatarjontaan. Olemme avoinna lounaasta iltaan, seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden. Toivotankin myös RK- ryhmän henkilökunnan tervetulleeksi Meripaviljonkiin ja toivon, että saamme myös arvokasta palautetta alkumetreiltä lähtien. Vaikka Meripaviljonki on tämän kevään ajan paljon puheenaiheena niin mediassa kuin johdonkin puheissa, haluan kuitenkin korostaa, että niin Graniittiravintoloiden kuin koko RK-ryhmän kaikki ravintolat sekä henkilökunta ovat täysin tasavertaisessa asemassa. Yhdessä me pärjäämme nyt ja myös tulevaisuudessa. Oikein hyvää ja reipasta kevättä kaikille! Ainutlaatuinen Meripaviljonki Haluan myös itse aloittaa, Joonaksen lisäksi, muutamalla ajatuksella Meripaviljongista. Olen ollut RK-ryhmässä vuodesta 1999 ja ensimmäisen kerran törmäsin keskusteluun Paviljongista vuonna Silloin Hemppa pyysi minulta ja muutamalta muulta henkilöltä hahmotelmaa budjetiksi ravintolaan. On siis jo tästäkin syystä mahtavaa, että saamme vihdoin käytännössäkin nähdä, miten suunnittelemamme asiat lähtevät toimimaan. Viime viikolla pidettyjen Meripaviljongin uuden henkilökunnan koulutuspäivien jälkeen itselleni jäi tunne, että meillä on kasassa mahtava työporukka, josta löytyy hyvin monenlaista taitoa sekä erilaisia luonteita. Tiedän näiden koulutuspäivien myös olevan avain parhaan mahdollisen tiimin luomiseen. Koulutuspäivien perusteella tiedän myös, että lähdemme kaikki yhdessä rohkeasti, avoimin mielin, kunnianhimoisesti mutta nöyrästi luomaan ravintolaa, joka tuo ainutlaatuisen lisän Helsingin ravintolatarjontaan. Tulemme varmasti myös törmäämään haastaviin tilanteisiin ja meiltä vaaditaan nopeaa ratkaisuntekokykyä sekä toiminnan hiomista oikeille urille hyvin nopealla aikataululla, mutta positiivisella yhdessä tekemisellä tulemme varmasti tästä haasteesta selviämään. Eli niin kuin porukalla sovimme yläfemmat kaikille, kohta se alkaa. Meripaviljongin miehistön (esimiehet) nimitysuutiset tulevat seuraavaan Kolmiouutiseen, joka ilmestyy vielä ennen kesää RK-ryhmän keittiömestarit Pidimme helmikuun lopussa jälleen palaverimme ja haluan kiittää kaikkia osallistuneita avoimesta palaverista ja hyvästä keskustelusta. Uuden strategisen tahtotilan ja päämäärien lanseerauksen myötä tiedän, että saamme lisää potkua myös keittiömestareiden yhteistyöhön RK-ryhmän sisällä ja tulemme kaikki siitä myös hyötymään. Palaverissa nousi esiin mm. seuraavaa. Ostosopimukset ja yhteistyökumppanit Mielestäni toteutimme vuonna 2014 erittäin hyvin sovittuja asioita sopimustemme osalta ja toivon, että sama trendi tulee jatkumaan myös jatkossa. Jälkihyvitteiden nousu tulee näkymään tuloksissamme, kun vuosi 2014 valmistuu. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2014, toivon että pystymme jatkossakin kehittämään toimintaa siten, että yhteistyö on merkittävää ja tuloksellista molemmille osapuolille. Oiva Marko Helenius keittiötoimenjohtaja, senior partner Graniittiravintolat Oy Oivasta ei hetkeen ole mediassa kirjoitettu, mutta homma pyörii koko ajan taustalla ja seuraavat käyntikierrokset lähestyvät. Muistutuksena siis kaikille, miten tärkeää hyvä järjestys ja siisteyden osalta sovituista asioista kiinnipitäminen on. Siistit ja hyvässä järjestyksessä olevat keittiöt ovat myös varmasti hyvä lisäys työviihtyvyyteen ja ammattiylpeyteen, jota me kaikki työssämme tarvitsemme. Positiivista kevättä kaikille! 5

6 TIINA ROPPONEN toimitusjohtaja, partner Ratello Oy Upea startti uuteen vuoteen Vuosi 2014 mentiin Lasipalatsissa vauhdikkaissa merkeissä loppuun saakka ja tuloksellisesti vuosi oli hyvä. Kun taloudellisiin lukuihin lisätään asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi, oli vuosi erinomainen! Ravintolakolmioryhmässä mittaamme henkilökunnan työtyytyväisyyttä vuosittain ja helmikuun alussa sain vastaanottaa hienon kiertopalkintopokaalin Lasipalatsiin. Keskiarvo henkilökunnan työtyytyväisyydessä oli upea 4,25 (asteikolla 1 5). Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilökunta on tärkeä voimavara, jonka avulla pystymme tarjoamaan myös parasta asiakkaillemme. Onnellinen ja tyytyväinen asiakas on tavoitteemme kaikissa toimissamme ja mittaamme myös asiakastyytyväisyyttä monin tavoin. Lasipalatsissa oli vuonna 2014 myös tyytyväisimmät asiakkaat Ravintolakolmio-ryhmän sisällä mitattuna. Oma työni koostuu paljon erilaisista taustahommista ja pyrin varmistamaan joka päivä, että kulisseissa homma toimii. Näin ollen myös asiakaskohtaamiset ravintolassa sekä kahvilassa olisivat aina positiivisia ja onnistuneita, joskus jopa asiakkaan odotukset ylittäviä ja elämyksellisiä. Oli kyseessä sitten aamupala kahvilassa, illallinen ravintolassa, suurempi tapahtuma Bio Rexin tiloissa tai aurinkoiset hetket kesäterasseillamme. PRO2015-tunnustuspalkinto Lasipalatsin Birthe Laitinen voitti järjestetyssä PRO-gaalassa vuoden hovimestari/ravintolapäällikkö -palkinnon. PRO-palkintoja kutsutaan jopa ravintola-alan Oscareiksi ja tunnustuksia jaetaan vuosittain energisille, osaaville ja esimerkillisille huippuyksilöille. PRO-palkintojen ja -gaalan tarkoituksena on myös juhlistaa alan kovaa osaamista ja kohentaa alan arvostusta. Birthe työskentelee Lasipalatsissa Food & Beverage Managerina sekä sommelierina ja hovimestarina. Suuret onnittelut Birthelle hienosta saavutuksesta! PRO2015-palkittu Birthe Laitinen Kevät keikkuen tulevi Maaliskuun lopussa ravintolan blinipannut pakataan varastoon ja Tupperwarelta tilataan iso kasa kuorimaveitsiä. Parsan kuoriminen aloitetaan heti huhtikuun alkupuolella, kun laadukasta ja napakkaa hollantilaista parsaa on saatavilla. Perinteisiä Parsaviikkoja vietetään Lasipalatsissa Kahvilan makeisiin sekä suolaisiin herkkuihin tulee kevään aikana lisää kepeyttä ja kesäisiä makuja. Oman leipurimme herkkuja saa muuten tilata myös työpaikalle tai kotiin vietäväksi. Suosituille viikonloppubrunsseille saamme moninkertaisesti lisää paikkoja, kun Laituri-terassi avataan huhtikuun lopulla aurinkoisten kelien myötä. Nykyään voit myös varata pöydän Café Lasipalatsin brunssille, joten pirauta vaikka heti numeroon Brunssia tarjoillaan kahvilassa lauantaisin ja sunnuntaisin klo Cafe Lasipalatsissa lounaalla on positiivista säpinää Herkullista ja aurinkoista kevättä tapaamisiin Lasipalatsissa! 6

7 Elina Ostela-Pyhälä kehitysjohtaja, senior partner Ravintolakolmio-ryhmä Kumppani- ja oppilaitoskyselyiden tulokset Vuoden 2014 yhteistyökykyämme on jälleen mitattu. Kysyimme sekä yhteistyökumppaneiltamme että alan oppilaitosten opettajilta palautetta toiminnastamme. Molemmissa kyselyissä vastausprosentti jäi hieman alle 40 %. Saimme siis suunnilleen saman verran vastauksia kuin viime kerrallakin. Lämmin kiitos kaikille vastaajille. Työssäoppijoiden määrällä mitattaessa viime vuosi oli ennätyksellinen; yli 180 työssäoppijaa oli oppimassa tätä ihanaa alaa kanssamme (2013 oli 126 nuorta). Tämä vaatii meiltä kaikilta halua ohjata näitä nuoria, kannustaa oppimaan ja antaa mahdollisuus oppimiseen eli juuri itse tekemiseen! Stadin ammattioppilaitos, Varia ja Perho ovat suurimmat kumppanimme tässä. Yhteensä nuoria oli meillä 19 eri oppilaitoksesta ympäri Suomea. Kaikki vastaajat kuvasivat yhteistyötämme joko erittäin hyväksi tai hyväksi. Nöyrä kiitos vastaajille; hyvänä kehityskohteena oli palaute, jossa pyydetään päälliköitämme koululle mukaan opetustunteihin näkemään ja kokemaan heidän arkea. Päällikkömme, kuka haluaa tutustua lähemmin koulumaailmaan, info minulle järjestetään mahdollisuus! Myös tarvetta laajennetun työssäoppimisen paikoille on jatkossa entistä enemmän ja tämä vaatii työpaikkaohjaajiltamme lisäaikaa ohjaamiseen. Yhteistyökumppanikyselyn palaute oli myös joko erittäin hyvää tai hyvää. Kehittämiskohteena oli vieläkin tiiviimpi & tehokkaampi & vuorovaikutteisempi yhteistyö sekä yhteisen kampanjakalenterin aikatauluttaminen ja rakentaminen. Toiveena myös, että kaikki yksiköt toimivat entistä pa- remmin sovituilla pelisäännöillä. Kiva palaute oli myös, että yhteistyötä toivotaan enemmän myös henkilöstön tasolla. Sanoisin, että kaikki on mahdollista, kun hyvin yhdessä suunnitellaan. Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää yhteistyötä. II asteen rekrytointimessut Variassa Varia sai tänä vuonna toimia isäntänä pääkaupunkiseudun oppilaitoksien yhteisessä rekrytointitapahtumassa. Olin ihanien meikäläisten, 11 kpl, kanssa esittelemässä toimintaamme noin 400 nuorelle Perhosta, Omniasta, Stadin ammattioppilaitoksesta ja Variasta. Valtavan positiivisia ja fiksuja nuoria oli tänä vuonna mukana; oli ilo kertoa toiminnastamme heille. Lämmin kiitos myös Varialle hienosti organisoidusta päivästä. Meillä rokki soi, Lehtikuohun avulla toivotimme nuoret tervetulleeksi tutustumaan RK-ryhmään. Esittelypöydät notkuivat herkkuja ja pääsivät nuoret myös testaamaan hattarantekotaitojaan. Mestarina ja opettajana tässä toimi nykyinen työssäoppijamme Variasta. Totesimme yhteen ääneen, että päivä on superrankka, mutta sitäkin palkitsevampi, kun heti samana iltana alkoi tulla hakemuksia työssäoppimaan RK-ryhmään! Johtamismittaus- ja tyhy-tulokset Perinteinen johtamismittaus on jälleen tehty sekä partnereillemme että avainhenkilöillemme. Johtaa pitää jokainen päivä ja mittauksesta saatava johtamisindeksi antaa kuvan omasta johtamisen tasosta viime vuonna. Johtamispassiin kirjattavien tekemisten avulla lähdemme sparraamaan esimiehiämme entistä paremmiksi sekä johdonmukaisemmiksi esimiehiksi. Partnereidemme keskiarvo oli 4,06. Tulos on hieno ja sen ylläpitäminen vaatii paljon työtä. Selkeimpinä kehityskohteina tulosten valossa olivat yksilön sekä ryhmän johtaminen, joiden keskiarvot olivat hieman laskeneet alle 4,0 viime vuodesta. Päätöksen teko ja vastuunkanto oli upeasti noussut 4,21. Tulokset ohjaavat hienosti taustalla tekemäämme työtä ihmisten johtamisen ja hyvinvoinnin saralla; ei tarvitse arvailla, miten työntekijämme kokevat esimiestemme tekemän työn, vaan saamme tämän mittauksen avulla faktatietoa toimintamme kehittämiseen. Avainhenkilöidemme tulosten keskiarvo oli viime vuoteen verrattuna hieman laskussa ollen 3,95. Itsensä johtaminen ja vaikuttamismahdollisuudet olivat hienosti yli 4,0 keskiarvolla, yksilön johtaminen ja tilanteiden hallinta olivat laskeneet viime kerrasta. Tiina jo hehkuttikin työhyvinvointimittauksen tuloksia; Lasipalatsi sai himoitun poikamme 4,25 keskiarvolla. Älkää sitten rikkoko sitä! Kokonaiskeskiarvo jäi alle 4,00, joka on koko RK- ryhmän tavoitteemme. Keskiarvo oli 3,97. Tekemistämme pitää kehittää ja muuttaa, jotta arvokkain voimavaramme, koko henkilökuntamme, voi hyvin. Työ on aloitettu allekirjoittaneen toimesta haastamalla tj:t ensin puhelincouchingin avulla miettimään uusia tuulia toiminnan kehittämiseksi. Maaliskuun aikana kunkin yksikön tulokset käydään läpi oman henkilökunnan kesken ja kerrotaan uusista tavoista johtaa ja miten ne näkyvät käytännössä. Cantina Westin Janne esitelmöi Variassa 7

8 Lämmin KIITOS sinulle, kun olet vastannut ja vaikuttanut eri mittauksiimme. Näkemyksiesi avulla voimme ylläpitää jo hyviä käytänteitä sekä kehittää parannusta vaativia tekemisiämme. Partner I II III IV V Annika Niemonen, Tony s deli Jukka Finni, Cantina West Jenni Keskinen, Ravintolakolmio Oy Tiina Ropponen, Lasipalatsi Lauri Pöyhönen, Cantina West Vuoden TULOKAS Tarja Pennala, Casa Mare Vuoden NOUSIJA Heljä Kärnä, myyntipalvelu Tässä palkitut partnerimme... AVAINHENKILÖT I Riitta Tuominen, Cantina West II Mikko Seppä, Graniittiravintolat Oy III Matti Lempinen, Kokkikoulu Espa IV Oona Ylikojola, Tony s deli V Birthe Laitinen, Lasipalatsi...sekä palkittuja avainhenkilöitämme! Vuoden TULOKAS Salla Tapojärvi, Paasiravintola Vuoden NOUSIJA Mika Raiskio, Paasiravintola Lauri Pöyhönen (toimitusjohtaja, Cantina West), Marjut Tuominen (ravintolapäällikkö, Graniittilinna ja Meripaviljonki), Tarja Pennala (keittiöpäällikkö, Casa Mare, Weeruska, Helmi Grilli) on kutsuttu partnereiksemme. Nimitysuutisia Lämpimät onnittelut ja tsemppiä kaikille! Hanna Tuomikoski Graniittilinna Veera Ahlghren Casa Mare Tuulia Lepistö apulaisravintolapäällikkö Paasiravintola Jukka Heikkilä Paasiravintola Netta Vuorinen kahvilapäällikkö Cafe Lasipalatsi Anu Malvinen ravintolapäällikkö Helmi Grilli Nea Seppo vuoropäällikkö Tony s deli Samuli Sidensnöre vuoropäällikkö Tony s deli Päivi Sittnikow apulaisravintolapäällikkö Graniittilinna Emmi Koponen vuoropäällikkö Juttutupa Matti Miettunen hovimestari (terassipäällikkö ) Lasipalatsi Marjaana Viskari Weeruska Noora Möller vuoropäällikkö Tony s deli Mika Tikkanen Juttutupa Haapaniemenkatu 7 9 B, Helsinki Puh , Fax

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa vieraaksemme. www.ravintolakolmio.fi

Tervetuloa vieraaksemme. www.ravintolakolmio.fi Tervetuloa vieraaksemme www.ravintolakolmio.fi EI MIKÄÄN TAVALLINEN GRILLI Missio Visio 18 ravintolaamme Liiketoiminnan perustana ovat markkinat tunteva, asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaava sekä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Jatkoaikojen poistamisen taloudelliset vaikutukset

Jatkoaikojen poistamisen taloudelliset vaikutukset Jatkoaikojen poistamisen taloudelliset vaikutukset 11.12.2012 Timo Lappi TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Anniskelu työllisyyttä, verotuloja ja valvottua alkoholin

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tarvitaanko yökerhojen jatkoaikoja?

Tarvitaanko yökerhojen jatkoaikoja? Tarvitaanko yökerhojen jatkoaikoja? XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.2013 Timo Lappi TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Jäsenyritysten arkea

Lisätiedot

Tiimivalmennus DIVENTI

Tiimivalmennus DIVENTI Tiimivalmennus DIVENTI Tiimienergialla huipputuloksiin, 6 pv Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa. Arto Saksola, toimitusjohtaja 1 / 11 Menestyvät

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Parantamista vai ylläpitämistä?

Parantamista vai ylläpitämistä? 2 / 2013 Ravintolakolmio-ryhmän sidosryhmälehti 4.6.2013 Ilmestyy 3 kertaa vuodessa. Tulossa 2014 Iloiset johtamisentaitopokaalin saaneet avainhenkilömme. Ylpeät partnerimme johtamisentaitopokaaliensa

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Oulunsalon kesänuokkari Oulunsalon nuorisotalolla järjestettiin 6. - 23.6.2016 klo 11-19 nuorisotalon avoimen toiminnan lisäksi kursseja ja kerhoja yhteistyössä

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Tutkimuksen viitekehys Posivire Oy:n taloudellinen vaikutus Posivire Oy:n

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 26.11.2013 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Näkymät Suomessa edelleen synkät henkilöstön

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 25.6.215 Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin 4 Päätoimialojen suhdannenäkymät,

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa KansainväliSYYSpäivät 2013 5.11.2013 Jyväskylä Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Taustalla Tampereen

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining. Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.fi 1. Erikoiskaupan haasteita - johdanto 2. Myyjän rooli

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita

Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita Tiedotustilaisuus 2.2.2015 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita ravintoloiden

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti)

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) 1. Yrityksemme päätoimiala on Fotokauppa 8,7 % Huonekalukauppa 3,7 % Kirjakauppa 9,5 % Kulta ja kellokauppa

Lisätiedot

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen Salla Palmi-Felin 27.4.2017 Kirjastotalo rakennettu 1990: tila ei vastannut nykyisiä tarpeita mm. sähköjen suhteen. Lisäksi tavaraa ja kalusteita kertynyt

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN Pasi Holm, Tapani Yrjölä ja Suvi Rinta-Kiikka 25.6.2014 Johdanto Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten oikeus

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Matkailun ongelmakohdat

Matkailun ongelmakohdat KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Matkailun ongelmakohdat Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 24.3.2017 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot