Strateginen tahtotila & päämäärät 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen tahtotila & päämäärät 2017"

Transkriptio

1 1 / 2015 Ravintolakolmio-ryhmän sidosryhmälehti Ilmestyy kolme kertaa vuodessa. KirjoittaJat ovat RK-ryhmän strategisen johtoryhmän jäseniä sekä hallituksen puheenjohtaja Strateginen tahtotila & päämäärät 2017 tulos RK-ryhmän käyttökate on vähintään 8,5 %. Tällä käyttökatteella tullaan saavuttamaan yli 4,0 % tilikauden voitto. RK-ryhmän omavaraisuusaste on 50 %. Jatkossa tämä omavaraisuusasteen taso tulee olemaan aina minimitavoitteena. JATKUVA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Asiakkaalle syntyy tunne, jossa hän viihtyy, suosittelee sekä tulee uudestaan vieraaksemme. IHMISTEN JOHTAMINEN Ravintola- ja keittiöpäälliköt haastavat itsensä sekä koko tiiminsä tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan; RK- ryhmän myyntikate on vähintään 70 %. RK-ryhmän asiakaspalautteiden keskiarvo on 4,5. Myynti- ja markkinointiryhmän aktiivisella työllä hankimme 250 kpl VIP-asiakkaita, mikä tuottaa liikevaihtoa 5 milj. euroa. Samalla vahvistamme RKryhmän monipuolista brändimielikuvaa sekä B2C- että B2B-asiakkaita kohtaan. Onnistuneella työhyvinvoinnin johtamisella sekä esimiesten johtamistaitojen kehittämisellä luodaan innostunut ja pysyvä henkilökunta (tyhy-mittauksen keskiarvo 4,0). RK-ryhmän partnerin roolin vahvistamisella saavutetaan kilpailuvaltti niin asiakkaidemme kuin henkilökunnan keskuudessa. Hyvällä ja johdonmukaisella johtamisella henkilökunnan vaihtuvuus on 20 %. JOONAS KESKINEN toimitusjohtaja, senior partner Graniittiravintolat Oy Ravintolakolmio-ryhmän strateginen tahtotila ja päämäärät 2017 RK-ryhmän strateginen johtoryhmä uudistui 2014 syksyllä, jonka yhteydessä se tiivistettiin yhdeksästä henkilöstä viiteen henkilöön. Uudistuksen ensimmäinen tehtävä oli lähteä muodostamaan strategista tahtotilaa ja päämääriä Yhtenä tärkeimpänä uudistuksena oli muodostaa tahtotila ja päämäärien tavoitteet käytännön työhön siirrettäviksi, seurattaviksi sekä tukemaan aidosti koko organisaation toimintaa. Strategisen tahtotilan ja päämäärien myötä lähdemme vahvistamaan jo toimivia asioita. Strategisen tahtotilan ja päämäärien myötä uskomme, että onnistuneella johtamisella ja jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme tyytyväisen asiakkaan. Tyytyväinen asiakas ja tuloksellinen liiketoiminta ovat toimintamme kivijalka turvaten tulevaisuuden. Uudistuneen strategisen toiminnan myötä tulemme korostamaan aiempaa vahvemmin asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaskokemuksen tärkeyttä. Nämä tulevat toimimaan myös vahvasti RK-ryhmän ravintolapäällikkö- ja keittiömestarifoorumeiden toiminnanohjauksessa, jota johtavat ravintola Lasipalatsin toimitusjohtaja Tiina Ropponen sekä Graniittiravintolat Oy:n keittiötoimenjohtaja Marko Helenius. Tärkeitä seurattavia asioita ovat myös tehokkuuden johtaminen sekä myyntikatteen sovitun tason ylläpitäminen Tahtotilamme myötä haluamme, että asiakkaalle syntyy tunne, jossa hän viihtyy, suosittelee sekä tulee uudestaan vieraaksemme. Tähän tahtotilan toteutumiseen tulee koko henkilökunnan sitoutua. Strategisessa johtoryhmässä Jenni vastaa siitä, että tuloksen päämäärät; käyttökatteeseen, tilikauden voittoon sekä omavaraisuusasteeseen liittyen 1 Jatkuu sivulla 5»

2 Suomen alkoholipolitiikka missä mennään JAANA PELKONEN kansanedustaja Kokoomus Ylisääntely on kallista niin julkiselle taloudelle kuin lopulta laskut maksaville yrittäjillekin. On arvioitu, että sääntelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan määrä on Suomessa noin kaksi prosenttia BKT:stä eli yli neljä miljardia euroa vuodessa. Erityisen vankan lakien, asetusten, kieltojen ja määräaikaisten lupien suojamuurin kansalaisten turvaksi ovat rakentaneet maamme alkoholipolitiikasta vastaavat tahot. Suomessa on yksi Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä, mutta kulutus on silti eurooppalaista keskitasoa. Ravintola- ja matkailuala työllistää suomalaista ja tuottaa vuosittain yli viiden miljardin verotulot. Enemmänkin verotuloja voitaisiin saada, sillä suomalaisten juomasta alkoholista enää vain 10 % nautitaan ravintoloissa. Yhteiskunnan holhous on kääntynyt itseään vastaan kasvavan maahantuonnin myötä. Matkustajatuonti on lähes kaksinkertaista ravintolamyyntiin verrattuna. Lisäksi uutena ilmiönä alkoholin verkkotilaaminen kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Alkoholin kulutus onkin siirtynyt koteihin ja kaduille, pois valvotuista olosuhteista, missä kuntoa ei seurata eikä tappeluita keskeytetä. Myös jatkuvat veronkorotukset sekä edustuskulujen verovähennysoikeuden leikkaaminen ovat olleet myrkkyä, mutta ongelmakäyttäjien alkoholinkulutusta ne eivät ole onnistuneet leikkaamaan. Nykyinen alkoholipolitiikkamme vain pahentaakin niitä ongelmia, joita se yhä sitkeästi kuvittelee olevansa ratkaisemassa. Nykyisen alkoholipolitiikan takia myös menetämme lukuisia työpaikkoja. Yksityistä maahantuontia ei hillitä muutoin kuin kaventamalla hintakuilua Suomen ja Viron välillä. Niin toimii markkinatalous. Veroeuroja valuu siis Viroon satoja miljoonia vuodessa, mutta haitat kuitenkin hoidetaan ja maksetaan Suomessa. Olemme tilanteessa, jossa alkoholin kulutus säilyy ennallaan, mutta yhteiskunnan kyky vaikuttaa verotuksen ja rajoitusten avulla alkoholin kulutuksesta aiheutuneisiin haittoihin on tullut tiensä päähän. Alkoholiin liittyvää keskustelua on viimein onneksi kuunneltu alkoholilain kokonaisuudistuksessa otettiin aikalisä. Yritysten edustuskulujen verovähennysoikeus palautettiin osittain tänä vuonna, jonka eteen myös aktiivisesti pyrin vaikuttamaan. Pellervon taloustutkimus arvioi, että edustuskulujen verovähennysoikeuden poisto vähensi alan työllisyyttä henkilöllä. Aion työskennellä myös jatkossa järkevän alkoholipolitiikan eteen, sillä matkailu- ja ravintola-alalle voitaisiin luoda jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina. Onko mitään järkeä, että puistossa ja kaduilla saa juoda miten haluaa, mutta viereisen valvotun terassin anniskelu on tehty hankalaksi? Kieltoihin perustuvan holhoamispolitiikan aika on ohi. Olen ehdottanut alkoholipolitiikan kokonaisuudistusta, joka pysäyttäisi viinarallin, loisi uutta työtä sekä loisi edellytykset terveemmälle suhtautumiselle alkoholiin. Seurauksena olisi lisää kasvua ja lisää tulovirtaa valtion kassaan. Tähän suuntaan voidaan lähteä aluksi seuraavien toimenpiteiden kautta: Alkoholiveron asteittainen alentaminen. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen. Kulutusta tulisi siirtää enemmän valvottuihin tiloihin, millä olisi myös työllistävä vaikutus. Ravintoloiden aukiolojen vapauttaminen ja lupamenettelyiden yksinkertaistaminen. Samalla saataisiin säästöjä, kun jatkoaikalupien käsittelystä ja niiden noudattamisen valvonnasta voidaan luopua. Viinien vapauttaminen myytäväksi muiden elintarvikkeiden kanssa päivittäistavarakaupassa. Ravintoloille oikeus alkoholin ulosmyyntiin. Pienpanimoille ulosmyyntioikeus kaikkiin tuotteisiinsa ilman elintarvikekioskin perustamista. Hotelli ja ravintola-ala kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, jolloin alaa kohdeltaisiin elinkeinona elinkeinojen joukossa. Valistus, työpaikoilla/työterveyshuollossa varhainen puuttuminen ja hoitoonohjaus sekä päihdeäitien pakkohoito. Alkoholipolitiikka vaatii kokonaisuudistusta ja eri tahojen ennakkoluulotonta yhteistyötä. On tunnustettava tosiasiat. Alkoholipolitiikkaa tulisi tarkastella avarammin kokonaisuutena, tehdä vertailevia tutkimuksia ja pohtia mitä oikeasti pitäisi tehdä, eikä rajoittaa asioita rajoittamisen ilosta. 2

3 Uskon vahvasti positiiviseen tulevaisuuteen myynnit alkavat kehittyä jälleen HEIMO KESKINEN hallituksen pj, perustaja Ravintolakolmio-ryhmä Mihin perustuu uskoni; korot tulevat olemaan ennätyksellisen alhaalla vielä vuosia. Euro on devalvoitunut varsinkin dollariin nähden voimakkaasti. Polttoaineen hinta on pudonnut merkittävästi. Milloin viimeksi näin monta viisaria näytti samaan suuntaan yhtä aikaa, siis meiltä katsottuna ylöspäin? Jälleen kerran USA toimii maailmantalouden veturina, vaikka välillä luultiin Aasian nousevan tälle paikalle. USA:n talous on parhaassa kunnossa 15 vuoteen ja suurimpana kansantaloutena sillä on valtava merkitys koko maailmassa. Koroilla on suuri merkitys kotitalouksiin, kuten myös polttoaineen hinnalla. Vaikka Suomen viennistä noin 60 % meneekin euroalueelle, niin USA:n vetovoimalla on euroalueelle niin suuri merkitys, että sitäkin kautta välillisesti varmasti hyödymme viennin vilkastumisella. Suorissa vienneissä niihin maihin, mihin euron heikkeneminen on vaikuttanut, on ollut nähtävissä positiivista virettä jo nyt. Venäjää tietysti emme voi unohtaa, mutta uskon sen vaikutuksen kuitenkin olevan pienempi muihin vaikutuksiin nähden. Onneksi Venäjän kaupan osuus on vain vajaat 10 % viennistämme, ei siis ratkaisevaa osuutta, vaikka sillä merkitystäkin on. Kun vielä kaikestaan katsotaan, miten hyvään tuloskuntoon Suomen merkittävät yritykset on trimmattu, niin uskon kaikilla olevan mahdollisuutensa ja kaiken lisäksi tarpeita toimeliaisuutensa vilkastamiseksi. Tämä tulee näkymään vielä tämän vuoden aikana myös ravintola-alan kysynnässä. Tiedän jo yrityksiä, jotka ovat lähteneet liikkeelle käyttäen aktiviteetteinä myös meidän alan palveluja. Eivätkä isotkaan yritykset voi kokonaan itseään pimentoon jättää, pian jäävät kaupatkin tekemättä. Tässä sitten jälleen punnitaan se, kenellä meistä on valmiutta lähteä riittävän vahvasti markkinoille ja oikeilla tuotteilla. Aktiivisuus tullaan aivan varmasti palkitsemaan vielä tämän vuoden aikana meidänkin alalla. Me olemmekin jo lisänneet panoksia myynnin puolelle kokoomme nähden merkittävillä panoksilla. Uskommekin olevamme oikeaan aikaan oikealla asialla. Mitä Suomessa pitäisi tehdä? Nyt alkaa olla viimeinen hetki toteuttaa rakenteelliset uudistukset Suomessa. Miksi? Jos emme kevennä nykyisiä valtavan raskaita yhteiskunnan rakenteita, jäämme vuosiksi maailman korkeimman verotuksen tason vankeuteen. Meidän on pakko vähentää byrokratiaa ja keventää rakenteita, mikäli haluamme, että lapsille jää yhteiskunta, missä ei koko työpanosta siirretä veroina yhteiskunnan syöväreihin. Työtä tekeville ihmisille pitää jäädä työpanoksen arvosta nykyistä huomattavasti suurempi osa omaan käyttöön. Tämä jos mikä voitelisi yrityselämän rattaita ja loisi uusia työpaikkoja ja mahdollistaisi sellaisen hinnoittelun, että tuotteemme menisivät kaupaksi jopa rajojemme ulkopuolelle. Arkadianmäellä on mapeittain tietoa, mitä pitäisi tehdä. Nyt tarvitaan vain uusi Iiro Viinanen, joka uskaltaa laittaa toimeksi. Näin yksinkertaista se vaan on. Nyt meillä kaikilla suomalaisilla on juuri oikea aika valita se uusi Iiro sinne eduskuntaan. Suuria puheita ja paljoja lupauksia olemme kuulleet viimeiset neljä vuotta. Olemme savolaisen miehen valmiusasteessa; tämä on tekemistä vaille valmis! Nyt nähdyissä kahdessa sadassa ei suuria näyttöjä ollut, pitääkö koittaa hakea nykyisten ulkopuolelta. Tehkäämme oikeita valintoja. RK-ryhmässä poikkeuksellisen vahva investointien vuosi Harvoin investointeja sattuu samalle vuodelle ja jopa samoille kuukausille niin paljon kuin meillä tämän kevään aikana. Ensin valmistuu Meripaviljonki, joka avataan suurelle yleisölle heti pääsiäisen jälkeen. Melkein heti tämän jälkeen avaa ovensa Tony s delin katubaari. Ja Weeruskan täydellinen, 10 viikkoa kestävä remontti alkaa äitienpäivänä. Kaikestaan puhumme reilusti yli kahden miljoonan investoinneista. Onneksi nämä investoinnit tuottavat lisää asiakasapaikkojakin, eivätkä ole pelkästään korjausinvestointeja. Weeruska tietysti ei tuota uusia asiakaspaikkoja, mutta vuoden 1984 jälkeen meillä on ollut siellä vain yksi suuri remontti vuonna 1991, niin olihan sen aika viimeistään nyt. Weeruskasta teemme keittiön laajentamisen myötä todella toimivan ruoka- ja viihtyisän kortteliravintolan, siis päivitämme sen tämän päivän henkeen lattiasta kattoon. Tämän remontin aika olisi ollut vuosia aikaisemmin, mutta yhdistimme sen taloyhtiössä olevaan putkiremonttiin. Kaikissa näissä on ollut sellaisia asioita aikataulujen suhteen, mitä itse emme ole voineet valita. Yrityksen pitää olla sellaisessa kunnossa, että pystyy ottamaan tällaiset asiat vastaan, tai muutoin se voi menettää suuriakin mahdollisuuksia. 3

4 JENNI KESKINEN toimitusjohtaja, senior partner Ravintolakolmio Oy Vuosi 2014 oli RK-ryhmässä taloudellisesti erittäin haastava lopputulos positiivinen Hemppa kirjoittikin viime Kolmiouutisissa alustavasti vuoden 2014 luvuista silloin etukäteen haastavaksi uskottu pikkujoulukausi oli juuri vasta alkanut. Nyt viime vuosi alkaa olla tilinpäätöksiä lukuun ottamatta melko lailla paketissa, joten voimme analysoida jo paremmin viime vuoden tekemisiä. Vuodesta tiedettiin jo siihen lähdettäessä tulevan erittäin haasteellinen, ja sitä se kyllä olikin ihan loppumetreille asti. Oli Ukrainaa, karmeita terassikelejä, yritysten säästökuureja sekä lukuisia YT-ilmoituksia Onneksi olimme haasteisiin varautuneet ja se varmasti olikin suurin syy siihen, että onnistuimme tuloksellisesti mielestämme kohtuullisesti mikä tässä talouden tilanteessa on mielestäni erittäin hyvin! Liikevaihdossa jäimme RK-ryhmätasolla tasan neljä prosenttia verrattuna vuoteen Tämäkin oli kovan väännön takana ja isoimmat lovet liikevaihtoon teki kongressikaupan laahaaminen sekä alkukesän huonot terassikelit. Pikkujoulukauppa meni mielestämme kohtuullisesti, vaikkakin viimeisellä kvartaalilla jäimme vähän alle kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Mutta etenkin joulukuun kaupankäynti yllätti meidät positiivisesti. Marraskuussa näkyi pikkujoulujen todella tarkat budjetit. Asiakkaita kyllä riitti mukavasti ja viikonloput olivat täyteen varattuja, mutta tarjoiluissa oli tingitty ja paljon maksettiin myös omalla rahalla. Myyntipalvelumme tekikin kovasti töitä sen eteen, että kaikille asiakkaille löytyi sopivat tilat ja tarjoilut. Yhteistyö myyntipalvelusta ravintolan päähän oli erittäin tiivistä ja tarjouksia räätälöitiin hyvin paljon asiakaskohtaisesti. Huomioitavaa on kuitenkin se, että hävisimme monia tarjouksia tiloille, jonne sai viedä omat ruuat ja juomat. Näiden tilojen kanssa emme pysty mitenkään kilpailemaan. Missä sitten onnistuimme? Myyntikatetta olemme onnistuneet parantamaan vuonna Uudet sopimukset ja yhteistyökumppanit niin ruoka- kuin alkoholipuolella toimivat hyvin ja sopimuksia myös noudatettiin erittäin hyvin. Tästä kuuluu iso kiitos keittiön ja salin vastaaville; ruokalistojen suunnittelussa sekä juomavalikoimissa oli hyvin käytetty sopimuskumppaneiden tuotteita. Myös yhteistyökumppanit ovat kiitelleet mukavasta henkilökunnastamme ja helposta yhteistyöstä. Elina kirjoittaakin enemmän kumppanikyselyn tuloksista. Työvoimakulut olivat kovan seurannan takana tänä vuonna. Yhteistyötä RK-ryhmän sisällä on tiivistetty entisestään ja olemme päässeet hyödyntämään omia ammattilaisia eri yksiköissä vuoden aikana. Työvuorolistojen yhteensovittaminen eri yksiköissä on haastavaa ja välillä aikaa vievääkin, mutta uskoisin että tästä on hyötynyt kaikki. Tässä kohtaa tietysti suurin kiitos kuuluu erittäin joustavalle henkilökunnallemme! Onneksi vaikka tunteja on kiristetty joka yksikössä, on työtä kuitenkin pystytty järjestämään kaikille. Kiinteiden kulujen kohdalla olemme myös tehneet tarkkaa työtä läpi vuoden ja monia sopimuksia tarkastettiin vuoden aikana. Edellä mainittujen tekemisten ansiosta onnistuimmekin tekemään vuotta 2013 paremman tuloksen vaikka liikevaihdossa jäimmekin. Edellisvuotta parempi käyttökate oli tavoitteemmekin, mutta kieltämättä välillä meinasi usko loppua, oli kyyti sen verran lujaa! Kuluvasta vuodesta emme odota yhtään edellisvuotta helpompaa. Tiukka kulujen seuranta on osa jokapäiväistä arkea ja siinä tulemme tekemään tinkimättömästi töitä. Pelkällä säästökuurilla emme kuitenkaan tässä kilpailutilanteessa pärjää. Palvelun ja tuotteemme on oltava niin kunnossa, että asiakkaat kokevat saavansa rahalle vastinetta enemmän meillä kuin kilpailijoilla. Uuden strategisen johtoryhmän ja strategisten tahtotilojen myötä tulemme varmasti tuomaan käytäntöön näitä tulevia tekemisiä. Joonaksen osuudessa enemmän tästä. Ravintolakolmio Oy:n vuosi 2014 Ravintolakolmio Oy:n eli Weeruskan, Casa Maren ja Helmi Grillin vuosi 2014 oli tuloksellisesti hyvä, ja verrattuna edelliseen vuoteen varsin hyvä. Tässä mainittakoon Helmi Grilli, joka vuoden lähiöravintolana kasvatti liikevaihtoaan peräti 9,9 prosenttia! Se on melkoinen saavutus näissä taloustilanteissa Kontulaiselta ruokaravintolalta. Tässä kohtaa täytyykin muistaa kiittää Helmin vähälukuista, mutta sitäkin tiiviimpää henkilökuntaa, joka venyi uskomattomiin suorituksiin. Ravintolakolmion Oy:n avainhenkilöissä oli jonkin verran muutoksia muutaman pitkäaikaisen partnerin lähtiessä uusiin haasteisiin ja osa paikoista täytettiin sisäisillä siirroilla. Syksy olikin varsin hektistä aikaa, ja Ravintolakolmio Oy:n organisaatioon tehtiin muutoksia. Tässäkin kohtaa on hyvä hetki kiittää mahtavaa henkilökuntaamme, josta oli iso apu heidän tehdessä joustavasti töitä kaikissa Ravintolakolmio Oy:n paikoissa. Kuluvana vuonna keskitymmekin uuden organisaation yhteistyön tiivistämiseen. Olemme saaneet alkuvuodesta ihanan Anun osaksi tiimiämme kun Anu aloitti Helmi Grillin ravintolapäällikkönä ja keittiöpäällikkömme Tarja otti hänelle tarjotun Partner-paikan Ravintolakolmio Oy:stä. Tällä tiimillä on hyvä lähteä tähän vuoteen ja uskon että saamme vielä paljon aikaiseksi. Tuleva Weeruskan remontti tulee myös olemaan iso osa Ravintolakolmion Oy:n tätä vuotta, siitä voinkin kertoa seuraavissa kolmiouutisissa sitten tarkemmin. 4

5 » jatkoa etusivulta toteutuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Strategisen tahtotilan ja päämäärien ihmisten johtamisesta vastaa kehitysjohtajamme Elina Ostela-Pyhälä. Tulemme panostamaan jatkossakin henkilökunnan hyvinvointiin sekä johtamistaitojen kehittämiseen. Partneruus on ollut toimintamme vahvuus jo noin 15 vuoden ajan, mutta uskomme, että voimme vahvistaa partnerin roolia edelleen niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin suuntaan. Yhtenä strategisena päämääränä on saada vaihtuvuus 20 %:iin, joka on alallamme jopa kunnianhimoinen tavoite. Koemme tämän kuitenkin tärkeänä tavoitteena, jonka positiivinen kehitys heijastuu niin asiakastyytyväisyyteen, työhyvinvointiin kuin tulokseenkin. Viime kesänä teimme strategisen linjauksen ammattimaistaa RK-ryhmän B2B-myynnin johtaminen ja olemmekin päässeet siinä hyvään alkuun. Strategisissa päämäärissä B2B-myynnin tavoitteet koostuvat tarkan kohderyhmäsuunnittelun pohjalta toteutuvaan B2B-myyntityöhön. Tämän pohjalta tavoitteemme mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä meillä on 250 VIP-asiakkuutta tuoden 5 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tulemme vahvistamaan myös RK-ryhmän monipuolista brändimielikuvaa niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaidenkin suuntaan. Minä vastaan strategisessa johtoryhmässä myynti- ja markkinointitiimien toiminnasta. Tämän lisäksi toimin RK-ryhmän strategisen johtoryhmän puheenjohtajana vastaten viimekädessä tahtotilan ja päämäärien 2017 toteutumisesta. Näkemykseni mukaan toimintamme uusi strateginen tahtotila ja päämäärät tukevat organisaatiomme työtä ja tulemme näiden tavoitteiden avulla vahvistamaan asemaamme pääkaupunkiseudun ravintolatoimijoiden keskuudessa. Huhtikuussa vuonna 2000 ensimmäiset piirustukset Meripaviljonki avautuu Päällimmäisenä asiana on mielessä pakostikin huhtikuussa avautuva ravintola Meripaviljonki. Noin 15 vuoden suunnittelutyön tulos on vihdoin avautumassa asiakkaille. Meripaviljongin tarjonta painottuu kala- ja äyriäispainotteiseen ruokatarjontaan. Olemme avoinna lounaasta iltaan, seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden. Toivotankin myös RK- ryhmän henkilökunnan tervetulleeksi Meripaviljonkiin ja toivon, että saamme myös arvokasta palautetta alkumetreiltä lähtien. Vaikka Meripaviljonki on tämän kevään ajan paljon puheenaiheena niin mediassa kuin johdonkin puheissa, haluan kuitenkin korostaa, että niin Graniittiravintoloiden kuin koko RK-ryhmän kaikki ravintolat sekä henkilökunta ovat täysin tasavertaisessa asemassa. Yhdessä me pärjäämme nyt ja myös tulevaisuudessa. Oikein hyvää ja reipasta kevättä kaikille! Ainutlaatuinen Meripaviljonki Haluan myös itse aloittaa, Joonaksen lisäksi, muutamalla ajatuksella Meripaviljongista. Olen ollut RK-ryhmässä vuodesta 1999 ja ensimmäisen kerran törmäsin keskusteluun Paviljongista vuonna Silloin Hemppa pyysi minulta ja muutamalta muulta henkilöltä hahmotelmaa budjetiksi ravintolaan. On siis jo tästäkin syystä mahtavaa, että saamme vihdoin käytännössäkin nähdä, miten suunnittelemamme asiat lähtevät toimimaan. Viime viikolla pidettyjen Meripaviljongin uuden henkilökunnan koulutuspäivien jälkeen itselleni jäi tunne, että meillä on kasassa mahtava työporukka, josta löytyy hyvin monenlaista taitoa sekä erilaisia luonteita. Tiedän näiden koulutuspäivien myös olevan avain parhaan mahdollisen tiimin luomiseen. Koulutuspäivien perusteella tiedän myös, että lähdemme kaikki yhdessä rohkeasti, avoimin mielin, kunnianhimoisesti mutta nöyrästi luomaan ravintolaa, joka tuo ainutlaatuisen lisän Helsingin ravintolatarjontaan. Tulemme varmasti myös törmäämään haastaviin tilanteisiin ja meiltä vaaditaan nopeaa ratkaisuntekokykyä sekä toiminnan hiomista oikeille urille hyvin nopealla aikataululla, mutta positiivisella yhdessä tekemisellä tulemme varmasti tästä haasteesta selviämään. Eli niin kuin porukalla sovimme yläfemmat kaikille, kohta se alkaa. Meripaviljongin miehistön (esimiehet) nimitysuutiset tulevat seuraavaan Kolmiouutiseen, joka ilmestyy vielä ennen kesää RK-ryhmän keittiömestarit Pidimme helmikuun lopussa jälleen palaverimme ja haluan kiittää kaikkia osallistuneita avoimesta palaverista ja hyvästä keskustelusta. Uuden strategisen tahtotilan ja päämäärien lanseerauksen myötä tiedän, että saamme lisää potkua myös keittiömestareiden yhteistyöhön RK-ryhmän sisällä ja tulemme kaikki siitä myös hyötymään. Palaverissa nousi esiin mm. seuraavaa. Ostosopimukset ja yhteistyökumppanit Mielestäni toteutimme vuonna 2014 erittäin hyvin sovittuja asioita sopimustemme osalta ja toivon, että sama trendi tulee jatkumaan myös jatkossa. Jälkihyvitteiden nousu tulee näkymään tuloksissamme, kun vuosi 2014 valmistuu. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2014, toivon että pystymme jatkossakin kehittämään toimintaa siten, että yhteistyö on merkittävää ja tuloksellista molemmille osapuolille. Oiva Marko Helenius keittiötoimenjohtaja, senior partner Graniittiravintolat Oy Oivasta ei hetkeen ole mediassa kirjoitettu, mutta homma pyörii koko ajan taustalla ja seuraavat käyntikierrokset lähestyvät. Muistutuksena siis kaikille, miten tärkeää hyvä järjestys ja siisteyden osalta sovituista asioista kiinnipitäminen on. Siistit ja hyvässä järjestyksessä olevat keittiöt ovat myös varmasti hyvä lisäys työviihtyvyyteen ja ammattiylpeyteen, jota me kaikki työssämme tarvitsemme. Positiivista kevättä kaikille! 5

6 TIINA ROPPONEN toimitusjohtaja, partner Ratello Oy Upea startti uuteen vuoteen Vuosi 2014 mentiin Lasipalatsissa vauhdikkaissa merkeissä loppuun saakka ja tuloksellisesti vuosi oli hyvä. Kun taloudellisiin lukuihin lisätään asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi, oli vuosi erinomainen! Ravintolakolmioryhmässä mittaamme henkilökunnan työtyytyväisyyttä vuosittain ja helmikuun alussa sain vastaanottaa hienon kiertopalkintopokaalin Lasipalatsiin. Keskiarvo henkilökunnan työtyytyväisyydessä oli upea 4,25 (asteikolla 1 5). Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilökunta on tärkeä voimavara, jonka avulla pystymme tarjoamaan myös parasta asiakkaillemme. Onnellinen ja tyytyväinen asiakas on tavoitteemme kaikissa toimissamme ja mittaamme myös asiakastyytyväisyyttä monin tavoin. Lasipalatsissa oli vuonna 2014 myös tyytyväisimmät asiakkaat Ravintolakolmio-ryhmän sisällä mitattuna. Oma työni koostuu paljon erilaisista taustahommista ja pyrin varmistamaan joka päivä, että kulisseissa homma toimii. Näin ollen myös asiakaskohtaamiset ravintolassa sekä kahvilassa olisivat aina positiivisia ja onnistuneita, joskus jopa asiakkaan odotukset ylittäviä ja elämyksellisiä. Oli kyseessä sitten aamupala kahvilassa, illallinen ravintolassa, suurempi tapahtuma Bio Rexin tiloissa tai aurinkoiset hetket kesäterasseillamme. PRO2015-tunnustuspalkinto Lasipalatsin Birthe Laitinen voitti järjestetyssä PRO-gaalassa vuoden hovimestari/ravintolapäällikkö -palkinnon. PRO-palkintoja kutsutaan jopa ravintola-alan Oscareiksi ja tunnustuksia jaetaan vuosittain energisille, osaaville ja esimerkillisille huippuyksilöille. PRO-palkintojen ja -gaalan tarkoituksena on myös juhlistaa alan kovaa osaamista ja kohentaa alan arvostusta. Birthe työskentelee Lasipalatsissa Food & Beverage Managerina sekä sommelierina ja hovimestarina. Suuret onnittelut Birthelle hienosta saavutuksesta! PRO2015-palkittu Birthe Laitinen Kevät keikkuen tulevi Maaliskuun lopussa ravintolan blinipannut pakataan varastoon ja Tupperwarelta tilataan iso kasa kuorimaveitsiä. Parsan kuoriminen aloitetaan heti huhtikuun alkupuolella, kun laadukasta ja napakkaa hollantilaista parsaa on saatavilla. Perinteisiä Parsaviikkoja vietetään Lasipalatsissa Kahvilan makeisiin sekä suolaisiin herkkuihin tulee kevään aikana lisää kepeyttä ja kesäisiä makuja. Oman leipurimme herkkuja saa muuten tilata myös työpaikalle tai kotiin vietäväksi. Suosituille viikonloppubrunsseille saamme moninkertaisesti lisää paikkoja, kun Laituri-terassi avataan huhtikuun lopulla aurinkoisten kelien myötä. Nykyään voit myös varata pöydän Café Lasipalatsin brunssille, joten pirauta vaikka heti numeroon Brunssia tarjoillaan kahvilassa lauantaisin ja sunnuntaisin klo Cafe Lasipalatsissa lounaalla on positiivista säpinää Herkullista ja aurinkoista kevättä tapaamisiin Lasipalatsissa! 6

7 Elina Ostela-Pyhälä kehitysjohtaja, senior partner Ravintolakolmio-ryhmä Kumppani- ja oppilaitoskyselyiden tulokset Vuoden 2014 yhteistyökykyämme on jälleen mitattu. Kysyimme sekä yhteistyökumppaneiltamme että alan oppilaitosten opettajilta palautetta toiminnastamme. Molemmissa kyselyissä vastausprosentti jäi hieman alle 40 %. Saimme siis suunnilleen saman verran vastauksia kuin viime kerrallakin. Lämmin kiitos kaikille vastaajille. Työssäoppijoiden määrällä mitattaessa viime vuosi oli ennätyksellinen; yli 180 työssäoppijaa oli oppimassa tätä ihanaa alaa kanssamme (2013 oli 126 nuorta). Tämä vaatii meiltä kaikilta halua ohjata näitä nuoria, kannustaa oppimaan ja antaa mahdollisuus oppimiseen eli juuri itse tekemiseen! Stadin ammattioppilaitos, Varia ja Perho ovat suurimmat kumppanimme tässä. Yhteensä nuoria oli meillä 19 eri oppilaitoksesta ympäri Suomea. Kaikki vastaajat kuvasivat yhteistyötämme joko erittäin hyväksi tai hyväksi. Nöyrä kiitos vastaajille; hyvänä kehityskohteena oli palaute, jossa pyydetään päälliköitämme koululle mukaan opetustunteihin näkemään ja kokemaan heidän arkea. Päällikkömme, kuka haluaa tutustua lähemmin koulumaailmaan, info minulle järjestetään mahdollisuus! Myös tarvetta laajennetun työssäoppimisen paikoille on jatkossa entistä enemmän ja tämä vaatii työpaikkaohjaajiltamme lisäaikaa ohjaamiseen. Yhteistyökumppanikyselyn palaute oli myös joko erittäin hyvää tai hyvää. Kehittämiskohteena oli vieläkin tiiviimpi & tehokkaampi & vuorovaikutteisempi yhteistyö sekä yhteisen kampanjakalenterin aikatauluttaminen ja rakentaminen. Toiveena myös, että kaikki yksiköt toimivat entistä pa- remmin sovituilla pelisäännöillä. Kiva palaute oli myös, että yhteistyötä toivotaan enemmän myös henkilöstön tasolla. Sanoisin, että kaikki on mahdollista, kun hyvin yhdessä suunnitellaan. Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää yhteistyötä. II asteen rekrytointimessut Variassa Varia sai tänä vuonna toimia isäntänä pääkaupunkiseudun oppilaitoksien yhteisessä rekrytointitapahtumassa. Olin ihanien meikäläisten, 11 kpl, kanssa esittelemässä toimintaamme noin 400 nuorelle Perhosta, Omniasta, Stadin ammattioppilaitoksesta ja Variasta. Valtavan positiivisia ja fiksuja nuoria oli tänä vuonna mukana; oli ilo kertoa toiminnastamme heille. Lämmin kiitos myös Varialle hienosti organisoidusta päivästä. Meillä rokki soi, Lehtikuohun avulla toivotimme nuoret tervetulleeksi tutustumaan RK-ryhmään. Esittelypöydät notkuivat herkkuja ja pääsivät nuoret myös testaamaan hattarantekotaitojaan. Mestarina ja opettajana tässä toimi nykyinen työssäoppijamme Variasta. Totesimme yhteen ääneen, että päivä on superrankka, mutta sitäkin palkitsevampi, kun heti samana iltana alkoi tulla hakemuksia työssäoppimaan RK-ryhmään! Johtamismittaus- ja tyhy-tulokset Perinteinen johtamismittaus on jälleen tehty sekä partnereillemme että avainhenkilöillemme. Johtaa pitää jokainen päivä ja mittauksesta saatava johtamisindeksi antaa kuvan omasta johtamisen tasosta viime vuonna. Johtamispassiin kirjattavien tekemisten avulla lähdemme sparraamaan esimiehiämme entistä paremmiksi sekä johdonmukaisemmiksi esimiehiksi. Partnereidemme keskiarvo oli 4,06. Tulos on hieno ja sen ylläpitäminen vaatii paljon työtä. Selkeimpinä kehityskohteina tulosten valossa olivat yksilön sekä ryhmän johtaminen, joiden keskiarvot olivat hieman laskeneet alle 4,0 viime vuodesta. Päätöksen teko ja vastuunkanto oli upeasti noussut 4,21. Tulokset ohjaavat hienosti taustalla tekemäämme työtä ihmisten johtamisen ja hyvinvoinnin saralla; ei tarvitse arvailla, miten työntekijämme kokevat esimiestemme tekemän työn, vaan saamme tämän mittauksen avulla faktatietoa toimintamme kehittämiseen. Avainhenkilöidemme tulosten keskiarvo oli viime vuoteen verrattuna hieman laskussa ollen 3,95. Itsensä johtaminen ja vaikuttamismahdollisuudet olivat hienosti yli 4,0 keskiarvolla, yksilön johtaminen ja tilanteiden hallinta olivat laskeneet viime kerrasta. Tiina jo hehkuttikin työhyvinvointimittauksen tuloksia; Lasipalatsi sai himoitun poikamme 4,25 keskiarvolla. Älkää sitten rikkoko sitä! Kokonaiskeskiarvo jäi alle 4,00, joka on koko RK- ryhmän tavoitteemme. Keskiarvo oli 3,97. Tekemistämme pitää kehittää ja muuttaa, jotta arvokkain voimavaramme, koko henkilökuntamme, voi hyvin. Työ on aloitettu allekirjoittaneen toimesta haastamalla tj:t ensin puhelincouchingin avulla miettimään uusia tuulia toiminnan kehittämiseksi. Maaliskuun aikana kunkin yksikön tulokset käydään läpi oman henkilökunnan kesken ja kerrotaan uusista tavoista johtaa ja miten ne näkyvät käytännössä. Cantina Westin Janne esitelmöi Variassa 7

8 Lämmin KIITOS sinulle, kun olet vastannut ja vaikuttanut eri mittauksiimme. Näkemyksiesi avulla voimme ylläpitää jo hyviä käytänteitä sekä kehittää parannusta vaativia tekemisiämme. Partner I II III IV V Annika Niemonen, Tony s deli Jukka Finni, Cantina West Jenni Keskinen, Ravintolakolmio Oy Tiina Ropponen, Lasipalatsi Lauri Pöyhönen, Cantina West Vuoden TULOKAS Tarja Pennala, Casa Mare Vuoden NOUSIJA Heljä Kärnä, myyntipalvelu Tässä palkitut partnerimme... AVAINHENKILÖT I Riitta Tuominen, Cantina West II Mikko Seppä, Graniittiravintolat Oy III Matti Lempinen, Kokkikoulu Espa IV Oona Ylikojola, Tony s deli V Birthe Laitinen, Lasipalatsi...sekä palkittuja avainhenkilöitämme! Vuoden TULOKAS Salla Tapojärvi, Paasiravintola Vuoden NOUSIJA Mika Raiskio, Paasiravintola Lauri Pöyhönen (toimitusjohtaja, Cantina West), Marjut Tuominen (ravintolapäällikkö, Graniittilinna ja Meripaviljonki), Tarja Pennala (keittiöpäällikkö, Casa Mare, Weeruska, Helmi Grilli) on kutsuttu partnereiksemme. Nimitysuutisia Lämpimät onnittelut ja tsemppiä kaikille! Hanna Tuomikoski Graniittilinna Veera Ahlghren Casa Mare Tuulia Lepistö apulaisravintolapäällikkö Paasiravintola Jukka Heikkilä Paasiravintola Netta Vuorinen kahvilapäällikkö Cafe Lasipalatsi Anu Malvinen ravintolapäällikkö Helmi Grilli Nea Seppo vuoropäällikkö Tony s deli Samuli Sidensnöre vuoropäällikkö Tony s deli Päivi Sittnikow apulaisravintolapäällikkö Graniittilinna Emmi Koponen vuoropäällikkö Juttutupa Matti Miettunen hovimestari (terassipäällikkö ) Lasipalatsi Marjaana Viskari Weeruska Noora Möller vuoropäällikkö Tony s deli Mika Tikkanen Juttutupa Haapaniemenkatu 7 9 B, Helsinki Puh , Fax

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Tutkimuksen viitekehys Posivire Oy:n taloudellinen vaikutus Posivire Oy:n

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC)

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 2.6.2014 Kyselyn tulokset Kauppa- ja ravintolamyynnin ja keskioluen vähittäismyynnin osuudet myynnistä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS 1995 LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS 2016 1994-1995, Fisutta Oy Yhtiö perustetaan 1994 kalajalosteiden viemiseksi Keski-Eurooppaan. Keväällä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club

Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club Holiday Club Perustettu 1986 Holiday Club on Euroopan johtava viikko-osakealan yritys ja Suomen johtava vapaa-ajan asumisen ja matkailun toimija.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu

KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu Kouvolan Ydinkeskusta ry I Keskikatu 9, 3.krs, 45100 Kouvola I 044 311 8250, 044 311 8251 I toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi Toiminnanjohtaja Marja-Leena

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU toimitusjohtaja Matti Rihko ja talousjohtaja Jyrki Paappa Raisio Oyj

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU toimitusjohtaja Matti Rihko ja talousjohtaja Jyrki Paappa Raisio Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 toimitusjohtaja Matti Rihko ja talousjohtaja Jyrki Paappa Raisio Oyj 17.8.2010 Keskeistä Q2/2010 Toinen kvartaali sujui suunnitelmien mukaisesti Brändit-yksiköllä vahvaa

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla. Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto

Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla. Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto Työnilon jäljillä Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla Marja Liisa Manka Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto Marja Liisa Manka 1 Miksi katse

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot