SISÄLLYS. Loppusanat Lähteet... 37

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Loppusanat... 36. Lähteet... 37"

Transkriptio

1 1

2 SISÄLLYS 1 MYYNTI... 9 xx1.1 Millainen on huippumyyjä? xx1.2 Myyntitapahtuma xxxx1.2.1 Aloitus ja tervehtiminen xxxx1.2.2 Tarpeen määrittely ja tuotteen esittäminen xxxx1.2.3 Vastaväitteiden käsittely xxxx1.2.4 Ostosignaali xxxx1.2.5 Kaupan päättäminen xxxx1.2.6 Lisämyynti ja jälkimyynti xx1.3 Asiakas - asiakkuus xx1.4 B-to-B myynti MYYNNIN JOHTAMINEN xx2.1 Uusien myyjien ohjaus xxxx2.1.1 Tavoitteiden asettaminen xxxx2.1.2 Organisointi xxxx2.1.3 Motivointi xxxx2.1.4 Kehittäminen xxxx2.1.5 Kommunikointi xxxx2.1.6 Seuranta MARKKINOINTI xx3.1 Markkinointimix xxxx3.1.1 Tuote xxxx3.1.2 Hinta xxxx3.1.3 Saatavuus xxxx3.1.4 Markkinointiviestintä xx3.2 Markkinoinnin kohdistaminen ja markkinointikanavat xxxx3.2.1 Lehtimainonta xxxx3.2.2 Televisiomainonta xxxx3.2.3 Radiomainonta xxxx3.2.4 Ulko- ja liikennemainonta xxxx3.2.5 Verkkomainonta xxxx3.2.6 Mobiilimainonta xxxx3.2.7 Hakemisto- ja luettelonäkyvyys xxxx3.2.8 Ambient-media xxxx3.2.9 Toimipaikkamainonta xxxx Mainoskampanjat xxxx Ammattilaisten hyödyntäminen xxxx Sosiaalinen media CASE-HAASTATTELUT xxs.w.a.k, Kaisa Muona ja Laura Muona xxfunctional Hyvinvointistudio, Tuija Martikainen xxmainostoimisto Aihe, Santtu Tuomisto xxpuhdas Maailma Oy, Marja Räsänen Loppusanat Lähteet

3 1.1 Millainen on huippumyyjä? Jokainen meistä on kohdannut hyvin erityyppisiä myyjiä. Osan heistä koemme huonoiksi ja osan hyviksi. Mikä sitten tekee yksittäisestä myyjästä huippumyyjän? Erään haastattelun mukaan huippumyyjiltä löytyi seuraavia ominaisuuksia: 1. asenne omaa työtä kohtaan 2. ajankäytön hallinta 3. myyntiesittelytaidot 4. tuotetietous 5. ulkoinen olemus 6. uusasiakashankinta 7. lisämyynti 8. kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 9. kaupanpäätöstaidot Useimmilla huippumyyjillä on hallussaan seitsemän tai jopa kahdeksan näistä ominaisuuksista. Vain harvat heistä hallitsevat hyvin kaikki ominaisuudet ja yleistä on, että neljä tai viisi näistä ominaisuuksista sujui luontevasti. Kaksi ominaisuutta kuitenkin selkeästi nousee esille huippumyyjän tunnusmerkeiksi: asenne ja kaupanpäätöstaidot. Haastattelun huippumyyjiä yhdisti myös mahdollisuus vaikuttaa omiin tuloihinsa yrittäjyyden tai itsenäisen edustuksen kautta, mikä selvästi lisäsi motivaatiota huipputasoiseen myyntityöhön. Harjoitus: Yhdistä kuvailut (a-i) huippumyyjien ominaisuuksiin. a. Tunnistan ostosignaalin asiakkaassa ja pyrin aktiivisesti päättämään kaupan ajan ollessa sille otollinen. b. Kohtaan asiakkaat ennakkoluulottomasti ja asiallisesti. Pystyn keskustelemaan epämukavissakin tilanteissa säilyttäen ammatillisuuteni. c. Ymmärrän että asiakas voi saada sivutuotteiden avulla enemmän hyötyä päätuotteesta, ja osaan aktiivisesti tarjota niitä. d. Tunnen myymäni tuotteet hyvin ja pystyn selvittämään asioita, jos minulla ei ole vastauksia kaikkiin asiakkaan kysymyksiin. e. Suhtaudun positiivisesti työhöni ja yritän parhaani kehittäen itseäni f. En pelkää käyttää aikaa asiakkaaseen ja työhöni, mutta suoriudun kaikista tehtävistä ja osaan myös jättää aikaa rentoutumiselle ja harrastuksille. g. Osaan esitellä asiakkaalle tuotteita hänen tarpeidensa mukaisesti ja tuoda esille ominaisuuksista koituvat hyödyt. h. Tunnen markkinat ja niiden kehityksen ja pystyn hankkimaan lisää asiakkaita olemalla ajan tasalla. i. Osaan pukeutua ammattiini sopivasti. Olen helposti lähestyttävä kehonkieleni ja olemukseni johdosta. 10

4 1.2.6 Lisämyynti ja jälkimyynti Asiakastyytyväisyyden varmistusvaihetta kutsutaan jälkihoitovaiheeksi. Se sisältää varmistuksen siitä, että asiakas kokee saaneensa haluamansa ja voi siten olla tyytyväinen hankintaansa. Ammattitaitoinen myyjä ei hylkää asiakasta sen jälkeen, kun kaupat on tehty. Nykypäivänä myynti edellyttää myös jälkihoitoa. Joskus asiakkaalle täytyy kerrata vielä ostamisen jälkeenkin ostoperusteita, eli toisin sanoen tehdä jälkimyyntiä. Asiakas saattaa katua kallista ostosta, jolloin hyötyjen kertaaminen on paikallaan. Asiakas palaa kotiinsa entistä vakuuttuneempana ostoksensa järkevyydestä tai tarpeellisuudesta. Asiakas saattaa katua jo kassalla rahan kulutusta, joten kannattaa vaikka jättää jokin pieni myyntiargumentti tai loppusilaus myyntitapahtuman loppuvaiheeseen. Esimerkiksi asiakkaan ostettua kalliit nahkakengät, kenkiä pakatessa voi vielä mainita kyseisen merkin hyvästä laadusta tai erikoisesta väristä. Kenkien lankkaus tai ylimääräiset kantalaput ilahduttavat varmasti asiakasta yhtälailla, ja asiakas on iloinen hyvästä kaupasta. Jälkimyynti syventää asiakassuhdetta ja näin ollen asiakas palaa todennäköisemmin myyjän luo uudestaankin. Myyjä luonnollisesti haluaa yksittäisen kaupan sijasta pitkäaikaisen asiakassuhteen. Tyytyväinen asiakas toimii myös myyjän hyväksi antamalla hyviä suosituksia tuotteesta tai palvelusta. Varsinkin arvokkaiden tuotteiden kohdalla, jälkimyynnillä palautetaan asiakkaan mieleen onnistunut ja kokonaisvaltainen myyntitapahtuma, mikä taas lisää asiakasuskollisuutta. Myynnin jälkihoidolla siis varmistetaan, että myyjä ja hänen edustamansa tuotteet tai palvelut pysyvät asiakkaan muistissa. Tyytyväinen asiakas toimii myös myyjän hyväksi antamalla hyviä suosituksia tuot- teesta tai palvelusta. Asiakkaita menetetään väistämättä, mikä usein johtuu silkasta välinpitämättömyydestä, eli jälkihoito unohdetaan tai asiakkaan reklamointia ei käsitellä kunnolla tai jopa lainkaan. Jälkihoidon laiminlyönti on suorastaan noloa, ellei peräti sulaa hulluutta, sillä kyse on usein erittäin pienistä ja yksinkertaisista asioista, jotka eivät vaadi suurta vaivannäköä. Lisämyynti on tärkeä sekä tuloksen, että asiakastyytyväisyyden kannalta. Myyjän tulee kuitenkin hallita lisämyynnin salat. Asiakas ärsyyntyy jos hänelle tuputetaan tavaraa, joka ei liity mitenkään hänen ostamaansa tuotteeseen. Kun lisämyynnistä on hyötyä asiakkaalle, hän kokee saaneensa hyvää asiakaspalvelua. 1.3 Asiakas asiakkuus Asiakasuskollisuudella on suuri merkitys yrityksen kannattavuuteen. Yrityksen tulisi pyrkiä luomaan ja ylläpitämään pitkäaikaisia asiakassuhteita. Asiakaskeskeisyyttä korostamalla ja toteuttamalla saadaan aikaan kanta-asiakkuuksia. Yrityksillä on tavoitteena saada vakioasiakkaita, eli asiakkuuksia, liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Asiakasta ei voi pitää vakioasiakkaana jos hän asioi liikkeessä kerran tai kahdesti. Kun asiakas vierailee yrityksessä useammin kuin kolme kertaa, voidaan puhua asiakkuudesta. Erään tutkimuksen mukaan hälyttävän suuri osa (68 %) asiakkaista menetetään myyjän välinpitämättömyyden vuoksi. Tämä on kuitenkin helposti vältettävissä yksinkertaisella asiakkaan huomioimisella. Kiiretilanteessakin pitäisi pyrkiä osoittamaan asiakkaalle, että hänet on huomattu. Välinpitämättömyyttä voi olla myös muussakin vaiheessa kuin myyntitapahtuman alussa. Jos asiakas kokee, että hänen toiveisiinsa ei reagoida millään tavalla, hän tuskin tuntee saaneensa hyvää asiakaspalvelua. 16

5 2 MYYNNIN JOHTAMINEN Vaikka yrittäjä toimii yksin tai yrittäjäpartnerin kanssa, on hänen hyvä tunnistaa myynnin johtamisen perusperiaatteita osatakseen järjestelmällisesti ohjata liiketoimintaa haluttuun suuntaan. Yleensä myös jossain vaiheessa tulee aika, jolloin yritykseen palkataan ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. Tässä vaiheessa yrittäjän olisi hyvä tuntea omat toimintatavat, jotta myös uudesta työntekijästä saa koulutettua yrityksen edustajan. 22

6 2.1.5 Kommunikointi Kommunikoiminen vaatii tietojen vaihtoa, johon tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Kommunikointi ei siis tarkoita pelkkää tiedon antamista, vaan myös palautteen siitä, että tieto on mennyt perille. Kaikkien vaihdettavien tietojen pitää olla mahdollisimman selkeitä ja täydellisiä väärinkäsitysten välttämiseksi. Tiedoilla pitää olla merkitystä kuulijalle, sillä epäolennainen tieto heikentää motivaatiota ja oleellinenkin tieto jää todennäköisemmin merkityksettömäksi. Kommunikointi on tehokkainta käytettäessä useita menetelmiä, esimerkiksi puhetta, tekstiä, ja kaikista tärkeimpänä omaa esimerkkiä. Joka tapauksessa kommunikoinnissa tärkeintä on sen yhteneväisyys. Esimerkillä ja teoilla on aina eniten painoarvoa sillä ne ovat ihmiselle selkein viesti siitä miten pitää toimia. Surullisen usein vielä sattuu näitä tapauksia, joissa myyjä kuulee uutiset yrityksensä toimista ensi kertaa asiakkaalta. Ainoastaan sisäisestä markkinoinnista huolehtimalla pystytään tarjoamaan asiakkaille ainutlaatuisia palvelukokemuksia, jotka ovat menestykseen pyrkivän yrityksen elinehto Seuranta Seuranta ja analysointi ovat erittäin tärkeitä, koska ilman niitä tavoitteiden asettaminen, organisointi, motivointi, kehittäminen ja kommunikointi ovat olleet turhia. Elleivät myyntityötä tekevät tiedä miten hyvin onnistuvat ja mitä tekevät oikein, he eivät voi parantaa suoritustaan, eivätkä myöskään tietää, edistyvätkö tavoitetta kohti. Yrittäjän tulee huolehtia, että jokainen työntekijä pystyy parantamaan suoritustaan päästäkseen annettuun tavoitteeseen jonkin mittarin avulla. Seurantakeinoja päivittäinen myynti kateseuranta lisämyynti 25

7 CASE- HAASTATTELUT Tekemiemme haastatteluiden avulla pyrimme saamaan tietoa eri alan toimijoilta, jotka ovat juuri aloittaneet yritystoiminnan. Pyysimme heitä kertomaan haasteista, joita he kohtaavat yritysmaailmassa sekä kuvailemaan erilaisia asiakaspalvelutilanteita. Kaikki haastattelun yritykset ovat olleet Kuopionseudun uusyrityskeskuksen asiakkaina, ja käynnistäneet liiketoimintansa uusyrityskeskuksen ammattilaisten avustuksella. S.W.A.K, Kaisa Muona ja Laura Muona S.W.A.K. Fashion on elokuussa 2010 avattu vaateliike, joka tarjoaa myös kampaamo-, kauneudenhoito- ja stailauspalveluja. Toinen yrittäjistä, Kaisa Muona, on opiskellut liiketaloutta ja suorittanut tradenomitutkinnon. Laura Muona, Kaisan veljen vaimo, on koulutukseltaan parturi-kampaaja ja maskeeraajameikkaaja. Molemmat tytöt ovat työskennelleet palvelualalla ja hakeneet kokemusta myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kaisaa ja Lauraa yhdisti kiinnostus muotiin ja yrittäjyyteen. Tytöt suunnittelivat yrityksen perustamista kaksi vuotta siitä kun havaitsivat markkinaraon yritysidealleen Kuopiossa. Suurin osa tuotteista on harvinaisia ja siten hinnakkaampia tuotemerkkejä. Yrityksen markkinointi on suunnattu nuorille ja nuorekkaille aikuisille, jotka arvostavat laatua ja yksilöllisyyttä. Tytöt korostavat markkinoinnin tärkeyttä ja varsinkin sen kohdistamista tavoitellulle segmentille. Heillä on avoin asenne yrittäjyyteen myös mitä kilpailijoihin tulee. Kilpailijat eivät välttämättä ole uhka, vaan yhteistyöstä voivat molemmat osapuolet hyötyä. Pitkät päivät tuovat haastetta ajankäytön hallinnalle, mutta työn palkitsevuus korvaa vapaa-ajan vähäisyyden. Hienointa yrittäjänä toimimisessa on ollut mahdollisuus kehittää itseään ja luoda uutta, sekä yrittäjyyden vastuu ja vapaus, tytöt toteavat. Parasta yrittäjyydessä on onnistumisen hetket: asiakassuhteen kehittyminen asiakkaan ensimmäisestä vierailusta oikean tuotteen löytymiseen ja pysyvän asiakkuuden muodostumiseen. Silloin toteutuu S.W.A.K.in yksi tärkeimmistä arvoista, eli onnistunut asiakaspalvelu. Alkusysäyksen tuoreen yrittäjät saivat TE- keskuksen yrittäjyyskurssilta, ja suurena apuna heille on myös ollut tilitoimisto, joka on opastanut heitä useissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. 33

8 Mää oon Myyjä, mikäs sää oot? - myynnin ja markkinoinnin työkirja Oletko yrittäjä vailla työkaluja menestyksekkääseen markkinointiin, vai onko sinulla myynnin vasara vielä pakissa? Mää oon Myyjä, mikäs sää oot? on myynnin ja markkinoinnin työkirja, jonka avulla pääset helposti tutkailemaan aloittavan yrittäjän menestyksekkään yritystoiminnan avaimia. Kirjaan on sopivasti lisätty aktivoivia harjoituksia, jotta lukeminen ei käy puuduttavaksi. Myyntityö on yksi yrittäjän tärkeimmistä työkaluista. Jo hyvää asiakaspalvelua varten täytyy hallita myyntitapahtuman eri vaiheet. Hyvä ei kuitenkaan nykyisessä tiukassa kilpailutilanteessa riitä, vaan menestyvä yritys vaatii erinomaista myyntityötä. Tämä työkirja opettaa yrittäjälle menestyksekkään myyntityön perusteet ja huippumyyjien ominaisuuksia. Näin yrittäjä saa jo alussa ne tarvittavat pohjatiedot, joita hän tarvitsee voidakseen kasvaa menestyksekkääksi myyjäksi. Hyvään myyntiin ei päästä ilman markkinoinnin tehokeinoja, jotka on myös esitelty työkirjassa. Menestystarinoita ei lueta, niitä tehdään! ISBN: (nid.) ISBN: (PDF) ISSN-L: ISSN:-L Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja E2/1/

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot