TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito 1.1 Yleiskatsaus toimintaan Vuosi 2012 lyhyesti Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Seurakunnallinen toiminta Paikallisseurakuntien toimintakertomukset Tuomiokirkkoseurakunta AD Mikaelinseurakunnan toiminta Martinseurakunta vuonna Turun Katariinanseurakunnan toimintaa vuonna Arvio vuoden 2012 toiminnasta Maarian seurakunnassa Skriftskoleprojekt och gudstjänstförnyelse i Åbo svenska församling under år Turun ruotsalainen seurakunta, suomennos Henrikinseurakunta vuonna sumussa ja selkeämmäs Paattisten seurakunnan toimintakertomus Kaarinan seurakunta vuonna Piikkiön seurakunnan vuosi Tilastot Tilastot jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista Tilastot leireistä, piireistä ja paikallisseurakuntien henkilöstöstä Yhteinen seurakunnallinen toiminta Yhteinen diakoniatyö Diakoniatyön yleissuunnittelu Diakoninen tuki Yhteiskuntavastuu Yleispalvelut Toimintatilastot Yhteinen kasvatustyö Varhaiskasvatus Nuorisotyö Leirikeskukset Oppilaitostyö Yhteinen lähetystyö Yhteinen sielunhoitotyö Palveleva puhelin Perheasiain neuvottelukeskus Retriittityö ja hengellinen ohjaus Sairaalasielunhoito Työnohjaus Hautaustoimi Tiedotustoiminta 22

3 SISÄLLYSLUETTELO 1.2 Yleiskatsaus talouteen Maailma, Suomi ja Turku Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kiinteistötoimi Rakennuttaminen Peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt Vuosikorjaustyöt Vuokraustoimi Hallinto Organisaatiokaavio Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat Seurakuntien johtavat viranhaltijat Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuutettujen tekemät aloitteet Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja toimikunnat Diakoniatyön johtokunta Kasvatusasiain johtokunta Sielunhoitotyön johtokunta Kiinteistölautakunta Kuvataidetoimikunta Musiikkitoimikunta Tiedotustoimikunta IT-alueen johtokunta Seurakuntaneuvostot Tuomiokirkkoseurakunta Mikaelinseurakunta Martinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Åbo svenska församling Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta Piikkiön seurakunta Tilintarkastus ja sisäinen valvonta Kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat Henkilöstö Henkilöstön määrä, keski-ikä ja sukupuolijakauma Virat ja tehtävät tehtäväalueittain Henkilökuntaa koskevat olennaiset päätökset Henkilöstökulut kolmelta viime vuodelta Väkiluku Väkilukutietoa Väestömuutokset vuonna Kirkkoon kuuluvat Turussa ja Kaarinassa vuosina Väestömäärä seurakunnittain vuosina Talousarvon toteutumisvertailut 37

4 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteiden arviointi Talousarviossa hyväksyttyjen taloudellisten tavoitteiden arviointi Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden arvioinnit osastoittain Seurakuntayhtymäkokonaisuus Pietarin Pyhän Marian seurakunnan 41 ystävyysseurakuntatoimikunta Hallintoviraston talous- ja henkilöstöhallinto Keskusrekisteri Yhteistyötoimikunta Rovastikunnallinen toiminta IT-aluekeskus Tuomiokirkkoseurakunta Mikaelinseurakunta Martinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Åbo svenska församling Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta Piikkiön seurakunta Kirkkoherrainkokous Tiedotustoiminta Koulutustoimikunta Sairaalasielunhoito Perheasiain neuvottelukeskus Palveleva puhelin Työnohjaus Retriittityö ja hengellinen ohjaus Kasvatusasiain keskus Diakoniakeskus Yhteinen lähetystyö Musiikkitoimikunta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Käyttötalousosan toteutumisvertailu luvuittain Pl 1 Yleishallinto Pl 2 Seurakunnallinen toiminta Pl 3 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Pl 4 Hautaustoimi Pl 5 Kiinteistötoimi Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitustoimen toteutumisvertailu Verotulojen erittely Verohallituksen ilmoitus tilitetyistä kirkollisveroista ja yhteisövero-osuuksista 90

5 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelman toteutumisvertailu (1000 euron tarkk) Toteutumat toimintayksiköittäin (kustannusten kohdentaminen) Investointien toteutumisvertailu Investointien toteutumat kohteittain Investointien toteutumat tileittäin Investointimäärärahojen ylitykset Investointimenojen ylitykset Investointitulojen ylitykset Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 euron tarkk) Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma (1000 euron tarkk) Tuloslaskelman tunnusluvut Rahoituslaskelma (1000 euron tarkk) Rahoituslaskelman tunnusluvut Tase (1000 euron tarkk) Taseen tunnusluvut Konsernitase (1000 euron tarkk) Selvitys, miten konserniohjaus on järjestetty Konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan kehittymistä koskevat oleelliset seikat Konsernitaseen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Varaus- ja rahastosiirrot Talouden tasapainottamistoimenpiteet Rahoitusvajeen kattaminen Tuloksen käsitteleminen Hautainhoitorahasto Toteutumavertailu Yleiskatsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Edellisten vuosien virheellisten kustannusten jakojen oikai Piikkiön hautainhoitorahaston oma talousyksikkö huonossa taloudellisessa tilanteessa Hautainhoitovastuu Sijoitustoiminnan kehitys Tilikauden ylijäämä Piikkiön hautainhoitorahasto Toteutumavertailu Yleiskatsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Edellisten vuosien virheellisten kustannusten jakojen oikai Varat ovat lopussa Hautainhoitovastuu 123

6 SISÄLLYSLUETTELO 3.5 Tilikauden alijäämä Muut rahastot Testamentti- ja lahjoitusrahasto Kolehtirahasto Vapaiden varojen rahasto Yhteisvastuukeräys 126 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase 131 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Yleistä Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Menojen ja tulojen kirjausperiaate Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus Korkojaksotukset Verotulojen jaksotus Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin Tietojen vertailtavuus Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset Kelan korvaus Bryggman-säätiön perustamispääoma Olennaiset yksittäiseen tase-erään liittyvät erät Vieraan valuutan kurssi Taseen laadintaperusteet tai varovaisuuden periaatteet Keskuskirjanpidon tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut Vakuutukset Vakuutusyhtiö Vakuutukset Satunnaiset tuotot ja kulut Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Vahvistettu poistosuunnitelma 136

7 SISÄLLYSLUETTELO 2.5 Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntituotot Pakollisten varausten muutokset Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen Keskuskirjanpidon taseen liitetiedot Vastaavaa Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset tase-erittäin Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät erittäin Vaihto-omaisuus ja saatavat Vaihto-omaisuuteen sisältyvät olennaiset erät Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Aktivoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen poikkeukselliset poistoajat Vastattavaa Oma pääoma Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Pakolliset varaukset Vieras pääoma Siirtovelat Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille vuotta tai sitä pitempiaikaisemmat lainat Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta Yhteisyhteisöt sekä yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevat yritykset tai yhteisöt tai muut omistusyhteysyhteisöt Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Laskennallinen KiEL-eläkevastuuvajaus 141

8 SISÄLLYSLUETTELO 5.2 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joista seurakuntayhtymä on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin vieraan pääoman erältä ja vakuuksien yhteenlaskettu arvo Seurakuntayhtymän antamat vakuudet ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien epäitsenäisten rahastojen puolesta Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma Vastaostosopimuksia, lunastusvelvoitteita, maankäyttösopimuksia yms. pitkäaikaisia sitoumuksia koskevat sopimukset Taseeseen merkitsemättä olevat taloudelliset vastuut Avoimet hallinto- ja riita-asiat Taseyksikköinä käytettyjen rahastojen tilinpäätöslaskelmat Hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston tuloslaskelman liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Määräaikaisten hoitojen jaksotukset Hautainhoitorahaston taseen liitetiedot Vaihto-omaisuuteen sisältyvät olennaiset erät Tase-erittäin rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Oman pääoman ikuisten hoitojen rahaston käsittely Oman pääoman erät vuotta tai sitä pitempiaikaisemmat lainat Piikkiön hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Piikkiön hautainhoitorahaston tuloslaskelman liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Määräaikaisten hoitojen jaksotukset Piikkiön hautainhoitorahaston taseen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana 149

9 SISÄLLYSLUETTELO 6.3 Testamenttirahasto Tuloslaskelma Tase Testamenttirahaston tuloslaskelman liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Testamenttirahaston taseen liitetiedot Vaihto-omaisuuteen sisältyvät olennaiset erät Tase-erittäin rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus Vapaiden varojen rahasto Tuloslaskelma Tase Vapaiden varojen rahaston tuloslaskelman liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Kolehtirahasto Tuloslaskelma Tase Yhteisvastuukeräys Tuloslaskelma Tase Konsernia koskevat liitetiedot Konsernitaseeseen yhdistellyt yritykset Sisäisen omistuksen, keskinäisten liiketapahtumien ja vähemmistöosuuden eliminointi Konsernitilinpäätöksessä noudatetut arvostusperiaatteet Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Tase-erittäin rahoitusarvopepareihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erät Vieraan pääoman erät Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua Velat ja niiden vakuudeksi annettu omaisuus Pysyvien vastaavien poistot Pysyvien vastaavien muutokset 166 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitukset 167 Tilinpäätösmerkintä 167

10 LUETTELOT JA SELVITYKSET SISÄLLYSLUETTELO Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys niiden säilytystavois 168 Tositelajit 168 Tilintarkastuskertomus 175 SVENSK RESUME 176

11 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito 1.1 Yleiskatsaus toimintaan Yleiskatsaus talouteen Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarvon toteutumisvertailut Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Hautainhoitorahasto Toteutumavertailu Yleiskatsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Hautainhoitovastuu Sijoitustoiminnan kehitys Tilikauden ylijäämä Piikkiön hautainhoitorahasto Toteutumavertailu Yleiskatsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Edellisten vuosien virheellisten kustannusten jakojen oikai Varat ovat lopussa Hautainhoitovastuu Tilikauden alijäämä Muut rahastot Testamentti- ja lahjoitusrahasto Kolehtirahasto Vapaiden varojen rahasto Yhteisvastuukeräys 126

12 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito 1.1 Yleiskatsaus toimintaan Vuosi 2012 lyhyesti Toimintaympäristö, jossa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vuonna 2012 toimi, oli edelleenkin muutoksen tilassa. Eurooppalaisen talouden epävakaisuus ei osoittanut helpottamisen merkkejä ennen kuin vasta myöhään syksyllä. Erityisesti Turun seudun ihmisille tärkeän Salon matkapuhelintehtaan alasajo aiheutti levottomuutta, samoin kuin pelko STX:n Turun telakan tilauskannan tulevaisuudesta. Yksityishenkilöiden toiveikkuutta laski ostovoiman odotettua heikompi kehitys ja yleinen epävarmuus talouden tilasta. Kuvaavaa on, että eri seurakuntien toimintaohjelmiinsa ottamalle ruokakassitoiminnalle on olemassa selkeä tarve. Yhteiskunnallinen epävarmuus ei ole kuitenkaan onneksi kiristänyt esimerkiksi ulkomaalaisiin kohdistuvaa aktivismia tai häirintää. Turun alueella onkin syytä korostaa pitkiä perinteitämme eri oloista tulevien ihmisten ja kulttuurivaikutteiden positiivisten piirteiden mahdollistajana. Yksilöllisyyttä korostava asenneilmasto ei suosi vanhoja instituutioita. Kun kilpailuttamishenki ja sen taustalla oleva ajatus kaiken mittaamisesta edistyy, joutuvat kirkko, puolueet ja perinteinen yhdistyskenttä ammattiliittoineen kilpailuasemaan. Vain osa ihmisistä pystyy suojautumaan odottamattomia riskejä vastaa tukiverkostojensa varassa. Vaikka kirkkoa instituutiona uhkaa yksilöllistymiskehityksen lisäksi myös yleinen maallistumiskehitys, on se pystynyt säilyttämään asemansa jopa paremmin kuin muut perinteiset instituutiot. Vuoden aikana esille nousseet kirkolle negatiiviset keskustelunavaukset eivät ole enää johtaneet massiivisiin eroaaltoihin, kuten kävi vuosina Edellä kuvattuun kehitykseen liittyen kirkko on edelleen menettänyt jäseniään, mutta toimintavuosi merkitsi meille selkeää käännettä pitkään jatkuneessa trendissä. Jäsenmäärän väheneminen näkyy kuitenkin taloudellisessa tuloksessamme, kun viime vuosien kehitys alkaa kumuloitua verotuloihimme. Tämä sekä lähinnä työttömyyden kasvusta ja palkkatulojen laimeasta yleiskehityksestä johtuva kirkollisverotulojen aleneminen vaikutti olennaisesti viime vuoden tuloksemme. Verotulojen kertymä jäi 1,7 miljoonaa euroa alle talousarviossa ennakoidun, mikä on prosentuaalisesti noin seitsemän prosenttia. Seurakuntayhtymä on jatkuvassa yhteistyössä erityisesti kristillisten lähetys- ja muiden järjestöjen kanssa. Näkyvin yhteistyöhanke vuonna 2012 oli Turussa vuonna 1812 perustetun Suomen Pipliaseuran 200- vuotisjuhla. Juhlaan liittyi raamattuaiheinen yleisökampanja, joka pyrki tuomaan esille Raamatun merkitystä suomalaisen kulttuurin tärkeimpänä peruskivenä. Muutenkin vuoteen sisältyi historiallisten juurien tarkastelua, kun Suomen valtiollisen aseman merkkivuoden 1812 juhliin sisältyi merkittävä kirkollinen panos Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Verotuloja kertyi 7% alle budjetoidun, mutta menojen kasvu pystyttiin hallitsemaan. Tilikauden alijäämä nousi 4,6 miljoonaan euroon Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherraksi valittiin teologian tohtori Björn Öhman Suomen Pipliaseuran 200-vuotisjuhlat pidettiin Turussa Seurakunnista erosi vuoden aikana 1896 ja liittyi 603 jäsentä (vuotta aikaisemmin 2016 ja 661) 1

13 1.1.3 Seurakunnallinen toiminta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kirkollinen työ keskittyy paikallisseurakuntiin. Niissä hoidetaan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, nuorisotyö, diakoniatyö ja sielunhoitotyö. Seurakunnissa laaditut toimintakertomukset esitetään kohdassa Seurakuntien toiminnan laajuus käy parhaiten ilmi tilastoista ja Yhteisten työmuotojen kirkolliset toimitukset ovat kirjautuneet seurakuntien toimituksiin Tuomiokirkkoseurakunta AD 2012 Turun tuomiokirkkoseurakunnassa toteutettiin vuoden 2012 aikana strategiaprosessi, jonka tuloksena seurakuntaneuvosto hyväksyi joulukuussa asiakirjan Turun tuomiokirkkoseurakunnan strategia vuosille Se sai otsikon Turun tuomiokirkkoseurakunta vierellä kulkija. Strategiaprosessi käynnistyi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisellä laivaseminaarilla helmikuussa, työtä jatkoi strategiatyön ohjausryhmä, jossa olivat mukana tuomiorovasti, kappalainen, kanttori ja nuorisotyönohjaaja sekä neljä seurakuntaneuvoston edustajaa. Kaikkien yhteinen suunnittelupäivä pidettiin lokakuussa Kunstenniemessä ja ehdotus strategiaksi valmistui marraskuussa. Hyväksytty strategia luo hyvän pohjan seurakunnan työn suunnittelulle lähivuosina. Seurakunnan henkilöstössä tapahtui vuonna 2012 suurta vaihtuvuutta. Nuorisotyön työalavastaava Mirka Simonen jäi pitkälle virkavapaalle helmikuussa ja hänen tilalleen valittiin nuorisotyönohjaajaksi Päivi Sillanpää. Nuorisotyönohjaaja Tommi Santala oli kahteen otteeseen virkavapaalla elo-syyskuussa ja marrasjoulukuussa. Kappalainen Pete Hokkanen palasi väitöskirjatyön parista virkaansa elokuussa. Kappalainen Sari Lehti jäi vuorotteluvapaalle samaan aikaan ja hänen tilallaan jatkoi jo alkuvuoden Pete Hokkasen sijaisena toiminut pastori Harri Ruskeepää vuoden loppuun. Kappalainen Jani Kairavuo jäi virkavapaalle syyskuun alusta ja hänen virkaansa hoiti viransijaisena seurakuntapastori (I) Miika Ahola. Aholan virkaa hoiti marras- joulukuun ajan rovasti Anneli Rantalaiho. Seurakuntapastori Katri Helin palasi pitkältä virkavapaalta huhtikuussa. Hänen sijaisenaan toiminut pastori Antti Pajunen jatkoi seurakunnan palveluksessa vielä toukoelokuun, jolloin hän toimi Miika Aholan viransijaisena. Diakoni Raija Eeva oli kevään ajan virkavapaalla ja hänen sijaisenaan toimi diakonissa Anni Honkinen. Lähetyssihteeri Tamara Partanen palasi opintojen parista työhön toukokuussa ja hänen tehtäviään hoiti keväällä teologian ylioppilas Merelle Johansson maalishuhtikuussa ja tammi-helmikuussa teologian maisteri Hanna Niemi, joka toimi myös Turussa järjestetyn valtakunnallisen Raamattuvuoden päätapahtuman projektisihteerinä tammi-kesäkuun ajan. Työyhteisön kevätretki suuntautui toukokuussa Viroon ja erityisesti Tallinnan tuomiokirkkoseurakuntaan. Vierailun seurauksena ystävyysseurakuntatyö meni eteenpäin ja tallinnalaisia osallistui mm. syksyn diakonialeirille Sinapissa. Suuresta työntekijöiden vaihtuvuudesta huolimatta vuoden 2012 tavoitteisiin päästiin hyvin. Jumalanpalveluselämän suunnittelu jäntevöityi. Suunnittelukausittain pidettiin yhteinen pappien ja kanttorien palaveri. Jumalanpalvelusjärjestykset tarkistettiin läpi ja niihin tehtiin täsmennyksiä. Uusien käsiohjelmien tekeminen jäi kuitenkin seuraavaan vuoteen graafikon työkiireiden vuoksi. Vapaaehtoistyö oli mittavaa erityisesti diakoniatyössä ja lähetystyössä. Projektisuunnitelma nuorten aikuisten tavoittamiseksi valmistui ja yhteistyökumppaneiksi ovat tässä vaiheessa lähdössä Turun NMKY, Kasvatusasiain Keskus ja Turun ylioppilaiden kristillinen yhdistys. Bergeniin solmittiin ystävyysseurakuntasuhteet syksyllä. Tuomiokirkkoseurakunnan edustajat vierailivat Bergenissä kesäkuun alussa ja Bergenin Söreiden seurakunnan työntekijät vierailivat Turussa elokuussa. Erityinen ilonaihe oli se, että Turun tuomiokirkon nuorisokuoro ylsi korkealle Venetsian kuorolaulukilpailussa. Seurakuntaneuvosto haluaa lämpimästi kiittää jokaista seurakunnan rakentamisessa mukana ollutta työntekijää ja vapaaehtoista Mikaelinseurakunnan toiminta 2012 Toimintavuosi 2012 oli seurakunnallemme hyvin haasteellinen. Talouden tasapainottaminen oli kertomusvuoden kantava teema. Samalla haastavuutta lisäsi se, että toiminnan volyymista ja laadusta ei haluttu tinkiä. Seurakuntamme jatkoi entisellä teemallaan jalkautumalla ihmisten pariin niin kaduille, toreille, kiekko- 2

14 areenoille, teattereihin kuin yökerhoihinkin. Erilaiset kutsutilaisuudet eri ikäluokille toivat toimintamme piiriin sellaisia seurakuntalaisia, jotka muuten loistavat poissaolollaan seurakunnan toiminnoista. Erityisen tärkeäksi teemaksi kertomusvuonna nousi vähävaraisten auttaminen. Säännöllinen ruokailu -ja ruokakassitoiminta toi seurakuntakodille viikoittain noin henkeä. Seurakuntamme oli kertomusvuonna ensimmäistä kertaa myös vastuunkantajana vähävaraisten jouluruokailussa Puolalan koululla, jonne saapui toista tuhatta ruokailijaa. Pansio-Perno-alue otettiin yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi. Paakarlan seurakuntakodilla pidettävät Toivon torstai -tilaisuudet toivatkin alueen väkeä mukavasti seurakuntakodille. STX-telakalla järjestettiin myös kertomusvuonna jouluglögitilaisuus yhdessä diakoniakeskuksen kanssa. Joulunajan tilaisuudet toivat jälleen kirkkoon ja kirkonmäelle väkiryntäyksen. Seurakuntamme kokosi TYKS:n lastenklinikan ja keskolan hyväksi euroa kahden eri hyväntekeväisyyskonsertin myötä. Eläinten joulurauhanjulistuksessa oli myös ennätysyleisö muusikko Michael Monroen siivittämänä. Turun seudun Mobilistien kanssa järjestetty kuutamokeikka puolestaan toi kirkonmäen täyteen wanhoja autoja ja niistä kiinnostuneita. Juhlakonsertin myötä juhlistettiin Mikaelinkirkon urkujen 10-vuotistaivalta. Turvapaikkatyö oli kertomusvuonna aikaisempaa vilkkaampaa. Nyt saimme kuitenkin hyviä uutisia kahden jo pitkään seurakuntamme autettavana olleen perheen positiivisten oleskelulupapäätösten myötä. Lisäksi valtakunnallinen media oli kiinnostunut seurakunnastamme FST:n dokumentin Utmanaren julkaisemisella Martinseurakunta vuonna 2012 Martinseurakunnan vuotta 2012 leimasi keskittyminen seurakunnallisen perustyön kehittämiseen. Erityisinä kehittämiskohteina olivat kuluneen vuoden aikana rippikoulutyö, eläkeikäisten toiminta ja vapaaehtoistyö. Rippikoulutyön osalta saatiin loppusuoralle rippikoulun paikallissuunnitelma, jolla raamitetaan seurakunnan raamitetaan seurakunnan rippikoulutyön paikalliset tavoitteet ja yhteisesti sovitut käytännöt. Prosessi on vaatinut aikaa ja työtä, niin kuin yhteisten linjojen, toimintatapojen ja yhteistyön käytäntöjen etsiminen työyhteisössä aina vaatii. Prosessin tavoitteena on ollut luoda edellytykset mahdollisimman tasalaatuisesti toteutetuille rippikouluille. Eläkeikäisten toiminnan osalta on mietitty vastuunjakoa yleisen seurakuntatyön ja diakoniatyön välillä. Tämä prosessi jatkuu vielä. Työskentelyn tavoitteena on ollut ja on jatkossakin löytää myös uudenlaisia toimintamuotoja eläkeiän saavuttaneille ja kysyä myös sitä, millaisia voimavaroja sen ikäisillä seurakuntalaisilla olisi itsellään antaa seurakunnan toiminnan kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnan tilalla on alettu enemmän puhua maallikoiden tekemästä työstä työntekijöiden rinnalla. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan semantiikasta vaan ajatus liittyy seurakunnan perusolemukseen. Seurakunta on jäsentensä muodostama kokonaisuus. Vapaaehtoisten toiminta ei siksi ole erillinen työmuoto, vaan enemmänkin tapa nähdä seurakunnan jäsenet seurakunnan toiminnan keskiössä. Uusia pelinavauksia tähän suuntaan on alettu Martinseurakunnassa miettiä mm. jumalanpalveluselämässä: miten maallikot voisivat nykyistä enemmän olla tasavertaisia työtovereita ja toteuttaa yhteistä työtä työntekijöiden rinnalla? Tässä asiassa olemme vielä alkutaipaleella, mutta suunta on kuitenkin valittu. Martinseurakunnalla on toistaiseksi ollut hyvät taloudelliset edellytykset tehdä työtä. Kuitenkin jo vuoden 2012 loppupuolisko osoitti, että myös meillä on edessämme nykyistä tiukemmat ajat. Se on laittanut myös meidät aloittamaan sen pohtimisen, mihin seurakunnan työssä tulevaisuudessa tulisi keskittyä: mitä vanhaa säilyttää, mitä karsia, mitä uutta synnyttää? Turun Katariinanseurakunnan toimintaa vuonna 2012 Turun Katariinanseurakunnassa toiminta-ajatuksena vuonna 2012 oli tuoda Raamatun pelastussanomaa seurakunnan jäsenten elämään heidän eri ikäkausinaan.. Tätä tavoitetta kaikissa työmuodoissa on pyritty toteut- 3

15 tamaan palvelevan rakkauden hengessä niin, että kaikki seurakunnan rajojen sisällä asuvat ihmiset vauvasta vaariin olisivat voineen kokea kristillisen uskon merkittäväksi ja elämäänsä kantavaksi. Jo olemassa olevan monipuolisen jumalanpalveluselämän kehittäminen seurakunnan toiminnan sydämenä oli seurakunnan ensimmäiselle sijalle asetettu tavoite Katariinanseurakunnassa. Pyhän Katariinan kirkon pääjumalanpalvelus, Varissuon kirkon päiväjumalanpalvelus, Kylämessu, Yhteyden messu, Maailmojen messu ja Hannunniitun seurakuntatalossa n. kerran kuussa järjestettävä jumalanpalvelus muodostivat jo sellaisen kokonaisuuden, että päädyttiin pohtimaan, onko niin monta erilaista jumalanpalvelusta seurakuntaa yhdistävä vai jakava asia. Jumalanpalveluselämän kehittäminen mm. perhekirkkojen osalta jatkuu edelleen. Toisena tavoitteena oli kutsuminen ja osallistaminen seurakunnan yhteyteen toteuttamalla mm. kulttuurirajat ylittävän työn pilottihanke Suomen Lähetysseuran kanssa. Hankkeesta vastaavan kappalaisen tultua valituksi kirkkoherran virkaan toiseen seurakuntaan, hanke ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Missä muodossa ja millä resursseilla monikultturisuustyötä seurakunnassamme tehdään, on edelleen pohdinnan alla. Kolmantena tavoitteena oli rippikoulu- ja muun kasteopetuksen kehittäminen; rohkaiseminen yksityisen ja yhteisöllisen rukouselämän ja hengellisen elämän kasvuun. Rippikouluopetusta on pyritty kehittämään opetustyössä olevien yhteisellä suunnittelulla, arvioinnilla, yhteisillä linjauksilla ja koulutuksella. Katekumenaatti työmuotona otettiin käyttöön. Seurakuntaneuvosto antoi hyväksynnän Media Missioonosallistumiseen. Hengellisen elämän kasvua on jokainen työmuoto ja työntekijä pyrkinyt tukemaan omassa työssään Arvio vuoden 2012 toiminnasta Maarian seurakunnassa Kulunut vuosi oli Maarian seurakunnassa hyvä. Yli-Maarian seurakuntatalon valmistuminen antoi kauan odotetun yhteisen tilan alueen asukkaille. Keväällä toimintaa käynnisteltiin ja syksyllä toiminta oli täysipainoista. Seurakuntatalon ympärille on syntynyt mukavaa, uutta vapaaehtoistyötä. Seurakuntalaiset perustivat talolle muun muassa uuden lauluyhtyeen. Pallivahan seurakuntakeskuksen remontti aloitettiin tammikuussa ja se valmistui sisätilojen osalta toukokuussa. Remontin ajan seurakuntakeskus oli kiinni ja toimintaa siirrettiin väliaikaisesti muualle. Jumalanpalvelukset pidettiin eri seurakuntataloilla. Tämä palveli Maarian aluetyön strategiaa ja jumalanpalvelukset olivat pidettyjä. Ne palvelivat erityisesti ikäihmisiä hyvin ja jumalanpalveluksia seurakuntataloilla on jatkettu remontin valmistumisen jälkeenkin. Seurakuntayhtymässä toteutettiin työyhteisön hyvinvointikysely. Maarian työntekijöiden keskuudesta yhtenä kehittämiskohteena nousi yhteishengen kasvattaminen, koska työntekijöiden vaihtuvuus on ollut viime vuosina suurta. Toimenpiteenä hengen kohottamiseksi toteutettiin lokakuussa työyhteisömatka Kööpenhaminaan. Matkalla tutustuttiin kollegoihin ja matka oli erinomainen yhteishengen nostattaja. Matkaan osallistuivat myös vahtimestarit. Ystävyysseurakuntatyö oli kuluneena vuonna monella tapaa läsnä seurakunnan toiminnassa. Yhteyksiä Pyhän Marian seurakuntaan Pietarissa pidettiin yllä molemminpuolisin vierailuin ja jumalanpalveluksin. Seurakuntaneuvosto ja seurakuntalaiset tekivät elokuussa seurakuntamatkan Saarenmaalle Kuressaaren Pyhän Laurentiuksen seurakuntaan. Uusi ystävyysseurakuntasuhde solmittiin Bergenin kolmen seurakunnan kanssa (Tuomiokirkkoseurakunnan, Söreide ja Åsane) yhdessä Turun tuomiokirkkoseurakunnan ja Turun Mikaelinseurakunnan kanssa. Kirkkomusiikissa Johannespassio ja monet muut konsertit välittivät kokemuksen kolmiyhteisestä Jumalasta. Maarian kamarikuoro vietti viisivuotisjuhlavuottaan. Nuorisotyön tiimi teki hyvää työtä kolmensadan rippikoululaisen ja lähes sadan isosen kanssa. Kerhotoiminta ja kouluyhteistyö jatkoivat tutulla, hyvällä kaavalla. Partiolaisia on Maarian lippukunnissa 352. Lapsi- ja perhetyötä tehtiin kaikissa alueen päiväkodeissa. Lisäksi tuettiin odottavia vanhempia yhdessä neuvoloiden kanssa, järjestettiin kohtaamispaikkoja perheille ja perhepäivähoitajille. Uusina toimintamuotoina aloittivat muun muassa Yli-Maarian perhekerhot, Legokerho Pallivahassa ja perhekahvila Halisissa. 4

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä.

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2015 www.turunseurakunnat.fi Veden varaan Pienen juhla on suuri hetki Sivut8 11 Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Sivu 20 Tarinatehdas ammentaa diakonian

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio.

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Seurakuntatervehdys 2/2008

Seurakuntatervehdys 2/2008 Seurakuntatervehdys Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 41.vuosikerta 2/2008 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0 Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Rakkauden avulla kannamme toisiamme

Rakkauden avulla kannamme toisiamme Tamperelainen seurakuntalehti Huhtikuu 2015 Hannu Jukola siltalehti.fi Pääsiäisnumero ja Tuomasmessun juhlaliite Tämän pellavapuvun koristeet ovat käsin virkattua pitsiä Kaste kantaa -näyttelyt: sivu 16

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015 Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/14 1 Kirkkomme vaikuttajat Genevessä Ionan yhteisö innostaa Toimintakalenteri 2015 i r j a n i k k u n a s t a Erilainen on erilaista! Muistan pikkutyttönä hämmennykseni,

Lisätiedot

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään Nokian seurakunta / Pertti Jarla Tamperelainen seurakuntalehti Joulukuu 2014 Virittäydy jouluun Tampereen seurakuntien tapahtumien parissa. Lisätietoja liitteessä. siltalehti.fi Sivut 8 10 Lauri Tähkä

Lisätiedot

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää!

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää! Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk Hyvää äitienpäivää! 2 7.5.2014 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Euroopan uusi kuohunta Viime kuukaudet olemme saaneet seurata koko maanosaamme

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Hiippakuntauutiset helsinki 3/08 1 Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Lapsi- ja perhetyön monet kasvot P IISPAN PIISI Ajatella AGRICOLAN JUHLAVUONNA kirkkohallitus

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET 2 Suomen Merimieskirkko SISÄLLYSLUETTELO LAIVAKURAATTORITYÖ...4 HAMINA-KOTKAN MERIMIESKIRKKO JA NAVICAR...6 VUOSAARI JA HERNESAARI...8

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

1/2012 Rovaniemen seurakuntalehti 1.2.2012 Rukous ja seurakuntayhteys kantavat sukupolvesta toiseen. Yhteisvastuu 2012 Sivu 3 4 5 6 7

1/2012 Rovaniemen seurakuntalehti 1.2.2012 Rukous ja seurakuntayhteys kantavat sukupolvesta toiseen. Yhteisvastuu 2012 Sivu 3 4 5 6 7 01.02. klo 17 YV-keräyksen koulutustilaisuus lista- ja lipaskerääjille, srk-kodin yläsalissa 11.02. klo 10-15 Hupsis-hintalauantai lähetyksen kirppari Toivon torilla 14.02. klo 10.30 Ystävänpäivän kaikenkansan

Lisätiedot