GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006

2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Tutkimuksen merkitys ja tutkimusongelma Golftoiminta Suomessa GOLFTOIMINNAN VIRRAT JA VARANNOT Tutkimuksen kansantaloudellinen perusta Golfmaailman taloudelliset toimijat Golftoiminnan kansantaloudelliset vaikutukset Golfyhteisöjen tulovirrat Golfyhteisöjen menovirrat Käyttökulut Muut kulut Golfyhteisöjen varannot Golfyhteisöjen omaisuuserät Golfyhteisöjen rahoitus Golfyhteisöjen työllistävä vaikutus Golfharrastajien kulutusmenot Golftoiminnan taloudelliset ulottuvuudet Suomessa TUTKIMUSMETODOLOGIA Työn tutkimuksellinen perusta Tutkimusaineisto FGMA-tilinpäätösaineisto Tutkimus golfyhteisöjen taloudesta ja vaikutuksesta kansantalouteen Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus Tutkimusmenetelmät Keskiluvut Laajennuskerroin Tutkimuksen laadun arviointi TUTKIMUSTULOKSET Golfyhteisöjen tulovirrat Tulovirtojen erittely Yhteenveto golfyhteisöjen tulovirroista Golfyhteisöjen menovirrat...61

3 Menovirtojen erittely Yhteenveto golfyhteisöjen menovirroista Golfyhteisöjen varannot Golfyhteisöjen omaisuuserät Golfyhteisöjen rahoitus Investoinnit Yhteenveto golfyhteisöjen varannoista Golfyhteisöjen työllistävä vaikutus Golfharrastajien kulutusmenot Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Golftoiminnan taloudelliset ulottuvuudet euroina Kansantalouden kerroinvaikutus JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimus ja sen tulokset Diskussio LÄHDELUETTELO LIITTEET 1-3 Liite 1: FGMA-tilinpäätösaineisto tunnuslukuina Liite 2: Golfyhteisöjen tulovirrat Liite 3: Golfyhteisöjen menovirrat KUVIOLUETTELO Kuvio 1: Jäsenmäärien kehitys Suomen golfseuroissa...5 Kuvio 2: Suomen Golfliiton alaisten jäsenkenttien lukumäärä...6 Kuvio 3: Golfyhteisöjen yhtiömuodot vuoden 2005 alussa (kpl)...7 Kuvio 4: Yksinkertainen kansantalouden kiertokulkukaavio...14 Kuvio 5: Esimerkki kerrannaisvaikutuksesta golftoiminnassa...16 Kuvio 6: Golftoiminnan kansantaloudelliset ulottuvuudet...35 Kuvio 7: Keskiarvon ja mediaanin keskeinen ero...45 Kuvio 8: Tulovirtojen jakaantuminen vuonna Kuvio 9: Golfyhteisöjen tulovirrat Floridassa vuonna Kuvio 10: Menovirtojen jakaantuminen vuonna Kuvio 11: Palkkakustannusten jakaantuminen golfyhteisöjen tuloksissa vuonna

4 4 Kuvio 12: Kentänhoidon kustannusten jakaantuminen Suomen golfkentillä vuonna Kuvio 13: Golfyhteisöjen menovirrat Floridassa vuonna Kuvio 14: Keskimääräiset tulot, menot ja tilikauden tulos eri alueiden golfyhteisöissä...74 Kuvio 15: Kustannusten jakaantuminen golfkentän perustamisvaiheessa keskimäärin...77 Kuvio 16: Taseen loppusumman keskimääräinen jakaantuminen rahoituksen osalta...78 Kuvio 17: Talkootyön jakautuminen golfyhteisöjen toimikunnissa...85 Kuvio 18: Golfharrastajien kulutusmenot vuonna Kuvio 19: Harrastajien kulutusmenojen jakaantuminen...90 Kuvio 20: Golftoiminnan ulottuvuudet, virrat ja varannot Suomessa vuonna Kuvio 21: Yhteenveto golftoiminnan virtojen ja varantojen rahallisista arvoista...95 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1: Golfvälinevalmistajat ja Suomen maahantuojat...32 Taulukko 2: Yhteenveto golfyhteisöjen tulovirroista vuonna Taulukko 3: Golfyhteisöjen menovirrat vuonna Taulukko 4: Investointien ja poistojen vaikutus golfyhteisöjen taseisiin vuonna Taulukko 5: Golfyhteisöjen keskimääräinen taserakenne...82 Taulukko 6: Vastikkeeton työ Suomen golfyhteisöissä vuonna

5 1 1. JOHDANTO Golf on Suomessa suosittu ja voimakkaasti kasvava laji huolimatta siitä, että sääolot ovat meillä poikkeuksellisen haastavat perinteisiin golfmaihin verrattuna. Kausi kestää Suomessa noin puoli vuotta, jonka aikana suomalaiset harrastajat pelaavat suhteessa yhtä paljon kierroksia kuin ulkomaiset kollegansa koko vuonna. Harrastaja-, kenttä- ja seuramäärien jatkuvasti kasvaessa on golftoiminnasta muodostunut myös merkittävä osa kansantalouttamme ja suomalaista elinkeinoelämää. Kun yhä useampi kuluttaja on ollut valmis käyttämään osan tuloistaan golfin tuottamaan hyötyyn, on kysynnän kasvaessa lisääntynyt myös tarjonta. Tämä on luonut positiivisen kierteen, jossa harrastajamäärien kasvaessa lisääntyvät myös golfalan tarjoamat työpaikat puhumattakaan talouden kerrannaisvaikutuksista. Golftoiminta ei siis rajoitu ainoastaan golfyhteisöjen ja harrastajien välille, vaan myös lukemattomat yritykset ovat tulleet hyötymään kansainvälisestikin kasvavista golfmarkkinoista. Voidaankin todeta golfin suosion ruokkivan myös muuta liiketoimintaa. Golftoiminta ei kuitenkaan ole tuottavaa ainoastaan alalla toimiville yrityksille, vaan golf tuo myös selkeää alueellista aktiviteettia ja hyvinvointia esimerkiksi matkailun ja kesäasukkaiden muodossa. Vaikka golfia on virallisestikin pelattu Suomessa jo 1930-luvulta, on tämä ensimmäinen golftoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia vuoden ajalta kokoava tutkimus. Aiemmin tämän tyyppiselle tutkimukselle ei luultavasti ole nähty tarvetta, sillä vasta viimeisen 15 vuoden aikana golftoiminta on ammattimaistunut ja Suomeen on syntynyt täysin uusi golfammattilaisten ryhmä. Ilmiö ei ole uusi, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso- Britanniassa golfjohtajia ja muita alan ammattilaisia valmistuu yliopistotutkinnoilla (ks. McLeod 2002). Ammattimaisempi seurojen ja kenttien johtaminen on vaatinut avukseen myös Suomessa entistä laadukkaampia tutkimuksia ja taustatietoa alasta. Vaikka lähes kaikki golfyhteisöt toimivatkin voittoa tavoittelematta, on toiminnan lähtökohta aivan kuten muussa liiketoiminnassa omistajien ja jäsenten kokeman hyödyn maksimointi. Tämä tarkoittaa paremmin hoidettuja kenttiä, tehokkaammin käytettyjä resursseja ja tyytyväisempiä asiakkaita. Tämän vuoksi golftoiminnan kehittäminen on nyt luvulla tärkeämmässä asemassa kuin koskaan. Suomen Golfliiton alaisia seuroja on nykyään jo helposti yli satakaksikymmentä ja näiden jäseninä aktiivisia golfharrastajia yli satatuhatta, joten kysymyksessä on joka

6 2 tapauksessa merkittävä toimiala Suomen elinkeinoelämälle. Tämä tutkimus kartoittaa suomalaisen golftoiminnan taloudellisia ulottuvuuksia ja mittasuhteita niin golfyhteisöjen, -harrastajien kuin yrityssektorinkin näkökulmasta. Se, kuinka golftoiminnan rahallinen vaikutus muodostuu ja kuinka se lopulta jakautuu yhteisöille, yrityksille ja julkisille laitoksille, on epäilemättä hyödyllistä sekä mielenkiintoista informaatiota kaikille golfin parissa toimiville Tutkimuksen merkitys ja tutkimusongelma Tämä tutkimus on Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa suoritettu opinnäytetyö. Tutkimuksen toimeksiantaja on Suomen Golfliitto ry, joka hyödyntää työn tuloksia omassa toiminnassaan. Golfliitolla on täysi julkaisu- sekä käyttöoikeus niin tutkimustuloksiin, kuin kaikkeen muuhunkin tähän tutkimukseen liittyvään aineistoon. Tekijänoikeus säilyy kuitenkin tekijällä. Tämä tutkimus kuuluu Helialta tilattuun golftutkimusten sarjaan, jonka tilaajana on Suomen Golfliitto. Sarjan muut opinnäytetyöt ovat: Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelun laatuun (Björk & Kykkänen 2006) sekä Tutkimus golfyhteisöjen taloudesta ja vaikutuksesta kansantalouteen (Tynnilä & Vakkuri 2006). Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää golftoiminnan kansantaloudelliset vaikutukset Suomessa vuonna Kokonaistavoite voidaan jakaa selkeästi kahteen erilliseen tutkimusongelmaan: golftoiminnan muodostamiin kansantalouden virtoihin sekä niiden tuottamiseksi sidottuihin varantoihin. Kansantalouden virtojen osalta tutkimusongelmaksi määritellään: 1. Minkälaisia virtoja kansantalouteen syntyi golftoiminnan seurauksena vuonna 2004? Tätä tutkimusongelmaa voidaan käsitellä seuraavin jatkokysymyksin: Kuinka suuri tulovirta golfyhteisöille muodostui vuoden aikana ja kuinka tämä tulovirta keskimäärin jakaantui yhteisöjen tuloslaskelmissa?

7 3 Kuinka suuren menovirran golfyhteisöt kokivat ja kuinka se jakaantui yhteisöjen tuloslaskelmissa? Kuinka paljon golfharrastajat käyttävät vuosittain rahaa harrastukseensa ja kuinka kulutusmenot jakaantuivat? Kuinka suuri osa golfharrastajien kulutusmenoista päätyi tulovirtoina golfmarkkinoilla toimiville yrityksille? Toimeksiannon määrittämän tavoitteen toinen puoli koskee golftoimintaan sitoutuneita varantoja. Näiden osalta tutkimusongelma voidaan määritellä seuraavasti: 2. Minkälaisia varantoja golftoimintaan oli sitoutunut vuoden 2004 lopussa? Toisin sanoen tutkimusongelmana tältä osin on, kuinka paljon omaisuutta vaadittiin virtojen ja harrastajien kokeman kumulatiivisen hyödyn tuottamiseksi. Tämä ongelma voidaan puolestaan jakaa seuraaviin jatkokysymyksiin: Kuinka suuri omaisuus golfyhteisöillä on hallussaan ja kuinka se jakaantui yhteisöjen taseisiin vuoden 2004 lopussa? Kuinka paljon Suomen golfkentille hankittiin vuoden aikana lisää käyttöomaisuutta? Virtojen ja varantojen ulkopuolelta tutkimuksessa vastataan kansantaloudelliseen kysymykseen siitä, kuinka suuri oli golftoiminnan työllistävä vaikutus sekä palkallisen, että talkootyön osalta. Tämän tutkimuksen päämääränä on vastata asetettuihin tutkimusongelmiin ja niiden jatkokysymyksiin erillisistä tutkimusaineistoista, golfyhteisöjen tilinpäätöstiedoista, opinnäytetöinä kerätyistä kyselyistä sekä yritys- ja yhteisölähteistä hankitun aineiston perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida golftoiminnan vaikutuksia ja mittasuhteita koko Suomen osalta. Kansantaloudellisia vaikutuksia tutkitaan työssä nimenomaan virtojen ja varantojen avulla, ei niinkään golftoiminnan aikaansaaman arvonlisän kannalta.

8 4 Tutkimus pohjautuu hyvin vahvasti empiiriseen aineistoon, joten tulosten reliabiliteettiin ja toistettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä seikka on erityisen tärkeä, sillä kaikki tutkimuksessa käytetty aineisto on alun perin tarkoitettu muiden tutkimusten käyttöön. Vastaavasti kansantaloudellisen kirjanpidon teorian painoarvoa on työssä jouduttu vähentämään. Suomessa ei vastaavaa tutkimusta ole aikaisemmin tehty. Aiemmat vastaavat tutkimukset ovat pääsääntöisesti kohdistuneet Pohjois-Amerikan golftoiminnan alueellisiin vaikutuksiin. Näistä muutamaa on käytetty työssä vertailututkimuksina niiltä osin kun ne ovat olleet vertailukelpoisia aineistonsa tai tutkimusmenetelmiensä osalta. Merkittävimmät vertailututkimukset tätä työtä laadittaessa olivat: The Economic Impact of Golf Course Operations on Local, Regional & National Economics (NGF 1992), Economic Impact of Golf in Ocean City, Maryland (Thompson 2000) sekä Economic Impacts of the Florida Golf Course Industry (Haydu & Hodges 2002). Näitä on tutkimuksessa käytetty vertailuaineistona niin tulosten kuin käyttökelpoisten tutkimusmenetelmien osalta. Johdannon loppuosa koostuu suomalaisen golftoiminnan esittelystä. Tämän tarkoituksena on selventää golftoiminnan perusteita ja rakenteita sekä suomalaista golfkulttuuria. Luvussa 2. käydään läpi tutkimukseen liittyvä teoriapohja sekä siitä muodostettu teoreettinen viitekehys. Luvun pääpaino on kansantaloudellisten käsitteiden määrittelyllä, jotka tämän tutkimuksen alueeseen kuuluvat. Tärkeä merkitys luvussa 2. on myös golftoiminnan taloudellisten ulottuvuuksien hahmottamisella. Luvussa 3. käsitellään tämän tutkimuksen metodologiaa. Aluksi esitellään tutkimuksen empiirinen aineisto, jonka jälkeen käydään läpi aineiston muokkaamiseksi käytetyt tilastolliset ja kansantaloudelliset menetelmät. Luvun lopuksi pohditaan kriittisesti aineiston, käytettyjen menetelmien ja tutkimusotteen reliabiliteettia, validiteettia sekä mahdollisia puutteita laajassa kansantaloudellisessa tutkimuksessa. Luvussa 4. aineistosta johdetaan tutkimustulokset, joilla pyritään vastaamaan mahdollisimman perusteellisesti asetettuihin tutkimusongelmiin. Luvun pääpaino on aineiston analysoinnin reliabiliteetissa sekä tulosten toistettavuudessa. Tuloksia myös havainnollistetaan lukuisilla kuvioilla ja taulukoilla. Viimeisessä luvussa käydään läpi tutkimustulosten perusteella laaditut johtopäätökset, joiden tehtävänä on kerätä yhteen tutkimuksen oleellisin sisältö, sekä herättää mielipiteitä ja keskustelua tutkimuksesta sekä golftoiminnan vaikutuksista yleisemminkin. Luvun lopussa on tutkimuksen diskussio-osuus, jossa keskustellaan

9 5 toteutetusta tutkimuksesta hieman laajemmasta näkökulmasta, sekä pohditaan tulevaisuuden haasteita golftutkimuksen alalta Golftoiminta Suomessa Golfin lähtökohta on yksinkertainen: paikallaan olevaa palloa yritetään mailalla pelaten saada reikään mahdollisimman vähin lyönnein. Kenttänä toimii tavallisesti 9- tai 18- reikäinen viheralue. 27- tai 36-reikäiset kentät ovat näiden kerrannaisia. Täysimittainen kierros tarkoittaa 18 reiän pelaamista. Jokainen reikä vaatii aloituspaikan, väylän sekä viheriön, jolla reikä aina sijaitsee. Viheriölle pääsyä hankaloitetaan erilaisin tavoin, kuten vesiesteillä ja bunkkereilla. Golftoiminnan voidaan Suomessa sanoa alkaneen, kun ensimmäinen golfseura perustettiin vuonna Tämä oli Helsingin Golfklubi, joka toimii samalla paikalla Talin kartanon kupeessa edelleen. Vuonna 1957 perustettiin neljän seuran voimin Suomen Golfliitto ry. Seurojen yhteinen jäsenmäärä oli tuolloin 587. (Laukkanen, Saarinen & Walden 2006, 11) Kuvioissa 1. ja 2. on esitetty Suomen Golfliiton ylläpitämän jäsenrekisterin perusteella sekä lajin harrastajien että jäsenseurojen lukumäärien kehitys 1970 luvulta vuoteen 2005 saakka Kuvio 1: Jäsenmäärien kehitys Suomen golfseuroissa (Golf.fi 2005)

10 6 Kuten kuvioista 1. ja 2. huomataan, on lajin suosion kasvu ollut jatkuvaa niin harrastajien kuin seurojenkin lukumäärän osalta. Merkittävintä kasvu oli vuoden 1985 jälkeen, jolloin esimerkiksi harrastajien määrä viidessä vuodessa yli nelinkertaistui. Lamavuosien jälkeen kasvuluvut lähtivät uudestaan nousuun 1990-luvun lopulla, kunnes kasvuvauhti on viime vuosina jälleen hieman heikennyt. Kuvioissa huomattavaa on myös se, kuinka harrastajien määrän suhteellinen kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin kenttien. Kun esimerkiksi vuonna 1980 Suomen noin 3000 harrastajaa jakaantuivat 13 kentälle melko väljästi (noin 230 pelaajaa per kenttä), on vuonna 2005 ollut jo huomattavasti ahtaampaa. Pelaajia yhtä kenttää kohden on jo lähes tuhat. Luonnollisin selitys tähän on luonnollisesti kenttien koon merkittävä kasvu. Vaikka suurin osa kentistä onkin edelleen 18-reikäisiä, yleistyvät 36-reikäiset kentät jatkuvasti. Pickala Golf Clubin kentällä on jopa 54 pelattavaa reikää noin 200 hehtaarin suuruisella alueella (Pickala Golf 2006). Tämä tarkoittaa kolmea täysimittaista golfkierrosta Kuvio 2: Suomen Golfliiton alaisten jäsenkenttien lukumäärä (Golf.fi 2005) Tämän tutkimuksen laskelmissa käytetty kenttien lukumäärä on 110, mikä vastaa heinäkuun 2004 tilannetta (Saarinen 2004). Lajin harrastajia vuoden 2004 lopussa oli henkilöä (Golf.fi 2005). Tätä lukua on käytetty golfharrastajien kulutusmenoja laskettaessa.

11 7 Yhtiömuodoltaan golfyhteisöt ovat Suomessa joko täysin yhdistyspohjaisia (ry), perinteisiä osakeyhtiöpohjaisia (ry/oy), tai niin sanottuja uusia sijoittajapohjaisia osakekenttiä (oy/ry). Sijoittajapohjaisissa golfyhteisöissä pelaajilla on vain pieni osa omistuksesta, ja päätösvalta yhteisön asioista säilyy sijoittajaomistajilla. Golfseura ei käytännössä voi omistaa kenttää arvonlisäverosyistä, minkä vuoksi kentällä toimii yleisesti kaksi tahoa: golfseura (ry) ja kenttäyhtiö (oy) (Pekkala 2004). Yhdistysmuotoisissa golfseuroissa asioista päättävät sen jäsenet, osakeyhtiössä puolestaan omistajat eli osakkaat. Yhdistyksen etuna on selkeästi yleishyödyllinen status, joka tuo sille suuria veroetuja. Verohallituksen (2005b) mukaan nämä edut saadakseen yhdistyksen on osoitettava, ettei sen tarkoituksena ole rikastuttaa jäseniään, vaan sen tulee käyttää kaikki tulonsa yleishyödyllisiin kohteisiin. Osakeyhtiöperiaatteiden mukaisesti osakeomisteisen kentän pääasiallinen tehtävä taas on tuottaa omistajilleen lisäarvoa. Tämä tarkoittaa golftoiminnassa ensisijaisesti laadukkaita peliolosuhteita, mutta myös omistuksen arvon tasaista kasvua. Jakauma golfyhteisöjen yhtiömuotojen osalta on esitetty kuviossa 3. Kyseessä on vuoden 2005 alun tilanne. Kuvion 116 yhteisöä selittyy sillä, että kahdella Golfliiton alaisella seuralla ei kyseisenä vuonna ollut lainkaan kenttää, mistä syystä ne on myös jätetty pois kenttien määrää koskevista virallisista laskelmista. Vuonna 2004 ainoastaan 15 kenttäyhtiötä ilmoitti tavoittelevansa toiminnallaan selkeästi voittoa (Saarinen 2004) RY RY / OY OY / RY 82 Kuvio 3: Golfyhteisöjen yhtiömuodot vuoden 2005 alussa (kpl) (Tutkimus golfyhteisöjen taloudesta ja vaikutuksesta kansantalouteen 2005)

12 luvulla lajin suosion kasvaessa golfosakeyhtiöt korvasivat suurelta osin perinteiset yhdistyspohjaiset kentät. Vuonna 2004 vain neljätoista kenttää toimi enää kokonaisuudessaan yhdistyksenä. Muutos johtui luultavasti suurelta osin siitä, että osakemuodossa kentän perustamiseen tarvittava rahoitus saatiin kerättyä joustavammin ja osakkeenomistajat voivat myös hyötyä rahallisesti omistuksestaan. Osakeyhtiömuotoiset kentät rahoittavat huomattavan osan perustamisvaiheen kustannuksista myymällä golfosakkeita ja toimintansa jatkumisen ne rahoittavat omistajilta kerätyillä vastikemaksuilla. Golfosakkeen, eli golfosakeyhtiön yhden omistusosuuden hinnan keskiarvo oli noin vuonna 2004, joskin on muistettava, että alueelliset erot ovat todella merkittäviä. Kalleimpia golfosakkeet ovat luonnollisesti Uudellamaalla ja halvimpia Pohjanmaalla. (Tutkimus golfyhteisöjen taloudesta ja vaikutuksesta kansantalouteen 2005) Yhdistyspohjainen yhteisö, kuten esimerkiksi Talin kentällä toimiva Helsingin Golfklubi ry, kerää pääosan kentänhoidon ja muun toiminnan kustannusten kattamiseen tarvittavista varoista jäseniltään liittymismaksuina sekä vuosittaisina jäsenmaksuina. (Talin Golfklubi ry 2006) Golfkentät voidaan jakaa myös kenttätyypin mukaan kaupunki- ja maaseutukenttiin, jotka voivat olla myös Country Club- (CC), Resort- tai etäjäsenkenttiä. Kaupunkikentillä tarkoitetaan golfkenttiä, joihin on noin puolen tunnin ajomatka suuren kaupungin keskustasta. Näitä kaupunkeja ovat Suomessa esimerkiksi Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Oulu. Kaupunkikenttiä oli vuonna 2004 Suomessa 20 kappaletta. Maaseutukenttiä ovat kaikki muut kuin kaupunkikentät, joten se on ylivoimaisesti yleisin kenttätyyppi. CC-kentillä voi harrastaa muitakin lajeja, kuten esimerkiksi tennistä ja ratsastusta. Resort puolestaan tarkoittaa mahdollisuutta yöpyä golfyhteisön tiloissa. (Tynnilä & Vakkuri 2006) Niin kutsuttuja etäjäsenkenttiä oli Suomessa 14 kappaletta. Tämä kenttätyyppi tarkoittaa sitä, että jotkut maakuntien kentät tarjoavat edullisia etäjäsenyyksiä, jotka eivät edellytä golfosakkeen ostamista, tai edes pelioikeuksien vuokraamista. Etäjäsen liittyy siis jonkin kaukaisen seuran jäseneksi, mutta pelaa kuitenkin lähinnä Uudellamaalla maksamalla pelaamisestaan green feen, eli vierailevan pelaajan kierros- tai päivämaksun. Vähäisillä kierrosmäärillä tämä tulee huomattavasti halvemmaksi kuin osakkeen osto tai

13 9 pelioikeuden vuokraus. Etuna on lisäksi se, että green fee pelaajat eivät sitoudu yhteen kenttään kuten omistajat. Etäjäsenyyden seurauksena monet kentät ovat kuitenkin nostaneet green fee maksujaan, tai antavat alennusta niille, joilla on jäsenyys jossain lähiseudun yhteistyöseurassa (ks. Miettinen 2005). Janne Tarmio (2004) arvioi, että Suomen neljällätoista etäjäsenkentällä olisi noin jäsentä, joista vain häviävän pieni vähemmistö pelaisi kotikentällään. Nykyisin on myös täysin mahdollista liittyä jäseneksi johonkin virolaiseen seuraan, ja pelata sen kautta green fee maksuilla myös Suomessa (ks. esim. Audru Golfiklubi 2006). Luonnollisesti tämä aiheuttaa vastalauseita varsinkin Uudenmaan golfpiireissä, sillä Viroon maksettavien seuramaksujen katsotaan olevan suoraan pois suomalaisesta golftoiminnasta. Yleisesti golfosaketta voidaan verrata asunto-osakkeeseen ja vuokrapelioikeuden ostamista vuokralla asumiseen. Tällöin green fee pelaamisen voidaan sanoa olevan kuin hotellissa yöpymistä. Osakkeenomistajat pysyvät paikallaan, eivätkä muuta tai vaihda kenttää kovin usein. He ovat sitoutuneita osakeyhtiönsä asioihin ja haluavat usein myös vaikuttaa niihin niin golf- kuin asunto-osakeyhtiössäkin. Omistajat maksavat osuudestaan molemmissa myös vuosittaisen yhtiövastikkeen. Vuokralla pelaavat ja vuokralla asujat ovat myös sitoutuneita omaan alueeseensa, mutta eivät niin tiukasti kuin omistajat. Vuokrapelioikeus lunastetaan usein kaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen voidaan joko vaihtaa kenttää tai lunastaa uusi pelioikeus. Asuntomarkkinoilla kierto on usein vielä nopeampaa. Green fee pelaajat taas käyvät kentillä harvoin ja maksavat kierroksestaan aina huomattavasti kovempaa hintaa kuin esimerkiksi omistajat. He ovat nimensä mukaisesti vieraspelaajia, joita ei kiinnosta golfyhteisön asiat. Heille tärkeintä on vain se kierros jota he kulloinkin pelaavat. (ks. Helsingin Sanomat 2005)

14 10 2. GOLFTOIMINNAN VIRRAT JA VARANNOT Varsinainen tutkimus alkaa kansantaloudellisen käsitteistön rakentamisella ja golfyhteisöjen tuottamien virtojen ja varantojen esittelyllä. Kokonaisuutena luvusta muodostuu työn teoreettinen viitekehys, joka kulkee läpi työn sen selkärankana. Tutkimuksen seuraamisen kannalta on oleellista ymmärtää, mitä tarkoitetaan virroilla ja varannoilla ja minkälaisista eristä näiden tässä tutkimuksessa arvioidaan muodostuvan Tutkimuksen kansantaloudellinen perusta Kansantaloudellinen viitekehys rakentuu aina niukkuuden käsitteen ympärille. Niukkuus tarkoittaa kansantaloudessa sitä, että kaikkien taloudellisten toimijoiden, niin kuluttajien, yritysten kuin yhteisöjenkin, on tehtävä valintoja. Taloudellisen toiminnan päämäärän voidaan sanoa olevan mahdollisimman korkean hyvinvoinnin saavuttaminen niukkoja resursseja haaskaamatta (Mäkelä 2001, 2). Kansantalouden lähtökohtana on periaate, että kaikki talouden toimijat haluavat enemmän hyvinvointia kuin niiden on mahdollista saada. Tämä taas johtuu siitä, että potentiaalinen kysyntä ylittää aina potentiaalisen tarjonnan. Potentiaalisen tarjonnan niukkuudesta päästään toiseen kansantalouden peruskäsitteeseen, eli subjektiivisen hyödyn kokemiseen. Jos verrataan kahden tuotteen kustannuksia ja hyötyjä, voidaan toinen lähes poikkeuksetta todeta toista paremmaksi. Yleiskielessä puhutaan hinta-laatu suhteesta. Kun resurssit ovat niukat, johtaa jonkin hyödykkeen valinta jostain toisesta luopumiseen. Valinta sisältää siis aina myös uhrauksen. Valinnan tulos riippuu rationaalisella toimijalla siitä, kuinka suureksi hän kokee tuotteesta saamansa hyödyn suhteessa siitä maksamaansa vaihtoehtoiskustannukseen. Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa valinnan aiheuttamaa hyödyn menetystä. Kuluttaja tekee valinnan ja syö ravintolassa 10 maksavan salaatin. Samalla hinnalla hän olisi saanut esimerkiksi 20 kiloa perunoita, joista olisi riittänyt ravinnoksi monta viikkoa. Valinta perustui vaihtoehtoiskustannukseen. Kuluttaja oli valmis luopumaan kahdestakymmenestä kilosta perunoita yhden salaattiannoksen vuoksi. Toisin sanoen salaatista saatu hyöty oli valintahetkellä subjektiivisesti suurempi kuin yksikään sen vaihtoehtoiskustannuksista. Loppuen lopuksi kansantaloudellinen tutkimus käsitteleekin

15 11 useimmiten inhimillisten tarpeiden tyydyttämistä ja maksimaalisen hyödyn tavoittelua (Sloman 2003, 4-7) Golfmaailman taloudelliset toimijat Tässä tutkimuksessa on käsitelty kolmenlaisia taloudellisia toimijoita. Golfharrastajien intresseissä on pelata mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyvillä kentillä niin, että heidän kokemansa hyöty harrastuksestaan on maksimaalinen. Niukkuuden vallitessa golffari joutuu kuitenkin tekemään valintoja, koska resurssit ovat aina rajalliset. Moni menee esimerkiksi aamulla mieluummin töihin kuin golfaamaan, koska töistä poisjäännin vaihtoehtoiskustannus on usein huomattavasti suurempi kuin golfkentälle menemättä jättämisen. Sama pätee myös toisin päin. Jos golffari tarvitsee uuden kirjahyllyn, mutta rahallisesti yhtä arvokas mailasarja tyydyttää hänen tarpeitaan enemmän, jää kirjahylly ostamatta. Koska myös suurin osa golfyhteisöjen valinnoista tehdään golfharrastajien toimesta, sisältää näiden hyödyn maksimointi usein samoja asioita kuin yksittäisten harrastajien. Golfyhteisöt pyrkivätkin useimmiten maksimoimaan omistajiensa ja jäsentensä golftoiminnasta kokeman hyödyn. Muutamat yhteisöt toimivat kuitenkin sijoittajavetoisesti. Tällöin yhteisön hyötyä mittaa ainoastaan se, kuinka paljon sijoittajataho saa rahoilleen vastinetta. Jos korvaus sijoitetusta pääomasta ei riitä, toisin sanoen vaihtoehtoiskustannus on liian suuri, luopuu sijoittaja kentästä ja investoi rahoillaan esimerkiksi kiinteistöihin. Luonnollisesti sijoittajan tekemä tulos riippuu kuitenkin viime kädessä siitä, kuinka suureksi hän saa muodostettua golffareiden kentällä kokeman hyödyn. Toisin sanoen kuinka paljon harrastajat ovat valmiita uhraamaan pelatakseen kyseisellä kentällä. Golftoiminnassa mukana olevat yritykset haluavat myös maksimoida voittonsa. Ne tuottavat golfvälineitä ja palveluja, koska ajattelevat saavansa näistä suurimman mahdollisen hyödyn omistajilleen. Hyöty golfyrityksille tulee harrastajien valmiudesta panostaa välineisiin ja elämyksiin, jotka tuottavat erityistä lisäarvoa perinteisen golfharrastuksen lisäksi. Lisäksi on paljon yrityksiä, jotka eivät millään tavalla liity golftoimintaan, mutta hyötyvät silti huomattavasti alueen golfaktiviteetista. Näitä ovat esimerkiksi ravintolat, majoitusliikkeet ja muu alueellinen liike-elämä. On selvää, että paikallinen golfyhteisö houkuttelee niin kuluttajia kuin yrityksiäkin vaikutusalueelleen.

16 12 Kaikki rationaaliset valinnat perustuvat kansantaloudessa siihen, että taloudellinen toimija valitsee itselleen aina hyödyllisimmän mahdollisen vaihtoehdon. Tämä taas riippuu valinnan subjektiivisista eduista ja kustannuksista. Golftoimintaa on siis Suomessa ainoastaan siksi, että golfin kautta koettu hyöty on lajin harrastajille tyydyttävin mahdollinen vaihtoehto sijoittaa osa rajallisista resursseistaan. Kun harrastajat ovat valmiita maksamaan muun muassa kenttien rakennuksesta, välineiden valmistuksesta ja golfmatkailun järjestämisestä, aiheuttaa tämä kansantalouteen positiivisen kierteen. Tällä kierteellä tarkoitetaan golftoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, joita tässä tutkimuksessa käsitellään. Golftoiminnan vaikutukset näkyvät kansantaloudessa ensisijaisesti virtoina. Virroilla tarkoitetaan jonkin tietyn ajan kuluessa jollekin talouden toimijalle saapuvaa, tai siltä lähtevää rahavirtaa. Virta viittaa aina määrän muutokseen. (Sloman 2003, 241) Tässä tutkimuksessa mitattava suure on raha. Virrat koostuvat tuotoista, pääomatuloista, tuista ja palkoista, jotka ikään kuin virtaavat talouden toimijalta toiselle. Kokonaisuudessaan tulovirrat tarkoittavat tässä tutkimuksessa kaikille Suomen golfyhteisöille vuoden 2004 aikana virranneita tuloja, ja menovirrat taas niiden kokemia kustannuksia eli menoja. Pekkarinen ja Sutela (2002, 171) määrittävät tulot ja menot virtasuureiksi, jotka lasketaan aina kertymänä tietyltä ajanjaksolta. Merkittävin golftoiminnassa näkyvä virta on luonnollisesti golfharrastajien kulutus. Ilman sitä ei Suomessa olisi yhtäkään golfyhteisöä eikä golftuotteita tarjoavaa yritystä. Tämän tutkimuksen virrat tarkoittavat vuoden 2004 aikana kansantalouteen golftoiminnan vaikutuksesta syntyneitä rahavirtoja. Kaikkien virtojen tuottamiseksi tarvitaan varantoja. Varannot tarkoittavat tässä tutkimuksessa golfyhteisöjen varallisuutta, eli sitä kuinka paljon pääomaa golftoimintaan on Suomessa sitoutunut. Laajimmassa merkityksessään varanto (stock) tarkoittaa yksinkertaisesti määrää. (Sloman 2003, 241) Tässä varannoilla tarkoitetaan kaikkea omaisuutta, jolla on mahdollista synnyttää tulovirtoja nyt tai tulevaisuudessa (Bannock, Baxter & Davis 2003, 43). Merkittävin osa varantoja on golftoiminnassa yhteisöjen käyttöomaisuus, jota tarvitaan golfpalveluiden tuottamiseen. Näkyvin osa tätä on itse kenttä. Käyttöpääoma ja maaalueet, joilla golfkentät sijaitsevat, muodostavat golftoiminnan näkyvän omaisuuden.

17 13 Rahoitusomaisuus eroaa näkyvästä omaisuudesta, koska se ei itseisarvollaan kasvata golfpalvelujen tuotantoa. Rahalla voi kuitenkin välillisesti hankkia lisää tuotannontekijöitä. Yhdessä työvoima, maa-alue ja käyttöomaisuus muodostavat tuotannontekijät, joilla golfpalveluita on mahdollista tuottaa. (Begg 2000, 214) Sitoutunut omaisuus on varantosuure, jonka suuruutta tarkastellaan aina tiettynä hetkenä (Pekkarinen & Sutela 2002, 171). Luonnollisin ajankohta varantojen arvioimiselle on tilinpäätöksen kohdalla. Tässä tutkimuksessa golftoiminnan varantoja arvioidaan golfyhteisöjen vuoden 2004 tilinpäätösten perusteella. Golftoiminnan virtoja ja varantoja tarkastellaan tässä tutkimuksessa kirjanpidon näkökulmasta, jolloin virtojen voidaan sanoa vastaavaan tuloslaskelmaa ja varantojen puolestaan tasetta. Näin ollen myös virtoihin ja varantoihin pätevät kahdenkertaisen kirjanpidon lait. Ajattelua voidaan soveltaa esimerkiksi siten, että tulovirrat lisäävät aina omaisuutta ja menovirrat vähentävät sitä. Kaikkein vahvimmin tutkimuksen kirjanpidollinen pohja tulee vastaan investointien erittelyssä tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjanpidon perusteiden hallitseminen helpottaakin merkittävästi tutkimuksen seuraamista ja joidenkin metodologisten ratkaisujen hyväksymistä. Näihin perusteisiin ei kuitenkaan tässä esityksessä ole syytä paneutua. Golftoiminnan kansantaloudelliset ulottuvuudet tarkoittavat lyhyesti sitä, kuinka eri talouden toimijoiden varannot eli resurssit liittyvät toisiinsa muodostaen golftoiminnan virrat. Golfyhteisöjen ja yritysten resursseja ovat esimerkiksi niiden tuotannontekijät, harrastajien resursseja puolestaan ovat käytettävissä olevat aika ja raha. Taloudellinen aktiviteetti perustuu vaihdantaan, jota kuvataan yleisesti rahan, hyödykkeiden ja tuotannontekijöiden kiertokulkuna. Siinä kuluttajat haluavat hyödykkeitä, joista ovat valmiita maksamaan rahaa. Kansantaloudessa on myös yrityksiä, joiden mielestä hyödykkeiden markkinahinta on tarpeeksi korkea, jotta niitä kannattaa tuottaa. Hyödykkeitä tuottaakseen yritykset tarvitsevat tuotannontekijöitä, kuten työvoimaa. Tätä ne ostavat kuluttajilta ja maksavat työstä korvaukseksi rahaa. Kuluttajat ostavat taas työstä saamallaan palkalla tuotettuja hyödykkeitä. Kuviossa 4. on esitetty kansantalouden yleinen kiertokulkukaavio. Samalla periaatteella havainnollistetaan suomalaisen golftoiminnan taloudellisia ulottuvuuksia luvun lopussa olevassa kuviossa 6. Kansantalouden mittakaavassa kysyntä on aivan yhtä riippuvaista tuotannosta kuin tuotanto kysynnästä. Tämä johtuu siitä, että ilman tuotantoa ei ihmisillä olisi rahaa

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot