KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline luvulta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline luvulta TASEKIRJA

2 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA... 7 Kirkkovaltuusto... 8 Kirkkoneuvosto:... 8 Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta:... 8 Diakoniatyön johtokunta:... 8 Tilintarkastajat:... 8 Kirkkovaltuuston toiminta... 8 Kirkkoneuvoston toiminta... 9 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta HENKILÖSTÖ SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TUNNUSLUKUJA TOIMINTATILASTO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Verotulojen erittely Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilinpäätöslaskelmat (86)

3 Tilinpäätöksen liitetiedot RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Vaihto-omaisuuden muutokset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät, siirtovelkojen muutokset Lainat, velat tytäryhtiöille ja shekkilimiitti Eläkevastuuvajaus Muut vakuudet ja vastuusitoumukset OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA OHJELMIEN VÄLISET YHTEYDET LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA TIETO TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA (86)

4 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 4 (86)

5 YLEISKATSAUS Kirkkoherran yleiskatsaus Kulunut vuosi oli seurakunnan toiminnan kannalta perinteinen. Työtä jatkettiin valtuuston hyväksymän strategiaa toteuttaen: Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. Ihmisten keskellä oltiin mm. torilla syyskuussa Kyläpaikan 5vuotis juhlan yhteydessä. Lättyjen ja kahvin tarjoilu hoitui vapaaehtoisten voimin. Kehnosta ilmasta huolimatta paikalla pysähtyi koko joukko ihmisiä, joiden kanssa keskusteltiin syvällisiäkin. Viikoittaiseen messuun on kokoontunut hiukan vähemmän väkeä kuin edellisenä vuonna. (osallistuneita keskimäärin 2011 oli 93 henkeä, 2010 oli 108 henkeä.) Tästä huolimatta ehtoollisella kävijöiden määrä pysyi entisellään. Työtekijäjoukossa tapahtui henkilövaihdos kun kirkkoherranviraston toimistosihteeri Aila Nousiainen jäi eläkkeelle. Hänen tilalleen valittiin Reija Ylikontiola. Diakoniatyössä oli työjärjestelyjä. Diakonissa Ulla Sipola hoiti virkaansa puoliaikaisesti. Hanna Pietilä-Jones hoiti puolikasta tehtävästä. Edellisenä vuonna kiihtynyt kirkosta eroaminen taantui. Kirkossa käytiin vilkasta keskustelua kirkkoon kuulumisen merkityksestä. Monelle se ei ole selvä. Seurakunnan tehtävä on viestittää, että se hoitaa Jumalan antamaa tehtävää viedä evankeliumi, pelastuksen sanoma, kaikille luoduille. Vapaaehtoisten osuus on edelleen tehostunut. Moni seurakunnan toimintamuoto ei toimisi ilman vapaaehtoisia. Esimerkkinä tästä on Kyläpaikan toiminta, joka on pääsääntöisesti vapaaehtoisten varassa. Työn kautta moni on löytänyt oman paikan seurakunnan keskuudessa. Kiitän luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja työtovereita menneestä vuodesta. Hyvä Jumala siunatkoon työmme ja antakoon siunauksensa toimillemme! Keminmaassa helmikuussa 2012 Yrjö Haapala 5 (86)

6 Talous 2011 Vuoden 2011 talous kehittyi ennakoitua myönteisemmin. Tilinpäätös oli ,98 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa (ja lisätalousarviossa) alijäämää arvioitiin tulevan euroa. Kirkollisverotulot lisääntyivät ja yhteisöveron jako-osuus runsaalla eurolla. Myönteistä kehitystä edesauttoivat mm. puun myynti sekä Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan maksamat euron osallisuusrahat. Toimintakulut toteutuivat 97,5 %:sesti. Vero- ja korkotuloja kertyi talousarvioon merkityn mukaisesti. Vuodesta 2011 tuloksesta huolimatta käyttötalous ei ole pitkällä aikavälillä tasapainoinen, jos tulojen ja menojen kehitys jatkuu ennakoidulla tavalla. Vuoden 2012 talousarvio on alijäämäinen, mikä edellyttäisi laskennallisesti 1,40:n veroprosenttia. Maanvuokratulot (55.000) euroa, metsätalouden tulot sekä korkotulot (50.000) ovat olleet olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Ilman niitä tilanne olisi ollut jo vuosia toisen näköinen. Useiden kiinteistöjen käyttöaste on alhainen. Lähivuosina on mietittävä, voitaisiinko joistakin kiinteistöistä luopua. Kokonaisuutena vuoden 2011 talousarvion toteutumassa on vain vähän tehtäväalueiden toimintakatteen ylityksiä. Suurimmat ylitykset ovat kirkonkirjojen pidossa ja keittiötoimessa. Kirkonkirjojen digitoinnin loppuunsaattaminen siirtyi vuoden 2011, kun sen piti valmistua jo vuoden 2010 puolella; tähän ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Keittiöpalvelujen käyttäminen näyttää lisääntyvät eikä tähän ole osattu varata riittävästi resursseja. Seurakunnalla ei ole omaa keittiöhenkilökuntaa, mistä syystä työresurssit ostetaan yrittäjältä. Keittiötoiminta on tukipalvelua. Taloudellisesti suurimman yllätykset tulivat investoinneissa. Kirkon torniosan korjaustyöhön varattiin euron määräraha ja euron lisämääräraha mutta se tuli maksamaan euroa. Koska telineet olivat paikalla, päätettiin jo työn alettua korjata mm. kellotapulin lahovaurioita, teettää kaiteiden korjaustöitä, uusia välitasanteen huopakate minkä lisäksi ullakolle rakennettiin palokatkoseinä. Väentuvan saunan pesuhuoneen korjaustyöhön ryhdyttiin kesken toimintavuoden, koska siellä epäiltiin kosteusvauriota. Hankkeeseen varattiin käyttötalouteen 8000 euroa. Korjaustyön edetessä tuli esille yllätyksiä, mm. käyttövesiputkien todettiin olevan pikaisesti uusimistarpeessa. Myös saunan korjaus katsottiin järkeväksi toteuttaa samassa yhteydessä. Koska työ muuttui peruskorjaukseksi ja kustannukset nousivat euroon, on hanke käsitelty kirjanpidossa investointina. Kaikki tehdyt toimenpiteet oli kustannusten ylittymisestä huolimatta välttämättömiä. Käyttötalouden tasapainon kehitystä on syytä seurata. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä niin hyvä, että muutaman vuoden alijäämä pystytään kattamaan edellisvuosien ylijäämillä. Tarvittaessa tasapainottamistoimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viivytyksettä; epätasapainoisen taloustasapainon korjaaminen vie muutamia vuosia. Keminmaassa Juha Nykänen, tp. 6 (86)

7 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto : 7 (86)

8 Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, Julius Oförsagd, Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Reetta Vähä ja Ville Ylianunti. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Paula Kuusela (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Julius Oförsagd (Erkki Alatalo) ja Ville Ylianunti (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäseniksi Helena Malinen ja Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalle HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui aikana 4 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 49 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: valittiin puheenjohtajat ja suhteellisten vaalien lautakunta valittiin kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus hyväksyttiin muutos toiminta- ja taloussuunnitelmaan valittiin tilintarkastajat hyväksyttiin yhden määräalan myymisestä Kallinkankaan alueelta vahvistettiin vuoden 2012 veroprosentiksi 1,25 hyväksyttiin neljän määräalan/tontin myyminen neljälle henkilölle Kallinkankaalta hyväksyttiin muutos toiminta- ja taloussuunnitelmaan hyväksyttiin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma 8 (86)

9 Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 177 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä järjestäytymiseen liittyvät asiat valittiin edustajat johtokuntiin (Sirpa Uusitalo ja Jarkko Hannunen), Kemin Kirkon Kirkonkylän osakaskunnan vuosikokouksiin (Risto Rimpisalo), Alapaakkolan sekä Liedakkalan jako- ja kalastuskuntien vuosikokouksiin (Pirkko Saastamoinen), As Oy Kallinpuiston yhtiökokouksiin (Paula Aaltonen) sekä maanmittaustoimituksiin (Juha Nykänen) tehtiin taloussäännön edellyttämät päätökset hyväksyttiin sisäisen valvonnan menettelytavat hyväksyttiin hankintasääntö hyväksyttiin talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohje vahvistettiin kirkkojen ja urkujen vakuutusarvo vakuutusyhtiön suosituksen mukaisena hyväksyttiin valmiussuunnitelma päätettiin vuoden 2011 vapaista kolehdeista valittiin tarjouskyselyn perusteella Kotirakennus Rimpisalo uuden kirkon korjaustyön tekijäksi päätettiin tarjouskyselyn perusteella myydä Höyläsunto tilan harvennushakkuupuut Osk metsäliitolle hyväksyttiin yhteistyösopimus Radiolähetys Sanansaattajien kanssa allekirjoitettiin vuoden 2010 tilinpäätös jatkettiin metsästysvuokrasopimusta Alapaakkolan metsästysseuran kanssa hyväksyttiin hautainhoitomaksut valmisteltiin kirkkovaltuustolle meneviä asioita mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin kesän 2011 vuosilomat päätettiin, että seurakunta siirtyy KiPa (HeTa) palvelukeskuksen asiakkaaksi 2017 hyväksyttiin päiväkerhotyön, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön toimintasuunnitelmat Keminmaa seura esitykseen päätettiin, että venemuseo ei sovellu vanhan kirkon alueelle asia oli ollut esillä jo vuosina 1992, 1994, 1997 ja 1998 hyväksyttiin työterveydenhuollon toimintasuunnitelma vuosiksi samalla päätettiin ottaa käyttöön sairauspoissaolojen seurannassa varhaisen puuttumisen käytäntö päätettiin suorittaa henkilöstön vaarojen riskien kartoitus vuoden loppuun mennessä hyväksyttiin Kirkkolaiva lehden kustannussopimus Privat-Medi Oy:n kanssa vuosiksi päätettiin harvennushakkuista Heikkilä I ja Alakreku tiloilla päätettiin suorittaa kertamaksuna As Oy Kallinpuiston ikkunoiden uusinta hyväksyttiin muutoksia uuden kirkon ulkopuolisten osien korjaukseen suoritettiin hautausmaakatselmus hyväksyttiin Karihaaran Erämiehet ry:n metsästysvuokrasopimus 9 (86)

10 palkattiin Saija Pernu lastenohjaajaksi eläkkeelle jääneen Tuula Rytkyn tilalle kahden vuoden määräajaksi päätettiin myydä Alakreku ja Heikkilä I tilojen harvennushakkuupuut tarjouskyselyn perusteella L & M Biowattille todettiin uuden kirkon ulkopuolisten korjaustöiden valmistuneen korjaustyö tuli maksamaan noin euroa kustannusarvio ylittyi lisätöistä johtuen n eurolla todettiin, että KEVA (eläkelaitos) ei ole todennut huomautettavaa tarkastuskertomuksen mukaan ostopalvelujen käyttöä (KiEL 3 3mom) on selvitty käymällä läpi ostopalveluihin liittyvät YEL-todistukset, jotka oli asianmukaisesti pyydetty annettujen ohjeiden mukaisesti; ostopalvelut oli hoidettu huolellisesti ja asiaan oli perehdytty erittäin hyvin päätettiin käynnistää Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuolisten osien korjaustyön suunnittelu vuodenvaihteessa valtuutettiin talouspäällikkö teettämään tarjouskyselyn perusteella Kanttorilan talovesijohdon uusimistyö päätettiin toteuttaa väentuvan saunan pesuhuoneen korjaustyö, koska seinäpaneeleissa on havaittu kosteusvaurioita päätettiin uusia Neulanselän Erä ry:n, Alapaakkolan metsästysseura ry:n ja Keminsuun Metsästysseura ry:n metsästysvuokrasopimukset hyväksyttiin lähetystyön talousarvioavustusten jakaminen hyväksyttiin rippikoulusuunnitelma vuodelle 2012 hyväksyttiin marras joulukuun kolehtisuunnitelma keskusteltiin seurakuntatalojen ja leirikeskuksen käyttöön liittyvistä asioista toiminta- ja taloussuunnitelman edellyttämällä tavalla keskustelun pohjana olivat käyttötilastot vuodelta käsiteltiin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaa TYP järjestelmän hallinnoista vastaavaksi nimettiin toimistosihteeri Anne Ojala hyväksyttiin, että seurakunta jatkaa taloushallinnon ohjelmistojen yhteistyötä Lapin seurakuntien kanssa vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen kukin seurakunta liittyy KiPa palvelukeskuksen jäseneksi oman aikataulunsa mukaisesti asiaa olivat valmistelleen yhteistyöseurakuntien taloushallinnon johtavat viranhaltijat vahvistettiin vuoden 2012 koulutussuunnitelma päätettiin, että seurakunta ei lähde mukaan vaatimaan korvauksia puunostokartellia koskevassa asiassa, koska raakapuun ostokartellin mahdollisia vaikutuksia seurakunnan puunmyyntihintoihin vuosina ei ole mahdollista pitävästi osoittaa perusteluina oli, että oikeusprosessiin ryhtyminen on riskisijoitus tarjouspyynnön perusteella päätettiin myydä Heikkilä I tilan hakkuupuut Tervolan Saha ja Höyläämölle myönnettiin ero Aila Nousiaiselle toimistosihteerin virasta hänen tilalleen valittiin Reija Ylikontiola hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 lopullisessa muodossa esitettäväksi kirkkovaltuustolle täydennettiin vuoden 2012 koulutussuunnitelmaa päätettiin, että seurakunta kustantaa työntekijöille Tyky kuntoseteleitä enintään 200 eurolla/hlö vuosiksi hyväksyttiin hautainhoitohinnat hyväksyttiin hautatoimen maksut (86)

11 käsiteltiin suoritettua riskien ja vaarojen kartoituksen tuloksia hyväksyttiin irtaimiston poistoja hyväksyttiin kevään 2012 kirkkokolehdit Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Juhani Heusala esitti huolensa siitä, että Torniolainen -lehden välissä jaettavat Kirkkolaiva ei tule niihin talouksiin, jossa mainosten jakaminen kielletään. Kirkkoherra vastasi Juhani Heusalalle kirkkovaltuuston kokouksessa. 11 (86)

12 HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävä retket tai tapahtuma. Työntekijöitä Tyky -päivänä Martimoaavan soidenvuolualueella Alueella sijaitsee autiotupa sekä palotorni, joka toimii nykyisin näköalatornina. 12 (86)

13 Tilastotietoja henkilökunnasta (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 46,2 47,6 45,0 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Työhistoria ja vaihtuvuus alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust Työterveydenhoito Virkistystoiminta (86)

14 Poissaolot Äitiys-, isyys- vanhem Hoitovapaa Kuntoutus Lomautus Opintovapaa 61 Sairaslomapäivät Koulutus tms Vuosiloma Palkaton vapaa Yhteensä Rahapalkkasum man kehitys Euroa Muutos % + 4,1 + 0,5 + 0,6 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 86, joista vuosilomaa 46. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 22 =5808 päivää) poissa oli keskimäärin 31 % työvoimasta eli 7,2 työntekijää, josta vuosilomalla 17 % eli 3,6 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän työntekijämäärää; luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2011 henkilöstökustannukset olivat 60 % (ulkoisista) toimintamenoista. 14 (86)

15 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Väkiluvun kehitys Väkiluku Jäsenmäärä LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 Vuoden 2011 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 77,2 prosenttia suomalaisista (2010 = 77,3 %). 15 (86)

16 TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alkaessa. Arviointi Tavoite on toteutunut. Tilintarkastus ja valvonta Teemapäivä tai te tasarja. Rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset. Yleistä Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Tavoitteet Asiantuntevan tilintarkastajan/ tilintarkastusyhteisön valitseminen valtuuskaudeksi Arviointi Tavoite on toteutunut Kirkkoneuvosto Toteutus Valitaan tilintarkastaja joko kilpailuttamalla tai suoralla hankinnalla. Hannassa noudatetaan hankintalain mukaisia hyviä käytäntöjä. Hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alakassa. Arviointi Tavoite on toteutunut. Taloushallinto Teemapäivä tai te tasarja. Rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tiedon jakaminen uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkonkirjojen pito Teemapäivä tai te lat. Työntekijöiden, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjurin käyttöönotto Riittävä koulutus ja resurssit Arviointi Tavoite ei ole toteutunut. Kirjurin valtakunnallinen käyttöönotto siirtyi vuoteen (86)

17 Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Väliarviointi Henkilöstöhallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Työsuojeluhenkilöstön toimintaedellytysten Koulutus. parantaminen. Arviointi Tavoite ei toteutunut. Uutta koulutusta ei työsuojeluhenkilöstölle ole järjestetty. Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Maallikoiden aktivoiminen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Hautaan siunaaminen Toteutus Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Aikuistyö Tavoitteet Uusien ihmisten saaminen seurakuntayhteyteen Ihmisten auttaminen tasapainon löytymiseksi suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan Arviointi Rukouspiiri on toiminut Lautiosaaressa, retki on tehty Hengen Uudistuksen kesäjuhlaan Rovaniemelle, ihmissuhderyhmä, Kritoryhmä toimii, seurakuntatapahtuma on pidetty tammikuussa. Toteutus Rukouspiirit Retket naistenpäiville Rukouskoulutus Ihmissuhderyhmä Seurakuntatapahtuma Naisten vaellus Painopisteet Työikäisten tavoittaminen Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Raamattupiiri keskiviikkoisin. 17 (86)

18 Miestenpiiri perjantaisin. Rukouspiiri Lautiosaaren seurakuntatalolla. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Seurakuntalehti jokaiseen kotiin joka toinen viikko. Toteutus Painopisteet Seurakuntalehti Varauskirjan ja www sivujen yhteyden luominen. Varauskirjaan lisäominaisuus, jolla tiedot tapahtumista saadaan ilman lisätyötä siirtymään omalta www sivulta luettavaksi. Varauskirjan lisäominaisuus, jossa eri tapahtumiin ilmoittautuminen saadaan www sivuilta mahdolliseksi ja varauskirjan kautta käsiteltäväksi. Arvioin Tavoite toteutui osittain. Päiväkerhoon on mahdollista ilmoittautua sähköisesti. Musiikki Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena saada seurakunnan kotisivuille oma osio, josta saa tietoa toimitusten musiikista ja sen valinnasta. Mahdollisuuksien mukaan musiikkia myös kuunneltavassa muodossa. Esim. olisi hyvä jos seurakunnan sivuilla voisi tutustua vaikkapa erilaisiin häämusiikkivaihtoehtoihin. Konsertteja on suunnitelmissa järjestää seurakuntalaisten iloksi. Muutamia konsertteja onkin jo sovittu ensi vuodelle. Arviointi Tavoite on toteutunut. Konserttien osalta kotisivuasia on toteutusvaiheessa. Kirkkokuoro Tavoitteet Kirkkokuoro harjoittelee säännöllisesti viikoittain ja esiintyy seurakunnan eri tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Väliarviointi Tavoite on toteutunut. Toteutus Painopisteet Vuoden 2011 päätavoite on valmistautuminen Lapin kirkkomusiikkijuhlille, jotka pidetään Torniossa keväällä (86)

19 Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kristillistä kasvatusta. Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille kerran viikossa ja 4-5 vuotiaille kaksi kertaa viikossa Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluissa joka toinen viikko. Neljässä ryhmäperhepäivähoitokodissa uskontotuokio kerran kuussa. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho kaksi kertaa kuussa Laurilassa. Järjestetään kesäkerhoja kolmen viikon aikana Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville järjestetään retki lähiympäristöön. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Arviointi Päiväkerhotoimintaan on osallistunut 3-vuotiaita 33 ja 4-5 vuotiaita 58. Toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaan. Pyhäkoulu Tavoitteet Pyhäkoulu joka sunnuntai. Parannetaan pyhäkoulutilan varustusta. Arviointi Tavoite on toteutunut. Varhaisnuorisotyö Yleistä Toteutus Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana. Painopisteet Kirkkoon tarvitaan varustusta mm. pöytä ja säilytyslaatikostot, kunnolliset penkit eri ikäisille lapsille, kiinteä flanellotaulu, liitutaulu / muu piirtomahdollisuus. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Arviointi Järjestetään puitteet kerhotoiminnalle; talous, tilat, materiaali ja kerhonohjaajat. Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla perus- ja jatkokoulutusta sekä tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. Järjestetään leirejä Honkamaassa 4-6 kpl ja osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Tuetaan koulujen uskonnon opetusta tuntivierailuilla joka luokka-asteella. Kutsutaan kaikki 4 luokkalaiset tutustumaan kotikirkkoon. Painopistealueena on kerho- ja leiritoiminta. 19 (86)

20 Tavoite on toteutunut. Partio Tavoitteet Uskonnollisen kasvatuksen antaminen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Rippikoulu Toteutus Partiomessu, lupauksenanto, leirihartaudet. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Vähintään 90% ikäluokasta käy rippikoulun. Järjestetään 5 ryhmää, myös päiväkoulu. Arviointi Tavoite ei toteutunut. Rippikoulun kävi 78 % ikäluokasta. Nuorisotyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Painopisteet tavoitteineen: 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) musiikkitoiminta, järjestetään tilaisuuksia, joissa messubändi säestää esim. koulujumalanpalveluksia sekä tarjotaan bändeille harjoituspaikka Vanhasta Pappilasta. 3) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 4) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Arviointi Pääosin toteutunut. Messubändiä ei ollut. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävissä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Perhepäivähoitajien koulutus. Toteutus Järjestetään perhekerhoja kerran viikossa Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki ja juhlat. Järjestetään kesäperhekerho kolmen viikon aikana Laurilassa ja Lassilassa. Painopisteet Arviointi 20 (86)

21 Laurilan kesäperhekerho vaihdettiin perhepäivähoitajien kesäkerhoksi. Muuten toteutunut tavoitteiden mukaan. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto Retket, leirit ja virkistyspäivät Kerhot, piirit ja tapahtumat Kyläpaikan toiminta Vapaaehtoisten koulutus Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä Vankila-, kouluvierailut Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Vapaaehtoistoiminta Laitoshoidossa olevien sielunhoito Kyläpaikan toiminta Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana. Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Sairaalasielunhoito Tavoitteet Entistä useampi vanhus pääsee hartauteen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Palveleva puhelin Toteutus Järjestetään hartauksia myös pienryhmäkodeissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kutsutaan lähettejä tai lähetysjärjestöjen edustajia kouluvierailuille sekä järjestetään lähetystilaisuuksia lähetysvierailujen yhteyteen Lähetyspiiri kokoontuu joka toinen maanantai. Lähetyssoppi avoinna lauantaisin. Myyjäisiä muutaman kerran vuodessa. Vastaava Helena Malinen. Lähetyssopen tiimi. 21 (86)

22 Järjestetään lähetyslounaita. Kauneimmat joululaulut. Vapaaehtoisia avustetaan kesäjuhlille ja koulutuksiin Virkistystapahtumia Vastaavat Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen Muuta Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kansainvälinen diakonia Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Ystävyysseurakuntavierailu. Pienen ryhmän vierailu Paidessa ja vastavierailu Keminmaassa talousarvion puitteissa. Arviointi Tavoite ei ole toteutunut. Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kuulutusmenettely uuden osan lohkolla II. Arviointi Tavoite ei ole toteutunut. KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kartoitetaan hoitamatta jääneet haudan ja käynnistetään kuulutusmenettely. Kirkot Tavoitteet Vesikatto-ongelmien korjaus ja ulkovalaistus Toteutus Investointiosassa. Painopisteet Arviointi Tavoite on toteutunut ulkovalaistusta lukuun ottamatta. Seurakuntatalot Tavoitteet Selvitetään kiinteistöjen käyttöön ja käyttöasteeseen liittyvät asiat. Arviointi Asia on ollut esillä kirkkoneuvostossa. Kanttorila Tavoitteet Vesihuollon turvaaminen. Toteutus Otetaan esille kirkkoneuvostossa Toteutus Rakennetaan uusi taloliittymä. Painopisteet Painopisteet 22 (86)

23 Arviointi Tavoite on toteutunut Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Selvitetään kiinteistöjen käyttöön ja käyttöasteeseen liittyvät asiat. Arviointi Asia on ollut esillä kirkkoneuvostossa. Muut rakennukset Toteutus Otetaan esille kirkkoneuvostossa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hoitaa metsiä voimassa olevan suunnitelman mukaan. Tavoitteena on vähintään euron tuotto. Seurakunnan tulot 2011 kertyvät pääosin jo tehdyistä puukaupoista. Stora Ensolla on hakkuussa leimikko Alakreku tilalta, josta on maksettu vuonna 2009 ennakkoa; puumäärä n. 1085m3. Puukauppa Heikkilä II tilan Kittilänjärven palstalta Heikkilä II tilalta; talvikohde Puumäärä noin 1350 m3. Kivikko tilan puunmyynti, n. 500m3 osa voidaan hakata kesällä. Höyläsuvanto tilalta myyntiä noin 1200m3. Ks. tulevat vuodet. Metsänuudistamistyöt tehdään heti kun se on mahdollista hakkuun jälkeen. Istutus jo muokatulla Alakreku tilalla. Maanmuokkauksia suoritetaan Alakreku tilalla Stora Enson hakkuualueilla sekä Lukkarin virkatalon Akkunusjoen palstalla. Palstalla on rajankäynnin vuoksi jäänyt suikale hakkaamatta. Hakkuu saatetaan loppuun, jotta saadaan koko palstan viljeltyä kerralla. Heikkilä II tilalla tehdään kylvötöitä ja maanmuokkauksia. Istutukset siirretään kaikilla muokattavilla alueilla seuraavaan vuoteen. Honkamaan leirikeskuksen ympäristössä on siemenpuuasennossa alue, joka kaipaa maanpinnan käsittelyä. Taimikonhoitotöitä tehdään 11ha Kuivanuorossa Pörhölä I tilalla. Honkajärven metsätieautotien perusparannus Lapin metsäkeskuksen toimesta (seurakunta on osakkaana). Tulevat vuodet Kivikko ja Höyläsuvanto tilojen tulot siirtyvät pääosin vuodelle Tulevien vuosien leimikoita suunnitellaan myös ajatellen muiden metsänomistajien puunmyyntiä, jos lähialueille on tulossa hakkuita. Saarijängän metsätien kunnostus Lapin metsäkeskuksen toimesta (seurakunta osakkaana) 23 (86)

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma KEMINMAAN SEURAKUNTA HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 26.11.2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutetaan Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen seurakunnassa Kuva: Paavo Vänninen

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen seurakunnassa Kuva: Paavo Vänninen KEMINMAAN SEURAKUNTA Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen seurakunnassa 8.-11.10.2015. Kuva: Paavo Vänninen TASEKIRJA 2015 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkovaltuusto 5.3.2014 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkovaltuusto 5.3.2014 1 Kirkkovaltuusto 5.3.2014 1 Aika Keskiviikko 5.3.2014 klo 17.00-18.50 Paikka Jäsenet X = läsnä Seurakuntakoti Karanta, Janne klo 17.37- Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi,

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 29.03.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 04.04.2016-05.05.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 Aika Torstaina 17.3.2016 klo 16.30 Paikka Läsnä Suvannon kappeli Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 29.02.2016 2/2016. Gammelin Pertti

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 29.02.2016 2/2016. Gammelin Pertti LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 29.02.2016 2/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 29.02.2016 1 Aika Maanantaina 29.02.2016 klo 16-17.05 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen Jukka Kämäräinen

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen Jukka Kämäräinen Kirkkoneuvosto 16.3.2016 1 ( 5 ) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot