KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline luvulta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline luvulta TASEKIRJA

2 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA... 7 Kirkkovaltuusto... 8 Kirkkoneuvosto:... 8 Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta:... 8 Diakoniatyön johtokunta:... 8 Tilintarkastajat:... 8 Kirkkovaltuuston toiminta... 8 Kirkkoneuvoston toiminta... 9 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta HENKILÖSTÖ SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TUNNUSLUKUJA TOIMINTATILASTO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Verotulojen erittely Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilinpäätöslaskelmat (86)

3 Tilinpäätöksen liitetiedot RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Vaihto-omaisuuden muutokset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät, siirtovelkojen muutokset Lainat, velat tytäryhtiöille ja shekkilimiitti Eläkevastuuvajaus Muut vakuudet ja vastuusitoumukset OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA OHJELMIEN VÄLISET YHTEYDET LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA TIETO TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA (86)

4 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 4 (86)

5 YLEISKATSAUS Kirkkoherran yleiskatsaus Kulunut vuosi oli seurakunnan toiminnan kannalta perinteinen. Työtä jatkettiin valtuuston hyväksymän strategiaa toteuttaen: Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. Ihmisten keskellä oltiin mm. torilla syyskuussa Kyläpaikan 5vuotis juhlan yhteydessä. Lättyjen ja kahvin tarjoilu hoitui vapaaehtoisten voimin. Kehnosta ilmasta huolimatta paikalla pysähtyi koko joukko ihmisiä, joiden kanssa keskusteltiin syvällisiäkin. Viikoittaiseen messuun on kokoontunut hiukan vähemmän väkeä kuin edellisenä vuonna. (osallistuneita keskimäärin 2011 oli 93 henkeä, 2010 oli 108 henkeä.) Tästä huolimatta ehtoollisella kävijöiden määrä pysyi entisellään. Työtekijäjoukossa tapahtui henkilövaihdos kun kirkkoherranviraston toimistosihteeri Aila Nousiainen jäi eläkkeelle. Hänen tilalleen valittiin Reija Ylikontiola. Diakoniatyössä oli työjärjestelyjä. Diakonissa Ulla Sipola hoiti virkaansa puoliaikaisesti. Hanna Pietilä-Jones hoiti puolikasta tehtävästä. Edellisenä vuonna kiihtynyt kirkosta eroaminen taantui. Kirkossa käytiin vilkasta keskustelua kirkkoon kuulumisen merkityksestä. Monelle se ei ole selvä. Seurakunnan tehtävä on viestittää, että se hoitaa Jumalan antamaa tehtävää viedä evankeliumi, pelastuksen sanoma, kaikille luoduille. Vapaaehtoisten osuus on edelleen tehostunut. Moni seurakunnan toimintamuoto ei toimisi ilman vapaaehtoisia. Esimerkkinä tästä on Kyläpaikan toiminta, joka on pääsääntöisesti vapaaehtoisten varassa. Työn kautta moni on löytänyt oman paikan seurakunnan keskuudessa. Kiitän luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja työtovereita menneestä vuodesta. Hyvä Jumala siunatkoon työmme ja antakoon siunauksensa toimillemme! Keminmaassa helmikuussa 2012 Yrjö Haapala 5 (86)

6 Talous 2011 Vuoden 2011 talous kehittyi ennakoitua myönteisemmin. Tilinpäätös oli ,98 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa (ja lisätalousarviossa) alijäämää arvioitiin tulevan euroa. Kirkollisverotulot lisääntyivät ja yhteisöveron jako-osuus runsaalla eurolla. Myönteistä kehitystä edesauttoivat mm. puun myynti sekä Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan maksamat euron osallisuusrahat. Toimintakulut toteutuivat 97,5 %:sesti. Vero- ja korkotuloja kertyi talousarvioon merkityn mukaisesti. Vuodesta 2011 tuloksesta huolimatta käyttötalous ei ole pitkällä aikavälillä tasapainoinen, jos tulojen ja menojen kehitys jatkuu ennakoidulla tavalla. Vuoden 2012 talousarvio on alijäämäinen, mikä edellyttäisi laskennallisesti 1,40:n veroprosenttia. Maanvuokratulot (55.000) euroa, metsätalouden tulot sekä korkotulot (50.000) ovat olleet olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Ilman niitä tilanne olisi ollut jo vuosia toisen näköinen. Useiden kiinteistöjen käyttöaste on alhainen. Lähivuosina on mietittävä, voitaisiinko joistakin kiinteistöistä luopua. Kokonaisuutena vuoden 2011 talousarvion toteutumassa on vain vähän tehtäväalueiden toimintakatteen ylityksiä. Suurimmat ylitykset ovat kirkonkirjojen pidossa ja keittiötoimessa. Kirkonkirjojen digitoinnin loppuunsaattaminen siirtyi vuoden 2011, kun sen piti valmistua jo vuoden 2010 puolella; tähän ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Keittiöpalvelujen käyttäminen näyttää lisääntyvät eikä tähän ole osattu varata riittävästi resursseja. Seurakunnalla ei ole omaa keittiöhenkilökuntaa, mistä syystä työresurssit ostetaan yrittäjältä. Keittiötoiminta on tukipalvelua. Taloudellisesti suurimman yllätykset tulivat investoinneissa. Kirkon torniosan korjaustyöhön varattiin euron määräraha ja euron lisämääräraha mutta se tuli maksamaan euroa. Koska telineet olivat paikalla, päätettiin jo työn alettua korjata mm. kellotapulin lahovaurioita, teettää kaiteiden korjaustöitä, uusia välitasanteen huopakate minkä lisäksi ullakolle rakennettiin palokatkoseinä. Väentuvan saunan pesuhuoneen korjaustyöhön ryhdyttiin kesken toimintavuoden, koska siellä epäiltiin kosteusvauriota. Hankkeeseen varattiin käyttötalouteen 8000 euroa. Korjaustyön edetessä tuli esille yllätyksiä, mm. käyttövesiputkien todettiin olevan pikaisesti uusimistarpeessa. Myös saunan korjaus katsottiin järkeväksi toteuttaa samassa yhteydessä. Koska työ muuttui peruskorjaukseksi ja kustannukset nousivat euroon, on hanke käsitelty kirjanpidossa investointina. Kaikki tehdyt toimenpiteet oli kustannusten ylittymisestä huolimatta välttämättömiä. Käyttötalouden tasapainon kehitystä on syytä seurata. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä niin hyvä, että muutaman vuoden alijäämä pystytään kattamaan edellisvuosien ylijäämillä. Tarvittaessa tasapainottamistoimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viivytyksettä; epätasapainoisen taloustasapainon korjaaminen vie muutamia vuosia. Keminmaassa Juha Nykänen, tp. 6 (86)

7 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto : 7 (86)

8 Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, Julius Oförsagd, Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Reetta Vähä ja Ville Ylianunti. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Paula Kuusela (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Julius Oförsagd (Erkki Alatalo) ja Ville Ylianunti (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäseniksi Helena Malinen ja Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalle HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui aikana 4 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 49 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: valittiin puheenjohtajat ja suhteellisten vaalien lautakunta valittiin kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus hyväksyttiin muutos toiminta- ja taloussuunnitelmaan valittiin tilintarkastajat hyväksyttiin yhden määräalan myymisestä Kallinkankaan alueelta vahvistettiin vuoden 2012 veroprosentiksi 1,25 hyväksyttiin neljän määräalan/tontin myyminen neljälle henkilölle Kallinkankaalta hyväksyttiin muutos toiminta- ja taloussuunnitelmaan hyväksyttiin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma 8 (86)

9 Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 177 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä järjestäytymiseen liittyvät asiat valittiin edustajat johtokuntiin (Sirpa Uusitalo ja Jarkko Hannunen), Kemin Kirkon Kirkonkylän osakaskunnan vuosikokouksiin (Risto Rimpisalo), Alapaakkolan sekä Liedakkalan jako- ja kalastuskuntien vuosikokouksiin (Pirkko Saastamoinen), As Oy Kallinpuiston yhtiökokouksiin (Paula Aaltonen) sekä maanmittaustoimituksiin (Juha Nykänen) tehtiin taloussäännön edellyttämät päätökset hyväksyttiin sisäisen valvonnan menettelytavat hyväksyttiin hankintasääntö hyväksyttiin talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohje vahvistettiin kirkkojen ja urkujen vakuutusarvo vakuutusyhtiön suosituksen mukaisena hyväksyttiin valmiussuunnitelma päätettiin vuoden 2011 vapaista kolehdeista valittiin tarjouskyselyn perusteella Kotirakennus Rimpisalo uuden kirkon korjaustyön tekijäksi päätettiin tarjouskyselyn perusteella myydä Höyläsunto tilan harvennushakkuupuut Osk metsäliitolle hyväksyttiin yhteistyösopimus Radiolähetys Sanansaattajien kanssa allekirjoitettiin vuoden 2010 tilinpäätös jatkettiin metsästysvuokrasopimusta Alapaakkolan metsästysseuran kanssa hyväksyttiin hautainhoitomaksut valmisteltiin kirkkovaltuustolle meneviä asioita mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin kesän 2011 vuosilomat päätettiin, että seurakunta siirtyy KiPa (HeTa) palvelukeskuksen asiakkaaksi 2017 hyväksyttiin päiväkerhotyön, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön toimintasuunnitelmat Keminmaa seura esitykseen päätettiin, että venemuseo ei sovellu vanhan kirkon alueelle asia oli ollut esillä jo vuosina 1992, 1994, 1997 ja 1998 hyväksyttiin työterveydenhuollon toimintasuunnitelma vuosiksi samalla päätettiin ottaa käyttöön sairauspoissaolojen seurannassa varhaisen puuttumisen käytäntö päätettiin suorittaa henkilöstön vaarojen riskien kartoitus vuoden loppuun mennessä hyväksyttiin Kirkkolaiva lehden kustannussopimus Privat-Medi Oy:n kanssa vuosiksi päätettiin harvennushakkuista Heikkilä I ja Alakreku tiloilla päätettiin suorittaa kertamaksuna As Oy Kallinpuiston ikkunoiden uusinta hyväksyttiin muutoksia uuden kirkon ulkopuolisten osien korjaukseen suoritettiin hautausmaakatselmus hyväksyttiin Karihaaran Erämiehet ry:n metsästysvuokrasopimus 9 (86)

10 palkattiin Saija Pernu lastenohjaajaksi eläkkeelle jääneen Tuula Rytkyn tilalle kahden vuoden määräajaksi päätettiin myydä Alakreku ja Heikkilä I tilojen harvennushakkuupuut tarjouskyselyn perusteella L & M Biowattille todettiin uuden kirkon ulkopuolisten korjaustöiden valmistuneen korjaustyö tuli maksamaan noin euroa kustannusarvio ylittyi lisätöistä johtuen n eurolla todettiin, että KEVA (eläkelaitos) ei ole todennut huomautettavaa tarkastuskertomuksen mukaan ostopalvelujen käyttöä (KiEL 3 3mom) on selvitty käymällä läpi ostopalveluihin liittyvät YEL-todistukset, jotka oli asianmukaisesti pyydetty annettujen ohjeiden mukaisesti; ostopalvelut oli hoidettu huolellisesti ja asiaan oli perehdytty erittäin hyvin päätettiin käynnistää Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuolisten osien korjaustyön suunnittelu vuodenvaihteessa valtuutettiin talouspäällikkö teettämään tarjouskyselyn perusteella Kanttorilan talovesijohdon uusimistyö päätettiin toteuttaa väentuvan saunan pesuhuoneen korjaustyö, koska seinäpaneeleissa on havaittu kosteusvaurioita päätettiin uusia Neulanselän Erä ry:n, Alapaakkolan metsästysseura ry:n ja Keminsuun Metsästysseura ry:n metsästysvuokrasopimukset hyväksyttiin lähetystyön talousarvioavustusten jakaminen hyväksyttiin rippikoulusuunnitelma vuodelle 2012 hyväksyttiin marras joulukuun kolehtisuunnitelma keskusteltiin seurakuntatalojen ja leirikeskuksen käyttöön liittyvistä asioista toiminta- ja taloussuunnitelman edellyttämällä tavalla keskustelun pohjana olivat käyttötilastot vuodelta käsiteltiin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaa TYP järjestelmän hallinnoista vastaavaksi nimettiin toimistosihteeri Anne Ojala hyväksyttiin, että seurakunta jatkaa taloushallinnon ohjelmistojen yhteistyötä Lapin seurakuntien kanssa vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen kukin seurakunta liittyy KiPa palvelukeskuksen jäseneksi oman aikataulunsa mukaisesti asiaa olivat valmistelleen yhteistyöseurakuntien taloushallinnon johtavat viranhaltijat vahvistettiin vuoden 2012 koulutussuunnitelma päätettiin, että seurakunta ei lähde mukaan vaatimaan korvauksia puunostokartellia koskevassa asiassa, koska raakapuun ostokartellin mahdollisia vaikutuksia seurakunnan puunmyyntihintoihin vuosina ei ole mahdollista pitävästi osoittaa perusteluina oli, että oikeusprosessiin ryhtyminen on riskisijoitus tarjouspyynnön perusteella päätettiin myydä Heikkilä I tilan hakkuupuut Tervolan Saha ja Höyläämölle myönnettiin ero Aila Nousiaiselle toimistosihteerin virasta hänen tilalleen valittiin Reija Ylikontiola hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 lopullisessa muodossa esitettäväksi kirkkovaltuustolle täydennettiin vuoden 2012 koulutussuunnitelmaa päätettiin, että seurakunta kustantaa työntekijöille Tyky kuntoseteleitä enintään 200 eurolla/hlö vuosiksi hyväksyttiin hautainhoitohinnat hyväksyttiin hautatoimen maksut (86)

11 käsiteltiin suoritettua riskien ja vaarojen kartoituksen tuloksia hyväksyttiin irtaimiston poistoja hyväksyttiin kevään 2012 kirkkokolehdit Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Juhani Heusala esitti huolensa siitä, että Torniolainen -lehden välissä jaettavat Kirkkolaiva ei tule niihin talouksiin, jossa mainosten jakaminen kielletään. Kirkkoherra vastasi Juhani Heusalalle kirkkovaltuuston kokouksessa. 11 (86)

12 HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävä retket tai tapahtuma. Työntekijöitä Tyky -päivänä Martimoaavan soidenvuolualueella Alueella sijaitsee autiotupa sekä palotorni, joka toimii nykyisin näköalatornina. 12 (86)

13 Tilastotietoja henkilökunnasta (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 46,2 47,6 45,0 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Työhistoria ja vaihtuvuus alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust Työterveydenhoito Virkistystoiminta (86)

14 Poissaolot Äitiys-, isyys- vanhem Hoitovapaa Kuntoutus Lomautus Opintovapaa 61 Sairaslomapäivät Koulutus tms Vuosiloma Palkaton vapaa Yhteensä Rahapalkkasum man kehitys Euroa Muutos % + 4,1 + 0,5 + 0,6 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 86, joista vuosilomaa 46. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 22 =5808 päivää) poissa oli keskimäärin 31 % työvoimasta eli 7,2 työntekijää, josta vuosilomalla 17 % eli 3,6 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän työntekijämäärää; luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2011 henkilöstökustannukset olivat 60 % (ulkoisista) toimintamenoista. 14 (86)

15 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Väkiluvun kehitys Väkiluku Jäsenmäärä LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 Vuoden 2011 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 77,2 prosenttia suomalaisista (2010 = 77,3 %). 15 (86)

16 TALOVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alkaessa. Arviointi Tavoite on toteutunut. Tilintarkastus ja valvonta Teemapäivä tai te tasarja. Rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset. Yleistä Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Tavoitteet Asiantuntevan tilintarkastajan/ tilintarkastusyhteisön valitseminen valtuuskaudeksi Arviointi Tavoite on toteutunut Kirkkoneuvosto Toteutus Valitaan tilintarkastaja joko kilpailuttamalla tai suoralla hankinnalla. Hannassa noudatetaan hankintalain mukaisia hyviä käytäntöjä. Hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alakassa. Arviointi Tavoite on toteutunut. Taloushallinto Teemapäivä tai te tasarja. Rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tiedon jakaminen uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Arviointi Tavoite on toteutunut. Kirkonkirjojen pito Teemapäivä tai te lat. Työntekijöiden, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjurin käyttöönotto Riittävä koulutus ja resurssit Arviointi Tavoite ei ole toteutunut. Kirjurin valtakunnallinen käyttöönotto siirtyi vuoteen (86)

17 Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Väliarviointi Henkilöstöhallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Työsuojeluhenkilöstön toimintaedellytysten Koulutus. parantaminen. Arviointi Tavoite ei toteutunut. Uutta koulutusta ei työsuojeluhenkilöstölle ole järjestetty. Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Maallikoiden aktivoiminen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Hautaan siunaaminen Toteutus Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Aikuistyö Tavoitteet Uusien ihmisten saaminen seurakuntayhteyteen Ihmisten auttaminen tasapainon löytymiseksi suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan Arviointi Rukouspiiri on toiminut Lautiosaaressa, retki on tehty Hengen Uudistuksen kesäjuhlaan Rovaniemelle, ihmissuhderyhmä, Kritoryhmä toimii, seurakuntatapahtuma on pidetty tammikuussa. Toteutus Rukouspiirit Retket naistenpäiville Rukouskoulutus Ihmissuhderyhmä Seurakuntatapahtuma Naisten vaellus Painopisteet Työikäisten tavoittaminen Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Raamattupiiri keskiviikkoisin. 17 (86)

18 Miestenpiiri perjantaisin. Rukouspiiri Lautiosaaren seurakuntatalolla. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Seurakuntalehti jokaiseen kotiin joka toinen viikko. Toteutus Painopisteet Seurakuntalehti Varauskirjan ja www sivujen yhteyden luominen. Varauskirjaan lisäominaisuus, jolla tiedot tapahtumista saadaan ilman lisätyötä siirtymään omalta www sivulta luettavaksi. Varauskirjan lisäominaisuus, jossa eri tapahtumiin ilmoittautuminen saadaan www sivuilta mahdolliseksi ja varauskirjan kautta käsiteltäväksi. Arvioin Tavoite toteutui osittain. Päiväkerhoon on mahdollista ilmoittautua sähköisesti. Musiikki Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena saada seurakunnan kotisivuille oma osio, josta saa tietoa toimitusten musiikista ja sen valinnasta. Mahdollisuuksien mukaan musiikkia myös kuunneltavassa muodossa. Esim. olisi hyvä jos seurakunnan sivuilla voisi tutustua vaikkapa erilaisiin häämusiikkivaihtoehtoihin. Konsertteja on suunnitelmissa järjestää seurakuntalaisten iloksi. Muutamia konsertteja onkin jo sovittu ensi vuodelle. Arviointi Tavoite on toteutunut. Konserttien osalta kotisivuasia on toteutusvaiheessa. Kirkkokuoro Tavoitteet Kirkkokuoro harjoittelee säännöllisesti viikoittain ja esiintyy seurakunnan eri tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Väliarviointi Tavoite on toteutunut. Toteutus Painopisteet Vuoden 2011 päätavoite on valmistautuminen Lapin kirkkomusiikkijuhlille, jotka pidetään Torniossa keväällä (86)

19 Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kristillistä kasvatusta. Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille kerran viikossa ja 4-5 vuotiaille kaksi kertaa viikossa Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluissa joka toinen viikko. Neljässä ryhmäperhepäivähoitokodissa uskontotuokio kerran kuussa. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho kaksi kertaa kuussa Laurilassa. Järjestetään kesäkerhoja kolmen viikon aikana Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville järjestetään retki lähiympäristöön. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Arviointi Päiväkerhotoimintaan on osallistunut 3-vuotiaita 33 ja 4-5 vuotiaita 58. Toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaan. Pyhäkoulu Tavoitteet Pyhäkoulu joka sunnuntai. Parannetaan pyhäkoulutilan varustusta. Arviointi Tavoite on toteutunut. Varhaisnuorisotyö Yleistä Toteutus Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana. Painopisteet Kirkkoon tarvitaan varustusta mm. pöytä ja säilytyslaatikostot, kunnolliset penkit eri ikäisille lapsille, kiinteä flanellotaulu, liitutaulu / muu piirtomahdollisuus. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Arviointi Järjestetään puitteet kerhotoiminnalle; talous, tilat, materiaali ja kerhonohjaajat. Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla perus- ja jatkokoulutusta sekä tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. Järjestetään leirejä Honkamaassa 4-6 kpl ja osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Tuetaan koulujen uskonnon opetusta tuntivierailuilla joka luokka-asteella. Kutsutaan kaikki 4 luokkalaiset tutustumaan kotikirkkoon. Painopistealueena on kerho- ja leiritoiminta. 19 (86)

20 Tavoite on toteutunut. Partio Tavoitteet Uskonnollisen kasvatuksen antaminen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Rippikoulu Toteutus Partiomessu, lupauksenanto, leirihartaudet. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Vähintään 90% ikäluokasta käy rippikoulun. Järjestetään 5 ryhmää, myös päiväkoulu. Arviointi Tavoite ei toteutunut. Rippikoulun kävi 78 % ikäluokasta. Nuorisotyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Painopisteet tavoitteineen: 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) musiikkitoiminta, järjestetään tilaisuuksia, joissa messubändi säestää esim. koulujumalanpalveluksia sekä tarjotaan bändeille harjoituspaikka Vanhasta Pappilasta. 3) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 4) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Arviointi Pääosin toteutunut. Messubändiä ei ollut. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävissä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Perhepäivähoitajien koulutus. Toteutus Järjestetään perhekerhoja kerran viikossa Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki ja juhlat. Järjestetään kesäperhekerho kolmen viikon aikana Laurilassa ja Lassilassa. Painopisteet Arviointi 20 (86)

21 Laurilan kesäperhekerho vaihdettiin perhepäivähoitajien kesäkerhoksi. Muuten toteutunut tavoitteiden mukaan. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto Retket, leirit ja virkistyspäivät Kerhot, piirit ja tapahtumat Kyläpaikan toiminta Vapaaehtoisten koulutus Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä Vankila-, kouluvierailut Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Vapaaehtoistoiminta Laitoshoidossa olevien sielunhoito Kyläpaikan toiminta Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana. Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Sairaalasielunhoito Tavoitteet Entistä useampi vanhus pääsee hartauteen. Arviointi Tavoite on toteutunut. Palveleva puhelin Toteutus Järjestetään hartauksia myös pienryhmäkodeissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kutsutaan lähettejä tai lähetysjärjestöjen edustajia kouluvierailuille sekä järjestetään lähetystilaisuuksia lähetysvierailujen yhteyteen Lähetyspiiri kokoontuu joka toinen maanantai. Lähetyssoppi avoinna lauantaisin. Myyjäisiä muutaman kerran vuodessa. Vastaava Helena Malinen. Lähetyssopen tiimi. 21 (86)

22 Järjestetään lähetyslounaita. Kauneimmat joululaulut. Vapaaehtoisia avustetaan kesäjuhlille ja koulutuksiin Virkistystapahtumia Vastaavat Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen Muuta Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Kansainvälinen diakonia Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Ystävyysseurakuntavierailu. Pienen ryhmän vierailu Paidessa ja vastavierailu Keminmaassa talousarvion puitteissa. Arviointi Tavoite ei ole toteutunut. Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kuulutusmenettely uuden osan lohkolla II. Arviointi Tavoite ei ole toteutunut. KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kartoitetaan hoitamatta jääneet haudan ja käynnistetään kuulutusmenettely. Kirkot Tavoitteet Vesikatto-ongelmien korjaus ja ulkovalaistus Toteutus Investointiosassa. Painopisteet Arviointi Tavoite on toteutunut ulkovalaistusta lukuun ottamatta. Seurakuntatalot Tavoitteet Selvitetään kiinteistöjen käyttöön ja käyttöasteeseen liittyvät asiat. Arviointi Asia on ollut esillä kirkkoneuvostossa. Kanttorila Tavoitteet Vesihuollon turvaaminen. Toteutus Otetaan esille kirkkoneuvostossa Toteutus Rakennetaan uusi taloliittymä. Painopisteet Painopisteet 22 (86)

23 Arviointi Tavoite on toteutunut Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Selvitetään kiinteistöjen käyttöön ja käyttöasteeseen liittyvät asiat. Arviointi Asia on ollut esillä kirkkoneuvostossa. Muut rakennukset Toteutus Otetaan esille kirkkoneuvostossa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hoitaa metsiä voimassa olevan suunnitelman mukaan. Tavoitteena on vähintään euron tuotto. Seurakunnan tulot 2011 kertyvät pääosin jo tehdyistä puukaupoista. Stora Ensolla on hakkuussa leimikko Alakreku tilalta, josta on maksettu vuonna 2009 ennakkoa; puumäärä n. 1085m3. Puukauppa Heikkilä II tilan Kittilänjärven palstalta Heikkilä II tilalta; talvikohde Puumäärä noin 1350 m3. Kivikko tilan puunmyynti, n. 500m3 osa voidaan hakata kesällä. Höyläsuvanto tilalta myyntiä noin 1200m3. Ks. tulevat vuodet. Metsänuudistamistyöt tehdään heti kun se on mahdollista hakkuun jälkeen. Istutus jo muokatulla Alakreku tilalla. Maanmuokkauksia suoritetaan Alakreku tilalla Stora Enson hakkuualueilla sekä Lukkarin virkatalon Akkunusjoen palstalla. Palstalla on rajankäynnin vuoksi jäänyt suikale hakkaamatta. Hakkuu saatetaan loppuun, jotta saadaan koko palstan viljeltyä kerralla. Heikkilä II tilalla tehdään kylvötöitä ja maanmuokkauksia. Istutukset siirretään kaikilla muokattavilla alueilla seuraavaan vuoteen. Honkamaan leirikeskuksen ympäristössä on siemenpuuasennossa alue, joka kaipaa maanpinnan käsittelyä. Taimikonhoitotöitä tehdään 11ha Kuivanuorossa Pörhölä I tilalla. Honkajärven metsätieautotien perusparannus Lapin metsäkeskuksen toimesta (seurakunta on osakkaana). Tulevat vuodet Kivikko ja Höyläsuvanto tilojen tulot siirtyvät pääosin vuodelle Tulevien vuosien leimikoita suunnitellaan myös ajatellen muiden metsänomistajien puunmyyntiä, jos lähialueille on tulossa hakkuita. Saarijängän metsätien kunnostus Lapin metsäkeskuksen toimesta (seurakunta osakkaana) 23 (86)

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2010 Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2010 Lähtökohta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Y-TUNNUS 0242663-8 Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 12 Till n päätös Tuloslaskelma

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot