HELSINGISSÄ VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGISSÄ VUOSINA 1985-2009"

Transkriptio

1 ASUKASVAIKUTTAMISTA JA KULTTUURITOIMINTAA ITÄISESSÄ HELSINGISSÄ VUOSINA Anja Hinkkanen

2 Kulttuuritoimintaa itäisessä Helsingissä vuosina Teksti: Anja Hinkkanen Sivunvalmistus ja taitto: Urjamedia Seppo Pirhonen Julkaisija: Itä-Helsingin kulttuuriviikot r.y. Taloudellinen tuki: Uudenmaan Maakuntarahasto Kansikuva: Takakannen kuvat: ISBN Painettu: Arkkiset, Urjala 2009

3 ASUKASVAIKUTTAMISTA JA KULTTUURITOIMINTAA ITÄISESSÄ HELSINGISSÄ VUOSINA Neljännesvuosisata Itä-Helsingin Kulttuuriviikkoja JOHDANTO Kun Itä-Helsingin Kulttuuriviikot vuonna 1985 syntyivät, silloisella nimellään Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikko, ei kukaan varmastikaan aavistanut, että oli syntynyt neljännesvuosisadan mittainen rupeama jokavuotista, lokakuista tapahtumaketjua. Alkuaikojen innostus on monien osalta hiipunut. Onneksi mukana on ollut aktiivisia, kotiseutuhenkisiä henkilöitä luomassa uusia verkostoja. Kaupunginosayhdistysten rooli ei vuosien aikana ole paljonkaan muuttunut. Oman alueen ajankohtaiset kaavoitusasiat ja paikalliset ongelmat pohdituttavat. Mutta samalla on koettu tärkeäksi asujaimiston juurruttaminen kotikyläänsä, perinteen keruu ja oman alueen vahvuuksien esilletuominen. Kaupunginosakirjoja on syntynyt kiitettävästi. Vuosaaressa tehtiin muutamassa vuodessa neljä kaupunkipolkua asukkaiden hyödyksi ja iloksi. Kaupunkipolulla kuljetaan joko oppaan johdolla tai verkossa, tutustuen luontoon, arkkitehtuuriin, alueen historiaan ja nykypäivään. Kulttuuri siis elää ja voi hyvin. Kulttuuri ei ole passiivista katsomista ja kuulemista, vaan se voi olla osallistuvaa ja luovaa toimintaa. Kun Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen hallitus päätti , Suomalaisen kulttuurin päivänä, vuosikokouksessaan koota historian vuotta 2009 silmälläpitäen, ryhdyin heti toimeen. Arkistojen kerääminen, niputtaminen ja kokoaminen saivat aikaan sen, mikä on ollut nähtävissä pikkuhiljaa verkkosivustollamme. Haaveenamme oli saada nuori, ulkopuolinen opiskelija tekemään gradunsa asukasvaikuttamisesta kulttuurin keinoin, mutta kirjoittajaa ei löytynyt.

4 Siksi ryhdyin innostuneesti toimeen ilman mitään palkkiotoiveita. Kulttuuriviikkojen historiakirjanen on tarkoitettu erityisesti yhteistyökumppaneillemme ja kaupunginosayhdistyksille muistoksi aktiivivuosista. Pakinaluonteisista artikkeleista voi palauttaa mieleen tapahtumia, kokemuksia ja elämyksiä, joita on voinut kokea niin tapahtumien tuottajana, esiintyjänä kuin seuraajanakin luvulla myös kaupunginosayhdistysten asukastyö on saanut uusia piirteitä. Keskustelua käydään kotisivujen verkostoissa. Tiedot päättäjien toimista leviävät pikavauhtia asukkaiden tietoon. Aktiivisilla asukkailla on mahdollisuus perehtyä virkamiesten suunnitelmiin ennakolta aluettansa koskevissa asioissa. Kiitän lämpimästi kaikkia Teitä, jotka olette olleet mukana rakentamassa itähelsinkiläistä identiteettiä. Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen kaltaista, talkoovoimin tehtävää asukaskulttuuritoimintaa, ei liene muualla Suomessa. Kiitokset Maria Hakokorpi-Jumppanen, Laajasalo-Degerö-seurasta kirjoitustyöstäsi ja Helka Nurmi-Niemi Kurkimäki Seurasta työstäsi verkkosivujen ylläpitäjänä ja kuvagallerian kokoajana. Kiitän kaupunginosayhdistysten edustajia panoksestanne kirjoitustyössä. Kiitän Uudenmaan Maakuntarahastoa tutkimustyöhön saadusta apurahasta. Kiitos Helsingin kaupungin Kulttuurisasiainkeskus, joka on tehnyt mahdolliseksi kulttuuriviikkojen järjestämisen antamalla tiloja ja vuosittaisen pienen, rahallisen tuen. Anja Hinkkanen IHKV ry puheenjohtaja

5 KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET - ASUKASKULTTUURIN VOIMAVARA Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA perustettiin vuonna Vuonna 1960 perustettu Roihuvuori-seura oli aktiivisesti mukana valmistelevassa toimikunnassa ja alkuvuosina HELKA:n hallituksessa. Vuonna 1965 HELKA sai edustajansa Suomen Kotiseutuliiton hallitukseen. Kaupungin kulttuuritoimen alkuajoilta, 1970-luvulta juontaa alkunsa KULKE:n ja HELKA:n kiinteä yhteistyö. Roihuvuoren ammattikoululla järjestettiin vuonna 1979 kotiseututyön seminaari, joka loi pohjan kotiseutukulttuurin päivälle ja lopulta vuonna 1985 aloitetuille Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikolle. Itä-Helsingin Kansalaisopiston rehtori Matti Kailari ja vararehtori Kyllikki Kailari tekivät uraauurtavaa työtä. HELKA:n täyttäessä 20 vuotta vuonna 1984 jäsenyhdistyksiä oli jo 52, näistä kaakkoisessa ja itäisessä suurpiirissä 12. Kaupunginosahallinto, lukuisten lähidemokratiakomiteoiden muotoilemana, jätehuolto- ja liikennekysymykset sekä jatkuvasti vireillä olevat yleiskaavat ja keskustasuunnitelmat olivat 1970-luvulla alkaen HELKAn ja kaupunginosayhdistysten toiminnassa keskeisellä sijalla. Lähidemokratiakokeilu päättyi virallisesti vuonna (lähde Reviirirakkautta, Helka 1994) Aktiiviset kaupunginosayhdistysten edustajat kokoontuivat säännöllisesti itäisessä Helsingissä nimellä: Kaupunginosayhdistysten neuvottelukunta. U.A. Saarinen oli tulisieluinen ja innostunut neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kaakkoisen suurpiirin vanhin yhdistys on vuonna 1950 perustettu Tammisalolaisten Yhdistys ry, nykynimeltään Tammisalo Seura ry. Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen alkuvaiheissa yhdistyksen puheenjohtaja Helmi Leinonen toimi innostuneesti mukana. Vuonna 1999 tammisalolaiset toteuttivat oman näyttelynsä Naapurit Stoan Galleriaan. Asuuhan merellisessä, pientalovaltaisessa kaupunginosassa lukuisia taiteilijoita ja kirjailijoita. Roihuvuori-seura (per.1960) on ollut kautta vuosikymmenten aktiivinen toimija myös kulttuurin saralla. Oman panoksensa ovat tuoneet myös seurakunnan vuosittain järjestämät lokakuiset musiikkiviikot, joiden äitinä toimii kanttori Hannele Filppula. Roihuvuoren kirjastossa on järjestetty lähes vuosittain lapsille tapahtumia. Laajasalo-Degerö seurasta( per. 1966) on löytynyt Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen hallitukseen aktiivisia toimijoita koko neljännesvuosisadan ajan. Aune-Mari Kairinen, Tarja Arola ja Maria Hakokorpi-Jumppanen ovat tuoneet intoaan ja osaamistaan yhteiseen yhdistykseemme. Maria, Laajasalon Valokuvaajien puheenjohtajana on toteuttanut näyttelyitä paitsi Laajasalon alueella, myös Stoan Galleriaan.

6 Herttoniemi-seura ja Kulosaarelaiset-Brändöborna perustettiin molemmat vuonna Herttoniemen kirjasto on tuonut näyttelyineen ja kirjallisuustapahtumineen aluekulttuuriin oman hienon lisänsä. Herttoniemen seurakunta on järjestänyt lukuisia konsertteja ja muita tapahtumia. Seurakunta on tuntenut vastuunsa kulttuurin saralla. Vuonna 2000 kulttuurikaupunkihankkeena toteutettu Siilitien tarinat oli erinomainen esimerkki asukkaiden yhteistyöstä ja paikalliskulttuurin keruun myötä oman identiteetin vahvistamisesta. Kulosaaressa Aila Harju veti kirjallisuuspiiriä useiden vuosien ajan yhteistyössä Kulosaaren kirjaston kanssa. Vuonna 2007 Kulosaari juhli näyttävästi 100-vuotista olemassaoloaan Anu Utriaisen johdolla näyttelyin ja tilaisuuksin. Itäisen suurpiirin vanhin kaupunginosayhdistys on Marjaniemi-seura ry.( per.1954), joka nukahti kuitenkin ruususen uneen ja herätettiin vuonna 1972 aktiiviseen toimintaan. Marjaniemen kotiseutuhistorian keruu on tuottanut peräti kolme kirjaa. Itä-Helsingin Kulttuuriviikoissa on alusta alkaen toiminut Anja Hinkkanen, vuodesta 1988 alkaen puheenjohtajana. Marjatta Tamminen ja Maija Hirvonen, sihteereinä, ovat koonneet alkuvuosien pöytäkirjat arkistoihin, jotka tullaan aikanaan luovuttamaan kaupunginarkistoon tutkijoiden käyttöön. Marjaniemessä on kylähengen mukaisesti elänyt hauska iltamaperinne vuosikymmenten saatossa. Näyttelijä Juhani Lehtonen on luonut monet iltamien roolihahmot. Puotila-seura perustettiin vuonna Seuran kiinnostuksen erityiskohteena on ollut Vartiokylän Linnavuori. Puotilan Meripäivät ovat jatkuneet kesäkautena vuosikymmeniä. Seuran puheenjohtaja U.A.Saarinen, vuodesta 1973, oli merkittävä vaikuttaja Itä-Helsingissä ja myös kaupunginvaltuustossa kuolemaansa asti vuonna Puotila-seura on toiminut kulttuuriviikkojen näyttelykoordinaattorina pitkään ja edustajansa Martti Rovion kautta kantanut kortensa kekoon. Myllypuro-seura, Kontula-seura ja Vuosaari-seura syntyivät kaikki vuonna Vuosaari liitettiin Helsingin kaupunkiin vasta vuonna 1966 ja siitä lähtien yhdistys on ollut merkittävä vaikuttaja monella saralla kaupunginosan kasvaessa yli hengen tytärkaupungiksi. Vuosaaressa on järjestetty joka toinen vuosi omat Vuosaaren Kulttuuripäivät Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen kylkiäisenä. Alueen monet kuorot ovat tuoneet oman panoksensa kulttuuriviikoille 25 vuoden ajan. Kontula-seura ei ole jättäytynyt pois kulttuuriviikkojen toiminnasta, mutta kulloisenkin puheenjohtajan aktiivisuudesta on riippunut panos lokakuun viikoille. Kontula-seuran toiminta on keskittynyt paljon KontuPisteen ja uuden Nuorisotalon tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Kontulan elokuinen tapahtuma Kelkkapuistossa kokoaa tuhatmäärin erityisesti nuorta yleisöä Myllypuro-seura oli Heli Savinin aikana erittäin aktiivinen toimija kulttuurin saralla. Myllypuron taiteilijakylä on tuottanut paitsi ensimmäisen vuoden 1985 näyttelyn, myös tuonut yksittäisiä taiteilijoita Stoan galleriaan. Vuonna 2002 nähtiin Myllypurosta kertova installaatio Lähi-Ö, lähiötaitelija Jonna Pohjalaisen tuotantona. Myllypuron sairaalassa on järjestetty vuosittain Hyvänmielen Ruskakonsertteja lähinnä Anja Hinkkasen ohjaamien Sakaroitten talkoovoimin.

7 Mellunmäki Yhdistys (per.1971) tuotti mielenkiintoisia kokeiluja puheenjohtajansa Niko Vanhatalon kaudella Mellunmäen ns. ostarilla. Vuonna 2008 mellunmäkeläiset saivat oman kulttuuritalonsa, Mellarin. Kurkimäki-seura perustettiin uudelle asuinalueelle vuonna Kurkimäen korttelitalo tarjosi hyvät tilat monenlaisille tapahtumille ennen kaupungin säästötoimia. Helka Nurmi- Niemi, Kurkimäki Seuran puheenjohtaja on luonut nykyaikaa edustavan nettisivuston Santahamina elää omaa elämäänsä saarellaan. Evl. Jarmo Nieminen luennoi vuonna 2005 Santahaminasta saaden suuren suosion kulttuuriviikkojen yhteistyössä Työväenopiston kanssa järjestetyssä kotiseutuhistorian luentosarjassa. Kotiseuturetkiä on voitu myös toteuttaa kiinnostavalle Santahaminan saarelle. Santahaminan sotilaskodissa on toteutettu kaksi kertaa Maanpuolustusiltamat yhteistyössä Jääkärikillan kanssa. Vartiosaari on kesäinen paratiisi. Vielä ei ole löydetty yhteistä säveltä, miten toimia lokakuisten kulttuuriviikkojen saralla. Kaupunginosayhdistykset ovat toteuttaneet Stoan Parvinäyttelyssä yhteisen Kaupunginosat-historiaa ja nykypäivää -näyttelyn kukin omalla tavallaan viimeksi vuonna Yleisö on ollut sangen kiinnostunut varsinkin vanhoista valokuvista. Vuonna 2009 toteutetaan yhteistyössä kaupunginosayhdistysten kanssa yhteinen näyttely Stoaan ja Vuotaloon. AH

8 U.A. SAARINEN KOTISEUTUIHMINEN JA VALOKUVAAJA Urho Aarre Hugo Saarinen s k U.A. Saarinen teki elämäntyönsä valokuva-alalla. Hän toimi lehtikuvaajana, artikkelikuvaajana sekä kotimaassa että ulkomailla. U.A. Saarinen perusti oman kuvatoimiston 1953 ja laajensi kuvatoimistoaan myös filmitoimistoksi. U.A. työskenteli myös filmituotanto- ja lyhytelokuva-alalla. U.A. Saarisen kuva-arkisto käsittää myös hyvin paljon luontoaiheisia kuvia, maisema- ja tilannekuvia. Puotila-seuran kuva-arkisto on kokonaan perustunut U.A:n ottamiin kuviin ja lehtiartikkeleihin. Kaupunginosayhdistystoimintaan U.A. Saarinen tuli mukaan 1970 liittymällä Puotila- Seuran jäseneksi ja aktiivisen seuratoiminnan jälkeen puheenjohtajaksi vuonna U.A. Saarinen toimi aktiivisesti myös kunnallispolitiikassa, kaupunginvaltuutettuna ja lautakunnan jäsenenä. U.A. oli lehtivalokuvaajana luonut hyvät suhteet toimittajiin, joten hän myös sai kaupunginosa-kirjoituksillaan julkisuutta ja taustavoimaa alueen asioihin ja niiden etenemiseen. Itä-Helsingissä U.A. Saarisen sydäntä lähellä oli niin nuorisotyö kuin kulttuurin ja kotiseututyön arvostuksen nostaminen omalla alueella kuin asukkaiden viihtyvyyden ja palvelujen lisääminen alueella. U.A. Saarisen puheenjohtajakaudella Puotila-seura sai alulle Vartiokylänlahden ja sen ranta-alueiden kunnostamisen virkistyskäyttöön. Vartiokylänlahti ruopattiin ja lahden ympärille rakennettiin kuntopolku, jonka nimeksi seura on ehdottanut nimistötoimikunnalle U.A. Saarisen polku. Seuraava iso hanke alueella oli kehittää kulttuuritoimintaa ja niin perustettiin Itä-Helsingin kulttuuriviikot 1984, jotka alkujaan olivat nimeltään Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikot. Tapahtumat saivat suuren suosion ja vuonna 1986 tapahtumaan osallistujia oli jo yli

9 Myös seuran kulttuuritoiminnan edistämiseksi perustettiin Puotilan Pelimannit, jonka kantavana voimana ja kokoonpanijana toimi Aila Ehoniemi. Puotilan Pelimannit esiintyivät kansamusiikkijuhlilla, kotiseutujuhlilla sekä levytti ja tallensi perinteistä kansanmusiikkia, jota on kuultavana myös jälkipolville. Itä- Helsingin kulttuuriviikoilla on ollut U.A. Saarisen valokuvanäyttely sekä Puotila-Seuran toimintaan liittyvä näyttely Viikinkien vartiotulilta metroaikaan, jossa valokuvin kerrottiin alueen kehityksestä. Suurin osa valokuvista oli U.A:n arkistoista. Itä-Helsingin tunnetuimmat kesäiset kulttuurijuhlat ovat Itä-Helsingin Meripäivät. Ne aloitettiin yksipäiväisinä vuonna 1973 ja juhlat laajenivat vuosi vuodelta, jolloin juhlat venähtivät jo kolmipäiväisiksi. Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen myötä luovuttiin monipäiväisistä Meripäivistä, mutta Meripäivät jatkuvat edelleenkin noudattaen vanhoja perinteitä alueen kulttuuritarjonnan vaalimiseksi niin lapsille kuin vanhuksille. Metroasema Puotilaan-hanke ja metroradan rakennuttaminen Vuosaareen oli hyvin tunteita herättävä keskustelu - meneekö rata maan alla vai maan päällä ja tuleeko asema Puotilaan vai ei. Metro saatiin maan alle ja asema Puotilaan. Puotila-Seuran toiminnassa on ollut mukana U.A. Saarisen aikana hyvin voimakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen alueen asioihin ja sitä perinnettä jatketaan edelleenkin, mutta se aktiivinen journalistinen ote on kadoksissa; samaa paloa ja julkisuutta ei ole enää saavutettu kuin luvun toiminnassa Pirjo-Liisa Kangasniemi

10 KULTTUURIN MONITOIMITALO, KAUPUNKILAISTEN KULTTUURIKESKUS Helsinki kasvoi 1960-luvulta parissa kymmenessä vuodessa yli puoleen miljoonaan asukkaaseen. Esikaupunkien palveluvarustus ja työpaikat olivat jääneet aikanaan varsin vähäisiksi. Suunnittelemalla itsenäisiä paikalliskeskuksia haluttiin tukea asukkaiden palvelutarjontaa kasvavissa lähiöissä. Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikkaa tutkinut komitea ehdotti, että olisi saatava uusille ja uudelleen rakennettaville asuinalueille kulttuuri- ja vapaa-ajan keskuksia. Mallia etsittiin ulkomaita myöten. Rakennusviraston monitoimitaloselvitys esiteltiin yleisten töiden lautakunnalle vuonna Itäkeskuksen monitoimitalon, eli nykyisen Stoan, valmistelu käynnistyi 1960-luvun lopulla Puotilan ja Puotinharjun asemakaavojen hyväksymisen jälkeen. Kirjaston ja työväenopiston itäisen osaston tilatarpeet olivat tähdellisiä, samoin tarvittiin tilat keskusnuorisoasemalle. Itäkeskuksen monitoimitalon perustamissuunnitelma valmistui tammikuussa Kaupunginvaltuusto sinetöi marraskuussa 1975 monitoimitalon toteutuksen. Rakentaminen ei päätösten jälkeen päässyt käyntiin, sillä esikaupunkien rakentamisen hullut vuodet päättyivät öljykriisiin samoihin aikoihin. Monitoimitalon idea muuntui ajan myötä moninaisuuden periaatteille, kulttuurin monipuolisuudelle. Suunnitelmissa oli talo kaupunginteatterille, orkesterille, elokuville, museolle, kaupunginkanslian tiedotustoimistolle, musiikkiopistolle ja Helsinki-viikon säätiölle. Seurakunnallisiakin tiloja kaavailtiin taloon.järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti Björn Krogius - Veli-Pekka Tuominen laatimallaan ehdotuksella vuonna Helsingin Kulttuurilautakunta ja sen alainen kulttuuriasiainkeskus nähtiin tarpeelliseksi vasta vuonna Monitoimitalon peruskivi muurattiin laskiaistiistaina 1983 ja talo valmistui seuraavan vuoden marraskuussa. Koska talon valmistumista oli odoteltu kauan, alkoi kuulua sivulauseissa asenne, jossa puhuttiin lähiökulttuurista ja ohjelmista, jotka eivät keskustaan kelpaa. Kulttuuriasiankeskuksen alainen monitoimitalo osoitti heti, että sen kulttuuritarjonta on yhtä hyvää kuin keskustassa. Helsingin kaupunginteatterin johtaja Ralf Långbacka toi heti ensi-iltaan 1984 Henrik Tikkasen näytelmän Viimeinen sankari. Haasteet olivat suuret talon pienelle henkilökunnalle ja laitteistolle, jotka oli hankittu taloutta ankaralla kädellä karsien. Irmeli Niemi toteaa kirjoituksessaan monitoimitalon alkuvaiheista, että myös asukkaiden oma-aloitteiselle kulttuuritoiminnalle annettiin mahdollisuus toimia tuputtamatta ohjeita ylhäältä alaspäin. Hyvin alueen asukkaat kulttuuripäivänsä ovat hoitaneet, ne elävät edelleen. Muilla alueilla ei vastaavaa syntynyt, vaikka mahdollisuus on annettu. (lähde. Kaupunkilaisten kulttuurikeskus) AH

11 STOA v Taitelijat Stoa-patsaan juurella (arkistokuva) ITÄ-HELSINGIN KULTTUURITOIMI on ollut NAISTEN VALTAKUNTAA Kun Itä-Helsingin Monitoimitalo moninaisten suunnitelmien jälkeen avattiin lokakuussa, vuonna 1984, talon perustoimintojen alkuunpanijana ja tarmokkaana johtajana toimi Irmeli Niemi ennen siirtymistään Malmi-talon ja sitten myös Kanneltalon käynnistäjäksi. Irmeli Niemi näytti vihreää valoa paikalliselle asukaskulttuurille. Vuonna 1985 toteutettu ensimmäinen Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikko keskittyi kokonaan Monitoimitalon tiloihin. Kesällä 1987 Itä-Helsingin kaupunginosayhdistysten neuvottelukunta toteutti Monitoimitalossa näyttelyn Viikinkien vartiotulilta metroaikaan. Näyttely herätti valtavaa kiinnostusta, jopa niin, että panssarivaunu jouduttiin pikaisesti palauttamaan Monitoimitalon pihasta takaisin Santahaminaan. Vuonna 1988Kulttuuripäivät laajenivat eri kaupunginosiin. Katariina Metsälampi, talon toinen johtaja, samoin kuin Mervi Johanna Lindstedt olivat myötämielisiä asukkaiden kulttuuritoimintaa kohtaan. Viikot laajenivat ja kävijämäärät näyttelyissä, konserteissa ja erilaisissa tapahtumissa kasvoivat. Talon henkilökunta oli ja on ollut erittäin sitoutunutta työhönsä. Useimmat toimiston ja tekniikan henkilöstöstä sekä vahtimestarit ovat tulleet tutuiksi vuosien mittaan.

12 Eläkkeelle siirtynyt vahtimestari Atte tapaa tulla vuosittain kulttuuriviikkojen tapahtumiin, ainakin silloin, kun Sakarat ovat laulamassa. Tekniikan henkilökunta on suhtautunut tuotantoihimme asiallisesti, olkoon kyseessä lapsiesiintyjät, kansantanssiryhmät tai harrastajanäyttelijät. Ei ole kuulunut moitetta tai ohjelmiemme mollaamista. Tällaista kun on sattunut muualla Suomessa silloin tällöin. Vierailevat esiintyjämme ovat kiitelleet, miten hienoa on esiintyä oikeassa teatterissa. Paula Lehdon aikakausi kesti 10 vuotta. Tänä aikana kaupungin säästötoimet yrittivät purra myös Stoan kulttuuritoimeen. Rohkeasti Paula Lehto antoi sunnuntaipäiviä kulttuuritapahtumiin. Itä-Helsingin Musiikkiopiston tahi Päivi Auran tuottamat päiväkotien tanssitapahtumat olivat täpötäynnä kiitollista yleisöä. Taistelua käytiin myös Aino Acktén huvilasta. Kerrankin saatoin pikaisella toimimisella tehdä jotakin konkreettista aluekulttuurin hyväksi kaupunginhallitukseen lähettämälläni vetoomuksella. Huvilakonsertit jatkuvat, mutta esiintyjät esiintyvät esiintymisen riemusta. Kulttuuriviikoilla Aino Acktén konsertteihin on ollut vapaa pääsy. Vaikka Stoan kulttuurianti on modernin tanssin lisäksi ulottunut globaalimpaan suuntaan, sai asukkaiden paikalliskulttuuri sijansa Stoan lokakuisessa ohjelmistossa. Toki salin käyttö on suunniteltava reilu vuosi ennakkoon. Kulttuurituottaja Monika Silander on osaavana asiantuntijana antanut apuaan, jos on tarvittu. Vuonna 2006 Paula Lehto siirtyi Malmin ja Kanneltalon johtajaksi ja tilalle saapui Paiju Tyrväinen. Vuotalo valmistui vuonna Talon toimintoja johtaa kirjastonjohtaja Päivikki Voipaala. Kulttuuritoimi hoitaa Vuotalon gallerian näyttelyt sekä osaltaan Vuosalin kulttuuritilaisuudet. Kulttuurituottaja Tuuli Tokkola on luonut Vuotaloon oman profiilinsa. Myös Vuotalossa Itä-Helsingin Kulttuuriviikot on lokakuussa yhteistyössä Vuosaari Seuran kanssa tuottanut kulttuuriviikonloppuja. Nuorissa Itää ja lauantai-iltamat ovat löytäneet omat kävijänsä. Paikalliskulttuuria, erityisesti itäisen Helsingin mielenkiintoista historiaa on tuotu esille vuosien aikana näyttelyissä ja luennoilla. Täten on tavoitettu yhtä tärkeää toimintaideaa - asukkaiden juurruttamista kotiseutuunsa. AH

13 AINO ACKTÉN HUVILA KULTTUURIN TYYSSIJANA Aino Ackten huvila Tullisaaressa, kuva Leo Kinnunen Laajasalon Tullisaari siirtyi vuonna 1929 Helsingin kaupungin mistukseen. Maailmankuulu laulajatar Aino Ackté ( ) asui vuodesta 1904 kesäisin Henrik Borgströmin tyttärelleen Emelielle, vuonna 1877 rakennuttamassa huvilassa kuolemaansa saakka. Aino Acktén huvilana tunnettu rakennus jäi käyttämättömäksi varastotilaksi. Helsingin kesäteatterin sijoittamista Tullisaaren puistoon vastustettiin laajasalolaisten keskuudessa. Huvila todettiin arvokkaaksi suojelukohteeksi. Asukkaat vaativat sen kunnostamista kulttuurin käyttöön. Lopullisen sysäyksen talon kunnostukselle antoi kolmen laajasalolaisen Ainon päivänä vuonna 1985 jättämä aloite talon kunnostamiseksi kamarimusiikkitiloiksi. Korjaus- ja konservointityöt valmistuivat joulukuussa Vuoden 1988 alussa huvila luovutettiin Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskukselle. Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen lokakuinen kulttuurianti sai uutta yleisöä ja uudet, ihastuttavat tilat. Vuonna 1988 Itä-Helsingin Musiikkiopiston nuoret solistit saivat hienon esiintymisestradin.

14 Helsingin Opettajakuoro Rita Varosen johdolla oli ensimmäinen kuoro, joka sai kokea Aino Acktén huvilan mainion akustiikan. Puotilan Pelimannit, Aila Ehoniemen johdolla soittivat ensimmäisen kansanmusiikki-illan teemalla Herrasväen paremmat franseesit. Aino Acktén huvilan flyygeli soi hienosti vuoden nuoren solistin Janne Sirolan pianomatineassa Pöytäkirjat vuodelta 1989 kertovat, että Elvi Arminen lausuntaryhmineen aloitti Aino Acktén kulttuuriviikonloput runoillalla Eläköön shakki. Vuosaaren ala-asteen musiikkiluokat esiintyivät Ulla-Maija Kahilan johdolla omassa konsertissaan. Sunnuntaina Anja Hinkkanen Helkanuorineen opetti yleisölle viisikielisen kanteleen soittoa ja lopuksi pidettiin kantelekonsertti. Anja Kallion Mikä-kvartetti lauloi omassa matineassaan ja vuoden nuori solisti Erika Tampo piti oman pianokonserttinsa. Vuonna 1990 soitti vuoden nuori solisti, Irja Vaahtokari pianoa ja seuraavana vuonna solistina esiintyi nuori sellisti Perttu Kivilaakso. Yleisö oli ihastunut uuteen kulttuuritilaan ja konsertit olivat yleensä täpötäynnä väkeä. Näin oli luotu perinne Itä-Helsingin Musiikkiopiston jokavuotisille matineatilaisuuksille. Nuoret esiintyjät saivat kokea, miten oikeassa konserttitilaisuudessa käyttäydytään. Musiikkiopisto laati matineoihin käsiohjelmat. Nuoret solistit Liisa Kanerva, kitara (1995), Teemu Varis, harmonikka(1998), Katariina Holthöfer ja Johanna Martikainen, huiluduo (2000), saivat arvokkaan estradin omalle konsertilleen. Uudenmaan Kansanmusiikkiyhdistys ry, jonka puheenjohtajana toimi Anja Hinkkanen, on parinkymmenen vuoden ajan järjestänyt kaksi toukokuista konserttia. Vuonna 2002 kokeiltiin, miten suosittu kevätillan esiintyjä, Sakarat-laulupelimannit saivat lokakuussa yleisön liikkeelle. Georg Malmsten-teema veti salin tungokseen saakka täyteen. Yleisö halusi ja sai osallistua yhteislaulantaan, samoin vuonna 2006 teemalla Syysunelmia. Laulujen välissä Anja Hinkkanen tarinoi Tullisaaren ja Aino Acktén historiasta herkullisin yksityiskohdin. Vuonna 2007 Kulosaari-Brandö juhli koko vuoden sadan vuoden merkkijuhlaansa. Niinpä Aino Acktén huvilan kulttuuriohjelma liittyi Kulosaareen, joka hienosti näkyy talon ikkunasta. Vuonna 2004 aloitettu puiston entisöinti oli saatu päätökseen. Näköalat Kruunuvuoren selälle olivat avoimet. Sieltähän Aino Ackté nuorena tyttönä ennen maailmankiertueitaan katsoi haikeasti hienon huvilan suuntaan. Saisipa joskus asua tuolla! Mutta kertyipä kulttuuritaivaalle mustia pilviä vuonna Säästöjen nimissä aiottiin huvila sulkea. Viime tipassa saimme aikaan nimien keruun ja seuraavanlaisen vetoomuksen toimitettua kaupungintalolle. Onneksi päättäjissä löytyi kulttuurihenkeä. Paula Lehdon kanssa saatoimme kilistellä onnellisena laseja hyvälle päätökselle. AH

15 Aino Ackten huvilalla Lapset opettavat kanteleen soittoa v kuva Anja Hinkkanen Sakaroitten syyskonsertti v kuva Leo Kinnunen

16 Kun talon toiminta kulttuuritilana oli uhattuna, tämä kirje lähtipikaisesti! HELSINGIN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE Kulttuurilautakunnalle Kaupunginhallitukselle Kaupunginvaltuustolle Me itähelsinkiläiset asukkaat, paikalliskulttuurinkuluttajat olemme todella huolestuneita Aino Acktén huvilan kohtalosta. On todella lyhytnäköistä säästöä sulkea arvo- kas, historiallinen huvila. 20 vuotta sitten huvila oli rappeutumassa, kun valveutuneet asukkaat saivat aloitteellaan kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ottamaan upeat tilat käyttöönsä. 15 vuotta Aino Acktén huvila on ollut itäisen Helsingin ylpeyden aihe. Kesäkeskiviikot ja syksysunnuntait ovat olleet hienojen musiikkitapahtumien kotina. Konserteis- sa on ollut väkeä talon täydeltä. Kaupunki on voinut vuokrata taloa myös häiden, merkkipäivien, seminaarien ja kokousten järjestämistä varten. Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry on toiminut jo 19 vuotta asukaslähtöisen kulttuurin hyväksi. Yhteistyössä Itä-Helsingin Musiikkiopiston kanssa on Aino Acktén huvilalla järjestetty nuorten musiikkitilaisuuksia. Monet suuret tähdet maailmalla ovat saaneet ensikosketuksensa yleisöön juuri Aino Acktén huvilan konserttiestradilla. Mainittakoon vaikkapa menestynyt viulutaiteilija Reka Szilway. Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:n muodostaa 13 itäisen ja suurpiirin kaupunginosayhdistystä. Meidän mielestämme on väärää säästämistä ottaa pois meiltä Tullisaaren puiston kulttuurihuvila. Helsingissä allekirjoittajaa keväisessä konsertissa

17 TAITEELLA TAITEN ALOITETTU Alussa oli taide. Puhuttiin Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikosta 1985 ja 1986 sekä 1987, ja järjestäjänä toimi Itä-Helsingin kaupunginosayhdistysten neuvottelukunta. Useimmat toimijoista olivat jonkin taiteenalan edustajia ja ottivat sen paikallisen näkyvyyden ja edistämisen huolekseen. Esimerkiksi U.A. Saarinen oli valokuvaaja, Pekka Lounela kirjailija, musiikin saralla Anja Hinkkanen jne Vuonna 1985 kirjoitettiin: Itä-Helsinki on vanhaa kulttuuriseutua. Kulosaaren itäpuolella on itsenäisyytemme aikana asunut useita taiteilijoita, joilla on ollut uraa uurtava merkitys maamme taiteeseen. Heistä mainittakoon Väinö Aaltonen, Essi Renvall, Mikko Hovi, Eila Hiltunen... Tuon ajan kutsukirje saattoi alkaa: Taiteilijat ja taiteenharrastajat tarvitsevat esiintymistilaisuuksia ja suuri yleisö taidenautintoja... Vuosien 1985 ja 1986 kulttuuriviikkoon taide sopii erinomaisesti, mutta jo vuoden 1987 tapahtuma oli niin mittava ja laaja-alainen, että taiteen lisäksi olisi pitänyt luetella useita muita tärkeitä otsikoita, erityisesti historia sekä perinteenä että tieteenä. Pääkaupungin 175-vuotisjuhlan kunniaksi oli kasvettu ulos pelkän taiteen raameista. M H-J TAIDENÄYTTELYT ITÄ-HELSINGIN KULTTUURIVIIKOILLA Vuonna 1985 kokosi Puotila-seuran näyttelytyöryhmä uuden Monitoimitalon näyttelytilaan mittavan kokoelman itähelsinkiläisten taiteilijoitten kuvataidetta. Se oli hieno alku vuosittaiselle pariviikkoiselle kulttuuriviikkonäyttelylle, jossa tuotiin esiin paikallista, ammattilaisten, mutta myös harrastajien töitä, Valokuvataide tuli mukaan vuonna 1992 Raimo Toikan näyttelyssä. Laajasalon Valokuvaajat, puheenjohtajansa Maria Hakokorpi-Jumppasen johdolla esittelivät valokuvataidetta vuonna 1996 ja olivat isäntänä vuoden 2008 Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttelylle. Marian oma näyttely Andorrasta Zimbabveen oli esillä vuonna Tekstiilitaide huomioitiin Marimekko Nyt 2003 ja Itää 1 ja Itää 2 vuoden 2006 näyttelyissä. Lasten ja nuorten kuvataidetta esiteltiin vuonna 1993 kuvaamataideopettajien jyryttämässä näyttelyssä ja vuonna 1998 Helsingin Kuvataidekoulun syysnäyttelyssä Pyörre. Tammisalolaiset kokosivat vuonna 1999 omien asukkaittensa monipuolisen näyttelyn Taidetta ja kulttuuria vuonna Myllypuron taiteilijatalon kuvataidenäyttelyjen lisäksi Lähi-Ö-projektin kokeilevaa ympäristötaidetta nähtiin Stoan galleriassa vuonna Kun Vuotalon näyttelytila saatiin 2000-luvulla käyttöön, monipuolistui todella itähelsinkiläisen taiteen esittäytyminen.

18 1985 Ensimmäinen Taideviikon näyttely Tapio Junno, Kari Jylhä, Jarmo Mäkilä, Marika Mäkelä, Pekka Mäkinen, Veikko Myller, Perttu Näsänen, Olavi Pajulahti, Olavi Pulkkanen, Mari Rantanen, U. A. Saarinen, Ahti Susiluoto, Juha Sääski 1986 Kari Nuutinen, maalauksia 1987 Olavi Pulkkanen, maalauksia 1987 Viikinkien vartiotulilta metroaikaan Kesän 1987 avoinna ollut näyttely kertoi Itä-Helsingin historiasta ja nykypäivästä Yhteisnäyttely: Irja Myller, Ahti Susiluoto, Juha Sääski 1989 Reijo Saarelainen, maalauksia 1990 Juha Saitakoski, maalauksia 1992 Raimo Toikka, valokuvataidetta 1993 Nuoret itähelsinkiläiset koululaiset: kuvaamataidonopettajien juryttämä nuorten näyttely 1994 Itä-Helsingin näkymiä kuvataiteessa: Inga-Liisa Kautto ja Pekka Vehviläinen 1995 Maahanmuuttajat: kurditaiteilija Rahbar Rasul Mamash 1996 Laajasalon Valokuvaajat 20-vuotisnäyttely 1997 Lasten kuvataidetta Helsingin Kuvataidekoulun oppilastöiden näyttely 1998 Pyörre Helsingin Kuvataidekoulu 20-vuotisnäyttely 1999 Naapurit Tammisalolaista taidetta ja kulttuuria 2000 Myllypuron Taiteilijatalo 2001 HeArt Työväenopiston itähelsinkiläisen harrastajaryhmän yhteisnäyttely 2002 Lähi-Ö 2003 Marimekko NYT 2004 U. A. Saarisen valokuvanäyttely- Kasvava Itä-Helsinki valokuvissa 2005 Maria Hakokorpi-Jumppanen EFIAP Andorrasta Zimbabween -valokuvanäyt tely 2006 ITÄÄ 1 JA ITÄÄ 2 itähelsinkiläistä tekstiilitaidetta ja tekstiilisuunnittelua

19 2007 Kulosaari 100 vuotta - Toteutunut unelma 2008 Valokuvanäyttely Luonto Suomen kameraseurojen Liitto Yhtenä esimerkkinä näyttelyn synnystä on vuoden 2008 teemanäyttelyn rakentami nen. Suomen Kameraseurojen Liittoon kuuluu 94 jäsenseuraa eri puolilla Suomea, henkilöjäsenmäärän lähetessä neljää tuhatta. Laajasalon Valokuvaajat organisoivat näyttelyn Stoan galleriaan Kuvia saapui ennätysmäärä. Tuomariston vaikea tehtävä oli valita tilaan sopiva edustava kokoelma. Lopulta valittiin 110 parasta 40X50 tai pienempää valokuvatyötä vedoksina sekä projisoitavia hiukan alle sata. Näyttelyn avajaisissa jaettiin kunniakirjat parhaalle maisemakuvalle, parhaalle lintu-, kasvi- ja nisäkäskuvalle sekä onnistuneimmalle ihminen ja luonto-yhdistelmän toteutukselle ja vielä - ehkä tärkeimpänä kaikista - parhaalle alle 15-vuotiaan kuvaajan teokselle. tilaisuudessa julistettiin myös parhaiten menestyneen kameraseuran nimi. Tapahtumaan liittyi myös tutustuminen Vuosaaren luontoon liittokokouksineen. Johanna Suonpään tekstiiliveistos v (arkistot)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Mikä on mandala? Mandala on sanskritiä ja tarkoittaa pyhää kuvaa maailmankaikkeudesta.

Mikä on mandala? Mandala on sanskritiä ja tarkoittaa pyhää kuvaa maailmankaikkeudesta. Mikä on mandala? Mandala on sanskritiä ja tarkoittaa pyhää kuvaa maailmankaikkeudesta. Se käännetään usein keskuksena tai yhteytenä, sillä kuva on tehty aina ympyrän muotoon. Ympyrän symboli kuvastaa eheyttä,

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko,

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Etelä-Karjalan Klassinen kuoro Suomalainen Kevät Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Lappeenranta 18.4.2010 klo 16, Lappeenrannan Musiikkiopiston Helkiö-sali Ohjelma Jaakko Mäntyjärvi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry perustettiin vuonna 1970 päämääränään suomalaisen kansantanssin ja kansanperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantanssin

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto Kuva: Olli Nykänen, Paperitytön ehtoo VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2008 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 1/8 VUOSIKATSAUS... 2 I TILAISUUDET... 2 A. VIRALLISET

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012

Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012 Sukuyhdistys Souranderin kesäjuhla Helsingissä Katajanokan Kasinolla 18.8.2012 Scripsit Karoliina Sourander Kuusi vuotta oli taas vierähtänyt hurjan nopeasti, kun aurinkoisena ja tänä kesänä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Stadin tarhaajien ensimmäiseen toimintavuoteen on sisältynyt paljon toiminnan suunnittelua ja oman toimintaympäristön etsintää. Uusia avauksia erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010 RAUTALAMMIN KUNTA Sivistyslautakunta Sivu 1 (17) Nro 1 / 2010 PÖYTÄKIRJA KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2010 klo 18.00 20.00 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Sirpa

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Porin Teljän SN 9.11.2015 1 / 6 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 9/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Huhtala,

Lisätiedot