HELSINGISSÄ VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGISSÄ VUOSINA 1985-2009"

Transkriptio

1 ASUKASVAIKUTTAMISTA JA KULTTUURITOIMINTAA ITÄISESSÄ HELSINGISSÄ VUOSINA Anja Hinkkanen

2 Kulttuuritoimintaa itäisessä Helsingissä vuosina Teksti: Anja Hinkkanen Sivunvalmistus ja taitto: Urjamedia Seppo Pirhonen Julkaisija: Itä-Helsingin kulttuuriviikot r.y. Taloudellinen tuki: Uudenmaan Maakuntarahasto Kansikuva: Takakannen kuvat: ISBN Painettu: Arkkiset, Urjala 2009

3 ASUKASVAIKUTTAMISTA JA KULTTUURITOIMINTAA ITÄISESSÄ HELSINGISSÄ VUOSINA Neljännesvuosisata Itä-Helsingin Kulttuuriviikkoja JOHDANTO Kun Itä-Helsingin Kulttuuriviikot vuonna 1985 syntyivät, silloisella nimellään Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikko, ei kukaan varmastikaan aavistanut, että oli syntynyt neljännesvuosisadan mittainen rupeama jokavuotista, lokakuista tapahtumaketjua. Alkuaikojen innostus on monien osalta hiipunut. Onneksi mukana on ollut aktiivisia, kotiseutuhenkisiä henkilöitä luomassa uusia verkostoja. Kaupunginosayhdistysten rooli ei vuosien aikana ole paljonkaan muuttunut. Oman alueen ajankohtaiset kaavoitusasiat ja paikalliset ongelmat pohdituttavat. Mutta samalla on koettu tärkeäksi asujaimiston juurruttaminen kotikyläänsä, perinteen keruu ja oman alueen vahvuuksien esilletuominen. Kaupunginosakirjoja on syntynyt kiitettävästi. Vuosaaressa tehtiin muutamassa vuodessa neljä kaupunkipolkua asukkaiden hyödyksi ja iloksi. Kaupunkipolulla kuljetaan joko oppaan johdolla tai verkossa, tutustuen luontoon, arkkitehtuuriin, alueen historiaan ja nykypäivään. Kulttuuri siis elää ja voi hyvin. Kulttuuri ei ole passiivista katsomista ja kuulemista, vaan se voi olla osallistuvaa ja luovaa toimintaa. Kun Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen hallitus päätti , Suomalaisen kulttuurin päivänä, vuosikokouksessaan koota historian vuotta 2009 silmälläpitäen, ryhdyin heti toimeen. Arkistojen kerääminen, niputtaminen ja kokoaminen saivat aikaan sen, mikä on ollut nähtävissä pikkuhiljaa verkkosivustollamme. Haaveenamme oli saada nuori, ulkopuolinen opiskelija tekemään gradunsa asukasvaikuttamisesta kulttuurin keinoin, mutta kirjoittajaa ei löytynyt.

4 Siksi ryhdyin innostuneesti toimeen ilman mitään palkkiotoiveita. Kulttuuriviikkojen historiakirjanen on tarkoitettu erityisesti yhteistyökumppaneillemme ja kaupunginosayhdistyksille muistoksi aktiivivuosista. Pakinaluonteisista artikkeleista voi palauttaa mieleen tapahtumia, kokemuksia ja elämyksiä, joita on voinut kokea niin tapahtumien tuottajana, esiintyjänä kuin seuraajanakin luvulla myös kaupunginosayhdistysten asukastyö on saanut uusia piirteitä. Keskustelua käydään kotisivujen verkostoissa. Tiedot päättäjien toimista leviävät pikavauhtia asukkaiden tietoon. Aktiivisilla asukkailla on mahdollisuus perehtyä virkamiesten suunnitelmiin ennakolta aluettansa koskevissa asioissa. Kiitän lämpimästi kaikkia Teitä, jotka olette olleet mukana rakentamassa itähelsinkiläistä identiteettiä. Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen kaltaista, talkoovoimin tehtävää asukaskulttuuritoimintaa, ei liene muualla Suomessa. Kiitokset Maria Hakokorpi-Jumppanen, Laajasalo-Degerö-seurasta kirjoitustyöstäsi ja Helka Nurmi-Niemi Kurkimäki Seurasta työstäsi verkkosivujen ylläpitäjänä ja kuvagallerian kokoajana. Kiitän kaupunginosayhdistysten edustajia panoksestanne kirjoitustyössä. Kiitän Uudenmaan Maakuntarahastoa tutkimustyöhön saadusta apurahasta. Kiitos Helsingin kaupungin Kulttuurisasiainkeskus, joka on tehnyt mahdolliseksi kulttuuriviikkojen järjestämisen antamalla tiloja ja vuosittaisen pienen, rahallisen tuen. Anja Hinkkanen IHKV ry puheenjohtaja

5 KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET - ASUKASKULTTUURIN VOIMAVARA Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA perustettiin vuonna Vuonna 1960 perustettu Roihuvuori-seura oli aktiivisesti mukana valmistelevassa toimikunnassa ja alkuvuosina HELKA:n hallituksessa. Vuonna 1965 HELKA sai edustajansa Suomen Kotiseutuliiton hallitukseen. Kaupungin kulttuuritoimen alkuajoilta, 1970-luvulta juontaa alkunsa KULKE:n ja HELKA:n kiinteä yhteistyö. Roihuvuoren ammattikoululla järjestettiin vuonna 1979 kotiseututyön seminaari, joka loi pohjan kotiseutukulttuurin päivälle ja lopulta vuonna 1985 aloitetuille Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikolle. Itä-Helsingin Kansalaisopiston rehtori Matti Kailari ja vararehtori Kyllikki Kailari tekivät uraauurtavaa työtä. HELKA:n täyttäessä 20 vuotta vuonna 1984 jäsenyhdistyksiä oli jo 52, näistä kaakkoisessa ja itäisessä suurpiirissä 12. Kaupunginosahallinto, lukuisten lähidemokratiakomiteoiden muotoilemana, jätehuolto- ja liikennekysymykset sekä jatkuvasti vireillä olevat yleiskaavat ja keskustasuunnitelmat olivat 1970-luvulla alkaen HELKAn ja kaupunginosayhdistysten toiminnassa keskeisellä sijalla. Lähidemokratiakokeilu päättyi virallisesti vuonna (lähde Reviirirakkautta, Helka 1994) Aktiiviset kaupunginosayhdistysten edustajat kokoontuivat säännöllisesti itäisessä Helsingissä nimellä: Kaupunginosayhdistysten neuvottelukunta. U.A. Saarinen oli tulisieluinen ja innostunut neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kaakkoisen suurpiirin vanhin yhdistys on vuonna 1950 perustettu Tammisalolaisten Yhdistys ry, nykynimeltään Tammisalo Seura ry. Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen alkuvaiheissa yhdistyksen puheenjohtaja Helmi Leinonen toimi innostuneesti mukana. Vuonna 1999 tammisalolaiset toteuttivat oman näyttelynsä Naapurit Stoan Galleriaan. Asuuhan merellisessä, pientalovaltaisessa kaupunginosassa lukuisia taiteilijoita ja kirjailijoita. Roihuvuori-seura (per.1960) on ollut kautta vuosikymmenten aktiivinen toimija myös kulttuurin saralla. Oman panoksensa ovat tuoneet myös seurakunnan vuosittain järjestämät lokakuiset musiikkiviikot, joiden äitinä toimii kanttori Hannele Filppula. Roihuvuoren kirjastossa on järjestetty lähes vuosittain lapsille tapahtumia. Laajasalo-Degerö seurasta( per. 1966) on löytynyt Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen hallitukseen aktiivisia toimijoita koko neljännesvuosisadan ajan. Aune-Mari Kairinen, Tarja Arola ja Maria Hakokorpi-Jumppanen ovat tuoneet intoaan ja osaamistaan yhteiseen yhdistykseemme. Maria, Laajasalon Valokuvaajien puheenjohtajana on toteuttanut näyttelyitä paitsi Laajasalon alueella, myös Stoan Galleriaan.

6 Herttoniemi-seura ja Kulosaarelaiset-Brändöborna perustettiin molemmat vuonna Herttoniemen kirjasto on tuonut näyttelyineen ja kirjallisuustapahtumineen aluekulttuuriin oman hienon lisänsä. Herttoniemen seurakunta on järjestänyt lukuisia konsertteja ja muita tapahtumia. Seurakunta on tuntenut vastuunsa kulttuurin saralla. Vuonna 2000 kulttuurikaupunkihankkeena toteutettu Siilitien tarinat oli erinomainen esimerkki asukkaiden yhteistyöstä ja paikalliskulttuurin keruun myötä oman identiteetin vahvistamisesta. Kulosaaressa Aila Harju veti kirjallisuuspiiriä useiden vuosien ajan yhteistyössä Kulosaaren kirjaston kanssa. Vuonna 2007 Kulosaari juhli näyttävästi 100-vuotista olemassaoloaan Anu Utriaisen johdolla näyttelyin ja tilaisuuksin. Itäisen suurpiirin vanhin kaupunginosayhdistys on Marjaniemi-seura ry.( per.1954), joka nukahti kuitenkin ruususen uneen ja herätettiin vuonna 1972 aktiiviseen toimintaan. Marjaniemen kotiseutuhistorian keruu on tuottanut peräti kolme kirjaa. Itä-Helsingin Kulttuuriviikoissa on alusta alkaen toiminut Anja Hinkkanen, vuodesta 1988 alkaen puheenjohtajana. Marjatta Tamminen ja Maija Hirvonen, sihteereinä, ovat koonneet alkuvuosien pöytäkirjat arkistoihin, jotka tullaan aikanaan luovuttamaan kaupunginarkistoon tutkijoiden käyttöön. Marjaniemessä on kylähengen mukaisesti elänyt hauska iltamaperinne vuosikymmenten saatossa. Näyttelijä Juhani Lehtonen on luonut monet iltamien roolihahmot. Puotila-seura perustettiin vuonna Seuran kiinnostuksen erityiskohteena on ollut Vartiokylän Linnavuori. Puotilan Meripäivät ovat jatkuneet kesäkautena vuosikymmeniä. Seuran puheenjohtaja U.A.Saarinen, vuodesta 1973, oli merkittävä vaikuttaja Itä-Helsingissä ja myös kaupunginvaltuustossa kuolemaansa asti vuonna Puotila-seura on toiminut kulttuuriviikkojen näyttelykoordinaattorina pitkään ja edustajansa Martti Rovion kautta kantanut kortensa kekoon. Myllypuro-seura, Kontula-seura ja Vuosaari-seura syntyivät kaikki vuonna Vuosaari liitettiin Helsingin kaupunkiin vasta vuonna 1966 ja siitä lähtien yhdistys on ollut merkittävä vaikuttaja monella saralla kaupunginosan kasvaessa yli hengen tytärkaupungiksi. Vuosaaressa on järjestetty joka toinen vuosi omat Vuosaaren Kulttuuripäivät Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen kylkiäisenä. Alueen monet kuorot ovat tuoneet oman panoksensa kulttuuriviikoille 25 vuoden ajan. Kontula-seura ei ole jättäytynyt pois kulttuuriviikkojen toiminnasta, mutta kulloisenkin puheenjohtajan aktiivisuudesta on riippunut panos lokakuun viikoille. Kontula-seuran toiminta on keskittynyt paljon KontuPisteen ja uuden Nuorisotalon tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Kontulan elokuinen tapahtuma Kelkkapuistossa kokoaa tuhatmäärin erityisesti nuorta yleisöä Myllypuro-seura oli Heli Savinin aikana erittäin aktiivinen toimija kulttuurin saralla. Myllypuron taiteilijakylä on tuottanut paitsi ensimmäisen vuoden 1985 näyttelyn, myös tuonut yksittäisiä taiteilijoita Stoan galleriaan. Vuonna 2002 nähtiin Myllypurosta kertova installaatio Lähi-Ö, lähiötaitelija Jonna Pohjalaisen tuotantona. Myllypuron sairaalassa on järjestetty vuosittain Hyvänmielen Ruskakonsertteja lähinnä Anja Hinkkasen ohjaamien Sakaroitten talkoovoimin.

7 Mellunmäki Yhdistys (per.1971) tuotti mielenkiintoisia kokeiluja puheenjohtajansa Niko Vanhatalon kaudella Mellunmäen ns. ostarilla. Vuonna 2008 mellunmäkeläiset saivat oman kulttuuritalonsa, Mellarin. Kurkimäki-seura perustettiin uudelle asuinalueelle vuonna Kurkimäen korttelitalo tarjosi hyvät tilat monenlaisille tapahtumille ennen kaupungin säästötoimia. Helka Nurmi- Niemi, Kurkimäki Seuran puheenjohtaja on luonut nykyaikaa edustavan nettisivuston Santahamina elää omaa elämäänsä saarellaan. Evl. Jarmo Nieminen luennoi vuonna 2005 Santahaminasta saaden suuren suosion kulttuuriviikkojen yhteistyössä Työväenopiston kanssa järjestetyssä kotiseutuhistorian luentosarjassa. Kotiseuturetkiä on voitu myös toteuttaa kiinnostavalle Santahaminan saarelle. Santahaminan sotilaskodissa on toteutettu kaksi kertaa Maanpuolustusiltamat yhteistyössä Jääkärikillan kanssa. Vartiosaari on kesäinen paratiisi. Vielä ei ole löydetty yhteistä säveltä, miten toimia lokakuisten kulttuuriviikkojen saralla. Kaupunginosayhdistykset ovat toteuttaneet Stoan Parvinäyttelyssä yhteisen Kaupunginosat-historiaa ja nykypäivää -näyttelyn kukin omalla tavallaan viimeksi vuonna Yleisö on ollut sangen kiinnostunut varsinkin vanhoista valokuvista. Vuonna 2009 toteutetaan yhteistyössä kaupunginosayhdistysten kanssa yhteinen näyttely Stoaan ja Vuotaloon. AH

8 U.A. SAARINEN KOTISEUTUIHMINEN JA VALOKUVAAJA Urho Aarre Hugo Saarinen s k U.A. Saarinen teki elämäntyönsä valokuva-alalla. Hän toimi lehtikuvaajana, artikkelikuvaajana sekä kotimaassa että ulkomailla. U.A. Saarinen perusti oman kuvatoimiston 1953 ja laajensi kuvatoimistoaan myös filmitoimistoksi. U.A. työskenteli myös filmituotanto- ja lyhytelokuva-alalla. U.A. Saarisen kuva-arkisto käsittää myös hyvin paljon luontoaiheisia kuvia, maisema- ja tilannekuvia. Puotila-seuran kuva-arkisto on kokonaan perustunut U.A:n ottamiin kuviin ja lehtiartikkeleihin. Kaupunginosayhdistystoimintaan U.A. Saarinen tuli mukaan 1970 liittymällä Puotila- Seuran jäseneksi ja aktiivisen seuratoiminnan jälkeen puheenjohtajaksi vuonna U.A. Saarinen toimi aktiivisesti myös kunnallispolitiikassa, kaupunginvaltuutettuna ja lautakunnan jäsenenä. U.A. oli lehtivalokuvaajana luonut hyvät suhteet toimittajiin, joten hän myös sai kaupunginosa-kirjoituksillaan julkisuutta ja taustavoimaa alueen asioihin ja niiden etenemiseen. Itä-Helsingissä U.A. Saarisen sydäntä lähellä oli niin nuorisotyö kuin kulttuurin ja kotiseututyön arvostuksen nostaminen omalla alueella kuin asukkaiden viihtyvyyden ja palvelujen lisääminen alueella. U.A. Saarisen puheenjohtajakaudella Puotila-seura sai alulle Vartiokylänlahden ja sen ranta-alueiden kunnostamisen virkistyskäyttöön. Vartiokylänlahti ruopattiin ja lahden ympärille rakennettiin kuntopolku, jonka nimeksi seura on ehdottanut nimistötoimikunnalle U.A. Saarisen polku. Seuraava iso hanke alueella oli kehittää kulttuuritoimintaa ja niin perustettiin Itä-Helsingin kulttuuriviikot 1984, jotka alkujaan olivat nimeltään Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikot. Tapahtumat saivat suuren suosion ja vuonna 1986 tapahtumaan osallistujia oli jo yli

9 Myös seuran kulttuuritoiminnan edistämiseksi perustettiin Puotilan Pelimannit, jonka kantavana voimana ja kokoonpanijana toimi Aila Ehoniemi. Puotilan Pelimannit esiintyivät kansamusiikkijuhlilla, kotiseutujuhlilla sekä levytti ja tallensi perinteistä kansanmusiikkia, jota on kuultavana myös jälkipolville. Itä- Helsingin kulttuuriviikoilla on ollut U.A. Saarisen valokuvanäyttely sekä Puotila-Seuran toimintaan liittyvä näyttely Viikinkien vartiotulilta metroaikaan, jossa valokuvin kerrottiin alueen kehityksestä. Suurin osa valokuvista oli U.A:n arkistoista. Itä-Helsingin tunnetuimmat kesäiset kulttuurijuhlat ovat Itä-Helsingin Meripäivät. Ne aloitettiin yksipäiväisinä vuonna 1973 ja juhlat laajenivat vuosi vuodelta, jolloin juhlat venähtivät jo kolmipäiväisiksi. Itä-Helsingin Kulttuuriviikkojen myötä luovuttiin monipäiväisistä Meripäivistä, mutta Meripäivät jatkuvat edelleenkin noudattaen vanhoja perinteitä alueen kulttuuritarjonnan vaalimiseksi niin lapsille kuin vanhuksille. Metroasema Puotilaan-hanke ja metroradan rakennuttaminen Vuosaareen oli hyvin tunteita herättävä keskustelu - meneekö rata maan alla vai maan päällä ja tuleeko asema Puotilaan vai ei. Metro saatiin maan alle ja asema Puotilaan. Puotila-Seuran toiminnassa on ollut mukana U.A. Saarisen aikana hyvin voimakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen alueen asioihin ja sitä perinnettä jatketaan edelleenkin, mutta se aktiivinen journalistinen ote on kadoksissa; samaa paloa ja julkisuutta ei ole enää saavutettu kuin luvun toiminnassa Pirjo-Liisa Kangasniemi

10 KULTTUURIN MONITOIMITALO, KAUPUNKILAISTEN KULTTUURIKESKUS Helsinki kasvoi 1960-luvulta parissa kymmenessä vuodessa yli puoleen miljoonaan asukkaaseen. Esikaupunkien palveluvarustus ja työpaikat olivat jääneet aikanaan varsin vähäisiksi. Suunnittelemalla itsenäisiä paikalliskeskuksia haluttiin tukea asukkaiden palvelutarjontaa kasvavissa lähiöissä. Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikkaa tutkinut komitea ehdotti, että olisi saatava uusille ja uudelleen rakennettaville asuinalueille kulttuuri- ja vapaa-ajan keskuksia. Mallia etsittiin ulkomaita myöten. Rakennusviraston monitoimitaloselvitys esiteltiin yleisten töiden lautakunnalle vuonna Itäkeskuksen monitoimitalon, eli nykyisen Stoan, valmistelu käynnistyi 1960-luvun lopulla Puotilan ja Puotinharjun asemakaavojen hyväksymisen jälkeen. Kirjaston ja työväenopiston itäisen osaston tilatarpeet olivat tähdellisiä, samoin tarvittiin tilat keskusnuorisoasemalle. Itäkeskuksen monitoimitalon perustamissuunnitelma valmistui tammikuussa Kaupunginvaltuusto sinetöi marraskuussa 1975 monitoimitalon toteutuksen. Rakentaminen ei päätösten jälkeen päässyt käyntiin, sillä esikaupunkien rakentamisen hullut vuodet päättyivät öljykriisiin samoihin aikoihin. Monitoimitalon idea muuntui ajan myötä moninaisuuden periaatteille, kulttuurin monipuolisuudelle. Suunnitelmissa oli talo kaupunginteatterille, orkesterille, elokuville, museolle, kaupunginkanslian tiedotustoimistolle, musiikkiopistolle ja Helsinki-viikon säätiölle. Seurakunnallisiakin tiloja kaavailtiin taloon.järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti Björn Krogius - Veli-Pekka Tuominen laatimallaan ehdotuksella vuonna Helsingin Kulttuurilautakunta ja sen alainen kulttuuriasiainkeskus nähtiin tarpeelliseksi vasta vuonna Monitoimitalon peruskivi muurattiin laskiaistiistaina 1983 ja talo valmistui seuraavan vuoden marraskuussa. Koska talon valmistumista oli odoteltu kauan, alkoi kuulua sivulauseissa asenne, jossa puhuttiin lähiökulttuurista ja ohjelmista, jotka eivät keskustaan kelpaa. Kulttuuriasiankeskuksen alainen monitoimitalo osoitti heti, että sen kulttuuritarjonta on yhtä hyvää kuin keskustassa. Helsingin kaupunginteatterin johtaja Ralf Långbacka toi heti ensi-iltaan 1984 Henrik Tikkasen näytelmän Viimeinen sankari. Haasteet olivat suuret talon pienelle henkilökunnalle ja laitteistolle, jotka oli hankittu taloutta ankaralla kädellä karsien. Irmeli Niemi toteaa kirjoituksessaan monitoimitalon alkuvaiheista, että myös asukkaiden oma-aloitteiselle kulttuuritoiminnalle annettiin mahdollisuus toimia tuputtamatta ohjeita ylhäältä alaspäin. Hyvin alueen asukkaat kulttuuripäivänsä ovat hoitaneet, ne elävät edelleen. Muilla alueilla ei vastaavaa syntynyt, vaikka mahdollisuus on annettu. (lähde. Kaupunkilaisten kulttuurikeskus) AH

11 STOA v Taitelijat Stoa-patsaan juurella (arkistokuva) ITÄ-HELSINGIN KULTTUURITOIMI on ollut NAISTEN VALTAKUNTAA Kun Itä-Helsingin Monitoimitalo moninaisten suunnitelmien jälkeen avattiin lokakuussa, vuonna 1984, talon perustoimintojen alkuunpanijana ja tarmokkaana johtajana toimi Irmeli Niemi ennen siirtymistään Malmi-talon ja sitten myös Kanneltalon käynnistäjäksi. Irmeli Niemi näytti vihreää valoa paikalliselle asukaskulttuurille. Vuonna 1985 toteutettu ensimmäinen Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikko keskittyi kokonaan Monitoimitalon tiloihin. Kesällä 1987 Itä-Helsingin kaupunginosayhdistysten neuvottelukunta toteutti Monitoimitalossa näyttelyn Viikinkien vartiotulilta metroaikaan. Näyttely herätti valtavaa kiinnostusta, jopa niin, että panssarivaunu jouduttiin pikaisesti palauttamaan Monitoimitalon pihasta takaisin Santahaminaan. Vuonna 1988Kulttuuripäivät laajenivat eri kaupunginosiin. Katariina Metsälampi, talon toinen johtaja, samoin kuin Mervi Johanna Lindstedt olivat myötämielisiä asukkaiden kulttuuritoimintaa kohtaan. Viikot laajenivat ja kävijämäärät näyttelyissä, konserteissa ja erilaisissa tapahtumissa kasvoivat. Talon henkilökunta oli ja on ollut erittäin sitoutunutta työhönsä. Useimmat toimiston ja tekniikan henkilöstöstä sekä vahtimestarit ovat tulleet tutuiksi vuosien mittaan.

12 Eläkkeelle siirtynyt vahtimestari Atte tapaa tulla vuosittain kulttuuriviikkojen tapahtumiin, ainakin silloin, kun Sakarat ovat laulamassa. Tekniikan henkilökunta on suhtautunut tuotantoihimme asiallisesti, olkoon kyseessä lapsiesiintyjät, kansantanssiryhmät tai harrastajanäyttelijät. Ei ole kuulunut moitetta tai ohjelmiemme mollaamista. Tällaista kun on sattunut muualla Suomessa silloin tällöin. Vierailevat esiintyjämme ovat kiitelleet, miten hienoa on esiintyä oikeassa teatterissa. Paula Lehdon aikakausi kesti 10 vuotta. Tänä aikana kaupungin säästötoimet yrittivät purra myös Stoan kulttuuritoimeen. Rohkeasti Paula Lehto antoi sunnuntaipäiviä kulttuuritapahtumiin. Itä-Helsingin Musiikkiopiston tahi Päivi Auran tuottamat päiväkotien tanssitapahtumat olivat täpötäynnä kiitollista yleisöä. Taistelua käytiin myös Aino Acktén huvilasta. Kerrankin saatoin pikaisella toimimisella tehdä jotakin konkreettista aluekulttuurin hyväksi kaupunginhallitukseen lähettämälläni vetoomuksella. Huvilakonsertit jatkuvat, mutta esiintyjät esiintyvät esiintymisen riemusta. Kulttuuriviikoilla Aino Acktén konsertteihin on ollut vapaa pääsy. Vaikka Stoan kulttuurianti on modernin tanssin lisäksi ulottunut globaalimpaan suuntaan, sai asukkaiden paikalliskulttuuri sijansa Stoan lokakuisessa ohjelmistossa. Toki salin käyttö on suunniteltava reilu vuosi ennakkoon. Kulttuurituottaja Monika Silander on osaavana asiantuntijana antanut apuaan, jos on tarvittu. Vuonna 2006 Paula Lehto siirtyi Malmin ja Kanneltalon johtajaksi ja tilalle saapui Paiju Tyrväinen. Vuotalo valmistui vuonna Talon toimintoja johtaa kirjastonjohtaja Päivikki Voipaala. Kulttuuritoimi hoitaa Vuotalon gallerian näyttelyt sekä osaltaan Vuosalin kulttuuritilaisuudet. Kulttuurituottaja Tuuli Tokkola on luonut Vuotaloon oman profiilinsa. Myös Vuotalossa Itä-Helsingin Kulttuuriviikot on lokakuussa yhteistyössä Vuosaari Seuran kanssa tuottanut kulttuuriviikonloppuja. Nuorissa Itää ja lauantai-iltamat ovat löytäneet omat kävijänsä. Paikalliskulttuuria, erityisesti itäisen Helsingin mielenkiintoista historiaa on tuotu esille vuosien aikana näyttelyissä ja luennoilla. Täten on tavoitettu yhtä tärkeää toimintaideaa - asukkaiden juurruttamista kotiseutuunsa. AH

13 AINO ACKTÉN HUVILA KULTTUURIN TYYSSIJANA Aino Ackten huvila Tullisaaressa, kuva Leo Kinnunen Laajasalon Tullisaari siirtyi vuonna 1929 Helsingin kaupungin mistukseen. Maailmankuulu laulajatar Aino Ackté ( ) asui vuodesta 1904 kesäisin Henrik Borgströmin tyttärelleen Emelielle, vuonna 1877 rakennuttamassa huvilassa kuolemaansa saakka. Aino Acktén huvilana tunnettu rakennus jäi käyttämättömäksi varastotilaksi. Helsingin kesäteatterin sijoittamista Tullisaaren puistoon vastustettiin laajasalolaisten keskuudessa. Huvila todettiin arvokkaaksi suojelukohteeksi. Asukkaat vaativat sen kunnostamista kulttuurin käyttöön. Lopullisen sysäyksen talon kunnostukselle antoi kolmen laajasalolaisen Ainon päivänä vuonna 1985 jättämä aloite talon kunnostamiseksi kamarimusiikkitiloiksi. Korjaus- ja konservointityöt valmistuivat joulukuussa Vuoden 1988 alussa huvila luovutettiin Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskukselle. Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen lokakuinen kulttuurianti sai uutta yleisöä ja uudet, ihastuttavat tilat. Vuonna 1988 Itä-Helsingin Musiikkiopiston nuoret solistit saivat hienon esiintymisestradin.

14 Helsingin Opettajakuoro Rita Varosen johdolla oli ensimmäinen kuoro, joka sai kokea Aino Acktén huvilan mainion akustiikan. Puotilan Pelimannit, Aila Ehoniemen johdolla soittivat ensimmäisen kansanmusiikki-illan teemalla Herrasväen paremmat franseesit. Aino Acktén huvilan flyygeli soi hienosti vuoden nuoren solistin Janne Sirolan pianomatineassa Pöytäkirjat vuodelta 1989 kertovat, että Elvi Arminen lausuntaryhmineen aloitti Aino Acktén kulttuuriviikonloput runoillalla Eläköön shakki. Vuosaaren ala-asteen musiikkiluokat esiintyivät Ulla-Maija Kahilan johdolla omassa konsertissaan. Sunnuntaina Anja Hinkkanen Helkanuorineen opetti yleisölle viisikielisen kanteleen soittoa ja lopuksi pidettiin kantelekonsertti. Anja Kallion Mikä-kvartetti lauloi omassa matineassaan ja vuoden nuori solisti Erika Tampo piti oman pianokonserttinsa. Vuonna 1990 soitti vuoden nuori solisti, Irja Vaahtokari pianoa ja seuraavana vuonna solistina esiintyi nuori sellisti Perttu Kivilaakso. Yleisö oli ihastunut uuteen kulttuuritilaan ja konsertit olivat yleensä täpötäynnä väkeä. Näin oli luotu perinne Itä-Helsingin Musiikkiopiston jokavuotisille matineatilaisuuksille. Nuoret esiintyjät saivat kokea, miten oikeassa konserttitilaisuudessa käyttäydytään. Musiikkiopisto laati matineoihin käsiohjelmat. Nuoret solistit Liisa Kanerva, kitara (1995), Teemu Varis, harmonikka(1998), Katariina Holthöfer ja Johanna Martikainen, huiluduo (2000), saivat arvokkaan estradin omalle konsertilleen. Uudenmaan Kansanmusiikkiyhdistys ry, jonka puheenjohtajana toimi Anja Hinkkanen, on parinkymmenen vuoden ajan järjestänyt kaksi toukokuista konserttia. Vuonna 2002 kokeiltiin, miten suosittu kevätillan esiintyjä, Sakarat-laulupelimannit saivat lokakuussa yleisön liikkeelle. Georg Malmsten-teema veti salin tungokseen saakka täyteen. Yleisö halusi ja sai osallistua yhteislaulantaan, samoin vuonna 2006 teemalla Syysunelmia. Laulujen välissä Anja Hinkkanen tarinoi Tullisaaren ja Aino Acktén historiasta herkullisin yksityiskohdin. Vuonna 2007 Kulosaari-Brandö juhli koko vuoden sadan vuoden merkkijuhlaansa. Niinpä Aino Acktén huvilan kulttuuriohjelma liittyi Kulosaareen, joka hienosti näkyy talon ikkunasta. Vuonna 2004 aloitettu puiston entisöinti oli saatu päätökseen. Näköalat Kruunuvuoren selälle olivat avoimet. Sieltähän Aino Ackté nuorena tyttönä ennen maailmankiertueitaan katsoi haikeasti hienon huvilan suuntaan. Saisipa joskus asua tuolla! Mutta kertyipä kulttuuritaivaalle mustia pilviä vuonna Säästöjen nimissä aiottiin huvila sulkea. Viime tipassa saimme aikaan nimien keruun ja seuraavanlaisen vetoomuksen toimitettua kaupungintalolle. Onneksi päättäjissä löytyi kulttuurihenkeä. Paula Lehdon kanssa saatoimme kilistellä onnellisena laseja hyvälle päätökselle. AH

15 Aino Ackten huvilalla Lapset opettavat kanteleen soittoa v kuva Anja Hinkkanen Sakaroitten syyskonsertti v kuva Leo Kinnunen

16 Kun talon toiminta kulttuuritilana oli uhattuna, tämä kirje lähtipikaisesti! HELSINGIN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE Kulttuurilautakunnalle Kaupunginhallitukselle Kaupunginvaltuustolle Me itähelsinkiläiset asukkaat, paikalliskulttuurinkuluttajat olemme todella huolestuneita Aino Acktén huvilan kohtalosta. On todella lyhytnäköistä säästöä sulkea arvo- kas, historiallinen huvila. 20 vuotta sitten huvila oli rappeutumassa, kun valveutuneet asukkaat saivat aloitteellaan kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ottamaan upeat tilat käyttöönsä. 15 vuotta Aino Acktén huvila on ollut itäisen Helsingin ylpeyden aihe. Kesäkeskiviikot ja syksysunnuntait ovat olleet hienojen musiikkitapahtumien kotina. Konserteis- sa on ollut väkeä talon täydeltä. Kaupunki on voinut vuokrata taloa myös häiden, merkkipäivien, seminaarien ja kokousten järjestämistä varten. Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry on toiminut jo 19 vuotta asukaslähtöisen kulttuurin hyväksi. Yhteistyössä Itä-Helsingin Musiikkiopiston kanssa on Aino Acktén huvilalla järjestetty nuorten musiikkitilaisuuksia. Monet suuret tähdet maailmalla ovat saaneet ensikosketuksensa yleisöön juuri Aino Acktén huvilan konserttiestradilla. Mainittakoon vaikkapa menestynyt viulutaiteilija Reka Szilway. Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:n muodostaa 13 itäisen ja suurpiirin kaupunginosayhdistystä. Meidän mielestämme on väärää säästämistä ottaa pois meiltä Tullisaaren puiston kulttuurihuvila. Helsingissä allekirjoittajaa keväisessä konsertissa

17 TAITEELLA TAITEN ALOITETTU Alussa oli taide. Puhuttiin Itä-Helsingin Taide- ja Kulttuuriviikosta 1985 ja 1986 sekä 1987, ja järjestäjänä toimi Itä-Helsingin kaupunginosayhdistysten neuvottelukunta. Useimmat toimijoista olivat jonkin taiteenalan edustajia ja ottivat sen paikallisen näkyvyyden ja edistämisen huolekseen. Esimerkiksi U.A. Saarinen oli valokuvaaja, Pekka Lounela kirjailija, musiikin saralla Anja Hinkkanen jne Vuonna 1985 kirjoitettiin: Itä-Helsinki on vanhaa kulttuuriseutua. Kulosaaren itäpuolella on itsenäisyytemme aikana asunut useita taiteilijoita, joilla on ollut uraa uurtava merkitys maamme taiteeseen. Heistä mainittakoon Väinö Aaltonen, Essi Renvall, Mikko Hovi, Eila Hiltunen... Tuon ajan kutsukirje saattoi alkaa: Taiteilijat ja taiteenharrastajat tarvitsevat esiintymistilaisuuksia ja suuri yleisö taidenautintoja... Vuosien 1985 ja 1986 kulttuuriviikkoon taide sopii erinomaisesti, mutta jo vuoden 1987 tapahtuma oli niin mittava ja laaja-alainen, että taiteen lisäksi olisi pitänyt luetella useita muita tärkeitä otsikoita, erityisesti historia sekä perinteenä että tieteenä. Pääkaupungin 175-vuotisjuhlan kunniaksi oli kasvettu ulos pelkän taiteen raameista. M H-J TAIDENÄYTTELYT ITÄ-HELSINGIN KULTTUURIVIIKOILLA Vuonna 1985 kokosi Puotila-seuran näyttelytyöryhmä uuden Monitoimitalon näyttelytilaan mittavan kokoelman itähelsinkiläisten taiteilijoitten kuvataidetta. Se oli hieno alku vuosittaiselle pariviikkoiselle kulttuuriviikkonäyttelylle, jossa tuotiin esiin paikallista, ammattilaisten, mutta myös harrastajien töitä, Valokuvataide tuli mukaan vuonna 1992 Raimo Toikan näyttelyssä. Laajasalon Valokuvaajat, puheenjohtajansa Maria Hakokorpi-Jumppasen johdolla esittelivät valokuvataidetta vuonna 1996 ja olivat isäntänä vuoden 2008 Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttelylle. Marian oma näyttely Andorrasta Zimbabveen oli esillä vuonna Tekstiilitaide huomioitiin Marimekko Nyt 2003 ja Itää 1 ja Itää 2 vuoden 2006 näyttelyissä. Lasten ja nuorten kuvataidetta esiteltiin vuonna 1993 kuvaamataideopettajien jyryttämässä näyttelyssä ja vuonna 1998 Helsingin Kuvataidekoulun syysnäyttelyssä Pyörre. Tammisalolaiset kokosivat vuonna 1999 omien asukkaittensa monipuolisen näyttelyn Taidetta ja kulttuuria vuonna Myllypuron taiteilijatalon kuvataidenäyttelyjen lisäksi Lähi-Ö-projektin kokeilevaa ympäristötaidetta nähtiin Stoan galleriassa vuonna Kun Vuotalon näyttelytila saatiin 2000-luvulla käyttöön, monipuolistui todella itähelsinkiläisen taiteen esittäytyminen.

18 1985 Ensimmäinen Taideviikon näyttely Tapio Junno, Kari Jylhä, Jarmo Mäkilä, Marika Mäkelä, Pekka Mäkinen, Veikko Myller, Perttu Näsänen, Olavi Pajulahti, Olavi Pulkkanen, Mari Rantanen, U. A. Saarinen, Ahti Susiluoto, Juha Sääski 1986 Kari Nuutinen, maalauksia 1987 Olavi Pulkkanen, maalauksia 1987 Viikinkien vartiotulilta metroaikaan Kesän 1987 avoinna ollut näyttely kertoi Itä-Helsingin historiasta ja nykypäivästä Yhteisnäyttely: Irja Myller, Ahti Susiluoto, Juha Sääski 1989 Reijo Saarelainen, maalauksia 1990 Juha Saitakoski, maalauksia 1992 Raimo Toikka, valokuvataidetta 1993 Nuoret itähelsinkiläiset koululaiset: kuvaamataidonopettajien juryttämä nuorten näyttely 1994 Itä-Helsingin näkymiä kuvataiteessa: Inga-Liisa Kautto ja Pekka Vehviläinen 1995 Maahanmuuttajat: kurditaiteilija Rahbar Rasul Mamash 1996 Laajasalon Valokuvaajat 20-vuotisnäyttely 1997 Lasten kuvataidetta Helsingin Kuvataidekoulun oppilastöiden näyttely 1998 Pyörre Helsingin Kuvataidekoulu 20-vuotisnäyttely 1999 Naapurit Tammisalolaista taidetta ja kulttuuria 2000 Myllypuron Taiteilijatalo 2001 HeArt Työväenopiston itähelsinkiläisen harrastajaryhmän yhteisnäyttely 2002 Lähi-Ö 2003 Marimekko NYT 2004 U. A. Saarisen valokuvanäyttely- Kasvava Itä-Helsinki valokuvissa 2005 Maria Hakokorpi-Jumppanen EFIAP Andorrasta Zimbabween -valokuvanäyt tely 2006 ITÄÄ 1 JA ITÄÄ 2 itähelsinkiläistä tekstiilitaidetta ja tekstiilisuunnittelua

19 2007 Kulosaari 100 vuotta - Toteutunut unelma 2008 Valokuvanäyttely Luonto Suomen kameraseurojen Liitto Yhtenä esimerkkinä näyttelyn synnystä on vuoden 2008 teemanäyttelyn rakentami nen. Suomen Kameraseurojen Liittoon kuuluu 94 jäsenseuraa eri puolilla Suomea, henkilöjäsenmäärän lähetessä neljää tuhatta. Laajasalon Valokuvaajat organisoivat näyttelyn Stoan galleriaan Kuvia saapui ennätysmäärä. Tuomariston vaikea tehtävä oli valita tilaan sopiva edustava kokoelma. Lopulta valittiin 110 parasta 40X50 tai pienempää valokuvatyötä vedoksina sekä projisoitavia hiukan alle sata. Näyttelyn avajaisissa jaettiin kunniakirjat parhaalle maisemakuvalle, parhaalle lintu-, kasvi- ja nisäkäskuvalle sekä onnistuneimmalle ihminen ja luonto-yhdistelmän toteutukselle ja vielä - ehkä tärkeimpänä kaikista - parhaalle alle 15-vuotiaan kuvaajan teokselle. tilaisuudessa julistettiin myös parhaiten menestyneen kameraseuran nimi. Tapahtumaan liittyi myös tutustuminen Vuosaaren luontoon liittokokouksineen. Johanna Suonpään tekstiiliveistos v (arkistot)

Porvoon Mieslaulajat60v.

Porvoon Mieslaulajat60v. Porvoon Mieslaulajat60v. Miesten Laulua 60 vuotta!!! Porvoon Mieslaulajat Ry 60v Juhlakonsertti 28.10.2006, klo 17.00 Linnankosken lukion juhlasalissa, Piispankatu 24-26, Porvoo Porvoon kaupungin puolesta

Lisätiedot

Kannen kuva: Alajärven kirkko ja Aaltokeskus. Alajärven kaupunki.

Kannen kuva: Alajärven kirkko ja Aaltokeskus. Alajärven kaupunki. 1 2015 Plari Kannen kuva: Alajärven kirkko ja Aaltokeskus. Alajärven kaupunki. HELSINGIN ETELÄPOHJALAISIIN LIITTYNEITÄ: Sisällysluettelo 1 2015 Puheenjohtajalta...3 Päätoimittajalta...3 Itsenäisyyspäivän

Lisätiedot

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 LION JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M VIESTI 2009-2010 PIIRI 107-M Tässä lehdessä mm. PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 Nuoret klubit esittäytyvät: UUSI KLUBI SASTAMALAAN 5 LC Uusikaupunki/Family

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia A R S I S 1/08 Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia ARSIS 1/2008 ALUEELLISET TAIDETOIMIKUNNAT 1 Pääkirjoitus: Hallinnonuudistuksesta uutta voimaa taiteenedistämiseen

Lisätiedot

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI sisällys MAAKUNTAJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 UNICEF VUOSI ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA... 4 UNICEF VUODEN VIRALLINEN SUOJELIJA... 6 PÄÄSPONSORINA A. AHLSTRÖM OY... 8

Lisätiedot

Bändipajatoimintaa myös Oulunkylässä

Bändipajatoimintaa myös Oulunkylässä 10 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit Jesse ja Aleksi halusivat työkokeiluun Oulunkylän Seurahuoneen bändipajatoimintaan. Molemmat toivovat musiikin liittyvän jotenkin myös tulevaisuuteen ja ovat tyytyväisiä

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA Rajaseutujuhlia 1 Parikkalan kunta Hyvää Joulua ja menestyksekästä Tervolan kunta www.visittervola.fi SIVUNVALMISTUS- JA PAINOPALVELUA

Lisätiedot

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 2002 2012 toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 Sisältö Synttärisankari!...4 Vuosien toiminta...6 Perustetaan museo!... 12 Rahoitus... 23 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

2 / 2009. Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry. Päätoimittaja: Kari Jaronen

2 / 2009. Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry. Päätoimittaja: Kari Jaronen 2 / 2009 Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry Päätoimittaja: Kari Jaronen Osoite: Tanhuviesti / Suomalaisen Kansantanssin Ystävät Döbelninkatu

Lisätiedot

MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL

MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL 90 v. MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL Aleksanterink. Akkoniementie 4, 88600 Sotkamo puh. 666 0466 Torik. Juhla- ja lahja-aikaa! Hyvä valikoima juhlaasuja naisille

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero Täyttä Elämää HIY 75v juhlanumero Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013 TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013 1 Kuva Ulla Rohunen Juhlat museossa Werstaalla juhlitaan harva se päivä. Työväenmuseo jää taatusti juhlavieraiden mieleen. Teksti Jenni Lares Kuva Kati Lehtinen

Lisätiedot

Nakkilan kunnan tiedotuslehti Marraskuu 2006. Nakkila tiedottaa. - Nakkila tiedottaa - 1

Nakkilan kunnan tiedotuslehti Marraskuu 2006. Nakkila tiedottaa. - Nakkila tiedottaa - 1 Nakkilan kunnan tiedotuslehti Marraskuu 2006 Nakkila tiedottaa 1 - Nakkila tiedottaa - 1 Kunnanjohtajan mietteitä 2 Kuva: Sirkka Kankaanpää Viime vuosi oli poikkeuksellisen lämmin. Kesällä tehtiin kaikkien

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011 www.hoitokotipaivakumpu.fi Etukansi: Hoitokoti Päiväkummun työntekijä Elisa Laiho ja ryhmäkoti Vanamon asukas Tauno Naumanen (kuva: Anne

Lisätiedot

Koroinen Räntämäki Halinen Oriketo Metsämäki. Täältä pesee Orikedollakin! s. 3. Kapteeni Koukku putosi ulos satukirjasta s. 12

Koroinen Räntämäki Halinen Oriketo Metsämäki. Täältä pesee Orikedollakin! s. 3. Kapteeni Koukku putosi ulos satukirjasta s. 12 KoroiSet 1/2015 Koroinen Räntämäki Halinen Oriketo Metsämäki Täältä pesee Orikedollakin! s. 3 Kapteeni Koukku putosi ulos satukirjasta s. 12 Raili ja Voitto Linnan juhlissa s. 16 2 KoroiSet 1/2015 KoroiSet

Lisätiedot

4/ 2011. Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry. Päätoimittaja: Risto Elo

4/ 2011. Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry. Päätoimittaja: Risto Elo 4/ 2011 Julkaisijat: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry Kansantanssinuorten Liitto ry Pelimannikilta ry Päätoimittaja: Risto Elo Osoite: Tanhuviesti / Suomalaisen Kansantanssin Ystävät Döbelninkatu 5

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri keskiaukeamalla. Kulttuurin Tuusula KESÄKUU 2010 LOKAKUU 2010

Tapahtumakalenteri keskiaukeamalla. Kulttuurin Tuusula KESÄKUU 2010 LOKAKUU 2010 Tapahtumakalenteri keskiaukeamalla Kulttuurin Tuusula KESÄKUU 2010 LOKAKUU 2010 S I S Ä L LY S P Ä Ä K I R J O I T U S Kuvitus: Markku Haapaniemi 2 Tirlirlei tuskinpa häiritsen! 3 Tulen Taikaan Tuusulassa

Lisätiedot

1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f.

1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f. 1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f. Vuonna 1887 Suomen suuriruhtinaskunnan väkiluku oli vajaat kaksi ja puoli miljoonaa. Viimeisten suurien nälkävuosien muisto oli parinkymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 Suomen UNICEF 40 vuotta tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 1 Teksti Raija Rautakoura Taitto ja graafi nen suunnittelu Maria Munsterhjelm Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007 Kiitos avusta Anna-Leena

Lisätiedot

Monta kulttuuria, yksi Suomi

Monta kulttuuria, yksi Suomi Monta kulttuuria, yksi Suomi 1.7.2004 31.12.2006 Kassandra ry:n projektin LOPPURAPORTTI Toimittanut Moninaiset -tuottaja Kaisa Hirn TIIVISTELMÄ Urban II -hanke Moninaiset - monta kulttuuria, yksi Suomi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja Tampereen Tampereen Omakotiyhdistysten Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti tiedotuslehti jäsenlehti Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

Lisätiedot