VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Vantaan kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Vantaan kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 183

4 4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT YMPÄRISTÖTILINPITOA KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LIIKELAITOSTEN ERILLISTILINPÄÄTÖKSET Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos Vantaan Työterveyshuolto Vantaan Vesi MUIDEN ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ LUETTELO TOSITELAJEISTA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 205

5

6

7 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin tilikauden tulos oli hieman yli kolme miljoonaa euroa vuonna Syksyllä alkanut yleismaailmallinen talouden heikkeneminen asettaa suuria haasteita vuoden 2009 taloudelle. Verotulojen kertymistä on seurattava tarkasti ja tehokkaasti sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Marja-Vantaan alueen suunnittelu ja toteutus on talouden tasapainottamisen ohella kaupungin suurin haaste lähivuosille. Hankkeen toteuttamiseksi perustettiin vuonna 2007 projekti ja Marja-Vantaa - strategia laadittiin ja hyväksyttiin vuonna Alueen kokonaisvisiossa korostuvat mm. joukkoliikennekaupungin luonne sekä ekologisten ratkaisujen mahdollisuudet modernissa kaupunkisuunnittelussa. Kehäradan rahoituspäätökset on tehty ja aiesopimus valtion ja kaupungin välillä on hyväksytty. Myös kehäradan asemakaava ja ratasuunnitelma on hyväksytty. Projektin aikataulun mukaan tunnelilouhinnat alkavat keväällä 2009 ja liikennöinnin aloittamisen tavoitteena on kesä Kehä III:n keskiosan 1. rakennusvaiheen osalta kaupunki on ilmoittanut valtiolle valmiutensa hankkeen aikaistamiseen. Lisäksi maankäytön ja ympäristön toimiala on oikeutettu osallistumaan 1. vaiheen rakennussuunnittelun kustannuksiin 16 prosentin osuudella. Vantaan kilpailukykyohjelma on laadittu. Hitech -ohjelma päättyi vuoden 2008 lopussa. Ohjelmalle asetetut tavoitteet toteutuivat sekä projektien lukumäärän että talouden suhteen. Kansainvälistymiskeskusta on kehitetty osana Hitech -ohjelmaa. Kiinakeskuksen konseptin kehittäminen jatkuu. Tikkurilaa ja Jokiniemeä on markkinoitu yrityksille erinomaisena sijaintipaikkana. Hakkilan yritysalueen ja Koivukylän yrityspuiston kehittämistä on jatkettu. Vantaan pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut vuoteen 2007 verrattuna, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Toistuvaistyöttömyys sen sijaan on kasvanut. Vuoden lopussa käynnistettiin uusi, osittain ESR-rahoitteinen työllistämishanke Vantaan Tarmo, joka on tarkoitettu työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Perusopetuksen päättäneille pystyttiin tarjoamaan toisen asteen koulutuspaikka, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutuspaikka, lisäopetus- tai työpajapaikka asetetun tavoitteen mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisättiin. Aikuiskoulutuksen strategia laadittiin ja keskeiset toiminnalliset painopisteet määriteltiin. Ylioppilaskirjoitusten tulokset keväällä 2008 olivat valtakunnan tasolla, samoin Opetushallituksen otantatutkimuksen tulokset B-ruotsissa ja matematiikassa. Sen sijaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetustuntien määrä ei ollut vertailukuntien keskitasolla ja oppilasta kohden käytetyt euromäärät olivat Kuusikko-kuntien alhaisimmat. Lastensuojelusuunnitelma laadittiin toimialojen yhteistyönä. Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten perusopetus järjestettiin ja koulunkäyntiä tuettiin laadittujen toimintamallien mukaan. Oppilas- ja opiskelijahuollon kaupunkitasoiset linjaukset otettiin käyttöön määrärahojen puitteissa. Lastensuojelun avohuollon ydinprosessit on kuvattu. Tukea tarvitsevien lapsiperheiden ennaltaehkäisevät tukitoimet on määritelty lastensuojelusuunnitelmassa. Terveydenhuollossa pyrittiin varmistamaan vastaanotolle pääsy yhdenvertaisesti koko kaupungissa. Tavoite ei toteutunut täysin, vaikka lääkärien rekrytointitilanne on parantunut hieman koko Vantaalla. Väestövastuualueet on hoidettu 90-prosenttisesti. Päivystyksen vastaanotolle pääsy kahdessa tunnissa toteutui hoidon tarpeen arvioinnin mukaisissa luokissa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksuja maksettiin vain puolet vuoteen 2007 verrattuna. 1

8 Yli 75-vuotiaiden kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvien osuus kasvoi vuoden aikana 0,1 prosenttiyksikköä ollen vuoden lopussa 91,2 prosenttia. Vanhusten palveluopas valmistui molemmilla kotimaisilla kielillä. Monikulttuurisuusohjelma uudistettiin ja laajennettiin kattavammaksi. Toimialat hakivat aktiivisesti kansainvälisiä kumppanuuksia ja rahoitusta. Seutuyhteistyön arviointi toteutettiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta hyväksyi arviointiraportin ja se merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Työryhmätyöt valmistuivat aikataulussa. Liikenne- ja vesihuoltopalveluyhteistyön jatkovalmistelu on käynnissä. Toimialat lisäsivät palveluiden kehittämisyhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen vaalimiseen ja ympäristövastuun kantamiseen. Energiasäästösopimuksen edellyttämä energiasäästön tehostamisen toimintasuunnitelma vuosille on laadittu. Hulevesiohjelman luonnos on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa lausunnolle lähetettäväksi. Tuottavuutta kasvatettiin kehittämällä palvelujen hankinnassa ja tuotannossa uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia toimintamalleja. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kartoitettiin ja lisättiin. Tyhjien tilojen realisointia tehostettiin. Tulos- ja kehityskeskustelujen määrä kasvoi vuoteen 2007 verrattuna. Sairauspoissaolot vähenivät hieman ja eläkkeelle siirtymisikä nousi noin 0,9 vuodella. Konsernirakenteen ja -hallinnon arviointi suoritettiin ja siihen liittyvät Lupo-toimikunnan esitykset hyväksyttiin. 2

9 1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Jääskeläinen Markku J Karhunen Sanna Kiljunen Kimmo Koivula Hanna Kähärä Sirkka-Liisa Letto Pirkko Lindtman Antti Murto Marja-Leena Niemi-Saari Mari Poikolainen Mika Pokki Simo Puoskari Pentti Päivinen Tiina-Maaria Rannikko Ulla Sainio Jari Salminen Risto Uhlenius Osmo Viljamaa Seija Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta (KV ) Häkkinen Juha Karén Timo Lehmuskallio Paula Mäkinen Tapani Nevander Vesa Orpana Anitta Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Sandell Per-Erik Suonperä Kaarina Tammi Tuija Tuuli Johanna Virkamäki Pekka (Kaupunginvaltuutetun tehtävän päättyminen KV ) Virta Raija Weckman Markku Zilliacus Kim Vihreä liitto Alén Sini Anttila Ulla Essak Batulo Kauppinen Sirpa Kojo Klaus Kokko Hannu Korhonen Leena Pajunen Sirpa Valtanen Hanna 3

10 Vasemmistoliitto Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Pessi Mauri Saastamoinen Tuula Tyystjärvi Kati Väätäinen Eero Suomen keskusta Ansalehto-Salmi Irja Auvinen Timo Kiviranta Martti Ryhänen Riitta Sippola Matti Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Nurmivaara Astrid Suomen kristillisdemokraatit Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Silventoinen Pekka Pro Vantaa Enden Päivi Laaksonen Ensio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Tapani Mäkinen (KOK) I varapuheenjohtaja Taina Ala-Nikkola (SDP) II varapuheenjohtaja Eero Väätäinen (VAS) 4

11 Kaupunginhallitus Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Grönfors Eija Jääskeläinen Markku J Lindtman Antti Päivinen Tiina-Maaria Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Lehmuskallio Paula Suonperä Kaarina Weckman Markku Vihreä liitto Niskanen Petteri Karlsson Eva-Lisa Vasemmistoliitto Holopainen Matti Suomen keskusta Kuokkanen Marjut Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Vääriskoski Maj-Britt Suomen kristillisdemokraatit Jääskeläinen Jouko Kaupunginhallituksen puheenjohtajat Puheenjohtaja Markku J Jääskeläinen (SDP) I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki (KOK) II varapuheenjohtaja Petteri Niskanen (VIHREÄT) Esittelijä Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toimialajohtaja vs. Timo Juurikkala Toimialajohtaja Mika Savolainen 5

12 Vantaan kaupungin organisaatio 2008 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Keskusvaalilautakunta Konsernijaosto Apulaiskaupunginjohtaja Keskushallinto Aluetoimikunnat Svenska kommittén Toimialan johtaja Vapaa-aika ja asukaspalvelut Tilakeskuksen lautakunta Johtokunnat Liikelaitokset Hallitukset Yhtiöt Opetuslautakunta Ympäristölautakunta Asukaspalvelulautakunta Vapaa-ajanlautakunta Kiinteistöjaosto Tilapalvelujaosto Jaosto Johtokunnat Apulaiskaupunginjohtaja Toimialan johtaja Tilakeskus Sivistystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkisuunn. lautakunta Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Jaosto Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Maankäyttö ja ympäristö 6

13 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Pankki- ja luottokriisi Yhdysvalloissa syveni kansainvälisen talouden taantumaksi Yhdysvalloissa, useimmissa euromaissa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Aasiassa. Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi vain prosentilla vuonna Synkkenevää kehityskuvaa täydensivät eräiden pienten kansantalouksien ajautuminen kriisiin ja uutisoinnit Yhdysvalloissa ja Euroopassa suurten pankkien ja vakuutuslaitosten ja muun muassa autoteollisuuden pelastusoperaatiosta. Suomen talouden vauhti hidastui voimakkaasti vuoden 2008 aikana. Suomen keskeisten vientimaiden ajautuminen taantumaan painoi myös viennin jyrkkään alamäkeen syksyllä Tilastokeskuksen tietojen mukaan BKT laski rajusti vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kasvu jäi koko vuonna 0,9 prosenttiin. Ansiotaso kohosi 5,3 prosenttia, palkkatulot kasvoivat 7,1 prosenttia ja kuluttajahinnat nousivat 4,1 prosenttia. Työllisyys parani ja työttömyys kääntyi vasta joulukuussa kasvuun lomautusten ja irtisanomisten lisääntyessä. Avoimet työpaikat olivat vähentyneet jo pitkin syksyä. Työttömyys oli 6,4 prosenttia vuonna Talouden taantuma kohdistuu voimakkaimmin vientiteollisuuteen ja rahoituskriisin kautta rakentamiseen. Kuntien vuosikate oli 2,34 miljardia euroa ja heikkeni vuonna 2008 hieman edellisvuodesta. Kuntien nettomenot kasvoivat 8,6 prosenttia ja verorahoitus yhteensä (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 8,4 prosenttia. Kunnat ja kuntayhtymät investoivat vuonna 2008 hieman edellisvuotta enemmän - nettoinvestoinnit kasvoivat noin 343 miljoonalla eurolla. Lainakanta kasvoi yli 700 ja nettovelka (lainakanta - kassavarat) 900 miljoonalla eurolla vuonna Vuonna 2008 peruspalvelujen hintaindeksin muutos oli 5 prosenttia. Maakunnittain paras vuosikate asukasta kohden oli Uudenmaan kunnissa, 563 euroa/ asukas, kun se koko maassa oli 364 euroa/ asukas vuonna Vuosikate oli edelleen vahvin yli asukkaan kaupungeissa, 590 euroa/ asukas ja heikoin alle asukkaan kunnissa, 150 euroa/ asukas. Lainakanta kasvoi eniten alle asukkaan kunnissa ja vähiten asukkaan kunnissa. Yli asukkaan kaupungeissa velkaa oli keskimäärin euroa/ asukas. Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys Uudenmaan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2008 Uudenmaan väkiluku kasvoi yli henkeä, eli 1,2 prosenttia. Helsingissä väkiluku kasvoi hengellä, Espoossa ja Vantaalla hengellä. Suhteellisesti vauhdikkainta väestönkasvu oli Inkoossa, Kirkkonummella, Mäntsälässä ja Vihdissä, joissa kasvu oli yli kaksi prosenttia. Vielä alkusyksystä 2008 aluetalouden barometrit näyttivät suhteellisen myönteisiä kehitysnäkymiä Uudellamaalla ja Helsingin seudulla. Tilannetta kuvaa otsikointi "Uhkaako taantuma? - Seutukuntien näkymät vielä suotuisat" Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkymien julkistamistilaisuudessa. Joulukuun 12. päivänä 2008 vastaavassa aluebarometrin julkistamistilaisuudessa tuli esille jo heikentyneet talousnäkymät erityisesti Helsingin metropolialueella, jossa kuntien velan ja työttömyyden ennakoitiin kasvavan. Kuluttajien osalta tapahtui luottamuksessa romahdus loppuvuonna 2008 Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Avoimien työpaikkojen määrä laski työpaikalla vuoden 2008 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella. Joulukuussa 2008 avoimia työpaikkoja oli yhteensä Vastaavasti työttömien määrä TEkeskuksen alueella kasvoi henkilöllä vuoden 2008 aikana. Joulukuussa 2008 työttömiä oli yhteensä henkilöä ja työttömyysaste oli 5,5 prosenttia. Helsingin seudun kunnista Vantaan työttömyysaste 6,6 prosenttia oli Hyvinkään 7,1 prosentin jälkeen toiseksi korkein joulukuussa

14 1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Väestö kasvoi edelleen ennustettua enemmän, noin asukkaalla Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2008/2009. Väestö kasvoi vuoden 2008 aikana peräti henkilöllä huolimatta varsin pienestä asuntorakentamisesta. Väestönlisäys oli kolmantena vuonna peräkkäin suurempi kuin osattiin ennakoida. Näin suuria vuosittaisia väestönlisäyksiä Vantaalla on ollut tätä ennen 1970-luvulla. Keväällä 2008 tehdyssä väestöennusteessa vuodenvaihteen väkiluvuksi ennakoitiin Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaan saaman muuttovoiton määrä pieneni 120 henkilöön. Kasvava siirtolaisuus sen sijaan lisäsi Vantaan asukasmäärää lähes 820 henkilöllä. Nettosiirtolaisuus ei ole Vantaalla ollut näin suurta kertaakaan aiemmin. Lähimmäksi päästiin vuonna 2007, jolloin nettosiirtolaisuus oli runsaat 740 henkilöä. Uusia vantaalaisia syntyi noin 2 760, mikä on peräti puolisentoista sataa enemmän kuin edellisenä vuonna ja lähes saman verran enemmän kuin mitä viime keväänä ennustettiin. Vantaalaisia kuoli vuoden 2008 aikana noin tuhat eli vajaa sata vähemmän kuin vuonna 2007, mutta puolisentoista sataa ennustettua vähemmän. Kun sekä ennustettu muuttovoitto että väestön luonnollinen kasvu olivat suurempia kuin ennustettiin, ennustevirhe kohosi poikkeuksellisen suureksi, noin 600 henkilöön. Espoossa maan sisäinen nettomuutto oli kolmantena vuotena peräjälkeen hieman tappiollista. Helsingissä taas kuuden tappiollisen vuoden jälkeen maan sisäinen nettomuutto kääntyi selvästi voitolliseksi. Nettosiirtolaisuus sen sijaan oli niin Espoossa kuin Helsingissäkin varsin suurta, Espoossa lähes ja Helsingissä yli henkilöä. Nettosiirtolaisuus kasvoi myös koko maassa ja oli noin henkilöä. Tätä ennen nettosiirtolaisuus oli koko maassa likimain yhtä suurta vuonna 1991, jolloin päästiin yli henkilöön. Kuvio Väestönmuutos 10 suurimmassa kaupungissa vuonna 2008, ennakkotieto Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori väestönmuutos, hlöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Kaikilla suuralueilla väki lisääntyi, suurin väestönlisäys jälleen Aviapoliksen ja Korson suuralueille Ennakkotiedon mukaan Aviapoliksen suuralueen väkiluku kasvoi vuoden 2008 aikana lähes tuhannella ja Korson suuralueen väkiluku vajaalla viidellä sadalla asukkaalla. Tikkurilassa ja Koivukylässä kasvua oli runsas kolme sataa ja Kivistössä vajaa kolme sataa. Myyrmäen kasvu jäi runsaaseen sataan ja Hakunilan vajaaseen sataan henkilöön. Huolimatta Aviapoliksen runsaasta väestönlisäyksestä, ennustetusta väkiluvun kasvusta jäätiin siellä kuitenkin kolmella sadalla. Tikkurilassa väkimäärä taas oli yli neljä sataa ennustettua suurempi. Kaiken kaikkiaan väestönkasvu sijoittui Vantaalla aiempaa enemmän vanhaan asuntokantaan. 8

15 Kaupunginosista suurinta väestönkasvu oli Tammistossa ja Pakkalassa, jotka ovat Aviapoliksen suuralueella. Myyrmäen suuralueella väestönkasvu tuli lähes kokonaan Myyrmäen kaupunginosaan ja Kivistön suuralueella Kivistön kaupunginosaan. Tikkurilan suuralueella väestö kasvoi yli sadalla Tikkurilan ja Jokiniemen kaupunginosissa, Koivukylässä Havukoskella. Korsossa väkiluku oli suurempi kuin vuotta aiemmin kaikissa kaupunginosissa Mataria lukuun ottamatta, suurinta kasvu oli Nikinmäessä. Hakunilan suuralueella väestönmuutokset suuntaan tai toiseen olivat eri kaupunginosissa vuoden 2008 aikana pieniä. Ennakkotietojen mukaan väkimäärä kasvoi kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä vaihtelevasti. Alle kouluikäisten määrä lisääntyi koko kaupungin tasolla noin 230 lapsella ennustettua enemmän. Kasvua tuli vuoden 2008 aikana kaikilla suuralueilla, eniten Aviapoliksessa. Aviapoliksessa ennustettu kasvu jäi kuitenkin puoleen ennustetusta. Muilla suuralueilla päivähoitoikäisten määrä oli ennustettua suurempi, eniten ennustevirhettä kertyi Koivukylässä ja Hakunilassa. Peruskouluikäisten määrä väheni koko kaupungissa ennusteen mukaisesti. Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa heitä oli jonkin verran ennustettua enemmän, muilla alueilla ennustettua vähemmän, Aviapoliksessa ja Kivistössä heitä oli selvästi ennustettua vähemmän. Vanhuuseläkeikäisten määrä oli Aviapoliksen ja Korson suuralueilla ennustettua pienempi, muilla suuralueilla hieman suurempi. Tikkurilan suuralueella ennustevirhe oli määrällisesti suurin, noin 70 henkilöä (1,6 prosenttia). Viime vuoden keväällä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2009 aikana runsaalla kahdella tuhannella asukkaalla. Koska uusia asuntoja valmistui viime ja edellisvuonna selvästi ennustettua vähemmän eikä asuntoja alkaneenakaan vuonna valmistu edellisvuosia enempää, vaan vielä vähemmän, jäänee vuoden 2009 väestönkasvu pienemmäksi kuin viime vuosina. Uusi väestöennuste tehdään keväällä (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta -kuntarekisteri) Työttömiä oli joulukuun lopussa eli 150 enemmän kuin vuotta aiemmin: nuorten työttömien ja lomautettujen määrä nopeassa kasvussa Vantaan työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 6,6 prosenttia, mikä oli Hyvinkään jälkeen toiseksi eniten Helsingin seutukunnassa. Koko Uudenmaan liiton alueella työttömyysaste oli 5,8 ja Uudenmaan TE-keskuksen alueella vielä alhaisempi, 5,5 prosenttia. Työttömiä oli Vantaalla nyt 150 enemmän kuin joulukuun lopulla Alhaisimmillaan työttömien määrä Vantaalla vuoden 2008 aikana oli syys - lokakuussa, jolloin heitä oli Kuvio Työttömyysaste (%) Vantaalla kuukausittain vuodesta ,0 9, ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka Työttömyysaste, % Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2008 joulukuun lopussa henkilöä. Se on 240 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 60 enemmän kuin kuukautta aiemmin, jolloin määrä oli alimmillaan sitten vuoden 2002 maaliskuun. 9

16 Taloudellinen taantuma näkyi joulukuussa nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvuna: heitä oli lähes 120 eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös lomautettujen määrä alkoi kasvaa loppuvuodesta ja joulukuussa heitä oli jo yli 400, mikä oli 240 enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin paljon lomautettuja on Vantaalla ollut viimeksi alkuvuodesta Kuvio Nuorten työttömien määrän muutos vuodesta 2000 kuukausittain työttömiä vuotiaat vuotiaat Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli viime vuodenvaihteessa 740 eli viitisen sataa vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa ja parisen sataa vähemmän kuin marraskuun 2008 lopussa. Enimmillään avoimien työpaikkojen määrä oli vuoden 2007 maaliskuussa, jolloin niitä oli peräti Suuralueista työttömyys on vaikeinta Hakunilassa, jossa työttömyysaste oli 7,9 prosenttia vuodenvaihteessa. Alimmillaan työttömyys oli Aviapoliksen suuralueella, jossa se oli 4,0 prosenttia. Vuoden 2004 alkuvuodesta alkanut työttömyyden väheneminen alkoi hidastua kolme vuotta myöhemmin ja kääntyi lopulta nopeasti kasvuksi joulukuussa Asuntoja valmistui saman verran kuin vuosi sitten, valtion tukema ja vuokraasuntorakentaminen vähäistä. Valmistuvien asuntojen määrä vähenee edelleen Vantaalle valmistui vuoden 2007 aikana uutta asuntoa. Vuotta aiemmin uusia asuntoja valmistui sama määrä ja kahta vuotta aiemmin pari sataa enemmän. Vantaan asuntostrategiassa asetetusta asunnon vuositavoitteesta jäätiin jo neljännen kerran selvästi. Asuntorakentamisen painopiste, jos se lasketaan valmistuneiden asuntojen määrällä, oli vuonna 2008 kuten edellisenäkin vuonna Aviapoliksen, Myyrmäen ja Korson suuralueilla. 10

17 Kuvio Neljännesvuosittain myönnetty ja aloitettu asuinkerrosala, vuodet k-m myönnetty aloitettu Valtion tuella (arava tai korkotuki) pystytettyjä vuokra-asuntoja vuonna 2008 valmistuneista asunnoista oli 71 ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 83 kpl. Vuokra-asunnot rakennettiin Tammiston ja Myyrmäen kaupunginosiin. Kaupungin omia, VAV Asunnot Oy:n rakennuttamia, vuokra-asuntoja ei viime vuonna valmistunut. Asumisoikeusasuntojakaan ei Vantaalle ole rakennettu viime vuosina. Ilolassa kaksi vapaarahoitteista omistusasuntokohdetta, yhteensä 9 asuntoa, muutettiin jälkikäteen asuntojen jo valmistuttua huonon markkinatilanteen vuoksi asumisoikeusasunnoiksi. Pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) osuus Vantaalle valmistuneista asunnoista oli 41 prosenttia. Omakotitaloja Vantaalle rakennettiin vuonna 2008 hieman vähemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Uusien rivitaloasuntojen määrä väheni selvästi edellisiin vuosiin verrattuna, samoin kävi muiden erillisten pientalojen (pari- ja muut kytketyt pientalot) määrälle. Uusien kerrostaloasuntojen määrä sen sijaan oli nyt runsas kaksi sataa suurempi kuin edellisenä vuonna. Rakenteilla olleiden asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella voidaan ennustaa, että vuoden 2009 aikana asuntoja valmistuu Vantaalle vielä viime vuotta vähemmän, noin kpl. Pientaloasuntoja on aloitettu selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Asuntorakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2008 ja Tilastokatsaus 5/2009) Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui ennätysmäärä Uusia työpaikkoja on Vantaalle syntynyt viime vuosina tasaista tahtia. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla vuoden 2006 aikana noin työpaikalla. Vuosittainen työpaikkalisäys on ollut vuotta 2005 lukuun ottamatta (jolloin Vantaan työpaikkamäärä väheni) selvästi suurempi verrattuna valmistuneisiin asuntoihin. Vuosien 2007 ja 2008 aikana Vantaan työpaikkamäärän arvioidaan kasvaneen neljällä viidellä tuhannella työpaikalla (Tilastokeskus: työvoimatutkimus) Vuoden 2008 aikana uutta muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle k-m 2 (48 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2007 ja eniten koko 2000-luvulla. Kaksi kolmasosaa valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle ja Tikkurilaan viidennes. Valmistuneesta kerrosalasta runsas neljä viidesosaa tehtiin uudisrakennuksiin ja vain viidennes olemassa olevien tilojen laajennuksiin. Yli puolet vuonna 2008 rakennetusta kerrosalasta tehtiin toimistoja liikerakennuksiin, viidesosa varastorakennuksiin ja kuudesosa teollisuusrakennuksiin. 11

18 Kuvio Neljännesvuosittain aloitettu kerrosala käyttötarkoituksen mukaan, vuodet aloitettu kerrosala Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset Kuluvana ja tulevana vuonna muun kuin asuntorakentamisenkin painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna pienempi kuin viime vuonna. Liikeja toimistorakennukset sekä liikenteen rakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2008 ja Tilastokatsaus 5/2009) Verotulojen kehitys Kaupunki sai verotuloja yhteensä 754,6 miljoonaa euroa vuonna Verotulot kasvoivat 46,5 miljoonalla eurolla, eli kasvua 6,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 10,4 miljoonalla eurolla. Verotuloarviota korotettiin syksyllä 2008 yhteensä 8 miljoonalla eurolla, josta kunnallisveroa 4, yhteisöveroa 2,5 ja kiinteistöveroa 1,5 miljoonaa euroa. Joulukuussa kuntien jako-osuutta vuoden 2008 ennakoista korotettiin lähes prosenttiyksiköllä, jonka ansiosta korotettukin kunnallisveroarvio ylittyi lähes 8 miljoonalla eurolla. Loppuvuoden yhteisöverotilitykset kunnille romahtivat siten, että Vantaalla koko vuoden tilityksissä jäätiin alle alkuperäisen talousarvion. Kunnallisveroja kaupunki sai yhteensä 644,4 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli kasvua edellisvuodesta 7,5 prosenttia. Talousarviovuodelta kunnallisveroa kertyi 588,9 miljoonaa euroa, eli kasvua 7,7 prosenttia edellisvuoden vastaaviin tilityksiin verrattuna. Vantaan jako-osuus kunnallisverosta verovuonna 2007 oli 0, ja verovuoden 2008 ennakoista 0, kaupungin jako-osuus kasvoi hieman. Vuoden 2008 ennakoiden kuntien jako-osuus tammikuussa oli 0,5711 ja marraskuussa 0,5797. Joulukuun tilityksessä tehty oikaisu lisäsi kaupungin verotilityksiä 10,1 miljoonaa euroa. Vantaalta perittiin ns. maksuunpanotilityksenä marraskuussa -49,6 miljoonaa euroa kuntalaisille palautettavia veroja ja verovuoden 2007 tilityksiä kertyi yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Verovuodelta 2006 kaupunki sai verotilityksiä yhteensä 20 miljoonaa euroa sisältäen lähinnä kuntalaisten maksamia lisäveroja. Ansiotuloja eläketulovähennysten korotus hidasti hieman kunnallisveron kasvua vuonna Yhteisöverotuloja kaupunki sai 58,8 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli laskua edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Talousarviovuoden tilityksiä oli 41,1 miljoonaa euroa ja vuodelta 2007 tilityksiä kertyi 16,6 miljoonaa euroa. Yritykset ovat maksaneet myös etukäteen vuoden 2009 yhteisöveroja 3,1 miljoonaa euroa. Vantaan jako-osuus kuntien vuoden 2008 yhteisöverosta oli 0, vuoden 2007 osuus oli 0, Kuntaryhmän jako-osuus oli 22,03 prosenttia vuonna Yhteisöveron kertymät koko maassa hidastuivat syksyn aikana ja lähes romahtivat loppuvuodesta talouden taantuman myötä. Vantaan jako-osuuden pienentyminen yhdessä valtakunnallisen kehityksen kanssa veivät yhteisöverot laskuun edellisvuoteen verrattuna. 12

19 Kiinteistöveroja Vantaalle kertyi yhteensä 51,3 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli kasvua edellisvuoteen 3,8 prosenttia. Kiinteistöveroa maksuunpantiin 51,7 miljoonaa euroa vuonna 2008, josta noin 40,3 miljoonaa euroa kertyy yleisestä (rakennus ja maapohja) kiinteistöverosta ja 10,1 miljoonaa euroa vakituisista asuinrakennuksista. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 2,50 ja sen laskennallinen verovaikutus noin miljoona euroa. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti alennettiin 0,30:aan ja tämä vähensi kiinteistöveron tuottoa noin 3,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron kasvu perustui pääosaltaan kiinteistöjen ja rakennusten määrän kasvuun ja verohallinnon päättämään tonttien verotusarvojen korotukseen. Kaupungin verotulot vuonna euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot (koiravero) 2 2 Koiravero on vuodelta 2007 kertyneitä maksuja. Valtionosuuksien kehitys Vantaan kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 106,1 miljoonaa euroa vuonna Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 10,5 miljoonaa euroa. Talousarvio alittui 0,4 miljoonalla eurolla. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli Vantaalla -53,3 miljoonaa euroa vuonna Tasaus jaetaan yleisen (6 prosenttia), opetus- ja kulttuuritoimen (37 prosenttia) ja sosiaali- ja terveydenhuollon (57 prosenttia) valtionosuuksiin. Vuonna 2008 tasausrajana oli 91,86 prosenttia kuntien laskennallisesta verotulosta euroa/ asukas ja tasausvähennys oli 37 prosenttia tasausrajan ylityksestä. Vuoden 2008 valtionosuuksia korotti täysimääräinen 5,2 prosentin indeksitarkistus. Työmarkkinatukiuudistus, Kunta It-hanke ja viranomaisverkko vähensivät vanhojen valtionosuusleikkausten lisäksi yleistä valtionosuutta. Yleistä valtionosuutta kertyi Vantaalle tasaus huomioiden 0,2 miljoonaa euroa vuonna Vuonna 2007 kaupunki sai yleistä valtionosuutta 0,6 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia kaupungille kertyi yhteensä 39 miljoonaa euroa, kun huomioidaan Opetusministeriön viimeisin vuotta 2008 koskeva päätös (OPM ). Päätökseen sisältyvä kaupungin valtionosuuksia vähentävä oikaisu on euroa ja se peritään kaupungilta , mutta kirjataan vakiintuneen tavan mukaan vuoden 2008 tilinpäätökseen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenivät 1,6 miljoonalla eurolla edellisvuodesta - perusopetuksessa oppilasmäärä pieneni yli neljällä sadalla oppilaalla. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa oppilasmäärät hieman kasvoivat. Valtionosuusprosentti opetus- ja kulttuuritoimessa laski 3,41 prosenttiyksiköllä vuonna 2008 edellisvuodesta ja oli 41,89 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia kaupunki sai vuonna 2008 yhteensä 67 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat 12,6 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Väestönmuutos, indeksitarkistus, vuoden 2008 kustannustenjaon tarkistus, verovähennysten kompensaatio ja valtionosuus kunnalliseen palkkaratkaisuun sekä muut palvelutehtävien lisäykset kasvattivat valtionosuuksia. Asiakasmaksu-uudistuksen lisätulot valtio vähensi kuntien valtionosuuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti laski 1,14 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna ja oli 32,74 prosenttia vuonna

20 Kaupungin käyttötalouden valtionosuudet vuonna euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Valtionosuudet Yleinen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen Sosiaali- ja terveydenhuollon OPM mukainen oikaisu euroa peritään Vuoden 2008 talousarvion toteutuminen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 talousarvion voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti, koska valtuusto ei ollut käsitellyt kaikkia uudistetun hallinto-organisaation edellyttämiä johtosääntömuutoksia. Lopullisesti valtuusto hyväksyi talousarvion Kaupunginhallitus merkitsi toimialojen vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelmat tiedoksi. Toimialat raportoivat ensimmäisessä neljännesvuosikatsauksessaan näkemyksensä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät strategiaseminaarissaan tulevan suunnitelmakauden tavoitteita ottaen huomioon toimialojen näkemykset määrärahojen riittävyydestä. Kaupunginvaltuusto kävi talousarvion ja -suunnitelman lähetekeskustelun, jossa linjattiin talousarviolle asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus päätti pyytää kesäkuun kokoukseen selvitykset talouden tasapainoon liittyvistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus päätti merkitä saadut selvitykset tiedoksi ja antaa toimialojen tehtäväksi tarkistaa menojensa ja tulojensa toteutumisarviot puolen vuoden toteutumatietojen perusteella ja tehdä välttämättömäksi todetut muutosehdotuksensa lautakuntien käsiteltäväksi niin, että ne voidaan esittää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2008 syyskuun aikana. Samalla kaupunginhallitus ilmaisi huolensa kaupungin talouden kehityksestä ja edellytti toimialoilta pikaisia talouden tervehdyttämistoimia vuoden 2009 talousarviovalmistelu huomioiden. Tarvittaessa kaupunginhallitus laatii talouden tervehdyttämisohjelman. Kaupunginhallitus päätti antaa kehyksen vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät strategiaseminaarissaan suunnitelmakaudelle asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus teki ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle muutoksista vuoden 2008 talousarvion käyttötalousmenoihin sekä käsitteli kaupunginjohtajan katsauksen talouden kehitysnäkymistä ja kaupungin taloudesta. Kaupunginjohtaja ilmoitti, että kaupunginhallitukselle valmistellaan pidettävään kokoukseen kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys , jossa otetaan huomioon hidastunut talouskasvu ja sen edellyttämät muutokset käyttötalous- ja investointimenoihin. Kaupunginjohtajan johdolla pidetyissä ns. navigointitilaisuuksissa on käyty keskustelut toimialojen kanssa talousarvion ja taloussuunnitelman eri käsittelyvaiheissa talousarvion laadinnan perusteista toiminnallista tavoitteista, talouden tasapainottamisesta ja talousarvion ja -suunnitelman täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto joutuivat käsittelemään talousarviomuutoksia vuoden aikana. Merkittävimmät muutokset investointimäärärahoihin aiheutti Kehäradan rakentamiseen valmistautuminen, maan hankinta ja kunnallistekniikan rakentaminen. Kaupunginvaltuuston hyväksymät korotetut määrärahat ylittyivät merkittävimmin sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. Arvioitua suuremmat toimintatulot kattoivat määrärahojen ylitykset niin, että tilikauden tulos muodostui noin 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 14

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot