VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Vantaan kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Vantaan kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 183

4 4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT YMPÄRISTÖTILINPITOA KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LIIKELAITOSTEN ERILLISTILINPÄÄTÖKSET Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos Vantaan Työterveyshuolto Vantaan Vesi MUIDEN ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ LUETTELO TOSITELAJEISTA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 205

5

6

7 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin tilikauden tulos oli hieman yli kolme miljoonaa euroa vuonna Syksyllä alkanut yleismaailmallinen talouden heikkeneminen asettaa suuria haasteita vuoden 2009 taloudelle. Verotulojen kertymistä on seurattava tarkasti ja tehokkaasti sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Marja-Vantaan alueen suunnittelu ja toteutus on talouden tasapainottamisen ohella kaupungin suurin haaste lähivuosille. Hankkeen toteuttamiseksi perustettiin vuonna 2007 projekti ja Marja-Vantaa - strategia laadittiin ja hyväksyttiin vuonna Alueen kokonaisvisiossa korostuvat mm. joukkoliikennekaupungin luonne sekä ekologisten ratkaisujen mahdollisuudet modernissa kaupunkisuunnittelussa. Kehäradan rahoituspäätökset on tehty ja aiesopimus valtion ja kaupungin välillä on hyväksytty. Myös kehäradan asemakaava ja ratasuunnitelma on hyväksytty. Projektin aikataulun mukaan tunnelilouhinnat alkavat keväällä 2009 ja liikennöinnin aloittamisen tavoitteena on kesä Kehä III:n keskiosan 1. rakennusvaiheen osalta kaupunki on ilmoittanut valtiolle valmiutensa hankkeen aikaistamiseen. Lisäksi maankäytön ja ympäristön toimiala on oikeutettu osallistumaan 1. vaiheen rakennussuunnittelun kustannuksiin 16 prosentin osuudella. Vantaan kilpailukykyohjelma on laadittu. Hitech -ohjelma päättyi vuoden 2008 lopussa. Ohjelmalle asetetut tavoitteet toteutuivat sekä projektien lukumäärän että talouden suhteen. Kansainvälistymiskeskusta on kehitetty osana Hitech -ohjelmaa. Kiinakeskuksen konseptin kehittäminen jatkuu. Tikkurilaa ja Jokiniemeä on markkinoitu yrityksille erinomaisena sijaintipaikkana. Hakkilan yritysalueen ja Koivukylän yrityspuiston kehittämistä on jatkettu. Vantaan pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut vuoteen 2007 verrattuna, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Toistuvaistyöttömyys sen sijaan on kasvanut. Vuoden lopussa käynnistettiin uusi, osittain ESR-rahoitteinen työllistämishanke Vantaan Tarmo, joka on tarkoitettu työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Perusopetuksen päättäneille pystyttiin tarjoamaan toisen asteen koulutuspaikka, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutuspaikka, lisäopetus- tai työpajapaikka asetetun tavoitteen mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisättiin. Aikuiskoulutuksen strategia laadittiin ja keskeiset toiminnalliset painopisteet määriteltiin. Ylioppilaskirjoitusten tulokset keväällä 2008 olivat valtakunnan tasolla, samoin Opetushallituksen otantatutkimuksen tulokset B-ruotsissa ja matematiikassa. Sen sijaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetustuntien määrä ei ollut vertailukuntien keskitasolla ja oppilasta kohden käytetyt euromäärät olivat Kuusikko-kuntien alhaisimmat. Lastensuojelusuunnitelma laadittiin toimialojen yhteistyönä. Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten perusopetus järjestettiin ja koulunkäyntiä tuettiin laadittujen toimintamallien mukaan. Oppilas- ja opiskelijahuollon kaupunkitasoiset linjaukset otettiin käyttöön määrärahojen puitteissa. Lastensuojelun avohuollon ydinprosessit on kuvattu. Tukea tarvitsevien lapsiperheiden ennaltaehkäisevät tukitoimet on määritelty lastensuojelusuunnitelmassa. Terveydenhuollossa pyrittiin varmistamaan vastaanotolle pääsy yhdenvertaisesti koko kaupungissa. Tavoite ei toteutunut täysin, vaikka lääkärien rekrytointitilanne on parantunut hieman koko Vantaalla. Väestövastuualueet on hoidettu 90-prosenttisesti. Päivystyksen vastaanotolle pääsy kahdessa tunnissa toteutui hoidon tarpeen arvioinnin mukaisissa luokissa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksuja maksettiin vain puolet vuoteen 2007 verrattuna. 1

8 Yli 75-vuotiaiden kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvien osuus kasvoi vuoden aikana 0,1 prosenttiyksikköä ollen vuoden lopussa 91,2 prosenttia. Vanhusten palveluopas valmistui molemmilla kotimaisilla kielillä. Monikulttuurisuusohjelma uudistettiin ja laajennettiin kattavammaksi. Toimialat hakivat aktiivisesti kansainvälisiä kumppanuuksia ja rahoitusta. Seutuyhteistyön arviointi toteutettiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta hyväksyi arviointiraportin ja se merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Työryhmätyöt valmistuivat aikataulussa. Liikenne- ja vesihuoltopalveluyhteistyön jatkovalmistelu on käynnissä. Toimialat lisäsivät palveluiden kehittämisyhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen vaalimiseen ja ympäristövastuun kantamiseen. Energiasäästösopimuksen edellyttämä energiasäästön tehostamisen toimintasuunnitelma vuosille on laadittu. Hulevesiohjelman luonnos on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa lausunnolle lähetettäväksi. Tuottavuutta kasvatettiin kehittämällä palvelujen hankinnassa ja tuotannossa uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia toimintamalleja. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kartoitettiin ja lisättiin. Tyhjien tilojen realisointia tehostettiin. Tulos- ja kehityskeskustelujen määrä kasvoi vuoteen 2007 verrattuna. Sairauspoissaolot vähenivät hieman ja eläkkeelle siirtymisikä nousi noin 0,9 vuodella. Konsernirakenteen ja -hallinnon arviointi suoritettiin ja siihen liittyvät Lupo-toimikunnan esitykset hyväksyttiin. 2

9 1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Jääskeläinen Markku J Karhunen Sanna Kiljunen Kimmo Koivula Hanna Kähärä Sirkka-Liisa Letto Pirkko Lindtman Antti Murto Marja-Leena Niemi-Saari Mari Poikolainen Mika Pokki Simo Puoskari Pentti Päivinen Tiina-Maaria Rannikko Ulla Sainio Jari Salminen Risto Uhlenius Osmo Viljamaa Seija Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta (KV ) Häkkinen Juha Karén Timo Lehmuskallio Paula Mäkinen Tapani Nevander Vesa Orpana Anitta Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Sandell Per-Erik Suonperä Kaarina Tammi Tuija Tuuli Johanna Virkamäki Pekka (Kaupunginvaltuutetun tehtävän päättyminen KV ) Virta Raija Weckman Markku Zilliacus Kim Vihreä liitto Alén Sini Anttila Ulla Essak Batulo Kauppinen Sirpa Kojo Klaus Kokko Hannu Korhonen Leena Pajunen Sirpa Valtanen Hanna 3

10 Vasemmistoliitto Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Pessi Mauri Saastamoinen Tuula Tyystjärvi Kati Väätäinen Eero Suomen keskusta Ansalehto-Salmi Irja Auvinen Timo Kiviranta Martti Ryhänen Riitta Sippola Matti Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Nurmivaara Astrid Suomen kristillisdemokraatit Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Silventoinen Pekka Pro Vantaa Enden Päivi Laaksonen Ensio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Tapani Mäkinen (KOK) I varapuheenjohtaja Taina Ala-Nikkola (SDP) II varapuheenjohtaja Eero Väätäinen (VAS) 4

11 Kaupunginhallitus Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Grönfors Eija Jääskeläinen Markku J Lindtman Antti Päivinen Tiina-Maaria Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Lehmuskallio Paula Suonperä Kaarina Weckman Markku Vihreä liitto Niskanen Petteri Karlsson Eva-Lisa Vasemmistoliitto Holopainen Matti Suomen keskusta Kuokkanen Marjut Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Vääriskoski Maj-Britt Suomen kristillisdemokraatit Jääskeläinen Jouko Kaupunginhallituksen puheenjohtajat Puheenjohtaja Markku J Jääskeläinen (SDP) I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki (KOK) II varapuheenjohtaja Petteri Niskanen (VIHREÄT) Esittelijä Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toimialajohtaja vs. Timo Juurikkala Toimialajohtaja Mika Savolainen 5

12 Vantaan kaupungin organisaatio 2008 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Keskusvaalilautakunta Konsernijaosto Apulaiskaupunginjohtaja Keskushallinto Aluetoimikunnat Svenska kommittén Toimialan johtaja Vapaa-aika ja asukaspalvelut Tilakeskuksen lautakunta Johtokunnat Liikelaitokset Hallitukset Yhtiöt Opetuslautakunta Ympäristölautakunta Asukaspalvelulautakunta Vapaa-ajanlautakunta Kiinteistöjaosto Tilapalvelujaosto Jaosto Johtokunnat Apulaiskaupunginjohtaja Toimialan johtaja Tilakeskus Sivistystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkisuunn. lautakunta Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Jaosto Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Maankäyttö ja ympäristö 6

13 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Pankki- ja luottokriisi Yhdysvalloissa syveni kansainvälisen talouden taantumaksi Yhdysvalloissa, useimmissa euromaissa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Aasiassa. Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi vain prosentilla vuonna Synkkenevää kehityskuvaa täydensivät eräiden pienten kansantalouksien ajautuminen kriisiin ja uutisoinnit Yhdysvalloissa ja Euroopassa suurten pankkien ja vakuutuslaitosten ja muun muassa autoteollisuuden pelastusoperaatiosta. Suomen talouden vauhti hidastui voimakkaasti vuoden 2008 aikana. Suomen keskeisten vientimaiden ajautuminen taantumaan painoi myös viennin jyrkkään alamäkeen syksyllä Tilastokeskuksen tietojen mukaan BKT laski rajusti vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kasvu jäi koko vuonna 0,9 prosenttiin. Ansiotaso kohosi 5,3 prosenttia, palkkatulot kasvoivat 7,1 prosenttia ja kuluttajahinnat nousivat 4,1 prosenttia. Työllisyys parani ja työttömyys kääntyi vasta joulukuussa kasvuun lomautusten ja irtisanomisten lisääntyessä. Avoimet työpaikat olivat vähentyneet jo pitkin syksyä. Työttömyys oli 6,4 prosenttia vuonna Talouden taantuma kohdistuu voimakkaimmin vientiteollisuuteen ja rahoituskriisin kautta rakentamiseen. Kuntien vuosikate oli 2,34 miljardia euroa ja heikkeni vuonna 2008 hieman edellisvuodesta. Kuntien nettomenot kasvoivat 8,6 prosenttia ja verorahoitus yhteensä (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 8,4 prosenttia. Kunnat ja kuntayhtymät investoivat vuonna 2008 hieman edellisvuotta enemmän - nettoinvestoinnit kasvoivat noin 343 miljoonalla eurolla. Lainakanta kasvoi yli 700 ja nettovelka (lainakanta - kassavarat) 900 miljoonalla eurolla vuonna Vuonna 2008 peruspalvelujen hintaindeksin muutos oli 5 prosenttia. Maakunnittain paras vuosikate asukasta kohden oli Uudenmaan kunnissa, 563 euroa/ asukas, kun se koko maassa oli 364 euroa/ asukas vuonna Vuosikate oli edelleen vahvin yli asukkaan kaupungeissa, 590 euroa/ asukas ja heikoin alle asukkaan kunnissa, 150 euroa/ asukas. Lainakanta kasvoi eniten alle asukkaan kunnissa ja vähiten asukkaan kunnissa. Yli asukkaan kaupungeissa velkaa oli keskimäärin euroa/ asukas. Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys Uudenmaan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2008 Uudenmaan väkiluku kasvoi yli henkeä, eli 1,2 prosenttia. Helsingissä väkiluku kasvoi hengellä, Espoossa ja Vantaalla hengellä. Suhteellisesti vauhdikkainta väestönkasvu oli Inkoossa, Kirkkonummella, Mäntsälässä ja Vihdissä, joissa kasvu oli yli kaksi prosenttia. Vielä alkusyksystä 2008 aluetalouden barometrit näyttivät suhteellisen myönteisiä kehitysnäkymiä Uudellamaalla ja Helsingin seudulla. Tilannetta kuvaa otsikointi "Uhkaako taantuma? - Seutukuntien näkymät vielä suotuisat" Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkymien julkistamistilaisuudessa. Joulukuun 12. päivänä 2008 vastaavassa aluebarometrin julkistamistilaisuudessa tuli esille jo heikentyneet talousnäkymät erityisesti Helsingin metropolialueella, jossa kuntien velan ja työttömyyden ennakoitiin kasvavan. Kuluttajien osalta tapahtui luottamuksessa romahdus loppuvuonna 2008 Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Avoimien työpaikkojen määrä laski työpaikalla vuoden 2008 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella. Joulukuussa 2008 avoimia työpaikkoja oli yhteensä Vastaavasti työttömien määrä TEkeskuksen alueella kasvoi henkilöllä vuoden 2008 aikana. Joulukuussa 2008 työttömiä oli yhteensä henkilöä ja työttömyysaste oli 5,5 prosenttia. Helsingin seudun kunnista Vantaan työttömyysaste 6,6 prosenttia oli Hyvinkään 7,1 prosentin jälkeen toiseksi korkein joulukuussa

14 1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Väestö kasvoi edelleen ennustettua enemmän, noin asukkaalla Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2008/2009. Väestö kasvoi vuoden 2008 aikana peräti henkilöllä huolimatta varsin pienestä asuntorakentamisesta. Väestönlisäys oli kolmantena vuonna peräkkäin suurempi kuin osattiin ennakoida. Näin suuria vuosittaisia väestönlisäyksiä Vantaalla on ollut tätä ennen 1970-luvulla. Keväällä 2008 tehdyssä väestöennusteessa vuodenvaihteen väkiluvuksi ennakoitiin Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaan saaman muuttovoiton määrä pieneni 120 henkilöön. Kasvava siirtolaisuus sen sijaan lisäsi Vantaan asukasmäärää lähes 820 henkilöllä. Nettosiirtolaisuus ei ole Vantaalla ollut näin suurta kertaakaan aiemmin. Lähimmäksi päästiin vuonna 2007, jolloin nettosiirtolaisuus oli runsaat 740 henkilöä. Uusia vantaalaisia syntyi noin 2 760, mikä on peräti puolisentoista sataa enemmän kuin edellisenä vuonna ja lähes saman verran enemmän kuin mitä viime keväänä ennustettiin. Vantaalaisia kuoli vuoden 2008 aikana noin tuhat eli vajaa sata vähemmän kuin vuonna 2007, mutta puolisentoista sataa ennustettua vähemmän. Kun sekä ennustettu muuttovoitto että väestön luonnollinen kasvu olivat suurempia kuin ennustettiin, ennustevirhe kohosi poikkeuksellisen suureksi, noin 600 henkilöön. Espoossa maan sisäinen nettomuutto oli kolmantena vuotena peräjälkeen hieman tappiollista. Helsingissä taas kuuden tappiollisen vuoden jälkeen maan sisäinen nettomuutto kääntyi selvästi voitolliseksi. Nettosiirtolaisuus sen sijaan oli niin Espoossa kuin Helsingissäkin varsin suurta, Espoossa lähes ja Helsingissä yli henkilöä. Nettosiirtolaisuus kasvoi myös koko maassa ja oli noin henkilöä. Tätä ennen nettosiirtolaisuus oli koko maassa likimain yhtä suurta vuonna 1991, jolloin päästiin yli henkilöön. Kuvio Väestönmuutos 10 suurimmassa kaupungissa vuonna 2008, ennakkotieto Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori väestönmuutos, hlöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Kaikilla suuralueilla väki lisääntyi, suurin väestönlisäys jälleen Aviapoliksen ja Korson suuralueille Ennakkotiedon mukaan Aviapoliksen suuralueen väkiluku kasvoi vuoden 2008 aikana lähes tuhannella ja Korson suuralueen väkiluku vajaalla viidellä sadalla asukkaalla. Tikkurilassa ja Koivukylässä kasvua oli runsas kolme sataa ja Kivistössä vajaa kolme sataa. Myyrmäen kasvu jäi runsaaseen sataan ja Hakunilan vajaaseen sataan henkilöön. Huolimatta Aviapoliksen runsaasta väestönlisäyksestä, ennustetusta väkiluvun kasvusta jäätiin siellä kuitenkin kolmella sadalla. Tikkurilassa väkimäärä taas oli yli neljä sataa ennustettua suurempi. Kaiken kaikkiaan väestönkasvu sijoittui Vantaalla aiempaa enemmän vanhaan asuntokantaan. 8

15 Kaupunginosista suurinta väestönkasvu oli Tammistossa ja Pakkalassa, jotka ovat Aviapoliksen suuralueella. Myyrmäen suuralueella väestönkasvu tuli lähes kokonaan Myyrmäen kaupunginosaan ja Kivistön suuralueella Kivistön kaupunginosaan. Tikkurilan suuralueella väestö kasvoi yli sadalla Tikkurilan ja Jokiniemen kaupunginosissa, Koivukylässä Havukoskella. Korsossa väkiluku oli suurempi kuin vuotta aiemmin kaikissa kaupunginosissa Mataria lukuun ottamatta, suurinta kasvu oli Nikinmäessä. Hakunilan suuralueella väestönmuutokset suuntaan tai toiseen olivat eri kaupunginosissa vuoden 2008 aikana pieniä. Ennakkotietojen mukaan väkimäärä kasvoi kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä vaihtelevasti. Alle kouluikäisten määrä lisääntyi koko kaupungin tasolla noin 230 lapsella ennustettua enemmän. Kasvua tuli vuoden 2008 aikana kaikilla suuralueilla, eniten Aviapoliksessa. Aviapoliksessa ennustettu kasvu jäi kuitenkin puoleen ennustetusta. Muilla suuralueilla päivähoitoikäisten määrä oli ennustettua suurempi, eniten ennustevirhettä kertyi Koivukylässä ja Hakunilassa. Peruskouluikäisten määrä väheni koko kaupungissa ennusteen mukaisesti. Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa heitä oli jonkin verran ennustettua enemmän, muilla alueilla ennustettua vähemmän, Aviapoliksessa ja Kivistössä heitä oli selvästi ennustettua vähemmän. Vanhuuseläkeikäisten määrä oli Aviapoliksen ja Korson suuralueilla ennustettua pienempi, muilla suuralueilla hieman suurempi. Tikkurilan suuralueella ennustevirhe oli määrällisesti suurin, noin 70 henkilöä (1,6 prosenttia). Viime vuoden keväällä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2009 aikana runsaalla kahdella tuhannella asukkaalla. Koska uusia asuntoja valmistui viime ja edellisvuonna selvästi ennustettua vähemmän eikä asuntoja alkaneenakaan vuonna valmistu edellisvuosia enempää, vaan vielä vähemmän, jäänee vuoden 2009 väestönkasvu pienemmäksi kuin viime vuosina. Uusi väestöennuste tehdään keväällä (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta -kuntarekisteri) Työttömiä oli joulukuun lopussa eli 150 enemmän kuin vuotta aiemmin: nuorten työttömien ja lomautettujen määrä nopeassa kasvussa Vantaan työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 6,6 prosenttia, mikä oli Hyvinkään jälkeen toiseksi eniten Helsingin seutukunnassa. Koko Uudenmaan liiton alueella työttömyysaste oli 5,8 ja Uudenmaan TE-keskuksen alueella vielä alhaisempi, 5,5 prosenttia. Työttömiä oli Vantaalla nyt 150 enemmän kuin joulukuun lopulla Alhaisimmillaan työttömien määrä Vantaalla vuoden 2008 aikana oli syys - lokakuussa, jolloin heitä oli Kuvio Työttömyysaste (%) Vantaalla kuukausittain vuodesta ,0 9, ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka Työttömyysaste, % Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2008 joulukuun lopussa henkilöä. Se on 240 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 60 enemmän kuin kuukautta aiemmin, jolloin määrä oli alimmillaan sitten vuoden 2002 maaliskuun. 9

16 Taloudellinen taantuma näkyi joulukuussa nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvuna: heitä oli lähes 120 eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös lomautettujen määrä alkoi kasvaa loppuvuodesta ja joulukuussa heitä oli jo yli 400, mikä oli 240 enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin paljon lomautettuja on Vantaalla ollut viimeksi alkuvuodesta Kuvio Nuorten työttömien määrän muutos vuodesta 2000 kuukausittain työttömiä vuotiaat vuotiaat Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli viime vuodenvaihteessa 740 eli viitisen sataa vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa ja parisen sataa vähemmän kuin marraskuun 2008 lopussa. Enimmillään avoimien työpaikkojen määrä oli vuoden 2007 maaliskuussa, jolloin niitä oli peräti Suuralueista työttömyys on vaikeinta Hakunilassa, jossa työttömyysaste oli 7,9 prosenttia vuodenvaihteessa. Alimmillaan työttömyys oli Aviapoliksen suuralueella, jossa se oli 4,0 prosenttia. Vuoden 2004 alkuvuodesta alkanut työttömyyden väheneminen alkoi hidastua kolme vuotta myöhemmin ja kääntyi lopulta nopeasti kasvuksi joulukuussa Asuntoja valmistui saman verran kuin vuosi sitten, valtion tukema ja vuokraasuntorakentaminen vähäistä. Valmistuvien asuntojen määrä vähenee edelleen Vantaalle valmistui vuoden 2007 aikana uutta asuntoa. Vuotta aiemmin uusia asuntoja valmistui sama määrä ja kahta vuotta aiemmin pari sataa enemmän. Vantaan asuntostrategiassa asetetusta asunnon vuositavoitteesta jäätiin jo neljännen kerran selvästi. Asuntorakentamisen painopiste, jos se lasketaan valmistuneiden asuntojen määrällä, oli vuonna 2008 kuten edellisenäkin vuonna Aviapoliksen, Myyrmäen ja Korson suuralueilla. 10

17 Kuvio Neljännesvuosittain myönnetty ja aloitettu asuinkerrosala, vuodet k-m myönnetty aloitettu Valtion tuella (arava tai korkotuki) pystytettyjä vuokra-asuntoja vuonna 2008 valmistuneista asunnoista oli 71 ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 83 kpl. Vuokra-asunnot rakennettiin Tammiston ja Myyrmäen kaupunginosiin. Kaupungin omia, VAV Asunnot Oy:n rakennuttamia, vuokra-asuntoja ei viime vuonna valmistunut. Asumisoikeusasuntojakaan ei Vantaalle ole rakennettu viime vuosina. Ilolassa kaksi vapaarahoitteista omistusasuntokohdetta, yhteensä 9 asuntoa, muutettiin jälkikäteen asuntojen jo valmistuttua huonon markkinatilanteen vuoksi asumisoikeusasunnoiksi. Pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) osuus Vantaalle valmistuneista asunnoista oli 41 prosenttia. Omakotitaloja Vantaalle rakennettiin vuonna 2008 hieman vähemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Uusien rivitaloasuntojen määrä väheni selvästi edellisiin vuosiin verrattuna, samoin kävi muiden erillisten pientalojen (pari- ja muut kytketyt pientalot) määrälle. Uusien kerrostaloasuntojen määrä sen sijaan oli nyt runsas kaksi sataa suurempi kuin edellisenä vuonna. Rakenteilla olleiden asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella voidaan ennustaa, että vuoden 2009 aikana asuntoja valmistuu Vantaalle vielä viime vuotta vähemmän, noin kpl. Pientaloasuntoja on aloitettu selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Asuntorakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2008 ja Tilastokatsaus 5/2009) Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui ennätysmäärä Uusia työpaikkoja on Vantaalle syntynyt viime vuosina tasaista tahtia. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla vuoden 2006 aikana noin työpaikalla. Vuosittainen työpaikkalisäys on ollut vuotta 2005 lukuun ottamatta (jolloin Vantaan työpaikkamäärä väheni) selvästi suurempi verrattuna valmistuneisiin asuntoihin. Vuosien 2007 ja 2008 aikana Vantaan työpaikkamäärän arvioidaan kasvaneen neljällä viidellä tuhannella työpaikalla (Tilastokeskus: työvoimatutkimus) Vuoden 2008 aikana uutta muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle k-m 2 (48 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2007 ja eniten koko 2000-luvulla. Kaksi kolmasosaa valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle ja Tikkurilaan viidennes. Valmistuneesta kerrosalasta runsas neljä viidesosaa tehtiin uudisrakennuksiin ja vain viidennes olemassa olevien tilojen laajennuksiin. Yli puolet vuonna 2008 rakennetusta kerrosalasta tehtiin toimistoja liikerakennuksiin, viidesosa varastorakennuksiin ja kuudesosa teollisuusrakennuksiin. 11

18 Kuvio Neljännesvuosittain aloitettu kerrosala käyttötarkoituksen mukaan, vuodet aloitettu kerrosala Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset Kuluvana ja tulevana vuonna muun kuin asuntorakentamisenkin painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna pienempi kuin viime vuonna. Liikeja toimistorakennukset sekä liikenteen rakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2008 ja Tilastokatsaus 5/2009) Verotulojen kehitys Kaupunki sai verotuloja yhteensä 754,6 miljoonaa euroa vuonna Verotulot kasvoivat 46,5 miljoonalla eurolla, eli kasvua 6,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 10,4 miljoonalla eurolla. Verotuloarviota korotettiin syksyllä 2008 yhteensä 8 miljoonalla eurolla, josta kunnallisveroa 4, yhteisöveroa 2,5 ja kiinteistöveroa 1,5 miljoonaa euroa. Joulukuussa kuntien jako-osuutta vuoden 2008 ennakoista korotettiin lähes prosenttiyksiköllä, jonka ansiosta korotettukin kunnallisveroarvio ylittyi lähes 8 miljoonalla eurolla. Loppuvuoden yhteisöverotilitykset kunnille romahtivat siten, että Vantaalla koko vuoden tilityksissä jäätiin alle alkuperäisen talousarvion. Kunnallisveroja kaupunki sai yhteensä 644,4 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli kasvua edellisvuodesta 7,5 prosenttia. Talousarviovuodelta kunnallisveroa kertyi 588,9 miljoonaa euroa, eli kasvua 7,7 prosenttia edellisvuoden vastaaviin tilityksiin verrattuna. Vantaan jako-osuus kunnallisverosta verovuonna 2007 oli 0, ja verovuoden 2008 ennakoista 0, kaupungin jako-osuus kasvoi hieman. Vuoden 2008 ennakoiden kuntien jako-osuus tammikuussa oli 0,5711 ja marraskuussa 0,5797. Joulukuun tilityksessä tehty oikaisu lisäsi kaupungin verotilityksiä 10,1 miljoonaa euroa. Vantaalta perittiin ns. maksuunpanotilityksenä marraskuussa -49,6 miljoonaa euroa kuntalaisille palautettavia veroja ja verovuoden 2007 tilityksiä kertyi yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Verovuodelta 2006 kaupunki sai verotilityksiä yhteensä 20 miljoonaa euroa sisältäen lähinnä kuntalaisten maksamia lisäveroja. Ansiotuloja eläketulovähennysten korotus hidasti hieman kunnallisveron kasvua vuonna Yhteisöverotuloja kaupunki sai 58,8 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli laskua edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Talousarviovuoden tilityksiä oli 41,1 miljoonaa euroa ja vuodelta 2007 tilityksiä kertyi 16,6 miljoonaa euroa. Yritykset ovat maksaneet myös etukäteen vuoden 2009 yhteisöveroja 3,1 miljoonaa euroa. Vantaan jako-osuus kuntien vuoden 2008 yhteisöverosta oli 0, vuoden 2007 osuus oli 0, Kuntaryhmän jako-osuus oli 22,03 prosenttia vuonna Yhteisöveron kertymät koko maassa hidastuivat syksyn aikana ja lähes romahtivat loppuvuodesta talouden taantuman myötä. Vantaan jako-osuuden pienentyminen yhdessä valtakunnallisen kehityksen kanssa veivät yhteisöverot laskuun edellisvuoteen verrattuna. 12

19 Kiinteistöveroja Vantaalle kertyi yhteensä 51,3 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli kasvua edellisvuoteen 3,8 prosenttia. Kiinteistöveroa maksuunpantiin 51,7 miljoonaa euroa vuonna 2008, josta noin 40,3 miljoonaa euroa kertyy yleisestä (rakennus ja maapohja) kiinteistöverosta ja 10,1 miljoonaa euroa vakituisista asuinrakennuksista. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 2,50 ja sen laskennallinen verovaikutus noin miljoona euroa. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti alennettiin 0,30:aan ja tämä vähensi kiinteistöveron tuottoa noin 3,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron kasvu perustui pääosaltaan kiinteistöjen ja rakennusten määrän kasvuun ja verohallinnon päättämään tonttien verotusarvojen korotukseen. Kaupungin verotulot vuonna euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot (koiravero) 2 2 Koiravero on vuodelta 2007 kertyneitä maksuja. Valtionosuuksien kehitys Vantaan kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 106,1 miljoonaa euroa vuonna Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 10,5 miljoonaa euroa. Talousarvio alittui 0,4 miljoonalla eurolla. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli Vantaalla -53,3 miljoonaa euroa vuonna Tasaus jaetaan yleisen (6 prosenttia), opetus- ja kulttuuritoimen (37 prosenttia) ja sosiaali- ja terveydenhuollon (57 prosenttia) valtionosuuksiin. Vuonna 2008 tasausrajana oli 91,86 prosenttia kuntien laskennallisesta verotulosta euroa/ asukas ja tasausvähennys oli 37 prosenttia tasausrajan ylityksestä. Vuoden 2008 valtionosuuksia korotti täysimääräinen 5,2 prosentin indeksitarkistus. Työmarkkinatukiuudistus, Kunta It-hanke ja viranomaisverkko vähensivät vanhojen valtionosuusleikkausten lisäksi yleistä valtionosuutta. Yleistä valtionosuutta kertyi Vantaalle tasaus huomioiden 0,2 miljoonaa euroa vuonna Vuonna 2007 kaupunki sai yleistä valtionosuutta 0,6 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia kaupungille kertyi yhteensä 39 miljoonaa euroa, kun huomioidaan Opetusministeriön viimeisin vuotta 2008 koskeva päätös (OPM ). Päätökseen sisältyvä kaupungin valtionosuuksia vähentävä oikaisu on euroa ja se peritään kaupungilta , mutta kirjataan vakiintuneen tavan mukaan vuoden 2008 tilinpäätökseen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenivät 1,6 miljoonalla eurolla edellisvuodesta - perusopetuksessa oppilasmäärä pieneni yli neljällä sadalla oppilaalla. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa oppilasmäärät hieman kasvoivat. Valtionosuusprosentti opetus- ja kulttuuritoimessa laski 3,41 prosenttiyksiköllä vuonna 2008 edellisvuodesta ja oli 41,89 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia kaupunki sai vuonna 2008 yhteensä 67 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat 12,6 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Väestönmuutos, indeksitarkistus, vuoden 2008 kustannustenjaon tarkistus, verovähennysten kompensaatio ja valtionosuus kunnalliseen palkkaratkaisuun sekä muut palvelutehtävien lisäykset kasvattivat valtionosuuksia. Asiakasmaksu-uudistuksen lisätulot valtio vähensi kuntien valtionosuuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti laski 1,14 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna ja oli 32,74 prosenttia vuonna

20 Kaupungin käyttötalouden valtionosuudet vuonna euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Valtionosuudet Yleinen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen Sosiaali- ja terveydenhuollon OPM mukainen oikaisu euroa peritään Vuoden 2008 talousarvion toteutuminen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 talousarvion voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti, koska valtuusto ei ollut käsitellyt kaikkia uudistetun hallinto-organisaation edellyttämiä johtosääntömuutoksia. Lopullisesti valtuusto hyväksyi talousarvion Kaupunginhallitus merkitsi toimialojen vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelmat tiedoksi. Toimialat raportoivat ensimmäisessä neljännesvuosikatsauksessaan näkemyksensä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät strategiaseminaarissaan tulevan suunnitelmakauden tavoitteita ottaen huomioon toimialojen näkemykset määrärahojen riittävyydestä. Kaupunginvaltuusto kävi talousarvion ja -suunnitelman lähetekeskustelun, jossa linjattiin talousarviolle asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus päätti pyytää kesäkuun kokoukseen selvitykset talouden tasapainoon liittyvistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus päätti merkitä saadut selvitykset tiedoksi ja antaa toimialojen tehtäväksi tarkistaa menojensa ja tulojensa toteutumisarviot puolen vuoden toteutumatietojen perusteella ja tehdä välttämättömäksi todetut muutosehdotuksensa lautakuntien käsiteltäväksi niin, että ne voidaan esittää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2008 syyskuun aikana. Samalla kaupunginhallitus ilmaisi huolensa kaupungin talouden kehityksestä ja edellytti toimialoilta pikaisia talouden tervehdyttämistoimia vuoden 2009 talousarviovalmistelu huomioiden. Tarvittaessa kaupunginhallitus laatii talouden tervehdyttämisohjelman. Kaupunginhallitus päätti antaa kehyksen vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät strategiaseminaarissaan suunnitelmakaudelle asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus teki ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle muutoksista vuoden 2008 talousarvion käyttötalousmenoihin sekä käsitteli kaupunginjohtajan katsauksen talouden kehitysnäkymistä ja kaupungin taloudesta. Kaupunginjohtaja ilmoitti, että kaupunginhallitukselle valmistellaan pidettävään kokoukseen kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys , jossa otetaan huomioon hidastunut talouskasvu ja sen edellyttämät muutokset käyttötalous- ja investointimenoihin. Kaupunginjohtajan johdolla pidetyissä ns. navigointitilaisuuksissa on käyty keskustelut toimialojen kanssa talousarvion ja taloussuunnitelman eri käsittelyvaiheissa talousarvion laadinnan perusteista toiminnallista tavoitteista, talouden tasapainottamisesta ja talousarvion ja -suunnitelman täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto joutuivat käsittelemään talousarviomuutoksia vuoden aikana. Merkittävimmät muutokset investointimäärärahoihin aiheutti Kehäradan rakentamiseen valmistautuminen, maan hankinta ja kunnallistekniikan rakentaminen. Kaupunginvaltuuston hyväksymät korotetut määrärahat ylittyivät merkittävimmin sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. Arvioitua suuremmat toimintatulot kattoivat määrärahojen ylitykset niin, että tilikauden tulos muodostui noin 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 14

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Kaupunginjohtaja Kari Nenonen TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 17.10.2016 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen väestönmuutos, henkilöä Väestönmuutos 2012-2O16 tammi-elokuu Vantaa, Espoo ja Helsinki

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot