VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Vantaan kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Vantaan kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 183

4 4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT YMPÄRISTÖTILINPITOA KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LIIKELAITOSTEN ERILLISTILINPÄÄTÖKSET Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos Vantaan Työterveyshuolto Vantaan Vesi MUIDEN ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖKSET LUETTELOT JA SELVITYKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ LUETTELO TOSITELAJEISTA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 205

5

6

7 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin tilikauden tulos oli hieman yli kolme miljoonaa euroa vuonna Syksyllä alkanut yleismaailmallinen talouden heikkeneminen asettaa suuria haasteita vuoden 2009 taloudelle. Verotulojen kertymistä on seurattava tarkasti ja tehokkaasti sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Marja-Vantaan alueen suunnittelu ja toteutus on talouden tasapainottamisen ohella kaupungin suurin haaste lähivuosille. Hankkeen toteuttamiseksi perustettiin vuonna 2007 projekti ja Marja-Vantaa - strategia laadittiin ja hyväksyttiin vuonna Alueen kokonaisvisiossa korostuvat mm. joukkoliikennekaupungin luonne sekä ekologisten ratkaisujen mahdollisuudet modernissa kaupunkisuunnittelussa. Kehäradan rahoituspäätökset on tehty ja aiesopimus valtion ja kaupungin välillä on hyväksytty. Myös kehäradan asemakaava ja ratasuunnitelma on hyväksytty. Projektin aikataulun mukaan tunnelilouhinnat alkavat keväällä 2009 ja liikennöinnin aloittamisen tavoitteena on kesä Kehä III:n keskiosan 1. rakennusvaiheen osalta kaupunki on ilmoittanut valtiolle valmiutensa hankkeen aikaistamiseen. Lisäksi maankäytön ja ympäristön toimiala on oikeutettu osallistumaan 1. vaiheen rakennussuunnittelun kustannuksiin 16 prosentin osuudella. Vantaan kilpailukykyohjelma on laadittu. Hitech -ohjelma päättyi vuoden 2008 lopussa. Ohjelmalle asetetut tavoitteet toteutuivat sekä projektien lukumäärän että talouden suhteen. Kansainvälistymiskeskusta on kehitetty osana Hitech -ohjelmaa. Kiinakeskuksen konseptin kehittäminen jatkuu. Tikkurilaa ja Jokiniemeä on markkinoitu yrityksille erinomaisena sijaintipaikkana. Hakkilan yritysalueen ja Koivukylän yrityspuiston kehittämistä on jatkettu. Vantaan pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut vuoteen 2007 verrattuna, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Toistuvaistyöttömyys sen sijaan on kasvanut. Vuoden lopussa käynnistettiin uusi, osittain ESR-rahoitteinen työllistämishanke Vantaan Tarmo, joka on tarkoitettu työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Perusopetuksen päättäneille pystyttiin tarjoamaan toisen asteen koulutuspaikka, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutuspaikka, lisäopetus- tai työpajapaikka asetetun tavoitteen mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisättiin. Aikuiskoulutuksen strategia laadittiin ja keskeiset toiminnalliset painopisteet määriteltiin. Ylioppilaskirjoitusten tulokset keväällä 2008 olivat valtakunnan tasolla, samoin Opetushallituksen otantatutkimuksen tulokset B-ruotsissa ja matematiikassa. Sen sijaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetustuntien määrä ei ollut vertailukuntien keskitasolla ja oppilasta kohden käytetyt euromäärät olivat Kuusikko-kuntien alhaisimmat. Lastensuojelusuunnitelma laadittiin toimialojen yhteistyönä. Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten perusopetus järjestettiin ja koulunkäyntiä tuettiin laadittujen toimintamallien mukaan. Oppilas- ja opiskelijahuollon kaupunkitasoiset linjaukset otettiin käyttöön määrärahojen puitteissa. Lastensuojelun avohuollon ydinprosessit on kuvattu. Tukea tarvitsevien lapsiperheiden ennaltaehkäisevät tukitoimet on määritelty lastensuojelusuunnitelmassa. Terveydenhuollossa pyrittiin varmistamaan vastaanotolle pääsy yhdenvertaisesti koko kaupungissa. Tavoite ei toteutunut täysin, vaikka lääkärien rekrytointitilanne on parantunut hieman koko Vantaalla. Väestövastuualueet on hoidettu 90-prosenttisesti. Päivystyksen vastaanotolle pääsy kahdessa tunnissa toteutui hoidon tarpeen arvioinnin mukaisissa luokissa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksuja maksettiin vain puolet vuoteen 2007 verrattuna. 1

8 Yli 75-vuotiaiden kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvien osuus kasvoi vuoden aikana 0,1 prosenttiyksikköä ollen vuoden lopussa 91,2 prosenttia. Vanhusten palveluopas valmistui molemmilla kotimaisilla kielillä. Monikulttuurisuusohjelma uudistettiin ja laajennettiin kattavammaksi. Toimialat hakivat aktiivisesti kansainvälisiä kumppanuuksia ja rahoitusta. Seutuyhteistyön arviointi toteutettiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta hyväksyi arviointiraportin ja se merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Työryhmätyöt valmistuivat aikataulussa. Liikenne- ja vesihuoltopalveluyhteistyön jatkovalmistelu on käynnissä. Toimialat lisäsivät palveluiden kehittämisyhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen vaalimiseen ja ympäristövastuun kantamiseen. Energiasäästösopimuksen edellyttämä energiasäästön tehostamisen toimintasuunnitelma vuosille on laadittu. Hulevesiohjelman luonnos on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa lausunnolle lähetettäväksi. Tuottavuutta kasvatettiin kehittämällä palvelujen hankinnassa ja tuotannossa uusia, kokonaistaloudellisesti edullisia toimintamalleja. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kartoitettiin ja lisättiin. Tyhjien tilojen realisointia tehostettiin. Tulos- ja kehityskeskustelujen määrä kasvoi vuoteen 2007 verrattuna. Sairauspoissaolot vähenivät hieman ja eläkkeelle siirtymisikä nousi noin 0,9 vuodella. Konsernirakenteen ja -hallinnon arviointi suoritettiin ja siihen liittyvät Lupo-toimikunnan esitykset hyväksyttiin. 2

9 1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Jääskeläinen Markku J Karhunen Sanna Kiljunen Kimmo Koivula Hanna Kähärä Sirkka-Liisa Letto Pirkko Lindtman Antti Murto Marja-Leena Niemi-Saari Mari Poikolainen Mika Pokki Simo Puoskari Pentti Päivinen Tiina-Maaria Rannikko Ulla Sainio Jari Salminen Risto Uhlenius Osmo Viljamaa Seija Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta (KV ) Häkkinen Juha Karén Timo Lehmuskallio Paula Mäkinen Tapani Nevander Vesa Orpana Anitta Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Sandell Per-Erik Suonperä Kaarina Tammi Tuija Tuuli Johanna Virkamäki Pekka (Kaupunginvaltuutetun tehtävän päättyminen KV ) Virta Raija Weckman Markku Zilliacus Kim Vihreä liitto Alén Sini Anttila Ulla Essak Batulo Kauppinen Sirpa Kojo Klaus Kokko Hannu Korhonen Leena Pajunen Sirpa Valtanen Hanna 3

10 Vasemmistoliitto Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Pessi Mauri Saastamoinen Tuula Tyystjärvi Kati Väätäinen Eero Suomen keskusta Ansalehto-Salmi Irja Auvinen Timo Kiviranta Martti Ryhänen Riitta Sippola Matti Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Nurmivaara Astrid Suomen kristillisdemokraatit Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Silventoinen Pekka Pro Vantaa Enden Päivi Laaksonen Ensio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Tapani Mäkinen (KOK) I varapuheenjohtaja Taina Ala-Nikkola (SDP) II varapuheenjohtaja Eero Väätäinen (VAS) 4

11 Kaupunginhallitus Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Aittakallio Matti Grönfors Eija Jääskeläinen Markku J Lindtman Antti Päivinen Tiina-Maaria Kansallinen kokoomus Heinimäki Heikki Lehmuskallio Paula Suonperä Kaarina Weckman Markku Vihreä liitto Niskanen Petteri Karlsson Eva-Lisa Vasemmistoliitto Holopainen Matti Suomen keskusta Kuokkanen Marjut Ruotsalainen kansanpuolue-svenska folkpartiet Vääriskoski Maj-Britt Suomen kristillisdemokraatit Jääskeläinen Jouko Kaupunginhallituksen puheenjohtajat Puheenjohtaja Markku J Jääskeläinen (SDP) I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki (KOK) II varapuheenjohtaja Petteri Niskanen (VIHREÄT) Esittelijä Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Toimialajohtaja vs. Timo Juurikkala Toimialajohtaja Mika Savolainen 5

12 Vantaan kaupungin organisaatio 2008 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Keskusvaalilautakunta Konsernijaosto Apulaiskaupunginjohtaja Keskushallinto Aluetoimikunnat Svenska kommittén Toimialan johtaja Vapaa-aika ja asukaspalvelut Tilakeskuksen lautakunta Johtokunnat Liikelaitokset Hallitukset Yhtiöt Opetuslautakunta Ympäristölautakunta Asukaspalvelulautakunta Vapaa-ajanlautakunta Kiinteistöjaosto Tilapalvelujaosto Jaosto Johtokunnat Apulaiskaupunginjohtaja Toimialan johtaja Tilakeskus Sivistystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkisuunn. lautakunta Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Jaosto Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Maankäyttö ja ympäristö 6

13 1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Pankki- ja luottokriisi Yhdysvalloissa syveni kansainvälisen talouden taantumaksi Yhdysvalloissa, useimmissa euromaissa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Aasiassa. Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi vain prosentilla vuonna Synkkenevää kehityskuvaa täydensivät eräiden pienten kansantalouksien ajautuminen kriisiin ja uutisoinnit Yhdysvalloissa ja Euroopassa suurten pankkien ja vakuutuslaitosten ja muun muassa autoteollisuuden pelastusoperaatiosta. Suomen talouden vauhti hidastui voimakkaasti vuoden 2008 aikana. Suomen keskeisten vientimaiden ajautuminen taantumaan painoi myös viennin jyrkkään alamäkeen syksyllä Tilastokeskuksen tietojen mukaan BKT laski rajusti vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kasvu jäi koko vuonna 0,9 prosenttiin. Ansiotaso kohosi 5,3 prosenttia, palkkatulot kasvoivat 7,1 prosenttia ja kuluttajahinnat nousivat 4,1 prosenttia. Työllisyys parani ja työttömyys kääntyi vasta joulukuussa kasvuun lomautusten ja irtisanomisten lisääntyessä. Avoimet työpaikat olivat vähentyneet jo pitkin syksyä. Työttömyys oli 6,4 prosenttia vuonna Talouden taantuma kohdistuu voimakkaimmin vientiteollisuuteen ja rahoituskriisin kautta rakentamiseen. Kuntien vuosikate oli 2,34 miljardia euroa ja heikkeni vuonna 2008 hieman edellisvuodesta. Kuntien nettomenot kasvoivat 8,6 prosenttia ja verorahoitus yhteensä (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 8,4 prosenttia. Kunnat ja kuntayhtymät investoivat vuonna 2008 hieman edellisvuotta enemmän - nettoinvestoinnit kasvoivat noin 343 miljoonalla eurolla. Lainakanta kasvoi yli 700 ja nettovelka (lainakanta - kassavarat) 900 miljoonalla eurolla vuonna Vuonna 2008 peruspalvelujen hintaindeksin muutos oli 5 prosenttia. Maakunnittain paras vuosikate asukasta kohden oli Uudenmaan kunnissa, 563 euroa/ asukas, kun se koko maassa oli 364 euroa/ asukas vuonna Vuosikate oli edelleen vahvin yli asukkaan kaupungeissa, 590 euroa/ asukas ja heikoin alle asukkaan kunnissa, 150 euroa/ asukas. Lainakanta kasvoi eniten alle asukkaan kunnissa ja vähiten asukkaan kunnissa. Yli asukkaan kaupungeissa velkaa oli keskimäärin euroa/ asukas. Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys Uudenmaan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasta vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2008 Uudenmaan väkiluku kasvoi yli henkeä, eli 1,2 prosenttia. Helsingissä väkiluku kasvoi hengellä, Espoossa ja Vantaalla hengellä. Suhteellisesti vauhdikkainta väestönkasvu oli Inkoossa, Kirkkonummella, Mäntsälässä ja Vihdissä, joissa kasvu oli yli kaksi prosenttia. Vielä alkusyksystä 2008 aluetalouden barometrit näyttivät suhteellisen myönteisiä kehitysnäkymiä Uudellamaalla ja Helsingin seudulla. Tilannetta kuvaa otsikointi "Uhkaako taantuma? - Seutukuntien näkymät vielä suotuisat" Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkymien julkistamistilaisuudessa. Joulukuun 12. päivänä 2008 vastaavassa aluebarometrin julkistamistilaisuudessa tuli esille jo heikentyneet talousnäkymät erityisesti Helsingin metropolialueella, jossa kuntien velan ja työttömyyden ennakoitiin kasvavan. Kuluttajien osalta tapahtui luottamuksessa romahdus loppuvuonna 2008 Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Avoimien työpaikkojen määrä laski työpaikalla vuoden 2008 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella. Joulukuussa 2008 avoimia työpaikkoja oli yhteensä Vastaavasti työttömien määrä TEkeskuksen alueella kasvoi henkilöllä vuoden 2008 aikana. Joulukuussa 2008 työttömiä oli yhteensä henkilöä ja työttömyysaste oli 5,5 prosenttia. Helsingin seudun kunnista Vantaan työttömyysaste 6,6 prosenttia oli Hyvinkään 7,1 prosentin jälkeen toiseksi korkein joulukuussa

14 1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys Väestö kasvoi edelleen ennustettua enemmän, noin asukkaalla Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2008/2009. Väestö kasvoi vuoden 2008 aikana peräti henkilöllä huolimatta varsin pienestä asuntorakentamisesta. Väestönlisäys oli kolmantena vuonna peräkkäin suurempi kuin osattiin ennakoida. Näin suuria vuosittaisia väestönlisäyksiä Vantaalla on ollut tätä ennen 1970-luvulla. Keväällä 2008 tehdyssä väestöennusteessa vuodenvaihteen väkiluvuksi ennakoitiin Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaan saaman muuttovoiton määrä pieneni 120 henkilöön. Kasvava siirtolaisuus sen sijaan lisäsi Vantaan asukasmäärää lähes 820 henkilöllä. Nettosiirtolaisuus ei ole Vantaalla ollut näin suurta kertaakaan aiemmin. Lähimmäksi päästiin vuonna 2007, jolloin nettosiirtolaisuus oli runsaat 740 henkilöä. Uusia vantaalaisia syntyi noin 2 760, mikä on peräti puolisentoista sataa enemmän kuin edellisenä vuonna ja lähes saman verran enemmän kuin mitä viime keväänä ennustettiin. Vantaalaisia kuoli vuoden 2008 aikana noin tuhat eli vajaa sata vähemmän kuin vuonna 2007, mutta puolisentoista sataa ennustettua vähemmän. Kun sekä ennustettu muuttovoitto että väestön luonnollinen kasvu olivat suurempia kuin ennustettiin, ennustevirhe kohosi poikkeuksellisen suureksi, noin 600 henkilöön. Espoossa maan sisäinen nettomuutto oli kolmantena vuotena peräjälkeen hieman tappiollista. Helsingissä taas kuuden tappiollisen vuoden jälkeen maan sisäinen nettomuutto kääntyi selvästi voitolliseksi. Nettosiirtolaisuus sen sijaan oli niin Espoossa kuin Helsingissäkin varsin suurta, Espoossa lähes ja Helsingissä yli henkilöä. Nettosiirtolaisuus kasvoi myös koko maassa ja oli noin henkilöä. Tätä ennen nettosiirtolaisuus oli koko maassa likimain yhtä suurta vuonna 1991, jolloin päästiin yli henkilöön. Kuvio Väestönmuutos 10 suurimmassa kaupungissa vuonna 2008, ennakkotieto Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori väestönmuutos, hlöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Kaikilla suuralueilla väki lisääntyi, suurin väestönlisäys jälleen Aviapoliksen ja Korson suuralueille Ennakkotiedon mukaan Aviapoliksen suuralueen väkiluku kasvoi vuoden 2008 aikana lähes tuhannella ja Korson suuralueen väkiluku vajaalla viidellä sadalla asukkaalla. Tikkurilassa ja Koivukylässä kasvua oli runsas kolme sataa ja Kivistössä vajaa kolme sataa. Myyrmäen kasvu jäi runsaaseen sataan ja Hakunilan vajaaseen sataan henkilöön. Huolimatta Aviapoliksen runsaasta väestönlisäyksestä, ennustetusta väkiluvun kasvusta jäätiin siellä kuitenkin kolmella sadalla. Tikkurilassa väkimäärä taas oli yli neljä sataa ennustettua suurempi. Kaiken kaikkiaan väestönkasvu sijoittui Vantaalla aiempaa enemmän vanhaan asuntokantaan. 8

15 Kaupunginosista suurinta väestönkasvu oli Tammistossa ja Pakkalassa, jotka ovat Aviapoliksen suuralueella. Myyrmäen suuralueella väestönkasvu tuli lähes kokonaan Myyrmäen kaupunginosaan ja Kivistön suuralueella Kivistön kaupunginosaan. Tikkurilan suuralueella väestö kasvoi yli sadalla Tikkurilan ja Jokiniemen kaupunginosissa, Koivukylässä Havukoskella. Korsossa väkiluku oli suurempi kuin vuotta aiemmin kaikissa kaupunginosissa Mataria lukuun ottamatta, suurinta kasvu oli Nikinmäessä. Hakunilan suuralueella väestönmuutokset suuntaan tai toiseen olivat eri kaupunginosissa vuoden 2008 aikana pieniä. Ennakkotietojen mukaan väkimäärä kasvoi kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä vaihtelevasti. Alle kouluikäisten määrä lisääntyi koko kaupungin tasolla noin 230 lapsella ennustettua enemmän. Kasvua tuli vuoden 2008 aikana kaikilla suuralueilla, eniten Aviapoliksessa. Aviapoliksessa ennustettu kasvu jäi kuitenkin puoleen ennustetusta. Muilla suuralueilla päivähoitoikäisten määrä oli ennustettua suurempi, eniten ennustevirhettä kertyi Koivukylässä ja Hakunilassa. Peruskouluikäisten määrä väheni koko kaupungissa ennusteen mukaisesti. Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa heitä oli jonkin verran ennustettua enemmän, muilla alueilla ennustettua vähemmän, Aviapoliksessa ja Kivistössä heitä oli selvästi ennustettua vähemmän. Vanhuuseläkeikäisten määrä oli Aviapoliksen ja Korson suuralueilla ennustettua pienempi, muilla suuralueilla hieman suurempi. Tikkurilan suuralueella ennustevirhe oli määrällisesti suurin, noin 70 henkilöä (1,6 prosenttia). Viime vuoden keväällä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2009 aikana runsaalla kahdella tuhannella asukkaalla. Koska uusia asuntoja valmistui viime ja edellisvuonna selvästi ennustettua vähemmän eikä asuntoja alkaneenakaan vuonna valmistu edellisvuosia enempää, vaan vielä vähemmän, jäänee vuoden 2009 väestönkasvu pienemmäksi kuin viime vuosina. Uusi väestöennuste tehdään keväällä (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta -kuntarekisteri) Työttömiä oli joulukuun lopussa eli 150 enemmän kuin vuotta aiemmin: nuorten työttömien ja lomautettujen määrä nopeassa kasvussa Vantaan työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 6,6 prosenttia, mikä oli Hyvinkään jälkeen toiseksi eniten Helsingin seutukunnassa. Koko Uudenmaan liiton alueella työttömyysaste oli 5,8 ja Uudenmaan TE-keskuksen alueella vielä alhaisempi, 5,5 prosenttia. Työttömiä oli Vantaalla nyt 150 enemmän kuin joulukuun lopulla Alhaisimmillaan työttömien määrä Vantaalla vuoden 2008 aikana oli syys - lokakuussa, jolloin heitä oli Kuvio Työttömyysaste (%) Vantaalla kuukausittain vuodesta ,0 9, ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka Työttömyysaste, % Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2008 joulukuun lopussa henkilöä. Se on 240 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 60 enemmän kuin kuukautta aiemmin, jolloin määrä oli alimmillaan sitten vuoden 2002 maaliskuun. 9

16 Taloudellinen taantuma näkyi joulukuussa nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvuna: heitä oli lähes 120 eli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös lomautettujen määrä alkoi kasvaa loppuvuodesta ja joulukuussa heitä oli jo yli 400, mikä oli 240 enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin paljon lomautettuja on Vantaalla ollut viimeksi alkuvuodesta Kuvio Nuorten työttömien määrän muutos vuodesta 2000 kuukausittain työttömiä vuotiaat vuotiaat Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli viime vuodenvaihteessa 740 eli viitisen sataa vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa ja parisen sataa vähemmän kuin marraskuun 2008 lopussa. Enimmillään avoimien työpaikkojen määrä oli vuoden 2007 maaliskuussa, jolloin niitä oli peräti Suuralueista työttömyys on vaikeinta Hakunilassa, jossa työttömyysaste oli 7,9 prosenttia vuodenvaihteessa. Alimmillaan työttömyys oli Aviapoliksen suuralueella, jossa se oli 4,0 prosenttia. Vuoden 2004 alkuvuodesta alkanut työttömyyden väheneminen alkoi hidastua kolme vuotta myöhemmin ja kääntyi lopulta nopeasti kasvuksi joulukuussa Asuntoja valmistui saman verran kuin vuosi sitten, valtion tukema ja vuokraasuntorakentaminen vähäistä. Valmistuvien asuntojen määrä vähenee edelleen Vantaalle valmistui vuoden 2007 aikana uutta asuntoa. Vuotta aiemmin uusia asuntoja valmistui sama määrä ja kahta vuotta aiemmin pari sataa enemmän. Vantaan asuntostrategiassa asetetusta asunnon vuositavoitteesta jäätiin jo neljännen kerran selvästi. Asuntorakentamisen painopiste, jos se lasketaan valmistuneiden asuntojen määrällä, oli vuonna 2008 kuten edellisenäkin vuonna Aviapoliksen, Myyrmäen ja Korson suuralueilla. 10

17 Kuvio Neljännesvuosittain myönnetty ja aloitettu asuinkerrosala, vuodet k-m myönnetty aloitettu Valtion tuella (arava tai korkotuki) pystytettyjä vuokra-asuntoja vuonna 2008 valmistuneista asunnoista oli 71 ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 83 kpl. Vuokra-asunnot rakennettiin Tammiston ja Myyrmäen kaupunginosiin. Kaupungin omia, VAV Asunnot Oy:n rakennuttamia, vuokra-asuntoja ei viime vuonna valmistunut. Asumisoikeusasuntojakaan ei Vantaalle ole rakennettu viime vuosina. Ilolassa kaksi vapaarahoitteista omistusasuntokohdetta, yhteensä 9 asuntoa, muutettiin jälkikäteen asuntojen jo valmistuttua huonon markkinatilanteen vuoksi asumisoikeusasunnoiksi. Pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) osuus Vantaalle valmistuneista asunnoista oli 41 prosenttia. Omakotitaloja Vantaalle rakennettiin vuonna 2008 hieman vähemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Uusien rivitaloasuntojen määrä väheni selvästi edellisiin vuosiin verrattuna, samoin kävi muiden erillisten pientalojen (pari- ja muut kytketyt pientalot) määrälle. Uusien kerrostaloasuntojen määrä sen sijaan oli nyt runsas kaksi sataa suurempi kuin edellisenä vuonna. Rakenteilla olleiden asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella voidaan ennustaa, että vuoden 2009 aikana asuntoja valmistuu Vantaalle vielä viime vuotta vähemmän, noin kpl. Pientaloasuntoja on aloitettu selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Asuntorakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2008 ja Tilastokatsaus 5/2009) Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui ennätysmäärä Uusia työpaikkoja on Vantaalle syntynyt viime vuosina tasaista tahtia. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla vuoden 2006 aikana noin työpaikalla. Vuosittainen työpaikkalisäys on ollut vuotta 2005 lukuun ottamatta (jolloin Vantaan työpaikkamäärä väheni) selvästi suurempi verrattuna valmistuneisiin asuntoihin. Vuosien 2007 ja 2008 aikana Vantaan työpaikkamäärän arvioidaan kasvaneen neljällä viidellä tuhannella työpaikalla (Tilastokeskus: työvoimatutkimus) Vuoden 2008 aikana uutta muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle k-m 2 (48 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2007 ja eniten koko 2000-luvulla. Kaksi kolmasosaa valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle ja Tikkurilaan viidennes. Valmistuneesta kerrosalasta runsas neljä viidesosaa tehtiin uudisrakennuksiin ja vain viidennes olemassa olevien tilojen laajennuksiin. Yli puolet vuonna 2008 rakennetusta kerrosalasta tehtiin toimistoja liikerakennuksiin, viidesosa varastorakennuksiin ja kuudesosa teollisuusrakennuksiin. 11

18 Kuvio Neljännesvuosittain aloitettu kerrosala käyttötarkoituksen mukaan, vuodet aloitettu kerrosala Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset Kuluvana ja tulevana vuonna muun kuin asuntorakentamisenkin painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna pienempi kuin viime vuonna. Liikeja toimistorakennukset sekä liikenteen rakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä, tarkempia tietoja Rakentaminen Vantaalla 2008 ja Tilastokatsaus 5/2009) Verotulojen kehitys Kaupunki sai verotuloja yhteensä 754,6 miljoonaa euroa vuonna Verotulot kasvoivat 46,5 miljoonalla eurolla, eli kasvua 6,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 10,4 miljoonalla eurolla. Verotuloarviota korotettiin syksyllä 2008 yhteensä 8 miljoonalla eurolla, josta kunnallisveroa 4, yhteisöveroa 2,5 ja kiinteistöveroa 1,5 miljoonaa euroa. Joulukuussa kuntien jako-osuutta vuoden 2008 ennakoista korotettiin lähes prosenttiyksiköllä, jonka ansiosta korotettukin kunnallisveroarvio ylittyi lähes 8 miljoonalla eurolla. Loppuvuoden yhteisöverotilitykset kunnille romahtivat siten, että Vantaalla koko vuoden tilityksissä jäätiin alle alkuperäisen talousarvion. Kunnallisveroja kaupunki sai yhteensä 644,4 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli kasvua edellisvuodesta 7,5 prosenttia. Talousarviovuodelta kunnallisveroa kertyi 588,9 miljoonaa euroa, eli kasvua 7,7 prosenttia edellisvuoden vastaaviin tilityksiin verrattuna. Vantaan jako-osuus kunnallisverosta verovuonna 2007 oli 0, ja verovuoden 2008 ennakoista 0, kaupungin jako-osuus kasvoi hieman. Vuoden 2008 ennakoiden kuntien jako-osuus tammikuussa oli 0,5711 ja marraskuussa 0,5797. Joulukuun tilityksessä tehty oikaisu lisäsi kaupungin verotilityksiä 10,1 miljoonaa euroa. Vantaalta perittiin ns. maksuunpanotilityksenä marraskuussa -49,6 miljoonaa euroa kuntalaisille palautettavia veroja ja verovuoden 2007 tilityksiä kertyi yhteensä 34,1 miljoonaa euroa. Verovuodelta 2006 kaupunki sai verotilityksiä yhteensä 20 miljoonaa euroa sisältäen lähinnä kuntalaisten maksamia lisäveroja. Ansiotuloja eläketulovähennysten korotus hidasti hieman kunnallisveron kasvua vuonna Yhteisöverotuloja kaupunki sai 58,8 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli laskua edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Talousarviovuoden tilityksiä oli 41,1 miljoonaa euroa ja vuodelta 2007 tilityksiä kertyi 16,6 miljoonaa euroa. Yritykset ovat maksaneet myös etukäteen vuoden 2009 yhteisöveroja 3,1 miljoonaa euroa. Vantaan jako-osuus kuntien vuoden 2008 yhteisöverosta oli 0, vuoden 2007 osuus oli 0, Kuntaryhmän jako-osuus oli 22,03 prosenttia vuonna Yhteisöveron kertymät koko maassa hidastuivat syksyn aikana ja lähes romahtivat loppuvuodesta talouden taantuman myötä. Vantaan jako-osuuden pienentyminen yhdessä valtakunnallisen kehityksen kanssa veivät yhteisöverot laskuun edellisvuoteen verrattuna. 12

19 Kiinteistöveroja Vantaalle kertyi yhteensä 51,3 miljoonaa euroa vuonna 2008, eli kasvua edellisvuoteen 3,8 prosenttia. Kiinteistöveroa maksuunpantiin 51,7 miljoonaa euroa vuonna 2008, josta noin 40,3 miljoonaa euroa kertyy yleisestä (rakennus ja maapohja) kiinteistöverosta ja 10,1 miljoonaa euroa vakituisista asuinrakennuksista. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 2,50 ja sen laskennallinen verovaikutus noin miljoona euroa. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti alennettiin 0,30:aan ja tämä vähensi kiinteistöveron tuottoa noin 3,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron kasvu perustui pääosaltaan kiinteistöjen ja rakennusten määrän kasvuun ja verohallinnon päättämään tonttien verotusarvojen korotukseen. Kaupungin verotulot vuonna euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot (koiravero) 2 2 Koiravero on vuodelta 2007 kertyneitä maksuja. Valtionosuuksien kehitys Vantaan kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 106,1 miljoonaa euroa vuonna Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 10,5 miljoonaa euroa. Talousarvio alittui 0,4 miljoonalla eurolla. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli Vantaalla -53,3 miljoonaa euroa vuonna Tasaus jaetaan yleisen (6 prosenttia), opetus- ja kulttuuritoimen (37 prosenttia) ja sosiaali- ja terveydenhuollon (57 prosenttia) valtionosuuksiin. Vuonna 2008 tasausrajana oli 91,86 prosenttia kuntien laskennallisesta verotulosta euroa/ asukas ja tasausvähennys oli 37 prosenttia tasausrajan ylityksestä. Vuoden 2008 valtionosuuksia korotti täysimääräinen 5,2 prosentin indeksitarkistus. Työmarkkinatukiuudistus, Kunta It-hanke ja viranomaisverkko vähensivät vanhojen valtionosuusleikkausten lisäksi yleistä valtionosuutta. Yleistä valtionosuutta kertyi Vantaalle tasaus huomioiden 0,2 miljoonaa euroa vuonna Vuonna 2007 kaupunki sai yleistä valtionosuutta 0,6 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia kaupungille kertyi yhteensä 39 miljoonaa euroa, kun huomioidaan Opetusministeriön viimeisin vuotta 2008 koskeva päätös (OPM ). Päätökseen sisältyvä kaupungin valtionosuuksia vähentävä oikaisu on euroa ja se peritään kaupungilta , mutta kirjataan vakiintuneen tavan mukaan vuoden 2008 tilinpäätökseen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenivät 1,6 miljoonalla eurolla edellisvuodesta - perusopetuksessa oppilasmäärä pieneni yli neljällä sadalla oppilaalla. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa oppilasmäärät hieman kasvoivat. Valtionosuusprosentti opetus- ja kulttuuritoimessa laski 3,41 prosenttiyksiköllä vuonna 2008 edellisvuodesta ja oli 41,89 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia kaupunki sai vuonna 2008 yhteensä 67 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat 12,6 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Väestönmuutos, indeksitarkistus, vuoden 2008 kustannustenjaon tarkistus, verovähennysten kompensaatio ja valtionosuus kunnalliseen palkkaratkaisuun sekä muut palvelutehtävien lisäykset kasvattivat valtionosuuksia. Asiakasmaksu-uudistuksen lisätulot valtio vähensi kuntien valtionosuuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti laski 1,14 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna ja oli 32,74 prosenttia vuonna

20 Kaupungin käyttötalouden valtionosuudet vuonna euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Valtionosuudet Yleinen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen Sosiaali- ja terveydenhuollon OPM mukainen oikaisu euroa peritään Vuoden 2008 talousarvion toteutuminen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 talousarvion voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti, koska valtuusto ei ollut käsitellyt kaikkia uudistetun hallinto-organisaation edellyttämiä johtosääntömuutoksia. Lopullisesti valtuusto hyväksyi talousarvion Kaupunginhallitus merkitsi toimialojen vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelmat tiedoksi. Toimialat raportoivat ensimmäisessä neljännesvuosikatsauksessaan näkemyksensä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät strategiaseminaarissaan tulevan suunnitelmakauden tavoitteita ottaen huomioon toimialojen näkemykset määrärahojen riittävyydestä. Kaupunginvaltuusto kävi talousarvion ja -suunnitelman lähetekeskustelun, jossa linjattiin talousarviolle asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus päätti pyytää kesäkuun kokoukseen selvitykset talouden tasapainoon liittyvistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus päätti merkitä saadut selvitykset tiedoksi ja antaa toimialojen tehtäväksi tarkistaa menojensa ja tulojensa toteutumisarviot puolen vuoden toteutumatietojen perusteella ja tehdä välttämättömäksi todetut muutosehdotuksensa lautakuntien käsiteltäväksi niin, että ne voidaan esittää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2008 syyskuun aikana. Samalla kaupunginhallitus ilmaisi huolensa kaupungin talouden kehityksestä ja edellytti toimialoilta pikaisia talouden tervehdyttämistoimia vuoden 2009 talousarviovalmistelu huomioiden. Tarvittaessa kaupunginhallitus laatii talouden tervehdyttämisohjelman. Kaupunginhallitus päätti antaa kehyksen vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät strategiaseminaarissaan suunnitelmakaudelle asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus teki ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle muutoksista vuoden 2008 talousarvion käyttötalousmenoihin sekä käsitteli kaupunginjohtajan katsauksen talouden kehitysnäkymistä ja kaupungin taloudesta. Kaupunginjohtaja ilmoitti, että kaupunginhallitukselle valmistellaan pidettävään kokoukseen kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys , jossa otetaan huomioon hidastunut talouskasvu ja sen edellyttämät muutokset käyttötalous- ja investointimenoihin. Kaupunginjohtajan johdolla pidetyissä ns. navigointitilaisuuksissa on käyty keskustelut toimialojen kanssa talousarvion ja taloussuunnitelman eri käsittelyvaiheissa talousarvion laadinnan perusteista toiminnallista tavoitteista, talouden tasapainottamisesta ja talousarvion ja -suunnitelman täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto joutuivat käsittelemään talousarviomuutoksia vuoden aikana. Merkittävimmät muutokset investointimäärärahoihin aiheutti Kehäradan rakentamiseen valmistautuminen, maan hankinta ja kunnallistekniikan rakentaminen. Kaupunginvaltuuston hyväksymät korotetut määrärahat ylittyivät merkittävimmin sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. Arvioitua suuremmat toimintatulot kattoivat määrärahojen ylitykset niin, että tilikauden tulos muodostui noin 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 14

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot