Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille"

Transkriptio

1 Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Voimme luoda ammatillisen identiteettisi kompetenssiesi avulla! CEMES-sertifikaatit johtamisen kompetensseille kehitettiin Euroopan unionin rahoittamien Leonardo da Vinci -pilottiprojektien puitteissa

2 Sisältö: Johdanto Luettelo tärkeimmistä lyhenteistä Osa I: Johtamisen kompetenssien ja asiantuntijakompetenssien sertifiointi 1. Perusperiaatteet 2. Johtamisen sertifikaatin tarpeellisuus ja edut 3. Johtamisen sertifikaattien rakenne ja sisältö 4. Johtamisen sertifiointi ja prosessissa mukana olevat osapuolet 5. Kompetenssiprofiilit 6. Tietoa kompetenssien kuvauksista 7. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Yritysstrategia ja yrityssuunnittelu Operatiivinen johtaminen Innovaatio, tuotekehitys, teknologinen kehitys Markkinointi ja jakelu Kansainvälisyys 8. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Organisaation rakenne Prosessinhallinta Tiedonhallinta Laadunhallinta Varastonhallinta ja logistiikka 9. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Henkilöresurssien suunnittelu Henkilöresurssien kehittäminen Strateginen henkilöresurssien hallinta Menetelmällinen kompetenssi: IT-taidot Menetelmällinen kompetenssi: Johtaminen ja fasilitaatio Menetelmällinen kompetenssi: Esiintymistaidot Menetelmällinen kompetenssi: Perustaidot Menetelmällinen kompetenssi: Ajankäytön hallinta Sosiaalinen kompetenssi: Motivointi Sosiaalinen kompetenssi: Neuvottelutaidot Sosiaalinen kompetenssi: Konfliktien hallinta 10. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-rahoitus Investointien arviointi ja varainhallinta Ulkoinen laskentatoimi Johdon laskentatoimi Yritysjuridiikka Ostot ja hankinta Osa II: Asiantuntijakompetenssien sertifiointi 1. Perusperiaatteet 2. Miksi tarvitaan asiantuntijan sertifikaattia? 3. Asiantuntijakompetensseja kartoittavien sertifikaattien rakenne ja sisältö 4. Asiantuntijakompetenssien sertifiointi 5. Arvotasot ja kompetenssiprofiilit Osa III: Internet ja online-palvelut Liitteet: Liite 1 Eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden osoitteet Liite 2 Sertifiointisäännöt liitteineen (englannin kielellä) Liite 3 Sanasto 2

3 Johdanto: Sertifikaatit johtamisen kompetensseille sekä asiantuntijakompetensseille kehitettiin kahden Leonardo da Vinci -pilottiprojektin puitteissa. Projektit on rahoitettu Euroopan yhteisön tuella. Projektinumero: D/01/B/V/PP Eurooppalaisen Johtamisen Sertifikaatin (European Management Certificate) kehittäminen ammatillisen jatkokoulutuksen ja/tai ammatillisen kokemuksen kautta saavutettujen johtamisen kompetenssien sertifioimiseksi PK-yrityksissä. Projektinumero: D/04/B/F/PP Valittujen asiantuntija-alueiden kompetenssien sertifioiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Projektien sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan yhteisön tai kansallisen yksikön näkemyksiä. Jälkimmäistä ei voida pitää vastuussa sisällöstä. Projektien tavoitteena on ollut eurooppalaisten sertifikaattien kehittäminen, joiden avulla voidaan vahvistaa eri oppimistapojen avulla saavutettuja kompetensseja. Johtamisen kompetenssien ja asiantuntijakompetenssien sertifioiminen on suunnattu lopputulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sertifiointi perustuu kandidaatin tietämykseen sekä kompetensseihin, jotka hän on saavuttanut muodollisen, epämuodollisen ja epäformaalin oppimisen kautta. Yhteensä kaksikymmentä partneriorganisaatiota ja -yritystä kahdestatoista eri maasta ovat myötävaikuttaneet näiden sertifikaattien kehittämiseen. Oma organisaatiomme, Institut für berufliche Bildung und EDV-Schulung - Dr. Lothar Muschter (Ammatillisen jatkokoulutuksen ja ATK-koulutuksen instituutti), vastasi näiden kahden projektin johtamisesta ja koordinoinnista. Tällä kohtaa haluaisin kiittää projektin yhteistyökumppaneita erittäin miellyttävästä, rakentavasta ja innovatiivisesta yhteistyöstä. Tämän kansalliset rajat ylittävän sertifikaattijärjestelmän menestyksekäs kehittäminen ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyökumppaneiden ponnistuksia ja Euroopan unionin rahoitusta. Nämä olivat edellytykset hyvin mielenkiintoiselle yhteistyölle ja tehokkaalle rahankäytölle. Haluaisin erityisesti kiittää organisaatiota Nationale Agentur Bildung für Europa (Kansallinen toimisto Koulutusta Eurooppaan), jonka toimipaikka on Bundesinstitut für Berufsbildung (Saksan liittovaltion ammatillisen koulutuksen instituutti), projektin taloudellisen ja hallinnollisen koordinoinnin tukemisesta. Tämä esitevihkonen sisältää projektien kaikki tulokset. Tulokset esitetään niiden ihmisten näkökulmasta, jotka etsivät tietoa sertifioinnista ja siihen liittyvistä toiminnoista ja prosesseista. Tulevat sertifikaatinhaltijat sekä henkilöstöpäälliköt tulevat löytämään esitteestä kaikki oleelliset yksityiskohdat. Dr. Lothar Muschter, projektin johtaja 3

4 Luettelo tärkeimmistä lyhenteistä Lyhenne Arviointi CEMES CSA EMC EMC-FM EMC-Master EMC-PM ESO-CSA PK-yritykset NA-BIBB Selitys Tutkinto; tässä tapauksessa vakiintunut tapa todentaa taitoja CEMES-arvioijan toimesta; tähtää kandidaatin kompetenssien määrittämiseen. Sertifiointijärjestelmän nimi ja kirjainlyhenne pilottiprojektille, CErtification Method for European Specialists (Sertifiointimenetelmä Eurooppalaisille Asiantuntijoille) Arvioitava osaamisalue, sisältää erilaisia asiantuntijakompetensseja Certificate Specialist Area (Sertifikaatin Osaamisalue) Lyhenne sanoille European Management Certificate (Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti) Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti liike-elämää ja rahoitusta varten, jonka kandidaatti saa läpäistyään CSA-tutkinnon osaamisalueet rahoitus ja henkilöresurssit. Finance Management (Taloushallinto) Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti, jonka kandidaatti saa, kun hänen osaamisensa kattaa kaikki kompetenssialueet ja kun hän on läpäissyt kaikki CSA-tutkintokokeet. Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti johtamisen prosessiorientoitunutta osaa varten, jonka kandidaatti saa läpäistyään CSA-tutkintokokeet prosessien ja henkilöresurssien osaamisalueilla. Process Management (Prosessinhallinta) Kirjainlyhenne ja pilottiprojektin nimi European Setting of the Organization for Certification Specialist Areas Pienet ja keskisuuret yritykset Nationale Agentur Bildung für Europa (Kansallinen Toimisto Koulutusta Eurooppaan) toimipaikkanaan Bundesinstitut für Berufsbildung (Saksan liittovaltion Ammatillisen Koulutuksen Instituutti) Lisää sanoja ja selityksiä löydät sanastosta (liitteestä 3, sivulta 52 eteenpäin). 4

5 1. Perusperiaatteet Johtamisen kompetensseja koskevat sertifikaatit ovat samojen standardien alaisia kaikissa Euroopan maissa. Sertifikaatit on lanseerattu Euroopan unionin talousalueella ja niitä myönnetään yhteisten sertifiointisääntöjen mukaisesti. Sertifikaatit vahvistavat, että sertifikaatinhaltijalla on tietyntasoisia johtamisen kompetensseja tietyillä osaamisalueilla, jotka on määritelty kaikille Euroopan maille yhteisesti. Ei ole tärkeää, miten kandidaatti nämä kompetenssit on saavuttanut. Transparenssin ja hyväksyttävyyden takaamiseksi sertifiointiprosessit noudattavat henkilöstön sertifioinnin normeja. Tämä tarkoittaa, että konsultointi, jatkokoulutus ja sertifiointi ovat tarkasti erotettuja toisistaan. Sertifikaatti vahvistaa kandidaatin yksilölliset kompetenssit. Kandidaatin osallistuminen kursseille ennen arviointia on suotavaa, vaikkakaan se ei ole vaatimuksena tutkintoon osallistumiselle. Toisin kuin henkilöstön sertifioinnin normeissa vaaditaan, kandidaatin ei jatkossa tarvitse uusia tutkintoaan sertifikaatin ylläpitämiseksi. CEMES-sertifikaatit (CErtification Method for European Specialists) ovat voimassa määräämättömän ajan. Eurooppalaisen johtamisen sertifikaattia (EMC) on olemassa kolmea eri tyyppiä, jotka heijastavat PK-yrityksen johtajan tyypillisiä työtehtäviä. Sertifikaatit myönnetään sen jälkeen, kun kandidaatti on läpäissyt arvioinnin. EMC-PM on sertifikaatti prosessiorientoitunutta johtamista varten, EMC-FM on sertifikaatti kaupallisia kompetensseja varten ja EMC Master on sertifikaatti, joka sisältää kaikki kompetenssit, joita menestyksekkäällä johtajalla PK-yrityksessä tulisi olla. Kompetenssit vastaavat tyypillisiä taitoja, joita vaaditaan yrityksen tai yrityksen osan menestyksekkääseen johtamiseen. Sertifikaatti ei sisällä asiantuntijakompetensseja, kuten tietämystä sähkötekniikasta, jota tekninen johtaja sähkötekniikan alan yrityksessä tarvitsee. Sertifikaatti keskittyy yleisiin prosesseihin ja johtamisen toimintoihin johtajan näkökulmasta katsottuna. 2. Johtamisen sertifikaatin tarpeellisuus ja edut Johtamisen sertifikaatin saamisesta tulee tärkeää, jos henkilöllä on johtamisen kompetensseja, mutta hän ei voi todistaa niitä luotettavasti suositusten tai vastaavien dokumenttien avulla. Jos näitä yksilöllisiä kompetensseja ei pystytä vahvistamaan, niitä ei voida käyttää ammatillisen uran edistämiseen eikä niitä voida myöskään soveltaa tukielementtinä yrittäjyyden yhteydessä. EMC-sertifikaattia voidaan suositella erityisesti PK-yritysten toimitusjohtajille tai henkilöille, jotka työskentelevät johtavassa asemassa näissä yrityksissä. Johtaja tavallisesti kehittää uusia taitoja ja kompetensseja työtä tehdessään. Tähän päivään asti näitä taitoja ei ole voitu vahvistaa tai sertifioida. Erityiskompetensseja voidaan kuitenkin saavuttaa muodollisen oppimisen kursseilla, joilta osallistuja saa osallistumistodistuksen. Itsearviointi tai suositus, joka ei noudata tiettyjä standardeja, on vaarassa olla tulematta hyväksytyksi, kun on kyse hakemuksista, urakehityksestä, henkilöresurssien kehittämisestä, liiketoiminnan aloittamisesta tai rahoituksesta. Toistaiseksi ei ole ollut olemassa sertifikaatteja, jotka selkeästi vahvistaisivat nämä kompetenssit kolmannelle osapuolelle. Nyt nämä taidot voidaan lopultakin sertifioida, sillä tutkinnon läpäisemisen jälkeen kandidaatti saa Euroopan laajuisesti hyväksytyn sertifikaatin. Liiketoimintasuhteet ulkomaisiin yrityksiin tai suhteet pienten ja suurten yritysten välillä ovat toinen tärkeä näkökohta. Stereotyyppiset ajatukset koskien ulkomaisen yhteistyökumppanin kompetensseja saattavat luoda ennakkoluuloja, jotka häiritsevät liiketoimintasuhteita tai jopa estävät niitä kehittymästä. Mahdollisuuksien tasavertaisuus naisten ja miesten välillä on eräs kriittinen kohta, jota tulee tarkastella tässä yhteydessä. Naisten on vaikeampi pitää puoliaan mieskilpailijoita vastaan. EMC-sertifikaatti tekee naisille mahdolliseksi osoittaa sopivuutensa tämän tyyppisiin johtotehtäviin. Eurooppalainen johtamisen sertifikaatti myös ratkaisee kysymyksen yritysten välisestä henkilöresurssien kehittämisen välineestä PK-yrityksissä. EMC-sertifikaatti vahvistaa kompetensseja, joita johtaja tarvitsee työskennelläkseen tehokkaasti. Siten sertifikaatilla saattaa olla positiivinen vaikutus avoimien toimien täyttämiseen johtosektorilla. Yritykset voisivat jopa vaatia sitä, tai se voisi edustaa uramahdollisuutta tuleville johtajille. Kun yritys etsii uutta 5

6 toimitusjohtajaa, seuraaja voisi todistaa pätevyytensä tämänkaltaisen välineen avulla. Siten voitaisiin ratkaista kaikkien EU-maiden yhteisesti jakama ongelma. Eurooppalainen johtamisen sertifikaatti on Euroopan laajuisesti tunnustettu dokumentti, jolla on suuri henkilökohtainen käyttöarvo johtajalle, sillä se tekee hänelle mahdolliseksi todistaa kompetenssinsa riippumatta yrityksestä, jossa hän työskentelee tai on työskennellyt. Tämä sertifikaatti on tiukasti suunnattu lopputulokseen. Se vahvistaa tietämyksen ja kompetenssit, mutta ei tapaa tai menetelmää, jolla ne on hankittu. Suurissa yrityksissä EMC edustaa lisämahdollisuutta sosiaalisten kompetenssien ja johtamisen kompetenssien todentamiseen eri tasoilla. 3. Johtamisen sertifikaattien rakenne ja sisältö Sertifikaatin rakenne tarkastelee toisaalta PK-yrityksen johtajan tyypillisiä tehtäviä ja toimintoja, toisaalta yritysympäristöä, jossa kompetensseja tarvitaan. Toimintosuuntautuneesta näkökulmasta katsottuna voidaan erottaa kolme tyypillistä kompetenssialuetta: toimitusjohtajan tehtävät, prosessin johtamisesta tai projektin johtamisesta vastuussa olevan työntekijän tehtävät sekä kaupankäyntiä johtavan johtajan tehtävät. Yrityssuuntautunut näkökulma vaatii kuitenkin erilaisen rakenteen. Valitsemamme rakenne yhdistää nämä kolme tyypillistä PK-yrityksen johtajan kompetenssialuetta kriteereihin, joita sovelletaan PK-yritystä arvioitaessa. Yritystä arvioidaan neljän kriteerin mukaan, joita sovelletaan myös, kun PK-yrityksen taloudellisia toimintoja arvioidaan Basel II -sopimuksen mukaan (sopimus pääomasta) tai kun yrityksen toimintoja mitataan Balanced Scorecard eli tasapainotetun tuloskortin -periaatteen mukaisesti. Laadimme yksityiskohtaisesti neljä kompetenssialuetta: strategia, prosessit, henkilöresurssit ja rahoitus. Näihin alueisiin, jotka muodostavat CEMES-sertifiointiprosessin perusrakenteen, viitataan lyhenteellä CSA (Certificate Specialist Area). Näihin CSA-alueisiin (katso kuva sivulla 7) on yhdistetty kaksikymmentäkuusi kompetenssia, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä menestyksekkäälle johtajalle. Sertifikaatin saavuttamiseksi kandidaatin täytyy läpäistä tutkinnot vastaavia CSA-alueita koskien. CSA-arvioinnit muodostavat perustan CEMES-sertifioinnille ja johtavat erilaisine yhdistelmineen kolmeen eri johtamisen sertifikaattiin. Arvioinnin aikana kandidaatin tulee näyttää toteen kompetenssinsa. Johtamisen sertifikaatti on mahdollista saavuttaa prosessiorientoitunutta johtamista (EMC-PM) ja liiketaloudellista johtamista (EMC- FM) koskien. Lisäksi kandidaatti voi saavuttaa EMC-Master-sertifikaatin, joka sisältää kaikki kompetenssit. Siten johtajan on mahdollista hankkia sertifikaatteja ammatillisen kehityksensä mukaisesti. Johtaja, joka on pääasiassa koordinoinut projekteja, saattaa saada EMC-PM-sertifikaatin, kun taas johtaja, joka pääasiassa työskentelee kaupallisella puolella, hankkii todennäköisesti EMC-FMsertifikaatin. EMC-Master-sertifikaatti vahvistaa kaikkien neljän CSA-osaamisalueen kompetenssit. Johtuen siitä tosiasiasta, että henkilöresurssien hallinta kuuluu johtajan keskeisiin tehtäviin, CSAhenkilöresurssit on olennainen osa kaikkia sertifikaatteja. Käytännön syistä menetelmälliset kompetenssit ja sosiaaliset kompetenssit on yhdistetty henkilöresurssien alueeseen. Seuraava kuva osoittaa CSA-osaamisalueet ja niihin liittyvät kompetenssit, jotka menestyksekkään johtajan pitäisi nykyisin omata. Tutkintoprosessiin on sisällytetty kaksikymmentäkuusi kompetenssia. Yksittäiset kompetenssit luovat yleiskuvan johtajan kompetenssiportfoliosta. Jotta sertifikaatti olisi käytännössä merkityksellinen, määrittelimme missä määrin kandidatin pitäisi pystyä käyttämään näitä kompetensseja. Näihin vaadittuihin kompetenssin tasoihin viitataan sanalla arvotaso. Arvotasot on asetettu sillä tavoin, että ne toisaalta tekevät sertifikaatista korkealaatuisen. Toisaalta valitut kompetenssit on määritelty selkeästi ja tehty transparenteiksi siten, että käytännössä olennaiset taidot ovat tarpeellisia. Tämän vuoksi kompetensseilla ei juurikaan viitata erikoistietämykseen tai melko epätavallisiin tehtäviin tai toimintoihin. Siten menestyksekkäästi yritystä johtavalle johtajalle on mahdollista saavuttaa sertifikaatti. EMC-johtaja täyttää tarvittavat vähimmäisvaatimukset, ja hänen kompetenssiensa voidaan olettaa olevan keskiarvon yläpuolella. 6

7 7

8 Tietenkään pelkkä vaadittavien kompetenssien luetteleminen ei riitä, koska silloin henkilöstön sertifioinnin standardeihin pohjautuva arviointi ei olisi mahdollista. On tarpeen yhdistää arvotasot johtajan tehtäviin. On myös tarpeen kuvailla vaadittuja kompetensseja yksityiskohtaisemmin. 4. Johtamisen sertifiointi ja prosessissa mukana olevat osapuolet CEMES-sertifiointi noudattaa eurooppalaista henkilöstön sertifioinnin standardia takaamalla siten transparentin ja luotettavan sertifioinnin. Tämä merkitsee erityisesti tarkkaa erottamista konsultoinnin/jatkokoulutuksen ja sertifioinnin välillä. Sertifiointisäännöt luovat perustan koko sertifioinnille, koska ne määrittelevät perusperiaatteet samoin kuin yksilölliset tehtävät ja vastuualueet. Sertifiointisäännöt ovat voimassa Euroopan tasolla, ja niitä soveltavat kaikki mukana olevat organisaatiot, laitokset ja henkilöt. CEMESsertifioinnin säännöt ja olennaiset kompetenssit löytyvät tästä esitteestä sekä Internetistä. Siten sertifioinnista on tehty hyvin transparenttia, ja kuka tahansa kiinnostunut pystyy hankkimaan kaiken tarpeellisen tiedon. Mahdolliset kandidaatit tulevat löytämään ne vaatimukset, jotka heidän täytyy täyttää pystyen siten päättämään, onko ennakkovalmennus tai -arviointi tarpeen. Henkilöstöpäälliköt saattavat pitää yksityiskohtaista tietoa kompetensseista hyödyllisenä, koska siten he tietävät tarkalleen mitä taitoja EMC-sertifikaatin omaavalla hakijalla on. Koko prosessi on selkeästi jäsennelty ensimmäisestä konsultaatiosta tai haastattelusta sertifikaatin myöntämiseen asti. Kuva sivulla 9 selventää, kuinka yksittäiset organisaatiot ja laitokset toimivat yhteistyössä keskenään. Organisaatioiden ja laitosten täytyy myös seurata ja jatkuvasti kehittää eurooppalaisia johtamisen sertifikaatteja niihin liittyvillä alueilla. Tyypillisen sertifiointiprosessin kuvaus 1. PK-johtaja ottaa yhteyttä alueelliseen tutkintokeskukseen saadakseen lisää tietoa mahdollisuuksista kompetenssien sertifiointiin. Hän käyttää myös itsearviointityökalua, joka on käytettävissä verkossa. 2. Johtaja (EMC-kandidaatti) osallistuu kursseille hankkiakseen puuttuvat kompetenssit. 3. Kandidaatti ilmoittautuu kansalliseen CEMES-tutkintokeskukseen ja suorittaa CB-testin ennen varsinaista arviointia. 4. Kaksi riippumatonta ja hyväksyttyä arvioijaa järjestävät tutkinnon (arvioinnin) kansallisessa CEMES-tutkintokeskuksessa. 5. CEMES-arvioija lähettää tulokset tarkastettaviksi CEMES:in kansalliseen keskustoimistoon, jossa tulokset arvioidaan ja vahvistetaan. 6. Tämä suositus välitetään CEMES:in Euroopan päämajaan, joka myöntää sertifikaatin. 7. Jos sertifikaatinhaltija niin haluaa, hänen nimensä mainitaan CEMES:in www-sivustolla. 8

9 9

10 5. Kompetenssiprofiilit Kohdassa 3 määrättyjen perusperiaatteiden mukaisesti määrittelimme arvotasot yksittäisille kompetensseille. Tämä taso vastaa tehtäviä, joista menestyksekkään johtajan tulee suoriutua ammatillisissa rutiineissaan. Käytämme kompetenssiprofiileja ja arvotasoja vaatimusten määrittelyssä. Arvotasoja ilmaisevalla prosenttiluvulla viitataan asiantuntijan kompetenssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että IT-asiantuntijalla, joka saattaa työskennellä vaikka verkon hoitajana, olisi 100 %:n arvotaso tiedonhallinnassa. EMC-johtajalle on kuitenkin 50 %:n arvotaso riittävä. EMC-johtajalla tulee olla osa asiantuntijan kompetensseista, siten että hän kykenee turvautumaan asiantuntijan kompetenssiin. Sen vuoksi hänen täytyy tuntea tiettyjä teknisiä termejä ja pystyä muodostamaan oleellisia kysymyksiä. Tiedonhallinnan alalla yksilölliset IT-taidot, jotka ovat oleellisia johtajan työlle, ovat myös tärkeitä. Arvioijalle saattaisi olla hyvin vaikeaa vahvistaa kompetenssi, jos hänellä olisi ainoana viitteenään tietty arvotaso. Mitä konkreettisia taitoja 50 %:n arvotaso oikein ilmentää? Kompetenssien kuvaukset ovat ensiarvoisen tärkeä elementti tosiasiallisia tutkintotehtäviä määriteltäessä. Kompetenssien kuvaukset löytyvät kohdista Katso liitteestä lisätietoja. Kompetenssiprofiilien yleisesitys on hyvin tärkeä kandidaatille, joka haluaa valmistautua sertifiointiin. Näihin profiileihin pohjautuva itsearviointi auttaa kandidaattia arvioimaan tosiasiallisia kompetenssejaan. Kandidaatti voi myös arvioituttaa kompetenssinsa CEMES-arvioijalla tai onlinetyökalun avulla, joka löytyy CEMES:in www-sivustolta. Siten on mahdollista havaita mahdollisia heikkouksia tai puutteita. Jos vaikuttaa epätodennäköiseltä, että kandidaatti tulisi läpäisemään tutkintonsa, hänen tulisi osallistua kursseille korjatakseen puutteensa. On tärkeää pitää mielessä, että sertifikaatti vaatii kompetenssilta tietyn vähimmäistason. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri arvotaso yhdellä alueella ei voi tasata tai kompensoida toisen alueen puutteita. CEMES-tutkinto koostuu CB-testistä ja arvioinneista, jotka suoritetaan jossain CEMEStutkintokeskuksista. CB-testin sisältö riippuu sertifikaattityypistä, mikä tarkoittaa sitä, että se saattaa käsittää useita CSA-alueita. Testin tarkoituksena on valmistella kandidaattia arviointia varten. Testi suoritetaan kansallisessa tutkintokeskuksessa vähintään kolme viikkoa ennen arviointia. CEMES-rakenne ennakoi erilaiset sertifikaatit, jotka vaativat erilaisia arviointeja vastaavilla CSA-alueilla. Arviointi ei ole julkinen. Arvioinnin tarkoituksena on tutkia ja dokumentoida kandidaatin kompetenssit kaikessa monimuotoisuudessaan CEMES-sääntöjen mukaisesti. Arviointiin ottavat osaa kandidaatti, arvioija ja toinen arvioija (pääarvioija tai erikoistunut arvioija). Arviointitilanteen johtamisesta vastaa hyväksytty, ulkoinen, tutkintokeskuksen nimittämä arvioija. Arviointi kestää korkeintaan neljä tuntia osaamisaluetta kohti (haastattelu ½ h, valmistautuminen 2 h, tutkinto 1¼ h, arviointi ja analyysi ¼ h). Arvioinnin päätteeksi arvioija informoi kokelasta tuloksesta. Arvioinnissa testataan tunteeko kandidaatti kaikki CEMES:in määrittelemät toiminnot ja prosessit sekä omaako hän tarvittavat kompetenssikuvausten määräämät vähimmäiskompetenssit. CB-testi on ennakkoehto arvioinnille. Kandidaatti pääsee arvioitavaksi ainoastaan vähintään 50 %:n vähimmäiskompetenssilla (arvotason mukaisesti) jokaista kompetenssia kohti. Arvioija ottaa huomioon CB-testin tuloksen. Kandidaatti on läpäissyt tutkinnon näytettyään toteen, että hänen kompetenssinsa vastaavat kyseessä olevaa kompetenssia ja sertifikaattia varten määrättyä arvotasoa. 10

11 11

12 6. Tietoa kompetenssien kuvauksista Kuten edellä mainittiin, pelkkä prosenttiosuuden määritteleminen kompetenssitasoa kohti ei riitä. Tämän vuoksi laadimme yksityiskohtaiset kuvaukset kompetensseista arvotasojen lisäksi. Nämä kompetenssikuvaukset määrittelevät mitä termejä kandidaatin pitäisi pystyä soveltamaan, mistä tehtävistä ja case-harjoituksista hänen pitäisi pystyä suoriutumaan ja mitkä dokumentit voidaan hyväksyä kompetenssin todentamiseksi. Näiden kuvausten perusteella kandidaatti voi analysoida omia kompetenssejaan jopa ennen arviointia. Koskien teknisiä termejä, joita johtajan pitäisi pystyä soveltamaan, kiinnitimme erityistä huomiota termien olennaisuuteen käytännössä. Case-harjoituksia varten valitsimme tehtäviä, jotka ovat tyypillisiä ja joita PK-johtaja saattaisi helposti kohdata jokapäiväisessä työssään. Ero tavallisen johtajan ja EMC-johtajan välillä on, että EMC-sertifikaatin haltija kykenee ratkaisemaan tällaisia tehtäviä tai tilanteita tavattoman hyvin. EMC-johtaja ei ole ainoastaan onnekas tai toimi intuitiivisesti, vaan toimii syvän ja monimuotoisen tietämyksensä ja kompetenssiensa pohjalta. Vaikkakin case-harjoitukset ovat tyypillisiä, ne eivät silti välttämättä ole helposti ratkaistavissa. Arvioijan kysymykset pohjautuvat kompetenssikuvauksiin. Hän voi turvautua erityyppisiin tehtäviin ja kysymyksiin. Teknisiä termejä voidaan testata monivalintakysymyksillä, kun taas strategiset kompetenssit vaativat case-harjoituksia tai tiimityötä. Olemme valinneet arvioinnin kandidaatin kompetenssien testaamisen välineeksi, koska se mahdollistaa meille kompetenssien testaamisen kaikessa monimuotoisuudessaan. Kandidaatti voi valmistautua sertifiointia varten, sillä kompetenssikuvaukset ovat saatavissa Internetistä. EMC-sertifikaatin haltijan kompetenssit on siten tehty transparenteiksi ei ainoastaan hänelle itselleen, vaan myös henkilöstöpäälliköille. Tiettyjä kompetensseja on tarpeen todentaa ei ainoastaan kompetenssikuvausten, vaan myös jonkinasteisen ammatillisen kokemuksen perusteella. Tämän vuoksi kandidaatin tulee luovuttaa ammatillista kokemustaan kuvaava portfolio. Voidakseen osallistua EMC Master -tutkintoon kandidaatilla tulee olla ammatillista kokemusta johtamisesta, johtavassa asemassa toimimisesta tai henkilöstöpäällikön tehtävistä vähintään seitsemän vuoden ajalta. EMC-PM ja EMC-FM - sertifikaatit vaativat vähintään viiden vuoden ammatillisen kokemuksen. Ammatillinen kokemus täytyy esittää portfoliossa, joka kandidaatin täytyy luovuttaa ennen arviointia. Portfolion tulee olla sertifiointisäännöissä määriteltyjen erittelyjen mukainen. Portfoliona tulee toimimaan Euroopan unionin Europass-ansioluettelo. 12

13 7. Kompetenssialueen kuvaus CSA-strategia Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 1 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Yritysstrategia ja yrityssuunnittelu 80% Yrityksen pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden suunnittelu ja yksityiskohtainen laatiminen; Strategisten painopisteiden hahmottaminen ja strategisten toimenpiteiden määrittäminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi; Välitavoitteiden suunnittelu, tarvittavien askelten ja niiden perättäisen järjestyksen määrittäminen. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yrityksen tavoitteet, taloudelliset ja poliittiset puitteet, yritysstrategia, strategiset liiketoiminnan sektorit, strateginen johtaminen, markkinoille pääsyn strategia, synergia, vahvuudet, heikkoudet, vahvuuksien ja heikkouksien analysointi, kilpailuetu, markkinoiden segmentointi, markkina-analyysi, markkinoille tunkeutuminen, markkinoiden laajentaminen, erilaistaminen, hankinta, ulkoistaminen, keskipitkän tähtäimen yrityssuunnitelma, lyhyen tähtäimen yrityssuunnitelma, uusien markkinoiden löytämisen strategia, rahoitussuunnittelu, budjetti, kassavirran suunnittelu, myynnin suunnittelu, operatiivinen suunnittelu, suunnittelusektorit, suunnittelujaksot Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yksityiskohtaisen yritysstrategian kuvaileminen tietyn yrityspolitiikan ja yrityksen tavoitteiden pohjalta. Uuden liikeidean toteuttaminen ja uuden yrityksen perustaminen lakien ja talouselämän luoman kehyksen puitteissa. Kolmen eri strategian kuvaileminen markkinaosuuden saavuttamiseksi. Keskipitkän tähtäimen yrityssuunnitelmaan kuuluvien tai yrityksen perustamiseen liittyvien erilaisten osien kuvaaminen ja yksityiskohtainen laatiminen. Huomautuksia: Tämä on yksi johtajan peruskompetensseista. Yrityksen kehitys riippuu suuressa määrin johtajan ajatuksista ja hänen strategisista päätöksistään. Kokelaan tulisi siksi osata näyttää toteen johtamistaitonsa ja käytännön kokemuksensa strategian alalla. Hänen tulisi käyttää asiantuntevasti suunnitteluvälineitä yritysstrategian toteuttamiseksi. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 2 Arvo Kompetenssin kuvaus Operatiivinen johtaminen 80% Perustiedot siitä, kuinka johtamistehtävät ovat yhteyksissä toisiinsa, ja näiden tietojen soveltaminen käytäntöön. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yrityksen johtaminen, johtamistehtävät (suunnittelu/tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, johtajuus, valvonta), johtamismenetelmät, johtaminen instituutiona, johtamisen funktiot, tarkkailun ja valvonnan välinen vertailu Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Johtamisen tehtävien ja toimintojen kuvaaminen. Tiettyjen johtamismenetelmien etujen ja haittojen kuvaaminen ja esimerkkien käyttö. Johtamisen tarkoitus ja tavoitteet yrityksessä. Huomautuksia: Johtajan tulisi osoittaa tuntevansa johtamisen perustehtävien luonne ja kyetä toteuttamaan näitä tehtäviä ja ratkaisemaan ongelmia. 13

14 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 3 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Innovaatio/ tuotekehitys teknologinen kehitys 80% Innovaation tukeminen yrityksen sisällä Olemassa olevien ja uusien tuotteiden kehittäminen Tuotteen vahvuuksien ja heikkouksien analysointi; Uusien tuotteiden suunnittelu, valmistelu ja tuotanto; Olemassa olevien ja uusien teknologioiden kehittäminen Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: innovaatio, innovaatioprosessi, innovaation esteet, ilmapiiri/olosuhteet innovaatioille, projektien innovaatiosuunnitelmat, luovuustekniikat, innovaation edut, tuotteen elinkaari, tutkimus ja kehitys, vaatimuserittely, teknologinen edistys, teknologia, ajankäytön hallinta; arvoanalyysi kustannusten optimoimiseksi, suorituskykyanalyysi, parantamisen johtaminen Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Koko innovaatioprosessin kuvaaminen sisältäen seuraavat kohdat: ideat, markkina-analyysi, tutkimus ja kehitys sekä tuotanto; uuden tuotteen lanseeraamiseen tarvittavien dokumenttien ja resurssien kuvaaminen; tuotteen elinkaaren kuvaaminen esimerkin avulla ja tuotekehitykseen viitaten; Parannuksia tukevan järjestelmän kehittäminen yrityksessä. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa innovaatiopäätöksistä, sekä päätöksistä, jotka koskevat uusien teknologioiden ja uusien tuotteiden lanseeraamista markkinoille. Tämän vuoksi hänen pitäisi pystyä arvioimaan kaikkia välttämättömiä askeleita innovaatioprosessin aikana. On hyvin tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, jotka suosivat uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 4 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Markkinointi ja jakelu 50% Toimintoja, jotka liittyvät tavaroiden/palvelujen myyntiin ja jakeluun; Tuotteen kohdemarkkinan määrittäminen; asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja analysointi. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: markkinointi, merkitys markkina-alueelle, markkinoiden segmentointi, markkinointitietojärjestelmä, markkinointi-mix, markkinointikonsepti, myyntistrategia, jakelija, asiakkaan tunnistaminen, tavaroiden/palvelujen myynnin edistäminen, hankinta, jakelu, hinta, hinnanalennus, myynninedistäminen, asiakassuuntaiset myynninedistämistoiminnot, myyntipuhe, suora markkinointi, agentti, tuotteen elinkaari jakelijan näkökulmasta, markkinoinnin suunnittelu Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Markkinointisuunnitelma PK-yritykselle sisältäen tuotteen, paikan, hinnan ja markkinoinnin. Kilpailijoiden ja markkinarakojen analysointi käyttäen hyväksi Internetistä ja markkinoinnin asiantuntijoilta saatua tietoa. Myynnin ennustaminen tilastollisia analyysejä ja apuvälineitä hyväksi käyttäen. Jakelukanavien vertailu: agentti vastaan palkattu työntekijä provisiopalkalla. Oman valintasi mukaisen myynninedistämistoiminnon kuvaileminen, esim. uuden tavaran tai palvelun esittely. Huomautuksia: Johtajan täytyy varmistaa, että tuotteille, joita yritys aikoo levittää, on olemassa (potentiaalisia) asiakkaita. Hän on vastuussa markkinointisuunnitelmasta, joka tulee räätälöidä tuotteiden mukaan, sekä suunnitelman toteutuksesta. Johtaja voi tietenkin turvautua ulkopuoliseen apuun ja asiantuntemukseen. 14

15 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 5 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Kansainvälisyys 40% Perusehtojen ja lain määräysten tuntemus liittyen valtion rajat ylittäviin toimintoihin, erityisesti Euroopan markkina-alueella Kansainvälisten kauppasuhteiden suunnittelu ja luominen; kyky toimia erilaisissa kansallisissa järjestelmissä; vieraat kielet Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: kansainvälisen ja eurooppalaisen kauppalainsäädännön termien tuntemus, kaksinkertainen verotus, sopimukset kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, Euroopan sisämarkkinat (4 perusoikeutta), Maastrichtin sopimus, Euroopan sosiaalirahasto, liikevaihtovero (verotus alkuperämaan mukaan, verotus määrämaan mukaan, toimituskiintiöt). Kansainvälinen viestintä kasvotusten, kirjallisesti, puhelimella. Kulttuurienvälinen erikoisosaaminen Kulttuurit. Kansalliset mieltymykset ja perinteet. Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Kulttuurienvälinen viestintä, sisältäen säännöllisesti toistuvan kirjallisen dokumentoinnin. Järjestelyistä sopiminen tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa; Kyky viestiä vieraalla kielellä sähköpostikirjeenvaihto ja jokapäiväiset keskustelut. Kommunikointi vieraalla kielellä tavarantoimittajien, asiakkaiden ja liikekumppanien kanssa. Huomautuksia: Kansainvälinen tietoisuus käsittää joukon monimutkaisia toimintoja. Asia voidaan selittää parhaiten muutaman esimerkin avulla. Jotkut PK-yritykset eivät välttämättä toimi kansainvälisellä tasolla. Siinä tapauksessa taidot testataan melko teoreettisesti. Niin ollen tämän kompetenssin arvo on suhteellisen alhainen (40%), koska on koko joukko menestyneitä yrittäjiä, jotka eivät ole mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa. Silti tämä kompetenssi on tärkeä eurooppalaiselle sertifikaatille, ja koska kansainvälistä liiketoimintaa tulee rohkaista, tämä kompetenssi päätettiin pitää mukana. Johtajalla tulee olla perustietämys Euroopan kauppalainsäädännöstä. 8. Kompetenssialueen kuvaus CSA-prosessit Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 6 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Organisaation rakenne 80% Toiminnallisten yksiköiden luominen ja yhdisteleminen, tehtävien ja vastuualueiden jakaminen. Yhteistyön vaaliminen eri osastojen välillä. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yritysorganisaation yksiköt, linjaorganisaatio, henkilöstöorganisaatio, matriisiorganisaatio, organisaation rakenne, johtamisjärjestelmät, hierarkia, organisaatiokaavio, toimintasäännöt, työn luominen, työnkuvaukset, kompetenssien ja vastuualueiden määrittäminen, suunnitelma roolien ja vastuun jakamisesta Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yrityksen jäsentäminen organisaatioyksiköihin ja organisaatiokaavion luominen (aiottuja tavoitteita, tehtäviä ja tuloksia kuvaavan dokumentin pohjalta). Tyypillisten työnkuvausten luominen yrityksen eri toimiin, esim. toimitusjohtajan sihteeri, tuotantopäällikkö, myyntipäällikkö. Suunnitelman kehittäminen tehtävien jakamiseksi. Huomautuksia: Tämä kompetenssi on ensiarvoisen tärkeä. Tehokkalla yrityksen rakenteella on huomattava vaikutus kaikkiin yrityksen sisäisiin toimintoihin ja prosesseihin. Tämä kompetenssi on tärkeä, koska vain johtaja voi suoranaisesti vaikuttaa ja muuttaa näitä rakenteita. Johtajan tulee olla perehtynyt näihin toimintoihin. 15

16 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 7 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Prosessinhallinta 60% Toimintojen ja prosessien jäsentely ja toteuttaminen, toimintojen jäsentely (yksittäiset askeleet) ja resurssien, aikarajojen ja vastuualueiden jakaminen. Osallistujat, tehtävät, resurssit jne. tulee koordinoida siten, että toimintojen välille ei tule päällekkäisyyksiä ja sekaannuksia. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: liiketoimintaoperaatiot ja työnkulku (itsenäiset prosessit, tiimityö, työnkulku ja osastojen sisäiset toiminnot, liiketoimintaprosessi), jäsennellyt taulukot, esim. työlista, verkostoitumissuunnitelma, pylväsdiagrammi, projektinhallinta, projektin välitavoitteet, aikarajat, aikataulutus, tehtävät, prosessin valvonta, prosessin ohjeistus, resurssit, prosessiorientoituneet työryhmät Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yrityksen ensisijaisten ja toissijaisten toimintojen kuvaaminen perustuen PK-yrityksen yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Aikataulun kehittäminen projektille, jonka tavoitteet ja alkupiste on määritelty. Kokelaan tulee yrittää sisällyttää nykyaikaiset ATKvälineet (MS projekti). Projektin tulee olla kokonainen. Uuden tuotteen valmistuksen käynnistämiseen tarvittavien dokumenttien luominen. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa toimintojen ja prosessien menestyksekkäästä toteuttamisesta yrityksessä. Hänen täytyy organisoida ja suunnitella tämä toteuttaminen, mutta hän voi tietenkin turvautua sisäiseen ja ulkoiseen apuun. Silti johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista, ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 8 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Tiedonhallinta 70% Tiedon analysoiminen ja tulosten levittäminen; tiedonvaihdon jäsentäminen yrityksen sisällä. Tiedon tulee resurssina olla johdon saatavilla, ja sitä tulee käyttää hyväksi suunnittelussa, asioiden organisoinnissa ja valvonnassa. Tiedon tehokas käyttö, tiedonhallinta kokonaisvaltaisena osa-alueena ja yritysjohdon yhdistävänä toimintona. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: tiedonhallinta, tiedon tarve ja tiedon hankinta, tietoresurssien hallinta, tiedon suojaamisen hallinta, tietämyksen hallinta, tietojärjestelmät, tiedon infrastruktuuri ja ATK-sovellukset, käyttöjärjestelmä, lähiverkko, palvelin, standardiohjelma, internet, sähköposti, telekommunikaatio, tietorakenne, tiedonkulku Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Tietorakenteen kehittäminen yritykselle, sääntöjen määrittäminen tiedonhallintaa ja tietosuojaa koskien, sääntöjen määrittäminen dokumenttien ja/tai tiedon jakelulle. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa sujuvasta tiedonkulusta yrityksessä. Hänen täytyy organisoida ja suunnitella tämän toteuttaminen, mutta hän voi tietenkin turvautua sisäiseen tai ulkoiseen apuun, erityisesti koskien ATK-ratkaisuja ja teknologiaa. Silti johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. 16

17 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 9 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Laadunhallinta 60% Yrityksen laatupolitiikan määrittäminen, sen kuvaileminen järjestelmällisesti ja sen toteuttaminen kaikilla tasoilla / kaikilla alueilla; laadun suunnittelu, laadun varmistus ja parannus; laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: laatupolitiikka, laadunhallintajärjestelmä, kokonaisvaltainen laadunhallinta (Total Quality Management), standardi, auditointi, sertifiointi, laadun suunnittelu, laadunhallinnan edustaja, ensisijainen prosessi, toissijaiset prosessit tai tukiprosessit, laatuprosessit, prosessin ohjeistukset, virheiden seuranta, dokumenttien valvonta, laatuindeksit, laatukustannukset Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Toimintojen jakaminen laadunhallintajärjestelmän suhteen ensisijaisiin prosesseihin ja toissijaisiin prosesseihin; raportin jäsenteleminen valmisteluna laadunhallinta-auditointia varten; laatuindeksien kehittäminen ja kuvaileminen tietyn case-harjoituksen pohjalta; laadun varmistaminen ulkomailla (Euroopan maat). Huomautuksia: Johtaja on vastuussa laadun varmistuksesta yrityksessä. Hänen tulee organisoida ja suunnitella asiaankuuluvien toimintojen toteuttaminen, mutta hän voi tietenkin turvautua sisäiseen tai ulkoiseen apuun. Silti johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista, ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. Menestyksekäs laadunhallinta on riippuvainen johdon tuesta. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 10 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Varastonhallinta ja logistiikka 40% Materiaali- ja tavarajärjestelmien suunnitteleminen, turvaaminen ja parantaminen, Materiaali- ja tavaravirtojen - samoin kuin niihin liittyvien tietokanavien - suunnittelu, organisointi, ohjaus, hallinta ja tarkkailu. Esimerkkejä tietokanavista ovat tavarantoimittaja, yrityksen arvoketju, toimitus asiakkaalle jätehuolto ja kierrätys mukaan luettuina. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: materiaalit, hyödykkeet, varastonhallinnan suunnittelu, tavaravirta, kuljetus, uudelleenlastaus, varastointi, varastointijärjestelmät, varastoinnin organisointi, logistiikka, valmistuksen logistiikka, jakelun logistiikka, jätehuollon logistiikka, logistinen ketju, tuotannonohjausjärjestelmä Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Varastonhallintasuunnitelman kehitttäminen valitulle yritykselle; case-harjoitus koskien valmistuksen logistiikkaa ja jakelun logistiikkaa (uuden tuotteen valmistaminen ja jakelu) Huomautuksia: Johtajan täytyy suunnitella logistisia toimintoja ja arvioida ovatko ne teknisesti tai teknologisesti välttämättömiä. Hän voi turvautua sisäiseen tai ulkoiseen tukeen. Johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista, ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. Varaston hallinta ja logistiikka ovat tärkeitä toimintoja yrityksen eri osastoille. 17

18 9. Kompetenssialueen kuvaus CSA-henkilöresurssit Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Kompetenssi 11 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Henkilöresurssien suunnittelu 50% Yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömän työntekijöiden määrän määrittäminen, näiden työntekijöiden palkkaaminen. Työntekijöiden sijoittaminen järkevästi siten että he voivat työskennellä tehokkaasti (ottaen huomioon työntekijöiden määrän samoin kuin heidän taitonsa ja soveltuvuutensa). Hankintasuunnitelmien kehittäminen ottaen huomioon määrälliset, laadulliset, tilapäiset ja paikalliset olosuhteet työmarkkinoilla. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: henkilöresurssien suunnittelu, rekrytointi, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön vähentäminen, taito/kompetenssi, tehtävä, toimi/työ, työpaikkailmoitus, ansioluettelo, tutkinto, ammatillinen pätevyys, soveltuvuustesti, palkkaaminen, kokoaikainen, osa-aikainen, rajoitettu sopimus, työnvälitystoimisto, työtarjous, työmarkkinat Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Case-harjoitus: hankintasuunnitelman / henkilöresurssisuunnitelman tuottaminen; Case-harjoitus: yrityksen uudelleenjärjestely vaatii henkilökunnan uudelleenjärjestelyä; ohjeiden kehittäminen työhaastattelujen pitämistä varten. Työmarkkinoiden tämänhetkisen tilan arviointi yrityksen omasta tai tietyn yrityksen näkökulmasta. Henkilöstösuunnittelu käsittäen tehokkaan ajankäytön ja joustavat työajat yrityksen toimintojen parantamiseksi. Huomautuksia: PK-yrityksessä henkilöstöhallinto-osasto tavallisesti hoitaa näitä asioita suoraan. Joskus näiden tehtävien suorittaminen siirretään osittain ulkopuolisille toimijoille. Siinä tapauksessa johtajan täytyy antaa palveluyritykselle yksityiskohtaista tietoa. Hänen itsensä täytyy myös tehdä lopullinen päätös. Usein johtaja voi turvautua sisäiseen ja ulkoiseen tukeen. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Kompetenssi 12 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Henkilöresurssien kehittäminen 70% Henkilöstön järjestelmällinen kehittäminen ja koulutus yrityksen tavoitteiden toteuttamiseksi; Valmennuskurssien suunnittelu, toteutus ja ohjaus; Muiden henkilöstöä varten suunnattujen parannustoimenpiteiden suunnittelu, organisointi ja toteutus, esim. pätevyys, valmennus, neuvonta; suoritusten ja potentiaalin arviointi ja urapolkujen rakentaminen, kurinpitosäännösten hallinta, uuden työntekijän työn lisäämisen organisointi, eri toimintojen välisten työryhmien perustaminen sopivien henkilöiden määrittelyyn, yrityksen kokoontumisten ja sosiaalisten tapahtumien järjestäminen Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: henkilöresurssien kehittämisen ja yrityksen tavoitteiden välinen yhteys, koulutuksen valvonta, ammattitaito, taitojen kehittäminen, koulutusprosessi, urasuunnitelma, osa-aikainen opiskelu, etäopiskelu, oppimisaika, työhaastattelu, arviointi Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Case-harjoituksen pohjalta kokelaan tulee laatia yksityiskohtaisesti: - henkilöresurssien kehittämissuunnitelma vastaamaan yrityksen tavoitteita - ohjeet työntekijöiden kehityskeskusteluja varten - koulutussuunnitelman laatiminen yrityksen tiettyä tointa varten Huomautuksia: Johtajan täytyy varmistaa, että henkilöstön kehittäminen on räätälöity yrityksen tarpeisiin. Yrityksen erityistä tilannetta ja työntekijän henkilökohtaisia taitoja tulee arvioida yhdessä. 18

19 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Kompetenssi 13 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Strateginen henkilöresurssien hallinta 70% Ohjeitten laatiminen henkilöresurssipolitiikkaa varten; tehokkaan palkkauspolitiikan varmistaminen; työntekijöiden tarpeisiin räätälöidyn tietojärjestelmän kehittäminen; kriteerien, toimintojen ja työkalujen kehittäminen henkilöresurssien hallintaa ja arviointia varten; työsopimuksen oikeudellisten ja hallinnollisten näkökohtien tunteminen; yleisten työstandardien tunteminen ja soveltaminen; työsopimusten luonnosteleminen ja neuvotteleminen. palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien valmistelu ja hallinta, yrityksen viestinnän järjestelmän luonnostelu Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: suorituskyky, ylityökorvaukset, kannustin, motivaatio, johtajuus, sisäinen viestintä, palkkaus, työehtosopimus, palkan osat, työlainsäädäntö, työ, luokittelu, työehtosopimusneuvottelut, ammattiyhdistys, sopiminen, kurinpitotoimet, irtisanominen, sosiaalivakuutus, vakuutus, liikkuvuus, tasa-arvoisuus, äitiys, osa-aikaisuus, työn jakaminen, tilapäinen ja pitkäaikainen työttömyys, henkilökunnan vähentäminen, työsopimus Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Case-harjoituksen pohjalta, kandidaatin tulee: - ehdottaa eri mahdollisuuksia kannustimiksi. Hänen täytyy tehdä ero työntekijöiden eri tehtävien välille. - kuvailla työhönottoprosessia asiaankuuluvine dokumentteineen - analysoida konfliktitilannetta ja löytää kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu. Organisaatiokaavion ja työnkuvauksen perusteella kokelas luonnostelee työsopimuksen oleellisine elementteineen. Huomautuksia: Tämä kompetenssi on erityisen tärkeä PK-yrityksissä, joissa johtaja toimii suoraan esimiehenä. Se on erittäin oleellista sisäisten sopimussuhteiden yhteydessä. Joissain tapauksissa ja eritoten pienissä yrityksissä voidaan jotkut yläpuolella mainitut kompetenssit ulkoistaa. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit menetelmälliset kompetenssit Kompetenssi 14 Arvotaso Kompetenssin kuvaus IT-taidot 50% Kyky käsitellä standardiohjelmia kuten käyttöjärjestelmiä, tekstinkäsittelyohjelmia, taulukkolaskentaa, esityksiä ja viestintää; internettiä, sähköpostia. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: käyttöjärjestelmät ja standardiohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan, esityksiin ja viestintään; kansiot, tiedostot, dokumentit, taulukot, kuvat, kaaviot, objektit, työkirjat, formatoinnit, kaavat ja funktiot, animaatiot näiden kaikkien luominen ja hallinta; internet, online-viestintä, haku internetissä Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Muodollisen dokumentin laatiminen (kirje/hakemus) käyttäen internettiä ja sähköpostia tiedon hakuun, taulukon/kaavion luominen (esim. kustannuslaskelma projektista tai tuotteesta), organisaatiokaavion, yritysesityksen tai tarjousehdotuksen tekeminen. Huomautuksia: Tietotekniikan tuntemus on tärkeä edellytys johtajan työlle, koska se helpottaa dokumenttien, taulukoiden, esitysten ja suunnitelmien kanssa työskentelyä. Ilman näitä taitoja johtajalle tulee olemaan entistä vaikeampaa saavuttaa tavoitteitaan työpaikalla. 19

20 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit menetelmälliset kompetenssit Kompetenssi 15 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Johtaminen ja fasilitaatio 70% Ryhmätyön metodi (keskustelut, tiimityö) joka tähtää siihen, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kompetenssiensa ja kokemustensa mukaan parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Keskustelujen johtaminen ja koordinointi ryhmän potentiaalia hyväksi käyttäen; välittäjänä toimiminen keskusteluissa, väittelyissä ja neuvotteluissa. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: fasilitaation tekniikat (esim. metaplan method, index card method, mind mapping), visualisaatio, keskustelujen koordinointi, ongelmanratkaisutekniikat, luovuustekniikat (esim. brainstorming), ryhmädynaamiikka Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Ohjeitten laatiminen keskusteluja varten tiimissä, jossa yhteistyö on rakoillut johtuen henkilöiden välisistä ongelmista ja väärinkäsityksistä. Kiistanalaisen tilanteen arvioiminen; ongelman ratkaisuun vaadittavien askelten määrittäminen; odotettujen tulosten kuvaileminen. Fasilitaatio ryhmäkeskustelussa (käytännön sovellus). Huomautuksia: Fasilitaatio-tekniikat kuuluvat johtajan perusviestintätaitoihin. Ne voivat myötävaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen jos työntekijöiden taitoja ja potentiaalia käytetään tehokkaasti. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit menetelmälliset kompetenssit Kompetenssi 16 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Esiintymistaidot 70% Asia- ja numerotietojen esittämisen mukauttaminen tilanteen ja kuulijakunnan mukaan (esim. olemassa olevat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, liikekumppanit, työntekijät), esitystä tukevien apuvälineiden käyttäminen; esityksen hyvä jäsentely Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: aihe, rakenne, argumentit, yhteenveto, esittäminen, multimediatuki, piirtoheitin, siirtoheitin, PowerPoint, kaavio, jaettava luentomoniste, ryhti, ulkonainen olemus, kehon kieli Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Esityksen valmistelu tietystä aiheesta (rakenne). Oman yrityksen esittely potentiaaliselle kumppanille. Tarkistuslistan tekeminen, joka tukee asiakkaille/ostajille pidettävän tuote-esittelyn valmistelua ja toteutusta. Huomautuksia: Kovassa kilpailuympäristössä nämä taidot ovat välttämättömiä menestyvälle johtajalle. Tällä ei tarkoiteta pelkästään tiettyjä tekniikoita vaan viestintätaitoja yleensä. 20

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Talousjohtamisen uusi rooli

Talousjohtamisen uusi rooli 1 25.4.2013 Author / Subject Talousjohtamisen uusi rooli - case Ponsse Oyj Petri Härkönen, Ponsse Oyj 25.4.2013 Sanomatalo, Helsinki 2 Ponsse Oyj Talousjohtamisen muuttunut ja täydentyvä rooli Talousjohtaminen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Eurooppalainen vertaisarviointi

Eurooppalainen vertaisarviointi Eurooppalainen vertaisarviointi 18.3.2013 Mitä vertaisarviointi on? Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa oppilaitoksessa. Ulkoisten

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

PRIDE-valmennuksen arviointi

PRIDE-valmennuksen arviointi PRIDE-valmennuksen arviointi «Hyvä valmistautuminen sijaisvanhemmuuteen Tone Nordby seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norja Side 1 Presentasjon Helsinki, mai 2015 Tausta Norja osti

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeita

Työelämän osaamistarpeita Työelämän osaamistarpeita 12.5.2008 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Yritysten tarvitsema osaaminen Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Verkostot 2 1 Rekrytoinnin

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Vastuullisuus ja johtaminen

Vastuullisuus ja johtaminen [presentation title] via >Insert >Header & Footer Vastuullisuus ja johtaminen Polku sertifiointiin Kiwa Inspecta Timo Halttula Roger Andréasen 6.9.2017 Paasitorni Vastuullisuus ja johtaminen Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Muutoksen arkkitehtuuri! "

Muutoksen arkkitehtuuri! Muutoksen arkkitehtuuri! Organisaatioiden kehittäminen ja muutos 2015! Haaga-Helia 17.3.2011 Ari Tikka! Ari Tikka Kaikki mallit ovat vääriä, jotkut ovat hyödyllisiä.! - (GPE Box, matemaatikko)! DI 1986,

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Hyvä vastaanottaja, Hyvä vastaanottaja, Virallinen,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä vastaanottaja, Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot