Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille"

Transkriptio

1 Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Voimme luoda ammatillisen identiteettisi kompetenssiesi avulla! CEMES-sertifikaatit johtamisen kompetensseille kehitettiin Euroopan unionin rahoittamien Leonardo da Vinci -pilottiprojektien puitteissa

2 Sisältö: Johdanto Luettelo tärkeimmistä lyhenteistä Osa I: Johtamisen kompetenssien ja asiantuntijakompetenssien sertifiointi 1. Perusperiaatteet 2. Johtamisen sertifikaatin tarpeellisuus ja edut 3. Johtamisen sertifikaattien rakenne ja sisältö 4. Johtamisen sertifiointi ja prosessissa mukana olevat osapuolet 5. Kompetenssiprofiilit 6. Tietoa kompetenssien kuvauksista 7. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Yritysstrategia ja yrityssuunnittelu Operatiivinen johtaminen Innovaatio, tuotekehitys, teknologinen kehitys Markkinointi ja jakelu Kansainvälisyys 8. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Organisaation rakenne Prosessinhallinta Tiedonhallinta Laadunhallinta Varastonhallinta ja logistiikka 9. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Henkilöresurssien suunnittelu Henkilöresurssien kehittäminen Strateginen henkilöresurssien hallinta Menetelmällinen kompetenssi: IT-taidot Menetelmällinen kompetenssi: Johtaminen ja fasilitaatio Menetelmällinen kompetenssi: Esiintymistaidot Menetelmällinen kompetenssi: Perustaidot Menetelmällinen kompetenssi: Ajankäytön hallinta Sosiaalinen kompetenssi: Motivointi Sosiaalinen kompetenssi: Neuvottelutaidot Sosiaalinen kompetenssi: Konfliktien hallinta 10. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-rahoitus Investointien arviointi ja varainhallinta Ulkoinen laskentatoimi Johdon laskentatoimi Yritysjuridiikka Ostot ja hankinta Osa II: Asiantuntijakompetenssien sertifiointi 1. Perusperiaatteet 2. Miksi tarvitaan asiantuntijan sertifikaattia? 3. Asiantuntijakompetensseja kartoittavien sertifikaattien rakenne ja sisältö 4. Asiantuntijakompetenssien sertifiointi 5. Arvotasot ja kompetenssiprofiilit Osa III: Internet ja online-palvelut Liitteet: Liite 1 Eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden osoitteet Liite 2 Sertifiointisäännöt liitteineen (englannin kielellä) Liite 3 Sanasto 2

3 Johdanto: Sertifikaatit johtamisen kompetensseille sekä asiantuntijakompetensseille kehitettiin kahden Leonardo da Vinci -pilottiprojektin puitteissa. Projektit on rahoitettu Euroopan yhteisön tuella. Projektinumero: D/01/B/V/PP Eurooppalaisen Johtamisen Sertifikaatin (European Management Certificate) kehittäminen ammatillisen jatkokoulutuksen ja/tai ammatillisen kokemuksen kautta saavutettujen johtamisen kompetenssien sertifioimiseksi PK-yrityksissä. Projektinumero: D/04/B/F/PP Valittujen asiantuntija-alueiden kompetenssien sertifioiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Projektien sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan yhteisön tai kansallisen yksikön näkemyksiä. Jälkimmäistä ei voida pitää vastuussa sisällöstä. Projektien tavoitteena on ollut eurooppalaisten sertifikaattien kehittäminen, joiden avulla voidaan vahvistaa eri oppimistapojen avulla saavutettuja kompetensseja. Johtamisen kompetenssien ja asiantuntijakompetenssien sertifioiminen on suunnattu lopputulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sertifiointi perustuu kandidaatin tietämykseen sekä kompetensseihin, jotka hän on saavuttanut muodollisen, epämuodollisen ja epäformaalin oppimisen kautta. Yhteensä kaksikymmentä partneriorganisaatiota ja -yritystä kahdestatoista eri maasta ovat myötävaikuttaneet näiden sertifikaattien kehittämiseen. Oma organisaatiomme, Institut für berufliche Bildung und EDV-Schulung - Dr. Lothar Muschter (Ammatillisen jatkokoulutuksen ja ATK-koulutuksen instituutti), vastasi näiden kahden projektin johtamisesta ja koordinoinnista. Tällä kohtaa haluaisin kiittää projektin yhteistyökumppaneita erittäin miellyttävästä, rakentavasta ja innovatiivisesta yhteistyöstä. Tämän kansalliset rajat ylittävän sertifikaattijärjestelmän menestyksekäs kehittäminen ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyökumppaneiden ponnistuksia ja Euroopan unionin rahoitusta. Nämä olivat edellytykset hyvin mielenkiintoiselle yhteistyölle ja tehokkaalle rahankäytölle. Haluaisin erityisesti kiittää organisaatiota Nationale Agentur Bildung für Europa (Kansallinen toimisto Koulutusta Eurooppaan), jonka toimipaikka on Bundesinstitut für Berufsbildung (Saksan liittovaltion ammatillisen koulutuksen instituutti), projektin taloudellisen ja hallinnollisen koordinoinnin tukemisesta. Tämä esitevihkonen sisältää projektien kaikki tulokset. Tulokset esitetään niiden ihmisten näkökulmasta, jotka etsivät tietoa sertifioinnista ja siihen liittyvistä toiminnoista ja prosesseista. Tulevat sertifikaatinhaltijat sekä henkilöstöpäälliköt tulevat löytämään esitteestä kaikki oleelliset yksityiskohdat. Dr. Lothar Muschter, projektin johtaja 3

4 Luettelo tärkeimmistä lyhenteistä Lyhenne Arviointi CEMES CSA EMC EMC-FM EMC-Master EMC-PM ESO-CSA PK-yritykset NA-BIBB Selitys Tutkinto; tässä tapauksessa vakiintunut tapa todentaa taitoja CEMES-arvioijan toimesta; tähtää kandidaatin kompetenssien määrittämiseen. Sertifiointijärjestelmän nimi ja kirjainlyhenne pilottiprojektille, CErtification Method for European Specialists (Sertifiointimenetelmä Eurooppalaisille Asiantuntijoille) Arvioitava osaamisalue, sisältää erilaisia asiantuntijakompetensseja Certificate Specialist Area (Sertifikaatin Osaamisalue) Lyhenne sanoille European Management Certificate (Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti) Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti liike-elämää ja rahoitusta varten, jonka kandidaatti saa läpäistyään CSA-tutkinnon osaamisalueet rahoitus ja henkilöresurssit. Finance Management (Taloushallinto) Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti, jonka kandidaatti saa, kun hänen osaamisensa kattaa kaikki kompetenssialueet ja kun hän on läpäissyt kaikki CSA-tutkintokokeet. Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti johtamisen prosessiorientoitunutta osaa varten, jonka kandidaatti saa läpäistyään CSA-tutkintokokeet prosessien ja henkilöresurssien osaamisalueilla. Process Management (Prosessinhallinta) Kirjainlyhenne ja pilottiprojektin nimi European Setting of the Organization for Certification Specialist Areas Pienet ja keskisuuret yritykset Nationale Agentur Bildung für Europa (Kansallinen Toimisto Koulutusta Eurooppaan) toimipaikkanaan Bundesinstitut für Berufsbildung (Saksan liittovaltion Ammatillisen Koulutuksen Instituutti) Lisää sanoja ja selityksiä löydät sanastosta (liitteestä 3, sivulta 52 eteenpäin). 4

5 1. Perusperiaatteet Johtamisen kompetensseja koskevat sertifikaatit ovat samojen standardien alaisia kaikissa Euroopan maissa. Sertifikaatit on lanseerattu Euroopan unionin talousalueella ja niitä myönnetään yhteisten sertifiointisääntöjen mukaisesti. Sertifikaatit vahvistavat, että sertifikaatinhaltijalla on tietyntasoisia johtamisen kompetensseja tietyillä osaamisalueilla, jotka on määritelty kaikille Euroopan maille yhteisesti. Ei ole tärkeää, miten kandidaatti nämä kompetenssit on saavuttanut. Transparenssin ja hyväksyttävyyden takaamiseksi sertifiointiprosessit noudattavat henkilöstön sertifioinnin normeja. Tämä tarkoittaa, että konsultointi, jatkokoulutus ja sertifiointi ovat tarkasti erotettuja toisistaan. Sertifikaatti vahvistaa kandidaatin yksilölliset kompetenssit. Kandidaatin osallistuminen kursseille ennen arviointia on suotavaa, vaikkakaan se ei ole vaatimuksena tutkintoon osallistumiselle. Toisin kuin henkilöstön sertifioinnin normeissa vaaditaan, kandidaatin ei jatkossa tarvitse uusia tutkintoaan sertifikaatin ylläpitämiseksi. CEMES-sertifikaatit (CErtification Method for European Specialists) ovat voimassa määräämättömän ajan. Eurooppalaisen johtamisen sertifikaattia (EMC) on olemassa kolmea eri tyyppiä, jotka heijastavat PK-yrityksen johtajan tyypillisiä työtehtäviä. Sertifikaatit myönnetään sen jälkeen, kun kandidaatti on läpäissyt arvioinnin. EMC-PM on sertifikaatti prosessiorientoitunutta johtamista varten, EMC-FM on sertifikaatti kaupallisia kompetensseja varten ja EMC Master on sertifikaatti, joka sisältää kaikki kompetenssit, joita menestyksekkäällä johtajalla PK-yrityksessä tulisi olla. Kompetenssit vastaavat tyypillisiä taitoja, joita vaaditaan yrityksen tai yrityksen osan menestyksekkääseen johtamiseen. Sertifikaatti ei sisällä asiantuntijakompetensseja, kuten tietämystä sähkötekniikasta, jota tekninen johtaja sähkötekniikan alan yrityksessä tarvitsee. Sertifikaatti keskittyy yleisiin prosesseihin ja johtamisen toimintoihin johtajan näkökulmasta katsottuna. 2. Johtamisen sertifikaatin tarpeellisuus ja edut Johtamisen sertifikaatin saamisesta tulee tärkeää, jos henkilöllä on johtamisen kompetensseja, mutta hän ei voi todistaa niitä luotettavasti suositusten tai vastaavien dokumenttien avulla. Jos näitä yksilöllisiä kompetensseja ei pystytä vahvistamaan, niitä ei voida käyttää ammatillisen uran edistämiseen eikä niitä voida myöskään soveltaa tukielementtinä yrittäjyyden yhteydessä. EMC-sertifikaattia voidaan suositella erityisesti PK-yritysten toimitusjohtajille tai henkilöille, jotka työskentelevät johtavassa asemassa näissä yrityksissä. Johtaja tavallisesti kehittää uusia taitoja ja kompetensseja työtä tehdessään. Tähän päivään asti näitä taitoja ei ole voitu vahvistaa tai sertifioida. Erityiskompetensseja voidaan kuitenkin saavuttaa muodollisen oppimisen kursseilla, joilta osallistuja saa osallistumistodistuksen. Itsearviointi tai suositus, joka ei noudata tiettyjä standardeja, on vaarassa olla tulematta hyväksytyksi, kun on kyse hakemuksista, urakehityksestä, henkilöresurssien kehittämisestä, liiketoiminnan aloittamisesta tai rahoituksesta. Toistaiseksi ei ole ollut olemassa sertifikaatteja, jotka selkeästi vahvistaisivat nämä kompetenssit kolmannelle osapuolelle. Nyt nämä taidot voidaan lopultakin sertifioida, sillä tutkinnon läpäisemisen jälkeen kandidaatti saa Euroopan laajuisesti hyväksytyn sertifikaatin. Liiketoimintasuhteet ulkomaisiin yrityksiin tai suhteet pienten ja suurten yritysten välillä ovat toinen tärkeä näkökohta. Stereotyyppiset ajatukset koskien ulkomaisen yhteistyökumppanin kompetensseja saattavat luoda ennakkoluuloja, jotka häiritsevät liiketoimintasuhteita tai jopa estävät niitä kehittymästä. Mahdollisuuksien tasavertaisuus naisten ja miesten välillä on eräs kriittinen kohta, jota tulee tarkastella tässä yhteydessä. Naisten on vaikeampi pitää puoliaan mieskilpailijoita vastaan. EMC-sertifikaatti tekee naisille mahdolliseksi osoittaa sopivuutensa tämän tyyppisiin johtotehtäviin. Eurooppalainen johtamisen sertifikaatti myös ratkaisee kysymyksen yritysten välisestä henkilöresurssien kehittämisen välineestä PK-yrityksissä. EMC-sertifikaatti vahvistaa kompetensseja, joita johtaja tarvitsee työskennelläkseen tehokkaasti. Siten sertifikaatilla saattaa olla positiivinen vaikutus avoimien toimien täyttämiseen johtosektorilla. Yritykset voisivat jopa vaatia sitä, tai se voisi edustaa uramahdollisuutta tuleville johtajille. Kun yritys etsii uutta 5

6 toimitusjohtajaa, seuraaja voisi todistaa pätevyytensä tämänkaltaisen välineen avulla. Siten voitaisiin ratkaista kaikkien EU-maiden yhteisesti jakama ongelma. Eurooppalainen johtamisen sertifikaatti on Euroopan laajuisesti tunnustettu dokumentti, jolla on suuri henkilökohtainen käyttöarvo johtajalle, sillä se tekee hänelle mahdolliseksi todistaa kompetenssinsa riippumatta yrityksestä, jossa hän työskentelee tai on työskennellyt. Tämä sertifikaatti on tiukasti suunnattu lopputulokseen. Se vahvistaa tietämyksen ja kompetenssit, mutta ei tapaa tai menetelmää, jolla ne on hankittu. Suurissa yrityksissä EMC edustaa lisämahdollisuutta sosiaalisten kompetenssien ja johtamisen kompetenssien todentamiseen eri tasoilla. 3. Johtamisen sertifikaattien rakenne ja sisältö Sertifikaatin rakenne tarkastelee toisaalta PK-yrityksen johtajan tyypillisiä tehtäviä ja toimintoja, toisaalta yritysympäristöä, jossa kompetensseja tarvitaan. Toimintosuuntautuneesta näkökulmasta katsottuna voidaan erottaa kolme tyypillistä kompetenssialuetta: toimitusjohtajan tehtävät, prosessin johtamisesta tai projektin johtamisesta vastuussa olevan työntekijän tehtävät sekä kaupankäyntiä johtavan johtajan tehtävät. Yrityssuuntautunut näkökulma vaatii kuitenkin erilaisen rakenteen. Valitsemamme rakenne yhdistää nämä kolme tyypillistä PK-yrityksen johtajan kompetenssialuetta kriteereihin, joita sovelletaan PK-yritystä arvioitaessa. Yritystä arvioidaan neljän kriteerin mukaan, joita sovelletaan myös, kun PK-yrityksen taloudellisia toimintoja arvioidaan Basel II -sopimuksen mukaan (sopimus pääomasta) tai kun yrityksen toimintoja mitataan Balanced Scorecard eli tasapainotetun tuloskortin -periaatteen mukaisesti. Laadimme yksityiskohtaisesti neljä kompetenssialuetta: strategia, prosessit, henkilöresurssit ja rahoitus. Näihin alueisiin, jotka muodostavat CEMES-sertifiointiprosessin perusrakenteen, viitataan lyhenteellä CSA (Certificate Specialist Area). Näihin CSA-alueisiin (katso kuva sivulla 7) on yhdistetty kaksikymmentäkuusi kompetenssia, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä menestyksekkäälle johtajalle. Sertifikaatin saavuttamiseksi kandidaatin täytyy läpäistä tutkinnot vastaavia CSA-alueita koskien. CSA-arvioinnit muodostavat perustan CEMES-sertifioinnille ja johtavat erilaisine yhdistelmineen kolmeen eri johtamisen sertifikaattiin. Arvioinnin aikana kandidaatin tulee näyttää toteen kompetenssinsa. Johtamisen sertifikaatti on mahdollista saavuttaa prosessiorientoitunutta johtamista (EMC-PM) ja liiketaloudellista johtamista (EMC- FM) koskien. Lisäksi kandidaatti voi saavuttaa EMC-Master-sertifikaatin, joka sisältää kaikki kompetenssit. Siten johtajan on mahdollista hankkia sertifikaatteja ammatillisen kehityksensä mukaisesti. Johtaja, joka on pääasiassa koordinoinut projekteja, saattaa saada EMC-PM-sertifikaatin, kun taas johtaja, joka pääasiassa työskentelee kaupallisella puolella, hankkii todennäköisesti EMC-FMsertifikaatin. EMC-Master-sertifikaatti vahvistaa kaikkien neljän CSA-osaamisalueen kompetenssit. Johtuen siitä tosiasiasta, että henkilöresurssien hallinta kuuluu johtajan keskeisiin tehtäviin, CSAhenkilöresurssit on olennainen osa kaikkia sertifikaatteja. Käytännön syistä menetelmälliset kompetenssit ja sosiaaliset kompetenssit on yhdistetty henkilöresurssien alueeseen. Seuraava kuva osoittaa CSA-osaamisalueet ja niihin liittyvät kompetenssit, jotka menestyksekkään johtajan pitäisi nykyisin omata. Tutkintoprosessiin on sisällytetty kaksikymmentäkuusi kompetenssia. Yksittäiset kompetenssit luovat yleiskuvan johtajan kompetenssiportfoliosta. Jotta sertifikaatti olisi käytännössä merkityksellinen, määrittelimme missä määrin kandidatin pitäisi pystyä käyttämään näitä kompetensseja. Näihin vaadittuihin kompetenssin tasoihin viitataan sanalla arvotaso. Arvotasot on asetettu sillä tavoin, että ne toisaalta tekevät sertifikaatista korkealaatuisen. Toisaalta valitut kompetenssit on määritelty selkeästi ja tehty transparenteiksi siten, että käytännössä olennaiset taidot ovat tarpeellisia. Tämän vuoksi kompetensseilla ei juurikaan viitata erikoistietämykseen tai melko epätavallisiin tehtäviin tai toimintoihin. Siten menestyksekkäästi yritystä johtavalle johtajalle on mahdollista saavuttaa sertifikaatti. EMC-johtaja täyttää tarvittavat vähimmäisvaatimukset, ja hänen kompetenssiensa voidaan olettaa olevan keskiarvon yläpuolella. 6

7 7

8 Tietenkään pelkkä vaadittavien kompetenssien luetteleminen ei riitä, koska silloin henkilöstön sertifioinnin standardeihin pohjautuva arviointi ei olisi mahdollista. On tarpeen yhdistää arvotasot johtajan tehtäviin. On myös tarpeen kuvailla vaadittuja kompetensseja yksityiskohtaisemmin. 4. Johtamisen sertifiointi ja prosessissa mukana olevat osapuolet CEMES-sertifiointi noudattaa eurooppalaista henkilöstön sertifioinnin standardia takaamalla siten transparentin ja luotettavan sertifioinnin. Tämä merkitsee erityisesti tarkkaa erottamista konsultoinnin/jatkokoulutuksen ja sertifioinnin välillä. Sertifiointisäännöt luovat perustan koko sertifioinnille, koska ne määrittelevät perusperiaatteet samoin kuin yksilölliset tehtävät ja vastuualueet. Sertifiointisäännöt ovat voimassa Euroopan tasolla, ja niitä soveltavat kaikki mukana olevat organisaatiot, laitokset ja henkilöt. CEMESsertifioinnin säännöt ja olennaiset kompetenssit löytyvät tästä esitteestä sekä Internetistä. Siten sertifioinnista on tehty hyvin transparenttia, ja kuka tahansa kiinnostunut pystyy hankkimaan kaiken tarpeellisen tiedon. Mahdolliset kandidaatit tulevat löytämään ne vaatimukset, jotka heidän täytyy täyttää pystyen siten päättämään, onko ennakkovalmennus tai -arviointi tarpeen. Henkilöstöpäälliköt saattavat pitää yksityiskohtaista tietoa kompetensseista hyödyllisenä, koska siten he tietävät tarkalleen mitä taitoja EMC-sertifikaatin omaavalla hakijalla on. Koko prosessi on selkeästi jäsennelty ensimmäisestä konsultaatiosta tai haastattelusta sertifikaatin myöntämiseen asti. Kuva sivulla 9 selventää, kuinka yksittäiset organisaatiot ja laitokset toimivat yhteistyössä keskenään. Organisaatioiden ja laitosten täytyy myös seurata ja jatkuvasti kehittää eurooppalaisia johtamisen sertifikaatteja niihin liittyvillä alueilla. Tyypillisen sertifiointiprosessin kuvaus 1. PK-johtaja ottaa yhteyttä alueelliseen tutkintokeskukseen saadakseen lisää tietoa mahdollisuuksista kompetenssien sertifiointiin. Hän käyttää myös itsearviointityökalua, joka on käytettävissä verkossa. 2. Johtaja (EMC-kandidaatti) osallistuu kursseille hankkiakseen puuttuvat kompetenssit. 3. Kandidaatti ilmoittautuu kansalliseen CEMES-tutkintokeskukseen ja suorittaa CB-testin ennen varsinaista arviointia. 4. Kaksi riippumatonta ja hyväksyttyä arvioijaa järjestävät tutkinnon (arvioinnin) kansallisessa CEMES-tutkintokeskuksessa. 5. CEMES-arvioija lähettää tulokset tarkastettaviksi CEMES:in kansalliseen keskustoimistoon, jossa tulokset arvioidaan ja vahvistetaan. 6. Tämä suositus välitetään CEMES:in Euroopan päämajaan, joka myöntää sertifikaatin. 7. Jos sertifikaatinhaltija niin haluaa, hänen nimensä mainitaan CEMES:in www-sivustolla. 8

9 9

10 5. Kompetenssiprofiilit Kohdassa 3 määrättyjen perusperiaatteiden mukaisesti määrittelimme arvotasot yksittäisille kompetensseille. Tämä taso vastaa tehtäviä, joista menestyksekkään johtajan tulee suoriutua ammatillisissa rutiineissaan. Käytämme kompetenssiprofiileja ja arvotasoja vaatimusten määrittelyssä. Arvotasoja ilmaisevalla prosenttiluvulla viitataan asiantuntijan kompetenssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että IT-asiantuntijalla, joka saattaa työskennellä vaikka verkon hoitajana, olisi 100 %:n arvotaso tiedonhallinnassa. EMC-johtajalle on kuitenkin 50 %:n arvotaso riittävä. EMC-johtajalla tulee olla osa asiantuntijan kompetensseista, siten että hän kykenee turvautumaan asiantuntijan kompetenssiin. Sen vuoksi hänen täytyy tuntea tiettyjä teknisiä termejä ja pystyä muodostamaan oleellisia kysymyksiä. Tiedonhallinnan alalla yksilölliset IT-taidot, jotka ovat oleellisia johtajan työlle, ovat myös tärkeitä. Arvioijalle saattaisi olla hyvin vaikeaa vahvistaa kompetenssi, jos hänellä olisi ainoana viitteenään tietty arvotaso. Mitä konkreettisia taitoja 50 %:n arvotaso oikein ilmentää? Kompetenssien kuvaukset ovat ensiarvoisen tärkeä elementti tosiasiallisia tutkintotehtäviä määriteltäessä. Kompetenssien kuvaukset löytyvät kohdista Katso liitteestä lisätietoja. Kompetenssiprofiilien yleisesitys on hyvin tärkeä kandidaatille, joka haluaa valmistautua sertifiointiin. Näihin profiileihin pohjautuva itsearviointi auttaa kandidaattia arvioimaan tosiasiallisia kompetenssejaan. Kandidaatti voi myös arvioituttaa kompetenssinsa CEMES-arvioijalla tai onlinetyökalun avulla, joka löytyy CEMES:in www-sivustolta. Siten on mahdollista havaita mahdollisia heikkouksia tai puutteita. Jos vaikuttaa epätodennäköiseltä, että kandidaatti tulisi läpäisemään tutkintonsa, hänen tulisi osallistua kursseille korjatakseen puutteensa. On tärkeää pitää mielessä, että sertifikaatti vaatii kompetenssilta tietyn vähimmäistason. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri arvotaso yhdellä alueella ei voi tasata tai kompensoida toisen alueen puutteita. CEMES-tutkinto koostuu CB-testistä ja arvioinneista, jotka suoritetaan jossain CEMEStutkintokeskuksista. CB-testin sisältö riippuu sertifikaattityypistä, mikä tarkoittaa sitä, että se saattaa käsittää useita CSA-alueita. Testin tarkoituksena on valmistella kandidaattia arviointia varten. Testi suoritetaan kansallisessa tutkintokeskuksessa vähintään kolme viikkoa ennen arviointia. CEMES-rakenne ennakoi erilaiset sertifikaatit, jotka vaativat erilaisia arviointeja vastaavilla CSA-alueilla. Arviointi ei ole julkinen. Arvioinnin tarkoituksena on tutkia ja dokumentoida kandidaatin kompetenssit kaikessa monimuotoisuudessaan CEMES-sääntöjen mukaisesti. Arviointiin ottavat osaa kandidaatti, arvioija ja toinen arvioija (pääarvioija tai erikoistunut arvioija). Arviointitilanteen johtamisesta vastaa hyväksytty, ulkoinen, tutkintokeskuksen nimittämä arvioija. Arviointi kestää korkeintaan neljä tuntia osaamisaluetta kohti (haastattelu ½ h, valmistautuminen 2 h, tutkinto 1¼ h, arviointi ja analyysi ¼ h). Arvioinnin päätteeksi arvioija informoi kokelasta tuloksesta. Arvioinnissa testataan tunteeko kandidaatti kaikki CEMES:in määrittelemät toiminnot ja prosessit sekä omaako hän tarvittavat kompetenssikuvausten määräämät vähimmäiskompetenssit. CB-testi on ennakkoehto arvioinnille. Kandidaatti pääsee arvioitavaksi ainoastaan vähintään 50 %:n vähimmäiskompetenssilla (arvotason mukaisesti) jokaista kompetenssia kohti. Arvioija ottaa huomioon CB-testin tuloksen. Kandidaatti on läpäissyt tutkinnon näytettyään toteen, että hänen kompetenssinsa vastaavat kyseessä olevaa kompetenssia ja sertifikaattia varten määrättyä arvotasoa. 10

11 11

12 6. Tietoa kompetenssien kuvauksista Kuten edellä mainittiin, pelkkä prosenttiosuuden määritteleminen kompetenssitasoa kohti ei riitä. Tämän vuoksi laadimme yksityiskohtaiset kuvaukset kompetensseista arvotasojen lisäksi. Nämä kompetenssikuvaukset määrittelevät mitä termejä kandidaatin pitäisi pystyä soveltamaan, mistä tehtävistä ja case-harjoituksista hänen pitäisi pystyä suoriutumaan ja mitkä dokumentit voidaan hyväksyä kompetenssin todentamiseksi. Näiden kuvausten perusteella kandidaatti voi analysoida omia kompetenssejaan jopa ennen arviointia. Koskien teknisiä termejä, joita johtajan pitäisi pystyä soveltamaan, kiinnitimme erityistä huomiota termien olennaisuuteen käytännössä. Case-harjoituksia varten valitsimme tehtäviä, jotka ovat tyypillisiä ja joita PK-johtaja saattaisi helposti kohdata jokapäiväisessä työssään. Ero tavallisen johtajan ja EMC-johtajan välillä on, että EMC-sertifikaatin haltija kykenee ratkaisemaan tällaisia tehtäviä tai tilanteita tavattoman hyvin. EMC-johtaja ei ole ainoastaan onnekas tai toimi intuitiivisesti, vaan toimii syvän ja monimuotoisen tietämyksensä ja kompetenssiensa pohjalta. Vaikkakin case-harjoitukset ovat tyypillisiä, ne eivät silti välttämättä ole helposti ratkaistavissa. Arvioijan kysymykset pohjautuvat kompetenssikuvauksiin. Hän voi turvautua erityyppisiin tehtäviin ja kysymyksiin. Teknisiä termejä voidaan testata monivalintakysymyksillä, kun taas strategiset kompetenssit vaativat case-harjoituksia tai tiimityötä. Olemme valinneet arvioinnin kandidaatin kompetenssien testaamisen välineeksi, koska se mahdollistaa meille kompetenssien testaamisen kaikessa monimuotoisuudessaan. Kandidaatti voi valmistautua sertifiointia varten, sillä kompetenssikuvaukset ovat saatavissa Internetistä. EMC-sertifikaatin haltijan kompetenssit on siten tehty transparenteiksi ei ainoastaan hänelle itselleen, vaan myös henkilöstöpäälliköille. Tiettyjä kompetensseja on tarpeen todentaa ei ainoastaan kompetenssikuvausten, vaan myös jonkinasteisen ammatillisen kokemuksen perusteella. Tämän vuoksi kandidaatin tulee luovuttaa ammatillista kokemustaan kuvaava portfolio. Voidakseen osallistua EMC Master -tutkintoon kandidaatilla tulee olla ammatillista kokemusta johtamisesta, johtavassa asemassa toimimisesta tai henkilöstöpäällikön tehtävistä vähintään seitsemän vuoden ajalta. EMC-PM ja EMC-FM - sertifikaatit vaativat vähintään viiden vuoden ammatillisen kokemuksen. Ammatillinen kokemus täytyy esittää portfoliossa, joka kandidaatin täytyy luovuttaa ennen arviointia. Portfolion tulee olla sertifiointisäännöissä määriteltyjen erittelyjen mukainen. Portfoliona tulee toimimaan Euroopan unionin Europass-ansioluettelo. 12

13 7. Kompetenssialueen kuvaus CSA-strategia Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 1 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Yritysstrategia ja yrityssuunnittelu 80% Yrityksen pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden suunnittelu ja yksityiskohtainen laatiminen; Strategisten painopisteiden hahmottaminen ja strategisten toimenpiteiden määrittäminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi; Välitavoitteiden suunnittelu, tarvittavien askelten ja niiden perättäisen järjestyksen määrittäminen. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yrityksen tavoitteet, taloudelliset ja poliittiset puitteet, yritysstrategia, strategiset liiketoiminnan sektorit, strateginen johtaminen, markkinoille pääsyn strategia, synergia, vahvuudet, heikkoudet, vahvuuksien ja heikkouksien analysointi, kilpailuetu, markkinoiden segmentointi, markkina-analyysi, markkinoille tunkeutuminen, markkinoiden laajentaminen, erilaistaminen, hankinta, ulkoistaminen, keskipitkän tähtäimen yrityssuunnitelma, lyhyen tähtäimen yrityssuunnitelma, uusien markkinoiden löytämisen strategia, rahoitussuunnittelu, budjetti, kassavirran suunnittelu, myynnin suunnittelu, operatiivinen suunnittelu, suunnittelusektorit, suunnittelujaksot Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yksityiskohtaisen yritysstrategian kuvaileminen tietyn yrityspolitiikan ja yrityksen tavoitteiden pohjalta. Uuden liikeidean toteuttaminen ja uuden yrityksen perustaminen lakien ja talouselämän luoman kehyksen puitteissa. Kolmen eri strategian kuvaileminen markkinaosuuden saavuttamiseksi. Keskipitkän tähtäimen yrityssuunnitelmaan kuuluvien tai yrityksen perustamiseen liittyvien erilaisten osien kuvaaminen ja yksityiskohtainen laatiminen. Huomautuksia: Tämä on yksi johtajan peruskompetensseista. Yrityksen kehitys riippuu suuressa määrin johtajan ajatuksista ja hänen strategisista päätöksistään. Kokelaan tulisi siksi osata näyttää toteen johtamistaitonsa ja käytännön kokemuksensa strategian alalla. Hänen tulisi käyttää asiantuntevasti suunnitteluvälineitä yritysstrategian toteuttamiseksi. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 2 Arvo Kompetenssin kuvaus Operatiivinen johtaminen 80% Perustiedot siitä, kuinka johtamistehtävät ovat yhteyksissä toisiinsa, ja näiden tietojen soveltaminen käytäntöön. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yrityksen johtaminen, johtamistehtävät (suunnittelu/tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, johtajuus, valvonta), johtamismenetelmät, johtaminen instituutiona, johtamisen funktiot, tarkkailun ja valvonnan välinen vertailu Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Johtamisen tehtävien ja toimintojen kuvaaminen. Tiettyjen johtamismenetelmien etujen ja haittojen kuvaaminen ja esimerkkien käyttö. Johtamisen tarkoitus ja tavoitteet yrityksessä. Huomautuksia: Johtajan tulisi osoittaa tuntevansa johtamisen perustehtävien luonne ja kyetä toteuttamaan näitä tehtäviä ja ratkaisemaan ongelmia. 13

14 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 3 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Innovaatio/ tuotekehitys teknologinen kehitys 80% Innovaation tukeminen yrityksen sisällä Olemassa olevien ja uusien tuotteiden kehittäminen Tuotteen vahvuuksien ja heikkouksien analysointi; Uusien tuotteiden suunnittelu, valmistelu ja tuotanto; Olemassa olevien ja uusien teknologioiden kehittäminen Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: innovaatio, innovaatioprosessi, innovaation esteet, ilmapiiri/olosuhteet innovaatioille, projektien innovaatiosuunnitelmat, luovuustekniikat, innovaation edut, tuotteen elinkaari, tutkimus ja kehitys, vaatimuserittely, teknologinen edistys, teknologia, ajankäytön hallinta; arvoanalyysi kustannusten optimoimiseksi, suorituskykyanalyysi, parantamisen johtaminen Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Koko innovaatioprosessin kuvaaminen sisältäen seuraavat kohdat: ideat, markkina-analyysi, tutkimus ja kehitys sekä tuotanto; uuden tuotteen lanseeraamiseen tarvittavien dokumenttien ja resurssien kuvaaminen; tuotteen elinkaaren kuvaaminen esimerkin avulla ja tuotekehitykseen viitaten; Parannuksia tukevan järjestelmän kehittäminen yrityksessä. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa innovaatiopäätöksistä, sekä päätöksistä, jotka koskevat uusien teknologioiden ja uusien tuotteiden lanseeraamista markkinoille. Tämän vuoksi hänen pitäisi pystyä arvioimaan kaikkia välttämättömiä askeleita innovaatioprosessin aikana. On hyvin tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, jotka suosivat uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 4 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Markkinointi ja jakelu 50% Toimintoja, jotka liittyvät tavaroiden/palvelujen myyntiin ja jakeluun; Tuotteen kohdemarkkinan määrittäminen; asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja analysointi. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: markkinointi, merkitys markkina-alueelle, markkinoiden segmentointi, markkinointitietojärjestelmä, markkinointi-mix, markkinointikonsepti, myyntistrategia, jakelija, asiakkaan tunnistaminen, tavaroiden/palvelujen myynnin edistäminen, hankinta, jakelu, hinta, hinnanalennus, myynninedistäminen, asiakassuuntaiset myynninedistämistoiminnot, myyntipuhe, suora markkinointi, agentti, tuotteen elinkaari jakelijan näkökulmasta, markkinoinnin suunnittelu Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Markkinointisuunnitelma PK-yritykselle sisältäen tuotteen, paikan, hinnan ja markkinoinnin. Kilpailijoiden ja markkinarakojen analysointi käyttäen hyväksi Internetistä ja markkinoinnin asiantuntijoilta saatua tietoa. Myynnin ennustaminen tilastollisia analyysejä ja apuvälineitä hyväksi käyttäen. Jakelukanavien vertailu: agentti vastaan palkattu työntekijä provisiopalkalla. Oman valintasi mukaisen myynninedistämistoiminnon kuvaileminen, esim. uuden tavaran tai palvelun esittely. Huomautuksia: Johtajan täytyy varmistaa, että tuotteille, joita yritys aikoo levittää, on olemassa (potentiaalisia) asiakkaita. Hän on vastuussa markkinointisuunnitelmasta, joka tulee räätälöidä tuotteiden mukaan, sekä suunnitelman toteutuksesta. Johtaja voi tietenkin turvautua ulkopuoliseen apuun ja asiantuntemukseen. 14

15 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 5 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Kansainvälisyys 40% Perusehtojen ja lain määräysten tuntemus liittyen valtion rajat ylittäviin toimintoihin, erityisesti Euroopan markkina-alueella Kansainvälisten kauppasuhteiden suunnittelu ja luominen; kyky toimia erilaisissa kansallisissa järjestelmissä; vieraat kielet Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: kansainvälisen ja eurooppalaisen kauppalainsäädännön termien tuntemus, kaksinkertainen verotus, sopimukset kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, Euroopan sisämarkkinat (4 perusoikeutta), Maastrichtin sopimus, Euroopan sosiaalirahasto, liikevaihtovero (verotus alkuperämaan mukaan, verotus määrämaan mukaan, toimituskiintiöt). Kansainvälinen viestintä kasvotusten, kirjallisesti, puhelimella. Kulttuurienvälinen erikoisosaaminen Kulttuurit. Kansalliset mieltymykset ja perinteet. Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Kulttuurienvälinen viestintä, sisältäen säännöllisesti toistuvan kirjallisen dokumentoinnin. Järjestelyistä sopiminen tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa; Kyky viestiä vieraalla kielellä sähköpostikirjeenvaihto ja jokapäiväiset keskustelut. Kommunikointi vieraalla kielellä tavarantoimittajien, asiakkaiden ja liikekumppanien kanssa. Huomautuksia: Kansainvälinen tietoisuus käsittää joukon monimutkaisia toimintoja. Asia voidaan selittää parhaiten muutaman esimerkin avulla. Jotkut PK-yritykset eivät välttämättä toimi kansainvälisellä tasolla. Siinä tapauksessa taidot testataan melko teoreettisesti. Niin ollen tämän kompetenssin arvo on suhteellisen alhainen (40%), koska on koko joukko menestyneitä yrittäjiä, jotka eivät ole mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa. Silti tämä kompetenssi on tärkeä eurooppalaiselle sertifikaatille, ja koska kansainvälistä liiketoimintaa tulee rohkaista, tämä kompetenssi päätettiin pitää mukana. Johtajalla tulee olla perustietämys Euroopan kauppalainsäädännöstä. 8. Kompetenssialueen kuvaus CSA-prosessit Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 6 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Organisaation rakenne 80% Toiminnallisten yksiköiden luominen ja yhdisteleminen, tehtävien ja vastuualueiden jakaminen. Yhteistyön vaaliminen eri osastojen välillä. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yritysorganisaation yksiköt, linjaorganisaatio, henkilöstöorganisaatio, matriisiorganisaatio, organisaation rakenne, johtamisjärjestelmät, hierarkia, organisaatiokaavio, toimintasäännöt, työn luominen, työnkuvaukset, kompetenssien ja vastuualueiden määrittäminen, suunnitelma roolien ja vastuun jakamisesta Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yrityksen jäsentäminen organisaatioyksiköihin ja organisaatiokaavion luominen (aiottuja tavoitteita, tehtäviä ja tuloksia kuvaavan dokumentin pohjalta). Tyypillisten työnkuvausten luominen yrityksen eri toimiin, esim. toimitusjohtajan sihteeri, tuotantopäällikkö, myyntipäällikkö. Suunnitelman kehittäminen tehtävien jakamiseksi. Huomautuksia: Tämä kompetenssi on ensiarvoisen tärkeä. Tehokkalla yrityksen rakenteella on huomattava vaikutus kaikkiin yrityksen sisäisiin toimintoihin ja prosesseihin. Tämä kompetenssi on tärkeä, koska vain johtaja voi suoranaisesti vaikuttaa ja muuttaa näitä rakenteita. Johtajan tulee olla perehtynyt näihin toimintoihin. 15

16 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 7 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Prosessinhallinta 60% Toimintojen ja prosessien jäsentely ja toteuttaminen, toimintojen jäsentely (yksittäiset askeleet) ja resurssien, aikarajojen ja vastuualueiden jakaminen. Osallistujat, tehtävät, resurssit jne. tulee koordinoida siten, että toimintojen välille ei tule päällekkäisyyksiä ja sekaannuksia. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: liiketoimintaoperaatiot ja työnkulku (itsenäiset prosessit, tiimityö, työnkulku ja osastojen sisäiset toiminnot, liiketoimintaprosessi), jäsennellyt taulukot, esim. työlista, verkostoitumissuunnitelma, pylväsdiagrammi, projektinhallinta, projektin välitavoitteet, aikarajat, aikataulutus, tehtävät, prosessin valvonta, prosessin ohjeistus, resurssit, prosessiorientoituneet työryhmät Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yrityksen ensisijaisten ja toissijaisten toimintojen kuvaaminen perustuen PK-yrityksen yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Aikataulun kehittäminen projektille, jonka tavoitteet ja alkupiste on määritelty. Kokelaan tulee yrittää sisällyttää nykyaikaiset ATKvälineet (MS projekti). Projektin tulee olla kokonainen. Uuden tuotteen valmistuksen käynnistämiseen tarvittavien dokumenttien luominen. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa toimintojen ja prosessien menestyksekkäästä toteuttamisesta yrityksessä. Hänen täytyy organisoida ja suunnitella tämä toteuttaminen, mutta hän voi tietenkin turvautua sisäiseen ja ulkoiseen apuun. Silti johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista, ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 8 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Tiedonhallinta 70% Tiedon analysoiminen ja tulosten levittäminen; tiedonvaihdon jäsentäminen yrityksen sisällä. Tiedon tulee resurssina olla johdon saatavilla, ja sitä tulee käyttää hyväksi suunnittelussa, asioiden organisoinnissa ja valvonnassa. Tiedon tehokas käyttö, tiedonhallinta kokonaisvaltaisena osa-alueena ja yritysjohdon yhdistävänä toimintona. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: tiedonhallinta, tiedon tarve ja tiedon hankinta, tietoresurssien hallinta, tiedon suojaamisen hallinta, tietämyksen hallinta, tietojärjestelmät, tiedon infrastruktuuri ja ATK-sovellukset, käyttöjärjestelmä, lähiverkko, palvelin, standardiohjelma, internet, sähköposti, telekommunikaatio, tietorakenne, tiedonkulku Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Tietorakenteen kehittäminen yritykselle, sääntöjen määrittäminen tiedonhallintaa ja tietosuojaa koskien, sääntöjen määrittäminen dokumenttien ja/tai tiedon jakelulle. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa sujuvasta tiedonkulusta yrityksessä. Hänen täytyy organisoida ja suunnitella tämän toteuttaminen, mutta hän voi tietenkin turvautua sisäiseen tai ulkoiseen apuun, erityisesti koskien ATK-ratkaisuja ja teknologiaa. Silti johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. 16

17 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 9 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Laadunhallinta 60% Yrityksen laatupolitiikan määrittäminen, sen kuvaileminen järjestelmällisesti ja sen toteuttaminen kaikilla tasoilla / kaikilla alueilla; laadun suunnittelu, laadun varmistus ja parannus; laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: laatupolitiikka, laadunhallintajärjestelmä, kokonaisvaltainen laadunhallinta (Total Quality Management), standardi, auditointi, sertifiointi, laadun suunnittelu, laadunhallinnan edustaja, ensisijainen prosessi, toissijaiset prosessit tai tukiprosessit, laatuprosessit, prosessin ohjeistukset, virheiden seuranta, dokumenttien valvonta, laatuindeksit, laatukustannukset Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Toimintojen jakaminen laadunhallintajärjestelmän suhteen ensisijaisiin prosesseihin ja toissijaisiin prosesseihin; raportin jäsenteleminen valmisteluna laadunhallinta-auditointia varten; laatuindeksien kehittäminen ja kuvaileminen tietyn case-harjoituksen pohjalta; laadun varmistaminen ulkomailla (Euroopan maat). Huomautuksia: Johtaja on vastuussa laadun varmistuksesta yrityksessä. Hänen tulee organisoida ja suunnitella asiaankuuluvien toimintojen toteuttaminen, mutta hän voi tietenkin turvautua sisäiseen tai ulkoiseen apuun. Silti johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista, ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. Menestyksekäs laadunhallinta on riippuvainen johdon tuesta. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Kompetenssi 10 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Varastonhallinta ja logistiikka 40% Materiaali- ja tavarajärjestelmien suunnitteleminen, turvaaminen ja parantaminen, Materiaali- ja tavaravirtojen - samoin kuin niihin liittyvien tietokanavien - suunnittelu, organisointi, ohjaus, hallinta ja tarkkailu. Esimerkkejä tietokanavista ovat tavarantoimittaja, yrityksen arvoketju, toimitus asiakkaalle jätehuolto ja kierrätys mukaan luettuina. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: materiaalit, hyödykkeet, varastonhallinnan suunnittelu, tavaravirta, kuljetus, uudelleenlastaus, varastointi, varastointijärjestelmät, varastoinnin organisointi, logistiikka, valmistuksen logistiikka, jakelun logistiikka, jätehuollon logistiikka, logistinen ketju, tuotannonohjausjärjestelmä Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Varastonhallintasuunnitelman kehitttäminen valitulle yritykselle; case-harjoitus koskien valmistuksen logistiikkaa ja jakelun logistiikkaa (uuden tuotteen valmistaminen ja jakelu) Huomautuksia: Johtajan täytyy suunnitella logistisia toimintoja ja arvioida ovatko ne teknisesti tai teknologisesti välttämättömiä. Hän voi turvautua sisäiseen tai ulkoiseen tukeen. Johtajalla tulee olla kokonaisnäkemys olennaisista toiminnoista, ja hänen tulee tuntea välttämättömät tekniset termit. Varaston hallinta ja logistiikka ovat tärkeitä toimintoja yrityksen eri osastoille. 17

18 9. Kompetenssialueen kuvaus CSA-henkilöresurssit Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Kompetenssi 11 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Henkilöresurssien suunnittelu 50% Yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömän työntekijöiden määrän määrittäminen, näiden työntekijöiden palkkaaminen. Työntekijöiden sijoittaminen järkevästi siten että he voivat työskennellä tehokkaasti (ottaen huomioon työntekijöiden määrän samoin kuin heidän taitonsa ja soveltuvuutensa). Hankintasuunnitelmien kehittäminen ottaen huomioon määrälliset, laadulliset, tilapäiset ja paikalliset olosuhteet työmarkkinoilla. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: henkilöresurssien suunnittelu, rekrytointi, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön vähentäminen, taito/kompetenssi, tehtävä, toimi/työ, työpaikkailmoitus, ansioluettelo, tutkinto, ammatillinen pätevyys, soveltuvuustesti, palkkaaminen, kokoaikainen, osa-aikainen, rajoitettu sopimus, työnvälitystoimisto, työtarjous, työmarkkinat Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Case-harjoitus: hankintasuunnitelman / henkilöresurssisuunnitelman tuottaminen; Case-harjoitus: yrityksen uudelleenjärjestely vaatii henkilökunnan uudelleenjärjestelyä; ohjeiden kehittäminen työhaastattelujen pitämistä varten. Työmarkkinoiden tämänhetkisen tilan arviointi yrityksen omasta tai tietyn yrityksen näkökulmasta. Henkilöstösuunnittelu käsittäen tehokkaan ajankäytön ja joustavat työajat yrityksen toimintojen parantamiseksi. Huomautuksia: PK-yrityksessä henkilöstöhallinto-osasto tavallisesti hoitaa näitä asioita suoraan. Joskus näiden tehtävien suorittaminen siirretään osittain ulkopuolisille toimijoille. Siinä tapauksessa johtajan täytyy antaa palveluyritykselle yksityiskohtaista tietoa. Hänen itsensä täytyy myös tehdä lopullinen päätös. Usein johtaja voi turvautua sisäiseen ja ulkoiseen tukeen. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Kompetenssi 12 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Henkilöresurssien kehittäminen 70% Henkilöstön järjestelmällinen kehittäminen ja koulutus yrityksen tavoitteiden toteuttamiseksi; Valmennuskurssien suunnittelu, toteutus ja ohjaus; Muiden henkilöstöä varten suunnattujen parannustoimenpiteiden suunnittelu, organisointi ja toteutus, esim. pätevyys, valmennus, neuvonta; suoritusten ja potentiaalin arviointi ja urapolkujen rakentaminen, kurinpitosäännösten hallinta, uuden työntekijän työn lisäämisen organisointi, eri toimintojen välisten työryhmien perustaminen sopivien henkilöiden määrittelyyn, yrityksen kokoontumisten ja sosiaalisten tapahtumien järjestäminen Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: henkilöresurssien kehittämisen ja yrityksen tavoitteiden välinen yhteys, koulutuksen valvonta, ammattitaito, taitojen kehittäminen, koulutusprosessi, urasuunnitelma, osa-aikainen opiskelu, etäopiskelu, oppimisaika, työhaastattelu, arviointi Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Case-harjoituksen pohjalta kokelaan tulee laatia yksityiskohtaisesti: - henkilöresurssien kehittämissuunnitelma vastaamaan yrityksen tavoitteita - ohjeet työntekijöiden kehityskeskusteluja varten - koulutussuunnitelman laatiminen yrityksen tiettyä tointa varten Huomautuksia: Johtajan täytyy varmistaa, että henkilöstön kehittäminen on räätälöity yrityksen tarpeisiin. Yrityksen erityistä tilannetta ja työntekijän henkilökohtaisia taitoja tulee arvioida yhdessä. 18

19 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Kompetenssi 13 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Strateginen henkilöresurssien hallinta 70% Ohjeitten laatiminen henkilöresurssipolitiikkaa varten; tehokkaan palkkauspolitiikan varmistaminen; työntekijöiden tarpeisiin räätälöidyn tietojärjestelmän kehittäminen; kriteerien, toimintojen ja työkalujen kehittäminen henkilöresurssien hallintaa ja arviointia varten; työsopimuksen oikeudellisten ja hallinnollisten näkökohtien tunteminen; yleisten työstandardien tunteminen ja soveltaminen; työsopimusten luonnosteleminen ja neuvotteleminen. palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien valmistelu ja hallinta, yrityksen viestinnän järjestelmän luonnostelu Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: suorituskyky, ylityökorvaukset, kannustin, motivaatio, johtajuus, sisäinen viestintä, palkkaus, työehtosopimus, palkan osat, työlainsäädäntö, työ, luokittelu, työehtosopimusneuvottelut, ammattiyhdistys, sopiminen, kurinpitotoimet, irtisanominen, sosiaalivakuutus, vakuutus, liikkuvuus, tasa-arvoisuus, äitiys, osa-aikaisuus, työn jakaminen, tilapäinen ja pitkäaikainen työttömyys, henkilökunnan vähentäminen, työsopimus Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Case-harjoituksen pohjalta, kandidaatin tulee: - ehdottaa eri mahdollisuuksia kannustimiksi. Hänen täytyy tehdä ero työntekijöiden eri tehtävien välille. - kuvailla työhönottoprosessia asiaankuuluvine dokumentteineen - analysoida konfliktitilannetta ja löytää kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu. Organisaatiokaavion ja työnkuvauksen perusteella kokelas luonnostelee työsopimuksen oleellisine elementteineen. Huomautuksia: Tämä kompetenssi on erityisen tärkeä PK-yrityksissä, joissa johtaja toimii suoraan esimiehenä. Se on erittäin oleellista sisäisten sopimussuhteiden yhteydessä. Joissain tapauksissa ja eritoten pienissä yrityksissä voidaan jotkut yläpuolella mainitut kompetenssit ulkoistaa. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit menetelmälliset kompetenssit Kompetenssi 14 Arvotaso Kompetenssin kuvaus IT-taidot 50% Kyky käsitellä standardiohjelmia kuten käyttöjärjestelmiä, tekstinkäsittelyohjelmia, taulukkolaskentaa, esityksiä ja viestintää; internettiä, sähköpostia. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: käyttöjärjestelmät ja standardiohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan, esityksiin ja viestintään; kansiot, tiedostot, dokumentit, taulukot, kuvat, kaaviot, objektit, työkirjat, formatoinnit, kaavat ja funktiot, animaatiot näiden kaikkien luominen ja hallinta; internet, online-viestintä, haku internetissä Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Muodollisen dokumentin laatiminen (kirje/hakemus) käyttäen internettiä ja sähköpostia tiedon hakuun, taulukon/kaavion luominen (esim. kustannuslaskelma projektista tai tuotteesta), organisaatiokaavion, yritysesityksen tai tarjousehdotuksen tekeminen. Huomautuksia: Tietotekniikan tuntemus on tärkeä edellytys johtajan työlle, koska se helpottaa dokumenttien, taulukoiden, esitysten ja suunnitelmien kanssa työskentelyä. Ilman näitä taitoja johtajalle tulee olemaan entistä vaikeampaa saavuttaa tavoitteitaan työpaikalla. 19

20 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit menetelmälliset kompetenssit Kompetenssi 15 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Johtaminen ja fasilitaatio 70% Ryhmätyön metodi (keskustelut, tiimityö) joka tähtää siihen, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kompetenssiensa ja kokemustensa mukaan parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Keskustelujen johtaminen ja koordinointi ryhmän potentiaalia hyväksi käyttäen; välittäjänä toimiminen keskusteluissa, väittelyissä ja neuvotteluissa. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: fasilitaation tekniikat (esim. metaplan method, index card method, mind mapping), visualisaatio, keskustelujen koordinointi, ongelmanratkaisutekniikat, luovuustekniikat (esim. brainstorming), ryhmädynaamiikka Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Ohjeitten laatiminen keskusteluja varten tiimissä, jossa yhteistyö on rakoillut johtuen henkilöiden välisistä ongelmista ja väärinkäsityksistä. Kiistanalaisen tilanteen arvioiminen; ongelman ratkaisuun vaadittavien askelten määrittäminen; odotettujen tulosten kuvaileminen. Fasilitaatio ryhmäkeskustelussa (käytännön sovellus). Huomautuksia: Fasilitaatio-tekniikat kuuluvat johtajan perusviestintätaitoihin. Ne voivat myötävaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen jos työntekijöiden taitoja ja potentiaalia käytetään tehokkaasti. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit menetelmälliset kompetenssit Kompetenssi 16 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Esiintymistaidot 70% Asia- ja numerotietojen esittämisen mukauttaminen tilanteen ja kuulijakunnan mukaan (esim. olemassa olevat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, liikekumppanit, työntekijät), esitystä tukevien apuvälineiden käyttäminen; esityksen hyvä jäsentely Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: aihe, rakenne, argumentit, yhteenveto, esittäminen, multimediatuki, piirtoheitin, siirtoheitin, PowerPoint, kaavio, jaettava luentomoniste, ryhti, ulkonainen olemus, kehon kieli Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Esityksen valmistelu tietystä aiheesta (rakenne). Oman yrityksen esittely potentiaaliselle kumppanille. Tarkistuslistan tekeminen, joka tukee asiakkaille/ostajille pidettävän tuote-esittelyn valmistelua ja toteutusta. Huomautuksia: Kovassa kilpailuympäristössä nämä taidot ovat välttämättömiä menestyvälle johtajalle. Tällä ei tarkoiteta pelkästään tiettyjä tekniikoita vaan viestintätaitoja yleensä. 20

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Eurooppalainen vertaisarviointi

Eurooppalainen vertaisarviointi Eurooppalainen vertaisarviointi 18.3.2013 Mitä vertaisarviointi on? Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa oppilaitoksessa. Ulkoisten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen

Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Osaamisen kehittäminen - strateginen osaamisen johtaminen Muutama sana osaamisen kehittämisestä Osaamisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot