Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille"

Transkriptio

1 Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Voimme luoda ammatillisen identiteettisi kompetenssiesi avulla! CEMES-sertifikaatit johtamisen kompetensseille kehitettiin Euroopan unionin rahoittamien Leonardo da Vinci -pilottiprojektien puitteissa

2 Sisältö: Johdanto Luettelo tärkeimmistä lyhenteistä Osa I: Johtamisen kompetenssien ja asiantuntijakompetenssien sertifiointi 1. Perusperiaatteet 2. Johtamisen sertifikaatin tarpeellisuus ja edut 3. Johtamisen sertifikaattien rakenne ja sisältö 4. Johtamisen sertifiointi ja prosessissa mukana olevat osapuolet 5. Kompetenssiprofiilit 6. Tietoa kompetenssien kuvauksista 7. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Yritysstrategia ja yrityssuunnittelu Operatiivinen johtaminen Innovaatio, tuotekehitys, teknologinen kehitys Markkinointi ja jakelu Kansainvälisyys 8. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-prosessit Organisaation rakenne Prosessinhallinta Tiedonhallinta Laadunhallinta Varastonhallinta ja logistiikka 9. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-henkilöresurssit Henkilöresurssien suunnittelu Henkilöresurssien kehittäminen Strateginen henkilöresurssien hallinta Menetelmällinen kompetenssi: IT-taidot Menetelmällinen kompetenssi: Johtaminen ja fasilitaatio Menetelmällinen kompetenssi: Esiintymistaidot Menetelmällinen kompetenssi: Perustaidot Menetelmällinen kompetenssi: Ajankäytön hallinta Sosiaalinen kompetenssi: Motivointi Sosiaalinen kompetenssi: Neuvottelutaidot Sosiaalinen kompetenssi: Konfliktien hallinta 10. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-rahoitus Investointien arviointi ja varainhallinta Ulkoinen laskentatoimi Johdon laskentatoimi Yritysjuridiikka Ostot ja hankinta Osa II: Asiantuntijakompetenssien sertifiointi 1. Perusperiaatteet 2. Miksi tarvitaan asiantuntijan sertifikaattia? 3. Asiantuntijakompetensseja kartoittavien sertifikaattien rakenne ja sisältö 4. Asiantuntijakompetenssien sertifiointi 5. Arvotasot ja kompetenssiprofiilit Osa III: Internet ja online-palvelut Liitteet: Liite 1 Eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden osoitteet Liite 2 Sertifiointisäännöt liitteineen (englannin kielellä) Liite 3 Sanasto 2

3 Johdanto: Sertifikaatit johtamisen kompetensseille sekä asiantuntijakompetensseille kehitettiin kahden Leonardo da Vinci -pilottiprojektin puitteissa. Projektit on rahoitettu Euroopan yhteisön tuella. Projektinumero: D/01/B/V/PP Eurooppalaisen Johtamisen Sertifikaatin (European Management Certificate) kehittäminen ammatillisen jatkokoulutuksen ja/tai ammatillisen kokemuksen kautta saavutettujen johtamisen kompetenssien sertifioimiseksi PK-yrityksissä. Projektinumero: D/04/B/F/PP Valittujen asiantuntija-alueiden kompetenssien sertifioiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Projektien sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan yhteisön tai kansallisen yksikön näkemyksiä. Jälkimmäistä ei voida pitää vastuussa sisällöstä. Projektien tavoitteena on ollut eurooppalaisten sertifikaattien kehittäminen, joiden avulla voidaan vahvistaa eri oppimistapojen avulla saavutettuja kompetensseja. Johtamisen kompetenssien ja asiantuntijakompetenssien sertifioiminen on suunnattu lopputulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sertifiointi perustuu kandidaatin tietämykseen sekä kompetensseihin, jotka hän on saavuttanut muodollisen, epämuodollisen ja epäformaalin oppimisen kautta. Yhteensä kaksikymmentä partneriorganisaatiota ja -yritystä kahdestatoista eri maasta ovat myötävaikuttaneet näiden sertifikaattien kehittämiseen. Oma organisaatiomme, Institut für berufliche Bildung und EDV-Schulung - Dr. Lothar Muschter (Ammatillisen jatkokoulutuksen ja ATK-koulutuksen instituutti), vastasi näiden kahden projektin johtamisesta ja koordinoinnista. Tällä kohtaa haluaisin kiittää projektin yhteistyökumppaneita erittäin miellyttävästä, rakentavasta ja innovatiivisesta yhteistyöstä. Tämän kansalliset rajat ylittävän sertifikaattijärjestelmän menestyksekäs kehittäminen ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyökumppaneiden ponnistuksia ja Euroopan unionin rahoitusta. Nämä olivat edellytykset hyvin mielenkiintoiselle yhteistyölle ja tehokkaalle rahankäytölle. Haluaisin erityisesti kiittää organisaatiota Nationale Agentur Bildung für Europa (Kansallinen toimisto Koulutusta Eurooppaan), jonka toimipaikka on Bundesinstitut für Berufsbildung (Saksan liittovaltion ammatillisen koulutuksen instituutti), projektin taloudellisen ja hallinnollisen koordinoinnin tukemisesta. Tämä esitevihkonen sisältää projektien kaikki tulokset. Tulokset esitetään niiden ihmisten näkökulmasta, jotka etsivät tietoa sertifioinnista ja siihen liittyvistä toiminnoista ja prosesseista. Tulevat sertifikaatinhaltijat sekä henkilöstöpäälliköt tulevat löytämään esitteestä kaikki oleelliset yksityiskohdat. Dr. Lothar Muschter, projektin johtaja 3

4 Luettelo tärkeimmistä lyhenteistä Lyhenne Arviointi CEMES CSA EMC EMC-FM EMC-Master EMC-PM ESO-CSA PK-yritykset NA-BIBB Selitys Tutkinto; tässä tapauksessa vakiintunut tapa todentaa taitoja CEMES-arvioijan toimesta; tähtää kandidaatin kompetenssien määrittämiseen. Sertifiointijärjestelmän nimi ja kirjainlyhenne pilottiprojektille, CErtification Method for European Specialists (Sertifiointimenetelmä Eurooppalaisille Asiantuntijoille) Arvioitava osaamisalue, sisältää erilaisia asiantuntijakompetensseja Certificate Specialist Area (Sertifikaatin Osaamisalue) Lyhenne sanoille European Management Certificate (Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti) Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti liike-elämää ja rahoitusta varten, jonka kandidaatti saa läpäistyään CSA-tutkinnon osaamisalueet rahoitus ja henkilöresurssit. Finance Management (Taloushallinto) Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti, jonka kandidaatti saa, kun hänen osaamisensa kattaa kaikki kompetenssialueet ja kun hän on läpäissyt kaikki CSA-tutkintokokeet. Eurooppalainen Johtamisen Sertifikaatti johtamisen prosessiorientoitunutta osaa varten, jonka kandidaatti saa läpäistyään CSA-tutkintokokeet prosessien ja henkilöresurssien osaamisalueilla. Process Management (Prosessinhallinta) Kirjainlyhenne ja pilottiprojektin nimi European Setting of the Organization for Certification Specialist Areas Pienet ja keskisuuret yritykset Nationale Agentur Bildung für Europa (Kansallinen Toimisto Koulutusta Eurooppaan) toimipaikkanaan Bundesinstitut für Berufsbildung (Saksan liittovaltion Ammatillisen Koulutuksen Instituutti) Lisää sanoja ja selityksiä löydät sanastosta (liitteestä 3, sivulta 52 eteenpäin). 4

5 1. Perusperiaatteet Johtamisen kompetensseja koskevat sertifikaatit ovat samojen standardien alaisia kaikissa Euroopan maissa. Sertifikaatit on lanseerattu Euroopan unionin talousalueella ja niitä myönnetään yhteisten sertifiointisääntöjen mukaisesti. Sertifikaatit vahvistavat, että sertifikaatinhaltijalla on tietyntasoisia johtamisen kompetensseja tietyillä osaamisalueilla, jotka on määritelty kaikille Euroopan maille yhteisesti. Ei ole tärkeää, miten kandidaatti nämä kompetenssit on saavuttanut. Transparenssin ja hyväksyttävyyden takaamiseksi sertifiointiprosessit noudattavat henkilöstön sertifioinnin normeja. Tämä tarkoittaa, että konsultointi, jatkokoulutus ja sertifiointi ovat tarkasti erotettuja toisistaan. Sertifikaatti vahvistaa kandidaatin yksilölliset kompetenssit. Kandidaatin osallistuminen kursseille ennen arviointia on suotavaa, vaikkakaan se ei ole vaatimuksena tutkintoon osallistumiselle. Toisin kuin henkilöstön sertifioinnin normeissa vaaditaan, kandidaatin ei jatkossa tarvitse uusia tutkintoaan sertifikaatin ylläpitämiseksi. CEMES-sertifikaatit (CErtification Method for European Specialists) ovat voimassa määräämättömän ajan. Eurooppalaisen johtamisen sertifikaattia (EMC) on olemassa kolmea eri tyyppiä, jotka heijastavat PK-yrityksen johtajan tyypillisiä työtehtäviä. Sertifikaatit myönnetään sen jälkeen, kun kandidaatti on läpäissyt arvioinnin. EMC-PM on sertifikaatti prosessiorientoitunutta johtamista varten, EMC-FM on sertifikaatti kaupallisia kompetensseja varten ja EMC Master on sertifikaatti, joka sisältää kaikki kompetenssit, joita menestyksekkäällä johtajalla PK-yrityksessä tulisi olla. Kompetenssit vastaavat tyypillisiä taitoja, joita vaaditaan yrityksen tai yrityksen osan menestyksekkääseen johtamiseen. Sertifikaatti ei sisällä asiantuntijakompetensseja, kuten tietämystä sähkötekniikasta, jota tekninen johtaja sähkötekniikan alan yrityksessä tarvitsee. Sertifikaatti keskittyy yleisiin prosesseihin ja johtamisen toimintoihin johtajan näkökulmasta katsottuna. 2. Johtamisen sertifikaatin tarpeellisuus ja edut Johtamisen sertifikaatin saamisesta tulee tärkeää, jos henkilöllä on johtamisen kompetensseja, mutta hän ei voi todistaa niitä luotettavasti suositusten tai vastaavien dokumenttien avulla. Jos näitä yksilöllisiä kompetensseja ei pystytä vahvistamaan, niitä ei voida käyttää ammatillisen uran edistämiseen eikä niitä voida myöskään soveltaa tukielementtinä yrittäjyyden yhteydessä. EMC-sertifikaattia voidaan suositella erityisesti PK-yritysten toimitusjohtajille tai henkilöille, jotka työskentelevät johtavassa asemassa näissä yrityksissä. Johtaja tavallisesti kehittää uusia taitoja ja kompetensseja työtä tehdessään. Tähän päivään asti näitä taitoja ei ole voitu vahvistaa tai sertifioida. Erityiskompetensseja voidaan kuitenkin saavuttaa muodollisen oppimisen kursseilla, joilta osallistuja saa osallistumistodistuksen. Itsearviointi tai suositus, joka ei noudata tiettyjä standardeja, on vaarassa olla tulematta hyväksytyksi, kun on kyse hakemuksista, urakehityksestä, henkilöresurssien kehittämisestä, liiketoiminnan aloittamisesta tai rahoituksesta. Toistaiseksi ei ole ollut olemassa sertifikaatteja, jotka selkeästi vahvistaisivat nämä kompetenssit kolmannelle osapuolelle. Nyt nämä taidot voidaan lopultakin sertifioida, sillä tutkinnon läpäisemisen jälkeen kandidaatti saa Euroopan laajuisesti hyväksytyn sertifikaatin. Liiketoimintasuhteet ulkomaisiin yrityksiin tai suhteet pienten ja suurten yritysten välillä ovat toinen tärkeä näkökohta. Stereotyyppiset ajatukset koskien ulkomaisen yhteistyökumppanin kompetensseja saattavat luoda ennakkoluuloja, jotka häiritsevät liiketoimintasuhteita tai jopa estävät niitä kehittymästä. Mahdollisuuksien tasavertaisuus naisten ja miesten välillä on eräs kriittinen kohta, jota tulee tarkastella tässä yhteydessä. Naisten on vaikeampi pitää puoliaan mieskilpailijoita vastaan. EMC-sertifikaatti tekee naisille mahdolliseksi osoittaa sopivuutensa tämän tyyppisiin johtotehtäviin. Eurooppalainen johtamisen sertifikaatti myös ratkaisee kysymyksen yritysten välisestä henkilöresurssien kehittämisen välineestä PK-yrityksissä. EMC-sertifikaatti vahvistaa kompetensseja, joita johtaja tarvitsee työskennelläkseen tehokkaasti. Siten sertifikaatilla saattaa olla positiivinen vaikutus avoimien toimien täyttämiseen johtosektorilla. Yritykset voisivat jopa vaatia sitä, tai se voisi edustaa uramahdollisuutta tuleville johtajille. Kun yritys etsii uutta 5

6 toimitusjohtajaa, seuraaja voisi todistaa pätevyytensä tämänkaltaisen välineen avulla. Siten voitaisiin ratkaista kaikkien EU-maiden yhteisesti jakama ongelma. Eurooppalainen johtamisen sertifikaatti on Euroopan laajuisesti tunnustettu dokumentti, jolla on suuri henkilökohtainen käyttöarvo johtajalle, sillä se tekee hänelle mahdolliseksi todistaa kompetenssinsa riippumatta yrityksestä, jossa hän työskentelee tai on työskennellyt. Tämä sertifikaatti on tiukasti suunnattu lopputulokseen. Se vahvistaa tietämyksen ja kompetenssit, mutta ei tapaa tai menetelmää, jolla ne on hankittu. Suurissa yrityksissä EMC edustaa lisämahdollisuutta sosiaalisten kompetenssien ja johtamisen kompetenssien todentamiseen eri tasoilla. 3. Johtamisen sertifikaattien rakenne ja sisältö Sertifikaatin rakenne tarkastelee toisaalta PK-yrityksen johtajan tyypillisiä tehtäviä ja toimintoja, toisaalta yritysympäristöä, jossa kompetensseja tarvitaan. Toimintosuuntautuneesta näkökulmasta katsottuna voidaan erottaa kolme tyypillistä kompetenssialuetta: toimitusjohtajan tehtävät, prosessin johtamisesta tai projektin johtamisesta vastuussa olevan työntekijän tehtävät sekä kaupankäyntiä johtavan johtajan tehtävät. Yrityssuuntautunut näkökulma vaatii kuitenkin erilaisen rakenteen. Valitsemamme rakenne yhdistää nämä kolme tyypillistä PK-yrityksen johtajan kompetenssialuetta kriteereihin, joita sovelletaan PK-yritystä arvioitaessa. Yritystä arvioidaan neljän kriteerin mukaan, joita sovelletaan myös, kun PK-yrityksen taloudellisia toimintoja arvioidaan Basel II -sopimuksen mukaan (sopimus pääomasta) tai kun yrityksen toimintoja mitataan Balanced Scorecard eli tasapainotetun tuloskortin -periaatteen mukaisesti. Laadimme yksityiskohtaisesti neljä kompetenssialuetta: strategia, prosessit, henkilöresurssit ja rahoitus. Näihin alueisiin, jotka muodostavat CEMES-sertifiointiprosessin perusrakenteen, viitataan lyhenteellä CSA (Certificate Specialist Area). Näihin CSA-alueisiin (katso kuva sivulla 7) on yhdistetty kaksikymmentäkuusi kompetenssia, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä menestyksekkäälle johtajalle. Sertifikaatin saavuttamiseksi kandidaatin täytyy läpäistä tutkinnot vastaavia CSA-alueita koskien. CSA-arvioinnit muodostavat perustan CEMES-sertifioinnille ja johtavat erilaisine yhdistelmineen kolmeen eri johtamisen sertifikaattiin. Arvioinnin aikana kandidaatin tulee näyttää toteen kompetenssinsa. Johtamisen sertifikaatti on mahdollista saavuttaa prosessiorientoitunutta johtamista (EMC-PM) ja liiketaloudellista johtamista (EMC- FM) koskien. Lisäksi kandidaatti voi saavuttaa EMC-Master-sertifikaatin, joka sisältää kaikki kompetenssit. Siten johtajan on mahdollista hankkia sertifikaatteja ammatillisen kehityksensä mukaisesti. Johtaja, joka on pääasiassa koordinoinut projekteja, saattaa saada EMC-PM-sertifikaatin, kun taas johtaja, joka pääasiassa työskentelee kaupallisella puolella, hankkii todennäköisesti EMC-FMsertifikaatin. EMC-Master-sertifikaatti vahvistaa kaikkien neljän CSA-osaamisalueen kompetenssit. Johtuen siitä tosiasiasta, että henkilöresurssien hallinta kuuluu johtajan keskeisiin tehtäviin, CSAhenkilöresurssit on olennainen osa kaikkia sertifikaatteja. Käytännön syistä menetelmälliset kompetenssit ja sosiaaliset kompetenssit on yhdistetty henkilöresurssien alueeseen. Seuraava kuva osoittaa CSA-osaamisalueet ja niihin liittyvät kompetenssit, jotka menestyksekkään johtajan pitäisi nykyisin omata. Tutkintoprosessiin on sisällytetty kaksikymmentäkuusi kompetenssia. Yksittäiset kompetenssit luovat yleiskuvan johtajan kompetenssiportfoliosta. Jotta sertifikaatti olisi käytännössä merkityksellinen, määrittelimme missä määrin kandidatin pitäisi pystyä käyttämään näitä kompetensseja. Näihin vaadittuihin kompetenssin tasoihin viitataan sanalla arvotaso. Arvotasot on asetettu sillä tavoin, että ne toisaalta tekevät sertifikaatista korkealaatuisen. Toisaalta valitut kompetenssit on määritelty selkeästi ja tehty transparenteiksi siten, että käytännössä olennaiset taidot ovat tarpeellisia. Tämän vuoksi kompetensseilla ei juurikaan viitata erikoistietämykseen tai melko epätavallisiin tehtäviin tai toimintoihin. Siten menestyksekkäästi yritystä johtavalle johtajalle on mahdollista saavuttaa sertifikaatti. EMC-johtaja täyttää tarvittavat vähimmäisvaatimukset, ja hänen kompetenssiensa voidaan olettaa olevan keskiarvon yläpuolella. 6

7 7

8 Tietenkään pelkkä vaadittavien kompetenssien luetteleminen ei riitä, koska silloin henkilöstön sertifioinnin standardeihin pohjautuva arviointi ei olisi mahdollista. On tarpeen yhdistää arvotasot johtajan tehtäviin. On myös tarpeen kuvailla vaadittuja kompetensseja yksityiskohtaisemmin. 4. Johtamisen sertifiointi ja prosessissa mukana olevat osapuolet CEMES-sertifiointi noudattaa eurooppalaista henkilöstön sertifioinnin standardia takaamalla siten transparentin ja luotettavan sertifioinnin. Tämä merkitsee erityisesti tarkkaa erottamista konsultoinnin/jatkokoulutuksen ja sertifioinnin välillä. Sertifiointisäännöt luovat perustan koko sertifioinnille, koska ne määrittelevät perusperiaatteet samoin kuin yksilölliset tehtävät ja vastuualueet. Sertifiointisäännöt ovat voimassa Euroopan tasolla, ja niitä soveltavat kaikki mukana olevat organisaatiot, laitokset ja henkilöt. CEMESsertifioinnin säännöt ja olennaiset kompetenssit löytyvät tästä esitteestä sekä Internetistä. Siten sertifioinnista on tehty hyvin transparenttia, ja kuka tahansa kiinnostunut pystyy hankkimaan kaiken tarpeellisen tiedon. Mahdolliset kandidaatit tulevat löytämään ne vaatimukset, jotka heidän täytyy täyttää pystyen siten päättämään, onko ennakkovalmennus tai -arviointi tarpeen. Henkilöstöpäälliköt saattavat pitää yksityiskohtaista tietoa kompetensseista hyödyllisenä, koska siten he tietävät tarkalleen mitä taitoja EMC-sertifikaatin omaavalla hakijalla on. Koko prosessi on selkeästi jäsennelty ensimmäisestä konsultaatiosta tai haastattelusta sertifikaatin myöntämiseen asti. Kuva sivulla 9 selventää, kuinka yksittäiset organisaatiot ja laitokset toimivat yhteistyössä keskenään. Organisaatioiden ja laitosten täytyy myös seurata ja jatkuvasti kehittää eurooppalaisia johtamisen sertifikaatteja niihin liittyvillä alueilla. Tyypillisen sertifiointiprosessin kuvaus 1. PK-johtaja ottaa yhteyttä alueelliseen tutkintokeskukseen saadakseen lisää tietoa mahdollisuuksista kompetenssien sertifiointiin. Hän käyttää myös itsearviointityökalua, joka on käytettävissä verkossa. 2. Johtaja (EMC-kandidaatti) osallistuu kursseille hankkiakseen puuttuvat kompetenssit. 3. Kandidaatti ilmoittautuu kansalliseen CEMES-tutkintokeskukseen ja suorittaa CB-testin ennen varsinaista arviointia. 4. Kaksi riippumatonta ja hyväksyttyä arvioijaa järjestävät tutkinnon (arvioinnin) kansallisessa CEMES-tutkintokeskuksessa. 5. CEMES-arvioija lähettää tulokset tarkastettaviksi CEMES:in kansalliseen keskustoimistoon, jossa tulokset arvioidaan ja vahvistetaan. 6. Tämä suositus välitetään CEMES:in Euroopan päämajaan, joka myöntää sertifikaatin. 7. Jos sertifikaatinhaltija niin haluaa, hänen nimensä mainitaan CEMES:in www-sivustolla. 8

9 9

10 5. Kompetenssiprofiilit Kohdassa 3 määrättyjen perusperiaatteiden mukaisesti määrittelimme arvotasot yksittäisille kompetensseille. Tämä taso vastaa tehtäviä, joista menestyksekkään johtajan tulee suoriutua ammatillisissa rutiineissaan. Käytämme kompetenssiprofiileja ja arvotasoja vaatimusten määrittelyssä. Arvotasoja ilmaisevalla prosenttiluvulla viitataan asiantuntijan kompetenssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että IT-asiantuntijalla, joka saattaa työskennellä vaikka verkon hoitajana, olisi 100 %:n arvotaso tiedonhallinnassa. EMC-johtajalle on kuitenkin 50 %:n arvotaso riittävä. EMC-johtajalla tulee olla osa asiantuntijan kompetensseista, siten että hän kykenee turvautumaan asiantuntijan kompetenssiin. Sen vuoksi hänen täytyy tuntea tiettyjä teknisiä termejä ja pystyä muodostamaan oleellisia kysymyksiä. Tiedonhallinnan alalla yksilölliset IT-taidot, jotka ovat oleellisia johtajan työlle, ovat myös tärkeitä. Arvioijalle saattaisi olla hyvin vaikeaa vahvistaa kompetenssi, jos hänellä olisi ainoana viitteenään tietty arvotaso. Mitä konkreettisia taitoja 50 %:n arvotaso oikein ilmentää? Kompetenssien kuvaukset ovat ensiarvoisen tärkeä elementti tosiasiallisia tutkintotehtäviä määriteltäessä. Kompetenssien kuvaukset löytyvät kohdista Katso liitteestä lisätietoja. Kompetenssiprofiilien yleisesitys on hyvin tärkeä kandidaatille, joka haluaa valmistautua sertifiointiin. Näihin profiileihin pohjautuva itsearviointi auttaa kandidaattia arvioimaan tosiasiallisia kompetenssejaan. Kandidaatti voi myös arvioituttaa kompetenssinsa CEMES-arvioijalla tai onlinetyökalun avulla, joka löytyy CEMES:in www-sivustolta. Siten on mahdollista havaita mahdollisia heikkouksia tai puutteita. Jos vaikuttaa epätodennäköiseltä, että kandidaatti tulisi läpäisemään tutkintonsa, hänen tulisi osallistua kursseille korjatakseen puutteensa. On tärkeää pitää mielessä, että sertifikaatti vaatii kompetenssilta tietyn vähimmäistason. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri arvotaso yhdellä alueella ei voi tasata tai kompensoida toisen alueen puutteita. CEMES-tutkinto koostuu CB-testistä ja arvioinneista, jotka suoritetaan jossain CEMEStutkintokeskuksista. CB-testin sisältö riippuu sertifikaattityypistä, mikä tarkoittaa sitä, että se saattaa käsittää useita CSA-alueita. Testin tarkoituksena on valmistella kandidaattia arviointia varten. Testi suoritetaan kansallisessa tutkintokeskuksessa vähintään kolme viikkoa ennen arviointia. CEMES-rakenne ennakoi erilaiset sertifikaatit, jotka vaativat erilaisia arviointeja vastaavilla CSA-alueilla. Arviointi ei ole julkinen. Arvioinnin tarkoituksena on tutkia ja dokumentoida kandidaatin kompetenssit kaikessa monimuotoisuudessaan CEMES-sääntöjen mukaisesti. Arviointiin ottavat osaa kandidaatti, arvioija ja toinen arvioija (pääarvioija tai erikoistunut arvioija). Arviointitilanteen johtamisesta vastaa hyväksytty, ulkoinen, tutkintokeskuksen nimittämä arvioija. Arviointi kestää korkeintaan neljä tuntia osaamisaluetta kohti (haastattelu ½ h, valmistautuminen 2 h, tutkinto 1¼ h, arviointi ja analyysi ¼ h). Arvioinnin päätteeksi arvioija informoi kokelasta tuloksesta. Arvioinnissa testataan tunteeko kandidaatti kaikki CEMES:in määrittelemät toiminnot ja prosessit sekä omaako hän tarvittavat kompetenssikuvausten määräämät vähimmäiskompetenssit. CB-testi on ennakkoehto arvioinnille. Kandidaatti pääsee arvioitavaksi ainoastaan vähintään 50 %:n vähimmäiskompetenssilla (arvotason mukaisesti) jokaista kompetenssia kohti. Arvioija ottaa huomioon CB-testin tuloksen. Kandidaatti on läpäissyt tutkinnon näytettyään toteen, että hänen kompetenssinsa vastaavat kyseessä olevaa kompetenssia ja sertifikaattia varten määrättyä arvotasoa. 10

11 11

12 6. Tietoa kompetenssien kuvauksista Kuten edellä mainittiin, pelkkä prosenttiosuuden määritteleminen kompetenssitasoa kohti ei riitä. Tämän vuoksi laadimme yksityiskohtaiset kuvaukset kompetensseista arvotasojen lisäksi. Nämä kompetenssikuvaukset määrittelevät mitä termejä kandidaatin pitäisi pystyä soveltamaan, mistä tehtävistä ja case-harjoituksista hänen pitäisi pystyä suoriutumaan ja mitkä dokumentit voidaan hyväksyä kompetenssin todentamiseksi. Näiden kuvausten perusteella kandidaatti voi analysoida omia kompetenssejaan jopa ennen arviointia. Koskien teknisiä termejä, joita johtajan pitäisi pystyä soveltamaan, kiinnitimme erityistä huomiota termien olennaisuuteen käytännössä. Case-harjoituksia varten valitsimme tehtäviä, jotka ovat tyypillisiä ja joita PK-johtaja saattaisi helposti kohdata jokapäiväisessä työssään. Ero tavallisen johtajan ja EMC-johtajan välillä on, että EMC-sertifikaatin haltija kykenee ratkaisemaan tällaisia tehtäviä tai tilanteita tavattoman hyvin. EMC-johtaja ei ole ainoastaan onnekas tai toimi intuitiivisesti, vaan toimii syvän ja monimuotoisen tietämyksensä ja kompetenssiensa pohjalta. Vaikkakin case-harjoitukset ovat tyypillisiä, ne eivät silti välttämättä ole helposti ratkaistavissa. Arvioijan kysymykset pohjautuvat kompetenssikuvauksiin. Hän voi turvautua erityyppisiin tehtäviin ja kysymyksiin. Teknisiä termejä voidaan testata monivalintakysymyksillä, kun taas strategiset kompetenssit vaativat case-harjoituksia tai tiimityötä. Olemme valinneet arvioinnin kandidaatin kompetenssien testaamisen välineeksi, koska se mahdollistaa meille kompetenssien testaamisen kaikessa monimuotoisuudessaan. Kandidaatti voi valmistautua sertifiointia varten, sillä kompetenssikuvaukset ovat saatavissa Internetistä. EMC-sertifikaatin haltijan kompetenssit on siten tehty transparenteiksi ei ainoastaan hänelle itselleen, vaan myös henkilöstöpäälliköille. Tiettyjä kompetensseja on tarpeen todentaa ei ainoastaan kompetenssikuvausten, vaan myös jonkinasteisen ammatillisen kokemuksen perusteella. Tämän vuoksi kandidaatin tulee luovuttaa ammatillista kokemustaan kuvaava portfolio. Voidakseen osallistua EMC Master -tutkintoon kandidaatilla tulee olla ammatillista kokemusta johtamisesta, johtavassa asemassa toimimisesta tai henkilöstöpäällikön tehtävistä vähintään seitsemän vuoden ajalta. EMC-PM ja EMC-FM - sertifikaatit vaativat vähintään viiden vuoden ammatillisen kokemuksen. Ammatillinen kokemus täytyy esittää portfoliossa, joka kandidaatin täytyy luovuttaa ennen arviointia. Portfolion tulee olla sertifiointisäännöissä määriteltyjen erittelyjen mukainen. Portfoliona tulee toimimaan Euroopan unionin Europass-ansioluettelo. 12

13 7. Kompetenssialueen kuvaus CSA-strategia Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 1 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Yritysstrategia ja yrityssuunnittelu 80% Yrityksen pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden suunnittelu ja yksityiskohtainen laatiminen; Strategisten painopisteiden hahmottaminen ja strategisten toimenpiteiden määrittäminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi; Välitavoitteiden suunnittelu, tarvittavien askelten ja niiden perättäisen järjestyksen määrittäminen. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yrityksen tavoitteet, taloudelliset ja poliittiset puitteet, yritysstrategia, strategiset liiketoiminnan sektorit, strateginen johtaminen, markkinoille pääsyn strategia, synergia, vahvuudet, heikkoudet, vahvuuksien ja heikkouksien analysointi, kilpailuetu, markkinoiden segmentointi, markkina-analyysi, markkinoille tunkeutuminen, markkinoiden laajentaminen, erilaistaminen, hankinta, ulkoistaminen, keskipitkän tähtäimen yrityssuunnitelma, lyhyen tähtäimen yrityssuunnitelma, uusien markkinoiden löytämisen strategia, rahoitussuunnittelu, budjetti, kassavirran suunnittelu, myynnin suunnittelu, operatiivinen suunnittelu, suunnittelusektorit, suunnittelujaksot Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Yksityiskohtaisen yritysstrategian kuvaileminen tietyn yrityspolitiikan ja yrityksen tavoitteiden pohjalta. Uuden liikeidean toteuttaminen ja uuden yrityksen perustaminen lakien ja talouselämän luoman kehyksen puitteissa. Kolmen eri strategian kuvaileminen markkinaosuuden saavuttamiseksi. Keskipitkän tähtäimen yrityssuunnitelmaan kuuluvien tai yrityksen perustamiseen liittyvien erilaisten osien kuvaaminen ja yksityiskohtainen laatiminen. Huomautuksia: Tämä on yksi johtajan peruskompetensseista. Yrityksen kehitys riippuu suuressa määrin johtajan ajatuksista ja hänen strategisista päätöksistään. Kokelaan tulisi siksi osata näyttää toteen johtamistaitonsa ja käytännön kokemuksensa strategian alalla. Hänen tulisi käyttää asiantuntevasti suunnitteluvälineitä yritysstrategian toteuttamiseksi. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 2 Arvo Kompetenssin kuvaus Operatiivinen johtaminen 80% Perustiedot siitä, kuinka johtamistehtävät ovat yhteyksissä toisiinsa, ja näiden tietojen soveltaminen käytäntöön. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: yrityksen johtaminen, johtamistehtävät (suunnittelu/tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, johtajuus, valvonta), johtamismenetelmät, johtaminen instituutiona, johtamisen funktiot, tarkkailun ja valvonnan välinen vertailu Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Johtamisen tehtävien ja toimintojen kuvaaminen. Tiettyjen johtamismenetelmien etujen ja haittojen kuvaaminen ja esimerkkien käyttö. Johtamisen tarkoitus ja tavoitteet yrityksessä. Huomautuksia: Johtajan tulisi osoittaa tuntevansa johtamisen perustehtävien luonne ja kyetä toteuttamaan näitä tehtäviä ja ratkaisemaan ongelmia. 13

14 Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 3 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Innovaatio/ tuotekehitys teknologinen kehitys 80% Innovaation tukeminen yrityksen sisällä Olemassa olevien ja uusien tuotteiden kehittäminen Tuotteen vahvuuksien ja heikkouksien analysointi; Uusien tuotteiden suunnittelu, valmistelu ja tuotanto; Olemassa olevien ja uusien teknologioiden kehittäminen Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: innovaatio, innovaatioprosessi, innovaation esteet, ilmapiiri/olosuhteet innovaatioille, projektien innovaatiosuunnitelmat, luovuustekniikat, innovaation edut, tuotteen elinkaari, tutkimus ja kehitys, vaatimuserittely, teknologinen edistys, teknologia, ajankäytön hallinta; arvoanalyysi kustannusten optimoimiseksi, suorituskykyanalyysi, parantamisen johtaminen Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Koko innovaatioprosessin kuvaaminen sisältäen seuraavat kohdat: ideat, markkina-analyysi, tutkimus ja kehitys sekä tuotanto; uuden tuotteen lanseeraamiseen tarvittavien dokumenttien ja resurssien kuvaaminen; tuotteen elinkaaren kuvaaminen esimerkin avulla ja tuotekehitykseen viitaten; Parannuksia tukevan järjestelmän kehittäminen yrityksessä. Huomautuksia: Johtaja on vastuussa innovaatiopäätöksistä, sekä päätöksistä, jotka koskevat uusien teknologioiden ja uusien tuotteiden lanseeraamista markkinoille. Tämän vuoksi hänen pitäisi pystyä arvioimaan kaikkia välttämättömiä askeleita innovaatioprosessin aikana. On hyvin tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, jotka suosivat uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Kompetenssialueen kuvaus: CSA-strategia Kompetenssi 4 Arvotaso Kompetenssin kuvaus Markkinointi ja jakelu 50% Toimintoja, jotka liittyvät tavaroiden/palvelujen myyntiin ja jakeluun; Tuotteen kohdemarkkinan määrittäminen; asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja analysointi. Seuraavien termien ja toimintojen tuntemus ja asiantunteva käyttäminen Seuraavien termien asiantunteva käyttäminen: markkinointi, merkitys markkina-alueelle, markkinoiden segmentointi, markkinointitietojärjestelmä, markkinointi-mix, markkinointikonsepti, myyntistrategia, jakelija, asiakkaan tunnistaminen, tavaroiden/palvelujen myynnin edistäminen, hankinta, jakelu, hinta, hinnanalennus, myynninedistäminen, asiakassuuntaiset myynninedistämistoiminnot, myyntipuhe, suora markkinointi, agentti, tuotteen elinkaari jakelijan näkökulmasta, markkinoinnin suunnittelu Seuraavien case-harjoitusten ja tehtävien tuntemus: Markkinointisuunnitelma PK-yritykselle sisältäen tuotteen, paikan, hinnan ja markkinoinnin. Kilpailijoiden ja markkinarakojen analysointi käyttäen hyväksi Internetistä ja markkinoinnin asiantuntijoilta saatua tietoa. Myynnin ennustaminen tilastollisia analyysejä ja apuvälineitä hyväksi käyttäen. Jakelukanavien vertailu: agentti vastaan palkattu työntekijä provisiopalkalla. Oman valintasi mukaisen myynninedistämistoiminnon kuvaileminen, esim. uuden tavaran tai palvelun esittely. Huomautuksia: Johtajan täytyy varmistaa, että tuotteille, joita yritys aikoo levittää, on olemassa (potentiaalisia) asiakkaita. Hän on vastuussa markkinointisuunnitelmasta, joka tulee räätälöidä tuotteiden mukaan, sekä suunnitelman toteutuksesta. Johtaja voi tietenkin turvautua ulkopuoliseen apuun ja asiantuntemukseen. 14

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille b Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille Toimittaneet Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals Surt Women s Foundation

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Ehdotukset laatumerkeistä, liittyvistä palveluista ja työkaluista Valmisteltu

Lisätiedot