Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski kello 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2 2 Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski kello 9.00

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET Tiimari -konsernin strategiana on omata useita liiketoimintakonsepteja ja rakentaa niille kannattavaa kasvua kullekin konseptille sopivilla markkinaalueilla. Vuonna 2008 muodostui Tiimari -konserni viidestä liiketoimintakonseptista: vähittäiskauppaketjut Tiimari, Gallerix, Tiimari Deco ja Paperazzi sekä liikelahjakonsepti Tiimore. Vuosikertomuksessa on esitelty kukin konsepti erikseen. Vuoden 2008 aikana jatkettiin strategian mukaista vahvaa panostusta laajentumiseen avaamalla Suomeen 9 Tiimari-ketjun myymälää ja Puolaan 4 myymälää. Venäjän ja Liettuan markkinat avattiin avaamalla Venäjälle 4 myymälää ja Liettuaan 1 myymälä. Lisäksi Suomessa panostettiin Tiimarikonseptin myymäläketjun uudistukseen. Suomeen avattiin myös 5 Gallerixketjun myymälää. Liiketoiminnan kehittämiseen investoitiin verkoston laajentamisen lisäksi luomalla kaksi uutta vähittäiskauppakonseptia Paperazzi sekä Tiimari Deco. Paperazzeja avattiin 2 myymälää ja Tiimari Decoja 4 myymälää. Edellä mainittujen lisäksi panostettiin taloushallinnon kotiuttamiseen ja tarvittavien järjestelmien implementointiin sekä Gallerixin integraatioon Tiimari -konserniin. Nämä kaikki ovat vaatineet mittavia panoksia investointeina ja toiminnan kuluina, jotka on tarkemmin eritelty vuosikertomuksen numeerisessa osassa. Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä heikkenivät voimakkaasti, mikä osaltaan vaikutti loppuvuoden kehitykseen. Pitkän aikavälin strategian turvaamiseksi tehtiin suunnitelma nykyisten liiketoimintojen tuottavuuden parantamiseksi. Kysynnän laskun ja taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi luotiin 8 miljoonan euron tulosparannusohjelma. Yleisen taloudellisen tilanteen kääntyessä parempaan, yhtiö on tuotto- ja kustannusrakenteeltaan entistä paremmassa tuloksenteko kunnossa Vuoden 2009 alussa taloudellinen tilanne edelleen heikentyi, jonka vuoksi ohjelmaa täydennettiin ja päätettiin vetäytyä toistaiseksi Venäjän markkinoilta (4 myymälää) sekä Norjasta (1 myymälä). Tulosparannusohjelman lisäksi rahavirtaa parantavat investointien supistaminen noin 3 milj. eurolla ja käyttöpääoma-ohjelman osto-ohjelman pienentäminen 4 milj. eurolla. Tulosparannusohjelma on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tiimarin liiketoiminta ei perinteisesti ole ollut suhdanneherkkää verrattuna moniin muihin markkinoilla toimijoihin. Talous on taantunut Tiimarin markkinaalueilla ja kysyntä on heikentynyt ja ennustamme sen vaikuttavan osaltaan myös Tiimariin aikaisempaa enemmän. Vetäytymällä toistaiseksi Venäjältä ja keskittymällä vahvasti nykyisen ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen 8 miljoonan euron tuloksen parannusohjelmalla vastaamme kulutuskysynnän heikkenemisen totuttua laajempaan vaikutukseen. Edellä mainituilla toimenpiteillä yhtiöllä on edellytykset operatiivisen kannattavuuden selkeään parannukseen ja selvästi positiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vuonna Yleisen taloudellisen tilanteen parantuessa on yhtiön tuottoja kustannusrakenne omiaan mahdollistamaan aikaisempaa korkeamman tuottavuustason. Kiitän osakkeenomistajia, henkilöstöä ja kaikkia kanssani yhteistyötä tehneitä tahoja viiden vuoden Tiimarin toimitusjohtajuuden aikana jättäessäni Tiimarikonsernin toimitusjohtajan tehtävät Hannu Krookille Jatkan työskentelyä yhtiössä johdon ja hallituksen tukena lokakuulle Kristina Illi Toimitusjohtaja Tiimari -konserni 3

4 TIIMARI SIJOITUSKOHTEENA Tiimari -konsernin strategia Tiimari -konsernin pitkäntähtäimen strategia perustuu voimakkaaseen kasvuun. Kasvua toteutetaan laajentamalla olemassa olevia konsepteja sekä ostamalla ja luomalla uusia konsepteja ja jalkauttamalla ne useille valituille markkinoille. Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä heikkenivät voimakkaasti. Edellä mainitun pitkän aikavälin strategian turvaamiseksi keskitytään nykyisten liiketoimintojen tuottavuuden parantamiseen. Tiimari -konsernin konseptit on Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan johtava sisustamiseen, askarteluun, paketointiin ja kortteihin, toimisto- ja koulutarvikkeisiin sekä sesonkitavaroihin erikoistunut myymäläketju. on kodin sisustamiseen ja koristeluun keskittynyt konsepti. Valikoimissa on trendikkäitä kodintekstiilejä, kynttilöitä, servettejä, sesonkituotteita sekä muita kattaukseen liittyviä tuotteita, jotka sopivat niin kodin arkeen kun juhlaan. on seinien sisustamiseen (taulut, kehykset, julisteet) ja kortteihin erikoistunut ketju. Sillä on lisäksi valikoimissaan tyylikkäitä lahjatavara ja paketointituotteita. on urbaanin ja modernin kuluttajan myymäläkonsepti, joka tarjoaa laajan ja helposti ostettavan valikoiman paperi- ja askartelutuotteita. on liikelahjatavaratalo, jolla on monipuolinen ja korkeatasoinen liikelahjavalikoima, sekä asiakaslähtöinen kokonaisratkaisuja tarjoava toimintamalli. TiiMore hyödyntää internet-pohjaista kaupankäyntimallia edustajamyynnin lisäksi. 4

5 Tunnuslukuja ja kurssikehitys vuonna 2008 Liiketoiminnan tunnusluvut TIETOJA TULOSLASKELMASTA JA TASEESTA IFRS IFRS IFRS Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta 18,3 % 5,8 % -6,9 % Voitto ennen veroja, tuhat EUR % liikevaihdosta 15,9 % 2,1 % -11,7 % Tilikauden tulos, tuhat EUR % liikevaihdosta 14,7 % 4,2 % -11,6 % Tilikauden tulos, sis.lopetetut toim., tuhat EUR % liikevaihdosta, sis.lopetetut toiminnot 19,2 % 4,2 % -11,6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,2 % 8,4 % -28,3 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,8 % 5,9 % -8,3 % Omavaraisuusaste, % 36,2 % 40,8 % 34,6 % Gearing 95,1 % 78,5 % 105,0 % Quick Ratio 0,35 0,43 0,17 Taseen loppusumma, milj. EUR 99,1 97,4 87,9 Investoinnit, tuhat EUR % liikevaihdosta 188,4 % 14,5 % 6,1 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake (EPS), EUR 0,91 0,32-0,94 Laimennettu tulos/osake (EPS), EUR 0,91 0,32-0,94 Tulos/osake (EPS), EUR jatkuvat toiminnot 0,70 0,32-0,94 Oma pääoma/osake, EUR 3,09 % 3,29 % 0 Osinko/osake, EUR, osakeantikorjatut 1) 0,15 0,16 0,00 Osinko/osake, EUR, ilman osakeantikorjausta 1) 0,15 0,16 0,00 Osakemäärät, ilman osakeantikorjausta Osinko/tulos, osakeantikorjatut, % 21,32 % 50,00 % 0 Hinta/voitto-suhde (P/E) 6,93 15,22 neg. Efektiivinen osinkotuotto, % 3,09 % 3,29 % 0 TIETOJA OSAKKEISTA A-osakkeen kurssikehitys - ylin kurssi, EUR 5,41 5,38 4,84 - alin kurssi, EUR 4,08 4,58 1,40 - keskikurssi, EUR 4,87 4,96 3,27 - tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 4,85 4,87 1,41 Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR 47,7 50,2 14,9 Osakkeiden vaihto tkpl, Osakkeiden vaihdon kehitys %, 90,27 % 36,37 % 10,17 % Osakkeenomistajien lukumäärä Osakkeiden määrä keskimäärin, tkpl Osakkeiden määrä tilikauden lopussa, tkpl Kurssikehitys 2008 (eur) 5

6 Hallituksen jäsenten esittely. Peter Seligson, hallituksen puheenjohtaja vuodesta Seligson on kauppatieteiden lisensiaatti. Hän on ollut Seligson & Co Oyj:n partneri vuodesta -97. Aiemmat toimet: Alfred Berg Finlandin toimitusjohtaja vuosina ja Head of Sales and Trading Arctos Securities vuosina Peter Seligson on Ahlström Oyj:n ja Broadius Partners Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Lisäksi hän on Aurajoki Oy:n hallituksen jäsen. Hän on Folkhälsanin jäsen ja hallituksen puheenjohtaja Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsenissa. Arja Hautanen on ollut hallituksen jäsen vuodesta Arja Hautanen on koulutukseltaan yo-merkonomi Hän on perheineen on Tarjoustalo -tavarataloketjun entinen pääomistaja. Arja Hautanen toimii tällä hetkellä Suomen Kauppayhtiöt Oy:n ja Predictum Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on Liikekiinteistöjen Vuokraus TM Oy:n ja eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen jäsen. Hän on aikaisemmin toiminut Tarjoustalo tavaratalot omistaneen Tarjousmaxi Oy:n kaupallisena johtajana. Arja Hautanen sai vuonna 2006 Tasavallan Presidentin myöntämän Talousneuvoksen arvonimen. Teppo Kauppila valittiin hallituksen jäseneksi Kauppila on diplomi-insinööri. Hän on rakennus- ja teollisuuskemikaalituotteiden kauppaa harjoittavan Oy Sika Finland Ab:n toimitusjohtaja ja pohjoismaat kattavat organisaation johtoryhmän jäsen. Tätä aikaisemmin hän on toiminut Fiskars Brands Finland Oy Ab:ssä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Aikaisemmin hän työskenteli Oras Oy:ssä myynnin johtotehtävissä. Kirsti Lindberg-Repo on ollut hallituksen jäsen vuodesta Hän on kauppatieteiden tohtori ja toimii tutkijana Hanken - Svenska Handelshögskolan'in alaisessa CERS - Center for Relationship Marketing and Service Management -keskuksessa. Lisäksi hän on Nordic Brand Research Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Juha Mikkonen valittiin hallituksen jäseneksi Mikkonen on kauppatieteiden maisteri. Hän on kiinteistösijoitusyhtiö Vicus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Aikaisemmin Juha Mikkonen työskenteli Conventum Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt sijoituspäällikkönä Kansallis-Osake-Pankissa ja osakeanalyytikkona Midland Montagu Osakepankissa. Lisäksi hän oli perustamassa Conventum Oyj:tä ja investointipankki Prospectus Oy:tä. Hän on Assetman Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Alexander Rosenlew valittiin hallituksen jäseneksi Rosenlew on kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management). Hän on ollut vuodesta 2002 Colgate- Palmolive Finlandin toimitusjohtaja ja Colgate- Palmolive Nordic A/S:n johtoryhmän jäsen. Ennen tätä hän toimi Nestlén palveluksessa erilaisissa markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina Alexander Rosenlew on tällä hetkellä Lagerblad Foods Oy:n hallituksen jäsen ja Oy Rosaco Ab:n hallituksen puheenjohtaja. 6

7 Johtoryhmä Kristina Illi nimitettiin Maritii Oy:n ja Tiimari Retail Oyj:n toimitusjohtajaksi Tiimari Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi hänet nimitettiin Lisäksi hän toimii hallitusten puheenjohtajana tai jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Palvelukauppa Kodinonni Oy, Novellum Oy ja Koirankoppi Oy. Aikaisemmin hän toimi Vice Presidentinä Planmeca konsernissa 2003 sekä toimitusjohtajana Hansel Oy:ssä Kristina Illi on koulutukseltaan ekonomi. Daniel Crewe nimitettiin Gallerix Sweden AB:n vt. toimitusjohtajaksi Gallerixin palveluksessa hän on ollut vuodesta Crewen aiempi työkokemus on kertynyt myynti- ja markkinointitehtävistä viimeksi DHL Expressin palveluksessa Ruotsissa ja aiemmin useasta yrityksestä Iso-Britanniassa. Hän on koulutukseltaan B.Sc. (markkinointi). Maija Elenius nimitettiin Tiimari konsernin talousjohtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Fiskarsin talousjohtajana. Tätä ennen hän toimi Partek Cargotec:n talousjohtajana ja Partek Oyj Abp:n kehitysjohtajana. Koulutukseltaan hän on ekonomi. Ville Linna nimitettiin Tiimore Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna Hän on työskennellyt aiemmat kuusi vuotta HEF Group Oy:n markkinointijohtajana. Linnalla on pitkä kokemus myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä. Hän on opiskellut myyntiä ja markkinointia Markkinointi-Instituutissa. Tarja Nikkarikoski nimitettiin Tiimari Oyj Abp:n tietohallintojohtajaksi Hänellä on pitkä kokemus tietohallinnon johtotehtävistä rahoituksen, kaupan ja logistiikan aloilta. Tarja Nikkarikoski on koulutukseltaan Datanomi ja fil.yo. Anna Seppälä nimitettiin Tiimari Retail Oyj:n ostotoiminnasta vastaavaksi johtajaksi vuonna Ennen nimitystään edellä mainittuihin tehtäviin hän toimi Tamore Oy:ssä ostojohtajana. Anna Seppälä on koulutukseltaan KTM. Jaakko Syrjänen nimitettiin Tiimari Retail Oyj:n ulkomaantoimintojen johtajaksi vuonna Ennen nimitystään edellä mainittuun tehtävään hän toimi Suomen Posti Oy:n hankintajohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut myös Kauppatalo Hansel Oy:ssa johtajana asiakasratkaisu-yksikössä sekä johtoryhmän jäsenenä. Jaakko Syrjänen on koulutukseltaan BBA. Anne Söderholm nimitettiin Tiimari konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi Anne Söderholm nimitettiin Tiimarikonseptista vastaavaksi vt. johtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Bauhaus Suomi Oy:n markkinointijohtajana. Söderholmilla on kokemusta kanta-asiakasohjelmien kehittämisestä Silja Oy Ab:ssä sekä markkinointipäällikön ja myyntipäällikön tehtävistä Telia Finlandissa. Koulutukseltaan hän on KTM sekä emba. Hannu Krook Tiimarin toimitusjohtaja alkaen Hannu Krook nimitettiin Tiimari Oyj Abp:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään Krook siirtyy tehtävään Oy Otto Brandt Ab:n konsernin varatoimitusjohtajan tehtävistä ( ). Aikaisemmin hän on toiminut TeliaSonera -konsernissa eri tehtävissä: Sonera Zedin toimitusjohtajana, SVP Consumer Products & Services TeliaSonera Finlandissa, Sonera Corporationin markkinointijohtajana sekä Sonera Plazan toimitusjohtajana. Soneraan Krook siirtyi Coca- Cola Juomat Oy:n toimitusjohtan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut myös liikkeenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa Tukholmassa ja Helsingissä sekä Brand Managerina Procter & Gamble Scandinaviassa, Tukholmassa. Krook on myös Veikon Kone Oy:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Hannu Krook on KTM. Tiimari -konsernin johtoryhmä Taloushallinto ja rahoitus Maija Elenius CFO Tiimari Oyj Abp Kristina Illi CEO Tietotekniikka Tarja Nikkarikoski CIO Kehitys ja liikepaikat Jaakko Syrjänen Kaupallinen johtaja Osto ja logistiikka Anna Seppälä Ostojohtaja Markkinointi ja viestintä Anne Söderholm Markkinointi- ja viestintäjohtaja TiiMore Oy Ville Linna toimitusjohtaja Tiimari Retail Oyj Anne Söderholm vt. Tiimari-konseptin johtaja Gallerix Ab Daniel Crewe vt. toimitusjohtaja 7

8 Tiimarin asiakkaita ovat erityisesti kaiken ikäiset naiset, pikkutytöstä ladyyn. Näitä naisia yhdistää positiivinen ja huumorintajuinen elämänasenne. He ovat kiinnostuneita askartelusta ja kodin sisustamisesta ja näihin liittyvästä erilaisesta tekemisestä. Tiimari tuo asiakkaittensa ulottuville kaikkien kaipaaman tekemisen itsensä iloksi ja ystävien kanssa yhdessäoloon. Muodikasta onkin järjestää ystävien kesken korttien askarteluiltoja, kattauksien suunnittelua ja kattauskoristeiden tekemistä, juhlien järjestämistä. Meillä kaikilla on tahto nähdä kättemme jälki nykyisessä abstraktissa maailmassa. Tiimari myy tässä maailmassa kaikkein harvinaisinta ja halutuinta hyödykettä: mahdollisuutta toteuttaa itseään, nähdä konkreettisesti oman työnsä tulos ja tehdä maailmasta oman itsensä näköinen. Tiimarin tunnettuus 84% on omaa luokkaansa. Tiimari on parantanut asemiaan kohderyhmänsä mielissä monipuolisuudessa, hyvien askarteluideoiden tuottajana ja laadukkaana ostopaikkana. Samalla se on säilyttänyt johtavan asemansa edullisten ostopaikkojen joukossa. Tiimarin visiona on olla paras elämyskauppa valitsemillaan markkina-alueilla. Tehtävänämme on tuottaa asiakkaillemme onnistuneita ostoja ja elämyksiä, sellaista mitä muualta ei saa, ilahduttamaan, sykähdyttämään, tarpeeseen tai muuten vaan. Haluamme tuottaa tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa tässä tietoyhteiskunnassa, jossa niin kovin moni joutuu huomaamaan, että arjesta puuttuu käsillä tekemisen hyvää tekevän voiman tunne. Vuosi 2008 oli Tiimari-konseptille tuloksekas Suomen markkinoilla. Uskomme sen johtuvan siitä, että pysyäkseen jatkossakin kilpailukykyisenä, Tiimari on jalostanut brandistrategiaansa ja toteuttaa sitä systemaattisesti kaikessa tekemisessään: Tiimari houkuttaa ja yllyttää iloiseen tekemiseen tässä passivoivassa maailmassa. Tiimari tarjoaa asiakkailleen tuotteiden lisäksi myös ideoita, inspiraatiota ja ohjeita, jotka mahdollistavat itse tekemisen ja itsensä toteuttamisen. Tiimarin asiakaslupaus Tiimari tuo tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa elämäsi jokaiseen päivään helposti ja edullisesti. Kaiken ei tarvitse olla kallista. 8

9 Tiimari -konsernin pääpiirteet Erilainen ja yllättävä Innostava Aikaansa seuraava ja trendikäs Visuaalisesti houkutteleva Lähellä ja helposti saavutettavissa Edullinen Tiimari -konseptin tuotevalikoima % myynnistä 35% sisustus 20% askartelu 15% paketointi + kortit 20% koulu ja toimisto 10% kausituotteet Kasvufokus = Voimakas = Heikko 9

10 Tiimarin strategia Suomessa Myynnin kasvattaminen Keskiostoksen kasvattaminen Myymälämäärän kasvattaminen Asiakasmäärän kasvattaminen Operatiivisen tehokkuuden kasvattaminen Materiaalivirran kehittäminen Myymälän henkilöstötehokkuuden kasvattaminen Tiimarin kansainvälinen strategia Kehitettävät markkinat 10

11 Paperazzi on urbaanin ja aktiivisen kuluttajan myymäläkonsepti, jossa on laaja ja helposti ostettava valikoima paperi- ja askartelutuotteita. Paperazzi-myymälästä löytyy kattava valikoima paperituotteita kirjekuorista ja askartelukartongeista upeisiin käsintehtyihin papereihin, lahjakasseihin ja servetteihin. Toimistotarvikkeita on niin yritysten kuin kotitoimistojenkin makuun, opiskelijoita unohtamatta. Perustuotteiden lisäksi Paperazzista löytyy merkkituotteita sekä erittäin laadukkaita tuotesarjoja. Erikoistuminen paperi- ja askartelutuotteisiin antaa mahdollisuuden tarjota myös erikoisuuksia ja uusimpien trendien mukaisia tuotteita. Paperazzi-myymälä on ilmeeltään moderni, erottuva ja raikas, erilainen kuin perinteiset paperikaupat. Vuonna 2008 Tiimari -konserni aloitti uuden paperikauppakonseptin kehittämisen. Ensimmäiset Paperazzinimiset myymälät avattiin pilotteina Turkuun ja Helsinkiin. Paperazzi-konseptia kehitetään vuoden 2009 aikana. Vuoden 2008 lopussa avattiin neljään pääkaupunkiseudulla toimivaan Koti-Ideaan Tiimari ja Gallerix - osastot. Yhteistyön myötä syntyi jo aiemmin suunnitelmissa ollut ajatus Tiimari-Decosta. Tiimari-Decosta löytyy Tiimarin vahvaan osaamiseen pohjautuva sisustus- ja sesonkituotevalikoima. Seinien ja piensisustamisen suosio kasvaa Suomessa kansainvälisten suuntausten mukaisesti. 11 SIVU 14

12 Gallerix haluaa tarjota asiakkaille erilaisia inspiroivia ja rohkeita ratkaisuja seinien sisustamiseen. Tuotevalikoiman perustan muodostavat taulut, kehykset, taidejulisteet ja peilit. Uutuutena tarjoamme mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin, tekemällä asiakkaiden omista kuvista tauluja ja julisteita suurkuvatulostimella. Gallerixin ammattitaitoinen henkilökunta neuvoo seinien sisustamiseen liittyvien kysymysten lisäksi miten esineet tulee kiinnittää seinää. Gallerix on pohjoismaiden suurin seinäsisustukseen erikoistunut ketju, joka tarjoaa myös kehystyspalveluita. Gallerixilla on liikkeitä Suomessa ja Ruotsissa yhteensä lähes 100. Gallerixin tuotteisto Seinien sisustaminen - kuvat, maalaukset, seinätapetit ja kuviot - kehystämispalvelu Kortit Lahja- ja paperitavarat Gallerix -konsernin pääpiirteet Anna seinien kertoa Sinun tarinasi Onnellinen ja iloinen päivänpiriste Jännittävä ja inspiroiva Hintansa arvoinen Asiakaslähtöinen valikoima ja inspiroiva visuaalisuus Vahva ja karismaattinen Viehättävä ja helposti lähestyttävä Personoi kodin seinien sisustamisella 12

13 Gallerixin strategia Ruotsissa Keskiostoksen kasvattaminen Myynnin kasvattaminen Konseptin tuoteportfolion kehittäminen Asiakasmäärän kasvattaminen Synergiaetujen realisointi Materiaalivirrann konsolidointi Päällekkäisten toimintojen eliminointi Gallerixin kansainvälinen strategia Kehitettävät markkinat 13

14 Tiimore on menekinedistämisratkaisuja tarjoava yritys, jolla on monipuolinen ja korkeatasoinen tuotevalikoima sekä asiakaslähtöinen kokonaisratkaisuja tarjoava toimintamalli. TiiMoren tavoite on tukea asiakkaan liiketoimintaa Tarjoamme lisäarvoa tuottavia ammattimaisia ja ainutlaatuisia kokonaisratkaisuja konserni-, suur- ja pk- yrityksten sekä yhteisöjen tarpeisiin.tiimore hyödyntää internet-pohjaista kaupankäyntimallia edustajamyynnin lisäksi. TiiMorella on nettikauppa perinteisen edustajamyynnin lisäksi. Strategia TiiMoren strategiana on rakentaa asiakkaalle ratkaisu, jolla asiakas voi kustannustehokkaasti ulkoistaa koko menekinedistämis- ja liikelahjatarpeensa. TiiMore tarjoaa asiakkailleen käyttöön nykyaikaiset järjestelmäratkaisut. Strategiana on kannattava kasvu Suomen markkinoilla ja markkinajohtajuus viiden vuoden kuluessa. Palvelu Valikoima IT-ratkaisut Logistiikka Valinnat Koko valikoima Tilaus Asiakaskohtainen valikoima ja hinnat Molempien valikoimien yhdistely Molempien Laskutus Tiliöinti Raportointi Hyväksymisprosessi valikoimien yhdistely Integrointi asiakkaan järjestelmään Toimitusten yhdistely Toimitusjärjestelmä Asiakastunnuksiin perustuva järjestelmä Varastointipalvelu 14

15 Myymälämäärät 12/ /2007 Myymälämäärät Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Liettuassa 1 0 Norjassa 1 1 Puolassa 8 4 Venäjällä 4 0 Ruotsissa 8 0 Omia myymälöitä Franchise -kauppiaiden myymälät Suomessa 4 4 Ruotsissa 0 9 Tiimari myymälöitä yhteensä Gallerix myymälöitä Suomessa 6 1 Ruotsissa 13 5 Omia myymälöitä 19 6 Franchise -kauppiaiden myymälät Ruotsissa Gallerix myymälöitä yhteensä Tiimari Retail myymälät yhteensä Tiimari -konsernin konseptit seitsemässä maassa Tiimari Tiimore Gallerix Poistuvat markkinat 15

16 HALLINNOINTI (Corporate Governance) Tiimari Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Helsingin Pörssin antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Tiimari soveltaa myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan Tiimari -konsernin ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Tiimari Oyj Abp:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa Helsingissä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhdessä hallituksen valitsemassa yleisessä päivälehdessä. Tiimari julkaisee yhtiökokouskutsun myös konsernin kotisivuilla HALLITUS Hallituksen kokoonpano Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Peter Seligson ja jäseninä Juha Mikkonen, Erik Helin, Alexander Rosenlew, Teppo Kauppila, Arja Hautanen ja Kirsti Lindberg-Repo. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole yhtiön palveluksessa. Tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön kotisivuilla ja vuosikertomuksen sivulla 7. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä valitsee tarpeellisen määrän johtajia ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Hallitus voi myös päättää valiokuntien asettamisesta ja niiden työtehtävistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa. Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana neljätoista kertaa. Jäsenet osallistuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin kokouksiin. Hallituksen jäsenet ovat sekä yhtiöstä että suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen jäsenistä Peter Seligson, Juha Mikkonen, Arja Hautanen ja Alexander Rosenlew omistavat suoraan tai hallinnoimiensa yhtiöiden kautta Tiimarin osakkeita. Hallituksen valiokunnat 2008 Hallitus on nimittänyt vuonna 2008 kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. 1. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa konsernin raportointia ja tarkastusta ja valmistella tilintarkastajan valintaehdotusta yhtiökokoukselle. Puheenjohtajana toimii Juha Mikkonen ja jäseninä ovat Peter Seligson ja Teppo Kauppila. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. 2. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, valmistella hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta ja valmistella yhtiön palkkaus ja palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Puheenjohtajana toimii Peter Seligson ja jäseninä ovat Arja Hautanen ja Alexander Rosenlew. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa, yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajana toimii Kristina Illi. Hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Hannu Krookin, joka aloittaa tehtävässä

17 Konsernin johto Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat ja Tiimari Retail Oy:n, Gallerix International AB:n ja Tiimore Oy:n toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla valmistelemaan esityksiä hallitukselle ja käsittelemään markkinointia, rahoitusta, talousasioita, tietohallintoa ja liiketoiminnan kehityskysymyksiä. Tiedot johtoon kuuluvista henkilöistä on esitetty konsernin kotisivuilla ja vuosikertomuksen sivulla 15. Tytäryhtiöiden hallinto Tytäryhtiöillä on hallitukset, jotka valvovat yhtiöiden toimintaa ja tytäryhtiöitä koskevia merkittäviä asioita käsitellään konsernin johtoryhmän kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että yhtiön resurssit ovat oikeassa suhteessa toimialojen tarpeisiin, että henkilöstöä kehitetään, että toiminta täyttää sovitut laatuvaatimukset ja että toiminta tapahtuu kyseisen maan lakien ja muiden säännösten mukaan. Palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2008 yhtiökokous päätti puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten euroa. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista ja heille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Toimitusjohtajalle maksetaan palkan lisäksi bonuspalkkiota. Hallitus päättää bonuspalkkion ehdot. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtaja kuuluu muun johtoryhmän kanssa vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Toimitusjohtaja Kristina Illin palkka luontoisetuineen ja bonuksineen vuonna 2008 oli euroa. Bonuksia tästä summasta oli 0 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille voidaan palkan lisäksi maksaa bonuspalkkioita, joiden ehdot päättää hallitus. Tiimari Oyj Abp:llä on voimassa oleva osakekurssiin sidottu optio ohjelma, jonka merkintäaika alkaa Optiot on annettu toimitusjohtaja Kristina Illille. Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut. Liiketoimintoja johdetaan johtoryhmän ja konseptista vastaavan toimitusjohtajan kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista. Rahoitusriskien hallinnasta ja globaalista riskivakuuttamisesta vastaa emoyhtiö hallituksessa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöt suojaavat rahoitus- ja valuuttariskinsä emoyhtiön kautta sisäisten suojaussäännösten mukaan. Sisäpiirihallinto Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n voimaantullutta listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös omat sisäpiirisäännöt. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Näiden lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten assistentit, talousosaston henkilökunta sekä muut vastaavassa asemassa olevat henkilöt yhtiön toimitusjohtajan erillisellä päätöksellä. Hankkeista, joilla toteutuessaan voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää talousosasto sisäpiiriläisten antamien tietojen pohjalta. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saatavilla Suomen Arvopaperikeskuksen NetSirestä: Suomen Arvopaperikeskus Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, puh sekä yhtiön kotisivuilta. Tilintarkastus Konsernin tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2008 palkkioina yhteensä 155 tuhatta euroa ja muita palkkioita 33 tuhatta euroa. 17

18 Vuosikooste 2008 Tiimari Oyj Abp on antanut seuraavat pörssitiedotteet ja ilmoitukset vuonna Nämä tiedotteet ja ilmoitukset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa - Sijoittajille. Osa tiedotteiden ja ilmoitusten tiedoista saattaa olla vanhentuneita. Pörssitiedotteet Tiimari Oyj Abp:n tytäryhtiö Gallerix International AB aloittaa YT-neuvottelut saavuttaakseen ensimmäisen osan arvioiduista synergiaeduista Ensimmäinen Tiimari avattu Venäjälle Tiimoren yt-neuvottelut päätökseen Tiimarin tytäryhtiössä Gallerix International AB:n yt-neuvottelut Tiimarin ruotsalaisessa tytäryhtiössä päätökseen Korjaus julkaistuun yhtiökokouskutsuun ja yhtiön kotisivuilla julkaistuun hallituksen päätösesitykseen Korjaus segmenttiraportoinnin taulukko-osassa kohdassa liikevoitto / tappio havaittuun virheeseen Yhtiökokouskutsu Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote Tiimarin tytäryhtiö Tiimore myy Kokkolan tehtaan Tiimari avasi 5. myymälänsä Puolaan Tiimari on allekirjoittanut aiesopimuksen Tiimari-konseptin franchising liiketoiminnan ostamiseksi Ruotsissa Tiimarin varsinainen yhtiökokous Vuosikooste vuodelta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Tiimari on avannut uuden myymälän Viroon Muutoksia Tiimarin johdossa Tiimari Oyj Abp:n osavuosikatsaus Tiimari laajentaa Venäjällä Maija Elenius Tiimari konsernin talousjohtajaksi (CFO) Tiina Kuusisto Tiimari konseptin liiketoiminnan toimitusjohtajaksi Ville Linna Tiimore Oy:n toimitusjohtajaksi Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus Ville Tervola Tiimarin rahoitusjohtajaksi Tiimari on hankkinut Tiimari konseptin Ruotsin franchising liikkeet Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta ,0 miljoonan osakkeen suunnattu anti Tiimari Oyj Abp ja Koti-Idea aloittavat yhteistyön Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus Tiimari lanseeraa uuden vähittäiskauppakonseptin Tiimari laajentaa Liettuaan Tiimarin taloudelliset julkaisut

19 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011 Tervetuloa 1 Konsernijohtoryhmä uudistuu Pääjohtaja Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.11.2011 alkaen nimitetty Arja Talma 49-vuotias

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET 5.8.2010 1 (6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET Neomarkka Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa myös NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2000 klo 13.00 1 (6) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2000 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Incap Electronicsin liikevaihdon kasvu oli 30 prosenttia ja Incap

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016 12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonos Oyj I 15.1.2013 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonos Plc I I I KOKOUKSEN AVAUS Pertti Ervi I Hallituksen puheenjohtaja Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 2 MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ TÄNÄÄN? Ixonos on läpikäynyt

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj TILINPÄÄTÖS 2009 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 11.2.2010 Raisiokonserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 ) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa (20,2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009

TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 1 (8) TRAINERS HOUSE OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot