Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski kello 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2 2 Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski kello 9.00

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET Tiimari -konsernin strategiana on omata useita liiketoimintakonsepteja ja rakentaa niille kannattavaa kasvua kullekin konseptille sopivilla markkinaalueilla. Vuonna 2008 muodostui Tiimari -konserni viidestä liiketoimintakonseptista: vähittäiskauppaketjut Tiimari, Gallerix, Tiimari Deco ja Paperazzi sekä liikelahjakonsepti Tiimore. Vuosikertomuksessa on esitelty kukin konsepti erikseen. Vuoden 2008 aikana jatkettiin strategian mukaista vahvaa panostusta laajentumiseen avaamalla Suomeen 9 Tiimari-ketjun myymälää ja Puolaan 4 myymälää. Venäjän ja Liettuan markkinat avattiin avaamalla Venäjälle 4 myymälää ja Liettuaan 1 myymälä. Lisäksi Suomessa panostettiin Tiimarikonseptin myymäläketjun uudistukseen. Suomeen avattiin myös 5 Gallerixketjun myymälää. Liiketoiminnan kehittämiseen investoitiin verkoston laajentamisen lisäksi luomalla kaksi uutta vähittäiskauppakonseptia Paperazzi sekä Tiimari Deco. Paperazzeja avattiin 2 myymälää ja Tiimari Decoja 4 myymälää. Edellä mainittujen lisäksi panostettiin taloushallinnon kotiuttamiseen ja tarvittavien järjestelmien implementointiin sekä Gallerixin integraatioon Tiimari -konserniin. Nämä kaikki ovat vaatineet mittavia panoksia investointeina ja toiminnan kuluina, jotka on tarkemmin eritelty vuosikertomuksen numeerisessa osassa. Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä heikkenivät voimakkaasti, mikä osaltaan vaikutti loppuvuoden kehitykseen. Pitkän aikavälin strategian turvaamiseksi tehtiin suunnitelma nykyisten liiketoimintojen tuottavuuden parantamiseksi. Kysynnän laskun ja taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi luotiin 8 miljoonan euron tulosparannusohjelma. Yleisen taloudellisen tilanteen kääntyessä parempaan, yhtiö on tuotto- ja kustannusrakenteeltaan entistä paremmassa tuloksenteko kunnossa Vuoden 2009 alussa taloudellinen tilanne edelleen heikentyi, jonka vuoksi ohjelmaa täydennettiin ja päätettiin vetäytyä toistaiseksi Venäjän markkinoilta (4 myymälää) sekä Norjasta (1 myymälä). Tulosparannusohjelman lisäksi rahavirtaa parantavat investointien supistaminen noin 3 milj. eurolla ja käyttöpääoma-ohjelman osto-ohjelman pienentäminen 4 milj. eurolla. Tulosparannusohjelma on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tiimarin liiketoiminta ei perinteisesti ole ollut suhdanneherkkää verrattuna moniin muihin markkinoilla toimijoihin. Talous on taantunut Tiimarin markkinaalueilla ja kysyntä on heikentynyt ja ennustamme sen vaikuttavan osaltaan myös Tiimariin aikaisempaa enemmän. Vetäytymällä toistaiseksi Venäjältä ja keskittymällä vahvasti nykyisen ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen 8 miljoonan euron tuloksen parannusohjelmalla vastaamme kulutuskysynnän heikkenemisen totuttua laajempaan vaikutukseen. Edellä mainituilla toimenpiteillä yhtiöllä on edellytykset operatiivisen kannattavuuden selkeään parannukseen ja selvästi positiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vuonna Yleisen taloudellisen tilanteen parantuessa on yhtiön tuottoja kustannusrakenne omiaan mahdollistamaan aikaisempaa korkeamman tuottavuustason. Kiitän osakkeenomistajia, henkilöstöä ja kaikkia kanssani yhteistyötä tehneitä tahoja viiden vuoden Tiimarin toimitusjohtajuuden aikana jättäessäni Tiimarikonsernin toimitusjohtajan tehtävät Hannu Krookille Jatkan työskentelyä yhtiössä johdon ja hallituksen tukena lokakuulle Kristina Illi Toimitusjohtaja Tiimari -konserni 3

4 TIIMARI SIJOITUSKOHTEENA Tiimari -konsernin strategia Tiimari -konsernin pitkäntähtäimen strategia perustuu voimakkaaseen kasvuun. Kasvua toteutetaan laajentamalla olemassa olevia konsepteja sekä ostamalla ja luomalla uusia konsepteja ja jalkauttamalla ne useille valituille markkinoille. Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä heikkenivät voimakkaasti. Edellä mainitun pitkän aikavälin strategian turvaamiseksi keskitytään nykyisten liiketoimintojen tuottavuuden parantamiseen. Tiimari -konsernin konseptit on Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan johtava sisustamiseen, askarteluun, paketointiin ja kortteihin, toimisto- ja koulutarvikkeisiin sekä sesonkitavaroihin erikoistunut myymäläketju. on kodin sisustamiseen ja koristeluun keskittynyt konsepti. Valikoimissa on trendikkäitä kodintekstiilejä, kynttilöitä, servettejä, sesonkituotteita sekä muita kattaukseen liittyviä tuotteita, jotka sopivat niin kodin arkeen kun juhlaan. on seinien sisustamiseen (taulut, kehykset, julisteet) ja kortteihin erikoistunut ketju. Sillä on lisäksi valikoimissaan tyylikkäitä lahjatavara ja paketointituotteita. on urbaanin ja modernin kuluttajan myymäläkonsepti, joka tarjoaa laajan ja helposti ostettavan valikoiman paperi- ja askartelutuotteita. on liikelahjatavaratalo, jolla on monipuolinen ja korkeatasoinen liikelahjavalikoima, sekä asiakaslähtöinen kokonaisratkaisuja tarjoava toimintamalli. TiiMore hyödyntää internet-pohjaista kaupankäyntimallia edustajamyynnin lisäksi. 4

5 Tunnuslukuja ja kurssikehitys vuonna 2008 Liiketoiminnan tunnusluvut TIETOJA TULOSLASKELMASTA JA TASEESTA IFRS IFRS IFRS Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta 18,3 % 5,8 % -6,9 % Voitto ennen veroja, tuhat EUR % liikevaihdosta 15,9 % 2,1 % -11,7 % Tilikauden tulos, tuhat EUR % liikevaihdosta 14,7 % 4,2 % -11,6 % Tilikauden tulos, sis.lopetetut toim., tuhat EUR % liikevaihdosta, sis.lopetetut toiminnot 19,2 % 4,2 % -11,6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,2 % 8,4 % -28,3 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,8 % 5,9 % -8,3 % Omavaraisuusaste, % 36,2 % 40,8 % 34,6 % Gearing 95,1 % 78,5 % 105,0 % Quick Ratio 0,35 0,43 0,17 Taseen loppusumma, milj. EUR 99,1 97,4 87,9 Investoinnit, tuhat EUR % liikevaihdosta 188,4 % 14,5 % 6,1 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake (EPS), EUR 0,91 0,32-0,94 Laimennettu tulos/osake (EPS), EUR 0,91 0,32-0,94 Tulos/osake (EPS), EUR jatkuvat toiminnot 0,70 0,32-0,94 Oma pääoma/osake, EUR 3,09 % 3,29 % 0 Osinko/osake, EUR, osakeantikorjatut 1) 0,15 0,16 0,00 Osinko/osake, EUR, ilman osakeantikorjausta 1) 0,15 0,16 0,00 Osakemäärät, ilman osakeantikorjausta Osinko/tulos, osakeantikorjatut, % 21,32 % 50,00 % 0 Hinta/voitto-suhde (P/E) 6,93 15,22 neg. Efektiivinen osinkotuotto, % 3,09 % 3,29 % 0 TIETOJA OSAKKEISTA A-osakkeen kurssikehitys - ylin kurssi, EUR 5,41 5,38 4,84 - alin kurssi, EUR 4,08 4,58 1,40 - keskikurssi, EUR 4,87 4,96 3,27 - tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 4,85 4,87 1,41 Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR 47,7 50,2 14,9 Osakkeiden vaihto tkpl, Osakkeiden vaihdon kehitys %, 90,27 % 36,37 % 10,17 % Osakkeenomistajien lukumäärä Osakkeiden määrä keskimäärin, tkpl Osakkeiden määrä tilikauden lopussa, tkpl Kurssikehitys 2008 (eur) 5

6 Hallituksen jäsenten esittely. Peter Seligson, hallituksen puheenjohtaja vuodesta Seligson on kauppatieteiden lisensiaatti. Hän on ollut Seligson & Co Oyj:n partneri vuodesta -97. Aiemmat toimet: Alfred Berg Finlandin toimitusjohtaja vuosina ja Head of Sales and Trading Arctos Securities vuosina Peter Seligson on Ahlström Oyj:n ja Broadius Partners Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Lisäksi hän on Aurajoki Oy:n hallituksen jäsen. Hän on Folkhälsanin jäsen ja hallituksen puheenjohtaja Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsenissa. Arja Hautanen on ollut hallituksen jäsen vuodesta Arja Hautanen on koulutukseltaan yo-merkonomi Hän on perheineen on Tarjoustalo -tavarataloketjun entinen pääomistaja. Arja Hautanen toimii tällä hetkellä Suomen Kauppayhtiöt Oy:n ja Predictum Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on Liikekiinteistöjen Vuokraus TM Oy:n ja eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen jäsen. Hän on aikaisemmin toiminut Tarjoustalo tavaratalot omistaneen Tarjousmaxi Oy:n kaupallisena johtajana. Arja Hautanen sai vuonna 2006 Tasavallan Presidentin myöntämän Talousneuvoksen arvonimen. Teppo Kauppila valittiin hallituksen jäseneksi Kauppila on diplomi-insinööri. Hän on rakennus- ja teollisuuskemikaalituotteiden kauppaa harjoittavan Oy Sika Finland Ab:n toimitusjohtaja ja pohjoismaat kattavat organisaation johtoryhmän jäsen. Tätä aikaisemmin hän on toiminut Fiskars Brands Finland Oy Ab:ssä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Aikaisemmin hän työskenteli Oras Oy:ssä myynnin johtotehtävissä. Kirsti Lindberg-Repo on ollut hallituksen jäsen vuodesta Hän on kauppatieteiden tohtori ja toimii tutkijana Hanken - Svenska Handelshögskolan'in alaisessa CERS - Center for Relationship Marketing and Service Management -keskuksessa. Lisäksi hän on Nordic Brand Research Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Juha Mikkonen valittiin hallituksen jäseneksi Mikkonen on kauppatieteiden maisteri. Hän on kiinteistösijoitusyhtiö Vicus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Aikaisemmin Juha Mikkonen työskenteli Conventum Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt sijoituspäällikkönä Kansallis-Osake-Pankissa ja osakeanalyytikkona Midland Montagu Osakepankissa. Lisäksi hän oli perustamassa Conventum Oyj:tä ja investointipankki Prospectus Oy:tä. Hän on Assetman Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Alexander Rosenlew valittiin hallituksen jäseneksi Rosenlew on kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management). Hän on ollut vuodesta 2002 Colgate- Palmolive Finlandin toimitusjohtaja ja Colgate- Palmolive Nordic A/S:n johtoryhmän jäsen. Ennen tätä hän toimi Nestlén palveluksessa erilaisissa markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina Alexander Rosenlew on tällä hetkellä Lagerblad Foods Oy:n hallituksen jäsen ja Oy Rosaco Ab:n hallituksen puheenjohtaja. 6

7 Johtoryhmä Kristina Illi nimitettiin Maritii Oy:n ja Tiimari Retail Oyj:n toimitusjohtajaksi Tiimari Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi hänet nimitettiin Lisäksi hän toimii hallitusten puheenjohtajana tai jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Palvelukauppa Kodinonni Oy, Novellum Oy ja Koirankoppi Oy. Aikaisemmin hän toimi Vice Presidentinä Planmeca konsernissa 2003 sekä toimitusjohtajana Hansel Oy:ssä Kristina Illi on koulutukseltaan ekonomi. Daniel Crewe nimitettiin Gallerix Sweden AB:n vt. toimitusjohtajaksi Gallerixin palveluksessa hän on ollut vuodesta Crewen aiempi työkokemus on kertynyt myynti- ja markkinointitehtävistä viimeksi DHL Expressin palveluksessa Ruotsissa ja aiemmin useasta yrityksestä Iso-Britanniassa. Hän on koulutukseltaan B.Sc. (markkinointi). Maija Elenius nimitettiin Tiimari konsernin talousjohtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Fiskarsin talousjohtajana. Tätä ennen hän toimi Partek Cargotec:n talousjohtajana ja Partek Oyj Abp:n kehitysjohtajana. Koulutukseltaan hän on ekonomi. Ville Linna nimitettiin Tiimore Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna Hän on työskennellyt aiemmat kuusi vuotta HEF Group Oy:n markkinointijohtajana. Linnalla on pitkä kokemus myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä. Hän on opiskellut myyntiä ja markkinointia Markkinointi-Instituutissa. Tarja Nikkarikoski nimitettiin Tiimari Oyj Abp:n tietohallintojohtajaksi Hänellä on pitkä kokemus tietohallinnon johtotehtävistä rahoituksen, kaupan ja logistiikan aloilta. Tarja Nikkarikoski on koulutukseltaan Datanomi ja fil.yo. Anna Seppälä nimitettiin Tiimari Retail Oyj:n ostotoiminnasta vastaavaksi johtajaksi vuonna Ennen nimitystään edellä mainittuihin tehtäviin hän toimi Tamore Oy:ssä ostojohtajana. Anna Seppälä on koulutukseltaan KTM. Jaakko Syrjänen nimitettiin Tiimari Retail Oyj:n ulkomaantoimintojen johtajaksi vuonna Ennen nimitystään edellä mainittuun tehtävään hän toimi Suomen Posti Oy:n hankintajohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut myös Kauppatalo Hansel Oy:ssa johtajana asiakasratkaisu-yksikössä sekä johtoryhmän jäsenenä. Jaakko Syrjänen on koulutukseltaan BBA. Anne Söderholm nimitettiin Tiimari konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi Anne Söderholm nimitettiin Tiimarikonseptista vastaavaksi vt. johtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Bauhaus Suomi Oy:n markkinointijohtajana. Söderholmilla on kokemusta kanta-asiakasohjelmien kehittämisestä Silja Oy Ab:ssä sekä markkinointipäällikön ja myyntipäällikön tehtävistä Telia Finlandissa. Koulutukseltaan hän on KTM sekä emba. Hannu Krook Tiimarin toimitusjohtaja alkaen Hannu Krook nimitettiin Tiimari Oyj Abp:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään Krook siirtyy tehtävään Oy Otto Brandt Ab:n konsernin varatoimitusjohtajan tehtävistä ( ). Aikaisemmin hän on toiminut TeliaSonera -konsernissa eri tehtävissä: Sonera Zedin toimitusjohtajana, SVP Consumer Products & Services TeliaSonera Finlandissa, Sonera Corporationin markkinointijohtajana sekä Sonera Plazan toimitusjohtajana. Soneraan Krook siirtyi Coca- Cola Juomat Oy:n toimitusjohtan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut myös liikkeenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa Tukholmassa ja Helsingissä sekä Brand Managerina Procter & Gamble Scandinaviassa, Tukholmassa. Krook on myös Veikon Kone Oy:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Hannu Krook on KTM. Tiimari -konsernin johtoryhmä Taloushallinto ja rahoitus Maija Elenius CFO Tiimari Oyj Abp Kristina Illi CEO Tietotekniikka Tarja Nikkarikoski CIO Kehitys ja liikepaikat Jaakko Syrjänen Kaupallinen johtaja Osto ja logistiikka Anna Seppälä Ostojohtaja Markkinointi ja viestintä Anne Söderholm Markkinointi- ja viestintäjohtaja TiiMore Oy Ville Linna toimitusjohtaja Tiimari Retail Oyj Anne Söderholm vt. Tiimari-konseptin johtaja Gallerix Ab Daniel Crewe vt. toimitusjohtaja 7

8 Tiimarin asiakkaita ovat erityisesti kaiken ikäiset naiset, pikkutytöstä ladyyn. Näitä naisia yhdistää positiivinen ja huumorintajuinen elämänasenne. He ovat kiinnostuneita askartelusta ja kodin sisustamisesta ja näihin liittyvästä erilaisesta tekemisestä. Tiimari tuo asiakkaittensa ulottuville kaikkien kaipaaman tekemisen itsensä iloksi ja ystävien kanssa yhdessäoloon. Muodikasta onkin järjestää ystävien kesken korttien askarteluiltoja, kattauksien suunnittelua ja kattauskoristeiden tekemistä, juhlien järjestämistä. Meillä kaikilla on tahto nähdä kättemme jälki nykyisessä abstraktissa maailmassa. Tiimari myy tässä maailmassa kaikkein harvinaisinta ja halutuinta hyödykettä: mahdollisuutta toteuttaa itseään, nähdä konkreettisesti oman työnsä tulos ja tehdä maailmasta oman itsensä näköinen. Tiimarin tunnettuus 84% on omaa luokkaansa. Tiimari on parantanut asemiaan kohderyhmänsä mielissä monipuolisuudessa, hyvien askarteluideoiden tuottajana ja laadukkaana ostopaikkana. Samalla se on säilyttänyt johtavan asemansa edullisten ostopaikkojen joukossa. Tiimarin visiona on olla paras elämyskauppa valitsemillaan markkina-alueilla. Tehtävänämme on tuottaa asiakkaillemme onnistuneita ostoja ja elämyksiä, sellaista mitä muualta ei saa, ilahduttamaan, sykähdyttämään, tarpeeseen tai muuten vaan. Haluamme tuottaa tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa tässä tietoyhteiskunnassa, jossa niin kovin moni joutuu huomaamaan, että arjesta puuttuu käsillä tekemisen hyvää tekevän voiman tunne. Vuosi 2008 oli Tiimari-konseptille tuloksekas Suomen markkinoilla. Uskomme sen johtuvan siitä, että pysyäkseen jatkossakin kilpailukykyisenä, Tiimari on jalostanut brandistrategiaansa ja toteuttaa sitä systemaattisesti kaikessa tekemisessään: Tiimari houkuttaa ja yllyttää iloiseen tekemiseen tässä passivoivassa maailmassa. Tiimari tarjoaa asiakkailleen tuotteiden lisäksi myös ideoita, inspiraatiota ja ohjeita, jotka mahdollistavat itse tekemisen ja itsensä toteuttamisen. Tiimarin asiakaslupaus Tiimari tuo tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa elämäsi jokaiseen päivään helposti ja edullisesti. Kaiken ei tarvitse olla kallista. 8

9 Tiimari -konsernin pääpiirteet Erilainen ja yllättävä Innostava Aikaansa seuraava ja trendikäs Visuaalisesti houkutteleva Lähellä ja helposti saavutettavissa Edullinen Tiimari -konseptin tuotevalikoima % myynnistä 35% sisustus 20% askartelu 15% paketointi + kortit 20% koulu ja toimisto 10% kausituotteet Kasvufokus = Voimakas = Heikko 9

10 Tiimarin strategia Suomessa Myynnin kasvattaminen Keskiostoksen kasvattaminen Myymälämäärän kasvattaminen Asiakasmäärän kasvattaminen Operatiivisen tehokkuuden kasvattaminen Materiaalivirran kehittäminen Myymälän henkilöstötehokkuuden kasvattaminen Tiimarin kansainvälinen strategia Kehitettävät markkinat 10

11 Paperazzi on urbaanin ja aktiivisen kuluttajan myymäläkonsepti, jossa on laaja ja helposti ostettava valikoima paperi- ja askartelutuotteita. Paperazzi-myymälästä löytyy kattava valikoima paperituotteita kirjekuorista ja askartelukartongeista upeisiin käsintehtyihin papereihin, lahjakasseihin ja servetteihin. Toimistotarvikkeita on niin yritysten kuin kotitoimistojenkin makuun, opiskelijoita unohtamatta. Perustuotteiden lisäksi Paperazzista löytyy merkkituotteita sekä erittäin laadukkaita tuotesarjoja. Erikoistuminen paperi- ja askartelutuotteisiin antaa mahdollisuuden tarjota myös erikoisuuksia ja uusimpien trendien mukaisia tuotteita. Paperazzi-myymälä on ilmeeltään moderni, erottuva ja raikas, erilainen kuin perinteiset paperikaupat. Vuonna 2008 Tiimari -konserni aloitti uuden paperikauppakonseptin kehittämisen. Ensimmäiset Paperazzinimiset myymälät avattiin pilotteina Turkuun ja Helsinkiin. Paperazzi-konseptia kehitetään vuoden 2009 aikana. Vuoden 2008 lopussa avattiin neljään pääkaupunkiseudulla toimivaan Koti-Ideaan Tiimari ja Gallerix - osastot. Yhteistyön myötä syntyi jo aiemmin suunnitelmissa ollut ajatus Tiimari-Decosta. Tiimari-Decosta löytyy Tiimarin vahvaan osaamiseen pohjautuva sisustus- ja sesonkituotevalikoima. Seinien ja piensisustamisen suosio kasvaa Suomessa kansainvälisten suuntausten mukaisesti. 11 SIVU 14

12 Gallerix haluaa tarjota asiakkaille erilaisia inspiroivia ja rohkeita ratkaisuja seinien sisustamiseen. Tuotevalikoiman perustan muodostavat taulut, kehykset, taidejulisteet ja peilit. Uutuutena tarjoamme mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin, tekemällä asiakkaiden omista kuvista tauluja ja julisteita suurkuvatulostimella. Gallerixin ammattitaitoinen henkilökunta neuvoo seinien sisustamiseen liittyvien kysymysten lisäksi miten esineet tulee kiinnittää seinää. Gallerix on pohjoismaiden suurin seinäsisustukseen erikoistunut ketju, joka tarjoaa myös kehystyspalveluita. Gallerixilla on liikkeitä Suomessa ja Ruotsissa yhteensä lähes 100. Gallerixin tuotteisto Seinien sisustaminen - kuvat, maalaukset, seinätapetit ja kuviot - kehystämispalvelu Kortit Lahja- ja paperitavarat Gallerix -konsernin pääpiirteet Anna seinien kertoa Sinun tarinasi Onnellinen ja iloinen päivänpiriste Jännittävä ja inspiroiva Hintansa arvoinen Asiakaslähtöinen valikoima ja inspiroiva visuaalisuus Vahva ja karismaattinen Viehättävä ja helposti lähestyttävä Personoi kodin seinien sisustamisella 12

13 Gallerixin strategia Ruotsissa Keskiostoksen kasvattaminen Myynnin kasvattaminen Konseptin tuoteportfolion kehittäminen Asiakasmäärän kasvattaminen Synergiaetujen realisointi Materiaalivirrann konsolidointi Päällekkäisten toimintojen eliminointi Gallerixin kansainvälinen strategia Kehitettävät markkinat 13

14 Tiimore on menekinedistämisratkaisuja tarjoava yritys, jolla on monipuolinen ja korkeatasoinen tuotevalikoima sekä asiakaslähtöinen kokonaisratkaisuja tarjoava toimintamalli. TiiMoren tavoite on tukea asiakkaan liiketoimintaa Tarjoamme lisäarvoa tuottavia ammattimaisia ja ainutlaatuisia kokonaisratkaisuja konserni-, suur- ja pk- yrityksten sekä yhteisöjen tarpeisiin.tiimore hyödyntää internet-pohjaista kaupankäyntimallia edustajamyynnin lisäksi. TiiMorella on nettikauppa perinteisen edustajamyynnin lisäksi. Strategia TiiMoren strategiana on rakentaa asiakkaalle ratkaisu, jolla asiakas voi kustannustehokkaasti ulkoistaa koko menekinedistämis- ja liikelahjatarpeensa. TiiMore tarjoaa asiakkailleen käyttöön nykyaikaiset järjestelmäratkaisut. Strategiana on kannattava kasvu Suomen markkinoilla ja markkinajohtajuus viiden vuoden kuluessa. Palvelu Valikoima IT-ratkaisut Logistiikka Valinnat Koko valikoima Tilaus Asiakaskohtainen valikoima ja hinnat Molempien valikoimien yhdistely Molempien Laskutus Tiliöinti Raportointi Hyväksymisprosessi valikoimien yhdistely Integrointi asiakkaan järjestelmään Toimitusten yhdistely Toimitusjärjestelmä Asiakastunnuksiin perustuva järjestelmä Varastointipalvelu 14

15 Myymälämäärät 12/ /2007 Myymälämäärät Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Liettuassa 1 0 Norjassa 1 1 Puolassa 8 4 Venäjällä 4 0 Ruotsissa 8 0 Omia myymälöitä Franchise -kauppiaiden myymälät Suomessa 4 4 Ruotsissa 0 9 Tiimari myymälöitä yhteensä Gallerix myymälöitä Suomessa 6 1 Ruotsissa 13 5 Omia myymälöitä 19 6 Franchise -kauppiaiden myymälät Ruotsissa Gallerix myymälöitä yhteensä Tiimari Retail myymälät yhteensä Tiimari -konsernin konseptit seitsemässä maassa Tiimari Tiimore Gallerix Poistuvat markkinat 15

16 HALLINNOINTI (Corporate Governance) Tiimari Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Helsingin Pörssin antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Tiimari soveltaa myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan Tiimari -konsernin ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Tiimari Oyj Abp:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa Helsingissä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhdessä hallituksen valitsemassa yleisessä päivälehdessä. Tiimari julkaisee yhtiökokouskutsun myös konsernin kotisivuilla HALLITUS Hallituksen kokoonpano Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Peter Seligson ja jäseninä Juha Mikkonen, Erik Helin, Alexander Rosenlew, Teppo Kauppila, Arja Hautanen ja Kirsti Lindberg-Repo. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole yhtiön palveluksessa. Tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön kotisivuilla ja vuosikertomuksen sivulla 7. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä valitsee tarpeellisen määrän johtajia ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Hallitus voi myös päättää valiokuntien asettamisesta ja niiden työtehtävistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa. Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana neljätoista kertaa. Jäsenet osallistuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin kokouksiin. Hallituksen jäsenet ovat sekä yhtiöstä että suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen jäsenistä Peter Seligson, Juha Mikkonen, Arja Hautanen ja Alexander Rosenlew omistavat suoraan tai hallinnoimiensa yhtiöiden kautta Tiimarin osakkeita. Hallituksen valiokunnat 2008 Hallitus on nimittänyt vuonna 2008 kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. 1. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa konsernin raportointia ja tarkastusta ja valmistella tilintarkastajan valintaehdotusta yhtiökokoukselle. Puheenjohtajana toimii Juha Mikkonen ja jäseninä ovat Peter Seligson ja Teppo Kauppila. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. 2. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, valmistella hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta ja valmistella yhtiön palkkaus ja palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Puheenjohtajana toimii Peter Seligson ja jäseninä ovat Arja Hautanen ja Alexander Rosenlew. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa, yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajana toimii Kristina Illi. Hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Hannu Krookin, joka aloittaa tehtävässä

17 Konsernin johto Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat ja Tiimari Retail Oy:n, Gallerix International AB:n ja Tiimore Oy:n toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla valmistelemaan esityksiä hallitukselle ja käsittelemään markkinointia, rahoitusta, talousasioita, tietohallintoa ja liiketoiminnan kehityskysymyksiä. Tiedot johtoon kuuluvista henkilöistä on esitetty konsernin kotisivuilla ja vuosikertomuksen sivulla 15. Tytäryhtiöiden hallinto Tytäryhtiöillä on hallitukset, jotka valvovat yhtiöiden toimintaa ja tytäryhtiöitä koskevia merkittäviä asioita käsitellään konsernin johtoryhmän kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että yhtiön resurssit ovat oikeassa suhteessa toimialojen tarpeisiin, että henkilöstöä kehitetään, että toiminta täyttää sovitut laatuvaatimukset ja että toiminta tapahtuu kyseisen maan lakien ja muiden säännösten mukaan. Palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2008 yhtiökokous päätti puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten euroa. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista ja heille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Toimitusjohtajalle maksetaan palkan lisäksi bonuspalkkiota. Hallitus päättää bonuspalkkion ehdot. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtaja kuuluu muun johtoryhmän kanssa vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Toimitusjohtaja Kristina Illin palkka luontoisetuineen ja bonuksineen vuonna 2008 oli euroa. Bonuksia tästä summasta oli 0 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille voidaan palkan lisäksi maksaa bonuspalkkioita, joiden ehdot päättää hallitus. Tiimari Oyj Abp:llä on voimassa oleva osakekurssiin sidottu optio ohjelma, jonka merkintäaika alkaa Optiot on annettu toimitusjohtaja Kristina Illille. Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut. Liiketoimintoja johdetaan johtoryhmän ja konseptista vastaavan toimitusjohtajan kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista. Rahoitusriskien hallinnasta ja globaalista riskivakuuttamisesta vastaa emoyhtiö hallituksessa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöt suojaavat rahoitus- ja valuuttariskinsä emoyhtiön kautta sisäisten suojaussäännösten mukaan. Sisäpiirihallinto Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n voimaantullutta listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös omat sisäpiirisäännöt. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Näiden lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten assistentit, talousosaston henkilökunta sekä muut vastaavassa asemassa olevat henkilöt yhtiön toimitusjohtajan erillisellä päätöksellä. Hankkeista, joilla toteutuessaan voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää talousosasto sisäpiiriläisten antamien tietojen pohjalta. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saatavilla Suomen Arvopaperikeskuksen NetSirestä: Suomen Arvopaperikeskus Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, puh sekä yhtiön kotisivuilta. Tilintarkastus Konsernin tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2008 palkkioina yhteensä 155 tuhatta euroa ja muita palkkioita 33 tuhatta euroa. 17

18 Vuosikooste 2008 Tiimari Oyj Abp on antanut seuraavat pörssitiedotteet ja ilmoitukset vuonna Nämä tiedotteet ja ilmoitukset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa - Sijoittajille. Osa tiedotteiden ja ilmoitusten tiedoista saattaa olla vanhentuneita. Pörssitiedotteet Tiimari Oyj Abp:n tytäryhtiö Gallerix International AB aloittaa YT-neuvottelut saavuttaakseen ensimmäisen osan arvioiduista synergiaeduista Ensimmäinen Tiimari avattu Venäjälle Tiimoren yt-neuvottelut päätökseen Tiimarin tytäryhtiössä Gallerix International AB:n yt-neuvottelut Tiimarin ruotsalaisessa tytäryhtiössä päätökseen Korjaus julkaistuun yhtiökokouskutsuun ja yhtiön kotisivuilla julkaistuun hallituksen päätösesitykseen Korjaus segmenttiraportoinnin taulukko-osassa kohdassa liikevoitto / tappio havaittuun virheeseen Yhtiökokouskutsu Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote Tiimarin tytäryhtiö Tiimore myy Kokkolan tehtaan Tiimari avasi 5. myymälänsä Puolaan Tiimari on allekirjoittanut aiesopimuksen Tiimari-konseptin franchising liiketoiminnan ostamiseksi Ruotsissa Tiimarin varsinainen yhtiökokous Vuosikooste vuodelta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Tiimari on avannut uuden myymälän Viroon Muutoksia Tiimarin johdossa Tiimari Oyj Abp:n osavuosikatsaus Tiimari laajentaa Venäjällä Maija Elenius Tiimari konsernin talousjohtajaksi (CFO) Tiina Kuusisto Tiimari konseptin liiketoiminnan toimitusjohtajaksi Ville Linna Tiimore Oy:n toimitusjohtajaksi Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus Ville Tervola Tiimarin rahoitusjohtajaksi Tiimari on hankkinut Tiimari konseptin Ruotsin franchising liikkeet Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta ,0 miljoonan osakkeen suunnattu anti Tiimari Oyj Abp ja Koti-Idea aloittavat yhteistyön Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus Tiimari lanseeraa uuden vähittäiskauppakonseptin Tiimari laajentaa Liettuaan Tiimarin taloudelliset julkaisut

19 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 FISKARS OYJ ABP 23.2.2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Johtoryhmä 14 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus 24 Stonesoft-konserni

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Sisältö SISÄLTÖ Operatiivisen toiminnan liikevoiton muodostuminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...2 Hallitus...8 Johtoryhmä...10 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2004 VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys Marimekko 3 Tilinpäätös 22 Bisneksen nimi voisi olla elämä 4 Marimekon perusarvot 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Vuosi 2004 8 Marimekon visiot, tavoitteet,

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yleiset periaatteet Affecto Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014 SELVITYS YHTIÖN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 27.2.2014 SSH Communications Security-konserni muodostuu SSH Communications

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA Yritysvastuullisuus on yksi Technopoliksen arvoista. Olemme tehneet vastuullisuustyötä vuodesta 2010. Tärkeimmät vastuullisuuden painopistealueemme

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot