kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012"

Transkriptio

1 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta. Yhteistyötä yli rajojen.

2 Kuluttajaliitto toivottaa kaikille hyvää ja riemukasta joulua sekä onnellista uutta vuotta! Pääkirjoitus Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry nyt myös Facebookissa Toimistomme on suljettu Nappo 4 12 sisällys 04 Kuluttajaparlamentin kolme teemaa 08 Komiteat, työryhmät, neuvottelukunnat näkymätöntä, mutta tärkeää työtä 10 Kuluttajaliiton yhdistymisestä kaksi vuotta 11 Salit täynnä kuulijoita 12 Terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke osui ja upposi 14 Haastetta ja huumoria Teta-hanke tuunarin silmin 16 Joulukaupan pelisäännöt 18 Työpöydän ääressä: Jenni Vainioranta 19 Kuluttajaliiton kotisivuilla ja Facebookissa tapahtuu 20 Yhteistyötä yli rajojen 21 Finlandssvenska Konsumenter tar form igen 22 Palautetta naposta 24 Pintaa syvemmältä 4 PÄÄTOIMITTAJA Juha Beurling KANNEN KUVA Antero Aaltonen TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Lönnberg Print&Promo, Helsinki 2012 Seuraava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttajan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoittaja on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kirjoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttajan Nappo -lehti. (Esimerkiksi: N.N., Kuluttajan Nappo 3/2007.) 2) Kirjoituksia saa muunnella (esimerkiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Yhteistyöllä enemmän Kuluttajaliitto on osallistumisyhteisö. Meidän voimamme on yhteistyössä. Toimimme niin jäsenkuntamme sisä- kuin ulkopuolella, esimerkkinä tästä mainittakoon Kuluttajaparlamentti. Se kokoaa yhteen valtakunnallisesti merkittäviä kansalaisjärjestöjä eri sektoreilta. Kuluvana vuonna kohderyhmänä ovat olleet sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt, jotka edistävät kuluttajan kannalta monia keskeisiä asioita kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, tasa-arvoa ja kohtuuhintaisuutta. Kuluttajaparlamentin kautta Kuluttajaliitto tuo yhteen kansalaisjärjestöt laajasti kaikilta merkittävimmiltä yhteiskuntamme sektoreilta puhaltamaan yhteen hiileen kuluttajien hyväksi. Kuluttajaparlamentin lisäksi liittomme tekee erittäin läheistä yhteistyötä eri sektoriprojektiensa kautta. Esimerkiksi elintarvike- ja ravitsemussektorilla on tehty laajaa yhteistyötä monenlaisten järjestöjen kanssa kuluttajien tavoittamiseksi terveellisten ja taloudellisten arjen ruokavalintojen edistämiseksi. Projektin sanoma välittyi yli kolmensadan tilaisuuden kautta ympäri Suomea. Lisää tästä projektista voit lukea lehtemme sivulta 12 alkaen. Suomalaiset tuntevat ja arvostavat Kuluttajaliittoa. Taloustutkimus Oy:ssä on valmistunut uunituore tutkimus 13 suomalaisesta neuvontaa antavasta järjestöstä. Mukana oli Kuluttajaliiton lisäksi muun muassa Martat, Veronmaksajien keskusliitto, Liikenneturva, Suomen 4H-liitto sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Tutkimuksen mukaan suomalaisista noin miljoona tuntee Kuluttajaliiton toimintaa. Neuvonnan tai avun saatavuudessa internetin välityksellä Kuluttajaliitto oli suomalaisten mielestä toiseksi paras järjestö ja neuvonnan tai avun saatavuudessa puhelimitse Kuluttajaliitto oli suomalaisten mielestä kaikkein paras tutkituista järjestöistä. Viestinnän näkyvyydessä Kuluttajaliitto oli puolestaan kolmanneksi paras. Kun perustukset on hyvin ja huolella tehty, on niiden päälle mahdollista rakentaa komea talo, joka kestää tuulen kovassakin tuiverruksessa aina tuleville sukupolville asti. Vahvistuvan ja laajentuvan kuluttajaliikkeen perustukset kestävät pitkälle tulevaisuuteen. Juha Beurling Pääsihteeri JULKAISIJA Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , 2 3

3 4 vaati: Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Kuluttajaparlamentti keskusteli, väitteli ja äänesti kuntavaalien alla kolmesta ajankohtaisesta aiheesta. Terveyskeskusten käyntimaksulle sanottiin lähes ehdoton ei. teksti Marianne Saine ja Jenni Vainioranta kuvat ANTERO AALTONEN Kuluttajaparlamentti vaati: alkoholimainonnan täyskieltoa terveyskeskusten käyntimaksua pois parempaa oikeusturvaa Suomen historian toinen Kuluttajaparlamentti kokoontui lokakuussa eduskuntaan täysistuntoonsa. Tilaisuudessa oli koolla hieman vajaa kolmekymmentä valtakunnallisesti merkittävää sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Järjestöjen edustajat keskustelivat kuntavaalien alla ajankohtaisista kysymyksistä. Pitäisikö terveyskeskusten käyntimaksu poistaa ja alkoholimainonta kieltää? Entä pitäisikö kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa? Lisäksi tilaisuudessa oli paneelikeskustelu, jonka aiheena oli terveys- ja sosiaalipalveluiden turvaaminen kuntauudistusten yhteydessä. Parlamentin puhemiehenä toimi toistamiseen tohtori Pentti Arajärvi. Jokaisen kysymyksen käsittely aloitettiin kahden asiantuntijan asian puolustajan ja vastustajan välisellä väittelyllä. Tämän jälkeen paikallaolijat saivat esittää puheenvuoroja, jonka jälkeen järjestöjen edustajat äänestivät käsiteltävästä kysymyksestä. Äänestyksen tuloksena muodostuneet kannanotot luovutettiin eduskuntaryhmille Järjestöjen edustajat keskustelivat kuntavaalien alla ajankohtaisista kysymyksistä. Parlamentin puhemiehenä toimi toistamiseen tohtori Pentti Arajärvi. Alkoholimainonta kokonaan pois Alkoholimainonnan kieltämisestä syntyi ponteva väittely. Kieltämistä vastusti parlamentissa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa. Jos alkoholimainonta kielletään, voidaan muutaman vuoden kuluttua huomata, ettei nuorten alkoholin kulutus ole vähentynyt mutta ollaan tehty vakavaa haittaa suomalaiselle panimoteollisuudelle. Kiellon jälkeen jäljelle jää vain hintakilpailu. Se ei ole alaikäisen kannalta hyvä asia, Ussa sanoi. Ussa kuvasi myös täyden markkinan periaatetta. Esimerkiksi hammastahnan tai pesuaineiden myyntimääriä ei voi paljon lisätä. Mainonnalla on merkitystä siihen, minkä tuotteen tarjolla olevista kuluttaja valitsee. EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi puolusti mainonnan kieltoa ja vastusti samantien Ussan vertausta. Alkoholia ei voi verrata hammastahnaan. Alkoholi kuuluu ei-välttämättömiin tuotteisiin, joissa yhden valmistajan onnistunut kampanja lisää myös kilpailijoiden menekkiä. Kumpaa arvotamme tärkeämmäksi, alaikäisten suojelemista ja alkoholikulttuurin muuttamista vai teollisuuden oikeutta edistää myyntiä ja saada voittoa, Aalto-Matturi kysyi. Kuluttajaparlamentissa järjestöjen äänet jakaantuivat Jaa 19, Ei 5 ja Tyhjää 3. Kuluttajaparlamentti vaatii alkoholimainonnan täyskieltoa, koska sillä voitaisiin vaikuttaa nykyiseen alkoholimyönteiseen asenneilmapiiriin sekä tukea terveysvalistuksen vaikuttavuutta. Muutoksenhaku läpinäkyväksi Kuluttajaparlamentti kävi myös ikuisuushaasteen kimppuun. Tuleeko kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa? Faktapitoisen tiiviin väittelyn asiasta kävivät Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Raija Huhtanen puolustajana ja Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen vastustajana. Parlamentti äänesti yksimielisesti, että kansalaisten oikeusturvaa pitää parantaa lainsäädäntöä ja toimintatapoja muuttamalla. Toisin kuin muissa käsitellyissä aiheissa, parlamentti esitti toimenpidelistan oikeusturvan parantamiseksi. Nykyään tuiki harvinaista suullista käsittelyä pitää muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa lisätä, vaativaan päätöksentekoon pitäisi osallistua aina alan asiantuntijalääkäri, päätökset pitää perustella selkeästi ja lääkäreillä pitäisi olla lakiin kirjattu ilmoittamisvelvollisuus sidonnaisuuksistaan. Terveyskeskusmaksu rasittaa köyhää Kuluttajaparlamentti vaatii terveyskeskusten käyntimaksun poistamista, koska käyntimaksut ovat epäoikeudenmukaisia ja rasittavat erityisesti pienituloisia. Poistamista puolustava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki totesi puheenvuorossaan, että maksun poistamista on helppo puolustaa. On niukasti perusteita, miksi maksu pitäisi periä. Maksulle ei ole terveyspoliittisia perusteita. Sen ohjausvaikutukset terveyskeskusten käyttöön ovat huonot. Maksuttomuus saattaa toki lisätä turhia käyntejä, mutta maksullisuus vähentää tarpeellista käyttöä. Suomessa terveydenhuollon käyttömaksut ovat muihin OECD- ja EU-maihin verrattuna korkeat. Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtajan Tarja Myllärisen mukaan helppo on puolustaa säilyttämistäkin. Ihannemaailmassa saisimme kaikki palvelut maksuttomasti, maksu ei ole kunnille merkitykseltään vähäpätöinen. Keskustelu terveyskeskusmaksuista pitää suhteuttaa muihin palveluihin. Jos maksu poistetaan niiltä, jotka kykenevät omin jaloin kävelemään terveyskeskukseen, poistaminen voi korottaa esimerkiksi liikuntakyvyttömän vanhuksen kotisairaanhoidon maksua. Kuluttajaparlamentti äänesti terveyskeskusten käyntimaksun poistamisen puolesta äänin Jaa 24 ja Ei 1. Parlamentin mukaan terveyskeskusten käyntimaksun poistaminen valtakunnallisesti tukisi vähävaraisia ja voisi vähentää terveyseroja väestöryhmien välillä. Äänestyksen tuloksena muodostuneet kannanotot luovutettiin eduskuntaryhmille

4 EUn kuluttajapolitiikan linjaukset suhteessa Suomen kansallisiin toimiin olisi tärkeä teema käsitellä tässäkin foorumissa. Lauri Ihalainen, kuluttajaasioista vastaava ministeri KANSALAISJÄRJESTÖJEN Vaikuttamis- foorumi Parlamentissa Suomalainen muutoksenhakujärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Muissa maissa pyydetään asiantuntijalausunnot kirjallisesti, asianosainen saa ne nähtäväkseen ja hän voi kommentoida niitä. Raija Huhtanen, Tampereen yliopisto Minua hämmentää jatkuva keskustelu siitä, miten palveluita voidaan purkaa kun pitäisi keskustella, miten niitä voitaisiin turvata. Pentti Arajärvi, Kuluttajaparlamentin puhemies Jos saisin päättää, työntekijän toimintakykyä arvioisi erikoissairaanhoito, työkykyä työterveyshuolto ja työkyvyttömyyttä eläkevakuutuslaitos. Tapio Ropponen, Keva Terveyskeskusmaksu on melkein sama kuin yhden päivän työttömyyspäiväraha. Jos käyt lääkärissä, sen päivän käyttöraha on mennyt. Reijo Pipinen, Vailla vakinaista asuntoa ry. sanottua Alkoholia mainostetaan myös paljon piilomainontana - ruokaohjelmissa, elokuvissa, erilaisissa promootioissa. Marjatta Vehkaoja, Mielenterveyden Keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston hallitusneuvos Erik Strömberg tuli tilaisuuteen ministeri Risikon pyynnöstä kuuntelemaan kansalaisten oikeusturvaa koskevaa aiheen käsittelyä. Terveyskeskusten käyntimaksuista hyötyvät eniten perintätoimistot. Paavo Koistinen, Suomen Potilasliitto ry Kuluttajaparlamentti on järjestöjen yhteistoimintaa, yhdessä oppimista ja vaikuttamista! Kuluttajaparlamentti kokoaa vuosittain kymmeniä järjestöjä yhteen tiettyjen teemojen ympärille. Kuluttajaparlamentin avulla Kuluttajaliitto pyrkii saamaan kansalaisjärjestöt pohtimaan toimintaansa kuluttajanäkökulmasta, sillä monen kansalaisjärjestön toimintaan kuuluu kuluttajien kannalta merkittävien asioiden kuten palveluiden toimivuuden ja saatavuuden edistämistä. Kuluttajaparlamentissa nämä järjestöt pääsevät vaikuttamaan yhdessä vahvempina kuluttajille merkittäviin asioihin. Toimintavuoden aiheita tutkitaan ja selvitellään yhdessä perusteellisesti ennen Kuluttajaparlamentin täysistuntoa. Siten Kuluttajaparlamentissa mukana olevat järjestöt pääsevät teke- mään uudella tavalla yhteistyötä keskenään sekä parhaimmillaan myös oppivat uutta yhdessä ja toisiltaan. Toimintavuosi huipentuu eduskunnassa pidettävään täysistuntoon, jonne kutsutaan järjestöjen edustajien lisäksi alan asiantuntijoita, kansanedustajia ja ministereitä. Tilaisuudessa kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelevat, väittelevät ja tarvittaessa äänestävät valituista aiheista. Äänestystulosten perusteella muodostetaan Kuluttajaparlamentin kannanotot, joista tiedotetaan medialle ja eduskuntaryhmille. Lisäksi kannanotot käydään luovuttamassa eduskuntaryhmille erillisessä tilaisuudessa täysistunnon jälkeen. Kuluttajaparlamentin kautta poliittiset päättäjät tulevat tietoisiksi keskeisten kansalaisjärjestöjen näkemyksistä ja kannoista merkittäviin kysymyksiin. Täysistunnon jälkeen Kuluttajaliitto seuraa kannanottojen vaikuttavuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon muun muassa sosiaalisen tilinpidon avulla. 7

5 Komiteat, työryhmät, Kaiken kaikkiaan toimielimissä mukana oleminen on erittäin merkittävä tapa vaikuttaa kuluttajille tärkeisiin asioihin. neuvottelukunnat näkymätöntä, mutta tärkeää yhteistyötä Erilaisissa komiteoissa, työryhmissä, neuvottelu-, toimi- ja lautakunnissa toimiminen on keskeinen osa Kuluttajaliiton edunvalvontaa. TEKSTI Timo Niemi Vuosittain liiton toimihenkilöt ja vapaaehtoiset osallistuvat yli 90 elimen toimintaan. Toiminta ei juuri näy ulkopuolelle, mutta näissä elimissä ollaan tekemisissä kuluttajan kannalta keskeisistä asioista päättävien toimijoiden kanssa ja siksi se on tärkeä tapa vaikuttaa. Edustusten laaja kirjo Enemmistö näistä elimistä on valtion joko valtioneuvoston, ministeriöiden tai virastojen asettamia. Liitto on edustet- tuna myöskin elinkeinoelämän etu- tai toimialajärjestöjen (esimerkiksi Suomalaisen Työn Liitto, Arktiset Aromit ry) tai muiden järjestöjen (kuten Sydänliitto, Työtehoseura TTS) asettamissa elimissä. Lisäksi kansainvälisellä tasolla ollaan mukana Euroopan komission asettamassa Eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän ja eurooppalaisia kuluttajia edustavan BEUCin toimielimissä. Edustuksia on kaikilta liiton toimintasektoreilta. Erityisen paljon on elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä kuluttajan oikeuksiin liittyviä edustuksia. Liitto on mukana myöskin kuluttajan taloutta, eettistä kuluttamista, terveydenhuoltoa ja yleistä kuluttajapolitiikkaa käsittelevissä toimielimissä. Eivät vain liiton toimihenkilöt Liiton edustajina toimivat pääasiassa liiton toimistolla työskentelevät asiantuntijat. Liiton toimihenkilöt eivät kuitenkaan ole ainoita liiton edustajia eri toimielimissä, vaan liittoa edustavat myös osa hallituksen jäsenistä ja muista aktiiveista. Yleensä liiton toimihenkilöt ja vapaaehtoiset toimivat nimenomaisesti liiton edustajina. Eräissä merkittävissä toimielimissä esim. Kuluttajariitalautakunta, Arvopaperilautakunta liiton asiantuntijat ja vapaaehtoiset eivät edusta liittoa, vaan toimivat yksityishenkilöinä. Heidät on kuitenkin valittu näihin elimiin sen vuoksi, että he toimivat liitossa ja näiden toimielinten kokoonpanoa listatessa heidän taustaorganisaationsa mainitaan. Vaikka edustajat ovatkin yksityishenkilöitä, heidän toimintaansa ohjaa kuluttajien edun edistäminen. Mitä toimielimissä tehdään Toimielimet, joissa Kuluttajaliitto on edustettuna, toimivat monipuolisesti. Kuluttajan oikeuksia edistetään keskeisesti olemalla mukana lainsäädäntöä valmistelevissa komiteoissa, työryhmissä ja muissa toimielimissä. Tällä hetkellä ollaan mukana valmistelemassa muun muassa tietoyhteiskuntakaarta ja EU:n kuluttajansuojadirektiivin täytäntöönpanoa. Näissä elimissä pystytään vaikuttamaan lainsäädännön sisältöön alusta alkaen. Vaikka lopputuloksena on aina kompromissi, päästään usein kuluttajan kannalta hyvään tai ainakin tyydyttävään tulokseen pahimmassakin tapauksessa lopputulos on kuluttajalle vähemmän huono kuin ilman liiton mukanaoloa. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja liiton edustajat ovat ratkaisemassa Kuluttajariita-, Vakuutus- ja Arvopaperilautakunnissa. Samalla kun ratkaistaan yksittäisiä riitoja, ollaan mukana luomassa ratkaisukäytäntöä, jolla on yleisempää merkitystä lakeja tulkittaessa. Liitto on mukana myös elinkeinonharjoittajien itsesääntelyelimissä (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL, Panimoalan ennakkotarkastustoimikunta, Suomen Kiinteistövälittäjien Liiton eettisen toiminnan valiokunta), joissa valvotaan alan omien eettisten säännösten noudattamista. Osassa toimielimistä valmistellaan erilaisia toimintaohjelmia, jotka ovat tulevien toimenpiteiden pohjana ja osassa ohjataan kuluttajan kannalta tärkeitä projekteja. Toimielimissä saadaan tietoa kuluttajille tärkeiden hankkeiden etenemisestä, tuodaan liiton kantaa ja kuluttajanäkökulmaa esille ja luodaan verkostoja. Asioihin vaikuttaminen perustuu liiton edustajien asiantuntemukseen ja kykyyn perustella asiansa vakuuttavasti. Kaiken kaikkiaan toimielimissä mukana oleminen on erittäin merkittävä tapa vaikuttaa kuluttajille tärkeisiin asioihin. Vaikka viime aikoina on tuotu esille uusien vaikuttamistapojen (esim. sosiaalinen media) merkitys, nämä eivät poista vanhanaikaisen ja näkymättömän toimielimissä mukanaolon merkitystä. Siinä vaiheessa, kun uusilla vaikuttamistavoilla on saatu jokin asia etenemään, sen täytäntöönpano tapahtuu usein ainakin osaksi komiteoissa, työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä. Toimielimissä saadaan tietoa kuluttajille tärkeiden hankkeiden etenemisestä, tuodaan liiton kantaa ja kuluttajanäkökulmaa esille ja luodaan verkostoja. Asioihin vaikuttaminen perustuu liiton edustajien asiantuntemukseen ja kykyyn perustella asiansa vakuuttavasti. 8 9

6 Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta Kuluttajaliitto ja paikalliset kuluttajayhdistykset ovat vuoden aikana järjestäneet eri puolilla Suomea lähes 30 tapahtumaa. Salit täynnä kuulijoita TEKSTI Kaisa Pannimaa-Pätsi kuvat Petteri Nurmi TEKSTI SIRKKA SHAYAN kuvat Elina Manninen Kuluttajien oikeuksien puolestapuhujajärjestöt, Kuluttajat-Konsumenterna ry (K-K) ja Suomen Kuluttajaliitto ry, yhdistyivät kaksi vuotta sitten tammikuussa. Samassa yhteydessä Suomen Kuluttajaliitto ry:stä tuli Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry, jonka valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä K-K jatkaa toimintaansa omalla nimellään. K-K on Suomen ensimmäinen kuluttajajärjestö. Se perustettiin v viiden visionaarisen naisen toimesta. He muodostivat epävirallisen työryhmän, joka arvosteli presidentti Kekkosen maatalouspolitiikkaa ja tuotteiden hinnoitusta. Naisten omakohtaiset hankaluudet saada ostamistaan viallisista laitteista hyvitystä myymälöiltä ja Ruotsissa jo herännyt kuluttajavalistus toimivat heidän innostajinaan. Samaan aikaan Suomen lehdistössä julkaistiin aiheesta kirjoituksia. Uusi järjestö kokoontui ensin kuukausittain Kalevankadun kulmassa sijaitsevassa salissa. Sinne kutsuttiin puhujia kuluttajia kiinnostavista aiheista, kuten kosmetiikasta, huonekalumarkkinoista ja kasvinsuojeluaineista. Kuluttajien kiinnostus ja tarve kuluttajaneuvontaan kasvoi voimakkaasti 1970-luvulla ja K-K sen mukana. Hoidettiin kuluttajien valitusasioita, liityttiin valituslautakuntiin, annettiin neuvontaa ja ratkaistiin monenlaisia ongelmia. Valtakunnalliset projektit ja neuvonanto ovat yhä K-K:n keskeisiä toimintoja. Kuluttajat-Konsumenterna ry ja Suomen Kuluttajaliitto ry toimivat parikymmentä vuotta kilpailevina järjestöinä. Ajan myötä ne kypsyivät ajatukseen yhdistää voimat ja tavoitteet. Niillä oli sama päämäärä kuluttajien hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa suojeleminen ja valvominen. Molemmilla oli erityisosaamista ja yhdistymällä järjestöt täydensivät toisiaan. Jäsenedut ovat nyt monipuolistuneet, eri alojen asiantuntijat ja lakineuvonta ovat vain puhelinsoiton päässä. Yhdistyminen ei tapahtunut hetkessä. Päätöstä edelsivät monet neuvottelut ja hallitusten äänestykset. Sopuisaan ratkaisuun päästiin v syksyllä. K- K:n toiminnanjohtaja siirtyi Kuluttajaliiton järjestösihteeriksi. Liiton nykyiseen hallitukseen kuuluu myös K-K:n edustajia. Yhdessä ei enää erikseen järjestöt toimivat kohti tulevaisuutta, vastataan tekniikan kehittymisen, ympäristövaikutusten ja muiden aiheiden tuomiin uusiin haasteisiin sekä iloitaan saavutetuista menestyksistä kuluttajalle! Yhdessä ei enää erikseen! Kaikissa paikallisyhdistysten tilaisuuksissa on ollut innostunut ja utelias yleisö. Yleensä tupa on täynnä viimeistä paikkaa myöten. Kuulijoita riittää joka säällä, eivätkä edes kiinnostavat televisioohjelmat verota osanottoa, kertoo johtava lakimies Tuula Sario. Mistä luulet innostuksen tulevan? Olemme selvästi onnistuneet valitsemaan aiheita, joista on paljon epätietoisuutta. Ihmiset tulevat hankkimaan tietoa, josta heille on taloudellista hyötyä. Mitkä asiat erityisesti kiinnostavat? Asunto-osakeyhtiölaki-tilaisuuksissa kiinnostavat muun muassa vesieristämis-, remontoimis-, parveke- ja piha-aiheet. Matkalla jossain Euroopassa -tilaisuuksissa on eniten ihmetystä herättänyt kertoessani, että aikaisemmasta sairaudesta ei korvata matkavakuutuksesta mitään, jos oireet palaavat matkalla. Arki eläkkeellä Talousasiantuntija Jorma Pesosen vetämissä Arki eläkkeellä -tilaisuuksissa eniten keskustelua on herättänyt epäasiallinen ja jopa harhaanjohtava markkinointi. Esityksen jälkeen olisi haluttu yksilöllistä neuvontaa erityisesti varallisuuden hallintaan ja jäämistöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä (lahjat, ennakkoperinnöt, testamentti, hallintaoikeudet, verotuskohtelu ). Tähän ei valitettavasti ole ollut aikaa

7 Terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke - osui ja upposi Miten kohdata terveyteensä ja ehkä muihinkin asioihin välinpitämättömästi suhtautuva, ehkä rahavaikeuksissa oleva nuori ja saada hänessä aikaan halu muutokseen? Asiapitoisilla esitteillä ja makeilla nettisivuilla? Valituksella ja varoituksilla? Ehkä, mutta ei Kuluttajaliiton Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa ja tänä vuonna loppuvassa Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hankkeessa. TEKSTI Annikka Marniemi kuvitus Shutterstock Tuunausoppaat melkein vietiin käsistä, kun osallistujat ymmärsivät mitä olivat saamassa. Kerrankin asia esitettiin ns. järkevällä tavalla Tämä kirjanen on todella täynnä asiaa... ihanasti vielä kuvitettukin :) Ihan jees on jo aika hyvä nuorten kielellä Tetan tuotoksia: 162 luentoa nuorille ruuasta ja rahasta työpajoilla. Useimmilla pajoilla myös ruuanvalmistusta. Arkiruuan tuunausopas kpl jaettu ympäri Suomen -nettisivut Ruokavalinnat arjen pyörteissä -ammattilaisseminaari tuotevertailusivusto, jossa 21:n tuoteryhmän alle on koottu yli tuhannen tuotteen ravintosisältötiedot. Sivusto löytyy osoitteesta Älä heitä ruokaa pois -facebook-sivusto 9 messuosallistumista, mm. Lapsimessut, Baby Boom & Kidz, Kivaa -messut ja Suomi Areena ammattikorkeakoulu -lopputyö ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion hinnasta 5-osainen materiaalipaketti MLL:n vertaisopetustoimintaryhmille tutkimus pienituloisten kuluttajien käsityksistä ja uskosta omiin mahdollisuuksiin tehdä terveellisiä ruokavalintoja Napposen pelikortit Napposen ruokalautanen -magneettipeli lapsille Harvoin käsiini enää tulee materiaalia, jota voi ylpeänä suositella, mutta tässä on yksi sellainen harvinaisuus! Meillä muutoksen itu pyrittiin saamaan aikaan tapaamalla nuoret henkilökohtaisesti työpajoilla ympäri Suomen. Heitä kyllä valistettiin jopa kahden tunnin ajan ruuasta, ravitsemuksesta, liikunnasta, omasta terveydestä ja rahankäytöstä, mutta sen lisäksi heitä aktivoitiin testeillä ja laittamalla ruokaa. Viimeistään raakaaineita pilkkoessa ja käsi kauhanvarressa hiljaistenkin suut rupesivat käymään ja luennon aiheista päästiin keskustelemaan vielä syvemmin. Kahden vuoden aikana pidetyt 162 luentoa osoittivat, että nuoret ottavat mielellään vastaan ulkopuolisen herättelijän, jolla ei ehkä ole rasitteena hankalan ammattikielen käyttöä. Monilla työpajoilla luennon aiheita oli saatettu jo käsitellä, mutta useat pajaohjaajatkin sanoivat avautumisen ulkopuoliselle olleen monelle nuorelle helpompaa. Vastaanotto ja palautteet ovat olleet erittäin positiivisia, juuri tällaista toimintaa pajoille on kaivattu. Vinkkejä arkivalintoihin Teta -hankkeen toinen iso onnistuminen oli Arkiruuan tuunausopas. Yhden kirjan kansien väliin onnistuttiin koko- amaan ruokaa, ravitsemusta ja taloutta käsittelevää tietoutta laajalla näkökulmalla. Tuunausoppaasta löytyy niin aamu-, väli- ja iltapala- sekä pääruoka- ja kasvislisukereseptien lisäksi tietoa ravitsemuksellisesti hyvistä valinnoista, vinkkejä kasvisten käytön lisäämiseen sekä kasvisten sesonginmukaiseen käyttöön ja ruokahävikin vähentämiseen. Myös kotitalouden haasteet on saatu kirjaseen mukaan, sillä sivuilta löytyy ruokamenojen säästövinkkejä, heräteostosten kustannuksia sekä opastusta oman talouden hallintaan. Kaikesta tietomäärästä huolimatta kirjasen sivumäärä pysyi kohtuullisena. Kirja on ollut hankkeen pääasiallinen materiaali ja sen saivat kaikki työpajoilla tavatut nuoret. Lisäksi kirjaa jaettiin Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen Älä ruoki hukkaa -hankkeen tapahtumissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhe- kahviloissa vierailleille aikuisille sekä Kuluttajaliiton monilla messuosastoilla vierailleille. Kirja toimitettiin myös kaikille kansanedustajille sekä muutamalle ministerille henkilökohtaisesti. Hankkeen edetessä myös opettajat ovat löytäneet kirjasen. Kirjaa voi viiden euron hintaan edelleen tilata osoitteesta www. arkiruokaa.fi. Lisäksi opas on ladattavissa Kuluttajaliiton nettisivuilla. 12

8 Kaksi vuotta 162 luentoa yli nuorta Haastetta ja huumoria Teta-hanke tuunarin silmin Teta-hanke Työpajat ovat todella erilaisia, mutta nuoret samanlaisia. Toiminnallisuus, positiiviset kokemukset sekä rento ja humoristinen ote tepsivät nuoriin, kun puhutaan heidän omasta elämästään. Näillä keinoilla Teta- hankkeessa tuli selväksi, että nuorilla on halu tehdä muutoksia oman hyvinvointinsa tueksi. teksti Jarmo Salo, projektityöntekijä Kun nuorilta löytyy se halu ja usko, että kyllä minä selviän, niin silloin vain voi onnistua. Teta -terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja hanke on loppusuoralla. Olen lähes kahden vuoden ajan kiertänyt työpajoja ympäri Suomen ja tavannut henkilökohtaisesti 162:lla luennolla yli nuorta. Nämä nuoret ovat pitkään olleet työttömiä, eivät ole päässeet opiskelemaan tai ovat muista syistä työpajoilla. Nuorten kanssa olemme yhdessä miettineet heidän omaa arkeaan, terveyttään, ruokavalintojaan sekä rahankäyttöään. Kunkin pajan kanssa räätälöitiin sopiva koulutuspaketti, johon voitiin sisällyttää myös ruuanlaittoa. Pajaohjaajien hämmästykseksi monet normaalisti levottomat nuoret hil- jenivät tai aina hiljaiset nuoret osallistuivat keskusteluun. Kansankielellä kerrottu ja rennolla huumorilla höystetty terveysluento näytti uppoavan nuoriin. Toimintaa oivallusten tueksi Koulutuksen luento-osuuteen sisältyi asiaa terveellisestä ruuasta, liikunnan merkityksestä ja rahan käytöstä sekä pieniä tehtäviä aiheisiin liittyen. Kuitutestissä arvuuteltiin mitä ruokia (esim. leipää, vihanneksia, hedelmiä) syömällä saa päivässä riittävästi kuitua. Sokeripala -testissä piti yhdistää tuotteisiin niiden sisältämät määrät sokeripaloja (esim. kuinka monta sokeripalaa 1,5 litran limsapullo sisältää) ja huomata kuinka paljon tulee syötyä turhaa tyhjää energiaa. Talousosion rahapelissä tuli arvioida kuinka monta euroa yksittäisiin ostoksiin, kuten päivittäiseen limsapulloon tai viikoittaiseen tupakka-askiin vuoden aikana kuluu. Pelit rikkoivat hyvin koulutuksen luentomaisuutta ja saivat myös aikaiseksi keskustelua erilaisten valintojen järkevyydestä. Kahden tunnin luennon jälkeen kaikki saivat itselleen Arkiruuan tuunausoppaan, josta löytyy vinkkejä terveellisiin ruokavalintoihin, reseptejä sekä asiaa oman talouden hallinnasta. Positiivinen kokemus ruuanlaitosta Ruuanlaittosessioiden tarkoituksena oli saada nuorille positiivinen kokemus itse tehdystä ruuasta, jotta ruuanlaitto kiinnostaisi myös kotona. Välillä ruuanlaitto oli todella haasteellista. Osalla pajoista puuttuivat keittiöt, ja muutamissa paikoissa ruunalaittovälineitä ei juurikaan ollut, mutta sitten sovellettiin ja käytettiin niitä tiloja ja välineitä mitä löytyi. Keittiössä nuoret vapautuivat kyselemään ja keskustelemaan vielä enemmän, ja moni ruuanlaittohetki olikin varsin hupaisa. Nuoret tykkäsivät tästä osiosta, koska saivat ilmaisen aterian sinä päivänä. Ne, jotka asuivat vielä äidin ja isän helmoissa, eivät ehkä osanneet arvostaa maksutonta ateriaa. Projektin alussa eniten epäröin juuri ruuanvalmistusta nuorten kanssa, mutta lopputulos oli aina syötävää. Lähes joka paikassa kaikille jäi hyvä mieli päivästä ja tekemästämme ruuasta. Haastetta ja huumoria Työpajat ovat todella erilaisia, mutta nuoret samanlaisia. Jokaisen nuoren ongelmat ovat toki henkilökohtaisia. Koin monesti todella auttavani näitä nuoria jollain tasolla. Usein tuli myös huono fiilis, kun nuorella saattoi olla paljon ongelmia yhtä aikaa: ulosotossa tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia euroja, velka kasvaa korkoa, maksuhäiriömerkintä, ei omaa asuntoa, asutaan kaverien nurkissa ja terveyskin on menossa näitä miettiessä. Aika avuton olo tuli, kun nuori tilittää ongelmia, eikä hänellä itsellään ole voimia tai keinoja selvitä rahahuolista. Kaikkihan lähtee siitä, että itsellä täytyy olla halua muuttaa ja tehdä asioita, ei niitä kukaan muu pysty sinun puolestasi tekemään. Kun nuorilta löytyy se halu ja usko, että kyllä minä selviän, niin silloin vain voi onnistua. Tätä pitämääni luentoa sanoinkin herätysluennoksi, joka toivottavasti antoi uusia ajatuksia ja halun tehdä muutoksia

9 Joulun ja jouluostosten aika on koittanut. Kun joulukauppa päättyy viimeistään aattona, jo tapaninpäivänä alkavat alennusmyynnit. Onkin aika muistuttaa joulukaupan ja joulun jälkeisten alennusmyyntien pelisäännöistä. Joulukaupan pelisäännöt Kuluttajan kannalta turvallisinta on, että vaihto- tai palautusoikeudesta on merkintä kuitissa. teksti Timo Niemi KUVAT Shutterstock Joulukaupassa ja alennusmyynneissä pätevät samat pelisäännöt kuin muussakin kaupassa. Kuluttajansuojalaki antaa oikeuksia ja asettaa velvollisuuksia niin ostajille kuin myyjillekin. Joulukaupan erityispiirteet liittyvät siihen, että tavaroita ostetaan lahjaksi. Joululahjojen vaihto ja palautus Lahjaksi ostettu vaate saattaa olla saajalleen liian pieni tai joku saa lahjaksi useamman kappaleen samaa tavaraa. Tällöin herää kysymys lahjan palauttamisesta tai vaihtamisesta. Tavaroilla ei lain mukaan ole koti- tai etämyyntiä (esimerkiksi posti- tai puhelinmyynti, nettikauppa) lukuun ottamatta yleistä vaihto- tai palautusoikeutta. Usein liikkeet myöntävät asiak- kailleen vaihto- tai palautusoikeuden. Tämä oikeus ei perustu lakiin vaan on liikkeiden hyvää asiakaspalvelua. Liikkeiden ilmoitus vaihto- tai palautusoikeudesta on osa ostajan ja myyjän välistä kauppasopimusta ja sitoo liikettä. Kuluttajan kannalta turvallisinta on, että vaihto- tai palautusoikeudesta on merkintä kuitissa. Kauppa voi päättää itse oikeuden sisällöstä suostuuko se perumaan koko kaupan ja palauttamaan rahat vai voiko tuotteen vain vaihtaa vastaavaan. Kaupat voivat myös asettaa vaihto- tai palautusoikeudelle erilaisia ehtoja, esimerkiksi vaatia alkuperäistä kuittia. Siksi on hyvä huolehtia, että kuitti on tarvittaessa lahjansaajan käytettävissä. Monesti lahjansaaja ei asu samalla paikkakunnalla mistä lahja on ostettu. Ketjuliikkeistä ostettaessa kannattaa myös tarkistaa voiko tavaran vaihtaa tai palauttaa muuhunkin ketjun liikkeeseen kuin ostopaikkaan. Takuu Monilla tavaroilla on takuu. Takuu on voimassa myös lahjan saajan hyväksi. Takuu on myyjän vapaaehtoisesti myöntämä lisäetu ja myyjä voi asettaa sille ehtoja, esimerkiksi takuutodistuksen esittämistä. Lahjan mukaan kannattaakin pakata myös takuutodistus. Lahjakortit Lahjakortit eri liikkeisiin ovat melko yleisiä joululahjoja. Lahjakorteissa on yleensä määräaika, jossa ne on käytettävä. Jos niitä ei huomaa tai pysty käyttämään määräajassa, liikkeellä ei ole enää velvollisuutta hyväksyä lahjakorttia suositeltavaa se on hyvän asiakaspalvelun nimissä, mutta ei pakollista. Kannattaakin huolehtia, että käyttää lahjakortin ajoissa. Virheettömän tavaran vaihto- ja palautusoikeus alennusmyynnissä Useat liikkeet myöntävät virheettömille tavaroilleen normaalisti vaihto- tai palautusoikeuden. Palautusoikeus ei perustu lakiin vaan on myyjän vapaaehtoisesti myöntämä lisäetu. Kaupat voivat vapaasti rajoittaa tätä oikeutta ja esimerkiksi alennuksella myytävillä tavaroilla ei tätä oikeutta yleensä ole. Tavaran virhe alennusmyynnissä Alennuksella myydyillä tavaroilla on normaali virhevastuu. Myyjä on vas- tuussa tavaran virheestä eikä myyjä voi siirtää vastuutaan esimerkiksi maahantuojalle. Ostajalla on halutessaan oikeus asioida maahantuojan kanssa, mutta se ei poista myyjän vastuuta. Myyjä on velvollinen oikaisemaan virheen kohtuullisessa ajassa joko korjaamalla tavaran tai vaihtamalla sen virheettömään tuotteeseen. Jos virheen oikaisu ei onnistu, ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tai jos virhe ei ole vähäinen, kaupan purkamiseen. Myyjä vastaa myös tavaran virheestä aiheutuneista kustannuksista, esimerkiksi matka- ja puhelinkustannuksista tai tavaran asentamisesta ja kokoamisesta aiheutuneista kuluista. Alennuksella olevan tavaran pitää olla laadultaan samanlaista kuin alentamattoman tavaran, jollei erikseen ole selkeästi ilmoitettu, että tavara myydään alennuksella virheen, esimerkiksi tulipalon aiheuttaman savunhajun vuoksi, virheen laadusta on kerrottava ostajalle. Tällöin myyjä ei ole vastuussa kerrotusta virheestä tavaran muista virheistä hän on vastuussa. Kuluttajan kannattaa ilmoittaa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman nopeasti, ilmoitukselle on kuitenkin aikaa aina kaksi kuukautta siitä, kun ostaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virheen. Reklamaatio kannattaa kuitenkin tehdä mahdollisimman nopeasti, sillä se helpottaa asian selvittämistä

10 Millainen on tyypillinen työpäiväsi vai onko sellaista? Jokainen päivä on erilainen. Toisinaan teen selvitystyötä Kuluttajaparlamentin toimintavuoden aiheita koskien, tehden tiedusteluita eri viranomaistahoille ja tutkimuslaitoksiin. Toisinaan tuotan tekstimateriaalia järjestöille tai tiedotyöpöydän ääressä teksti JENNI VAINIORANTA kuva Antero Aaltonen Kuluttajaliiton kotisivuilla ja Facebookissa tapahtuu Kuluttajaliiton kotisivujen kautta voi lähettää kuluttaja-aiheisia kysymyksiä. Liiton asiantuntijat vastaavat valittuihin kysymyksiin, jotka ilmestyvät osoitteessa: kysymykset/vinkkaa_kuluttaja-aihe! Vinkkaa kuluttaja-aihe kotisivuilla Kuluttajaliiton toimihenkilöitä esittelevä sarja Työpöydän ääressä jatkuu. Esittelyvuorossa liiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta. Milloin ja miksi päädyit Kuluttajaliittoon töihin? Aloitin työt Kuluttajaliitolla vuoden 2012 alussa. Ensikosketuksen Kuluttajaliittoon olen saanut jo opiskeluaikoinani vuonna 2007, jolloin suoritin työharjoitteluni liiton Eettisyys Esiin! -projektissa. Lisäksi olen tehnyt opinnäytetyöni koskien Kuluttajaliiton eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaa. Kun minulle tarjottiin Kuluttajaliiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin vastuuhenkilön työtehtävää, otin sen mielelläni vastaan. tuskäyttöön, olen yhteydessä Kuluttajaparlamentin sidosryhmiin, päivitän Kuluttajaparlamentin internetsivuja, valmistelen kokouksia tai teen mediaseurantaa. Teen myös Kuluttajaparlamentin toimintaa koskien sosiaalista tilinpitoa, jonka avulla arvioidaan muun muassa Kuluttajaparlamentin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointia toteutetaan muun muassa kyselyitä ja haastatteluita toteuttamalla. Tyypillistä työpäivää ei siis ole. Mikä on työsi parasta antia? Se kun saamme mediaa kiinnostumaan Kuluttajaparlamentin aiheista tai yhteiskunnallisia päättäjiä edistämään asioita kuluttajien eduksi. Parasta antia on myös yhteistyö Kuluttajaparlamentissa mukana olevien järjestöjen kanssa. Mikä on omiaan aiheuttamaan harmaita hiuksia Harmaita hiuksia uhkaa syntyä silloin, kun kuluttajille merkittävät asiat eivät saa niille kuuluvaa näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, eikä muutosta synny vaikka tarvetta olisi! Mitkä asiat ovat mielestäsi Kuluttajaliiton keskeisiä tehtäviä? Keskeisiä tehtäviä ovat kuluttajien etujen ja oikeuksien ajaminen, kuluttajien oikeuksista tiedottaminen sekä neuvonta ongelmatilanteissa. Koen myös paikallisyhdistysten toiminnan tukemisen tärkeäksi. Esimerkiksi näitä on kysytty: Taloyhtiössä ei ole talonmiestä, joten asukkaat vuoroviikoin hoitavat mm. lumenluonnin sekä kuivaushuoneen ja saunan siivouksen. Vuokrasopimusta tehdessä ei sovittu tällaisista töistä. Vuokrasuhteen ehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa. Jos vuokrasopimuksessa ei nimenomaisesti ole sovittu kyseisten talonmiehen tehtävien kuuluvan vuokralaiselle, ei niitä tarvitse tehdä. Saavatko ilmaiset peruskanavat olla maksullisia? Kun ottaa uudisrakennukseen valokuidun, ei saa tv-kuvaa ilman maksullista palvelua. Ei edes yleensä ilmaisia peruskanavia, kuten YLE 1 ja 2, MTV3 jne. Viestintämarkkinalain mukaan verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilmaiseksi peruskanavat. YLEn kanavien lisäksi näitä ovat MTV3, Nelonen ja FOX. Siirtovelvoite on voimassa myös silloin, kun käytetään muuta kuin perinteistä kaapelitelevisiotekniikkaa, vaikkapa valokuitua. Ensimmäiseksi kannattaa olla yhteydessä operaattorin asiakaspalveluun ja vaatia sitä tarjoamaan kanavat ilmaiseksi ja palauttamaan jo mahdollisesti maksetut maksut. Jos operaattorin kanssa ei päästä yksimielisyyteen, pitää ottaa yhteyttä Viestintävirastoon, jolle kuuluu asian valvonta. Mahdollisesti maksettuja maksuja voi vaatia palautettavaksi Kuluttajariitalautakunnan kautta. Keskustelua Facebookissa Kuluttajaliitto ohjeisti Facebook-kommentissaan iskelmätähti Frederikiä asuntokauppauutisen johdosta. Frederik osti ensimmäisen asuntonsa sokkona ja vuokralainen ei aio lähteä mihinkään. Kyllä kannattaisi iskelmätähdenkin soittaa Kuluttajaliiton neuvontaan niin voisi oppia, että vaikka huoneisto vaihtaa omistajaa, jatkuu vuokrasopimus entisin ehdoin uudenkin omistajan kanssa. Tämä koskee niin vuokran määrää kuin irtisanomisaikaakin. Kuluttajaliitto kommentoi uutista, jonka mukaan Linja-autoliitto jakaa vuotuisia vapaalippuja linja-autoliikennettä koskevia päätöksiä tekeville virkamiehille: Ja näillä ilmaismatkoillahan ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ELYkeskus ei myöntänyt liikennöintilupaa halpayhtiölle, koska se olisi aiheuttanut vakavaa haittaa perinteisille liikennöitsijöille? Keskustelussa asiaa kommentiin mm. näin: Bussipuolella alueellisia monopoleja hallitsee Linja-autoliitto (Matkahuolto + Expressbus). Raiteilla monopoli kuuluu VR:lle. Näillä kahdella on käytännössä kartelli maan joukkoliikenteeseen. Molemmilla on myös raivokkaat lobbarit ja rajut vaikuttaisi olevan myös keinot

11 Puheenjohtajan palsta yhteistyötä yli Eduskunta on jo antanut siunauksensa Kilpailu- ja Kuluttajavirastojen yhdistämiselle. Yhdistämisellä pyritään lisäämään kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista painoarvoa ja vaikuttavuutta. Kuluttaja-asiamies on ollut tärkeä osa suomalaista kuluttajatoimintaa. Hän on erityisesti toiminut riippumattomana markkinoinnin ja sopimusehtojen valvojana sekä paranta- Riitta Myller Puheenjohtaja Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry rajojen nut kuluttajien oikeusasemaa. Eduskunta haluaa säilyttää myös yhdistyneessä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa edelleen vahvan ja riippumattoman kuluttajaasiamiehen. Yhteistä pohjaa virastojen yhdistämiselle löytyy mm. siinä, että molempien tavoitteena on terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat toimivat rehdisti ja vastuullisesti. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikalla on toki muitakin yhtymäkohtia. Toimiva kilpailu ja toimivat markkinat lisäävät kuluttajien mahdollisuuksia valita ja hyvin toimiessaan markkinat pitävät myös hintoja kurissa. Valitettavasti Suomessa on useita toimialueita kuten vähittäiskauppa ja rakennusala, joilla kilpailua on liian vähän ja itseohjautuva hintakontrolli puuttuu. Kaupan kilpailun ongelmiin on kuluttajaministeri Lauri Ihalainen puuttunut ja tuloksia toivottavasti tulee pian. Kuluttajaliikettä on maamme hallituksen hyväksymässä Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa päätetty vahvistaa. Yhteistyötä kuluttajien kanssa tekevien järjestöjen välillä on Kuluttajaliiton toimesta päätetty tehostaa ja jo tehostettu. Kuluttajaliitto tarjoaa mielellään eri järjestöille osaamistaan kuluttajien edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa, mutta tähän tarvitsemme enemmän yhteistyötä niin sanottujen substanssijärjestöjen kanssa. Kestävä ja eettinen kuluttaminen on monelle kansalaiselle entistä tärkeämpää. Yhteistä tietopohjaa voidaan kehittää muun muassa ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Neuvonta- ja kotitalousjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita kuluttajien suorassa neuvonnassa elinkaaren eri vaiheissa. Tukea tarvitaan yhä useammin arjen hallinnassa ja oman elämän suunnittelussa. Tiedottamisen vahvistaminen ja hintavertailujen tekeminen on myös suoraa kuluttajien palvelua, jolla on edelleen kysyntää. Kuluttajaliitolla on myös hyvät ja toimivat kansainväliset suhteet. Euroopan unioni on kuluttajien sisämarkkinaaluetta ja siellä tehtävät ratkaisut vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Kuluttajaliitto osallistuu eurooppalaiseen kuluttajayhteistyöhön Euroopan kuluttajaliiton BEUCin (le Bureau Européen des Unions de Consommateurs) sekä Euroopan komission neuvoa-antavan elimen ECCG:n (European Consumers Consultative Group) kautta. Kuluttajaliikkeellä on paljon tehtävää ja itse uskomme, että yhteistyön parantaminen niin kotimaassa kuin eurooppalaisenkin kuluttajaliikkeen kanssa parantaa kykyämme puolustaa kuluttajien oikeuksia Suomessa. Finlandssvenska Konsumenter tar form igen Finlandssvenska Konsumenter har fått sin verksamhet igång. Under den pågående hösten har föreningen aktivt byggt nya former på de grunderna som redan i länge funnits, men där verksamheten emellanåt avtagit. teksti Kenneth Liukkonen, ORDFÖRANDE Finlandssvenska Konsumenter rf är grundat år Den nyupplivade föreningen börjar ta form och väntas komma igång under det kommande året. Finlandssvenska Konsumenter har som sitt huvudsakliga mål att befrämja de svenskspråkiga konsumenternas intresse. Fast vi i huvudsak är en konsumentrörelse som fungerar som språkrör för de finlandssvenska konsumenterna, såväl som offentliga sektorns servicekunder, kan man inte glömma hur viktiga de språkliga rättigheterna är, då det gäller tillgången till tjänster av olika slag. Det finns många ämnesområden där konsumenterna är i knipa och där vår förening kan stå till hjälp. Tidens melodi innehåller allt från snabblån till miljöfrågor. Förutom konsumentrådgivningen, är det lika viktigt att koncentrera sig på utvecklandet av lagstiftningen. Där tror jag att föreningen hittar både rollen som konsument- och minoritetsskyddare. Föreningen försöker påverka lagstiftningsarbetet genom deltagande i lagberedningsarbetsgrupper som intresse- och expertorgan. Då det gäller bevakandet av konsumenternas intresse är tillgång till information och upplysning viktigt, vare sig det gäller etisk konsumtion eller prisoch kvalitetsmedvetenhet. Föreningen kommer att samla och kartlägga konsumentinformation, samt skapa kordinerade former av servicenätverk och resursdatabaser. Vi utvecklar vår verksamhet och arbetsformer tillsammans med andra medborgarorganisationer. Om du är intresserad av att komma med i vår verksamhet kan du nå oss på numret , eller eventuellt kan du kontakta Konsumentförbundet där du får råd hur du kan ansöka om medlemskap

12 hinta: 4 euroa Lue liiton muut ajankohtaiset kannanotot Kuluttajaliitto ottaa kantaa Palautetta Kuluttajan Naposta Pyysimme lukijoitamme antamaan palautetta syyskuun Kuluttajan Napon numerosta. Mielenkiintoisimpina kirjoituksina pidettiin Televisio mullistuu 2017 sivuilla 6 7 ja Vähennä suoramarkkinointia sivulla 19. Arvoimme kaikkien vastanneiden kesken Finnkinon elokuvalippupaketin. Sen voitti Liisa Räsänen Kauttualta. Parhaimmat onnittelut! Palkinto on postitettu voittajalle. Kiitos kaikille palautteen lähettäneille! KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry N o 3/2012 Kuluttajan tiedot turvassa Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet Mikä oli tämän lehden paras juttu? 2. Mikä ei kiinnostanut? Lähetä tämä kuponki yhteystiedoillasi varustettuna, tai anna palautetta osoitteeseen Kaikkien mennessä vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippupaketti. vastaus 1. vastaus 2. nimi osoite postinumero sähköpostiosoite postitoimipaikka Kuluttajaliitto ry Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Vastauslähetys Tunnus Helsinki Vastaanottaja maksaa postimaksun Kuluttajaliitto tiedottaa Lääkemarkkinoiden kilpailu on eduksi kuluttajille Kuluttajaliitto kannattaa Kilpailuviraston esittämiä toimia kilpailun lisäämiseksi lääkemarkkinoilla. Kilpailuvirasto julkisti tiistaina (28.8.) laajan lääkehuoltoa koskevan selvityksen, jossa esitetään kilpailun lisäämistä lääkemarkkinoilla. Selvityksessä suositetaan apteekkien perustamiseen liittyvän tarveharkinnan ja apteekkien toimipisteiden määrää koskevien rajoitusten poistamista ja apteekeille mahdollisuutta kilpailla lääkkeiden hinnoilla. Lisäksi itsehoitolääkkeiden myynnin tulisi olla sallittua muuallakin kuin apteekeissa. Kuluttajaliiton mielestä ehdotetut toimet parantaisivat kuluttajien asemaa laskemalla lääkkeiden hintoja ja parantamalla etenkin käsikauppalääkkeiden saatavuutta. Sen, että hintakilpailua ei synny kaikkialla Suomessa, ei saa estää kuluttajia hyötymästä hintojen alenemisesta alueilla, joilla on edellytykset kilpailulle lääketaksan mukaisen hinnan säilyttäminen lääkkeen enimmäishintana estää hintojen nostamisen kohtuuttomiksi niillä alueilla, joilla ei synny hintakilpailua. Kuluttajaliitto on jo aiemmin vaatinut itsehoitolääkkeiden myynnin sallimista päivittäistavarakaupoissa. Liitto on katsonut, että tällä olisi kokonaisuudessaan kuluttajien kannalta myönteinen vaikutus itsehoitolääkkeiden saatavuuteen ja hintoihin. Lääketurvallisuuden osalta Kuluttajaliitto on vedonnut lääkkeiden verkkokaupan lääkeneuvonnan järjestämiseen ja arvioinut, että päivittäistavarakaupalla on jopa apteekkeja parempi mahdollisuus järjestää farmaseuttista puhelinneuvontaa siten, että neuvontaa on saatavilla aina, kun käsikauppalääkkeitä myydään eli kaupan aukioloaikana vaarantumatta. Kilpailuviraston selvityksessä lääkeneuvonnan järjestämiseen otetaan kantaa samoin perustein kuin liiton aikaisemmissa kannanotoissa. nimi / namn Haluan liittyä Kuluttajaliiton suorajäseneksi. Jäsenmaksu 40 e / vuosi. Jag vill bli medlem i Konsumentförbundet. Medlemsavgiften är 40 e / år. Haluan liittyä Kuluttajaliiton paikallisyhdistyksen jäseneksi. Saat tiedot sinua lähinnä olevasta kuluttajayhdistyksestä postittamalla tämän kortin tai soittamalla (09) Jag vill bli medlem i Konsumentförbundets lokalförening. Information om lokala föreningar nära dig får du genom att returnera detta kort eller genom att ringa (09) osoite / address postinumero / postnummer LIITYN JÄSENEKSI / OSOITTEENMUUTOS Medlemsansökan / adressförändring Olen jo jäsen, mutta osoitetietoni muuttuvat. Jag är redan medlem, men adressuppgifterna ändras. postitoimipaikka / postort Haluan tilata Kuluttajan Nappo -lehden vuosikerran hintaan 15 e Kuluttajaliitto ry Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Vastauslähetys Tunnus Helsinki Vastaanottaja maksaa postimaksun sähköpostiosoite / e-post 22 23

13 Pintaa syvemmältä Kari Uotila Kansanedustaja Kari Uotila teksti Juha beurling Kuvaile itseäsi kuluttajana Olen aika laiska kuluttaja enkä viihdy ostoksilla. Pakolliset vaate- ja kenkäostoksetkin tahtovat siirtyä aina eteenpäin. Onko jokin kuluttamiseen liittyvä asia jäänyt myönteisellä tavalla mieleesi? Viime viikolla etsiskelin klapikonetta mökille. Törmäsin vanhaan telakkakaveriini ja hän sai minut vaihtamaan valintani ulkomaisesta klapikoneesta kotimaiseen pitkävartisempaan halkaisukirveeseen. Näin tuli tuettua kotimaisuutta ja vaihdettua sähkövoima omaan lihasvoimaan, mikä oli ympäristön ja oman terveyden kannalta kestävä ratkaisu. Millaista on hyvä asiakaspalvelu? Ei liian tuputtavaa vaan asiakkaan pohdiskeluun mukaan tulevaa. Asiantuntemus mm. ympäristöulottuvuudesta on myös tosi tärkeää. Kuinka tärkeää kotimaisuus on valintoja tehdessä? Mieluummin aina kotimainen, mutta riippuu vähän tuoteryhmästä. En voisi kuvitella ostavani ulkomaista kirvestä, mutta kodinkoneostos lipsahtaa helposti ulkomaiseen. Vertailetko hintoja? En juurikaan, sillä haluan kaupasta pian pois. Toki saatan jonkun tarjouksen perässä kyllä kauppaan mennä. Kerro jokin vinkki, suositus tai idea lukijoillemme? Tuohon ylempänä olleeseen kirvesjuttuun liittyen. Käyttäkää lihasvoimaa sähkön ja muiden polttoaineiden sijasta aina, kun se on mahdollista. Mökeilläkin kannattaa ottaa useimmin käteen sirppi, viikate, vesuri, kirves, pokasaha, kuin trimmeri, moottori- ja raivaussaha, klapikone jne., kuten olen itse tehnyt.

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014 N o 2/2014 KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 10 megan 3 nettiyhteys peruspalveluksi 15.3. Kansainvälinen kuluttajien oikeuksien päivä Kuluttajaparlamentti Kuluttajan asialla 6 Kuluttajaliitto

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

35.VUOSIKERTA SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN. 3 Pääkirjoitus: Keitä olemme, miksi olemme? 4 Muistelua ensimmäisiltä vuosilta

35.VUOSIKERTA SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN. 3 Pääkirjoitus: Keitä olemme, miksi olemme? 4 Muistelua ensimmäisiltä vuosilta KULUTTAJAPUNTARI - KONSUMENTVÅGEN 35.VUOSIKERTA TOIMITUS Kasöörinkatu 3 B 00520 Helsinki Kassörsgatan 3 B 00520 Helsingfors Puhelin/Fax (09)87750120 info@kuluttajat-konsumenterna.fi www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville)

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2011

SKVL:n syystiedote 2011 SKVL:n syystiedote 2011 Syksy 2011 1 Sisältö Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sininen lanka... 3 Katsaus historiaan... 3 Vuosikymmenten läpi jäseniä palvellen ja jäsenten etuja valvoen... 3 Juhlat koittavat...

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

vaikuttaminen miksi suomi vastustaa hyljekieltoa? miten teen eläinsuojeluilmoituksen? botoxin hinta sivu 24 sivu 4 sivu 8

vaikuttaminen miksi suomi vastustaa hyljekieltoa? miten teen eläinsuojeluilmoituksen? botoxin hinta sivu 24 sivu 4 sivu 8 LEHTI ELÄINTEN ASIALLA 4/2008 miksi suomi vastustaa hyljekieltoa? sivu 4 miten teen eläinsuojeluilmoituksen? sivu 24 botoxin hinta sivu 8 vaikuttaminen Eläinsuojelua verkossa Pukinkonttiin Animaliasta

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot