kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012"

Transkriptio

1 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta. Yhteistyötä yli rajojen.

2 Kuluttajaliitto toivottaa kaikille hyvää ja riemukasta joulua sekä onnellista uutta vuotta! Pääkirjoitus Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry nyt myös Facebookissa Toimistomme on suljettu Nappo 4 12 sisällys 04 Kuluttajaparlamentin kolme teemaa 08 Komiteat, työryhmät, neuvottelukunnat näkymätöntä, mutta tärkeää työtä 10 Kuluttajaliiton yhdistymisestä kaksi vuotta 11 Salit täynnä kuulijoita 12 Terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke osui ja upposi 14 Haastetta ja huumoria Teta-hanke tuunarin silmin 16 Joulukaupan pelisäännöt 18 Työpöydän ääressä: Jenni Vainioranta 19 Kuluttajaliiton kotisivuilla ja Facebookissa tapahtuu 20 Yhteistyötä yli rajojen 21 Finlandssvenska Konsumenter tar form igen 22 Palautetta naposta 24 Pintaa syvemmältä 4 PÄÄTOIMITTAJA Juha Beurling KANNEN KUVA Antero Aaltonen TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Lönnberg Print&Promo, Helsinki 2012 Seuraava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttajan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoittaja on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kirjoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttajan Nappo -lehti. (Esimerkiksi: N.N., Kuluttajan Nappo 3/2007.) 2) Kirjoituksia saa muunnella (esimerkiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Yhteistyöllä enemmän Kuluttajaliitto on osallistumisyhteisö. Meidän voimamme on yhteistyössä. Toimimme niin jäsenkuntamme sisä- kuin ulkopuolella, esimerkkinä tästä mainittakoon Kuluttajaparlamentti. Se kokoaa yhteen valtakunnallisesti merkittäviä kansalaisjärjestöjä eri sektoreilta. Kuluvana vuonna kohderyhmänä ovat olleet sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt, jotka edistävät kuluttajan kannalta monia keskeisiä asioita kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, tasa-arvoa ja kohtuuhintaisuutta. Kuluttajaparlamentin kautta Kuluttajaliitto tuo yhteen kansalaisjärjestöt laajasti kaikilta merkittävimmiltä yhteiskuntamme sektoreilta puhaltamaan yhteen hiileen kuluttajien hyväksi. Kuluttajaparlamentin lisäksi liittomme tekee erittäin läheistä yhteistyötä eri sektoriprojektiensa kautta. Esimerkiksi elintarvike- ja ravitsemussektorilla on tehty laajaa yhteistyötä monenlaisten järjestöjen kanssa kuluttajien tavoittamiseksi terveellisten ja taloudellisten arjen ruokavalintojen edistämiseksi. Projektin sanoma välittyi yli kolmensadan tilaisuuden kautta ympäri Suomea. Lisää tästä projektista voit lukea lehtemme sivulta 12 alkaen. Suomalaiset tuntevat ja arvostavat Kuluttajaliittoa. Taloustutkimus Oy:ssä on valmistunut uunituore tutkimus 13 suomalaisesta neuvontaa antavasta järjestöstä. Mukana oli Kuluttajaliiton lisäksi muun muassa Martat, Veronmaksajien keskusliitto, Liikenneturva, Suomen 4H-liitto sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Tutkimuksen mukaan suomalaisista noin miljoona tuntee Kuluttajaliiton toimintaa. Neuvonnan tai avun saatavuudessa internetin välityksellä Kuluttajaliitto oli suomalaisten mielestä toiseksi paras järjestö ja neuvonnan tai avun saatavuudessa puhelimitse Kuluttajaliitto oli suomalaisten mielestä kaikkein paras tutkituista järjestöistä. Viestinnän näkyvyydessä Kuluttajaliitto oli puolestaan kolmanneksi paras. Kun perustukset on hyvin ja huolella tehty, on niiden päälle mahdollista rakentaa komea talo, joka kestää tuulen kovassakin tuiverruksessa aina tuleville sukupolville asti. Vahvistuvan ja laajentuvan kuluttajaliikkeen perustukset kestävät pitkälle tulevaisuuteen. Juha Beurling Pääsihteeri JULKAISIJA Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , 2 3

3 4 vaati: Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Kuluttajaparlamentti keskusteli, väitteli ja äänesti kuntavaalien alla kolmesta ajankohtaisesta aiheesta. Terveyskeskusten käyntimaksulle sanottiin lähes ehdoton ei. teksti Marianne Saine ja Jenni Vainioranta kuvat ANTERO AALTONEN Kuluttajaparlamentti vaati: alkoholimainonnan täyskieltoa terveyskeskusten käyntimaksua pois parempaa oikeusturvaa Suomen historian toinen Kuluttajaparlamentti kokoontui lokakuussa eduskuntaan täysistuntoonsa. Tilaisuudessa oli koolla hieman vajaa kolmekymmentä valtakunnallisesti merkittävää sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Järjestöjen edustajat keskustelivat kuntavaalien alla ajankohtaisista kysymyksistä. Pitäisikö terveyskeskusten käyntimaksu poistaa ja alkoholimainonta kieltää? Entä pitäisikö kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa? Lisäksi tilaisuudessa oli paneelikeskustelu, jonka aiheena oli terveys- ja sosiaalipalveluiden turvaaminen kuntauudistusten yhteydessä. Parlamentin puhemiehenä toimi toistamiseen tohtori Pentti Arajärvi. Jokaisen kysymyksen käsittely aloitettiin kahden asiantuntijan asian puolustajan ja vastustajan välisellä väittelyllä. Tämän jälkeen paikallaolijat saivat esittää puheenvuoroja, jonka jälkeen järjestöjen edustajat äänestivät käsiteltävästä kysymyksestä. Äänestyksen tuloksena muodostuneet kannanotot luovutettiin eduskuntaryhmille Järjestöjen edustajat keskustelivat kuntavaalien alla ajankohtaisista kysymyksistä. Parlamentin puhemiehenä toimi toistamiseen tohtori Pentti Arajärvi. Alkoholimainonta kokonaan pois Alkoholimainonnan kieltämisestä syntyi ponteva väittely. Kieltämistä vastusti parlamentissa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa. Jos alkoholimainonta kielletään, voidaan muutaman vuoden kuluttua huomata, ettei nuorten alkoholin kulutus ole vähentynyt mutta ollaan tehty vakavaa haittaa suomalaiselle panimoteollisuudelle. Kiellon jälkeen jäljelle jää vain hintakilpailu. Se ei ole alaikäisen kannalta hyvä asia, Ussa sanoi. Ussa kuvasi myös täyden markkinan periaatetta. Esimerkiksi hammastahnan tai pesuaineiden myyntimääriä ei voi paljon lisätä. Mainonnalla on merkitystä siihen, minkä tuotteen tarjolla olevista kuluttaja valitsee. EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi puolusti mainonnan kieltoa ja vastusti samantien Ussan vertausta. Alkoholia ei voi verrata hammastahnaan. Alkoholi kuuluu ei-välttämättömiin tuotteisiin, joissa yhden valmistajan onnistunut kampanja lisää myös kilpailijoiden menekkiä. Kumpaa arvotamme tärkeämmäksi, alaikäisten suojelemista ja alkoholikulttuurin muuttamista vai teollisuuden oikeutta edistää myyntiä ja saada voittoa, Aalto-Matturi kysyi. Kuluttajaparlamentissa järjestöjen äänet jakaantuivat Jaa 19, Ei 5 ja Tyhjää 3. Kuluttajaparlamentti vaatii alkoholimainonnan täyskieltoa, koska sillä voitaisiin vaikuttaa nykyiseen alkoholimyönteiseen asenneilmapiiriin sekä tukea terveysvalistuksen vaikuttavuutta. Muutoksenhaku läpinäkyväksi Kuluttajaparlamentti kävi myös ikuisuushaasteen kimppuun. Tuleeko kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa? Faktapitoisen tiiviin väittelyn asiasta kävivät Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Raija Huhtanen puolustajana ja Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen vastustajana. Parlamentti äänesti yksimielisesti, että kansalaisten oikeusturvaa pitää parantaa lainsäädäntöä ja toimintatapoja muuttamalla. Toisin kuin muissa käsitellyissä aiheissa, parlamentti esitti toimenpidelistan oikeusturvan parantamiseksi. Nykyään tuiki harvinaista suullista käsittelyä pitää muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa lisätä, vaativaan päätöksentekoon pitäisi osallistua aina alan asiantuntijalääkäri, päätökset pitää perustella selkeästi ja lääkäreillä pitäisi olla lakiin kirjattu ilmoittamisvelvollisuus sidonnaisuuksistaan. Terveyskeskusmaksu rasittaa köyhää Kuluttajaparlamentti vaatii terveyskeskusten käyntimaksun poistamista, koska käyntimaksut ovat epäoikeudenmukaisia ja rasittavat erityisesti pienituloisia. Poistamista puolustava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki totesi puheenvuorossaan, että maksun poistamista on helppo puolustaa. On niukasti perusteita, miksi maksu pitäisi periä. Maksulle ei ole terveyspoliittisia perusteita. Sen ohjausvaikutukset terveyskeskusten käyttöön ovat huonot. Maksuttomuus saattaa toki lisätä turhia käyntejä, mutta maksullisuus vähentää tarpeellista käyttöä. Suomessa terveydenhuollon käyttömaksut ovat muihin OECD- ja EU-maihin verrattuna korkeat. Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtajan Tarja Myllärisen mukaan helppo on puolustaa säilyttämistäkin. Ihannemaailmassa saisimme kaikki palvelut maksuttomasti, maksu ei ole kunnille merkitykseltään vähäpätöinen. Keskustelu terveyskeskusmaksuista pitää suhteuttaa muihin palveluihin. Jos maksu poistetaan niiltä, jotka kykenevät omin jaloin kävelemään terveyskeskukseen, poistaminen voi korottaa esimerkiksi liikuntakyvyttömän vanhuksen kotisairaanhoidon maksua. Kuluttajaparlamentti äänesti terveyskeskusten käyntimaksun poistamisen puolesta äänin Jaa 24 ja Ei 1. Parlamentin mukaan terveyskeskusten käyntimaksun poistaminen valtakunnallisesti tukisi vähävaraisia ja voisi vähentää terveyseroja väestöryhmien välillä. Äänestyksen tuloksena muodostuneet kannanotot luovutettiin eduskuntaryhmille

4 EUn kuluttajapolitiikan linjaukset suhteessa Suomen kansallisiin toimiin olisi tärkeä teema käsitellä tässäkin foorumissa. Lauri Ihalainen, kuluttajaasioista vastaava ministeri KANSALAISJÄRJESTÖJEN Vaikuttamis- foorumi Parlamentissa Suomalainen muutoksenhakujärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Muissa maissa pyydetään asiantuntijalausunnot kirjallisesti, asianosainen saa ne nähtäväkseen ja hän voi kommentoida niitä. Raija Huhtanen, Tampereen yliopisto Minua hämmentää jatkuva keskustelu siitä, miten palveluita voidaan purkaa kun pitäisi keskustella, miten niitä voitaisiin turvata. Pentti Arajärvi, Kuluttajaparlamentin puhemies Jos saisin päättää, työntekijän toimintakykyä arvioisi erikoissairaanhoito, työkykyä työterveyshuolto ja työkyvyttömyyttä eläkevakuutuslaitos. Tapio Ropponen, Keva Terveyskeskusmaksu on melkein sama kuin yhden päivän työttömyyspäiväraha. Jos käyt lääkärissä, sen päivän käyttöraha on mennyt. Reijo Pipinen, Vailla vakinaista asuntoa ry. sanottua Alkoholia mainostetaan myös paljon piilomainontana - ruokaohjelmissa, elokuvissa, erilaisissa promootioissa. Marjatta Vehkaoja, Mielenterveyden Keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston hallitusneuvos Erik Strömberg tuli tilaisuuteen ministeri Risikon pyynnöstä kuuntelemaan kansalaisten oikeusturvaa koskevaa aiheen käsittelyä. Terveyskeskusten käyntimaksuista hyötyvät eniten perintätoimistot. Paavo Koistinen, Suomen Potilasliitto ry Kuluttajaparlamentti on järjestöjen yhteistoimintaa, yhdessä oppimista ja vaikuttamista! Kuluttajaparlamentti kokoaa vuosittain kymmeniä järjestöjä yhteen tiettyjen teemojen ympärille. Kuluttajaparlamentin avulla Kuluttajaliitto pyrkii saamaan kansalaisjärjestöt pohtimaan toimintaansa kuluttajanäkökulmasta, sillä monen kansalaisjärjestön toimintaan kuuluu kuluttajien kannalta merkittävien asioiden kuten palveluiden toimivuuden ja saatavuuden edistämistä. Kuluttajaparlamentissa nämä järjestöt pääsevät vaikuttamaan yhdessä vahvempina kuluttajille merkittäviin asioihin. Toimintavuoden aiheita tutkitaan ja selvitellään yhdessä perusteellisesti ennen Kuluttajaparlamentin täysistuntoa. Siten Kuluttajaparlamentissa mukana olevat järjestöt pääsevät teke- mään uudella tavalla yhteistyötä keskenään sekä parhaimmillaan myös oppivat uutta yhdessä ja toisiltaan. Toimintavuosi huipentuu eduskunnassa pidettävään täysistuntoon, jonne kutsutaan järjestöjen edustajien lisäksi alan asiantuntijoita, kansanedustajia ja ministereitä. Tilaisuudessa kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelevat, väittelevät ja tarvittaessa äänestävät valituista aiheista. Äänestystulosten perusteella muodostetaan Kuluttajaparlamentin kannanotot, joista tiedotetaan medialle ja eduskuntaryhmille. Lisäksi kannanotot käydään luovuttamassa eduskuntaryhmille erillisessä tilaisuudessa täysistunnon jälkeen. Kuluttajaparlamentin kautta poliittiset päättäjät tulevat tietoisiksi keskeisten kansalaisjärjestöjen näkemyksistä ja kannoista merkittäviin kysymyksiin. Täysistunnon jälkeen Kuluttajaliitto seuraa kannanottojen vaikuttavuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon muun muassa sosiaalisen tilinpidon avulla. 7

5 Komiteat, työryhmät, Kaiken kaikkiaan toimielimissä mukana oleminen on erittäin merkittävä tapa vaikuttaa kuluttajille tärkeisiin asioihin. neuvottelukunnat näkymätöntä, mutta tärkeää yhteistyötä Erilaisissa komiteoissa, työryhmissä, neuvottelu-, toimi- ja lautakunnissa toimiminen on keskeinen osa Kuluttajaliiton edunvalvontaa. TEKSTI Timo Niemi Vuosittain liiton toimihenkilöt ja vapaaehtoiset osallistuvat yli 90 elimen toimintaan. Toiminta ei juuri näy ulkopuolelle, mutta näissä elimissä ollaan tekemisissä kuluttajan kannalta keskeisistä asioista päättävien toimijoiden kanssa ja siksi se on tärkeä tapa vaikuttaa. Edustusten laaja kirjo Enemmistö näistä elimistä on valtion joko valtioneuvoston, ministeriöiden tai virastojen asettamia. Liitto on edustet- tuna myöskin elinkeinoelämän etu- tai toimialajärjestöjen (esimerkiksi Suomalaisen Työn Liitto, Arktiset Aromit ry) tai muiden järjestöjen (kuten Sydänliitto, Työtehoseura TTS) asettamissa elimissä. Lisäksi kansainvälisellä tasolla ollaan mukana Euroopan komission asettamassa Eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän ja eurooppalaisia kuluttajia edustavan BEUCin toimielimissä. Edustuksia on kaikilta liiton toimintasektoreilta. Erityisen paljon on elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä kuluttajan oikeuksiin liittyviä edustuksia. Liitto on mukana myöskin kuluttajan taloutta, eettistä kuluttamista, terveydenhuoltoa ja yleistä kuluttajapolitiikkaa käsittelevissä toimielimissä. Eivät vain liiton toimihenkilöt Liiton edustajina toimivat pääasiassa liiton toimistolla työskentelevät asiantuntijat. Liiton toimihenkilöt eivät kuitenkaan ole ainoita liiton edustajia eri toimielimissä, vaan liittoa edustavat myös osa hallituksen jäsenistä ja muista aktiiveista. Yleensä liiton toimihenkilöt ja vapaaehtoiset toimivat nimenomaisesti liiton edustajina. Eräissä merkittävissä toimielimissä esim. Kuluttajariitalautakunta, Arvopaperilautakunta liiton asiantuntijat ja vapaaehtoiset eivät edusta liittoa, vaan toimivat yksityishenkilöinä. Heidät on kuitenkin valittu näihin elimiin sen vuoksi, että he toimivat liitossa ja näiden toimielinten kokoonpanoa listatessa heidän taustaorganisaationsa mainitaan. Vaikka edustajat ovatkin yksityishenkilöitä, heidän toimintaansa ohjaa kuluttajien edun edistäminen. Mitä toimielimissä tehdään Toimielimet, joissa Kuluttajaliitto on edustettuna, toimivat monipuolisesti. Kuluttajan oikeuksia edistetään keskeisesti olemalla mukana lainsäädäntöä valmistelevissa komiteoissa, työryhmissä ja muissa toimielimissä. Tällä hetkellä ollaan mukana valmistelemassa muun muassa tietoyhteiskuntakaarta ja EU:n kuluttajansuojadirektiivin täytäntöönpanoa. Näissä elimissä pystytään vaikuttamaan lainsäädännön sisältöön alusta alkaen. Vaikka lopputuloksena on aina kompromissi, päästään usein kuluttajan kannalta hyvään tai ainakin tyydyttävään tulokseen pahimmassakin tapauksessa lopputulos on kuluttajalle vähemmän huono kuin ilman liiton mukanaoloa. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja liiton edustajat ovat ratkaisemassa Kuluttajariita-, Vakuutus- ja Arvopaperilautakunnissa. Samalla kun ratkaistaan yksittäisiä riitoja, ollaan mukana luomassa ratkaisukäytäntöä, jolla on yleisempää merkitystä lakeja tulkittaessa. Liitto on mukana myös elinkeinonharjoittajien itsesääntelyelimissä (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL, Panimoalan ennakkotarkastustoimikunta, Suomen Kiinteistövälittäjien Liiton eettisen toiminnan valiokunta), joissa valvotaan alan omien eettisten säännösten noudattamista. Osassa toimielimistä valmistellaan erilaisia toimintaohjelmia, jotka ovat tulevien toimenpiteiden pohjana ja osassa ohjataan kuluttajan kannalta tärkeitä projekteja. Toimielimissä saadaan tietoa kuluttajille tärkeiden hankkeiden etenemisestä, tuodaan liiton kantaa ja kuluttajanäkökulmaa esille ja luodaan verkostoja. Asioihin vaikuttaminen perustuu liiton edustajien asiantuntemukseen ja kykyyn perustella asiansa vakuuttavasti. Kaiken kaikkiaan toimielimissä mukana oleminen on erittäin merkittävä tapa vaikuttaa kuluttajille tärkeisiin asioihin. Vaikka viime aikoina on tuotu esille uusien vaikuttamistapojen (esim. sosiaalinen media) merkitys, nämä eivät poista vanhanaikaisen ja näkymättömän toimielimissä mukanaolon merkitystä. Siinä vaiheessa, kun uusilla vaikuttamistavoilla on saatu jokin asia etenemään, sen täytäntöönpano tapahtuu usein ainakin osaksi komiteoissa, työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä. Toimielimissä saadaan tietoa kuluttajille tärkeiden hankkeiden etenemisestä, tuodaan liiton kantaa ja kuluttajanäkökulmaa esille ja luodaan verkostoja. Asioihin vaikuttaminen perustuu liiton edustajien asiantuntemukseen ja kykyyn perustella asiansa vakuuttavasti. 8 9

6 Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta Kuluttajaliitto ja paikalliset kuluttajayhdistykset ovat vuoden aikana järjestäneet eri puolilla Suomea lähes 30 tapahtumaa. Salit täynnä kuulijoita TEKSTI Kaisa Pannimaa-Pätsi kuvat Petteri Nurmi TEKSTI SIRKKA SHAYAN kuvat Elina Manninen Kuluttajien oikeuksien puolestapuhujajärjestöt, Kuluttajat-Konsumenterna ry (K-K) ja Suomen Kuluttajaliitto ry, yhdistyivät kaksi vuotta sitten tammikuussa. Samassa yhteydessä Suomen Kuluttajaliitto ry:stä tuli Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry, jonka valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä K-K jatkaa toimintaansa omalla nimellään. K-K on Suomen ensimmäinen kuluttajajärjestö. Se perustettiin v viiden visionaarisen naisen toimesta. He muodostivat epävirallisen työryhmän, joka arvosteli presidentti Kekkosen maatalouspolitiikkaa ja tuotteiden hinnoitusta. Naisten omakohtaiset hankaluudet saada ostamistaan viallisista laitteista hyvitystä myymälöiltä ja Ruotsissa jo herännyt kuluttajavalistus toimivat heidän innostajinaan. Samaan aikaan Suomen lehdistössä julkaistiin aiheesta kirjoituksia. Uusi järjestö kokoontui ensin kuukausittain Kalevankadun kulmassa sijaitsevassa salissa. Sinne kutsuttiin puhujia kuluttajia kiinnostavista aiheista, kuten kosmetiikasta, huonekalumarkkinoista ja kasvinsuojeluaineista. Kuluttajien kiinnostus ja tarve kuluttajaneuvontaan kasvoi voimakkaasti 1970-luvulla ja K-K sen mukana. Hoidettiin kuluttajien valitusasioita, liityttiin valituslautakuntiin, annettiin neuvontaa ja ratkaistiin monenlaisia ongelmia. Valtakunnalliset projektit ja neuvonanto ovat yhä K-K:n keskeisiä toimintoja. Kuluttajat-Konsumenterna ry ja Suomen Kuluttajaliitto ry toimivat parikymmentä vuotta kilpailevina järjestöinä. Ajan myötä ne kypsyivät ajatukseen yhdistää voimat ja tavoitteet. Niillä oli sama päämäärä kuluttajien hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa suojeleminen ja valvominen. Molemmilla oli erityisosaamista ja yhdistymällä järjestöt täydensivät toisiaan. Jäsenedut ovat nyt monipuolistuneet, eri alojen asiantuntijat ja lakineuvonta ovat vain puhelinsoiton päässä. Yhdistyminen ei tapahtunut hetkessä. Päätöstä edelsivät monet neuvottelut ja hallitusten äänestykset. Sopuisaan ratkaisuun päästiin v syksyllä. K- K:n toiminnanjohtaja siirtyi Kuluttajaliiton järjestösihteeriksi. Liiton nykyiseen hallitukseen kuuluu myös K-K:n edustajia. Yhdessä ei enää erikseen järjestöt toimivat kohti tulevaisuutta, vastataan tekniikan kehittymisen, ympäristövaikutusten ja muiden aiheiden tuomiin uusiin haasteisiin sekä iloitaan saavutetuista menestyksistä kuluttajalle! Yhdessä ei enää erikseen! Kaikissa paikallisyhdistysten tilaisuuksissa on ollut innostunut ja utelias yleisö. Yleensä tupa on täynnä viimeistä paikkaa myöten. Kuulijoita riittää joka säällä, eivätkä edes kiinnostavat televisioohjelmat verota osanottoa, kertoo johtava lakimies Tuula Sario. Mistä luulet innostuksen tulevan? Olemme selvästi onnistuneet valitsemaan aiheita, joista on paljon epätietoisuutta. Ihmiset tulevat hankkimaan tietoa, josta heille on taloudellista hyötyä. Mitkä asiat erityisesti kiinnostavat? Asunto-osakeyhtiölaki-tilaisuuksissa kiinnostavat muun muassa vesieristämis-, remontoimis-, parveke- ja piha-aiheet. Matkalla jossain Euroopassa -tilaisuuksissa on eniten ihmetystä herättänyt kertoessani, että aikaisemmasta sairaudesta ei korvata matkavakuutuksesta mitään, jos oireet palaavat matkalla. Arki eläkkeellä Talousasiantuntija Jorma Pesosen vetämissä Arki eläkkeellä -tilaisuuksissa eniten keskustelua on herättänyt epäasiallinen ja jopa harhaanjohtava markkinointi. Esityksen jälkeen olisi haluttu yksilöllistä neuvontaa erityisesti varallisuuden hallintaan ja jäämistöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä (lahjat, ennakkoperinnöt, testamentti, hallintaoikeudet, verotuskohtelu ). Tähän ei valitettavasti ole ollut aikaa

7 Terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke - osui ja upposi Miten kohdata terveyteensä ja ehkä muihinkin asioihin välinpitämättömästi suhtautuva, ehkä rahavaikeuksissa oleva nuori ja saada hänessä aikaan halu muutokseen? Asiapitoisilla esitteillä ja makeilla nettisivuilla? Valituksella ja varoituksilla? Ehkä, mutta ei Kuluttajaliiton Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa ja tänä vuonna loppuvassa Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hankkeessa. TEKSTI Annikka Marniemi kuvitus Shutterstock Tuunausoppaat melkein vietiin käsistä, kun osallistujat ymmärsivät mitä olivat saamassa. Kerrankin asia esitettiin ns. järkevällä tavalla Tämä kirjanen on todella täynnä asiaa... ihanasti vielä kuvitettukin :) Ihan jees on jo aika hyvä nuorten kielellä Tetan tuotoksia: 162 luentoa nuorille ruuasta ja rahasta työpajoilla. Useimmilla pajoilla myös ruuanvalmistusta. Arkiruuan tuunausopas kpl jaettu ympäri Suomen -nettisivut Ruokavalinnat arjen pyörteissä -ammattilaisseminaari tuotevertailusivusto, jossa 21:n tuoteryhmän alle on koottu yli tuhannen tuotteen ravintosisältötiedot. Sivusto löytyy osoitteesta Älä heitä ruokaa pois -facebook-sivusto 9 messuosallistumista, mm. Lapsimessut, Baby Boom & Kidz, Kivaa -messut ja Suomi Areena ammattikorkeakoulu -lopputyö ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion hinnasta 5-osainen materiaalipaketti MLL:n vertaisopetustoimintaryhmille tutkimus pienituloisten kuluttajien käsityksistä ja uskosta omiin mahdollisuuksiin tehdä terveellisiä ruokavalintoja Napposen pelikortit Napposen ruokalautanen -magneettipeli lapsille Harvoin käsiini enää tulee materiaalia, jota voi ylpeänä suositella, mutta tässä on yksi sellainen harvinaisuus! Meillä muutoksen itu pyrittiin saamaan aikaan tapaamalla nuoret henkilökohtaisesti työpajoilla ympäri Suomen. Heitä kyllä valistettiin jopa kahden tunnin ajan ruuasta, ravitsemuksesta, liikunnasta, omasta terveydestä ja rahankäytöstä, mutta sen lisäksi heitä aktivoitiin testeillä ja laittamalla ruokaa. Viimeistään raakaaineita pilkkoessa ja käsi kauhanvarressa hiljaistenkin suut rupesivat käymään ja luennon aiheista päästiin keskustelemaan vielä syvemmin. Kahden vuoden aikana pidetyt 162 luentoa osoittivat, että nuoret ottavat mielellään vastaan ulkopuolisen herättelijän, jolla ei ehkä ole rasitteena hankalan ammattikielen käyttöä. Monilla työpajoilla luennon aiheita oli saatettu jo käsitellä, mutta useat pajaohjaajatkin sanoivat avautumisen ulkopuoliselle olleen monelle nuorelle helpompaa. Vastaanotto ja palautteet ovat olleet erittäin positiivisia, juuri tällaista toimintaa pajoille on kaivattu. Vinkkejä arkivalintoihin Teta -hankkeen toinen iso onnistuminen oli Arkiruuan tuunausopas. Yhden kirjan kansien väliin onnistuttiin koko- amaan ruokaa, ravitsemusta ja taloutta käsittelevää tietoutta laajalla näkökulmalla. Tuunausoppaasta löytyy niin aamu-, väli- ja iltapala- sekä pääruoka- ja kasvislisukereseptien lisäksi tietoa ravitsemuksellisesti hyvistä valinnoista, vinkkejä kasvisten käytön lisäämiseen sekä kasvisten sesonginmukaiseen käyttöön ja ruokahävikin vähentämiseen. Myös kotitalouden haasteet on saatu kirjaseen mukaan, sillä sivuilta löytyy ruokamenojen säästövinkkejä, heräteostosten kustannuksia sekä opastusta oman talouden hallintaan. Kaikesta tietomäärästä huolimatta kirjasen sivumäärä pysyi kohtuullisena. Kirja on ollut hankkeen pääasiallinen materiaali ja sen saivat kaikki työpajoilla tavatut nuoret. Lisäksi kirjaa jaettiin Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen Älä ruoki hukkaa -hankkeen tapahtumissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhe- kahviloissa vierailleille aikuisille sekä Kuluttajaliiton monilla messuosastoilla vierailleille. Kirja toimitettiin myös kaikille kansanedustajille sekä muutamalle ministerille henkilökohtaisesti. Hankkeen edetessä myös opettajat ovat löytäneet kirjasen. Kirjaa voi viiden euron hintaan edelleen tilata osoitteesta www. arkiruokaa.fi. Lisäksi opas on ladattavissa Kuluttajaliiton nettisivuilla. 12

8 Kaksi vuotta 162 luentoa yli nuorta Haastetta ja huumoria Teta-hanke tuunarin silmin Teta-hanke Työpajat ovat todella erilaisia, mutta nuoret samanlaisia. Toiminnallisuus, positiiviset kokemukset sekä rento ja humoristinen ote tepsivät nuoriin, kun puhutaan heidän omasta elämästään. Näillä keinoilla Teta- hankkeessa tuli selväksi, että nuorilla on halu tehdä muutoksia oman hyvinvointinsa tueksi. teksti Jarmo Salo, projektityöntekijä Kun nuorilta löytyy se halu ja usko, että kyllä minä selviän, niin silloin vain voi onnistua. Teta -terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja hanke on loppusuoralla. Olen lähes kahden vuoden ajan kiertänyt työpajoja ympäri Suomen ja tavannut henkilökohtaisesti 162:lla luennolla yli nuorta. Nämä nuoret ovat pitkään olleet työttömiä, eivät ole päässeet opiskelemaan tai ovat muista syistä työpajoilla. Nuorten kanssa olemme yhdessä miettineet heidän omaa arkeaan, terveyttään, ruokavalintojaan sekä rahankäyttöään. Kunkin pajan kanssa räätälöitiin sopiva koulutuspaketti, johon voitiin sisällyttää myös ruuanlaittoa. Pajaohjaajien hämmästykseksi monet normaalisti levottomat nuoret hil- jenivät tai aina hiljaiset nuoret osallistuivat keskusteluun. Kansankielellä kerrottu ja rennolla huumorilla höystetty terveysluento näytti uppoavan nuoriin. Toimintaa oivallusten tueksi Koulutuksen luento-osuuteen sisältyi asiaa terveellisestä ruuasta, liikunnan merkityksestä ja rahan käytöstä sekä pieniä tehtäviä aiheisiin liittyen. Kuitutestissä arvuuteltiin mitä ruokia (esim. leipää, vihanneksia, hedelmiä) syömällä saa päivässä riittävästi kuitua. Sokeripala -testissä piti yhdistää tuotteisiin niiden sisältämät määrät sokeripaloja (esim. kuinka monta sokeripalaa 1,5 litran limsapullo sisältää) ja huomata kuinka paljon tulee syötyä turhaa tyhjää energiaa. Talousosion rahapelissä tuli arvioida kuinka monta euroa yksittäisiin ostoksiin, kuten päivittäiseen limsapulloon tai viikoittaiseen tupakka-askiin vuoden aikana kuluu. Pelit rikkoivat hyvin koulutuksen luentomaisuutta ja saivat myös aikaiseksi keskustelua erilaisten valintojen järkevyydestä. Kahden tunnin luennon jälkeen kaikki saivat itselleen Arkiruuan tuunausoppaan, josta löytyy vinkkejä terveellisiin ruokavalintoihin, reseptejä sekä asiaa oman talouden hallinnasta. Positiivinen kokemus ruuanlaitosta Ruuanlaittosessioiden tarkoituksena oli saada nuorille positiivinen kokemus itse tehdystä ruuasta, jotta ruuanlaitto kiinnostaisi myös kotona. Välillä ruuanlaitto oli todella haasteellista. Osalla pajoista puuttuivat keittiöt, ja muutamissa paikoissa ruunalaittovälineitä ei juurikaan ollut, mutta sitten sovellettiin ja käytettiin niitä tiloja ja välineitä mitä löytyi. Keittiössä nuoret vapautuivat kyselemään ja keskustelemaan vielä enemmän, ja moni ruuanlaittohetki olikin varsin hupaisa. Nuoret tykkäsivät tästä osiosta, koska saivat ilmaisen aterian sinä päivänä. Ne, jotka asuivat vielä äidin ja isän helmoissa, eivät ehkä osanneet arvostaa maksutonta ateriaa. Projektin alussa eniten epäröin juuri ruuanvalmistusta nuorten kanssa, mutta lopputulos oli aina syötävää. Lähes joka paikassa kaikille jäi hyvä mieli päivästä ja tekemästämme ruuasta. Haastetta ja huumoria Työpajat ovat todella erilaisia, mutta nuoret samanlaisia. Jokaisen nuoren ongelmat ovat toki henkilökohtaisia. Koin monesti todella auttavani näitä nuoria jollain tasolla. Usein tuli myös huono fiilis, kun nuorella saattoi olla paljon ongelmia yhtä aikaa: ulosotossa tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia euroja, velka kasvaa korkoa, maksuhäiriömerkintä, ei omaa asuntoa, asutaan kaverien nurkissa ja terveyskin on menossa näitä miettiessä. Aika avuton olo tuli, kun nuori tilittää ongelmia, eikä hänellä itsellään ole voimia tai keinoja selvitä rahahuolista. Kaikkihan lähtee siitä, että itsellä täytyy olla halua muuttaa ja tehdä asioita, ei niitä kukaan muu pysty sinun puolestasi tekemään. Kun nuorilta löytyy se halu ja usko, että kyllä minä selviän, niin silloin vain voi onnistua. Tätä pitämääni luentoa sanoinkin herätysluennoksi, joka toivottavasti antoi uusia ajatuksia ja halun tehdä muutoksia

9 Joulun ja jouluostosten aika on koittanut. Kun joulukauppa päättyy viimeistään aattona, jo tapaninpäivänä alkavat alennusmyynnit. Onkin aika muistuttaa joulukaupan ja joulun jälkeisten alennusmyyntien pelisäännöistä. Joulukaupan pelisäännöt Kuluttajan kannalta turvallisinta on, että vaihto- tai palautusoikeudesta on merkintä kuitissa. teksti Timo Niemi KUVAT Shutterstock Joulukaupassa ja alennusmyynneissä pätevät samat pelisäännöt kuin muussakin kaupassa. Kuluttajansuojalaki antaa oikeuksia ja asettaa velvollisuuksia niin ostajille kuin myyjillekin. Joulukaupan erityispiirteet liittyvät siihen, että tavaroita ostetaan lahjaksi. Joululahjojen vaihto ja palautus Lahjaksi ostettu vaate saattaa olla saajalleen liian pieni tai joku saa lahjaksi useamman kappaleen samaa tavaraa. Tällöin herää kysymys lahjan palauttamisesta tai vaihtamisesta. Tavaroilla ei lain mukaan ole koti- tai etämyyntiä (esimerkiksi posti- tai puhelinmyynti, nettikauppa) lukuun ottamatta yleistä vaihto- tai palautusoikeutta. Usein liikkeet myöntävät asiak- kailleen vaihto- tai palautusoikeuden. Tämä oikeus ei perustu lakiin vaan on liikkeiden hyvää asiakaspalvelua. Liikkeiden ilmoitus vaihto- tai palautusoikeudesta on osa ostajan ja myyjän välistä kauppasopimusta ja sitoo liikettä. Kuluttajan kannalta turvallisinta on, että vaihto- tai palautusoikeudesta on merkintä kuitissa. Kauppa voi päättää itse oikeuden sisällöstä suostuuko se perumaan koko kaupan ja palauttamaan rahat vai voiko tuotteen vain vaihtaa vastaavaan. Kaupat voivat myös asettaa vaihto- tai palautusoikeudelle erilaisia ehtoja, esimerkiksi vaatia alkuperäistä kuittia. Siksi on hyvä huolehtia, että kuitti on tarvittaessa lahjansaajan käytettävissä. Monesti lahjansaaja ei asu samalla paikkakunnalla mistä lahja on ostettu. Ketjuliikkeistä ostettaessa kannattaa myös tarkistaa voiko tavaran vaihtaa tai palauttaa muuhunkin ketjun liikkeeseen kuin ostopaikkaan. Takuu Monilla tavaroilla on takuu. Takuu on voimassa myös lahjan saajan hyväksi. Takuu on myyjän vapaaehtoisesti myöntämä lisäetu ja myyjä voi asettaa sille ehtoja, esimerkiksi takuutodistuksen esittämistä. Lahjan mukaan kannattaakin pakata myös takuutodistus. Lahjakortit Lahjakortit eri liikkeisiin ovat melko yleisiä joululahjoja. Lahjakorteissa on yleensä määräaika, jossa ne on käytettävä. Jos niitä ei huomaa tai pysty käyttämään määräajassa, liikkeellä ei ole enää velvollisuutta hyväksyä lahjakorttia suositeltavaa se on hyvän asiakaspalvelun nimissä, mutta ei pakollista. Kannattaakin huolehtia, että käyttää lahjakortin ajoissa. Virheettömän tavaran vaihto- ja palautusoikeus alennusmyynnissä Useat liikkeet myöntävät virheettömille tavaroilleen normaalisti vaihto- tai palautusoikeuden. Palautusoikeus ei perustu lakiin vaan on myyjän vapaaehtoisesti myöntämä lisäetu. Kaupat voivat vapaasti rajoittaa tätä oikeutta ja esimerkiksi alennuksella myytävillä tavaroilla ei tätä oikeutta yleensä ole. Tavaran virhe alennusmyynnissä Alennuksella myydyillä tavaroilla on normaali virhevastuu. Myyjä on vas- tuussa tavaran virheestä eikä myyjä voi siirtää vastuutaan esimerkiksi maahantuojalle. Ostajalla on halutessaan oikeus asioida maahantuojan kanssa, mutta se ei poista myyjän vastuuta. Myyjä on velvollinen oikaisemaan virheen kohtuullisessa ajassa joko korjaamalla tavaran tai vaihtamalla sen virheettömään tuotteeseen. Jos virheen oikaisu ei onnistu, ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tai jos virhe ei ole vähäinen, kaupan purkamiseen. Myyjä vastaa myös tavaran virheestä aiheutuneista kustannuksista, esimerkiksi matka- ja puhelinkustannuksista tai tavaran asentamisesta ja kokoamisesta aiheutuneista kuluista. Alennuksella olevan tavaran pitää olla laadultaan samanlaista kuin alentamattoman tavaran, jollei erikseen ole selkeästi ilmoitettu, että tavara myydään alennuksella virheen, esimerkiksi tulipalon aiheuttaman savunhajun vuoksi, virheen laadusta on kerrottava ostajalle. Tällöin myyjä ei ole vastuussa kerrotusta virheestä tavaran muista virheistä hän on vastuussa. Kuluttajan kannattaa ilmoittaa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman nopeasti, ilmoitukselle on kuitenkin aikaa aina kaksi kuukautta siitä, kun ostaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virheen. Reklamaatio kannattaa kuitenkin tehdä mahdollisimman nopeasti, sillä se helpottaa asian selvittämistä

10 Millainen on tyypillinen työpäiväsi vai onko sellaista? Jokainen päivä on erilainen. Toisinaan teen selvitystyötä Kuluttajaparlamentin toimintavuoden aiheita koskien, tehden tiedusteluita eri viranomaistahoille ja tutkimuslaitoksiin. Toisinaan tuotan tekstimateriaalia järjestöille tai tiedotyöpöydän ääressä teksti JENNI VAINIORANTA kuva Antero Aaltonen Kuluttajaliiton kotisivuilla ja Facebookissa tapahtuu Kuluttajaliiton kotisivujen kautta voi lähettää kuluttaja-aiheisia kysymyksiä. Liiton asiantuntijat vastaavat valittuihin kysymyksiin, jotka ilmestyvät osoitteessa: kysymykset/vinkkaa_kuluttaja-aihe! Vinkkaa kuluttaja-aihe kotisivuilla Kuluttajaliiton toimihenkilöitä esittelevä sarja Työpöydän ääressä jatkuu. Esittelyvuorossa liiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta. Milloin ja miksi päädyit Kuluttajaliittoon töihin? Aloitin työt Kuluttajaliitolla vuoden 2012 alussa. Ensikosketuksen Kuluttajaliittoon olen saanut jo opiskeluaikoinani vuonna 2007, jolloin suoritin työharjoitteluni liiton Eettisyys Esiin! -projektissa. Lisäksi olen tehnyt opinnäytetyöni koskien Kuluttajaliiton eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaa. Kun minulle tarjottiin Kuluttajaliiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin vastuuhenkilön työtehtävää, otin sen mielelläni vastaan. tuskäyttöön, olen yhteydessä Kuluttajaparlamentin sidosryhmiin, päivitän Kuluttajaparlamentin internetsivuja, valmistelen kokouksia tai teen mediaseurantaa. Teen myös Kuluttajaparlamentin toimintaa koskien sosiaalista tilinpitoa, jonka avulla arvioidaan muun muassa Kuluttajaparlamentin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointia toteutetaan muun muassa kyselyitä ja haastatteluita toteuttamalla. Tyypillistä työpäivää ei siis ole. Mikä on työsi parasta antia? Se kun saamme mediaa kiinnostumaan Kuluttajaparlamentin aiheista tai yhteiskunnallisia päättäjiä edistämään asioita kuluttajien eduksi. Parasta antia on myös yhteistyö Kuluttajaparlamentissa mukana olevien järjestöjen kanssa. Mikä on omiaan aiheuttamaan harmaita hiuksia Harmaita hiuksia uhkaa syntyä silloin, kun kuluttajille merkittävät asiat eivät saa niille kuuluvaa näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, eikä muutosta synny vaikka tarvetta olisi! Mitkä asiat ovat mielestäsi Kuluttajaliiton keskeisiä tehtäviä? Keskeisiä tehtäviä ovat kuluttajien etujen ja oikeuksien ajaminen, kuluttajien oikeuksista tiedottaminen sekä neuvonta ongelmatilanteissa. Koen myös paikallisyhdistysten toiminnan tukemisen tärkeäksi. Esimerkiksi näitä on kysytty: Taloyhtiössä ei ole talonmiestä, joten asukkaat vuoroviikoin hoitavat mm. lumenluonnin sekä kuivaushuoneen ja saunan siivouksen. Vuokrasopimusta tehdessä ei sovittu tällaisista töistä. Vuokrasuhteen ehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa. Jos vuokrasopimuksessa ei nimenomaisesti ole sovittu kyseisten talonmiehen tehtävien kuuluvan vuokralaiselle, ei niitä tarvitse tehdä. Saavatko ilmaiset peruskanavat olla maksullisia? Kun ottaa uudisrakennukseen valokuidun, ei saa tv-kuvaa ilman maksullista palvelua. Ei edes yleensä ilmaisia peruskanavia, kuten YLE 1 ja 2, MTV3 jne. Viestintämarkkinalain mukaan verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilmaiseksi peruskanavat. YLEn kanavien lisäksi näitä ovat MTV3, Nelonen ja FOX. Siirtovelvoite on voimassa myös silloin, kun käytetään muuta kuin perinteistä kaapelitelevisiotekniikkaa, vaikkapa valokuitua. Ensimmäiseksi kannattaa olla yhteydessä operaattorin asiakaspalveluun ja vaatia sitä tarjoamaan kanavat ilmaiseksi ja palauttamaan jo mahdollisesti maksetut maksut. Jos operaattorin kanssa ei päästä yksimielisyyteen, pitää ottaa yhteyttä Viestintävirastoon, jolle kuuluu asian valvonta. Mahdollisesti maksettuja maksuja voi vaatia palautettavaksi Kuluttajariitalautakunnan kautta. Keskustelua Facebookissa Kuluttajaliitto ohjeisti Facebook-kommentissaan iskelmätähti Frederikiä asuntokauppauutisen johdosta. Frederik osti ensimmäisen asuntonsa sokkona ja vuokralainen ei aio lähteä mihinkään. Kyllä kannattaisi iskelmätähdenkin soittaa Kuluttajaliiton neuvontaan niin voisi oppia, että vaikka huoneisto vaihtaa omistajaa, jatkuu vuokrasopimus entisin ehdoin uudenkin omistajan kanssa. Tämä koskee niin vuokran määrää kuin irtisanomisaikaakin. Kuluttajaliitto kommentoi uutista, jonka mukaan Linja-autoliitto jakaa vuotuisia vapaalippuja linja-autoliikennettä koskevia päätöksiä tekeville virkamiehille: Ja näillä ilmaismatkoillahan ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ELYkeskus ei myöntänyt liikennöintilupaa halpayhtiölle, koska se olisi aiheuttanut vakavaa haittaa perinteisille liikennöitsijöille? Keskustelussa asiaa kommentiin mm. näin: Bussipuolella alueellisia monopoleja hallitsee Linja-autoliitto (Matkahuolto + Expressbus). Raiteilla monopoli kuuluu VR:lle. Näillä kahdella on käytännössä kartelli maan joukkoliikenteeseen. Molemmilla on myös raivokkaat lobbarit ja rajut vaikuttaisi olevan myös keinot

11 Puheenjohtajan palsta yhteistyötä yli Eduskunta on jo antanut siunauksensa Kilpailu- ja Kuluttajavirastojen yhdistämiselle. Yhdistämisellä pyritään lisäämään kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista painoarvoa ja vaikuttavuutta. Kuluttaja-asiamies on ollut tärkeä osa suomalaista kuluttajatoimintaa. Hän on erityisesti toiminut riippumattomana markkinoinnin ja sopimusehtojen valvojana sekä paranta- Riitta Myller Puheenjohtaja Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry rajojen nut kuluttajien oikeusasemaa. Eduskunta haluaa säilyttää myös yhdistyneessä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa edelleen vahvan ja riippumattoman kuluttajaasiamiehen. Yhteistä pohjaa virastojen yhdistämiselle löytyy mm. siinä, että molempien tavoitteena on terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat toimivat rehdisti ja vastuullisesti. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikalla on toki muitakin yhtymäkohtia. Toimiva kilpailu ja toimivat markkinat lisäävät kuluttajien mahdollisuuksia valita ja hyvin toimiessaan markkinat pitävät myös hintoja kurissa. Valitettavasti Suomessa on useita toimialueita kuten vähittäiskauppa ja rakennusala, joilla kilpailua on liian vähän ja itseohjautuva hintakontrolli puuttuu. Kaupan kilpailun ongelmiin on kuluttajaministeri Lauri Ihalainen puuttunut ja tuloksia toivottavasti tulee pian. Kuluttajaliikettä on maamme hallituksen hyväksymässä Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa päätetty vahvistaa. Yhteistyötä kuluttajien kanssa tekevien järjestöjen välillä on Kuluttajaliiton toimesta päätetty tehostaa ja jo tehostettu. Kuluttajaliitto tarjoaa mielellään eri järjestöille osaamistaan kuluttajien edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa, mutta tähän tarvitsemme enemmän yhteistyötä niin sanottujen substanssijärjestöjen kanssa. Kestävä ja eettinen kuluttaminen on monelle kansalaiselle entistä tärkeämpää. Yhteistä tietopohjaa voidaan kehittää muun muassa ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Neuvonta- ja kotitalousjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita kuluttajien suorassa neuvonnassa elinkaaren eri vaiheissa. Tukea tarvitaan yhä useammin arjen hallinnassa ja oman elämän suunnittelussa. Tiedottamisen vahvistaminen ja hintavertailujen tekeminen on myös suoraa kuluttajien palvelua, jolla on edelleen kysyntää. Kuluttajaliitolla on myös hyvät ja toimivat kansainväliset suhteet. Euroopan unioni on kuluttajien sisämarkkinaaluetta ja siellä tehtävät ratkaisut vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Kuluttajaliitto osallistuu eurooppalaiseen kuluttajayhteistyöhön Euroopan kuluttajaliiton BEUCin (le Bureau Européen des Unions de Consommateurs) sekä Euroopan komission neuvoa-antavan elimen ECCG:n (European Consumers Consultative Group) kautta. Kuluttajaliikkeellä on paljon tehtävää ja itse uskomme, että yhteistyön parantaminen niin kotimaassa kuin eurooppalaisenkin kuluttajaliikkeen kanssa parantaa kykyämme puolustaa kuluttajien oikeuksia Suomessa. Finlandssvenska Konsumenter tar form igen Finlandssvenska Konsumenter har fått sin verksamhet igång. Under den pågående hösten har föreningen aktivt byggt nya former på de grunderna som redan i länge funnits, men där verksamheten emellanåt avtagit. teksti Kenneth Liukkonen, ORDFÖRANDE Finlandssvenska Konsumenter rf är grundat år Den nyupplivade föreningen börjar ta form och väntas komma igång under det kommande året. Finlandssvenska Konsumenter har som sitt huvudsakliga mål att befrämja de svenskspråkiga konsumenternas intresse. Fast vi i huvudsak är en konsumentrörelse som fungerar som språkrör för de finlandssvenska konsumenterna, såväl som offentliga sektorns servicekunder, kan man inte glömma hur viktiga de språkliga rättigheterna är, då det gäller tillgången till tjänster av olika slag. Det finns många ämnesområden där konsumenterna är i knipa och där vår förening kan stå till hjälp. Tidens melodi innehåller allt från snabblån till miljöfrågor. Förutom konsumentrådgivningen, är det lika viktigt att koncentrera sig på utvecklandet av lagstiftningen. Där tror jag att föreningen hittar både rollen som konsument- och minoritetsskyddare. Föreningen försöker påverka lagstiftningsarbetet genom deltagande i lagberedningsarbetsgrupper som intresse- och expertorgan. Då det gäller bevakandet av konsumenternas intresse är tillgång till information och upplysning viktigt, vare sig det gäller etisk konsumtion eller prisoch kvalitetsmedvetenhet. Föreningen kommer att samla och kartlägga konsumentinformation, samt skapa kordinerade former av servicenätverk och resursdatabaser. Vi utvecklar vår verksamhet och arbetsformer tillsammans med andra medborgarorganisationer. Om du är intresserad av att komma med i vår verksamhet kan du nå oss på numret , eller eventuellt kan du kontakta Konsumentförbundet där du får råd hur du kan ansöka om medlemskap

12 hinta: 4 euroa Lue liiton muut ajankohtaiset kannanotot Kuluttajaliitto ottaa kantaa Palautetta Kuluttajan Naposta Pyysimme lukijoitamme antamaan palautetta syyskuun Kuluttajan Napon numerosta. Mielenkiintoisimpina kirjoituksina pidettiin Televisio mullistuu 2017 sivuilla 6 7 ja Vähennä suoramarkkinointia sivulla 19. Arvoimme kaikkien vastanneiden kesken Finnkinon elokuvalippupaketin. Sen voitti Liisa Räsänen Kauttualta. Parhaimmat onnittelut! Palkinto on postitettu voittajalle. Kiitos kaikille palautteen lähettäneille! KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry N o 3/2012 Kuluttajan tiedot turvassa Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet Mikä oli tämän lehden paras juttu? 2. Mikä ei kiinnostanut? Lähetä tämä kuponki yhteystiedoillasi varustettuna, tai anna palautetta osoitteeseen Kaikkien mennessä vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippupaketti. vastaus 1. vastaus 2. nimi osoite postinumero sähköpostiosoite postitoimipaikka Kuluttajaliitto ry Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Vastauslähetys Tunnus Helsinki Vastaanottaja maksaa postimaksun Kuluttajaliitto tiedottaa Lääkemarkkinoiden kilpailu on eduksi kuluttajille Kuluttajaliitto kannattaa Kilpailuviraston esittämiä toimia kilpailun lisäämiseksi lääkemarkkinoilla. Kilpailuvirasto julkisti tiistaina (28.8.) laajan lääkehuoltoa koskevan selvityksen, jossa esitetään kilpailun lisäämistä lääkemarkkinoilla. Selvityksessä suositetaan apteekkien perustamiseen liittyvän tarveharkinnan ja apteekkien toimipisteiden määrää koskevien rajoitusten poistamista ja apteekeille mahdollisuutta kilpailla lääkkeiden hinnoilla. Lisäksi itsehoitolääkkeiden myynnin tulisi olla sallittua muuallakin kuin apteekeissa. Kuluttajaliiton mielestä ehdotetut toimet parantaisivat kuluttajien asemaa laskemalla lääkkeiden hintoja ja parantamalla etenkin käsikauppalääkkeiden saatavuutta. Sen, että hintakilpailua ei synny kaikkialla Suomessa, ei saa estää kuluttajia hyötymästä hintojen alenemisesta alueilla, joilla on edellytykset kilpailulle lääketaksan mukaisen hinnan säilyttäminen lääkkeen enimmäishintana estää hintojen nostamisen kohtuuttomiksi niillä alueilla, joilla ei synny hintakilpailua. Kuluttajaliitto on jo aiemmin vaatinut itsehoitolääkkeiden myynnin sallimista päivittäistavarakaupoissa. Liitto on katsonut, että tällä olisi kokonaisuudessaan kuluttajien kannalta myönteinen vaikutus itsehoitolääkkeiden saatavuuteen ja hintoihin. Lääketurvallisuuden osalta Kuluttajaliitto on vedonnut lääkkeiden verkkokaupan lääkeneuvonnan järjestämiseen ja arvioinut, että päivittäistavarakaupalla on jopa apteekkeja parempi mahdollisuus järjestää farmaseuttista puhelinneuvontaa siten, että neuvontaa on saatavilla aina, kun käsikauppalääkkeitä myydään eli kaupan aukioloaikana vaarantumatta. Kilpailuviraston selvityksessä lääkeneuvonnan järjestämiseen otetaan kantaa samoin perustein kuin liiton aikaisemmissa kannanotoissa. nimi / namn Haluan liittyä Kuluttajaliiton suorajäseneksi. Jäsenmaksu 40 e / vuosi. Jag vill bli medlem i Konsumentförbundet. Medlemsavgiften är 40 e / år. Haluan liittyä Kuluttajaliiton paikallisyhdistyksen jäseneksi. Saat tiedot sinua lähinnä olevasta kuluttajayhdistyksestä postittamalla tämän kortin tai soittamalla (09) Jag vill bli medlem i Konsumentförbundets lokalförening. Information om lokala föreningar nära dig får du genom att returnera detta kort eller genom att ringa (09) osoite / address postinumero / postnummer LIITYN JÄSENEKSI / OSOITTEENMUUTOS Medlemsansökan / adressförändring Olen jo jäsen, mutta osoitetietoni muuttuvat. Jag är redan medlem, men adressuppgifterna ändras. postitoimipaikka / postort Haluan tilata Kuluttajan Nappo -lehden vuosikerran hintaan 15 e Kuluttajaliitto ry Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Vastauslähetys Tunnus Helsinki Vastaanottaja maksaa postimaksun sähköpostiosoite / e-post 22 23

13 Pintaa syvemmältä Kari Uotila Kansanedustaja Kari Uotila teksti Juha beurling Kuvaile itseäsi kuluttajana Olen aika laiska kuluttaja enkä viihdy ostoksilla. Pakolliset vaate- ja kenkäostoksetkin tahtovat siirtyä aina eteenpäin. Onko jokin kuluttamiseen liittyvä asia jäänyt myönteisellä tavalla mieleesi? Viime viikolla etsiskelin klapikonetta mökille. Törmäsin vanhaan telakkakaveriini ja hän sai minut vaihtamaan valintani ulkomaisesta klapikoneesta kotimaiseen pitkävartisempaan halkaisukirveeseen. Näin tuli tuettua kotimaisuutta ja vaihdettua sähkövoima omaan lihasvoimaan, mikä oli ympäristön ja oman terveyden kannalta kestävä ratkaisu. Millaista on hyvä asiakaspalvelu? Ei liian tuputtavaa vaan asiakkaan pohdiskeluun mukaan tulevaa. Asiantuntemus mm. ympäristöulottuvuudesta on myös tosi tärkeää. Kuinka tärkeää kotimaisuus on valintoja tehdessä? Mieluummin aina kotimainen, mutta riippuu vähän tuoteryhmästä. En voisi kuvitella ostavani ulkomaista kirvestä, mutta kodinkoneostos lipsahtaa helposti ulkomaiseen. Vertailetko hintoja? En juurikaan, sillä haluan kaupasta pian pois. Toki saatan jonkun tarjouksen perässä kyllä kauppaan mennä. Kerro jokin vinkki, suositus tai idea lukijoillemme? Tuohon ylempänä olleeseen kirvesjuttuun liittyen. Käyttäkää lihasvoimaa sähkön ja muiden polttoaineiden sijasta aina, kun se on mahdollista. Mökeilläkin kannattaa ottaa useimmin käteen sirppi, viikate, vesuri, kirves, pokasaha, kuin trimmeri, moottori- ja raivaussaha, klapikone jne., kuten olen itse tehnyt.

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Komission esitys Komissio antoi esityksensä pian Pariisin vuoden 2015 Marraskuun terrori-iskun jälkeen samanaikaisesti: Neuvosto

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Arktiset Aromit ry Workshop-tilaisuus , Kajaani

Arktiset Aromit ry Workshop-tilaisuus , Kajaani Arktiset Aromit ry Workshop-tilaisuus 4.10.2016, Kajaani Meidän tarinamme Ystävykset Kainuusta luonnonantimien ääreltä. Rakastamme Suomen luontoa sekä sen tarjoamaa yltäkylläisyyttä. Haluamme tuoda kotiseutumme

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot