YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

2 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Kotipizza tähtää kaikilla sitoumuksillaan entistä parempaan asiakaskokemukseen. Uskomme, että työ vastuullisuuden eteen lujittaa asiakasuskollisuutta, tuo uusia asiakkaita ja parantaa asiakaskokemusta entisestään. Tämä on toinen vastuullisuusraporttimme. Meidän kokoluokkamme yrityksissä vastuullisuustyö lähtee omasta innostumisesta sekä vahvasta näkemyksestä. Raportointimme on vielä osittain oikeiden lukujen ja tekojen hakemista, ne kehittyvät vuosi toisensa jälkeen. Raportti ei myöskään ole lopullinen päämäärä vastuullisuuden saavuttamiseksi, vaan se on enemmänkin matkakertomus sitä kohti. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Ympäristöministeriön hanke, jossa yritykset ja organisaatiot antavat itselleen konkreettisia tavoitteita ja sitoutuvat saavuttamaan ne lupaamassaan aikataulussa. Kotipizza on ensimmäinen hankkeessa mukana oleva ravintola-alan yritys. Tehdään maailmasta parempi pizza kerrallaan. Tommi Tervanen CEO Frankis Group Oyj

3 KOTIPIZZA LYHYESTI Kotipizzan perusti Rabbe Grönblom vuonna Vuonna 2011 Rabbe myi osake-enemmistön (80 %) suomalaisen sijoitusyhtiön Sentica Partners Oy:n hallinnoimille rahastoille ja konsernin avainhenkilöille. Uuden omistajan myötä syntyi Frankis Group -konserni, johon kuuluvat Kotipizza-ketjujohdosta vastaava Kotipizza Oyj, hankinnoista vastaava Helsinki Foodstock Oy ja mm. Kotipizza-yrittäjien kirjanpitoa hoitava Francount Oy. Kutsumme toimipaikkojamme tässä raportissa ravintoloiksi, koska ne toimivat ravintolaksi hyväksytyissä liikehuoneistoissa ja ravintola-alan työehtosopimuksen piirissä. Vuoden 2013 lopussa Kotipizza-ravintoloita oli Suomessa yhteensä 270. Näistä 141 toimi kivijalkaravintoloina eli itsenäisinä yrityksinä erillisissä liikehuoneistoissa. Huolto- tai liikenneaseman palvelujen osana toimivia shop-in-shop -ravintoloita oli 120. Kotipizzan yhteydessä omana liikekonseptinaan toimivia 55 Burger, Cola, Fries -ravintoloita oli 42. Ketjun yhteinen verollinen myynti vuonna 2013 oli 72,8 miljoonaa euroa. Ulkomailla Kotipizzalla oli yhteensä seitsemän ravintolaa Ruotsissa, Serbiassa ja Venäjällä. Kotipizza-yrittäjiä oli vuoden 2013 lopussa 250, joilla oli hoidossaan 261 Kotipizza-ravintolaa ja ravintolaa. Loput 9 olivat Kotipizza Oyj:n omia ravintoloita. Yrittäjät ovat franchising-sopimussuhteessa Kotipizza Oyj:öön. Yli 10 vuotta Kotipizza-ketjussa toimineita yrittäjiä on 63 ja yli 20 vuotta toimineita 6. Kotipizza Oyj on Suomen Franchising-Yhdistys ry:n jäsen ja noudattaa sen eettisiä sääntöjä. Kotipizza Oyj on osa suomalaista Frankis Group -konsernia, johon kuuluvat lisäksi Helsinki Foodstock Oy ja Francount Oy. Kun puhumme meistä, tarkoitamme näitä kaikkia, yrittäjät mukaan lukien. Vuoden 2014 toukokuussa Kotipizza-ketjussa oli Suomessa 264 ravintolaa.

4 OSA 1 YRITYSVASTUUN PERIAATTEET OSA 2 VASTUULLISUUDEN TULOKSET 2013 OSA 3 VASTUULLISUUS- OHJELMA Raportin sisältö ja kattavuus Vastuullisuuden neljä viestiä Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa Yritysvastuun sidosryhmät ja odotukset Strategia, riskit ja mahdollisuudet Vastuullisen liiketavan periaatteet Hankintaperiaatteet Ympäristöpolitiikka Henkilöstöperiaatteet Tulosmittarien olennaisuusarviointi Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Taloudellinen vastuu Vastuulliset hankinnat, tuoteturvallisuus Ympäristövastuu Henkilöstövastuu Haasteemme Vastuullisuusohjelma Liitteet Yhteystiedot Vinkki Klikkaamalla tämän sisällysluettelon otsikoita siirryt suoraan haluamallesi sivulle. Sisäsivuilla voit liikkua osioiden välillä klikkaamalla sivupalkkeja.

5 OSA 1 YRITYSVASTUUN PERIAATTEET

6 Kotipizzan missio kertoo olemassaolomme syyn. Teemme maailmasta paremman ja herkullisemman pizza kerrallaan. Aina puhtaista ja luonnollisista raaka-aineista, jotta ihmiset nauttisivat elämästä enemmän hyvällä omallatunnolla. Missio ohjaa jokaista kotipizzalaista toimimaan vastuullisesti ja menestymään yhdessä ketjumme yrittäjien kanssa. Asiakkaidemme tulee voida suositella saamiaan tuotteita ja palvelua sataprosenttisesti. Tommi Tervanen CEO Frankis Group Oyj

7 RAPORTIN SISÄLTÖ JA KATTAVUUS Kotipizza-ketju julkaisee yritysvastuuraporttinsa nyt toista kertaa. Koska ensimmäinen raportti julkaistiin vasta syksyllä 2013, johtamisperiaatteemme ja toimintatapamme eivät ole näin lyhyessä ajassa miksikään muuttuneet. Näin ollen tässä vuodesta 2013 kertovassa raportissa tekstit ovat niiltä osin samat kuin vuoden 2012 raportissa. Uutta tietoa ovat lähinnä yritysvastuun vuoden 2013 tulokset ja tavoiteohjelman päivitykset. Raporttimme perustana on Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen raportointisuosituksen G3.1-versio. Esittelemme GRI-vertailutaulukossa, miten olemme suositusta pystyneet noudattamaan. Tunnuslukumme perustuvat Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmässä tehtyyn olennaisuusarviointiin. Koska Kotipizza on pk-yritys, tunnuslukujemme määrä on toistaiseksi suppea vuoden 2014 raportoinnissa otamme käyttöön uusimman G4-suosituksen, joka ei kuitenkaan tuo raportointiimme juurikaan muutoksia. Raportin rakenne Osa 1 Yritysvastuun periaatteet Osa 2 Tulokset 2013 Osa 3 Vastuullisuusohjelma Raportin alussa esittelemme perustiedot Kotipizza Oyj:stä ja Kotipizza-yrittäjistä ja kerromme toimintamme strategiasta ja johtamisesta. Sen jälkeen esitämme yritysvastuun ohjausryhmän laatiman sidosryhmäanalyysin ja yritysvastuun kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet. Yritysvastuuta ohjaavat johtamisperiaatteemme esittelemme tiivistelminä. Täydelliset tekstit ovat luettavissa www-sivuiltamme Vastuullisuuden johtaminen -kohdassa kerromme Frankis Groupin hallituksen, johtoryhmän ja Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmän tehtävistä vastuullisuutemme kehittämisessä. Toimintamme tuloksia käsittelemme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun, henkilöstövastuun ja vastuullisen hankinnan osioissa. Vaikka saavutettuja tuloksia ja tavoiteohjelman etenemistä voidaan nyt esitellä kahden vuoden ajalta, kehitystä ei ole vielä paljon ehtinyt tapahtua, vaan tulokset kuvaavat lähinnä nykytilannetta.

8 Vastuullisuus Vastuullisuus on arkipäivän tekoja. Kotipizzalle se merkitsee vastuuta kuluttajista, vastuuta työntekijöistä, vastuuta ympäristöstä ja vastuuta tulevaisuudesta. Vastuullinen yritys noudattaa lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. GRI Global Reporting Initiative (GRI) tuottaa kattavan yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston, jota käytetään laajalti ympäri maailmaa. Se määrittelee periaatteet ja indikaattorit, joiden avulla organisaatiot voivat mitata ja raportoida taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. GRI on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja lisäämään raportointiohjeiston käyttöastetta. Raportointiohjeisto on saatavilla maksutta. Lisätietoja: Raportin kattavuus Raportointi kattaa Kotipizzan kaikki toiminnot. Mahdolliset poikkeamat ja rajoitukset kerromme kyseisten tunnuslukujen yhteydessä. Koska shop-in-shop -periaatteella toimivissa yrityksissä Kotipizzan osuutta on hankala erottaa muista toiminnoista, näiden Kotipizzojen tunnuslukuina on käytetty tilipalvelu Francountin palveluja käyttävien, erillisinä yhtiöinä toimivien Kotipizza-yrittäjien vastaavia tunnuslukuja. Ravintolahuoneistoihin liittyvät ympäristötunnusluvut on laskettu erillisselvityksen perusteella, koska lämmitys- ja jätehuoltokulut sisältyvät näiden huoneistojen yhtiövastikkeisiin. Raportin varmennus Raporttia ei ole puolueettomasti varmennettu. Kotipizza Oyj:n talousluvut on tilintarkastettu Oyj:n tilinpäätöksen (1/2014) ja hallituksen kertomuksen yhteydessä. Tämä raportti kertoo vuoden 2013 tuloksista. Mukana on lisäksi muutama ajankohtainen asia keväältä Seuraava, vuoden 2014 tuloksista kertova raportti julkaistaan vuoden 2015 keväällä.

9 VASTUULLISUUDEN NELJÄ VIESTIÄ 1. Vastuu kuluttajista 3. Vastuu ympäristöstä Tunnemme raaka-aineiden alkuperän 100%:sti ja kerromme sen avoimesti. Raportointi haastaa jatkuvaan seurantaan ja parantamiseen. Koulutamme. Huolehdimme työnantajavelvollisuuksista 100%:sti. Ei harmaata taloutta. Tuemme paikallista yrittäjyyttä. 2. Vastuu työntekijöistä 4. Vastuu tulevaisuudesta

10 VUODEN 2013 LUVUT 8,5 26 vuotta 270 ravintolaa 250 yrittäjää milj. pizzaa vuodessa yht työntekijää

11 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN KOTIPIZZA-KETJUSSA Yritysvastuun johtaminen Kotipizza-ketjussa on ketjukonseptiin kuuluvaa jokapäiväistä työtä. Vastuullisuus sisältyy Kotipizzan strategiaan ja yleisiin toimintaperiaatteisiin. Lisäksi olemme määritelleet erillisiä johtamisperiaatteita ohjaamaan vastuullisuustyötämme. Perehdyttäminen vastuullisuusasioihin on osa uusien Kotipizza-yrittäjien aloituskoulutusta. Yritysvastuun sidosryhmät Teimme yritysvastuun johtamismallin perustaksi sidosryhmäanalyysin selvittääksemme keskeisten sidosryhmien odotuksia Kotipizzan vastuullisuudelle, Kotipizzan toimenpiteitä näihin odotuksiin vastaamiseksi sekä mittareita toimenpiteiden onnistumisen seurantaan. Analyysi tehtiin yrityksen sisäisenä asiantuntijatyönä käyttäen aineistona eri sidosryhmien mielipiteitä koskevia tutkimuksia (analyysi on kokonaisuudessaan liitteessä 1). Strategia, riskit ja mahdollisuudet Kotipizzassa on tehty työtä vastuullisuuden hyväksi koko ketjun olemassaolon ajan. Vastuullisuusasioiden merkitys on kasvanut, koska myös kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ruoan koostumuksesta ja alkuperästä. Meidän halutaan osaltamme edistävän myös ruokailun terveellisyyttä. Markkinajohtajana meiltä odotetaan edelläkävijän otteita. Sen roolin omaksumme mielellämme. Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmä laati vuoden 2012 kesällä vastuullisuutta koskevan riskianalyysin. Keskeisimpinä riskeinä Kotipizzalle pidettiin raaka-aineiden hankintaan ja tuotevastuuseen liittyviä riskejä. Vaikka riskien toteutumisen todennäköisyys näyttääkin pieneltä, otamme potentiaaliset riskit vakavasti ja ennakoimme niitä. >>>

12 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN KOTIPIZZA-KETJUSSA Näemme vastuullisuusasiat strategisesti tärkeinä. Vastuullinen liiketoiminta luo pohjan tuloksemme kehittämiseen ja maineemme vahvistamiseen. Jatkamme työtämme esimerkiksi ympäristöä vähemmän kuormittavien toimintatapojen edistämisessä sekä yrittäjiemme vastuullisen toimintatavan kouluttamisessa ja esiintuomisessa. Vastuullisen liiketavan periaatteet Frankis Groupin hallitus hyväksyi vastuullisen liiketavan periaatteet vuonna Periaatteet sisältävät toimintaohjeita ja -vaatimuksia niin Kotipizza-ketjussa työskenteleville kuin ketjun yhteistyökumppaneille. Kantaa otetaan mm. vastuulliseen taloudenhoitoon, eturistiriitoihin, henkilöstövastuuseen, ympäristövastuuseen, yhteistyöhön tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sekä asiakassuhteisiin. Periaatteita on käyty läpi Kotipizzaketjun yhteisissä tilaisuuksissa. Vastuullisen liiketavan periaatteet on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4.

13 VASTUULLISUUDEN SIDOSRYHMÄT JA ODOTUKSET Omistajat Yrityksen arvon nostaminen, kannattavuus, riskienhallinta. Kotipizza-yrittäjät ja henkilökunta Luotettavuus, työsuhdeedut, hyvämaineinen työnantaja, avoin tiedottaminen, reiluus ja arvostus. Kuluttajat Tuoteturvallisuus ja laatu, ruokavalioiden huomioon ottaminen, ostotapahtuman turvallisuus, eettisyys, yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttyminen, rahalle vastinetta. Frankis Group henkilökunta Tasa-arvo, joustavuus, työpaikka/-aika: uudet määritelmät. Tavarantoimittajat Pitkäaikaista yhteistyötä, edelläkävijyyttä, sitoutumista, luotettavuutta. Terveys- ja veroviranomaiset Säädösten mukainen toiminta. Yrittäjät Konseptin sisältö ja kehitys, markkinajohtajuus, pitkäaikainen yhteistyö, tasapuolinen kohtelu, luotettavuus. Media Taloustiedon avoin raportointi, omistukselliset järjestelyt, yrittäjyys, raakaaineet, harmaan talouden välttäminen, kotimaisuus.

14 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN KOTIPIZZA-KETJUSSA Hankintaperiaatteet Kotipizzalle on tärkeää varmistaa raaka-aineiden tuoreus, laatu, tuoteturvallisuus ja kestävä tuotantotapa. Olemme määrittäneet raakaaineillemme vaativat laatukriteerit. Niiden pohjalta valitsemme kaikki raaka-aineemme huolellisesti. Kun tunnemme tarkkaan niiden alkuperän, voimme aina esitellä sen läpinäkyvästi ja ylpeästi. Hankintatyömme onnistumisen edellytyksenä on, että toimittajamme tuntevat yhteistyölle asettamamme keskeiset vaatimukset ja toimivat periaatteidemme mukaisesti. Kotipizza-ketjun hankintaperiaatteet toimitettiin tavarantoimittajillemme kotimaassa ja ulkomailla vuoden 2013 aikana. Ne sisältävät laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisia vaatimuksia. Hankintaperiaatteemme on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Ympäristöpolitiikka Kotipizzan ketjuohjauksen ja yrittäjien yhteisenä tehtävänä on huolehtia, että pidämme oman ympäristökuormituksemme mahdollisimman pienenä ja että kuormitukseemme osaltaan vaikuttavat raaka-aineiden ja palvelujen toimittajat tukevat omilla toimenpiteillään meitä ympäristötavoitteittemme saavuttamisessa. Ympäristöpolitiikkamme käsittelee toimintamme keskeisiä ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Ympäristöpoliitiikka on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4.

15 Heikki Sikström, Osto-ja logistiikkajohtaja, Kotipizza: Työni vastuullisena ostajana merkitsee sitä, että selvitän jokaisen Kotipizzaketjuun ostamani raaka-aineen alkuperän ja valmistusprosessin. Toinen puoli vastuuta on huolehtia, että kaikki tieto on dokumentoitu niin, että Kotipizzassa asioiva kuluttaja saa tiedon käyttämiemme raaka-aineiden alkuperästä.

16 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN KOTIPIZZA-KETJUSSA Henkilöstöperiaatteet Henkilöstöperiaatteidemme tavoitteena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa johtamistamme sekä ylläpitää ja kehittää yritys- ja työnantajakuvaamme. Ketjumme yhteinen ja kunkin yrittäjän oma menestys riippuu ratkaisevasti yrittäjien ja työntekijöiden ammattitaidosta, työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta. Vastuullisella henkilöstöjohtamisella varmistamme, että henkilöstöön liittyvät menestystekijät toteutuvat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Henkilöstöperiaatteemme on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 4.

17 Tuulia Kilpi, yrittäjä, Kotipizza Ruoholahti: Vastuullisen yrityksen toiminta on avointa ja rehellistä. Olen ylpeä siitä, että Kotipizza-ketjussa huolehditaan työntekijöistä ja asiakkaista. Tärkeää on myös se, että huolehdimme omalta osaltamme ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

18 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN KOTIPIZZA-KETJUSSA Yritysvastuuta johdetaan Kotipizza-ketjussa osana normaalia suunnittelua ja jokapäiväistä työtä. Koska yritysvastuun systemaattinen edistäminen on tuonut tullessaan uusia toimintaohjelmia ja mittareita, olemme koonneet Yritysvastuun ohjausryhmän valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä, koordinoimaan niiden toteutumista ja tekemään tarvittaessa esityksiä Frankis Groupin johtoryhmälle ja/tai hallitukselle. Ohjausryhmän on tarkoitus toimia niin kauan, että koemme toimintatapamme vastuullisuuden johtamisessa vakiintuneen. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Frankis Group Oyj:n toimitusjohtaja ja siinä on jäseniä ketjun taloudesta, hankinnoista, markkinoinnista ja operatiivisista toiminnoista. Mukana on myös Kotipizza-yrittäjien edustaja. Frankis Groupin johtoryhmä seuraa vastuullisuusohjelman etenemistä ja käsittelee ohjausryhmän tekemiä ehdotuksia. Johtoryhmä hyväksyy vastuullisuutta ohjaavat periaatteet lukuun ottamatta niitä, joiden hyväksyminen kuuluu yhtiön tai konsernin hallitukselle, sekä vuosittaisen yritysvastuuraportin ennen sen julkaisemista. >>>

19 YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN KOTIPIZZA-KETJUSSA Frankis Groupin hallituksessa käsitellään kerran vuodessa vastuullisuustoiminnan tulokset, kehittämissuunnitelmat ja raportointi johdon katsauksena. Vastuullisuutta ohjaavista johtamisperiaatteista hallitus hyväksyy vastuullisen liiketavan periaatteet. Johtoryhmä tekee tarvittaessa hallitukselle muita vastuullisuutta koskevia esityksiä. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yritysvastuuasioihin perehtyvää jäsentä. Johtoryhmän hyväksymän yritysvastuun tavoiteohjelman myötä vastuullisuustulosten kehittämisohjelmia on vuonna 2013 alettu tuoda mukaan ketjun vuosisuunnitelmaprosesseihin. Tavoiteohjelma on esitelty raportin lopussa. Yritysvastuun johtamisperiaatteet, tulosmittarit ja raportointivastuut on liitetty omana vastuullisuusosionaan Kotipizza-yrittäjän käsikirjaan. Vastuullisuutta ohjeistavaa aineistoa on yrittäjien saatavilla myös ketjun intranet-sivustolla Pizzanetissä.

20 OSA 2 VASTUULLISUUDEN TULOKSET 2013

21 VASTUULLISUUDEN TULOKSET Vastuulliset yritykset ovat toimintatavoiltaan läpinäkyviä ja kertovat avoimesti tuloksistaan. Kotipizza-ketju on ottanut vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaansa ja pitää sitä kilpailukeinona, joten läpinäkyvyys ja vastuullisuuden tulosten esittäminen luotettavilla mittareilla ovat olennainen osa Kotipizzan tapaa toimia. Vastuullisuuden johtamisen ja tulosmittarien systemaattinen kehittäminen alkoi Kotipizza-ketjussa kesällä Koska osa tulosten laskentaan ja esittelyyn tarvittavista tilastoista on kerättävä lähes 300 Kotipizza-yrittäjältä, vuoden 2013 raportointi vastuullisuuden tuloksista on edellisen vuoden tapaan vieläkin vaatimatonta. Ketjussa on kuitenkin runsaasti keskitettyjä toimintoja kuten raaka-aineiden ja tuotteiden hankinta ja logistiikka, tuotereseptiikat, koulutuspalvelut sekä yrittäjille tarjotut kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut, mikä helpottaa tiedon saantia monelta tärkeältä osa-alueelta. Tuloslaskentaa on tarkoitus jatkuvasti kehittää, tavoitteena saavuttaa johtava asema toimialalla vastuullisuustiedon hallinnassa ja raportoinnissa. Tässä vuoden 2013 raportoinnissa sovellamme vuoden 2012 tapaan GRI:n G3.1-ohjeistusta, pitäytyen pk-yrityksistä koostuvalle ketjulle olennaisissa tulosmittareissa. Vuoden 2014 raportoinnissa siirrymme G4-ohjeistuksen käyttöön.

22 VASTUULLISUUDEN TULOKSET Tulosmittarien olennaisuusarviointi Kotipizzan yritysvastuun ohjausryhmä laati vastuullisuuden tulosmittarien olennaisuusarvioinnin, jonka pohjana oli GRI:n G3.1-raportointisuositus. Arvioinnissa painoarvon korkea tai erittäin korkea joko sidosryhmien tai Kotipizzan kannalta sai kaksi taloudellisen vastuun, kuusi ympäristövastuun, kuusi henkilöstövastuun, kaksi hankintojen vastuullisuuden ja viisi tuoteturvallisuuden ja asiakastyytyväisyyden mittaria. Aika monen mittarin osalta tietomme ovat vielä puutteellisia, mutta olemme tunnistaneet puutteet ja käynnistäneet toimenpiteet niiden korjaamiseksi tulevissa raporteissa. (Olennaisuusarviointi liitteenä 3).

23 YHTEENVETO KESKEISIMMISTÄ TULOKSISTA Taloudellinen vastuu Liikevaihto, milj. 66,8 64,0 Tulos ennen veroja, milj. 1) 12,9 10,9 Maksetut palkat ja henkilösivukulut, milj. 21,7 16,2 Ostetut tavarat ja palvelut, milj. 2) 33,8 27,1 Maksetut välittömät verot, milj. 2,5 2,7 Yrittäjätyytyväisyys (asteikko 1 5) 3,6 3,5 Ympäristövastuu Käytetyt raaka-aineet, tonnia Sähköenergian kulutus, MWh Lämpöenergian kulutus, MWh 3) CO ² -päästöt, tonnia myynnin euroa kohti, kiloa paistettua pizzaa kohti, grammaa Pakkausmateriaaleja Suomen markkinoille, tonnia Henkilöstövastuu Henkilökunnan määrä vuoden lopussa 4) Henkilökuntaa keskimäärin kokopäiväisiksi muutettuna Yrittäjien koulutuspäiviä Tapaturmia 16 8 Vuonna 2012 Kotipizza Oyj:n ja Kotipizza-yrittäjien talousluvuissa on ollut päällekkäisyyttä. Vuonna 2013 laskentaa on tältä osin tarkennettu. 1) Kotipizza Oyj:n ja Kotipizza-yrittäjien yhteenlaskettu liikevoitto 2) Sisältää yrittäjien maksamat järjestelmämaksut 3) Arvio 4) Sisältää yrittäjät

24 TALOUDELLINEN VASTUU Kotipizza Oyj ja Kotipizza-yrittäjät noudattavat taloudenpidossaan niin kuin muussakin toiminnassaan tinkimättä Suomen lainsäädäntöä. Hoidamme talouttamme täsmällisesti ja säännösten mukaisesti, emmekä hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Olemme kirjanneet Kotipizzan vastuullisen liiketavan periaatteisiin hyvää taloudenhoitoa koskevia periaatteita. Taloudellisen vastuun tunnusluvut on johdettu Kotipizza Oyj:n tilinpäätöksestä sekä Francount Oy:n laatimista Kotipizza-yrittäjien tilinpäätöksistä. Taloudellinen hyöty sidosryhmittäin Vuonna 2013 Kotipizza-ketjun synnyttämä taloudellinen hyöty eli liikevaihto oli 64,0 miljoonaa euroa. Tästä raaka-aine- ja palvelutoimittajat saivat 27,1 miljoonaa euroa x) eli 43 prosenttia. Kotipizza Oyj:n omistajien ja Kotipizza-yrittäjien osuus oli 11,9 miljoonaa euroa xx), ja henkilökunta sai palkkoina 12,0 x) Lukuun sisältyvät yrittäjien Kotipizza Oyj:lle maksamat järjestelmämaksut, jotka on tässä tulkittu ostoiksi palvelutoimittajilta. xx) Sisältää Kotipizza Oyj:n ja Kotipizza-yrittäjien liikevoitot sekä osakeyhtiömuotoisten Kotipizza-yritysten yrittäjilleen maksamat palkat. miljoonaa euroa. Sosiaaliturvan osuus oli 4,2 miljoonaa euroa ja veroja maksettiin 2,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita kuluja oli 6,1 miljoonaa euroa näistä merkittävimpiä olivat toimitilakulut. Välittömien verojen lisäksi Kotipizza-ketju tilitti valtiolle arvonlisäveroa 2,9 miljoonaa euroa sekä palkkojen ennakonpidätyksiä 1,8 miljoonaa euroa. Kotipizza-yrittäjien tiedot on laskettu käyttämällä perustana Francount Oy:n hoidossa olevia kirjanpitoja. Francountilta saatavat tunnusluvut kattavat 65 prosenttia Kotipizza-yrittäjien liikevaihdosta. Kirjanpitopalvelun ulkopuolelle jäävien yrittäjien mm. kaikki shop-in-shop -ravintolat tunnuslukujen oletetaan tässä raportissa olevan samoja kuin palvelua käyttävien.

25 TALOUDELLINEN VASTUU Yhteistyösopimuksia Kotipizza aloitti vuoden 2013 helmikuussa Rispekti-kampanjan MTV Oy:n (MTV MEDIA) kanssa. Kampanjaa varten kehitettiin Rispekti-pizza, jonka myynnistä tilitettiin jokaisesta pizzasta yksi euro Kotipizzan Rispekti-rahastoon. Rahastoon luvattiin kerätä vähintään euron pääoma, josta jaettiin hakemusten perusteella kouluille euron stipendejä käytettäviksi koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Vanhempainyhdistykset osallistuivat kampanjan käytännön työhön kouluissa. Marraskuussa 2013 asiantuntijaraati valitsi stipendin saajiksi yli sadan hakemuksen joukosta 12 koulua. Raati ilahtui hankesuunnitelmien innovatiivisuudesta ja koulujen yhteishengestä. Hakemukset sisälsivät raadin mielestä valtavasti loistavia ajatuksia, joita oli mahdotonta laittaa paremmuusjärjestykseen. Ennen raadin työskentelyä Suomen Vanhempainliitto kävi kaikki hakemukset läpi ja antoi omalla asiantuntemuksellaan suosituksia stipendien jakoon. Voittaneet hankkeet tuottavat esimerkiksi koulutusta, videoelokuvia, näytelmiä, kilpailuja. Voittaneissa ehdotuksissa oli erilaisia vahvuuksia. Yhteistä niille oli innovatiivisuus, arvoihin ja asenteisiin vaikuttavuus ja osallistavuus. Parhaissa ehdotuksissa koululaisilla oli tärkeä rooli oman hankkeensa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

26 TALOUDELLINEN VASTUU Asiakastyytyväisyys Kotipizza seuraa asiakastyytyväisyytensä ja yrityskuvansa kehittymistä Taloustutkimus Oy:n Omnibus- ja Suomi Tänään -tutkimusten avulla. Kummassakin tutkimuksessa selvitetään asiakkaiden kokemuksia ja mielikuvia pikaruokaketjuista ja analysoidaan erityisesti pizzan ostamista. Kotipizzan brändimielikuvassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kotipizzaa pidetään turvallisena ja ystävällisenä ja sen kotimaisuutta arvostetaan. Kotipizzassa osataan pizzan teko ja ostaminen on helppoa. Parantamisen varaa on toimipaikkojen sijainnissa ja julkisivuissa sekä sisätilojen viihtyisyydessä. Yrittäjätyytyväisyys Kotipizza-ketjun johtaminen ja yrittäjille tarjottavat palvelut vaikuttavat merkittävästi yrittäjien tyytyväisyyteen. Tyytyväisyydestä huolehtiminen ylläpitää vahvaa motivaatiota yrittämiseen ja helpottaa hyviin suorituksiin yltämistä. Kotipizzan ketjujohto toteuttaa vuosittain Kotipizza-yrittäjien tyytyväisyystutkimuksen, jonka avulla ketjun ja yrittäjien yhteistyön kehittymistä seurataan monipuolisesti. Yrittäjien tyytyväisyys ketjun toimintaan oli pysynyt lähes samana kuin vuonna 2012, arvosanassa 3,5 (skaalassa 1 5). Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin yhteistyöhön aluepäälliköiden kanssa, Kotipizzan raaka-aineiden laatuun, Helsinki Foodstock Oy:n asiakaspalveluun ongelmatilanteissa ja ICT-asioista vastaavan henkilökunnan ammattitaitoon. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi koettiin yhteistyö konseptin kehittämisessä, nettikauppa, kassajärjestelmä ja yrittäjän tulotaso.

27 VASTUULLISET HANKINNAT, TUOTETURVALLISUUS Kotipizzan hankinnoissa on jo vuosikausia noudatettu avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatteita. Ketjujohto hankkii keskitetysti private label -periaatteella kaikki pizzoissa käytettävät raaka-aineet ja muut tarvikkeet, ja kaikki raaka-ainetoimittajat on esitelty yksityiskohtaisesti Kotipizzan www-sivuilla. Poikkeuksia ovat satokausien mukaan vaihtuvat paprikan, punasipulin, valkosipulin ja kirsikkatomaatin toimittajat, joiden kohdalla ei vastaavaa esittelyä ole. Suurimmat yhteistyökumppanimme ovat laadustaan tunnettuja suomalaisia yrityksiä, joiden toimintaa säätelee vaativa elintarvike-, ympäristö- ja työlainsäädäntö ja niitä koskeva viranomaisvalvonta. Pääosan ulkomaisista raaka-aineistamme tuomme muista EU-maista, joiden lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta vastaavat pääsääntöisesti suomalaista käytäntöä. EU:n ulkopuolisiin ostoihin kolme prosenttia kaikista ostoistamme sovellamme EU:n elintarviketuonnille asettamia vaatimuksia. Laadun ja tuoteturvallisuuden valvonta Laadunvalvojamme vierailevat tavarantoimittajien luona vuosittain varmistaakseen raaka-aineiden ja tuotantotapojen täyttävän Kotipizzan tiukat laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset. Laadun ja tuoteturvallisuuden varmistamisen ohessa seuraamme toimittajiemme ympäristötuloksia ja rohkaisemme toimittajia ympäristöjohtamisjärjestelmän ja vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöön. Liitämme tuotemäärityksiimme tarvittaessa myös ympäristövaatimuksia ja muita tuotantotapaan liittyviä linjauksia.

28 VASTUULLISET HANKINNAT, TUOTETURVALLISUUS Kotipizza-ravintoloissa laadunvalvonta perustuu ketjukäsikirjassa tarkkaan ohjeistettuun omavalvontaohjelmaan. Jokainen Kotipizza-ravintola seuraa raaka-aineidensa laatua päivittäin ja kirjaa tiedot ylös. Valvonta on yksityiskohtaista ja siihen kuuluu myös säännöllinen näytteidenotto tarkempia laboratoriotestejä varten. Raaka-aineista ei tehty vuoden aikana takaisinvetoja. Ravintoloihin kohdistuvista tarkastuksista kerätään tietoja tuleviin raportteihin. Hankintojen jakautuminen Vuonna 2013 suomalaisten tavarantoimittajien osuus ostojen arvosta oli 61 prosenttia, muiden EU-maiden toimittajien 36 prosenttia ja EU:n ulkopuolisten kolme (3) prosenttia. 61% Suomi 36% EU 3% EU:n ulkopuolelta Suomalaisista toimittajista osa on maahantuojia, joiden myymien tuotteiden alkuperää emme pysty tilastoimaan tämä osuus ostoista oli viisi (5) prosenttia. Kotipizzalle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus.

29 ESIMERKKEJÄ KOTIPIZZAN RAAKA-AINEISTA Ananas Kananpoika Juusto Liha Vihannekset Ananakset toimittavalla Great Giant Pineapple Companyllä (Indonesia) on puolueeton SA sertifikaatti. Kotipizzan pariloidun kananpojan valmistaa brasilialainen osuuskunta C.Vale, jonka tuotanto-olosuhteet tunnemme hyvin. Valtaosa Kotipizzan käyttämästä juustosta on kotimaista. Kotipizzan pizzajuusto ja Auramuru tulevat Valiolta. Parmesan tulee Italiasta ja mozzarella Saksasta. Valtaosa Kotipizzan käyttämästä lihasta on kotimaista. Kotipizzan kebabliha, palvilastu, salami, pepperoni sekä beef n roast -jauheliha tulevat Saarioiselta Suomesta. Kotipizzan bolognese valmistetaan kotimaisesta jauhelihasta Saarioisten tehtaalla Virossa. Pekoni tulee Hollannista ja kananpoika Brasiliasta. Kotipizzan vihannekset tulevat sesongin mukaan Suomesta ja muista maista. Jäävuorisalaatti tulee sesonkiaikaan Suomesta, muulloin Espanjasta, Hollannista ja Saksasta, rucola Italiasta ja Ruotsista. Tuore herkkusieni Suomesta ja Hollannista Paprika Hollannista, kirsikkatomaatti Espanjasta

30 VASTUULLISET HANKINNAT, TUOTETURVALLISUUS Sosiaalinen vastuu hankinnoissa Sosiaalista vastuuta koskevat vaatimuksemme keskittyvät kansallisen työlainsäädännön ja/ tai ILOn sopimusten noudattamiseen, riippuen siitä, kumpi on työntekijän oikeuksien kannalta vaativampi vaihtoehto. Kohdistamme sosiaaliset vaatimuksemme toimittajiin riskiarvioinnin perusteella. Jos katsomme toimittajan kuuluvan riskiryhmään, pyydämme toimittajalta luotettavaa todistusta työnormien noudattamisesta tai ohjeittemme mukaista itsearviointia. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarkastusta silloin, kun emme muuten saa haluamaamme luotettavaa tietoa. Korjaustoimenpiteille kuuden kuukauden määräaika Mikäli havaitsemme toimittajamme toimivan hankintaperiaatteidemme vastaisesti, pyydämme toimittajaa toteuttamaan korjaustoimenpideohjelman yhteistyössämme tavoiteltavien etujen varmistamiseksi. Mikäli toimittaja ei pysty parannuksiin kuuden kuukauden kuluessa, Kotipizza lopettaa yhteistyön. Yhtään toimittajasuhdetta ei tähän mennessä ole jouduttu lopettamaan tästä syystä.

31 TUOTEKOHTAISET LINJAUKSET Tonnikala Katkaravut Kananmunat Kotipizza-tonnikala on Skipjack-lajiketta (katsuwonus pelamis), jota pyydetään Läntiseltä Tyyneltämereltä ja Intian Valtamereltä. Tutkimusten mukaan sekä WWF-kalaoppaan mukaisesti Skipjacklajike ei ole vielä ylikalastetun lajikkeen asemassa maailman merillä. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja pyrkimyksemme on myös ostaa vastuullisesti kalastettua, MSC-sertifioitua (MSC=Marine Stewardship Council) skipjack-tonnikalaa. Vuoden 2014 tavoitteena on, että 20% Kotipizza-tonnikalasta on MSC-sertifioitua. Kotipizza-tonnikalan valmistaa General Tuna Corporation Filippiineillä ja Thai Union Thaimaassa. Kotipizza-katkaravut (pandalus borealis) ovat kylmän meren rapuja, jotka pyydetään pohjoisen Jäämeren syvänteistä perinteisesti troolaten. Kotipizza-katkaravut ovat saaneet MSC-sertifikaatin (Marine Stewardship Council), mikä kertoo katkarapujen kestävän kalastuksen tavasta. Kotipizza-katkarapujen valmistaja on Coldwater Prawns of Norway AS. Kananmunat ovat aina kotimaisilta tuottajilta. Vuonna 2013 aikana siirryttiin kokonaan vapaan kanan kananmuniin. Vuonna 2014 on tavoitteena siirtyä käyttämään luomukananmunia. Vapaan kanan kananmunat tuottaa Satamuna Oy.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Me Kotipizzassa tiedämme, että vastuullinen toiminta on vahva kilpailukeino ja ehdoton edellytys menestymiselle. Olemme tähänkin asti tehneet vastuullisia

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005 Sisältö Yhteiskuntavastuun raportti 2005... Toimitusjohtajan katsaus: Vastuullisuutta läpi koko kahviketjun... Perustietoja Gustav Pauligista... Vastuullisuutta ohjaavat

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit Yritysvastuu vuodelta 2012 GRI-hakemisto Elisa tarkastelee yritysvastuuta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen viitekehys ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot