Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka"

Transkriptio

1 Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020

2 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Ikääntyvä väestö Valtakunnallinen ohjaus KEURUUN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA VUOTEEN Visio Arvot Tarkoituksellinen toimiva arki Osallisuus ja ikäihmisen ääni Kohtaaminen Kaveria ei jätetä Strategia Kotona paras Toimiva palvelurakenne Monitoimijuus Toiminnan laatu ja vaikuttavuus Strategian seuranta NYKYINEN TOIMINTA Perusturvan vanhusten palvelut Perusturvan organisaatio Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen henkilöstö Tilat ja toimintavarustus Vanhuspalvelujen talous Vammaispalvelut Navikka senioripalvelut Toimeentuloturva Terveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskus Erikoissairaanhoito Yksityiset palvelut Keuruun Vanhaintukisäätiö Muut yksityiset sosiaalihuollon vanhuspalvelujen tuottajat

3 3.3.3 Yksityisten palvelujen hankinta Muut palvelut Vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Asiointiliikenne Edunvalvonta Kela Seurakuntien toiminta Järjestöjen toiminta Kyselyjen satoa...55 LIITTEET Hyväksytty Keuruun kaupunginvaltuustossa

4 SAATE Keuruun perusturvalautakunta päätti Keuruun viidennen vanhuspoliittisen ohjelman laatimisesta vuoden 2010 aikana. Tehtävää varten perustettiin työryhmä (liite 1), jonka puheenjohtajaksi nimettiin perusturvalautakunnan puheenjohtaja Maija Kajosmäki. Työryhmässä on ollut perusturvan ja teknisen toimen lisäksi edustus Keuruun - Multian terveydenhuollon ky:stä, Keuruun vanhusneuvostosta ja Keuruun vanhaintukisäätiöstä. Työryhmä on kokoontunut kuukausittain. Strategiaa laadittaessa on hyödynnetty vanhustyön valtakunnallista kehittämistietoutta ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijuutta. Strategian laadinta osui ajankohtaan, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja uudistaminen on melkoisessa myllerryksessä. Uusi terveydenhuoltolaki astuu voimaan Kunta- ja palvelurakenteesta annettu lainsäädäntö edellyttää, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä on vähintään noin asukasta. Uutta sosiaalihuoltolakia valmistellaan, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvonnasta koskevaa lainsäädäntöä. Valmistelussa on myös laki ikääntyneen aseman vahvistamisesta eli ns. vanhuspalvelulaki. Sosiaali- ja terveysministeriön ikähoivatyöryhmä esittää tuoreessa raportissaan siirtymistä kolmiportaisesta palvelujärjestelmästä (tehostettu palvelusasuminen, vanhainkoti, vuodeosasto) yksiportaiseen ympärivuorokautisen hoidon järjestelmään. Työryhmä painottaa palvelurakenteen uudistamisessa erityisesti ikäihmisten asumisen ja asuinympäristöjen toimivuutta, ennalta ehkäisyä, monimuotoista kuntoutusta, palveluohjausta, laatua, valinnanvapautta ja toimintojen valvonnan kehittämistä. Keuruulla vanhuspalvelujen rakenne vastaa uuden palvelutalon valmistuttua melko hyvin valtakunnallisia suosituksia. Paikallisia haasteita tulevat olemaan erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta, palvelujen monimuotoinen kehittäminen ja alalla tarvittavan henkilöstön merkittävä lisäys. Visiomme on Hyvä vanhuus on Keuruun yhteinen asia! Keuruu Strategiatyöryhmä 3

5 1 STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Ikääntyvä väestö Keuruun väestö Keuruulla on asukkaita noin , joista yli 65-v. noin = 24 % yli 75-v. noin = 12 % Keuruun pinta-ala on 1430 km², mistä vettä 170 km². Asukastiheys on noin 8 as/ km². Laajat haja-asutusalueet ovat haaste palvelujen järjestämiselle. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2009) mukaan vuonna 2020 Keuruulla asuu alle 15-vuotiaita vuotiaita vuotiaita-> yhteensä asukasta. Tilastokeskuksen väestöennuste Yhteensä Yhteensä Ennusteen mukaan ikäihmisten absoluuttinen ja suhteellinen määrä kasvaa aina vuoteen 2035 asti, kaikista vanhimpien ikäluokka (85+) kolminkertaistuu seuraavien 30 vuoden aikana. Väestöennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä vuotiaiden määrä kasvaa 40 % (530), vuotiaiden 12 % (114) ja yli 85-vuotiaiden 34 % (125). Keuruulla työikäisten määrä suhteessa lasten ja eläkeläisten määrään laskee tilastokeskuksen ennusteen mukaan dramaattisesti. 4

6 Väestöennuste 2009 Väestöllinen huoltosuhde alueittain Huoltosuhde Suomi Keski Suomi Keuruu Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä koht. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Keuruulla huoltosuhde heikkenee merkittävästi vuodesta 2010 vuoteen 2020( 63->89) Huoltosuhteen heiketessä palvelujen rahoittaminen muuttuu entistä haastavammaksi. Vanheneminen ja terveys Koska ikä on merkittävin muistisairauden riskitekijä, voi väestöön suhteutettuna olettaa muistisairaiden määrän kasvavan noin 80:llä kuluvan vuosikymmenen aikana. Jo tällä hetkellä Keuruulla on lähes 300 muistisairasta, heidän määränsä kaksinkertaistuu seuraavien kolmen vuosikymmenen aika Keskivaikea tai vaikea muistisairaus (4%) (11%) 85- (35%) Yhteensä (4%) (11%) (35%) Väestötasolla Yhteensä vuotiaista %:lla, vuotiaista %:lla 529 ja 85 vuotta 555 täyttäneistä 35 %:lla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Valtakunnallisten selvitysten mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa olevista 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista yli puolella on diagnostisoitu muistisairaus. Seuraavaksi yleisimmin hoitoa tarvitaan aivohalvauksen ja lonkkamurtuman vuoksi. Noin 10 %:lla ympärivuorokautisessa hoidossa olevalla ikäihmisellä on jokin muu psykiatrinen sairaus kuin dementia. 5

7 Satsaukset iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja kansansairauksien kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ovat edellytyksiä laitoshoidon tarpeen vähentämiselle tulevaisuudessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Kelan 2009 tilaston mukaan tavallisimpien kansantautien indeksin ollessa koko maan tasolla 100 on indeksi Keski-Suomessa 112,6 ja Keuruulla 109,8. (liite 2) 6

8 1.2 Valtakunnallinen ohjaus Suositukset Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto antoivat vuonna 2008 Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Laatusuosituksen mukaan kunnalla tulee olla valtuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaan. Laatusuosituksen strategiset painotukset koskevat: hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja palvelurakenteen kehittämistä henkilöstöä ja johtamista laadukkaita asumis- ja hoitoympäristöjä. Laatusuosituksessa asetettiin valtakunnalliseksi tavoitteeksi vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä: % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin, kotona asuvista % saa säännöllistä kotihoitokotona asuvista 5-6 % hoidetaan omaishoidon tuella 5-6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Suosituksen tavoite Tavoite tarkoittaa Keuruulla vuonna 2011 Tilanne Keuruulla vuonna 2011 Tavoite tarkoittaa Keuruulla vuonna % asuu kotona = 91 % % saa säännöllistä kotihoitoa % hoidetaan omaishoidon tuella % on tehostetun palveluasumisen piirissä - 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa (15 %) 230 (15 %) Omaishoidon tukea maksetaan noin 65 henkilön hoidosta, joista n. puolet yli 75 v (5,8 %) paikkaa (3 %) paikkaa 46 7

9 Ongelmallista on, ettei tehostetun palveluasumisen suositusta ole suhteessa vuotiaisiin, vaikka käytännössä myös heillä noin 2-3 %:lla (26-40 paikkaa, v ) on ympärivuorokautisen hoidon tarve. Myöskään tavallisen palveluasumisen osalta ei suositusta ole. Keuruulla tavallisen palveluasumisen paikkoja on nykyisin 65. Vuonna 2009 annettu Ikäneuvo - työryhmän muistio Neuvonta- ja palveluverkosto Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, antaa kaikkiaan 18 ehdotusta. Ehdotukset koskevat ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan järjestämistä ja rahoitusta, neuvolapalvelujen ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestämistä, kohdentamista ja sisältöä sekä osaamisen kehittämistä. Työryhmä tekee ehdotuksia myös ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä koskevan tietopohjan vahvistamisesta sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2011 uuden Hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden Ikähoivatyöryhmän muistion, jossa työryhmä ehdottaa, että ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutetaan vuoteen 2015 niin, että nykyisestä kolmella portaalla (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden osastot) tuotettavasta ympärivuorokautisen hoidon järjestelmästä siirrytään asteittain kohti yksiportaista ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. Tällaisen integroidun kokonaisuuden kattavuustavoite on 9 % 75 vuotta täyttäneistä vuonna Ehdotus korostaa iäkkään ihmisen oikeutta kotiin kodikkaassa asuin- ja hoitoympäristössä ja arkeen silloinkin, kun hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa edellyttää hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ministeriön työryhmän visioina on, että vuoden 2015 Suomen kunnissa on enenevässä määrin palvelualueita (kampuksia), jotka on suunniteltu ikääntyvän väestön ääntä kuullen. Näillä alueilla on yksityisasuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä sekä ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarjoavia ryhmäkoteja. Palvelualueella tulee toimia neuvontakeskus, josta iäkkäät ihmiset saavat tukea ja ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta siirtyi vuoden 2010 alussa Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ja aluehallintovirastoille ( AVI). Valvontaviranomaiset ovat tehneet yhteisen Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvontasuunnitelman toimeenpano-ohjelman vuodelle Sen pohjalta on tehty kaikkiin Suomen ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin kysely, jonka tulokset on julkaistu Valviran raportissa Vanhusten ympärivuorokautisen palvelujen valvonta. Valvirassa on valmistella valvontasuunnitelma mm. kotihoidolle. 8

10 Uudistuva lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan. Uudistuksilla tavoitellaan mm. vahvempaa asiakaslähtöisyyttä, osallisuutta, valinnanvapautta ja suurempia rakenteita. Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) tulee voimaan Uutta sosiaalihuoltolakia valmistellaan, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua määräaikaista puitelakia on muutettu siten, että valtioneuvosto voi velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ellei lain edellyttämä vähintään noin asukkaan väestöpohja toteudu. Sosiaalihuollon tehtävät tulee siirtää samaan organisaatioon perusterveydenhuollon kanssa vuoden 2015 alusta. Tässä strategiassa ei käsitellä hallinnollisia ratkaisuja. Vanhusten ja vammaisten oikeutta valita kotikuntansa on parannettu vuoden 2011 alusta kotikuntalain (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain (1378/2010) muutoksella. Valmisteilla on myös laki Ikääntyneen aseman vahvistamisesta (ns. vanhuspalvelulaki). 9

11 2 KEURUUN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA VUOTEEN Visio Visio kuvaa lyhyesti ja ytimekkäästi organisaation tulevaisuuden tahtotilaa. Keuruun vanhusstrategian visio hyvästä vanhuudesta perustuu elinkaariajatteluun ja yhteisvastuuseen. Vauvasta vanhuuteen aktiivista ja turvallista elämää Keuruulla Hyvä vanhuus on Keuruun yhteinen asia! 2.2 Arvot Arvot muodostavat toiminnan sisintä ja ohjaavat käytäntöä Tarkoituksellinen toimiva arki Jokaisella on oikeus omaan kotiin, kodinomaiseen asumiseen ja omaan ainutlaatuiseen elämään. Tarkoituksellisen, toimivan arjen vastakohtana on laitosmaisuus, rutiinit, suorituskeskeisyys ja toiminnan kohteena oleminen. Tarkoituksellisen arjen tukeminen on kanssaihmisten ja hoitohenkilöstön ajattelu- ja asennoitumistavan varassa ja tulee näkyväksi teoissamme. Pienet hetket, arjen teot ja valinnat kantavat sisällään tarkoituksellisen arjen sydämen. Mielekäs tekeminen, onnistumisen kokemukset ja omaa elämää koskevat valinnat kantavat sisällään tarkoituksellisen arjen sydämen. Yhdessä oleminen ja myönteisen palautteen saaminen vahvistavat ikäihmisen kokemusta omasta arvosta, elämän mielekkyydestä ja tarkoituksellisuudesta. Toivo elää hetkissä. Minuutissakin ehtii paljon ja minuuteista kertyy hyvä päivä, hyvä elämä. 10

12 2.2.2 Osallisuus ja ikäihmisen ääni Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on perustuslaillinen ja ihmisoikeuksiin perustuva oikeus tasa-arvoon eli kaikkien ihmisten yhtäläiseen arvoon yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhteiskunnan ja yhteisön kehittyneisyys näkyy siinä kuinka tasapuolisesti tila ja ääni jaettu yhteisön jäsenten kesken. Kunnassa tulee edistää kaikin tavoin niitä foorumeita, jotka edistävät ikäihmisten mahdollisuutta tulla kuulluksi ja olla aloitteellinen itseään koskevissa asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen lähtökohtana tulee aina ensisijaisesti olla asiakkaan palvelutarve sekä hänen omien voimavarojen vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Asiakasta ei pidetä toiminnan objektina, vaan hänellä tulee olla aina mahdollisuus osallistua oman palvelunsa ja apunsa suunnitteluun ja sen toteuttamisesta päättämiseen. Ihmislähtöisyydellä tavoitellaan sitä, että ihminen todella kokee tulleensa autetuksi palvelua saatuaan. Asiakasta koskevien päätösten tulee perustua aina hänen tuntemiseensa, laaja-alaiseen tietoon ja sydämen sivistykseen. Päätöksiä ei voi tehdä äänestämällä tai arpaa heittämällä, vaan niillä tulee olla perusteet Kohtaaminen Kohtaamisissa, vuorovaikutustilanteissa, jätämme toisiimme aina jäljen. Millaisen jäljen haluamme itsestämme jättää? Kanssaihmisinä, viranomaisina, päättäjinä? Ihmisen arvo ja ainutlaatuisuus eivät ole vain sanoja, vaan ne tulevat oikeasti näkyviksi jokaisessa teossa, valinnassa ja päätöksessä. Kohtaamisen kauneus ja karuus riippuu siitä, miten osaamme kohdata iäkkään kuntalaisen, vanhuksen. Kenelläkään ei ole oikeutta ottaa toiselta ihmiseltä pois hänen oikeuttaan ja mahdollisuuksiaan elää ainutkertaista elämäänsä mahdollisimman merkityksellisenä loppuun saakka. Jokaisella on oikeus tulla huomatuksi ja kohdatuksi omana, ainutlaatuisena itsenään. Hoito ja huolenpitotilanteissa kohtaaminen konkretisoituu usein kosketuksessa. Mitä hoitajan kädet viestivät? Hyväksymistä, välittämistä, kunnioitusta, turvallisuutta? Loukata tai satuttaa ne eivät saa! 11

13 2.2.4 Kaveria ei jätetä Talvi- ja jatkosodan raskaissa oloissa suomalaisten sotilaiden yhteishenki ja yhteisvastuu tiivistyi periaatteessa kaveria ei jätetä. Ystävää ei hylätä hädänkään hetkellä. Kansalaisista huolehtiminen ja lähimmäisten auttaminen ovat sotien jälkeisen kehityksemme perusta. Kaveria ei jätetä on suomalaisuuden ydintä. Keuruun vanhuspoliittinen strategia perustuu siihen lähtökohtaan, että ikääntyneet kuntalaiset ovat tärkeä, arvokas voimavaramme, joista pidämme yhteisvastuullisesti huolta toimintakyvyn ja terveyden alentuessa. 12

14 2.3 Strategia Strategioilla tähdätään vision saavuttamiseen. Visio ja strategiat ovat kuin osoite ja reittikartta. Keuruulla on valittu neljä strategiaa vision - hyvän vanhuuden - saavuttamiseksi. Kotona paras Toimiva palvelurakenne Monitoimijuus Toiminnan laatu ja vaikuttavuus Strategiat läpäisevät tulevaisuudessa kolmea merkittävää toiminnallista kokonaisuutta. Vanhuspalvelujen organisointi toteutetaan tämän mallin pohjalta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kotona asumisen tukeminen Ympärivuorokautinen hoiva 13

15 2.3.1 Kotona paras Kotona paras strategia tähtää siihen, että keuruulainen vanhus selviää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kriittiset menestystekijät 1. Vastuunotto omasta vanhuudesta 2. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen 3. Esteetön, turvallinen ympäristö 14

16 Tavoite Keinot Omaehtoinen varautuminen vanhuuteen tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta omasta toimintakyvystä huolehtiminen omat asumisen ratkaisut sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen edunvalvontavaltuutus, hoitotahto Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktiivinen yhteistyö kulttuuri-, liikunta- ja vapaaaikatoimen kanssa ennalta ehkäisevät kotikäynnit ja varhaisen puuttumisen mallit kuntoutuksen tavoitteellinen kehittäminen Seniorineuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen tiedottamisen tehostaminen seniori-infonumeron käyttöönotto kattava Keuruun vanhuspalvelut -esite julkaisuna ja internetissä palveluohjauksen kehittäminen palveluohjaajan palkkaaminen päiväkeskuksessa seniorineuvonta ja palveluohjaus palveluohjauksellinen työotteen kehittäminen kotihoidossa ja muissa palveluissa palvelutarpeen arviointi, kaiken ikäisillä oikeus palvelutarpeen arviointiin 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta toimintakyvyn alentuessa uuden toimintakykymittariston käyttöönotto muistisairauksien varhainen diagnosointi ja kotona asumisen tuki muistihoitaja ja koordinaattoritoiminnan kehittämien muistisairaiden ja heidän omaistensa vertaistuki säännölliset ensitietopäivät Asiointiliikenteen kehittäminen Puikkarin toiminnan vahvistaminen Kaikkien kuljetuspalvelujen hyödyntäminen asiointiliikenteessä (koululais- ja päiväkeskuskuljetukset) 15

17 Kehittyvät asumisratkaisut selvitys kaupungin asuntokannan kehittämisestä ottaen huomioon yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelu sekä ikääntyvien asumistarpeet vastuutaho: kaupunginhallitus ja tekninen lautakunta rakennetun ympäristön esteettömyys kerrostalohissien rakentamisen edistäminen vastuutaho: tekninen lautakunta liikuntaesteiden säännöllinen kartoitus ja jatkuva ohjaus teknologian hyödyntäminen Toimiva palvelurakenne Palvelurakennetta kehitetään ja resurssoidaan vastaamaan palvelujen tarvetta Kriittiset menestystekijät 1. Koulutetun henkilöstön saatavuus 2. Palvelun oikea kohdentuminen Tavoite Keinot Kattava laadukas kotihoito: 15% 75 vuotta täyttäneistä säännöllisen palvelun piirissä Intervallihoidon lisääminen, sisällön ja vaihtoehtojen kehittäminen kts. monitoimijuus ympärivuorokautinen kotihoito Keuruun taajamassa Haapamäellä kotihoito n. klo 7 21, Metsätähdessä palveluasumista ja päiväkeskus nykyisen paikkamäärän kaksinkertaistaminen 8->16 uusien asumisratkaisujen myötä omaishoitajien työn tukeminen perhehoidon kehittäminen kuntouttavat jaksot kriisitilanteisiin varautuminen 16

18 Omaishoidon kehittäminen Ympärivuorokautinen hoiva Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään väestökehitystä vastaavaksi v. 2020: - noin 6 %:lle yli 75 v. = 92 p - 3 %:lle v. = 56 p - yhteensä 148 p Lehtiniemen uusi palvelutalo käyttöön 2012 Pienistä ryhmäkodeista luovutaan Laitoshoitoa enintään 3 %:lle 75 vuotta täyttäneistä v p Yhteensä ymp.vrk-hoiva 194 p omaishoidontuella hoidettavien lisäys keskimäärin 2-4/v omaishoitajien työn tukeminen ympärivuorokautinen yhteydenoton mahdollisuus vanhuspalveluihin mahdollinen Kela-siirto Tehostettu palveluasuminen Lehtiniemi 82 paikkaa Tuurilakoti 31 asuntoa uusi palvelutalo 55 asuntoa yhteensä 168 p, mistä 16 lyhytaikaishoitoa palveluasumista muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi henkilökuntaa lisäämällä uuden palvelutalon konsepti uusi palvelutalo korvaa Kuusamakodin ja Punaportin pienkodin sekä Lehtiniemen palveluasunnot hoivaosasto Tarhiala 40 p, joustava toiminta seututerveyskeskuksen vuodeosastolla vain lääketieteellisesti perusteltu pitkäaikaishoito käytössä 192 p+ 16 p lyhytaikaishoitoon, lisäksi yksityistä palvelutarjontaa 17

19 2.3.3 Monitoimijuus Väestön vanheneminen on koko yhteisön asia. Tuen ja palvelujen kasvava tarve edellyttää yksityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin laajempaa hyödyntämistä sekä vanhusten lähiverkoston vahvempaa mukaanottoa. Kriittiset menestystekijät 1. Keuruulla otetaan huomioon vanhusten tarpeet 2. Riittävästi alan yritystoimintaa 3. Muu tuki: läheiset, vapaaehtoiset, työtoiminta Tavoite Kaupungin kaikki hallintokunnat ottavat vastuuta ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa Keinot hallintokuntien yhteiset ikääntyneiden hyvinvointia koskevat tavoitteet Keuruun talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosittain Perusturvan, sairaanhoitopiirin, seututerveyskeskuksen ja vanhaintukisäätiön toimiva yhteistyö perusturvalautakunnan vahvistunut rooli johtoryhmätyöskentely VASITO yhteistyö toimii Vanhusneuvosto aktiivinen Vanhaintukisäätiön kehittämissuunnitelma v Welfare mix yksityisen toiminnan lisääminen ottaen huomioon kunnan järjestämisvastuu yhteistyö Keulinkin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon yritystoiminnan vahvistamiseksi erityisesti kotihoito kodinhoitopalveluista 25 % tuottaa yksityinen, mistä pääosa palvelusetelillä - tavoitetta voidaan tarkistaa toimintaympäristön muuttuessa tehostettu palveluasuminen yksityinen/palveluseteli n. 25 p vanhaintukisäätiö 31 p 18

20 Tukipalvelujen ja vapaaehtoisavun kehittäminen kotitalousvähennyksen hyödyntäminen yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa - tukipalveluiden kehittäminen esim. työosuuskunnan perustaminen aputyön koordinointiin eläkeläiset voimavarana vapaaehtoistoiminta / kehittämishanke omais / läheistoiminta 2.3.4Toiminnan laatu ja vaikuttavuus Laadukas ja vaikuttava toiminta on asiakaslähtöistä, kohdentuu oikein, on hyvin johdettua ja taloudellisesti tehokasta. Kriittiset menestystekijät 1. Kuntalaisen/asiakkaan ääni huomioon 2. Onnistunut rekrytointi 3. Johtamiskäytäntöjen uudistuminen 4. Palvelutoiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi Tavoite Ikäihmisen ääni kuuluviin Keinot elämänkokemuksen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen vanhusneuvostot palvelukyselyt valtuustokausittain Riittävä henkilöstö henkilöstötarvetta ohjaa asiakkaiden palvelutarve, ohjeellisesti: kotihoito dementiahoito 0,7 hoitohenkilöä/asukas muu tehostettu palveluasuminen 0,6 hoivahoito 0,6 Erityispalveluiden saatavuuden varmentaminen kuntoutushenkilöstön palkkaaminen / palveluiden ostaminen palveluseteliä kehittäen gerontologisen sosiaalityön osaamista vahvistetaan päihde - ja mielenterveyspalvelujen kohdentaminen ikääntyville vuoteen 2020 lisäykset työpanoksina = keskimäärin viiden henkilön työpanos/v 19

21 Johtamisen kehittäminen Kannustava henkilöstöjohtaminen suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen yksiköiden jatkuva kehittäminen kehityskeskusteluin ja kehittämisiltapäivin varhaisen puuttumisen toimintamalli käyttöön työolot vetovoimatekijöinä esille henkilöstökyselyiden hyödyntäminen Esimies koulutus Johtamisjärjestelmien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Hyvä palvelu, hoito ja huolenpito arvot käyttöön voimavaralähtöinen palvelusuunnittelu Taloudellisesti tehokas ja tuloksellinen toiminta kehitetään / otetaan käyttöön mittareita toiminnan tehokkuuden/vaikuttavuuden arvioimiseen palveluketjujen saumaton yhteistyö ja toimivuuden turvaaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä yhteinen laatutyöskentely yksityisen toiminnan valvonta 2.4 Strategian seuranta Vanhuspalvelujen kehittymistä ja strategian toteutumista arvioidaan vuosittain perusturvalautakunnassa. Arvioinnissa kuullaan vanhusneuvostoa ja vanhustyön johtoryhmää. Strategia päivitetään valtuustokausittain. 20

22 3 NYKYINEN TOIMINTA 3.1 Perusturvan vanhusten palvelut Perusturvan organisaatio Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivat v seuraavat tulosalueet: hallinto, päivähoito, sosiaalityö, työllisyyspalvelut ja vanhuspalvelut, lisäksi toimialalle kuuluvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon määrärahat. Perusturvan organisaatio 2011 Perusturvalautakunta Pj + 6 jäsentä Vammaisneuvosto Pj+ 9 jäsentä Vanhusneuvosto Pj+ 9 jäsentä Hallinto perusturvajohtaja Erikoissairaanhoito Perusterveydenhoito Päivähoito päivähoidon päällikkö Sosiaalityö johtava sos.tt kuntoutus- ja toim.ohjaaja Työllisyys työllisyyspäällikkö Vanhuspalvelut Vanhustyön johtaja Keuruun vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa ikääntymiseen liittyviin yleisiin asenteisiin, kuntalaisten aktivointiin ja omien voimavarojen hyödyntämiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, ympäristö- ja yhdyskuntarakentamiseen, kulttuuri- ja vapaaajan palveluihin sekä muihin tärkeisiin ikäihmisiä koskeviin asioihin. 21

23 Tehtävänsä toteuttamiseksi Keuruun vanhusneuvosto seuraa ikääntyneiden tarpeiden, olosuhteiden ja palvelujen kehittymistä sekä kaupungin hyväksymien vanhuspoliittisten päätösten toteutumista, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää tilaisuuksia mm. asiakasnäkökulman selvittämiseksi, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja toimii yhteistyön rakentajana järjestöjen välillä. Keuruun vanhusneuvosto koostuu kymmenestä jäsenestä, joista viisi on eri eläkejärjestöjen edustajia ja viisi edustajaa kaupungin eri hallintokunnista. Keuruun vammaisneuvosto on perustettu vuonna 1986 vammaisjärjestöjen ja kaupungin yhteistyöelimeksi. Vammaisneuvosto on edistänyt erityisesti esteettömyyden kehittämistä kaupungissa. Vanhuspalvelujen organisaatio Vanhuspalvelut Vanhustyön johtaja Kotihoidon päällikkö/ kotihoidon ohjaajat 2 - kotihoito - tukipalvelut - palvelukodit - omaishoito - toimistotyö - viriketyö - päiväkeskus Vastaavat hoitajat 2 - tehostettu palveluasuminen Vastaava hoitaja - laitoshoito 22

24 3.1.2 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen palvelurakenne Vanhuspalvelut 2011 Kotihoito säännöllinen kotihoito tilapäinen kotihoito Kotihoidon tukipalvelut päivätoiminta ateriapalvelu asiakkaita kuukausittain turvapalvelut Omaishoidon tuki tuella hoidettavia 65 Tavallinen palveluasuminen Metsätähti Kuusamakoti Punaportti Lehtiniemen palveluas Tuurilakoti Yhteensä Tehostettu palveluasuminen Saarelmakoti Suvantokoti Lahdelmakoti Valkamakoti Yhteensä näistä intervallihoito Hoivahoito Tarhiala 40 Kotihoito Keuruulla kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhdistyneet kotihoidoksi vuonna Kotihoidon perustehtävä on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään silloin kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeutunut. Kotihoidon asiakkaista noin kolmasosa on muita kuin 75 vuotta täyttäneiden talouksia. Kotihoito on organisoitu alueellisen tiimityömallin mukaisesti. Tiimejä on viisi. Jokaisessa tiimissä on sairaanhoitaja ja lähi- / perus- / kodinhoitajia, tiimien henkilöstö määrä vaihtelee. Kotihoidon henkilöstö tuottaa myös pienten palvelu- ja ryhmäkotien hoitopalvelut. Vuoden 2010 alusta työskentelyn ovat aloittaneet kotiutushoitajat, heidän työnsä keskittyy erityisesti kotiutustilanteisiin. Kotihoidon sairaanhoitajat tekevät ennaltaehkäisevinä kotikäynteinä 80 vuotta täyttäneiden toimintakykykartoitukset. 23

25 Sosiaalihuoltolain edellyttämän hoitotakuun mukaan kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan. Sama oikeus on myös vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla henkilöillä. Kiireellisissä tapauksissa hoidon tarve on arvioitava välittömästi. Kotihoitoa järjestetään 7 päivänä viikossa klo 7-22 ja Keuruun keskustan alueella myös ympärivuorokautisesti. Säännöllinen kotihoito perustuu asiakaskohtaiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon keskeisiä tehtäviä ovat hoito- ja huolenpitotyö, sairaanhoito ja terveydentilan seuranta, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ ja kotihoidon kehittäminen. Kotihoidon tukipalvelut Päivätoiminta Päivätoiminnan perustehtävä on täydentää kotihoitoa ja keskeinen toiminta-ajatus on sosiaalisen kanssa käymisen edistäminen. Päivätoimintaan sisältyy kuljetukset, ateriat, sairaanhoitajan vastaanotto, hoito- ja huolenpito, kylvetys, viriketoiminta ja jumppa. Käynnit perustuvat asiakaskohtaiseen palveluja hoitosuunnitelmaan. Lehtiniemen ja Metsätähden päiväkeskukset toimivat neljänä päivänä viikossa ja Pihlajavedellä toimintaa järjestetään tarpeen mukaan noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ateriapalvelut Ateriapalveluissa keskeistä on turvata hyvä ja ravitseva, terveyttä tukeva päivittäinen ateria. Ateriat valmistetaan terveysaseman keskuskeittiössä ja Haapamäen yhteiskoulun keittiöissä. Aterioiden kotiin kuljetukset on ulkoistettu kuljetusyrityksille. Lehtiniemen ja Metsätähden päiväkeskuksissa on lounasruokailumahdollisuus kaikkina viikonpäivinä. Sotainvalideilla on mahdollisuus käyttää myös lounasseteliä. Turvapalvelu Turvapalveluissa tärkeää on mahdollisuus kutsua ympärivuorokautisesti apua, mikä lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvalaitteisiin voidaan kytkeä myös valvovia laitteita kuten ovi- ja savuhälyttimiä. Turvapuhelimien hälytyskeskus palvelu on ulkoistettu, turvahälytyskäynnit tekee pääasiassa kotihoito. 24

26 Muut tukipalvelut Muita tukipalveluita ovat esimerkiksi apu pyykkihuoltoon ja sekä vaikeavammaisille sotainvalideille myös siivoukseen ja pihanhoitoon. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, jonka kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tuen myöntäminen kuuluu kunnan harkintaan eikä hakijalla ole ehdotonta oikeutta tuen saantiin (ei subjektiivinen oikeus). Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Palveluasumisen perustehtävä on turvata mahdollisimman kodinomainen asuminen ja asukaslähtöiset hoidon ja huolenpidon palvelut esteettömissä ja turvallisissa oloissa. Palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa. Palveluasuminen tarkoittaa liikuntaesteisille varusteltua asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautisesti valvottua. Keuruulla vanhusten palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran, kotihoitomaksun sekä käyttämänsä tukipalvelut. Hoivahoito Hoiva on ympärivuorokautista ja kokonaisvaltaista hoivaa sellaisille vanhuksille, joilla on ympärivuorokautinen ja jatkuva hoidon ja huolenpidon ja valvonnan tarve. Hoivahoito on ns. laitoshoitoa, jossa hoitovuorokausi sisältää asumisen, hoidon ja ylöspidon. Hoivahoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista. 25

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot