Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka"

Transkriptio

1 Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020

2 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Ikääntyvä väestö Valtakunnallinen ohjaus KEURUUN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA VUOTEEN Visio Arvot Tarkoituksellinen toimiva arki Osallisuus ja ikäihmisen ääni Kohtaaminen Kaveria ei jätetä Strategia Kotona paras Toimiva palvelurakenne Monitoimijuus Toiminnan laatu ja vaikuttavuus Strategian seuranta NYKYINEN TOIMINTA Perusturvan vanhusten palvelut Perusturvan organisaatio Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen henkilöstö Tilat ja toimintavarustus Vanhuspalvelujen talous Vammaispalvelut Navikka senioripalvelut Toimeentuloturva Terveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskus Erikoissairaanhoito Yksityiset palvelut Keuruun Vanhaintukisäätiö Muut yksityiset sosiaalihuollon vanhuspalvelujen tuottajat

3 3.3.3 Yksityisten palvelujen hankinta Muut palvelut Vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Asiointiliikenne Edunvalvonta Kela Seurakuntien toiminta Järjestöjen toiminta Kyselyjen satoa...55 LIITTEET Hyväksytty Keuruun kaupunginvaltuustossa

4 SAATE Keuruun perusturvalautakunta päätti Keuruun viidennen vanhuspoliittisen ohjelman laatimisesta vuoden 2010 aikana. Tehtävää varten perustettiin työryhmä (liite 1), jonka puheenjohtajaksi nimettiin perusturvalautakunnan puheenjohtaja Maija Kajosmäki. Työryhmässä on ollut perusturvan ja teknisen toimen lisäksi edustus Keuruun - Multian terveydenhuollon ky:stä, Keuruun vanhusneuvostosta ja Keuruun vanhaintukisäätiöstä. Työryhmä on kokoontunut kuukausittain. Strategiaa laadittaessa on hyödynnetty vanhustyön valtakunnallista kehittämistietoutta ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijuutta. Strategian laadinta osui ajankohtaan, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja uudistaminen on melkoisessa myllerryksessä. Uusi terveydenhuoltolaki astuu voimaan Kunta- ja palvelurakenteesta annettu lainsäädäntö edellyttää, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä on vähintään noin asukasta. Uutta sosiaalihuoltolakia valmistellaan, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvonnasta koskevaa lainsäädäntöä. Valmistelussa on myös laki ikääntyneen aseman vahvistamisesta eli ns. vanhuspalvelulaki. Sosiaali- ja terveysministeriön ikähoivatyöryhmä esittää tuoreessa raportissaan siirtymistä kolmiportaisesta palvelujärjestelmästä (tehostettu palvelusasuminen, vanhainkoti, vuodeosasto) yksiportaiseen ympärivuorokautisen hoidon järjestelmään. Työryhmä painottaa palvelurakenteen uudistamisessa erityisesti ikäihmisten asumisen ja asuinympäristöjen toimivuutta, ennalta ehkäisyä, monimuotoista kuntoutusta, palveluohjausta, laatua, valinnanvapautta ja toimintojen valvonnan kehittämistä. Keuruulla vanhuspalvelujen rakenne vastaa uuden palvelutalon valmistuttua melko hyvin valtakunnallisia suosituksia. Paikallisia haasteita tulevat olemaan erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta, palvelujen monimuotoinen kehittäminen ja alalla tarvittavan henkilöstön merkittävä lisäys. Visiomme on Hyvä vanhuus on Keuruun yhteinen asia! Keuruu Strategiatyöryhmä 3

5 1 STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Ikääntyvä väestö Keuruun väestö Keuruulla on asukkaita noin , joista yli 65-v. noin = 24 % yli 75-v. noin = 12 % Keuruun pinta-ala on 1430 km², mistä vettä 170 km². Asukastiheys on noin 8 as/ km². Laajat haja-asutusalueet ovat haaste palvelujen järjestämiselle. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2009) mukaan vuonna 2020 Keuruulla asuu alle 15-vuotiaita vuotiaita vuotiaita-> yhteensä asukasta. Tilastokeskuksen väestöennuste Yhteensä Yhteensä Ennusteen mukaan ikäihmisten absoluuttinen ja suhteellinen määrä kasvaa aina vuoteen 2035 asti, kaikista vanhimpien ikäluokka (85+) kolminkertaistuu seuraavien 30 vuoden aikana. Väestöennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä vuotiaiden määrä kasvaa 40 % (530), vuotiaiden 12 % (114) ja yli 85-vuotiaiden 34 % (125). Keuruulla työikäisten määrä suhteessa lasten ja eläkeläisten määrään laskee tilastokeskuksen ennusteen mukaan dramaattisesti. 4

6 Väestöennuste 2009 Väestöllinen huoltosuhde alueittain Huoltosuhde Suomi Keski Suomi Keuruu Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä koht. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Keuruulla huoltosuhde heikkenee merkittävästi vuodesta 2010 vuoteen 2020( 63->89) Huoltosuhteen heiketessä palvelujen rahoittaminen muuttuu entistä haastavammaksi. Vanheneminen ja terveys Koska ikä on merkittävin muistisairauden riskitekijä, voi väestöön suhteutettuna olettaa muistisairaiden määrän kasvavan noin 80:llä kuluvan vuosikymmenen aikana. Jo tällä hetkellä Keuruulla on lähes 300 muistisairasta, heidän määränsä kaksinkertaistuu seuraavien kolmen vuosikymmenen aika Keskivaikea tai vaikea muistisairaus (4%) (11%) 85- (35%) Yhteensä (4%) (11%) (35%) Väestötasolla Yhteensä vuotiaista %:lla, vuotiaista %:lla 529 ja 85 vuotta 555 täyttäneistä 35 %:lla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Valtakunnallisten selvitysten mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa olevista 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista yli puolella on diagnostisoitu muistisairaus. Seuraavaksi yleisimmin hoitoa tarvitaan aivohalvauksen ja lonkkamurtuman vuoksi. Noin 10 %:lla ympärivuorokautisessa hoidossa olevalla ikäihmisellä on jokin muu psykiatrinen sairaus kuin dementia. 5

7 Satsaukset iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja kansansairauksien kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ovat edellytyksiä laitoshoidon tarpeen vähentämiselle tulevaisuudessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Kelan 2009 tilaston mukaan tavallisimpien kansantautien indeksin ollessa koko maan tasolla 100 on indeksi Keski-Suomessa 112,6 ja Keuruulla 109,8. (liite 2) 6

8 1.2 Valtakunnallinen ohjaus Suositukset Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto antoivat vuonna 2008 Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Laatusuosituksen mukaan kunnalla tulee olla valtuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaan. Laatusuosituksen strategiset painotukset koskevat: hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja palvelurakenteen kehittämistä henkilöstöä ja johtamista laadukkaita asumis- ja hoitoympäristöjä. Laatusuosituksessa asetettiin valtakunnalliseksi tavoitteeksi vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä: % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin, kotona asuvista % saa säännöllistä kotihoitokotona asuvista 5-6 % hoidetaan omaishoidon tuella 5-6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Suosituksen tavoite Tavoite tarkoittaa Keuruulla vuonna 2011 Tilanne Keuruulla vuonna 2011 Tavoite tarkoittaa Keuruulla vuonna % asuu kotona = 91 % % saa säännöllistä kotihoitoa % hoidetaan omaishoidon tuella % on tehostetun palveluasumisen piirissä - 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa (15 %) 230 (15 %) Omaishoidon tukea maksetaan noin 65 henkilön hoidosta, joista n. puolet yli 75 v (5,8 %) paikkaa (3 %) paikkaa 46 7

9 Ongelmallista on, ettei tehostetun palveluasumisen suositusta ole suhteessa vuotiaisiin, vaikka käytännössä myös heillä noin 2-3 %:lla (26-40 paikkaa, v ) on ympärivuorokautisen hoidon tarve. Myöskään tavallisen palveluasumisen osalta ei suositusta ole. Keuruulla tavallisen palveluasumisen paikkoja on nykyisin 65. Vuonna 2009 annettu Ikäneuvo - työryhmän muistio Neuvonta- ja palveluverkosto Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, antaa kaikkiaan 18 ehdotusta. Ehdotukset koskevat ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan järjestämistä ja rahoitusta, neuvolapalvelujen ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestämistä, kohdentamista ja sisältöä sekä osaamisen kehittämistä. Työryhmä tekee ehdotuksia myös ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä koskevan tietopohjan vahvistamisesta sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2011 uuden Hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden Ikähoivatyöryhmän muistion, jossa työryhmä ehdottaa, että ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutetaan vuoteen 2015 niin, että nykyisestä kolmella portaalla (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden osastot) tuotettavasta ympärivuorokautisen hoidon järjestelmästä siirrytään asteittain kohti yksiportaista ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. Tällaisen integroidun kokonaisuuden kattavuustavoite on 9 % 75 vuotta täyttäneistä vuonna Ehdotus korostaa iäkkään ihmisen oikeutta kotiin kodikkaassa asuin- ja hoitoympäristössä ja arkeen silloinkin, kun hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa edellyttää hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ministeriön työryhmän visioina on, että vuoden 2015 Suomen kunnissa on enenevässä määrin palvelualueita (kampuksia), jotka on suunniteltu ikääntyvän väestön ääntä kuullen. Näillä alueilla on yksityisasuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä sekä ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarjoavia ryhmäkoteja. Palvelualueella tulee toimia neuvontakeskus, josta iäkkäät ihmiset saavat tukea ja ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta siirtyi vuoden 2010 alussa Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ja aluehallintovirastoille ( AVI). Valvontaviranomaiset ovat tehneet yhteisen Vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvontasuunnitelman toimeenpano-ohjelman vuodelle Sen pohjalta on tehty kaikkiin Suomen ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin kysely, jonka tulokset on julkaistu Valviran raportissa Vanhusten ympärivuorokautisen palvelujen valvonta. Valvirassa on valmistella valvontasuunnitelma mm. kotihoidolle. 8

10 Uudistuva lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan. Uudistuksilla tavoitellaan mm. vahvempaa asiakaslähtöisyyttä, osallisuutta, valinnanvapautta ja suurempia rakenteita. Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) tulee voimaan Uutta sosiaalihuoltolakia valmistellaan, samoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua määräaikaista puitelakia on muutettu siten, että valtioneuvosto voi velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ellei lain edellyttämä vähintään noin asukkaan väestöpohja toteudu. Sosiaalihuollon tehtävät tulee siirtää samaan organisaatioon perusterveydenhuollon kanssa vuoden 2015 alusta. Tässä strategiassa ei käsitellä hallinnollisia ratkaisuja. Vanhusten ja vammaisten oikeutta valita kotikuntansa on parannettu vuoden 2011 alusta kotikuntalain (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain (1378/2010) muutoksella. Valmisteilla on myös laki Ikääntyneen aseman vahvistamisesta (ns. vanhuspalvelulaki). 9

11 2 KEURUUN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA VUOTEEN Visio Visio kuvaa lyhyesti ja ytimekkäästi organisaation tulevaisuuden tahtotilaa. Keuruun vanhusstrategian visio hyvästä vanhuudesta perustuu elinkaariajatteluun ja yhteisvastuuseen. Vauvasta vanhuuteen aktiivista ja turvallista elämää Keuruulla Hyvä vanhuus on Keuruun yhteinen asia! 2.2 Arvot Arvot muodostavat toiminnan sisintä ja ohjaavat käytäntöä Tarkoituksellinen toimiva arki Jokaisella on oikeus omaan kotiin, kodinomaiseen asumiseen ja omaan ainutlaatuiseen elämään. Tarkoituksellisen, toimivan arjen vastakohtana on laitosmaisuus, rutiinit, suorituskeskeisyys ja toiminnan kohteena oleminen. Tarkoituksellisen arjen tukeminen on kanssaihmisten ja hoitohenkilöstön ajattelu- ja asennoitumistavan varassa ja tulee näkyväksi teoissamme. Pienet hetket, arjen teot ja valinnat kantavat sisällään tarkoituksellisen arjen sydämen. Mielekäs tekeminen, onnistumisen kokemukset ja omaa elämää koskevat valinnat kantavat sisällään tarkoituksellisen arjen sydämen. Yhdessä oleminen ja myönteisen palautteen saaminen vahvistavat ikäihmisen kokemusta omasta arvosta, elämän mielekkyydestä ja tarkoituksellisuudesta. Toivo elää hetkissä. Minuutissakin ehtii paljon ja minuuteista kertyy hyvä päivä, hyvä elämä. 10

12 2.2.2 Osallisuus ja ikäihmisen ääni Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on perustuslaillinen ja ihmisoikeuksiin perustuva oikeus tasa-arvoon eli kaikkien ihmisten yhtäläiseen arvoon yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhteiskunnan ja yhteisön kehittyneisyys näkyy siinä kuinka tasapuolisesti tila ja ääni jaettu yhteisön jäsenten kesken. Kunnassa tulee edistää kaikin tavoin niitä foorumeita, jotka edistävät ikäihmisten mahdollisuutta tulla kuulluksi ja olla aloitteellinen itseään koskevissa asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen lähtökohtana tulee aina ensisijaisesti olla asiakkaan palvelutarve sekä hänen omien voimavarojen vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Asiakasta ei pidetä toiminnan objektina, vaan hänellä tulee olla aina mahdollisuus osallistua oman palvelunsa ja apunsa suunnitteluun ja sen toteuttamisesta päättämiseen. Ihmislähtöisyydellä tavoitellaan sitä, että ihminen todella kokee tulleensa autetuksi palvelua saatuaan. Asiakasta koskevien päätösten tulee perustua aina hänen tuntemiseensa, laaja-alaiseen tietoon ja sydämen sivistykseen. Päätöksiä ei voi tehdä äänestämällä tai arpaa heittämällä, vaan niillä tulee olla perusteet Kohtaaminen Kohtaamisissa, vuorovaikutustilanteissa, jätämme toisiimme aina jäljen. Millaisen jäljen haluamme itsestämme jättää? Kanssaihmisinä, viranomaisina, päättäjinä? Ihmisen arvo ja ainutlaatuisuus eivät ole vain sanoja, vaan ne tulevat oikeasti näkyviksi jokaisessa teossa, valinnassa ja päätöksessä. Kohtaamisen kauneus ja karuus riippuu siitä, miten osaamme kohdata iäkkään kuntalaisen, vanhuksen. Kenelläkään ei ole oikeutta ottaa toiselta ihmiseltä pois hänen oikeuttaan ja mahdollisuuksiaan elää ainutkertaista elämäänsä mahdollisimman merkityksellisenä loppuun saakka. Jokaisella on oikeus tulla huomatuksi ja kohdatuksi omana, ainutlaatuisena itsenään. Hoito ja huolenpitotilanteissa kohtaaminen konkretisoituu usein kosketuksessa. Mitä hoitajan kädet viestivät? Hyväksymistä, välittämistä, kunnioitusta, turvallisuutta? Loukata tai satuttaa ne eivät saa! 11

13 2.2.4 Kaveria ei jätetä Talvi- ja jatkosodan raskaissa oloissa suomalaisten sotilaiden yhteishenki ja yhteisvastuu tiivistyi periaatteessa kaveria ei jätetä. Ystävää ei hylätä hädänkään hetkellä. Kansalaisista huolehtiminen ja lähimmäisten auttaminen ovat sotien jälkeisen kehityksemme perusta. Kaveria ei jätetä on suomalaisuuden ydintä. Keuruun vanhuspoliittinen strategia perustuu siihen lähtökohtaan, että ikääntyneet kuntalaiset ovat tärkeä, arvokas voimavaramme, joista pidämme yhteisvastuullisesti huolta toimintakyvyn ja terveyden alentuessa. 12

14 2.3 Strategia Strategioilla tähdätään vision saavuttamiseen. Visio ja strategiat ovat kuin osoite ja reittikartta. Keuruulla on valittu neljä strategiaa vision - hyvän vanhuuden - saavuttamiseksi. Kotona paras Toimiva palvelurakenne Monitoimijuus Toiminnan laatu ja vaikuttavuus Strategiat läpäisevät tulevaisuudessa kolmea merkittävää toiminnallista kokonaisuutta. Vanhuspalvelujen organisointi toteutetaan tämän mallin pohjalta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kotona asumisen tukeminen Ympärivuorokautinen hoiva 13

15 2.3.1 Kotona paras Kotona paras strategia tähtää siihen, että keuruulainen vanhus selviää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kriittiset menestystekijät 1. Vastuunotto omasta vanhuudesta 2. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen 3. Esteetön, turvallinen ympäristö 14

16 Tavoite Keinot Omaehtoinen varautuminen vanhuuteen tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta omasta toimintakyvystä huolehtiminen omat asumisen ratkaisut sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen edunvalvontavaltuutus, hoitotahto Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktiivinen yhteistyö kulttuuri-, liikunta- ja vapaaaikatoimen kanssa ennalta ehkäisevät kotikäynnit ja varhaisen puuttumisen mallit kuntoutuksen tavoitteellinen kehittäminen Seniorineuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen tiedottamisen tehostaminen seniori-infonumeron käyttöönotto kattava Keuruun vanhuspalvelut -esite julkaisuna ja internetissä palveluohjauksen kehittäminen palveluohjaajan palkkaaminen päiväkeskuksessa seniorineuvonta ja palveluohjaus palveluohjauksellinen työotteen kehittäminen kotihoidossa ja muissa palveluissa palvelutarpeen arviointi, kaiken ikäisillä oikeus palvelutarpeen arviointiin 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta toimintakyvyn alentuessa uuden toimintakykymittariston käyttöönotto muistisairauksien varhainen diagnosointi ja kotona asumisen tuki muistihoitaja ja koordinaattoritoiminnan kehittämien muistisairaiden ja heidän omaistensa vertaistuki säännölliset ensitietopäivät Asiointiliikenteen kehittäminen Puikkarin toiminnan vahvistaminen Kaikkien kuljetuspalvelujen hyödyntäminen asiointiliikenteessä (koululais- ja päiväkeskuskuljetukset) 15

17 Kehittyvät asumisratkaisut selvitys kaupungin asuntokannan kehittämisestä ottaen huomioon yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelu sekä ikääntyvien asumistarpeet vastuutaho: kaupunginhallitus ja tekninen lautakunta rakennetun ympäristön esteettömyys kerrostalohissien rakentamisen edistäminen vastuutaho: tekninen lautakunta liikuntaesteiden säännöllinen kartoitus ja jatkuva ohjaus teknologian hyödyntäminen Toimiva palvelurakenne Palvelurakennetta kehitetään ja resurssoidaan vastaamaan palvelujen tarvetta Kriittiset menestystekijät 1. Koulutetun henkilöstön saatavuus 2. Palvelun oikea kohdentuminen Tavoite Keinot Kattava laadukas kotihoito: 15% 75 vuotta täyttäneistä säännöllisen palvelun piirissä Intervallihoidon lisääminen, sisällön ja vaihtoehtojen kehittäminen kts. monitoimijuus ympärivuorokautinen kotihoito Keuruun taajamassa Haapamäellä kotihoito n. klo 7 21, Metsätähdessä palveluasumista ja päiväkeskus nykyisen paikkamäärän kaksinkertaistaminen 8->16 uusien asumisratkaisujen myötä omaishoitajien työn tukeminen perhehoidon kehittäminen kuntouttavat jaksot kriisitilanteisiin varautuminen 16

18 Omaishoidon kehittäminen Ympärivuorokautinen hoiva Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään väestökehitystä vastaavaksi v. 2020: - noin 6 %:lle yli 75 v. = 92 p - 3 %:lle v. = 56 p - yhteensä 148 p Lehtiniemen uusi palvelutalo käyttöön 2012 Pienistä ryhmäkodeista luovutaan Laitoshoitoa enintään 3 %:lle 75 vuotta täyttäneistä v p Yhteensä ymp.vrk-hoiva 194 p omaishoidontuella hoidettavien lisäys keskimäärin 2-4/v omaishoitajien työn tukeminen ympärivuorokautinen yhteydenoton mahdollisuus vanhuspalveluihin mahdollinen Kela-siirto Tehostettu palveluasuminen Lehtiniemi 82 paikkaa Tuurilakoti 31 asuntoa uusi palvelutalo 55 asuntoa yhteensä 168 p, mistä 16 lyhytaikaishoitoa palveluasumista muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi henkilökuntaa lisäämällä uuden palvelutalon konsepti uusi palvelutalo korvaa Kuusamakodin ja Punaportin pienkodin sekä Lehtiniemen palveluasunnot hoivaosasto Tarhiala 40 p, joustava toiminta seututerveyskeskuksen vuodeosastolla vain lääketieteellisesti perusteltu pitkäaikaishoito käytössä 192 p+ 16 p lyhytaikaishoitoon, lisäksi yksityistä palvelutarjontaa 17

19 2.3.3 Monitoimijuus Väestön vanheneminen on koko yhteisön asia. Tuen ja palvelujen kasvava tarve edellyttää yksityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin laajempaa hyödyntämistä sekä vanhusten lähiverkoston vahvempaa mukaanottoa. Kriittiset menestystekijät 1. Keuruulla otetaan huomioon vanhusten tarpeet 2. Riittävästi alan yritystoimintaa 3. Muu tuki: läheiset, vapaaehtoiset, työtoiminta Tavoite Kaupungin kaikki hallintokunnat ottavat vastuuta ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa Keinot hallintokuntien yhteiset ikääntyneiden hyvinvointia koskevat tavoitteet Keuruun talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosittain Perusturvan, sairaanhoitopiirin, seututerveyskeskuksen ja vanhaintukisäätiön toimiva yhteistyö perusturvalautakunnan vahvistunut rooli johtoryhmätyöskentely VASITO yhteistyö toimii Vanhusneuvosto aktiivinen Vanhaintukisäätiön kehittämissuunnitelma v Welfare mix yksityisen toiminnan lisääminen ottaen huomioon kunnan järjestämisvastuu yhteistyö Keulinkin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon yritystoiminnan vahvistamiseksi erityisesti kotihoito kodinhoitopalveluista 25 % tuottaa yksityinen, mistä pääosa palvelusetelillä - tavoitetta voidaan tarkistaa toimintaympäristön muuttuessa tehostettu palveluasuminen yksityinen/palveluseteli n. 25 p vanhaintukisäätiö 31 p 18

20 Tukipalvelujen ja vapaaehtoisavun kehittäminen kotitalousvähennyksen hyödyntäminen yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa - tukipalveluiden kehittäminen esim. työosuuskunnan perustaminen aputyön koordinointiin eläkeläiset voimavarana vapaaehtoistoiminta / kehittämishanke omais / läheistoiminta 2.3.4Toiminnan laatu ja vaikuttavuus Laadukas ja vaikuttava toiminta on asiakaslähtöistä, kohdentuu oikein, on hyvin johdettua ja taloudellisesti tehokasta. Kriittiset menestystekijät 1. Kuntalaisen/asiakkaan ääni huomioon 2. Onnistunut rekrytointi 3. Johtamiskäytäntöjen uudistuminen 4. Palvelutoiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi Tavoite Ikäihmisen ääni kuuluviin Keinot elämänkokemuksen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen vanhusneuvostot palvelukyselyt valtuustokausittain Riittävä henkilöstö henkilöstötarvetta ohjaa asiakkaiden palvelutarve, ohjeellisesti: kotihoito dementiahoito 0,7 hoitohenkilöä/asukas muu tehostettu palveluasuminen 0,6 hoivahoito 0,6 Erityispalveluiden saatavuuden varmentaminen kuntoutushenkilöstön palkkaaminen / palveluiden ostaminen palveluseteliä kehittäen gerontologisen sosiaalityön osaamista vahvistetaan päihde - ja mielenterveyspalvelujen kohdentaminen ikääntyville vuoteen 2020 lisäykset työpanoksina = keskimäärin viiden henkilön työpanos/v 19

21 Johtamisen kehittäminen Kannustava henkilöstöjohtaminen suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen yksiköiden jatkuva kehittäminen kehityskeskusteluin ja kehittämisiltapäivin varhaisen puuttumisen toimintamalli käyttöön työolot vetovoimatekijöinä esille henkilöstökyselyiden hyödyntäminen Esimies koulutus Johtamisjärjestelmien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Hyvä palvelu, hoito ja huolenpito arvot käyttöön voimavaralähtöinen palvelusuunnittelu Taloudellisesti tehokas ja tuloksellinen toiminta kehitetään / otetaan käyttöön mittareita toiminnan tehokkuuden/vaikuttavuuden arvioimiseen palveluketjujen saumaton yhteistyö ja toimivuuden turvaaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä yhteinen laatutyöskentely yksityisen toiminnan valvonta 2.4 Strategian seuranta Vanhuspalvelujen kehittymistä ja strategian toteutumista arvioidaan vuosittain perusturvalautakunnassa. Arvioinnissa kuullaan vanhusneuvostoa ja vanhustyön johtoryhmää. Strategia päivitetään valtuustokausittain. 20

22 3 NYKYINEN TOIMINTA 3.1 Perusturvan vanhusten palvelut Perusturvan organisaatio Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimivat v seuraavat tulosalueet: hallinto, päivähoito, sosiaalityö, työllisyyspalvelut ja vanhuspalvelut, lisäksi toimialalle kuuluvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon määrärahat. Perusturvan organisaatio 2011 Perusturvalautakunta Pj + 6 jäsentä Vammaisneuvosto Pj+ 9 jäsentä Vanhusneuvosto Pj+ 9 jäsentä Hallinto perusturvajohtaja Erikoissairaanhoito Perusterveydenhoito Päivähoito päivähoidon päällikkö Sosiaalityö johtava sos.tt kuntoutus- ja toim.ohjaaja Työllisyys työllisyyspäällikkö Vanhuspalvelut Vanhustyön johtaja Keuruun vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa ikääntymiseen liittyviin yleisiin asenteisiin, kuntalaisten aktivointiin ja omien voimavarojen hyödyntämiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, ympäristö- ja yhdyskuntarakentamiseen, kulttuuri- ja vapaaajan palveluihin sekä muihin tärkeisiin ikäihmisiä koskeviin asioihin. 21

23 Tehtävänsä toteuttamiseksi Keuruun vanhusneuvosto seuraa ikääntyneiden tarpeiden, olosuhteiden ja palvelujen kehittymistä sekä kaupungin hyväksymien vanhuspoliittisten päätösten toteutumista, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää tilaisuuksia mm. asiakasnäkökulman selvittämiseksi, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja toimii yhteistyön rakentajana järjestöjen välillä. Keuruun vanhusneuvosto koostuu kymmenestä jäsenestä, joista viisi on eri eläkejärjestöjen edustajia ja viisi edustajaa kaupungin eri hallintokunnista. Keuruun vammaisneuvosto on perustettu vuonna 1986 vammaisjärjestöjen ja kaupungin yhteistyöelimeksi. Vammaisneuvosto on edistänyt erityisesti esteettömyyden kehittämistä kaupungissa. Vanhuspalvelujen organisaatio Vanhuspalvelut Vanhustyön johtaja Kotihoidon päällikkö/ kotihoidon ohjaajat 2 - kotihoito - tukipalvelut - palvelukodit - omaishoito - toimistotyö - viriketyö - päiväkeskus Vastaavat hoitajat 2 - tehostettu palveluasuminen Vastaava hoitaja - laitoshoito 22

24 3.1.2 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen palvelurakenne Vanhuspalvelut 2011 Kotihoito säännöllinen kotihoito tilapäinen kotihoito Kotihoidon tukipalvelut päivätoiminta ateriapalvelu asiakkaita kuukausittain turvapalvelut Omaishoidon tuki tuella hoidettavia 65 Tavallinen palveluasuminen Metsätähti Kuusamakoti Punaportti Lehtiniemen palveluas Tuurilakoti Yhteensä Tehostettu palveluasuminen Saarelmakoti Suvantokoti Lahdelmakoti Valkamakoti Yhteensä näistä intervallihoito Hoivahoito Tarhiala 40 Kotihoito Keuruulla kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhdistyneet kotihoidoksi vuonna Kotihoidon perustehtävä on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään silloin kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeutunut. Kotihoidon asiakkaista noin kolmasosa on muita kuin 75 vuotta täyttäneiden talouksia. Kotihoito on organisoitu alueellisen tiimityömallin mukaisesti. Tiimejä on viisi. Jokaisessa tiimissä on sairaanhoitaja ja lähi- / perus- / kodinhoitajia, tiimien henkilöstö määrä vaihtelee. Kotihoidon henkilöstö tuottaa myös pienten palvelu- ja ryhmäkotien hoitopalvelut. Vuoden 2010 alusta työskentelyn ovat aloittaneet kotiutushoitajat, heidän työnsä keskittyy erityisesti kotiutustilanteisiin. Kotihoidon sairaanhoitajat tekevät ennaltaehkäisevinä kotikäynteinä 80 vuotta täyttäneiden toimintakykykartoitukset. 23

25 Sosiaalihuoltolain edellyttämän hoitotakuun mukaan kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan. Sama oikeus on myös vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla henkilöillä. Kiireellisissä tapauksissa hoidon tarve on arvioitava välittömästi. Kotihoitoa järjestetään 7 päivänä viikossa klo 7-22 ja Keuruun keskustan alueella myös ympärivuorokautisesti. Säännöllinen kotihoito perustuu asiakaskohtaiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon keskeisiä tehtäviä ovat hoito- ja huolenpitotyö, sairaanhoito ja terveydentilan seuranta, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ ja kotihoidon kehittäminen. Kotihoidon tukipalvelut Päivätoiminta Päivätoiminnan perustehtävä on täydentää kotihoitoa ja keskeinen toiminta-ajatus on sosiaalisen kanssa käymisen edistäminen. Päivätoimintaan sisältyy kuljetukset, ateriat, sairaanhoitajan vastaanotto, hoito- ja huolenpito, kylvetys, viriketoiminta ja jumppa. Käynnit perustuvat asiakaskohtaiseen palveluja hoitosuunnitelmaan. Lehtiniemen ja Metsätähden päiväkeskukset toimivat neljänä päivänä viikossa ja Pihlajavedellä toimintaa järjestetään tarpeen mukaan noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ateriapalvelut Ateriapalveluissa keskeistä on turvata hyvä ja ravitseva, terveyttä tukeva päivittäinen ateria. Ateriat valmistetaan terveysaseman keskuskeittiössä ja Haapamäen yhteiskoulun keittiöissä. Aterioiden kotiin kuljetukset on ulkoistettu kuljetusyrityksille. Lehtiniemen ja Metsätähden päiväkeskuksissa on lounasruokailumahdollisuus kaikkina viikonpäivinä. Sotainvalideilla on mahdollisuus käyttää myös lounasseteliä. Turvapalvelu Turvapalveluissa tärkeää on mahdollisuus kutsua ympärivuorokautisesti apua, mikä lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvalaitteisiin voidaan kytkeä myös valvovia laitteita kuten ovi- ja savuhälyttimiä. Turvapuhelimien hälytyskeskus palvelu on ulkoistettu, turvahälytyskäynnit tekee pääasiassa kotihoito. 24

26 Muut tukipalvelut Muita tukipalveluita ovat esimerkiksi apu pyykkihuoltoon ja sekä vaikeavammaisille sotainvalideille myös siivoukseen ja pihanhoitoon. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, jonka kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tuen myöntäminen kuuluu kunnan harkintaan eikä hakijalla ole ehdotonta oikeutta tuen saantiin (ei subjektiivinen oikeus). Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Palveluasumisen perustehtävä on turvata mahdollisimman kodinomainen asuminen ja asukaslähtöiset hoidon ja huolenpidon palvelut esteettömissä ja turvallisissa oloissa. Palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa. Palveluasuminen tarkoittaa liikuntaesteisille varusteltua asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautisesti valvottua. Keuruulla vanhusten palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran, kotihoitomaksun sekä käyttämänsä tukipalvelut. Hoivahoito Hoiva on ympärivuorokautista ja kokonaisvaltaista hoivaa sellaisille vanhuksille, joilla on ympärivuorokautinen ja jatkuva hoidon ja huolenpidon ja valvonnan tarve. Hoivahoito on ns. laitoshoitoa, jossa hoitovuorokausi sisältää asumisen, hoidon ja ylöspidon. Hoivahoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista. 25

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020

Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1. SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Ikääntyvä väestö... 5 1.1.1 Keuruun väestö... 5 1.1.2 Vanheneminen ja terveys... 7

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot