Liiton uusin jäsen s. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiton uusin jäsen s. 12"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 1 Liiton uusin jäsen s. 12

2 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 IAU Next Step -messuilla 6 Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta 7 Tasoittuvan työajan käyttö vaatii opettelua 8 Liittojen välinen jatkuva neuvottelu osoitti toimivuutensa 8 Vaativaa asiakaspalvelua Levikki Vuosikerta Julkaisija Ilmailualan Unioni IAU ry ISSN (Painettu) X (Verkkolehti) Päätoimittaja Tapani Kautto Puh. (09) Toimitussihteeri Pekka Kainulainen Puh Toimituskunta Arto Kujala Erkki Luoto Ari Miettinen Tuomo Oksanen Alpo Pehkonen Toimitus John Stenbergin ranta 6 PL HELSINKI Fax. (09) Globelaiset mukaan IAU:hun 12 Miksi IAU:hun? 13 Monitaitoisia kuormaajia 16 Kuormaako kitaristi lentokoneita, vai soittaako kuormaaja kitaraa? 20 Cateringyhtiöissä tiivistetään yhteistyötä 23 Vuokratyön ehdot saatava kuntoon 24 Työsuojelulle lisää mahdollisuuksia 28 ABB:ssä yli tuhat päivää ilman tapaturmia 29 F-Securen uudet tietoturvaohjelmat jäsenetuhintaan 30 Uudistuksia tiedottamiseen Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti postiin/ väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Muut osoitteenmuutokset voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Ilmestyminen Lehti ilmestyy v kuusi kertaa. Ilmestymisaikataulu takakannen sisäsivulla. Aineisto Toimitus ei vastaa pyytämättä lähetetyistä aineistoista eikä palauta niitä. Ulkoasu Sanna Kallio Paino Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero Kansi GlobeGround Finland Oy:n työntekijät purkamassa kuormaa koneesta. Kansikuva Ari Miettinen

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Muutoksia tehty niitä tehtävä jatkossakin Vuodenvaihde merkitsi IAU:ssa toimintamuutoksia, joilla vastaamme ilmailualalla ja etenkin lentoliiken tees sä tapahtuneisiin ja tapahtumassa oleviin muutoksiin ja niistä liitollemme tuleviin jäsenpalvelun ja edun val vonnan haasteisiin. Liiton toiminta jakaantuu jatkossa kuuteen toiminta kokonaisuuteen ja niille on määritelty vastuut puheenjohtajatehtävien kautta. Uuden organisoitumisen hallitus uskoo tuovan jäsenpalveluun lisää tehokuutta ja toimintaan selkeyttä. Kokonaistoimintaa ja sopimustoimintaa johtaa puheenjohtaja. Edunvalvontaa ja vies tintää johtaa vara puheen johtaja. Järjestötoimintaa ja jäsenpalveluja johtaa liittosihteeri. Kuluvan vuoden alusta myös liiton piirissä toimivat pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut siir ty vät suoraan liiton toimijoiksi ja vastuulle. Isompien toiminta-alueiden pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut alkavat kokoontua kuukausittain käsittelemään edunvalvontaan liittyviä asioita. Tällä muutoksella liitto haluaa parantaa työpaikoilla tapahtuvaa työlakien ja sopimusten valvontaa, mikä puolestaan lisää jäsen ten jäsenpalvelua ja edunvalvontaa, erityisesti pienillä työpaikoilla. Uudella, internet-ympäristössä toimivalla IAU-Member-ohjelman exranet-viestintäjärjestelmällä voidaan jatkossa tiedottaa ja suorittaa asiakohtaisia kyselyjä suoraan ja yhtäaikaisesti koko liiton jäsenkunnassa. Ohjelma on myös oiva työkalu jäsenten ilmoittautumisten hoitamiseksi ammatti osastojen ja liiton tilaisuuksiin jatkossa. Vuonna 2006 IAU valmistautuu juhlimaan vuonna 2007 viisikymmentä vuotta kestänyttä ay-toimintaa Suomen lentoliikennealalla. Vuoden 2006 aikana tullaan myös ratkaisemaan, miten Suomen lentolii kennealan tehokas ay-toiminta jatkossa toteutetaan. Sen ei uskota rakentuvan SAK:n kuljetusalan liittojen yhdessä tekemisen ja yhteistyön osana, koska kuljetusliittojen nykymuotoiselle kymmenen vuotta kestäneelle yhdessä tekemisen ja yhteistyön kehittämi selle ei näytä olevan edellytyksiä, ja kuljetusliittoperhettä koskeva yhteistyön loppuminen on IAU:n osalta nähtävissä. Tilalle IAU tulee hakemaan liittojen kahdenvälistä yhteistyötä, koska tarvitsemme tulevaisuu des sa laajempaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, kuin mitä sille antaa työehtosopimisessa tapahtuva yhteistyö ja kuljetusliittojen välinen kaveria ei jätetä-sopimus. Emme sulje pois mahdollisuutta olla mukana liittofuu sioissa. Ne ovat mahdollisia myös kuljetusliittoperheessä, koska tarpeen niihin luovat yhteiskunnassa tapah tuneet muutokset ja muutokset suomalaisessa mallissa sopia työ- ja palkkaehdoista. Ilmailualan Unionille ei ole tärkeintä organisaatioidensa olemassaolo, vaan tärkeää on, että lentolii ken nealalla työskentelevät saavat jatkossakin tehokkaan edunvalvonnan ja lentoliikennealan piiristä tulevat hen kilöt ovat sopimassa lentoliikennealalle työja palkkasopimukset myös jatkossa. On täysi syy uskoa, että alkaneen vuoden lopulla tiedetään ne muutokset, jotka ovat lentoliikenne alan aytoi minnassa välttämättömiä lähitulevaisuudessa, jotta voidaan turvata alalla työskentelevien tehokas työ- ja palk kaehdoista sopiminen ja edunvalvonta myös jatkossa. Mikäli se vaatii IAU:lta uudelleen organisoi tu mista, on paikallaan ottaa siihen esimerkkiä Ilmailualan- ja Rautatiealan Työttömyyskassan ja Rautatieläisten Työttömyyskassan toimintojen yhdistymisestä vuoden vaihteessa. Tähän yhdistymiseen ei tällä kerralla liit ty nyt mitään erityistä vaikeutta, kun se valmisteltiin hyvin ja molemmilla osapuolilla oli tarve ja tahto yhdistymiselle. RAINER HAKALA puheenjohtaja 3

4 4 Lähtöselvitys sopii kuvaamaan matkaa ammattiinkin. Alpo Pehkonen organisoi IAU:n osuuden messuilla. IAU Next Step-messuilla Ilmailualan Unioni IAU ry:kin osallistui Next Step-messuille, jotka pidettiin Helsingin Messukeskuksessa. Next Stepit ovat Suomen Ammattiin Opiskele vien Keskusliitto SAKKI ry:n järjestämiä työpaikka- ja kou lutusmessuja. Nyt oli kyseessä jo seitsemästoista kerta. IAU oli mukana toista kertaa. IAU oli näytteilleasettajana SAK:n yhteisessä rintamassa. Meidän lisäksemme SAK:n messuosastolla olivat mukana AKT, Vuokralaisten keskusliitto, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI, Kemianliitto ja JHL. Kävijöitä yli odotusten Liittomme viidakkomaisella standilla päivystivät ammattiosasto 008 ULT: n puheenjohtajana toimiva Carolina Sörensen, Finnair Oyj:n pääluottamusmies Reijo Hautamäki, Northport Oy:n pääluottamusmies Tommi Toivola, edustajiston puheenjohtaja Erkki Luoto sekä liittosihteeri Alpo Pehkonen. Messujen onnistumisen varmistavat osaltaan myös kymmenet nuoret

5 talkoolaiset. Kävijämäärä ylitti odotukset kaiken kaikkiaan messuilla vieraili noin kävijää, joten vilske oli välillä melkoinen.. Messujen avajaisissa puhuivat opetushallituksen ylijohtaja Heli Kuusi sekä SAKKI ry:n puheenjohtaja Kati Kokkonen. Avajaisissa palkittiin myös vuoden ammattiin opiskeleva Palkinto myönnettiin Lappeenrannassa Etelä-Karjalan ammattiopistossa hotelli-ja ravintola-alan perustutkintoa suorittavalle Timo Väisäselle. Ensi vuonna Next-Step messut järjestetään Jyväskylässä. ALPO PEHKONEN kuvat, ERKKI LUOTO Energiaa voi purkaa näinkin. SAKKI ry:n puheenjohtaja Kati Kokkonen puhui avajaistilaisuudessa. 5

6 6 S O P I M U K S E T Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta Viime vuoden lopulla päästiin Finnair Oyj:tä koskien sopimukseen tasoittuvasta työajasta. Sillä kor vat tiin noin vuoden voimassa ollut Finnairin tekniikan alueen sopimus. Kuluvan vuoden alussa sopi mus saatiin myös North Ground Handling Oy:lle. Näiden sopimusten myötä liittomme sään nöl listä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskevan työehtosopimuksen sovel tamisalalla on noin 85 prosenttia yrityksistä liiton sopimuksen tarkoittamien tasoittuvien työaikojen piirissä. IAU: n ja Palvelualojen Toimialaliiton noin kymmenen vuotta sitten sopima mahdollisuus kehittää työaikoja yritystasolla tuotannon ja henkilöstön tarpeiden mukaan on osoittautunut toimivuutensa myös käytännössä. Nämä periaatteet toteutuvat yrityskohtaisesti tehdyillä sopimuksilla. Ammattiosastot sopivat edelleen tasoittuvan työajan käyttöönotosta Finnair Oyj:ä koskeva tasoittuvan työajan sopiminen tuli mahdolliseksi viime vuoden syksyllä, kun työnantajapuoli sanoi osaltaan noin vuoden voimassa olleen Finnairin tekniikkaa koskeneen sopi muk sen irti. Syyksi irtisanomiselleen työnantaja ilmoitti haluavansa päästä irti tasoittuvan työajan käyttöönoton sopimisesta ammattiosastotasolla ja halusta muuttaa sopimuksen sairausaikaa koskevia ja työvuorojen suunnitteluun liittyviä määräyksiä. Joulun alla allekirjoitettu Finnair Oyj:ä koskeva sopimus pitää kuitenkin sisällään liiton ammattiosaston oikeuden sopia tasoittuvan työaikojen käyttöönotosta osasto- ja yksikkötasoilla. Sairausaikamääräyksiin tuli muutoksia, joilla niitä tarkennettiin työntekijöiden eduksi aiemmasta. Työvuorojen suunnitteluperiaatteita tarken net tiin tavalla, joka parantaa työntekijöiden mahdollisuutta tietää työaikansa määrän ja työvuorojensa sijoittumisen pidemmältä ajalta Vuosilomapalkkaan määrittämiseen liittynyt kiista sovittiin ratkaistavaksi mennessä. North Ground Handling Oy:tä koskeva tasoittuva työaikasopimus solmittiin kuluvan vuoden alussa, ja se noudattaa samoja periaatteita, joita IAU on sopinut noudatettavaksi kaikille muillekin työehto so pimuksen jaksotyötä noudattaville sopimusalueille. Sopimus sisältää 52 viikon tasoittumisjakson keskimäärin 36,5 viikkotuntiin, neljän viikon työvuorojen suunnittelujakson, missä työaika on maksimissaan 164 tuntia, kalenteriviikossa työaika on enintään 56 tun- tia. Tuntipoikkeama voi olla tasoittumisjakson aikana enintään 73 tuntia ja tasoittumisjakson päätyttyä sen on oltava 0 tuntia. Työvuoron pituuden on oltava vähintään 6 tuntia ja kahteen osaan jaettuna yhteensä vähintään 8 tuntia. Vuorokausilevon tulee olla vähintään 9 tuntia. Ylityöstä, jota tehdään työaikalistaan merkityn työajan lisäksi, maksetaan kultakin kerralta kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:n ja seuraavilta tunneilta 100 %:n korotettu palkka. Tasoittuminen lähtee yksilön tarpeista IAU on sopinut yritystasoisesti mahdollisuudesta käyttää tasoittuvaa työaikaa seitsemän yhtiön kanssa. Näin suurella osalla liittomme ammattiosastojen jäseniä on halutessaan mahdollisuus valita työaikamuodokseen tasoittuva työaika. Tällä hetkellä sitä käytetään kuitenkin edelleen käytännössä liiaksi kollektiivisesti. Näin ei voida edelleenkään tarpeeksi sovittaa työtä ja työai ko ja yksilön perhe-elämän tarpeita vastaaviksi. Uskon kuitenkin tämän lisääntyvän sen myötä, kun kokemus tasoittuvista työajoista käytännössä lisääntyy, ja oivalletaan, että tasoittumisperiaate on sovittu lähtien henkilötason tarpeista, eikä se vaadi osasto- tai työryhmäkohtaista kollektiivisuutta toteutuakseen. RAINER HAKALA

7 S O P I M U K S E T Osapuolien tarpeiden huomiointi ja rehti meininki ovat tasoittuvan työajan toimivuuden edellytys, sanovat Risto Siven ja Henry Lindqvist. työaikaraamit, niin sen pohjalta voidaan suunnitella työajat. Juha Hyytiä Tasoittuvan työajan käyttö vaatii opettelua Tekniikan uusi tasoittuvan työajan sopimus ei tuo merkittäviä muutoksia. Finnairin tekniikan lentokonekorjaamolla on jo usean vuoden kokemus tekniikan tasoittuvasta työajasta. Siellä ja lentokonehuollon Ykköshallissa kokeiltiin tasoittuvaa työaikaa kaksi vuotta ennen kuin asiasta solmittiin tekniikan runkosopimus vuonna Lentokonekorjaamon osastotyönjohtaja Henry Lindqvist ja osaston luottamusmies Risto Siven ovat olleet molemmat neuvottelemassa tasoittuvan työajan sopimuksesta. Risto Siven osallistui edellisestä runkosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin ja Henry Lindqvist osallistui työantajan edustajana uusitusta runkosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin. Suunnitelmasta toteamiseen Tasoittuvan työajan käyttö on ollut opettelua puolin ja toisin, sanoo Henry Lindqvist. Siinä ei tule pelätä jos kaikkea ei ole tarkalleen sovittu. Voidaan kokeilla ja katsoa, miten homma toimii. Riston kanssa on voitu sopia kaikesta joustavasti. Välillä on tullut työnantaja vastaan ja välillä työntekijät, Risto toteaa tähän. Tasoittuvan työajan käytännön toteutus lentokonekorjaamolla toimii siten, että ensin tehdään työaikasuunnitelmat runkosopimuksen raamin puitteissa. Suunnitelmaan pohjautuen yhdessä todetaan tarvittavat työajat ja työntekijämäärät eri aikoina. Ihmiset saattavat myös vaihtua eri ryhmissä, toiset tulevat tekemään tasoittuvaa työaikaa ja toiset taas haluavat palata entiseen työaikamuotoonsa. Runkosopimuksen puitteissa toimittaessa ajattelu tapahtuu toisin päin, totuttuun verrattuna. Kun ensin on sovittu Osastokohtainen sopimus ei muutu Finnairin lentokonekorjaamolla uusi runkosopimus ei muuta tilannetta juuri ollenkaan. Uusi sopimus sisältää joitakin tarkennuksia mm. loma- ja sairauslomamääräyksiin. Ne eivät ole olleet ongelma lentokonekorjaamolla, jossa tehdään pääosin päiväpainotteista kaksivuorotyötä. Osastolla sovittavat asiat pysyvät ennallaan. Työajat elävät ja muuttuvat tarpeiden mukaan, mutta itse sopimusta ei ole tarvetta muuttaa. Koko Finnairin tekniikkaa koskeva runkosopimus on hyvä olla taustalla, josta kaikki näkevät sopimuksen pääsisällön, Henry sanoo. Tulevaisuudesta Tulevaisuuden haaste on, kun työkuorma heilahtelee, niin miten siihen voidaan vastata, Henry sanoo. Riston mielestä tasoittuvaa työaikaa ei ole vielä hyödynnetty siinä laajuudessa kuin se olisi mahdollista. Vieläkään ei ole oivallettu, että tämä voisi olla oma työaikamuoto. Runkosopimus antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Kaikkia pieniäkin muutoksia voitaisiin hoitaa tasoittuvan työajan pohjalta, ja siten syntyisi aitoa joustavuutta molemmin puolin. Tasoittuva työaika vaatii kuria. Molempien osapuolien tarpeet tulee huomioida. Se vaatii rehtiä meininkiä, eikä kummankaan osapuolen tule rakentaa miinoja, toteavat Henry ja Risto lopuksi. PEKKA KAINULAINEN 7

8 8 Liittojen välinen jatkuva neuvottelu toimii hyvin Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU: n välinen säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilaus len toliikennettä koskeva työehtosopimus sisältää jatkuvan neuvottelun periaatteen. Sen mukaan sopimuskauden aikana sovitaan lisäksi ne osapuolten ratkaistavaksi tulevat asiat, joista ei ole sovittu varsinaisella työehtosopimuksella. Jatkuvan neuvottelun toimivuus testattiin käytännössä, kun IAU ja Palvelualojen Toimialaliitto ratkaisivat palkkasopimuksen monitaitoisuusmääräyksiin liittyneen puutteen. Se ilmeni, kun Northport Oy:ssä kehitettiin asiakaspalvelijatehtävää, käyttäen tehtäväsisällön määrittämiseksi palkkasopimuksen monitaitoisuutta koskevaa periaatetta. Osapuolet sopivat palkkasopimukseen tehtävästä pöytäkirjamerkinnästä, jonka mukaan palkkasopimuksen palkkaryhmäluettelossa mainittuja töitä yhdistettäessä voidaan työntekijän monitaitoisuuden todeta alentuneen enintään yhden tason. Palkkaa ei tällöin alenneta ja monitai toisuuden myöhemmin noustessa suoritetaan tes-palkkavertailu. Tämä ratkaisu osoitti jatkuvan neuvottelun toimivuuden Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU:n välillä. Nyt työntekijöillä on lisäksi mahdollista jatkossakin osallistua tehtävien kehittämistyöhön ilman pelkoa, että monitaitoisuuden perusteella tehtäviään kehittävät henkilöt kärsisivät palkassa tekemästään kehittämistyöstä. RAINER HAKALA

9 Lähtöportilla haastavinta on taistella aikaa vastaan. Vaativaa asiakaspalvelua Kyselimme Merja Frontilta kokemuksia asiakaspalvelijan työstä. Miten olet tullut Finnairin palvelukseen? Tulin vuonna1984 tax-freehen, jossa olin neljä vuotta. Halusin lentoasemalle töihin. Eli siis se tavallinen tarina: tulin kesätöihin ja sillä tiellä olen edelleen. Vuonna 1988 kävin lähtöselvityskurssin. Olet toiminut lähtöporttivirkailijana aikaisemmin. Miten muutos asiakaspalvelijaksi tapahtui? Koulutus? Harjoittelu? Lähtöselvityksessä selvitetään matkustaja ja hänen tavaransa matkaan. Nyt kait niitä Finnairin lähtöporttivirkailijan aikoja muistelee kaiholla ja lämmöllä. Tahti on nyt kovasti kiivastunut. Portilla esimerkiksi on aikaa sama puoli tuntia kuin silloinkin, mutta tehtäviä ja vastuuta on enemmän. Kävimme neljän päivän lähtöselvitysbrush-upin kaksi vuotta sitten. Nyt voimme saman päivän aikana työskennellä sekä portilla että lähtöselvityksessä. Myös portin työnkuva on laajempi koska rc:tä (koneselvitysvirkailijaa) ei enää ole jakamassa vastuuta. Harjoitteluaikaa minulla oli parisen päivää. Mikä on työssä haastavinta portilla ja vastaavasti lähtöselvitystiskillä? Toivon että lentoasema olisi jokaiselle matkustajalle mieleinen kokemus. Eli kuin hyvä aperitiivi ennen ruokailua. Yhtiöllä ja minulla on sama haaste tässä asiassa: saada täysi koneellinen tyytyväisiä matkaajia il- 9

10 Työn vaihtelevuus ja itsenäinen työskentely on mukavinta Merja Frontin työssä. maan aikataulussa. Haastavinta gatella on taistella aikaa vastaan, kun taas lähtöselvityksessä aika ei ole on haastavinta, vaan saada tyytyväinen matkustaja matkaan ja tavarat vielä samaan paikkaan. Entä mitkä ovat mielestäsi parhaat puolet eri tehtävissä tai yleisesti työssäsi. Työn vaihtelevuus. En jaksa istua kauaa paikallani. Olen aika gate-ihminen. On mukava työskennellä itsenäisesti, ja esim. saapuvien koneiden vastaanotto ja laajarunkokoneiden boordaus on ryhmätyötä. Lähtöselvityksessä voi antaa enemmän aikaa yhdelle matkustajalle kerrallaan. Ja sokerina pohjalla: minulla on upeita työkavereita. Miten työntekijät ovat yleensä suhtautuneet tähän muutokseen? Onko suhtautumisessa ollut eroja portilla ja lähtöselvityksessä? Ei tämä muutos ole kivuttomasti sujunut. Turvatarkastuksen molemmin puolin (gate, check-in) on asiakaspalvelijoita, jotka voivat huonosti muutoksen vuoksi. Kaikki eivät koe työn vaihtelua rikkautena. Siksi olisi hyvä, ettei ihmisiä pakoteta samaan muottiin. Monitaitoisuudella on myös varjopuolensa, kaikkea ei voi täysin hallita, eikä kaikkea tietoa (laaja kokonaisuus) omaksua. Kauanko asiakaspalvelija tehtävänimike on ollut käytössä? Onko siitä tehty työnarviointi tai ollaanko tekemässä? Se on ollut käytössä vuoden 2005 keväästä lähtien ja työnarviointi siitä on tehty. Tehtävänimike ei ole mielestäni onnistunut, meidät tunnetaan edelleen virkailijoina ja se on myös juurtunut meihin syvälle. Säilyykö myös lähtöporttivirkailijan ja lähtöselvitysvirkailijan tehtävä tulevaisuudessa? Kristallipallo on myyty. Tuleeko sinulle mieleen erikoisia tilanteita asiakaspalvelussa? Hauskoja, surullisia, raivostuttavia tms. Ihmisten itsekeskeisyys saa minut sekä surulliseksi että vihaiseksi. Viimeisin mieleen jäänyt hauska juttu: Businessluokan lähtöselvityksessä matkustaja halusi varata paikan myös kollegalleen herra Möttöselle. Kone oli melko täysi, mutta onnistuin saamaan paikat vierekkäin. Pian saapuikin Herra Möttönen tiskilleni, ja kerroin iloisen uutisen, että teille on jo varattu paikka kolleganne vierestä, johon Herra Möttönen vastasi huokaisten syvään: Noh, tämä päivä on jo muutenkin pilalla! Haluatko kertoa jotain harrastuksistasi? Kun perheessä on kaksi jääkiekkoa pelaavaa murrosikäistä, en halua sitoutua mihinkään enempiin aikatauluihin. Kun aikaa jää ja tarvetta tulee, lähden ulos lenkkeilemään. PEKKA KAINULAINEN kuvat, ARI MIETTINEN 10

11 Kylpylähotelli Kuntoranta on suosittu Syksyllä 2004 avatussa Hyvinvointikylpylässä on käynyt jo yli tyytyväistä asiakasta. IAU:n jäsenten edut Kuntorannassa vuonna 2006! Tuplakanta-asiakasetu IAU:n jäsenille perheineen on tarjolla runsaasti etuja kylpylälomista Kylpyläloma 3 vrk Sisältää majoituksen aamiaisella, kylpylän ja kuntosalin käytön Kylpylän ja loma-ajan ohjelmaa Perheloma kylpylässä (2 aikuista + 2 lasta 4-18 v) Sisältää majoituksen aamiaisella koko perheelle Kylpylän ja kuntosalin käytön Kylpylän ja loma-ajan ohjelmaa Loma-ohjelma tarjoaa toimintaa koko perheelle HINTAAN 109,- EUR/hlö 2hh/3vrk HINTAAN 90,- EUR/vrk Viihdettä tarjolla ympäri vuoden Viikottainen viihdeputki torstaista sunnuntaihin toimii Kuntorannassa ympäri vuoden: Torstai-iltaisin teatteria ja perjantai-iltaisin ravintolashow sekä lauantaisin orkesteritanssit. kevätohjelmisto Torstaisin Albatrossi ja Heiskanen teatteri Perjantaisin Illaksi jotain hyvää ravintolashow Lauantaisin orkesteritanssit Kesän 2006 viihdeohjelmisto Kesäteatteri Mistä rakkaus alkaa ; kesäkuussa torstaisin, heinä-elokuussa torstaisin ja sunnuntaisin Perjantai-iltaisin koko perheen seikkailunäytelmä Hotamolla ja lohikäärmeen salaisuus Lauantaisin orkesteritanssit Toimimme myös SAL:n perhekuntolomien ja ohjattujen lomien lomanviettopaikkana! Kylpylähotelli Kuntoranta sijaitsee keskellä Itä-Suomea, Saimaan vesistön Komminselän etelärannalla, n. 7 km Varkauden keskustasta. Kylpylähotelli Kuntoranta tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut, joihin sisältyy syyskuussa 2004 avattu hyvinvointikylpylä sekä kuntosali ja takkakabinetti. Majoitusvaihtoehtoina 101 hotellihuonetta ja 10 lomamökkiä, lisäksi 220-paikkainen ravintola ja 48-paikkainen uusi maisemaravintola sekä mökki- ja edustussaunat, 2 kokoussalia, neuvottelutiloja, karavaanarialue sekä vierasvenesatama. Tarjolla on päivittäin hyvää viihdettä, kylpylä- ja vapaa-ajan ohjelmaa sekä omatoimista tekemistä. Lisätietoja tai myyntipalvelu

12 Arto Kujala Uusi ammattiosasto Liiton puheenjohtaja Rainer Hakala toivotti Juha-Matti Koskisen ja uuden ammattiosaston tervetulleeksi IAU:hun. Globelaiset mukaan IAU:hun Liitto sai uuden jäsenen. Siihen liittyi uusi ammattiosasto: GGF ammattiosasto 616 ry. Ammattiosasto on aiemmin toiminut Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n jäsenosastona. Toiminta siirtyy nyt IAU:n piiriin, vaikka irtisanomisaika PAM:iin kestää vielä kesäkuun loppuun. Uuden osaston jäsenet työskentelevät GlobeGround Finland Oy:ssä (GGF). GGF on Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimiva maapalveluyhtiö, jonka juuret ovat Nurminen Ground- Servicen mullassa. Yritys tarjoaa ns. full-handling-palvelua, joka sisältää sananmukaisesti kaiken palvelun rahti- tai henkilöliikenteelle. Asiakkaita ovat lentoyhtiöistä mm. KLM ja Air Finland. Työntekijöitä yrityksessä on noin 300, joista IAU:n sopimuksen tarkoittamissa töissä on noin 270. Pitkä prosessi Kahvipöytätasolla IAU:hun liittymisestä oli puhuttu jo useampia vuosia, mutta käytännön toimet alkoivat viime vuoden keväällä. Asiasta käytiin keskusteluja kolmikantaisesti, ammattiosaston, PAM:in ja IAU:n välillä. Säännöt vaativat asian käsittelyn kahdessa ammattiosaston jäsenkokouksessa, joten jäsenyyshakemus saatiin IAU:n hallituksen käsittelyyn vasta loppuvuodesta. Tätä edelsi vielä IAU:n edustajiston päätös niistä periaatteista, joilla uusia ammattiosastoja voidaan liittoon hyväksyä. Kaiken tämän jälkeen hyväksymispäätös tehtiin, ja näin IAU oli saanut uuden jäsenammattiosaston. Ala haltuun IAU:n tavoitteena on jo pidemmän aikaa ollut, että alan yleissitovaa työehtosopimusta noudatettaisiin kaikissa sen soveltamisalalle kuuluvissa yrityksissä. Kun tämän prosessin tuloksena GlobeGround Finland Oy alkaa noudattaa sitä, on taas edetty yksi merkittävä askel eteenpäin. ARTO KUJALA 12

13 M I K Ä T Y Ö? Miksi IAU:hun? Ilmailuala on ollut suurten muutosten kynsissä viimeisten vuosien aikana. Tämä fraasi on tietysti toistettavissa mel keinpä minkä elinkeinoelämän haaran kohdalla hyvänsä. Se on silti totta. Kilpailun koveneminen, omistuksen siirtyminen entistä enemmän yksityiselle sektorille, ja sen monikansallistuminen, herättävät kysymyksiä ja mielikuvia työntekijöissä. Osa niistä on pelonsekaisia. Ehkä myös työntekijäprofiili on muuttunut jonkin verran vuosien aikana: työn teknistymisen vuoksi on suurempi osa työntekijöistä vasiten alalle hakeutuneita ja kouluttautuneita kuin ennen. On ymmärrettävää, että tällaisten työntekijöiden turvallisuuden ja jatkuvuuden tarve on suoraan verrannollinen heidän asuntolainansa kestoon. Näitä asioita pohdittuamme päätimme siirtyä Ilmailualan Unioniin. IAU on sivusta seurattuna hoitanut esimerkillisesti jäseniensä asioita, ja mikä erittäin tärkeää: ollen erityisalojen liitto, asiantuntevasti. Me tässä prosessissa mukana olleet koimme ainoastaan muuttavamme asiat sille tolalle kuin on luonnollista. Myös kaikki äänestykset ja kyselyt osoittivat jäsenistön tuen tämänkaltaiselle ajattelulle selvästi. Ensimmäiset askeleet tutustumisen ja yhteistyön saralla on nyt otettu. Paljon työtä on vielä edessä. Alku on mielestäni ollut rohkaiseva ja sujunut hyvin. En näe mitään syytä tuhkaan, säkkiin, tervaan ja/ tai höyheniin. On päivänselvää, että työyhteisöä tyydyttävällä tavalla hoidettu ammattiliittotoiminta koituu koko alan hyödyksi. Monitaitoisia kuormaajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii Inter Handling Oy, joka myy maapalveluja Helsinkiin liikennöiville lentoyhtiöille. Yritys on melko pieni ja työntekijöitä melko vähän, joten heidän on hallittava alan töitä laajalti. Kyselimme Inter Handlingin pääluottamusmieheltä, Jarkko Piiroiselta, ramp-miehen tehtävistä. Jarkko, mitä tehtäviä ramp-miehen työhön kuuluu? JUHA-MATTI KOSKINEN Ammattiosaston puheenjohtaja Ruuman luukun avaaminen. 13

14 M I K Ä T Y Ö? Laukkujen ja muun kuorman purku. Ai mitä kuuluu? Pitäisi varmaan kysyä mitä ei kuulu? No ei vaan, vitsi vitsi. Koneiden kuormausta ja purkua on suurin osuus ja sitten on toi aulakuormaus. Sitten on koneen lähetys ja vastaanotto, vai onko se nyt hienosti sanottuna parkkiin ohjaus. Sitten on vielä koneiden siivousta. Sitä on yleensä aivan aamusta ja illalla, kun ei ole siivoja töissä. Lisäksi osa meidän ramp-miehistä on nykyään talvisin jäänpoistossa. Millaisilla ryhmillä hoidatte koneet, vai onko teillä ryhmiä? (Miten työ on organisoitu?) Ei meillä virallisia ryhmiä ole, vaan meillä on nakkilista, mistä näkyy missä kunkin pitää olla. Kaksi ukkoa siellä pitäisi aina olla per kone, mutta se vähän ratkaisee, että missä se tarve on. Onhan se vähän niin, että ei vuoroissa ole tarpeeksi porukkaa. Kyllähän sekin päivä varmaan joskus tulee vastaan, eihän tää firma taida olla kuin vajaa kaks vuotta täällä toiminut ja nollasta lähtenyt. Yritetään kehittää toimintaa eteenpäin ja parempaan suuntaan. Millaista kalustoa teillä on käytössä? Neljä vetotrukkia, taisi viides olla tulossa, kaksi henkilöautoa, kaksi pakettiautoa ja kaksi hihnakuljetinta ja jäänpoisto auto ja catering-auto, lisäksi vielä yksi haarukkatrukki. Siinä taisi olla kaikki. Kyllähän sieltä on jotain autoa tulossa, mutta ei ole vielä näkynyt Mitä lentoyhtiöitä teillä on asiakkaina? Meillä on ainoastaan Finncomm Airlines. Se vähän helpottaa työtä. Lentojen tuloja lähtöjä on päivässä yhteensä jotain reilu 70. Sen verran on ainakin, että töitä riittää kaikille. Sitten on näitä chartereita aina silloin tällöin. Miten luonnehtisit työnantajaasi? 14

15 M I K Ä T Y Ö? Koneen saapuessa ovat ramp-miehen tehtävät monipuoliset. Koneen paikoituksen ohjaus. No niin, mitähän sitä sanois, ettei suututa. Pitää pitää kieli kurissa. Aika etäinen se on, kun se on tuolla Porissa pääsääntöisesti. Kai se ihan hyvä heppu on jossain määrin. Aika vaikea pala se on noissa neuvotteluissa. En mä oikein osaa sanoa muuta. Kovasti se ainakin yrittää toimia. Eriasia onkin se, että toimiiko se aina työntekijöiden kannalta hyvin. Tämä on pikkufirma vielä ja tiivis työyhteisö, joilla on hyvä työmoraali, ainakin vielä... Virran kytkeminen koneeseen. ARTO KUJALA kuvat, ARI MIETTINEN 15

16 Kuormaako kitaristi lentokoneita, vai soittaako kuormaaja kitaraa? Cateringissa esimiehenä toimiva Tommy Lyijynen on tehnyt hyvän uran kitaristina Red Hot-yhtyeensä kanssa. Tomi myös keräilee ja tekee intiaaneille tyypillisiä esineitä, tutustuen samalla heidän kulttuuriinsa. Maalaa, piirtää, hioo kiviä ja tekee koruja. Miten riittää aika tähän kaikkeen? Tommy tuli Kouvolasta vuonna1985 Finnair Cateringiin kuormaajaksi, veli oli tullut talon palvelukseen muutama vuosi aikaisemmin. Nykyisin perheeseen kuuluu avovaimon lisäksi kaksi poikaa, edellisestä avioliitosta. Nämä asuvat joka toinen viikko Tommyn luona Vuosaaressa. Harrastuksesta lähes ammattilaiseksi Tommy aloitti kitaransoiton seitsemänvuotiaana, ja melko pian kaveripiiristä muotoutui bändi, joka jopa esiintyi radiossa paikallisesta nuorisotapahtumasta tehdyssä ohjelmassa. Nykyinen Red Hot-bändi perustettiin noin kymmenen vuotta sitten. Toisena kitaristina toimii myös Cateringin kuormauksessa työskentelevä Paul Kallonen, joka tekee bändin laulut ja toimii 16

17 Tommy yhdessä Billy Lee Rileyn kanssa. Red Hot on soittanut tämän syntyperältään intiaanin kanssa, muun muassa Suomen keikalla. Keikalla vanhan idolin kanssa. Takana Paul Kallonen keskellä Tommy Lyijynen ja etualalla Robert Gordon. Kuvia, hopeakoruja ja intiaanikulttuuria Myös kiinnostus piirtämiseen virisi jo pikkupoikana, isän innoittamana. Lyijykynä on vieläkin suosikki. Akryylivärit ovat myös mukana, tauluja on valmistunut viitisentoista kappaletta, pääosin maisemia. Aikaa ei vain tahdo oikein riittää maalaamiseen. Nykyisin Tommy on hopeaseppäkursseilla ja opettelemassa kivenhiontaa. Tulevan korusepän käsistä on jo valmistunut riipuksia ja sormuksia, itse muotoillusta hopeasta ja itse hiotuista kivistä. Taiteellista silmää ja käsien taitoa löytyy hyvin monimuotoiseen harrastamiseen. Oma lukunsa ovat sitten intiaanit, esineet ja kulttuuri. Äidin kanssa katsotuista lännenelokuvista alkanut innostus on kantanut tähän päivään asti. Kotoa löytyy kirjallisuutta, itse tehtyjä ja kerättyä esineistöä melkoinen määrä. Intiaanien tapojen ja kulttuurin tutkiminen jaksaa innostaa aina vaan. Upeat itse tehdyt sulkapäähineet, dream catcherit, rauhan piiput ja tiipiin seinäkoristeet ovat komeita ja hymyös laulusolistina. Red Hot on tehnyt kolme omaa levyä ja soittanut Johnny Cash Tributen kokoomalevyllä. Jokaisen bändin tekemän levyn kannet ovat Tommyn itsensä suunnittelemat. Rokkia soittava Red Hot keikkaili aikaisemmin hyvinkin tiiviisti, mutta nykyisin tahti on hieman hiipunut, noin yhteen keikkaan per kuukausi. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon työtä soittamisen kanssa ja myös eritäin sykähdyttäviä ja ikimuistoisia hetkiä. Eräs näistä suurista hetkistä oli toimiminen Leningrad Cowboysien lämmittelybändinä Senaatin torilla muutama vuosi sitten. Kuulijoita arvioitiin olevan noin 60 tuhatta, ahtautuneena torin ympäristöön. Vuonna 2000 Red Hot teki kahden viikon keikan jenkkeihin, soittaen siellä suurilla festareilla, kun Rockabilly Hall of Fame hallin peruskiveä muurattiin, ja oli ainoa suomalaisesiintyjä. Muina esiintyjinä oli menneiden suuruuksien vielä toimivat taustabändit, kuten Buddy Hollyn, Bill Haleyn ja Elviksen. Myös Wanda Jackson oli esiintyjien listalla. Jopa silloinen nuortenohjelma Jyrki huomioi tämän haastattelemalla bändiä konsertin johdosta. Yhtenä suurena elämyksenä Tommy pitää soittamista amerikkalaisen rokkarin Robert Gordonin kanssa. Robertin taustalla soittaneet kitaristit ovat olleet Tommyn nuoruuden kitaristi-idoleita ja nyt hän pääsi itse soit- Kaikkien Red Hot -bändin levyjen kannet ovat Tommin itsensä suunnittelemia. tamaan samaisen herran kanssa ja yhtä videotakin tehtiin yhdessä Hollannissa. Myös syntyperäisen intiaanin, Billy Lee Rileyn kanssa työskentely on ollut erittäin mielenkiintoista. Red Hot soitti Billyn tausta bändinä Suomen keikalla. Melkoisesti uhrattua aikaa ja voimia on käytetty tällä uralla muun työn ohessa. Mikä olisikaan ollut tulos jos olisi keskittynyt sataprosenttisesti vain musiikkiin ja omaan bändiin! 17

18 Tommyn tekemiä koruja, materiaalina hopeaa ja itse hiottuja kiviä. vin huolella alusta loppuun itse tehtyjä. Yhden päällikön sulkapäähineen tekemiseen ei yksi eikä kaksi tuntia riitä, vaan homma on todella aikaa vievää pikkutarkkaa tekemistä ja kirjallisuudesta haettavien yksityiskohtien tarkastamista. Voi miettiä, miten kaikkeen tähän yhden ihmisen aika riittääkään. Onhan tietysti niin, että jos jonkin asian kokee mielekkääksi ja tärkeäksi, niin ainahan se aika jostakin löytyy, eikä se edes ole pois muualta, vaan antaa virkeyttä myös muille elämän alueille. ERKKI LUOTO kuvat, ERKKI LUOTO ja TOMMY LYIJYSEN kuva-arkisto Piirroksia ja itse valmistettuja intiaani esineitä. Ylhäällä vasemmalla kaksi piirrosta joiden edessä rauhanpiippu. Alhaalla vasemmalla intiaanipäällikön sulkapäähine ja oikealla tiipiin seinäkoriste. 18

19 Raskas työ, kevyet jalat Tuntuuko, etteivät kengät meinaa mahtua jalkaan? Painaako askel työpäivän jälkeen niin, ettei kotiin tahdo jaksaa? Vastauksen löydät Venastatista. Se on yhtä tehokas kuin tukisukka*) ja helppokäyttöinen kuin vitamiinipilleri. Venastat on Suomen lääkelain alainen rohdosvalmiste, joka on kehitetty alaraajojen laskimoverenkiertohäiriöiden ja suonikohjujen hoitoon. Tyypillisiä oireita ovat turvotus ja painon tunne jaloissa. Venastat vahvistaa jalkojen verisuonia, jolloin verenkierto paranee. Vaikuttava aine: eskiini. Pakkausselosteessa on paljon hyödyllistä tietoa, tutustu siihen huolellisesti. Saatavana apteekeista. Lisätietoja: * ) C Diehm & al. (1996) Comparison of leg compression stocking and oral horse chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet 1996, 347: Pitter MH, Ernst E (2002) horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency: The Cochrane Database of Systemic Reviews

20 Vierailukierros on alkamassa. Pääluottamusmies Ulla Laine (vas.), keittiön luottamusmies Eino Raitakari, työsuojeluvaltuutettu Reijo Hiltunen, työsuojeluvaltuutettu Helena Forssell, ja pääluottamusmies Ilkka Kero. Cateringyhtiöissä tiivistetään yhteistyötä Finnair-konserniin kuuluvat cateringyhtiöiden luottamushenkilöt tapasivat yhteistyön merkeissä. 20

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1 Hyvinvointia työstä Esimerkki 1 Työsuojelun yhteistoiminta Jarmo Vorne Jaana Luomanen Yhteistoiminnan ydin Johtaminen päätöksenteko, tavoitteet Yhteistoiminta suunnittelu, koordinointi, tiedonvälitys Työn

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HUHTIKUU 2016 N= 983 YHTEENVETOA Luottamushenkilöistä 59 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on tehty paikallisia

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden Työ- ja sosiaalioikeus Aineopinto 25.4.20L4 Korvaavuus ja vasta usohjeet: Tentissä on 5 kysymystä. Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Jos kysymys 1 on suoritettu pakollisilla luennoilla, vastaa opiskelija

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN EDUSTAJAT TYÖPAIKALLA. KUVAAJA: EEVA ANUNDI Mitä hyötyä heistä on?

TYÖNTEKIJÄN EDUSTAJAT TYÖPAIKALLA. KUVAAJA: EEVA ANUNDI Mitä hyötyä heistä on? TYÖNTEKIJÄN EDUSTAJAT TYÖPAIKALLA KUVAAJA: EEVA ANUNDI Mitä hyötyä heistä on? Sisältö Luottamusmies... 4 Työsuojeluvaltuutettu... 4 Luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet... 5 Mitä hyötyä on luottamusmiehestä?...

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

STRESSI POIS 60 MINUUTISSA?

STRESSI POIS 60 MINUUTISSA? Vapauta aistisi - Unplug yourself STRESSI POIS 60 MINUUTISSA? Anna itsellesi ja työntekijöillesi lupa kaikki häiriötekijät poistavaan syvärentoutukseen, joka lievittää tai jopa kokonaan poistaa kokemasi

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 2/2008 TYÖMARKKINAT 2 Ari Sipilä/Birgitta Ruuti/ar 5.2.2008 1(2) KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Pöytäkirja Aika 10.2.2017 Paikka Läsnä Sähköpostitse liittojen välillä Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Asia Sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot