Proviisoreista on enempään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proviisoreista on enempään"

Transkriptio

1 6 Apteekki- Työryhmä 7 Nettikauppasäännöt 19 Proviisoripäivä 28 Tilaajavastuulaki 29 Viherpeukaloksi? 31 Apteekin dilemma DEKAANIT JUKKA MÖNKKÖNEN JA JOUNI HIRVONEN SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI Proviisoreista on enempään»tarvitseeko apteekki johtoryhmän?»aloittavan apteekkarin haasteet»töissä mutta tehoton

2

3 »sisältö 2/ PÄÄKIRJOITUS 6 AJASSA Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän raportti. Lääkkeiden nettikaupalle säännöt. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Lääketutkimuksen lasku jatkui. Tiedeja kirjapalstat. TOP 10 terveysblogit KYSYMYSTÄ DEKAANEILLE Jukka Mönkkönen ja Jouni Hirvonen vastaavat. 19 PROVIISORIPÄIVÄ Johtoryhmätyöskentely. Kilpailutuksiin vastaaminen. Verkkoapteekit Suomessa. Apteekin palvelutoiminta. Fimean uudet hankkeet. Kliiniset lääketutkimukset. Proviisoripäivän kuva-albumi. 14 Helsingin ja Kuopion farmasian opinnoissa on hienoisia eroja mutta millaisia? Dekaanit JUKKA MÖNKKÖNEN ja JOUNI HIRVONEN kertovat yliopistojensa vahvuuksista. 27 PRESENTEISMI Eli tehoton työssä oleskelu. 28 TALOUSKOULU Tilaajavastuulaki. 29 OTX 10 askelta viherpeukaloksi. 30 PUHEENVUORO Reijo Kärkkäinen kirjoittaa VÄITÖKSET 37 PD-TYÖT ALOITTAVA APTEEKKARI Ahri Hirvonen kertoo. 39 JÄSENSIVUT Osallistu toimintaan! 40 PUHEENJOHTAJALTA Maata näkyvissä? 40 AJANKOHTAISTA 42 YHTEYSTIEDOT 43 KOULUTUSTA Proviisorien johtamiskoulutus. 19 PROVIISORIPÄIVÄN osiot olivat nimeltään Farmaseuttinen asiantuntemus käyttöön lääketeollisuudessa, Palvelusta tuotteeksi ja Muuttuva toimintaympäristö. Myös paneelikeskustelussa puhuttiin proviisoreista muuttuvassa toimintaympäristössä.»toimittajalta Miten yhdistää ammatillisuus ja kaupallisuus kas siinäpä apteekin dilemma. REIJO KÄRKKÄINEN tarttuu aiheeseen. Proviisori AHRI HIRVONEN kertoo kaiken, mitä olet aina halunnut tietää apteekin hakemisesta ja tuoreen apteekkarin arjesta OPISKELIJAT Vaihto-opiskelija Göteborgissa. 46 APURAHAT»SÄÄN LÄMMETESSÄ AJATUKSET kääntyvät kukkamaan hoitoon, grillaukseen, järvellä souteluun ja muihin perisuomalaisiin suvihuvituksiin. Työpäivästä ei aina ole presenteismi eli tehoton ajantappo kaukana katso lisää sivulta 27. Voikin olla kaikkien kannalta parempi ottaa reilusti vapaapäivä. Mukavaa lomaa tai sen odotusta! PROVIISORIN TOIMITUSSIHTEERI MAIJA RAUHA 3

4 hoitaa pintaa syvemmälle geeli emulsiovoide Ripeästi eroon ruhjeista ja mustelmista Hirudoid forte 4,45 mg/g emulsiovoide ja geeli. Vaikuttava aine: Mukopolysakkaridipolysulfaatti. Käyttöaiheet: Pinnalliset tromboflebiitit, infuusio- ja injektioflebiittien ennaltaehkäisy ja hoito, ehjän ihon pai ne vauriot (emulsiovoide), hematoomat, kontuusiot. Annostus ja antotapa: Hoidettavalle alu eel le levi tetään 3 5 cm emulsiovoidetta tai geeliä kerran tai useita kertoja päivässä. Emul sio voide hierotaan kevyesti ihoon ja sitä voidaan käyttää myös puristus-, kesto- tai okkluusio sidosten alla. Geeliä voidaan käyt tää välittäjä aineena ultraäänihoitoa annettaessa tai ionto fo reesin yhteydessä. Vasta-aiheet: Yli herk kyys val misteen ainesosille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Varottava geelin joutumista limakalvoille ja avoimiin haavoihin. Geelin käyttöä okkluusiosidoksen alla vältettävä. Yhteisvaikutukset: Ei tunneta. Raskaus ja imetys: Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Har vois sa tapauksissa voi esiintyä ihoon kohdistuvia paikallisia haittavaikutuksia, jos potilas on her kis tynyt jollekin valmisteen ainesosalle. Pakkaukset, hinnat, korvattavuus 4/2011: Emulsio voide: 100 g (17,27 ), 50 g (10,52 ), 40 g (8,10 ), 30 g (7,41 ). Geeli: 100 g (17,27 ), 50 g (10,52 ), 40 g (8,10 ), 30 g (7,41 ). Apteekista ilman reseptiä. Ei korvattava. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. 4/2011

5 »pääkirjoitus JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.) Helsinki Puh. (09) Gsm Fax (09) TOIMITUS Päätoimittaja Ville-Matti Mäkinen Gsm Toimitussihteeri Maija Rauha (OSG Viestintä) Puh TAITTO Mikko Koistinen (OSG Viestintä) Puh NUMEROA 2/2011 AVUSTIVAT Jesse Lindholm, Maria Luhtala, Päivi Koivunen, Reijo Kärkkäinen, Ahri Hirvonen ja Asko Heikkilä. PAINO Kirjapaino Uusimaa Painos kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy Ville-Matti Mäkinen Gsm Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttämättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Työ ei aina vastaa koulutustasoa PROVIISORIEN TYÖLLISYYSTILANNE on tällä hetkellä hyvä, jos tilannetta arvioidaan vain työttömien osuuden perusteella. Oman jäsenistömme keskuudessa on työttömien osuus suuruudeltaan yhden prosentin luokkaa. Tämän lisäksi alle 30 tuntia viikossa työtä tekeviä on muutaman prosentin verran. Osa proviisoreista ei näy työttömyystilastoissa sen vuoksi, että he aloittavat proviisorin tutkinnon suoritettuaan toisen alan yliopistotutkinnon tai muun opiskelun. Osa viivästyttää valmistumistaan proviisoriksi. MERKITTÄVIN ONGELMA proviisorien työllistymistilanteessa lienee koulutuksen ja työelämän vastaavuus. Suomessa proviisorit ovat valmistuneet suunnilleen samasta putkesta eri lääkealan sektoreiden tehtäviin. Oleellisin ero proviisorien välillä on tiettyyn tieteelliseen oppiaineeseen suuntautuminen opintojen syventävässä vaiheessa. Syventävät opinnot antavat hyvän pohjan aloittaa tieteelliset jatko-opinnot ja edetä esimerkiksi tutkijaksi tai asiantuntijatehtäviin. Valtaosalle proviisoreista, esimerkiksi apteekkiproviisoreille, omien syventävien opintojen valinnoilla ei ole niin ratkaisevaa merkitystä työelämän tehtävän kannalta. APTEEKEISSA PROVIISORIEN toimenkuvat jakautuvat eniten. Toisessa ääripäässä ovat urallaan pitkälle edenneet, apteekkiluvan saaneet proviisorit eli apteekkarit. Kärjistäen toisessa ääripäässä proviisori tai jopa farmasian tohtori tekee sisällöl- tään samaa työtä kuin hänen kolme vuotta yliopistossa opiskellut farmaseuttikurssikaverinsa. EI OLE IHME, että on myös proviisoreja, jotka eivät tunne tekevänsä koulutustasoaan vastaavaa työtä. Erään selvityksen mukaan (Aarresaariverkoston tutkimus, katso sivu 10) proviisoreista vain noin puolet koki, että työ vastasi hyvin heidän koulutustasoaan. Kaikista maistereista näin koki noin 70 prosenttia. APTEEKKARILIITON TILASTOJEN mukaan apteekkiproviisorien kokonaismäärä nousi vuodesta 1998 vuoteen 2005 noin 250 henkilöllä (muutos oli +45 prosenttia). Vuosien 2005 ja 2010 välisenä aikana kokonaismäärän muutos oli 0. Mitä tämä kertoo? Mielestäni tulisi yleisesti kiinnittää huomiota siihen, että proviisorien työllistymisen lähtökohdat ovat muuttuneet. JO NYKYÄÄN tapahtuneet toimialaympäristön muutokset mahdollisine viivevaikutuksineen tulisi huomioida laskelmissa, joita tehdään osana työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiprosesseja. Tämä on tärkeää siksi, että tulevaisuudessa proviisoriopiskelijoiden valmistuminen ja pääsy koulutustaan vastaavaan työhön eivät viivästyisi, ja että proviisorit, joista on tullut huippuasiantuntijoita ja -osaajia, voisivat hyödyntää tietojaan ja taitojaan työelämässä koulutustasoaan vastaavissa tehtävissä. VILLE-MATTI MÄKINEN, päätoimittaja 5

6 »ajassa KOONNUT MAIJA RAUHA KUVA RIITTA VUORELA/FIMEA.»apteekit Vuokratyövoima OK tilapäisesti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETTAMA APTEEKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMIS- TYÖRYHMÄ OTTI KANTAA MUUN MUASSA VUOKRA- HENKILÖKUNNAN KÄYTTÖÖN APTEEKEISSA. Fimean pääjohtaja Sinikka Rajaniemi toimi apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän puheenjohtajana.»sanottua: apteekkityöryhmä Harmillista on, ettei muun muassa apteekkien yhteydessä toimivia erillisyhtiöitä koskevia ongelmia nostettu työryhmän esitysten joukkoon. FARMASIALIITON PUHEENJOHTAJA HEIDI SILVENNOINEN Apteekin perimä korvattava annosjakelupalkkio oli 2010 keskimäärin 6,40 Työryhmä ehdottaa lakiin kirjattavaksi, että apteekissa ja sivuapteekissa on oltava riittävä määrä apteekin palveluksessa olevaa henkilökuntaa. Työryhmän raportissa todetaan, että vuokrahenkilökunnan käyttö apteekeissa on yleistynyt. Tämä on tuonut mukanaan epäselvyyksiä siitä, mitkä ovat apteekkiluvanhaltijan vastuut ja velvoitteet henkilökunnan suhteen. Tilanteen selkiyttämiseksi tulisi työryhmän mielestä tarkentaa, missä määrin vuokratyövoiman käyttö on mahdollista. Työryhmä toteaa, että vuokrahenkilökunnan käyttö on perusteltua esimerkiksi lomien, sairauspoissaolojen ja kausivaihtelujen aikana. TYÖRYHMÄN MUITA EHDOTUKSIA: Lääkelakiin kirjataan, että apteekkitoimintaa saa harjoittaa vain toiminimellä siten, että apteekki on apteekkarin yksin omistama henkilöyritys. Avoimien apteekkilupien ilmoitusmenettelyä yksinkertaistetaan ja parannetaan. Apteekkiluvasta ehdotetaan maksullista. Apteekkarin vaihdokset tehdään sujuvammiksi ja uuden apteekkarin oikeusturvaa parannetaan. Apteekkivalvontaan lisää resursseja, havaituista epäkohdista koulutusta. Valvonnan tueksi ehdotetaan uutena menetelmänä uhkasakkoa. Apteekkien roolia itsehoidon ohjaamisessa vahvistetaan. Apteekkien tulee edistää moniammatillista yhteistyötä paikallisen terveydenhuollon kanssa. Apteekeissa tulisi nimetä henkilö tätä varten. Maksuton lääkeneuvonta erotettava maksullisista lisäpalveluista. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja sen kustannusvaikuttavuutta tutkitaan. Koneellisen annosjakelun toimivuutta parannetaan ja siinä käytettävien lääkkeiden saatavuutta edistetään muuttamalla hinnanvahvistusmenettelyä. Lääkkeiden annosjakeluyksikön voisi perustaa muukin toimija kuin apteekki jakelupalkkiot määrättäisiin lääketaksassa. Yliopistojen ja yksityisten apteekkien yhteistyötä tiivistetään lääkevalmistuksessa. Selvitetään apteekkien lääkevalmistuksen muuttamista luvanvaraiseksi. Lääketaksan uudistuksen valmistelua jatketaan niin, että painopistettä siirretään tukkuhinnan osuudesta lääketaksan kiinteisiin osiin ja reseptilääkkeen toimitusmaksuun. Apteekkimaksun tulee kannustaa sivuapteekkien ylläpitoon syrjäseuduilla. Selvitetään, mitkä apteekkien palvelut voisivat olla arvonlisäverottomia. LÄHDE APTEEKKITYÖRYHMÄN SELVITYS 2011»sanottua: apteekkityöryhmä Viitehintajärjestelmä säästää valtion lääkemenoja jatkossakin. Edes pieni osa tästä säästöstä pitää voida käyttää lääketaksan uudistamiseen ja apteekkimaksun jakamiseen sivu- ja pääapteekin kesken. APTEEKKARILIITON TOIMITUSJOHTAJA ILKKA OKSALA 6

7 »apteekit»lääkkeiden verkkokauppa Apteekeilla on tyytyväiset asiakkaat APTEEKKARILIITON TALOUSTUTKI- MUKSELLA teettämästä tutkimuksesta selviää, että valtaosa apteekkien asiak kaista asioi vain yhdessä tai kahdessa apteekissa. Viimeisimpään apteekkikäyntiinsä kertoi olevansa tyytyväinen 96 prosenttia haastatelluista. Kaksi kolmesta oli erittäin tyytyväinen. Apteekkipalveluiden saatavuuteen oltiin myös tyytyväisiä. 70 prosenttia katsoi, että apteekkipalvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin apteekkien sijoittelua sääntelemällä. Apteekkien palveluista tärkeimpinä asiakkaat pitävät lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista, lääkeneuvontaa ja Kelan lääkekorvauksen saamista suoraan apteekista lääkeoston yhteydessä. Vain viidennes piti verkkoapteekkia tärkeänä palveluna. Tutkimuksen mukaan apteekin henkilökunnan suullisesti antama lääkeneuvonta on asiakkaille tärkein lääkeneuvonnan lähde. Internetin merkitys lääketiedon lähteenä on viime vuosina kasvanut ja sen mainitsi nyt 43 prosenttia haastatelluista. Apteekin parhaana sijaintipaikkana asiakkaat pitävät kauppakeskusta. Se on selvästi suositumpi sijaintipaikka kuin terveyskeskuksen tai lääkäriaseman yhteydessä sijaitseva.»nimitykset TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja SUVI-ANNE SIIMES, 47, on valittu Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtajaksi. Siimes ottaa tehtävän vastaan viimeistään lokakuussa, jolloin hän korvaa eläkkeelle jäävän ESA SWANLJUNGIN. SUOMEN FARMASIALIITTO Suomen Farmasialiiton toiminnanjohtajana on aloittanut farmaseutti, oikeustieteen kandidaatti EIJA ORPANA. Hän on työskennellyt aikaisemmin Porvoossa Kuninkaantien työterveyslaitoksen toimitusjohtajana. Apteekkarin on huolehdittava, että lähetykset kuljetetaan oikeissa lämpötiloissa eivätkä ne altistu valmisteiden laatua vaarantaville tekijöille. Verkkoapteekit saivat säännöt FIMEA ANTOI APTEEKIN VERKKOPALVELUISTA MÄÄRÄYKSEN, JOKA TULI VOIMAAN TOUKOKUUN PUOLIVÄLISSÄ. Määräyksessä säädetään apteekin verkkopalvelun toiminnasta, tiloista, teknisestä toteuttamisesta, hoitamisesta, tarkastamisesta, lääkevalikoimasta ja menettelytavoista muun muassa näin: Proviisorin tai farmaseutin on varmistettava ennen tilauksen lähettämistä, että toimitettava valmiste vastaa tilausta. Lähetyksestä ei saa käydä ilmi, että kyse on lääkkeistä. Lähetykseen on lisättävä ohje, jonka mukaan valmistetta ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu kuljetuksen aikana, se on vahingoittunut tai on muuta syytä epäillä sen olevan virheellinen. Vastuu lääkkeen oikeasta säilytyksestä on apteekin, kunnes asiakas on vastaanottanut valmisteen. Pakkauksesta ja kuljetuksesta voidaan periä vain todelliset kustannukset. Itsehoitolääkkeen tilaajalla tulee olla mahdollisuus saada lääkeneuvontaa. Asiakkaan pitää voida valita, haluaako hän apteekin ottavan yhteyttä lääkeneuvonnan saamiseksi vai ei. Jos lääkeneuvontaa edellytetään myyntiluvassa, tilausta ei saa lähettää ennen kuin neuvontaa on annettu. Reseptilääkkeitä saa toimittaa vain e-reseptillä. Toiminta edellyttää vahvaa tunnistautumista. Reseptilääkkeen tilaajalle tulee antaa lääkeneuvontaa dokumentoidusti. Verkkoapteekin sivuilla pitää olla linkki Fimean luetteloon laillisista nettiapteekeista. Valmisteista annettujen tietojen tulee olla tuoteyhteenvedon mukaisia. Verkkosivuilla ei saa olla suositteluja, arviointeja tai muuta tietoa tai etua, joka voi houkutella lääkkeen tarpeettomaan käyttöön. Lailliset verkkoapteekit Laillisia verkkoapteekkeja oli Suomessa Proviisorin painoon mennessä yhdeksän. Niiden ylläpitäjät ja verkkokauppojen osoitteet ovat: Euran apteekki, apteekkituotteet.fi Helsingin 50. (Itäkeskuksen) apteekki, apteekkishop.fi Helsingin yliopiston apteekki, yliopistonapteekki.fi Itä-Suomen yliopiston apteekki, yliopistonverkkoapteekki.fi Jämsän apteekki, verkkosivuapteekki.fi Kouvolan Ykkösapteekki, apteekkikulma.fi Pietarsaaren 2. (Bothnia) apteekki, pedersorenapteekki.fi, pedersoreapoteket.fi Siikajoen apteekki, suomiapteekki.fi Vaasan Kirkkoapteekki, internetapteekki.fi 7

8 »ajassa»fimea Fimea kehittää lääkeneuvolaa yrityksille LÄÄKENEUVOLA ON LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS FIMEAN PILOTOINTIVAIHEESSA OLEVA PALVELUKONSEPTI. SIINÄ YRITYS VOI TULLA KERTOMAAN LÄÄKEVIRANOMISILLE OMASTA TUOTTEESTAAN JA KEHITYSPROJEKTISTAAN, JA VIRANOMAINEN VOI PUOLESTAAN OTTAA NÄIHIN KANTAA.»tilasto 1366 TILASTOSSA OVAT ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkat sekä miesten ja naisten mediaanipalkkojen erot koulutusaloittain viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tutkimusvuosi oli Suurin ero miesten hyväksi oli eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneilla: Vain psykologiaa opiskelleet naiset ansaitsivat enemmän kuin alan miehet. Eläinlääketiede: mediaani 4 000, ero Lääketiede: mediaani 4 648, ero 720 Luonnontieteet: mediaani 3 100, ero 432 Terveystieteet: mediaani 3 200, ero 300 Hammaslääketiede: mediaani 4 974, ero 224 Farmasia: mediaani 3 700, ero 55 Psykologia: mediaani 2 940, ero -49 Emme rupea konsulteiksi varsinaisesti, mutta voimme kertoa, missä kohtaa viranomaisvaatimukset tulevat kuvaan mukaan", johtaja PEKKA KURKI sanoo. Kurjen mukaan hanketta pilotoidaan parhaillaan kahden yrityksen kanssa. Fimea toivoo, että lääkeneuvolasta tulisi hyvä työkalu paitsi pienille yrityksille myös sellaisille yrityksille, jotka ovat kehittämässä jotain sellaista, johon liittyvää ohjeistusta vielä kehitetään, ja sellaisille yrityksille, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta eivätkä ole perillä EU:n järjestelmästä. Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi. FIMEAN TOIMINTA-AJATUS Kurki kertoi lääkeneuvolakonseptista Fimean julkistaessa strategiansa vuosille JULKISHALLINNON PARAS 2020 Fimean strategia on laaja asiakirja, joka sisältää niin toiminnan linjauksia ja palvelulupauk sia eri asiakasryhmille kuin henkilöstöpoliittisia askelmerkkejäkin. Fimean toiminnan ja palvelukyvyn perustan todetaan lepäävän henkilöstön osaamisen varassa. Sillä ansaitaan sidosryhmien luottamus ja menestytään kansainvälisessä kilpailussa asiantuntijatehtävistä. Se saa aikaan myös uutta kysyntää ohjaus- ja neuvontatehtäviin. Fimean toimintakentän ennustetaan laajenevan ja vanhojen tehtävien sisällön muuttuvan, mikä edellyttää uusien osaamisalueiden kehittämistä myös alusta asti. Strategiassa todetaan, että Fimean palvelut saadaan aikaan vuorovaikutuksessa, jossa jokaisen panos on tärkeä. Siten myös työelämän taidot ja esimiestaidot kuuluvat osaamiseen. Fimean tavoitteena on olla Suomen julkishallinnon paras työpaikka vuonna 2020 Fimea kertoo olevansa paikkariippumattoman työn edelläkävijä valtionhallinnossa. Se hyödyntää määrätietoisesti tieto- ja viestintäteknologiaa kehittääkseen virtuaalisia työn teon tapoja. Se toimii monipaikkaisena virastona, jossa Kuopion lisäksi on työskentelypisteitä muissa yliopistokaupungeissa. LÄHDE: ANTERO PUHAKKA JA VISA TUOMINEN: KUNHAN KULUU VIISI VUOTTA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖURAT. AARRESAARI-VERKOSTO 2011.»TOP10 Suomalaiset terveysblogit Veteraaniurheilija Aamiainen ruohikolla Quinoaa! Viidakkomies Ilon pisara Kukka Laakso Urbaani oranki Broccoli princess Jussi Riekki.fi Kohti terveellisempää elämää LÄHDE CISION FINLAND 8

9 »gallup Millainen on käsityksesi mukaan proviisorien työllisyystilanne? Erittäin hyvä 2% Melko hyvä 22% Kohtalainen 46% Melko huono 23% Erittäin huono 7% En osaa sanoa 0%»lääkejakelu 4 ääntä 51 ääntä 104 ääntä 53 ääntä 1 ääni 15 ääntä Yhteensä 228 ääntä TAMRO RAKENTAA Tampereen lääkejakelukeskukseensa noin neliömetriä uutta tilaa. Hankkeen kustannusarvio on noin 26 miljoonaa euroa ja sen odotetaan valmistuvan ensi keväänä. Laajennusosa on korkeavarastoratkaisu, jonka suunnittelussa on otettu huomioon lääketurvallisuusvaatimukset, korkea automaatioaste, energiatehokkuus ja ym- Suomessa myytiin vuonna ,7miljoonaa lääkepakkausta. LÄHDE APTEEKKITYÖRYHMÄN SELVITYS 2011 Tamron Tampereen toimipisteen kautta kulkee noin 45 prosenttia kaikista Suomessa käytetyistä lääkkeistä. Tamro laajentaa jakelukeskustaan päristönäkökulmat. Esimerkiksi tilan lämmitys ja viilennys pyritään tekemään lähes yksinomaan uusiutuvalla energialla. Tällä hetkellä Tamron Lahdesjärven lääkejakelukeskuksen käytössä on kerrosneliömetriä ja se työllistää noin 160 henkilöä. LÄHDE TAMRO»lainsäädäntö Kelakorvaukset vastatuulessa KAIKKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT TULISI TYÖRYHMÄN MIELESTÄ RAHOITTAA KUNTIEN VALTIONOSUUKSILLA. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta pohtinut työryhmä jätti raporttinsa peruspalveluministeri PAULA RISIKOLLE huhtikuun lopulla. Johtotähdiksi työryhmä oli ottanut yhdenvertaisuuden, asiakaskeskeisyyden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden sekä alan vetovoimaisuuden. Työryhmä esitti kolme vaihtoehtoista mallia siitä, miten perus- ja erityistason tehtävät jaettaisiin kuntien ja alueiden kesken. Ensimmäisessä esitetyssä mallissa perustason tehtävistä ja osasta erityistason tehtäviä vastaisi isoa kuntaa tai pienempien kuntien muodostamaa aluetta. Muista erityispalveluista vastaisivat alueet, joita olisi viisi. Toisessa mallissa kunnat vastaisivat yksin perustasosta ja niistä erityispalveluista, joita olisi tarkoituksenmukaista hoitaa kunnassa. Muista erityistason palveluista vastaisivat kuntien muodostamat alueet. Kuntia olisi tässä mallissa ja alueita viisi. Kolmantena vaihtoehtona on, että vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisesta olisi yhdellä kunnalla, jolloin kunta vastaisi kaikista tehtävistä perustasolta erityispalveluihin. Tällaisia kuntia Suomessa voisi olla alle 20. Palveluiden rahoituksesta työryhmä esittää, että useat yksityisessä terveydenhuollossa tuotettavat, osittain Kela-korvatut palvelut siirrettäisiin vaiheittain kokonaan kunnallisen rahoituksen piiriin. Kunta voisi edelleen tuottaa palvelut itse tai ostaa ne ulkopuolelta, ja ihmiset voisivat käyttää yksityisiä palveluita omalla kustannuksellaan. Nykymuotoiset sairausvakuutuskorvaukset poistuisivat ja siirtyisivät kuntien valtionosuuksiin. 9

10 »ajassa»tiede sirna mikrosiru Solut lisätään mikrosirun pinnalle, RNAi geenihiljennys Automatisoitu analyysi 1mm 50μm Maisteri saa töitä SUOMALAISTEN YLIOPISTOJEN Aarresaari-verkosto on julkaissut tutkimuksen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alusta. Vuonna 2008 tehtyyn kyselyyn vastasi lähes henkeä eli yli puolet vuonna 2006 valmistuneista. Mukana oli 16 yliopistoa. Maisterit sijoittuivat työmarkkinoille pääsääntöisesti oikein hyvin. Kun viisi vuotta valmistumisesta oli kulunut, 84 prosenttia heistä oli töissä. Vakituinen työsuhde oli miehistä 80 prosentilla, naisista 66 prosentilla. 10 prosenttia oli perhevapaalla. Varmimmin työllistyivät ne, joiden tutkinto valmisti ammattiin, kuten lääkärit, proviisorit ja opettajat. Työttömänä oli vain 2 prosenttia maistereista, mutta joka kolmas oli kokenut myös työttömyysjakson. Työttömyys oli selvästi yleisempää naisilla kuin miehillä. Miehet saivat myös naisia useammin vakituisen työpaikan heti valmistumisen jälkeen (48/27 prosenttia). Vakituisista töistä ei enää juurikaan siirrytty takaisin määräaikaisiin. Kaikista vastanneista 72 prosenttia oli työssä, joka vastasi hyvin heidän koulutustaan ja 59 prosenttia pystyi käyttämään yliopistossa hankkimiaan tietoja ja taitoja työssään. Farmasiaa opiskelleista kuitenkin vain puolet katsoi, että työ vastasi hyvin heidän koulutustasoaan. Työttömänä tai koulutusta vastaamattomassa työssä olleilla oli muita suurempi riski päätyä myöhemminkin koulutustaan vastaamattomaan työhön. Humanisteilla oli suurin todennäköisyys (20 %) päätyä työhön, johon he kokivat olevansa ylikoulutettuja. LÄHDE UTUONLINE-VERKKOLEHTI VTT kehitti tehoseulonnan lääkekehitykseen Lisää D-vitamiinia iäkkäille PÄIVITTÄINEN D-VITAMIINI- ja kalsiumvalmisteen käyttö voi vähentää hoitoa vaativien toistuvien kaatumien riskiä ikääntyvillä naisilla. Täydennysvalmisteen käytöstä on hyötyä myös luuntiheydelle, osoitti MATTI KÄRKKÄISEN Itä-Suomen yliopistossa tammikuussa tarkastettu ortopedian väitöstutkimus. Kärkkäisen tutkimus liittyy kuopiolaiseen Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy- eli OSTPRE-tutkimukseen. Kolmivuotiseen OSTPRE-FPS-tutkimukseen osallistui naista, jotka oli satunnaisesti valikoitu OSTPRE-väestöotoksesta. Mikrosirutekniikka nopeuttaa geenien seulontaa. VTT ON KEHITTÄNYT menetelmän, jossa yhdellä mikrosirulla voidaan samanaikaisesti seuloa kymmenien tuhansien geenien toimintoja hyödyntäen tehokasta geenihiljennysteknologiaa, RNA-interferenssiä. Uusi menetelmä tulee edistämään VTT:n kaupallista tarjontaa lääkekehityksen alueella. Perinteisillä menetelmillä yhdellä mittalevyllä seulotaan muutamien satojen geenien toimintoja. Uuden menetelmän mahdollistama suuri näytemäärä säästää kustannuksia ja henkilöresursseja sekä nopeuttaa huomattavasti tutkimustyötä. Miniaturisoidut, geenien toimintaa analysoivat mikrosolutekniikat ovat olleet VTT:n lääkekehitystyössä jo muutaman vuoden ajan sekä merkittävä tutkimustyökalu että kehityskohde. Uuden menetelmän sovelluskohteena ovat olleet erityisesti VTT:n rinta- ja eturauhassyöpätutkimukset. Hiljentämällä geenejä RNA-interferenssitekniikalla voidaan pysäyttää tietyn geenin toiminta ja estää sen lopputuotteen, valkuaisaineen, tuotanto. VTT:n kehittämää menetelmää sovelletaan pääasiassa geenien toiminnan genominlaajuisessa analysoinnissa. Muita sovelluskohteita voivat olla esimerkiksi geenien ja lääkkeiden yhteisvaikutusten selvittäminen, mikä kiinnostanee erityisesti lääketeollisuutta. Tutkimustulokset on julkistettu maaliskuussa 2011 geenitutkimuksen menetelmiin erikoistuneessa BMC Genomics -julkaisusarjassa. Tutkimus osoitti, että päivittäinen 800 IU D-vitamiinia ja 1000 mg kalsiumia sisältävän täydennysvalmisteen käyttö voi vähentää toistuvien hoitoa vaativien kaatumisten riskiä vuotiaassa naisväestössä. Lisäksi D-vitamiini- ja kalsiumlisällä on myönteinen vaikutus naisten luuntiheyteen, vaikka kalsiumin saanti olikin tutkimukseen osallistuneilla lähtökohtaisesti riittävä. Kalsium- ja D-vitamiinilisällä ei ollut vakavia sivuvaikutuksia. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella korkeampaa D-vitamiinin saantia vuotiaille naisille. 10

11 »15 vuotta sitten SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ on katsottu Lääkintöhallituksen yleiskirje lääkkeiden määräämisestä ja toimittamisesta sekä teknisesti että sisällöllisesti vanhentuneeksi. Keväällä valmistuivat luonnokset uusiksi määräyksiksi. Tärkeimmät muutokset olivat myös elektronisten reseptien antamisen mahdollistaminen, vapaaehtoinen geneerinen määrääminen, sekä alkoholin määräämisoikeuden poistaminen. Odotetusti suunniteltu geneerinen määrääminen oli julkisuudessa eniten kommentoitu asia. [-] Lääkelaitos uudistaa vastaavasti oman määräyksensä lääkkeiden toimittamisesta vastaamaan muuttunutta tilannetta. Luonnoksessa apteekin tulisi toimittaa vaikuttavan aineen mukaan määrätyllä reseptillä halvinta tai hinnaltaan siitä vähäisesti»koulutus Uuteen biotieteiden koulutukseen liittyy paljon laboratoriotöitä. Päivi Sutinen tutkii eläviä soluja konfokaalimikroskoopilla Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä. poikkeavaa, saatavilla olevaa valmistetta. PROVIISORILEHTI 7/1995 ( ) APTEEKKARILIITTO ON ensimmäisenä apteekkarijärjestönä maailmassa avannut oman kotisivun Internet-tietoverkkoon. Kotisivulta löytyvät perustiedot Suomen apteekeista ja apteekkitoiminnan tunnusluvut. [-] Apteekkariliiton kotisivun URL-osoite on mnet.fi /salnet/. Kotisivu on osa apteekkien SALnet-tietopalvelua, jota on kehitetty yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton koulutus- ja tietopalveluyrityksen, Fennomed Oy:n kanssa. Apteekkien sisäisessä SALnet-tietoverkossa on mukana 50 apteekkia ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoden loppuun mennessä. PROVIISORILEHTI 3/1995 ( ) Terveyden biotieteiden koulutus alkaa ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON terveystieteiden tiedekunnassa Kuopiossa alkaa ensi syksynä uudentyyppinen terveyden biotieteiden koulutus, jonka suunnittelussa on lähdetty työelämän tarpeista. Opinnot sisältävät biokemiaa, molekyylibiologiaa ja genetiikkaa sekä ihmisen biologiaa, farmakologiaa, molekyylilääketiedettä ja bioinformatiikkaa. Kandidaattivaihetta seuraa englanninkielinen maisteritason opetus. Koulutus antaa valmiudet toimia lääke-, terveys- ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä. Uuteen koulutukseen haettiin yliopistojen yhteishaussa, joka päättyi 12.4.»kirjat Potilaasta asiakkaaksi Apteekeissa potilaat mielletään asiakkaiksi, ja sama voi olla edessä muualla terveydenhuollossa. VTL KAUKO KOIVU- NIEMI ja KTM KIMMO SI- MONEN kuvailevat kirjassaan Kohti asiakkuutta Ihmistä arvostava terveydenhuolto (Duodecim), miltä terveydenhuolto näyttäisi, jos tuotetun arvon mittari olisi asiakkaan pärjääminen arjessa. Kiintoisa kirja perustuu kirjoittajien omiin kokemuksiin ja nykyaikaiseen liikkeenjohdon teoriaan. Sen viesti on tärkeä kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille. 207 sivua. Valmenna itse itseäsi EIJA MÄKIRINTALA oli konsertoiva alttoviulisti ennen kuin hänestä tuli bisnesvalmentaja ja ensimmäinen Suomessa coachingista väitellyt tohtori. Luova ote huippusuoritukseen (Talentum) avaa hänen valmennusmenetelmäänsä, jossa tavoitellaan huippusuorituksia tinkimättä hyvinvoinnista. Avainkäsite on luova ote, joka edellyttää valpasta ympäristön havainnointia ja virittäytymistä hyvään sisäiseen tilaan. Mäkirintala houkuttelee kehittämään omaa ajattelua harjoitusten avulla. 256 sivua. Tiesitkö tämän inkvisitiosta?»lääketeollisuus Takeda osti Nycomedin JAPANILAINEN LÄÄKETEOLLISUUSYRITYS Takeda on ostanut Nycomedin 9,6 miljardilla eurolla. Kaupan mukana Takeda saa muiden muassa rofl umilastin (Daxas), keuhkoahtaumatautilääkkeen, josta odotetaan merkittävää tulonlähdettä. Leiras on osa Nycomed-konsernia. Daxas on Suomessa kesäkuun alusta lähtien rajoitetusti peruskorvattava (42 %) sellaisilla potilailla, jotka sairastavat vaikeaa ja erittäin vaikeaa tulehduksellista keuhkoahtaumatautia ja jotka eivät ole saavuttaneet toivottua hoitovastetta hoitosuositusten mukaisella hoidolla tai jotka eivät voi haittavaikutusten tai yhteisvaikutusten vuoksi käyttää hoitosuositusten mukaista hoitoa. LÄHTEET NYCOMED, FIMEA Espanjalaisen NEREA RIESCON läpimurtoromaani Ars Magica (Otava) kertoo siitä, miten ja miksi yrttilääkinnän taitajia ja muita viattomia kansalaisia poltettiin roviolla Logronossa vuonna Yllättävä totuus noitavainoista paljastuu hitaasti aukeavassa, mutta monitasoisessa ja taitavasti kudotussa romaanissa, jonka päähenkilöistä yksi on itse inkvisiittori Salazar. Kirjoittaja paljastaa myös vanhoja rohtojen ja taikojen reseptejä. 397 sivua. 11

12 »ajassa»lääketeollisuus Lääketutkimusten lasku jatkui LÄÄKETEOLLISUUS RY:N LASKUJEN mukaan teollisuuden Suomessa teettämien kliinisten tutkimusten määrä on puolittunut huippuvuosista. Suomen aleneva trendi on tuttu muista Pohjoismaista, mutta uusia, korvaavia tutkimuksia ei ole saatu niiden tapaan. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten vuonna 2010 aloittamien uusien kliinisten tutkimusten määrä laski edellisen vuoden 120 tutkimuksesta 113 tutkimukseen. Uusien aloitettujen tutkimusten lukumäärä on siis laskussa, vaikka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettujen tutkimusten määrä kasvoi kokonaisuudessaan muutamalla tutkimuksella vuonna Vuonna 2010 myös jo käynnissä olleiden tutkimusten määrä laski 21 prosenttia edellisestä vuodesta. Tutkimuksia oli käynnissä yhteensä 373, noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Huippuvuosista, jolloin käynnissä oli yli 500 tutkimusta, määrä on laskenut lähes kolmanneksen. Eniten tutkimuksia tehtiin syöpälääkkeillä ja toiseksi eniten keskushermostolääkkeillä. Novartis on huolissaan lääketurvallisuudesta Silmään injektoitava Lucentis parantaa näkökykyä potilailla, joilla on AMD tai DME. Ne ovat yleisimpiä sokeuden syitä länsimaissa. NOVARTIS ON HUOLISSAAN lääketurvallisuudesta, kun syöpälääkettä käytetään Suomessa silmälääkkeenä silmänpohjan kostean ikärappeuman (AMD) ja diabeettisen makulaturvotuksen (DME) hoidossa. Avastin-syöpälääkkeellä (bevasitsunabi) ei ole myyntilupaa silmän sisäiseen käyttöön, kun taas Novartiksen Lucentiksella (ranibitsunabi) myyntilupa on. Laajan amerikkalaistutkimuksen (CATT) mukaan Avastinin käyttö silmänpohjan ikärappeuman hoidossa saattaa lisätä aivohalvauksen tai sydän- ja verisuonitautien riskiä Muissa Pohjoismaissa kliinisiä tutkimuksia on kompensoitu niin sanotuilla non-interventiotutkimuksilla. Tiettyä lääkettä käyttäviä potilaita seurataan silloin tiiviimmin kuin normaalihoidossa, mutta potilaan hoitoa ei ohjata eikä tehdä toimenpiteitä kuten kliinisessä lääketutkimuksessa. Näihin tutkimuksiin liittyvän lainsäädännön tulkinnat ovat Suomessa muita Pohjoismaita huomattavasti tiukempia, jolloin niitä harvemmin saadaan Suomeen. Kliinisiin lääketutkimuksiin osallistui Suomessa vuonna 2010 yhteensä noin potilasta ja tervettä vapaaehtoista tutkittavaa, suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Eniten osallistujia oli rokotetutkimuksissa, noin ja toiseksi eniten, noin 3 200, sydän- ja verisuonitautiryhmän tutkimuksissa. Lapsia oli mukana 33 tutkimuksessa. Lääketutkimukset työllistävät lähes 600 alan ammattilaista lääketeollisuudessa ja moninkertaisen määrän terveydenhuollossa. LÄHDE LÄÄKETEOLLISUUS RY huomattavasti. Myös systeemisten haittavaikutusten riski on tutkimusten mukaan suurempi Avastinia käytettäessä. Novartiksella epäillään, että potilaille ei aina kerrota lääkkeiden turvallisuuserosta ja riskeistä. STT:n tietojen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä myyntiluvallista lääkitystä käytetään tapauk sissa, joissa potilailla tiedetään olevan suurentunut aivo- ja sydäninfarktin riski. Muita potilaita lääkitään Avastinilla. Syöpälääkettä käytetään pääasiassa kustannussyistä, sillä se on selvästi edullisempi kuin silmälääke. Avastinin markkinaosuus lähestyy sataa prosenttia. Mihin myyntilupaa enää tarvitaan, jos voidaan yhtä hyvin käyttää lääkettä, jolla ei sitä ole, kummastellaan Novartiksen tiedotteessa. Minkään maan lääkeviranomainen ei ole hyväksynyt Avastinia silmän sisäiseen käyttöön eikä sitä käytetä muissa maissa yhtä laajalti kuin Suomessa. LÄHTEET NOVARTIS, STT»tapahtumakalenteri SYYSKUU FIP Congress, Hyderabad, Intia Itä-Suomen Lääketiede, Kuopio Proviisoriliiton johtamiskoulutus, Hämeenlinna LOKAKUU Joka proviisorin talousseminaari, Helsinki Maailman mielenterveyspäivä MARRASKUU Turun Lääketiedepäivät Farmasian Päivät, Helsinki Maailman diabetespäivä JOULUKUU Proviisoriyhdistyksen syyskokous»top5 Tutkimusbudjetit 2010, miljardia dollaria Pfi zer 9,4 Roche 9,2 Merck 8,12 Novartis 8,08 Johnson & Johnson 6,84 LÄHDE FIERCE BIOTECH 12

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Taustaa 08.2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apteekkityöryhmän muistio 03.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Määräys 2/2011. 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011

Määräys 2/2011. 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011 Määräys 2/2011 1 (9) 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011 Apteekin verkkopalvelu Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 b :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Ohje 2/2010 1 (5) 9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät

Esityksen sisältö. Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Esityksen sisältö Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät 2 Fimean strategian rakenne Visio 2020 Toimintaympäristön haasteet Lääkepolitiikka

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 Professori Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (8) 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010 Apteekin palvelupiste Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 a :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 1/2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

/2013 LÄÄKKEIDEN HYVÄT JAKELUTAVAT. Määräys pp.kk.vvvv Dnro 000396/00.01.02/2013. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

/2013 LÄÄKKEIDEN HYVÄT JAKELUTAVAT. Määräys pp.kk.vvvv Dnro 000396/00.01.02/2013. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 000396/00.01.02/2013 /2013 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN HYVÄT JAKELUTAVAT Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

5/2013 LÄÄKKEIDEN HYVÄT JAKELUTAVAT. Määräys 4.12.2013 Dnro 000396/00.01.02/2013. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

5/2013 LÄÄKKEIDEN HYVÄT JAKELUTAVAT. Määräys 4.12.2013 Dnro 000396/00.01.02/2013. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys 4.12.2013 Dnro 000396/00.01.02/2013 5/2013 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN HYVÄT JAKELUTAVAT Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

LÄÄKEPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ Kuopion yliopisto 25.1.2007. Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos Lääkelaitos

LÄÄKEPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ Kuopion yliopisto 25.1.2007. Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos Lääkelaitos LÄÄKEPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ Kuopion yliopisto 25.1.2007 Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos Lääkelaitos 2 Lääkepolitiikan tarve? Proaktiivinen vs. reaktiivinen ote AD HOC vs. strategiset linjaukset ja

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Tervehdys Apteekkariliitosta!

Tervehdys Apteekkariliitosta! Apteekkiasiaa Tervehdys Apteekkariliitosta! Suomalaiset saavat lääkkeensä helposti ja turvallisesti suomalaisesta apteekista. Suomalaiset ovatkin hyvin tyytyväisiä apteekkeihinsa. Tuoreimman kansalaiskyselyn

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos Åbo Akademi, Farmasian yksikkö SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Kannanoton päälinjaukset

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN HYVÄT TUOTANTOTAVAT. Lääketehtaat Lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavat yksiköt. Lääkelaitoksen määräys 5/2007.

LÄÄKKEIDEN HYVÄT TUOTANTOTAVAT. Lääketehtaat Lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavat yksiköt. Lääkelaitoksen määräys 5/2007. Määräys 12.12.2012 3824/03.01.01/2012 5/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN HYVÄT TUOTANTOTAVAT Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat. Lääkelaitoksen määräys 5/2007.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat. Lääkelaitoksen määräys 5/2007. Määräys pp.kk.2012 3824/03.01.01/2012 X/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA Kannanoton päälinjaukset: Koulutusohjelmauudistukselle

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Eeva Teräsalmi Seitsemän veljeksen apteekki Lääkepolitiikan tavoitteet Tuettava terveyspolitiikan tavoitteita Ohjattava toteuttavia järjestelmiä siten,

Lisätiedot

1/2012 APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje. Kohderyhmät.

1/2012 APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje. Kohderyhmät. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012 1/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Kohderyhmät Apteekit Voimaantulo Ohje tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013 ja

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio)

KLIINISTEN TUTKIMUSLÄÄKKEIDEN KÄSITTELY (Internetversio) Laatija: Ercan Celikkayalar Hyväksyjä: Eeva Suvikas-Peltonen Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Sairaala-apteekki Koodi: B.10net.2 Sivu: 1(5) Korvaa

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeiden turvallisuus Lääkkeiden turvallisuus Lääke tulee markkinoille Myyntiluvan saamiseksi turvallisuus ja tehokkuus on osoitettava Haittavaikutusrekisteri Fimea ylläpitää lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä Ilmoituksia

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN ITTYEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Lähtökohta: Erilaiset opintopolut vastauksina erilaisiin tarpeisiin Ihmisen ikä ei saa aiheuta eriarvoisuutta tai ongelmia sinänsä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA www.farentaverkko.fi www.farenta.fi FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma voidetta sisältää 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Katri Hämeen-Anttila Kehittämispäällikkö Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä

TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä APTEEKKIASIAA 2014 TIHEÄN APTEEKKIVERKOSTON, pitkien aukioloaikojen ja lääkkeiden hyvän toimitusvarmuuden ansiosta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomessa. Apteekkien lääke- ja

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

NUORTEN TIEDONHAKUSTRATEGIAT LÄÄKKEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA

NUORTEN TIEDONHAKUSTRATEGIAT LÄÄKKEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA NUORTEN TIEDONHAKUSTRATEGIAT LÄÄKKEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA Päivi Kuosmanen Proviisori, yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto 20.10.2015 20.10.2015 1 TAUSTAA Nykyinen terveys- ja lääkepolitiikka

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

19.9.2012. Tehtävät: - Toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät lääkeinformaation tuottamiseen - Lisäksi koko verkoston koordinointi

19.9.2012. Tehtävät: - Toimenpide-ehdotukset, jotka liittyvät lääkeinformaation tuottamiseen - Lisäksi koko verkoston koordinointi 1 (9) 19.9.2012 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän esitys työryhmien kokoonpanosta ja tehtävistä sekä lääkeinformaatiostrategiassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten jakautumisesta eri työryhmiin. LÄÄKEINFORMAATION

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖHALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖHALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖHALLINNASSA Taloudellisin ratkaisu jokaiselle apteekille Apteekin omat työntekijät muodostavat apteekille kiinteän kustannuksen, jonka osuutta liikevaihdosta tai vaikutusta

Lisätiedot