Proviisoreista on enempään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proviisoreista on enempään"

Transkriptio

1 6 Apteekki- Työryhmä 7 Nettikauppasäännöt 19 Proviisoripäivä 28 Tilaajavastuulaki 29 Viherpeukaloksi? 31 Apteekin dilemma DEKAANIT JUKKA MÖNKKÖNEN JA JOUNI HIRVONEN SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI Proviisoreista on enempään»tarvitseeko apteekki johtoryhmän?»aloittavan apteekkarin haasteet»töissä mutta tehoton

2

3 »sisältö 2/ PÄÄKIRJOITUS 6 AJASSA Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän raportti. Lääkkeiden nettikaupalle säännöt. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Lääketutkimuksen lasku jatkui. Tiedeja kirjapalstat. TOP 10 terveysblogit KYSYMYSTÄ DEKAANEILLE Jukka Mönkkönen ja Jouni Hirvonen vastaavat. 19 PROVIISORIPÄIVÄ Johtoryhmätyöskentely. Kilpailutuksiin vastaaminen. Verkkoapteekit Suomessa. Apteekin palvelutoiminta. Fimean uudet hankkeet. Kliiniset lääketutkimukset. Proviisoripäivän kuva-albumi. 14 Helsingin ja Kuopion farmasian opinnoissa on hienoisia eroja mutta millaisia? Dekaanit JUKKA MÖNKKÖNEN ja JOUNI HIRVONEN kertovat yliopistojensa vahvuuksista. 27 PRESENTEISMI Eli tehoton työssä oleskelu. 28 TALOUSKOULU Tilaajavastuulaki. 29 OTX 10 askelta viherpeukaloksi. 30 PUHEENVUORO Reijo Kärkkäinen kirjoittaa VÄITÖKSET 37 PD-TYÖT ALOITTAVA APTEEKKARI Ahri Hirvonen kertoo. 39 JÄSENSIVUT Osallistu toimintaan! 40 PUHEENJOHTAJALTA Maata näkyvissä? 40 AJANKOHTAISTA 42 YHTEYSTIEDOT 43 KOULUTUSTA Proviisorien johtamiskoulutus. 19 PROVIISORIPÄIVÄN osiot olivat nimeltään Farmaseuttinen asiantuntemus käyttöön lääketeollisuudessa, Palvelusta tuotteeksi ja Muuttuva toimintaympäristö. Myös paneelikeskustelussa puhuttiin proviisoreista muuttuvassa toimintaympäristössä.»toimittajalta Miten yhdistää ammatillisuus ja kaupallisuus kas siinäpä apteekin dilemma. REIJO KÄRKKÄINEN tarttuu aiheeseen. Proviisori AHRI HIRVONEN kertoo kaiken, mitä olet aina halunnut tietää apteekin hakemisesta ja tuoreen apteekkarin arjesta OPISKELIJAT Vaihto-opiskelija Göteborgissa. 46 APURAHAT»SÄÄN LÄMMETESSÄ AJATUKSET kääntyvät kukkamaan hoitoon, grillaukseen, järvellä souteluun ja muihin perisuomalaisiin suvihuvituksiin. Työpäivästä ei aina ole presenteismi eli tehoton ajantappo kaukana katso lisää sivulta 27. Voikin olla kaikkien kannalta parempi ottaa reilusti vapaapäivä. Mukavaa lomaa tai sen odotusta! PROVIISORIN TOIMITUSSIHTEERI MAIJA RAUHA 3

4 hoitaa pintaa syvemmälle geeli emulsiovoide Ripeästi eroon ruhjeista ja mustelmista Hirudoid forte 4,45 mg/g emulsiovoide ja geeli. Vaikuttava aine: Mukopolysakkaridipolysulfaatti. Käyttöaiheet: Pinnalliset tromboflebiitit, infuusio- ja injektioflebiittien ennaltaehkäisy ja hoito, ehjän ihon pai ne vauriot (emulsiovoide), hematoomat, kontuusiot. Annostus ja antotapa: Hoidettavalle alu eel le levi tetään 3 5 cm emulsiovoidetta tai geeliä kerran tai useita kertoja päivässä. Emul sio voide hierotaan kevyesti ihoon ja sitä voidaan käyttää myös puristus-, kesto- tai okkluusio sidosten alla. Geeliä voidaan käyt tää välittäjä aineena ultraäänihoitoa annettaessa tai ionto fo reesin yhteydessä. Vasta-aiheet: Yli herk kyys val misteen ainesosille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Varottava geelin joutumista limakalvoille ja avoimiin haavoihin. Geelin käyttöä okkluusiosidoksen alla vältettävä. Yhteisvaikutukset: Ei tunneta. Raskaus ja imetys: Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Har vois sa tapauksissa voi esiintyä ihoon kohdistuvia paikallisia haittavaikutuksia, jos potilas on her kis tynyt jollekin valmisteen ainesosalle. Pakkaukset, hinnat, korvattavuus 4/2011: Emulsio voide: 100 g (17,27 ), 50 g (10,52 ), 40 g (8,10 ), 30 g (7,41 ). Geeli: 100 g (17,27 ), 50 g (10,52 ), 40 g (8,10 ), 30 g (7,41 ). Apteekista ilman reseptiä. Ei korvattava. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. 4/2011

5 »pääkirjoitus JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.) Helsinki Puh. (09) Gsm Fax (09) TOIMITUS Päätoimittaja Ville-Matti Mäkinen Gsm Toimitussihteeri Maija Rauha (OSG Viestintä) Puh TAITTO Mikko Koistinen (OSG Viestintä) Puh NUMEROA 2/2011 AVUSTIVAT Jesse Lindholm, Maria Luhtala, Päivi Koivunen, Reijo Kärkkäinen, Ahri Hirvonen ja Asko Heikkilä. PAINO Kirjapaino Uusimaa Painos kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy Ville-Matti Mäkinen Gsm Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttämättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Työ ei aina vastaa koulutustasoa PROVIISORIEN TYÖLLISYYSTILANNE on tällä hetkellä hyvä, jos tilannetta arvioidaan vain työttömien osuuden perusteella. Oman jäsenistömme keskuudessa on työttömien osuus suuruudeltaan yhden prosentin luokkaa. Tämän lisäksi alle 30 tuntia viikossa työtä tekeviä on muutaman prosentin verran. Osa proviisoreista ei näy työttömyystilastoissa sen vuoksi, että he aloittavat proviisorin tutkinnon suoritettuaan toisen alan yliopistotutkinnon tai muun opiskelun. Osa viivästyttää valmistumistaan proviisoriksi. MERKITTÄVIN ONGELMA proviisorien työllistymistilanteessa lienee koulutuksen ja työelämän vastaavuus. Suomessa proviisorit ovat valmistuneet suunnilleen samasta putkesta eri lääkealan sektoreiden tehtäviin. Oleellisin ero proviisorien välillä on tiettyyn tieteelliseen oppiaineeseen suuntautuminen opintojen syventävässä vaiheessa. Syventävät opinnot antavat hyvän pohjan aloittaa tieteelliset jatko-opinnot ja edetä esimerkiksi tutkijaksi tai asiantuntijatehtäviin. Valtaosalle proviisoreista, esimerkiksi apteekkiproviisoreille, omien syventävien opintojen valinnoilla ei ole niin ratkaisevaa merkitystä työelämän tehtävän kannalta. APTEEKEISSA PROVIISORIEN toimenkuvat jakautuvat eniten. Toisessa ääripäässä ovat urallaan pitkälle edenneet, apteekkiluvan saaneet proviisorit eli apteekkarit. Kärjistäen toisessa ääripäässä proviisori tai jopa farmasian tohtori tekee sisällöl- tään samaa työtä kuin hänen kolme vuotta yliopistossa opiskellut farmaseuttikurssikaverinsa. EI OLE IHME, että on myös proviisoreja, jotka eivät tunne tekevänsä koulutustasoaan vastaavaa työtä. Erään selvityksen mukaan (Aarresaariverkoston tutkimus, katso sivu 10) proviisoreista vain noin puolet koki, että työ vastasi hyvin heidän koulutustasoaan. Kaikista maistereista näin koki noin 70 prosenttia. APTEEKKARILIITON TILASTOJEN mukaan apteekkiproviisorien kokonaismäärä nousi vuodesta 1998 vuoteen 2005 noin 250 henkilöllä (muutos oli +45 prosenttia). Vuosien 2005 ja 2010 välisenä aikana kokonaismäärän muutos oli 0. Mitä tämä kertoo? Mielestäni tulisi yleisesti kiinnittää huomiota siihen, että proviisorien työllistymisen lähtökohdat ovat muuttuneet. JO NYKYÄÄN tapahtuneet toimialaympäristön muutokset mahdollisine viivevaikutuksineen tulisi huomioida laskelmissa, joita tehdään osana työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiprosesseja. Tämä on tärkeää siksi, että tulevaisuudessa proviisoriopiskelijoiden valmistuminen ja pääsy koulutustaan vastaavaan työhön eivät viivästyisi, ja että proviisorit, joista on tullut huippuasiantuntijoita ja -osaajia, voisivat hyödyntää tietojaan ja taitojaan työelämässä koulutustasoaan vastaavissa tehtävissä. VILLE-MATTI MÄKINEN, päätoimittaja 5

6 »ajassa KOONNUT MAIJA RAUHA KUVA RIITTA VUORELA/FIMEA.»apteekit Vuokratyövoima OK tilapäisesti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETTAMA APTEEKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMIS- TYÖRYHMÄ OTTI KANTAA MUUN MUASSA VUOKRA- HENKILÖKUNNAN KÄYTTÖÖN APTEEKEISSA. Fimean pääjohtaja Sinikka Rajaniemi toimi apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän puheenjohtajana.»sanottua: apteekkityöryhmä Harmillista on, ettei muun muassa apteekkien yhteydessä toimivia erillisyhtiöitä koskevia ongelmia nostettu työryhmän esitysten joukkoon. FARMASIALIITON PUHEENJOHTAJA HEIDI SILVENNOINEN Apteekin perimä korvattava annosjakelupalkkio oli 2010 keskimäärin 6,40 Työryhmä ehdottaa lakiin kirjattavaksi, että apteekissa ja sivuapteekissa on oltava riittävä määrä apteekin palveluksessa olevaa henkilökuntaa. Työryhmän raportissa todetaan, että vuokrahenkilökunnan käyttö apteekeissa on yleistynyt. Tämä on tuonut mukanaan epäselvyyksiä siitä, mitkä ovat apteekkiluvanhaltijan vastuut ja velvoitteet henkilökunnan suhteen. Tilanteen selkiyttämiseksi tulisi työryhmän mielestä tarkentaa, missä määrin vuokratyövoiman käyttö on mahdollista. Työryhmä toteaa, että vuokrahenkilökunnan käyttö on perusteltua esimerkiksi lomien, sairauspoissaolojen ja kausivaihtelujen aikana. TYÖRYHMÄN MUITA EHDOTUKSIA: Lääkelakiin kirjataan, että apteekkitoimintaa saa harjoittaa vain toiminimellä siten, että apteekki on apteekkarin yksin omistama henkilöyritys. Avoimien apteekkilupien ilmoitusmenettelyä yksinkertaistetaan ja parannetaan. Apteekkiluvasta ehdotetaan maksullista. Apteekkarin vaihdokset tehdään sujuvammiksi ja uuden apteekkarin oikeusturvaa parannetaan. Apteekkivalvontaan lisää resursseja, havaituista epäkohdista koulutusta. Valvonnan tueksi ehdotetaan uutena menetelmänä uhkasakkoa. Apteekkien roolia itsehoidon ohjaamisessa vahvistetaan. Apteekkien tulee edistää moniammatillista yhteistyötä paikallisen terveydenhuollon kanssa. Apteekeissa tulisi nimetä henkilö tätä varten. Maksuton lääkeneuvonta erotettava maksullisista lisäpalveluista. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja sen kustannusvaikuttavuutta tutkitaan. Koneellisen annosjakelun toimivuutta parannetaan ja siinä käytettävien lääkkeiden saatavuutta edistetään muuttamalla hinnanvahvistusmenettelyä. Lääkkeiden annosjakeluyksikön voisi perustaa muukin toimija kuin apteekki jakelupalkkiot määrättäisiin lääketaksassa. Yliopistojen ja yksityisten apteekkien yhteistyötä tiivistetään lääkevalmistuksessa. Selvitetään apteekkien lääkevalmistuksen muuttamista luvanvaraiseksi. Lääketaksan uudistuksen valmistelua jatketaan niin, että painopistettä siirretään tukkuhinnan osuudesta lääketaksan kiinteisiin osiin ja reseptilääkkeen toimitusmaksuun. Apteekkimaksun tulee kannustaa sivuapteekkien ylläpitoon syrjäseuduilla. Selvitetään, mitkä apteekkien palvelut voisivat olla arvonlisäverottomia. LÄHDE APTEEKKITYÖRYHMÄN SELVITYS 2011»sanottua: apteekkityöryhmä Viitehintajärjestelmä säästää valtion lääkemenoja jatkossakin. Edes pieni osa tästä säästöstä pitää voida käyttää lääketaksan uudistamiseen ja apteekkimaksun jakamiseen sivu- ja pääapteekin kesken. APTEEKKARILIITON TOIMITUSJOHTAJA ILKKA OKSALA 6

7 »apteekit»lääkkeiden verkkokauppa Apteekeilla on tyytyväiset asiakkaat APTEEKKARILIITON TALOUSTUTKI- MUKSELLA teettämästä tutkimuksesta selviää, että valtaosa apteekkien asiak kaista asioi vain yhdessä tai kahdessa apteekissa. Viimeisimpään apteekkikäyntiinsä kertoi olevansa tyytyväinen 96 prosenttia haastatelluista. Kaksi kolmesta oli erittäin tyytyväinen. Apteekkipalveluiden saatavuuteen oltiin myös tyytyväisiä. 70 prosenttia katsoi, että apteekkipalvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin apteekkien sijoittelua sääntelemällä. Apteekkien palveluista tärkeimpinä asiakkaat pitävät lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista, lääkeneuvontaa ja Kelan lääkekorvauksen saamista suoraan apteekista lääkeoston yhteydessä. Vain viidennes piti verkkoapteekkia tärkeänä palveluna. Tutkimuksen mukaan apteekin henkilökunnan suullisesti antama lääkeneuvonta on asiakkaille tärkein lääkeneuvonnan lähde. Internetin merkitys lääketiedon lähteenä on viime vuosina kasvanut ja sen mainitsi nyt 43 prosenttia haastatelluista. Apteekin parhaana sijaintipaikkana asiakkaat pitävät kauppakeskusta. Se on selvästi suositumpi sijaintipaikka kuin terveyskeskuksen tai lääkäriaseman yhteydessä sijaitseva.»nimitykset TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja SUVI-ANNE SIIMES, 47, on valittu Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtajaksi. Siimes ottaa tehtävän vastaan viimeistään lokakuussa, jolloin hän korvaa eläkkeelle jäävän ESA SWANLJUNGIN. SUOMEN FARMASIALIITTO Suomen Farmasialiiton toiminnanjohtajana on aloittanut farmaseutti, oikeustieteen kandidaatti EIJA ORPANA. Hän on työskennellyt aikaisemmin Porvoossa Kuninkaantien työterveyslaitoksen toimitusjohtajana. Apteekkarin on huolehdittava, että lähetykset kuljetetaan oikeissa lämpötiloissa eivätkä ne altistu valmisteiden laatua vaarantaville tekijöille. Verkkoapteekit saivat säännöt FIMEA ANTOI APTEEKIN VERKKOPALVELUISTA MÄÄRÄYKSEN, JOKA TULI VOIMAAN TOUKOKUUN PUOLIVÄLISSÄ. Määräyksessä säädetään apteekin verkkopalvelun toiminnasta, tiloista, teknisestä toteuttamisesta, hoitamisesta, tarkastamisesta, lääkevalikoimasta ja menettelytavoista muun muassa näin: Proviisorin tai farmaseutin on varmistettava ennen tilauksen lähettämistä, että toimitettava valmiste vastaa tilausta. Lähetyksestä ei saa käydä ilmi, että kyse on lääkkeistä. Lähetykseen on lisättävä ohje, jonka mukaan valmistetta ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu kuljetuksen aikana, se on vahingoittunut tai on muuta syytä epäillä sen olevan virheellinen. Vastuu lääkkeen oikeasta säilytyksestä on apteekin, kunnes asiakas on vastaanottanut valmisteen. Pakkauksesta ja kuljetuksesta voidaan periä vain todelliset kustannukset. Itsehoitolääkkeen tilaajalla tulee olla mahdollisuus saada lääkeneuvontaa. Asiakkaan pitää voida valita, haluaako hän apteekin ottavan yhteyttä lääkeneuvonnan saamiseksi vai ei. Jos lääkeneuvontaa edellytetään myyntiluvassa, tilausta ei saa lähettää ennen kuin neuvontaa on annettu. Reseptilääkkeitä saa toimittaa vain e-reseptillä. Toiminta edellyttää vahvaa tunnistautumista. Reseptilääkkeen tilaajalle tulee antaa lääkeneuvontaa dokumentoidusti. Verkkoapteekin sivuilla pitää olla linkki Fimean luetteloon laillisista nettiapteekeista. Valmisteista annettujen tietojen tulee olla tuoteyhteenvedon mukaisia. Verkkosivuilla ei saa olla suositteluja, arviointeja tai muuta tietoa tai etua, joka voi houkutella lääkkeen tarpeettomaan käyttöön. Lailliset verkkoapteekit Laillisia verkkoapteekkeja oli Suomessa Proviisorin painoon mennessä yhdeksän. Niiden ylläpitäjät ja verkkokauppojen osoitteet ovat: Euran apteekki, apteekkituotteet.fi Helsingin 50. (Itäkeskuksen) apteekki, apteekkishop.fi Helsingin yliopiston apteekki, yliopistonapteekki.fi Itä-Suomen yliopiston apteekki, yliopistonverkkoapteekki.fi Jämsän apteekki, verkkosivuapteekki.fi Kouvolan Ykkösapteekki, apteekkikulma.fi Pietarsaaren 2. (Bothnia) apteekki, pedersorenapteekki.fi, pedersoreapoteket.fi Siikajoen apteekki, suomiapteekki.fi Vaasan Kirkkoapteekki, internetapteekki.fi 7

8 »ajassa»fimea Fimea kehittää lääkeneuvolaa yrityksille LÄÄKENEUVOLA ON LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS FIMEAN PILOTOINTIVAIHEESSA OLEVA PALVELUKONSEPTI. SIINÄ YRITYS VOI TULLA KERTOMAAN LÄÄKEVIRANOMISILLE OMASTA TUOTTEESTAAN JA KEHITYSPROJEKTISTAAN, JA VIRANOMAINEN VOI PUOLESTAAN OTTAA NÄIHIN KANTAA.»tilasto 1366 TILASTOSSA OVAT ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkat sekä miesten ja naisten mediaanipalkkojen erot koulutusaloittain viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tutkimusvuosi oli Suurin ero miesten hyväksi oli eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneilla: Vain psykologiaa opiskelleet naiset ansaitsivat enemmän kuin alan miehet. Eläinlääketiede: mediaani 4 000, ero Lääketiede: mediaani 4 648, ero 720 Luonnontieteet: mediaani 3 100, ero 432 Terveystieteet: mediaani 3 200, ero 300 Hammaslääketiede: mediaani 4 974, ero 224 Farmasia: mediaani 3 700, ero 55 Psykologia: mediaani 2 940, ero -49 Emme rupea konsulteiksi varsinaisesti, mutta voimme kertoa, missä kohtaa viranomaisvaatimukset tulevat kuvaan mukaan", johtaja PEKKA KURKI sanoo. Kurjen mukaan hanketta pilotoidaan parhaillaan kahden yrityksen kanssa. Fimea toivoo, että lääkeneuvolasta tulisi hyvä työkalu paitsi pienille yrityksille myös sellaisille yrityksille, jotka ovat kehittämässä jotain sellaista, johon liittyvää ohjeistusta vielä kehitetään, ja sellaisille yrityksille, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta eivätkä ole perillä EU:n järjestelmästä. Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi. FIMEAN TOIMINTA-AJATUS Kurki kertoi lääkeneuvolakonseptista Fimean julkistaessa strategiansa vuosille JULKISHALLINNON PARAS 2020 Fimean strategia on laaja asiakirja, joka sisältää niin toiminnan linjauksia ja palvelulupauk sia eri asiakasryhmille kuin henkilöstöpoliittisia askelmerkkejäkin. Fimean toiminnan ja palvelukyvyn perustan todetaan lepäävän henkilöstön osaamisen varassa. Sillä ansaitaan sidosryhmien luottamus ja menestytään kansainvälisessä kilpailussa asiantuntijatehtävistä. Se saa aikaan myös uutta kysyntää ohjaus- ja neuvontatehtäviin. Fimean toimintakentän ennustetaan laajenevan ja vanhojen tehtävien sisällön muuttuvan, mikä edellyttää uusien osaamisalueiden kehittämistä myös alusta asti. Strategiassa todetaan, että Fimean palvelut saadaan aikaan vuorovaikutuksessa, jossa jokaisen panos on tärkeä. Siten myös työelämän taidot ja esimiestaidot kuuluvat osaamiseen. Fimean tavoitteena on olla Suomen julkishallinnon paras työpaikka vuonna 2020 Fimea kertoo olevansa paikkariippumattoman työn edelläkävijä valtionhallinnossa. Se hyödyntää määrätietoisesti tieto- ja viestintäteknologiaa kehittääkseen virtuaalisia työn teon tapoja. Se toimii monipaikkaisena virastona, jossa Kuopion lisäksi on työskentelypisteitä muissa yliopistokaupungeissa. LÄHDE: ANTERO PUHAKKA JA VISA TUOMINEN: KUNHAN KULUU VIISI VUOTTA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖURAT. AARRESAARI-VERKOSTO 2011.»TOP10 Suomalaiset terveysblogit Veteraaniurheilija Aamiainen ruohikolla Quinoaa! Viidakkomies Ilon pisara Kukka Laakso Urbaani oranki Broccoli princess Jussi Riekki.fi Kohti terveellisempää elämää LÄHDE CISION FINLAND 8

9 »gallup Millainen on käsityksesi mukaan proviisorien työllisyystilanne? Erittäin hyvä 2% Melko hyvä 22% Kohtalainen 46% Melko huono 23% Erittäin huono 7% En osaa sanoa 0%»lääkejakelu 4 ääntä 51 ääntä 104 ääntä 53 ääntä 1 ääni 15 ääntä Yhteensä 228 ääntä TAMRO RAKENTAA Tampereen lääkejakelukeskukseensa noin neliömetriä uutta tilaa. Hankkeen kustannusarvio on noin 26 miljoonaa euroa ja sen odotetaan valmistuvan ensi keväänä. Laajennusosa on korkeavarastoratkaisu, jonka suunnittelussa on otettu huomioon lääketurvallisuusvaatimukset, korkea automaatioaste, energiatehokkuus ja ym- Suomessa myytiin vuonna ,7miljoonaa lääkepakkausta. LÄHDE APTEEKKITYÖRYHMÄN SELVITYS 2011 Tamron Tampereen toimipisteen kautta kulkee noin 45 prosenttia kaikista Suomessa käytetyistä lääkkeistä. Tamro laajentaa jakelukeskustaan päristönäkökulmat. Esimerkiksi tilan lämmitys ja viilennys pyritään tekemään lähes yksinomaan uusiutuvalla energialla. Tällä hetkellä Tamron Lahdesjärven lääkejakelukeskuksen käytössä on kerrosneliömetriä ja se työllistää noin 160 henkilöä. LÄHDE TAMRO»lainsäädäntö Kelakorvaukset vastatuulessa KAIKKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT TULISI TYÖRYHMÄN MIELESTÄ RAHOITTAA KUNTIEN VALTIONOSUUKSILLA. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta pohtinut työryhmä jätti raporttinsa peruspalveluministeri PAULA RISIKOLLE huhtikuun lopulla. Johtotähdiksi työryhmä oli ottanut yhdenvertaisuuden, asiakaskeskeisyyden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden sekä alan vetovoimaisuuden. Työryhmä esitti kolme vaihtoehtoista mallia siitä, miten perus- ja erityistason tehtävät jaettaisiin kuntien ja alueiden kesken. Ensimmäisessä esitetyssä mallissa perustason tehtävistä ja osasta erityistason tehtäviä vastaisi isoa kuntaa tai pienempien kuntien muodostamaa aluetta. Muista erityispalveluista vastaisivat alueet, joita olisi viisi. Toisessa mallissa kunnat vastaisivat yksin perustasosta ja niistä erityispalveluista, joita olisi tarkoituksenmukaista hoitaa kunnassa. Muista erityistason palveluista vastaisivat kuntien muodostamat alueet. Kuntia olisi tässä mallissa ja alueita viisi. Kolmantena vaihtoehtona on, että vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisesta olisi yhdellä kunnalla, jolloin kunta vastaisi kaikista tehtävistä perustasolta erityispalveluihin. Tällaisia kuntia Suomessa voisi olla alle 20. Palveluiden rahoituksesta työryhmä esittää, että useat yksityisessä terveydenhuollossa tuotettavat, osittain Kela-korvatut palvelut siirrettäisiin vaiheittain kokonaan kunnallisen rahoituksen piiriin. Kunta voisi edelleen tuottaa palvelut itse tai ostaa ne ulkopuolelta, ja ihmiset voisivat käyttää yksityisiä palveluita omalla kustannuksellaan. Nykymuotoiset sairausvakuutuskorvaukset poistuisivat ja siirtyisivät kuntien valtionosuuksiin. 9

10 »ajassa»tiede sirna mikrosiru Solut lisätään mikrosirun pinnalle, RNAi geenihiljennys Automatisoitu analyysi 1mm 50μm Maisteri saa töitä SUOMALAISTEN YLIOPISTOJEN Aarresaari-verkosto on julkaissut tutkimuksen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alusta. Vuonna 2008 tehtyyn kyselyyn vastasi lähes henkeä eli yli puolet vuonna 2006 valmistuneista. Mukana oli 16 yliopistoa. Maisterit sijoittuivat työmarkkinoille pääsääntöisesti oikein hyvin. Kun viisi vuotta valmistumisesta oli kulunut, 84 prosenttia heistä oli töissä. Vakituinen työsuhde oli miehistä 80 prosentilla, naisista 66 prosentilla. 10 prosenttia oli perhevapaalla. Varmimmin työllistyivät ne, joiden tutkinto valmisti ammattiin, kuten lääkärit, proviisorit ja opettajat. Työttömänä oli vain 2 prosenttia maistereista, mutta joka kolmas oli kokenut myös työttömyysjakson. Työttömyys oli selvästi yleisempää naisilla kuin miehillä. Miehet saivat myös naisia useammin vakituisen työpaikan heti valmistumisen jälkeen (48/27 prosenttia). Vakituisista töistä ei enää juurikaan siirrytty takaisin määräaikaisiin. Kaikista vastanneista 72 prosenttia oli työssä, joka vastasi hyvin heidän koulutustaan ja 59 prosenttia pystyi käyttämään yliopistossa hankkimiaan tietoja ja taitoja työssään. Farmasiaa opiskelleista kuitenkin vain puolet katsoi, että työ vastasi hyvin heidän koulutustasoaan. Työttömänä tai koulutusta vastaamattomassa työssä olleilla oli muita suurempi riski päätyä myöhemminkin koulutustaan vastaamattomaan työhön. Humanisteilla oli suurin todennäköisyys (20 %) päätyä työhön, johon he kokivat olevansa ylikoulutettuja. LÄHDE UTUONLINE-VERKKOLEHTI VTT kehitti tehoseulonnan lääkekehitykseen Lisää D-vitamiinia iäkkäille PÄIVITTÄINEN D-VITAMIINI- ja kalsiumvalmisteen käyttö voi vähentää hoitoa vaativien toistuvien kaatumien riskiä ikääntyvillä naisilla. Täydennysvalmisteen käytöstä on hyötyä myös luuntiheydelle, osoitti MATTI KÄRKKÄISEN Itä-Suomen yliopistossa tammikuussa tarkastettu ortopedian väitöstutkimus. Kärkkäisen tutkimus liittyy kuopiolaiseen Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy- eli OSTPRE-tutkimukseen. Kolmivuotiseen OSTPRE-FPS-tutkimukseen osallistui naista, jotka oli satunnaisesti valikoitu OSTPRE-väestöotoksesta. Mikrosirutekniikka nopeuttaa geenien seulontaa. VTT ON KEHITTÄNYT menetelmän, jossa yhdellä mikrosirulla voidaan samanaikaisesti seuloa kymmenien tuhansien geenien toimintoja hyödyntäen tehokasta geenihiljennysteknologiaa, RNA-interferenssiä. Uusi menetelmä tulee edistämään VTT:n kaupallista tarjontaa lääkekehityksen alueella. Perinteisillä menetelmillä yhdellä mittalevyllä seulotaan muutamien satojen geenien toimintoja. Uuden menetelmän mahdollistama suuri näytemäärä säästää kustannuksia ja henkilöresursseja sekä nopeuttaa huomattavasti tutkimustyötä. Miniaturisoidut, geenien toimintaa analysoivat mikrosolutekniikat ovat olleet VTT:n lääkekehitystyössä jo muutaman vuoden ajan sekä merkittävä tutkimustyökalu että kehityskohde. Uuden menetelmän sovelluskohteena ovat olleet erityisesti VTT:n rinta- ja eturauhassyöpätutkimukset. Hiljentämällä geenejä RNA-interferenssitekniikalla voidaan pysäyttää tietyn geenin toiminta ja estää sen lopputuotteen, valkuaisaineen, tuotanto. VTT:n kehittämää menetelmää sovelletaan pääasiassa geenien toiminnan genominlaajuisessa analysoinnissa. Muita sovelluskohteita voivat olla esimerkiksi geenien ja lääkkeiden yhteisvaikutusten selvittäminen, mikä kiinnostanee erityisesti lääketeollisuutta. Tutkimustulokset on julkistettu maaliskuussa 2011 geenitutkimuksen menetelmiin erikoistuneessa BMC Genomics -julkaisusarjassa. Tutkimus osoitti, että päivittäinen 800 IU D-vitamiinia ja 1000 mg kalsiumia sisältävän täydennysvalmisteen käyttö voi vähentää toistuvien hoitoa vaativien kaatumisten riskiä vuotiaassa naisväestössä. Lisäksi D-vitamiini- ja kalsiumlisällä on myönteinen vaikutus naisten luuntiheyteen, vaikka kalsiumin saanti olikin tutkimukseen osallistuneilla lähtökohtaisesti riittävä. Kalsium- ja D-vitamiinilisällä ei ollut vakavia sivuvaikutuksia. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella korkeampaa D-vitamiinin saantia vuotiaille naisille. 10

11 »15 vuotta sitten SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ on katsottu Lääkintöhallituksen yleiskirje lääkkeiden määräämisestä ja toimittamisesta sekä teknisesti että sisällöllisesti vanhentuneeksi. Keväällä valmistuivat luonnokset uusiksi määräyksiksi. Tärkeimmät muutokset olivat myös elektronisten reseptien antamisen mahdollistaminen, vapaaehtoinen geneerinen määrääminen, sekä alkoholin määräämisoikeuden poistaminen. Odotetusti suunniteltu geneerinen määrääminen oli julkisuudessa eniten kommentoitu asia. [-] Lääkelaitos uudistaa vastaavasti oman määräyksensä lääkkeiden toimittamisesta vastaamaan muuttunutta tilannetta. Luonnoksessa apteekin tulisi toimittaa vaikuttavan aineen mukaan määrätyllä reseptillä halvinta tai hinnaltaan siitä vähäisesti»koulutus Uuteen biotieteiden koulutukseen liittyy paljon laboratoriotöitä. Päivi Sutinen tutkii eläviä soluja konfokaalimikroskoopilla Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä. poikkeavaa, saatavilla olevaa valmistetta. PROVIISORILEHTI 7/1995 ( ) APTEEKKARILIITTO ON ensimmäisenä apteekkarijärjestönä maailmassa avannut oman kotisivun Internet-tietoverkkoon. Kotisivulta löytyvät perustiedot Suomen apteekeista ja apteekkitoiminnan tunnusluvut. [-] Apteekkariliiton kotisivun URL-osoite on mnet.fi /salnet/. Kotisivu on osa apteekkien SALnet-tietopalvelua, jota on kehitetty yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton koulutus- ja tietopalveluyrityksen, Fennomed Oy:n kanssa. Apteekkien sisäisessä SALnet-tietoverkossa on mukana 50 apteekkia ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoden loppuun mennessä. PROVIISORILEHTI 3/1995 ( ) Terveyden biotieteiden koulutus alkaa ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON terveystieteiden tiedekunnassa Kuopiossa alkaa ensi syksynä uudentyyppinen terveyden biotieteiden koulutus, jonka suunnittelussa on lähdetty työelämän tarpeista. Opinnot sisältävät biokemiaa, molekyylibiologiaa ja genetiikkaa sekä ihmisen biologiaa, farmakologiaa, molekyylilääketiedettä ja bioinformatiikkaa. Kandidaattivaihetta seuraa englanninkielinen maisteritason opetus. Koulutus antaa valmiudet toimia lääke-, terveys- ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä. Uuteen koulutukseen haettiin yliopistojen yhteishaussa, joka päättyi 12.4.»kirjat Potilaasta asiakkaaksi Apteekeissa potilaat mielletään asiakkaiksi, ja sama voi olla edessä muualla terveydenhuollossa. VTL KAUKO KOIVU- NIEMI ja KTM KIMMO SI- MONEN kuvailevat kirjassaan Kohti asiakkuutta Ihmistä arvostava terveydenhuolto (Duodecim), miltä terveydenhuolto näyttäisi, jos tuotetun arvon mittari olisi asiakkaan pärjääminen arjessa. Kiintoisa kirja perustuu kirjoittajien omiin kokemuksiin ja nykyaikaiseen liikkeenjohdon teoriaan. Sen viesti on tärkeä kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille. 207 sivua. Valmenna itse itseäsi EIJA MÄKIRINTALA oli konsertoiva alttoviulisti ennen kuin hänestä tuli bisnesvalmentaja ja ensimmäinen Suomessa coachingista väitellyt tohtori. Luova ote huippusuoritukseen (Talentum) avaa hänen valmennusmenetelmäänsä, jossa tavoitellaan huippusuorituksia tinkimättä hyvinvoinnista. Avainkäsite on luova ote, joka edellyttää valpasta ympäristön havainnointia ja virittäytymistä hyvään sisäiseen tilaan. Mäkirintala houkuttelee kehittämään omaa ajattelua harjoitusten avulla. 256 sivua. Tiesitkö tämän inkvisitiosta?»lääketeollisuus Takeda osti Nycomedin JAPANILAINEN LÄÄKETEOLLISUUSYRITYS Takeda on ostanut Nycomedin 9,6 miljardilla eurolla. Kaupan mukana Takeda saa muiden muassa rofl umilastin (Daxas), keuhkoahtaumatautilääkkeen, josta odotetaan merkittävää tulonlähdettä. Leiras on osa Nycomed-konsernia. Daxas on Suomessa kesäkuun alusta lähtien rajoitetusti peruskorvattava (42 %) sellaisilla potilailla, jotka sairastavat vaikeaa ja erittäin vaikeaa tulehduksellista keuhkoahtaumatautia ja jotka eivät ole saavuttaneet toivottua hoitovastetta hoitosuositusten mukaisella hoidolla tai jotka eivät voi haittavaikutusten tai yhteisvaikutusten vuoksi käyttää hoitosuositusten mukaista hoitoa. LÄHTEET NYCOMED, FIMEA Espanjalaisen NEREA RIESCON läpimurtoromaani Ars Magica (Otava) kertoo siitä, miten ja miksi yrttilääkinnän taitajia ja muita viattomia kansalaisia poltettiin roviolla Logronossa vuonna Yllättävä totuus noitavainoista paljastuu hitaasti aukeavassa, mutta monitasoisessa ja taitavasti kudotussa romaanissa, jonka päähenkilöistä yksi on itse inkvisiittori Salazar. Kirjoittaja paljastaa myös vanhoja rohtojen ja taikojen reseptejä. 397 sivua. 11

12 »ajassa»lääketeollisuus Lääketutkimusten lasku jatkui LÄÄKETEOLLISUUS RY:N LASKUJEN mukaan teollisuuden Suomessa teettämien kliinisten tutkimusten määrä on puolittunut huippuvuosista. Suomen aleneva trendi on tuttu muista Pohjoismaista, mutta uusia, korvaavia tutkimuksia ei ole saatu niiden tapaan. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten vuonna 2010 aloittamien uusien kliinisten tutkimusten määrä laski edellisen vuoden 120 tutkimuksesta 113 tutkimukseen. Uusien aloitettujen tutkimusten lukumäärä on siis laskussa, vaikka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettujen tutkimusten määrä kasvoi kokonaisuudessaan muutamalla tutkimuksella vuonna Vuonna 2010 myös jo käynnissä olleiden tutkimusten määrä laski 21 prosenttia edellisestä vuodesta. Tutkimuksia oli käynnissä yhteensä 373, noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Huippuvuosista, jolloin käynnissä oli yli 500 tutkimusta, määrä on laskenut lähes kolmanneksen. Eniten tutkimuksia tehtiin syöpälääkkeillä ja toiseksi eniten keskushermostolääkkeillä. Novartis on huolissaan lääketurvallisuudesta Silmään injektoitava Lucentis parantaa näkökykyä potilailla, joilla on AMD tai DME. Ne ovat yleisimpiä sokeuden syitä länsimaissa. NOVARTIS ON HUOLISSAAN lääketurvallisuudesta, kun syöpälääkettä käytetään Suomessa silmälääkkeenä silmänpohjan kostean ikärappeuman (AMD) ja diabeettisen makulaturvotuksen (DME) hoidossa. Avastin-syöpälääkkeellä (bevasitsunabi) ei ole myyntilupaa silmän sisäiseen käyttöön, kun taas Novartiksen Lucentiksella (ranibitsunabi) myyntilupa on. Laajan amerikkalaistutkimuksen (CATT) mukaan Avastinin käyttö silmänpohjan ikärappeuman hoidossa saattaa lisätä aivohalvauksen tai sydän- ja verisuonitautien riskiä Muissa Pohjoismaissa kliinisiä tutkimuksia on kompensoitu niin sanotuilla non-interventiotutkimuksilla. Tiettyä lääkettä käyttäviä potilaita seurataan silloin tiiviimmin kuin normaalihoidossa, mutta potilaan hoitoa ei ohjata eikä tehdä toimenpiteitä kuten kliinisessä lääketutkimuksessa. Näihin tutkimuksiin liittyvän lainsäädännön tulkinnat ovat Suomessa muita Pohjoismaita huomattavasti tiukempia, jolloin niitä harvemmin saadaan Suomeen. Kliinisiin lääketutkimuksiin osallistui Suomessa vuonna 2010 yhteensä noin potilasta ja tervettä vapaaehtoista tutkittavaa, suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Eniten osallistujia oli rokotetutkimuksissa, noin ja toiseksi eniten, noin 3 200, sydän- ja verisuonitautiryhmän tutkimuksissa. Lapsia oli mukana 33 tutkimuksessa. Lääketutkimukset työllistävät lähes 600 alan ammattilaista lääketeollisuudessa ja moninkertaisen määrän terveydenhuollossa. LÄHDE LÄÄKETEOLLISUUS RY huomattavasti. Myös systeemisten haittavaikutusten riski on tutkimusten mukaan suurempi Avastinia käytettäessä. Novartiksella epäillään, että potilaille ei aina kerrota lääkkeiden turvallisuuserosta ja riskeistä. STT:n tietojen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä myyntiluvallista lääkitystä käytetään tapauk sissa, joissa potilailla tiedetään olevan suurentunut aivo- ja sydäninfarktin riski. Muita potilaita lääkitään Avastinilla. Syöpälääkettä käytetään pääasiassa kustannussyistä, sillä se on selvästi edullisempi kuin silmälääke. Avastinin markkinaosuus lähestyy sataa prosenttia. Mihin myyntilupaa enää tarvitaan, jos voidaan yhtä hyvin käyttää lääkettä, jolla ei sitä ole, kummastellaan Novartiksen tiedotteessa. Minkään maan lääkeviranomainen ei ole hyväksynyt Avastinia silmän sisäiseen käyttöön eikä sitä käytetä muissa maissa yhtä laajalti kuin Suomessa. LÄHTEET NOVARTIS, STT»tapahtumakalenteri SYYSKUU FIP Congress, Hyderabad, Intia Itä-Suomen Lääketiede, Kuopio Proviisoriliiton johtamiskoulutus, Hämeenlinna LOKAKUU Joka proviisorin talousseminaari, Helsinki Maailman mielenterveyspäivä MARRASKUU Turun Lääketiedepäivät Farmasian Päivät, Helsinki Maailman diabetespäivä JOULUKUU Proviisoriyhdistyksen syyskokous»top5 Tutkimusbudjetit 2010, miljardia dollaria Pfi zer 9,4 Roche 9,2 Merck 8,12 Novartis 8,08 Johnson & Johnson 6,84 LÄHDE FIERCE BIOTECH 12

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI LÄÄKEVÄÄRENNÖKSET SIVU 12 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 19 ITSELÄÄKINTÄ YLEISTYY SIVU 20 MYYNTI PALVELUNA SIVU 22 LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI SIVU 24 VÄITÖKSET SIVU 32 SYYSKOKOUS SIVU 34 PROVIISORIPÄIVÄN OHJELMA

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

Valmiina virustorjuntaan

Valmiina virustorjuntaan SIKAINFLUENSSA SIVU 12 FIP-ALBUMI ISTANBULISTA SIVU 18 APTEEKKARI EMERITA EIJA JÄRVILUOMA SIVU 20 EY-TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSET SIVU 24 SAIRAALAPROVIISORINA HOLLANNISSA SIVU 26 APTEEKIN INVESTOINNIT SIVU

Lisätiedot

vuosi Apteekkariliiton

vuosi Apteekkariliiton vuosi Apteekkariliiton 2011 Sisältö: Uudistusten valmistelua...3 Uusia avauksia...4 Ammattiapteekkistrategia...6 eresepti eteni rivakasti...8 Vuoden varrelta...10 Apteekkijärjestelmä...14 Apteekkariliiton

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta 1 2008 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta super1 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Paras-hanke muuttaa organisaatioita 8 Tammikuun lyhyet 9 Edustajisto päätti tulevasta

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Varon upea paluu palkittiin

Varon upea paluu palkittiin 5/2012 Varon upea paluu palkittiin sisältö 10 14 Onnenpekka Valkeakosken Insinööriopiskelijoiden aktiivien mielestä yhdistystoiminnan parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen, hauskanpito saman

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa

Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa 11 6.9.2011 Väkivaltaa kotihoidossa Minustako maisteri? Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa Lapsen migreeni Paranna itsetuntemusta SYYSKAMPANJA KEHITYSVAMMAINEN POTILAANA Maria Arvio, Seija Aaltonen

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot