ERÄ Metsästys kiinnostaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERÄ 2013. Metsästys kiinnostaa"

Transkriptio

1 ERÄ 2013 Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen tiedotuslehti Sivut 9 16 Jari Lindeman Tiedot karhu- ja ilvespentueista ovat tiheysmääritysten perusta. Metsästys kiinnostaa Metsästys on yhteisöllinen ja luonnonläheinen harrastus. Metsästys tarjoaa hyvän kunnon ja erätaitojen lisäksi laadukasta lähiruokaa pataan pantavaksi. s. 15 Tehoa suurpetohavainnointiin s. 10 Yksi karhulupa Sotkamoon s. 11 Jahti alkaa usein netistä s. 14

2 10 ERÄLIITE Mietteitä metsästyskauden kynnyksellä Metsästettävää riistaa näyttää alkavalla metsästyskaudella olevan kohtuullisesti. Kuluvana vuonna aikaistettujen riistakolmiolaskentojen tuloksista päätellen useimpien riistalintujen pesintä on onnistunut melko hyvin. Hirvikanta sen sijaan on heikoin vuosikausiin. Tämä voitiin todeta Sotkamossakin sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen että hirvien lentolaskennan tuloksista. Vaikka riistaa on kohtuullisesti, kannattaa perinteisen metsästyksen ohella keskittyä myös turvaamaan tulevien vuosien metsästysmahdollisuuksia esimerkiksi riistanhoitotyöllä ja pienpetojen metsästyksellä. Suuri saalis ja metsästyksen mahdollisimman nopea lopetus ei saisi olla kunnia-asia metsästysseuralle. Metsästyksellä tulisikin mielestäni olla entistä enemmän virkistyksellistä, sosiaalista ja tulevaisuudessa vähenevässä määrin taloudellista merkitystä. Muun muassa nuorison aktivointi metsästyksen piiriin, monenlainen riistaeläinten tarkkailu, katselu, kuvaaminen ja esimerkiksi koirien koulutus sekä kilpailutoiminta ovat erityisen arvokkaita metsästykseen liittyviä oheistoimintoja, joiden merkityksen toivoisi edelleen kasvavan. Metsästyksen turvallisuuteen on Suomessa kiinnitetty erityistä huomiota ja metsästysvahinkoja sattuu erittäin vähän. Siitä huolimatta on syytä korostaa kaikkien metsästäjien ja erityisesti metsästyksen johtajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Metsästyksen johtajan tulee huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan. Näitä ovat mm. saaliskiintiön noudattaminen, turvallisuussäännöt ja varusteisiin ja aseisiin liittyvät asiat sekä riistanhoitomaksun ja ampumakokeen suorittaminen. Ampuma-aseen kantoluvan esittämistä metsästyksen johtaja ei voi sen sijaan vaatia. Johtajalla on siis melkoinen valta, mutta myös vastuu. Pahimmassa tapauksessa metsästyksen johtajan ohjeiden laiminlyönti voi johtaa luvallisen metsästyksen muuttumiseen luvattomaksi ja laillisen laittomaksi. Onneksi näin tapahtuu harvoin. Metsästyksen harrastajien toiminta on monella tavalla tarkkailussa. Muun muassa ampuma-aseiden hallussapidon säännökset ovat koko ajan lainsäätäjien harkinnassa. Tarkkailun aiheuttajia eivät ole todellisuudessa metsästäjät ja ampumaurheilun harrastajat, vaan aivan muut yhteiskunnalliset ongelmat. Metsästäjien tulee ottaa entistä enemmän huomioon myös ympäristön hoitoon liittyvät asiat. Tästä esimerkkinä on seuraava tapaus. Sotkamon kunnan ympäristölautakunta päätti vuonna 2003 yksimielisesti, että Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalle Huhtikankaalle ei ole tarvetta hakea ympäristölupaa. Vastaava lautakunta päätti kuluvana vuonna, että ampumaradalle on nyt haettava ympäristölupa. Luvan hakuvalmistelu on parhaillaan menossa. Haluamme olla vastuullisia myös tässä asiassa. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan 61% suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti. Myönteisesti ja erittäin myönteisesti suhtautuneiden osuus on merkittävästi lisääntynyt ja erittäin kielteisesti metsästykseen suhtautuneiden osuus on nykyisin vain 3 %. Myönteistä suhtautumista toivottavasti tulevaisuudessa lisäävät lähitulevaisuudessa viranomaisten, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metsästäjien kanssa yhteistyössä tehtävät riista- ja suurpetokantojen hoitosuunnitelmat. Hyvää metsästyskautta 2013! Pentti Huttunen Sotkamon riistanhoitoyhdistys puheenjohtaja Suurpetohavainnointi kaipaa tehostamista Martti Huusko Suurpetojen kanta-arviot pohjautuvat ensisijaisesti vapaaehtoisen petoyhdyshenkilöverkoston kirjaamiin petohavaintoihin. Kanta-arvioissa keskitytään pääasiassa pentuehavaintoihin. Havaittujen pentueiden lukumäärästä voidaan eri kertoimin arvioida kantojen kokoa. Petoyhdyshenkilöiden ilmoittamien suurpetohavaintojen määrissä on havaittavissa nouseva suuntaus Kainuussa. Vuonna 1998 tehtiin 515 suurpetohavaintoa, kun se viime vuonna oli 3319 havaintoa. Kanta-arviota täydentävät mm. ajoittain tehtävät erillislaskennat. Kainuussa tällainen tehtiin viimeksi marraskuussa 2012 ja sitä edeltävä laskenta maaliskuussa Viime vuoden laskennassa oli mukana noin 2000 henkilöä. Molemmat laskennat osoittivat, että esimerkiksi ilvespentueiden määrä on huomattavasti suurempi kuin pelkästään petohavaintojen perusteella on arvioitu. Erillislaskentoja ei voida kuitenkaan tehdä jatkuvasti niiden työläyden takia, joten jatkossakin pääasiallinen menetelmä pohjautuu petoyhdyshenkilöiden tuottamiin tietoihin. Petoyhdyshenkilöt eivät kuitenkaan yksinään saa kaikkia alueensa pentueita havaittua, joten jatkossa pitäisi saada aikaisempaa paremmin kansalaisten, metsästäjien, metsästysseurojen tai vaikkapa työnsä puolesta maastossa liikkuvien henkilöiden tekemät havainnot petoyhdyshenkilöiden tietoon. Esimerkiksi karhun ja hirven metsästyksen yhteydessä tehdyt pentuehavainnot olisi syytä ilmoittaa tarkastettavaksi petoyhdyshenkilölle. Joka syksy kuulee puhuttavan, että koira on löytänyt maastosta karhupentueen, mutta harva näistä havainnoista on päätynyt Tassu-järjestelmään. Lisäksi hirvimetsälle on tänä syksynäkin lähdössä lähes 500 seuruetta, joten on selvää, että näin iso joukko tekee syksyn aikana takuuvarmasti pentuehavaintoja. Muistakaa ottaa yhteyttä petoyhdyshenkilöön. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen nettisivulta, jossa on valtakunnallinen Riistaweb-tietokanta. Paikallisen petoyhdyshenkilön yhteystiedon saa selville myös riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalta. Viime marraskuun suurpetolaskentaan lähtivät metsästäjät kiitettävästi mukaan. Palautelomakkeista oli havaittavissa, että valtaosa suhtautui laskentaan positiivisesti. Tietenkin muutama änkyräkin perinteisesti joukkoon sopi, mutta heitä oli ainoastaan yhden käden sormilla laskettavissa. Kiitoksia paljon kaikille laskentaan osallistuneille. Lisäksi erityiskiitos kuuluu myös Kainuun petoyhdyshenkilöille. He tekevät vuodesta toiseen mittavaa vapaaehtoistyötä, joka esimerkiksi polttoainekulujen myötä vielä aiheuttaa jonkin verran kustannuksia lompakkoonkin. Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Kainuu Riistasuunnittelija Niin ilves- kuin karhupentueet ovat petojen tiheysmääritysten perusta.

3 11 ERÄLIITE Metsäkanalintujen metsästys pysenee ennallaan Kainuussa Metsäpalvelut ammattitaidolla matti partanen Metsästysasetusluonnos enteilee, ettei metsäkanalintujen metsästysaikoihin ehkä tule muutoksia Kainuussa viime vuoteen verrattuna Maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut 9. elokuuta näkemyksensä metsäkanalintujen metsästysajoista tulevana syksynä. Asiaa koskien ministeriö on lähettänyt asetusluonnoksen lausuntokierrokselle. Metsästysajat vahvistetaan elokuun lopussa lausuntokierroksen jälkeen. Niistä tiedotetaan heti, kun ratkaisut on tehty. rajoittaa erillisellä asetuksella vain riekon osalta Kainuussa. Metson, teeren ja pyyn metsästysaika olisi siis näillä näkymin maakunnassamme metsästysasetuksen mukainen eli syyskuun 10. päivästä lokakuun loppuun. Riekon pyynti kestäisi vain syyskuun loppuun saakka. Riekkokanta on edelleen heikko Ylä-Lappia lukuun ottamatta ja pyyntiä joudutaan rajoittamaan. Moni pyytäjä on kylläkin jättänyt riekot rauhaan jo vapaaehtoisesti. suometsän hoito (kunnostusojitus, lannoitus) Kari Fonselius puh metsä- ja yksityisteiden korjaukset, tiekuntien hallinnointi ja tieyksiköinnit Olli Rahikkala puh Ota yhteyttä, laitetaan metsäsi kuntoon! sähköposti: Riistapäällikkö Suomen riistakeskus Kainuu PARHAAT VÄLINEET SYYSJAHTIIN Yksi karhun pyyntilupa tänä vuona Sotkamoon RAJOITETTU ERÄ REMINGTON Bushnell KIIKARI 3-9x40 Jukka Tervo Suomen riistakeskus on myöntänyt yhden karhun kaatoluvan Sotkamoon. 699,399,- 1/2-automaatti HAULIKKO Armsan 12/76 - synteettinen tukki, 5 x supistajat 10 KPL JÄLJELLÄ. ASEKAUPPA KÄY - VAIHTOASEET TÄNÄÄN: 890,- Tikka T3 Varmint 222 Finn-Classic /76 Karhun metsästys alkaa 20. elokuuta 2013 klo 00:00 ja jatkuu kunnes lupa on käytetty tai viimeistään 31. lokakuuta Pyyntilupa kattaa Sotkamon kunnassa ne alueet, joilla metsästäjällä on oikeus karhun metsästämiseen. 840,890,795,390,360,- Tikka Sporter äänenvaimennin x Bushnell Sako x Bushnell Luvansaajana on Esko Klemetti, joka johtaa metsästystä. Karhumetsälle haluavan on ilmoittauduttava kirjallisesti luvansaajalle ja maksettava 10 euron ilmoittautumismaksu. Ilmoittautumislomakkeita saa Intersport Piipposelta ja luvansaajalta. Pyyntiluvansaajalla on karhupalvelunumero , josta selviää metsästystilanne. Harri Huovinen puh Jukka Keränen Metsästystä olisi tarkoitus Lomake löytyy lisäksi Metsähallituksen nettisivuilta osoitteesta: html Nettiosoitteesta selviää myös metsästyskäytäntö valtion mailla. puukauppapalvelut, metsänhoitotyöt, metsäsuunnitelmat ja tila-arviot Valmet 12/70 Armi Silma 12/70 Suomalaiset/kuin uudet Valmet 2x308 KAKSOISLUODIKKOPIIPUT Baikal MP /89 1/2-automaatti 650,- 290,- + PALJON MUITA VAIHTOEHTOJA. Intersport Piipponen Karhun metsästys alkaa vuorokauden vaihtuessa. Karhun ampumiseen tarvitaan luvansaajalta erillinen lupa, jonka saa numerosta Luvansaaja myöntää kaatoluvan ilmoittautumisjärjestyksessä muutamaksi tunniksi kerrallaan. Jos tilanne raukeaa, niin lupa on toisen Kainuuntie 13, Sotkamo, p. (08) seurueen käytettävissä. Karhun metsästys alkaa vuorokauden vaihtuessa. HIRVI-ILTA klo Vuokatin Urheiluopistolla auditorio Isossa-Pöllyssä Tilaisuus on tarkoitettu hirvenmetsästäjille ja metsästyksen johtajille. Hirvi-illassa käsitellään ajankohtaisia hirvenmetsästykseen liittyviä asioita. Tervetuloa! Sotkamon riistanhoitoyhdistys. Palvelemme ma-pe 9-18, la 9-14 ja su

4 12 ERÄLIITE Hirvilupia Sotkamoon neljännes vähemmän kuin viime vuonna S u o m e n r i i s t a k e s k u s myönsi ensi syksylle Sotkamoon 235 pyyntilupaa. Määrä on noin 25 % pienempi kuin viime vuonna. Yhdellä pyyntiluvalla saa metsästää yhden aikuisen tai kaksi vasaa. Jos kaikki luvat käytetään ja vasaverotus toteutuu suunnitelman mukaan, niin saaliiksi saadaan hiukan yli 300 hirveä. Verotussuunnitelma perustuu kanta-arvioon, jonka riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos teki hirviseurueiden täyttämien havaintokorttien perusteella. Arvion luotettavuutta lisättiin helikopterilla tehdyllä laskennalla. Molemmat laskentatavat osoittivat hirvien määrän vähentyneen selvästi. Tiheys oli noin 2 yksilöä tuhannella hehtaarilla, tavoite on 2-4 hirveä tuhannella hehtaarilla. Kanta-arvion luotettavuutta lisättiin helikopterilaskennalla. Hirvin väheneminen näkyy myös vähentyneinä vahinkoina. Metsävahinkoja ei ilmoitettu viime vuonna yhtään kappaletta. Hirvikolarit lähes puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka hirvikanta on pienentynyt, niin se on jakaantunut aikaisempaa tasaisemmin riistahoitoyhdistyksen alueelle. Verotusta on voitu sen vuoksi tasoittaa pitäjän eri osien välillä. Tavoitteena on vakiinnuttaa hirvikanta sellaiselle tasolle, että vahingot eivät pääse missään kasvamaan kohtuuttomiksi. Hirvien määrä pyritään kuitenkin saamaan joka paikassa sille tasolle, että metsästys säilyy niin virkistyksellisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin merkittävänä vapaa-ajan viettomuotona. Hirven metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina Riistanhoitoyhdistys suosittaa, että vasaverotus pidetään edelleen korkeana. Tavoitellaan 50 % vasaverotusta kokonaissaaliista. Urosten osuus suhteessa naaraisiin on pienentynyt viime vuosina huolestuttavasti. Tästä syystä metsästyksen yhteydessä on säästettävä hyvässä suvunjatkamiskunnossa olevia uroksia. Hyvässä suvunjatkamiskunnossa olevia uroksia pitää säästää hirvikannan oikean rakenteen säilyttämiseksi. Sotkamon riistahoitoyhdistys järjestää Hirvi-illan klo 18:00 Vuokatin urheiluopistolla, auditorio Iso-Pöllyssä. Paikalle toivotaan vähintään yhtä edustajaa seurueestaan. Tilaisuudessa käsitellään hirvenmetsästykseen liittyviä asioita. Kanta-arvion luotettavuutta lisättiin helikopterilaskennalla. Ampumakoe suoritettava Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo metsästää metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella. Ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys, joka myös antaa hyväksytystä suorituksesta todistuksen. Suoritus on voimassa kolme vuotta. Ampumakokeen tarkoituksena on osoittaa, että ampuja pystyy itselleen tutulla aseella rauhallisiin ja harkittuihin laukauksiin sekä osumaan tarkasti maalikuvion osumaalueelle. Osuma-alueen halkaisija on hirvikuviossa 23 cm ja karhukuviossa 17 cm. Ampumakoe ammutaan 75 m:n etäisyydeltä paikallaan olevaan tauluun. Koe käsittää neljä laukausta, joiden ampumiseen on aikaa 90 sekuntia. Aika lasketaan ensimmäisestä laukauksesta. Tukea saa käyttää. Samassa koetilaisuudessa saa yrittää enintään viisi kertaa samaa koemuotoa. Yhden koekerran suoritusmaksu on 20 euroa. Ampujan on esitettävä kokeen vastaanottajalle voimassa oleva metsästyskortti, koeaseen hallussapitolupa tai rinnakkaislupa ja tarvittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. toiminnanohjaaja Sotkamon riistahoitoyhdistys Sotkamon riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeita Huhtikankaan ampumaradalla seuraavasti: la 12: su 12: la 12: su 12: la 12: su 12: la 12: su 12: la 12: su 12: la 12: su 12:00 Karhukokeen maalikuvio, osuma-alueen halkaisija 17 cm.

5 13 ERÄLIITE Oodi lähiruualle eli lähiruuan ylistysräppi Matti Partanen Kantarellit, rouskut ja haperot - jos tykkäät saat, kun ittes kaverin kaa lähimetsään lykkäät! Keväällä taas aromit on aidot kuusenkerkässä. Katajalla lihan maustat, niin on hymy herkässä. Tuhkakylän talkkunat ja Hietalahden herkut niitä haluu muutkin, kuin vain naapurit ja serkut. Kyyttöä! Sitä tulee Tipakselta tuolta. Lakkojakin löytyy vielä korvesta ja suolta. On mustikkaa, on puolukkaa, on marjaa kaikenlaista. Sen kuulleet ovat poimijat jo toisistakin maista! Vaan kyllä vielä keräämistä sinullekin riittää. Ken katkeruutta kylvää, hän sitä saa myös niittää! Immos-Airin imellys ja Tuulan ratileivät luulit, että kielenkin ne mennessänsä veivät! Pitopöydät runsaat löydät Rekikestin Pirkolta. Tietty: hankkii ihan kaikki lähimmältä kirkolta. Kuhhaa nousee nopeasti vaikka Mujethoulusta. Eipä tarvii sitäkään tuoda enää Oulusta! Katiskalla ahventa, matikkaa ja muuta passaa sitten paidan hihhaan pyyhiskellä suuta. Jos taitoo ei oo itellä tai kala jos on katala, avun aina tarjoo kyllä Johanneksen matala. Siellä jos ei nappaa ahven eikä hauki, tiedätköhän mikä sulla mahtaa olla auki? Lihankäsittely käynnissä. Onko järkee tomaattia lentämällä kuskata? Hiilijalanjäljen kanssa kun ei oo syytä fuskata. Kulunnasta paremmat saat tomaatit ja kurkut niistä diggaa vaarit, vauvat sekä murkut. Matti Partanen Partalasta lantut, kaalit, sipulit ja parsat. Niillä laukkaa kevyesti kersat niin kuin varsat. Vanhoillekin kevyempi ruoka tekis poikaa - silloin toimii suolikin, niin että ihan roikaa! Entäpä jos imelätä tahtoisitkin nuolasta? Löytyy kyllä hunajaa, ei tuoda sitä Puolasta! Mansikoita Terolta myös saattaa aina hakea. Huuskonniemen jätski myös uusi on ja makea! Suosittu on Suomessakin norjalainen seiti. Huokeella sen fileeks viskoo kiinalainen neiti. Onko tuossa tolkkua? mietipähän sitä, pakkaamisen jos vain hoitaa joku Kauko-Itä! Kanttarellit Erälupien uusi palvelunumero on Hirveästi hirviä metsissämme kasvaa. Lihassapa siinä ei ole paljon rasvaa. Sitä kun vain siivutat ja käristyksen tälläät, puoli vuotta sillä rellestät ja rälläät! Ja monenlaista muutakin löytyy meiltä riistaa. Maistuis varmaan sullekin? - ei synny siitä kiistaa. Jos metsään et sä pääse, on päässäs niin kuin kuumetta. Vaan erälle kun ehdit, et tarvii muuta huumetta! Talvivaara taitaa suolaan pistää lähijärvet. Siitä saavat silmillensä siiat sekä särjet. Niinpä siellä paikalliset peloissansa huokaa: Sillikin jo pian mahtaa olla LÄHIRUOKAA! Matti Partanen Teksti ja kuvat Johanneksen matala = Jöllin matalikko = Johannes Korhosen K-kaupan eli nykyisen K-Supermarketin kalatiski Mujethoulu = Tenetin virran ja Nuasjärven yhtymäkohdassa,

6 14 ERÄLIITE Yhä useampi jahti alkaa netistä Vuosi vuodelta suurempi osa metsästäjistä haluaa hankkia lupansa internetin ihmeellisestä maailmasta. Aku Ahlholm, teksti Emma Ahlholm, kuvat Metsähallitus on muuttanut myyntikäytäntöjään sen mukaisesti. Kaikki eräluvat löytyvät nykyisin yllättävästä osoitteesta: eräluvat.fi. Kultaisina aikoina metsästäjä aloitti eräretkensä avaamalla oman takaovensa. Nyt metsästäjät aloittavat matkansa avaamalla tietokoneen. Metsähallituksen hirvenmetsästysalueita haetaan 95-prosenttisesti sähköisillä hakemuksilla eli internetissä, ylitarkastaja Ahti Putaala sanoo. Kausilupia hakevista metsästäjistä 80 prosenttia luottaa internetiin. Lyhyemmissä metsästysluvissa perinteinen puhelin ja asiointi oikean ihmisen kanssa ovat yhä valttia: vuorokausiluvista 28,7 prosenttia myytiin netin kautta vuonna Internetistä löytyy monenlaista hyödyllistä tietoa jahtia suunnittelevalle. Metsähallitus haluaa pysyä eräihmisten kanssa ajan hermolla. Sen vuoksi lähes kaikkia lupia on saatavissa yhden internetosoitteen kautta Puhelinpalvelua arvostavat eräihmiset voivat aina arkisin virka-aikana soittaa palvelunumeroon Sen lisäksi useita lupia saa niin sanotusti mobiilisti. Se tarkoittaa sitä, että metsästäjä tai kalastaja soittaa automaattinumeroon mihin vuorokauden aikaan hyvänsä ja saa sen jälkeen lupansa tekstiviestillä. Luvanhankinta kasvotusten myyjän kanssa onnistuu sekin edelleen. Esimerkiksi useat luontokeskukset, joskaan eivät kaikki, myyvät erälupia. Muutosten aikaa Suuri mullistus lupien myynnissä tapahtui tämän vuoden alussa, kun vanhan Villin Pohjolan numeroista tai nettiosoitteista ei enää voinut ostaa luvan lupaa. Taustalla oli se, että Metsähallitus oli lakkauttanut Villi Pohjola nimisen liiketoimintayksikön vuosi takaperin. Tuotemerkki Villin Pohjola myytiin lisäksi Lomarenkaalle. Nyt kaikkien metsästys- ja kalastuslupien verkkokauppa on siirretty uusille sivuille Eräluvat.fi ja puhelinpalvelu uuteen numeroon Osa entisen Villin Pohjolan lupamyyjistä siirtyi samalla Metsähallituksen eräpalveluihin töihin, ja he vastaavat nyt tuosta uudesta palvelunumerosta. Uusilta Eräluvat.fi-sivuilta löytyvät siis lupien verkkokauppa ja kaikki kohdekuvaukset. Lisäksi sivustolle on kerätty kaikki tiedot, jotka liittyvät valtion maiden metsästys- ja kalastusasioihin tai erävalvontaan. Aikaisemmin metsästäjät joutuivat seikkailemaan Villin Pohjolan sivuston ja Metsähallituksen pääsivuston välillä tietoja kaivellakseen. Tammikuussa julkaistuille uusille sivustoille on siirretty erä- ja uralupien verkkokaupan lisäksi muun muassa tiedot riistanhoidosta, kalavesien hoidosta sekä erävalvonnasta. Myös kaikki metsästys- ja kalastuskohteet siirretään uudelle sivustolle. Tähän saakka Metsähallituksen metsästysasioista on tiedotettu netissä Villin Pohjolan sivuilla ja Metsähallituksen pääsivustolla metsa. fi. Jatkossa kaikki päivitettävä tieto löytyy yhdestä osoitteesta Eräluvat.fi. Matti partanen Uutta sisältöä uusille sivuille. Eräluvat.fi-sivuston rakenne poikkeaa perinteisistä Metsähallituksen sivuista. Sivustolle on esimerkiksi lisätty nettipelejä, videoita ja blogeja. Metsästys- ja kalastuskohteita pystyy hakemaan sijainnin tai vaikkapa pyydettävän lajin perusteella. Tammikuusta alkaen metsästys- ja kalastuslupien myyntikanavat ovat olleet erälupien verkkokauppa Eräluvat.fi, erälupien palvelunumero ja mobiililupanumerot. Lisäksi lupia voi ostaa muutamista asiakaspalvelupisteistä. Erälupien palvelunumerosta voi jatkossa varata myös Fakta Eräluvat.fi on Metsähallituksen erälupien verkkokauppa: metsästys- ja kalastusluvat, uraluvat. Metsästys- ja kalastuskohteet. Eräasioiden nettiuutisointi. Riistanhoito, kalavesien hoito, erävalvonta. Erälupien palvelunumero Metsähallituksen metsästys- ja kalastusluvat, uraluvat. Erämaakämpät: Kontinpaistama, Saunakoski, Silisjoki, Porojärvi, Jogasjärvi, Juntinoja, Hirvasvuopio, Sotajoki, Kirakkajoki, Kettuniemi, Kuosnijoki, Kesänkijärvi. Luontopalveluiden varausja vuokratuvat. Villin Pohjolan palvelu (Lomarengas) Metsähallituksen kämpät (noin sata kappaletta), yli 200 yksityistä mökkiä, jotka olivat ennenkin Villin Pohjolan välityksessä. Nettikauppa: puhelinmyynti: palvelunumero erämaa-alueiden kämppiä sekä luontopalveluiden varaustupia ja -kämppiä. Muut Metsähallituksen mökit ovat varattavissa Lomarenkaalle siirtyneestä Villin Pohjolan palvelusta eli Villipohjola.fiverkkopalvelusta ja palvelunumerosta Jotta uudistus olisi täydellinen, myös mobiililupanumerot muuttuvat. Uudet numerot julkaistaan Kieppi- ja Tuikki-lehdissä, Eräluvat.fisivustolla sekä kohdetauluissa, jotka vaihdetaan kevään aikana. Metsänhanhenpyynti entisellään Metsähanhen pyyntiin ei tule muutoksia Kainuussa viime vuoteen verrattuna. Metsähanhen metsästys alkaa tänä vuonna Kainuussa eli yhtaikaa kanalinnustuksen kanssa. Metsästysaika ei muuttunut viime vuodesta, vaikka Suomen riistakeskus esitti, että pyynti voisi alkaa syyskuun alusta. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen metsähanhen metsästyksen rajoittamisesta kuluvalle metsästysvuodelle. Viime vuoteen verrattuna rajoitukset tiukkenivat. Vain pohjoisimpaan Lappiin tuli lievennyksiä. Siellä pyynti alkaa nyt 1. syyskuuta. Muualla varsinaisella pesimäalueella Lapissa, Kainuussa sekä osalla Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan aluetta pyynti alkaa 10. syyskuuta. Muualla Suomessa, Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta metsästämään pääsee vasta 10. lokakuuta. Kaakkois-Suomessa pyynti sallitaan jo lokakuun alusta lähtien. Alueen kautta muuttaa tundrametsähanhia, joiden kannat ovat runsaat. Tehdyillä rajoituksilla kokonaissaalis jäänee pieneksi. Pesimäalueelta hanhet ovat pääasiassa jo lähteneet, kun pyyntikausi alkaa. Toisaalta rannikon levähdysalueilta hanhet ovat jo siirtyneet suurimmaksi osaksi talvialueilleen Ruotsin eteläosaan ennen kuin metsästyskausi alkaa. Suomalaiset metsähanhet ovat taigametsähanhia. Niiden määrä on talvehtimisalueilla tehtyjen laskentojen perusteella vähentynyt huomattavasti. Hanhikannan taantuminen näkyy myös Suomen pesimäalueilla. Taantumisen syitä ei tunneta tarkasti, mutta ilmeisesti siihen ovat vaikuttaneet useat eri syyt. Metsähanhikantaa yritetään elvyttää muun muassa metsästysrajoituksilla. Toistaiseksi rajoitukset on tehty metsästysaikaa lyhentämällä. Metsähanhikannan hoitosuunnitelmaa ollaan parhaillaan valmistelemassa. Metsästysjärjestelyihin on esitetty monenlaisia vaihtoehtoja, mutta mitään ratkaisuja ei ole kuitenkaan vielä tehty. Joka tapauksessa uudet metsästysjärjestelyt saattavat vaatia muutoksia metsästyslainsäädäntöön. Säädösten muuttaminen on yleensä hidasta, joten uskon, että vielä vuoden päästäkin metsästystä rajoitetaan pelkästään metsästysaikaa lyhentämällä. Jukka Keränen Riistapäällikkö Suomen riistakeskus Kainuu Kuvan merihanhi on rauhoitettu Kainuussa. Jk

7 15 ERÄLIITE Hyvä metsäkanalintutilanne jatkuu Kainuussa Hirvi-ilta opistolla Jari Lindeman Tuoreiden riistakolmiolaskentatulosten mukaan ensi syksynä on odotettavissa nykymittapuun mukaan hyvä lintusyksy Kainuuseen. Viimeisen kolmen vuoden aikana lintuja on ollut hyvin ja sellaisena tilanne näyttää jatkuvan riekkoa lukuun ottamatta. Metson tiheys oli kolmioilla lähes 50 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Tiheys on koko 25-vuotisen laskentahistorian paras tulos. Metsoja ei kuitenkaan ole siinä mitassa, mitä niitä oli vielä vuotta sitten. Ylä-Kainuussa metsoja löytyi selvästi vähemmän kuin muualla maakunnassa. Kainuun teerikanta on ollut maan parhaimpia viimeisten vuosien aikana. Teeritiheys oli tänä vuonna lasketuissa kolmioissa samaa luokkaa kuin viime vuonna. Teeriä on hyvin koko Kainuussa. Parhaimmat tiheydet olivat laskennoissa Oulujärven ympäryskunnissa. Sotkamon riistanhoitoyhdistys järjestää Hirvi-illan pe Vuokatin Urheiluopistolla, auditorio Iso-Pöllyssä. Tilaisuus alkaa klo 18:00. Metsästyksen johtajat ja metsästäjät tervetuloa! Sotkamon riistanhoitoyhdistys Pyitä tavattiin neljänneksen vähemmän kuin viime vuonna, mutta tiheys oli keskimääräistä korkeampi. Pyytiheyksissä kuntakohtaiset erot olivat pieniä. Riekkoja tavattiin Kainuun kolmioilla hieman enemmän kuin viime vuonna. Riekkokanta on kuitenkin edelleen heikko. Parhaiten riekkoja on Suomussalmella ja Vuolijoella, muualla riekot ovat vähissä. Riekot ovat vähentyneet jo pitkään. Kannan pienentymiseen on ilmeisesti useita syitä. Keskeisin lienee riekolle sopivien suoympäristöjen vähentyminen. Ilmaston Työkalut OY Myymälä: Keskuskatu Sotkamo (08) Av: 7-18, la 9-14 Varasto: Ratatie 4, Av: 7-17, la Teerikukot ottavat kiivaasti yhteen parhaista soidinpaikoista taistellessa. lämpenemiselläkin lienee oma vaikutuksensa. Keväät tulevat aikaisemmin ja syksyt myöhemmin nykyisin. Riekot joutuvat olemaan aikaisempaa pitempään talvipuvussaan sulalla maalla, jossa valkoiset linnut näkyvät hyvin pedoille. Metsästyksellä- kin on saattanut olla pistemäisiä vaikutuksia, mutta tuskin kehityksen suuntaan laajemmassa mittakaavassa. Jukka Keränen Riistapäällikkö Suomen riistakeskus Kainuu Sotkamon Autopalvelu Oy Salmelantie 43 F 6, Sotkamo +358 (0) Hinauspalvelu 24 h/vrk +358 (0) Haluatko metsästäjäksi? Jari Lindeman Metsästys on yhteisöllinen ja luonnonläheinen harrastus. Metsästys tarjoaa hyvän kunnon ja erätaitojen lisäksi laadukasta lähiruokaa pataan pantavaksi. Metsästys on Suomessa tarkoin säänneltyä ja perustuu riistan kestävään hyödyntämiseen. Metsästysharrastuksen aloittamiselle ei ole ikärajoja. Metsästäjätutkinto Metsästysharrastuksen aloittaminen vaatii kaikilta uusilta metsästäjiltä metsästäjätutkinnon. Tutkinto käsittää 50 monivalinta- ja 10 eläinten tunnistustehtävää. Helpoiten alkuun pääsee osallistumalla tutkintoon valmentavaan koulutukseen, joka järjestetään neljänä iltana huhtikuun loppupuolella ja tarvittaessa loppukesästä. Kurssilla käsitellään kaikki tutkinnossa tarvittavat asiat ja perehdytään harrastukseen laajemminkin. Kurssilla voi kysyä itseään askarruttavia asioita ennen tutkintoa. Tutkintoon voi valmistautua myös opiskelemalla asiat itse Metsästäjän oppaasta, joita saa paikallisesta urheiluliikkeestä tai riistanhoitoyhdistykseltä. Metsästyskortti Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneella on oikeus lunastaa metsästyskortti. Riistanhoitoyhdistys lähettää henkilötiedot met- Autonpesu 24 h/vrk Metsästys tarjoaa monenlaisia luontoelämyksiä. sästäjärekisteriin hyväksytyn tutkinnon jälkeen ja kortti postitetaan parin viikon kuluessa uudelle metsästäjälle. Kun riistanhoitomaksu on suoritettu, astuu kortti heti voimaan. Jatkossa metsästyskortti lähetetään jokaiselle vuosittain Metsästäjä-lehden nelosnumeron mukana. Metsästys tuo isännän ja koiran suhteeseen aivan uuden ulottuvuuden. Aseen hallussapitolupa Poliisi myöntää ampumaaseiden hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia. Ampuma-aseen hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus, metsästysharrastuksen voi osoittaa metsästyskortilla. Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampumaasetta. Poliisi tekee lupapäätöksen pääasiassa soveltuvuustestin ja haastattelun perusteella, mutta voi pyytää tarvittaessa muitakin selvityksiä. Huoltajien suostumuksella vuotialle henkilölle voidaan antaa rinnakkaislupa haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen metsästystä varten. Henkilön tulee täyttää lisäksi muut luvan saajaa koskevat edellytykset. Tällöin huoltajat harkitsevat, onko nuori henkilö valmis käsittelemään asetta itsenäisesti. Alle 15-vuotias metsästyskortin omistava metsästäjä voi metsästää vain täysi-ikäisen valvonnassa ja vastuulla. Metsästys Metsästys vaatii aina metsästysoikeuden, joka on maan omistajalla, ellei ole vuokrannut sitä pois. Yleensä vuokraaja on metsästysseura. Jos haluat metsästää laajemmalla alueella, niin kannattaa hakea metsästysseuran jäseneksi. Seurojen jäsenehtoja voi kysellä suoraan paikallisilta metsästysseuroilta. Sotkamossa on yli 50 tuhatta hehtaaria valtion maita. Kunnassa kirjoilla olevat henkilöt voivat vapaasti metsästää valtion mailla. Rauhoitus- ja metsästysalueet löyty- N a ut i si nä lu o nn o sta... Me hoidamme kylpyhuoneremonttisi ammattitaidolla! Soita tarjous tai tule paikan päälle myymäläämme. Mu ista kot ital ous väh enn ys! Avoinna: ark. 7 17, la 9 14 Keskuskatu 7, Sotkamo, puh Soittaminen 010-alkuisiin numeroihimme maksaa lankapuhelimesta 0,0821 / puh. + 0,059 /min. ja matkapuhelimesta 0,0821 /puh. + 0,1691 /min. Jonotusaika on maksullinen. Hinnat sis. alv. 23%

8 ERÄ Hirvenjuoksua aktiivisesti harrastava Onni Leskinen harjoittelee usein myös ampumaradalla. Rata on paras paikka opetella ampumaan Treenit: Sotkamon Ampujat treenaavat Huhtikankaalla ja Salmelassa Jonna Karjalainen Metsästäjän on tärkeää osata käyttää asettaan moitteettomasti ja muille vaaraa aiheuttamatta. Paras paikka treenata eri aselajeja on Sotkamon Huhtikankaalla sijaitseva ampumarata. Sotkamon Ampujien puheenjohtaja Reijo Huotarin mukaan jokaisen metsästäjän tulisi käydä testaamassa kykyjään ja harjoittelemassa ampumista rataolosuhteissa. Rataharjoitusten tulisi olla ehdottomia. Helposti metsässä kuvittelee osaavansa tähdätä ja ampua oikein. Aseen käyttöturvallisuus on paljon treenanneelle harrastajalle itsestäänselvyys myös metsässä, Huotari muistuttaa. Sotkamon riistanhoitoyhdistyksessä on 2700 metsästäjää ja Sotkamon Ampujiin kuuluu yhteensä 160 jäsentä. Noin kolmisenkymmentä aktiivisesti kilpailevaa ampujaa harjoittelee aselajeja Huhtikankaalla joka viikko. Huhtikankaan radalla on mahdollisuus harjoitella riistanhoitoyhdistyksen omistamalla hirviradalla tai ampumaseuran haulikko- ja pistooliradoilla. Täällä ammutaan vuosittain myös viralliset hirvikokeet, Huotari esittelee ja jatkaa ratojen olevan päivittäisessä käytössä. Radalla ammutaan kauden aikana yli 300 hirvikoesuoritusta. Ampumaan pääsee säällä kuin säällä luvun alussa radalle rakennettiin suojakatos ja se on edelleen loistavassa kunnossa, Huotari toteaa. Radan ympäristön metsis- sä taas treenataan hirvenjuoksua ja hirvenhiihtoa. Onni Leskinen kertoi viettäneensä monet kesäpäivät mäkisessä maastossa harjoitellen. Hirvenjuoksu on kuntolaji. Täällä maasto on vaihtelevaa ja se tekee harjoittelemisesta haastavaa, Leskinen kertoo. Ampumarata päätettiin aikoinaan sijoittaa Huhtikankaalle syrjään asutuksesta. Ympärillä aukeavat hiekkatöyräät hiljentävät melun hyvin luvulla radan lähistöllä ei ollut vielä asutusta. Nykyisin sääntönä on lopettaa ampuminen viimeistään kello 21, Huotari painottaa. Haulikon panosten sisältämän lyijyn aiheuttamia mahdollisia ympäristövaikutuksia tutkitaan jatkuvasti. Maalitaulujen taustalla olevasta hiekkatöyräästä on otettu näytteitä. Metrin syvyydessä lyijyjäämiä ei ole ollenkaan. Talven ajaksi harjoitukset siirtyvät sisätiloihin Salmelan koulun alakerrassa sijaitsevalle sisäampumaradalle. Salmelan ilma-aseradalla talvisaikaan on kaksi yleistä vuoroa viikossa. Vuorot ovat tiistaisin ja torstaisin alkaen kello 18. Ampumaharrastus kestää yleensä koko eliniän ajan. Sekä Leskisen että Huotarin mukaan ampuminen on hieno laji, joka haastaa keskittymään. Itselleni tämä on paras laji, sillä reikä sijaitsee siellä mihin sen on itse lähettänyt. Ampuminen ei ole tuomaripeliä. Jos tulos jää tulkkauksen varaan, olisin voinut itse voinut ampua keskemmäs, Huotari sanoo. Uusia lahjakkuuksia löytyy usein, vaikka harrastajamäärät ovat tippuneet kolmannekseen. Suurin osa ampumaseu- ran jäsenistä on yli 60-vuotiaita. Aseen sujuva käsitteleminen ja täydellisen keskittymisen oppiminen vievät viitisen vuotta. SM-tasolla kisaava Sotkamon Ampujien Titta Pääkkönen on oppinut tekniikan nopeasti. Hän on luonnonlahjakkuus, Huotari sanoo. Sotkamon Ampujien puheenjohtaja Reijo Huotari ja aktiivinen hirvenjuoksija Onni Lesikinen pitävät rataharjoittelua tärkeänä.

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET 2 Suomessa esiintyy kaksi metsähanhen alalajia; taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) ja tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus). Taigametsähanhi esiintyy meillä

Lisätiedot

Hirvijohtajien koulutus 2011

Hirvijohtajien koulutus 2011 Hirvijohtajien koulutus 2011 Suomen riistakeskus Lappi Kemijärvi 19.9.2011 21.9.2011 Suomen riistakeskus 1 Metsästyksenjohtajan tehtävät (Ma 23 ) 1. Suunnitella käytännön metsästystapahtumat Passitus,

Lisätiedot

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä:

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: Reijo Orava 6.6.2013 5.6.2013 Suomen riistakeskus 1 Metsästäjät, riistahallinto ja tutkimus yhteistyössä suurpetokantojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 279 Taivalkoski TOIMINTA AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se oli päätösvaltainen. KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 12.07.2012 klo 18.00 19.50 Ampumarata Yhteensä 43 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Turvallisuus lakisääteisissä ampumakokeissa. 28.1.2015 Suomen riistakeskus 1

Turvallisuus lakisääteisissä ampumakokeissa. 28.1.2015 Suomen riistakeskus 1 Turvallisuus lakisääteisissä ampumakokeissa 28.1.2015 Suomen riistakeskus 1 Metsästyslaki 21 Metsästysasetus 16 Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta Riistahallintolaki 2, 10,14,15,

Lisätiedot

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009

Aseet ja metsästys. Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Aseet ja metsästys Aseet ja vastuullisuus -seminaari, Helsingin messukeskus 13.3.2009 Apulaistoiminnanjohtaja Panu Hiidenmies Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästys turvallisuus -

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1)

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) Toimintavuodelta 2002 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan. 1.HALLINTO Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 407 LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen

Lisätiedot

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 17.07.2014 klo 18.00 19.20 Kalimen maja Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

16.07.2015 klo 19.30 20.10 Kellon Nuorisoseura Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

16.07.2015 klo 19.30 20.10 Kellon Nuorisoseura Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 16.07.2015 klo 19.30 20.10 Kellon Nuorisoseura Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen, joka pidettiin seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 03.08.2014 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 18 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

1. Yhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia vuonna 2008 kpl. 2. Yhdistyksessä metsästäjätutkintoon osallistui vuonna 2008 henkilöä

1. Yhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia vuonna 2008 kpl. 2. Yhdistyksessä metsästäjätutkintoon osallistui vuonna 2008 henkilöä Metsästäjien vapaaehtoistyö 2008 Metsästäjätutkinto 1. Yhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia vuonna 2008 kpl 2. Yhdistyksessä metsästäjätutkintoon osallistui vuonna 2008 henkilöä 3. Yhdistys

Lisätiedot

Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013

Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013 Koirakokeisiin ja koirien kouluttamiseen tarvittavat luvat SUOMEN RIISTAKESKUS Julkiset hallintotehtävät 19.2.2013 1 Keskeiset säännökset METSÄSTYSLAKI 51 : Koiran kiinnipitovelvollisuus Maaliskuun 1 päivästä

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riistakannat 2011. Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 Riistaseurantojen tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Riistakannat 2011 seurantojen tärkeimmät tulokset Hirvikannan koko ja vasatuotto 2010 Metsäpeurat 2011 Suurpetojen lukumäärä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS Jarmo Kiuru Oikeusasematieto Oy Helsinki 2015 Jarmo Kiuru Kustantaja: Oikeusasematieto Oy, Helsinki, Suomi Valmistaja: BoD - Books on Demand, Nordsteds,

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 27.3.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. 1 Kalastonhoitomaksu 2016 Vuoden 2016 alusta alkaen 18 64-vuotiaat kalastajat maksavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI TOIMINTA-AJATUS: Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Suurpetotutkimus/RKTL

Suurpetotutkimus/RKTL Suurpetotutkimus/RKTL 9.12.2010 Pori photo Ilpo Kojola photo Ilpo Kojola photo: Ilpo Kojola photo de5stora.com Tietoa kestäviin valintoihin! Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on noin 300 hengen asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Hakemus on tehtävä huolellisesti. Väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen, asiavirheen korjaamiseen itse päätöksen osalta tai mahdolliseen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta. Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta. Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Koko maan ilveskanta-arvion taustasta ja erityisesti Etelä-Hämeen arviosta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Erillislaskentojen pentuetulos talvi 2012/2013 Ensimmäinen tieto lehdistössä Pentueet

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan koulutus

Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtaja ML 28 hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ilmoitus johtajista kirjallisena rhy:lle ennen metsästystä metsästykseen osallistuva

Lisätiedot

Etelä-Suomen hirvikanta pieneni Pohjois- Suomessa kasvu jatkui

Etelä-Suomen hirvikanta pieneni Pohjois- Suomessa kasvu jatkui 1 Riistantutkimuksen tiedote 187:1-11. Helsinki 8.8.2003 Etelä-Suomen hirvikanta pieneni Pohjois- Suomessa kasvu jatkui Vesa Ruusila, Ilkka Aaltonen, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen ja Maija Wallén Hirvien

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2003

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2003 1 Riistantutkimuksen tiedote 194:1-7. Helsinki 21.6.4 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 3 Ilpo Kojola ja Elisa Määttä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi suurpetojen vähimmäisyksilömääriksi

Lisätiedot

Riistanhoitomaksut. Sauli Härkönen Apulaistoiminnanjohtaja. 5.6.2009 c/o Metsästäjäin Keskusjärjestö 1

Riistanhoitomaksut. Sauli Härkönen Apulaistoiminnanjohtaja. 5.6.2009 c/o Metsästäjäin Keskusjärjestö 1 Riistanhoitomaksut Sauli Härkönen Apulaistoiminnanjohtaja 5.6.2009 c/o Metsästäjäin Keskusjärjestö 1 Laissa asetettu Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) Jokaisen, joka harjoittaa

Lisätiedot

Ampumakokeen vastaanottajien koulutus. 16.8.2011 Suomen riistakeskus 1

Ampumakokeen vastaanottajien koulutus. 16.8.2011 Suomen riistakeskus 1 Ampumakokeen vastaanottajien koulutus 16.8.2011 Suomen riistakeskus 1 Metsästyslaki 21 Metsästysasetus 16 Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta Riistahallintolaki 2, 10,14,15,

Lisätiedot

Päivitetty 04.08.2011 KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 2012

Päivitetty 04.08.2011 KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 2012 Päivitetty 04.08.2011 KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 2012 1 YHTEISLUPA Tämän suurpetojen metsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet

Lisätiedot

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 14.5.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Vaattunkiköngäs Hannu Lukkarila Juha

Lisätiedot

Riistakolmiot Metsäriistan seuranta

Riistakolmiot Metsäriistan seuranta Riistakolmiot Metsäriistan seuranta Katja Ikonen Kuva: Marcus Wikman Riista- ja peltokolmiolaskenta Metsästäjäkunta on avustamassa pienriistan seurantaa vuosittain noin tuhat metsästysseuruetta eri puolilta

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksessaan 4.10.2012 tekemällään päätöksellä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT,

Lisätiedot

Metsästysasetus» 12.7.1993/666

Metsästysasetus» 12.7.1993/666 Metsästysasetus» 12.7.1993/666 Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta samana päivänä

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS. 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS. 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1 METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1 METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN TOIMINNAN PERUSTEET Laki riistanhoito- ja pyyntilupamaksusta 1 ja 2 Riistahallintolaki 2,

Lisätiedot

Riistakolmiot: Riistatiedonkeruun voimannäyte. Katja Ikonen, suunnittelija

Riistakolmiot: Riistatiedonkeruun voimannäyte. Katja Ikonen, suunnittelija Riistakolmiot: Riistatiedonkeruun voimannäyte Katja Ikonen, suunnittelija Riista- ja peltokolmiolaskenta Pienriistakantojen vaihteluita on seurattu riistakolmiolaskennoilla jo 28 vuoden ajan. Seuranta

Lisätiedot

Karhupalaveri 19.7.2011 Ristijärven Metsästysseuran majalla klo 18.00

Karhupalaveri 19.7.2011 Ristijärven Metsästysseuran majalla klo 18.00 Karhupalaveri 19.7.2011 Ristijärven Metsästysseuran majalla klo 18.00 Läsnä: Erkki Leinonen Paltamon Metsästysseura ry. Arto Moilanen Mieslahden Metsästysseura ry Kari Suutari, Salokylän Erä ry. Marja-Maija

Lisätiedot

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014 Hyvinkään rhy Radan valvontapalaveri 2014 Yleistä Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan. Yhteiskunnan kielteinen asenne,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) HIMANGAN METSÄTYSSEURA Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS 2012 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet : Himangan kunnassa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet

Lisätiedot

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ OHJE Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014 Riistanhoitoyhdistykset Viite: Riistahallintolain (158/2011) 2 :n 1 momentin 4 kohta OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisältö 1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET...

Lisätiedot

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 17.12.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 17.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Juha

Lisätiedot

PAIKKA City-hotelli, os. Pekankatu 9

PAIKKA City-hotelli, os. Pekankatu 9 ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 5.11.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA City-hotelli, os. Pekankatu 9 PAIKALLA Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Ari Lohiniva Martti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 147 28.08.2013. 147 Asianro 6034/14.03.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 147 28.08.2013. 147 Asianro 6034/14.03.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 147 Asianro 6034/14.03.05/2013 Metsästysoikeuksien luovuttamisen periaatteet ja metsästystaksat Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

AIKA 18.12.2001 kello 16.30. Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.12.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA 18.12.2001 kello 16.30 PAIKKA SAAPUVILLA Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Hannu Lukkarila Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015 Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Metsästysperusteiset pitkät pyssyt Aseen on sovelluttava hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen.

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton. strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma

Suomen Metsästäjäliiton. strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma Suomen Metsästäjäliiton strategia 2011 2020 ja metsästyspoliittinen ohjelma SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y. SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON STRATEGIA 2011 2020 s. 3 Visio s. 3 Arvot s. 4 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. 1 Kalastonhoitomaksu 2016 Vuoden 2016 alusta alkaen 18 64-vuotiaat kalastajat maksavat

Lisätiedot

Suurpetotilanne. Luumäki 20.03.2013 Erkki Kiukas

Suurpetotilanne. Luumäki 20.03.2013 Erkki Kiukas Suurpetotilanne Luumäki 20.03.2013 Erkki Kiukas SÄÄDÖKSET Luontodirektiivi Metsästyslaki Riistahallintolaki Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Metsästysasetus Valtioneuvoston asetus poikkeusluvista

Lisätiedot

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat.

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat. 52 RATAKORTTI 52. Yhdistyksen jäsenmäärä: Pintaala: Huoltotilat Ampumakokeita, ei kilpailutoimintaa Sähköverkkoliitäntä ympäristölupaa (ei vaadittu) Savukosken riistanhoitoyhdistyksen ampumarata Savukoski

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City-hotelli Timo Kovala Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Ilveskannan seuranta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Ilveskannan seuranta Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Ilveskannan seuranta Katja Holmala RKTL Esitelmän sisältö Kannanarviointi RKTL:ssä Ilveksen levinneisyys ja levittäytyminen Ilveskannan arviointimenetelmän yksityiskohtia Erillislaskennat Muutama sananen

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan koulutus

Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtaja ML 28 hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ilmoitus johtajista kirjallisena rhy:lle ennen metsästystä metsästykseen osallistuva

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2011 159/2011 Laki metsästyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Koulutuspaketti: ilvesten erillislaskenta 2012-13

Koulutuspaketti: ilvesten erillislaskenta 2012-13 Koulutuspaketti: ilvesten erillislaskenta 2012-13 Katja Holmala ja Samuli Heikkinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL Kanta-arvion muodostaminen - perustuu petoyhdyshenkilöiden tuottamiin petohavaintoihin

Lisätiedot

RUOVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RUOVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS RUOVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuodelta 2009 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Ruoveden kunnan. 1. HALLINTO, Hallitus Puheenjohtaja Martti Mäki tuotantopäällikkö, Ruovesi

Lisätiedot

Suositukset metsästysseuroille, jotka vastaanottavat tai suunnittelevat vastaanottavansa ulkomaalaisia asiakkaita

Suositukset metsästysseuroille, jotka vastaanottavat tai suunnittelevat vastaanottavansa ulkomaalaisia asiakkaita Suositukset metsästysseuroille, jotka vastaanottavat tai suunnittelevat vastaanottavansa ulkomaalaisia asiakkaita "Suositukset metsästysseuroille" on laadittu tarkentamaan kaupalliseen ohjelmapalveluna

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Tietoisku jousella metsästyksestä

Tietoisku jousella metsästyksestä Tietoisku jousella metsästyksestä SJML koulutusmateriaali http://materiaali.jousimetsastys.fi versio 1.0 Esityksen sisältö 1. Jousella metsästyksestä, maailmalla ja Suomessa 2. Jousimetsästysvälineet ja

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 2.4.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA City - hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen Ari Lohiniva Martti

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUONNA 2013 2014 Pääasiallinen

Lisätiedot

HIRVIKANNAN HOITO JA METSÄSTYSSUUNNITELMA 2009

HIRVIKANNAN HOITO JA METSÄSTYSSUUNNITELMA 2009 Riistanhoitoyhdistys: 162 Rautjärven Rhy Pinta ala: 35931,00 ha HIRVIKANNAN HOITO JA METSÄSTYSSUUNNITELMA 2009 1. TALVIKANTA 70 kpl Tiheys 1,95 hirveä/1000 ha 2. KEVÄTMUUTTO (lisäys + tai muutto alueelta

Lisätiedot

Savukoski 8.-9.10.2011 Järjestäjä Rovaseudun Pystykorvakerho ry. http://www.rovapystis.net

Savukoski 8.-9.10.2011 Järjestäjä Rovaseudun Pystykorvakerho ry. http://www.rovapystis.net Kuva: Juha Pitkäniemi Savukoski 8.-9.10.2011 Järjestäjä Rovaseudun Pystykorvakerho ry. http://www.rovapystis.net Tervetuloa pohjanlohkon valintakokeeseen Savukoskelle Kuluvasta syksystä on muodostumassa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 26.5.2014 Rami Sampalahti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 26.5.2014 Rami Sampalahti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 26.5.2014 Rami Sampalahti VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Nykytila Hallin metsästys päätettiin aloittaa uudelleen

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

Lumijälkilaskenta 2012-2013

Lumijälkilaskenta 2012-2013 Lumijälkilaskenta 2012-2013 Laskentapäälliköt Jälkitarkastajat 21.11.2012 Suomen riistakeskus 1 Riistalaskennat tietoa metsästyksen suunnitteluun Riistakolmiot Suurpetoseuranta Vesilintujen pistelaskenta

Lisätiedot

SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015

SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015 SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015 METSÄSTYSAIKA+A31A4:A33A4:A35A4:A37A4:A39B2A4:A4:A29 23.2. - 15.3. 2015. VARUSTUS ASEET HÄLYTYS JAHTIIN JAHTIIN TULO Oranssi päähine pakollinen, liivit pakolliset

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYKSEN JOHTAJIEN KOULUTUS SAARENKYLÄ 6.9 / 8.9.2005

HIRVENMETSÄSTYKSEN JOHTAJIEN KOULUTUS SAARENKYLÄ 6.9 / 8.9.2005 HIRVENMETSÄSTYKSEN JOHTAJIEN KOULUTUS SAARENKYLÄ 6.9 / 8.9.2005 YLEISTÄ: Pyyntiluvan saaja nimeää metsästyksen johtajan. (ML 28 ) - jokaisella seurueella yhteisluvassa oma johtaja - muodollisesti nimeää

Lisätiedot

KIRJALLINEN KYSYMYS Poliisilaitoskohtaiset erot ampuma-aseen hankkimislupapäätöksissä. Eduskunnan puhemiehelle

KIRJALLINEN KYSYMYS Poliisilaitoskohtaiset erot ampuma-aseen hankkimislupapäätöksissä. Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS Poliisilaitoskohtaiset erot ampuma-aseen hankkimislupapäätöksissä Eduskunnan puhemiehelle Ampuma-aseen hankkimisluvasta säädetään pääasiassa ampuma-aselain 42,43,44 ja 45 pykälissä.

Lisätiedot

2. Kokouksen järjestäytyminen, Sihteeriksi valittiin Henry Ollila Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti

2. Kokouksen järjestäytyminen, Sihteeriksi valittiin Henry Ollila Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 10.5.2010 3 / 2010 Hallituksesta ja toimihenkilöistä läsnä: Esko Törmänen, pj Minna Hamara Kauko Kesälahti Mikko Niemelä, vpj Henry Ollila Pertti Sarajärvi Sauli Särkelä

Lisätiedot

OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE

OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE Turvallisuus hirvijahdissa edellyttää, että kaikkia vaatetuksesta, aseen käsittelystä ja jahdissa käyttäytymisestä annettuja ohjeita noudatetaan. Metsästysalue

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti)

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti) Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 700 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja Sähköposti Koordinaatit: P

Lisätiedot

Suurpetokantojen arviointi

Suurpetokantojen arviointi Suurpetokantojen arviointi Ilpo Kojola, RKTL Suurpetojen vähimmäislukumäärä vuoden lopussa (1978 2012) 2500 2000 4x 2500 2000 25x 1500 kesä 1500 1000 Karhu 1000 Ilves 500 500 0 1978 1984 1990 1996 2002

Lisätiedot

Rapusyöttitesti särki ylivoimainen

Rapusyöttitesti särki ylivoimainen Rapusyöttitesti särki ylivoimainen Perimätiedon mukaan rapusyöteistä parhain on kissan liha. Sitä on kuitenkin harvoin tarjolla, ja kalalla rapuja mertoihin tavallisimmin houkutellaan, mutta lenkkimakkaraa

Lisätiedot

AMPUMA-ASELUPIA HAETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA

AMPUMA-ASELUPIA HAETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA AMPUMA-ASELUPIA HAETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA - aina pitää tarkistaa onko lakiin tai asetukseen tehty muutoksia - alla olevissa tiedoissa ovat tällä hetkellä voimassa olevat määräykset 1. Jäsenyys UAY:ssä

Lisätiedot

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006 1 Riistantutkimuksen tiedote 209:1-5. Helsinki 16.8.6 Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 6 Hannu Pöysä, Marcus Wikman, Esa Lammi ja Risto A. Väisänen Vesilinnuston kokonaiskanta pysyi viime vuoden

Lisätiedot

Nämä metsästyssäännöt on hyväksytty tarkennukseksi seuran säännöille ja ohjeeksi seuran toiminnalle.

Nämä metsästyssäännöt on hyväksytty tarkennukseksi seuran säännöille ja ohjeeksi seuran toiminnalle. PYHÄ-SAUKKO r.y METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2015 1. YLEISTÄ Nämä metsästyssäännöt on hyväksytty tarkennukseksi seuran säännöille ja ohjeeksi seuran toiminnalle. 1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

Ampuma-aselain aselain muutos 2012

Ampuma-aselain aselain muutos 2012 Ampuma-aselain aselain muutos 2012 Heti aluksi haluamme kiittää sisäasiainministeri asiainministeriötä tästä kuulemisesta Haluamme lausua pyydettyjen aiheiden lisäksi myös muutaman sanan muistakin ampuma-aselain

Lisätiedot

Oma riista -palvelu oma.riista.fi

Oma riista -palvelu oma.riista.fi Oma riista -palvelu oma.riista.fi Saalisilmoituksen tekeminen KARHU 9.7.2015 Suomen riistakeskus Versio 1.3, 9.7.2015 Ari Kontiainen ja Harri Norberg Suomen riistakeskus Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pienriistan pyynti metsästäjien mielipiteissä

Pohjois-Suomen pienriistan pyynti metsästäjien mielipiteissä KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 358 Juhani Salmi Pekka Salmi Pohjois-Suomen pienriistan pyynti metsästäjien mielipiteissä Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Ylöjärven Erämiehet ry:n Hirvieläinten metsästyssääntö

Ylöjärven Erämiehet ry:n Hirvieläinten metsästyssääntö Nämä säännöt hyväksytty 21.2.2005 Ylöjärven Erämiehet ry:n Hirvieläinten metsästyssääntö Hirvijahteihin on oikeutettu osallistumaan: * Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

Lu8. vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasioihin.

Lu8. vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasioihin. Lu8 LUONNONVARAKESKUS 16.2.2015 Luke 251100 04 05/2015 Maa- ja metsitalousministerio Luonnonvaraosasto Kirjaamo kiriaamo@mmm.fi Viite: Maa- ja metsfitalousministeridn ja Luonnonvarakeskuksen tulossopimus2ol*2019,

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Metsästyksen johtaminen

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Metsästyksen johtaminen Metsästyksenjohtajan perustaidot Metsästyksen johtaminen Metsästyksenjohtajan perustaidot Metsästyksen johtaminen Sami Tossavainen & Ohto Salo, Suomen riistakeskus 2015 2 Esipuhe Metsästyksenjohtajan perustaidot

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä?

Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä? Onko suurpetopolitiikka Suomen vai EU:n käsissä? Neuvotteleva virkamies Sami Niemi Luontodirektiivi Suurpedot ovat tiukasti suojeltuja lajeja (12 artikla) Lajien yksilöiden tappaminen on kiellettävä Suojelusta

Lisätiedot