Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer"

Transkriptio

1 Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG 18DL CG 18DAL CG18DL CG18DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

2 START BUTTON # $ % ^ &! ( ) q w e r t w u y i % a o p! 4 p s d 4 l k j h g f w *

3 z x z c ; k b L v n z 100 mm z / n 100 mm,. m z v b z 150 mm 3

4 * ª 11.5 mm 3 mm º 4

5 Svenska Dansk Norsk Suomi English 1 Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Rechargeable battery 2 Lås Smæklås Sperrehake Salpa Latch 3 Tryck Tryk Trykk Paina Push 4 Tryck inåt Læg i Sett i Paina sisää Insert 5 Dra ut Træk ud Dra ut Vedä Pull out 6 Laddare Opladeapparat Lader Laturi Charger 7 Signallampa Kontrollampe Pilot-lys Markkivalo Pilot lamp 8 Ledning Linje Linje Viiva Line 9 0 Knapp för kvarvarande batteri Indikeringslampa för kvarvarande batteri Indikatorkontakt for resterende batteri Indikatorlampe for resterende batteri Indikatorbryter for gjenværende batterinivå Indikatorlampe for gjenværende batterinivå Jäljellä olevan latauksen merkkikytkin Jäljellä olevan latauksen merkkivalo Remaining battery indicator switch Remaining battery indicator lamp! Huvudrör Hovedrør Hovedrør Pääputki Main Låshål Låsehul Låsehull Lukitusreikä Locking hole # Ledhus Drejeledshus Sammenføyningsboks Liitososa Joint case $ Låspinne Låsestift Låsepinne Lukitussauva Lock pin % Dra Træk Dra Vedä Pull ^ Handtagsknapp Skruehåndtag Betjeningsknapp Kahvanuppi Handle knob & Motorsida Motorside Motorside Moottorin sivu Motor side * Remhandtag Loophåndtag løkkehåndtak Silmukkakahva Loop handle ( Handtagsfäste Håndtagsfastgørelse Håndtakets festeanordning Kahvankiinnitin Handle fixture ) M6 43-bultar M6 43-bolte M6 43 bolter M6 43-pultit M6 43 bolts q M6-muttrar M6-møtrikker M6 mutter M6-mutterit M6 nuts w Säkerhetskåpa Sikkerhedsdæksel Sikkerhetsdeksel Turvakansi Safety cover e Skydd till kåpa Dækselafskærmning Dekningsbeskytter Kansisuojain Cover guard r Kniv Kniv Kniv Veitsi Knife t D4 gängskärande D4 selvgjengede D4-skrue skruv skrue D4-kierreruuvi D4 tapping screw y Kåpans fäste Dækselbeslag Dekkeklamme Kannensalpa Cover bracket u M6 25 sexkantbultar M6 25- M6 25 hex. M6 25- M6 25 hex. socket till fästet unbrakobolte knapphylse bolter kuusiokolonappipultit button bolts i Kåpans hållare Dækselholder Overtrekksholder Kannenpidin Cover holder o Hängare Bøjle Bærejern Ripustin Hanger p Fäste Beslag Klemme Salpa Bracket a Snabbutlösande rem Hurtigudløserrem Hurtigutløsningsbelte Pikavapautushihna Quick-release belt s Krok Krog Krok Koukku Hook d Snabbutlösande fäste f Sexkantnyckel Unbrakonøgle Hurtigudløserbeslag Hurtigutløsningsklemme Pikavapautussalpa Sekskantet skiftnøkkel Kuusiotankoavain Quick-release bracket Hexagonal bar wrench g Klinghållare Skæreholder Skjæreholder Leikkurinpidin Cutter holder h Lindningsskydd Viklingsbeskytter Opptrekksbeskytter Kiertymissuojain Winding protector j Klingans stödbricka Skæreholderdæksel Skjæreholder topp Leikkurinpitimen suojus Cutter holder cap k Grästrimmarhuvud Skærehoved Skjærehode Leikkauspää Cutting head l Dra åt Spænd Stramme Kiristä Tighten ; Slå Bank Tappe Kopauta Tap z Nylonlina Nylonsnor Nylontråd Nylonlanka Nylon line 5

6 Svenska Dansk Norsk Suomi English x Styrkula Styrekugle Veiledningsball Ohjainpallo Guide ball c Vrid (medurs) Drejning (højre) Svinge(Høyre) Kääntäminen (oikealle) Turning (Right) v Klingans stödbricka Dæksel til skærehus Skjærekropp topp Leikkausrungon suojus Cutting body cap b Låsflik Låseflig Låsesplint Lukitussalpa Locking tab n Spole Spole Spole Puola Spool m Hål till stoppare Stopperhul Stopperhull Pysäytinreikä Stopper hole, Ögla Øje Snørehull Puolan keskireikä Eyelet. Klinga Skærehus Skjærekropp Leikkausrunko Cutting body / Långt hål Aflangt hul Langt hull Pitkä reikä Long hole Rullens fjäder Spolefjeder Spolerull Kelajousi Reel spring Startknapp Startknap Startknapp Aloituspainike Start button Strömindikator Tændt-lampe Strømlys Virtalamppu Power lamp Handtag Håndtag Håndtak Kahva Handle Låsspak Låsearm Låsespake Lukitusvipu Lock lever Spak Arm Spake Vipu Lever Framåt Fremad Fremover Eteenpäin Forward Vänstra sidan Venstre side Venstre side Vasen sivu Left side ª Avnötningsgräns Slidgrænse Slitasjegrense Kulutusraja Wear limit º Borstskruv Børstedæksel Børstehode Harjansuojus Brush cap Utbuktning på kolborste Fremspring på kulbørste Utstikkende del på kullbørsten Hiiliharjan ulkonema Protrusion of carbon brush Nagel på kolborste Kulbørstes søm Stift på kullbørste Hiiliharjan kynsi Nail of carbon brush Kontaktdel på borstmunstyckets utsida Kontaktdel på udvendigt børsterør Kontaktpunkt utfenfor børsterøret Harjaputken ulkokontaktiosa Contact portion outside brush tube 6

7 Symboler VARNING Nedan visas de symboler som används för maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan verktyget används. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador. Symboler ADVARSEL Det følgende viser symboler, som anvendes for maskinen. Vær sikker på, at du forstår deres betydning, inden du begynder at bruge maskinen. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade, hvis alle advarslerne og instruktionerne nedenfor ikke overholdes. Symboler Symbolit ADVARSEL VAROITUS Følgende symboler Seuraavassa on brukes for maskinen. näytetty koneessa Sørg for å forstå käytetyt symbolit. betydningen av Varmista, että disse symbolene før ymmärrät niiden maskinen tas i bruk. merkityksen ennen kuin aloitat koneen käytön. Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av utstyret resultere i elektrisk støt, brann og/ eller alvorlig personskade. Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. Symbols WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use. Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Ha alltid ögonskydd. Brug altid beskyttelsesbriller. Ha alltid på deg vernebriller. Käytä aina suojalaseja. Always wear eye protection. Bär alltid hörselskydd. Brug altid høreværn. Bruk hørselsvern. Käytä aina kuulosuojaimia Always wear hearing protection. Utsätt inte för fukt. Må ikke udsættes for fugt. Må ikke utsettes for fuktighet. Älä altista kosteudelle. Do not expose to moisture. Håll åskådare på avstånd. Hold tilskuere på afstand. Hold tilskuere unna. Pidä sivustakatsojat poissa. Keep bystanders away. Ta ut batteriet före justering eller rengöring och om redskapet lämnas utan tillsyn under en tid. Gäller endast EUländer Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning. Tag batteriet ud inden justering eller rengøring, og inden du forlader maskinen selv for korte tidsrum. Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt. Fjern batteri før Poista akku justering eller ennen säätöä tai rensing og før maskinen forlates uten tilsyn for uansett periode. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EUdirektiv 2002/96/ EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. puhdistamista tai ennen koneen jättämistä ilman valvontaa lyhyeksikin ajaksi. Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Remove battery before adjusting or cleaning and before leaving the machine unattended for any period. Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. 7

8 Svenska ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG VARNING Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Uttrycket elektriskt verktyg i varningar hänvisar till ditt eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlöst) elektriska verktyg. 1) Säkerhet på arbetsplats a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor. b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva omgivningar, som t ex i närvaro av antändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända dammet eller ångorna. c) Håll barn och kringstående på avstånd när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen. 2) Elektrisk säkerhet a) Det elektriska verktygets stickpropp måste matcha uttaget. Modifiera aldrig stickproppen. Använd inte adapterstickproppar till jordade elektriska verktyg. Omodifi erade stickproppar och matchande uttag minskar risken för elstötar. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det fi nns ökad risk för elstötar om din kropp är jordad. c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta. Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elstötar. d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur sladden till det elektriska verktyget. Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar. e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk när du arbetar med det elektriska verktyget utomhus. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elstötar. f) Om du inte kan undvika att använde ett elektriskt verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med jordfelsbrytare. Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt. 3) Personlig säkerhet a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte elektriska verktyg när du är trött, drog- eller alkhoholpåverkad eller har tagit mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan resultera i allvarliga personskador. 8 b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren står i läge av innan du ansluter det elektriska verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar upp eller bär verktyget. Att bära det elektriska verktyget med fi ngret på omkopplaren eller kraftansluta det elektriska verktyget då omkopplaren är på inbjuder till olyckor. d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skruvnyckel innan du startar det elektriska verktyget. En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på en roterande del av det elektriska verktyget kan resultera i personskador. e) Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på fötterna och håll balansen. På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska verktyget i oväntade situationer. f) Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta från rörliga delar. Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna. g) Om tillbehör för anslutning av dammuppsugningsoch damminsamlinganordningar ingår, se då till att dessa anordningar ansluts och används på korrekt sätt. Användning av damminsamling kan minska dammrelaterade faror. 4) Användning och skötsel av elektriska verktyg a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd korrekt verktyg för det du ska göra. Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med den hastighet som det är avsett för. b) Använd inte det elektriska verktyget om omkopplaren inte kan vridas Från eller Till. Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med omkopplaren är farliga och måste repareras. c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet från det elektriska verktyget innan du gör justeringar, byter tillbehör eller magasinerar det elektriska verktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att det elektriska verktyget startar oavsiktligt. d) Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta med verktyget eller dessa instruktioner använda verktyget. Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade användare. e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med avseende på felaktig inriktning eller om rörliga delar kärvar, om delar har spruckit samt alla andra tillstånd som kan påverka verktygets drift. Om verktyget är skadat se till att det repareras innan du använder det. Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna verktyg. f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.

9 Svenska g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och hårdmetallskär etc. i enlighet med dessa instruktioner, samtidigt som du tar arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras med i beräkningen. Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål än det är avsett för kan resultera i farliga situationer. 5) Användning och vård av batteriverktyg a) Ladda endast med laddare som angetts av tillverkaren. En laddare som passar för en typ av batteri kan orsaka brandfara om den använd med ett annat batteri. b) Använd verktyg endast med specifikt avsedda batteri. Användning av annat batteri kan orsaka risk för skada eller brand. c) När ett batteri inte används förvara det frånskiljt från andra metallföremål så som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra metallföremål som kan orsaka anslutning från en pol till en annan. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskada eller brand. d) Vid oriktigt handhavande kan vätska komma ut från batteriet; undvik kontakt. Om kontakt av misstag sker, spola med vatten. Om vätska kommer i ögonen sök medicinsk hjälp. Vätska som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador. 6) Service a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt elektriska verktyg och använd bara identiska reservdelar. Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är säkert och fungerar som det ska. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD Håll barn och bräckliga personer på avstånd. När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll för barn och bräckliga personer. SÄKERHETSVARNINGAR FÖR GRÄSTRIMMER VIKTIGT LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING Säker användning Utbildning a) Läs anvisningarna noggrant. Bekanta dig med kontrollerna och hur man använder redskapet. b) Låt aldrig personer som inte är bekanta med anvisningarna eller barn använda redskapet. Lokala föreskrifter kan begränsa operatörens ålder. c) Tänk på att operatören eller användare är ansvarig för olyckor eller faror som inträffar med andra människor eller deras egendom. Förberedelse a) Kör aldrig redskapet när personer, särskilt barn, eller husdjur finns i närheten. b) Bär alltid ögonskydd och kraftiga skor när du kör redskapet. Drift a) Använd redskapet endast i dagsljus eller tillräckligt artificiellt ljus. b) Kör aldrig redskapet med skadade skydd eller utan monterade skydd. c) Starta motorn endast då händer och fötter är borta från de skärande delarna. d) Koppla alltid bort redskapet från strömförsörjningen (ta t.ex. ut kontakten ur nätuttaget eller ta bort avstängningsanordningen) när redskapet lämnas utan tillsyn, före rengöring av igensättning, före kontroll, rengöring eller arbete på redskapet, när du slagit mot ett främmande föremål, när redskapet börjar vibrera onormalt. e) Var försiktig så att inte de skärande delarna skada händer och fötter. f) Se alltid till att smuts inte kommer in i ventilationsöppningarna. Underhåll och förvaring a) Koppla alltid bort redskapet från strömförsörjningen (ta t.ex. ut kontakten ur nätuttaget eller ta bort avstängningsanordningen) innan du utför underhållseller rengöringsarbete. b) Använd endast reservdelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. c) Inspektera och underhåll redskapet regelbundet. Reparera endast redskapet hos en auktoriserad reparatör. d) Förvara redskapet utom räckhåll för barn när det inte används. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERIDRIVEN GRÄSTRIMMER VARNING 1. Var tålmodig när du arbetar med redskapet. Kläd dig varmt. 2. Planera allt arbete i förväg för att förebygga olyckor. 3. Kör inte redskapet på natten eller i dåligt väder då sikten är dålig. Kör inte redskapet i regn eller direkt efter ett regn. Arbete på halt underlag kan orsaka en olycka om du tappar balansen. 4. Inspektera grästrimmarhuvudet före arbetets början. Använd inte redskapet om grästrimmarhuvudet är sprucket, repigt eller böjt. Se till att grästrimmarhuvudet är ordentligt fastsatt. Ett grästrimmarhuvud som faller isär under körning kan orsaka en olycka. 5. Fäst säkerhetskåpan och axelremmen innan du börjar arbetet. Körs redskapet utan dessa delar kan leda till en olycka. 6. Fäst remhandtaget innan du börjar arbetet. Kontrollera att det inte är löst utan ordentligt fäst innan du börjar arbetet. Håll remhandtaget ordentligt under arbetet och sväng inte runt med redskapet, utan använd rätt arbetsställning och behåll balansen. Tappar du balansen under arbetet kan du skada dig. 7. Var försiktig när du startar motorn. Placera redskapet på ett jämnt underlag. Kör inte redskapet närmare än 15 m från människor eller djur. Kontrollera att grästrimmarhuvudet inte kommer i kontakt med marken eller träd och växter. En vårdslös start kan leda till skada. 8. Fäst inte låsspaken. Dras låsspaken tillbaka oavsiktligt kan detta orsaka personskada. 9. Tryck på startknappen för att stänga av redskapet innan du lämnar det. 10. Kör redskapet försiktigt nära elektriska kablar, gasledningar och liknande installationer. 9

10 Svenska 11. Se upp för och ta bort tomma burkar, ledningar, stenar eller andra hinder innan du börjar arbetet. Arbeta inte i närheten av rötter eller stenblock. Arbete i sådana områden kan skada grästrimmarhuvudet eller leda till skada. 12. Öka inte rotationshastigheten för mycket. Öka hastigheten gradvis och inte plötsligt. Justera reglagets läge så att det passar arbetsbelastningen. Föremål som flyger ut ur redskapet kan orsaka personskada. 13. Rör aldrig vid grästrimmarhuvudet under drift. Se även till att det inte kommer i kontakt med ditt hår, dina kläder osv. 14. Stäng av motorn och kontrollera att grästrimmarhuvudet har stannat i följande situationer. När du flyttar till ett annat arbetsområde. När du rensar bort gräs som har fastnat i redskapet. När du tar bort hinder i arbetsområdet eller skräp, gräs och spån som skapas vid trimningen. När du lägger ner verktyget. Gör du detta med ett roterande grästrimmarhuvud kan det leda till personskador. 15. Använd inte redskapet närmare är 15 m från en person. Arbetar du med någon annan, håll ett avstånd på över 15 m. Flygande spån kan orsaka olyckor. Vid arbete på lutande underlag som slänter ska du se till att din medarbetare inte är utsatt för risker. Påkalla dina medarbetares uppmärksamhet med visslingar eller på annat sätt. 16. När gräs och andra föremål trasslas in i grästrimmarhuvudet, stäng av motorn och vänta tills grästrimmarhuvudet har slutat rotera innan du tar bort dem. Borttagning av föremål från grästrimmarhuvudet när det roterar kan leda till personskada. Fortsatt körning redskapet med främmande föremål som fastnat i grästrimmarhuvudet kan leda till skador. 17. Om redskapet fungerar dåligt och avger konstiga ljud eller vibrationer, stäng omedelbart av motorn och be din återförsäljare undersöka och reparera det. Fortsatt användning under dessa förhållanden kan leda till personskador eller skada på redskapet. 18. Kontrollera att det inte finns skador, sprickor eller deformation om du tappar redskapet eller stöter emot med det. Användning av ett redskap som är skadat, sprucket eller deformerat kan leda till personskada. 19. Fäst redskapet så att det ligger stilla under transport. Om denna varning inte följs kan en olycka inträffa. VIKTIGT 1. Använd inte grästrimmarhuvudet till annat än att klippa gräs. Kör inte redskapet i vattenpölar och se till att jord inte kommer i kontakt med grästrimmarhuvudet. 2. Redskapet innehåller precisionsdelar och får inte tappas, utsättas för kraftiga stötar eller vatten. Redskapet kan skadas eller leda till felfunktion. 3. Ta bort grästrimmarhuvudet om redskapet ska läggas på förvaring eller transporteras efter användning. 4. Utsätt inte redskapet för insektsmedel och andra kemikalier. Sådana kemikalier kan orsaka sprickor eller annan skada. 5. Byt ut varningsetiketterna mot nya när de är svåra att läsa eller oläsbara och när de börjar skalas av. Be din återförsäljare om nya varningsetiketter. 10 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI OCH LADDARE 1. Temperaturen vid batteriuppladdningen skall ligga omkring 0 C 40 C. Om batteriet laddas i en temperatur som underskrider 0 C, kan det resultera i överladdning som kan skada verktyget. Batteriet bör inte laddas i temperaturer som överstiger +40 C. Den lämpligaste uppladdningstemperaturen ligger mellan +20 C och +25 C. 2. Låt aggregatet vila i ca. 15 minuter mellan varje laddning. Ladda inte batteriet längre än två timmar. 3. Se till att inga främmande föremål hamnar i verktyget genom batteriöppningen eller uttagen. 4. Se till att inga föremål eller främmande ämnen hamnar i laddningsaggregatets ventilationshål. Isättning av metallföremål eller lättantändliga objekt i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska överslag och skador på laddningsaggregatet. 5. Laddningsaggregatet skadas när du använder ett urladdat batteri. 6. Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor. Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för verktygets praktiska användning, skall du föra eller skicka batteriet till återförsäljaren. 7. Ta aldrig isär varken det uppladdningsbara batteriet eller laddningsaggregatet. 8. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts. Det resulterar i hög elektrisk spänning och överhettning, som kan skada batteriet. 9. Se till att batteriet inte fattar eld, så att det exploderar. VARNING FÖR LITIUMJONBATTERI För att förlänga livstiden är litiumjonbatteriet utrustat med en skyddsfunktion som stoppar utmatning. I händelse av 1 till 3 som beskrivs nedan, vid användning av denna produkt, även om du trycker på knappen kan det hända att motorn stannar. Detta är inget fel utan ett resultat av skyddsfunktionen. 1. När kvarvarande batterikraft tar slut stannar motorn. I detta fall ladda omedelbart upp det. 2. Om verktyget är överbelastat kan motorn stanna. Om så händer släpp knappen på verktyget och ta åtgärda orsaken till överbelastningen. Därefter kan du fortsätta igen. 3. Om batteriet överhettas under för hög belastning kan batteriet ta slut. Om detta händer, sluta använda batteriet och låt det svalna. Du kan använda det igen när det svalnat. Vidare, var god beakta följande varningar och föreskrifter. VARNING För att förebygga läckage från batteri, värmeutveckling, rök, explosion och eldsvåda, var god beakta följande försiktighetsåtgärder. 1. Se till att spån och smuts inte samlas på batteriet. Vid arbete se till att spån och smuts inte faller på batteriet. Se till att eventuellt spån och smuts som faller på det elektriska verktyget vid arbete inte samlas på batteriet. Förvara inte batteri som inte används på en plats där de utsätts för spån och smuts. Innan förvaring av ett batteri avlägsna eventuellt spån och smuts som har fastnat på det och förvara det inte tillsammans med metallföremål (skruvar, spikar etc.). 2. Gör inte hål i batteri med skarpa föremål så som spik, slå med hammare, stampa på eller kasta föremål på eller utsätt batteriet för fysisk påfrestning.

11 Svenska 3. Använd inte uppenbarligt skadat batteri eller batteri som är deformerat. 4. Använd inte batteriet med polerna omvända. 5. Anslut inte direkt till ett elektriskt uttag eller uttaget för cigarettändare i en bil. 6. Använd inte batteri för andra syften än de som anges. 7. Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att den angivna laddningstiden passerat, stoppa omedelbart vidare laddning. 8. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller högt tryck så som i en mikrovågsugn, hårtork eller högtrycksbehållare. 9. Håll borta från eld så snart läckage eller illaluktande lukt upptäcks. 10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet skapas. 11. Om batteriet läcker, luktar illa, blir varmt, missfärgat eller missformerat eller på något sätt upplevs som onormalt vid användning, laddning eller förvaring, ta omedelbart bort det från verktyget eller batteriladdaren och sluta använda det. OBSERVERA 1. Om vätska som läcker från batteriet kommer i ögonen gnid inte ögonen och skölj dem väl med friskt rent vatten från en kran och kontakta omedelbart medicinsk hjälp. Om inget görs kan vätskan orsaka ögonproblem. 2. Om vätskan kommer i kontakt med din hud eller dina kläder, tvätta omedelbart väl med rent vatten så som från en kran. Det finns en chans att det kan orsaka hudirritation. 3. Om du upptäcker rost, dålig lukt, överhettning, missfärgning, deformering och/eller andra ovanligheter när du använder batteriet för första gången använd det inte utan lämna tillbaka det till din återförsäljare eller handlare. TEKNISKA DATA MOTORDRIVET REDSKAP Modell CG18DL CG18DAL WLAN Fäste Rak typ Skärdiameter 425 mm Rotationsriktning Moturs sett från växellådan Hastighet utan last min -1 Drifttid per laddning* 1 (När det medföljande batteriet är fulladdat) 5 min* 2 Batteri BSL1830: Li-ion 18 V (3,0 Ah 10 celler) Vikt (utan grästrimmarhuvud och axelrem) 5,4 kg 5,2 kg *1 Data i ovanstående tabell är endast ett exempel: Eftersom grästyp, knivens skärpa, grästrimmarhuvudets hastighet, omgivningstemperatur, det laddningsbara batteriets prestanda, arbetsmetoder osv. kan variera mycket, ska ovanstående endast användas som en grov riktlinje. *2 Villkor: Nylonlinans ytterdiameter 425 mm, reglaget på full hastighet. LADDNINGSAGGREGAT Modell Laddningsspänning Vikt UC18YRSL 14,4 V 18 V 0,6 kg 11

12 Svenska STANDARDTILLBEHÖR CG18DL CG18DAL (LSC) 8 Standardtillbehören kan ändras utan föregående meddelande. 1 Nylonhuvud (Sure Tap) Lindningsskydd Sexkantnyckel 4 mm Hylsnyckel (sexkant 17/19) Skyddsglasögon Axelrem Batteri (BSL1830) Laddare (UC18YRSL)...1 EXTRATILLBEHÖR (säljs separat) 1. Batteri (BSL1830) 4. Benskydd (en uppsättning med två skydd) Skyddar benen mot utslungade föremål. 2. Batterilock Extratillbehören kan ändras utan föregående meddelande. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Trimning, rensning och klippning av ogräs. 3. Fett (100 g tub) Smörj växellådan var 50:e drifttimme. 12 HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR BATTERIET 1. Demontering av batteriet Håll ordentligt i huset och skjut batterilåsen för att ta ut batteriet (se Bild 2). VARNING Se till att batteriet inte kortsluts. 2. Montering av batteriet Sätt i batteriet så att batteripolerna vänds åt rätt håll (se Bild 2).

13 Svenska BATTERILADDNING Ladda upp batteriet enligt de följande anvisningarna innan du använder ditt elektriska verktyg. 1. Anslut laddarens nätkabel till ett nätuttag. Signallampan på laddaren blinkar i rött (med ensekunds intervaller) efter nätkabelns anslutning. 2. Sätt i batteriet i laddaren. Sätt i batteriet ordentligt i laddaren så att strecket blir synligt, se Bild 3, Laddning Laddningen sätts igång efter batteriets isättning i laddaren. Signallampan lyser i rött. Så fort batteriet har laddats upp helt blinkar signallampan i rött (med ensekunds intervaller). (Se Tabell 1) (1) Hur signallampan lyser/blinkar till Hur signallampan lyser/blinkar till före laddnings-start, under pågående laddning och efter slutförd laddning visas i nedanstående Tabell 1. Indikeringslampan lyser eller blinkar rött. Tabell 1 Signallampans indikationer Före laddning Blinkar Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5 sekund. (släckt 0,5 sekund) Under pågående laddning Laddningen fullbordad Lyser Blinkar Lyser ihållande Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5 sekund. (släckt 0,5 sekund) Går inte att ladda Flimrar Lyser 0,1 sekund. Lyser inte 0,1 sekund. (släckt 0,1 sekund) Fel i batteriet eller laddaren Indikeringslampan lyser grönt. Överhettad beredskapsläge Lyser Lyser ihållande Batteriet överhettat. Kan inte ladda (laddning kommer att börja när batteriet svalnat). (2) Angående de laddningsbara batteriernas temperaturer Temperaturerna för laddningsbara batterier visas i Tabell 2, och batterier som blivit varma skall svalna innan de laddas igen. Tabell 2 Laddning av batterier som blivit för varma Temperaturer vid Laddningsbara batterier vilka batterierna kan labbas BSL C 50 C (3) Beträffande laddningstiden Laddningstiden kommer att vara enligt vad som visas i Tabell 3, i förhållande till laddare och batteri. Tabell 3 Laddningstid (Vid 20 C) Batteri Laddare UC18YRSL BSL1830 Ca. 45 min. ANMÄRKNING Laddningstiden kan variera enligt omgivningstemperaturen och nätspänningen. 4. Dra ut laddarens nätkabel ur nätuttaget. 5. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet ur laddaren. ANMÄRKNING Efter användning skall du först ta ut batterierna ur laddaren och sedan förvara dem på lämpligt sätt. Hur batteriets brukstid förlängs (1) Ladda upp batteriet innan det laddats ur helt. Vid första tendensen till att uteffekten hos det batteridrivna verktyget blivit lägre, måste arbetet avbrytas och batteriet laddas upp. Vid fortsatt drift, så att batteriet laddas ur och inte längre leder elektrisk spänning, kan batteriet skadas och dess livslängd bli kortare. (2) Ladda inte upp varma batterier. Ett laddningsbart batteri är varmt efter att det använts. Om ett sådant batteri laddas upp genast efter batteriets bruk, försämras de kemiska ämnena i batteriet varvid batteriets livslängd förkortas. Låt batteriet först svalna. Ladda upp det först efter att det svalnat. VARNING När batteriladdaren använts kontinuerligt blir den varm och kan därmed vara orsaken till felen. Låt den vila 15 minuter mellan laddningarna. Om batteriet laddas när det är varmt, på grund av batteriets frekventa användning eller p.g.a. solljus, lyser pilotlampan grön. Batteriet laddas inte. Låt i sådana fall batteriet svalna före laddning. Om signallampan flimrar i rött (med 0,2-sekunders intervaller) måste batteriets isättningsöppning kontrolleras för främmande ämnen, som måste tagas bort. När det inte finns några främmande ämnen i isättningsöppningen är det troliga felet fel i batteriet eller i laddaren. För såväl batteriet som laddaren till Hitachis representant för kontroll. 13

14 Svenska OM INDIKERINGEN FÖR KVARVARANDE BATTERI När knappen för kvarvarande batteri trycks in kommer indikeringslamporna att lysa upp och indikera hur mycket som finns kvar. (Bild 5) När knappen för kvarvarande batteri släpps kommer indikeringslamporna att slockna. Tabell 4 visar statusen på indikeringen och hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Tabell 4 Lampstatus Kvarvarande energi Det finns tillräckligt med energi kvar i batteriet. Hälften av batteriets energi är förbrukad. Batteriet är nästan helt urladdat. Ladda batteriet så snart som möjligt. Eftersom indikeringen för kvarvarande energi kan skilja sig beroende på omgivningstemperaturen och batterikarakteristiken bör detta enbart ses som en referens. OBS Utsätt inte indikeringspanelen för hårda stötar och skada det ej. Det kan leda till problem. För att spara batteri kommer indikeringslamporna bara att lysa medan knappen hålls intryckt. FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT Ta ut batteriet före montering. 1. Montera tillsatserna [endast CG18DL] (Bild 6) (1) Sätt in låspinnen i huvudrörets låshål på trimmertillsatsen och kontrollera att huvudröret inte lossnar. (2) Dra åt handtagsknappen ordentligt. 2. Montera remhandtaget (Bild 7) (1) Ta bort M6 43-bultarna (2). (2) Montera remhandtaget på huvudröret så att det lutar mot motorn. (3) Placera handtagsfästet på huvudrörets nedre del och fäst det ordentligt med M6 43-bultarna (2) och M6- muttrarna (2). OBSERVERA Fäst remhandtaget på en plats där det ger ett bra grepp. 3. Montera säkerhetskåpan (se Bild 8 och 9) VARNING Montera säkerhetskåpan på sin angivna plats. Om denna varning inte följs kan flygande stenar orsaka personskada. OBSERVERA Använd den medföljande sexkantnyckeln vid montering. (1) Använd den medföljande D4 gängskärande skriven till montering av kniven i skyddet till kåpan. (Bild 8) Fäst skyddet till kåpan på säkerhetskåpan. (2) Passa in de två hålen på kåpans fäste med säkerhetskåpan och sätt in M6 25 sexkantbultarna. (Kåpans fäste monteras på växellådan.) (3) Placera kåpans hållare på säkerhetskåpans undersida och använd den medföljande insexnyckeln till att växelvis dra åt M6 25-bultarna tills det är ordentligt åtdragna. 14 VIKTIGT Se till att du inte skär dig på kniven inne i säkerhetskåpan. 4. Montera axelremmen VARNING Se till att montera axelremmen så att grästrimmern kan bäras ordentligt. Om du får en känsla av att redskapet inte fungerar ordentligt, stäng genast av motorn, ta bort det snabbutlösande fästet på axelremmen och ta bort redskapet. VIKTIGT Om du inte stödjer redskapet när du drar i den snabbutlösande remmen, kan den falla och orsaka personskada eller skada. Håll huvudröret med en hand och dra med den andra handen. Kontrollera att snabbutlösningsfunktionen fungerar normalt före start. (1) Placera axelremmen på axeln enligt Bild 10 och fäst den i hängaren på redskapet. Justera axelremmen till en lämplig längd. (2) Ta bort redskapet från axelremmen genom hålla i huvudröret med en hand och använda den andra handen till att dra den snabbutlösande remmen enligt Bild 10 för att lossa den från fästet. (3) Spänn fast redskapet genom att hänga fästet på kroken och sätta in det snabbutlösande fästet över kroken och in i fästets breda öppning. (Bild 11) Dra försiktigt i axelremmen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. GRÄSTRIMMARHUVUD 1. Funktion SURE-TAP grästrimmarhuvud Matar automatiskt nylonlina när det dras ut vid lågt varvtal (inte högre än 4500 min -1 ). VIKTIGT Klingans stödbricka måste sitta fast ordentligt i grästrimmarhuvudet. Kontrollera grästrimmarhuvudet, klingans stödbricka och andra delar efter sprickor eller andra skador. Grästrimmarhuvudet måste vara ordentligt monterat på redskapets växellåda. Använd alltid HITACHI nylonlina för bästa resultat. Använd aldrig ståltråd eller annat material som kan bli en farlig missil. Om grästrimmarhuvudet inte matar linan ordentligt, kontrollera att nylonlinan och alla delar är rätt monterade. Kontakta HITACHI-återförsäljaren om du behöver hjälp. 2. Montering (Bild 12) (1) Sätt in sexkantnyckeln i hålet i växellådan för att dra åt klinghållaren. (2) Montera klinghållaren, lindningsskyddet, klingans stödbricka, grästrimmarhuvudet på grästrimmarens växellåda. Fästmuttern är vänstergängad. Vrid medurs för att lossa/moturs för att dra åt. 3. Justera linans längd (1) Sätt motorhastigheten så lågt som möjligt och slå lätt med grästrimmarhuvudet mot marken. Nylonlinan dras ut omkring 30 mm med varje utdragning. (Bild 13) Du kan också dra ut nylonlinan med händerna men motorn måste vara helt stoppad. (Bild 14) (2) Justera nylonlinan till korrekt längd mm innan nästa användning. (3) Om nylonlinan dragit ut för långt, dra tillbaka överskottet genom att trycka och dra på styrkulan med handen. (Bild 15)

15 Svenska 4. Byte av nylonlina (1) Ta försiktigt bort klingans stödbricka genom att trycka den hårt med tummarna mot låsflikarna (Bild 16). (2) Ta sedan ut spolen och kasta kvarvarande lina. (3) Vik den nya nylonlinan ojämnt. (Bild 17) (4) Haka i U -delen av den böjda nylonlinan i spåret på spolens mittdel. Linda linans båda halvor på spolen i samma riktning och håll varje halva av linan på sin egen sida av spolen mittdel. (Bild 18) (5) Tryck in varje lindel i stopparhålen och lämna lösa ändar med omkring 100 mm längd. (Bild 19) (6) Sätt in linans båda lösa ändar genom öglan när du lägger tillbaka spolen i klingans stödbricka. (Bild 20) OBSERVERA Försök att passa stopparhålen (3) med öglan (4) när du sätter tillbaka klingans stödbricka för lättare utdragning av linan senare. (7) Lägg in rullens fjäder i spolen. (Bild 21) (8) Lägg grästrimmarhuvudet över klingans stödbricka så att låsflikarna på grästrimmarhuvudet ligger på de långa hålen på grästrimmarhuvudet. Tryck sedan klingans stödbricka till den klickar på plats. (Bild 21) (9) Dra i linans ändar för att släppa dem från stopparhålen. Om linorna kommer ut för långt (över 100 mm), linda tillbaka dem så att de är ungefär 100 mm genom att trycka på och vrida styrkulan. (Bild 15) (10) Den initiala längden på linan ska vara ca. 150 mm och vara lika lång på båda sidorna. (Bild 22) ANVÄNDNING Grästrimning VARNING Kör inte redskapet på natten eller i dåligt väder då sikten är dålig. Kör inte redskapet i regn eller direkt efter ett regn. Bär kraftiga skor som är halksäkra så att du inte tappar balansen och ramlar. Använd inte redskapet på branta slänter. Om du trimmar gräs på slänter, trimma genom att röra dig uppåt mot krönet. Häng redskapet på axelremmen, placera den högra handen på handtaget och den vänstra handen i remhandtaget och håll hårt. Var försiktig så att du inte flyttar grästrimmarhuvudet för nära fötterna. Lyft inte grästrimmarhuvudet över knähöjd under trimning. Använd inte redskapet där grästrimmarhuvudet kan komma i kontakt med stenar, trä och andra hinder. En skärtillsats kan fortfarande skada när den roterar efter att motorn stängts av. Se alltid till att skärtillsatsen har stannat innan du sätter ned redskapet när den har stängts av. Använd inte redskapet närmare är 15 m från en person. Arbetar du med någon annan, håll ett avstånd på över 15 m. 1. Sätt in batteriet med polerna rättvända 2. Sätt på redskapet (Bild 23) Tryck på Start-knappen på huset, strömmen sätts på och handtaget tänds i rött. Tryck på startknappen en gång till för att stänga av strömmen och den röda lampan på handtaget släcks. [Automatiskt avstängning] Om strömmen är på men redskapet inte används under en minut, stängs redskapet automatiskt av. Tryck på startknappen en gång till för att slå på redskapet. VARNING Lämna aldrig redskapet med strömmen påslagen. Detta kan leda till en olycka. 3. Grästrimning Fatta handtaget från ovan, tryck på låsspaken och dra i reglaget för att starta grästrimmarhuvudets rotation. (Bild 24) Släpp reglaget när du slutat trimma och stanna motorn. Placera tummen på remhandtaget och fatta handtaget med de andra fingrarna. (Bild 25) Anta en ställning som gör det lätt att röra sig. [Grästrimningstekiniker] När motorn roterar långsamt, är den svag och gräs brukar fastna på kniven. När den roterar för fort, är buller och vibrationer höga och batteriförbrukningen ökar. Vid för höga hastigheter tar batteriet slut snabbare. Sväng inte på röret, utan använd höfterna till att flytta grästrimmarhuvudet horisontalt från höger till vänster i en båge samtidigt som du rör dig framåt och använder den vänstra sidan till att klippa gräs. (Bild 26) FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING Kontinuerligt arbete Redskapet har en överhettningskrets som skyddar de elektroniska delarna som styr det laddningsbara batteriet. Under kontinuerligt arbete ökar redskapets temperatur och aktiverar till slut överhettningskretsen som stänger av redskapet. Om detta inträffar ska redskapet svalna en längre tid. När temperaturen fallit är det åter möjligt att använda redskapet. Om det laddningsbara batteriet måste bytas efter kontinuerlig användning, låt redskapet vila i ungefär 15 minuter. Hastighetsreglage Utrustad med en steglös krets som gör det möjligt att ändra hastigheten steglöst. Om inställningen är för låg (lågt varvtal) och motor överbelastas kontinuerligt, blir de elektroniska kretsarna varma och kan gå sönder. Gör endast lättare arbeten på låga varvtal. UNDERHÅLL OCH INSPEKTION VIKTIGT Ta ut batteriet före inspektion eller underhåll. 1. Kontrollera grästrimmarhuvudets kondition Grästrimmarhuvudet ska kontrolleras regelbundet. Om grästrimmarhuvudet är slitet eller trasigt, minskar det motorns effektivitet och sliter ut den. Byt ut slitna grästrimmarhuvuden med nya. VIKTIGT Om du använder ett grästrimmarhuvud vars spets är sliten eller trasig är det farligt. Byt ut det mot ett nytt. 2. Kontrollera skruvarna Lösa skruvar är farliga. Inspektera dem regelbundet och se till att de är åtdragna. VIKTIGT Att använda detta motordrivna redskap med lösa skruvar är mycket farligt. 3. Motorns underhåll Motorn är elverktygets viktigaste del. Utsätt inte den för olja eller väta så att den skadas. 4. Smörja växellådan Underhållsintervall Växellådan smörjning ska undersökas var 50:e drifttimme. 15

16 Svenska Smörjning Ta bort grästrimmarhuvudet. Rengör eventuellt smuts och rester från området mellan växellådan. Ta bort M6- bulten från växellådans sida. Vrid på axeln och för in litiumbaserat lagerfett (art.nr ) genom hålet tills växellådan är full. Sätt tillbaka M6-bulten. 5. Kontroll av kol (Bild 27) Kolborstarna i motorn är förbruksartiklar och utsätts för slitage. Byt alltid ut kolborsten mot en ny så snart den är sliten eller nära avnötningsgränsen, eftersom en sliten kolborste kan vara orsak till motorfel. Se också till att kolborstarna är rena och rör sig fritt i kolhållarna. OBS! Se till att använda en ny kolborste tillverkad av Hitachi (kodnr ) vid byte av kolborste. 6. Byte av kolborste Ta ut den förbrukade kolborsten genom att först ta loss borsthylsan och sedan haka tag i utbuktningen på kolborsten med en vanlig skruvmejsel eller liknande (se Bild 28). Vid montering av kolborsten, välj riktning så att kolborstens spik (se Bild. 29) passar med kontaktdelen utanför borströret. Tryck sedan in den med ett finger som visas i Bild 30. Slutligen, montera borsthuven. VARNING Var mycket noga med att skjuta in nageln på kolborsten i kontaktdelen på borstmunstyckets utsida (välj en av de två naglar som finns tillgängliga). Det är ytterst viktigt att detta görs på korrekt sätt. Felaktig montering kan resultera i att nageln på kolborsten deformeras, vilket i sin tur kan orsaka tidigt motorfel. 7. Rengöring av höljet Om slagskruvdragaren blir smutsigt torkar du rent med en mjuk torr trasa eller en trasa som fuktats med en mild tvållösning. Använd aldrig klorlösningar, bensin eller lösningsmedel för färg beroende på att de skadar plastmaterial. 8. Förvaring Förvara slagskruvdragaren på en plats där temperaturen inte överskrider 40 C och utom räckhåll för barn. 9. Servicelista OBSERVERA Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vid användning och underhåll av elverktyg måste de säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i respektive land iakttas. MODIFIERINGAR Hitachis elverktyg förbättras och modifieras ständigt för att inkludera de senaste tekniska framstegen. På grund av detta kan det hända att vissa ting ändras utan föregående meddelande. Viktigt meddelande för batterier till Hitachi batteridrivna elektriska verktyg Använd alltid anvisade originalbatterier. Vi kan inte garantera säkerheten och prestanda för våra batteridrivna elektriska verktyg som används med andra batterier än de vi anvisat eller när batterier har tagits isär och modifierats (så som isärtagning och utbyte av celler eller andra inre delar). 16

17 Svenska FELSÖKNING Använd felsökningstabellen nedan om redskapet inte fungerar normalt. Om detta inte löser problemet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Hitachi servicecenter. Symptom Möjlig orsak Åtgärd Laddare Laddarens lampa tänds inte. Laddningslampan stängs inte av efter fyra timmars laddning. Nätkabeln är inte ansluten till ett nätuttag. Batteriet är inte ordentligt anslutet till laddaren. Batteriets eller laddarens kontakter är smutsiga. Batteriet är mycket varmt. Batteriet eller lampan är felaktigt. Anslut nätkontakten till ett nätuttag. Sätt in batteriet så att de sitter ordentligt i laddaren. Torka rent kontakterna med en bomullstrasa eller annat redskap. Låt batteriet svalna ordentligt innan det laddas. Koppla bort nätkabeln och kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Hitachi servicecenter. Redskapet Fungerar inte. Det laddningsbara batteriet är slut. Ladda batteriet. Batteriet är inte rätt installerat. Ta ut batteriet ur redskapets batterifack och sök efter och ta bort eventuella främmande föremål. Kontrollera även att batteriets kontakter är rena från smuts, vatten eller främmande föremål. Rengör med en bomullstrasa. Kontrollera att batteriet trycks ned till det klickar på plats. Strömmen är inte på. Tryck på startknappen på huset för att starta redskapet. Redskapet har en automatisk avstängningsfunktion. Strömmen stängs av automatiskt om ingen drar i reglaget under en minut efter att strömmen slagits på. Tryck på startknappen en gång till för att slå på redskapet. Tryck på startknappen en andra gång för att stänga av strömmen. Startar, men stannar snart. Starka vibrationer Konstigt ljud från växellådan. Låsspaken trycktes inte ner när reglaget fördes tillbaka. Redskapet drar in stora mängder gräs som fastnar mellan säkerhetskåpan och nylonhuvudet och överbelastar redskapet. Det laddningsbara batteriet är svagt. Det laddningsbara batteriet är överhettat. Remhandtaget är inte ordentligt fastsatt på huvudröret. Säkerhetskåpan är inte ordentligt fastsatt på huvudröret. Växellådan har inget fett. Förhindra olyckor på grund av felaktig användning måste låsspaken tryckas ner när reglaget dras tillbaka för att starta motorn. Håll i handtaget från ovan och tryck på låsspaken samtidigt som du drar i handtaget. Detta beror på funktionen som skyddar det laddningsbara batteriet genom att stänga av motorn när verktyget utsätts för hög belastning. Stäng av redskapet och ta bort orsaken till överbelastningen. Tryck på startknappen en gång till för att fortsätta. Ladda batteriet. Sluta använda batteriet, ta ut det ur redskapet och låt det svalna i ett välventilerat utrymme i skuggan. Fäst den ordentligt. Fäst den ordentligt. Smörj med fett. 17

18 Svenska OBS! Beronde på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt IEC60335 och fastställts i enlighet med ISO A-vägd ljudeffektnivå: 95 db (A) A-vägd ljudtrycksnivå: 86 db (A) Osäkerhet KpA: 3 db (A) Använd öronskydd. Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts enligt IEC Vibrationsavgivning värde ah, w = 7,5 m/s 2 VARNING Värdet för vibrationsavgivning under verkligt användande av elverktyget kan skilja sig från det angivna värdet beroende på det sätt som verktyget är använt på. Se till att hitta de säkerhetsåtgärder som kan utföras för att skydda operatören som baseras på en uppskattning av utsättning i verkligheten (tar med i beräkningen alla delar av användandet så som när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utöver ut då startomkopplaren används). 18

19 Dansk GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR ELEKTRISK VÆRKTØJ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade, hvis alle advarslerne og instruktionerne nedenfor ikke overholdes. Gem alle advarsler og instruktioner så du har dem til senere brug. Termen elektrisk værktøj i advarslerne henviser til værktøj, der tilsluttes lysnettet (med ledning), eller batteridrevet, (ledningsfrit) elektrisk værktøj. 1) Sikkerhed for arbejdsområde a) Hold arbejdsområdet rent og tilstrækkeligt oplyst. Rodede eller mørke områder øger risikoen for ulykker. b) Anvend ikke elektrisk værktøj, hvis der er eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brandbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj frembringer gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Hold børn og tilskuere væk, mens det elektriske værktøj anvendes. Distraktioner kan medføre, at De mister kontrollen over værktøjet. 2) Elektrisk sikkerhed a) Det elektriske værktøjs stik skal passe til stikkontakten. Foretag aldrig nogen form for modificeringer af stikket. Brug ikke adapter til jordet (jordforbundet) elektrisk værktøj. Stik, der ikke er modifi ceret, og tilsvarende stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå berøring af jordede eller jordforbundne overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er jordet eller jordforbundet. c) Udsæt ikke de elektriske værktøjer for regn eller våde omgivelser. Hvis der trænger vand ind i det elektriske værktøj, øges risikoen for elektrisk stød. d) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afbryde værktøjet. Undgå, at ledningen kommer i kontakt med varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfi ltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Når et elektrisk værktøj anvendes udendørs, skal der anvendes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Ved brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektrisk stød. f) Hvis du er nødsaget til at anvende det elektriske værktøj på et fugtigt sted, skal du anvende en strømforsyning, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (RDC). Brug af RDC reducerer risikoen for elektrisk stød. 3) Personlig sikkerhed a) Værk årvågen, hold opmærksomheden rettet mod arbejdet, og brug fornuften, når De anvender et elektrisk værktøj. Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er påkrævet, reduceres antallet af personskader. c) Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at kontakten er slået fra, før værktøjet sluttes til lysnettet og/eller batteripakke, eller du samler værktøjet op eller bærer på det. Hvis du har fi ngeren på kontakten, når du bærer værktøjet, eller kontakten er slået til, når det elektriske værktøj tilføres strøm, øges risikoen for ulykker. d) Afmonter alle justernøgler eller skruenøgler, før det elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller en anden type nøgle, der sidder fast på en af det elektriske værktøjs roterende dele, kan medføre personskade. e) Stræk Dem ikke for langt. Sørg hele tiden for at have et forsvarligt fodfæste og holde balancen. Derved vil De bedre kunne styre det elektriske værktøj i uventede situationer. f) Vær hensigtsmæssigt påklædt. Vær ikke iført løst tøj eller løse smykker. Undgå, at Deres hår, tøj og handsker kommer i nærheden af de bevægelige dele. Løst tøj, løse smykker eller langt hår kan komme i klemme i de bevægelige dele. g) Hvis der medfølger anordninger til udsugning og opsamling af støv, skal det kontrolleres, at disse tilsluttes og anvendes på korrekt vis. Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede risici. 4) Brug og vedligeholdelse af elektrisk værktøj a) Pres ikke det elektriske værktøj. Brug det rigtige elektriske værktøj til den pågældende opgave. Arbejdet udføres bedre og mere sikkert ved brug af det rigtige værktøj ved den tilsigtede hastighed. b) Anvend ikke det elektriske værktøj, hvis kontakten ikke tænder og slukker værktøjet. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan styres ved hjælp af kontakten, er farligt og skal repareres. c) Tag stikket ud af stikkontakten og/eller batteripakken ud fra det elektriske værktøj, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller lægger det elektriske værktøj på plads. Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte det elektriske værktøj utilsigtet. d) Opbevar elektrisk værktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er vant til elektrisk værktøj eller som ikke har læst denne vejledning, anvende det elektriske værktøj. Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere. e) Vedligehold det elektriske værktøj. Kontrollér for bevægelige dele, der er monteret forkert eller sidder fast, defekte dele eller andre forhold, der kan påvirke det elektriske værktøjs drift. 19

Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG18DSDL

Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG18DSDL Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG 14DSDL CG 18DSDL CG18DSDL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL DH36DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS14DSL

Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS14DSL Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DSL DS 18DSL DS14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före

Lisätiedot

CG 36DL CG 36DL(L) CG 36DAL CG 36DAL(L)

CG 36DL CG 36DL(L) CG 36DAL CG 36DAL(L) Batteridriven grästrimmer Akku græstrimmer Batteri Gresstrimmer Akkutoiminen ruohikon viimeistelijä Cordless Grass Trimmer CG 36DL CG 36DL(L) CG 36DAL CG 36DAL(L) CG36DL CG36DAL CG36DL(L) CG36DAL(L) Läs

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver WH 14DBEL WH 18DBEL WH18DBEL Läs igenom bruksanvisningen noga

Lisätiedot

WF 14DSL WF 18DSL. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WF14DSL

WF 14DSL WF 18DSL. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WF14DSL Batteri skruvdragarautomat Batteridrevet skrueautomat Batteridrevet skrutrekkerautomat Johdoton ruuvinkierrinautomaatti Cordless Automatic Screw Driver WF 14DSL WF 18DSL WF14DSL Läs bruksanvisningen noga

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Batteridriven gängstångskap Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL14DSL

Batteridriven gängstångskap Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL14DSL Batteridriven gängstångskap Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL 14DSL CL 18DSL CL14DSL Läs bruksanvisningen noga igenom före

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill DV 14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

WH 14DCAL WH 14DY. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WH14DCAL

WH 14DCAL WH 14DY. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions WH14DCAL Batteridriven vinkel slagskruvdragar Vinkelslagskruemaskine Batteri vinkel slagskrutrekker Iskevä akkukulmaruuvinväännin Cordless Angle Impact Driver WH 14DCAL WH 14DY WH14DCAL Läs igenom bruksanvisningen

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS18DJL

Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS18DJL Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DJL DS 18DJL DS18DJL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver WH 10DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

WM 14DBL WM 18DBL. Elektronisk pulsgivare Elektronisk impulsdriver Elektronisk pulsdriver Sähköinen pulssiväännin Electronic Pulse Driver

WM 14DBL WM 18DBL. Elektronisk pulsgivare Elektronisk impulsdriver Elektronisk pulsdriver Sähköinen pulssiväännin Electronic Pulse Driver Elektronisk pulsgivare Elektronisk impulsdriver Elektronisk pulsdriver Sähköinen pulssiväännin Electronic Pulse Driver WM 14DBL WM 18DBL WM14DBL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Batteridriven stiftpistol Akku pindykkerpistol Batteridrevet pindykkertpistol Akkuviimeistelynaulain Cordless Pin Nailer

Batteridriven stiftpistol Akku pindykkerpistol Batteridrevet pindykkertpistol Akkuviimeistelynaulain Cordless Pin Nailer Batteridriven stiftpistol Akku pindykkerpistol Batteridrevet pindykkertpistol Akkuviimeistelynaulain Cordless Pin Nailer NP 14DSL NP 18DSL NP14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions. Variable speed DS 14DL DS 18DL DS18DL

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions. Variable speed DS 14DL DS 18DL DS18DL Batteridriven skruvidragare/borr Batteridrevet skruetrækker/boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Paristokäyttöinen ruuvain-pora Cordless Driver Drill Variable speed DS 14DL DS 18DL DS18DL Läs

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

P 14DSL P 18DSL. Batteridriven hyvel Akku høvl Høvel batteridrevet Akkukäyttöinen höylä Cordless Planer

P 14DSL P 18DSL. Batteridriven hyvel Akku høvl Høvel batteridrevet Akkukäyttöinen höylä Cordless Planer Batteridriven hyvel Akku høvl Høvel batteridrevet Akkukäyttöinen höylä Cordless Planer P 14DSL P 18DSL P18DSL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem,

Lisätiedot

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill DV 14DBL DV 18DBL DV18DBL Läs igenom bruksanvisningen noga

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 1 HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 2 TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS! Opettele turvallisuus- ja varoitusohjeet ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria. Opettele pysäyttämään moottori

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR18DL

Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR18DL Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR 18DMR CR 18DL CR18DL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.

Lisätiedot

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill

Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill DV 14DSFL DV 18DSFL DV18DSFL Läs igenom bruksanvisningen

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje PP490 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

Variable speed WH 12DM2 WR 12DM2 WH 9DM2 WR 9DM2

Variable speed WH 12DM2 WR 12DM2 WH 9DM2 WR 9DM2 Batteridriven slagborrmaskin/skruvdragare Batteridrevet slagskruetrækker/nøgle Batteridrevet slagskrujern/nøkkel Langaton iskupora/ruuviavain Cordless Impact Driver/Wrench Variable speed WH 12DM2 WR 12DM2

Lisätiedot

Tvåhands Grästrimmer. Kahden käden ruohotrimmeri

Tvåhands Grästrimmer. Kahden käden ruohotrimmeri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Tvåhands Grästrimmer Kahden käden ruohotrimmeri Ver. 001-200412 Modell/Malli: GT-PS3001A Nr/Nro: 31-3478 SE Varning! När du använder elektriska verktyg ska alltid följande generella

Lisätiedot

Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR18DL

Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR18DL Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR 18DMR CR 18DL CR18DL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.

Lisätiedot

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 127/129 04.NE127A/129A vol. 1 Solo Pro 127/129 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 136 LiC Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 14.4 V SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE 14.4V DAN0703 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE

HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE Svenska Suomi VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande. Läs

Lisätiedot

Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS18DCL

Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS18DCL Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DCL DS 18DCL DS18DCL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets

Lisätiedot

TUTUSTU KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN. BEKANTA DIG MED BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER

TUTUSTU KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN. BEKANTA DIG MED BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER TUTUSTU KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN. BEKANTA DIG MED BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR KOMMANDE BEHOV.

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 535R, 535RT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Batteri och laddare till Malmbergs elverktyg 18V. Battery and Charger to Malmberg Power Tools 18V

Batteri och laddare till Malmbergs elverktyg 18V. Battery and Charger to Malmberg Power Tools 18V 18V 1H CHARGER, LI-ION 1300MA, 2600MA 99 160 51-53 SE BRUKSANVISNING Batteri och laddare till Malmbergs elverktyg 18V FI EN KÄYTTÖOHJEET Akku ja laturi Malmbergs 18V sähkötyökaluille INSTRUCTION MANUAL

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi Bruksanvisning Kompakt overlockmaskin Product Code (Produktkod): 884-B0 / B03 Käyttöohje Kompakti saumuri Product Code (Tuotekoodi): 884-B0 / B03 Svenska Suomi Läs det här dokumentet innan du använder

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 15 A Tuotenumero 10123 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu akuille Akkukapasiteetti Kaapelit Verkkojohto Mitat

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

DH 14DL DH 14DMR DH 18DL DH 18DMR

DH 14DL DH 14DMR DH 18DL DH 18DMR Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 14DL DH 14DMR DH 18DL DH 18DMR DH18DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/ Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/2104 99 770 00-04 SE BRUKSANVISNING Solcellsdriven trädgårdsbelysning FI KÄYTTÖOHJEET Aurinkokennokäyttöinen puutarhavalaistus EN INSTRUCTION MANUAL Solar Garden Light

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot