Elämässä. Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämässä. Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25"

Transkriptio

1 Elämässä Kelan lehti joka kotiin Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa n Ajassa Kelaan luotetaan kolmanneksi eniten s. 3, 6 7 n Koti&Perhe Koulu ja poronhoito kuuluvat Lapin nuoren elämään. s n Opiskelu&Työ Työtön pääsi ura suunnittelukurssille. s n Eläkkeellä Tukien turvin saa olla kotona pitempään. s Kelan etuudet s Kela Benefits s Sosiaali- ja terveysministeriö haastaa tositoimiin masennusta vastaan. sivut 8 11

2 2 Ajassa n 3 Elämässä Pääkirjoitus n Marraskuu 2009 nana uitto Elämässä Mitt i allt -lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan jokaiseen kotiin. Numero 4/2009 jaetaan vuosikerta Vuonna 2009 on ilmestynyt neljä lehteä. Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa Julkaisija Kansaneläkelaitos (Kela) Toimitus tai Puh. vaihde Osoite PL 450, Helsinki Masennus on sairaus, josta voi toipua Toimitus vastaa vain tilatuista kirjoituksista ja valokuvista. Jakelu Suomen Suoramainonta Oy Lehden jakelua koskevat kysymykset ja palaute: Suoramainonnan palvelunumero (09) tai verkkolomake osoitteessa Päätoimittaja Seija Kauppinen Toimitussihteeri Hilkka Arola Etuudet tiedottaja Hilkka Nakari Toimistosihteeri Nina Sistonen Taitto Kansikuva Juha Törmälä Näkövammaisille Äänilehtenä Elämässä-lehteä voi tilata joko Kelan toimiston kautta tai suoraan Näkövammaisten Keskusliitosta, Pl 30, Iiris puhelin (09) / Niina Juntunen Kela verkossa Painos Noin 2,7 miljoonaa kpl Painopaikka Sanomapaino Oy, Vantaa ISSN masennus tulee tunnistaa Masennuksen takia alkaneiden sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lähes kaksinkertaistunut 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Viime vuonna noin henkilöä jäi masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Masennus vie valitettavan usein työkyvyn jo nuorena, jopa ennen työelämään astumista. Masennus on hankala kumppani. Oireet ovat monimuotoisia ja välillä vaikeita tunnistaa. Aina ei ole helppoa saada apua ja päästä hoitoon. Masentunut voi kokea häpeää ja huonommuutta, mikä vaikeuttaa hoitoon hakeutumista. Kyseessä on kuitenkin sairaus sairauksien joukossa. Masentunut ei toivu sillä, että häntä kehotetaan ottamaan itseään niskasta kiinni, niin kuin usein tapahtuu, vaan hän tarvitsee asiantuntevaa hoitoa ja tukea. Jos masentunut saa jo sairautensa varhaisvaiheessa apua ja ymmärrystä, hän todennäköisemmin jaksaa jatkaa työelämässä tai opiskella. Siksi on tärkeää, että masennus tunnistetaan työpaikoilla, työterveyshuollossa tai kouluterveydenhoidossa ja asiaan tartutaan hyvissä ajoin. Masennuksesta voi toipua, mutta se ei käy hetkessä eikä tapahdu itsestään. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä neli- Pinnalla n Kelan etuuksia on yleensä haettava. Vain sairaanhoito-, lääke- ja matkakorvauksia voi saada ilman hakemusta ns. suorakorvauksena. Yhä useammin asiakas voi itse valita, hakeeko etuutta verkossa vai perinteisesti hakemuslomakkeella. Verkossa tehty hakemus menee automaattisesti oikeaan käsittelypaikkaan Kelassa. Paperihakemuksen voi toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen. Verkkopalvelussa tai hakemuslomakkeessa ja sen liitteissä kysytyt tiedot kannatta täyttää tarkasti. Puutteellisiin hakemustietoihin Kela joutuu pyytämään lisäselvitystä, mikä viivästyttää ratkaisua. Myös puutteellinen hakemus rekisteröidään Kelassa saapumispäivänä. Postitse Kelaan tulevat hakemukset ja niiden liitteet skannataan ja toimitetaan vuotinen Masto-hanke on yhdistänyt kaikki keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja kolmannen sektorin toimijat yhteistyöhön masennusperusteisen työ kyvyttömyyden vähentämiseksi. Hankkeen toimintaohjelmaan kuuluu parikymmentä osahanketta ja toimenpidettä, joilla pyritään tukemaan masentuneitten työssä jatkamista ja työhön paluuta sekä etsimään keinoja työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen. Työssäkäynti ja opiskelu tukevat masennuksesta toipumista, antavat sisältöä elämään ja sosiaalisia kontakteja. Toipilaan toimintakyky palautuu vähitellen. Siksi olisi tärkeää, että hän voisi nykyistä helpommin palata asteittain työelämään. Osasairauspäiväraha, osatyökyvyttömyyseläke, työ- ja koulutuskokeilut sekä ammatillinen kuntoutus tarjoavat tähän mahdollisuuden, jos vain työpaikoilla suhtaudutaan asiaan myönteisesti. Usein vaadimme niin itseltämme kuin toisiltammekin täydellisyyttä, esimerkiksi täyttä työkykyä. Kannattaisiko ennemminkin katsoa, mihin sairaudesta toipuva vielä kykenee, kuin miettiä vain sitä, mihin hän ei enää pysty? Masennuksesta toipuvien työhön paluun helpottaminen vaatii asennemuutosta meiltä kaikilta ja työpaikoille toimivia työhön paluun toimintamalleja. Seija Kauppinen sähköisesti eteenpäin, jolloin ne voidaan käsitellä Kelan toimistossa eri puolella Suomea. Vain sairaanhoitokorvaushakemukset silloin kun niitä ei ole hoidettu suorakorvauksena käsitellään edelleen paperihakemuksina. Niitä ei myöskään rekisteröidä ennen ratkaisua. Etuuksien hakemuslomakkeet ja luettelot tarvittavista liitteistä ovat Kelan verkkosivuilla. Tietoja hakemisesta on myös Kelan esitteissä. Kelan verkkoasioinnissa voi seurata useimpien etuushakemusten käsittelyä. Hakemustiedot näkyvät palvelussa rekisteröinnin jälkeen. Heini Lehikoinen Nuoret luottavaisimpia Kela tuli luottamuksessa kolmannelle sijalle. Kansalaiset luottavat enemmän poliisiin ja Puolustusvoimiin. Kela selvittää säännöllisesti kansalaisten mielikuvia Kelasta. Jatkuu sivulla 6. Suomalaisista 79 % sanoo luottavansa Kelaan joko erittäin tai melko paljon. Enemmän kuin Kelaan väestö luottaa kuitenkin poliisiin ja Puolustusvoimiin. Sen Essi Eranka Viestintäkonsultti, Helsinki Luotan Kelaan. Minulla on vain positiivisia kokemuksia. Opiskellessani ulkomailla sain ylpeillä opintotuellamme. Nyt olen hoitovapaalla. Tosin nyt ruotsalaiset ja norjalaiset ystäväni saavat vuorostaan ylpeillä korkeammilla hoitorahoillaan. sijaan Kelaa pidetään luotettavampana kuin sosiaaliturvajärjestelmää yleensä. Luottamuksen heikommassa päässä ovat puolueet ja eduskunta. Tämä ilmeni TNS Gallupin elokuussa tekemästä kyselystä, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan, missä määrin he tuntevat luottamusta eri instituutioita kohtaan. Kela oli yksi yhdestätoista instituutiosta luettelossa, joka esitettiin vastaajille. Kelassa asiointi kasvattaa luottamusta Kelaan. Kyselyä edeltäneen vuoden aikana Kelassa asioineista 82 % sanoi luottavansa Kelaan. Niistä, jotka eivät olleet tuona aikana asioineet Kelassa, 75 % sanoi luottavansa. Kansainvälisessä World Values Survey -tutkimuksessa luottamusta eri instituutioihin mitattiin edellisen kerran vuonna Gallup-kyselyn tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2005 tulosten kanssa, koska tutkimukset toteutettiin eri menetelmin. Neljä vuotta sitten 80 % kansalaisista ilmoitti luottavansa Kelaan. Poliisia, Puolustusvoimia ja kirkkoa lukuun ottamatta luottamus instituutioihin saattaa olla vähentynyt vuodesta Eniten on heikentynyt luottamus tuomioistuimiin, hallitukseen, eduskuntaan ja puolueisiin. Luottamus Kelaan ja muihin instituutioihin näyttää vähentyneen erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Luottavaisimmin Kelaan suhtautuvat vuotiaat vastaajat. Vähiten Kelaan näyttävät luottavan yli 65-vuotiaat. Näyttää siltä, että tämän ikäryhmän luottamus muihinkin instituutioihin kirkkoa lukuun ottamatta on vähentynyt. Hilkka Arola

3 4 n Ajassa Ilmastonmuutos ja isot lapset LAPSEN- OMAISUU- DESTA ON TULLUT AATE Puheenvuoro Tuula Helne Kirjoittaja on Kelan vastaava tutkija Nykyihmisen kulttuuri on kuin myrskyyn joutumassa oleva Ruotsin-laiva, vertasi Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius eräässä kirjoituksessaan. Laivan kulusta huolehtii vain murto-osa. Matkustajat ostelevat turhakkeita ja viihdyttävät itseään karaokebaarissa ja drinkkejä naukkailemalla. Merikortit ja sääennusteet eivät heille kuulu. Jotkut uskovat, ettei myrskyä ole tulossa. Joistakin myrsky olisi jännittävä. Harvaa huolestuttaa, että pelastusveneitä ja -liivejä riittää vain joka kymmenennelle, eikä juuri kukaan lähde vaatimaan kurssin muutosta. Ilmastonmuutos tulee tai pikemmin on täällä, nyt. Kolme neljäsosaa suomalaisista pitää ilmastonmuutosta melko suurena tai hyvin suurena uhkana. Tavoistamme emme silti tohdi luopua. Suomen Gallupin lokakuisen tutkimuksen mukaan halukkuus henkilökohtaisiin tekoihin ilmastonmuutoksen torjumiseksi oli laimentunut keväästä. Esimerkiksi lentomatkailua oli valmis vähentämään noin 40 % suomalaisista. Teemmekö kuitenkaan niin, vai kerrommeko vähän noloina olevamme taas lähdössä Thaimaahan lomalle? Koneethan lentävät joka tapauksessa. Miksi tapoja on niin vaikea muuttaa? Piia Jallinoja on Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä rinnastanut ilmastonmuutoksen painonhallintaan. Nuuksiossa samoilu etelänmatkan sijaan olisi yhtä innostavaa kuin kermakakun korvaaminen porkkanaraasteella. Lisäksi motivaatiota on vaikea rakentaa, jos palkintona on vain terveys jossain tulevaisuudessa tai ympäristön mahdollinen pelastuminen. On oltava muita, välittömästi toteutuvia palkintoja, kuten mielihyvä tai sosiaaliset palkinnot. Välittömästi toteutuvia palkintoja? Tässähän kirjoitetaan lapsista! Lapset haluavat jotain hyvää, heti, ja suuttuvat, kun heille asetetaan rajoja. Pienten lasten elämää hallitsee pikemmin mielihyvä- kuin todellisuusperiaate, jonka ohjaamana sopeutuminen maailman realiteetteihin tapahtuu. Näin ajatteli Sigmund Freud. Hän kirjoitti myös infantilismista, joka viittasi häiriöön ihmisen psykoseksuaalisessa kehityksessä. Nykyisin infantilismista, lapsenomaisuudesta, on tullut aate. Ei haluta kasvaa, vaan pitää hauskaa, elää rajoituksetta ja karttaa aikuisuuteen liitettyä vastuullisuutta. Tieto lisää tuskaa. Onkin selvää, että mielihyväperiaatteen mukaan elävät välttelevät tuskaa hinnalla millä hyvänsä. Ekofilosofi Joanna Macy väittää, että nykyihmisen yhteiskunnallisen turtumuksen ja huvittelunhalun syy ei ole välinpitämättömyys, vaan kivusta kieltäytyminen. Kivulla on kuitenkin tarkoituksensa kaikissa organismeissa: se on vaaran signaali, joka laukaisee korjaavan reaktion. Pelastaaksemme laivamme uppoamasta meidän olisi kohdattava ilmastonmuutoksen ikävät tosiasiat kohdattava todellisuus. Mutta niin kauan kuin emme ole kasvaneet aikuisiksi, lasten tavoin mekin tarvitsemme sitä, että toiminnallemme asetetaan jokin raja. Hankittaisiin edes lisää pelastusveneitä. Kela postittaa päivittäin noin kirjettä asiakkailleen, ruuhka-aikana enemmänkin. Päätöksiin kuluu 2 3 noin metrin halkaisijaltaan olevaa paperirullaa joka päivä. Kela varautuu ruuhkaan Vuodenvaihteessa Kelassa on sellaisia tehtäviä, jotka helposti ruuhkauttavat sekä asiakaspalvelua että etuuksien käsittelyä. Henkilöstöntarve on suurimmillaan tammikuussa. Esimerkiksi eläkkeensaajan asumistuen käsittelyssä henkilöstöä tarvitaan silloin kaksinkertainen määrä kesän ja syksyn kuukausiin verrattuna. Tammikuussa asiakkaat soittavat Kelan yhteyskeskukseen puolet useammin kuin muina kuukausina. Yhteyskeskus vastaa Kelan keskitetystä puhelinpalvelusta. Etenkin kysymykset eläkkeen uudesta määrästä ruuhkauttavat puhelinpalvelua. Kela lähettää asiakkailleen tammikuussa asiakaskirjeitä jopa neljä miljoonaa enemmän kuin muina kuukausina. Suuri osa kirjeistä on ilmoituksia asiakkaalle maksettavan etuuden määrästä. Ilmoitus on tarkoitettu tiedoksi, sen takia ei tarvitse erikseen soittaa Kelaan. johanna kokkola nana uitto Kelan yhteyskeskuksen kehittämispäällikkö Pirjo Myyry suosittelee Kelan internetsivuja. Kela varautuu vuodenvaihteen ruuhkaan monin tavoin. Koko henkilökunta keskittyy asiakaspalveluun: koulutuksia, kokouksia ja vuosilomia pidetään ruuhkattomampina aikoina, kehittämispäällikkö Pirjo Myyry Yhteyskeskuksesta kertoo. Aika etuuden hakemisesta päätöksen saamiseen on pisimmillään juuri tammikuussa. Eläkkeensaajan asumistuen, yleisen asumistuen, sotilasavustuksen ja vanhempainpäivärahojen määräytymisperusteet vahvistetaan usein vasta joulukuussa. Näitä etuuksia koskevien hakemusten käsittely ruuhkautuu Kelasta riippumattomista syistä, koska ratkaisu voidaan tehdä vasta uusien määräytymisperusteiden perusteella. Joulukuun lopulla hakemukset saattavat tämän vuoksi joutua odottamaan käsittelyä. Asiakkaat luonnollisesti haluavat selvittää hakemuksen viivästymisen syyt. Tavoitteelliset hakemusten käsittelyajat löytyvät nyt internetistä (www.kela.fi). Asiakas voi tarkistaa, kuinka kauan kestää juuri hänen hakemansa etuuden keskimääräinen käsittely, Myyry sanoo. Myös muuta ajankohtaista tietoa, esimerkiksi ennakonpidätyksistä, on lisätty internetiin. Myyry kannustaa asiakkaita hakemaan apua ensin internetsivuilta, joista vastauk sen voi saada jonottamatta. Myös oman hakemuksen käsittely- ja maksutilanteen voi käydä katsomassa verkossa osoitteessa Hilkka Arola Neljä uutta palvelunumeroa Kela otti lokakuun alussa käyttöön neljä uutta valtakunnallista palvelunumeroa. Uusi sairausasioiden palvelunumero neuvoo asiakkaita sairaanhoitokorvauksiin, lääkekorvauksiin ja sairauspäivärahoihin liittyvissä kysymyksissä. Numeroon odotetaan yli puhelua päivittäin. Niihin on vastaamassa 40 asiakasneuvojaa. Kuntoutusasioissa Kela palvelee valtakunnallisesti numerossa Palvelunumerosta voi kysyä esimerkiksi kuntoutuskursseista ja kuntoutusrahasta. Vammaistuista ja eläkettä saavan hoitotuesta voi kysyä numerosta Kela-korttia ja eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskevissa kysymyksissä kannattaa soittaa numeroon Opiskelijoille sekä maahan ja maasta muuttaville palvelunumerot avataan joulukuussa. Puhelinpalvelua hoitaa kolme vuotta sitten toimintansa aloittanut Kelan yhteyskeskus. Sillä on toimipaikat Joensuussa, Lieksassa, Pietarsaaressa, Jyväskylässä ja Kemijärvellä. Soitto Kelan palvelunumeroihin maksaa asiakkaalle tavallisen paikallis verkko- tai matkapuhelinmaksun. Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo Ruotsin kielellä palvelevat numerot löytyvät tämän lehden ruotsinkielisen osan Stöd-sivuilta ja internetosoitteessa n Asumisen tuet n Eläkeasiat n Lapsiperheet Hyvä päivähoito, paremmat vanhemmat Anna Rönkä, Kaisa Malinen, Tiina Lämsä (toim.): Perhe-elämän paletti vanhempana ja puolisona vaihtele vassa arjessa PS-kustannus, 2009 ISBN Kelan valtakunnalliset palvelunumerot Päivähoito on kriittinen linkki perheen ja työn yhdistämisessä sekä vanhempana jaksamisessa, huomattiin Paletti-tutkimuksessa, johon osallistui yli 200 lapsiperhettä Keski-Suomesta. Mitä tyytyväisempiä vanhemmat olivat päivähoitoon, sitä paremmin he kokivat jaksavansa. Vanhempia voidaan siis tukea huolehtimalla laadukkaasta päivähoidosta. Perhe-elämän paletti -tutkimus piirtää kuvaa lapsiperheiden elämästä, jossa vaihtelevat rutiinit, ruuhkahuiput ja arjen flow. Päivän paras hetki voi olla yhdessä sohvalla köllöttely. Tutkimuksessa vanhemmat kokivat työn ja perheen enimmäkseen tukevan ja rikastavan toisiaan. Arki takkuuntuu vasta, kun vanhempien työpäivät pitenevät. Silloin työn ja perheen yhdistäminen vaikeutuu ja lastenhoidon sekä kotitöiden jakaminen puolisojen kesken hankaloituu. Kasvatusalan ammattilaiselle tai opiskelijalle Perhe-elämän paletti on muhkea paketti lapsiperheiden arjesta ja tutustuttaa uudenlaiseen päiväkirjamenetelmään. Tavallisen taaperonkasvattajan näkökulmasta kirjan vahvuus on erityisesti yksilön vastuun sekä yhteiskunnallisen näkökulman yhdistämisessä. Työelämän kehittäminen on myös perhe-elämän kehittämistä. Kun ongelmat ratkotaan työpaikoilla, niitä ei tarvitse viedä kotiin. Työpaikat voivat tavoitella perheystävällisyyttä töiden ja työaikojen järjestelyillä. Perheiden on kuitenkin itse ratkaistava, ovatko he valmiita vähentämään työaikaa tulojen kustannuksella tai jakamaan lastenhoitoa sekä kotitöitä tasapuolisesti. Pipsa Lotta Marjamäki n Omaisen kuolema n Työttömyysajan tuet n Sairastaminen Ajatuksia epäonnistumisesta Thomas Bernhard: Haaskio Teos, 2009 ISBN n Kuntoutus n Vammaistuet n Kela-kortti Itävaltalaisen Thomas Bernhardin Haaskio kuvaa ryöppyävänä ajatusvirtana musiikista luopuneen pianistin sydämen kuohua ystävän itsemurhan jälkeen. Kirjan nimettömäksi jäävä kertoja on opiskellut pianonsoittoa Mozarteum-korkeakoulussa. Hän ja Wertheimer, hänen lahjakas opiskelutoverinsa, luopuvat soittamisesta. Heidän ystävänsä Glenn soittaa näet vielä heitä paremmin. Glenn menehtyy 50-vuotiaana aivohalvaukseen. Pian sen jälkeen Wertheimer hirttää itsensä. Haaskio on erilaisten takaumien ja ajatuksien yhteen kietoutunut kudos, josta lukija saa vihjeitä Wertheimerin mielenmaisemista. Syvällä perustuksissa muhii pyramidimainen, toisia tallova taidemaailma. Päällimmäisenä häilyy järkkymätön ihailu Glenn Gouldia kohtaan. Kaiken keskellä jököttää Wertheimerin mahdottomaksi kuvattu luonteenlaatu. Sinne tänne poukkoilevista ajatuksista ei piirry selkeää kuvaa Wertheimerista. Kertoja pikemminkin peilaa omaa epäonnistumistaan ja sen suhdetta Wertheimerin traagiseen loppuun. Kun toista ei enää ole, on vain ajatuksia. Näitä värittävät vääjäämättä kertojan persoonallisuus, hänen tarinansa, ajatuksensa ja syyllisyytensä. Lopulta myös kertoja tiedostaa ongelman ja moittii ajatteluaan vääryydeksi Wertheimeria kohtaan. Rypemisprosessi on kuitenkin yhtä välttämätön kertojalle kuin lukijallekin Bernhardin kirja on hätkähdyttävä ja ajatuksia herättävä lukukokemus jokaiselle kirjallisuuden ystävälle. Jarkko Uro Ajassa n 5 n Sitaatit Sikainfluenssa kaatoi THL:n nettisivut. Mediuutiset n Luvut 52% suomalaisista on viimeisten 12 kuukauden aikana asioinut Kelan kanssa. Nuoret aikuiset (58%) ovat siinä olleet kaikkein aktiivisimpia. n Tänä vuonna opiskelijaa opiskeli ja sai opintotukea kesällä.

4 6 n Ajassa Nana Uitto Ajassa n 7 Ajankohtaista tietoa influenssasta Tuoreimmat uutiset influenssa A(H1N1)v-viruksesta saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta www. thl.fi. Siellä on ajankohtaista tietoa ja ohjeita kansalaisille, terveyden ammattilaisille ja organisaatioil le. Puhelimitse influenssaa koskeviin kysymyksiin saa vastauksia Kysy influenssasta -puhelimesta, joka palvelee toistaiseksi maanantaista perjantaihin klo Se palvelee suomeksi numerossa ja ruotsiksi numerossa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset työntekijät vastaavat puhelimessa yleisiin influenssa A(H1N1)v-virusta koskeviin kysymyksiin. Puhelimessa ei anneta soittajien terveydentilaa koskevaa neuvontaa. Sen hoitavat paikalliset terveyskeskukset ja työterveyshuolto. Vammaisten tulkkauspalvelut Kelalle Kela alkaa vastata vuoden 2010 syyskuun alusta alkaen kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten tulkkauspalveluista. Tällä hetkellä tulkkipalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla. Tulkkipalveluoikeus on noin henkilöllä. Kela keskittää uusien tulkkauspäätösten tekemisen, toiminnan kehittämisen ja palvelun hallinnoinnin Turkuun perustettavaan tulkkauspalveluyksikköön. Tulkkauspalvelua välittäviä keskuksia tulee viisi eri puolille Suomea. Välityskeskukset ja tulkkausta antavat palveluntuottajat Kela hankkii kilpailuttamalla. Kilpailutuksesta on tarkemmin Kelan internetsivuilla (www. kela.fi > Yhteistyökump panit >Tulkkauspalvelu). Maija Repo Eläkeläinen, Jyväskylä Luotan Kelaan. En ole kyllä varsinaisesti asioinut Kelassa pitkiin aikoihin. Sairausvakuutuskorvaukset satunnaisista lääkärikäynneistäni ja lääkkeistäni hoituvat ihan itsestään. Tekstit Satu Kontiainen Arvosana tyydyttävä Kela sai kansalaisilta tyydyttävän kouluarvosanan. Apteekit ylsivät lähelle kiitettävää. Kela sai kansalaisilta toiminnastaan yleisarvosanan 7,62. Se on parempi kuin työvoimahallinnon, oman kotikunnan sosiaalitoimiston ja terveyskeskuksen arvosana mutta heikompi kuin apteekkien (8,77), oman pankin (8,53) ja vakuutusyhtiön (8,07) arvosana. Tämä ilmeni TNS Gallupin elokuussa tekemästä kyselystä, jossa vastaajilta tiedusteltiin yleisarviota Kelan lisäksi kahdeksasta muusta palveluorganisaatiosta. Kansalaiset antoivat nyt Kelalle, Verohallinnolle, omalle pankille ja vakuutusyhtiölle sekä postille paremman arvosanan kuin viime vuonna. Paras arvosana annettiin asioinnista Kelan toimistossa (8,22) sekä Kelan internetpalveluille (8,21). Yhteispalvelupisteessä asiointia arvioitiin hieman kriittisemmin (8,01) kuin muita palveluita. Kelassa asioineiden antama yleisarvosana on korkeampi (7,73) kuin niiden, jotka eivät ole siellä asioineet (7,48). Molemmissa ryhmissä arvosana on parantunut viime vuodesta. Asioinnin vaivattomuudesta Kela saa kansalaisilta arvosanan 7,46. Paremman arvosanan saivat oma vakuutusyhtiö (8,22) ja Verohallinto (7,79). Työvoimahallinnon kanssa asiointi (7,29) sen sijaan koettiin Kelassa asiointia hankalammaksi. Johannes Kaarakainen Opiskelija, Tampere En luota Kelaan täysin. Kela on kahteen otteeseen virheellisesti koettanut periä opintotukeani takaisin. Opiskelija ei saa tuosta vaan irrotettua muutamaa sataa euroa. Olen onneksi saanut asiat oikaistuiksi, mutta siihen on mennyt paljon aikaa ja vaivaa. Monissa tutkimuksissa yhteiskunnallinen luottamus kuvataan kansalaisten uskoksi siihen, etteivät instituutiot tai toiset ihmiset tietoisesti ja tahallisesti aiheuta harmia tai vahingoita heitä. Siihen, miten luottamus muodostuu, on tutkimusten perusteella vaikea vastata. Eräissä tutkimuksissa on havaittu, että vahva luottamus instituutioihin, kuten poliisiin, Puolustusvoimiin tai Kelaan, edistää myös ihmisten välistä luottamusta. Luottamusta tutkineiden Staffan Kumlinin ja Bo Rothsteinin mukaan valtio ja sen organisaatiot voivatkin luoda tai rapauttaa ihmisten välistä luottamusta, koska ne toimivat luotettavuuden malleina. Tutkijoiden mukaan syy luottaa virkamiehiin, poliisiin tai hyvinvointivaltion palveluihin piilee näiden tasapuolisuudessa ja puolueettomuudessa. Toimeenpanevat instituutiot, kuten Kela, viestittävät tutkijoiden mukaan poliittisen kulttuurin periaatteista ja normeista ja muokkaavat siten kansalaisten uskomuksia ja arvoja. Toimeenpanoinstituutioiden puolueettomuudessa ja oikeudenmukaisuudessa on kyse menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuudesta. Hilkka Arola TNS gallup oy 2009 luottamus eri organisaatioihin % Poliisi 93 Puolustusvoimat 83 Kela 74 Tuomioistuimet 70 Sosiaaliturvajärjestelmä 68 Julkinen terveydenhuolto 68 Kirkot 63 Valtion virkamieskunta 51 Maan hallitus 48 Eduskunta 43 Poliittiset puolueet 20 n Luottaa erittäin paljon n Luottaa melko paljon Kela-tietoa selkokielellä Kela julkaisee vuonna 2010 selkoesitteiden sarjan, joka antaa tietoa Kelan etuuksista ja palveluista lyhyesti ja selkeästi. Koti ja perhe -selkoesite kertoo Kelan tuista lapsiperheille ja asumiseen. Terveys-esite kertoo sairastamiseen, kuntoutukseen, vammaisuuteen ja työkyvyttömyyteen liittyvistä Kelan etuuksista. Opiskelu ja työ -esite kertoo opiskelijan, asevelvollisen sekä työttömän tuista. Eläkkeellä-esite kertoo kansaneläkkeistä ja Kelan perhe-eläkkeistä sekä eläkkeensaajan asumistuesta. Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille -esite on tarkoitettu muuttajille oppaaksi, miten Suomen sosiaaliturvaan pääsee ja mitä tapahtuu ulkomaille muutettaessa. Selkoesitteet ilmestyvät kotimaisten kielten lisäksi aluksi englanniksi ja venäjäksi. Esitteet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa on jopa selkokielen tarvitsijaa. Heitä on mm. maahanmuuttajien joukossa sekä erilaisissa vammaisryhmissä ja ikääntyneissä. Lisätietoja selkokielestä ja selkokielisistä palveluista saa Selkokeskuksesta, osoitteessa Työttömyysputken alkaminen myöhentyy Työttömyyspäivärahakauden lisäpäiväoikeuden ns. työttömyysputken alkamis ikä nousee 59 vuodesta 60 vuoteen. Muutos koskee niitä työnhakijoita, jotka ovat syntyneet vuonna 1955 tai sen jälkeen. Lisäpäivärahaa maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta. Edellytyksenä on, että työnhakija on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan päättymistä ja että työssäoloaikaa on kertynyt vähintään viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana.

5 8 n Terveys Terveys n 9 Ari Korkala Lääkkeiden hintojen lasku jatkuu Yli tuhannen lääkkeen hinta laski lokakuussa. Suurimmat pudotukset ovat kymmeniä euroja, muutamien lääkkeiden jopa toista sataa euroa. 160 lääkkeen hinta on halventunut vähintään 10 euroa. Hinnat ovat pudonneet saman verran kaikissa apteekeissa, sillä valtio määrää lääkkeiden vähittäishinnat. Lääkkeiden hintojen lasku johtuu huhtikuun alussa käyttöön otetusta lääkkeiden viitehintajärjestelmästä ja lääkevaihdon laajenemisesta. Apteekkariliiton mukaan monet apteekit ovat ajautumassa taloudellisiin vaikeuksiin hintojen laskun vuoksi. Uusia lääkkeitä viitehintajärjestelmään Lääkkeiden uusi viitehintakausi alkoi lokakuun alussa. Lääkkeiden hintalautakunnan päättämät korvattavien lääkkeiden viitehintaryhmät ja viitehinnat ovat voimassa vuoden loppuun. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella samaan ryhmään kuuluvien lääkevalmisteiden sairausvakuutuskorvaus voidaan laskea. Viitehinta pysyi samana 348 ryhmässä, laski 188 ryhmässä (keskimääräinen lasku 9,70 euroa) ja nousi 57 ryhmässä (keskimääräinen nousu 0,84 euroa). Järjestelmässä on nyt 610 viitehintaryhmää, joista uusia on 17. Ryhmiin kuuluu korvattavaa lääkepakkausta, mikä on 48 % kaikista korvausjärjestelmään kuuluvista pakkauksista. Uusina lääkeaineina viitehintajärjestelmässä ovat perindopriili, fluvastatiini ja loratsepaami. Varhaisen tuen mallista palkinto Suomen työterveyslääkäriyhdistys ry on myöntänyt vuoden 2009 Työterveyspalkinnon Helsingin kaupungin Työterveyskeskukselle sen kehittämästä Varhaisen tuen mallista. Masennukselle jarru ajoissa Työterveyshuoltoa kannustetaan puuttumaan masennukseen. Masennus lyhentää työuraa ja vie työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin kaksi vuotta nuorempana kuin muut syyt. Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä oli viime vuoden lopussa noin suomalaista. He jäivät eläkkeelle keskimäärin 49-vuotiaana. Viime vuonna 4084 henkilöä siirtyi eläkkeelle masennuksen vuoksi. Jos masennuksen perusteella alkaneiden eläkkeiden määrä saataisiin puolitettua, eläkkeellesiirtymisikä nousisi noin puoli vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriö haastaa Masto-hankkeellaan eri tahot tekemään töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ylilääkäri Tapio Ropponen Kuntien eläkevakuutuksesta arvioi, että työpaikoilla on monenlaista joh- Masto Masto-hanke edistää: n työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä työelämässä n varhaista tukea työssä selviytymisen ongelmiin n masennuksen hyvää hoitoa ja kuntoutusta, jotka tukevat työssä jaksamista ja työhön paluuta Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä hankkeessa ovat mukana keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori. Puutarhatyöntekijät masentuvat Riskiammatteja? Monista ihmissuhdeammateista siirrytään keskimääräistä useammin masennuksen vuoksi eläkkeelle. Viime vuonna noin henkilöä siirtyi eläkkeelle masennuksen vuoksi. Masennus vie naisia työkyvyttömyyseläkkeelle useammin kuin miehiä. Masennusperusteiset eläkkeet ovat tavallisempia julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tiedot ilmenevät syyskuussa julkistetusta tutkimuksesta Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet. Siinä selvitettiin eläkkeitä vuosina Sen toteuttivat tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tiina Pensola Kuntoutussäätiöstä ja erikoistutkija Raija Gould Eläketurvakeskuksesta. Tutkimus on osa Masto-hanketta. Tutkimuksen mukaan naiset jäävät harvoin eläkkeelle masennuksen vuoksi mm. hienomekaanikon, käsityöläisen, vahtimestarin sekä pankkija postitoimihenkilön työstä. Miehet jäävät masennuksen vuoksi harvoin eläkkeelle mm. siivoojan, sairaanhoitajan, sotilaan, tutkijan, IT- ja sähköalan asiantuntijan sekä kirvesmiehen työstä. Samassa ammatissa toimivilla miehillä ja naisilla saattaa olla eroja masentuvuudessa. Esimerkiksi fysioterapeutti- ja kuntohoitajanaiset jäävät huomattavasti miesfysioterapeutteja ja -kuntohoi- tamista, mutta työkyvyn johtaminen puuttuu. Hänen mukaansa työterveyshuollon rooliin työpaikoilla kuuluu ottaa myös mielenterveystyö hallintaansa. Toiminnan tavoitteena pitää olla työntekijän mahdollisuus palata työhön. Varman ylilääkärin Jukka Kivekkään mielestä on vaikea nähdä, että masennus liittyisi tiettyihin ammatteihin. Itse työ ei aiheuta masennusta. Päinvastoin työ voi suojata masennukselta, Kivekäs sanoo. Hänen mielestään on tärkeä selvittää, minkälainen on se tapahtumien ketju, jossa työntekijästä tulee työkyvyttömyyseläkeläinen. Työterveyshuolto on avainasemassa ketjun katkaisemisessa. Varhainen puuttuminen kannattaa. Johtaja Riitta Korpiluoma Eläketurvakeskuksesta kertoo, että työkokeilu on masennuspotilaalle hyvä keino palata työhön. Osasairauspäiväraha ja osatyökyvyttömyyseläke tarjoavat hänen mielestään myös mainion mahdollisuuden pysyä työelämässä. Sosiaaliturvan uudistamista pohtivan Sata-komi tean esityksen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lakiesitystä, jolla työnantajille korvattaisiin 60 % työterveyshuollon menoista, jos työpaikalla otetaan käyttöön toimintamalli edistämään työkykyä ja hallitsemaan sairauspoissaoloja. Työterveyshuollon toimenpiteet voidaan näin kohdentaa työkykyä heikentäviin tekijöihin riittävän ajoissa. Hilkka Arola tajia harvemmin eläkkeelle masennuksen vuoksi. Johtajanaiset puolestaan siirtyvät masennuksen vuoksi eläkkeelle miesjohtajia useammin. Opettajan, maanviljelijän, lääkärin ja proviisorin ammateista sekä miehet että naiset jäävät harvoin masennuksen vuoksi eläkkeelle. Sekä mies- että naispuutarhatyöntekijöillä puolestaan on paljon masennusperusteisia eläkkeitä. Pääsihteeri Teija Honkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä uskoo, ettei masennuksen näkökulmasta arvioituna ole riskiammatteja. Taustalla on useita tekijöitä, joiden selvittäminen hänen mielestään vaatii lisätutkimuksia. Hilkka Arola Kokemus tiedoksi -projektissa olen löytänyt vertaistuen. Vertainen ymmärtää, miltä toisesta tuntuu, tamperelainen Ritva Mäkelä iloitsee. Hoito olisi pitänyt aloittaa aiemmin. Olen selviytyjä. Räpistelin sentään työelämässä noin 20 vuotta, pari vuotta sitten työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt Ritva Mäkelä, 47, aloittaa tarinansa. Jouduin aloittamaan apuhoitajan työt nuorena. Myöhemmin tulin pitkässä yövuorossa avautuneeksi ja kertoneeksi itsestäni, ja työkaverit alkoivat juoruilla. Kipeintä oli, kun työkaverit epäilivät minun kaataneen tahallani vanhuksen. Jouduin ylihoitajan puhutteluun. Se mursi itsetuntoni. En saanut pyytämääni työnohjausta, kun olin sijainen. Puolen vuoden päästä jätin työni, 1990-luvun lamavuosina. Nyt tiedän olleeni jo silloin liian vaativa itselleni. Psykiatri diagnosoi sittemmin keskivaikean masennuksen. Kun pääsin Kelan terapiaan vuonna 1997, psykodynaamisesti suuntautunut terapeutti sanoi, että työyhteisössä ei pidä puhua liikaa omista asioistaan. Kelalta sain myös 2000-luvun alussa kaksivuotisen terapian. Paljosta hyvästä avusta huolimatta hoito olisi pitänyt aloittaa aiemmin. Minulla hoito alkoi, kun olin 35-vuotias, naimisissa ja työelämässä. Esimiehiä taas pitäisi kouluttaa niin, että heitä kiinnostaisi alaisten hyvinvointi. Sairaaloiden jälkeen työskentelin päivä- ja lastenkodeissa. Maksan köyhyydelläni sitä, etten ole jaksanut ottaa vastaan pitkäaikaisia sijaisuuksia. Lastenkodissa oli huono johto, ja tarvitsin työnohjausta. Ostin sitä Hämeenlinnasta, jossa kävin junalla vapaapäivinäni. Uniapnea ja psyykkiset sairaudet heikensivät keskittymiskykyäni niin, että palikkatestien mukaan pärjäsin alle keskitason. Sain 1,5 vuoden kuntoutustuen, ja sen jälkeen vuoden osatyökyvyttömyyseläkkeen ja lopulta kokoaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen. Nyt selviydyn pienellä lääkityksellä. Ylipainoa vähennän uimalla. Osallistun vertaisohjaajatoimintaan ja haen ystäviä seurakunnasta. Pyrin jotenkin olemaan tärkeä. Hannu Kaskinen

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET Kirsi Unkila työkykyvalmentaja, sosiaalialan asiantuntija 26.1.2016 Esityksen sisältö Mitä ammatillinen kuntoutus on ja mitä sillä tavoitellaan? Kuka sitä järjestää?...

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Mielenterveysbarometri 2015

Mielenterveysbarometri 2015 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Tutkimuksen tavoitteena: selvittää mielenterveyskuntoutujien arkipäivään liittyviä asioita ja ongelmia, tutkia käsityksiä mielenterveyskuntoutujista ja mielenterveysongelmista,

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere,

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, Kela 75 vuotta Elämässä mukana muutoksissa tukena Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, 20.11.2012 1 18.12.2012 Elämässä mukana muutoksissa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri Kelan palvelukanavat Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri 10.6.2016 Kelan monipuolinen palvelukanavatarjonta Verkkopalvelu Puhelinpalvelu Posti Toimistokäynti Suorakorvaus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa. Perhevapaiden 1 (6) Perhevapaiden Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä on kipeästi uudistuksen tarpeessa. Järjestelmä on tarpeettoman jäykkä eikä tue joustavaa työn ja perheen yhteensovittamista. Pala-palalta

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet. Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet. Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Työeläkekuntoutuksen nykytila, toimivuus ja kehittämishaasteet Kuntoutuspäivät 2016 18.3.2016 Finlandiatalo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Sidonnaisuudet LL, yhteiskuntatieteiden maisteri Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen?

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Hyvinvointia työstä Rauma 7.6.2016 Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Tutkimuksissa todettua Yleisesti ottaen kuntoutuksella kuntoutettavien psyykkiset ja fyysiset voimavarat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot