IKÄIHMISTEN PÄIHDE-, JA MIELENTERVEYSTYÖN HOITOPOLKU. Heinäveden kunta Perusturvalautakunta Kotihoito 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISTEN PÄIHDE-, JA MIELENTERVEYSTYÖN HOITOPOLKU. Heinäveden kunta Perusturvalautakunta Kotihoito 2014"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN PÄIHDE-, JA MIELENTERVEYSTYÖN HOITOPOLKU Heinäveden kunta Perusturvalautakunta Kotihoito 2014

2 IKÄIHMISTEN PÄIHDEHOIDON POLKU Laitoskuntoutus Tuustaipale Erikoissairaanhoito/psykiatria Alle 65v. SOS.TT Maksusitoumus Laitoskuntoutus Koulupuisto Arviointi Tuki Ohjaus Kotiutus Tilannearvio -TK Vuodeosasto, kotihoito, muut tahot -Alkukartoituslomake Palvelusuunnitelma Hallintoasiat Hoitopalaverit Yli 65v. Palveluohjaaja Laitoskunt. Kotiutus Päihdetyö Koulupuisto Arviointi Päihdeklinik. Palvelun toteutus -Kotihoito Kotihoito Omaiset Kotikäynnit Tukiohjaus Arviointi, seuranta -Omahoitaja, KSH 1. Tilannearvio Kotihoidon henkilökunta, sosiaalityöntekijä, lääkäri tai vuodeosaston henkilökunta huolestuu ikäihmisen liiallisesta alkoholin käytöstä. Yksikössä laaditaan tilannearvio, joka määrittää jatkohoidon tarpeen (kiireellinen/ei kiireellinen). Kiireellinen sairaalahoitoon ohjaaminen/katkaisuhoito, 112. (vanhuksilla mielellään 2 vrk pidempi). Ei kiireellinen asiasta keskustellaan avoimesti asiakkaan/läheisten kanssa kartoitetaan tilannetta mahdollisesti testeillä; Audit-testi tai SADD-kysely laboratoriokokeet (ALAT, PVK, S-CDT, S-Gt) ikäihmisten päihdehuollon alkukartoitus lomake (liite 1) kartoitetaan mahdollisuutta ottaa yhteyttä päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneeseen työntekijään, palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään, jotka yhteydenoton perusteella aloittavat tilanteen kartoituksen. 2

3 Päihderiippuvuuden tunnusmerkkejä: fyysinen, psyykkinen levottomuus, krapula, sydämen tykytys, huimaus, sekavuus ja muut vieroitusoireet elämäntavan kapeutuminen, urautuminen päihteiden ympärille sosiaalisten suhteiden katkeaminen ja niiden korvautuminen lupaukset ja päätösten pettäminen, valehtelu heikentynyt kontrolli päihteiden suhteen eli juo enemmän kuin on aikonut, vaikeus lopettaa, kun on päässyt alkuun alkoholisairaudet (maksa- ja haimasairaudet, syöpä) fyysiset sairaudet jäävät hoitamatta ravitsemuksen laiminlyönti lääkehoidon laiminlyönti unihäiriöt tapaturmat, palovammat, kaatuminen, väkivallan kohteeksi joutuminen henkilökohtaisen hygienian ja kodinhoidon laiminlyönti vuorokausirytmi sekaisin psyykkiset sairaudet, masennus, mielialamuutokset ja -häiriöt, realiteettien hämärtyminen, itsetuhoajatukset häpeä, syyllisyys, mustasukkaisuus, yksinäisyys, itsetunnon aleneminen, epäluottamus toisia ihmisiä kohtaan, harhaluuloisuus raha-asioiden hoidon laiminlyönti. 2. Hoito/palvelupalaverin organisoiminen (kotona, terveyskeskuksen vuodeosastolla) alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen (keskeiset tahot muun muassa omaiset/läheiset pyydetään mukaan) samalla kartoitetaan tarpeet esimerkiksi laitoskuntoutukselle tai päihdetyön eri tukimuotoihin. asiakkaalle nimetään oma hoitaja. tavoitteena on taata asiakkaalle hoidon jatkuvuus kotona. Mikäli asiakas ei ole kotiutuskuntoinen, hoitoa jatketaan vuodeosastolla tai ryhmäkodilla vuorohoitopaikalla. Vuorohoitopaikkoja voi tiedustella vastaavalta sairaanhoitajalta puh Ikäihmisten päihde- ja mielenterveystyön toimintasuunnitelma vuosille ( liite 2). Yhteystietoja: Mielenterveysneuvola tarjoaa keskusteluapua päihde-/mielenterveysongelmaiselle. Tarvittaessa lääkityksen tarpeen arviointia, psykiatrin palveluja joko vastaanottokäynnein tai konsultoiden. Vastaanotto sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Eteläinen alue Sairaanhoitaja puh puhelinajat päivittäin klo 8-9 ja Pohjoinen alue Sairaanhoitaja puh puhelinajat päivittäin klo 8-9 ja

4 Sosiaalitoimisto Päihdekuntoutuksen tarve arvioidaan tarvittaessa työryhmässä, johon kuuluvat Koulupuiston edustaja, sosiaalityöntekijä ja asiakas. Tarpeen mukaan arviointiryhmässä voi olla mukana lisäksi omainen, lääkäri, omahoitaja, mielenterveysneuvolan sairaanhoitaja jne. Sosiaalityöntekijä varaa paikan kuntoutuskeskuksesta - Heinävedellä käytetty pääsääntöisesti Varkauden päihdeklinikkaa ja Tuustaipaleen kuntoutuskeskusta. Kuntoutukseen menijän on sitouduttava kuntoutuksen jälkeen jatkohoitoon, joka voi tapahtua esim. Varkauden päihde-klinikalla, mielenterveysneuvolassa, Koulupuistossa tai AA-ryhmässä. Kuntoutuskeskuksen kanssa sovitaan mahdollisista intervallijaksoista, jotka toteutetaan n. 1 viikon jaksoissa muutamien kuukausien välein. Sosiaalityö kartoittaa asiakkaan toimeentuloa (korjaavaa sosiaalityötä). Mikäli asiakaan tulot eivät riitä toimeentulotukea määrättäessä hyväksyttäviin menoihin (joihin kuuluvat mm. ravinto-, asumis- ja terveydenhoitomenot), on asiakkaalla oikeus saada toimeentulotukea. Harkinnan mukaan voidaan erityisistä syistä myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, joka tarkoittaa yli normin maksettavaa avustusta. Sosiaalityöntekijä puh ma, ti, to ja pe klo 9-10 ja ke klo Kotihoito Palveluohjaaja puh Koulupuisto ry Tavoitteena on järjestää yhteistyössä muiden päihdetyötä tekevien tahojen kanssa päivätoimintaa ja omaehtoista kuntoutusta päihdeongelmaisille ja muille syrjäytyneille. Koulupuisto järjestää päiväkeskustoimintaa päihdeongelmaisille ja syrjäytyneille (vaatehuolto, ruokailu, kahvi, lepopaikka ja keskustelumahdollisuus, nikkaripaja, TV:n katselu ja musiikin kuuntelu). Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus (luennot, keskustelupiirit, hartaushetket, retket), leiritoiminta yhteistyötahojen kanssa, keskustelun herättäminen päihde- yms. asioissa, tukiasuminen ja tukihenkilötoiminta. Toiminnanohjaaja puh Palvelun toteutus kotihoidon käynnit omahoitajaa nimettäessä huomioidaan erikoistuminen mielenterveys- ja päihdetyöhön avuntarve ja tavoitteet lääkehoidon seuranta hoitaja rakentaa asiakkaan kanssa raittiutta tukevia verkostoja konsultoi sosiaalityöntekijää, koulupuistoa ja kotisairaanhoitoa kotihoito tukee raitistumista tiheämmillä käynneillä, joita vähennetään tilanteen parannuttua. kolmas sektori ja sosiaalialan yritykset aktivoidaan mukaan: Koulupuisto, seurakunta, päiväkeskustoiminta, Wanha Olkkari, eläkeläisjärjestöt, A-klinikka, päihteidenkäyttäjien ryhmä ja vertaisryhmät. 4

5 Yhteystiedot: Heinäveden evankelisluterilainen seurakunta: Evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyössä diakoniatyöntekijä kohtaa asiakkaan vastaanotolla, kodeissa, laitoksissa jne. Diakoniatyö toimii vaikeuksissa olevien ihmisten vierellä kulkien ja tukien. Päihdetyö on yksi monista osa-alueista. Kun diakoniatyöntekijä on todennut tai saanut tiedon asiakkaan liiallisesta alkoholin käytöstä, hän on yhteydessä auttajaverkostoon tai ohjaa tarvittaessa katkolle. Liiallinen alkoholinkäyttö liittyy monesti moneen muuhun problematiikkaan. Korjaava työ/rinnalla kulkeminen on tyypillistä diakoniatyötä niin asianomaisen kuin omaistenkin kanssa. Tarvittaessa vertaisryhmätoiminnassa diakoniatyö on mukana tai järjestämässä toimintaa. Diakoniatyöntekijä on työssään vaitiolovelvollinen. Diakoniatyöntekijä puh Diakoniatyöntekijä puh Mervin Olkkari: Mervin Olkkari on sosiaalialan yritys, jossa järjestetään toimintapäiviä ja tapahtumia kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Mervin Olkkari tekee yhteistyötä Heinäveden kunnan, hyvinvointiyrittäjien, omaishoitajayhdistyksen ja omaishoitajien kanssa. Yhteystiedot Toiminnanjohtaja Mervi Hokka Koulutie 3 B Heinävesi puh Eläkeläisjärjestöt: Eläkeliitto Heinäveden yhdistys ry Sakari Tolvanen Lepikkomäentie 3 C Karvion kanava Heinäveden Eläkkeensaajat ry Kaarina Juuti Kielotie Heinävesi Heinäveden kristilliset eläkeläiset ry Rauno Pelkonen Kaskitie Heinävesi. 5

6 Varkauden Päihdeklinikka: Päihdeklinikka on avohoidon palvelupiste, joka tarjoaa palveluja päihde- ja/tai muut riippuvuudet ongelmaksi kokeville sekä heidän läheisilleen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Palvelut ovat maksuttomia sopimuskunnille. Työmuotoja ovat mm. kahdenkeskiset keskustelut, paru-, perhe- ja verkostokeskustelut, ryhmätoiminta, vieroitusoireiden hoito (lääkinnälliset ja sairaanhoidolliset palvelut) ja akupunktiohoito sekä neuvonta ja ohjaus. Avoinna Ma pe klo Savontie 55, VARKAUS (käynti Miilukujan puolelta) Päivystys vastaanotto klo ilman ajanvarausta (tarkoittaa pääasiallisesti katkaisu- ja vieroitushoitoa varten ja muihin akuutteihin kriiseihin muina aikoina ajanvarauksella) Työntekijä yhteistyökumppaneineen tukee asiakasta elämänhallintaan ja pyrkii asiakkaan kanssa rakentamaan raittiutta tukevia verkostoja. Hän ohjaa asiakasta myös kodinhoidollisissa toimissa ja asioiden selvittelyissä. Aluksi tuki on tiivistä, mutta pikkuhiljaa työntekijä vähentää käyntejä. Heinäveden toimipiste, joka kolmas tai neljäs viikko hammashoitolan tiloissa. Sosiaaliterapeutti puh Arviointi ja seuranta Heinävedellä ikäihmisten päihdehoidon polkua arvioidaan sen tahon toimesta, jolla on ikäihmisen asiakkuus hallussaan. Arviointeja tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen aikarajojen puitteissa sekä tarpeen mukaan. 6

7 IKÄIHMISTEN MIELENTERVEYSTYÖN HOITOPOLKU 1. Tilannearvio Ikäihmisen mielenterveysongelman voi havaita kotipalvelu, kotisairaanhoito, sosiaalityöntekijä, lääkäri, vuodeosaston henkilökunta tai jokin muu taho. Mielenterveysongelmien tunnusmerkkejä: fyysinen, psyykkinen levottomuus, sekavuus, masennus, mielialamuutokset ja -häiriöt, realiteettien hämärtyminen, itsetuhoajatukset häpeä, syyllisyys, mustasukkaisuus, yksinäisyys, itsetunnon aleneminen, epäluottamus toisia ihmisiä kohtaan, harhaluuloisuus vuorokausirytmi sekaisin elämäntavan kapeutuminen sosiaalisten suhteiden katkeaminen lupaukset ja päätösten pettäminen, valehtelu heikentynyt kontrolli päihteiden suhteen fyysiset sairaudet jäävät hoitamatta ravitsemuksen laiminlyönti lääkehoidon laiminlyönti unihäiriöt 7

8 tapaturmat, palovammat, kaatuminen, väkivallan kohteeksi joutuminen henkilökohtaisen hygienian ja kodinhoidon laiminlyönti raha-asioiden hoidon laiminlyönti. Mielenterveysongelmien havaitsemiseksi käytettävät mittarit lääkäri/hoitajat ottavat asian puheeksi asiakkaan/omaisen kanssa (haastattelu) masennusseula GDS ADL toimintakykymittari. 2. Palvelutarpeen arviointi mielenterveysneuvolan sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tilannetta vuodeosastolla tai kotona. Tarvittaessa hän konsultoi psykiatria. mielenterveysneuvolan sairaanhoitaja ilmoittaa palveluntarpeesta kotihoitoon > hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen. lääkäri voi tarvittaessa lähettää asiakkaan Joensuuhun psykiatrian erikoissairaanhoitoon kotihoidossa mielenterveysasiakkaiden hoitoa arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmissa määriteltyjen aikarajojen puitteissa. Mielenterveysneuvola tarjoaa keskusteluapua päihde-/mielenterveysongelmaiselle, tarvittaessa lääkityksen tarpeen arviointia, psykiatrin palveluja joko vastaanottokäynnein tai konsultoiden. Yhteystiedot: Eteläinen alue Sairaanhoitaja puh puhelinajat päivittäin klo 8-9 ja Pohjoinen alue Sairaanhoitaja puh Puhelinajat päivittäin klo 8-9 ja Mikäli asiakas ei ole kotiutuskuntoinen, hoitoa jatketaan vuodeosastolla tai ryhmäkodilla vuorohoitopaikalla. Vuorohoitopaikkoja voi tiedustella vastaavalta sairaanhoitajalta puh Palvelun toteutus kotihoidon käynnit omahoitajaa nimettäessä huomioidaan erikoistuminen mielenterveys- ja päihdetyöhön avuntarve ja tavoitteet lääkehoidon seuranta hoitaja rakentaa asiakkaan kanssa mielenterveyttä tukevia verkostoja konsultoi mielenterveysneuvolan sairaanhoitajaa ja kotisairaanhoitoa sekä muita tahoja tarvittaessa kotihoito tukee mielenterveyskuntoutujaa käynneillä keskustellen ja motivoiden asiakasta aktiiviseen elämään kolmas sektori ja sosiaalialan yritykset aktivoidaan mukaan: seurakunta, päiväkeskustoiminta, Wanha Olkkari, eläkeläisjärjestöt, vertaisryhmät. 8

9 Heinäveden evankelisluterilainen seurakunta: Evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyössä diakoniatyöntekijä kohtaa asiakkaan vastaanotolla, kodeissa, laitoksissa jne. Diakoniatyö toimii vaikeuksissa olevien ihmisten vierellä kulkien ja tukien. Mielenterveystyö on yksi monista osa-alueista. Korjaava työ/rinnalla kulkeminen on tyypillistä diakoniatyötä niin asianomaisen kuin omaistenkin kanssa. Tarvittaessa vertaisryhmätoiminnassa diakoniatyö on mukana tai järjestämässä toimintaa. Yhteystiedot: Diakoniatyöntekijä, puh Diakoniatyöntekijä puh Wanha Olkkari: Wanha Olkkari on sosiaalialan yritys, jossa järjestetään toimintapäiviä ja tapahtumia kaikille ikä- ja asiakasryhmille. Wanha Olkkari tekee yhteistyötä Heinäveden kunnan, hyvinvointiyrittäjien, omaishoitajayhdistyksen ja omaishoitajien kanssa. Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja Mervi Hokka Koulutie 3 B Heinävesi puh Eläkeläisjärjestöt: Eläkeliitto Heinäveden yhdistys ry Sakari Tolvanen Lepikkomäentie 3 C Karvion kanava Heinäveden Eläkkeensaajat ry Kaarina Juuti Kielotie Heinävesi Heinäveden kristilliset eläkeläiset ry Rauno Pelkonen Kaskitie Heinävesi. 4. Arviointi ja seuranta Heinävedellä ikäihmisten mielenterveystyön hoitopolkua arvioidaan sen tahon toimesta, jolla on ikäihmisen asiakkuus hallussaan. Arviointeja tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen aikarajojen puitteissa sekä tarpeen mukaan. 9

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Palveluoppaan käyttäjälle Raision vanhusneuvoston toimesta laadittu Ikäihmisten palveluopas sisältää tietoja erityisesti ikääntyville suunnatuista kotikaupunkimme

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISPAIKAN HAKEMINEN 4 Hoitosuunnittelu Sijoittajakoordinaattori 2. ASUMINEN 4 Vuokra-asunnot Kunnalliset asumispalvelut Koivurinteen

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013

Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen Puh. (03) 818 5555 Palvelupiste Lahdessa: avoinna ma klo 10-17 ja ti-pe klo 10-15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Asikkala,

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut OTA TALTEEN! Sosiaali- ja Terveyspalvelut SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA - 6 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA - 7 Asiointi neuvontapisteessä...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot