Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykiatrinen erikoissairaanhoito"

Transkriptio

1 Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen Simo Pelanteri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Psykiatrinen erikoissairaanhoito luvun aikana laitoshoito on vähentynyt ja avohoito lisääntynyt. Keskimääräinen hoitojakson kesto on lyhentynyt viidellä päivällä ja laitoshoitojaksot ovat vähentyneet 19 prosenttia. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 17 prosenttia vuodesta Psykiatrisessa sairaalahoidossa oli yli potilasta ja avohoitoa käytti lähes potilasta vuoden 2010 aikana. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan palveluita käytti lähes eri potilasta. Hoitopäiviä oli lähes 1,5 miljoonaa ja avohoitokäyntejä yli 1,6 miljoonaa. Miehiä ja naisia oli potilaina yhtä paljon. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin ikäryhmittäin. Työikäisistä ja lapsista suurempi osa potilaista on miehiä ja poikia, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä sekä vuotiaissa naisten osuus on suurempi. Lastenpsykiatriassa (0 12- vuotiaat) ja nuorisopsykiatriassa (13 17-vuotiaat) laitoshoidon potilasmäärien nousu on taittunut. Alle 18-vuotiaiden avohoitopotilaiden määrä sen sijaan on lisääntynyt 38 prosenttia vuodesta Hoitopäiviä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä noin 1,5 miljoonaa, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna li puolet (57 %) hoitopäivistä käytettiin skitsofrenian hoitoon ja melkein neljäsosa (23 %) mielialahäiriöiden hoitoon. Avohoitokäynneistä 42 prosenttia tehtiin mielialahäiriöiden vuoksi. Uusista potilaista kolmasosa (31 %) oli edelleen tullut psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tahdosta riippumatta. Kaikkien pakkotoimien määrä on kuitenkin vuodesta 2005 alkaen vähentynyt. Kuvio 1. Psykiatrian erikoisalan hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoitokäynnit * Hoitopäivät Avohoitokäynnit Hoitojaksot * Erikoissairaanhoidon avohoidon tietoja on kerätty vuodesta 1998 alkaen, mutta vertailukelpoisia luvut ovat vuodesta 2006 alkaen. 1

3 Hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoidon käynnit psykiatrian erikoisaloilla Vuoden 2010 aikana psykiatrian erikoisalojen laitoshoidossa oli yhteensä potilasta, hiukan yli hoitojaksolla. Potilasta kohden hoitojaksoja vuoden aikana tuli 1,4. Hoitopäiviä nämä jaksot kerryttivät lähes 1,5 miljoonaa. Avohoitoa käytti potilasta yli 1,6 miljoonaa käyntiä. Hoitopäivien määrä on vähentynyt 23 prosenttia ja hoitojaksojen 19 prosenttia 2000-luvun aikana. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 17 prosenttia vuodesta Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyneet mielenterveyskäynnit on tilastoitu perusterveydenhuoltoon. Vuonna 2010 terveyskeskuksissa toteutettiin erikoissairaanhoidon käyntien lisäksi lääkärikäyntiä ja muun ammattihenkilön käyntiä 1. Keskimääräinen hoitojakson kesto on lyhentynyt 2000-luvun aikana viidellä päivällä ollen 35 päivää. Pisimmät hoitojaksot ovat olleet skitsofreniadiagnooseilla (vuonna 2010 keskimäärin 70 päivää) ja lyhyimmät puolestaan masennusdiagnooseilla (vuonna 2010 keskimäärin 25 päivää). Hoitojaksoista 72 prosenttia kesti kuitenkin alle 30 hoitopäivää, joten keskimääräistä hoitoaikaa kasvattavat pitkät hoitojaksot. li vuoden hoidossa olleita potilaita oli vuoden 2010 aikana Avohoitokäyntien lisääntymisestä masennusdiagnoosit (F32 masennustila ja F33 toistuva masennus) selittävät 31 prosenttia. Loput lisääntyneistä käynneistä ovat muissa diagnoosiryhmissä, joskin avohoitokäynnit skitsofrenian (F20) vuoksi näyttäisivät hiukan vähentyneen, toisaalta saman verran käyntejä on lisääntynyt skitsoaffektiivisissa häiriöissä (F25). Vuoden 2010 aikana 68 prosenttia potilaista (19 665) tuli laitoshoitojaksolle päivystyksenä. Suunnitellusti osastohoitoon tuli 26 prosenttia potilaista ja loput joko siirtona poliklinikalta, toisista laitoksista tai toisilta erikoisaloilta. Hoitojaksoista puolestaan 58 prosenttia (24 414) alkoi päivystyksenä. Vuoden aikana hoidossa oli (31 prosenttia kaikista potilaista) potilasta, jotka tulivat sairaalaan lähetteellä tahdosta riippumatta. Psykiatrian erikoisalojen potilaat 2010 Miehiä ja naisia oli laitoshoidon potilaista yhtä paljon. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin ikäryhmittäin. Alle 14-vuotiaista ja vuotiaista potilaista suurempi osa on miehiä, kun naisten osuus vuotiaissa ja yli 60-vuotiaissa on suurempi (kuvio 2). Terveyskeskuksen lähetteellä tuli sairaalahoitoon 47 prosenttia potilaista, muusta laitoksesta (sairaala, sosiaalihuollon laitos) 21 prosenttia ja mielenterveyden avohoitoyksiköstä 4 prosenttia. Tieto puuttui tai lähettäjäksi oli ilmoitettu muu 13 prosentilla potilaista. Omaisten ilmoitettiin olevan hoidossa aktiivisesti mukana 31 prosentilla potilaista, kun omaisia ei ilmoituksen mukaan tavattu lainkaan 46 prosentilla potilaista. Reilu kolmannes potilaista (38 %) oli ensimmäistä kertaa psykiatrisessa laitoshoidossa. Hoitojakson päätyttyä kotiin tai kotiin rinnastettavaan hoitopaikkaan siirtyi 67 prosenttia potilaista. Muuhun laitoshoitoon (sisältää sairaalan, terveyskeskuksen, vanhainkodit ja vastaavat sekä kuntoutuslaitokset, päihdehuollon laitokset ja kehitysvammalaitokset) siirtyi 33 prosenttia potilaista. 1 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2010 ( 2

4 Kuvio 2. Laitoshoidon potilaat iän ja sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (erikoisalat 74 ja 75) Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloille kirjattuja laitoshoidon potilaita oli vuonna 2010 yhteensä Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorisopsykiatriset hoitojaksot ovat jatkuvasti lisääntyneet, mutta lastenpsykiatrisen laitoshoidon määrä näyttää vuoden 2008 jälkeen kääntyneen laskuun (kuvio 3). Avohoitokäynnit ja avohoidon potilaat ovat lisääntyneet vuodesta 2006 alkaen molemmilla erikoisaloilla noin kolmanneksella. Kuvio 3. Lasten- ja nuorisopsykiatrian laitoshoidon potilaat ja hoitojaksot Nuorisopsykiatria, hoitojaksot Lastenpsykiatria, hoitojaksot Nuorisopsykiatria, potilaat Lastenpsykiatria, potilaat 3

5 Lasten- ja nuorisopsykiatriassa on suuri alueellinen vaihtelu laitoshoidon potilasmäärissä (kuvio 4). Myös avohoitokäyntien määrät potilasta kohden vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin runsaasti kuvastaen osittain alueen palvelujen rakennetta sekä hoitokäytäntöjä. Kuvio ja vuotiaat laitoshoidon potilaat tuhatta vastaavan ikäryhmän asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin. Länsi-Pohjan shp Itä-Savon shp Ahvenanmaa-Åland Vaasan shp Varsinais-Suomen shp Etelä-Pohjanmaan shp Keski-Suomen shp Keski-Pohjanmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Karjalan shp Pohj-Pohjanmaan shp Koko maa Päijät-Hämeen shp Lapin shp HUS Satakunnan shp Kanta-Hämeen shp Etelä-Savon shp Pohjois-Savon shp Kainuun shp Kymenlaakson shp Etelä-Karjalan shp vuotiaat / asukasta, vastaavanikäinen väestö vuotiaat / asukasta, vastaavanikäinen väestö Psykiatrian erikoisaloilla hoidettujen 0 12-vuotiaiden lasten määrä oli Muutosta edelliseen vuoteen oli 7 potilaan verran. Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 33 hoitopäivää. Hoitopäivien määrä oli ja se oli 3 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Poikien osuus potilaista oli 75 prosenttia ja hoitopäivistä pojilla oli 79 prosenttia. Alle 12-vuotiailla lapsilla yleisimmät diagnoosit olivat käytös- ja tunnehäiriöitä. Näistä potilaista poikia oli 83 prosenttia. Masennustila päädiagnoosina oli 103 lapsella. Masennusdiagnoosit ovat viime vuodesta vähentyneet 8 prosentilla. Tässä ikäryhmässä eniten avohoitokäyntejä oli samoilla diagnooseilla kuin hoitojaksojakin. hdellä alle 12-vuotiaalla potilaalla käyntejä psykiatrisessa avohoidossa oli keskimäärin 10,6. Hoidossa olleiden vuotiaiden nuorten määrä oli 2 334, mikä oli saman verran kuin vuonna Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 4

6 35 hoitopäivää. Poikien osuus potilaista oli 38 ja tyttöjen osuus 62 prosenttia. Tässä ikäryhmässä masennustila oli yleisin diagnoosi potilailla laitoshoitojaksoilla. Tyttöjä masennuspotilaista oli valtaosa, 78 prosenttia. Masennus oli päädiagnoosina 27 prosentissa hoitojaksoista. Avohoitokäyntejä masennuksen vuoksi tässä ikäryhmässä oli kappaletta (20 prosenttia käynneistä). Syömishäiriöiden vuoksi laitoshoidossa oli viime vuoden aikana 166 potilasta, joka oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna Käytös- ja tunnehäiriöiden vuoksi hoidossa olleista tässäkin ikäryhmässä suurempi osa oli poikia. Tyttöjen ja poikien diagnoosit poikkeavat toisistaan. Avohoitokäyntejä vuotiailla oli keskimäärin 10 potilasta kohden, mutta diagnoosikohtainen vaihtelu oli suurta. Syömishäiriöiden vuoksi käyntejä oli keskimäärin 13,8 potilasta kohden, kun käytöshäiriöiden tai toistuvan masennuksen vuoksi käyntejä oli alle viisi potilasta kohden. Alueellinen vaihtelu Koko maassa potilaita oli laitoshoidossa ja potilasta kävi avohoidossa. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan palveluita käytti eri potilasta. Väestöön suhteutettuna laitoshoidossa oli 5,6 potilasta tuhatta asukasta kohden. Sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja sekä laitoshoidossa että avohoidossa (kuvio 5). Väestöön suhteutettuna laitoshoidon potilaiden määrä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Eniten laitoshoidon potilaita väestömäärään nähden oli Etelä-Karjalassa (7,1 tuhatta asukasta kohden) ja Pohjois-Savossa (6,9 tuhatta asukasta kohden) ja vähiten Keski-Suomessa (3,9 tuhatta asukasta kohden) ja Länsi-Pohjassa (4,4 tuhatta asukasta kohden). Kuvio 5. Psykiatriset hoitopäivät tuhatta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin Kainuun shp HUS Itä-Savon shp Keski-Pohjanmaan shp Pohj-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp Lapin shp Pohjois-Karjalan shp Kanta-Hämeen shp Koko maa Etelä-Karjalan shp Kymenlaakson shp Satakunnan shp Länsi-Pohjan shp Pirkanmaan shp Etelä-Savon shp Vaasan shp Etelä-Pohjanmaan shp Varsinais-Suomen shp Päijät-Hämeen shp Ahvenanmaa-Åland Keski-Suomen shp

7 Ikä- ja sukupuolivakiointi ei juurikaan vaikuta sairaanhoitopiirien väliseen järjestykseen potilasmäärää tai hoitopäiviä tarkasteltaessa. Kuvio 6. Potilaat ja hoitopäivät indeksoituina psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2010, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100 Potilaat + Hoitopäivät Kuvio 7. Avohoitokäyntien potilaat ja avohoitokäynnit indeksoituina psykiatrian erikoisalalla 2010, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100 Potilaat Avohoitokäynnit 6

8 Tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyviä lisätietoja Psykiatrian erikoisalan lisätietolomakkeella saadaan tietoa pakkotoimista ja tahdosta riippumattomasta hoidosta (tahdosta riippumattomat hoitopäivät, eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen). Tahdosta riippumatta -päiviä oli potilaalla eli 29 prosentilla potilaista. Muita pakkotoimia koki hoitojaksonsa aikana potilasta (9 % vuoden 2010 aikana alkaneiden hoitojaksojen potilaista). Potilaista oli eristetty (6,6 %), leposide oli ollut 819:llä (3,2 %), tahdonvastainen injektio oli annettu 584:lle (2,1 %) ja kiinnipitämisen oli kokenut 370 potilasta (1,5 %). Kaikkiaan pakkotoimia kokeneiden potilaiden määrä on vähentynyt vuodesta 2005 lähtien (kuvio 8). Kuvio 8. Pakkotoimien kohteena olleet potilaat Eristys Leposide Tahdonvastainen injektio Kiinnipito Pakkotoimien määrässä on edelleen eroja sairaanhoitopiirien välillä (taulukko 1). Tämä ei selity yksinomaan mielisairauksien ja vakavien mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden eroilla 2,3, vaan alueellisiin eroihin vaikuttanevat edelleen enemmän yksiköiden paikalliset, hallinnolliset ja organisatoriset seikat 3,4. 2 Tuori ja Kiikkala, (2004) Pakon käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa. Suomen Lääkärilehti 59(37), Tuohimäki (2007) The use of coercion in the Finnish civil psychiatric inpatients. Acta Univ. Oul. D 940, Oulu, Finland 4 Korkeila (2006) Pakkohoito: milloin ja miten? Duodecim 122(18),

9 Taulukko 1. Pakkotoimet 2010 sairaanhoitopiireittäin suhteutettuna tuhatta asukasta kohden Eristys / asukasta Leposide / asukasta Tahdonvastainen injektio / asukasta Kiinnipito / asukasta Pakkopäivät / asukasta Päijät-Häme Pirkanmaa Satakunta Etelä-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Itä-Savo Pohjois-Karjala Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa HUS Koko maa Varsinais-Suomi Ahvenanamaa Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa Lappi Vaasa Keski-Suomi Länsi-Pohja Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Psykiatriseen lääkehoitoon liittyviä lisätietoja Lääkehoidon käytön tilastossa tarkastellaan vuoden aikana alkaneita hoitojaksoja, kuten pakkotoimienkin kohdalla. Lisätietoja lääkehoidosta saatiin potilaalta. Ilman lääkehoitoa oli ollut ainakin jonkin hoitojakson 10 prosenttia potilaista. Neuroleptihoitoa ainakin jollakin hoitojaksolla oli saanut 67 prosenttia potilaista, antidepressiivejä ainakin jollakin hoitojaksolla sai 45 prosenttia potilaista ja muuta psykiatriseen häiriöön käytettyä lääkehoitoa 15 prosenttia potilaista. Ikäryhmien välillä oli suuria eroja lääkehoidon toteutuksessa. Alle 13-vuotiaista 54 prosenttia oli ilman lääkehoitoa ja vuotiaista vielä 35 prosenttia, kun yli 65-vuotiaista ilman lääkehoitoa oli vain 4 prosenttia. Nuorten ja lasten tavallisin lääkehoito olivat neuroleptit, mutta vuotiailla masennuslääkkeiden käyttö oli lähellä vanhempien ikäryhmien tasoa. 8

10 Psykiatrinen erikoissairaanhoito tilastoraportin aineisto, käsitteet ja määrittelyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta. HILMO-tietoja kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä yksityissairaaloista (laitoshoidon tiedot, päiväkirurgia). Tiedot kuvaavat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. Psykiatrisen erikoisalan potilaasta kerätään perustietojen ohella tiedot tulotavasta psykiatrian sairaansijalle, pakkotoimista, lääkehoidosta, omaisen tai muun läheisen tapaamisesta ja GASarvioinneista. Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tilastoraportti kuvaa psykiatristen sairaalapalvelujen käyttöä Suomessa. Siihen on poimittu psykiatristen erikoisalojen 70, 74 ja 75 hoitoilmoitukset. Aiemmin käytössä olleet nuorisopsykiatrian koodit 70X ja 75X on käsittelyssä yhdistetty erikoisalaan 74. Käsitteet Potilaat Potilaiden määrä on eri henkilöiden määrä hoitoilmoituksissa: kukin henkilö lasketaan potilasmäärään vain kerran, vaikka hänellä olisi useita hoitoilmoituksia. Ikä Ikä on laskettu hoitoilmoituksissa päättyneille hoitojaksoille lähtöpäivänä ja laskentailmoituksissa laskentapäivälle. Hoitopäivät Päättyneiden hoitojaksojen osalta hoitopäivät ovat lähtö- ja tulopäivän erotuksia eli ns. nettohoitopäiviä, jotka eivät sisällä lähtöpäivää. Tulo- ja lähtöpäivän ollessa samat hoitopäivien määräksi on asetettu yksi. Laskentailmoituksissa laskentapäivä on laskettu mukaan hoitopäiviin. Hoitopäivien laskennassa tulopäivä rajataan tilastovuoteen, joten yhden jakson hoitopäivien enimmäismäärä on 365/366. Hoitojaksojen määrä Hoitojaksojen lukumäärä on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus/kesto Päättyneen hoitojakson pituus on sen lähtö- ja tulopäivän erotus päivinä. Jos tulo- ja lähtöpäivät ovat samat, niin pituus on yksi. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on päättyneiden hoitojaksojen pituuksien keskiarvo. Potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrät tuhatta asukasta kohden Alue-, ikäryhmä- ja sukupuolikohtaisissa tilastoissa asukasmääränä käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi Ikä- ja sukupuolivakioinnin tarkoituksena on poistaa alueen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus 9

11 tarkasteltavaan tunnuslukuun alueiden välisessä vertailussa. Epäsuorassa ikä- ja sukupuolivakioinnissa alueen ikä-/sukupuolikohtaisilla väestömäärillä kerrotaan koko maan ikä- /sukupuolikohtaiset ilmaantuvuusluvut. Saadut ikä-/sukupuolikohtaiset arvot summataan, jolloin saadaan alueelle koko maan ilmaantuvuutta vastaava arvo (odotettu arvo). Todellisen arvon ja odotetun arvon suhde kerrottuna sadalla on vakioinnin tulos (koko maa=100). Liitetaulukoiden lukeminen ja tulkintaohjeita Liitetaulukoissa esitetään tietoja psykiatrian erikoisalan laitoshoidosta ja avohoidosta koko maassa sekä alueittain. Lisäksi liitetaulukoissa tarkastellaan pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä psykiatrian erikoisaloilla ja tulotapaa psykiatrian erikoisalalle. Tietoja esitetään useilla erilaisilla luokitteluilla (esim. diagnoosi, sairaalatyyppi, erikoisala, ikäryhmien tietoja, saapumistapa, tulotapa psykiatriselle sairaansijalle) Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 1. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuonna 2010 Päädiagnoosin ja muiden luokittelujen mukaan koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuosina Aikasarjaosassa tarkastellaan psykiatristen sairaalapalveluiden käyttöä vuosina yhteensä, sukupuolen mukaan, eräissä keskeisissä sairauksissa ICD-10 -tautiluokituksen mukaan, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan, sairaaloittain, sairaalatyypeittäin, erikoisaloittain ja ikäryhmittäin. 3. Pakkotoimien käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan 4. Lääkehoidon käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan Pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoidon mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia. 5. Tulotapa psykiatriaan vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan Tulotapaa tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan. Sarakkeet Potilassarakkeessa on potilaiden lukumäärä. Muutossarakkeessa on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Miesten osuus on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. Potilaiden määrä / 1000 asukasta on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikä on potilaiden iän keskiarvo Hoitopäiväsarakkeessa on hoitopäivien summa.. Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Hoitojaksot on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 10

12 Kestosarakkeessa esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus. Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta on niiden määrä 1000 asukasta kohden.. Lomapäivät on laskettu summaamalla ilmoitetut lomapäivät. Sairaaloiden välillä on ilmoituskäytännöissä eroja tässä kohdin. Potilas saatetaan viikonlopuksi uloskirjoittaa ja hänellä alkaa uusi hoitojakso viikonlopun jälkeen. Toisessa sairaalassa hoitojaksoa ei katkaista, vaan lasketaan näitä erillisiä, ei-laskutettavia, lomapäiviä. Ensin mainittu menettely pilkkoo hoitojaksoja useaan osaan ja saa keskimääräiset hoitoajat lyhyemmiksi kuin jälkimmäisessä tapauksessa. Eristyspotilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 2, Eristys. Leposidepotilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 3, Lepositeen käyttö. Tahdonvastaisen injektiolääkityksen potilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 4, Tahdonvastainen injektio-lääkitys. Fyysisen kiinnipitämisen potilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 5, Fyysinen kiinnipitäminen potilaan rauhoittamiseksi. Ei lääkehoitoa on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 1, ei lääkehoitoa. Neuroleptit on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 2, neuroleptihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Antidepressiivihoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 3, antidepressiivihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Muu lääkehoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 5, muu psykiatriseen häiriöön käytetty lääkehoito. M1-lähete on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 1, lähetteellä tahdosta riippumatta. Mielentilatutkimus on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 2, Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus. Määrätty hoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 3, Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito. Muu tulotapa on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 4, muu tulotapa. Liitetaulukoiden sisällysluettelo: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö 2010, koko maan päädiagnoosi- ja perustilastot 1-8 sairaanhoitopiirien päädiagnoosi- ja perustilastot 9-51 Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö 2010, potilaan kotikunnan mukaan Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö koko maa, sairaanhoitopiireittäin, sairaaloittain Pakkotoimien käyttö hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan Lääkehoidon käyttö hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan Tulotapa psykiatriaan hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan

13 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 7$57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&3DKDQODDWXLVHWNDVDLPH (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV ((/LKDXXV\PV (/LKDXXV (($LQHHQDLKGXQWDK¾LULÐW 36<.,$75,$ ))'HPHQWLD )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWL )0XLKLQVDLUOLLWW\¾GHPH )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐ )(OLPHOOPLHOHQWHUK¾LULÐ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW ).DQQDERUJDLRRLUN¾\W )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾ )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\W )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L )0XXWPLHOLDODK¾LULÐW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )(OLPHOOLVRLUHLVHWK¾LULÐW )0XXWQHXURRWWLVHWK¾LULÐW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )/DSVLXRGHDMDQSV\\NNN¾\

14 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW )0XXKXQVDLUOLLWWSV\\NW )3V\NRJHHQI\VLROG\VIXQNW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOO ).¾\WÐVMDKLOOLWVHPLVK¾L )6XNXSXROLLGHQWLWHHWLQK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDL ).HVNL¾O\OONHKLW\VDPPD )žo\oonhklw\vdppdlvxxv ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQK )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾ )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RWRULLNDQNHKLW\VK¾LULÐ )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LU )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )3V\NRORJLQHQNHKLW\VK¾LUL ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK )/DSVQXRUDONVRVXRURD )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPW ))0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ )0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ1$ +( $,5$8'(7 **(NVWUDS\UK¾LU OLLN *3DUNLQVRQLQWDXWL **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL *0XXWKHUPRVWRQUDSSHXWXPL **$MRLWWNRKWDXNVK¾LUL *(SLOHSVLD *8QLK¾LULÐWHOLPHOOLVHW 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,,$LRHULVXRQLHQVDLUDXG +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 001LHOVDLUDXGHW 006HON¾VDLUDXGHW 003HKP\WNXGRVVVDLUDXGHW 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 5$6.$866<11<7<6-$/$36, XXWV\QQK¾LULÐW 25DVNV\QQSXHUSHUPXXVDL (3ž082'26780$7-$ ,.. 440XXWHS¾PXRGRVWXPDW 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 555XXDQVXODWVDRLUVDL

15 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 59DWVDMDODQWLRNLSX 55+HUPOLKDNVOXXRLUVDL 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWO 50XXWDLVWLPKDDLQWRLUH 57XQQHWLODDQOLLWWRLUHOÐ 55<OHLVHWRLUVDLUPHUN 5+XRQRRLQWLVXXVMD¾V\P\ 51RUPI\VLRONHKLW\NVSXXW 9$00$70<5.<7<.6(7<06 77/¾¾NNHLGHQELRODLQP\ 7/¾¾NNHHQDLKHXWWDPDP\UN\ 77(LO¾¾NHWDLQP\UNN 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVW =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNL =+DOOLQQV\\\KWRWWRWDUN =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDU =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV =0XXQVDLUK¾LULÐQVHXORQW ==+HGHOP¾OOLV\\VN\V\KW =5LVNLUDVNDXGHQVHXUDQWD ==<KWRWWRHULWWSQWHU =.XQWRXWXVKRLWR ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU =6RVLDDO\PS¾ULVWOLLWWRQ =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLW =0XXWNDVDWXNVHHQOLLWWR =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJH =0XXQSV\NRVRVRORVXKWDLK ==0XX\KWRWWRWHUSDO =0XX\KWH\GHQRWWRQHXRQWD =(O¾P¾QWDSRLKLQOLLWWRQJH =(O¾P¾QWLODQWKDOOLQWDRQJH =7HUH\VSDOHOXLKLQOLLWW =0XX\KWH\GHQRWWRWHUH\VS ==$QDPQHHVLLQOLLWWWHU =3RWLOMROODDLNDLVPXLWD (,7,(72$9,5+.22',

16 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD

17 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 6$$380,67$3$$ ž77 3¾L\VW\V +RLGRQDUDXV 6LLUWRSROLNOLQLNDOWD (ULNRLVDODVLLUWR 6DLUDDODVLLUWR 0XXWDSD (LWLHWRD 0,67ž78/,9$5,)5Ÿ1.20 <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH (,7,(72$ /ž+(77ž-ž6ž1'$5( 7HUH\VNHVNXV 0XXVDLUDDODNXLQWN 6DPDQVDLUDDODQPXX\NVLNNÐ 7\ÐWHUH\VKXROWR 0LHOHQWHUH\GHQDRKRLWR\NV 6RVLDDOLKXROORQODLWRV\NV <NVLW\LQHQWHUH\GHQKXROWR 0XXO¾KHWW¾M¾,OPDQO¾KHWHWW¾ (LWLHWRD +2,722178/213žž6<<256$.7,//8336.$1'($99Ÿ5' )<<6,6(76<<7,WVHQV¾KXROHKWDMDK\J +(502672//,6(76<<7 0XLVWDPDWWRPXXV 6HNDXXV 'HPHQWLD 36<<..,6626,$$/,6(76<<7 0DVHQQXV 0XXSV\NLDWUVDLUDXVRLUH 3¾LKGHRQJHOPD <NVLQ¾LV\\VWXUDWWRPXXV $VXPLVRQJHOPDW 2PDLVWHQDXQSXXWH.RWLLQDQQHWWDSDOHOSXX 7DUNRLWXNVHQPXNKRLWRSSXX /¾¾NLQQ¾OOLQHQNXQWRXWXV 7$3$7850$ 620$$$77,6(16$, ,72 (LWLHWRD

18 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW +2,72,68869Ÿ5'%(+29(7 7¾\VLQO¾KHVRPDWRLPLQHQ $MRLWWDLQHQKRLGRQWDUH 7RLVWXDKRLGRQWDUH /¾KHVMDWNKRLGRQWDUH -DWN\PS¾ULXRURNKRLGWDU.XROOXW (LWLHWRD 3,7.ž$,.$,6+2,'213žž7 6%(6/8720/Ÿ1*9Ÿ5' (LWLHWRD ((L..\OO¾ -$7.2+2,72)2576$779Ÿ5' <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH.82//87 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD +2,72.(57$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//$9Ÿ5'7,//)ž//(3Ÿ36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD (QVLPP¾LQHQKRLWRNHUWD 7RLQHQWDLXVHDPSL 6XXQQLWHOOXVWLWRLVWXD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 20$,6(17$,0881/ž+(,6(17$3$$0,1(10 7(0('$1+ 5,*(//(5$11$11ž567Ÿ(1'( (LWLHWRD (LWDDWWX 6DWXQQDLQHQWDSDDPLQHQ 2PDLVHWDNWPXNDQDKRLGRVVD 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

19 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )6\ÐPLVK¾LULÐW )3V\NRJHHQI\VLROG\VIXQNW1 )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾LU )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )3V\NRORJLQHQNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNLPX =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV\\ =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLWW =0XXWNDVDWXNVHHQOLLWWRQJ =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

20 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK )6NLWVRIUHQLD )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLWW =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 2002-2007 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 2: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Timo Tuori 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007 Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin ssä Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 7 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet - 7 - vuotiaat/ 7 Lapin HUS (Uusimaa ja Helsinki) 99 997 998 999

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT Sivu 1/4 Stakes/StakesTieto 9.3.2001 Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 2356 Simo Pelanteri Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa?

Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa? Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa? Pohjoismainen konferenssi 20.6.-22.6. 2011, Vaasa Jorma Heikkinen Sähköposti:http://heikkinen_jorma@hotmail.com Kotisivu:http://jormaheikkinen.wordpress.com

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä Minna-Liisa Sjöblom Erityisasiantuntija DRG-käyttäjäpäivät, Lahti 3.12.2015 3.12.2015 Page 1 DRG, Diagnosis Related Groups DRG-järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2009

Sairaaloiden tuottavuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2009 Sjukhusens produktivitet 2009 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006 Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta Psykiatrian potilaat ja hoitojaksot/ 1000 asukasta v. Utsjoki Savukoski Pelkosenniemi Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta Psykiatrian laitoshoidon

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Specialiserad somatisk vård 2008 Jari Forsström +358 20 610 7737 jari.forsstrom@thl.fi

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2013 Specialiserad somatisk vård 2013 Somatic Specialist Medical Care 2013 Juha Rainio +358

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Äänekoski. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Psykiatria F00-F99. Toteuttajat: Medfiles Oy. Proper Oy.

Äänekoski. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Psykiatria F00-F99. Toteuttajat: Medfiles Oy. Proper Oy. Äänekoski Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat Psykiatria F00-F99 Toteuttajat: Medfiles Oy www.medfiles.eu Proper Oy www.proper.fi 1 (8) Tausta Tässä raportissa tarkastellaan paljon

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit 1 Lasten hyvinvointitiedon II foorumi Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Salla Säkkinen Kehittämispäällikkö Stakes 2 Koko väestön ja alle 18-v. lasten pienituloisuusaste 14,0 12,0 10,0 Pienituloisten kotitalouksien

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset HYKS Erva-alueelta (2012) Kansallinen DRG keskus

Auditoinnin tulokset HYKS Erva-alueelta (2012) Kansallinen DRG keskus Auditoinnin tulokset HYKS Erva-alueelta (2012) Kansallinen DRG keskus Auditoinnit v. 2012 V. 2012 auditoitiin HYKS Erva-alue Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 1000 hoitojaksoa Kahdessa osassa,

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Kooste Porin, Rauman ja Keski-Satakunnan perusterveydenhuollon henkilökuntakyselystä vuosilta 2011 ja 2013 Minna Nevalainen projektipäällikkö Satakunnan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2015 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 6/2016 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 30.4.2016 21.6.2016 Sairaaloissa yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä on vähentynyt Päälöydökset 112 665 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

0XXWWLHGRWHVLPHOHNWURQLQHQMXONDLVXWDLYHUNNRMXONDLVXQRVRLWH ,6%1 951-33-1257-7. .LHOL Suomi

0XXWWLHGRWHVLPHOHNWURQLQHQMXONDLVXWDLYHUNNRMXONDLVXQRVRLWH ,6%1 951-33-1257-7. .LHOL Suomi Unto Häkkinen, Ulla Idänpään-Heikkilä, Ilmo Keskimäki, Auvo Rauhala, Timo Klaukka, Eija Teitto Tilausnro A209 Akuutin sydäninfarktin hoitokäytäntöjen, kustannusten ja vaikuttavuuden vertailu 9/2002 Unto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 1/2016 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2015 10.2.2016 Sairaaloissa yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä on vähentynyt Päälöydökset Noin 116 000 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot