Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykiatrinen erikoissairaanhoito"

Transkriptio

1 Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen Simo Pelanteri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Psykiatrinen erikoissairaanhoito luvun aikana laitoshoito on vähentynyt ja avohoito lisääntynyt. Keskimääräinen hoitojakson kesto on lyhentynyt viidellä päivällä ja laitoshoitojaksot ovat vähentyneet 19 prosenttia. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 17 prosenttia vuodesta Psykiatrisessa sairaalahoidossa oli yli potilasta ja avohoitoa käytti lähes potilasta vuoden 2010 aikana. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan palveluita käytti lähes eri potilasta. Hoitopäiviä oli lähes 1,5 miljoonaa ja avohoitokäyntejä yli 1,6 miljoonaa. Miehiä ja naisia oli potilaina yhtä paljon. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin ikäryhmittäin. Työikäisistä ja lapsista suurempi osa potilaista on miehiä ja poikia, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä sekä vuotiaissa naisten osuus on suurempi. Lastenpsykiatriassa (0 12- vuotiaat) ja nuorisopsykiatriassa (13 17-vuotiaat) laitoshoidon potilasmäärien nousu on taittunut. Alle 18-vuotiaiden avohoitopotilaiden määrä sen sijaan on lisääntynyt 38 prosenttia vuodesta Hoitopäiviä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä noin 1,5 miljoonaa, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna li puolet (57 %) hoitopäivistä käytettiin skitsofrenian hoitoon ja melkein neljäsosa (23 %) mielialahäiriöiden hoitoon. Avohoitokäynneistä 42 prosenttia tehtiin mielialahäiriöiden vuoksi. Uusista potilaista kolmasosa (31 %) oli edelleen tullut psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tahdosta riippumatta. Kaikkien pakkotoimien määrä on kuitenkin vuodesta 2005 alkaen vähentynyt. Kuvio 1. Psykiatrian erikoisalan hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoitokäynnit * Hoitopäivät Avohoitokäynnit Hoitojaksot * Erikoissairaanhoidon avohoidon tietoja on kerätty vuodesta 1998 alkaen, mutta vertailukelpoisia luvut ovat vuodesta 2006 alkaen. 1

3 Hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoidon käynnit psykiatrian erikoisaloilla Vuoden 2010 aikana psykiatrian erikoisalojen laitoshoidossa oli yhteensä potilasta, hiukan yli hoitojaksolla. Potilasta kohden hoitojaksoja vuoden aikana tuli 1,4. Hoitopäiviä nämä jaksot kerryttivät lähes 1,5 miljoonaa. Avohoitoa käytti potilasta yli 1,6 miljoonaa käyntiä. Hoitopäivien määrä on vähentynyt 23 prosenttia ja hoitojaksojen 19 prosenttia 2000-luvun aikana. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 17 prosenttia vuodesta Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyneet mielenterveyskäynnit on tilastoitu perusterveydenhuoltoon. Vuonna 2010 terveyskeskuksissa toteutettiin erikoissairaanhoidon käyntien lisäksi lääkärikäyntiä ja muun ammattihenkilön käyntiä 1. Keskimääräinen hoitojakson kesto on lyhentynyt 2000-luvun aikana viidellä päivällä ollen 35 päivää. Pisimmät hoitojaksot ovat olleet skitsofreniadiagnooseilla (vuonna 2010 keskimäärin 70 päivää) ja lyhyimmät puolestaan masennusdiagnooseilla (vuonna 2010 keskimäärin 25 päivää). Hoitojaksoista 72 prosenttia kesti kuitenkin alle 30 hoitopäivää, joten keskimääräistä hoitoaikaa kasvattavat pitkät hoitojaksot. li vuoden hoidossa olleita potilaita oli vuoden 2010 aikana Avohoitokäyntien lisääntymisestä masennusdiagnoosit (F32 masennustila ja F33 toistuva masennus) selittävät 31 prosenttia. Loput lisääntyneistä käynneistä ovat muissa diagnoosiryhmissä, joskin avohoitokäynnit skitsofrenian (F20) vuoksi näyttäisivät hiukan vähentyneen, toisaalta saman verran käyntejä on lisääntynyt skitsoaffektiivisissa häiriöissä (F25). Vuoden 2010 aikana 68 prosenttia potilaista (19 665) tuli laitoshoitojaksolle päivystyksenä. Suunnitellusti osastohoitoon tuli 26 prosenttia potilaista ja loput joko siirtona poliklinikalta, toisista laitoksista tai toisilta erikoisaloilta. Hoitojaksoista puolestaan 58 prosenttia (24 414) alkoi päivystyksenä. Vuoden aikana hoidossa oli (31 prosenttia kaikista potilaista) potilasta, jotka tulivat sairaalaan lähetteellä tahdosta riippumatta. Psykiatrian erikoisalojen potilaat 2010 Miehiä ja naisia oli laitoshoidon potilaista yhtä paljon. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin ikäryhmittäin. Alle 14-vuotiaista ja vuotiaista potilaista suurempi osa on miehiä, kun naisten osuus vuotiaissa ja yli 60-vuotiaissa on suurempi (kuvio 2). Terveyskeskuksen lähetteellä tuli sairaalahoitoon 47 prosenttia potilaista, muusta laitoksesta (sairaala, sosiaalihuollon laitos) 21 prosenttia ja mielenterveyden avohoitoyksiköstä 4 prosenttia. Tieto puuttui tai lähettäjäksi oli ilmoitettu muu 13 prosentilla potilaista. Omaisten ilmoitettiin olevan hoidossa aktiivisesti mukana 31 prosentilla potilaista, kun omaisia ei ilmoituksen mukaan tavattu lainkaan 46 prosentilla potilaista. Reilu kolmannes potilaista (38 %) oli ensimmäistä kertaa psykiatrisessa laitoshoidossa. Hoitojakson päätyttyä kotiin tai kotiin rinnastettavaan hoitopaikkaan siirtyi 67 prosenttia potilaista. Muuhun laitoshoitoon (sisältää sairaalan, terveyskeskuksen, vanhainkodit ja vastaavat sekä kuntoutuslaitokset, päihdehuollon laitokset ja kehitysvammalaitokset) siirtyi 33 prosenttia potilaista. 1 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2010 ( 2

4 Kuvio 2. Laitoshoidon potilaat iän ja sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (erikoisalat 74 ja 75) Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloille kirjattuja laitoshoidon potilaita oli vuonna 2010 yhteensä Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorisopsykiatriset hoitojaksot ovat jatkuvasti lisääntyneet, mutta lastenpsykiatrisen laitoshoidon määrä näyttää vuoden 2008 jälkeen kääntyneen laskuun (kuvio 3). Avohoitokäynnit ja avohoidon potilaat ovat lisääntyneet vuodesta 2006 alkaen molemmilla erikoisaloilla noin kolmanneksella. Kuvio 3. Lasten- ja nuorisopsykiatrian laitoshoidon potilaat ja hoitojaksot Nuorisopsykiatria, hoitojaksot Lastenpsykiatria, hoitojaksot Nuorisopsykiatria, potilaat Lastenpsykiatria, potilaat 3

5 Lasten- ja nuorisopsykiatriassa on suuri alueellinen vaihtelu laitoshoidon potilasmäärissä (kuvio 4). Myös avohoitokäyntien määrät potilasta kohden vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin runsaasti kuvastaen osittain alueen palvelujen rakennetta sekä hoitokäytäntöjä. Kuvio ja vuotiaat laitoshoidon potilaat tuhatta vastaavan ikäryhmän asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin. Länsi-Pohjan shp Itä-Savon shp Ahvenanmaa-Åland Vaasan shp Varsinais-Suomen shp Etelä-Pohjanmaan shp Keski-Suomen shp Keski-Pohjanmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Karjalan shp Pohj-Pohjanmaan shp Koko maa Päijät-Hämeen shp Lapin shp HUS Satakunnan shp Kanta-Hämeen shp Etelä-Savon shp Pohjois-Savon shp Kainuun shp Kymenlaakson shp Etelä-Karjalan shp vuotiaat / asukasta, vastaavanikäinen väestö vuotiaat / asukasta, vastaavanikäinen väestö Psykiatrian erikoisaloilla hoidettujen 0 12-vuotiaiden lasten määrä oli Muutosta edelliseen vuoteen oli 7 potilaan verran. Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 33 hoitopäivää. Hoitopäivien määrä oli ja se oli 3 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Poikien osuus potilaista oli 75 prosenttia ja hoitopäivistä pojilla oli 79 prosenttia. Alle 12-vuotiailla lapsilla yleisimmät diagnoosit olivat käytös- ja tunnehäiriöitä. Näistä potilaista poikia oli 83 prosenttia. Masennustila päädiagnoosina oli 103 lapsella. Masennusdiagnoosit ovat viime vuodesta vähentyneet 8 prosentilla. Tässä ikäryhmässä eniten avohoitokäyntejä oli samoilla diagnooseilla kuin hoitojaksojakin. hdellä alle 12-vuotiaalla potilaalla käyntejä psykiatrisessa avohoidossa oli keskimäärin 10,6. Hoidossa olleiden vuotiaiden nuorten määrä oli 2 334, mikä oli saman verran kuin vuonna Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 4

6 35 hoitopäivää. Poikien osuus potilaista oli 38 ja tyttöjen osuus 62 prosenttia. Tässä ikäryhmässä masennustila oli yleisin diagnoosi potilailla laitoshoitojaksoilla. Tyttöjä masennuspotilaista oli valtaosa, 78 prosenttia. Masennus oli päädiagnoosina 27 prosentissa hoitojaksoista. Avohoitokäyntejä masennuksen vuoksi tässä ikäryhmässä oli kappaletta (20 prosenttia käynneistä). Syömishäiriöiden vuoksi laitoshoidossa oli viime vuoden aikana 166 potilasta, joka oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna Käytös- ja tunnehäiriöiden vuoksi hoidossa olleista tässäkin ikäryhmässä suurempi osa oli poikia. Tyttöjen ja poikien diagnoosit poikkeavat toisistaan. Avohoitokäyntejä vuotiailla oli keskimäärin 10 potilasta kohden, mutta diagnoosikohtainen vaihtelu oli suurta. Syömishäiriöiden vuoksi käyntejä oli keskimäärin 13,8 potilasta kohden, kun käytöshäiriöiden tai toistuvan masennuksen vuoksi käyntejä oli alle viisi potilasta kohden. Alueellinen vaihtelu Koko maassa potilaita oli laitoshoidossa ja potilasta kävi avohoidossa. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan palveluita käytti eri potilasta. Väestöön suhteutettuna laitoshoidossa oli 5,6 potilasta tuhatta asukasta kohden. Sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja sekä laitoshoidossa että avohoidossa (kuvio 5). Väestöön suhteutettuna laitoshoidon potilaiden määrä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Eniten laitoshoidon potilaita väestömäärään nähden oli Etelä-Karjalassa (7,1 tuhatta asukasta kohden) ja Pohjois-Savossa (6,9 tuhatta asukasta kohden) ja vähiten Keski-Suomessa (3,9 tuhatta asukasta kohden) ja Länsi-Pohjassa (4,4 tuhatta asukasta kohden). Kuvio 5. Psykiatriset hoitopäivät tuhatta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin Kainuun shp HUS Itä-Savon shp Keski-Pohjanmaan shp Pohj-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp Lapin shp Pohjois-Karjalan shp Kanta-Hämeen shp Koko maa Etelä-Karjalan shp Kymenlaakson shp Satakunnan shp Länsi-Pohjan shp Pirkanmaan shp Etelä-Savon shp Vaasan shp Etelä-Pohjanmaan shp Varsinais-Suomen shp Päijät-Hämeen shp Ahvenanmaa-Åland Keski-Suomen shp

7 Ikä- ja sukupuolivakiointi ei juurikaan vaikuta sairaanhoitopiirien väliseen järjestykseen potilasmäärää tai hoitopäiviä tarkasteltaessa. Kuvio 6. Potilaat ja hoitopäivät indeksoituina psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2010, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100 Potilaat + Hoitopäivät Kuvio 7. Avohoitokäyntien potilaat ja avohoitokäynnit indeksoituina psykiatrian erikoisalalla 2010, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100 Potilaat Avohoitokäynnit 6

8 Tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyviä lisätietoja Psykiatrian erikoisalan lisätietolomakkeella saadaan tietoa pakkotoimista ja tahdosta riippumattomasta hoidosta (tahdosta riippumattomat hoitopäivät, eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen). Tahdosta riippumatta -päiviä oli potilaalla eli 29 prosentilla potilaista. Muita pakkotoimia koki hoitojaksonsa aikana potilasta (9 % vuoden 2010 aikana alkaneiden hoitojaksojen potilaista). Potilaista oli eristetty (6,6 %), leposide oli ollut 819:llä (3,2 %), tahdonvastainen injektio oli annettu 584:lle (2,1 %) ja kiinnipitämisen oli kokenut 370 potilasta (1,5 %). Kaikkiaan pakkotoimia kokeneiden potilaiden määrä on vähentynyt vuodesta 2005 lähtien (kuvio 8). Kuvio 8. Pakkotoimien kohteena olleet potilaat Eristys Leposide Tahdonvastainen injektio Kiinnipito Pakkotoimien määrässä on edelleen eroja sairaanhoitopiirien välillä (taulukko 1). Tämä ei selity yksinomaan mielisairauksien ja vakavien mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden eroilla 2,3, vaan alueellisiin eroihin vaikuttanevat edelleen enemmän yksiköiden paikalliset, hallinnolliset ja organisatoriset seikat 3,4. 2 Tuori ja Kiikkala, (2004) Pakon käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa. Suomen Lääkärilehti 59(37), Tuohimäki (2007) The use of coercion in the Finnish civil psychiatric inpatients. Acta Univ. Oul. D 940, Oulu, Finland 4 Korkeila (2006) Pakkohoito: milloin ja miten? Duodecim 122(18),

9 Taulukko 1. Pakkotoimet 2010 sairaanhoitopiireittäin suhteutettuna tuhatta asukasta kohden Eristys / asukasta Leposide / asukasta Tahdonvastainen injektio / asukasta Kiinnipito / asukasta Pakkopäivät / asukasta Päijät-Häme Pirkanmaa Satakunta Etelä-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Itä-Savo Pohjois-Karjala Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa HUS Koko maa Varsinais-Suomi Ahvenanamaa Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa Lappi Vaasa Keski-Suomi Länsi-Pohja Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Psykiatriseen lääkehoitoon liittyviä lisätietoja Lääkehoidon käytön tilastossa tarkastellaan vuoden aikana alkaneita hoitojaksoja, kuten pakkotoimienkin kohdalla. Lisätietoja lääkehoidosta saatiin potilaalta. Ilman lääkehoitoa oli ollut ainakin jonkin hoitojakson 10 prosenttia potilaista. Neuroleptihoitoa ainakin jollakin hoitojaksolla oli saanut 67 prosenttia potilaista, antidepressiivejä ainakin jollakin hoitojaksolla sai 45 prosenttia potilaista ja muuta psykiatriseen häiriöön käytettyä lääkehoitoa 15 prosenttia potilaista. Ikäryhmien välillä oli suuria eroja lääkehoidon toteutuksessa. Alle 13-vuotiaista 54 prosenttia oli ilman lääkehoitoa ja vuotiaista vielä 35 prosenttia, kun yli 65-vuotiaista ilman lääkehoitoa oli vain 4 prosenttia. Nuorten ja lasten tavallisin lääkehoito olivat neuroleptit, mutta vuotiailla masennuslääkkeiden käyttö oli lähellä vanhempien ikäryhmien tasoa. 8

10 Psykiatrinen erikoissairaanhoito tilastoraportin aineisto, käsitteet ja määrittelyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta. HILMO-tietoja kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä yksityissairaaloista (laitoshoidon tiedot, päiväkirurgia). Tiedot kuvaavat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. Psykiatrisen erikoisalan potilaasta kerätään perustietojen ohella tiedot tulotavasta psykiatrian sairaansijalle, pakkotoimista, lääkehoidosta, omaisen tai muun läheisen tapaamisesta ja GASarvioinneista. Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tilastoraportti kuvaa psykiatristen sairaalapalvelujen käyttöä Suomessa. Siihen on poimittu psykiatristen erikoisalojen 70, 74 ja 75 hoitoilmoitukset. Aiemmin käytössä olleet nuorisopsykiatrian koodit 70X ja 75X on käsittelyssä yhdistetty erikoisalaan 74. Käsitteet Potilaat Potilaiden määrä on eri henkilöiden määrä hoitoilmoituksissa: kukin henkilö lasketaan potilasmäärään vain kerran, vaikka hänellä olisi useita hoitoilmoituksia. Ikä Ikä on laskettu hoitoilmoituksissa päättyneille hoitojaksoille lähtöpäivänä ja laskentailmoituksissa laskentapäivälle. Hoitopäivät Päättyneiden hoitojaksojen osalta hoitopäivät ovat lähtö- ja tulopäivän erotuksia eli ns. nettohoitopäiviä, jotka eivät sisällä lähtöpäivää. Tulo- ja lähtöpäivän ollessa samat hoitopäivien määräksi on asetettu yksi. Laskentailmoituksissa laskentapäivä on laskettu mukaan hoitopäiviin. Hoitopäivien laskennassa tulopäivä rajataan tilastovuoteen, joten yhden jakson hoitopäivien enimmäismäärä on 365/366. Hoitojaksojen määrä Hoitojaksojen lukumäärä on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus/kesto Päättyneen hoitojakson pituus on sen lähtö- ja tulopäivän erotus päivinä. Jos tulo- ja lähtöpäivät ovat samat, niin pituus on yksi. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on päättyneiden hoitojaksojen pituuksien keskiarvo. Potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrät tuhatta asukasta kohden Alue-, ikäryhmä- ja sukupuolikohtaisissa tilastoissa asukasmääränä käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi Ikä- ja sukupuolivakioinnin tarkoituksena on poistaa alueen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus 9

11 tarkasteltavaan tunnuslukuun alueiden välisessä vertailussa. Epäsuorassa ikä- ja sukupuolivakioinnissa alueen ikä-/sukupuolikohtaisilla väestömäärillä kerrotaan koko maan ikä- /sukupuolikohtaiset ilmaantuvuusluvut. Saadut ikä-/sukupuolikohtaiset arvot summataan, jolloin saadaan alueelle koko maan ilmaantuvuutta vastaava arvo (odotettu arvo). Todellisen arvon ja odotetun arvon suhde kerrottuna sadalla on vakioinnin tulos (koko maa=100). Liitetaulukoiden lukeminen ja tulkintaohjeita Liitetaulukoissa esitetään tietoja psykiatrian erikoisalan laitoshoidosta ja avohoidosta koko maassa sekä alueittain. Lisäksi liitetaulukoissa tarkastellaan pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä psykiatrian erikoisaloilla ja tulotapaa psykiatrian erikoisalalle. Tietoja esitetään useilla erilaisilla luokitteluilla (esim. diagnoosi, sairaalatyyppi, erikoisala, ikäryhmien tietoja, saapumistapa, tulotapa psykiatriselle sairaansijalle) Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 1. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuonna 2010 Päädiagnoosin ja muiden luokittelujen mukaan koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuosina Aikasarjaosassa tarkastellaan psykiatristen sairaalapalveluiden käyttöä vuosina yhteensä, sukupuolen mukaan, eräissä keskeisissä sairauksissa ICD-10 -tautiluokituksen mukaan, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan, sairaaloittain, sairaalatyypeittäin, erikoisaloittain ja ikäryhmittäin. 3. Pakkotoimien käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan 4. Lääkehoidon käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan Pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoidon mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia. 5. Tulotapa psykiatriaan vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan Tulotapaa tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan. Sarakkeet Potilassarakkeessa on potilaiden lukumäärä. Muutossarakkeessa on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Miesten osuus on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. Potilaiden määrä / 1000 asukasta on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikä on potilaiden iän keskiarvo Hoitopäiväsarakkeessa on hoitopäivien summa.. Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Hoitojaksot on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 10

12 Kestosarakkeessa esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus. Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta on niiden määrä 1000 asukasta kohden.. Lomapäivät on laskettu summaamalla ilmoitetut lomapäivät. Sairaaloiden välillä on ilmoituskäytännöissä eroja tässä kohdin. Potilas saatetaan viikonlopuksi uloskirjoittaa ja hänellä alkaa uusi hoitojakso viikonlopun jälkeen. Toisessa sairaalassa hoitojaksoa ei katkaista, vaan lasketaan näitä erillisiä, ei-laskutettavia, lomapäiviä. Ensin mainittu menettely pilkkoo hoitojaksoja useaan osaan ja saa keskimääräiset hoitoajat lyhyemmiksi kuin jälkimmäisessä tapauksessa. Eristyspotilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 2, Eristys. Leposidepotilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 3, Lepositeen käyttö. Tahdonvastaisen injektiolääkityksen potilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 4, Tahdonvastainen injektio-lääkitys. Fyysisen kiinnipitämisen potilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 5, Fyysinen kiinnipitäminen potilaan rauhoittamiseksi. Ei lääkehoitoa on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 1, ei lääkehoitoa. Neuroleptit on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 2, neuroleptihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Antidepressiivihoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 3, antidepressiivihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Muu lääkehoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 5, muu psykiatriseen häiriöön käytetty lääkehoito. M1-lähete on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 1, lähetteellä tahdosta riippumatta. Mielentilatutkimus on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 2, Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus. Määrätty hoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 3, Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito. Muu tulotapa on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 4, muu tulotapa. Liitetaulukoiden sisällysluettelo: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö 2010, koko maan päädiagnoosi- ja perustilastot 1-8 sairaanhoitopiirien päädiagnoosi- ja perustilastot 9-51 Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö 2010, potilaan kotikunnan mukaan Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö koko maa, sairaanhoitopiireittäin, sairaaloittain Pakkotoimien käyttö hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan Lääkehoidon käyttö hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan Tulotapa psykiatriaan hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan

13 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 7$57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&3DKDQODDWXLVHWNDVDLPH (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV ((/LKDXXV\PV (/LKDXXV (($LQHHQDLKGXQWDK¾LULÐW 36<.,$75,$ ))'HPHQWLD )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWL )0XLKLQVDLUOLLWW\¾GHPH )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐ )(OLPHOOPLHOHQWHUK¾LULÐ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW ).DQQDERUJDLRRLUN¾\W )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾ )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\W )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L )0XXWPLHOLDODK¾LULÐW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )(OLPHOOLVRLUHLVHWK¾LULÐW )0XXWQHXURRWWLVHWK¾LULÐW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )/DSVLXRGHDMDQSV\\NNN¾\

14 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW )0XXKXQVDLUOLLWWSV\\NW )3V\NRJHHQI\VLROG\VIXQNW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOO ).¾\WÐVMDKLOOLWVHPLVK¾L )6XNXSXROLLGHQWLWHHWLQK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDL ).HVNL¾O\OONHKLW\VDPPD )žo\oonhklw\vdppdlvxxv ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQK )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾ )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RWRULLNDQNHKLW\VK¾LULÐ )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LU )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )3V\NRORJLQHQNHKLW\VK¾LUL ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK )/DSVQXRUDONVRVXRURD )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPW ))0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ )0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ1$ +( $,5$8'(7 **(NVWUDS\UK¾LU OLLN *3DUNLQVRQLQWDXWL **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL *0XXWKHUPRVWRQUDSSHXWXPL **$MRLWWNRKWDXNVK¾LUL *(SLOHSVLD *8QLK¾LULÐWHOLPHOOLVHW 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,,$LRHULVXRQLHQVDLUDXG +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 001LHOVDLUDXGHW 006HON¾VDLUDXGHW 003HKP\WNXGRVVVDLUDXGHW 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 5$6.$866<11<7<6-$/$36, XXWV\QQK¾LULÐW 25DVNV\QQSXHUSHUPXXVDL (3ž082'26780$7-$ ,.. 440XXWHS¾PXRGRVWXPDW 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 555XXDQVXODWVDRLUVDL

15 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 59DWVDMDODQWLRNLSX 55+HUPOLKDNVOXXRLUVDL 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWO 50XXWDLVWLPKDDLQWRLUH 57XQQHWLODDQOLLWWRLUHOÐ 55<OHLVHWRLUVDLUPHUN 5+XRQRRLQWLVXXVMD¾V\P\ 51RUPI\VLRONHKLW\NVSXXW 9$00$70<5.<7<.6(7<06 77/¾¾NNHLGHQELRODLQP\ 7/¾¾NNHHQDLKHXWWDPDP\UN\ 77(LO¾¾NHWDLQP\UNN 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVW =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNL =+DOOLQQV\\\KWRWWRWDUN =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDU =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV =0XXQVDLUK¾LULÐQVHXORQW ==+HGHOP¾OOLV\\VN\V\KW =5LVNLUDVNDXGHQVHXUDQWD ==<KWRWWRHULWWSQWHU =.XQWRXWXVKRLWR ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU =6RVLDDO\PS¾ULVWOLLWWRQ =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLW =0XXWNDVDWXNVHHQOLLWWR =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJH =0XXQSV\NRVRVRORVXKWDLK ==0XX\KWRWWRWHUSDO =0XX\KWH\GHQRWWRQHXRQWD =(O¾P¾QWDSRLKLQOLLWWRQJH =(O¾P¾QWLODQWKDOOLQWDRQJH =7HUH\VSDOHOXLKLQOLLWW =0XX\KWH\GHQRWWRWHUH\VS ==$QDPQHHVLLQOLLWWWHU =3RWLOMROODDLNDLVPXLWD (,7,(72$9,5+.22',

16 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD

17 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 6$$380,67$3$$ ž77 3¾L\VW\V +RLGRQDUDXV 6LLUWRSROLNOLQLNDOWD (ULNRLVDODVLLUWR 6DLUDDODVLLUWR 0XXWDSD (LWLHWRD 0,67ž78/,9$5,)5Ÿ1.20 <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH (,7,(72$ /ž+(77ž-ž6ž1'$5( 7HUH\VNHVNXV 0XXVDLUDDODNXLQWN 6DPDQVDLUDDODQPXX\NVLNNÐ 7\ÐWHUH\VKXROWR 0LHOHQWHUH\GHQDRKRLWR\NV 6RVLDDOLKXROORQODLWRV\NV <NVLW\LQHQWHUH\GHQKXROWR 0XXO¾KHWW¾M¾,OPDQO¾KHWHWW¾ (LWLHWRD +2,722178/213žž6<<256$.7,//8336.$1'($99Ÿ5' )<<6,6(76<<7,WVHQV¾KXROHKWDMDK\J +(502672//,6(76<<7 0XLVWDPDWWRPXXV 6HNDXXV 'HPHQWLD 36<<..,6626,$$/,6(76<<7 0DVHQQXV 0XXSV\NLDWUVDLUDXVRLUH 3¾LKGHRQJHOPD <NVLQ¾LV\\VWXUDWWRPXXV $VXPLVRQJHOPDW 2PDLVWHQDXQSXXWH.RWLLQDQQHWWDSDOHOSXX 7DUNRLWXNVHQPXNKRLWRSSXX /¾¾NLQQ¾OOLQHQNXQWRXWXV 7$3$7850$ 620$$$77,6(16$, ,72 (LWLHWRD

18 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW +2,72,68869Ÿ5'%(+29(7 7¾\VLQO¾KHVRPDWRLPLQHQ $MRLWWDLQHQKRLGRQWDUH 7RLVWXDKRLGRQWDUH /¾KHVMDWNKRLGRQWDUH -DWN\PS¾ULXRURNKRLGWDU.XROOXW (LWLHWRD 3,7.ž$,.$,6+2,'213žž7 6%(6/8720/Ÿ1*9Ÿ5' (LWLHWRD ((L..\OO¾ -$7.2+2,72)2576$779Ÿ5' <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH.82//87 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD +2,72.(57$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//$9Ÿ5'7,//)ž//(3Ÿ36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD (QVLPP¾LQHQKRLWRNHUWD 7RLQHQWDLXVHDPSL 6XXQQLWHOOXVWLWRLVWXD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 20$,6(17$,0881/ž+(,6(17$3$$0,1(10 7(0('$1+ 5,*(//(5$11$11ž567Ÿ(1'( (LWLHWRD (LWDDWWX 6DWXQQDLQHQWDSDDPLQHQ 2PDLVHWDNWPXNDQDKRLGRVVD 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

19 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )6\ÐPLVK¾LULÐW )3V\NRJHHQI\VLROG\VIXQNW1 )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾LU )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )3V\NRORJLQHQNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNLPX =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV\\ =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLWW =0XXWNDVDWXNVHHQOLLWWRQJ =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

20 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK )6NLWVRIUHQLD )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLWW =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2009 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2009 Jari Forsström +358 20 610 7737

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2013 Psykiatriska specialiserade sjukvården 2013 Psychiatric specialist medical care 2013

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Terveyskeskusten vuodeosastohoito

Terveyskeskusten vuodeosastohoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2010 Slutenvård på hälsovårdscentralerna 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 2002-2007 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 2: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain Timo Tuori 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 3 / 2 6 Timo Tuori, Britta Sohlman, Marko Ekqvist, Tytti Solantaus Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 24 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 22-27 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 1: Yleiskatsaus psykiatristen sairaalapalvelujen käytöstä Suomessa Timo Tuori Johdanto PSYKIATRISTEN

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin sairaanhoitopiirissä. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2007 Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Lapin ssä Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 7 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet - 7 - vuotiaat/ 7 Lapin HUS (Uusimaa ja Helsinki) 99 997 998 999

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito Suomessa: Taulukkojen luku- ja tulkintaohjeet tiedonantajapalaute. 1. Tiivistelmä 2. TILASTOT JA AINEISTOT Sivu 1/4 Stakes/StakesTieto 9.3.2001 Terveydenhuollon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 2356 Simo Pelanteri Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2012 Psykiatriska specialiserade sjukvården 2012 Psychiatric specialist medical care 2012

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalaute

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö tiedonantajapalaute Stakes/StakesTieto 27.06.2000 Tilastotuotteet PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 3967 2346 Mikko Nenonen Puh. (09) 3967 3967 2356 Simo Pelanteri Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015 21 2017 9.6.2017 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2015 Päälöydökset Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2015 yhteensä 169 631 potilasta. Vuodeosastohoidon hoitojaksoja oli yhteensä

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Toimenpiteelliset hoitojaksot 2010 Vårdperioder med åtgärder 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2011 Specialiserad somatisk vård 2011 Somatic Specialist Medical Care 2011 Hanna Rautiainen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Terveys 2010 Hälsa Health Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 TILASTORAPORTTI - STATISTIKRAPORT - STATISTICAL

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2008 Jari Forsström +358 20 610 7737

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 Vårdperioder med åtgärder 2009

Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 Vårdperioder med åtgärder 2009 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Toimenpiteelliset hoitojaksot 2009 Vårdperioder med åtgärder 2009 Jouni Rasilainen +358 20 610 7204 jouni.rasilainen@thl.fi

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Mielenterveystyö Suomessa Pohjanmaa-hankkeen tuloksia Linjaukset maailmalla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa?

Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa? Jorma Heikkinen Hoito ilman pakkoa utopiaa? Pohjoismainen konferenssi 20.6.-22.6. 2011, Vaasa Jorma Heikkinen Sähköposti:http://heikkinen_jorma@hotmail.com Kotisivu:http://jormaheikkinen.wordpress.com

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2012 Specialiserad somatisk vård 2012 Somatic Specialist Medical Care 2012 Sami Fredriksson

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Mikä muuttuu Hilmo -tiedonkeruussa ja ohjeistuksessa 2011 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen

Mikä muuttuu Hilmo -tiedonkeruussa ja ohjeistuksessa 2011 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Mikä muuttuu Hilmo -tiedonkeruussa ja ohjeistuksessa 2011 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokituksia koskeva keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Muutoksen tuulet

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014)

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Kansallinen DRG-keskus Esityksen sisältö Auditoinnin tausta ja tarkoitus Auditointimenetelmä Yleiset havainnot kirjaamisesta (pää- ja sivudiagnoosit,

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT

NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT Erikoissuunnittelija Pekka Makkonen / Johtava ylihoitaja Marjo Saarenmaa MITEN VARSINAIS-SUOMI SAIRASTI 2013? Sivu 2 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja:

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008

Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2008 Specialiserad somatisk vård 2008 Jari Forsström +358 20 610 7737 jari.forsstrom@thl.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä

NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä NordDRG on muutakin kuin laskutusjärjestelmä Minna-Liisa Sjöblom Erityisasiantuntija DRG-käyttäjäpäivät, Lahti 3.12.2015 3.12.2015 Page 1 DRG, Diagnosis Related Groups DRG-järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2010

Sairaaloiden tuottavuus 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2010 Sjukhusens produktivitet 2010 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2007

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2007 Tilastotiedote Statistikmeddelande 36/2008 Terveys 2008 Hälsa Health Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2007 19.12.2008 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi Telefax +358

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2009

Sairaaloiden tuottavuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2009 Sjukhusens produktivitet 2009 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2013 Specialiserad somatisk vård 2013 Somatic Specialist Medical Care 2013 Juha Rainio +358

Lisätiedot