Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykiatrinen erikoissairaanhoito"

Transkriptio

1 Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen Simo Pelanteri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Psykiatrinen erikoissairaanhoito luvun aikana laitoshoito on vähentynyt ja avohoito lisääntynyt. Keskimääräinen hoitojakson kesto on lyhentynyt viidellä päivällä ja laitoshoitojaksot ovat vähentyneet 19 prosenttia. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 17 prosenttia vuodesta Psykiatrisessa sairaalahoidossa oli yli potilasta ja avohoitoa käytti lähes potilasta vuoden 2010 aikana. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan palveluita käytti lähes eri potilasta. Hoitopäiviä oli lähes 1,5 miljoonaa ja avohoitokäyntejä yli 1,6 miljoonaa. Miehiä ja naisia oli potilaina yhtä paljon. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin ikäryhmittäin. Työikäisistä ja lapsista suurempi osa potilaista on miehiä ja poikia, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä sekä vuotiaissa naisten osuus on suurempi. Lastenpsykiatriassa (0 12- vuotiaat) ja nuorisopsykiatriassa (13 17-vuotiaat) laitoshoidon potilasmäärien nousu on taittunut. Alle 18-vuotiaiden avohoitopotilaiden määrä sen sijaan on lisääntynyt 38 prosenttia vuodesta Hoitopäiviä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä noin 1,5 miljoonaa, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna li puolet (57 %) hoitopäivistä käytettiin skitsofrenian hoitoon ja melkein neljäsosa (23 %) mielialahäiriöiden hoitoon. Avohoitokäynneistä 42 prosenttia tehtiin mielialahäiriöiden vuoksi. Uusista potilaista kolmasosa (31 %) oli edelleen tullut psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tahdosta riippumatta. Kaikkien pakkotoimien määrä on kuitenkin vuodesta 2005 alkaen vähentynyt. Kuvio 1. Psykiatrian erikoisalan hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoitokäynnit * Hoitopäivät Avohoitokäynnit Hoitojaksot * Erikoissairaanhoidon avohoidon tietoja on kerätty vuodesta 1998 alkaen, mutta vertailukelpoisia luvut ovat vuodesta 2006 alkaen. 1

3 Hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoidon käynnit psykiatrian erikoisaloilla Vuoden 2010 aikana psykiatrian erikoisalojen laitoshoidossa oli yhteensä potilasta, hiukan yli hoitojaksolla. Potilasta kohden hoitojaksoja vuoden aikana tuli 1,4. Hoitopäiviä nämä jaksot kerryttivät lähes 1,5 miljoonaa. Avohoitoa käytti potilasta yli 1,6 miljoonaa käyntiä. Hoitopäivien määrä on vähentynyt 23 prosenttia ja hoitojaksojen 19 prosenttia 2000-luvun aikana. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 17 prosenttia vuodesta Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyneet mielenterveyskäynnit on tilastoitu perusterveydenhuoltoon. Vuonna 2010 terveyskeskuksissa toteutettiin erikoissairaanhoidon käyntien lisäksi lääkärikäyntiä ja muun ammattihenkilön käyntiä 1. Keskimääräinen hoitojakson kesto on lyhentynyt 2000-luvun aikana viidellä päivällä ollen 35 päivää. Pisimmät hoitojaksot ovat olleet skitsofreniadiagnooseilla (vuonna 2010 keskimäärin 70 päivää) ja lyhyimmät puolestaan masennusdiagnooseilla (vuonna 2010 keskimäärin 25 päivää). Hoitojaksoista 72 prosenttia kesti kuitenkin alle 30 hoitopäivää, joten keskimääräistä hoitoaikaa kasvattavat pitkät hoitojaksot. li vuoden hoidossa olleita potilaita oli vuoden 2010 aikana Avohoitokäyntien lisääntymisestä masennusdiagnoosit (F32 masennustila ja F33 toistuva masennus) selittävät 31 prosenttia. Loput lisääntyneistä käynneistä ovat muissa diagnoosiryhmissä, joskin avohoitokäynnit skitsofrenian (F20) vuoksi näyttäisivät hiukan vähentyneen, toisaalta saman verran käyntejä on lisääntynyt skitsoaffektiivisissa häiriöissä (F25). Vuoden 2010 aikana 68 prosenttia potilaista (19 665) tuli laitoshoitojaksolle päivystyksenä. Suunnitellusti osastohoitoon tuli 26 prosenttia potilaista ja loput joko siirtona poliklinikalta, toisista laitoksista tai toisilta erikoisaloilta. Hoitojaksoista puolestaan 58 prosenttia (24 414) alkoi päivystyksenä. Vuoden aikana hoidossa oli (31 prosenttia kaikista potilaista) potilasta, jotka tulivat sairaalaan lähetteellä tahdosta riippumatta. Psykiatrian erikoisalojen potilaat 2010 Miehiä ja naisia oli laitoshoidon potilaista yhtä paljon. Sukupuolijakauma vaihtelee kuitenkin ikäryhmittäin. Alle 14-vuotiaista ja vuotiaista potilaista suurempi osa on miehiä, kun naisten osuus vuotiaissa ja yli 60-vuotiaissa on suurempi (kuvio 2). Terveyskeskuksen lähetteellä tuli sairaalahoitoon 47 prosenttia potilaista, muusta laitoksesta (sairaala, sosiaalihuollon laitos) 21 prosenttia ja mielenterveyden avohoitoyksiköstä 4 prosenttia. Tieto puuttui tai lähettäjäksi oli ilmoitettu muu 13 prosentilla potilaista. Omaisten ilmoitettiin olevan hoidossa aktiivisesti mukana 31 prosentilla potilaista, kun omaisia ei ilmoituksen mukaan tavattu lainkaan 46 prosentilla potilaista. Reilu kolmannes potilaista (38 %) oli ensimmäistä kertaa psykiatrisessa laitoshoidossa. Hoitojakson päätyttyä kotiin tai kotiin rinnastettavaan hoitopaikkaan siirtyi 67 prosenttia potilaista. Muuhun laitoshoitoon (sisältää sairaalan, terveyskeskuksen, vanhainkodit ja vastaavat sekä kuntoutuslaitokset, päihdehuollon laitokset ja kehitysvammalaitokset) siirtyi 33 prosenttia potilaista. 1 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2010 ( 2

4 Kuvio 2. Laitoshoidon potilaat iän ja sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (erikoisalat 74 ja 75) Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloille kirjattuja laitoshoidon potilaita oli vuonna 2010 yhteensä Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorisopsykiatriset hoitojaksot ovat jatkuvasti lisääntyneet, mutta lastenpsykiatrisen laitoshoidon määrä näyttää vuoden 2008 jälkeen kääntyneen laskuun (kuvio 3). Avohoitokäynnit ja avohoidon potilaat ovat lisääntyneet vuodesta 2006 alkaen molemmilla erikoisaloilla noin kolmanneksella. Kuvio 3. Lasten- ja nuorisopsykiatrian laitoshoidon potilaat ja hoitojaksot Nuorisopsykiatria, hoitojaksot Lastenpsykiatria, hoitojaksot Nuorisopsykiatria, potilaat Lastenpsykiatria, potilaat 3

5 Lasten- ja nuorisopsykiatriassa on suuri alueellinen vaihtelu laitoshoidon potilasmäärissä (kuvio 4). Myös avohoitokäyntien määrät potilasta kohden vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin runsaasti kuvastaen osittain alueen palvelujen rakennetta sekä hoitokäytäntöjä. Kuvio ja vuotiaat laitoshoidon potilaat tuhatta vastaavan ikäryhmän asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin. Länsi-Pohjan shp Itä-Savon shp Ahvenanmaa-Åland Vaasan shp Varsinais-Suomen shp Etelä-Pohjanmaan shp Keski-Suomen shp Keski-Pohjanmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Karjalan shp Pohj-Pohjanmaan shp Koko maa Päijät-Hämeen shp Lapin shp HUS Satakunnan shp Kanta-Hämeen shp Etelä-Savon shp Pohjois-Savon shp Kainuun shp Kymenlaakson shp Etelä-Karjalan shp vuotiaat / asukasta, vastaavanikäinen väestö vuotiaat / asukasta, vastaavanikäinen väestö Psykiatrian erikoisaloilla hoidettujen 0 12-vuotiaiden lasten määrä oli Muutosta edelliseen vuoteen oli 7 potilaan verran. Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 33 hoitopäivää. Hoitopäivien määrä oli ja se oli 3 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Poikien osuus potilaista oli 75 prosenttia ja hoitopäivistä pojilla oli 79 prosenttia. Alle 12-vuotiailla lapsilla yleisimmät diagnoosit olivat käytös- ja tunnehäiriöitä. Näistä potilaista poikia oli 83 prosenttia. Masennustila päädiagnoosina oli 103 lapsella. Masennusdiagnoosit ovat viime vuodesta vähentyneet 8 prosentilla. Tässä ikäryhmässä eniten avohoitokäyntejä oli samoilla diagnooseilla kuin hoitojaksojakin. hdellä alle 12-vuotiaalla potilaalla käyntejä psykiatrisessa avohoidossa oli keskimäärin 10,6. Hoidossa olleiden vuotiaiden nuorten määrä oli 2 334, mikä oli saman verran kuin vuonna Päättyneitä hoitojaksoja näillä potilailla oli ja niiden keskimääräinen pituus oli 4

6 35 hoitopäivää. Poikien osuus potilaista oli 38 ja tyttöjen osuus 62 prosenttia. Tässä ikäryhmässä masennustila oli yleisin diagnoosi potilailla laitoshoitojaksoilla. Tyttöjä masennuspotilaista oli valtaosa, 78 prosenttia. Masennus oli päädiagnoosina 27 prosentissa hoitojaksoista. Avohoitokäyntejä masennuksen vuoksi tässä ikäryhmässä oli kappaletta (20 prosenttia käynneistä). Syömishäiriöiden vuoksi laitoshoidossa oli viime vuoden aikana 166 potilasta, joka oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna Käytös- ja tunnehäiriöiden vuoksi hoidossa olleista tässäkin ikäryhmässä suurempi osa oli poikia. Tyttöjen ja poikien diagnoosit poikkeavat toisistaan. Avohoitokäyntejä vuotiailla oli keskimäärin 10 potilasta kohden, mutta diagnoosikohtainen vaihtelu oli suurta. Syömishäiriöiden vuoksi käyntejä oli keskimäärin 13,8 potilasta kohden, kun käytöshäiriöiden tai toistuvan masennuksen vuoksi käyntejä oli alle viisi potilasta kohden. Alueellinen vaihtelu Koko maassa potilaita oli laitoshoidossa ja potilasta kävi avohoidossa. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan palveluita käytti eri potilasta. Väestöön suhteutettuna laitoshoidossa oli 5,6 potilasta tuhatta asukasta kohden. Sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja sekä laitoshoidossa että avohoidossa (kuvio 5). Väestöön suhteutettuna laitoshoidon potilaiden määrä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Eniten laitoshoidon potilaita väestömäärään nähden oli Etelä-Karjalassa (7,1 tuhatta asukasta kohden) ja Pohjois-Savossa (6,9 tuhatta asukasta kohden) ja vähiten Keski-Suomessa (3,9 tuhatta asukasta kohden) ja Länsi-Pohjassa (4,4 tuhatta asukasta kohden). Kuvio 5. Psykiatriset hoitopäivät tuhatta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin Kainuun shp HUS Itä-Savon shp Keski-Pohjanmaan shp Pohj-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp Lapin shp Pohjois-Karjalan shp Kanta-Hämeen shp Koko maa Etelä-Karjalan shp Kymenlaakson shp Satakunnan shp Länsi-Pohjan shp Pirkanmaan shp Etelä-Savon shp Vaasan shp Etelä-Pohjanmaan shp Varsinais-Suomen shp Päijät-Hämeen shp Ahvenanmaa-Åland Keski-Suomen shp

7 Ikä- ja sukupuolivakiointi ei juurikaan vaikuta sairaanhoitopiirien väliseen järjestykseen potilasmäärää tai hoitopäiviä tarkasteltaessa. Kuvio 6. Potilaat ja hoitopäivät indeksoituina psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna 2010, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100 Potilaat + Hoitopäivät Kuvio 7. Avohoitokäyntien potilaat ja avohoitokäynnit indeksoituina psykiatrian erikoisalalla 2010, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100 Potilaat Avohoitokäynnit 6

8 Tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyviä lisätietoja Psykiatrian erikoisalan lisätietolomakkeella saadaan tietoa pakkotoimista ja tahdosta riippumattomasta hoidosta (tahdosta riippumattomat hoitopäivät, eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipitäminen). Tahdosta riippumatta -päiviä oli potilaalla eli 29 prosentilla potilaista. Muita pakkotoimia koki hoitojaksonsa aikana potilasta (9 % vuoden 2010 aikana alkaneiden hoitojaksojen potilaista). Potilaista oli eristetty (6,6 %), leposide oli ollut 819:llä (3,2 %), tahdonvastainen injektio oli annettu 584:lle (2,1 %) ja kiinnipitämisen oli kokenut 370 potilasta (1,5 %). Kaikkiaan pakkotoimia kokeneiden potilaiden määrä on vähentynyt vuodesta 2005 lähtien (kuvio 8). Kuvio 8. Pakkotoimien kohteena olleet potilaat Eristys Leposide Tahdonvastainen injektio Kiinnipito Pakkotoimien määrässä on edelleen eroja sairaanhoitopiirien välillä (taulukko 1). Tämä ei selity yksinomaan mielisairauksien ja vakavien mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden eroilla 2,3, vaan alueellisiin eroihin vaikuttanevat edelleen enemmän yksiköiden paikalliset, hallinnolliset ja organisatoriset seikat 3,4. 2 Tuori ja Kiikkala, (2004) Pakon käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa. Suomen Lääkärilehti 59(37), Tuohimäki (2007) The use of coercion in the Finnish civil psychiatric inpatients. Acta Univ. Oul. D 940, Oulu, Finland 4 Korkeila (2006) Pakkohoito: milloin ja miten? Duodecim 122(18),

9 Taulukko 1. Pakkotoimet 2010 sairaanhoitopiireittäin suhteutettuna tuhatta asukasta kohden Eristys / asukasta Leposide / asukasta Tahdonvastainen injektio / asukasta Kiinnipito / asukasta Pakkopäivät / asukasta Päijät-Häme Pirkanmaa Satakunta Etelä-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Itä-Savo Pohjois-Karjala Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa HUS Koko maa Varsinais-Suomi Ahvenanamaa Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa Lappi Vaasa Keski-Suomi Länsi-Pohja Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Psykiatriseen lääkehoitoon liittyviä lisätietoja Lääkehoidon käytön tilastossa tarkastellaan vuoden aikana alkaneita hoitojaksoja, kuten pakkotoimienkin kohdalla. Lisätietoja lääkehoidosta saatiin potilaalta. Ilman lääkehoitoa oli ollut ainakin jonkin hoitojakson 10 prosenttia potilaista. Neuroleptihoitoa ainakin jollakin hoitojaksolla oli saanut 67 prosenttia potilaista, antidepressiivejä ainakin jollakin hoitojaksolla sai 45 prosenttia potilaista ja muuta psykiatriseen häiriöön käytettyä lääkehoitoa 15 prosenttia potilaista. Ikäryhmien välillä oli suuria eroja lääkehoidon toteutuksessa. Alle 13-vuotiaista 54 prosenttia oli ilman lääkehoitoa ja vuotiaista vielä 35 prosenttia, kun yli 65-vuotiaista ilman lääkehoitoa oli vain 4 prosenttia. Nuorten ja lasten tavallisin lääkehoito olivat neuroleptit, mutta vuotiailla masennuslääkkeiden käyttö oli lähellä vanhempien ikäryhmien tasoa. 8

10 Psykiatrinen erikoissairaanhoito tilastoraportin aineisto, käsitteet ja määrittelyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta. HILMO-tietoja kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä yksityissairaaloista (laitoshoidon tiedot, päiväkirurgia). Tiedot kuvaavat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. Psykiatrisen erikoisalan potilaasta kerätään perustietojen ohella tiedot tulotavasta psykiatrian sairaansijalle, pakkotoimista, lääkehoidosta, omaisen tai muun läheisen tapaamisesta ja GASarvioinneista. Psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tilastoraportti kuvaa psykiatristen sairaalapalvelujen käyttöä Suomessa. Siihen on poimittu psykiatristen erikoisalojen 70, 74 ja 75 hoitoilmoitukset. Aiemmin käytössä olleet nuorisopsykiatrian koodit 70X ja 75X on käsittelyssä yhdistetty erikoisalaan 74. Käsitteet Potilaat Potilaiden määrä on eri henkilöiden määrä hoitoilmoituksissa: kukin henkilö lasketaan potilasmäärään vain kerran, vaikka hänellä olisi useita hoitoilmoituksia. Ikä Ikä on laskettu hoitoilmoituksissa päättyneille hoitojaksoille lähtöpäivänä ja laskentailmoituksissa laskentapäivälle. Hoitopäivät Päättyneiden hoitojaksojen osalta hoitopäivät ovat lähtö- ja tulopäivän erotuksia eli ns. nettohoitopäiviä, jotka eivät sisällä lähtöpäivää. Tulo- ja lähtöpäivän ollessa samat hoitopäivien määräksi on asetettu yksi. Laskentailmoituksissa laskentapäivä on laskettu mukaan hoitopäiviin. Hoitopäivien laskennassa tulopäivä rajataan tilastovuoteen, joten yhden jakson hoitopäivien enimmäismäärä on 365/366. Hoitojaksojen määrä Hoitojaksojen lukumäärä on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus/kesto Päättyneen hoitojakson pituus on sen lähtö- ja tulopäivän erotus päivinä. Jos tulo- ja lähtöpäivät ovat samat, niin pituus on yksi. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on päättyneiden hoitojaksojen pituuksien keskiarvo. Potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrät tuhatta asukasta kohden Alue-, ikäryhmä- ja sukupuolikohtaisissa tilastoissa asukasmääränä käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. Epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi Ikä- ja sukupuolivakioinnin tarkoituksena on poistaa alueen ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus 9

11 tarkasteltavaan tunnuslukuun alueiden välisessä vertailussa. Epäsuorassa ikä- ja sukupuolivakioinnissa alueen ikä-/sukupuolikohtaisilla väestömäärillä kerrotaan koko maan ikä- /sukupuolikohtaiset ilmaantuvuusluvut. Saadut ikä-/sukupuolikohtaiset arvot summataan, jolloin saadaan alueelle koko maan ilmaantuvuutta vastaava arvo (odotettu arvo). Todellisen arvon ja odotetun arvon suhde kerrottuna sadalla on vakioinnin tulos (koko maa=100). Liitetaulukoiden lukeminen ja tulkintaohjeita Liitetaulukoissa esitetään tietoja psykiatrian erikoisalan laitoshoidosta ja avohoidosta koko maassa sekä alueittain. Lisäksi liitetaulukoissa tarkastellaan pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä psykiatrian erikoisaloilla ja tulotapaa psykiatrian erikoisalalle. Tietoja esitetään useilla erilaisilla luokitteluilla (esim. diagnoosi, sairaalatyyppi, erikoisala, ikäryhmien tietoja, saapumistapa, tulotapa psykiatriselle sairaansijalle) Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 1. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuonna 2010 Päädiagnoosin ja muiden luokittelujen mukaan koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin 2. Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö vuosina Aikasarjaosassa tarkastellaan psykiatristen sairaalapalveluiden käyttöä vuosina yhteensä, sukupuolen mukaan, eräissä keskeisissä sairauksissa ICD-10 -tautiluokituksen mukaan, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan, sairaaloittain, sairaalatyypeittäin, erikoisaloittain ja ikäryhmittäin. 3. Pakkotoimien käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan 4. Lääkehoidon käyttö vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan Pakkotoimien ja lääkehoidon käyttöä tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoidon mukaan. Tilaston luvut ovat potilasmääriä ja potilasmäärien prosenttiosuuksia. 5. Tulotapa psykiatriaan vuosina hoitojakson alkamisvuoden mukaan Tulotapaa tarkastellaan ensin kaikille yhteensä ja sitten sukupuolen, iän, päädiagnoosin, sairaalan sairaanhoitopiirin, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, psykiatriselle sairaansijalle tulotavan, pakkotoimiluokan ja lääkehoitoluokituksen mukaan. Sarakkeet Potilassarakkeessa on potilaiden lukumäärä. Muutossarakkeessa on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Miesten osuus on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. Potilaiden määrä / 1000 asukasta on hoidettujen potilaiden määrä 1000 asukasta kohden. Ikä on potilaiden iän keskiarvo Hoitopäiväsarakkeessa on hoitopäivien summa.. Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta on hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden. Hoitojaksot on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 10

12 Kestosarakkeessa esitetään hoitojaksojen keskimääräinen pituus. Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta on niiden määrä 1000 asukasta kohden.. Lomapäivät on laskettu summaamalla ilmoitetut lomapäivät. Sairaaloiden välillä on ilmoituskäytännöissä eroja tässä kohdin. Potilas saatetaan viikonlopuksi uloskirjoittaa ja hänellä alkaa uusi hoitojakso viikonlopun jälkeen. Toisessa sairaalassa hoitojaksoa ei katkaista, vaan lasketaan näitä erillisiä, ei-laskutettavia, lomapäiviä. Ensin mainittu menettely pilkkoo hoitojaksoja useaan osaan ja saa keskimääräiset hoitoajat lyhyemmiksi kuin jälkimmäisessä tapauksessa. Eristyspotilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 2, Eristys. Leposidepotilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 3, Lepositeen käyttö. Tahdonvastaisen injektiolääkityksen potilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 4, Tahdonvastainen injektio-lääkitys. Fyysisen kiinnipitämisen potilaat on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on pakkotoimiin merkitty koodi 5, Fyysinen kiinnipitäminen potilaan rauhoittamiseksi. Ei lääkehoitoa on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 1, ei lääkehoitoa. Neuroleptit on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 2, neuroleptihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Antidepressiivihoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 3, antidepressiivihoito, tai koodi 4, sekä neurolepti- että antidepressiivihoito. Muu lääkehoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on lääkehoitoon merkitty koodi 5, muu psykiatriseen häiriöön käytetty lääkehoito. M1-lähete on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 1, lähetteellä tahdosta riippumatta. Mielentilatutkimus on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 2, Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus. Määrätty hoito on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 3, Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito. Muu tulotapa on sellaisten potilaiden määrä, joille ainakin yhdessä ilmoituksessa on tulotapaan merkitty koodi 4, muu tulotapa. Liitetaulukoiden sisällysluettelo: Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö 2010, koko maan päädiagnoosi- ja perustilastot 1-8 sairaanhoitopiirien päädiagnoosi- ja perustilastot 9-51 Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö 2010, potilaan kotikunnan mukaan Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö koko maa, sairaanhoitopiireittäin, sairaaloittain Pakkotoimien käyttö hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan Lääkehoidon käyttö hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan Tulotapa psykiatriaan hoitojaksojen alkamisvuoden mukaan

13 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 7$57817$-$/2,67$87(-$.$69$,0(7 &&3DKDQODDWXLVHWNDVDLPH (1'2.55$9,76-$0(7$% (('LDEHWHV (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV ((/LKDXXV\PV (/LKDXXV (($LQHHQDLKGXQWDK¾LULÐW 36<.,$75,$ ))'HPHQWLD )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWL )0XLKLQVDLUOLLWW\¾GHPH )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLU )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐ )(OLPHOOPLHOHQWHUK¾LULÐ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WW )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WW ).DQQDERUJDLRRLUN¾\W )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾ )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\W )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\W ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾L )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvh )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LUL )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LUL ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾L )0XXWPLHOLDODK¾LULÐW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾L ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LU )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐ )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXW )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )(OLPHOOLVRLUHLVHWK¾LULÐW )0XXWQHXURRWWLVHWK¾LULÐW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )/DSVLXRGHDMDQSV\\NNN¾\

14 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW )0XXKXQVDLUOLLWWSV\\NW )3V\NRJHHQI\VLROG\VIXQNW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOO ).¾\WÐVMDKLOOLWVHPLVK¾L )6XNXSXROLLGHQWLWHHWLQK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDL ).HVNL¾O\OONHKLW\VDPPD )žo\oonhklw\vdppdlvxxv ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQK )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾ )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RWRULLNDQNHKLW\VK¾LULÐ )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LU )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LU )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )3V\NRORJLQHQNHKLW\VK¾LUL ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQH )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK )/DSVQXRUDONVRVXRURD )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPW ))0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ )0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ1$ +( $,5$8'(7 **(NVWUDS\UK¾LU OLLN *3DUNLQVRQLQWDXWL **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL *0XXWKHUPRVWRQUDSSHXWXPL **$MRLWWNRKWDXNVK¾LUL *(SLOHSVLD *8QLK¾LULÐWHOLPHOOLVHW 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,,$LRHULVXRQLHQVDLUDXG +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7,+27$8',7 78., /,,.(/,1-$6,'(.6$,5 001LHOVDLUDXGHW 006HON¾VDLUDXGHW 003HKP\WNXGRVVVDLUDXGHW 9,576$ 68.83(/,16$,5$8'(7 5$6.$866<11<7<6-$/$36, XXWV\QQK¾LULÐW 25DVNV\QQSXHUSHUPXXVDL (3ž082'26780$7-$ ,.. 440XXWHS¾PXRGRVWXPDW 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 555XXDQVXODWVDRLUVDL

15 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 59DWVDMDODQWLRNLSX 55+HUPOLKDNVOXXRLUVDL 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWO 50XXWDLVWLPKDDLQWRLUH 57XQQHWLODDQOLLWWRLUHOÐ 55<OHLVHWRLUVDLUPHUN 5+XRQRRLQWLVXXVMD¾V\P\ 51RUPI\VLRONHKLW\NVSXXW 9$00$70<5.<7<.6(7<06 77/¾¾NNHLGHQELRODLQP\ 7/¾¾NNHHQDLKHXWWDPDP\UN\ 77(LO¾¾NHWDLQP\UNN 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVW =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNL =+DOOLQQV\\\KWRWWRWDUN =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDU =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV =0XXQVDLUK¾LULÐQVHXORQW ==+HGHOP¾OOLV\\VN\V\KW =5LVNLUDVNDXGHQVHXUDQWD ==<KWRWWRHULWWSQWHU =.XQWRXWXVKRLWR ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU =6RVLDDO\PS¾ULVWOLLWWRQ =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLW =0XXWNDVDWXNVHHQOLLWWR =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJH =0XXQSV\NRVRVRORVXKWDLK ==0XX\KWRWWRWHUSDO =0XX\KWH\GHQRWWRQHXRQWD =(O¾P¾QWDSRLKLQOLLWWRQJH =(O¾P¾QWLODQWKDOOLQWDRQJH =7HUH\VSDOHOXLKLQOLLWW =0XX\KWH\GHQRWWRWHUH\VS ==$QDPQHHVLLQOLLWWWHU =3RWLOMROODDLNDLVPXLWD (,7,(72$9,5+.22',

16 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 6$,5$$/$7<<33, <3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5,.žŸ/'( /,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD

17 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 6$$380,67$3$$ ž77 3¾L\VW\V +RLGRQDUDXV 6LLUWRSROLNOLQLNDOWD (ULNRLVDODVLLUWR 6DLUDDODVLLUWR 0XXWDSD (LWLHWRD 0,67ž78/,9$5,)5Ÿ1.20 <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH (,7,(72$ /ž+(77ž-ž6ž1'$5( 7HUH\VNHVNXV 0XXVDLUDDODNXLQWN 6DPDQVDLUDDODQPXX\NVLNNÐ 7\ÐWHUH\VKXROWR 0LHOHQWHUH\GHQDRKRLWR\NV 6RVLDDOLKXROORQODLWRV\NV <NVLW\LQHQWHUH\GHQKXROWR 0XXO¾KHWW¾M¾,OPDQO¾KHWHWW¾ (LWLHWRD +2,722178/213žž6<<256$.7,//8336.$1'($99Ÿ5' )<<6,6(76<<7,WVHQV¾KXROHKWDMDK\J +(502672//,6(76<<7 0XLVWDPDWWRPXXV 6HNDXXV 'HPHQWLD 36<<..,6626,$$/,6(76<<7 0DVHQQXV 0XXSV\NLDWUVDLUDXVRLUH 3¾LKGHRQJHOPD <NVLQ¾LV\\VWXUDWWRPXXV $VXPLVRQJHOPDW 2PDLVWHQDXQSXXWH.RWLLQDQQHWWDSDOHOSXX 7DUNRLWXNVHQPXNKRLWRSSXX /¾¾NLQQ¾OOLQHQNXQWRXWXV 7$3$7850$ 620$$$77,6(16$, ,72 (LWLHWRD

18 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW +2,72,68869Ÿ5'%(+29(7 7¾\VLQO¾KHVRPDWRLPLQHQ $MRLWWDLQHQKRLGRQWDUH 7RLVWXDKRLGRQWDUH /¾KHVMDWNKRLGRQWDUH -DWN\PS¾ULXRURNKRLGWDU.XROOXW (LWLHWRD 3,7.ž$,.$,6+2,'213žž7 6%(6/8720/Ÿ1*9Ÿ5' (LWLHWRD ((L..\OO¾ -$7.2+2,72)2576$779Ÿ5' <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV 0XXODLWRVKRLWR.27,.RWLKRLWR.RWL 9DQKXVWHQ\PUNSDODV.HKDPPDXWHWWXDVXPLQHQ 0XX\PUNSDOHOXDVXPLQH.82//87 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($ ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD +2,72.(57$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//$9Ÿ5'7,//)ž//(3Ÿ36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD (QVLPP¾LQHQKRLWRNHUWD 7RLQHQWDLXVHDPSL 6XXQQLWHOOXVWLWRLVWXD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 20$,6(17$,0881/ž+(,6(17$3$$0,1(10 7(0('$1+ 5,*(//(5$11$11ž567Ÿ(1'( (LWLHWRD (LWDDWWX 6DWXQQDLQHQWDSDDPLQHQ 2PDLVHWDNWPXNDQDKRLGRVVD 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

19 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ (1XRUXXVW\\SLQGLDEHWHV )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )6\ÐPLVK¾LULÐW )3V\NRJHHQI\VLROG\VIXQNW1 )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )3XKHHQMDNLHOHQNHKLWK¾LU )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )0XXSV\NRONHKLW\VK¾LULÐW )3V\NRORJLQHQNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNLPX =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV\\ =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLWW =0XXWNDVDWXNVHHQOLLWWRQJ =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

20 .RNRPDD+HODODQGHW:KROHFRXQWU\ 3RWLODLWD0LHK$VXN,N¾+RLWRS¾LL¾$VXN+RLWRMDNV.HVWR.¾\3RW.¾\QQLW 3DWLHQWHU0HQ,Q QŸOGHU9 UGGDJDU,Q Q9 UGSHULRG/¾QJG%HV3DW%HVÐN 3DWLHQWV0DOH,QKDE$JH+RVSGD\V,QKDE'LVFKDUJHV'XUDW9LV3DW9LVLW 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG +86 8ONRPDDODLVLD.RWLNXQWDWXQWHPDWRQ 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK )6NLWVRIUHQLD )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =/DSVQHJDWHO¾P¾QNRNOLLWW =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

Alkoholisairauksien hoito terveydenhuollossa

Alkoholisairauksien hoito terveydenhuollossa TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Alkoholisairauksien hoito terveydenhuollossa 2009 Behandlingen av alkoholrelaterade sjukdomar inom hälso- och sjukvården 2009 Treatment of alcohol-related

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2006 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Koulutus 2013 Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot