Itsemurhaa yrittäneen potilaan elinsiirtokelpoisuuden arviointi. Antero Leppävuori XV Suomen Transplantaatiopäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsemurhaa yrittäneen potilaan elinsiirtokelpoisuuden arviointi. Antero Leppävuori XV Suomen Transplantaatiopäivät 26.1.2012"

Transkriptio

1 Itsemurhaa yrittäneen potilaan elinsiirtokelpoisuuden arviointi Antero Leppävuori XV Suomen Transplantaatiopäivät

2 Itsetuhoisuus Henkeä uhkaavan riskin ottaminen Itsen vahingoittaminen

3 Itsetuhokäyttäytyminen A. Epäsuora itsetuhoisuus Elämää uhkaavien riskien ottaminen ilman tietoista itsensä vahingoittamista tai kuoleman päämäärää Vaarallinen liikennekäyttäytyminen, vaaralliset harrastukset Päihteiden liikakäyttö, fyysisen sairauden hoidon laiminlyöminen, oman terveyden kohtuuton rasittaminen

4 Itsetuhokäyttäytyminen B. Suora itsetuhoisuus Itsemurha-ajatukset Itsemurhasta puhuminen Itsemurhayritykset Itsemurha

5 Itsetuhoisuuden epidemiologiaa Itsemurha-ajatukset väestössä Elinaikainen n. 15% Vuositasolla 2-3% Itsemurhayritykset Elinaikainen 3-5% Vuositasolla 0,3%-0,5% (-1%) Itsemurhat Suomessa 1/5000/v (n. 2% kokonaiskuolleisuudesta) miehet 1:2000/v; naiset 1:8000/v

6 Itsemurhayritys ja impulsiivisuus Noin puolet itsemurhayrityksistä tehdään impulsiivisesti ilman pitkäaikaista suunnittelua Yli puolet itsemurhayrityksistä tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena

7 Itsemurhaa yrittäneiden seuranta vuoden seuranta-ajalla 16% tekee uuden itsemurhayrityksen 1 vuoden seurannassa 2% tekee itsemurhan 1 v seurannassa (7% tekee itsemurhan 9 vuoden seurannassa) (Meta-analyysi: Owens ym. 2002)

8 Suisidiriski itsemurhaa yrittäneillä potilailla pitkäaikaisennuste (Suominen ym. 2004)

9 Itsemurhavaaran riskitekijöitä pitkällä aikavälillä Sosiaaliset riskitekijät (miessukupuoli, yksin eläminen, työttömyys) Lähisukulaisen tai ystävän itsemurha Aikaisemmat itsemurhayritykset, itsemurhaajatukset Psykiatrinen sairastavuus (mielialahäiriöt, päihderiippuvuus, epävakaa ja antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, psykoosit) Vaikea fyysinen sairaus, kivut Geneettinen alttius

10 Välitön tai lähitulevaisuuden itsemurhavaara Itsemurhayritys viimeksi kuluneen vuoden aikana Kielteiset elämäntapahtumat Erot, menetykset, voimakasta häpeää aiheuttavat tapahtumat Psykologisia riskitekijöitä Toivottomuus, negatiiviset odotukset elämältä, yleinen tyytymättömyys elämään, impulsiivisuus Vaikeaoireinen psykiatrinen sairaus

11 Vakavat psykiatriset sairaudet ja välitön tai lähitulevaisuuden Depressio itsemurhavaara Psykoottinen depressio, syyllisyyden tunteet, somaattiset harhaluulot, agitaatioahdistuneisuus Skitsofrenia Lukuisat sairaalahoidot, vaikea sairaus Päihteiden hallitsematon käyttö Persoonallisuushäiriöt Epävakaa ja antisosiaalinen persoonallisuus

12 Itsemurhaa yrittäneen potilaan masennuksen hoito puutteellista Ennen itsemurhayritystä Masennuslääkitys adekvaatilla annoksella 16% Viikottaisessa psykoterapiassa 16% Itsemurhayrityksen jälkeen Masennuslääkitys adekvaatilla annoksella 17% Viikottaisessa psykoterapiassa 22% Suominen ym. 1998

13 Lääkärintyön yleisiä eettisiä periaatteita Elämän kunnioittaminen Hyvän hoidon antaminen ja järjestäminen kaikille potilaille (terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) Samanlaisessa kliinisessä tilanteessa olevien potilaiden yhdenvertainen hoito (oikeudenmukaisuusperiaate)

14 Itsetuhoisuus ja elinsiirto -huolenaiheita Lyhyen ja pitkäajan ennusteen heikentyminen? A) mahdollisen avoimen itsetuhokäyttäytymisen (itsemurhayritys, itsemurha) vuoksi B) Huonon hoitomyöntyvyyden (komplianssi) vuoksi

15 Medical and psychiatric outcomes for patients transplanted for acetaminophen-induced acute liver failure: a case-control study Karvellas ym Liver transplantations (LT) between Acetaminophen-induced ALF (N=36) 2. Non-acetaminophen-induced ALF (N=35) 3. Elective LT for chronic liver disease (N=34)

16 Psykososiaalisia tekijöitä ennen maksansiirtoa Parasetamoliintoksikaatio ALF (N=36) Aikaisempi psykiatrinen diagnoosi 56% Aikaisempia psykiatrisia sairaalahoitoja 28% Aikaisempi itsemurhayritys 25% Muu akuutti maksan toiminnan pettäminen (N=35) Aikaisempi psykiatrinen diagnoosi 9%*** Aikaisempia psykiatrisia sairaalahoitoja 0%** Aikaisempi itsemurhayritys 0%*** Karvellas ym. 2010

17 Psykososiaalisia tekijöitä maksansiirron jälkeen Parasetamoli-intoksikaatio ALF (N=36,32) Pitkäaikainen psykiatrinen seuranta 63% Pitkäaikainen psykiatrinen lääkitys 34% Maksansiirron jälkeinen itsemurhayritys 6% (2/32) Sitoutumisaste seurantakäynteihin 75% Muu akuutti maksan toiminnan pettäminen (N=34) Pitkäaikainen psykiatrinen seuranta 9%*** Pitkäaikainen psykiatrinen lääkitys 9%*** Maksansiirron jälkeinen itsemurhayritys 0% Sitoutumisaste seurantakäynteihin 89%*** Karvellas ym. 2010

18 Maksansiirron tuloksia Parasetamoliintoksikaatio ALF (N=36) Krooninen hyljintä 6% Siirteen menetys 12% Uusi maksansiirto 9% Elossa 5 vuoden kuluttua siirrosta 75% Muu akuutti maksan toiminnan pettäminen (N=35) Krooninen hyljintä 9% Siirteen menetys 12% Uusi maksansiirto 6% Elossa 5 vuoden kuluttua siirrosta 78% Karvellas ym. 2010

19 Yhteenveto Karvellas ym 2010 Huolimatta korkeasta psykiatristen häiriöiden esiintyvyydestä, parasetamolia itsemurha-tarkoituksella ottaneiden potilaiden (ja akuutti maksan toiminnan pettäminen) maksansiirron tulokset olivat vertailukelpoisia niiden potilaiden kanssa, joille maksansiirto oli tehty muun akuutin maksan toiminnan pettämisen vuoksi tai elektiivisesti kroonisen maksasairauden vuoksi

20 Outcomes of liver transplantation for paracetamol (acetaminophen)- induced hepatic failure Cooper et al there was no difference in long-term survival rates between those patients who underwent transplantation because of suicide attempt and those who did not.

21 Kliinisen oikeudenmukaisuuden osatekijöitä elinsiirroissa* Hoidon tarve Hoidon kiireellisyys Tuloksellisuus Yhdenvertaisuus (* Rhodes ym Overdose with suicidal intent: Ethical considerations for liver transplant programs.)

22 Itsemurhaa yrittänyt potilas oikeus elinsiirtoon* patients with tendencies to self-harm who have repeteadly attempted suicide should be considered on par (equal) with other potential recipients when their candidacy and priorization for transplantation are being determined (* Rhodes ym Overdose with suicidal intent: Ethical considerations for liver transplant programs.)

23 Psykiatrisia ongelmia, joissa elinsiirto kyseenalaista Sairaudentunnottomuus Jatkuva päihteiden käyttö Täydellinen sosiaalisen tuen puute ja vakava psykiatrinen sairaus yhdessä Potilaan ennustettu hoitomyöntyvyys ja yhteistyökyky elinsiirron jälkeen olisi huono (psykiatrinen anamneesi ja status)

24 At Ethernitys s Gate (Vincent van Gogh, 1882)

25 Itsemurhaa yrittäneen potilaan jatkohoito Itsetuhoisesti käyttäytynyt potilas tulisi somaattisen ensihoidon jälkeen aina pysäyttää pohtimaan tekojensa vakavuutta sen sijaan, että vakavuus kiellettäisiin tai siihen suhtauduttaisiin välinpitämättömästi Useimmat itsemurhaa yrittäneet kuuluvat psykiatrisen tai päihdehuollon jatkohoidon piiriin Sopivan jatkohoidon arviointi ja järjestelyt tapahtuvat parhaiten psykiatrisen konsultaation kautta

26 Elinsiirtopotilaan psykiatrisen arvioinnin keskeiset osa-alueet Hoitomyöntyvyys Sosiaalinen tuki Psykiatriset oheissairaudet Päihteiden käyttö

27 Psykiatriset sairaudet ja elinsiirto Asianmukaisesti hoidettuna psykiatriset sairaudet eivät ole elinsiirron este

28 Eettisiä pohdintoja elinsiirroissa 1. Mitkä tekijät vaikuttavat suotuisaan ja yhtäläiseen onnistumisen mahdollisuuteen? Kuka on ensisijainen? Kenen kohdalla siirto on yhteiskunnan kannalta eniten hyödyllinen? Kuka on tähän mennessä eniten hyödyntänyt yhteiskuntaa?

29 Eettisiä kysymyksiä elinsiirroissa 2. Kuka on jo elänyt pitkän elämän? Kuka on ollut vähiten etuoikeutettu Kellä on suurin henkilökohtainen vastuu omasta sairaudestaan? Kenelle hoito on kiireellisin? Kuka hyötyy eniten pitkällä tähtäimellä? Kuka hyötyy vähiten pitkällä tähtäimellä?

30 Riskitekijät Altistavat tekijät Suojaavat tekijät Laukaisevat tekijät Itsemurhapyrkimys Itsemurhayritys Itsemurhaprosessi Hoitoon hakeutuminen, hoidon tehokkuus, somaattiset seuraamukset Kuolema eloonjääminen Ympäristön reaktiot

31 Itsemurhayritys Attempted suicide Suiside attempt Parasuicide Self-poisoning Self-mutilation Deliberate selfharm

32 Itsemurhaa yrittäneen potilaan Akuutti hoito Somaattinen hoito hoito Psykiatriseen avohoitoon vs sairaalahoitoon lähettäminen Pitkän aikavälin hoito

33 Itsemurhamenetelmät lääkkeellä tehdyn itsemurhayrityksen jälkeen Lääkemyrkytys Hiilimonoksidi Hirttäytyminen Hukuttautuminen Ampuminen Jättäytyminen ajoneuvon alle (juna, auto, jne) Korkealta hyppääminen Suokas ym. 2001

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Jyrki Tuulari 8.2.2012 psykologi Välittäjä 2013/Pohjanmaa-hanke Itsemurhayritys Itsemurhayritykseen päätyy jossakin elämänvaiheessa ainakin 3-5 % väestöstä Riski on

Lisätiedot

ITSETUHOISUUDEN TUNNISTAMINEN. Jyrki Tuulari, projektikoordinaattori, Pohjanmaa-hanke/Välittäjä 2009 Seinäjoki 5.5.2010

ITSETUHOISUUDEN TUNNISTAMINEN. Jyrki Tuulari, projektikoordinaattori, Pohjanmaa-hanke/Välittäjä 2009 Seinäjoki 5.5.2010 ITSETUHOISUUDEN TUNNISTAMINEN Jyrki Tuulari, projektikoordinaattori, Pohjanmaa-hanke/Välittäjä 2009 Seinäjoki 5.5.2010 ITSEMURHAKUOLLEISUUDEN KEHITYS SUOMESSA NUORTEN MIESTEN IM-KUOLLEISUUS 1922-2002 Itsetuhoajatukset

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten itsemurhat. Seinäjoki 17.5.2011 FT Britta Sohlman THL / ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten itsemurhat. Seinäjoki 17.5.2011 FT Britta Sohlman THL / ikäihmisten palvelut Ikäihmisten itsemurhat Seinäjoki 17.5.2011 FT Britta Sohlman THL / ikäihmisten palvelut Esityksen sisällöstä Historiasta Esiintyvyydestä Riskitekijöistä Suojaavista tekijöistä Pohdittavaa Ehkäisystä 17.5.2011

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström Kipu Veikko Granström But shall I live in hope? All men I hope live so. Shakespeare, Richard III Kipupotilaat sanovat usein, että vika ei ole korvien välissä. Kuitenkin merkittävä osa kipuhavainnon prosessia

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö Masennuksen, ahdistuksen ja päihteiden negatiivinen kehä kognitiivisen terapian näkökulmasta Koulutussuunnittelija, VTT Antti Weckroth Dos., psykoterapeutti (YET) Jari Lahti 17/2/12 Ahdistus, masennus,

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Alkoholi maksansiirron aiheena

Alkoholi maksansiirron aiheena Alkoholi maksansiirron aiheena Elintavat elimen vaurion syynä Hannu Alho, Ph.D., M.D., Professor of Addiction Medicine Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI Kirsi Koski-Pärnä PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos KOSKI-PÄRNÄ, KIRSI: Kuulokojepotilaan

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot