Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä"

Transkriptio

1 Volume 15 Issue ISSN: Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Suositukset Musiikin kuuntelu voi vähentää tehokkaasti masennuksen oireita, jos sitä käytetään pidemmän aikaa (2 3 viikkoa), ei kuitenkaan yhden kuuntelun jälkeen. (Luokka B) Kuuntelumateriaalina voidaan käyttää kaikenlaista musiikkia; sen tehokkuus riippuu kuuntelijan mieltymyksistä. (Luokka B) Tietolähde Tämä JBI-suositus perustuu vuonna 2010 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen 2. Katsaus on saatavilla Joanna Briggs Instituutin Järjestelmällisten katsausten kirjastosta osoitteessa Tausta Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan masennus on yleinen psykiatrinen sairaus, jonka oireita ovat alakuloisuus, ponnettomuus, keskittymisvaikeudet, ilottomuus, itsestään huolehtimisen laiminlyönti ja heikko itsetunto. Masennusoireiden tason mittaamiseen on olemassa itsearviointivälineitä, kuten Geriatric Depression Scale, Beck Depression Inventory, Hamilton Rating Scale for Depression, Center for Epidemiological Studies Depression Scale ja Cornell Scale for Depression in Dementia. Nykyiset käytettävissä olevat masennuksen hoitomuodot ovat 1. lääkehoito, 2. psykoterapia ja 3. sähköšokkihoito (ECT). Masennuksen oireiden lääkehoidossa on omat ongelmansa, kuten pitkä vasteaika, sivuvaikutukset sekä potilaan heikko sitoutuminen lääkehoidon noudattamiseen. Masennuksen oireiden vähentämiseksi on etsitty erilaisia täydentäviä hoitomuotoja. Musiikin kuuntelu voi mahdollisesti vaikuttaa yksilön tuntemuksiin tai kokemukseen omasta olemassaolostaan maailmassa. 2 Musiikki tuo mieleen menneitä kokemuksia, joihin liittyy tunteita ja jotka voivat muuttaa kuuntelijan mielentilaa. Nämä seikat viittaavat siihen, että asianmukaista musiikkia soitettaessa musiikin kuuntelu voi muuttaa kuuntelijan tunnetilaa ja sillä voidaan saavuttaa terapeuttinen hoitotulos, kuten vähentää masennusoireita. 2 Musiikki voi auttaa ilmaisemaan tunteita ja tunnetiloja ja saada jännityksen ja ahdistuneisuuden laukeamaan, millä voi olla suotuisa vaikutus masennuksen oireisiin. 2 Kuka tahansa terveydenhuollon ammattilainen tai jopa potilas itse voi käynnistää musiikin kuuntelun ilman terapeuttia ja luoda näin parantavan ympäristön. 2 Menetelmää on helppo käyttää kotona, kunhan saatavilla on vain laitteet musiikin kuunteluun. Toisin kuin lääkehoidolla, musiikin kuuntelulla ei ole todettu mitään sivuvaikutuksia. Määritelmät Tässä JBI-suosituksessa on käytetty seuraavia määritelmiä 2 : Musiikin kuuntelulla tarkoitetaan (minkälaisen tahansa) musiikin kuuntelua minkä tahansa musiikinkuuntelulaitteen avulla tai elävän musiikin kuuntelua, ilman musiikkiterapeutin aktiivista osallistumista. Aikuisella tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, joka on täyttänyt 18 vuotta. Suositusten luokat Suosituksessa käytetyt luokat perustuvat Joanna Briggs Instituutin vuonna 2006 kehittämään vaikuttavuuden arviointimenetelmään Grades of effectiveness 1. Luokka A Soveltamista suositellaan vahvasti Luokka B Soveltamista suositellaan kohtalaisesti ja sitä kannattaa harkita Luokka C Soveltamista ei suositella Masennus on psyykkinen sairaus, jonka oireita ovat alakuloisuus, ponnettomuus, keskittymiskyvyn puute, ilottomuus, itsestään huolehtimisen laiminlyönti ja heikko itsetunto. JBI Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä Best Practice15(12)

2 Tavoite Tämän JBI-suosituksen tarkoituksena on kertoa parhaasta saatavilla olevasta näytöstä, joka koskee musiikin kuuntelemisen tehokkuutta aikuisten masennusoireiden vähentämisessä. Interventiotyypit Hoitomuoto, jota tutkittiin, oli musiikin kuuntelu. Tutkimusten laatu Systemaattiseen katsaukseen sisältyi 17 tutkimusta, 14 satunnaistettua kontrolloitua koetta ja kolme kvasikokeellista tutkimusta. 2 Satunnaistettuihin kontrolloituihin kokeisiin sisällytettiin kuusi tutkimusta varauksella, koska kirjoittajat ilmoittivat ainoastaan, että osallistujat oli satunnaistettu, mutteivät esittäneet satunnaistamismenetelmää. Koska hoitomuotona oli musiikin kuuntelu, oli vaikeaa tai liki mahdotonta sokkouttaa osallistujat hoitomuodon osalta. Osallistujat tiesivät kuuluvansa joko tutkimuksen musiikkia kuuntelevaan ryhmään tai kontrolliryhmään. Tulokset Geriatric Depression Scale (GDS-30) Kahdessa tutkimuksessa masennusoireita mitattiin GDS-30-mittarilla. Molemmissa tutkimuksissa GDS-30-tulokset laskivat musiikkiryhmässä perustasosta viikon 4 kohdalla. Kontrolliryhmässä molemmat tutkimukset osoittivat masennuksen lisääntyvän perustasosta viikon 4 kohdalla. Beck s Depression Inventory (BDI) Kahdessa tutkimuksessa masennusoireita mitattiin BDI:llä. Molemmissa tutkimuksissa raportoitiin ei-merkitsevistä eroista perustason BDI-tuloksissa. Molemmat tutkimukset osoittivat BDI-tulosten laskeneen merkitsevästi perustasosta tutkimuksen lopussa. Center for Epidemiologic Studies Depression Questionnaire (CES-D) Kahdessa tutkimuksessa määritettiin masennusoireiden määrä käyttämällä CES-D-mittaria. Molemmissa tutkimuksissa musiikinkuunteluryhmän CES-D-tuloksissa saavutettiin ei-tilastollisesti merkitsevä lasku tutkimusten lopussa. Kontrolliryhmän CES-D-tulos pysyi melko vakaana. Hospital and depression scale/depressionsubscale (HADS-D) Kahdessa tutkimuksessa määritettiin masennusoireiden määrä käyttämällä HADS-D-mittaria. Toinen tutkimuksista tehtiin sädehoitoa saaville potilaille. Mittaukset tehtiin sädehoidon puolivälissä perustason määrittämiseksi sekä sädehoidon jälkeen. Toinen tutkimus tehtiin potilaille, jotka olivat hoidettavana sydänhoitoyksikössä ja kärsivät rasitusrintakivusta (anginapectoris) tai akuutista sydäninfarktista. Mittaukset tehtiin ennen musiikin kuuntelua ja sen jälkeen 24 tunnin sisällä. Kumpikaan tutkimus ei osoittanut musiikinkuunteluryhmässä tai kontrolliryhmässä tutkimuksen aikana tilastollisesti merkitsevää muutosta masennuksessa. Molemmissa tutkimuksissa musiikinkuunteluryhmän HADS-D-tulos pysyi suhteellisen vakaana koko tutkimusajan. Profile of Mood State Depression/Dejection Subscale (POMS) Kolmessa tutkimuksessa määritettiin masennusoireiden määrä käyttämällä POMS-mittaria. Yhdessä tutkimuksessa osallistujat kuuntelivat viikon ajan musiikkia kuntoillessaan ja tämän jälkeen tyhjiä nauhoja toisen viikon ajan. Kirjoittaja päätteli, että masennuksen oireet vähenivät yleisesti liikunnan myötä, mutta musiikin kuuntelulla ei ollut mitään vaikutusta masennuksen oireisiin. Toisessa tutkimuksessa tutkimusryhmä kuunteli haluamaansa musiikkia kannettavalla CD-soittimella, kun taas kontrolliryhmä ei saanut mitään kuunneltavaa. Interventio kesti kaksi kuukautta. Tulokset osoittivat, että musiikinkuunteluryhmässä masennus oli merkitsevästi vähäisempää kuin kontrolliryhmässä kolmen kuukauden kuluttua ja marginaalisesti merkitsevästi vähäisempää kuuden kuukauden kuluttua. Yhdessä ennen jälkeen -tutkimuksessa masentuneet äidit jaettiin ryhmiin sen mukaan, ilmenikö heillä päällekäyvää vai vetäytyvää käytöstä. Molemmat ryhmät kuuntelivat joko klassista musiikkia tai rockmusiikkia 20 minuutin ajan. Kontrolliryhmää ei tässä tutkimuksessa ollut. Tulokset osoittivat masentuneisuuden vähentyneen merkitsevästi molemmissa ryhmissä joko klassisen musiikin tai rockmusiikin kuuntelun jälkeen. JBI Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä BestPractice15(12)

3 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin raskaana olevia naisia käyttämällä EPDS-mittaria. Tutkimusryhmään osallistuneet henkilöt saivat raskausajan tavanomaista hoitoa ja kuuntelivat valitsemaansa musiikkia joka päivä 30 minuutin ajan kahden viikon aikana, kun taas kontrolliryhmään kuuluneet henkilöt saivat ainoastaan raskausajan tavanomaista hoitoa. Tutkimus osoitti, että musiikin kuuntelu vähensi masennuksen oireita tutkimusryhmässä kahden viikon kuuntelun jälkeen. Kontrolliryhmässä EPDS-tulos säilyi suhteellisen muuttumattomana. Yesavage Depression Scale Yhdessä tutkimuksessa määriteltiin YESAVAGE-mittaria käyttämällä masennuksen oireiden määrä ikääntyvillä potilailla, joille tehtiin ruuansulatuskanavan leikkaus. Musiikkiryhmään osallistuneet henkilöt soittivat aktiivisesti lauluja koskettimistolla, jonka koskettimiin syttyvät valot opastivat osallistujia painamaan koskettimia. Hoitoa antoivat joko kirurgit tai sairaanhoitajat. Hoitoa annettiin kymmenen minuutin jaksoissa; se aloitettiin leikkausta edeltävänä päivänä ja sitä jatkettiin vielä 1 2 päivää leikkauksen jälkeen. Masennusoireita mitattiin ennen ensimmäistä hoitoa sekä seitsemäntenä päivänä leikkauksen jälkeen. Tulokset osoittivat, että musiikkiryhmään osallistuneiden masennuspisteissä tapahtui ei-merkitsevää laskua, kun taas kontrolliryhmän masennuspisteissä tapahtui ei-merkitsevää nousua. Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) Yhdessä tutkimuksessa määritettiin masennusoireiden määrää käyttämällä MADRS-mittaria. Musiikkiryhmään osallistuvat henkilöt kuuntelivat rauhoittavaa musiikkia joka ilta ennen nukkumaan menoa neljän viikon ajan. Kontrolliryhmän jäsenet saivat rauhoittavaa lääkitystä ilman musiikkia. Molemmat ryhmät jatkoivat masennuksen vakiolääkitystä. Molemmissa ryhmissä MADRS-tulokset laskivat merkitsevästi perustasosta, mutta MADRS-tuloksissa ei havaittu ryhmien välillä merkitsevää eroa minkään tapaamiskerran aikana. Zung s Depression Scale (SDS) Yhdessä tutkimuksessa määritettiin masennusoireiden määrää käyttämällä SDS-mittaria. Musiikinkuunteluryhmä kuunteli musiikkia CD-soittimella, ja valittavana oli yhdestä kuuteen erilaista CD-levyä, kun taas kontrolliryhmää pyydettiin lepäämään vuoteessa 30 minuuttia. Musiikkia kuunneltiin 30 minuutin ajan iltaisin klo 18 kahden viikon ajan. Tulokset osoittivat, että musiikinkuunteluryhmän masennus väheni merkitsevästi mittarin neljällä osa-alueella kahden viikon aikana. Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) Yhdessä tutkimuksessa määritettiin masennusoireiden määrää DASS-21-mittarilla. Potilaat, joita tutkittiin, olivat menossa sydämen verisuonten varjoainekuvaukseen. Musiikkiryhmään osallistuneet henkilöt kuuntelivat 20 minuuttia ennen toimenpidettä tiettyä ohjelmistoa, joka koostui kolmesta musiikkikappaleesta. Kontrolliryhmään osallistuneet henkilöt istuivat rennossa asennossa mukavalla vuoteella 20 minuutin ajan. Tulokset osoittivat, että ennen angiografiaa musiikinkuunteluryhmän masennuspisteet alenivat merkitsevästi verrattaessa pisteitä ennen-jälkeen musiikin kuuntelun, kun taas kontrolliryhmässä masennuspisteet pysyivät jokseenkin samoina. Varjoainekuvauksen jälkeen keskimääräiset masennuspisteet olivat laskeneet molemmissa ryhmissä, mutta ryhmien välillä masennuspisteissä ei ilmennyt merkitsevää eroa. Shortened Zung and Durham Depression Questionnaire Yhdessä tutkimuksessa määriteltiin masennuksen määrää kotona asuvien nukahtamisongelmista kärsivien ikääntyneiden keskuudessa käyttämällä lyhennettyä Zung and Durham Depression Questionnaire -kyselyä. Musiikinkuunteluryhmä kuunteli joka ilta viikon ajan musiikki-cd:tä, jolla annettiin rentoutumisohjeita, kun taas lihasrentoutusryhmä kuunteli joka ilta viikon ajan lihastenrentoutus-cd:tä ilman taustamusiikkia. Tämän jälkeen musiikkiryhmän osallistujat siirrettiin lihasrentoutusryhmään ja päinvastoin. Tuloksissa ei ilmennyt ryhmien välillä merkitsevää eroa masennuksen asteessa, eikä järjestyksellä tai käytetyllä menetelmällä havaittu olevan vaikutusta masennukseen. JBI Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä BestPractice15(12)

4 Kiitokset Tämä JBI-suositus on laadittu Joanna Briggs Instituutissa. JBI-suosituksen ovat arvioineet myös kansainvälisten JBI -yhteistyökeskusten edustajat. Suosituksen soveltuvuus Suomessa Suositusta voidaan soveltaa suomalaisessa terveydenhuollossa sellaisenaan. Musiikinkuuntelu soveltuu yhdeksi itsehoidon muodoksi lievissä masennusoireissa, vastaavalla tavalla kuin muut itsehoitomuodot, kuten liikunta, rentoutuminen, muu taide- tai luontokokemus. Lisäksi musiikinkuuntelua voidaan käyttää muuta hoitoa täydentävänä tukimuotona. Käännöksestä vastaavat ja suosituksen soveltuvuuden arvioineet asiantuntijat Camilla Ekegren, osastoryhmän päällikkö, TtM, HYKS Psykiatria Taina Ala-Nikkola, johtava ylihoitaja, TtM, HYKS Psykiatria Suositus on käännetty yhteistyössä Suomen JBI-yhteistyökeskuksen kanssa. JBI Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä BestPractice15(12)

5 Lähteet 1. The Joanna Briggs Institute. Levels of evidence and Grades of Recommendations. 2. Chan MF, Wong ZY, Thayala NV. A systematic review on the effectiveness of music listening in reducing depressive symptoms in adults. JBI Library of Systematic Reviews 2010;8(31): Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI model of evidence-based healthcare. Int J of Evid Based Healthc 2005; 3(8): The Joanna Briggs Institute, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, South Australia, 5005, Australia p: f e: published by Wiley-Blackwell Publishing The procedures described in Best Practice must only be used by people who have appropriate expertise in the field to which the procedure relates. The applicability of any information must be established before relying on it. While care has been taken to ensure that this edition of Best Practice summarises available research and expert consensus, any loss, damage, cost, expense or liability suffered or incurred as a result of reliance on these procedures (whether arising in contract, negligence or otherwise) is, to the extent permitted by law, excluded. JBI Musiikin kuuntelemisen tehokkuus aikuisten masennuksen oireiden vähentämisessä BestPractice15(12)

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä

Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito rivillä Volume 13 Issue 4 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä

Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa rivillä Volume 14 Issue 4 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Menettelytavat

Lisätiedot

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa

Omaisten osallistuminen muistisairautta sairastavan henkilön hoitoon liittyvään päätöksentekoon laitoshoidossa Volume 18 Issue 2 2014 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Omaisten osallistuminen

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN Ulla Tolonen Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Kansanterveystieteen ja kliinisen

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN PATELLOFEMORAALIOIREISILLA NUORILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu

RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN PATELLOFEMORAALIOIREISILLA NUORILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUS FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN PATELLOFEMORAALIOIREISILLA NUORILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus Svahn Tarja Jyväskylän yliopisto Terveystieteen laitos

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Jyväskylän yliopisto Hanna Vänttilä Terveystieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus Kanditaatin tutkielma Syksy 2004 hapavant@cc.jyu.fi 1. Johdanto

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää 18.9.2014 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta

Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Painehaavojen ehkäisy ja hoito: Tiivistelmä suosituksesta Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance ISBN-10: 0-9579343-6-X

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa

Edinburghissa järjestettiin marraskuussa Duodecimin toimintaa Kansainvälistä yhteistyötä laatimisessa Duodecim-seuran ansiosta Suomi on edelläkävijämaa. Käypä hoito -suositukset ja Lääkärin käsikirja ovat arkikäytössä lähes jokaisessa terveydenhuollon

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot