VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto"

Transkriptio

1 VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1 Ivy M. Blackburn Johdanto Kognitiivista terapiaa on useimmiten käytetty lievempien masennusreaktioiden hoidossa. Suurin osa tähän asti julkaistuista tutkimuksista on käsitellyt avohoidossa olevia potilaita. Miten tehokas tämä hoitomuoto sitten on laitospotilaiden kohdalla? Tässä luvussa käsitellään joitakin ongelmia, jotka esiintyvät vaikeampien masennustapausten kohdalla. Miksi kognitiivista terapiaa? Laitospotilailla on (ainakin Englannissa) jokin seuraavista piirteistä: psykoottisuutta, suisidaalisuutta, tason laskua sekä vaikeutta hyödyntää avohoitoa. Vaikeasti masentuneita potilaita hoidetaan monesti lääkkeillä ja/tai sähköshokkihoidoilla. On kuitenkin olemassa joukko seikkoja, jotka puoltavat myös kognitiivisen terapian käyttöä näiden potilaiden kohdalla. 1. Masentuneilla laitospotilailla esiintyy varsin paljon kuntoutumista koskevaa epätoivoa. He ovat olleet masentuneita pitkään ja heitä on monesti hoidettu kahdella tai kolmella antidepressantilla. He ovat varsin pessimistisiä suhteessa hoidon tulokseen. Kognitiivisella terapialla (KT) voidaan elvyttää sammunutta toivoa ja sitä voi soveltaa yhdessä lääkehoidon kanssa. 2. Pitkään jatkunut depressio vahvistaa ajatusta siitä, että sitä ei voikaan hallita muuten kuin lääketieteellisin keinoin. Monet potilaat toistavat lääkäreiltä oppimaansa viestiä: Jotakin on vialla biokemiassani, minä en voi asialle mitään. Kun KT painottaa selviytymistaitojen opettelua ja todistusaineiston keruuta, se jo sinänsä lisää hallinnan tunnetta, mikä on hyödyllistä. Ongelmaksi saattaa tulla se, miten käsitellä mahdollista epäjohdonmukaisuutta, 1 Käännös luvusta: Severely depressed in-patients teoksessa Scott, J., Williams, J. & Beck, A. (ed.) Cognitive Therapy in Clinical Practice. An Illustrative Casebook. Routledge, London Reprinted by permission from Routledge.

2 jota potilas saattaa kokea, kun hän on sekä lääkehoidossa että kognitiivisessa terapiassa. Tästä lisää myöhemmin. 3. Monet käyttäytymisongelmat kuuluvat kuvaan vaikeassa depressiossa joko depression primaareina tai sekundaarisina oireina. Näitä ovat passiivisuus, apatia, lisääntynyt riippuvuus, päättämättömyys ja assertiivisuuden puute. Näitä ongelmia voidaan tehokkaasti hoitaa kognitiivisilla ja behavioraalisilla menetelmillä. Tapausselostus Lyhyt tapaushistoria Anne oli 58-vuotias yksinäinen nainen, joka ohjattiin hoitoon yleislääkärin vastaanotolta. Hänen julkituotu ongelmansa oli ihmiset puhuvat salaisesta suhteestani herrasmieheen ; ihmiset seuraavat minua ; olen pettynyt ihmisiin. Hän oli tuntenut itsensä masentuneeksi ja epäluuloiseksi noin vuoden verran tultuaan ohitetuksi työpaikalla ylenemisjärjestyksessä. Hänellä oli vaikeuksia oppia uusia ATK-taitoja ja hän tunsi, miten muut pitivät häntä laiskana ja, joko eivät huomioineet häntä tai huusivat hänelle. Hänen epäluuloisuutensa oli lisääntynyt viimeisen 2 3 viikon aikana. Hän ajatteli, että ihmiset työpaikalla olivat siellä vahtiakseen häntä ja että yksi osaston sairaanhoitajista oli itse asiassa poliisi. Hän valitti myös latteasta olosta: En pysty tuntemaan enkä itkemään. Hän vaikutti masentuneelta ja kiihtyneeltä. Kun hänen psyykkistä tilaansa tutkittiin, hän kertoi univaikeuksista, alakuloisuudesta, syyllisyydestä, keskittymisvaikeuksista, mielenkiinnon puutteesta, somaattisesta ja psyykkisestä ahdistuksesta, ruokahalun puutteesta ja että väsyy helposti. Diagnoosiksi tuli depressiivinen häiriö, psykoottinen, endogeeninen, toistuva unipolaarinen depressio. Kolmekymmentä vuotta aiemmin ollut masennuskausi oli hoidettu lääkkeillä ja sähköshokeilla. Henkilöhistoria: Anne asui isänsä luona, joka oli terve 80-vuotias. Äiti oli kuollut yhdeksän vuotta aiemmin, noin 70-vuotiaana ja nuorempi sisar oli kuollut

3 lapsuudessa, kun Anne oli kymmenvuotias. Hänen työhistoriansa oli hyvä: hän oli mennyt yliopistoon sihteerikoulutukseen ja oli ollut säännöllisesti työssä siitä lähtien. Hän oli ollut 25 vuotta samassa työpaikassa. Fyysinen terveys oli hyvä ja hänellä oli joitakin hyviä ystäviä ja lukuisia harrastuksia. Tiimin päätös: Annelle annettiin asianmukainen lääkitys ja kolmessa päivässä paranoidiset deluusiot esiintyivät enää vain ajoittain. Anne vaikutti oivaltavalta ja koska olotilassa oli selvästi tapahtunut myönteistä muutosta, sähköshokkihoitoa ei pidetty tarpeellisena. Päätettiin arvioida hänen soveltuvuuttaan kognitiiviseen terapiaan (KT). Jos KT:sta ei olisi hyötyä, turvauduttaisiin riittävään lääkitykseen. KT:aa harkittiin, koska potilas endogeenisten oireiden ja paranoidisten harhakuvitelmien lisäksi ilmaisi erilaisia itseään koskevia kielteisiä näkemyksiä. Arviointi potilaan soveltuvuudesta kognitiiviseen terapiaan Ensimmäisessä haastattelussa haluttiin nähdä, käyttikö potilas mitään psykologisia käsitteitä kuvailemaan ongelmaansa. Samalla haluttiin saada ongelmasta kognitiivinen hahmotus. Tässä vaiheessa on hyvä yrittää saada laaja yleiskuva potilaan ongelmasta. Ensimmäinen haastattelu on mielestäni hyvin tärkeä istunto sekä potilaalle että terapeutille ja kerron siitä tämän takia yksityiskohtaisesti. Haastattelun tulisi tarjota potilaalle terapian sävy ja samalla asettaa terapeutille hoidon kiinnekohtia. Terapeutti kysyi, miten potilas voi, ja keskittyi tarkentamaan siihen, miten Anne ymmärsi (näki) oman ongelmansa ja miten hän ilmaisi huolensa. TERAPEUTTI: Haluaisin viettää tunnin puhuakseni kanssasi asioista, jotka vaivaavat sinua ja ongelmista, joita sinulla on. Sopiiko se sinulle? POTILAS: Kyllä. Pystytkö sinä auttamaan minua? T: Mahdollisesti pääsemme johonkin. Katsotaan miten tämä menee. Voit kertoa, jos se tuntuu turhalta. P: All right, voihan sitä yrittää.

4 T: Mikä askarrutti sinua eniten, ennen kuin tulit sairaalaan? P: Kaikki on minun syytäni. Minä olen syypää kaikkeen. En pidä itsestäni enää ollenkaan. En halua tehdä mitään. T: Milloin tämä alkoi? Pane merkille, että terapeutti ei vie eteenpäin mitään potilaan tarjoamaa asiaa, eikä yritä muovata tämän käyttäytymistä vielä tässä vaiheessa. Anne kuvaili, miten hän paikallisti ongelmiaan kolme vuotta sitten olleeseen leikkaukseen, jolloin hän oli poissa työstä. Kun hän palasi työhönsä, hän huomasi, että hänen työnsä olivat lisääntyneet. Hänen piti oppia tekstinkäsittelyä uudella koneella ja hänen esimiehensä valmistautui siirtymään eläkkeelle. Uusi henkilö palkattiin vastaamaan asioista Anne sijasta. T: Miltä se tuntui? P: Se horjutti itseluottamustani. Ihmiset ihmettelivät miksi minä en ollut saanut sitä työtä. Ajattelin olevani alempiarvoinen. T: Niin ajattelit, mutta mitkä olivat tunteesi. Muistatko? P: No surullinen ja pettynyt. Tunsin itseni vielä heikoksi leikkauksen jälkeen. Itkin paljon. Jo tässä vaiheessa terapeutti alkaa painottaa eroa tunteiden ja ajatusten välillä sekä miten nämä ovat yhteydessä toisiinsa. T: Kestikö sitä kauan? P: Kesän kuluessa tulin parempivointiseksi, mutta en arvostanut uutta pomoa. Hän palasi lounaalta varttia vaille neljä. Ajattelin, että taso laskee roimasti. Minun oli sanottava hänelle tästä ja siitä tuli kaikenlaista kitkaa. T: Minkälaista kitkaa? P: Se johtui tekstinkäsittelylaitteesta. Nuoremmat tytöt halusivat työskennellä sillä kaiken aikaa. Sitten minut siirrettiin toiseen ryhmään. Tunsin itseni tahdottomaksi robotiksi. Olin epävarma. En tiennyt miten minun tulisi käymään. T: Mitä ajattelit tapahtuvan? P: En tiedä. Miksi minut siirrettiin toiseen huoneeseen 25 vuoden jälkeen?

5 T: Onko sinulla itselläsi mitään käsitystä siitä, miksi sinut siirrettiin? P: En ollut yhtä nopea uuden laitteen kanssa kuin muut. Kun töppäilin, toinen tytöistä huusi minulle. Toinen taas ei puhunut minulle. T: Mitä se toinen tyttö huusi sinulle? P: Hän oli vaikea ja halusi olla huomion keskipisteenä. T: Huusiko hän jotakin erityistä? P: Hän kutsui minua koppavaksi turhautuneeksi vanhaksipiiaksi. T: Miten tulit toimeen sen kanssa? P: En pidä erimielisyyksistä. Ne aiheuttavat hirveän olon. Yritän olla lojaali uudelle pomolle. Tytöt valittivat hänestä henkilöstöosastolle. T: Ok. Yritän yhteenvetoa siitä, mitä olet kertonut tähän asti. Sinusta tuntuu, että asiat eivät ole menneet hyvin kolme vuotta sitten olleen leikkauksen jälkeen. Toimistossa tapahtui muutoksia. Uusi vastuuhenkilö ilmaantui sinun tilallesi; uudet mikrot tulivat ja huomasit, että nuoremmat saivat enemmän aikaa käyttää koneita ja että he loukkasivat sinua aika ajoin. Tunsit itsesi surulliseksi ja pettyneeksi ja ajattelit, että muut ihmiset ajattelevat sinun olevan alempiarvoinen. Murehdit myös tason laskua. Tätäkö sinä tarkoitat? P: Kyllä, mutta toivoin, että asiat paranisivat. Tässä vaiheessa esiin tulleet ongelmat liittyivät normeihin (tason lasku), ammattiylpeyteen, vaikeuksiin sopeutua uusiin työmenetelmiin, ohitukseen vastuukysymyksessä sekä huoleen siitä, mitä muut ajattelivat hänestä. T: Siitä on nyt vuosi, eikö niin? Muuttuivatko asiat parempaan suuntaan? P: Voi ei! Kaikki meni vain pahemmaksi. Kaksi paikkaa vapautui ja minä hain niitä. Hakijoita oli monta, Useimmat olivat osastomme ulkopuolelta. T: Mitä tapahtui? P: En saanut paikkaa, jota hain. Haastattelu oli epäoikeudenmukainen. He puhuivat vain heikosta kohdastani, tekstinkäsittelystä. T: Mitä tunsit? P: Olin kamalan pettynyt.

6 Anne kuvaili, miten hänet sen jälkeen siirrettiin toiseen ryhmään toimistossa ja taas parin kuukauden jälkeen toiseen ryhmään, jossa oli työskenneltävä mikrolla ilman apua. P: Ihmiset varmaan ajattelivat miksi häntä siirretään ympäriinsä. Hän on epäpätevä. Olin niin poissa tolaltani, että olin yhden päivän poissa työstä. Menin yleislääkärille. Tuntui kuin ilmapallosta olisi ilma poissa. En saanut unta. Minulla oli painajaisia, joissa ihmiset yrittivät tappaa minut. Itkin koko ajan. T: Saitko apua yleislääkäriltä? P: Hän antoi minulle Mogadonia (unilääkettä). T: Auttoiko se? P: No, palasin töihin. Vähän myöhemmin sain mitalin henkilökunnalta 25 vuoden palveluksesta. T: Tulitko siitä paremmalle tuulelle? P: Ajattelin, että he vain säälivät minua. Minulla oli edelleen sama palkka, mutta tunsin itseni vasta-alkajaksi. Olin onneton ja kaikki tuntui tylsältä. Olin kirjoittanut henkilöstöpäällikölle mikrosta. Hän kirjoitti takaisin ja ilmoitti, etten voi saada erityiskohtelua. T: Olitko onneton koko ajan? Tämä on yritys testata, huomaako potilas yleistämisen. P: Päätin tehdä muita asioita. Aloin opiskella kieliä iltaisin ja menin kuoroon. T: Oliko siitä apua? P: Hieman. Menin takaisin yleislääkärille, joka sanoi: Mistä en parane, sitä minun täytyy sietää. Se vasta turhautti. Ajattelin, että kaikki oli minun syytäni. T: Tästä on aikaa vain pari kuukautta, eikö niin? Tapahtuiko työssä mitään muuta? P: Lisää erimielisyyksiä ja ongelmia. Menetin uskoni ihmisiin. Tunsin itseni sairaaksi. T: Teitkö asialle mitään? P: En, ajattelin, että minun täytyy selvitä tästä yksin. En halunnut käyttää lääkkeitä. Uskoni vuoksi minulla tulisi olla enemmän voimia.

7 T: Huomaan, että sinulla on ollut todella raskasta työssäsi. Huomaan myös, että olet yrittänyt selvitä siitä yksin jo pitemmän aikaa. Oletko aina näin ankara itsellesi? P: Kun kerron näistä asioista tällä tavalla, ajattelen, miten huonosti olen voinut ja miten minun olisi pitänyt tulla hoitoon jo paljon aiemmin. T: Oletko löytänyt mitään muuta, mistä moittia itseäsi? (Hymyilen ja Anne hymyilee takaisin). Olemme puhuneet tunnin. Lopetamme tältä erää tähän ja jatkamme huomenna. Oletan, että sinulla on ollut muitakin ongelmia? P: Kyllä. T: Puhutaan lisää huomenna saadaksemme kokonaiskuvan ja päätämme sen jälkeen, miten etenemme. Jos voit, voit täyttää näitä lomakkeita. Ne selittävät itse itsensä. Jos sinulla on vaikeuksia, autan sinua niiden kanssa huomenna (arviointilomakkeista lisää myöhemmin). Onko jotakin, jota et ymmärtänyt tai joka nyt vaivaa sinua? Kognitiivinen uudelleenmäärittely Olen tässä vaiheessa päättänyt, että KT:n aloittaminen potilaan kanssa on mahdollista. ajattelen, että Annen masennus on kehittynyt monen vuoden ajan työssä olleiden tapahtumien yhteydessä: muutoksia ja siirtoja. Hän ilmaisee kielteisen käsityksen itsestään ja syyttää itseään kykenemättömyydestään selviytyä ongelmistaan. Hän ajattelee myös, että maailma on epäoikeudenmukainen ja täynnä harmeja tuottavia ihmisiä. Hän työskentelee korkeiden laatuvaatimusten alla ja on hyvin vaativa itsensä suhteen; lisäksi hän tarvitsee muiden ihmisten jatkuvia arvostuksen ja kiintymyksen osoituksia. Hän ilmaisee halukkuuttaan työstää ongelmiaan sen sijaan, että vain ottaisi lääkkeitä ja haluaa puhua ongelmistaan psykologisin termein. Vaikka hän valittaa, että hänen tunteensa ovat latistuneet, hän ilmaisee varsin paljon tunteita haastattelun aikana. Hän itkee paljon, mutta reagoi myös taholtani tulevaan huumorinpoikaseen. Alustava kontakti on luotu. Tapauksen vaikeuden vuoksi tämä haastattelu on hitaampi kuin avohoitopotilaan kanssa. Potilaalle ei vielä ole esitelty KT:aa ja lopullinen arviointihaastattelu pidetään seuraavana päivänä.

8 Toinen istunto Tässä istunnossa Anne kertoi harhakuvitelmistaan enemmän kuin edellisenä päivänä: Minusta tuntuu, että ihmiset yrittävät tehdä minulle pahaa, tappaa minut, tehdä minut hulluksi ; ihmiset haluavat panna minut vankilaan, koska levitän huhuja ; ja ihmiset yrittävät tehdä minulle asioita öisin, yrittävät antaa minulle sähköshokkeja. Nämä asiat liittyivät tapahtumiin Annen elämässä. Hän oli ollut mukana kirkon toiminnassa, mutta huomasi yhtäkkiä, että nuorempi nainen oli otettu hänen tilalleen erään toimikunnan kokoonkutsujaksi ja pyhäkoulun opettajaksi. Hän epäili, että nainen oli hyvää pataa erään vanhemman kirkkoneuvoston jäsenen kanssa ja että tästä johtui naisen suosiminen erilaisissa tehtävissä. Annen ja nuoren naisen välillä oli ollut kohtauksia ja tämän veli oli uhkaillut Annea. Terapeutti ei yrittänyt aloittaa kognitiivista terapiaa tässä vaiheessa, koska se olisi ollut liian aikaista. Painotus on empaattisessa kuuntelussa ja lisäksi terapeutti osoittaa yhtäläisyyksiä työ- ja seurakuntatilanteen välillä. T: Tunsitko, että se mitä tapahtui, vaikutti sinuun? P: Kukaan ei enää halunnut olla tekemisissä kanssani. Minusta ei ole mihinkään. T: Onko tässä mitään samanlaista verrattuna siihen, mistä puhuimme eilen? P: Kyllä, näen sen nyt. Minä koin, että minut hylättiin. T: Mitä tunsit? P: Minusta se oli epäoikeudenmukaista. Olin valmis luopumaan. T: Tunsitko itsesi niin huonoksi, että olit valmis luopumaan kaikesta? P: No se kävi mielessäni. En kuitenkaan tekisi mitään. Uskoni ei antaisi minun tehdä sitä ja pelkäisin tehdä mitään. Ja sitten on vielä isä. En voi tehdä sitä hänelle.. Itsemurhaa ei pidetty todennäköisenä. T: Puhuitko näistä ongelmista ystäviesi kanssa?

9 P: Puhuin kahden ystävän kanssa. Seurakunnan ihmiset näkivät kyllä, mitä oli tapahtumassa. Kaikki puhuivat siitä. Varmaan he nauroivat minulle. T: Ajattelivatko nämä kaksi ystävääsi samoin kuin sinä, ettet ole minkään arvoinen ja että kukaan ei välitä sinusta? P: Ei, ne syyttivät sitä nuorta naista. Hän oli saanut monta vihamiestä. T: Ok. Tämä on hyvä esimerkki, eikö niin? Se näyttää miten eri ihmiset näkevät samoja asioita eri tavalla ja ymmärtävät ne toisin. Sekä työssä että seurakunnassa oli paljon muutoksia ja sinä tulkitsit ne niin, että ne merkitsevät sitä, etteivät muut ihmiset pidä sinusta, että he nauravat sinulle, ja että et ole minkään arvoinen. Voi olla, että kun puhumme näistä enemmän, löytyy erilaisia selityksiä, jotka ovat enemmän paikkaansa pitäviä ja vähemmän haittaavia. Tästä onkin kysymys kognitiivisessa terapiassa. Olet juuri selittänyt varsin hyvin, miten tietyt ajatukset, tavat tulkita asioita johtavat epämiellyttäviin tuntemuksiin, masennukseen, epäluuloisuuteen. Tulkintasi ovat juuri tulkintoja itse asiassa ne poikkeavat ystäviesi tulkinnoista. Tulkinnat eivät ole todellisuutta, koska monet seikat voivat vaikuttaa siihen, miten näemme asioita. Terapeutti antaa tässä vaiheessa tutun esimerkin siitä, miten seinän takaa kuuluu huutoa ja miten eri ihmiset tulkitsevat sen eri tavalla. T: Huomaatko, mitä tarkoitan? P: Kyllä, mutta luuletko, että olen keksinyt nämä kaikki? T: Ei, epämiellyttävät asiat ovat todella tapahtuneet sinulle, mutta sinä olet lisäksi antanut niille mahdollisimman kielteisen merkityksen. Ymmärrän miten näin on käynyt, mutta sinun tulkintasi saattavat olla liioiteltuja, eivätkä ne ole tehneet oloasi paremmaksi, eikö niin? Sinun ja minun on nyt katsottava, mitä tapahtui, ja harkittava muita tulkintoja ja toimintavaihtoehtoja. Sopiiko tämä sinulle? P: Kyllä. T: Onko jokin jäänyt epäselväksi? Olet usein viime aikoina ajatellut, että ihmiset nauravat sinulle ja kritisoivat sinua; olenko sanonut jotain sellaista, mikä on saanut sinut ajattelemaan niin?

10 Viimeinen kysymys oli tärkeä potilaan epäluuloisuuden vuoksi. T. Miltä sinusta tuntuu nyt? Haastattelu loppui tiedusteluun, miten Anna vietti aikaansa osastolla ja sisälsi ehdotuksia erilaisista toiminnoista. Hänelle annettiin Beckin Coping with Depression kirja luettavaksi ja toimintalomake, jolla hän saattoi arvioida erilaisten toimintojen hallinnan astetta ja miellyttävyyttä. Lomaketta käytettiin, koska henkilökunta kertoi potilaan suurista mielialanvaihteluista. Nyt tehtiin päätös, että KT oli mahdollinen hoitomuoto tälle potilaalle. Hyvä kontakti oli luotu ja oli mahdollista jatkaa ongelman kognitiivisen uudelleen määrittelyn pohjalta. Terapian eteneminen Seuraavana päivänä käsiteltiin kognitiivista terapiaa lisää ja listattiin erilaiset ongelmat. Anne piti kirjasesta Coping with Depression ja ajatteli, että siinä olevat esimerkit sopivat häneen. Listaukseen tulivat seuraavat ongelmat: työongelmat, seurakunnan toiminnot ja kotiasiat. Anne ajatteli nimittäin, että liian suuri osa hänen elämästään kului isästä huolehtimiseen. Hän päätti keskustella tästä viimeisestä ongelmasta, koska se tuntui helpoimmalta. Teimme listan hänen viikon aikana tekemistään asioista ja tulimme siihen tulokseen, että hän kokonaisuutena yritti liikaa. Lounasaikaan hän säntäsi kotiin ja valmisti aterian isälleen. Joka ilta hän valmisti päivällisen. Vaikka hänellä oli paljon ystäviä, hän näki heitä harvoin, koska isä ei pitänyt yksin olemisesta ja usein heitti epämiellyttäviä kommentteja, jos Anne palasi myöhään kotiin. Viikonloppuihin kuului enimmäkseen talousaskareita ja seurakunnan toimintoja. Pohdimme mahdollisia muutoksia, joita tulisi tehdä, jotta kuorma kevenisi. Tällöin teimme listan myös erilaisista vaihtoehdoista. Koska Anne oli sairaalapotilas, hänen ei ollut mahdollista heti kokeilla eri vaihtoehtoja. Hän kuitenkin toi esiin asenteita ja mielipiteitä, jotka saivat hänet toimimaan siten kuin teki. Näytti siltä, että Anne tunsi syyllisyyttä, jos hän lepäsi tai teki jotain, mistä hän

11 nautti: Minun tulisi tehdä jotakin hyödyllistä. Seurasi keskustelu erilaisista pakoista ( pitäisi, täytyy, on pakko jne), jotka usein vilahtivat hänen puheissaan. Tässä vaiheessa siirryimme käsittelemään varsin tavallista ajatusvääristymää, mielivaltaisia sääntöjä. T: Sanot, että sinun pitäisi tehdä jotakin hyödyllistä koko ajan? P: Kyllä, muuten pidän itseäni laiskana. T: Kun sanot, että sinun pitäisi, ajattelen, että taustalla on jokin sääntö, jota et mielestäsi saa rikkoa. Onko olemassa jokin laki, joka sanoo, että sinun pitäisi koko ajan tehdä jotakin hyödyllistä? P: Hm T: No, onko se samantapainen kuin et saa varastaa tai tappaa esimerkiksi? P: Ei nyt ihan niin, mutta noin kuitenkin ajattelen. T: Aivan, se on sääntö, jonka olet tehnyt itsellesi mielivaltaisesti. Voisiko jotakin ikävää tapahtua, jos rikot sääntöä vastaan? P: Olisin laiska. T: Vaikka rikot sääntöä vain joskus? P. Siitä voi tulla tapa. T: Kyllä, jos et tee mitään hyödyllistä koskaan. Mutta saatko siitä hyvän olon, kun touhuat kaiken päivää, vaikka olet kuolemanväsynyt? P: Ei, itse asiassa tulen vain masentuneeksi, kun olen hyvin väsynyt. T: Joten säännöstä on haittaa varsin usein? Olisiko siitä hyötyä, jos sääntö olisi joustavampi? P: Mitä tarkoitat? T: No, jos antaisit itsellesi enemmän aikaa rentoutua, vaikkapa lukemiseen, musiikin kuunteluun tai TV:n katseluun, olisiko se mukavaa? Sinulla olisi parempi olo, ja nauttisit työstäsi enemmän? P: Ehkäpä. T: Joten olemmeko samaa mieltä siitä, että rentoutuminenkin on hyödyllistä? Ehkä olet määritellyt hyödyllisen liian kapeasti? Pyykinpesu, silittäminen, siivoaminen ja ruuanlaitto on hyödyllistä; mutta rentoutuminen on myös hyödyllistä. Ehkä tämän asian ei tarvitse olla mustavalkoinen joko teet työtä

12 koko ajan tai sitten et ollenkaan. Ehkä voit tehdä molempia ja nauttia olostasi enemmän. Mitä ajattelet itse? P: En ole koskaan ajatellut sitä tuolta kantilta. Ehkä olet oikeassa. Minä haluan yrittää. T: OK, mutta se saattaa olla vaikeaa. Olet toiminut omana orjapiiskurinasi kauan aikaa. Tulee olemaan vaikeaa luopua siitä. Voimme suunnitella sinulle yhdessä uuden aikataulun, jota voit toteuttaa, kun pääset kotiin. Nyt haluaisin käsitellä osastolla olevaa toimintaa. Huomaan lomakkeesta, jota täytit, että aamut ovat vielä aika vaikeita sinulle ja että sinun on vaikeaa keksiä tekemistä. Suunnittelimme seuraavan päivän hänelle. Anne heräsi vielä varsin aikaisin, 04:n tienoilla, joten hän tunsi itsensä vetämättömäksi, itkuiseksi ja väsyneeksi aamuisin. Hän istui aamutakissaan lounaaseen asti. Hänelle tuli usein vieraita iltapäivisin ja iltaisin hän katseli TV:tä, pelasi jotakin peliä tai kokosi palapeliä. Tehtäviä. Jos hän heräisi aikaisin, hän voisi mennä puhumaan yökölle (hänellä oli vielä painajaisia). Aamiaisen jälkeen hänen tuli pukeutua, kävellä sairaala-alueella ja mennä käymään sairaalan kanttiiniin, jos joku muu osastolta oli menossa sinne. Sairaalan merkinnät tältä ajalta kertovat päivittäisistä mielialamuutoksista ja että aika ajoin potilas uskoo, että hänet tullaan ahdistamaan nurkkaan tai että häntä ollaan viemässä vankilaan. Jos hänen tilassaan ei tapahtuisi muutoksia viikonloppuun mennessä, fysikaaliset hoitomuodot astuisivat kuvaan. Neljäs istunto Annen tila oli kohentunut. Hän nautti kävelyistä sairaalan alueella ja muiden potilaiden seurasta. Istunnon aikana käsittelimme hänen taipumustaan miettiä, mitä muut hänestä ajattelivat työssä ja seurakunnassa. Keskeiset kysymykset olivat: Oliko todennäköistä, että kaikki pitäisivät hänestä näissä kahdessa suuressa instituutiossa? Pitikö hän kaikista ihmisistä? Jos hän ei erityisemmin välittänyt X:stä, pitäisikö X:n olla masentunut? Oliko ihmisiä, jotka pitivät hänestä? Miten oli hänen ystäviensä laita? Miten pitkään ystävyyssuhteet olivat

13 jatkuneet? Jos hän kerran oli niin epämiellyttävä ja huono ihmisenä, miten oli mahdollista, että nämä ystävyydet olivat jatkuneet niinkin kauan? Mitkä olivat keskeiset syyt mennä työhön tai seurakuntaan? Oliko se sitä, että hän halusi rakkautta ja arvostusta? Kyselyn tarkoituksena oli saada hänet näkemään nämä tilanteet eri näkökulmista ja myös lievittää niihin liittyviä kipeitä tunteita. Olisi ollut hyödytöntä yrittää saavuttaa sama päämäärä didaktisella tavalla: ensinnäkin, terapeutti ei olisi kyennyt arvelemaan, mitä hän ajatteli ja olisi tämän takia tehnyt epäolennaisia kommentteja; toiseksi potilas olisi saattanut kokea suoran neuvomisen epäsuorana kritiikkinä; ja kolmanneksi potilas ei olisi saanut harjoitusta omien johtopäätösten teossa ja olisi menettänyt tärkeän oppimiskokemuksen. Tehtävä. Päämääränä oli vahvistaa edellisen keskustelun johtopäätökset. Potilaan tuli kirjoittaa kahteen sarakkeeseen kaikki syyt: 1. Miksi on tärkeää, jos joku ajattelee pahasti minusta 2. Miksi se ei ole tärkeää Viides istunto Kotitehtävän läpikäyminen. Kaikki argumentit käytiin läpi. Annen johtopäätös oli: Minusta tuntuu, että jos teen parhaani ja omatuntoni on puhdas, sillä ei ole niin suurta väliä, mitä muut ajattelevat. Hän oli myös rajannut ongelmat siten, että ihmisten kielteisillä mielipiteillä oli merkitystä, jos he ovat esimiesasemassa minuun nähden. Keskityimme tämän jälkeen näihin ihmisiin. Olivatko nämä ihmiset hänen mielestään aina oikeassa? Kykenikö hän muistamaan tilanteita, joissa nämä olivat toimineet väärin tai tehneet vääriä johtopäätöksiä? Jos nämä ihmiset kritisoivat häntä, mitä hän voi tehdä asialle? Voisiko keskustelusta olla hyötyä, auttaisiko se tarkentamaan ongelmia, jotta Anne näkisi. mistä he olivat eri mieltä, ja oliko hänen syytä muuttaa tapaansa ajatella jotakin tiettyä asiaa? Tehtävä. Jatkaa toiminnan suunnittelua ja arviointia hallinnan ja miellyttävyyden suhteen.

14 Kuudes istunto Keskityimme hänen ajatukseensa olen alempiarvoinen, en osaa tehdä asioita, koska hän oli huolissaan siitä, mitä tapahtuisi, kun hän lähtee sairaalasta. Hän oli vielä joskus epäluuloinen osastolla, mutta ei enää miettinyt, mitä hänestä ajateltaisiin osastolla tai seurakunnassa. Osaston merkinnöistä ilmenee hänen sanoneen: Antaa heidän puhua ja tehdä mitä he haluavat. Hän oli onnistunut menemään kirkkoon edellisenä sunnuntaina ja oli tyytyväinen siitä, ettei ollutkaan itkenyt ja että kaikki oli mennyt hyvin. Induktiivisen kyselyn päämääränä oli tuoda tarkasteluun omia voimavaroja: mitä hyvää hän näki itsessään, missä hän ajatteli olevansa hyvä, ja oliko olemassa asioita, joita hänen mielestään tulisi tehdä, mutta joihin hän ei pystyisi? Anne kirjoitti ylös, mitä hän omasta mielestään osasi: puutarhan-hoito, ruoanlaitto, leipominen, puhui kahta vierasta kieltä, tuli hyvin toimeen lasten kanssa, piti runoudesta ja musiikista jne. Puutteita olivat: hän ei osannut soittaa yhtään soitinta, ei osannut lukea nuotteja, hän ei pitänyt esiintymisestä, pikakirjoituksesta, ei osannut ajaa autoa, hän ei ollut kovin hyvä kirjanpidossa eikä matikassa, hän ei osannut uida eikä maalata. Listan jälkeen oli ilmeistä, että annella oli enemmän voimavaroja kuin puutteita. T: Miten tärkeää on, ettet osaa lukea nuotteja, maalata ja uida jne.? P: Olisi mukavaa, jos osaisin tehdä nuo asiat. T: Kyllä, mutta tekeekö se sinut alempiarvoiseksi, kun et osaa? P: Jotkut ihmiset voivat olla sitä mieltä. T: Tunnetko ihmisiä, jotka eivät osaa sellaista, mitä sinä osaat tehdä? P: Montakin. T: Ajatteletko, että he ovat alempiarvoisia? P: Eipä tietenkään. T: Ajattelevatko muut, että he ovat alempiarvoisia? P: Enpä usko.

15 T: Onko todennäköistä, että muut ihmiset eivät pidä sinua alempiarvoisena, vaikka et osaakaan tehdä joitakin asioita? P: Voi olla. T: Ehkä se olet sinä, joka arvioit itsesi sillä tavalla. Ehkä odotat, että sinun tulee olla hyvä kaikessa. Onko tässä yksi pitäisi lisää? P: Kyllä, olen perfektionisti. Odotan täydellisyyttä ja asetan ihmisiä jalustalle. Sitten taas petyn. T: Aivan oikein, luulen, että tämä on keskeinen ongelma nämä korkeat odotukset. Me voimme puhua tästä lisää myöhemmin. Sillä aikaa voimme rekisteröidä ajatuksia, joita sinulla on ollut, varsinkin aamuisin, kun heräät aikaisin ja jotka saavat sinut itkuiseksi, huonovointiseksi ja ahdistuneeksi. Esimerkkejä DTR-lomakkeesta (Dysfunctional Thought Record) Tilanne Tunne Automaattiajatus Herään ja mietin miten Lattea En pysty suoriutumaan yleensä olen nauttinut (100 %) jouluvalmisteluista jouluvalmisteluista (90 %) Heräsin ja ajattelin Epävarma Mikä sotku siellä tilannetta työssä (50 %) odottaakaan minua? (70 %) Lomakkeen oikealle puolelle tulee vielä kaksi saraketta, joihin merkitään rationaaliset vastaukset ja niiden jälkeinen tunne. Ensimmäisen automaattiajatuksen rationaalinen vastaus oli: Olen onnistunut kirjoittamaan kirjeen viime viikolla. Minulla on vielä 100 korttia kirjoitettavana. Soitan isälleni ja pyydän häntä tuomaan kortteja tänne ja katson, miten se menee. Yritän pidättäytyä itseäni koskevasta kokonaisarvioinnista, kunnes olen tehnyt joitakin yrityksiä (50 %). Tätä vastausta seurannut tunne oli: toiveikas (20 %) ja alakuloinen (30 %).

16 Toisen automaattiajatuksen rationaalinen vastaus oli: Tuijotan kristallipalloon nyt. Ehkä siitä ei tulekaan sotkua. jos työtilanne on järjestäytymättömämpi kuin viimeksi, se on myös esimiehen vika. Voin vain tehdä työtäni niin hyvin kuin pystyn ja annan muiden ihmisten olla huolissaan omasta osuudestaan (100 %). Tätä vastausta seurannut tunne oli: ahdistunut (20 %). Oli ennenaikaista keskustella hänen perfektionismistaan tässä vaiheessa. Oli mielekkäämpää alkaa rekisteröidä ja kiistää automaattisia ajatuksia systemaattisella tavalla. Potilaan perfektionistinen asenne vaikutti olevan enemmän perustavaa laatua kuin aiemmin käsitelty minun pitäisi kaiken aikaa tehdä jotakin hyödyllistä. Jos liian aikaisessa vaiheessa käsitellään perususkomuksia, potilas tuntee itsensä uhatuksi ja epävarmaksi. Hoidon loppupuolella terapeuttinen side on vahvempi ja usein automaattiajatusten työstäminen on jo nakertanut perususkomusta, joka tuottaa ne. Seuraavaksi esittelin Annelle, miten hänen tulisi täyttää DTR-lomaketta. Näitä lomakkeita ei käytetty hoidon alussa, koska tehtävät olivat silloin enemmän behavioraalisia ja olivat tiukasti sidoksissa siihen, mitä olimme käsitelleet istuntojen aikana. Tässä vaiheessa Anne kuitenkin ymmärsi KT:n periaatteet varsin hyvin. Hänen mielialansa oli myönteisempi, vaikka se edelleen vaihteli. Hänen unensa oli vielä huono aamuisin ja lääkitystä jatkettiin. Tehtävät: Aamuisin ajatuslomakkeiden täyttöä ja muuta toimintaa, joka veisi huomion pois pahasta olosta (lukeminen ja yökön kanssa juttelu). Istunnot 7 26 Nämä istunnot olivat päivittäisiä, paitsi viikonloppuisin, kun potilas oli lomalla kotonaan. Erityiset behavioraaliset tehtävät luotiin näitä viikonloppuja varten. Varsin paljon aikaa käytettiin DTR-lomakkeisiin, joita Anne täytti. Aluksi rationaaliset vastaukset täytettiin istunnossa ja myöhemmin Anne muokkasi itse automaattiajatuksiaan.

17 Anne oli alkanut oppia kiistämisen taidon ja hän kykeni löytämään rationaalisia vastauksia, jotka sitten aiheuttivat hänelle paremman olon. Hän luki kirjaa nimeltään Feeling Good ja nautti siitä niin paljon, että luki joitakin kohtia yhä uudelleen. Ongelmia tuottavat asenteet. Näitä on ollut vaikea tuottaa Annen tapauksessa, koska hän itse alkoi kerätä niitä kysymyksillä kuten mihin asenteeseen tuo viittaa. Me kehitimme myös eräänlaisen pelin, jossa alleviivasimme ja toistimme sanoja, joita hän käytti usein. Näitä olivat epäoikeudenmukainen, pitäisi, täynnä potentiaalia, normeja jne. Hän oli itse maininnut sanan perfektionistinen. Me kävimme läpi teemat, joita oli käsitelty istuntojen aikana ja jotka liittyivät hyväksytyksi tulemiseen, suoriutumiseen jne. Kun kysyin, mitä yhteistä työ- ja seurakuntatilanteilla oli, hän vastasi, aseman menettäminen. T: Kyllä, meidän keskustelumme viittaa siihen. Muistatko niitä sanoja, joita käytit paljon. Epäoikeudenmukainen oli yksi niistä ja muut olivat: pitäisi, taso, tai normi jne. Kuulostaa siltä kuin sinulla olisi sääntö: Jos toimin täydellä teholla, minusta pidetään ja minut palkitaan. Jos en toimi näin, en ole minkään arvoinen ja ihmiset tulevat kohtelemaan minua epäoikeudenmukaisesti. Kuulostaako tämä tutulta? P: Kyllä, se on se ongelma. Se johtuu myös siitä, että laitan ihmisiä jalustalle. Ikään kuin he eivät voisi tehdä mitään väärää. Ja kun he sitten tekevät, olen kamalan pettynyt. T: Tuntuuko sinusta silloin siltä, että he pettävät sinua henkilökohtaisesti? Että sinä otat sen liian henkilökohtaisesti? P: Kyllä, tunnen itseni epävarmaksi. Tuntuu kuin en voisi luottaa kehenkään. T: Sinä ajattelet, että heidän ei pitäisi tulla alas jalustalta? (potilas nauraa) T: Ovatko he pyytäneet, että panisit heidät jalustalle? P: Ei. Aika typerää, eikö vaan? T: Se ei ole typerää, mutta siitä ei ole myöskään hyötyä sinulle. On ikään kuin petaisit itsellesi pettymyksiä. Se liittyy näihin korkeisiin odotuksiin ja normeihin, eikö niin? P: Kyllä. Mutta mitä voin tehdä asialle? Olen liian vanha muuttumaan.

18 T: Onko näin? Oletko muuttanut joitakin ajatustapojasi viime aikoina? Sama koskee asenteita. Muistatko, kun pohdimme, miten voisit antaa itsellesi enemmän aikaa rentoutua ilman syyllisyyttä? P: Kyllä, se onnistuu paljon paremmin nykyään. Suunnittelen päiväni paremmin, eikä se tunnu niin pahalta. T: Eikö se merkitse, että muutos on mahdollinen? Kerroit lukeneesi kappaleen kirjasta Feeling Good, jossa käsitellään perfektionismia; oliko siitä apua? P; Kyllä. T: Ehkä voisit tehdä seuraavaan istuntoon harjoituksen, jonka avulla työstät asennettasi jos toimin täydellä teholla, minusta pidetään ja minut palkitaan. Jos en, en ole minkään arvoinen ja ihmiset tulevat olemaan epäoikeudenmukaisia. Tehtävä. Mitkä ovat tällaisen asenteen edut ja haitat? Myöhemmin käsiteltiin myös tämän uskomuksen epäjohdonmukaisuutta: miten toimia täydellä teholla? Mistä tietää, että toimii täydellä teholla? Onko muita tapoja tulla hyväksytyksi? Onko eri ihmisillä erilaisia kriteereitä tulla hyväksytyksi tai hylätyksi? Oikeudenmukaisuus on toivottavaa, mutta onko järkevää odottaa sitä jatkuvasti? Voivatko ihmiset tehdä jotakin epäoikeudenmukaista huomaamattaan, koska he käyttävät eri kriteereitä? Tulos. Potilas uloskirjoitettiin kahdeksan viikon hoidon jälkeen, johon sisältyi 26 KT-istuntoa. Hänellä oli vielä ajoittaisia masennuskohtauksia ja hän heräsi silloin tällöin varhain. Hän jatkoi jälkipoliklinikkakäyntejä aluksi kahdesti viikossa, sittemmin kerran viikossa 15 viikon ajan. Uudeksi ongelmaksi nousi kysymys varhaiseläkkeestä: jatkaako vielä kaksi vuotta työssä vai? Tämän asian tiimoilta käsiteltiin molempien vaihtoehtojen edut ja haitat sekä kuvitteluharjoituksella sitä, millaista hänen elämänsä tulisi olemaan, jos hän jatkaisi työssä käymistä tai siirtyisi eläkkeelle. Teimme myös sarjan rooliharjoituksia assertiivisen käyttäytymisen (puolensa pitämisen) lisäämiseksi, jotta hän selviäisi paremmin työnantajan haastatteluista.

19 Varhaiseläke osoittautui paremmaksi vaihtoehdoksi, Anne lisäsi vapaa-ajan toimistojaan ja hän nautti asioista, joihin hänellä ei ollut aikaa aiemmin. Hänen tilassaan ei tapahtunut muutoksia kielteiseen suuntaan kolmen vuoden seuranta-aikana.

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014. Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto

Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014. Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014 Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto Mielialan arviointi mittareiden avulla -taustaa Masennusoireilu on väestötasolla

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Seuraavassa on joukko väittämäsarjoja. Ympyröikää kustakin sarjasta väittämä, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilannettanne.

Seuraavassa on joukko väittämäsarjoja. Ympyröikää kustakin sarjasta väittämä, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilannettanne. BECK Depression Inventory (BDI) Seuraavassa on joukko väittämäsarjoja. Ympyröikää kustakin sarjasta väittämä, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilannettanne. 1: 0. En ole surullinen. 1. Olen surullinen. 2.

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Nimi: Päivämäärä: Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jonka jälkeen voidaan jatkaa aiheesta keskustellen. Mistä rikoksesta/rikoksista sinut tuomittiin viimeksi? Milloin, missä

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely Vastauspäivämäärä Potilaan nimi Henkilötunnus Tiedustelemme tällä lomakkeella mielialan erilaisia piirteitä. Vastatkaa kuhunkin kysymykseen sillä tavalla millaiseksi tunnette itsenne tällä hetkellä. Rastittakaa

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Trappan-modellen Portaat-malli

Trappan-modellen Portaat-malli Trappan-modellen Portaat-malli Kuopio 17.8.2012 Åsa Carlsson & Janiina Mieronkoski Miten Portaat-malli syntyi? Barn som vittne till våld (suom. Lapsi väkivallan todistajana)- projekti 1990-luvulla Tavoitteena

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

kotitehtävät Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi

kotitehtävät Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi 1 Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ja ota mukaasi nämä tehtävät. Varaa keskeytymätöntä

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Ajatelkaa jotakin ihmistä, jolla on jokin paha tapa tai ärsyttävä piirre. Harjoittelette hetken päästä palautteen antamista kahdella tavalla, saatte silloin antaa parillenne

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot