INVERTTERI ILMALÄMPÖPUMPPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVERTTERI ILMALÄMPÖPUMPPU"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE INVERTTERI ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-32GW/BPWa UAL0020

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TURVALLISUUSTOIMENPITEET RAKENNE KÄYTTÖ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5 c) Käyttömenetelmä KÄYTTÖOHJEET HUOLTO...11 a) Ilmanpuhdistimen puhdistus...11 b) Huolto VIANPAIKANNUS ASENNUS...14 a) Sisäyksikön vaatimukset...14 b) Ulkoyksikön vaatimukset...14 c) Asennusvaiheet TEKNISET TIEDOT Ympäristönsuojelu Takuu JOHDANTO Jäähdytykseen ja lämmitykseen tarkoitettu ilmalämpöpumppu. Se edustaa viimeisintä tekniikkaa, jonka ansiosta sen käynti on erittäin hiljainen ja sen ohjaus-järjestelmä on täysin automatisoitu. Vain asianmukaisella asennuksella voi varmistaa ilmastointilaitteen täyden suorituskyvyn Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen käyttöä laitteen asianmukaisen ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Vain pätevöitynyt henkilö saa asentaa ilmastointilaitteen, jotta varmistettaisiin sen turvallinen ja virheetön toiminta. Kylmäaineputkien ja sähköjen kytkennät jätettävä riittävät pätevyydet omaavan yrityksen tai henkilön tehtäväksi. (Kylmäainelainsäädäntö, sähköturvallisuuslaki.) - 1 -

3 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET VAROITUS 1) Älä yritä itse asentaa, irrottaa tai asentaa uudelleen ilmastointilaitetta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, tulipalon tai sähköiskun sekä kylmäaineen nestemäisestä purkaantumisesta erilaisia vammoja. 2) Laite on maadoitettava asianmukaisesti; muuten se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muita onnettomuuksia. 3) Varmista, että pistoke on kytketty asianmukaisesti; muuten se voi aiheuttaa sähköiskun, ylikuumenemista tai tulipalon. 4) Älä pysäytä laitetta vetämällä virtakosketin ulos; muuten se voi aiheuttaa laitevaurion. 5) Älä vahingoita johdinta tai käytä tarkastamatonta johdinta; muuten se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 6) Älä kytke laitteen pistoketta ja muita pistokkeita samaan pistorasiaan; muuten se voi aiheuttaa sulakkeen palamisen 7) Älä huolla laitetta märin käsin; muuten voit saada sähköiskun. 8) Älä pistä esteitä ilman tuloaukkoon tai ilman poistoaukkoon; muuten voi sattua mekaanisia vahinkoja tai muita vahinkoja. 9) Älä altista henkilöitä yhdensuuntaiselle ilmavirralle pitkäksi aikaa välttääksesi sen aiheuttamat terveydelliset haitat. (sisäyksikön sijoitus) 10) Kytke laite pois päältä, jos toiminnan aikana ilmenee jotakin epänormaalia, voimakasta ääntä yms. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai laitteen huoltoon. 11) Älä yritä itse korjata ilmastointilaitetta. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai laitteen huoltoon. HUOMAUTUS 1) Sähkönsyötön tulee olla asianmukainen; muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai muita onnettomuuksia. 2) Varmista sisäyksikön tippavesiputken asianmukainen liitäntä. Muuten se voi aiheuttaa vesivuotoja tai kosteuden muodostumista seiniin. 3) Laitteen alustan ja kannattimen on oltava jäykkä ja vakaa. Muuten laite voi pudota alas tai se voi kehittää epänormaalia värähtelyä sekä melua. 4) Laitetta ei saa käyttää sellaisissa tiloissa jotka on luokiteltu räjähdysvaaralliseksi tilaksi. 5) Älä irrota pistoketta vetämällä sitä johdosta vaan vedä se ulos pistokkeen rungosta. Muuten se voi aiheuttaa pistokkeen rikkoutumisen. 6) Irrota virtapistoke, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan. Jos pölyä kertyy ilmastointilaitteeseen runsaasti, se voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. 7) Puhdista laite vasta sen jälkeen kun olet kytkenyt laitteen irti virransyötöstä; näin voit ehkäistä sähköiskun vaaran tai laitteen vaurioitumisen. 8) Älä käytä ilmastointilaitetta muihin tarkoituksiin. Ilmastointilaite ei ole sopiva ruokatavaroiden, kasvien jäähdyttämiseen. 9) Älä käytä vettä ilmastointilaitteen puhdistukseen; se voi aiheuttaa sähköiskun. 10) Tarkasta ilmastointikoneen kannattimen kunto pitkäaikaisen käytön jälkeen. Jos kannatin on viallinen, ulkoyksikkö voi pudota maahan tai vaurioitua. 11) Älä nouse ulkoyksikön päälle tai aseta mitään ulkoyksikön pinnalle sen putoamisen ehkäisemiseksi

4 3. RAKENNE - 3 -

5 4. KÄYTTÖ a) Apuohjain ja LED-näyttö Kohde Apuohjain Testaus Auto Kaukoohjaus Toiminto Test - asennossa kompressorin käynnistyy välittömästi ja laite toimii jäähdyttäjänä. Tätä asentoa käytetään laitteen testaukseen tehtaalla. Älä käytä sitä satunnaisesti. Auto - asennossa laitetta ei ohjata kauko-ohjaimella, vaan se toimii automaattisesti. Kauko-ohjaus - asennossa laitetta ohjataan kauko-ohjaimella. Aseta tämä asento normaaliksi käyttöasennoksi. Virran osoitin. Osoittaa virran päälle kytkennän. Päävirranlähteessä, muuntajassa tai tasasuuntauspiirissä on vikaa, jos osoitin ei toimi. Osoittaa jäähdytystilan. Osoittaa lämmitystilan. LEDnäyttö Osoittaa kuivaustilan. Osoittaa huurteenpoistotilan. Osoittaa kompressorin käynnin. Osoittaa lämpötilan asetuksen. (Myös mahdollisten vikakoodien näyttö) - 4 -

6 b) Kauko-ohjain Näytön kuvaus. 1. Tilan näyttö: signaalin lähetys, unitila. 2. Puhaltimen nopeus: suuri nopeus, keskinopeus, matala nopeus autonopeus. 3. Kellon näyttö: ajastintoiminto ajastinaika ajan näyttö. 4. Lämpötilan asetus:. 5. Käyttötavan näyttö. JÄÄHDYTYS LÄMMITYS KUIVAUS TUULETUS Painikkeiden kuvaus ON/OFF COOL HEAT DRY VENT FAN VANE TIME CLOCK Käytä laitteen kytkentään ON/OFF. Tätä painamalla laite toimii jäähdytystilassa. Tätä painamalla laite toimii lämmitystilassa. Tätä painamalla laite toimii kuivaustilassa. Tätä painamalla laite toimii tuuletustilassa. Käytetään puhaltimen nopeuden valintaan: korkea, keskikorkea, matala tai auto Käytetään ilmanohjaimien tilan ja asennon säätöön. Paina valitaksesi ajastuksen ja normaalin tilan välillä. Käytetään ajastustilassa ajan asetukseen. Käytetään muuten asetuslämpötilan säätöön. Käytetään ajan säätöön näppäimillä Paristojen asennus: Irrota paristorasian kansi. Asenna kaksi paristoa. Varmista, että paristot ovat asennettuja oikeaan suuntaan. Asenna kansi takaisin paikalleen. 1. Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottoikkunaa. 2. Varmista, että vastaanottoikkunan ja kauko-ohjaimen välissä ei ole esteitä. Sopiva osoitusetäisyys on alle 7 m. 3. Suojaa kauko-ohjain vesivuodoilta äläkä altista sitä auringonvalolle tai melunlähteille. 4. Älä pudota kauko-ohjainta tai altista sitä voimakkaille iskuille. Kun signaali on sisäyksikössä vastaanotettu, kuuluu äänisignaali

7 c) Käyttömenetelmät (1) Jäähdytystoiminto 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse jäähdytyskäyttötila painamalla COOL. 3. Säädä lämpötila painamalla näppäimiä. 4. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN. 5. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Huomautus: Jos kosteus on huoneessa hyvin suuri, muodostuu jonkin verran lauhdevettä ilmasäleikön ulostuloon. Käytä laitetta suurella nopeudella. (2) Lämmitystoiminto Huomautus: 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse lämmityskäyttötila painamalla HEAT. 3. Säädä lämpötila painamalla näppäimiä. 4. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN. 5. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Valittaessa lämmityskäyttötapa tulisi asetuslämpötilan olla korkeampi kuin sisälämpötila, muuten laite ei toimi. Puhallin on asetettu viiveelle lyhyeksi aikaa, jotta ehkäistäisiin viileän ilman puhallus sisäyksiköstä käynnistyksen alussa. Lämmityksessä huurteen poisto on ohjattu ulkoyksiköstä automaattisesti lämmityksen aikana. LED osoittaa huurteen poiston. Kompressori käy ja sisä- sekä ulkoyksikön puhaltimet pitävät tauon. Laite toimii taas lämmityksessä automaattisesti huurteen poiston jälkeen

8 (3) Tuuletustoiminto Huomautus: 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse tuuletuskäyttötila painamalla VENT. 3. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN. 4. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Tuuletuskäyttötilassa unitilalla ei ole merkitystä. Ilmastointilaite ei voi säätää huoneen lämpötilaa. Jos valitset auto-nopeuden, puhaltimen nopeutta säätävä mikrotietokone muuttaa automaattisesti nopeutta järjestyksessä matala, keskinopeus, korkea asetetun lämpötilan ja huoneen lämpötilan välisen eron mukaisesti. (4) Kuivaustoiminto 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse kuivauskäyttötila painamalla DRY. 3. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Huomautus: Kuivauksen aikana ilmastointilaite toimii ON/OFF periaatteella. On/off aikaa ohjataan automaattisesti. Asetuslämpötila on 15 ºC kuivauksen aikana ja merkitystä. Unitilalla ei ole myöskään merkitystä. näppäimillä ei ole Sisäyksikkö käy matalalla kierrosluvulla kuivauksen aikana. Painamisella FAN ei ole merkitystä. Jos huoneen lämpötila on alle 15 ºC ilmastointilaite lopettaa toiminnan

9 (5) Ajastus- ja unitoiminto 1. Paina TIME valitaksesi aika-ohjauksen pois päältä, tai aika-ohjauksen päälle kytkentään Valitse haluttu aika - näppäimillä sinä aikana, kun näytetty aika vilkkuu. Ajastintoiminnossa näytetty aika on ajastusaika. 2. Paina TIME valitaksesi unitoiminto Unitoiminnossa laite pysähtyy automaattisesti 8 tunnin kuluttua. laite toimii unitilassa ja säätää huoneen lämpötilaa sopivaksi, sekä luo mukavan oleskelu-ympäristön samalla säästäen energiaa. (6) Kellotoiminto 1. Paina CLOCK ja säädä sen hetkinen aika näppäimillä. 2. Kauko-ohjaimessa on kellonäyttö. Se osoittaa sen hetkisen ajan, jos laite ei ole ajastintilassa, ja ajastimen ajan, kun laite on ajastintilassa.. (7) Ilmasäleikön toiminta 1. Pystysuoran ilmavirtauksen ohjaimesta voidaan ohjata ilman suuntaa oikealle, vasemmalle tai suoraan eteen niitä ohjaimia voi liikuttaa käsin. 2. Vaakasuoran ilmavirran suuntaa säädetään kaukosäätimen avulla ohjaamalla ilmanohjain haluttuun asentoon. Paina VANE säätöä varten, jatka painamista saavuttaaksesi tietyn ilmasäleikön asennon. Säädä ja suuntaa ilmavirta sopivaksi. 1. Älä käännä vaakasuoria ilmasäleikköjä käsin. Muuten mekanismit voivat vahingoittua niitä voidaan säätää ainoastaan kaukosäätimen avulla. 2. Jos ilmasäleikkö ei kohdistu oikein, se voidaan säätää udelleen sen jälkeen kun laite on suljettu, kytketty pois päältä ja käynnistetty uudelleen.. 3. Älä säädä säleikköjä ääriasentoihin: alaspäin, vasemmalle tai oikealle, muuten vesi voi tippua sisäyksikön ilman ulostulosta jäähdytyksen tai kuivauksen aikana paikoissa, joissa on korkea ilman kosteus

10 (8) Auto-käyttötapa 1. Aseta apuohjain Auto - käyttötavalle, jolloin laite toimii automaattisesti.. 2. Auto-käyttötavan aikana laite toimii automaattisesti sisälämpötilan mukaan. 3. Auto-käyttötavan aikana laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä. Huoneen lämpötila Käyttötapa Asetuslämpötila > 28 ºC Jäähdytys 28 ºC 20 ºC ~ 28 ºC Tauko / < 20 ºC Lämmitys 20 ºC (9) Testauskäyttötapa 1. Aseta apuohjain Test - käyttötavalle, jolloin laite toimii jäähdytystoiminnolla. Laite pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Tätä käyttötapaa käytetään laitteen testaamiseen tehtaalla. 2. Auto-käyttötavan aikana laite toimii automaattisesti sisälämpötilan mukaan. 3. Auto-käyttötavan aikana laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä

11 5. KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA Aseta lämpötila sopivalle tasolle. Terveytesi ja energian säästön takia lämpötilaa ei saisi asettaa liian korkealle tai matalalle tasolle. Säädä ilmavirtauksen suunta sopivaksi. paras teho saavutetaan, kun vaakasuorat ilmasäleiköt käännetään alas lämmityksessä ja vaakasuoraan jäähdytyksessä. Sinun tulisi sulkea ovi ikkuna ja ikkunaverho jäähdytystehon parantamiseksi, jotta vältät suoran auringonvalon. Puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti. Jos se on tukkeutunut, lämmitys-/jäähdytysteho pienenee. Puhdista ilmanpuhdistin vähintään joka toinen viikko. Kuivaa se puhdistuksen jälkeen. Älä estä tuki ulkoyksikön ilman ulostuloa tai muuten lämmitys-/jäähdytysteho vähenee. Valitse sopiva ajastus tai unitoiminto vain omien vaatimustesi mukaiseksi

12 6. HUOLTO a) Ilmanpuhdistimen puhdistus Ilmanpuhdistimen puhdistus. Koska huoneessa on pölyä, puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti. Seuraa alla esitettyjä ohjeita: 1. Avaa etupaneeli. 2. Vedä ilmanpuhdistin ulos ja puhdista se. Puhdista pöly ilmanpuhdistimesta pölyn kerääjällä tai pese se kylmällä vedellä. Anna sen kuivua varjoisassa paikassa. b) Huolto A. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä tuuletuskäyttötavalla 3 ~ 4 tuntia kaivataksesi sisäyksikön. Kytke ilmastointilaite pois päältä ja kytke se irti virransyötöstä. Ota pois paristot kauko-ohjaimesta. Puhdista ilmapuhdistin. Puhdista pöly ja roskat ulkoyksiköstä. B. Tarkasta laite ennen sen käyttöä pitkän ajanjakson jälkeen. Tarkasta maadoituksen virheettömyys. Tarkasta, onko ulkoyksikön ilman sisäänotto- tai poistoaukossa esteitä. Tarkasta, onko vedenpoistoputki kunnossa. Tarkasta, onko ulkoyksikön kannatin kunnossa. Tarkasta, onko kauko-ohjaimen paristot vaihdettava. Käytä ilmastointilaitetta 15 minuuttia. Jos lämpötilaero tuloilman ja poistoilman välillä jäähdytyskäyttötilassa on 8 ºC, laite toimii oikein. 1. Käännä virta pois päältä puhdistuksen ja huollon ajaksi. 2. Älä puhdista laitteita vedellä tai kastele niitä - sähköiskun vaara! 3. Älä käytä ilmastointilaitteen tai ilmanpuhdistimen puhdistukseen vettä, jonka lämpötila on 40 ºC, muuten sisäyksikön pinta voi vahingoittua. 4 Höyrystyvät nesteet, kuten bensiini, vahingoittavat ilmastointilaitteen pintaa

13 7. VIANPAIKANNUS Vianpaikannus Seuraavat eivät ole vikoja. Tarkasta uudelleen, enne kuin otat yhteyttä huoltoon. Oire Analyysi Ilmastointilaite ei käynnisty välittömästi. Pysäytyksen jälkeen ilmastointilaite käynnistyy uudelleen vasta 3 minuutin kuluttua. Käynnistyshetkellä kehittyy joskus erikoista Syy on se, että ilmastointilaite imee ja puhaltaa ulos tuoksua. esim. huonekalujen ja savukkeen tuoksua, kun se kierrättää ilmaa. Heikkoa nesteenvirtausta on kuultavissa, kun Tämä on jäähdytysaineen tuottamaa ääntä laite on käynnissä. jäähdytyspiirissä. Joskus ilmenee höyryä ilmassa Tämä johtuu nopeasta ilman nopeasta jäähtymisestä. jäähdytyskäyttötilassa. Joskus heikkoa ritinää on kuultavissa, kun laite on, on/off tilassa. Ilmastointilaite ei toimi. Ilmastointilaitteen jäähdytys- ja lämmitysteho on huono. Kauko-ohjain ei toimi. Käytössä esiintyy voimakasta melua. Sisäyksikön LED näyttää huurteenpoisto lämmitystoiminto lopettaa toiminnan 2-8 minuutin kuluttua. Ulkoyksikön puhaltimen moottori ei pyöri jatkuvasti lämmityksen aikana. Tämä johtuu eräiden osien, kuten etupaneelin, alustan laajenemisesta, jonka syynä on lämpötilojen vaihtelu. Tarkasta, onko virta pois päältä. Tarkasta, onko pistoke pistorasiassa. Tarkasta, onko virrankatkaisin lauennut. Tarkasta, onko jännite normaali. Tarkasta, onko lämpötilan asetus normaali. Tarkasta, onko ajastustoiminto oikein asetettu. Tarkasta, onko lämpötilan asetus asianmukainen. Tarkasta, onko ulkoyksikön ilman tulo- tai lähtöaukko tukkeutunut. Ilmanpuhdistin voi olla pölyn tukkima. Tarkasta, onko ilman virtausnopeus asetettu alhaiselle nopeudelle. Tarkasta, onko lähellä muita lämmönlähteitä. Ovatko kaikki ikkunat ja ovet suljettuja. Tarkasta, ovatko paristojen lataus täysi. Muussa tapauksessa vaihda ne uusiin. Tarkasta, onko käyttöetäisyys riittävän lyhyt tai että lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä. Tarkasta, että sisäyksikön apuohjain on asetettu toiminnolle Kauko. Tarkasta, että ilmastointilaite on asennettu varmasti vaakasuoraan. Yksikkö on sulattamassa juuri sillä hetkellä ulkoyksikön huurretta. Tämä on sisäyksikönyksikön automaattista säätöä ja se on normaalia. Älä korjaa ilmastointilaitetta itse. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Laitteiston korjaaminen on luvanvaraista toimintaa. Vianpaikannus

14 Kytke virransyöttö irti, jos havaitset käytössä epänormaaleja ilmiöitä ja ota yhteys huoltoon: Kovaa melua, kun ilmastointilaite on käynnissä. Varoke tai virtakatkaisin laukeaa usein. Virtajohto ja kosketin ovat hyvin kuumia. Sisäyksikkö vuotaa vettä. Laitteen pinta muuttuu sähköistetyksi. Omituinen haju, kun ilmastointilaite on käynnissä

15 8. ASENNUS Vain pätevöitynyt henkilö saa asentaa ilmastointilaitteen, jotta varmistettaisiin sen turvallinen ja virheetön toiminta. Kylmäaineputkien ja sähköjen kytkennät jätettävä riittävät pätevyydet omaavan yrityksen tai henkilön tehtäväksi. (Kylmäainelainsäädäntö, sähköturvallisuuslaki.) a) Sisäyksikön vaatimukset Asenna ilmastointilaite kiinteään värähtelemättömään seinään ja vaakasuoraan asentoon. Ilman sisäänotto- ja poistoaukoin edessä ei saa olla esteitä. Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, ja paikkoihin, joissa on suuri kosteus tai syttyviä kaasuja. Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai vahvoille sähkömagneettisille häiriöille käytön aikana. Tippaveden pois johtamiseksi sisäyksiköstä se kannattaa asentaa ulkoseinään (tai paikkaan josta vesi on mahdollista johtaa viemäriin) Jätä tarpeeksi tilaa huoltotoimenpiteitä varten. Sisäyksikkö tulee asentaa silmien tasoa korkeammalle. Sisäyksikkö sijoitetaan niin että ettei sen alla tai läheisyydessä jouduta olemaan jatkuvasti, esim. television tai ruokailuryhmän läheisyyteen. Mahdollisimman keskeiselle pakalle ja suurimpaan tilaan, jotta lämpö pääsee paremmin jakautumaan. b) Ulkoyksikön vaatimukset Ulkoyksikkö tulisi ehdottomasti asentaa erilliselle maapukille, tai rakennuksen kivijalkaan erillisillä kivijalkaan tarkoitetuilla telineillä. Puu tai peltiverhoiltuun seinään asennusta ei suositella. Kaksinkertainen tiiliseinä on yleensä riittävän massiivinen rakenne josta ulkoyksikön resonanssi ääni ei tule läpi tai hyvin vaimea. Käytä mukana tulevia värinänvaimennin kumeja. Värinänvaimentimet asennetaan ulkoyksikön ja telineen väliin. Huolehdi että asennus tehdään riittävän laadukkaasti, jotta saataisiin mahdollisimman äänetön ja kaikilta osin onnistunut asennus laitteen käyttöä varten. Ulkoyksikkö tulee sijoittaa ulos tai tilaan joka on vapaasti yhteydessä ulkoilmaan. Lämmityskäytössä kostealla ilmalla ulkoyksiköstä tulee lauhdevettä litraa vuorokaudessa, tämä tulisi ottaa huomioon asennuspaikkaa valitessa. On tarpeellista jättää riittävä tila ulkoyksikön ympärille. Ulkoyksikkö on suojattava sateelta ja suoralta auringonvalolta. Yksikkö on sijoitettava loitolle lämmönlähteistä ja syttyvistä kaasuista. Talvikäyttövarustus asennettava aina jos lämpöpumppua käytetään lämmitykseen. c) Sähköliitäntä Laite tulee kytkeä omaan ryhmäjohtoon, suositeltava sulake ( 10 A) Ilmastointilaite tulee varustaa turvakytkimellä tai pistokytkimellä ja se tulee maadoittaa luotettavasti

16 Ilmastointilaite ei sovi käytettäväksi seuraavissa toimintaolosuhteissa: Ajoneuvot ja alukset Paikoissa, joissa on korkea kosteus, kuten kylpyhuoneet ja kellarit. Erikoisolosuhteissa. Paikoissa, joissa on öljyhöyryjä. Erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Räjähdysvaarallisessa tilassa Paikoissa, joissa on korkeataajuuslaitteita. d) Asennuksen yleiskuvaus

17 1) Seinäasennuslevyn asennus 1. Määritä seinäasennuslevyn paikka sisäyksikön asennuspaikan ja putken suunnan mukaisesti. Jätä riittävästi tilaa asennusta varten. 2. Seinäasennuslevy tulee kiinnittää vaakasuoraan, ei pystyasentoon! 3. Seinäasennuslevy kiinnitetään suoraan seinään vähintään 6 ruuvilla. 4. Kiinnitetyn seinäasennuslevyn tulisi kestää 50 kg:n paino. 2) Seinäholkin asennus 1. Valitse yksi kohta merkityltä alueelta reiän poraamiseksi seinäholkin asennusta varten. 2. Reiän ulkopuolisen pään tulisi olla 5 ~ 10 mm alempana kuin sisäpuolen. 3. Leikkaa seinäholkki seinän paksuuden mukaan

18 3) Tyhjennysputken asennus Tyhjennysputki tulee suunnata alaspäin siten että vesi voi valua. Putki ei saa olla vääntynyt, aaltoileva tai taittunut. Älä pistä putken päätä veteen. Jos tyhjennysputki ei ole riittävän pitkä, voitaan siihen liittää lisäputki. Huoneessa oleva putki tulisi eristää. Testaa sisäyksikön tippavesiputken toiminta kaatamalla vettä nokkakannulla tippavesikaukaloon ja tutki tuleeko vesi ulos oikeasta paikasta. Eristä läpivientireikä huolellisesti esim. uraetaanivaahdolla. 4) Kaapelien kytkentä yksiköiden välillä

19 UAL0020 Lämpökaapelin asennus ulkoyksikköön UAL 0020 Poista puhallinsiipi ja asenna kaapeli kuvan mukaisesti. Asenna siipi takaisin. Kytke lämpökaapeli riviliittimeen, sininen (2) ja valkoinen (1) Kiinnitä johdin ja termostaatti kuvan mukaisesti Asenna lopuksi kotelot takaisin paikalleen, ole huolellinen, varmista että sähkökaapelit eivät jää puristukseen ja vaurioidu. (Termostaatti ohjattu lämmitysvastus, päälle kytkentä + 3. astetta. Maksimi teho 75 W) Tuotekoodi UAA 0698 KFR-32GW/BPWa UAL 0020 Valkoinen 1 sininen

20 ULKOYKSIKÖN ASENNUS KIVIJAKAAN PUTKIEN JA KAAPELEIDEN KOTELOINTI. 2. TÄRINÄN VAIMENNUSKUMET. 3. KIVIJALKATELINE

21 UAL0020 ULKOYKSIKÖN SUOSITELTAVA ASENNUSTAPA Ulkoyksikön aiheuttamien resonanssiäänien eliminointi. Omakotitaloissa ulkoyksikön kiinnittäminen puuverhoiltuun pintaan ei ole suotavaa, Invertteripumpuissa kompressorin taajuus (pyörimisnopeus) muuttuu tehon tarpeen mukaan ja jollain taajuusalueella saattaa ääni kuulua sisälle ns. resonanssi ääni, vaikka ulkoyksikön äänitaso ulkona on hiljainen. Puu tai peltiverhoiltuun rakennukseen tulisi käyttää kivijalka asennukseen tarkoitettua telinettä UAL 0112, tai maa/lattiatelinettä UAL 0113, vaihtoehtoisesti erikseen tilattavaa kivijalkatelinettä hinta n. 80 (Kuva 4) Suositeltavaa on kivijalka tai maatelineen käyttäminen. Vanhemmissa taloissa ei välttämättä ole Betonista kivijalkaa, johon voi kivijalkatelineen kiinnittää, ko. tapauksessa tulisi käyttää maatelinettä. Kaksinkertainen Tiiliseinä on yleensä riittävän massiivinen rakenne johon voi kiinnittää myös seinätelineen. Tällaisessa tapauksessa voi käyttää seinäasennus kannaketta UAL Jokaisessa telinetyypissä on suositeltavaa käyttää mukana tulevaa värinänvaimennin kumea, mahdollisimman äänettömän käynnin saavuttamiseksi. viereinen kuva Ohje koskee myös on-off, lämpöpumppuja. Alla eri telinemalleja: UAL 0112 UAL 0113 UAL 0111 Kuva

22 9. TEKNISET TIEDOT Malli KFR-32GW/BPWa Jäähdytysteho W Lämmitysteho W Ilmavirta sisäyksikkö max. m³/h 520 Tehonsyöttö V, Hz 1-vaihe, 230~50 Virrantarve jäähdytyksessä A 5,5 Virrantarve Lämmityksessä A 7,0 Ottoteho jäähdytyksessä W Ottoteho lämmityksessä W Melu Sisäyksikkö 38 db (A) Ulkoyksikkö 52 Ulkomitat (PxLxK) (cm) Nettopaino kg Jäähdytysaine Sisäyksikkö 74.5 x 19.8 x 25.0 Ulkoyksikkö 76.0 x 25.9 x 53.7 Sisäyksikkö 7,5 Ulkoyksikkö 34 Nimi R410A Täytös kg 0.75 Putken koko Nesteputki Ø 1/4 Kaasuputki Ø 1/2 Sisälämpötilan säätöalue ºC 15 ~ 30 Suositeltava käyttölämpötila-alue (ulkolämpötila)ºc -7 ~

23 10. Ympäristönsuojelu Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja Takuu Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolo edellyttää, että laite on asennettu valtuutetun kylmäliikkeen toimesta, ja takuutodistus on täytetty ja palautettu. Takuun todistamiseksi riittävä on myös kopio lämpöpumpun asennuslaskusta. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Takuuvaatimuksen yhteydessä on annettava selostus toimintahäiriöistä. Takuun piiriin ei sisälly: Ilmastollisista syistä aiheutuneet vahingot Sähköverkon häiriöistä aiheutuneet vahingot. Kuljetus ja kuljetusvauriot. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitkään välilliset kustannukset. Täydelliset takuuehdot saatavissa erikseen. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Oikeudet muutoksiin pidätetään. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS vakuuttamme että, Laite: Chunlan Ilmalämpöpumppu Tyyppikoodi: KFR-32GW/BPWa Täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen EN :2002+A11:2004. EN :2003. EN :2000+A A2:2002,EN :2000. EN :1995+A1:2001,EN :1997+A1:2001. EN DIREKTIIVIT: 73/23/EEC, 89/336/EEC EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy Tuontipäällikkö. Onnentie 7 Kari Haka VKO FIN TUURI

24 BRUKSANVISNING INVERTER LUFTVÄRMEPUMP KFR-32GW/BPWa UAL

25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING SÄKERHETSANVISNINGAR UPPBYGGNAD ANVÄNDNING...27 a) Kontrollpanel och LED-display...27 b) Fjärrkontroll...28 c) Användningssätt ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING UNDERHÅLL...34 a) Rengöring av luftfilter...34 b) Underhåll FELSÖKNING MONTERING...37 a) Krav på inomhusenheten...37 b) Krav på utomhusenheten...37 c) Elanslutning...37 d) Monteringsöversikt...38 Anvisningen gäller även för on-off värmepumpar TEKNISKA DATA Miljöskydd Garanti INLEDNING Luftvärmepump för kylning och uppvärmning. Den företräder det senaste inom tekniken och är därmed mycket tystgående med ett helautomatiserat styrsystem. Luftvärmepumpens maximala prestanda garanteras endast om den monterats korrekt. Läs igenom denna anvisning noggrant innan du använder utrustningen för att försäkra korrekt och säker drift. Endast auktoriserad person (registrerad hos Tuke) får installera värmepumpen, för att försäkra att den fungerar säkert och felfritt. Kylmedelsrör- och elinstallationer får endast utföras av auktoriserad person eller serviceverkstad. (Kylmedelsföreskriften, elsäkerhetslagen.)

26 13. SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING! 12) Försök inte själv installera, lossa eller montera om luftvärmepumpen. Felaktig montering kan medföra vattenläckor, eldsvådor eller elstötar samt olika skador på grund av läckage av kylarvätskor. 13) Utrustningen ska jordas på lämpligt sätt; annars kan den orsaka elstötar, eldsvådor eller andra olyckor. 14) Kontrollera att kontakten anslutits på lämpligt sätt; annars kan den orsaka elstötar, överhettning eller eldsvådor. 15) Stoppa inte maskinen genom att dra ur stickproppen; det kan medföra att utrustningen skada. 16) Använd inte skadade sladdar eller icke godkända sladdar; annars kan den orsaka elstötar eller eldsvådor. 17) Anslut inte utrustningens stickkontakt och andra kontakter i samma vägguttag; det kan överbelasta säkringarna. 18) Serva inte utrustningen med blöta händer: du kan utsättas för elstötar. 19) Täck inte för öppningen för luftintag eller -utblås; det kan orsaka mekaniska eller andra skador. 20) Utsätt inte personer för enkelriktat luftdrag en längre tid, för att undvika negativa hälsoeffekter som det kan medföra. (placering av inomhusenheten) 21) Koppla ur enheten om det uppkommer något onormalt, höga ljud etc. när den är igång. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker. 22) Försök inte laga luftvärmepumpen själv. Felaktig reparation kan leda till elstötar eller eldsvåda. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker. OBSERVERA 12) Strömmatningen ska sek på lämpligt sätt; annars kan den orsaka eldsvåda eller andra olyckor. 13) Kontrollera att droppröret är korrekt anslutet. Annars kan den orsaka vattenläckage eller kondensbildning på väggarna. 14) Pumpens platta och väggfästen ska vara fasta och stadiga. Annars kan enheten ramla ned eller skapa onormala vibrationer eller oljud. 15) Utrustningen får inte använda i lokaler som klassas som utrymmen med explosionsrisk. 16) Dra inte i sladden när du ska dra ur kontakten utan håll i själva stickkontakten. Annars kan stickkontakten skadas. 17) Dra ur stickkontakten om du inte använder luftvärmepumpen under en längre tid. Om det samlas mycket damm i luftvärmepumpen, kan det leda till överhettning eller eldsvåda. 18) Rengör utrustningen efter att du kopplat ur den från elnätet; så förebygger du risken för elstötar och att utrustningen skadas. 19) Använd inte luftvärmepumpen till andra ändamål. Luftvärmepumpen är inte lämpad för kylning av livsmedel eller växter. 20) Använd inte vatten vid rengöring av luftvärmepumpen; det kan leda till elstötar. 21) Kontrollera skicket på luftvärmepumpens väggfästen efter en längre tids användning. Om ett fäste är skadat, kan enheten ramla ned eller skadas. 22) Stå inte på enheten eller placera någonting ovanpå den, för att undvika att den ramlar ned

27 14. UPPBYGGNAD SISÄYKSIKKÖ INOMHUSENHET LED-näyttö LED-display Ilman tulo Luftingång Etupaneli Främre panel Apuhojain Kontrollpanel Virtajohdin Strömkabel Ilman poisto Luftutgång Pystysäleikkö Lodräta galler Vaakasäleikkö Vågräta galler Kauko-ohjain Fjärrkontroll Ilmanpuhdistin Luftfilter Putket ja johdot Rör och kablar Tyhjennysletku Dräneringsrör ULKOYKSIKKÖ UTOMHUSENHET Ilman tulo Luftingång Ilman poisto Luftutgång

28 15. ANVÄNDNING a) Kontrollpanel och LED-display Apuohjain Kaukokäyttö Auto Testaus Kontrollpanel Fjärrkontroll-läge Auto Testning Mål Kontrollpa nel Testning Auto Fjärrkont roll Funktion I Test -läge startar kompressorn direkt och enheten fungerar som en kylningsenhet. Detta läge används i fabriken för testning av enheten. Använd inte denna funktion sporadiskt. I Auto -läge ska inte enheten styras med fjärrkontrollen utan den fungerar automatiskt. I Fjärrkontroll-styrning -läget styrs enheten med fjärrkontrollen. Ställ in detta läge som normalt driftläge. Strömindikator. Indikerar att strömmen är påslagen. Om indikatorn inte fungerar har det uppstått ett fel i huvudströmkällan, transformatorn eller likriktarkretsen. Indikerar kylningsläge. Indikerar uppvärmningsläge. LEDdisplay Indikerar torkningsläge. Indikerar avfrostningsläge. Indikerar kompressordrift. Indikerar uppvärmningsinställning. (Även visning av ev. felkoder)

29 b) Fjärrkontroll Beskrivning av displayen. 1. Visningsläge: sänder signal, viloläge. 2. Fläkthastighet: hög hastighet, medelhastighet, låg hastighet autohastighet. 3. Tidsvisning: timerfunktion timertid visning av tid 4. Inställning av temperatur:. 5. Funktionsdisplay. KYLNING UPPVÄRMNING TORKNING VÄDRING Beskrivning av knapparna. ON/OFF COOL HEAT DRY VENT Använd ON/OFF för att starta enheten. Enheten fungerar i kylningsläge när du trycker på den här. Enheten fungerar i kylningsläge när du trycker på den här. Enheten fungerar i torkningsläge när du trycker på den här. Enheten fungerar i vädringsläge när du trycker på den här. FAN Används för att välja fläkthastighet: hög, medel, låg eller auto VANE Används för justering av luftcirkulationsläge och - inställning. TIME Tryck för att välja mellan timer och normalläge Används för tidsinställning i timerläge. Används annars för justering av temperaturinställning. CLOCK Används för tidsinställning med knapparna Montering av batterier: Ta bort batterilocket. Sätt i två batterier. Kontrollera att batterierna är korrekt placerade. Sätt tillbaka locket. 1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens display. 2. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan displayen och fjärrkontrollen. Lämplig räckvidd är under 7 m. 3. Skydda fjärrkontrollen från vattenläckor och utsätt den inte för solljus eller bullerkällor. 4. Tappa inte fjärrkontrollen eller utsätt den för kraftiga slag. När inomhusenheten har mottagit signalen, hörs en ljudsignal

30 c) Användningssätt (10) Kylningsfunktion 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj kylningsläget genom att trycka på COOL. 3. Justera temperaturen genom att trycka på knapparna. 4. Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN. 5. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Observera: Om luftfuktigheten i rummet är mycket hög, samlas en del kondens vid luftgallrets utflöde. Kör enheten på hög hastighet. (11) Uppvärmningsläge Observera: 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj uppvärmningsläget genom att trycka på HEAT. 3. Justera temperaturen genom att trycka på knapparna. 4. Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN. 5. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Vid val av drifttemperaturläge ska inställd temperatur vara högre än inomhustemperaturen, annars fungerar inte enheten. Fläktenheten har ställts in med en kort fördröjning för att undvika att inomhusenheten blåser ut sval luft vid starten. Vid uppvärmning styr utomhusenheten avfrostningen automatiskt under uppvärmningen. LED indikerar avfrostningen. Kompressorn går och inom- och utomhusenheternas luftutblåsning pausas. Enhetens uppvärmning fungerar åter automatiskt efter avfrostningen

31 (12) Vädringsfunktion Observera: 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj vädringsläget genom att trycka på VENT. 3. Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN. 4. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Vid vädringsläget har viloläget ingen funktion. Värmepumpen kan inte reglera rumstemperaturen. Om du väljer auto-hastighet, ändrar mikrodatorn som reglerar utblåsets hastighet automatiskt hastigheten i ordningen låg, medel, hög mellan inställd temperatur och inomhustemperatur. (13) Torkningsfunktion 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj torkningsläget genom att trycka på DRY. 3. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Observera: I torkningsläget fungerar värmepumpen enligt ON/OFF-principen. ON/OFF-tiden styrs automatiskt. Den inställda temperaturen är 15 ºC under torkningen och ingen betydelse. Viloläget har heller ingen betydelse. -knapparna har Inomhusenheten går med lågt varvtal under torkningen. Att trycka på FAN gör ingen skillnad. Om rumstemperaturen sjunker under 15 ºC stängs värmepumpen av

32 (14) Timer- och vilolägesfunktion 1. Tryck på TIME för att stänga av timerstyrningen, eller på för att sätta på timern. Välj önskad tid med - knapparna medan visad tid blinkar. Tiden som visas i timerläget är timertid. 2. Tryck på TIME för att välja viloläge I Viloläge stannar enheten automatiskt efter 8 timmar. Enheten fungerar i viloläge och reglerar rumstemperaturen samt ger ett behagligt inomhusklimat samtidigt som den sparar energi. (15) Klockfunktion 1. Tryck på CLOCK och justera aktuell klocktid med -knapparna. 2. Fjärrkontrollen visar klocktiden. Den visar aktuell tid, om enheten inte är i timerläge, och timertiden när enheten är i timerläge. (16) Luftgallrets funktion 1. Den lodräta luftutblåsningens riktning kan styras åt höger, vänster eller rakt fram. Denna styrning kan göras manuellt. 2. Den vågräta luftutströmningen kan riktas med hjälp av fjärrkontrollen genom att styra luftflödesgallret i önskad position. Tryck på VANE för att justera, fortsätt trycka tills du uppnått önskad inställning av luftgallret. Justera och rikta till önskad luftström. 1. Vrid inte det vågräta gallret för hand. Mekanismerna kan skada, de kan endast justeras med hjälp av fjärrkontrollen. 2. Om luftgallret inte kan ställas korrekt, kan den justeras om efter att enheten har stängts av och startats om på nytt. 3. Justera inte gallret till yttersta position: nedåt, till vänster eller höger, annars kan vatten droppa ur inomhusenheten under kylning eller torkning på platser med hög luftfuktighet

33 (17) Auto-läge 1. Ställ in kontrollpanelen på Auto -läge, och enheten fungerar automatiskt. 2. Vid Auto-läge fungerar enheten automatiskt efter inomhustemperaturen. 3. Vid Auto-läge kan enheten inte styras med fjärrkontrollen. Rumstemperatur Driftläge Inställd temperatur > 28 ºC Kylning 28 ºC 20 ºC ~ 28 ºC Paus / < 20 ºC Uppvärmning 20 ºC (18) Test-läge 1. Ställ in kontrollpanelen på Test -läge, och enheten fungerar med kylningsfunktion. Enheten stannar automatiskt efter 30 minuter. Detta läge används i fabriken för testning av enheten. 2. Vid Auto-läge fungerar enheten automatiskt efter inomhustemperaturen. 3. Vid Auto-läge kan enheten inte styras med fjärrkontrollen. Auto-käyttötapa Testauskäyttötapa Kauko Auto Testaus Auto-läge Test-läge Fjärr Auto Test

34 16. ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING Ställ in önskad temperatur. Med hänsyn till din hälsa och energibesparing bör temperaturen inte ställas in för högt eller lågt. Justera luftströmningens riktning. Bäst effekt uppnås om de vågräta gallren vrids nedåt vid uppvärmning och vågrätt vid kylning. För bästa kylningseffekt bör du stänga dörrar och fönster samt gardiner, så att du undviker direkt solljus. Rengör luftfiltret regelbundet. Om den har täppts igen, minskar uppvärmnings-/kylningseffekt. Rengör luftfiltret minst varannan vecka. Torka av den efter rengöringen. Täck inte utomhusenhetens luftvägar för då minskar uppvärmnings-/kylningseffekten. Välj lämplig timer- eller vilolägesfunktion endast efter dina egna önskemål

35 17. UNDERHÅLL c) Rengöring av luftfilter Rengöring av luftfilter. Eftersom rumsluft innehåller damm, rengör luftfiltret regelbundet. Följ nedanstående anvisningar: 3. Öppna främre panelen. 4. Dra ut luftfiltret och rengör det. Avlägsna damm från luftfiltret med en dammsugare eller tvätta det med kallt vatten. Låt det torka på skuggig plats. d) Underhåll C. Om enheten inte används under en längre tid. Använd vädringsfunktionen 3 ~ 4 timmar i inomhusenheten. Stäng av värmepumpen och dra ur stickkontakten. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen. Rengöring av luftfiltret. Avlägsna damm och smuts från utomhusenheten. D. Inspektera enheten innan du börjar använda den efter att den stått oanvänd en längre tid. Kontrollera att jordningen inte är skadad. Kontrollera att utomhusenhetens till- och frånluftsöppningar inte är tilltäppta. Kontrollera att dräneringsröret är oskadat. Kontrollera att utomhusenhetens konsoler är oskadade. Kontrollera om batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas. Kör värmepumpen i 15 minuter. Om temperaturskillnaden i till- och frånluften vid kylningsläge är 8 ºC fungerar enheten korrekt. 1. Slå av strömmen vid underhåll och service. 2. Rengör inte enheten med vatten eller blöt ned den - risk för stötar! 3. Använd inte vatten med temperatur på 40 ºC för rengöring av värmepumpen eller luftfiltret, annars kan inomhusenhetens yta skadas. 4. Vätskor som avger ånga, såsom bensin, skadar värmepumpens yta

36 18. FELSÖKNING Felsökning Följande är inte fel. Kontrollera en gång till innan du kontaktar service. Symptom Analys Motorn startar inte direkt. Värmepumpen startar först efter 3 minuter efter att den Vid uppstarten kan ibland en speciell lukt avges. Svagt vätskeflöde hörs när enheten är igång. Ibland uppstår imma i luften under kylningsläget. Ibland hör ett svagt knaster när enheten är i on/off-läge. Värmepumpen fungerar inte. Värmepumpens kylnings- och uppvärmningseffekt är undermålig. Fjärrkontrollen fungerar inte. Kraftigt buller uppstår vid driften. Inomhusenhetens LED - visar avfrostning och värmefunktionen slutar fungera efter 2-8 minuter. Utomhusenhetens fläktmotor roterar inte hela tiden under uppvärmningen. varit avstängd. Det beror på att värmepumpen suger in och blåser ut lukten av ex.vis möbler och tobak, när den cirkulerar luften. Det är kylvätskan som cirkulerar i kylsystemet. Det beror på snabb luftkylning. Det beror på att vissa delar, såsom främre panelen, underlägget, expanderar på grund av temperaturväxlingar. Kontrollera om strömmen är avslagen. Kontrollera att stickkontakten sitter i vägguttaget. Kontrollera om strömknappen slagits av. Kontrollera om spänningen är normal. Kontrollera om temperaturinställningen är normal. Kontrollera om timern är rätt inställd. Kontrollera om temperaturinställningen är korrekt. Kontrollera att utomhusenhetens till- och frånluftsöppningar är tilltäppta. Luftfiltret kan vara igentäppt av damm. Kontrollera om luftflödet är inställt på låg hastighet. Kontrollera om det finns andra värmekällor i närheten. Är alla dörrar och fönster stängda. Kontrollera om batterierna är fulladdade. Byt annars ut dem mot nya. Kontrollera att räckvidden är tillräcklig eller att det inte finns några hinder mellan sändare och mottagare. Kontrollera att inomhusenhetens kontrollpanel är inställd på läget Fjärr. Kontrollera att värmepumpen verkligen monterats vågrätt. Enheten tinar rimfrosten från utomhusenheten just då. Detta beror på inomhusenhetens automatiska reglering och är normalt. Reparera inte luftvärmepumpen själv. Felaktig reparation kan leda till elstötar eller eldsvåda. Utrustningen får endast repareras av auktoriserad servicetekniker

37 Felsökning Sträng av strömmen om du upptäcker någon driftstörning och kontakta din återförsäljare: Kraftigt buller när värmepumpen är igång. Varning eller strömmen stängs av ofta. Stickkontakten eller elsladden är mycket varma. Inomhusenheten läcker vatten. Enhetens yta blir statisk. Märklig lukt när värmepumpen är igång

38 19. MONTERING Endast auktoriserad person får installera värmepumpen, för att försäkra att den fungerar säkert och felfritt. Kylmedelsrör och elinstallationer får endast utföras av auktoriserad person eller serviceverkstad. (Kylmedelsföreskriften, elsäkerhetslagen.) a) Krav på inomhusenheten Montera värmepumpen i vågrät ställning på en fast, vibrationsfri vägg. Det får inte finnas några hinder framför in- och frånluftsöppningarna. Montera inte enheten intill värmekällor, eller på platser med hög luftfuktighet eller lättantändliga gaser. Utsätt inte främre panelen för direkt solljus eller starka elektromagnetiska störningar under driften. Spillvattenavledningen från inomhusenheten monteras med fördel i ytterväggen (eller en plats där vattnet kan ledas till ett avlopp). Lämna tillräckligt utrymme för underhållsåtgärder. Inomhusenheten ska monteras över ögonhöjd. Inomhusenheten placeras så att man inte ständigt behöver vistas under eller i närheten av den, t.ex. intill TV eller matbord. Så centralt som möjligt och i största utrymmet, så att värmen kan fördelas bättre. b) Krav på utomhusenheten Utomhusenheten bör ovillkorligen monteras på en separat jordstubbe, eller byggnadens stengrund med separat ställning avsedd för stengrund. Montering på trä- eller plåtfasad rekommenderas inte. Dubbel tegelvägg är i regel tillräckligt massiv för att utomhusenhetens resonans inte ska gå igenom eller förbli mycket svag. Använd medföljande vibrationsdämpande packningar. Vibrationsdämparna monteras mellan utomhusenheten och konsolen. Kontrollera att monteringen görs tillräckligt kvalitativt, för att uppnå så ljudlös enhet som möjligt och i alla delar lyckad montering av enheten. Utomhusenheten ska placeras utomhus eller i ett utrymme där den har fri kontakt med utomhusluften. Vid användning av värmepumpen vid fuktigt väder producerar utomhusenheten ca liter spillvatten per dygn, vilket bör beaktas vid val av monteringsplats. Det är lämpligt att lämna tillräckligt utrymme runt enheten. Utomhusenheten ska skyddas mot regn och direkt solljus. Enheten placerar på avstånd från värmekällor och brandfarliga gaser. Vinterbruksutrustning måste alltid installeras om värmepumpen används för uppvärmning. c) Elanslutning Enheten ska anslutas till egen grupp, rekommenderad säkring ( 10 A) Luftvärmepumpen ska utrustas med säkerhetskoppling eller med skickkontakt som jordats på ett säkert sätt

39 Värmepumpen lämpar sig inte för användning i följande verksamhetsmiljöer: Motorfordon och fartyg Platser med hög luftfuktighet, såsom badrum och källare. Särskilda förhållanden. Platser med oljeångor. Extremt eroderande miljöer. Utrymmen med explosionsrisk Platser med högfrekvensutrustningar. d) Monteringsöversikt

40 5) Montering av väggplatta Ilmastoinikojeen ulkolinja Seinäasennuslevy Värmepumphöljets yttre ledning Väggmonteringsplatta 5. Bestäm väggplattans placering efter inomhusenhetens och rörets placering. Lämna tillräckligt utrymme för monteringen. 6. Väggmonteringsplattan ska monteras vågrätt, inte lodrätt! 7. Väggmonteringsplattan ska fästas direkt på väggen med minst 6 skruvar. 8. Väggmonteringsplattan ska hålla för minst 50 kg. 6) Montering av väggmunstycke 4. Välj ett ställe inom markerat område för borrning av hålet för montering av väggmunstycket. 5. Hålets utomhusdel ska vara 5 ~ 10 mm lägre än inomhusdelen. 6. Skär väggmunstycket efter väggtjockleken. Sisäpuoli Seinäholkki Ulkopuoli Insida Väggmunstycke Utsida

41 7) Montering av dräneringsrör Dräneringsröret riktas nedåt så att vattnet kan droppa ned. Röret får inte vara vridet, vågigt eller böjt. Placera inte röränden i vatten. Om dräneringsröret inte är tillräckligt långt, kan ett förlängningsrör monteras på. Röret inomhus isoleras. Testa dräneringsröret inomhus genom att hälla vatten, med en pipkanna, i dräneringsöppningen och kontrollera att vattnet rinner ut på rätt ställe. Täta genomföringshålet noggrant med ex.vis uretanskum. 8) Anslutning av kablar mellan enheterna Kuva johtojen kytkennästä Ulkoyksikön kytkentälevy Virtakaabeli Ohjauskaabeli Johtopidikkeen kansi Ruuvi Alusta Virtakaapeli Ohjauskaapeli Kädensija Bild över kabelanslutning Utomhusenhetens kopplingsplatta Elkabel Styrkabel Kabelhållarens lock Skruv Underrede Elkabel Styrkabel Handtag

42 UAL0020 Montering av värmekabel i utomhusenheten UAL 0010 Ta bort fläktvingen och sätt i kabeln såsom visas på bilden. Sätt tillbaka vingen. Anslut värmekabeln i seriekontakten, blå (2) och vit (1) Anslut kabeln och termostaten enligt bilden Montera slutligen tillbaka kåporna, var noggrann, kontrollera att elkablarna inte kommit i kläm och skadats. (Termostatstyrd uppvärmningsmotstånd, påkoppling + 3 grader. max effekt 75W) Produktkod UAA 0698 KFR-32GW/BPWa UAL 0020 Vit 1 blå

43 MONTERING AV UTOMHUSENHETEN I GRUNDEN INKAPSLING AV RÖR OCH KABLAR. 5. VIBRATIONSDÄMPARGUMMIN. 6. STÄLLNING FÖR GRUND

44 UAL0020 REKOMMENDERAD MONTERING AV UTOMHUSENHETEN Eliminering av resonansstörningar från utomhusenheten. Montering av utomhusenheten på villaträfasad rekommenderas inte. Kompressorns frekvens (rotationshastighet) i inverterpumpar ändras efter behov och vid vissa frekvensområden kan ljudet höras inomhus, s.k. resonansljud, även om utomhusenhetens ljudnivå utomhus är låg. På byggnader med trä- eller plåtfasad bör istället för stengrund en ställning, UAL 0112, eller jord-/golvställning UQL 0113 användas, alternativt en stengrundsställning som beställs separat, pris ca. 80 euro (bild 4). Stengrunds- eller jordställning rekommenderas. I äldre hus finns inte alltid en stengrund i betong, där stengrundsställningen kan monteras, utan då bör en jordställning användas. Dubbel tegelvägg är oftast en tillräckligt massiv konstruktion för montering även av väggställning. I sådana fall kan konsoler UAL 0111 för väggmontering användas. Till alla ställningstyper rekommenderas medföljande vibrationsdämpargummin, för att uppnå så ljudlös drift som möjligt, se bild här intill. Anvisningen gäller även för on-off värmepumpar. Nedan olika ställningsmodeller: UAL 0112 UAL 0113 UAL 0111 Bild

45 20. TEKNISKA DATA Modell KFR-32GW/BPWa Kylningseffekt W Uppvärmningseffekt W Max. luftflöde inomhusenhet m³/h 520 Uteffekt V, Hz 1-fas, 230~50 Elförbrukning vid kylning A 5,5 Elförbrukning vid uppvärmning A 7,0 Ineffekt vid kylning W Ineffekt vid uppvärmning W Ljudnivå Inomhusenhet 38 db (A) Utomhusenhet 52 Yttre mått (LxBxH) (cm) Nettovikt kg Kylvätska Inomhusenhet 74,5 x 19.8 x 25.0 Utomhusenhet 76,0 x 25,9 x 53,7 Inomhusenhet 7,5 Utomhusenhet 34 Namn R410A Kapacitet kg 0.75 Rörstorlek Vätskerör Ø 1/4 Gasrör Ø 1/2 Inomhustemperaturområde ºC 15 ~ 30 Rekommenderat drifttemperaturområde (utomhustemperatur) ºC -7 ~

46 21. Miljöskydd Kassera produktförpackningens olika material i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfall och återvinning. Utrustningen ska inte kasseras tillsammans med blandavfall, utan lämnas till insamlingen av el- och elektronikavfall. Ytterligare information finns på Garanti Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. Garantin gäller om utrustningen har installerats av en auktoriserad kylserviceleverantör, och garantibeviset har fyllts i och returnerats. Som garantibevis gäller även en kopia av fakturan för installationen av värmepumpen. Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga. I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. I samband med garantikrav skall en beskrivning av funktionsstörningen bifogas. Garantin täcker inte: Skador som uppkommit på grund av klimat Skador som uppkommit på grund av störningar i elnätet. Transport- eller leveransskador. Skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller felaktig hantering. Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller modifierats. Några indirekta kostnader. Fullständiga garantivillkor erhålls separat. Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Importör: VKO FIN

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W KÄYTTÖOHJE MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W DAN0738 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 071213 FI MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W/2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0354 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...DAR

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0353 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...Dar

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0352 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KOSTEANTILAN LÄMMITIN SEINÄKIINNIKKEELLÄ PANELSTÅLVÄRMARE MED VÄGGFÄSTE UAA1126 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PÖLYNIMURI DAMMSUGARE UAA1028 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070615 PÖLYNIMURI

Lisätiedot