Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA"

Transkriptio

1 Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti

2 SISÄLTÖ KUVALUETTELO JOHDANTO KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTAREITA MITEN JA MISSÄ ERI MENETELMIÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ? VIHREÄ LOGISTIIKKA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TERMEJÄ AINEVIRTA-ANALYYSI EKOJÄRKEVYYS EKOLOGINEN JALANJÄLKI EKOLOGINEN SELKÄREPPU EKORIITTÄVYYS EKOTASE JA LOGISTINEN EKOTASE EKOTEHOKKUUS ELINKAARIARVIOINTI ENERGIATEHOKKUUS HIILIJALANJÄLKI INDIKAATTORIT LUONNONVARATEHOKKUUS MATERIAALITEHOKKUUS MIPS VESIJALANJÄLKI MUITA INDIKAATTOREITA: SIPS, COPS JA DAIA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN SOVELTUVIA TOIMENPITEITÄ LOGISTIIKASSA ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEIDEN RYHMITTELY JA HIERARKIA RAAKA-AINEIDEN TUOTANTO JA HANKINTALOGISTIIKKA TUOTANTO JA TUOTESUUNNITTELU TUOTESUUNNITTELU TUOTANNON INTEGRAATIO TOIMITUSKETJUN OHJAUS LÄHTÖLOGISTIIKKA JAKELUJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KULJETUSMUODON VALINTA

3 3.5 PALUUKULJETUKSET MIPS TUOTTEEN MATERIAALIPANOS MI (Material Input) MI-KERTOIMET MI:N PIENENTÄMINEN PALVELUSUORITE S (SERVICE) S:N LISÄÄMINEN MIPS-MENETELMÄN KRITIIKKIÄ MIPS-TARKASTELU YRITYKSESSÄ MIPS LOGISTIIKASSA KEINOJA LIIKENTEEN MATERIAALI-INTENSITEETIN PIENENTÄMISEKSI INFRASTRUKTUURIN MATERIAALIPANOKSEEN (MI) LIITTYVIÄ KEINOJA JÄTERAAKA-AINEEN HYÖDYNTÄMINEN MAARAKENTAMISESSA LIIKENNEVÄYLIEN KAPASITEETIN PARANTAMINEN MUILLA KEINOIN KUIN RAKENTAMALLA LIIKENTEEN MATERIAALIPANOKSEEN (MI) LIITTYVIÄ KEINOJA POLTTOAINETTA SÄÄSTÄVIEN AUTOJEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN MUUT AJONEUVOIHIN KOHDISTUVAT INNOVAATIOT BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN AJONEUVOLIIKENTEESSÄ PALVELUSUORITTEESEEN (S) LIITTYVIÄ KEINOJA VALTION TUKI KANNATTAMATTOMALLE JOUKKOLIIKENTEELLE ORGANISOIDUT KIMPPAMATKAT, TAKSIT JA YHTEISAUTOJÄRJESTELMÄT TAVARANKULJETUSTEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN JÄRJESTELMÄTASON RATKAISUJA, JOTKA LIITTYVÄT USEISIIN MATERIAALI-INTENSITEETIN NÄKÖKOHTIIN YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN ETÄTYÖ AUTOTTOMAT ALUEET LÄHIPALVELUJEN SÄILYTTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄHIRUOAN JA MUIDEN LÄHELLÄ TUOTETTUJEN TUOTTEIDEN SUOSIMINEN LIIKENNEMUODON KORVAAMINEN EKOTEHOKKAAMMILLA VAIHTOEHDOILLA ESIMERKKI: TNT:N KULJETUKSET SUOMESSA TURKU-RAUMA, 4,4 KG, PERILLÄ SEURAAVANA PÄIVÄNÄ KLO TUUSULA-NURMES, 80 KG, PERILLÄ SEURAAVANA PÄIVÄNÄ KLO ESIMERKKI: TNT:N KULJETUKSET ULKOMAILLE

4 6.7.1 JÄRVENPÄÄ-MANNHEIM, 0,1 KG, PERILLÄ SEURAAVAN TYÖPÄIVÄN AIKANA KOTKA-BREMEN 114 KG, PERILLÄ KOLMESSA PÄIVÄSSÄ VESIJALANJÄLKI ELINKAARIARVIOINNIN KESKEISET PIIRTEET ELINKAARIARVIOINNIN VAIHEET RAPORTOINTI JA KRIITTINEN ARVIOINTI YKSINKERTAINEN ELINKAARIESIMERKKI OLUEN TUOTANTO HIILIJALANJÄLKI HIILIJALANJÄLJEN LASKEMINEN SUORAT JA EPÄSUORAT PÄÄSTÖT TAPAUSESIMERKKI HIILIJALANJÄLJEN KÄYTÖSTÄ HIILIJALANJÄLJEN ETUJA JA PUUTTEITA EDUT PUUTTEET EKOTEHOKKUUS EKOTASE EKOLOGINEN JALANJÄLKI EKOLOGINEN SELKÄREPPU EKOLOGISEN SELKÄREPUN JA MIPS:N ERO PAPERIYHTIÖIDEN YMPÄRISTÖINDEKSI AINEVIRTA-ANALYYSI FORSSAN LOGISTIIKKAHANKKEIDEN JA SUOMEN LOGISTIIKKA-STRATEGIAN VERTAILU SUOMEN TULEVAN LOGISTIIKKASTRATEGIAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KEHITTÄMISALUEET VIHREIDEN KULJETUSKÄYTÄVIEN TUNNISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ PÄÄSTÖT ILMAAN MELU JA TÄRINÄ VIHREÄ LOGISTIIKKA JA FORSSAN SEUTU LIITE 1. FORSSAN SEUDUN LOGISTIIKKAHANKKEIDEN VERTAILU SUOMEN TULEVAAN LOGISTIIKKASTRATEGIAAN LIITE 2. ERILAISIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA LÄHTEET

5 KUVALUETTELO KUVA 1. TALOUDELLISEEN TEHOKKUUTEEN KUULUVAT NYKYÄÄN MONET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN LIITTYVÄT TEHOKKUUDET. (SIMO KOTOARO)... 7 KUVA 2. MITEN JA MISSÄ ERI MENETELMIÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ (ANTIKAINEN, 2010, 75)... 8 KUVA 3. LOGISTISTEN PÄÄTÖSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET (HEIKKA YM, 2009, 22-23)... 9 KUVA 4. SUOMEN LUONNONVAROJEN KOKONAISKÄYTTÖ (SITRA, 2009, 16) KUVA 5. ESIMERKKI ERI TASOILLA TOTEUTETTUJEN TOIMENPITEIDEN KYTKEYTYMISESTÄ TOISIINSA. (KALLIONPÄÄ YM. 2010, 24) KUVA 6. HIERARKKISET PÄÄTÖKSENTEKOTASOT TOIMITUSKETJUN HALLINNASSA. (KALLIONPÄÄ YM. 2010, 25) KUVA 7. RAAKA-AINEIDEN TUOTANTOON JA HANKINTALOGISTIIKKAAN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT LOGISTIIKAN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN. (KALLIONPÄÄ YM. 2010, 28) KUVA 8. TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA TUOTESUUNNITTELUUN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT LOGISTIIKAN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN. (KALLIONPÄÄ YM. 2010, 31) KUVA 9. TUOTANNON LÄHTÖLOGISTIIKKAAN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT LOGISTIIKAN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN. (KALLIONPÄÄ YM. 2010, 33-35) KUVA 10. PALUULOGISTIIKKAAN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT LOGISTIIKAN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN. (KALLIONPÄÄ YM. 2010, 36) KUVA 11. ERÄITÄ MI-KERTOIMIA. (AUTIO & LETTENMEIER, 2002, 66-67) KUVA 12. MI-LASKENTALOMAKE A. (AUTIO & LETTENMEIER, 2002, 19-21) KUVA 13. MI-LASKENTALOMAKE B. (AUTIO & LETTENMEIER, 2002, 19-21) KUVA 14. HENKILÖLIIKENTEEN KESKIMÄÄRÄISET MIPS-LUVUT SUOMESSA (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 74) KUVA 15. RAIDELIIKENTEEN LUONNONVAROJEN KULUTUS (LÄHTEENOHJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 49) KUVA 16. TAVARALIIKENTEEN KESKIMÄÄRÄISET MIPS-LUVUT SUOMESSA. (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 76) KUVA 17. HELSINKI-TALLINNA REITIN LUONNONVAROJEN KULUTUS HENKILÖÄ KOHDEN ERI MATKUSTUSTAVOILLA. (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 63) KUVA 18. TAVARALIIKENTEEN KESKIM. MIPS-LUVUT SUOMESTA ULKOMAILLE. (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 77) KUVA 19 KESKIMÄÄRÄINEN LUONNONVAROJEN KULUTUS TAVARALIIKENTEESSÄ. (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 46) KUVA 20. TURKU-RAUMA SEKÄ TUUSULA-NURMES LASKELMAT. LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 110) KUVA 21. JÄRVENPÄÄ - MANNHEIM LASKELMAT. (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 111) KUVA 22. KOTKA - BREMEN LASKELMAT. (LÄHTEENOJA LETTENMEIER SAARI, 2006, 112) KUVA 23. VESIJALANJÄLKILASKENNAN PERIAATEKUVA KUVA 24. ERI TUOTTEIDEN VESIJALANJÄLKIÄ KUVA 25. ELINKAARIARVIOINNIN PÄÄPIIRTEET KUVA 26. MUIDEN ELINKAARIJOHTAMISTA TUKEVIEN MENETELMIEN SUHDE VARSINAISEEN ELINKAARIARVIOINTIIN (LCA) JA ERI YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN KUVA 27. OLUEN VALMISTUKSEN PROSESSI KUVA 28. ERITYYPPISTEN KASVIHUONEKAASUJEN GWP-LUKUJA SADAN VUODEN TARKASTELUJAKSOLLA. (NEVALAINEN, 2009, 12) KUVA 29. EKOTASEEN PERUSRAKENNE (PÖYHÖNEN, 2008, 5) KUVA 30. ERÄIDEN SUOMEN KAUPUNKIEN JA ALUEIDEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI KUVA 31. PAPERIYHTIÖIDEN YMPÄRISTÖINDEKSI KUVA 32. SELLUKUIDUN TUOTANNON VASTUULLISUUS KUVA 33. YHTIÖIDEN TOIMINNAN LÄPINÄKYVYYS KUVA 34. LOGISTIIKAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ENERGIATEHOKKUUS (LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ: EHDOTUS SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAKSI V. 4.4., 2010, 33)

6 1. JOHDANTO Tähän raporttiin on kerätty vihreään logistiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvää termistöä ja teoriaa. Jo raportin paksuus kertoo sen tosiasian, että periaatteessa yksinkertainen ja maalaisjärjellä tajuttava asia (Ilmastomuutos, ekologisuus, ympäristön suojelu), jota voitaisiin hidastaa kohtalaisen yksinkertaisin päätöksin (luontoa säästävät toimenpiteet), on nykyaikaisessa yhteiskunnassa teorialtaan hyvinkin monimutkainen asia. Tätä seikkaa ei helpota yhtään se, että termeille ei ole yksiselitteisiä selityksiä, vaan samalle asioille oli lähteistä riippuen eri selityksiä. Aiheen standardisoiminen ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen on vielä pahasti kesken. Raportin rakenne on seuraava: luvussa 2 on selitetty yleisesti kestävää kehitystä ja vihreää logistiikkaa. Luvusta 2.4 alkaa kestävän kehitysten termien lyhyt selitys. Termit on laitettu aakkosjärjestykseen. Useista termeistä löytyy vielä tarkempikin selvitys asiasta myöhemmin. Tämä on kerrottu lyhyen selityksen lopuksi, jos sellainen löytyy. Luku 2.4 on siis nopeaa silmäilyä varten tehty luku, mistä saa aiheesta riittävän yleiskäsityksen. Raportissa on selitetty MIPS-laskentaa tarkemmin, koska aiheesta on todella paljon tietoa ja ohjeita Internetissä ja myös kirjallisuudessa. Lukuun 14 on kerätty tietoa aivan uudesta WWF:n paperiyhtiöiden ympäristöindeksistä, mikä on hyvä esimerkki yhtiöiden ekoloogisuuden läpinäkyvyydestä. Tämän kaltaisia palveluja on muitakin, kuten esimerkiksi CO 2 -raportti. Luvussa 16 on vertailtu Forssan logistiikan kehityshankkeita valtakunnalliseen, joskin keskeneräiseen, logistiikkastrategiaan ja liitteessä 1 on esitetty taulukkomuodossa tämä asia. Lähteet-osio toimii hyvänä kestävän kehityksen kirjallisuusluettelona. 6

7 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundtlandin komissiossa Komission työstä sai alkunsa prosessi, joka on edennyt vuorovaikutteisesti eteenpäin niin valtioissa, kunnissa kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin. Kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt ja muotoutunut vähitellen yhä kattavammaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Suomi on menestynyt kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa erityisen hyvin. Myös useat Suomen kunnat ja kaupungit ovat edenneet vahvasti kestävän kehityksen edistämisessä. (http://www.ymparisto.fi/kestavakehitys) Kestävän kehityksen laajentumista haittaa mm. käsitteistön ja termien sekamelska. Eri termejä ymmärretään väärin ja esim. ekotehokkuutta käytetään suruttomasti erilaisissa yritysten tai yhteisöjen mainoskampanjoissa. TALOUDELLISEN TEHOKKUUDEN EKOTEKIJÖITÄ Taloudellinen tehokkuus Ekotehokkuus Luonnonvaratehokkuus Kuva 1. Taloudelliseen tehokkuuteen kuuluvat nykyään monet kestävään kehitykseen liittyvät tehokkuudet. (Simo Kotoaro) 7

8 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTAREITA Kestävän kehityksen mittaaminen on hankalaa. Koska kestävä kehitys koostuu monista osatekijöistä, mikään mittari ei yksin pysty kuvaamaan sitä. Erilaisia mittareita kuitenkin tarvitaan suunnittelun pohjaksi ja vaihtoehtojen vertailuun. Niiden tarkoituksena on avustaa päätöksentekoa ja kuvata vaihtoehtojen etuja ja haittoja sekä perustella vaihtoehtojen paremmuus- tai edullisuusjärjestystä eri näkökulmista. Tavallisimpia mittareita ovat kestävän kehityksen indikaattorit, ekologinen jalanjälki, ekologinen selkäreppu, ja MIPS. (http://www.kestavakehitys.info/johdanto/mittareita/index.php) 2.2 MITEN JA MISSÄ ERI MENETELMIÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ? Kuva 2. Miten ja missä eri menetelmiä voidaan käyttää (Antikainen, 2010, 75) 8

9 2.3 VIHREÄ LOGISTIIKKA Vihreä logistiikka on uusi ilmaisu, joka on syntynyt kuvaamaan ympäristömyönteistä ajattelua logistiikkaalalla. Vihreällä logistiikalla tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Termiltä puuttuu virallinen ja tyhjentävä määritelmä, jonka takia sen alle voidaan kirjata monenlaisia ympäristöarvoihin viittaavia toimia. Alalla ei myöskään ole mitään varsinaisia standardeja sille, mikä on ympäristömyönteistä ja mikä ei. Kenttä on siis hyvin avoin erilaisille toimijoille ja heidän mahdollisesti synnyttämilleen mielikuville. (Laakso, 2009, 2) Tuotteen jakelu lisää lähes aina sen ympäristövaikutuksia. Lisäksi jakelukanavien kriteerit vaikuttavat epäsuorasti myös tuotekehitykseen ja voivat rajoittaa ympäristöystävällistä tuotekehitystä. (Heikka ym, 2009, 23) Ympäristöystävälliseen jakeluun kuuluu jakelukanavien tehokkuuden parantaminen: yrityksen tarvitsee selvittää tarkoin milloin asiakas tarvitsee tuotteen. Nopein toimitustapa on usein kalliimpi sekä haitallisempi ympäristölle. Vastaavasti taas ympäristöystävällisin toimitustapa voi heikentää tuotteiden laatua tai olla liian hidas. Yrityksen tulee löytää optimi ympäristöystävällisyyden ja tehokkaan jakelumuodon välillä. Tulevaisuudessa jakelun ympäristöystävällisyyteen voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi sähköautojen käyttö polttomoottorikäyttöisten sijasta. Jakelussa on yksinkertaistetusti kolme tapaa saada tuote tai palvelu ja asiakas kohtaamaan. Joko tuodaan asiakas tuotteen luokse, tuote asiakkaan luokse tai jotain tältä väliltä. Palvelun tapauksessa välimuoto ei yleensä ole mahdollinen koska palvelua ei voida varastoida. Välimatkat tuotteen tuotantopaikan, ostopaikan ja käyttöpaikan välillä ratkaisevat jakelusta aiheutuvat ympäristöhaitat. Nykyisessä, globalisoituneessa maailmassa jakelun ympäristövaikutukset voivat olla huomattavia. Logistiikkaprosessin tärkeimmät ympäristöön vaikuttavat tekijät ovat paketointi, jätteiden synty, jätteiden hävittäminen sekä liikenteestä aiheutuva melu, päästöt ja polttoaineen kulutus. Seuraavassa taulukossa on esitelty logistiikan päätöksenteon muuttujia millä on merkittävä vaikutus ympäristön kannalta: Kuva 3. Logististen päätösten ympäristövaikutukset (Heikka ym, 2009, 22-23) Logistiikan tulevaisuuden haasteisiin kuuluu mm. käänteisen logistiikan kehittäminen. Siinä missä tuote ja tieto liikkuvat toimitusketjussa alaspäin, voivat esimerkiksi tuotteen käytetty pakkausmateriaali sekä 9

10 käytetyt tuotteet liikkua tulevaisuudessa toimitusketjua ylöspäin. Käytetyt tuotteet ja materiaalit voidaan kierrättää ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Vielä pidemmällä tähtäimellä jakelukanavien hallinnassa voidaan pyrkiä suljettuun prosessiin, jossa tuotteet käytetään uudestaan sen sijasta, että niillä on määrätty elinkaari. (Heikka ym, 2009, 22-23) 2.4 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TERMEJÄ AINEVIRTA-ANALYYSI Ainevirta-analyysi on yksi menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella tapoja, miten kohti kestävämpää yhteiskuntaa päästään. Ainevirta-analyysin vahvuutena on, että sen avulla voidaan tuottaa kokonaiskuva eri luonnon- ja yhteiskunnan järjestelmistä. Kun lisäksi kunkin virran ympäristövaikutus tiedetään, menetelmää voidaan käyttää priorisoitaessa ympäristöpoliittisia toimenpiteitä. Lisää ainevirta-analyysistä on luvussa 15. (http://www.environment.fi/default.asp?contentid=244404&lan=en&clan=fi) EKOJÄRKEVYYS Ekojärkevyydellä tarkoitetaan mm. kehdosta hautaan elinkaariajattelua. Ajattelumallin ideaalitilassa kaikki tuotteet päätyvät elinkaarensa lopuksi raaka-aineeksi joko samoihin tai uusiin tuotteisiin. Biohajoavien ja biohajoamattomien materiaalit kiertäisivät eri kierroissa ja niiden kiertojen sekoittuminen estettäisiin. Ekojärkevyydessä huomioidaan paikallisten ja kulttuurillisten erojen kunnioittaminen ja vahvistaminen sekä aurinkoenergian laajempi hyväksikäyttö. Esim. Henkilöauton ekotehokkuus saattaa parantua vähentyneen polttoaineenkulutuksen myötä, mutta kokonaisuudessaan liikennesektorin ekojärkevyys voi huonontua kun autoja ostetaan enemmän tai ihmiset käyttävät autojaan julkisen liikenteen sijaan. (Nurmi, 2004, 25) EKOLOGINEN JALANJÄLKI Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden ja päästöjen käsittelyyn. Mukaan lasketaan myös hiilidioksidin sitomiseen tarvittava metsäala. Lisää ekologisesta jalanjäljestä luvussa EKOLOGINEN SELKÄREPPU Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen materiaalimäärän, jonka tuotteen aikaansaaminen, käyttö ja jätehuolto ovat kuluttaneet jossakin vaiheessa jossakin päin maailmaa. Ekologinen selkäreppu on siis näkymätön taakka, jonka mikä tahansa tuote kantaa mukanaan. Ekologisesta selkärepusta kerrotaan tarkemmin luvussa 13. (http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips) 10

11 2.4.5 EKORIITTÄVYYS Ekoriittävyydestä puhutaan, kun tuotetaan riittävä hyvinvointi käyttämällä vähemmän palveluja. Ekoriittävyydessä otetaan huomioon luonnonvarojen ja luonnon kantokyvyn rajallisuudet ja nämä rajalliset luonnonvarat tulisi jakaa tasapuolisemmin maapallon ihmisten ja kansojen kesken. (Nurmi, 2004, 25) EKOTASE JA LOGISTINEN EKOTASE Ekotase, joka voidaan laatia tuotteelle, liiketoimintayksikölle tai koko yritykselle, käsittelee tuotteen koko elinkaaren aikana kuluttamia energiamääriä, ilma-, vesi- sekä muita päästöjä, joiden perusteella on vertailtu, ainakin teoriassa, eri tuotteiden tai toimintojen ympäristökuormituksia keskenään. Ekotaseen tekemistä hankaloittaa muuttujien runsaus ja yleispätevien arvojen löytäminen. Logistinen ekotase vertaa eri vaihtoehtojen antamia kokonaishyötyjä tuotteen koko elinkaaren aikana. Sen ideana on kerätä tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin tapahtumakohtaiset arvostelukriteerit ja edelleen arvot, joiden yhteis-tarkastelulla voidaan päätellä vaihtoehtojen paremmuus. Lisää ekotaseesta on luvussa 11. (Suominen, 2007, 20-21) EKOTEHOKKUUS Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Ekotehokkuudesta lisää luvussa 10. (www.ymparisto.fi/ekotehokkuus) ELINKAARIARVIOINTI Elinkaariarviointi on ISO sarjan standardeihin perustuva menetelmä, jonka avulla pyritään selvittämään jonkin tuotteen tai palvelun aiheuttamat ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta; eli raaka-aineiden hankinnasta lähtien aina käytöstä poistamiseen ja jätteiden käsittelyyn asti. Elinkaariarviointia voidaan käyttää apuna esimerkiksi tuotteiden kehittämisessä ja parantamisessa ympäristönäkökulmasta, ympäristövaikutusarvioinnissa, poliittisessa päätöksenteossa sekä markkinoinnissa esim. ympäristömerkkien kautta (SFSEN ISO 14040, 44). Elinkaariarviointia voidaan käyttää soveltuvin osin myös hiilijalanjäljen laskennassa. Elinkaariarvioinnin periaatteet ja pääpiirteet on esitelty standardissa SFS- EN ISO (2006). Seuraavassa käydään hieman tarkemmin läpi tämän standardin sisältöä. Elinkaariarvioinnista tarkemmin on kerrottu luvussa 7. 11

12 2.4.9 ENERGIATEHOKKUUS Energiankulutus kasvaa jatkuvasti Suomessa, vaikka tavoitteena on vähentää kulutusta. Energiantuotantoa ja -kulutusta on tehostettu ja säästötoimia toteutettu, mutta siitä huolimatta kaikilla toimialoilla on vielä paljon tehtävää. Yritysten ja yhteisöjen kannalta energiatehokkuuden parantaminen, eli tietyn tuotteen valmistaminen entistä pienemmällä energiamäärällä, on järkevää, koska se tuo usein taloudellista hyötyä samalla kun päästöt ympäristöön vähenevät. Energiatehokkuuden parantamisesta logistiikassa on kerrottu tarkemmin luvussa 3. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=2194) HIILIJALANJÄLKI Miltei kaikella toiminnalla, jota ihminen suorittaa, on olemassa oma hiilijalanjälkensä. Hiilijalanjälki kuvaa ihmisen toiminnan aiheuttamaa vaikutusta ympäristöön. Se mitataan ympäristöön tulevien kasvihuonekaasujen määränä ja mittana käytetään hiilidioksidiyksikköä. Lisää hiilijalanjäljestä luvussa 9. (Vento, 2010, 12) INDIKAATTORIT Suomessa on yleisen kestävän kehityksen mittaukseen valittu noin 100 tilastollisesti mitattavaa indikaattoria. Ne jakautuvat 20 aihealueeseen ja kuvaavat kestävän kehityksen eri puolia. Listaa tarkistetaan vuosittain. Indikaattoreiden avulla voidaan arvioida kestävän kehityksen muutoksia, asettaa mitattavia tavoitteita ja tehdä vertailuja eri alueiden välillä. Liitteessä 2 on luetteloitu erilaisia indikaattoreita.(http://www.kestavakehitys.info/johdanto/mittareita/index.php?db=johdanto~mittareita#i ndikaattorit) LUONNONVARATEHOKKUUS Luonnonvaratehokkuudella tarkoitetaan luonnonvarojen kokonaiskäyttöä suhteessa tuoteryhmän tai toiminnon yksikköarvoon. Sen tavoitteena on, että tulevaisuudessa luonnonvaroja on pystyttävä käyttämään entistä tehokkaammin, ja siinä yhdistyy kilpailukyvyn edistäminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Luonnonvaratehokkuutta voidaan mitata luonnonvaraintensiteetillä, joka mittaa sitä, kuinka paljon tuote- tai toimintayksikkö on kuluttanut luonnonvaroja. Luonnonvaratehokkuutta voidaan tarkastella useista näkökulmista. Materiaali- ja energiatehokkuus on osa luonnonvaratehokkuutta. Ekotehokkuudella tarkoitetaan tuotteen tai toiminnon aiheuttamaa ympäristökuormitusta eri tavoin mitattuna. Luonnonvarojen käyttö voi olla vain yksi ympäristökuormituksen osatekijä. (Sitra, 2009, 29) 12

13 Kuva 4. Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö (Sitra, 2009, 16) MATERIAALITEHOKKUUS Raaka-aineiden käyttö on viime vuosien aikana kasvanut mm. siksi, että niitä käytetään entistä laajemmin myös kehittyvissä maissa. Sen vuoksi materiaalitehokkuus eli luonnonvarojen käytön tehokkuus on yhä olennaisempi osa globaalia kestävää kehitystä. (EK, 2008, 6) Materiaalitehokkuus tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän tavaroita ja palvelutuotteita pienemmillä tuotanto- ja materiaalipanoksilla. Samalla syntyy vähemmän päästöjä ja jätteitä. Materiaalitehokkuus tähtää kilpailukykyisiin tuotteisiin ja palveluihin, joilla ihmisten tarpeet voidaan tyydyttää, vaikka materiaalien käyttöä ja päästöjä vähennetään. Materiaalien määrä ja päästöt on minimoitava tuotteen koko elinkaaren ajan. (EK, 2008, 6) Materiaalitehokkaassa toiminnassa säästetään luonnonvaroja, ympäristöä ja rahaa. Kun samasta materiaalimäärästä valmistetaan enemmän arvokkaita tuotteita, samalla myös tehdään rahaa. Käytännössä materiaalitehokkuus on siis osa ekologista ja taloudellista tehokkuutta. (EK, 2008, 7) Materiaali- ja ekotehokkaassa tuotannossa vähennetään materiaalien käyttöä minimoidaan energiankulutusta tehostetaan logistiikkaa vähennetään myrkyllisten aineiden käyttöä pyritään käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja pidennetään tuotteiden käyttöikää kasvatetaan palvelujen tarjontaa tehostetaan kierrätystä. (EK, 2008, 7) 13

14 MIPS MIPS (Material Input Per Service unit) suhteuttaa materiaalinkulutuksen siitä saatuun hyötyyn. Se eroaa ekologisesta selkärepusta siten, että siinä on mukana myös tuotteen oma paino. MIPS-luvuilla arvioidaan kulunutta luonnonvarojen määrää tiettyä hyötyä kohden. Näin voidaan helposti vertailla saman palvelun tuottamista eri tavalla. Tuotteesta saatava palvelu pitää joka kerta määritellä erikseen, esimerkiksi linjaautolla se on ihmisen siirtyminen paikasta toiseen. Tällöin yksikkönä voidaan käyttää yhden ihmisen yhden kilometrin matkaa eli yhtä henkilökilometriä. Lisää MIPSistä on luvuissa 4, 5 ja 6. (http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips) VESIJALANJÄLKI Vesijalanjäljellä tarkoitetaan valtioiden tai ihmisten kaiken kulutuksen vaatimaa vesimäärää. Käsite on verrannollinen ekologiseen jalanjälkeen. Se tarkoittaa siis talousvettä ja kaikkien kulutettujen tuotteiden vaatimaa piilovettä. Vesijalanjälki voi muodostua sekä kotimaisesta että ulkomaisesta vedenkulutuksesta. Tuotteen valmistuksen ja tuotannon kuluttama vesi lasketaan kuluttajan vesijalanjälkeen, ei tuottajan. Vesijalanjälki on esitetty luvussa 7 tarkemmin. (http://www.vesijalanjalki.org) Suomen vesijalanjälki = Suomessa kulutettu vesi + Suomeen tuotujen tuotteiden kuluttama vesi - Suomesta vietyjen tuotteiden kuluttama (suomalainen) vesi MUITA INDIKAATTOREITA: SIPS, COPS JA DAIA SIPS (Space Intensity per service unit tai Surface Input per service Unit)) eli maanpinnan kulutuksen indikaattori pinta-alan käytön palvelusuoritetta kohti. (Seppälä ym, 2002, 25) Lisäksi päästöjen kokonaisvaikutuksien arviointiin on kehitelty menetelmiä, kuten DAIA (Decision Analysis Impact Assesment). Jos materiaalivirtojen sijaan tarkastellaan eurovirtoja, puhutaan COPS-käsitteestä (Cost intensity per service unit). MIPS ja COPS voivat olla käyttökelpoisia mittareita verrattaessa esim. tuontituotetta vastaavaan kotimaiseen. 14

15 3. ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN SOVELTUVIA TOIMENPITEITÄ LOGISTIIKASSA 3.1 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEIDEN RYHMITTELY JA HIERARKIA Kuva 5. Esimerkki eri tasoilla toteutettujen toimenpiteiden kytkeytymisestä toisiinsa. (Kallionpää ym. 2010, 24) Päätöksentekotaso Strateginen Taktinen Operatiivinen Sijaintipäätökset tuotantolaitosten määrä ja sijainnit tuotantolaitosten suunnittelu Materiaalivirta Informaatio Asiakaspalvelu kuljetusmuodon valinta, toimittajien valinta, jakelukeskusten jälleenmyyjien tehtävät, varastointistrategiat, jakelustrategiat Tietojärjestelmän suunnittelu, tiedonhallinnan ja -valinnan periaatteet Standardit ja tavoitteet Varastojen hallinta, varaston kierto Kysyntätiedon ennustamisen menetelmät, tilastointi ja raportointi Tilausprioriteettien pelisäännöt Tuotannon suunnittelu, täydennysmäärät, täydennysaikaväli, kuljetusreitit ja aikataulut, tilausprosessin toiminnot Ajantasaisen tiedon hallinta Kuva 6. Hierarkkiset päätöksentekotasot toimitusketjun hallinnassa. (Kallionpää ym. 2010, 25) 15

16 3.2 RAAKA-AINEIDEN TUOTANTO JA HANKINTALOGISTIIKKA Raaka-ainevirrat ovat perusteollisuudessa tyypillisesti volyymiltaan suuria ja säännöllisiä. Siten raakaaineiden hankinnalla on merkittävä rooli näiden yritysten toimitusketjun hallinnassa. Perusteollisuuden hankintatoimessa vaikuttavia tekijöitä ovat globaali hankinta, toimittajien valinta, hankintaerien suunnittelu ja kuljetusten suunnittelu sekä koko raaka-ainevirtojen optimointi tuotantoprosessin tarpeen mukaan. Raaka-ainehankinta on nykyisin hyvin kehittynyttä toimintaa ja juuri hankintojen kehittäminen on useassa suuressa teollisuusyrityksessä ollut erityisen kehittämisen painopistealueena viime vuosien aikana. ICT-järjestelmien tehokas hyödyntäminen on oleellinen osa tämän päivän hankintatoimea sisältäen sekä toimittajaverkoston hallinnan että materiaalivirtojen tarvesuunnittelun. Perusteollisuudessa raakaainelähteiden sijainti ja saatavuus ovat myös yksi merkittävä tuotannon sijaintiin vaikuttava tekijä. Painotukset eri tuotannontekijöiden suhteen vaihtelevat teollisuuden aloittain ja yrityksittäin, mutta suurten volyymien vuoksi raaka-ainevirrat ovat yksi huomioon otettava tekijä. (Kallionpää ym. 2010, ) Metsäteollisuuden puunhankinta Suomen osalta on muuttunut viimeisen noin vuoden aikana jonkin verran, kun Venäjän puutullien myötä tuontipuun määrä on vähentynyt. Kotimaan puunhankinnan virrat on suunniteltu osittain uudelleen, kun eri tuotantoyksiköiden puunhankinta-alueet ovat muuttuneet. Samalla kuljetusjärjestelmään on muodostettu keskitettyjä materiaalivirtoja siten, että pitkä runkokuljetus hoidetaan rautateitse muutamilta keskitetyiltä puunkuormauspaikoilta, joihin puu tuodaan luonnollisesti autokuljetuksilla. Siten pitkämatkainen puun kuljettaminen autokuljetuksina on jossain määrin vähentynyt ja siirtynyt rautateille. Tällä saattaa olla vaikutusta myös puunhankinnan kuljetusjärjestelmän energiatehokkuuteen, jos sitä tarkastellaan kokonaisuutena verrattuna aikaisempaan järjestelmään. Tämä muutos ei ole kuitenkaan muuttanut autokuljetusten rengasreitteihin perustuvaa puunhankintakuljetusten järjestelmää, jonka tarkoituksena on ollut tyhjänä ajon minimointi ja siten kustannustehokkuuden hakeminen. Useassa tieteellisessä artikkelissa ja myös tämän hankkeen asiantuntijahaastatteluissa on todettu, että pääsääntöisesti kustannustehokkaimmat logistiset ratkaisut ovat myös energiatehokkaimpia. Siten nämä molemmat tavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja toisiaan tukevia. (Kallionpää ym. 2010, ) Metsäteollisuuden tuotantorakenteeseen kuuluvassa sellun tuotannossa on 2000-luvun puolella tapahtunut merkittäviä muutoksia. Selluntuotantokapasiteettia on rakennettu mm. Etelä-Amerikkaan, josta tuodaan eukalyptuspohjaista sellua myös Suomen paperitehtaille kotimaisen sellun sijaan. Tällaisten ratkaisujen energiatehokkuuden tarkastelussa on kuitenkin syytä varoa liiallisia yksinkertaistuksia, vaan tarkasteluissa olisi otettava huomioon koko sellun tuotantoon sitoutuva energia ja erilaisen käytetyn raakaaineen vaikutukset paperin tuotantoprosessiin. (Kallionpää ym. 2010, ) Metalliteollisuuden raaka-ainehankintaan liittyy kuljetusvirtojen lisäksi toimiminen globaaleilla raakaainemarkkinoilla, koska suuri osa toimialan käyttämästä raaka-aineesta hinnoitellaan raaka-ainepörsseissä. Hintavaihtelut voivat olla hyvinkin suuria ja hankintojen ajoituksella saattaa olla huomattava vaikutus koko liiketoiminnan kannattavuuteen. Tämän vuoksi raaka-ainehankintojen logistisia ratkaisuja ei voi suunnitella ainoastaan kustannustehokkaiden kuljetusratkaisujen mukaisesti, vaan kyse on laaja-alaisemmasta optimointihaasteesta. Silloin vaikuttavina tekijöinä ovat eräkoko, toimitustiheys, toimittajien valinta, hankinnan ajoitus ja useat muut muuttujat, kun suunnitellaan raaka-ainehankintojen logistisia ratkaisuja. 16

17 Globaalilla markkinalla toimivilla yrityksillä hankintaprosessien tarkastelu on tärkeää myös toiminnan haavoittuvuuden ja riskien hallinnannäkökulmasta. Coyle et al. (1996) määrittelee hankintatoimen yksinkertaisimmillaan tuotteiden ja palvelujen ostamiseksi, joka ylittää usein erilaisia organisaatiorajoja. Porterin (1985) usein viitattu arvoketjumalli korostaa hankintojen strategista merkitystä ja myös kriittisenä toimitusketjun eri osapuolten toimintoja yhdistävänä tekijänä. Nykyinen globaali hankinta edellyttää strategista ajattelua ja lähestymistapaa kompleksisten ja fyysisestikin pitkien toimitusketjujen hallitsemiseksi. Tuotteiden hankintaan liittyvän strategian valintaan, ostaminen vai toimittajaverkoston kehittäminen ja hallinta, vaikuttaa toisaalta tuotteen saatavuuteen liittyvät ominaisuudet ja toisaalta tuotteen merkitys yrityksen liiketoiminnalle tai tuotantoprosessille. (Kallionpää ym. 2010, ) Toinen merkittävä näkökulma prosessiteollisuuden hankinnoille on tuotteiden elinkaaren lyheneminen ja liiketoimintaympäristön yleinen dynaamisuuden lisääntyminen. Kotabe and Murray (2004) toteavat, että yrityksille on välttämätöntä jatkuvasti tuottaa ja kehittää omaa kilpailuetuaan kilpailijoidensa suhteen ja globaali hankinta on lisääntyvässä määrin strategiseksi tekijäksi menestyäkseen globaaleilla markkinoilla. Globaali hankinta melko luonnollinen kehitystrendi paikallisen hankinnan sijaan, koska globaali kilpailu on lisääntynyt ja markkinat ovat yhä enemmän integroituneet, ja silloin luontainen kehityssuuntaus on lisätä globaalia komponenttien ja raaka-aineiden hankintaa. (Kallionpää ym. 2010, ) Hankintatoimen kuljetusratkaisujen suhteen tavarantoimittajalla on periaatteessa vastuu tuotteen toimittamisesta toimitusehtojen mukaisesti tuotantolaitokselle. Periaatteessa tilanne on vastuukysymysten suhteen selkeä, mutta perusteollisuuden erittäin suurten hankintavolyymien ollessa kyseessä ja myös niiden kriittisyyden vuoksi teollisuusyritykset usein osallistuvat raaka-ainevirtojen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seurantaan. Esimerkiksi raakapuuvirrat ovat kokonaan teollisuuden omassa ohjauksessa, mutta esimerkiksi teollisuuskemikaalit ovat yleensä toimittajien ja niiden logistiikkakumppaneiden ohjauksessa ja vastuulla määriteltyjen reunaehtojen ja vaatimusten puitteissa. Myös raaka-ainevirrat toimivat pääsääntöisesti reaaliaikaisen ohjauksen periaattein, jossa pääsääntöisesti raaka-aineet kuljetetaan suoraan tuotantoon. Tällainen hankintatoimen ohjaus edellyttää hyvin kehittyneitä tietojärjestelmiä materiaalivirtojen suunnitteluun ja ajoittamiseen. Esimerkiksi metsäteollisuuden raakapuukuljetukset ovat yksi ensimmäisiä sovelluskohteita ajoneuvopäätteiden käyttöönotossa sekä reaaliaikaiseen puunhankinnan ohjaukseen ja seuraamiseen. Sama kehitys on tapahtunut mm. teollisuuskemikaalien toimituksissa metsäteollisuudelle eli pääsääntöisesti kemikaaleja kuljettava logistiikkaoperaattori seuraa kemikaalisäiliöiden täyttöastetta omassa kuljetusten suunnittelutoiminnassa ja siten suunnittelee itsenäisesti mahdollisimman kustannustehokkaat kuljetusreitit sovittujen periaatteiden mukaisesti. ICT:n rooli hankintatoimen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa on siten nykyisessä toimintaympäristössä aivan keskeisessä roolissa. (Kallionpää ym. 2010, ) 17

18 Raaka-aineiden tuotantoon ja hankintalogistiikkaan liittyviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat logistiikan energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Kohdentuminen Toimenpide Kuvaus Strateginen Taktinen Operatiivinen Kuljetustarpeen huomioon ottaminen raaka-aineiden hankintaalueiden valinnassa Tietojärjestelmien hyödyntäminen raakaainetoimitusten suunnittelussa Raaka-ainetoimitusten eräkoon suunnittelu Raaka-ainetoimitusten kuljetusten suunnittelu ja kuljetusmuodon valinta Raaka-ainehankintojen suunnittelu siten, että myös kuljetusten energiankulutus lasketaan kokonaisenergiankulutusta arvioitaessa XXX XX X ICT-sovellusten (esim. RFIDtekniikan) XXX XXX XX hyödyntäminen varastotaseen seurannassa runkokuljetusten, toimituserien ja toimitusaikojen optimoinnissa Kuljetusten täyttöasteen, XXX X X kuljetusmuodon valinnan ja varastointitaseen huomioon ottaminen raakaainetoimitusten suunnittelussa ks. lähtölogistiikan toimenpiteet XXX XX XX Kuva 7. Raaka-aineiden tuotantoon ja hankintalogistiikkaan liittyviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat logistiikan energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin. (Kallionpää ym. 2010, 28) 3.3 TUOTANTO JA TUOTESUUNNITTELU Perinteisesti metsäteollisuudessa tuotantolaitokset ovat sijoittuneet lähelle puuraaka-ainelähteitä ja toisaalta myös tuotantoprosessissa tarvittavan energian ja veden saatavuuden suhteen. Globalisoituneessa toimintaympäristössä sijaintikriteerit ovat jossain määrin muuttuneet, vaikka edelleen samat perustuotannontekijät ovat voimassa. Eli työvoiman, energian, veden ja raaka-aineiden saatavuus sekä logistiset tekijät vaikuttavat tuotannon optimaaliseen sijaintiin ja erityisesti potentiaalisten markkinoiden läheisyys ja logistiikan painoarvo näyttääkin nousseen metsäteollisuuden tuotantostrategioihin liittyvässä päätöksenteossa. Lopputuotteiden kuljetusten näkökulmasta tarkasteltuna perusteollisuuden tuotantolaitokset sijaitsevat joko satamien läheisyydessä tai sisämaassa hyvien tie- ja ratayhteyksien saavutettavissa. Tällä on energiatehokkuuden kannalta suuri merkitys, että voidaan käyttää mahdollisimman suuria kuljetusyksiköitä, kuten rautatie- ja merikuljetuksia sekä intermodaalikuljetuksia, joissa tuoteyksikkökohtainen energiatehokkuus on mahdollisimman hyvä. Toisaalta useiden kuljetusmuotojen käytettävyys tarjoaa teollisuusyrityksille joustavuutta ja mahdollisuuksia erilaisten logististen toimintamallien toteuttamiselle. Lopputuotteiden kuljetusjärjestelmä eli jakelujärjestelmä varasto- ja terminaalirakenteineen vaikuttaa sekä energiatehokkuuteen että palvelutasotekijöihin perusteollisuuden suurivolyymisessa tuotannossa. Strategisesti tärkeimmille markkina-alueille sijoitetut logistiikkakeskukset tarjoavat mahdollisuuden toisaalta materiaalivirtojen keskittämiseen ja siten juna- ja laivakuljetusten hyödyntämiseen tuotannosta logistiikkakeskuksiin. Toisaalta tällainen jakelurakenne tarjoaa 18

19 mahdollisuudet asiakaskohtaiseen tuotteiden räätälöintiin, joustavaan toimintamalliin ja asiakkaan toivomiin toimituseriin mahdollisimman kustannus- ja energiatehokkaalla tavalla. Tällainen toimintamalli vähentää myös toimitusten häiriöriskiä ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet kuljetuspalvelujen kustannustehokkuuden varmistamiseen. Khoo et al. (2001) ovat tutkimuksessaan mallintaneet metalliteollisuuden toimitusketjua ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Tulosten perusteella alihankintaketjuissa on mielekästä suosia energiatehokkaita raaka-aineen tuotantolinjoja, vaikka kuljetusetäisyydet olisivatkin melko pitkiä, sillä energian tuotannon osuus koko toimitusketjun energiankulutuksesta on huomattavan suuri. Toisaalta tuotantolaitosten sijoittelussa edullisimmiksi paikoiksi osoittautuivat ne sijainnit, joissa kierrätysmateriaalien saanti oli helpointa ja jakeluetäisyydet olivat kohtalaisen lyhyitä. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa eläinkuljetuksiin kohdistuu paljon vaatimuksia aikataulutuksen suhteen, joka osaltaan vaikuttaa siihen kuinka kaukaa tuotantolaitoksesta eläimiä voidaan kuljettaa. Lisäksi erilaisiin raaka-aineisiin liittyy hygienia- sekä kuljetusketjuun liittyviä vaatimuksia, jotka osaltaan rajaavat potentiaalisia hankinta-alueita ja toisaalta vaikuttaa sijoittumiseen. Suurelta osin elintarviketeollisuuden tuotekuljetukset ovat melko paikallista toimintaa johtuen tuoreusvaatimuksista sekä maakohtaisista erilaisista sertifiointi- ja tarkastusvaatimuksista. Tämä vain yhtenä esimerkkinä siitä, että teollisuuden alat ovat sijoittumisen ja kuljetusjärjestelmän suunnitteluperiaatteiden suhteen hyvin erilaisia ja siten energiatehokkuustarkastelujen perusteella ei voida tehdä kaikkia teollisuudenaloja koskevia suosituksia, vaan toimialakohtaiset erot on otettava huomioon TUOTESUUNNITTELU Logistiikan ympäristövaikutukset tulisi ottaa huomioon tuotesuunnittelun eri vaiheissa. Esimerkiksi raakaaineiden valinnassa myös raaka-aineiden hankinnan energiatehokkuus olisi otettava huomioon yhtenä valintatekijänä. Jo tuotesuunnittelussa voidaan ratkaista toimitusten yksikkökoko, mikä voi osaltaan vaikuttaa tuotekuljetusten kuormausasteeseen ja pakkausmateriaalien valintaan. Myös tuotteen materiaalivalinnoissa voidaan ottaa huomioon kierrätyksen ja paluukuljetusten vaatimukset. Yleisesti tuotesuunnittelussa pyritään optimoimaan tuotteen käyttöikä suhteessa tuotteen käytön aikaiseen energiankulutukseen. Pakkausten ja tuotteen pakkaamisen suunnittelun merkitys on huomattavan suuri erityisesti lähtölogistiikan energiatehokkuuden ja kuljetussuoritteen näkökulmasta. Oikein pakatut tuotteet vievät vähemmän tilaa ja niiden käsittely on helpompaa. Myös ajoneuvojen täyttöaste (tonneina) voidaan hyödyntää tehokkailla pakkauksilla paremmin. Pakkausten tulee kestää kuljetusten aiheuttamat fyysiset rasitukset ja pakkausten kuormaaminen päällekkäin tulisi olla mahdollista. Vahingoittuneista tuotteista aiheutuu taloudellisia menetyksiä, mutta myös niiden paluukuljetukset vaikuttavat osaltaan tuotteen kokonaisenergiankulutukseen. Pakkausten suunnittelussa huomioon otettava näkökulma on myös pakkausmateriaalin valinta, sillä vähentämällä pakkausmateriaalia voidaan vähentää pakkausjätteen paluukuljetuksia. 19

20 3.3.2 TUOTANNON INTEGRAATIO Merkittävä energiansäästöpotentiaali koko logistiikkaketjussa sisältyy teollisuusprosessien integrointimahdollisuuteen, jossa tuotanto sijoitetaan siten, että kuljetustarve pienenee. Ääritapauksissa teollisuuden prosessit voivat sijaita etäällä toisistaan, jolloin kuljetusten energiankulutus on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi tilanteessa, jossa välituotteiden prosessit sijaitsevat lähellä toisiaan. Esimerkiksi teollisuuden sivutuotteita hyödyntävä teollinen tuotanto on joissakin tapauksissa voitu sijoittaa sivutuotetta tuottavan yksikön läheisyyteen. Perusteollisuudessa tuotannon integraatiolla on suuri vaikutus toimitusketjun energiatehokkuuteen. Esimerkiksi metsäteollisuudessa mielenkiintoinen vertailukohde on sellun tuotanto Etelä-Amerikassa sijaitsevalta tuotantolaitokselta suomalaiselle paperitehtaalle verrattuna Suomessa ja mahdollisesti paperitehtaan välittömään läheisyyteen integroidun sellutehtaan tuotannon välillä. Tällaisessa vertailussa on kuitenkin oleellista, että otetaan huomioon myös tuotantoprosessin erot, ei ainoastaan kuljettamiseen käytetty energiamäärä. Myös käytettävä puuraaka-aine on aivan erilainen näissä vaihtoehdoissa, joten tuotantoprosessin erot saattavat olla suuremmat kuin kuljetusten tässä vertailussa. Yhteenvetona tästä voidaan todeta, että toimitusverkoston suunnittelu on erittäin laaja-alainen ja kompleksinen päätöksentekoprosessi, jossa on paljon erilaisia muuttujia myös energiatehokkuustarkastelujen näkökulmasta TOIMITUSKETJUN OHJAUS Prosessiteollisuuden toimitusketjuissa on erityisenä piirteenä tuotannon vaikutus koko toimitusketjun hallinnan toimintaperiaatteisiin. Tuotannon joustavuus ja kyky vastata nopeisiin kysynnän muutoksiin ovat kiinteässä yhteydessä tällaisten teollisuuden alojen toimitusketjuratkaisuihin. Yksi keskeisimmistä liiketoiminnan menestystekijöistä perusteollisuudessa on yhdistää ja optimoida suurten volyymien massatuotannon skaalaedut asiakasohjautuviin toimitusketjuihin tarjoten asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita, nopeaa reagointia muuttuviin asiakastarpeisiin sekä nopeaa toimitusketjun läpimenoaikaa. Perusteollisuudessa tuotantokapasiteetin hyödyntäminen kokonaisuudessaan on yksi liiketoiminnallisesti kannattavan toiminnan perusta, joka pyritään markkinatilanteeseen sopeutuen säilyttämään. Siten asiakasohjautuvuuden osatekijät toteutetaan käytännössä jakelurakenteella sijoittamalla logistiikkakeskuksia strategisesti tärkeille alueille, joista voidaan toteuttaa asiakastoimitukset pienemmissä erissä ja jossain määrin myös tehdä asiakaskohtaista tuotteiden räätälöintiä. Logistiikan energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa toimintaketjun ohjauksella ja vaikuttamalla ohjausperiaatteisiin. Logistiikan perusedellytykseksi on muodostunut nopeus ja joustavuus, mikä on usein johtanut pieniin toimituseriin ja energiatehokkuuden kannalta epäedullisiin kuljetusratkaisuihin. Tärkeä tekijä logistiikan energiatehokkuuden parantamisessa on kysyntään vaikuttaminen siten, että logistiikan reaktioaikoja voitaisiin hidastaa, jotta kuljetusketjujen suunnittelussa voitaisiin ottaa huomioon myös energiatehokkuus. (Kallionpää ym. 2010, 28-30) 20

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa...

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... Vihreän logistiikan ohjekirja Sisällysluettelo 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... 3 2.1 Kuljetusketjun seurantatietojen keräys... 6 2.2 Balanced

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot