Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous 12.10.2009"

Transkriptio

1 Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus Projektiryhmän kokous

2 Julkisten palvelujen arvoketju valitut esimerkit Palvelutarpeen kerääminen Strategiset poliittiset linukset Esimerkit: TEM-konserniohus EU-DLR Palveluratkaisut Make or buy-ratkaisut Kumppanuuksien kehittäminen Hankintakäytännöt Esimerkit: MRAS hoitoonohus 1. Palvelutarve 2. toimittat Asiakastarve Mittarointi Esimerkit: Osallistava budjetointi Mareva-malli 4. Osallistaminen arviointi 3. egovernment Back office front office-toiminnot Esimerkit: Bund Online Stockholm.se 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 2

3 TEM-konserniohus Palvelutarve arviointi Hallitusohjelma toimittat Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli rakentaa TEM- hallinnonalalle konserniohuksen malli sekä tunnistaa kehittää konserniohuksessa tarvittavia lähestymistapo, työkalu johtamiskäytäntöjä. Kuvaus Konserniohus perustuu ministeriön hallinnonalan toimijoiden väliseen vuorovaikutteisuuteen yhteistyöhön sekä selkeisiin rooleihin. TEM -hallinnonalan konserniohusmalli on tavoitteellinen johtamiskokonaisuus, joka muodostuu mm. seuraavista asioista: Suunnitteluprosessit Seuranta- arviointi- raportointiprosessit Rakenneratkaisut Päätöksenteon vastuut foorumit Näihin liittyvät työkalut käytännöt Ministeriön päämääränä on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaa sekä vastata hallinnonalan toimijoiden strategisesta ohuksesta. Käytännössä ministeriön konserniohusrooli kiteytyy seuraaviin teemoihin: Hallinnonalan strategioiden määrittäminen Tavoitteiden asettaminen hallinnonalalle Hallinnonalan tavoitteiden seuranta arviointi Hallinnonalan toimit toteuttavat konsernistrategiaa sekä ministeriön niille asettamia tavoitteita. Hallinnonalan toimijoiden vastuulla on oman strategiansa valmistelu sekä operatiivisen toiminnan johtaminen. Hallinnonalan toimijoilla on lisäksi vastuu raportoida toimintansa tuloksista ministeriölle. Ohuksen työkaluksi TEMIssä on laadittu myös koko hallinnonalaa koskeva tuottavuusstrategia, jossa lintaan keskeiset tuottavuustoimet konkreettisella tasolla. KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KANSALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Substanssistrategiat HALLINNONALAN KONSERNIOHJAUS Hallinnonalan konsernistrategia Toimintaympäristön analyysi Tahtotila tavoitelinukset Konsernin toimintamalli Strategian seuranta, raportointi arviointi Strateginen Ohuksen keinot Strategian toteutus Tulosohus Säädösohus Informaatio-ohus Kehitystoiminnan ohus Hallitus- johtokuntatyö Hallinnonalan toimiryhmät Yhteistyökumppanit verkostot Asiakkaat Hyödyt Konserniohusmallia hyödyntämällä voitaisiin tehostaa ohusta myös muilla hallinnonaloilla kuntakonserneissa. Selkeät roolit vastuut ministeriön hallinnonalan virastojen, laitosten muiden toimijoiden välillä Konkreettiset toimenpiteet koko hallinnonalan tuottavuuden nostamiseksi Konkreettiset toimenpiteet resurssien kohdistamiseksi ministeriön ydintoimintoihin 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 3

4 Medical Review and Assessment Service Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Irlannin Department of Social and Family Affairs (DSFA) on toteuttanut laan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on ollut lisätä terveydenhuollon kustannusten läpinäkyvyyttä lisätä kansalaisten luottamusta järjestelmään. Hankkeen avulla on pyritty myös lisäämään asiakkaiden henkilöstön tyytyväisyyttä parantamaan tuottavuutta sekä luomaan uusi johtamisjärjestelmä. Kuvaus Hankkeessa on toteutettu korvauskäytäntöjen, palveluntuotantoprosessien palvelukanavien uudistaminen. Lisäksi terveydenhuollon organisointia roole vastuita on muutettu. DSFA ottanut käyttöön MRAS (Medical Review and Assessment Service) korvauskäytännön Medical Review and Case Management (MRCM)- hoitoonohusjärjestelmän, jotka ovat kansainvälisten arvioiden mukaan tällä hetkellä terveydenhuollon best practise. Vuonna 2008 MRCM-menetelmällä arvioitiin potilasta, joista tkohoitoon ohttiin potilasta. Potilasohuksella tavoitellaan järjestelmällistä toimintatapaa hoitoon saapumisvaiheessa, hoitoprosessissa kotiuttamisessa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty hoitoon saapumisvaiheeseen, jossa on otettu käyttöön gatekeeper järjestelmä. Terveydenhoita tai yleislääkäri rajoittaa entistä enemmän erikoissairaanhoitoon pääsyä potilailla, joiden terveydentila ei sitä edellytä. Korvausjärjestelmää on tiukennettu merkittävästi. Kelakorvausta vastaavan korvauksen saaminen edellyttää tkossa akkreditoitujen lääkäreiden arviointia hoidon tarpeesta soveltuvasta hoidosta. Potilas PTH/ Yksityinen lääkäri Lähetteen arvioiva lääkäri Diagnostinen yksikkö Hoitoyksikkö Tietojärjestelmät 1. Hoitotarpeen tunnistaminen arviointi Hoidon tarve Lähete ESH:on (elektiivinen pot) Päivystyspotilas Lähetteen arviointi 2. Hoidon antaminen 3. Kotiuttaminen Diagnos-tiset tutkimukset Ei tarvetta ESHtasoiselle hoidolle Hoitaa itse Tarve ESH-tasoiselle hoidolle Antaa hoitoohjeet Hoitotoimenpiteet Kotiutuksen järjestäminen Kotiutus Hoidettu potilas Hyödyt 33,9 miljoonan punnan säästöt vuonna 2007 mm. tilojen laitteiden tehokkaamman käytön, henkilökunnan ankäytön tehostumisen odotusaikojen lyhentymisen myötä. Suomessa voitaisiin hyödyntää potilasohusta merkittävästi nykyistä paremmin. Tällä parannettaisiin erikoissairaanhoidon ohusta saavutettaisiin säästöjä BearingPoint PUBLIC SERVICES 4

5 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Tukholma voitti tänä vuonna kansainvälisen Intelligent Community of the Year-palkinnon. Tukholman kaupungin portaalin tavoitteena on tarjota Tukholman asukkaille tietoa kaupungin julkisista palveluista. Stockholm.se sisältää edistyksellisiä palveluita, kuten esimerkiksi palveluiden vertailtavuuden kommentointimahdollisuuden. Kuvaus Jämför -palvelu tarjoaa Tukholman asukkaille mahdollisuuden verrata palveluiden laatua siinte. Tietokannassa on tietoa sekä palveluiden tarjonnasta että käyttäjien palveluiden laatua koskevia arvioita. Palveluun on yhdistetty karttapalvelu, joka kuvaa palvelupisteen siinnin kartalla (vrt. Helsingin kaupungin palvelukarttaan). Palvelut: esikoulu, peruskoulu, lukiot, aikuiskoulutus, vanhustenhoito, kotipalvelu, uimahallit, urheilupaikat. Dialog toiminto tarjoaa kansalaisille vaikuttamismahdollisuuden käynnissä olevissa kehityshankkeissa tuotetuissa palveluissa Portaalissa olevassa blogissa (dialog.stockholm.se) on kuvauksia uusista kehitysprojekteista, joita kunnan asukkaat voivat kommentoida. Tällä hetkellä on kehitteillä mm. sähköinen rakennuslupa-anomus kaavoituksen seurantajärjestelmä. Hyödyt Virallisten tietojen lisäksi saatavilla myös käyttäjien arviointe palveluiden laadusta. Palveluntarjoat pystyvät vertaamaan toimintaansa kilpailijoihin Kansalainen voi itse kommentoida julkisesti palvelun innovatiivisuutta /tai antaa kehitysehdotuksia Kerää tietoa palveluista valmistelun päätöksenteon tueksi Suomessa voitaisiin kerätä tietoa asiakastarpeesta tyytyväisyydestä sekä luoda uusi osallistamisen muoto 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 5

6 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Saksan liittovaltion kuntien IT- egovernment kehityshanke, joka sai alkunsa vuonna Hankkeen tarkoituksena on ollut muuttaa mahdollisimman monta valtion kuntien virastoista sähköisiksi. Vuonna 2003 aloitettu Deutschland Online -hanke pyrkii yhtenäistämään e-palveluita. Vuoden 2005 jälkeen hanke on uudistunut tämän hetken teemana on e-government 2.0, eli interaktiivisten palvelujen kehittäminen. Bund.de Deutschland.de Saksan osavaltioiden liittovaltion viralliset portaalit. Toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin suomi.fi sivusto. Deutschland.de on ettu 10 eri osaan: koulutus, terveys, kulttuuri, media, urheilu, valtio, osavaltiot, matkailu, ympäristö, talous tiede Bund.de sivustolta löytyvät työpaikkailmoitukset, hankinnat, kiinteistöt, palvelut yhteistiedot kaikkiin osavaltion virastoihin. Hankkeen kuvaus Hankkeen kehittämistä varten on suunniteltu kolmiosainen yhteinen alusta, joka koostuu seuraavista osista: Komponentit: tietoturvallisuus, tiedonhallintajärjestelmät, internet -sivustot, puhelinnumerot Osaamiskeskukset: tietoturva, tiedonhallinta, epayment työn prosessointi, prosessi organisointi Keskitetty johtaminen: projektin johtokeskus, joka koordinoi hankekehitystä Hankkeen keskeiset aikaansaannokset D115: julkishallinnon palvelunumero D suottu sähköposti transaktioihin Bund.de deutschland. de -portaalit palveluineen Hyödyt Yhtenevät IT-käytännöt kaikissa julkisen sektorin egovernment -ratkaisuissa Kanavien integraatio mahdollistuu helpommin Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt 780 milj, joka ylitti ennakkoon asetetut tavoitteet ( 400 milj) Suomessa merkittävien tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus eriytynyt lykkäytynyt, kokonaisvaltaisen ohjelman toteutus olisi tarpeen BearingPoint PUBLIC SERVICES 6

7 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat D115: Julkinen palvelunumero kansalaisille yrityksille, joka pyrkii tarjoamaan yhteyden paikallis-, osavaltio- valtiohallintoon yhdellä soitolla. Hankkeen pilot-vaihe on aloitettu Hessenin, Ala-Saksin Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa 2008 vuoden lopussa. Tarkoituksena on aloittaa valtakunnallinen palvelu Käyttäjän ei tarvitse etukäteen selvittää mihin organisaatioon hänen tarpeensa liittyy. Asiantuntitasolle tulevien aiheettomien kyselyjen määrä laskee työn tehokkuus nousee. Kansalaisten tarpeita pystytään seuraamaan liikenteen määrän avulla täten allokoida resursse tehokkaammin. D Suottu sähköposti, joka on tarkoitettu ensisiisesti kansalaisten yritysten asiointiin kanssa. Turvallisempi sähköinen asiointi kuin tavanomaisella sähköpostilla Odotetut vuosittaiset säästöt 1,0-1,5 milrdia, jotka saadaan paperimäärän, posti-palvelujen käytön, virkailijoiden määrän vähentämisestä BearingPoint PUBLIC SERVICES 7

8 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Osallistava budjetoinnin tarkoituksena on kaa osa päätöksentekovallasta paikallistasolla kansalaisille/asukkaille. Täten kansalaiset voivat demokraattisesti vaikuttaa budjetin käyttöön, äänestämällä mieleistensä kohteiden puolesta. Konsepti on kotoisin Brasiliasta on levinnyt Eurooppaan vuoden 2000 jälkeen. Kuvaus Kansalaiset voivat useimmiten vaikuttaa ralliseen osaan (0-20%) kaupungin/kunnan budjetista. Alueet, joihin he voivat vaikuttaa liittyvät pääasiallisesti vapaa-an palveluihin, esim. puistojen rakentamiseen. Ydintoimintoihin kohdistuvat panostukset, kuten sosiaali- terveydenhoito, on yleensä jätetty perinteisen virkamiesvalmistelun edustuksellisen päätöksenteon piiriin. Osallistavaa budjetointia käytetään joissain kaupungeissa Iso- Britanniassa, Ranskassa, Belgiassa, Italiassa Saksassa. Vaikuttamisen muoto on useita, mutta yleisimpiä ovat: Työpat, joihin on vapaa pääsy kaikilla halukkailla (tilariippuvainen) Sähköiset ratkaisut, joissa asukkaat voivat tietokoneen välityksellä ehdottaa /tai äänestää (tilasta riippumaton) Hyödyt Asukkaat saavat vaikuttaa heille tärkeisiin palveluihin kehityskohteisiin Suomessa voisi olla uusi osallistamisen muoto Esimerkki: Belo Horizonten e-budjetointi Brasilian Belo Horizonten kaupungissa on vuodesta 2006 järjestetty sähköisiä äänestyksiä niiden julkisten hankkeiden valitsemiseksi, joita kaupunki ryhtyy kehittämään alueittain. Jokaisessa kaupunginosassa äänestetään tiettyä määrää vaihtoehtoisista kohteista. Hanke on saavuttanut korkean äänestysprosentin n. 10% kaikista rekisteröidyistä asukkaista (n ääntä). Kunnallisen budjetin osa, joka on ettu osallistavan budjetoinnin perusteella (Otos: 103 kuntaa Brasiliassa, vuosina ) Osuus budjetista, joka on ettavana Kuntien lukumäärä Prosenttiosuus kaista kunnista (%) 1-10% % % % % % % % % % % Ei vastausta Ei osallistavaa budjetointia Yhteensä Lähde: UNDP, UN Habitat 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 8

9 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet MAREVA-mallin tavoitteena on luoda yhtenäinen malli hankkeiden toteutettavuuden onnistumisen arviointiin julkisella sektorilla. Kuvaus MAREVA on arvoanalyysimenetelmä valtionhallinnon muutosprojekteille. MAREVA*-metodologia otettiin Ranskan valtionhallinnossa laaan käyttöön vuonna 2005, jonka jälkeen yli sadassa egovernment-aloitteessa on hyödynnetty MAREVA-metodologiaa menestyksekkäästi. MAREVA:n avulla pystytään priorisoimaan hallinnoimaan aloitteita sekä kasvattamaan ymmärrystä projekti/aloitesalkun optimaalisesta arvottamisesta. MAREVA:n menestys perustuu osaksi helppoon käytettävyyteen (Excel tai web-pohinen ratkaisu) sekä tulosten selkeyteen (yhden sivun kattava koontiraportti). Hyödyt Menetelmä sitoo projektit koko niiden elinkaaren aksi päätöksentekoon sekä tukee hyvää projektinhallintaa Yhtenäisten arviointi- raportointikäytäntöjen luominen kaikille projekteille Sopii hyvin erilaisiin teemoihin: käytetty arvioimaan hankkeitinfrastruktuurin rakentamiseen, sisäisen toiminnan kehittämiseen sekä sähköiseen asiointiin Suomessa julkisen sektorin hankearvioinnin taso käytännöt a, jotka liittyvät esimerkiksi vaihtelevat hyvin paljon. Yhtenäisen menetelmän lanseeraminen toisi lisäarvoa Annual gain/cost (not updated) in M Updated movements in M Annual movements Updated cumulative value BP RG Gains (left-hand scale) Costs (right-hand scale) Accumulated movements 250 UNV BearingPoint PUBLIC SERVICES 9

10 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat MAREVAn arviointiperusteet: Taloudelliset vaikutukset Investoinnin tuottoprosentin (ROI) avainindikaattoreita, kuten investoinnin nykyarvoa (NPV), sisäistä korkoa (IRR) elinkaarikustannuksia (TCO) käytetään vertailtaessa projektin kehitystä kustannuksia sen taloudellisiin hyötyihin, esim. tuottavuus, tehokkuushyödyt, saavutettavat säästöt Strateginen merkitys Arvioi projektin kvalitatiivisia vaikutuksia, ns. strategian mukaisuutta, jonka yritys/valtionhallinnon viraston on asettanut. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys, palvelutuotannon tehokkuuden parantuminen Vaikutukset hallinnonalalla Arvioidaan kokonaistilannetta ilman kyseistä projektia/projekte (suhde muihin avainprojekteihin, teknologian vanhentuminen, poliittiset lainsäädännön vaatimukset) Vaikutukset sidosryhmille Arvioidaan hyödyn arvo asiakkaille sekä muille kumppaneille sekä kvalitatiivisesti (esim. palvelun laatu) sekä kvantitatiivisesti (esim. rahallinen/ allinen säästö asiakkaalle, asiakasmäärä) Riskienhallinta Arvio riskin tasosta (taloudelliset, toiminnalliset, tekniset toimeenpanoon liittyvät riskit) 5. Toteutuksen riskien hallinta 1. Taloudelliset vaikutukset 4. Vaikutukset asiakkaille sidosryhmille 3. Vaikutukset hallinnonalalla 2. Strateginen merkitys 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 10

11 EU-DLR Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet EU-DLR-hanke (Europäischen Dienstleistungsrichtlinie ) on kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden-Wuerttemberg Schleswig-Holstein. Julkisista lähteistä saatava informaatio varsin pinnallista, pyydetty materiaalia hallinnosta BearingPointin verkostosta. Linkkejä BearingPoint PUBLIC SERVICES 11

12 Liite 1: Linkkejä

13 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Kaupungin web sivu: Vertaa palvelu: Blogi: Vertaus Ruotsin kuntien web sivuista: -Kuvaus vertailun periaatteista -Excel tiedosto vertailun tuloksien kera 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 13

14 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Brasilia Eurooppa Muita sivusto Santo André Campinas Mundo Novo São Paolo Porto Alegre Córdoba, Espan Mons, Belgia Saint Denis, Ranska Bobigny, Ranska Pieve Emanuele, Italia Rheinstetten, Saksa Manchester, Iso-Britannia Mexico City, Mexico Buenos Aires, Argentina Urbal BearingPoint PUBLIC SERVICES 14

15 Liite 2: Kansainvälisiä esimerkkejä

16 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Department for Children, Schools and Families (DCSF) Iso- Britannia STM Palvelutarve, poliittiset linukset seuranta DCSF:n vastuulla on lasten nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen, terveyteen, koulutukseen köyhyyteen liittyvien poliittisten linusten toimeenpano. Palvelutarvetiedon keräämiseen arviointiin sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen on kehitetty uudenlaiset prosessit tietojärjestelmät. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelutarve, palveluntuotanto asiakastyytyväisyys Hallinnonalan palvelut on koottu palvelukeskukseen, jossa on yhden luukun periaatteella toimiva puhelinpalvelu internetpalvelu. Palvelukeskus on ottanut käyttöön portaalin, jonka avulla kerätään asiakastyytyväisyys- palvelutarvetietoa. Cambridge and Peterborough Mental Health Partnership Trust Iso- Britannia Kunta / Terveydenhuolto Palvelutarve, palveluntuotanto seuranta Laa kehityshanke koko arvoketjun kehittämiseksi. Hoitoprosessien virtaviivaistaminen, potilastietojärjestelmän kehittäminen, johdon tietojärjestelmien kehittäminen, asiakastarvetiedon kerääminen ennustaminen, riskienhallinta, uudet käytännöt asiakastyytyväisyyden sidosryhmien odotusten mittaamiseen. Vaikuttava helposti toteutettava Suomessa Keskitasoa Jo käytössä oleva / huonosti Suomessa toteutettava 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 16

17 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Pariisin kaupunki Ranska Kunta Päätöksent ekohankin nat Uuden päätöksentekoa tukevan järjestelmän luominen. Mittarointi, taloustiedon kerääminen raportointi, hankinnat projektihallinta on koottu yhteen paikkaan virkamiesten päätöksentekijöiden saataville. Samalla luotiin myös yhteiset hankintaprosessit kaikille kaupungin virastoille. EU-DLR Saksa Valtionhallinto Päätöksent eko Kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden- Wuerttemberg Schleswig-Holstein. TEM konserniohus Suomi TEM Johtamine n Uudenlaisen konserniohusmallin luominen TEMhallinnonalalle, mallin toimeenpano konsernin tuottavuusstrategian luominen BearingPoint PUBLIC SERVICES 17

18 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Mid Kent Cancer Treatment Centre Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Toimittajien hallinta Sairaalan toimitta- kumppanuuskäytäntöjen uudistaminen. Järjestelmät, mittarointi, toimittavalvonta toimittavalinta. NHS London Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Palveluntuotannon kehittäminen Lean- Six Sigma-tekniikoiden avulla suunniteltiin toteutettiin toimenpiteet, joilla saatiin tehostettua sairaalan prosessei parannettua hoitohenkilökunnan välistä tiedonkulkua. Sairaalassaoloaika lyheni keskimäärin 47 prosenttia jonot lyhenivät merkittävästi. Ranska STM Ranskan sosiaali- terveysministeriö Palveluntuotannon kehittäminen Ranskan valtion on ottanut käyttöön sähköisten potilasrekisterin. Lainsäädännön muuttumisen myötä asiakas voi itse luoda henkilökohtaisen terveysrekisterin. Parantunut tiedonkulku hoidon kustannusten arviointi. Department of Social and Family Affairs (DSFA) Iso- Britannia STM Palveluntuotannon kehittäminen MRAS (Medical Review and Assessment Service)- hoitoonohusjärjestelmän kehittäminen palveluntuotannon, palvelukanavien hallinnon tehostamiseksi. Hoitoprosessien tehostaminen uudelleenorganisointi BearingPoint PUBLIC SERVICES 18

19 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus The Irish Prison Service (IPS) Irlanti Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Kehityshanke ulkoistamislinusten, toimittavalinnan, tilausprosessien toimittayhteistyökäytäntojen uudistamiseksi. Keskitetetyn hankintakeskuksen perustaminen. Varastojen optimointi alueellisten kelukeskusten perustaminen. US Department of Homeland Security Yhdysvallat Tulli Ulkomaalaisohjelmaan liittyvien lupa- sosiaalitukiprosessien virtaviivaistaminen. Hakukäytäntöjen uudistaminen sähköistäminen. Valvontatoimintojen uudelleenorganisointi. US Prisons Yhdysvallat Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Vankiloiden keskeisten prosessien, kuten vanginkuljetuksen vartioinnin ulkoistaminen. Poliittiset linukset, vaihtoehtojen vertailu, toimittavalinta. Merkittävät kustannussäästöt, laatu- turvallisuusmittareiden parantuminen sekä korkeampi asiakastyytyväisyys BearingPoint PUBLIC SERVICES 19

20 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 1/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Bund.de Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Saksan liittohallinnon palvelut koottuna yhden sivun alle. Yksi BundOnline -hankkeen aikaansaannoksista. D115 Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Valtion palvelunumero, josta saa tietoa yhden luukun periaatteella. Esimerkiksi minkä ministeriön alaisuuteen jokin toiminto tai palvelu kuuluu. Pilot-hanke käynnissä. Frittsykehys valg.no Nor Kunta / Terveydenhuolt o Palvelukanava Portaali, josta palveluiden käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa alueen sairaaloiden jonotilanteesta käynnin luonteen sairauden mukaan voi valita itselleen sopivimman hoitopisteen. Gentofte genvej.dk Tanska Kunta Palvelukanava Portaali, jonka kautta kansalaiset pääsevät käsiksi kirsto-, vero-, eläke-, muutto-, passi-, terveys- jne. tietoihin perhe/perheenjäsen tasolla. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelukanava tunnistautuminen Laa kehityshanke sähköisen tunnistautumiskortin sillä hyödynnettävien palveluiden lisäämiseksi BearingPoint PUBLIC SERVICES 20

21 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 2/3 Palvelutarve arviointi Tunnistautuminen toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Sähköinen ajokortti Meksiko LVM Tunnistautuminen Mikroprosessori ajokortissa, joka sisältää an tiedot, kuten ajohistoria, rikkomukset, rajoitukset jne. Kids-ID Belgia STM Lasten virallinen henkilökortti,jossa monia toiminnallisuuksia. Toimii esimerkiksi passina sirun ansiosta internet-käytön rajoittamisessa. Kortissa on hätäpalvelutoiminto, johon voi rekisteröidä 7 vapaavalintaista numeroa. TISSEO Ranska STM Tunnistautuminen Toulousessa käytössä oleva vanhuksille (yli 65v) suunnattu kortti, joka oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn julkisiin liikenneneuvoihin, museoihin jne. Sisältää myös internetsivun, jossa kerrotaan palveluista, joissa korttia voi käyttää. Limosa.be Belgia TEM Palvelukanava Kaikki ulkomaalaiset työntekijät rekisteröityvät sivuston kautta tullessaan Belgiaan töihin. Auttaa työntekijää viranomaisia tarjoamalla tietoa työmarkkinoista yksittäisistä työnantajista, työehdoista, työturvallisuudesta jne BearingPoint PUBLIC SERVICES 21

22 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 3/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Ranskan valtionvarainministeriö Ranska Koko valtion tietohallinto Laa kehityshanke koko Ranskan valtionhallinnon sähköisten palveluiden arvioimiseksi parantamiseksi. Mm. parhaiden käytäntöjen kartoitus tarjoaminen kaikille hallinnonaloille koko valtionhallinnon hankintaportaalin luominen. D Saksa LVM Palvelu Turvallinen sähköposti jolla kansalaiset yritykset voivat asioida valtionhallinnon kanssa. Pilot-hanke käynnissä. Rural Payments Agency: Single Payment Scheme UK MMM Palvelu DEFRA:n alainen palvelu josta maa- metsätalouden yrittäjät voivat hakea maataloustukia. Ilmoitus tapahtuu internetin kautta BearingPoint PUBLIC SERVICES 22

23 Kansainvälisiä esimerkkejä 4. Osallistaminen arviointi 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus ADAE (Electronic Administration Development Agency) Marevaviitekehys Ranska Arviointi Mareva on arviointiviitekehys laajoille kehityshankkeille. Hankkeita arvioidaan systemaattisesti mm. investoinnin kannattavuuden, toteutettavuuden, vaikuttavuuden, laadun, riskien, asiakkaiden henkilöstön näkökulmista. Osallistava kuntien budjetointi Ranska Kunta Osallistaminen Kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunginosan kaupungin budjetointiin sähköisen järjestelmän kautta. Tietty osuus budjetista etaan suoraan asukkaiden kansanäänestyksen perusteella. Recovery.gov USA VM Osallistaminen Portaali kertoo mihin USA:n elvytysvaro käytetään valtion/osavaltion/kunnan tasolla. Mahdollistaa myös toimenpiteiden kommentoinnin / vaikuttamisen. Vancouverin kaupunki Kanada Kunta Osallistaminen Asukkaista on koottu komiteoita, jotka osallistuvat kaavoituksen sosiaalipalveluiden valmisteluun päätöksentekoa varten. Stockholm.se/ mfor Ruotsi Kunta Palvelu Sivulla voi verrata tukholman kaupungin palveluntarjoajia mm. koulut, vanhusten hoitopalvelut, uimahallit, aikuiskoulutus. Perusinformaation lisäksi useat sisältävät käyttäjien arvosteluita jotka auttavat päätöksenteossa. Euroopan unioni EU Osallistaminen Kommenttien kerääminen kansalaisilta valmisteilla käynnissä oleviin hankkeisiin verkkohaastatteluilla BearingPoint PUBLIC SERVICES 23

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen Viro egovernment Jukka Lehtonen Viro verkossa Click Click to to edit edit Master Master subtitle subtitle style style Internet-yhteys perusoikeuksia, käyttäjiä 76 % asukkaista 98% alle 35-vuotiaista käyttää

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Ruotsi Ruotsissa alkoi 1980-luvulla keskustelu julkisen sektorin tuottavuudesta ja kansalaisten osallisuudesta sekä

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta SOTE Ennakointikamari 30.3.2017 Olli Tolkki olli.tolkki@nhg.fi 0400 339 195 100% Suomen sote-markkina on kokonaisuudessaan ~31 mrd., josta palvelut kattavat

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa Juha Kostiainen, VM, 09..20, Säätytalo Haasteet julkisen organisaation johtamisessa Kaikki vastaajat 5 Erittäin suuri haaste 4 Melko suuri haaste 3 Jonkin asteinen

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 15.6.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Tavoitteet Valitut kehittämiskohteet Terveystaloustieteellinen viitekehys tuottavuuteen tai tehokkuuteen Terveydenhuollossa tuottavuustarkastelu voidaan

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen 26.4.2016 Työryhmän kautta menneitä hankkeita Tulorekisteri (VM/Vero) Tulotietojen reaaliaikainen kerääminen Luvat ja valvonta (TEM) Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa Kansalliset strategiat ja linjaukset Digitalisaatio sote-uudistuksessa 1 17.01.2017 - Vahala Mika Viesti 1. Digitalisaatio on suurempi murros kuin sote-uudistus 2 Suomidigi.fi Sairauksien ja ongelmien

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9. Avauspuheenvuoro Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.2016 Miten Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa? Päivitetty

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist Miksi Avointa Dataa? Heikki Sundquist Painovapauslaki 1766 (Chydenius) Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes

Lisätiedot

Valtio Expo Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla

Valtio Expo Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla Valtio Expo 3.5.2011 Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla BearingPoint Finland Oy Ilkka Pirskanen Manager, Julkishallinto Agenda 15:05 15:25 Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

NÄKÖKULMA 2009 OSALLISTAVA SUUNNITTELU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TOIMINTAMALLIT

NÄKÖKULMA 2009 OSALLISTAVA SUUNNITTELU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TOIMINTAMALLIT NÄKÖKULMA 2009 OSALLISTAVA SUUNNITTELU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TOIMINTAMALLIT TARINA LENTOYHTIÖSTÄ Asiakaskokemus ei ole koskaan virheellinen STORYLINE Yhteiskunta 2.0 ja osallistavan kulttuurin vallankumous

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio Johtamisen haasteet julkisella sektorilla Kauppatieteellisen yhdistyksen visiopäivä Juhani Turunen 28.1.2009 Valtiovarainministeriön visio Suomi on kestävä, kilpailukykyinen ja innovatiivinen kansantalous,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisten palaute haltuun

Kuntalaisten palaute haltuun Kuntalaisten palaute haltuun Tekla Palaute Kuntamarkkinat, Katariina Nyman Tekla Oyj Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä infra- ja energiatoimialoilla Perustettu 1966 Listattu

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 23.10.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Johdanto päivän teemoihin Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Kansalaaset tuloo Helsingin Roihuvuoren asukaspuiston yhteissuunnittelu (http://www.roihuvuori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2199

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus 12.3.2010 Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Viitta-työkalun sisältö

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 SOTE ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittäminen Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus

Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Silja Hiironniemi Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kehitys

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot