Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous 12.10.2009"

Transkriptio

1 Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus Projektiryhmän kokous

2 Julkisten palvelujen arvoketju valitut esimerkit Palvelutarpeen kerääminen Strategiset poliittiset linukset Esimerkit: TEM-konserniohus EU-DLR Palveluratkaisut Make or buy-ratkaisut Kumppanuuksien kehittäminen Hankintakäytännöt Esimerkit: MRAS hoitoonohus 1. Palvelutarve 2. toimittat Asiakastarve Mittarointi Esimerkit: Osallistava budjetointi Mareva-malli 4. Osallistaminen arviointi 3. egovernment Back office front office-toiminnot Esimerkit: Bund Online Stockholm.se 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 2

3 TEM-konserniohus Palvelutarve arviointi Hallitusohjelma toimittat Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli rakentaa TEM- hallinnonalalle konserniohuksen malli sekä tunnistaa kehittää konserniohuksessa tarvittavia lähestymistapo, työkalu johtamiskäytäntöjä. Kuvaus Konserniohus perustuu ministeriön hallinnonalan toimijoiden väliseen vuorovaikutteisuuteen yhteistyöhön sekä selkeisiin rooleihin. TEM -hallinnonalan konserniohusmalli on tavoitteellinen johtamiskokonaisuus, joka muodostuu mm. seuraavista asioista: Suunnitteluprosessit Seuranta- arviointi- raportointiprosessit Rakenneratkaisut Päätöksenteon vastuut foorumit Näihin liittyvät työkalut käytännöt Ministeriön päämääränä on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaa sekä vastata hallinnonalan toimijoiden strategisesta ohuksesta. Käytännössä ministeriön konserniohusrooli kiteytyy seuraaviin teemoihin: Hallinnonalan strategioiden määrittäminen Tavoitteiden asettaminen hallinnonalalle Hallinnonalan tavoitteiden seuranta arviointi Hallinnonalan toimit toteuttavat konsernistrategiaa sekä ministeriön niille asettamia tavoitteita. Hallinnonalan toimijoiden vastuulla on oman strategiansa valmistelu sekä operatiivisen toiminnan johtaminen. Hallinnonalan toimijoilla on lisäksi vastuu raportoida toimintansa tuloksista ministeriölle. Ohuksen työkaluksi TEMIssä on laadittu myös koko hallinnonalaa koskeva tuottavuusstrategia, jossa lintaan keskeiset tuottavuustoimet konkreettisella tasolla. KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KANSALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Substanssistrategiat HALLINNONALAN KONSERNIOHJAUS Hallinnonalan konsernistrategia Toimintaympäristön analyysi Tahtotila tavoitelinukset Konsernin toimintamalli Strategian seuranta, raportointi arviointi Strateginen Ohuksen keinot Strategian toteutus Tulosohus Säädösohus Informaatio-ohus Kehitystoiminnan ohus Hallitus- johtokuntatyö Hallinnonalan toimiryhmät Yhteistyökumppanit verkostot Asiakkaat Hyödyt Konserniohusmallia hyödyntämällä voitaisiin tehostaa ohusta myös muilla hallinnonaloilla kuntakonserneissa. Selkeät roolit vastuut ministeriön hallinnonalan virastojen, laitosten muiden toimijoiden välillä Konkreettiset toimenpiteet koko hallinnonalan tuottavuuden nostamiseksi Konkreettiset toimenpiteet resurssien kohdistamiseksi ministeriön ydintoimintoihin 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 3

4 Medical Review and Assessment Service Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Irlannin Department of Social and Family Affairs (DSFA) on toteuttanut laan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on ollut lisätä terveydenhuollon kustannusten läpinäkyvyyttä lisätä kansalaisten luottamusta järjestelmään. Hankkeen avulla on pyritty myös lisäämään asiakkaiden henkilöstön tyytyväisyyttä parantamaan tuottavuutta sekä luomaan uusi johtamisjärjestelmä. Kuvaus Hankkeessa on toteutettu korvauskäytäntöjen, palveluntuotantoprosessien palvelukanavien uudistaminen. Lisäksi terveydenhuollon organisointia roole vastuita on muutettu. DSFA ottanut käyttöön MRAS (Medical Review and Assessment Service) korvauskäytännön Medical Review and Case Management (MRCM)- hoitoonohusjärjestelmän, jotka ovat kansainvälisten arvioiden mukaan tällä hetkellä terveydenhuollon best practise. Vuonna 2008 MRCM-menetelmällä arvioitiin potilasta, joista tkohoitoon ohttiin potilasta. Potilasohuksella tavoitellaan järjestelmällistä toimintatapaa hoitoon saapumisvaiheessa, hoitoprosessissa kotiuttamisessa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty hoitoon saapumisvaiheeseen, jossa on otettu käyttöön gatekeeper järjestelmä. Terveydenhoita tai yleislääkäri rajoittaa entistä enemmän erikoissairaanhoitoon pääsyä potilailla, joiden terveydentila ei sitä edellytä. Korvausjärjestelmää on tiukennettu merkittävästi. Kelakorvausta vastaavan korvauksen saaminen edellyttää tkossa akkreditoitujen lääkäreiden arviointia hoidon tarpeesta soveltuvasta hoidosta. Potilas PTH/ Yksityinen lääkäri Lähetteen arvioiva lääkäri Diagnostinen yksikkö Hoitoyksikkö Tietojärjestelmät 1. Hoitotarpeen tunnistaminen arviointi Hoidon tarve Lähete ESH:on (elektiivinen pot) Päivystyspotilas Lähetteen arviointi 2. Hoidon antaminen 3. Kotiuttaminen Diagnos-tiset tutkimukset Ei tarvetta ESHtasoiselle hoidolle Hoitaa itse Tarve ESH-tasoiselle hoidolle Antaa hoitoohjeet Hoitotoimenpiteet Kotiutuksen järjestäminen Kotiutus Hoidettu potilas Hyödyt 33,9 miljoonan punnan säästöt vuonna 2007 mm. tilojen laitteiden tehokkaamman käytön, henkilökunnan ankäytön tehostumisen odotusaikojen lyhentymisen myötä. Suomessa voitaisiin hyödyntää potilasohusta merkittävästi nykyistä paremmin. Tällä parannettaisiin erikoissairaanhoidon ohusta saavutettaisiin säästöjä BearingPoint PUBLIC SERVICES 4

5 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Tukholma voitti tänä vuonna kansainvälisen Intelligent Community of the Year-palkinnon. Tukholman kaupungin portaalin tavoitteena on tarjota Tukholman asukkaille tietoa kaupungin julkisista palveluista. Stockholm.se sisältää edistyksellisiä palveluita, kuten esimerkiksi palveluiden vertailtavuuden kommentointimahdollisuuden. Kuvaus Jämför -palvelu tarjoaa Tukholman asukkaille mahdollisuuden verrata palveluiden laatua siinte. Tietokannassa on tietoa sekä palveluiden tarjonnasta että käyttäjien palveluiden laatua koskevia arvioita. Palveluun on yhdistetty karttapalvelu, joka kuvaa palvelupisteen siinnin kartalla (vrt. Helsingin kaupungin palvelukarttaan). Palvelut: esikoulu, peruskoulu, lukiot, aikuiskoulutus, vanhustenhoito, kotipalvelu, uimahallit, urheilupaikat. Dialog toiminto tarjoaa kansalaisille vaikuttamismahdollisuuden käynnissä olevissa kehityshankkeissa tuotetuissa palveluissa Portaalissa olevassa blogissa (dialog.stockholm.se) on kuvauksia uusista kehitysprojekteista, joita kunnan asukkaat voivat kommentoida. Tällä hetkellä on kehitteillä mm. sähköinen rakennuslupa-anomus kaavoituksen seurantajärjestelmä. Hyödyt Virallisten tietojen lisäksi saatavilla myös käyttäjien arviointe palveluiden laadusta. Palveluntarjoat pystyvät vertaamaan toimintaansa kilpailijoihin Kansalainen voi itse kommentoida julkisesti palvelun innovatiivisuutta /tai antaa kehitysehdotuksia Kerää tietoa palveluista valmistelun päätöksenteon tueksi Suomessa voitaisiin kerätä tietoa asiakastarpeesta tyytyväisyydestä sekä luoda uusi osallistamisen muoto 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 5

6 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Saksan liittovaltion kuntien IT- egovernment kehityshanke, joka sai alkunsa vuonna Hankkeen tarkoituksena on ollut muuttaa mahdollisimman monta valtion kuntien virastoista sähköisiksi. Vuonna 2003 aloitettu Deutschland Online -hanke pyrkii yhtenäistämään e-palveluita. Vuoden 2005 jälkeen hanke on uudistunut tämän hetken teemana on e-government 2.0, eli interaktiivisten palvelujen kehittäminen. Bund.de Deutschland.de Saksan osavaltioiden liittovaltion viralliset portaalit. Toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin suomi.fi sivusto. Deutschland.de on ettu 10 eri osaan: koulutus, terveys, kulttuuri, media, urheilu, valtio, osavaltiot, matkailu, ympäristö, talous tiede Bund.de sivustolta löytyvät työpaikkailmoitukset, hankinnat, kiinteistöt, palvelut yhteistiedot kaikkiin osavaltion virastoihin. Hankkeen kuvaus Hankkeen kehittämistä varten on suunniteltu kolmiosainen yhteinen alusta, joka koostuu seuraavista osista: Komponentit: tietoturvallisuus, tiedonhallintajärjestelmät, internet -sivustot, puhelinnumerot Osaamiskeskukset: tietoturva, tiedonhallinta, epayment työn prosessointi, prosessi organisointi Keskitetty johtaminen: projektin johtokeskus, joka koordinoi hankekehitystä Hankkeen keskeiset aikaansaannokset D115: julkishallinnon palvelunumero D suottu sähköposti transaktioihin Bund.de deutschland. de -portaalit palveluineen Hyödyt Yhtenevät IT-käytännöt kaikissa julkisen sektorin egovernment -ratkaisuissa Kanavien integraatio mahdollistuu helpommin Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt 780 milj, joka ylitti ennakkoon asetetut tavoitteet ( 400 milj) Suomessa merkittävien tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus eriytynyt lykkäytynyt, kokonaisvaltaisen ohjelman toteutus olisi tarpeen BearingPoint PUBLIC SERVICES 6

7 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat D115: Julkinen palvelunumero kansalaisille yrityksille, joka pyrkii tarjoamaan yhteyden paikallis-, osavaltio- valtiohallintoon yhdellä soitolla. Hankkeen pilot-vaihe on aloitettu Hessenin, Ala-Saksin Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa 2008 vuoden lopussa. Tarkoituksena on aloittaa valtakunnallinen palvelu Käyttäjän ei tarvitse etukäteen selvittää mihin organisaatioon hänen tarpeensa liittyy. Asiantuntitasolle tulevien aiheettomien kyselyjen määrä laskee työn tehokkuus nousee. Kansalaisten tarpeita pystytään seuraamaan liikenteen määrän avulla täten allokoida resursse tehokkaammin. D Suottu sähköposti, joka on tarkoitettu ensisiisesti kansalaisten yritysten asiointiin kanssa. Turvallisempi sähköinen asiointi kuin tavanomaisella sähköpostilla Odotetut vuosittaiset säästöt 1,0-1,5 milrdia, jotka saadaan paperimäärän, posti-palvelujen käytön, virkailijoiden määrän vähentämisestä BearingPoint PUBLIC SERVICES 7

8 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Osallistava budjetoinnin tarkoituksena on kaa osa päätöksentekovallasta paikallistasolla kansalaisille/asukkaille. Täten kansalaiset voivat demokraattisesti vaikuttaa budjetin käyttöön, äänestämällä mieleistensä kohteiden puolesta. Konsepti on kotoisin Brasiliasta on levinnyt Eurooppaan vuoden 2000 jälkeen. Kuvaus Kansalaiset voivat useimmiten vaikuttaa ralliseen osaan (0-20%) kaupungin/kunnan budjetista. Alueet, joihin he voivat vaikuttaa liittyvät pääasiallisesti vapaa-an palveluihin, esim. puistojen rakentamiseen. Ydintoimintoihin kohdistuvat panostukset, kuten sosiaali- terveydenhoito, on yleensä jätetty perinteisen virkamiesvalmistelun edustuksellisen päätöksenteon piiriin. Osallistavaa budjetointia käytetään joissain kaupungeissa Iso- Britanniassa, Ranskassa, Belgiassa, Italiassa Saksassa. Vaikuttamisen muoto on useita, mutta yleisimpiä ovat: Työpat, joihin on vapaa pääsy kaikilla halukkailla (tilariippuvainen) Sähköiset ratkaisut, joissa asukkaat voivat tietokoneen välityksellä ehdottaa /tai äänestää (tilasta riippumaton) Hyödyt Asukkaat saavat vaikuttaa heille tärkeisiin palveluihin kehityskohteisiin Suomessa voisi olla uusi osallistamisen muoto Esimerkki: Belo Horizonten e-budjetointi Brasilian Belo Horizonten kaupungissa on vuodesta 2006 järjestetty sähköisiä äänestyksiä niiden julkisten hankkeiden valitsemiseksi, joita kaupunki ryhtyy kehittämään alueittain. Jokaisessa kaupunginosassa äänestetään tiettyä määrää vaihtoehtoisista kohteista. Hanke on saavuttanut korkean äänestysprosentin n. 10% kaikista rekisteröidyistä asukkaista (n ääntä). Kunnallisen budjetin osa, joka on ettu osallistavan budjetoinnin perusteella (Otos: 103 kuntaa Brasiliassa, vuosina ) Osuus budjetista, joka on ettavana Kuntien lukumäärä Prosenttiosuus kaista kunnista (%) 1-10% % % % % % % % % % % Ei vastausta Ei osallistavaa budjetointia Yhteensä Lähde: UNDP, UN Habitat 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 8

9 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet MAREVA-mallin tavoitteena on luoda yhtenäinen malli hankkeiden toteutettavuuden onnistumisen arviointiin julkisella sektorilla. Kuvaus MAREVA on arvoanalyysimenetelmä valtionhallinnon muutosprojekteille. MAREVA*-metodologia otettiin Ranskan valtionhallinnossa laaan käyttöön vuonna 2005, jonka jälkeen yli sadassa egovernment-aloitteessa on hyödynnetty MAREVA-metodologiaa menestyksekkäästi. MAREVA:n avulla pystytään priorisoimaan hallinnoimaan aloitteita sekä kasvattamaan ymmärrystä projekti/aloitesalkun optimaalisesta arvottamisesta. MAREVA:n menestys perustuu osaksi helppoon käytettävyyteen (Excel tai web-pohinen ratkaisu) sekä tulosten selkeyteen (yhden sivun kattava koontiraportti). Hyödyt Menetelmä sitoo projektit koko niiden elinkaaren aksi päätöksentekoon sekä tukee hyvää projektinhallintaa Yhtenäisten arviointi- raportointikäytäntöjen luominen kaikille projekteille Sopii hyvin erilaisiin teemoihin: käytetty arvioimaan hankkeitinfrastruktuurin rakentamiseen, sisäisen toiminnan kehittämiseen sekä sähköiseen asiointiin Suomessa julkisen sektorin hankearvioinnin taso käytännöt a, jotka liittyvät esimerkiksi vaihtelevat hyvin paljon. Yhtenäisen menetelmän lanseeraminen toisi lisäarvoa Annual gain/cost (not updated) in M Updated movements in M Annual movements Updated cumulative value BP RG Gains (left-hand scale) Costs (right-hand scale) Accumulated movements 250 UNV BearingPoint PUBLIC SERVICES 9

10 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat MAREVAn arviointiperusteet: Taloudelliset vaikutukset Investoinnin tuottoprosentin (ROI) avainindikaattoreita, kuten investoinnin nykyarvoa (NPV), sisäistä korkoa (IRR) elinkaarikustannuksia (TCO) käytetään vertailtaessa projektin kehitystä kustannuksia sen taloudellisiin hyötyihin, esim. tuottavuus, tehokkuushyödyt, saavutettavat säästöt Strateginen merkitys Arvioi projektin kvalitatiivisia vaikutuksia, ns. strategian mukaisuutta, jonka yritys/valtionhallinnon viraston on asettanut. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys, palvelutuotannon tehokkuuden parantuminen Vaikutukset hallinnonalalla Arvioidaan kokonaistilannetta ilman kyseistä projektia/projekte (suhde muihin avainprojekteihin, teknologian vanhentuminen, poliittiset lainsäädännön vaatimukset) Vaikutukset sidosryhmille Arvioidaan hyödyn arvo asiakkaille sekä muille kumppaneille sekä kvalitatiivisesti (esim. palvelun laatu) sekä kvantitatiivisesti (esim. rahallinen/ allinen säästö asiakkaalle, asiakasmäärä) Riskienhallinta Arvio riskin tasosta (taloudelliset, toiminnalliset, tekniset toimeenpanoon liittyvät riskit) 5. Toteutuksen riskien hallinta 1. Taloudelliset vaikutukset 4. Vaikutukset asiakkaille sidosryhmille 3. Vaikutukset hallinnonalalla 2. Strateginen merkitys 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 10

11 EU-DLR Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet EU-DLR-hanke (Europäischen Dienstleistungsrichtlinie ) on kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden-Wuerttemberg Schleswig-Holstein. Julkisista lähteistä saatava informaatio varsin pinnallista, pyydetty materiaalia hallinnosta BearingPointin verkostosta. Linkkejä BearingPoint PUBLIC SERVICES 11

12 Liite 1: Linkkejä

13 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Kaupungin web sivu: Vertaa palvelu: Blogi: Vertaus Ruotsin kuntien web sivuista: -Kuvaus vertailun periaatteista -Excel tiedosto vertailun tuloksien kera 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 13

14 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Brasilia Eurooppa Muita sivusto Santo André Campinas Mundo Novo São Paolo Porto Alegre Córdoba, Espan Mons, Belgia Saint Denis, Ranska Bobigny, Ranska Pieve Emanuele, Italia Rheinstetten, Saksa Manchester, Iso-Britannia Mexico City, Mexico Buenos Aires, Argentina Urbal BearingPoint PUBLIC SERVICES 14

15 Liite 2: Kansainvälisiä esimerkkejä

16 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Department for Children, Schools and Families (DCSF) Iso- Britannia STM Palvelutarve, poliittiset linukset seuranta DCSF:n vastuulla on lasten nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen, terveyteen, koulutukseen köyhyyteen liittyvien poliittisten linusten toimeenpano. Palvelutarvetiedon keräämiseen arviointiin sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen on kehitetty uudenlaiset prosessit tietojärjestelmät. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelutarve, palveluntuotanto asiakastyytyväisyys Hallinnonalan palvelut on koottu palvelukeskukseen, jossa on yhden luukun periaatteella toimiva puhelinpalvelu internetpalvelu. Palvelukeskus on ottanut käyttöön portaalin, jonka avulla kerätään asiakastyytyväisyys- palvelutarvetietoa. Cambridge and Peterborough Mental Health Partnership Trust Iso- Britannia Kunta / Terveydenhuolto Palvelutarve, palveluntuotanto seuranta Laa kehityshanke koko arvoketjun kehittämiseksi. Hoitoprosessien virtaviivaistaminen, potilastietojärjestelmän kehittäminen, johdon tietojärjestelmien kehittäminen, asiakastarvetiedon kerääminen ennustaminen, riskienhallinta, uudet käytännöt asiakastyytyväisyyden sidosryhmien odotusten mittaamiseen. Vaikuttava helposti toteutettava Suomessa Keskitasoa Jo käytössä oleva / huonosti Suomessa toteutettava 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 16

17 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Pariisin kaupunki Ranska Kunta Päätöksent ekohankin nat Uuden päätöksentekoa tukevan järjestelmän luominen. Mittarointi, taloustiedon kerääminen raportointi, hankinnat projektihallinta on koottu yhteen paikkaan virkamiesten päätöksentekijöiden saataville. Samalla luotiin myös yhteiset hankintaprosessit kaikille kaupungin virastoille. EU-DLR Saksa Valtionhallinto Päätöksent eko Kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden- Wuerttemberg Schleswig-Holstein. TEM konserniohus Suomi TEM Johtamine n Uudenlaisen konserniohusmallin luominen TEMhallinnonalalle, mallin toimeenpano konsernin tuottavuusstrategian luominen BearingPoint PUBLIC SERVICES 17

18 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Mid Kent Cancer Treatment Centre Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Toimittajien hallinta Sairaalan toimitta- kumppanuuskäytäntöjen uudistaminen. Järjestelmät, mittarointi, toimittavalvonta toimittavalinta. NHS London Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Palveluntuotannon kehittäminen Lean- Six Sigma-tekniikoiden avulla suunniteltiin toteutettiin toimenpiteet, joilla saatiin tehostettua sairaalan prosessei parannettua hoitohenkilökunnan välistä tiedonkulkua. Sairaalassaoloaika lyheni keskimäärin 47 prosenttia jonot lyhenivät merkittävästi. Ranska STM Ranskan sosiaali- terveysministeriö Palveluntuotannon kehittäminen Ranskan valtion on ottanut käyttöön sähköisten potilasrekisterin. Lainsäädännön muuttumisen myötä asiakas voi itse luoda henkilökohtaisen terveysrekisterin. Parantunut tiedonkulku hoidon kustannusten arviointi. Department of Social and Family Affairs (DSFA) Iso- Britannia STM Palveluntuotannon kehittäminen MRAS (Medical Review and Assessment Service)- hoitoonohusjärjestelmän kehittäminen palveluntuotannon, palvelukanavien hallinnon tehostamiseksi. Hoitoprosessien tehostaminen uudelleenorganisointi BearingPoint PUBLIC SERVICES 18

19 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus The Irish Prison Service (IPS) Irlanti Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Kehityshanke ulkoistamislinusten, toimittavalinnan, tilausprosessien toimittayhteistyökäytäntojen uudistamiseksi. Keskitetetyn hankintakeskuksen perustaminen. Varastojen optimointi alueellisten kelukeskusten perustaminen. US Department of Homeland Security Yhdysvallat Tulli Ulkomaalaisohjelmaan liittyvien lupa- sosiaalitukiprosessien virtaviivaistaminen. Hakukäytäntöjen uudistaminen sähköistäminen. Valvontatoimintojen uudelleenorganisointi. US Prisons Yhdysvallat Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Vankiloiden keskeisten prosessien, kuten vanginkuljetuksen vartioinnin ulkoistaminen. Poliittiset linukset, vaihtoehtojen vertailu, toimittavalinta. Merkittävät kustannussäästöt, laatu- turvallisuusmittareiden parantuminen sekä korkeampi asiakastyytyväisyys BearingPoint PUBLIC SERVICES 19

20 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 1/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Bund.de Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Saksan liittohallinnon palvelut koottuna yhden sivun alle. Yksi BundOnline -hankkeen aikaansaannoksista. D115 Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Valtion palvelunumero, josta saa tietoa yhden luukun periaatteella. Esimerkiksi minkä ministeriön alaisuuteen jokin toiminto tai palvelu kuuluu. Pilot-hanke käynnissä. Frittsykehys valg.no Nor Kunta / Terveydenhuolt o Palvelukanava Portaali, josta palveluiden käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa alueen sairaaloiden jonotilanteesta käynnin luonteen sairauden mukaan voi valita itselleen sopivimman hoitopisteen. Gentofte genvej.dk Tanska Kunta Palvelukanava Portaali, jonka kautta kansalaiset pääsevät käsiksi kirsto-, vero-, eläke-, muutto-, passi-, terveys- jne. tietoihin perhe/perheenjäsen tasolla. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelukanava tunnistautuminen Laa kehityshanke sähköisen tunnistautumiskortin sillä hyödynnettävien palveluiden lisäämiseksi BearingPoint PUBLIC SERVICES 20

21 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 2/3 Palvelutarve arviointi Tunnistautuminen toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Sähköinen ajokortti Meksiko LVM Tunnistautuminen Mikroprosessori ajokortissa, joka sisältää an tiedot, kuten ajohistoria, rikkomukset, rajoitukset jne. Kids-ID Belgia STM Lasten virallinen henkilökortti,jossa monia toiminnallisuuksia. Toimii esimerkiksi passina sirun ansiosta internet-käytön rajoittamisessa. Kortissa on hätäpalvelutoiminto, johon voi rekisteröidä 7 vapaavalintaista numeroa. TISSEO Ranska STM Tunnistautuminen Toulousessa käytössä oleva vanhuksille (yli 65v) suunnattu kortti, joka oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn julkisiin liikenneneuvoihin, museoihin jne. Sisältää myös internetsivun, jossa kerrotaan palveluista, joissa korttia voi käyttää. Limosa.be Belgia TEM Palvelukanava Kaikki ulkomaalaiset työntekijät rekisteröityvät sivuston kautta tullessaan Belgiaan töihin. Auttaa työntekijää viranomaisia tarjoamalla tietoa työmarkkinoista yksittäisistä työnantajista, työehdoista, työturvallisuudesta jne BearingPoint PUBLIC SERVICES 21

22 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 3/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Ranskan valtionvarainministeriö Ranska Koko valtion tietohallinto Laa kehityshanke koko Ranskan valtionhallinnon sähköisten palveluiden arvioimiseksi parantamiseksi. Mm. parhaiden käytäntöjen kartoitus tarjoaminen kaikille hallinnonaloille koko valtionhallinnon hankintaportaalin luominen. D Saksa LVM Palvelu Turvallinen sähköposti jolla kansalaiset yritykset voivat asioida valtionhallinnon kanssa. Pilot-hanke käynnissä. Rural Payments Agency: Single Payment Scheme UK MMM Palvelu DEFRA:n alainen palvelu josta maa- metsätalouden yrittäjät voivat hakea maataloustukia. Ilmoitus tapahtuu internetin kautta BearingPoint PUBLIC SERVICES 22

23 Kansainvälisiä esimerkkejä 4. Osallistaminen arviointi 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus ADAE (Electronic Administration Development Agency) Marevaviitekehys Ranska Arviointi Mareva on arviointiviitekehys laajoille kehityshankkeille. Hankkeita arvioidaan systemaattisesti mm. investoinnin kannattavuuden, toteutettavuuden, vaikuttavuuden, laadun, riskien, asiakkaiden henkilöstön näkökulmista. Osallistava kuntien budjetointi Ranska Kunta Osallistaminen Kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunginosan kaupungin budjetointiin sähköisen järjestelmän kautta. Tietty osuus budjetista etaan suoraan asukkaiden kansanäänestyksen perusteella. Recovery.gov USA VM Osallistaminen Portaali kertoo mihin USA:n elvytysvaro käytetään valtion/osavaltion/kunnan tasolla. Mahdollistaa myös toimenpiteiden kommentoinnin / vaikuttamisen. Vancouverin kaupunki Kanada Kunta Osallistaminen Asukkaista on koottu komiteoita, jotka osallistuvat kaavoituksen sosiaalipalveluiden valmisteluun päätöksentekoa varten. Stockholm.se/ mfor Ruotsi Kunta Palvelu Sivulla voi verrata tukholman kaupungin palveluntarjoajia mm. koulut, vanhusten hoitopalvelut, uimahallit, aikuiskoulutus. Perusinformaation lisäksi useat sisältävät käyttäjien arvosteluita jotka auttavat päätöksenteossa. Euroopan unioni EU Osallistaminen Kommenttien kerääminen kansalaisilta valmisteilla käynnissä oleviin hankkeisiin verkkohaastatteluilla BearingPoint PUBLIC SERVICES 23

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9. Avauspuheenvuoro Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.2016 Miten Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa? Päivitetty

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen 26.4.2016 Työryhmän kautta menneitä hankkeita Tulorekisteri (VM/Vero) Tulotietojen reaaliaikainen kerääminen Luvat ja valvonta (TEM) Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri

Valtuustoseminaari Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 15.6.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Tavoitteet Valitut kehittämiskohteet Terveystaloustieteellinen viitekehys tuottavuuteen tai tehokkuuteen Terveydenhuollossa tuottavuustarkastelu voidaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio

Johtamisen haasteet julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön visio Johtamisen haasteet julkisella sektorilla Kauppatieteellisen yhdistyksen visiopäivä Juhani Turunen 28.1.2009 Valtiovarainministeriön visio Suomi on kestävä, kilpailukykyinen ja innovatiivinen kansantalous,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa Juha Kostiainen, VM, 09..20, Säätytalo Haasteet julkisen organisaation johtamisessa Kaikki vastaajat 5 Erittäin suuri haaste 4 Melko suuri haaste 3 Jonkin asteinen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Antti Hautamäki Tutkimusprofessori (emeritus), JY Dosentti, HY

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri 3.11.2015 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Lisätiedot

Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus

Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Silja Hiironniemi Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kehitys

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Maksuneuvoston kokous

Maksuneuvoston kokous Maksuneuvoston kokous 9.1.2014 9.1.2014 Julkinen 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Maksuneuvoston toiminta-ajatus ja visio 3. Maksuneuvoston tehtävät ja toimintatapa 4. Maksuneuvoston työohjelma 2014 5.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Valtio Expo Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla

Valtio Expo Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla Valtio Expo 3.5.2011 Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan avulla BearingPoint Finland Oy Ilkka Pirskanen Manager, Julkishallinto Agenda 15:05 15:25 Valtionhallinnon tehostaminen tietotekniikan

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti. Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco.

Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti. Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco. Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco.fi EU ehealth initiative & action plan 2004 seuraukset Projektit ovat

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Mikko Sormunen kirjoittaa 2.5.2012:

Mikko Sormunen kirjoittaa 2.5.2012: Oulun kaupungin sähköisiin järjestelmiin mallia Tanskasta, aloite Dno OUKA: 2716 /01/2012 Mikko Sormunen kirjoittaa 2.5.2012: Osallistuin kaupunginhallituksen edustajana Oulun Konttorin opintomatkaan Tanskaan

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot