Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous 12.10.2009"

Transkriptio

1 Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus Projektiryhmän kokous

2 Julkisten palvelujen arvoketju valitut esimerkit Palvelutarpeen kerääminen Strategiset poliittiset linukset Esimerkit: TEM-konserniohus EU-DLR Palveluratkaisut Make or buy-ratkaisut Kumppanuuksien kehittäminen Hankintakäytännöt Esimerkit: MRAS hoitoonohus 1. Palvelutarve 2. toimittat Asiakastarve Mittarointi Esimerkit: Osallistava budjetointi Mareva-malli 4. Osallistaminen arviointi 3. egovernment Back office front office-toiminnot Esimerkit: Bund Online Stockholm.se 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 2

3 TEM-konserniohus Palvelutarve arviointi Hallitusohjelma toimittat Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli rakentaa TEM- hallinnonalalle konserniohuksen malli sekä tunnistaa kehittää konserniohuksessa tarvittavia lähestymistapo, työkalu johtamiskäytäntöjä. Kuvaus Konserniohus perustuu ministeriön hallinnonalan toimijoiden väliseen vuorovaikutteisuuteen yhteistyöhön sekä selkeisiin rooleihin. TEM -hallinnonalan konserniohusmalli on tavoitteellinen johtamiskokonaisuus, joka muodostuu mm. seuraavista asioista: Suunnitteluprosessit Seuranta- arviointi- raportointiprosessit Rakenneratkaisut Päätöksenteon vastuut foorumit Näihin liittyvät työkalut käytännöt Ministeriön päämääränä on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaa sekä vastata hallinnonalan toimijoiden strategisesta ohuksesta. Käytännössä ministeriön konserniohusrooli kiteytyy seuraaviin teemoihin: Hallinnonalan strategioiden määrittäminen Tavoitteiden asettaminen hallinnonalalle Hallinnonalan tavoitteiden seuranta arviointi Hallinnonalan toimit toteuttavat konsernistrategiaa sekä ministeriön niille asettamia tavoitteita. Hallinnonalan toimijoiden vastuulla on oman strategiansa valmistelu sekä operatiivisen toiminnan johtaminen. Hallinnonalan toimijoilla on lisäksi vastuu raportoida toimintansa tuloksista ministeriölle. Ohuksen työkaluksi TEMIssä on laadittu myös koko hallinnonalaa koskeva tuottavuusstrategia, jossa lintaan keskeiset tuottavuustoimet konkreettisella tasolla. KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KANSALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Substanssistrategiat HALLINNONALAN KONSERNIOHJAUS Hallinnonalan konsernistrategia Toimintaympäristön analyysi Tahtotila tavoitelinukset Konsernin toimintamalli Strategian seuranta, raportointi arviointi Strateginen Ohuksen keinot Strategian toteutus Tulosohus Säädösohus Informaatio-ohus Kehitystoiminnan ohus Hallitus- johtokuntatyö Hallinnonalan toimiryhmät Yhteistyökumppanit verkostot Asiakkaat Hyödyt Konserniohusmallia hyödyntämällä voitaisiin tehostaa ohusta myös muilla hallinnonaloilla kuntakonserneissa. Selkeät roolit vastuut ministeriön hallinnonalan virastojen, laitosten muiden toimijoiden välillä Konkreettiset toimenpiteet koko hallinnonalan tuottavuuden nostamiseksi Konkreettiset toimenpiteet resurssien kohdistamiseksi ministeriön ydintoimintoihin 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 3

4 Medical Review and Assessment Service Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Irlannin Department of Social and Family Affairs (DSFA) on toteuttanut laan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on ollut lisätä terveydenhuollon kustannusten läpinäkyvyyttä lisätä kansalaisten luottamusta järjestelmään. Hankkeen avulla on pyritty myös lisäämään asiakkaiden henkilöstön tyytyväisyyttä parantamaan tuottavuutta sekä luomaan uusi johtamisjärjestelmä. Kuvaus Hankkeessa on toteutettu korvauskäytäntöjen, palveluntuotantoprosessien palvelukanavien uudistaminen. Lisäksi terveydenhuollon organisointia roole vastuita on muutettu. DSFA ottanut käyttöön MRAS (Medical Review and Assessment Service) korvauskäytännön Medical Review and Case Management (MRCM)- hoitoonohusjärjestelmän, jotka ovat kansainvälisten arvioiden mukaan tällä hetkellä terveydenhuollon best practise. Vuonna 2008 MRCM-menetelmällä arvioitiin potilasta, joista tkohoitoon ohttiin potilasta. Potilasohuksella tavoitellaan järjestelmällistä toimintatapaa hoitoon saapumisvaiheessa, hoitoprosessissa kotiuttamisessa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty hoitoon saapumisvaiheeseen, jossa on otettu käyttöön gatekeeper järjestelmä. Terveydenhoita tai yleislääkäri rajoittaa entistä enemmän erikoissairaanhoitoon pääsyä potilailla, joiden terveydentila ei sitä edellytä. Korvausjärjestelmää on tiukennettu merkittävästi. Kelakorvausta vastaavan korvauksen saaminen edellyttää tkossa akkreditoitujen lääkäreiden arviointia hoidon tarpeesta soveltuvasta hoidosta. Potilas PTH/ Yksityinen lääkäri Lähetteen arvioiva lääkäri Diagnostinen yksikkö Hoitoyksikkö Tietojärjestelmät 1. Hoitotarpeen tunnistaminen arviointi Hoidon tarve Lähete ESH:on (elektiivinen pot) Päivystyspotilas Lähetteen arviointi 2. Hoidon antaminen 3. Kotiuttaminen Diagnos-tiset tutkimukset Ei tarvetta ESHtasoiselle hoidolle Hoitaa itse Tarve ESH-tasoiselle hoidolle Antaa hoitoohjeet Hoitotoimenpiteet Kotiutuksen järjestäminen Kotiutus Hoidettu potilas Hyödyt 33,9 miljoonan punnan säästöt vuonna 2007 mm. tilojen laitteiden tehokkaamman käytön, henkilökunnan ankäytön tehostumisen odotusaikojen lyhentymisen myötä. Suomessa voitaisiin hyödyntää potilasohusta merkittävästi nykyistä paremmin. Tällä parannettaisiin erikoissairaanhoidon ohusta saavutettaisiin säästöjä BearingPoint PUBLIC SERVICES 4

5 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Tukholma voitti tänä vuonna kansainvälisen Intelligent Community of the Year-palkinnon. Tukholman kaupungin portaalin tavoitteena on tarjota Tukholman asukkaille tietoa kaupungin julkisista palveluista. Stockholm.se sisältää edistyksellisiä palveluita, kuten esimerkiksi palveluiden vertailtavuuden kommentointimahdollisuuden. Kuvaus Jämför -palvelu tarjoaa Tukholman asukkaille mahdollisuuden verrata palveluiden laatua siinte. Tietokannassa on tietoa sekä palveluiden tarjonnasta että käyttäjien palveluiden laatua koskevia arvioita. Palveluun on yhdistetty karttapalvelu, joka kuvaa palvelupisteen siinnin kartalla (vrt. Helsingin kaupungin palvelukarttaan). Palvelut: esikoulu, peruskoulu, lukiot, aikuiskoulutus, vanhustenhoito, kotipalvelu, uimahallit, urheilupaikat. Dialog toiminto tarjoaa kansalaisille vaikuttamismahdollisuuden käynnissä olevissa kehityshankkeissa tuotetuissa palveluissa Portaalissa olevassa blogissa (dialog.stockholm.se) on kuvauksia uusista kehitysprojekteista, joita kunnan asukkaat voivat kommentoida. Tällä hetkellä on kehitteillä mm. sähköinen rakennuslupa-anomus kaavoituksen seurantajärjestelmä. Hyödyt Virallisten tietojen lisäksi saatavilla myös käyttäjien arviointe palveluiden laadusta. Palveluntarjoat pystyvät vertaamaan toimintaansa kilpailijoihin Kansalainen voi itse kommentoida julkisesti palvelun innovatiivisuutta /tai antaa kehitysehdotuksia Kerää tietoa palveluista valmistelun päätöksenteon tueksi Suomessa voitaisiin kerätä tietoa asiakastarpeesta tyytyväisyydestä sekä luoda uusi osallistamisen muoto 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 5

6 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Saksan liittovaltion kuntien IT- egovernment kehityshanke, joka sai alkunsa vuonna Hankkeen tarkoituksena on ollut muuttaa mahdollisimman monta valtion kuntien virastoista sähköisiksi. Vuonna 2003 aloitettu Deutschland Online -hanke pyrkii yhtenäistämään e-palveluita. Vuoden 2005 jälkeen hanke on uudistunut tämän hetken teemana on e-government 2.0, eli interaktiivisten palvelujen kehittäminen. Bund.de Deutschland.de Saksan osavaltioiden liittovaltion viralliset portaalit. Toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin suomi.fi sivusto. Deutschland.de on ettu 10 eri osaan: koulutus, terveys, kulttuuri, media, urheilu, valtio, osavaltiot, matkailu, ympäristö, talous tiede Bund.de sivustolta löytyvät työpaikkailmoitukset, hankinnat, kiinteistöt, palvelut yhteistiedot kaikkiin osavaltion virastoihin. Hankkeen kuvaus Hankkeen kehittämistä varten on suunniteltu kolmiosainen yhteinen alusta, joka koostuu seuraavista osista: Komponentit: tietoturvallisuus, tiedonhallintajärjestelmät, internet -sivustot, puhelinnumerot Osaamiskeskukset: tietoturva, tiedonhallinta, epayment työn prosessointi, prosessi organisointi Keskitetty johtaminen: projektin johtokeskus, joka koordinoi hankekehitystä Hankkeen keskeiset aikaansaannokset D115: julkishallinnon palvelunumero D suottu sähköposti transaktioihin Bund.de deutschland. de -portaalit palveluineen Hyödyt Yhtenevät IT-käytännöt kaikissa julkisen sektorin egovernment -ratkaisuissa Kanavien integraatio mahdollistuu helpommin Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt 780 milj, joka ylitti ennakkoon asetetut tavoitteet ( 400 milj) Suomessa merkittävien tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus eriytynyt lykkäytynyt, kokonaisvaltaisen ohjelman toteutus olisi tarpeen BearingPoint PUBLIC SERVICES 6

7 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat D115: Julkinen palvelunumero kansalaisille yrityksille, joka pyrkii tarjoamaan yhteyden paikallis-, osavaltio- valtiohallintoon yhdellä soitolla. Hankkeen pilot-vaihe on aloitettu Hessenin, Ala-Saksin Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa 2008 vuoden lopussa. Tarkoituksena on aloittaa valtakunnallinen palvelu Käyttäjän ei tarvitse etukäteen selvittää mihin organisaatioon hänen tarpeensa liittyy. Asiantuntitasolle tulevien aiheettomien kyselyjen määrä laskee työn tehokkuus nousee. Kansalaisten tarpeita pystytään seuraamaan liikenteen määrän avulla täten allokoida resursse tehokkaammin. D Suottu sähköposti, joka on tarkoitettu ensisiisesti kansalaisten yritysten asiointiin kanssa. Turvallisempi sähköinen asiointi kuin tavanomaisella sähköpostilla Odotetut vuosittaiset säästöt 1,0-1,5 milrdia, jotka saadaan paperimäärän, posti-palvelujen käytön, virkailijoiden määrän vähentämisestä BearingPoint PUBLIC SERVICES 7

8 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Osallistava budjetoinnin tarkoituksena on kaa osa päätöksentekovallasta paikallistasolla kansalaisille/asukkaille. Täten kansalaiset voivat demokraattisesti vaikuttaa budjetin käyttöön, äänestämällä mieleistensä kohteiden puolesta. Konsepti on kotoisin Brasiliasta on levinnyt Eurooppaan vuoden 2000 jälkeen. Kuvaus Kansalaiset voivat useimmiten vaikuttaa ralliseen osaan (0-20%) kaupungin/kunnan budjetista. Alueet, joihin he voivat vaikuttaa liittyvät pääasiallisesti vapaa-an palveluihin, esim. puistojen rakentamiseen. Ydintoimintoihin kohdistuvat panostukset, kuten sosiaali- terveydenhoito, on yleensä jätetty perinteisen virkamiesvalmistelun edustuksellisen päätöksenteon piiriin. Osallistavaa budjetointia käytetään joissain kaupungeissa Iso- Britanniassa, Ranskassa, Belgiassa, Italiassa Saksassa. Vaikuttamisen muoto on useita, mutta yleisimpiä ovat: Työpat, joihin on vapaa pääsy kaikilla halukkailla (tilariippuvainen) Sähköiset ratkaisut, joissa asukkaat voivat tietokoneen välityksellä ehdottaa /tai äänestää (tilasta riippumaton) Hyödyt Asukkaat saavat vaikuttaa heille tärkeisiin palveluihin kehityskohteisiin Suomessa voisi olla uusi osallistamisen muoto Esimerkki: Belo Horizonten e-budjetointi Brasilian Belo Horizonten kaupungissa on vuodesta 2006 järjestetty sähköisiä äänestyksiä niiden julkisten hankkeiden valitsemiseksi, joita kaupunki ryhtyy kehittämään alueittain. Jokaisessa kaupunginosassa äänestetään tiettyä määrää vaihtoehtoisista kohteista. Hanke on saavuttanut korkean äänestysprosentin n. 10% kaikista rekisteröidyistä asukkaista (n ääntä). Kunnallisen budjetin osa, joka on ettu osallistavan budjetoinnin perusteella (Otos: 103 kuntaa Brasiliassa, vuosina ) Osuus budjetista, joka on ettavana Kuntien lukumäärä Prosenttiosuus kaista kunnista (%) 1-10% % % % % % % % % % % Ei vastausta Ei osallistavaa budjetointia Yhteensä Lähde: UNDP, UN Habitat 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 8

9 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet MAREVA-mallin tavoitteena on luoda yhtenäinen malli hankkeiden toteutettavuuden onnistumisen arviointiin julkisella sektorilla. Kuvaus MAREVA on arvoanalyysimenetelmä valtionhallinnon muutosprojekteille. MAREVA*-metodologia otettiin Ranskan valtionhallinnossa laaan käyttöön vuonna 2005, jonka jälkeen yli sadassa egovernment-aloitteessa on hyödynnetty MAREVA-metodologiaa menestyksekkäästi. MAREVA:n avulla pystytään priorisoimaan hallinnoimaan aloitteita sekä kasvattamaan ymmärrystä projekti/aloitesalkun optimaalisesta arvottamisesta. MAREVA:n menestys perustuu osaksi helppoon käytettävyyteen (Excel tai web-pohinen ratkaisu) sekä tulosten selkeyteen (yhden sivun kattava koontiraportti). Hyödyt Menetelmä sitoo projektit koko niiden elinkaaren aksi päätöksentekoon sekä tukee hyvää projektinhallintaa Yhtenäisten arviointi- raportointikäytäntöjen luominen kaikille projekteille Sopii hyvin erilaisiin teemoihin: käytetty arvioimaan hankkeitinfrastruktuurin rakentamiseen, sisäisen toiminnan kehittämiseen sekä sähköiseen asiointiin Suomessa julkisen sektorin hankearvioinnin taso käytännöt a, jotka liittyvät esimerkiksi vaihtelevat hyvin paljon. Yhtenäisen menetelmän lanseeraminen toisi lisäarvoa Annual gain/cost (not updated) in M Updated movements in M Annual movements Updated cumulative value BP RG Gains (left-hand scale) Costs (right-hand scale) Accumulated movements 250 UNV BearingPoint PUBLIC SERVICES 9

10 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat MAREVAn arviointiperusteet: Taloudelliset vaikutukset Investoinnin tuottoprosentin (ROI) avainindikaattoreita, kuten investoinnin nykyarvoa (NPV), sisäistä korkoa (IRR) elinkaarikustannuksia (TCO) käytetään vertailtaessa projektin kehitystä kustannuksia sen taloudellisiin hyötyihin, esim. tuottavuus, tehokkuushyödyt, saavutettavat säästöt Strateginen merkitys Arvioi projektin kvalitatiivisia vaikutuksia, ns. strategian mukaisuutta, jonka yritys/valtionhallinnon viraston on asettanut. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys, palvelutuotannon tehokkuuden parantuminen Vaikutukset hallinnonalalla Arvioidaan kokonaistilannetta ilman kyseistä projektia/projekte (suhde muihin avainprojekteihin, teknologian vanhentuminen, poliittiset lainsäädännön vaatimukset) Vaikutukset sidosryhmille Arvioidaan hyödyn arvo asiakkaille sekä muille kumppaneille sekä kvalitatiivisesti (esim. palvelun laatu) sekä kvantitatiivisesti (esim. rahallinen/ allinen säästö asiakkaalle, asiakasmäärä) Riskienhallinta Arvio riskin tasosta (taloudelliset, toiminnalliset, tekniset toimeenpanoon liittyvät riskit) 5. Toteutuksen riskien hallinta 1. Taloudelliset vaikutukset 4. Vaikutukset asiakkaille sidosryhmille 3. Vaikutukset hallinnonalalla 2. Strateginen merkitys 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 10

11 EU-DLR Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet EU-DLR-hanke (Europäischen Dienstleistungsrichtlinie ) on kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden-Wuerttemberg Schleswig-Holstein. Julkisista lähteistä saatava informaatio varsin pinnallista, pyydetty materiaalia hallinnosta BearingPointin verkostosta. Linkkejä BearingPoint PUBLIC SERVICES 11

12 Liite 1: Linkkejä

13 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Kaupungin web sivu: Vertaa palvelu: Blogi: Vertaus Ruotsin kuntien web sivuista: -Kuvaus vertailun periaatteista -Excel tiedosto vertailun tuloksien kera 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 13

14 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Brasilia Eurooppa Muita sivusto Santo André Campinas Mundo Novo São Paolo Porto Alegre Córdoba, Espan Mons, Belgia Saint Denis, Ranska Bobigny, Ranska Pieve Emanuele, Italia Rheinstetten, Saksa Manchester, Iso-Britannia Mexico City, Mexico Buenos Aires, Argentina Urbal BearingPoint PUBLIC SERVICES 14

15 Liite 2: Kansainvälisiä esimerkkejä

16 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Department for Children, Schools and Families (DCSF) Iso- Britannia STM Palvelutarve, poliittiset linukset seuranta DCSF:n vastuulla on lasten nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen, terveyteen, koulutukseen köyhyyteen liittyvien poliittisten linusten toimeenpano. Palvelutarvetiedon keräämiseen arviointiin sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen on kehitetty uudenlaiset prosessit tietojärjestelmät. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelutarve, palveluntuotanto asiakastyytyväisyys Hallinnonalan palvelut on koottu palvelukeskukseen, jossa on yhden luukun periaatteella toimiva puhelinpalvelu internetpalvelu. Palvelukeskus on ottanut käyttöön portaalin, jonka avulla kerätään asiakastyytyväisyys- palvelutarvetietoa. Cambridge and Peterborough Mental Health Partnership Trust Iso- Britannia Kunta / Terveydenhuolto Palvelutarve, palveluntuotanto seuranta Laa kehityshanke koko arvoketjun kehittämiseksi. Hoitoprosessien virtaviivaistaminen, potilastietojärjestelmän kehittäminen, johdon tietojärjestelmien kehittäminen, asiakastarvetiedon kerääminen ennustaminen, riskienhallinta, uudet käytännöt asiakastyytyväisyyden sidosryhmien odotusten mittaamiseen. Vaikuttava helposti toteutettava Suomessa Keskitasoa Jo käytössä oleva / huonosti Suomessa toteutettava 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 16

17 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Pariisin kaupunki Ranska Kunta Päätöksent ekohankin nat Uuden päätöksentekoa tukevan järjestelmän luominen. Mittarointi, taloustiedon kerääminen raportointi, hankinnat projektihallinta on koottu yhteen paikkaan virkamiesten päätöksentekijöiden saataville. Samalla luotiin myös yhteiset hankintaprosessit kaikille kaupungin virastoille. EU-DLR Saksa Valtionhallinto Päätöksent eko Kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden- Wuerttemberg Schleswig-Holstein. TEM konserniohus Suomi TEM Johtamine n Uudenlaisen konserniohusmallin luominen TEMhallinnonalalle, mallin toimeenpano konsernin tuottavuusstrategian luominen BearingPoint PUBLIC SERVICES 17

18 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Mid Kent Cancer Treatment Centre Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Toimittajien hallinta Sairaalan toimitta- kumppanuuskäytäntöjen uudistaminen. Järjestelmät, mittarointi, toimittavalvonta toimittavalinta. NHS London Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Palveluntuotannon kehittäminen Lean- Six Sigma-tekniikoiden avulla suunniteltiin toteutettiin toimenpiteet, joilla saatiin tehostettua sairaalan prosessei parannettua hoitohenkilökunnan välistä tiedonkulkua. Sairaalassaoloaika lyheni keskimäärin 47 prosenttia jonot lyhenivät merkittävästi. Ranska STM Ranskan sosiaali- terveysministeriö Palveluntuotannon kehittäminen Ranskan valtion on ottanut käyttöön sähköisten potilasrekisterin. Lainsäädännön muuttumisen myötä asiakas voi itse luoda henkilökohtaisen terveysrekisterin. Parantunut tiedonkulku hoidon kustannusten arviointi. Department of Social and Family Affairs (DSFA) Iso- Britannia STM Palveluntuotannon kehittäminen MRAS (Medical Review and Assessment Service)- hoitoonohusjärjestelmän kehittäminen palveluntuotannon, palvelukanavien hallinnon tehostamiseksi. Hoitoprosessien tehostaminen uudelleenorganisointi BearingPoint PUBLIC SERVICES 18

19 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus The Irish Prison Service (IPS) Irlanti Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Kehityshanke ulkoistamislinusten, toimittavalinnan, tilausprosessien toimittayhteistyökäytäntojen uudistamiseksi. Keskitetetyn hankintakeskuksen perustaminen. Varastojen optimointi alueellisten kelukeskusten perustaminen. US Department of Homeland Security Yhdysvallat Tulli Ulkomaalaisohjelmaan liittyvien lupa- sosiaalitukiprosessien virtaviivaistaminen. Hakukäytäntöjen uudistaminen sähköistäminen. Valvontatoimintojen uudelleenorganisointi. US Prisons Yhdysvallat Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Vankiloiden keskeisten prosessien, kuten vanginkuljetuksen vartioinnin ulkoistaminen. Poliittiset linukset, vaihtoehtojen vertailu, toimittavalinta. Merkittävät kustannussäästöt, laatu- turvallisuusmittareiden parantuminen sekä korkeampi asiakastyytyväisyys BearingPoint PUBLIC SERVICES 19

20 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 1/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Bund.de Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Saksan liittohallinnon palvelut koottuna yhden sivun alle. Yksi BundOnline -hankkeen aikaansaannoksista. D115 Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Valtion palvelunumero, josta saa tietoa yhden luukun periaatteella. Esimerkiksi minkä ministeriön alaisuuteen jokin toiminto tai palvelu kuuluu. Pilot-hanke käynnissä. Frittsykehys valg.no Nor Kunta / Terveydenhuolt o Palvelukanava Portaali, josta palveluiden käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa alueen sairaaloiden jonotilanteesta käynnin luonteen sairauden mukaan voi valita itselleen sopivimman hoitopisteen. Gentofte genvej.dk Tanska Kunta Palvelukanava Portaali, jonka kautta kansalaiset pääsevät käsiksi kirsto-, vero-, eläke-, muutto-, passi-, terveys- jne. tietoihin perhe/perheenjäsen tasolla. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelukanava tunnistautuminen Laa kehityshanke sähköisen tunnistautumiskortin sillä hyödynnettävien palveluiden lisäämiseksi BearingPoint PUBLIC SERVICES 20

21 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 2/3 Palvelutarve arviointi Tunnistautuminen toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Sähköinen ajokortti Meksiko LVM Tunnistautuminen Mikroprosessori ajokortissa, joka sisältää an tiedot, kuten ajohistoria, rikkomukset, rajoitukset jne. Kids-ID Belgia STM Lasten virallinen henkilökortti,jossa monia toiminnallisuuksia. Toimii esimerkiksi passina sirun ansiosta internet-käytön rajoittamisessa. Kortissa on hätäpalvelutoiminto, johon voi rekisteröidä 7 vapaavalintaista numeroa. TISSEO Ranska STM Tunnistautuminen Toulousessa käytössä oleva vanhuksille (yli 65v) suunnattu kortti, joka oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn julkisiin liikenneneuvoihin, museoihin jne. Sisältää myös internetsivun, jossa kerrotaan palveluista, joissa korttia voi käyttää. Limosa.be Belgia TEM Palvelukanava Kaikki ulkomaalaiset työntekijät rekisteröityvät sivuston kautta tullessaan Belgiaan töihin. Auttaa työntekijää viranomaisia tarjoamalla tietoa työmarkkinoista yksittäisistä työnantajista, työehdoista, työturvallisuudesta jne BearingPoint PUBLIC SERVICES 21

22 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 3/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Ranskan valtionvarainministeriö Ranska Koko valtion tietohallinto Laa kehityshanke koko Ranskan valtionhallinnon sähköisten palveluiden arvioimiseksi parantamiseksi. Mm. parhaiden käytäntöjen kartoitus tarjoaminen kaikille hallinnonaloille koko valtionhallinnon hankintaportaalin luominen. D Saksa LVM Palvelu Turvallinen sähköposti jolla kansalaiset yritykset voivat asioida valtionhallinnon kanssa. Pilot-hanke käynnissä. Rural Payments Agency: Single Payment Scheme UK MMM Palvelu DEFRA:n alainen palvelu josta maa- metsätalouden yrittäjät voivat hakea maataloustukia. Ilmoitus tapahtuu internetin kautta BearingPoint PUBLIC SERVICES 22

23 Kansainvälisiä esimerkkejä 4. Osallistaminen arviointi 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus ADAE (Electronic Administration Development Agency) Marevaviitekehys Ranska Arviointi Mareva on arviointiviitekehys laajoille kehityshankkeille. Hankkeita arvioidaan systemaattisesti mm. investoinnin kannattavuuden, toteutettavuuden, vaikuttavuuden, laadun, riskien, asiakkaiden henkilöstön näkökulmista. Osallistava kuntien budjetointi Ranska Kunta Osallistaminen Kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunginosan kaupungin budjetointiin sähköisen järjestelmän kautta. Tietty osuus budjetista etaan suoraan asukkaiden kansanäänestyksen perusteella. Recovery.gov USA VM Osallistaminen Portaali kertoo mihin USA:n elvytysvaro käytetään valtion/osavaltion/kunnan tasolla. Mahdollistaa myös toimenpiteiden kommentoinnin / vaikuttamisen. Vancouverin kaupunki Kanada Kunta Osallistaminen Asukkaista on koottu komiteoita, jotka osallistuvat kaavoituksen sosiaalipalveluiden valmisteluun päätöksentekoa varten. Stockholm.se/ mfor Ruotsi Kunta Palvelu Sivulla voi verrata tukholman kaupungin palveluntarjoajia mm. koulut, vanhusten hoitopalvelut, uimahallit, aikuiskoulutus. Perusinformaation lisäksi useat sisältävät käyttäjien arvosteluita jotka auttavat päätöksenteossa. Euroopan unioni EU Osallistaminen Kommenttien kerääminen kansalaisilta valmisteilla käynnissä oleviin hankkeisiin verkkohaastatteluilla BearingPoint PUBLIC SERVICES 23

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Selvityshankkeen loppuraportti Hämeenlinna 3.5.2012 Sisällysluettelo Selvityshankkeen tavoitteet...3 Uudet digitaaliset palvelut

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot