Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitra. Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus. Projektiryhmän kokous 12.10.2009"

Transkriptio

1 Edistyksellisten julkisen hallinnon ratkaisujen kansainvälinen kartoitus Projektiryhmän kokous

2 Julkisten palvelujen arvoketju valitut esimerkit Palvelutarpeen kerääminen Strategiset poliittiset linukset Esimerkit: TEM-konserniohus EU-DLR Palveluratkaisut Make or buy-ratkaisut Kumppanuuksien kehittäminen Hankintakäytännöt Esimerkit: MRAS hoitoonohus 1. Palvelutarve 2. toimittat Asiakastarve Mittarointi Esimerkit: Osallistava budjetointi Mareva-malli 4. Osallistaminen arviointi 3. egovernment Back office front office-toiminnot Esimerkit: Bund Online Stockholm.se 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 2

3 TEM-konserniohus Palvelutarve arviointi Hallitusohjelma toimittat Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli rakentaa TEM- hallinnonalalle konserniohuksen malli sekä tunnistaa kehittää konserniohuksessa tarvittavia lähestymistapo, työkalu johtamiskäytäntöjä. Kuvaus Konserniohus perustuu ministeriön hallinnonalan toimijoiden väliseen vuorovaikutteisuuteen yhteistyöhön sekä selkeisiin rooleihin. TEM -hallinnonalan konserniohusmalli on tavoitteellinen johtamiskokonaisuus, joka muodostuu mm. seuraavista asioista: Suunnitteluprosessit Seuranta- arviointi- raportointiprosessit Rakenneratkaisut Päätöksenteon vastuut foorumit Näihin liittyvät työkalut käytännöt Ministeriön päämääränä on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaa sekä vastata hallinnonalan toimijoiden strategisesta ohuksesta. Käytännössä ministeriön konserniohusrooli kiteytyy seuraaviin teemoihin: Hallinnonalan strategioiden määrittäminen Tavoitteiden asettaminen hallinnonalalle Hallinnonalan tavoitteiden seuranta arviointi Hallinnonalan toimit toteuttavat konsernistrategiaa sekä ministeriön niille asettamia tavoitteita. Hallinnonalan toimijoiden vastuulla on oman strategiansa valmistelu sekä operatiivisen toiminnan johtaminen. Hallinnonalan toimijoilla on lisäksi vastuu raportoida toimintansa tuloksista ministeriölle. Ohuksen työkaluksi TEMIssä on laadittu myös koko hallinnonalaa koskeva tuottavuusstrategia, jossa lintaan keskeiset tuottavuustoimet konkreettisella tasolla. KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KANSALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Substanssistrategiat HALLINNONALAN KONSERNIOHJAUS Hallinnonalan konsernistrategia Toimintaympäristön analyysi Tahtotila tavoitelinukset Konsernin toimintamalli Strategian seuranta, raportointi arviointi Strateginen Ohuksen keinot Strategian toteutus Tulosohus Säädösohus Informaatio-ohus Kehitystoiminnan ohus Hallitus- johtokuntatyö Hallinnonalan toimiryhmät Yhteistyökumppanit verkostot Asiakkaat Hyödyt Konserniohusmallia hyödyntämällä voitaisiin tehostaa ohusta myös muilla hallinnonaloilla kuntakonserneissa. Selkeät roolit vastuut ministeriön hallinnonalan virastojen, laitosten muiden toimijoiden välillä Konkreettiset toimenpiteet koko hallinnonalan tuottavuuden nostamiseksi Konkreettiset toimenpiteet resurssien kohdistamiseksi ministeriön ydintoimintoihin 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 3

4 Medical Review and Assessment Service Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Irlannin Department of Social and Family Affairs (DSFA) on toteuttanut laan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on ollut lisätä terveydenhuollon kustannusten läpinäkyvyyttä lisätä kansalaisten luottamusta järjestelmään. Hankkeen avulla on pyritty myös lisäämään asiakkaiden henkilöstön tyytyväisyyttä parantamaan tuottavuutta sekä luomaan uusi johtamisjärjestelmä. Kuvaus Hankkeessa on toteutettu korvauskäytäntöjen, palveluntuotantoprosessien palvelukanavien uudistaminen. Lisäksi terveydenhuollon organisointia roole vastuita on muutettu. DSFA ottanut käyttöön MRAS (Medical Review and Assessment Service) korvauskäytännön Medical Review and Case Management (MRCM)- hoitoonohusjärjestelmän, jotka ovat kansainvälisten arvioiden mukaan tällä hetkellä terveydenhuollon best practise. Vuonna 2008 MRCM-menetelmällä arvioitiin potilasta, joista tkohoitoon ohttiin potilasta. Potilasohuksella tavoitellaan järjestelmällistä toimintatapaa hoitoon saapumisvaiheessa, hoitoprosessissa kotiuttamisessa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty hoitoon saapumisvaiheeseen, jossa on otettu käyttöön gatekeeper järjestelmä. Terveydenhoita tai yleislääkäri rajoittaa entistä enemmän erikoissairaanhoitoon pääsyä potilailla, joiden terveydentila ei sitä edellytä. Korvausjärjestelmää on tiukennettu merkittävästi. Kelakorvausta vastaavan korvauksen saaminen edellyttää tkossa akkreditoitujen lääkäreiden arviointia hoidon tarpeesta soveltuvasta hoidosta. Potilas PTH/ Yksityinen lääkäri Lähetteen arvioiva lääkäri Diagnostinen yksikkö Hoitoyksikkö Tietojärjestelmät 1. Hoitotarpeen tunnistaminen arviointi Hoidon tarve Lähete ESH:on (elektiivinen pot) Päivystyspotilas Lähetteen arviointi 2. Hoidon antaminen 3. Kotiuttaminen Diagnos-tiset tutkimukset Ei tarvetta ESHtasoiselle hoidolle Hoitaa itse Tarve ESH-tasoiselle hoidolle Antaa hoitoohjeet Hoitotoimenpiteet Kotiutuksen järjestäminen Kotiutus Hoidettu potilas Hyödyt 33,9 miljoonan punnan säästöt vuonna 2007 mm. tilojen laitteiden tehokkaamman käytön, henkilökunnan ankäytön tehostumisen odotusaikojen lyhentymisen myötä. Suomessa voitaisiin hyödyntää potilasohusta merkittävästi nykyistä paremmin. Tällä parannettaisiin erikoissairaanhoidon ohusta saavutettaisiin säästöjä BearingPoint PUBLIC SERVICES 4

5 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Tukholma voitti tänä vuonna kansainvälisen Intelligent Community of the Year-palkinnon. Tukholman kaupungin portaalin tavoitteena on tarjota Tukholman asukkaille tietoa kaupungin julkisista palveluista. Stockholm.se sisältää edistyksellisiä palveluita, kuten esimerkiksi palveluiden vertailtavuuden kommentointimahdollisuuden. Kuvaus Jämför -palvelu tarjoaa Tukholman asukkaille mahdollisuuden verrata palveluiden laatua siinte. Tietokannassa on tietoa sekä palveluiden tarjonnasta että käyttäjien palveluiden laatua koskevia arvioita. Palveluun on yhdistetty karttapalvelu, joka kuvaa palvelupisteen siinnin kartalla (vrt. Helsingin kaupungin palvelukarttaan). Palvelut: esikoulu, peruskoulu, lukiot, aikuiskoulutus, vanhustenhoito, kotipalvelu, uimahallit, urheilupaikat. Dialog toiminto tarjoaa kansalaisille vaikuttamismahdollisuuden käynnissä olevissa kehityshankkeissa tuotetuissa palveluissa Portaalissa olevassa blogissa (dialog.stockholm.se) on kuvauksia uusista kehitysprojekteista, joita kunnan asukkaat voivat kommentoida. Tällä hetkellä on kehitteillä mm. sähköinen rakennuslupa-anomus kaavoituksen seurantajärjestelmä. Hyödyt Virallisten tietojen lisäksi saatavilla myös käyttäjien arviointe palveluiden laadusta. Palveluntarjoat pystyvät vertaamaan toimintaansa kilpailijoihin Kansalainen voi itse kommentoida julkisesti palvelun innovatiivisuutta /tai antaa kehitysehdotuksia Kerää tietoa palveluista valmistelun päätöksenteon tueksi Suomessa voitaisiin kerätä tietoa asiakastarpeesta tyytyväisyydestä sekä luoda uusi osallistamisen muoto 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 5

6 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Saksan liittovaltion kuntien IT- egovernment kehityshanke, joka sai alkunsa vuonna Hankkeen tarkoituksena on ollut muuttaa mahdollisimman monta valtion kuntien virastoista sähköisiksi. Vuonna 2003 aloitettu Deutschland Online -hanke pyrkii yhtenäistämään e-palveluita. Vuoden 2005 jälkeen hanke on uudistunut tämän hetken teemana on e-government 2.0, eli interaktiivisten palvelujen kehittäminen. Bund.de Deutschland.de Saksan osavaltioiden liittovaltion viralliset portaalit. Toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin suomi.fi sivusto. Deutschland.de on ettu 10 eri osaan: koulutus, terveys, kulttuuri, media, urheilu, valtio, osavaltiot, matkailu, ympäristö, talous tiede Bund.de sivustolta löytyvät työpaikkailmoitukset, hankinnat, kiinteistöt, palvelut yhteistiedot kaikkiin osavaltion virastoihin. Hankkeen kuvaus Hankkeen kehittämistä varten on suunniteltu kolmiosainen yhteinen alusta, joka koostuu seuraavista osista: Komponentit: tietoturvallisuus, tiedonhallintajärjestelmät, internet -sivustot, puhelinnumerot Osaamiskeskukset: tietoturva, tiedonhallinta, epayment työn prosessointi, prosessi organisointi Keskitetty johtaminen: projektin johtokeskus, joka koordinoi hankekehitystä Hankkeen keskeiset aikaansaannokset D115: julkishallinnon palvelunumero D suottu sähköposti transaktioihin Bund.de deutschland. de -portaalit palveluineen Hyödyt Yhtenevät IT-käytännöt kaikissa julkisen sektorin egovernment -ratkaisuissa Kanavien integraatio mahdollistuu helpommin Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt 780 milj, joka ylitti ennakkoon asetetut tavoitteet ( 400 milj) Suomessa merkittävien tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus eriytynyt lykkäytynyt, kokonaisvaltaisen ohjelman toteutus olisi tarpeen BearingPoint PUBLIC SERVICES 6

7 BundOnline DeutschlandOnline Palvelutarve arviointi toimittat D115: Julkinen palvelunumero kansalaisille yrityksille, joka pyrkii tarjoamaan yhteyden paikallis-, osavaltio- valtiohallintoon yhdellä soitolla. Hankkeen pilot-vaihe on aloitettu Hessenin, Ala-Saksin Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa 2008 vuoden lopussa. Tarkoituksena on aloittaa valtakunnallinen palvelu Käyttäjän ei tarvitse etukäteen selvittää mihin organisaatioon hänen tarpeensa liittyy. Asiantuntitasolle tulevien aiheettomien kyselyjen määrä laskee työn tehokkuus nousee. Kansalaisten tarpeita pystytään seuraamaan liikenteen määrän avulla täten allokoida resursse tehokkaammin. D Suottu sähköposti, joka on tarkoitettu ensisiisesti kansalaisten yritysten asiointiin kanssa. Turvallisempi sähköinen asiointi kuin tavanomaisella sähköpostilla Odotetut vuosittaiset säästöt 1,0-1,5 milrdia, jotka saadaan paperimäärän, posti-palvelujen käytön, virkailijoiden määrän vähentämisestä BearingPoint PUBLIC SERVICES 7

8 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet Osallistava budjetoinnin tarkoituksena on kaa osa päätöksentekovallasta paikallistasolla kansalaisille/asukkaille. Täten kansalaiset voivat demokraattisesti vaikuttaa budjetin käyttöön, äänestämällä mieleistensä kohteiden puolesta. Konsepti on kotoisin Brasiliasta on levinnyt Eurooppaan vuoden 2000 jälkeen. Kuvaus Kansalaiset voivat useimmiten vaikuttaa ralliseen osaan (0-20%) kaupungin/kunnan budjetista. Alueet, joihin he voivat vaikuttaa liittyvät pääasiallisesti vapaa-an palveluihin, esim. puistojen rakentamiseen. Ydintoimintoihin kohdistuvat panostukset, kuten sosiaali- terveydenhoito, on yleensä jätetty perinteisen virkamiesvalmistelun edustuksellisen päätöksenteon piiriin. Osallistavaa budjetointia käytetään joissain kaupungeissa Iso- Britanniassa, Ranskassa, Belgiassa, Italiassa Saksassa. Vaikuttamisen muoto on useita, mutta yleisimpiä ovat: Työpat, joihin on vapaa pääsy kaikilla halukkailla (tilariippuvainen) Sähköiset ratkaisut, joissa asukkaat voivat tietokoneen välityksellä ehdottaa /tai äänestää (tilasta riippumaton) Hyödyt Asukkaat saavat vaikuttaa heille tärkeisiin palveluihin kehityskohteisiin Suomessa voisi olla uusi osallistamisen muoto Esimerkki: Belo Horizonten e-budjetointi Brasilian Belo Horizonten kaupungissa on vuodesta 2006 järjestetty sähköisiä äänestyksiä niiden julkisten hankkeiden valitsemiseksi, joita kaupunki ryhtyy kehittämään alueittain. Jokaisessa kaupunginosassa äänestetään tiettyä määrää vaihtoehtoisista kohteista. Hanke on saavuttanut korkean äänestysprosentin n. 10% kaikista rekisteröidyistä asukkaista (n ääntä). Kunnallisen budjetin osa, joka on ettu osallistavan budjetoinnin perusteella (Otos: 103 kuntaa Brasiliassa, vuosina ) Osuus budjetista, joka on ettavana Kuntien lukumäärä Prosenttiosuus kaista kunnista (%) 1-10% % % % % % % % % % % Ei vastausta Ei osallistavaa budjetointia Yhteensä Lähde: UNDP, UN Habitat 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 8

9 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet MAREVA-mallin tavoitteena on luoda yhtenäinen malli hankkeiden toteutettavuuden onnistumisen arviointiin julkisella sektorilla. Kuvaus MAREVA on arvoanalyysimenetelmä valtionhallinnon muutosprojekteille. MAREVA*-metodologia otettiin Ranskan valtionhallinnossa laaan käyttöön vuonna 2005, jonka jälkeen yli sadassa egovernment-aloitteessa on hyödynnetty MAREVA-metodologiaa menestyksekkäästi. MAREVA:n avulla pystytään priorisoimaan hallinnoimaan aloitteita sekä kasvattamaan ymmärrystä projekti/aloitesalkun optimaalisesta arvottamisesta. MAREVA:n menestys perustuu osaksi helppoon käytettävyyteen (Excel tai web-pohinen ratkaisu) sekä tulosten selkeyteen (yhden sivun kattava koontiraportti). Hyödyt Menetelmä sitoo projektit koko niiden elinkaaren aksi päätöksentekoon sekä tukee hyvää projektinhallintaa Yhtenäisten arviointi- raportointikäytäntöjen luominen kaikille projekteille Sopii hyvin erilaisiin teemoihin: käytetty arvioimaan hankkeitinfrastruktuurin rakentamiseen, sisäisen toiminnan kehittämiseen sekä sähköiseen asiointiin Suomessa julkisen sektorin hankearvioinnin taso käytännöt a, jotka liittyvät esimerkiksi vaihtelevat hyvin paljon. Yhtenäisen menetelmän lanseeraminen toisi lisäarvoa Annual gain/cost (not updated) in M Updated movements in M Annual movements Updated cumulative value BP RG Gains (left-hand scale) Costs (right-hand scale) Accumulated movements 250 UNV BearingPoint PUBLIC SERVICES 9

10 MAREVA-malli Palvelutarve arviointi toimittat MAREVAn arviointiperusteet: Taloudelliset vaikutukset Investoinnin tuottoprosentin (ROI) avainindikaattoreita, kuten investoinnin nykyarvoa (NPV), sisäistä korkoa (IRR) elinkaarikustannuksia (TCO) käytetään vertailtaessa projektin kehitystä kustannuksia sen taloudellisiin hyötyihin, esim. tuottavuus, tehokkuushyödyt, saavutettavat säästöt Strateginen merkitys Arvioi projektin kvalitatiivisia vaikutuksia, ns. strategian mukaisuutta, jonka yritys/valtionhallinnon viraston on asettanut. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys, palvelutuotannon tehokkuuden parantuminen Vaikutukset hallinnonalalla Arvioidaan kokonaistilannetta ilman kyseistä projektia/projekte (suhde muihin avainprojekteihin, teknologian vanhentuminen, poliittiset lainsäädännön vaatimukset) Vaikutukset sidosryhmille Arvioidaan hyödyn arvo asiakkaille sekä muille kumppaneille sekä kvalitatiivisesti (esim. palvelun laatu) sekä kvantitatiivisesti (esim. rahallinen/ allinen säästö asiakkaalle, asiakasmäärä) Riskienhallinta Arvio riskin tasosta (taloudelliset, toiminnalliset, tekniset toimeenpanoon liittyvät riskit) 5. Toteutuksen riskien hallinta 1. Taloudelliset vaikutukset 4. Vaikutukset asiakkaille sidosryhmille 3. Vaikutukset hallinnonalalla 2. Strateginen merkitys 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 10

11 EU-DLR Palvelutarve arviointi toimittat Tavoitteet EU-DLR-hanke (Europäischen Dienstleistungsrichtlinie ) on kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden-Wuerttemberg Schleswig-Holstein. Julkisista lähteistä saatava informaatio varsin pinnallista, pyydetty materiaalia hallinnosta BearingPointin verkostosta. Linkkejä BearingPoint PUBLIC SERVICES 11

12 Liite 1: Linkkejä

13 Stockholm.se Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Kaupungin web sivu: Vertaa palvelu: Blogi: Vertaus Ruotsin kuntien web sivuista: -Kuvaus vertailun periaatteista -Excel tiedosto vertailun tuloksien kera 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 13

14 Osallistava budjetointi Palvelutarve arviointi toimittat Linkit Brasilia Eurooppa Muita sivusto Santo André Campinas Mundo Novo São Paolo Porto Alegre Córdoba, Espan Mons, Belgia Saint Denis, Ranska Bobigny, Ranska Pieve Emanuele, Italia Rheinstetten, Saksa Manchester, Iso-Britannia Mexico City, Mexico Buenos Aires, Argentina Urbal BearingPoint PUBLIC SERVICES 14

15 Liite 2: Kansainvälisiä esimerkkejä

16 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Department for Children, Schools and Families (DCSF) Iso- Britannia STM Palvelutarve, poliittiset linukset seuranta DCSF:n vastuulla on lasten nuorten hyvinvointiin, turvallisuuteen, terveyteen, koulutukseen köyhyyteen liittyvien poliittisten linusten toimeenpano. Palvelutarvetiedon keräämiseen arviointiin sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen on kehitetty uudenlaiset prosessit tietojärjestelmät. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelutarve, palveluntuotanto asiakastyytyväisyys Hallinnonalan palvelut on koottu palvelukeskukseen, jossa on yhden luukun periaatteella toimiva puhelinpalvelu internetpalvelu. Palvelukeskus on ottanut käyttöön portaalin, jonka avulla kerätään asiakastyytyväisyys- palvelutarvetietoa. Cambridge and Peterborough Mental Health Partnership Trust Iso- Britannia Kunta / Terveydenhuolto Palvelutarve, palveluntuotanto seuranta Laa kehityshanke koko arvoketjun kehittämiseksi. Hoitoprosessien virtaviivaistaminen, potilastietojärjestelmän kehittäminen, johdon tietojärjestelmien kehittäminen, asiakastarvetiedon kerääminen ennustaminen, riskienhallinta, uudet käytännöt asiakastyytyväisyyden sidosryhmien odotusten mittaamiseen. Vaikuttava helposti toteutettava Suomessa Keskitasoa Jo käytössä oleva / huonosti Suomessa toteutettava 2009 BearingPoint PUBLIC SERVICES 16

17 Kansainvälisiä esimerkkejä 1. Palvelutarve 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Pariisin kaupunki Ranska Kunta Päätöksent ekohankin nat Uuden päätöksentekoa tukevan järjestelmän luominen. Mittarointi, taloustiedon kerääminen raportointi, hankinnat projektihallinta on koottu yhteen paikkaan virkamiesten päätöksentekijöiden saataville. Samalla luotiin myös yhteiset hankintaprosessit kaikille kaupungin virastoille. EU-DLR Saksa Valtionhallinto Päätöksent eko Kokonaisvaltainen hanke EU:n palveludirektiivin toimeenpanemiseksi Saksassa. Uutta lähestymistavassa on koordinoitu yhtäaikainen toimeenpano IT-järjestelmien, lainsäädännön taloushallinnon osalta. Pilottialueina Baden- Wuerttemberg Schleswig-Holstein. TEM konserniohus Suomi TEM Johtamine n Uudenlaisen konserniohusmallin luominen TEMhallinnonalalle, mallin toimeenpano konsernin tuottavuusstrategian luominen BearingPoint PUBLIC SERVICES 17

18 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Mid Kent Cancer Treatment Centre Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Toimittajien hallinta Sairaalan toimitta- kumppanuuskäytäntöjen uudistaminen. Järjestelmät, mittarointi, toimittavalvonta toimittavalinta. NHS London Iso- Britannia Kunta/ Terveydenhuolto Palveluntuotannon kehittäminen Lean- Six Sigma-tekniikoiden avulla suunniteltiin toteutettiin toimenpiteet, joilla saatiin tehostettua sairaalan prosessei parannettua hoitohenkilökunnan välistä tiedonkulkua. Sairaalassaoloaika lyheni keskimäärin 47 prosenttia jonot lyhenivät merkittävästi. Ranska STM Ranskan sosiaali- terveysministeriö Palveluntuotannon kehittäminen Ranskan valtion on ottanut käyttöön sähköisten potilasrekisterin. Lainsäädännön muuttumisen myötä asiakas voi itse luoda henkilökohtaisen terveysrekisterin. Parantunut tiedonkulku hoidon kustannusten arviointi. Department of Social and Family Affairs (DSFA) Iso- Britannia STM Palveluntuotannon kehittäminen MRAS (Medical Review and Assessment Service)- hoitoonohusjärjestelmän kehittäminen palveluntuotannon, palvelukanavien hallinnon tehostamiseksi. Hoitoprosessien tehostaminen uudelleenorganisointi BearingPoint PUBLIC SERVICES 18

19 Kansainvälisiä esimerkkejä 2. toimittat 2/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus The Irish Prison Service (IPS) Irlanti Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Kehityshanke ulkoistamislinusten, toimittavalinnan, tilausprosessien toimittayhteistyökäytäntojen uudistamiseksi. Keskitetetyn hankintakeskuksen perustaminen. Varastojen optimointi alueellisten kelukeskusten perustaminen. US Department of Homeland Security Yhdysvallat Tulli Ulkomaalaisohjelmaan liittyvien lupa- sosiaalitukiprosessien virtaviivaistaminen. Hakukäytäntöjen uudistaminen sähköistäminen. Valvontatoimintojen uudelleenorganisointi. US Prisons Yhdysvallat Oikeusministeriö Hankinnat ulkoistaminen Vankiloiden keskeisten prosessien, kuten vanginkuljetuksen vartioinnin ulkoistaminen. Poliittiset linukset, vaihtoehtojen vertailu, toimittavalinta. Merkittävät kustannussäästöt, laatu- turvallisuusmittareiden parantuminen sekä korkeampi asiakastyytyväisyys BearingPoint PUBLIC SERVICES 19

20 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 1/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Bund.de Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Saksan liittohallinnon palvelut koottuna yhden sivun alle. Yksi BundOnline -hankkeen aikaansaannoksista. D115 Saksa Valtionhallinto Palvelukanava Valtion palvelunumero, josta saa tietoa yhden luukun periaatteella. Esimerkiksi minkä ministeriön alaisuuteen jokin toiminto tai palvelu kuuluu. Pilot-hanke käynnissä. Frittsykehys valg.no Nor Kunta / Terveydenhuolt o Palvelukanava Portaali, josta palveluiden käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa alueen sairaaloiden jonotilanteesta käynnin luonteen sairauden mukaan voi valita itselleen sopivimman hoitopisteen. Gentofte genvej.dk Tanska Kunta Palvelukanava Portaali, jonka kautta kansalaiset pääsevät käsiksi kirsto-, vero-, eläke-, muutto-, passi-, terveys- jne. tietoihin perhe/perheenjäsen tasolla. Bundesministerium des Innern BMI / Saksan sisäasiainministeriö Saksa SM Palvelukanava tunnistautuminen Laa kehityshanke sähköisen tunnistautumiskortin sillä hyödynnettävien palveluiden lisäämiseksi BearingPoint PUBLIC SERVICES 20

21 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 2/3 Palvelutarve arviointi Tunnistautuminen toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Sähköinen ajokortti Meksiko LVM Tunnistautuminen Mikroprosessori ajokortissa, joka sisältää an tiedot, kuten ajohistoria, rikkomukset, rajoitukset jne. Kids-ID Belgia STM Lasten virallinen henkilökortti,jossa monia toiminnallisuuksia. Toimii esimerkiksi passina sirun ansiosta internet-käytön rajoittamisessa. Kortissa on hätäpalvelutoiminto, johon voi rekisteröidä 7 vapaavalintaista numeroa. TISSEO Ranska STM Tunnistautuminen Toulousessa käytössä oleva vanhuksille (yli 65v) suunnattu kortti, joka oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn julkisiin liikenneneuvoihin, museoihin jne. Sisältää myös internetsivun, jossa kerrotaan palveluista, joissa korttia voi käyttää. Limosa.be Belgia TEM Palvelukanava Kaikki ulkomaalaiset työntekijät rekisteröityvät sivuston kautta tullessaan Belgiaan töihin. Auttaa työntekijää viranomaisia tarjoamalla tietoa työmarkkinoista yksittäisistä työnantajista, työehdoista, työturvallisuudesta jne BearingPoint PUBLIC SERVICES 21

22 Kansainvälisiä esimerkkejä 3. 3/3 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus Ranskan valtionvarainministeriö Ranska Koko valtion tietohallinto Laa kehityshanke koko Ranskan valtionhallinnon sähköisten palveluiden arvioimiseksi parantamiseksi. Mm. parhaiden käytäntöjen kartoitus tarjoaminen kaikille hallinnonaloille koko valtionhallinnon hankintaportaalin luominen. D Saksa LVM Palvelu Turvallinen sähköposti jolla kansalaiset yritykset voivat asioida valtionhallinnon kanssa. Pilot-hanke käynnissä. Rural Payments Agency: Single Payment Scheme UK MMM Palvelu DEFRA:n alainen palvelu josta maa- metsätalouden yrittäjät voivat hakea maataloustukia. Ilmoitus tapahtuu internetin kautta BearingPoint PUBLIC SERVICES 22

23 Kansainvälisiä esimerkkejä 4. Osallistaminen arviointi 1/2 Palvelutarve arviointi toimittat Maa Hallinnonala Tyyppi Kuvaus ADAE (Electronic Administration Development Agency) Marevaviitekehys Ranska Arviointi Mareva on arviointiviitekehys laajoille kehityshankkeille. Hankkeita arvioidaan systemaattisesti mm. investoinnin kannattavuuden, toteutettavuuden, vaikuttavuuden, laadun, riskien, asiakkaiden henkilöstön näkökulmista. Osallistava kuntien budjetointi Ranska Kunta Osallistaminen Kaupunkilaiset voivat osallistua kaupunginosan kaupungin budjetointiin sähköisen järjestelmän kautta. Tietty osuus budjetista etaan suoraan asukkaiden kansanäänestyksen perusteella. Recovery.gov USA VM Osallistaminen Portaali kertoo mihin USA:n elvytysvaro käytetään valtion/osavaltion/kunnan tasolla. Mahdollistaa myös toimenpiteiden kommentoinnin / vaikuttamisen. Vancouverin kaupunki Kanada Kunta Osallistaminen Asukkaista on koottu komiteoita, jotka osallistuvat kaavoituksen sosiaalipalveluiden valmisteluun päätöksentekoa varten. Stockholm.se/ mfor Ruotsi Kunta Palvelu Sivulla voi verrata tukholman kaupungin palveluntarjoajia mm. koulut, vanhusten hoitopalvelut, uimahallit, aikuiskoulutus. Perusinformaation lisäksi useat sisältävät käyttäjien arvosteluita jotka auttavat päätöksenteossa. Euroopan unioni EU Osallistaminen Kommenttien kerääminen kansalaisilta valmisteilla käynnissä oleviin hankkeisiin verkkohaastatteluilla BearingPoint PUBLIC SERVICES 23

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen Viro egovernment Jukka Lehtonen Viro verkossa Click Click to to edit edit Master Master subtitle subtitle style style Internet-yhteys perusoikeuksia, käyttäjiä 76 % asukkaista 98% alle 35-vuotiaista käyttää

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Ruotsi Ruotsissa alkoi 1980-luvulla keskustelu julkisen sektorin tuottavuudesta ja kansalaisten osallisuudesta sekä

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa Juha Kostiainen, VM, 09..20, Säätytalo Haasteet julkisen organisaation johtamisessa Kaikki vastaajat 5 Erittäin suuri haaste 4 Melko suuri haaste 3 Jonkin asteinen

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist Miksi Avointa Dataa? Heikki Sundquist Painovapauslaki 1766 (Chydenius) Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

NÄKÖKULMA 2009 OSALLISTAVA SUUNNITTELU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TOIMINTAMALLIT

NÄKÖKULMA 2009 OSALLISTAVA SUUNNITTELU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TOIMINTAMALLIT NÄKÖKULMA 2009 OSALLISTAVA SUUNNITTELU JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TOIMINTAMALLIT TARINA LENTOYHTIÖSTÄ Asiakaskokemus ei ole koskaan virheellinen STORYLINE Yhteiskunta 2.0 ja osallistavan kulttuurin vallankumous

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kuntalaisten palaute haltuun

Kuntalaisten palaute haltuun Kuntalaisten palaute haltuun Tekla Palaute Kuntamarkkinat, Katariina Nyman Tekla Oyj Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä infra- ja energiatoimialoilla Perustettu 1966 Listattu

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Jouko Isolauri 7.5.2013 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖKUNTA 1000 ASUKASTA KOHTI Norja 105,3 Australia 57,5 Slovakia 28,5 Tanska 93,9 Saksa 55,8 Espanja

Lisätiedot

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Johdanto päivän teemoihin Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Kansalaaset tuloo Helsingin Roihuvuoren asukaspuiston yhteissuunnittelu (http://www.roihuvuori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2199

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services. Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin

Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services. Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin 1 Oma Säästöpankki Oy lyhyesti Oma Saä sto pankista muodostumassa Suomen suurin ja vahvin saä sto

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015

Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 SOTE ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittäminen Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, stm terveyspalveluryhmä Kommenttipuheenvuoro Huoltaja-säätiön työseminaarissa 28.4.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Miljardiluokan tuottavuusloikka reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Reaaliaikainen talous uusi paradigma Keskeiset piirteet: Internal 1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti

Lisätiedot

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Itella Information luotettava ja kansainvälinen kumppani

Lisätiedot

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Antti Hautamäki Tutkimusprofessori (emeritus), JY Dosentti, HY

Lisätiedot

Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä.

Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä. Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä. Satu Miettinen, professori Lapin yliopisto Palvelumuotoilu on strategisen johtamisen väline.

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Elävä kaupunki, turvallinen koti

Elävä kaupunki, turvallinen koti Kuva: Anne Saarenoja 2002 Kuva: A nne Saarenoja 2002 1 Elävä kaupunki, turvallinen koti WELLCOM - Sähköisen terveysasioinnin toimintamallien ja strategian kehittäminen I - Vaihe Esiselvitys 2001 II - Vaihe

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri 3.11.2015 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset?

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? 9.9.2015, Ira Alanko ja Päivi Nurminen Kuntamarkkinat 2015 JulkICT-toiminto SADe-ohjelma lukuina Kuntaliitto, 6 ministeriötä, useita kymmeniä

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Visio ruotsinkieliselle palvelulle pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit toimivat aktiivisesti, niin

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-

Terveydenhuollon ATK- Terveydenhuollon ATK- Päivät Ft. Pentti Itkonen Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiirin johtaja Kansalaisen odotukset muuttuvat Kansalaisten ja kuntalaisten identiteetti ja odotukset tietoyhteiskunnassa tulevat

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista STAS - Rahoitusseminaari THL 25.9.2009 Juha Teperi Esityksen teemat Palvelujärjestelmäpolitiikan tavoitteet ja rahoitus Kuinka maksaa hoitavista palveluista?

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot