1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Valtuuston kokouksista tiedottaminen 3 4 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen vuonna Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vahvistaminen 5 6 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 7 8 Kysely osallistumisesta sote-tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun Keski-Uudellamaalla 8 10 Kirkkotie keskustajaksolla katusuunnitelmat Vapaa-aikasihteerin sijaisen valinta 10 * 14 Lainan ottaminen rakennusinvestointeihin Lausunto metropolihallintolaista * Keskustaajaman korttelin 12 tontteja 8 ja 9 koskevan aiesopimuksen hyväksyminen Työnjohtajan nimikkeen muuttaminen tekniseksi isännöitsijäksi sekä tehtäväsisällön ja palkan tarkistaminen Ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimiehen tehtäväsisällön muuttaminen ja palkantarkistus Ilmoitusasiat Muut asiat

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Nurmi Janne-Pekka Franti Aija Mattila Kaj Putus Jaana Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Turunen Jukka KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Virkki Juha Liu Päivi Hyttinen Markku Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT 1 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirja tarkastetaan Puheenjohtaja Janne-Pekka Nurmi Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaana Putus Liljan-Kukka Runolinna PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2015 Khall 1 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2015 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Itäväylä lehdessä kuitenkin niin, että siinä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 2 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä Itäväylä lehdessä

5 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2015 Khall 3 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokunnan tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyy laskut. Kunnanhallitus päättää, että hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksymisoikeus on kunnanjohtaja Markku Hyttisellä, hallintojohtaja Seija Marttilalla, talousjohtaja Timo Kaikkosella ja tekninen johtaja Jukka Pietilällä

6 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 4, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmansa sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelman liitteen nro 1 mukaisena

7 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 Khall 5 Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Lisäksi kunnanhallituksen olisi päätettävä, milloin sen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä. Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuonna 2015 pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämisja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa. Kokouksen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä kunnanvirastossa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina tai, jos tällöin on pyhäpäivä, niin seuraavana arkipäivänä. Nähtävänä pitäminen kestää kunnan viraston koko asianomaisen työpäivän virka-ajan

8 Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 6, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. Lisäksi toimielimen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön, jossa luottamushenkilö käyttää omaa laitetta ja kokousmateriaali toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, luottamushenkilöille korvataan omien laitteiden käytöstä (sis. mahdollisen internet-yhteyden) 10 euroa kuukaudessa. Korvaus maksetaan 9 kuukauden ajalta kalenterivuodessa viimeisen kokouspalkkioiden maksun yhteydessä. Korvaukseen ovat oikeutettuja yli puoleen toimielimen kokouksista osallistuneet luottamushenkilöt

9 Kunnanhallitus KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Khall 7 Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalueelle viimeistään halukkuutensa toimia tuottamisvastuussa olevana kuntayhtymänä. Ilmoituksessa on oltava selvitys siitä, miten kuntayhtymä täyttää järjestämislain mukaiset edellytykset. Sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta järjestämispäätöksessä. Järjestämispäätös on laadittava siten, että se hyväksytään sote-alueen ylimmässä päättävässä toimielimessä viimeistään lokakuussa 2016 eli kaksi kuukautta ennen kuin järjestämislain mukainen toiminta käynnistyy. Järjestämispäätöksessä on tällöin oltava mm. selvitys siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelujen häiriötön toiminta varmistetaan järjestämisja tuottamisvastuiden siirtyessä vuoden 2017 alussa uusille organisaatioille. Keski-Uudenmaan kuntien on tärkeää aloittaa yhdessä sote-tuotannon suunnittelu- ja valmistelutyö alueellaan heti vuoden 2015 alussa, jotta Keski-Uudenmaan kunnat voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon koko Uudenmaan alueen kattavan sote-tuotantokuntayhtymän rakenteeseen ja toimintaan. Näin voidaan myös turvata Keski-Uudenmaan kuntien ja kuntalisten vaikuttamismahdollisuudet tuleviin ratkaisuihin sekä väestön määrään ja muodostuvassa koko Uudenmaan kattavassa sote-tuotantokuntayhtymässä. Monet alueen kunnista ja kaupungeista ovat syksyllä 2014 annetuissa sote-lausunnoissaan jo ilmoittaneet tahtotilastaan perustaa Keski- Uudenmaan alueen kattava tuottajaorganisaatio. Mikäli yhteistä valmistelua ja suunnittelua ei käynnistetä, on mahdollista, että Keski-Uudenmaan osalta päädytään tilanteeseen, jossa kuntien ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet alueen sote-palveluihin jäävät vähäisiksi. Nurmijärven valtuusto on päätöksellään ilmoittanut, ettei se enää jatka Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä, irrotetaan sote-tuotanto-organisaation valmistelutyö edelleen käynnissä olevasta yhdistymisselvityksestä. Valmistelutyön talous ja hallinnointi hoidetaan KUUMA-seutu liikelaitoksessa../..

10 Kunnanhallitus Khall 7./.. Valmistelutyöhön rekrytoidaan selvityshenkilö, joka vastaa selvityksen tekemisestä, sekä hänen avukseen projektityöntekijä. Lisäksi selvityksessä ovat tiiviisti mukana sote-johtajat sekä kuntajohtajat. Valmistelutyötä ohjaa poliittinen ohjausryhmä, joka muodostetaan kuntavaalien tulosta noudattaen. Koska kuntien mahdolliset yhdistymispäätökset liittyvät kuntarakennelainkin mukaan tiiviisti sote-järjestämislakiin, on tärkeä säilyttää sotetuotannon suunnittelu- ja valmistelutyön sekä kuntien yhdistymisselvityksen välinen yhteys. Erillisen sote-valmisteluprojektin kytkentä Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen hoidetaan siten, että projektin hallinnollisena projektipäällikkönä toimii osa-aikaisesti (20 %:n työpanoksella) Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen projektinjohtaja. Valmistelutyön kustannusarvio vuodeksi 2015 on yhteensä euroa. Kustannukset katetaan valmisteluun osallistuvien kuntien kesken väestömäärän suhteessa. Kysymys Keski-Uudenmaan kunnille: Osallistuuko kuntanne sotejärjestämislain mukaiseen tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun esittelytekstin mukaisesti? Vastausvaihtoehdot: Kyllä osallistuu / Ei osallistu. Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu SOTE-järjestämislain suunnitteluun ja valmisteluun ja vastaa KYLLÄ osallistuu

11 Kunnanhallitus KIRKKOTIE KESKUSTAJAKSOLLA KATUSUUNNITELMAT Khall 8 Kirkkotie keskustajaksolla asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu keskeiselle osaa Kirkkotietä ja ympäröiviä kortteleita. Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pekkolantien ja Keskuskujan parantamiseksi on laadittu katusuunnitelmat ja Kirkkotielle kunnantoimiston kohdalla sekä Välitien ja Koskitien risteysalueelle yleissuunnitelmat. Yleis- ja katusuunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla samanaikaisesti asemakaava-luonnoksen kanssa,(mra 43 ). Mahdolliset muistutukset yleis- ja katusuunnitelmista tuli toimittaa kirjallisena tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään kello mennessä, osoite PL 21/Kirkkotie 176, PORNAINEN. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet on käsitelty asemakaavan käsittelyn yhteydessä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Lisäksi mielipiteensä on esittänyt: Juhani ja Sinikka Kivimäki, Koskitie 4, RN:o ehdotamme ensisijaisena toimenpiteenä kevyenliikenteen rakentamista Salen puolelle Koskitietä tai toissijaisena toimenpiteenä aidan rakentamista kevyenliikenteen väylän ja Koskitie 4 väliin. Teknisen osaston vastine: Koskitien katusuunnitelma on nykymuodossaan hyväksytty teknisessä lautakunnassa , mutta kevyenliikenteen väylän osalta rakentamista ei ole vielä toteutettu. Heikki Korkeamäki, Suksajantie 1, RN:o Lepopolun päässä oleva puomi ei ole riittävä, vaan ehdotan Jyrkäntielle töyssy-hidasteita molemmin puolin Lepopolkua. Teknisen osaston vastine: Mielipide ei liity nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin ja asia voidaan huomioida kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Hyväksyttävänä olevat katusuunnitelmat ja yleissuunnitelmat koskevat asemakaavan katualueella olevia suunnitelmia. Suunnitelmissa osoitetaan myös katualueisiin liittyviä tonttien sisäisiä liikennejärjestelyjä. Pekkolantien jatke ja pysäköintialue piir.pvm Keskustan torialueen ympäristö piir.pvm Maantien 1494 parantaminen kunnantalon kohdalla piir.pvm Maantien 1494, Koskitien ja Välitien risteysalueen parantaminen piir.pvm /..

12 Kunnanhallitus Khall 8./.. Suunnitelmat ovat kunnan kotisivuilla alla mainituissa linkeissä: Asian valmistelu: tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Kunnanhallitus hyväksyy katusuunnitelmat edellä esitetyn mukaisesti

13 Kunnanhallitus VAPAA-AIKASIHTEERIN SIJAISEN VALINTA Khall 9, liite 3 Vapaa-aikasihteerin viransijausuus ajalle on ollut haettavana siten, että hakuaika päättyi klo Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle saapui 15 hakemusta, joista kaksi hakemusta saapui myöhässä. Kelpoisuusehtona sijaisuuteen on nuoriso- ja sosiaalialan tai liikuntaalan ammattikorkeakoulututkintoa, entisen opistotason koulutusta tai muuta vastaavaa tehtävään soveltuvaa koulutusta. Vapaa-ajan sihteeri vastaa kunnan vapaa-aikatoimen hallinnosta, taloudesta sekä monipuolisesti liikunta- ja nuorisotyöstä. Vapaa-aikasihteeri toimii sivistyslautakunnassa nuoriso- ja liikunta-asioiden esittelijänä. Hakuilmoituksessa todetaan lisäksi, että hakijoilta odotetaan vahvaa osaamista ja kokemusta toimialan ja hankkeiden hallinnasta sekä esimiestehtävistä. Lisäksi arvostetaan kehittämishalukkuutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kunnanhallitus nimesi :ssä 217 haastatteluryhmän, johon nimettiin Jukka Ruskeepää, Aija Franti, Kaj Mattila, Markku Hyttinen, Marjo Rissanen ja Minna Pudas. Vapaa-aikasihteerin virkaa hakeneista kutsuttiin haastatteluun Anoschkin Katja, Tikander Juha, Ruokonen Tea, Paasonen Tanja ja Ojala Anna- Liisa. Haastattelut tehtiin Kaj Mattila ei henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistunut haastatteluihin. Haastattelujen päätteeksi haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle, että vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi valittaisiin liikuntatieteiden maisteri Juha Tikander ja hänen kieltäytymisensä varalle Katja Anoschkin. Valinnan keskeisinä perusteluina ovat henkilön tehtäviin soveltuva koulutus ja -taso (liikuntatieteiden maisteri); työkokemus vastaavanlaisista tehtävistä, joissa hän on toiminut esimiehenä sekä suunnitellut, hakenut ja toteuttanut alaan liittyviä hankkeita. Hänellä on kokemusta myös kunnallishallinnosta. Yhdistelmä vapaa-aikasihteerin viransijaisuuteen hakeneista on esityslistan liitteenä nro 3../..

14 Kunnanhallitus Khall 9./.. Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi Juha Tikanderin ja hänen kieltäytymisensä varalle Katja Anoschkinin. Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

15 Kunnanhallitus LAINAN OTTAMINEN RAKENNUSINVESTOINTEIHIN Khall 10 Kunta on pyytänyt päivätyllä sähköpostilla lainatarjouksen :n suuruisesta lainasta rakennusinvestointeihin. Laina-aika on 10 vuotta, vapaavuosia viisi. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Porvoon Osuuspankki, Aktia Pankki Oyj ja Kuntarahoitus Oyj. Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset saatiin määräajassa seuraavilta: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Porvoon Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Eläkevakuutus. Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista ovat tiedoksi. Kuluvan vuoden lainanoton määräksi on arvioitu 4 milj.euroa. Lainoja lyhennetään tänä vuonna euroa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä oli eli n euroa/asukas ja se lisääntyy kuluvana vuonna n euroon/asukas (5.251 as.). Euriborit pysyivät vuodenvaihteen yli lähes muuttumattomina, mutta euroalueen inflaation lasku painoi korko-odotuksia alas melkoisesti. Kolmen kuukauden euribor laski yhden korkopisteen 0,07 prosenttiin ja 12 kuukauden euribor myös yhden korkopisteen 0,32 prosenttiin. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan laskevan 0,04 prosenttiin seuraavan puolen vuoden aikana ja kuuden kuukauden euriborin odotetaan laskevan 0,14 prosenttiin seuraavan puolen vuoden ajan. Pitkät korot pysyivät viime viikon lähes muuttumattomina, mutta välipäivinä Kreikan parlamentin hajotus painoi korot laskuun. Lisäksi spekulaatiot Kreikan euro-erosta laskivat tunnelmia entisestään jo valmiiksi vaisuilla deflaatiopelkoisilla markkinoilla. EKP:n odotetaan ryhtyvän toimiin ensi viikon kokouksessaan ja valtiolaina QE:n spekulaatiot ovatkin velloneet valtoiminaan samalla kun markkinoille tippuu vuotoja ohjelman yksityiskohdista. USA:ssa taas keskustelu koronnoston ajankohdasta on jatkunut vilkkaana FOMC:n jäsentenkin pysyessä julkisuudessa erimielisinä ajankohdasta. Viiden vuoden korko on laskenut 0,34 prosenttiin ja kymmenen vuoden korko 0,76 prosenttiin. (Kuntarahoitus tiedote )../..

16 Kunnanhallitus Khall 10./.. Kunnanhallitus päättää, että uutta pitkäaikaista lainaa otetaan talousarvion mukaisesti euroa seuraavasti: 1. Kuntarahoitus Oyj:ltä muuttuvakorkoista lainaa euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on sidottu 3 kk:n viitekorkoon lisättynä 0,800 %-yksikön marginaalilla (korkoindikaatio ): 0,876 % p.a. sisältäen marginaalin. - ei muita kuluja 2. Kuntarahoitus Oyj:ltä 3 vuoden viitekorkoon sidottuna euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on 1,029 % p.a. sisältäen marginaalin (korkoindikaatio ). Korko tarkistetaan 3 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 3 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,800 %-yksikön marginaalilla p.a. - korko maksetaan puolivuosittain - ei muita kuluja Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA Khall 11, liite 4 Valtiovarainministeriö pyytää kirjatussa kirjeessä jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Hallituksen esitysluonnos on vielä tässä vaiheessa virkamiesesitys. Lausunnonantajia pyydetään lausumaan erityisesti lausuntopyynnössä kirjatuista kysymyksistä (tiedoksi). Lausunnonantajaa pyydetään arvioimaan hallituksen esityksen luonnosta oman organisaation näkökulmasta käsin. Kunnat voivat toimittaa oman lausuntonsa ohella myös haluamiensa kuntien kanssa yhteisen lausunnon. Lausuntoa on pyydetty mennessä. KUUMA-johtokunta hyväksyi kokouksessaan liitteen (KUU- MA-johtokunta liite 2) mukaisen lausuntoluonnoksen KUUMA-seudun yhteiseksi lausunnoksi koskien metropolihallintolakia sekä siihen liittyviä erityislakeja ja päätti sen lähettämisestä valtiovarainministeriölle. Lisäksi KUUMA-johtokunta suosittaa KUUMA-kunnille, että ne hyödyntävät KUUMA-seudun lausuntoa omia lausuntoja valmistellessaan. KUUMA-seudun lausunto huomioi hyvin Pornaisten kunnan kannalta oleelliset seikat. Pornaisten kunnan lausunto Pornaisten kunta yhtyy KUUMA-johtokunnan hyväksymään lausuntoon (khall liite 4) ja lähettää sen osana omaa lausuntoaan. Lisäksi Pornaisten kunta korostaa seuraavia näkökulmia: - metropolihallinto lakiluonnoksen mukaisena on tarpeeton ja tehoton sen suunniteltua toimintaa ajatellen. Lisäksi se on hallinnollisesti raskas ja kallis, eikä sillä saavuteta kuntakentässä tarpeellisia kustannussäästöjä, - kunta pitää tarkoituksenmukaisempana kehittää nykyisiä yhteistyöja sopimusmuotoja sitten, että alueella yleisesti tarpeelliseksi koettu MAL-asioiden yhteensovittaminen toteutuisi,./..

18 Kunnanhallitus Khall 11./.. - mikäli metropolihallinto toteutuu lakiluonnoksen esittämällä tavalla, tulee alueen kunnilla olla metropolivaltuustossa ns. takuupaikka. Lisäksi kolme vaalipiiriä turvaisi alueen edustuksellisen demokratian toteutumisen yhtä vaalipiiriä paremmin, - joukkoliikenneratkaisun yhteydessä ei kunnalle saa aiheutua nykyiseen järjestelyyn verrattuna lisäkuluja tai ne tulee korvata kunnalle kokonaisuudessaan, - lähtökohtaisesti metropolihallinto ei saa aiheuttaa kunnille lisäkuluja ja valtion tulee osoittaa valtionosuutta metropolihallinnon kuluihin sekä sisällön toteutukseen, eikä valtion rahoitus saa olla vain vuosittain myönnettävän valtionavustuksen varassa, - valtionosuuden tulee kattaa 100 %:sesti metropolihallinnon aiheuttamat lisäkulut, - suunnittelutarveratkaisut eivät kuulu metropolihallinnolle vaan ne tulee säilyttää kunnan omassa päätösvallassa, - metropolihallinnon muodostamisen yhteydessä tulee mm. Uudenmaaliiton ja ELY:n tehtäväkenttiä ja rahoitusta karsia niin, että päällekkäisyyksiä metropolihallinnon kanssa ei muodostu. Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan lausunnon Pornaisten kunnan lausuntona metropolihallinnosta ja siihen liittyvistä erityislaeista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

19 Kunnanhallitus KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 12 TONTTEJA 8 JA 9 KOSKEVAN AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 12, liite 5 Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy (Y-tunnus ) on ilmoittanut halukkuutensa varata keskustaajaman kortteliin 12 sijoittuvat tontit 8 ja 9 sekä suunnitella, hakea rakennuslupaa ja ennakkomarkkinoida tonteille kerrostalohanketta. Kyseessä on valtuuston hyväksymän asemankaavan mukaiset tontit, joille sallitaan enimmillään nelikerroksisen kerrostalon rakentaminen. Aiesopimuksen tarkoituksena on, että Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy käynnistää tonteille rakennettavien kerrostalojen suunnittelun välittömästi. Lisäksi yhtiö aloittaa ennakkomarkkinoinnin kahden kuukauden sekä rakennuslupamenettelyn kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Kunta myy ja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ostaa erillisellä kauppakirjalla toisen tai molemmat tontit 145 eurolla / rakennusoikeusneliömetri, kun kohteelle / kohteille on lainvoimainen rakennuslupapäätös. Rakennusoikeus määräytyy asemakaavan mukaisesti ja kokonaishinnaksi yhdelle tontille kaavan mukaisella rakennusoikeudella muodostuu euroa. Tonttivaraukset ovat voimassa saakka. Kunnanhallitus hyväksyy Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy:n kanssa laaditun, liitteen 5 mukaisen aiesopimuksen

20 Kunnanhallitus TYÖNJOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN TEKNISEKSI ISÄNNÖITSIJÄKSI SEKÄ TEHTÄVÄSISÄLLÖN JA PALKAN TARKISTAMINEN Khall 13 Talouden sopeutusohjelman laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä kiinteistöhuollon toimintaa ja sisältöä muutettiin mm. siirtämällä liikuntapaikkojen hoito osaksi kiinteistöhuoltoyksikön toimintaa. Samalla liikuntapaikkojen hoitajat siirtyivät osaksi kiinteistöhuollon henkilöstöä. Kiinteistöhuollon henkilöstöstä siirrettiin samalla suuri osa osa-aikaisiin tehtäviin. Kiinteistöhuoltoyksikön suunnittelu ja organisointitehtäviä on hoitanut työnjohtaja Petri Heikkilä ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehnyt tekninen johtaja. Vuoden 2015 alusta alkaen on tarkoitus kiinteistöhuollon henkilöstön suunnitella uusi toimintatapa ja työvoiman käyttö vastaamaan osaaikaista työvoimaresurssia ja kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja tiealueiden ylläpitoa ja korjaustoimintaa. Samalla valmistaudutaan loppuvuodesta tapahtuvaan teknisen johtajan viran vapautumiseen. Tehtäväsisällöt kasvavat nykyiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstöä koskevilla esimiestehtävillä sekä sisältöalueen laajenemisella liikuntapaikkojen ja tiealueiden osalta. Henkilöstömäärä kasvaa kahdella. Kiinteistöhuollon yksikön esimiehenä toimii Petri Heikkilä ja tehtävänimikkeeksi muutetaan tekninen isännöitsijä. Työehdoissa noudatetaan alkaen KVTES:ä ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään euroa kuukaudessa, jossa olisi kasvua entiseen palkkaan nähden esimiesaseman johdosta 100 euroa sekä sisältöalueen laajenemisen johdosta 167,62 euroa kuukaudessa (nyt 2.833,38e/kk). Kokonaispalkka muodostuu KVTES:n mukaisesti työkokemuslisästä (8 %) ja henkilökohtaisesta lisästä. Esimiehenä tekninen isännöitsijä voi tehdä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia, ei-harkinnanvaraisia henkilöstöä koskevia päätöksiä (ei ns. hallinnollisia päätöksiä). Hän vastaa erityisesti kiinteistöihin ja ulkoalueisiin liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien laadinnasta sekä töiden tekemisestä. Kunnanhallitus muuttaa työnjohtaja Petri Heikkilän tehtävänimikkeen tekniseksi isännöitsijäksi ja hyväksyy tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien euroa kuukaudessa../..

21 Kunnanhallitus Khall 13./.. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

22 Kunnanhallitus RUOKA- JA PUHTAANAPITOPALVELUESIMIEHEN TEHTÄVÄSISÄLLÖN MUUTTAMINEN JA PALKANTARKISTUS Khall 14 Talouden sopeutusohjelman laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä ruokahuollon ja puhtaanapidon toimintatapaa muutettiin mm. siten, että koulut siirtyvät vaiheittain jakelukeittiöiksi siten, että koulukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä. Samalla puhtaanapidon ja ruokahuollon kokonaisuutta suunnitellaan ja ylläpidetään sopeutusohjelman henkilöstölinjausten mukaisesti. Nykyisin ruokahuollon ja puhtaanapidon suunnittelusta on vastannut ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimies Hilkka Seppinen ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehnyt tekninen johtaja. Myös henkilöstöä koskevien esimiestehtävän osoittaminen Hilkka Seppiselle on valmistautumista loppuvuodesta tapahtuvaan teknisen johtajan viran vapautumiseen. Esimiehenä ruoka- ja puhtaanapidon voi tehdä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia, ei-harkinnanvaraisia henkilöstöä koskevia päätöksiä (ei ns. hallinnollisia päätöksiä). Hän vastaa erityisesti ruokahuoltoon ja puhtaanapitoon liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien laadinnasta sekä töiden tekemisestä. Esimiesasemasta johtuvasta muutoksesta tehtäväkohtaisen palkan korotustarve on 100 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja työkokemuslisästä (8 %). Kunnanhallitus hyväksyy ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimies Hilkka Seppisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2615,92 euroa kuukaudessa alkaen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 15 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Valtiovarainministeriön päätös VM/2632/ /2014, : Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös VM/2633/ /2014, : Päätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perusturvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/589/520/2014, : Erityisavustuksen myöntäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 50/221/2014, : perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 55/221/2014, : Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 56/221/2014, : Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöoille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/ 4295/ /2014, : Pornaisten kunnan Mika Waltarin koulun uudisrakennushanke, valtionosuuden loppuosan maksaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/ 11560/ /2014, : Perustoimeentulotuen valtionosuusennakot Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote : Hankkeiden ilmoittaminen vuosille laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Helsingin kaupunki/kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö : Lausuntopyyntö Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta../..

24 Kunnanhallitus Khall 15./.. KAS vuokra-asunnot: Asukasvalintaraportti joulukuulta Porvoon kaupunki/ terveydensuojeluvalvonta: Todistus : Todistus elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä/ Mika Waltarin koulu/ Anttilantie 9, Pornainen. Keravan kaupunki/ KUUMA-johtokunnan pöytäkirjanote Yhteistyöjohtajan tehtävien hoitaminen Askolan kunta/ Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 9/2014, Mäntsälän kunnan perusturvalautakunnan pöytäkirjanotteet : 132 Pornaisten suun ja terveydenhuollon järjestäminen 133 Perusturvapalvelujen toimintasääntö Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta liitteineen. Mäntsälän kunta/työnsuunnittelija Anu Hatunpää: Kuukausitilasto 2014, marraskuu. Porvoon alueellisen jätelautakunnan pöytäkirja 4/2014, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 8/2014, Päätöksiä ajalta : kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan päätökset.

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot