1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Valtuuston kokouksista tiedottaminen 3 4 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen vuonna Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vahvistaminen 5 6 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 7 8 Kysely osallistumisesta sote-tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun Keski-Uudellamaalla 8 10 Kirkkotie keskustajaksolla katusuunnitelmat Vapaa-aikasihteerin sijaisen valinta 10 * 14 Lainan ottaminen rakennusinvestointeihin Lausunto metropolihallintolaista * Keskustaajaman korttelin 12 tontteja 8 ja 9 koskevan aiesopimuksen hyväksyminen Työnjohtajan nimikkeen muuttaminen tekniseksi isännöitsijäksi sekä tehtäväsisällön ja palkan tarkistaminen Ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimiehen tehtäväsisällön muuttaminen ja palkantarkistus Ilmoitusasiat Muut asiat

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Nurmi Janne-Pekka Franti Aija Mattila Kaj Putus Jaana Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Turunen Jukka KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Virkki Juha Liu Päivi Hyttinen Markku Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT 1 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirja tarkastetaan Puheenjohtaja Janne-Pekka Nurmi Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaana Putus Liljan-Kukka Runolinna PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2015 Khall 1 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2015 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Itäväylä lehdessä kuitenkin niin, että siinä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 2 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä Itäväylä lehdessä

5 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2015 Khall 3 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokunnan tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyy laskut. Kunnanhallitus päättää, että hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksymisoikeus on kunnanjohtaja Markku Hyttisellä, hallintojohtaja Seija Marttilalla, talousjohtaja Timo Kaikkosella ja tekninen johtaja Jukka Pietilällä

6 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 4, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmansa sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelman liitteen nro 1 mukaisena

7 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 Khall 5 Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Lisäksi kunnanhallituksen olisi päätettävä, milloin sen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä. Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuonna 2015 pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämisja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa. Kokouksen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä kunnanvirastossa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina tai, jos tällöin on pyhäpäivä, niin seuraavana arkipäivänä. Nähtävänä pitäminen kestää kunnan viraston koko asianomaisen työpäivän virka-ajan

8 Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 6, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. Lisäksi toimielimen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön, jossa luottamushenkilö käyttää omaa laitetta ja kokousmateriaali toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, luottamushenkilöille korvataan omien laitteiden käytöstä (sis. mahdollisen internet-yhteyden) 10 euroa kuukaudessa. Korvaus maksetaan 9 kuukauden ajalta kalenterivuodessa viimeisen kokouspalkkioiden maksun yhteydessä. Korvaukseen ovat oikeutettuja yli puoleen toimielimen kokouksista osallistuneet luottamushenkilöt

9 Kunnanhallitus KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Khall 7 Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalueelle viimeistään halukkuutensa toimia tuottamisvastuussa olevana kuntayhtymänä. Ilmoituksessa on oltava selvitys siitä, miten kuntayhtymä täyttää järjestämislain mukaiset edellytykset. Sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta järjestämispäätöksessä. Järjestämispäätös on laadittava siten, että se hyväksytään sote-alueen ylimmässä päättävässä toimielimessä viimeistään lokakuussa 2016 eli kaksi kuukautta ennen kuin järjestämislain mukainen toiminta käynnistyy. Järjestämispäätöksessä on tällöin oltava mm. selvitys siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelujen häiriötön toiminta varmistetaan järjestämisja tuottamisvastuiden siirtyessä vuoden 2017 alussa uusille organisaatioille. Keski-Uudenmaan kuntien on tärkeää aloittaa yhdessä sote-tuotannon suunnittelu- ja valmistelutyö alueellaan heti vuoden 2015 alussa, jotta Keski-Uudenmaan kunnat voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon koko Uudenmaan alueen kattavan sote-tuotantokuntayhtymän rakenteeseen ja toimintaan. Näin voidaan myös turvata Keski-Uudenmaan kuntien ja kuntalisten vaikuttamismahdollisuudet tuleviin ratkaisuihin sekä väestön määrään ja muodostuvassa koko Uudenmaan kattavassa sote-tuotantokuntayhtymässä. Monet alueen kunnista ja kaupungeista ovat syksyllä 2014 annetuissa sote-lausunnoissaan jo ilmoittaneet tahtotilastaan perustaa Keski- Uudenmaan alueen kattava tuottajaorganisaatio. Mikäli yhteistä valmistelua ja suunnittelua ei käynnistetä, on mahdollista, että Keski-Uudenmaan osalta päädytään tilanteeseen, jossa kuntien ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet alueen sote-palveluihin jäävät vähäisiksi. Nurmijärven valtuusto on päätöksellään ilmoittanut, ettei se enää jatka Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä, irrotetaan sote-tuotanto-organisaation valmistelutyö edelleen käynnissä olevasta yhdistymisselvityksestä. Valmistelutyön talous ja hallinnointi hoidetaan KUUMA-seutu liikelaitoksessa../..

10 Kunnanhallitus Khall 7./.. Valmistelutyöhön rekrytoidaan selvityshenkilö, joka vastaa selvityksen tekemisestä, sekä hänen avukseen projektityöntekijä. Lisäksi selvityksessä ovat tiiviisti mukana sote-johtajat sekä kuntajohtajat. Valmistelutyötä ohjaa poliittinen ohjausryhmä, joka muodostetaan kuntavaalien tulosta noudattaen. Koska kuntien mahdolliset yhdistymispäätökset liittyvät kuntarakennelainkin mukaan tiiviisti sote-järjestämislakiin, on tärkeä säilyttää sotetuotannon suunnittelu- ja valmistelutyön sekä kuntien yhdistymisselvityksen välinen yhteys. Erillisen sote-valmisteluprojektin kytkentä Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen hoidetaan siten, että projektin hallinnollisena projektipäällikkönä toimii osa-aikaisesti (20 %:n työpanoksella) Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen projektinjohtaja. Valmistelutyön kustannusarvio vuodeksi 2015 on yhteensä euroa. Kustannukset katetaan valmisteluun osallistuvien kuntien kesken väestömäärän suhteessa. Kysymys Keski-Uudenmaan kunnille: Osallistuuko kuntanne sotejärjestämislain mukaiseen tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun esittelytekstin mukaisesti? Vastausvaihtoehdot: Kyllä osallistuu / Ei osallistu. Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu SOTE-järjestämislain suunnitteluun ja valmisteluun ja vastaa KYLLÄ osallistuu

11 Kunnanhallitus KIRKKOTIE KESKUSTAJAKSOLLA KATUSUUNNITELMAT Khall 8 Kirkkotie keskustajaksolla asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu keskeiselle osaa Kirkkotietä ja ympäröiviä kortteleita. Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pekkolantien ja Keskuskujan parantamiseksi on laadittu katusuunnitelmat ja Kirkkotielle kunnantoimiston kohdalla sekä Välitien ja Koskitien risteysalueelle yleissuunnitelmat. Yleis- ja katusuunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla samanaikaisesti asemakaava-luonnoksen kanssa,(mra 43 ). Mahdolliset muistutukset yleis- ja katusuunnitelmista tuli toimittaa kirjallisena tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään kello mennessä, osoite PL 21/Kirkkotie 176, PORNAINEN. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet on käsitelty asemakaavan käsittelyn yhteydessä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Lisäksi mielipiteensä on esittänyt: Juhani ja Sinikka Kivimäki, Koskitie 4, RN:o ehdotamme ensisijaisena toimenpiteenä kevyenliikenteen rakentamista Salen puolelle Koskitietä tai toissijaisena toimenpiteenä aidan rakentamista kevyenliikenteen väylän ja Koskitie 4 väliin. Teknisen osaston vastine: Koskitien katusuunnitelma on nykymuodossaan hyväksytty teknisessä lautakunnassa , mutta kevyenliikenteen väylän osalta rakentamista ei ole vielä toteutettu. Heikki Korkeamäki, Suksajantie 1, RN:o Lepopolun päässä oleva puomi ei ole riittävä, vaan ehdotan Jyrkäntielle töyssy-hidasteita molemmin puolin Lepopolkua. Teknisen osaston vastine: Mielipide ei liity nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin ja asia voidaan huomioida kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Hyväksyttävänä olevat katusuunnitelmat ja yleissuunnitelmat koskevat asemakaavan katualueella olevia suunnitelmia. Suunnitelmissa osoitetaan myös katualueisiin liittyviä tonttien sisäisiä liikennejärjestelyjä. Pekkolantien jatke ja pysäköintialue piir.pvm Keskustan torialueen ympäristö piir.pvm Maantien 1494 parantaminen kunnantalon kohdalla piir.pvm Maantien 1494, Koskitien ja Välitien risteysalueen parantaminen piir.pvm /..

12 Kunnanhallitus Khall 8./.. Suunnitelmat ovat kunnan kotisivuilla alla mainituissa linkeissä: Asian valmistelu: tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Kunnanhallitus hyväksyy katusuunnitelmat edellä esitetyn mukaisesti

13 Kunnanhallitus VAPAA-AIKASIHTEERIN SIJAISEN VALINTA Khall 9, liite 3 Vapaa-aikasihteerin viransijausuus ajalle on ollut haettavana siten, että hakuaika päättyi klo Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle saapui 15 hakemusta, joista kaksi hakemusta saapui myöhässä. Kelpoisuusehtona sijaisuuteen on nuoriso- ja sosiaalialan tai liikuntaalan ammattikorkeakoulututkintoa, entisen opistotason koulutusta tai muuta vastaavaa tehtävään soveltuvaa koulutusta. Vapaa-ajan sihteeri vastaa kunnan vapaa-aikatoimen hallinnosta, taloudesta sekä monipuolisesti liikunta- ja nuorisotyöstä. Vapaa-aikasihteeri toimii sivistyslautakunnassa nuoriso- ja liikunta-asioiden esittelijänä. Hakuilmoituksessa todetaan lisäksi, että hakijoilta odotetaan vahvaa osaamista ja kokemusta toimialan ja hankkeiden hallinnasta sekä esimiestehtävistä. Lisäksi arvostetaan kehittämishalukkuutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kunnanhallitus nimesi :ssä 217 haastatteluryhmän, johon nimettiin Jukka Ruskeepää, Aija Franti, Kaj Mattila, Markku Hyttinen, Marjo Rissanen ja Minna Pudas. Vapaa-aikasihteerin virkaa hakeneista kutsuttiin haastatteluun Anoschkin Katja, Tikander Juha, Ruokonen Tea, Paasonen Tanja ja Ojala Anna- Liisa. Haastattelut tehtiin Kaj Mattila ei henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistunut haastatteluihin. Haastattelujen päätteeksi haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle, että vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi valittaisiin liikuntatieteiden maisteri Juha Tikander ja hänen kieltäytymisensä varalle Katja Anoschkin. Valinnan keskeisinä perusteluina ovat henkilön tehtäviin soveltuva koulutus ja -taso (liikuntatieteiden maisteri); työkokemus vastaavanlaisista tehtävistä, joissa hän on toiminut esimiehenä sekä suunnitellut, hakenut ja toteuttanut alaan liittyviä hankkeita. Hänellä on kokemusta myös kunnallishallinnosta. Yhdistelmä vapaa-aikasihteerin viransijaisuuteen hakeneista on esityslistan liitteenä nro 3../..

14 Kunnanhallitus Khall 9./.. Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi Juha Tikanderin ja hänen kieltäytymisensä varalle Katja Anoschkinin. Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

15 Kunnanhallitus LAINAN OTTAMINEN RAKENNUSINVESTOINTEIHIN Khall 10 Kunta on pyytänyt päivätyllä sähköpostilla lainatarjouksen :n suuruisesta lainasta rakennusinvestointeihin. Laina-aika on 10 vuotta, vapaavuosia viisi. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Porvoon Osuuspankki, Aktia Pankki Oyj ja Kuntarahoitus Oyj. Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset saatiin määräajassa seuraavilta: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Porvoon Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Eläkevakuutus. Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista ovat tiedoksi. Kuluvan vuoden lainanoton määräksi on arvioitu 4 milj.euroa. Lainoja lyhennetään tänä vuonna euroa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä oli eli n euroa/asukas ja se lisääntyy kuluvana vuonna n euroon/asukas (5.251 as.). Euriborit pysyivät vuodenvaihteen yli lähes muuttumattomina, mutta euroalueen inflaation lasku painoi korko-odotuksia alas melkoisesti. Kolmen kuukauden euribor laski yhden korkopisteen 0,07 prosenttiin ja 12 kuukauden euribor myös yhden korkopisteen 0,32 prosenttiin. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan laskevan 0,04 prosenttiin seuraavan puolen vuoden aikana ja kuuden kuukauden euriborin odotetaan laskevan 0,14 prosenttiin seuraavan puolen vuoden ajan. Pitkät korot pysyivät viime viikon lähes muuttumattomina, mutta välipäivinä Kreikan parlamentin hajotus painoi korot laskuun. Lisäksi spekulaatiot Kreikan euro-erosta laskivat tunnelmia entisestään jo valmiiksi vaisuilla deflaatiopelkoisilla markkinoilla. EKP:n odotetaan ryhtyvän toimiin ensi viikon kokouksessaan ja valtiolaina QE:n spekulaatiot ovatkin velloneet valtoiminaan samalla kun markkinoille tippuu vuotoja ohjelman yksityiskohdista. USA:ssa taas keskustelu koronnoston ajankohdasta on jatkunut vilkkaana FOMC:n jäsentenkin pysyessä julkisuudessa erimielisinä ajankohdasta. Viiden vuoden korko on laskenut 0,34 prosenttiin ja kymmenen vuoden korko 0,76 prosenttiin. (Kuntarahoitus tiedote )../..

16 Kunnanhallitus Khall 10./.. Kunnanhallitus päättää, että uutta pitkäaikaista lainaa otetaan talousarvion mukaisesti euroa seuraavasti: 1. Kuntarahoitus Oyj:ltä muuttuvakorkoista lainaa euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on sidottu 3 kk:n viitekorkoon lisättynä 0,800 %-yksikön marginaalilla (korkoindikaatio ): 0,876 % p.a. sisältäen marginaalin. - ei muita kuluja 2. Kuntarahoitus Oyj:ltä 3 vuoden viitekorkoon sidottuna euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on 1,029 % p.a. sisältäen marginaalin (korkoindikaatio ). Korko tarkistetaan 3 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 3 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,800 %-yksikön marginaalilla p.a. - korko maksetaan puolivuosittain - ei muita kuluja Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA Khall 11, liite 4 Valtiovarainministeriö pyytää kirjatussa kirjeessä jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Hallituksen esitysluonnos on vielä tässä vaiheessa virkamiesesitys. Lausunnonantajia pyydetään lausumaan erityisesti lausuntopyynnössä kirjatuista kysymyksistä (tiedoksi). Lausunnonantajaa pyydetään arvioimaan hallituksen esityksen luonnosta oman organisaation näkökulmasta käsin. Kunnat voivat toimittaa oman lausuntonsa ohella myös haluamiensa kuntien kanssa yhteisen lausunnon. Lausuntoa on pyydetty mennessä. KUUMA-johtokunta hyväksyi kokouksessaan liitteen (KUU- MA-johtokunta liite 2) mukaisen lausuntoluonnoksen KUUMA-seudun yhteiseksi lausunnoksi koskien metropolihallintolakia sekä siihen liittyviä erityislakeja ja päätti sen lähettämisestä valtiovarainministeriölle. Lisäksi KUUMA-johtokunta suosittaa KUUMA-kunnille, että ne hyödyntävät KUUMA-seudun lausuntoa omia lausuntoja valmistellessaan. KUUMA-seudun lausunto huomioi hyvin Pornaisten kunnan kannalta oleelliset seikat. Pornaisten kunnan lausunto Pornaisten kunta yhtyy KUUMA-johtokunnan hyväksymään lausuntoon (khall liite 4) ja lähettää sen osana omaa lausuntoaan. Lisäksi Pornaisten kunta korostaa seuraavia näkökulmia: - metropolihallinto lakiluonnoksen mukaisena on tarpeeton ja tehoton sen suunniteltua toimintaa ajatellen. Lisäksi se on hallinnollisesti raskas ja kallis, eikä sillä saavuteta kuntakentässä tarpeellisia kustannussäästöjä, - kunta pitää tarkoituksenmukaisempana kehittää nykyisiä yhteistyöja sopimusmuotoja sitten, että alueella yleisesti tarpeelliseksi koettu MAL-asioiden yhteensovittaminen toteutuisi,./..

18 Kunnanhallitus Khall 11./.. - mikäli metropolihallinto toteutuu lakiluonnoksen esittämällä tavalla, tulee alueen kunnilla olla metropolivaltuustossa ns. takuupaikka. Lisäksi kolme vaalipiiriä turvaisi alueen edustuksellisen demokratian toteutumisen yhtä vaalipiiriä paremmin, - joukkoliikenneratkaisun yhteydessä ei kunnalle saa aiheutua nykyiseen järjestelyyn verrattuna lisäkuluja tai ne tulee korvata kunnalle kokonaisuudessaan, - lähtökohtaisesti metropolihallinto ei saa aiheuttaa kunnille lisäkuluja ja valtion tulee osoittaa valtionosuutta metropolihallinnon kuluihin sekä sisällön toteutukseen, eikä valtion rahoitus saa olla vain vuosittain myönnettävän valtionavustuksen varassa, - valtionosuuden tulee kattaa 100 %:sesti metropolihallinnon aiheuttamat lisäkulut, - suunnittelutarveratkaisut eivät kuulu metropolihallinnolle vaan ne tulee säilyttää kunnan omassa päätösvallassa, - metropolihallinnon muodostamisen yhteydessä tulee mm. Uudenmaaliiton ja ELY:n tehtäväkenttiä ja rahoitusta karsia niin, että päällekkäisyyksiä metropolihallinnon kanssa ei muodostu. Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan lausunnon Pornaisten kunnan lausuntona metropolihallinnosta ja siihen liittyvistä erityislaeista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

19 Kunnanhallitus KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 12 TONTTEJA 8 JA 9 KOSKEVAN AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 12, liite 5 Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy (Y-tunnus ) on ilmoittanut halukkuutensa varata keskustaajaman kortteliin 12 sijoittuvat tontit 8 ja 9 sekä suunnitella, hakea rakennuslupaa ja ennakkomarkkinoida tonteille kerrostalohanketta. Kyseessä on valtuuston hyväksymän asemankaavan mukaiset tontit, joille sallitaan enimmillään nelikerroksisen kerrostalon rakentaminen. Aiesopimuksen tarkoituksena on, että Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy käynnistää tonteille rakennettavien kerrostalojen suunnittelun välittömästi. Lisäksi yhtiö aloittaa ennakkomarkkinoinnin kahden kuukauden sekä rakennuslupamenettelyn kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Kunta myy ja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ostaa erillisellä kauppakirjalla toisen tai molemmat tontit 145 eurolla / rakennusoikeusneliömetri, kun kohteelle / kohteille on lainvoimainen rakennuslupapäätös. Rakennusoikeus määräytyy asemakaavan mukaisesti ja kokonaishinnaksi yhdelle tontille kaavan mukaisella rakennusoikeudella muodostuu euroa. Tonttivaraukset ovat voimassa saakka. Kunnanhallitus hyväksyy Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy:n kanssa laaditun, liitteen 5 mukaisen aiesopimuksen

20 Kunnanhallitus TYÖNJOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN TEKNISEKSI ISÄNNÖITSIJÄKSI SEKÄ TEHTÄVÄSISÄLLÖN JA PALKAN TARKISTAMINEN Khall 13 Talouden sopeutusohjelman laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä kiinteistöhuollon toimintaa ja sisältöä muutettiin mm. siirtämällä liikuntapaikkojen hoito osaksi kiinteistöhuoltoyksikön toimintaa. Samalla liikuntapaikkojen hoitajat siirtyivät osaksi kiinteistöhuollon henkilöstöä. Kiinteistöhuollon henkilöstöstä siirrettiin samalla suuri osa osa-aikaisiin tehtäviin. Kiinteistöhuoltoyksikön suunnittelu ja organisointitehtäviä on hoitanut työnjohtaja Petri Heikkilä ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehnyt tekninen johtaja. Vuoden 2015 alusta alkaen on tarkoitus kiinteistöhuollon henkilöstön suunnitella uusi toimintatapa ja työvoiman käyttö vastaamaan osaaikaista työvoimaresurssia ja kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja tiealueiden ylläpitoa ja korjaustoimintaa. Samalla valmistaudutaan loppuvuodesta tapahtuvaan teknisen johtajan viran vapautumiseen. Tehtäväsisällöt kasvavat nykyiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstöä koskevilla esimiestehtävillä sekä sisältöalueen laajenemisella liikuntapaikkojen ja tiealueiden osalta. Henkilöstömäärä kasvaa kahdella. Kiinteistöhuollon yksikön esimiehenä toimii Petri Heikkilä ja tehtävänimikkeeksi muutetaan tekninen isännöitsijä. Työehdoissa noudatetaan alkaen KVTES:ä ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään euroa kuukaudessa, jossa olisi kasvua entiseen palkkaan nähden esimiesaseman johdosta 100 euroa sekä sisältöalueen laajenemisen johdosta 167,62 euroa kuukaudessa (nyt 2.833,38e/kk). Kokonaispalkka muodostuu KVTES:n mukaisesti työkokemuslisästä (8 %) ja henkilökohtaisesta lisästä. Esimiehenä tekninen isännöitsijä voi tehdä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia, ei-harkinnanvaraisia henkilöstöä koskevia päätöksiä (ei ns. hallinnollisia päätöksiä). Hän vastaa erityisesti kiinteistöihin ja ulkoalueisiin liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien laadinnasta sekä töiden tekemisestä. Kunnanhallitus muuttaa työnjohtaja Petri Heikkilän tehtävänimikkeen tekniseksi isännöitsijäksi ja hyväksyy tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien euroa kuukaudessa../..

21 Kunnanhallitus Khall 13./.. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

22 Kunnanhallitus RUOKA- JA PUHTAANAPITOPALVELUESIMIEHEN TEHTÄVÄSISÄLLÖN MUUTTAMINEN JA PALKANTARKISTUS Khall 14 Talouden sopeutusohjelman laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä ruokahuollon ja puhtaanapidon toimintatapaa muutettiin mm. siten, että koulut siirtyvät vaiheittain jakelukeittiöiksi siten, että koulukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä. Samalla puhtaanapidon ja ruokahuollon kokonaisuutta suunnitellaan ja ylläpidetään sopeutusohjelman henkilöstölinjausten mukaisesti. Nykyisin ruokahuollon ja puhtaanapidon suunnittelusta on vastannut ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimies Hilkka Seppinen ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehnyt tekninen johtaja. Myös henkilöstöä koskevien esimiestehtävän osoittaminen Hilkka Seppiselle on valmistautumista loppuvuodesta tapahtuvaan teknisen johtajan viran vapautumiseen. Esimiehenä ruoka- ja puhtaanapidon voi tehdä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia, ei-harkinnanvaraisia henkilöstöä koskevia päätöksiä (ei ns. hallinnollisia päätöksiä). Hän vastaa erityisesti ruokahuoltoon ja puhtaanapitoon liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien laadinnasta sekä töiden tekemisestä. Esimiesasemasta johtuvasta muutoksesta tehtäväkohtaisen palkan korotustarve on 100 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja työkokemuslisästä (8 %). Kunnanhallitus hyväksyy ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimies Hilkka Seppisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2615,92 euroa kuukaudessa alkaen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 15 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Valtiovarainministeriön päätös VM/2632/ /2014, : Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös VM/2633/ /2014, : Päätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perusturvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/589/520/2014, : Erityisavustuksen myöntäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 50/221/2014, : perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 55/221/2014, : Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 56/221/2014, : Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöoille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/ 4295/ /2014, : Pornaisten kunnan Mika Waltarin koulun uudisrakennushanke, valtionosuuden loppuosan maksaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/ 11560/ /2014, : Perustoimeentulotuen valtionosuusennakot Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote : Hankkeiden ilmoittaminen vuosille laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Helsingin kaupunki/kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö : Lausuntopyyntö Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta../..

24 Kunnanhallitus Khall 15./.. KAS vuokra-asunnot: Asukasvalintaraportti joulukuulta Porvoon kaupunki/ terveydensuojeluvalvonta: Todistus : Todistus elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä/ Mika Waltarin koulu/ Anttilantie 9, Pornainen. Keravan kaupunki/ KUUMA-johtokunnan pöytäkirjanote Yhteistyöjohtajan tehtävien hoitaminen Askolan kunta/ Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 9/2014, Mäntsälän kunnan perusturvalautakunnan pöytäkirjanotteet : 132 Pornaisten suun ja terveydenhuollon järjestäminen 133 Perusturvapalvelujen toimintasääntö Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta liitteineen. Mäntsälän kunta/työnsuunnittelija Anu Hatunpää: Kuukausitilasto 2014, marraskuu. Porvoon alueellisen jätelautakunnan pöytäkirja 4/2014, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 8/2014, Päätöksiä ajalta : kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan päätökset.

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2017 Kunnanhallitus Kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu

Lisätiedot

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2008 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.10.2016 KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.1.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 401

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2012 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 22.3.2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.1.2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.1.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.3.2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.10.2017 klo 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 3/2017 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 16.2.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 39

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.6.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 10.6.2014 klo 17.40 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.5.2016 KOKOUSAIKA Torstai 26.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 19/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu seuraava liitenro = 369 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2017 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.3.2017 KOKOUSAIKA Torstai 30.3.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 89

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.9.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA ASIALISTA 1/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava liite = 7 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Keskiviikko klo Kirveskosken koulu. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. Keskiviikko klo Kirveskosken koulu. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 05/2012 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 9.5.2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Keskiviikko 16.5.2012 klo 18.00 20.00 Kirveskosken koulu Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan

Pöytäkirja tarkastetaan PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Nurmi Janne-Pekka Franti

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 8/2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86 157 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot