1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Valtuuston kokouksista tiedottaminen 3 4 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen vuonna Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vahvistaminen 5 6 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuonna Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 7 8 Kysely osallistumisesta sote-tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun Keski-Uudellamaalla 8 10 Kirkkotie keskustajaksolla katusuunnitelmat Vapaa-aikasihteerin sijaisen valinta 10 * 14 Lainan ottaminen rakennusinvestointeihin Lausunto metropolihallintolaista * Keskustaajaman korttelin 12 tontteja 8 ja 9 koskevan aiesopimuksen hyväksyminen Työnjohtajan nimikkeen muuttaminen tekniseksi isännöitsijäksi sekä tehtäväsisällön ja palkan tarkistaminen Ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimiehen tehtäväsisällön muuttaminen ja palkantarkistus Ilmoitusasiat Muut asiat

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Nurmi Janne-Pekka Franti Aija Mattila Kaj Putus Jaana Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Turunen Jukka KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Virkki Juha Liu Päivi Hyttinen Markku Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT 1 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirja tarkastetaan Puheenjohtaja Janne-Pekka Nurmi Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaana Putus Liljan-Kukka Runolinna PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2015 Khall 1 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2015 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Itäväylä lehdessä kuitenkin niin, että siinä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 2 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä Itäväylä lehdessä

5 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2015 Khall 3 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokunnan tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyy laskut. Kunnanhallitus päättää, että hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksymisoikeus on kunnanjohtaja Markku Hyttisellä, hallintojohtaja Seija Marttilalla, talousjohtaja Timo Kaikkosella ja tekninen johtaja Jukka Pietilällä

6 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 4, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Toimielimet (kunnanhallitus ja lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmansa sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelman liitteen nro 1 mukaisena

7 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 Khall 5 Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Lisäksi kunnanhallituksen olisi päätettävä, milloin sen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä. Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuonna 2015 pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo Kutsu kunnanhallituksen kokouksiin lähetetään sähköpostitse mikäli mahdollista viimeistään viidentenä päivänä ennen kokousta lähettämisja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa. Kokouksen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä kunnanvirastossa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina tai, jos tällöin on pyhäpäivä, niin seuraavana arkipäivänä. Nähtävänä pitäminen kestää kunnan viraston koko asianomaisen työpäivän virka-ajan

8 Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 6, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. Lisäksi toimielimen siirryttyä sähköiseen kokouskäytäntöön, jossa luottamushenkilö käyttää omaa laitetta ja kokousmateriaali toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, luottamushenkilöille korvataan omien laitteiden käytöstä (sis. mahdollisen internet-yhteyden) 10 euroa kuukaudessa. Korvaus maksetaan 9 kuukauden ajalta kalenterivuodessa viimeisen kokouspalkkioiden maksun yhteydessä. Korvaukseen ovat oikeutettuja yli puoleen toimielimen kokouksista osallistuneet luottamushenkilöt

9 Kunnanhallitus KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Khall 7 Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalueelle viimeistään halukkuutensa toimia tuottamisvastuussa olevana kuntayhtymänä. Ilmoituksessa on oltava selvitys siitä, miten kuntayhtymä täyttää järjestämislain mukaiset edellytykset. Sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta järjestämispäätöksessä. Järjestämispäätös on laadittava siten, että se hyväksytään sote-alueen ylimmässä päättävässä toimielimessä viimeistään lokakuussa 2016 eli kaksi kuukautta ennen kuin järjestämislain mukainen toiminta käynnistyy. Järjestämispäätöksessä on tällöin oltava mm. selvitys siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelujen häiriötön toiminta varmistetaan järjestämisja tuottamisvastuiden siirtyessä vuoden 2017 alussa uusille organisaatioille. Keski-Uudenmaan kuntien on tärkeää aloittaa yhdessä sote-tuotannon suunnittelu- ja valmistelutyö alueellaan heti vuoden 2015 alussa, jotta Keski-Uudenmaan kunnat voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon koko Uudenmaan alueen kattavan sote-tuotantokuntayhtymän rakenteeseen ja toimintaan. Näin voidaan myös turvata Keski-Uudenmaan kuntien ja kuntalisten vaikuttamismahdollisuudet tuleviin ratkaisuihin sekä väestön määrään ja muodostuvassa koko Uudenmaan kattavassa sote-tuotantokuntayhtymässä. Monet alueen kunnista ja kaupungeista ovat syksyllä 2014 annetuissa sote-lausunnoissaan jo ilmoittaneet tahtotilastaan perustaa Keski- Uudenmaan alueen kattava tuottajaorganisaatio. Mikäli yhteistä valmistelua ja suunnittelua ei käynnistetä, on mahdollista, että Keski-Uudenmaan osalta päädytään tilanteeseen, jossa kuntien ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet alueen sote-palveluihin jäävät vähäisiksi. Nurmijärven valtuusto on päätöksellään ilmoittanut, ettei se enää jatka Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä, irrotetaan sote-tuotanto-organisaation valmistelutyö edelleen käynnissä olevasta yhdistymisselvityksestä. Valmistelutyön talous ja hallinnointi hoidetaan KUUMA-seutu liikelaitoksessa../..

10 Kunnanhallitus Khall 7./.. Valmistelutyöhön rekrytoidaan selvityshenkilö, joka vastaa selvityksen tekemisestä, sekä hänen avukseen projektityöntekijä. Lisäksi selvityksessä ovat tiiviisti mukana sote-johtajat sekä kuntajohtajat. Valmistelutyötä ohjaa poliittinen ohjausryhmä, joka muodostetaan kuntavaalien tulosta noudattaen. Koska kuntien mahdolliset yhdistymispäätökset liittyvät kuntarakennelainkin mukaan tiiviisti sote-järjestämislakiin, on tärkeä säilyttää sotetuotannon suunnittelu- ja valmistelutyön sekä kuntien yhdistymisselvityksen välinen yhteys. Erillisen sote-valmisteluprojektin kytkentä Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen hoidetaan siten, että projektin hallinnollisena projektipäällikkönä toimii osa-aikaisesti (20 %:n työpanoksella) Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen projektinjohtaja. Valmistelutyön kustannusarvio vuodeksi 2015 on yhteensä euroa. Kustannukset katetaan valmisteluun osallistuvien kuntien kesken väestömäärän suhteessa. Kysymys Keski-Uudenmaan kunnille: Osallistuuko kuntanne sotejärjestämislain mukaiseen tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun esittelytekstin mukaisesti? Vastausvaihtoehdot: Kyllä osallistuu / Ei osallistu. Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu SOTE-järjestämislain suunnitteluun ja valmisteluun ja vastaa KYLLÄ osallistuu

11 Kunnanhallitus KIRKKOTIE KESKUSTAJAKSOLLA KATUSUUNNITELMAT Khall 8 Kirkkotie keskustajaksolla asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu keskeiselle osaa Kirkkotietä ja ympäröiviä kortteleita. Asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Pekkolantien ja Keskuskujan parantamiseksi on laadittu katusuunnitelmat ja Kirkkotielle kunnantoimiston kohdalla sekä Välitien ja Koskitien risteysalueelle yleissuunnitelmat. Yleis- ja katusuunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla samanaikaisesti asemakaava-luonnoksen kanssa,(mra 43 ). Mahdolliset muistutukset yleis- ja katusuunnitelmista tuli toimittaa kirjallisena tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään kello mennessä, osoite PL 21/Kirkkotie 176, PORNAINEN. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet on käsitelty asemakaavan käsittelyn yhteydessä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Lisäksi mielipiteensä on esittänyt: Juhani ja Sinikka Kivimäki, Koskitie 4, RN:o ehdotamme ensisijaisena toimenpiteenä kevyenliikenteen rakentamista Salen puolelle Koskitietä tai toissijaisena toimenpiteenä aidan rakentamista kevyenliikenteen väylän ja Koskitie 4 väliin. Teknisen osaston vastine: Koskitien katusuunnitelma on nykymuodossaan hyväksytty teknisessä lautakunnassa , mutta kevyenliikenteen väylän osalta rakentamista ei ole vielä toteutettu. Heikki Korkeamäki, Suksajantie 1, RN:o Lepopolun päässä oleva puomi ei ole riittävä, vaan ehdotan Jyrkäntielle töyssy-hidasteita molemmin puolin Lepopolkua. Teknisen osaston vastine: Mielipide ei liity nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin ja asia voidaan huomioida kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Hyväksyttävänä olevat katusuunnitelmat ja yleissuunnitelmat koskevat asemakaavan katualueella olevia suunnitelmia. Suunnitelmissa osoitetaan myös katualueisiin liittyviä tonttien sisäisiä liikennejärjestelyjä. Pekkolantien jatke ja pysäköintialue piir.pvm Keskustan torialueen ympäristö piir.pvm Maantien 1494 parantaminen kunnantalon kohdalla piir.pvm Maantien 1494, Koskitien ja Välitien risteysalueen parantaminen piir.pvm /..

12 Kunnanhallitus Khall 8./.. Suunnitelmat ovat kunnan kotisivuilla alla mainituissa linkeissä: Asian valmistelu: tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Kunnanhallitus hyväksyy katusuunnitelmat edellä esitetyn mukaisesti

13 Kunnanhallitus VAPAA-AIKASIHTEERIN SIJAISEN VALINTA Khall 9, liite 3 Vapaa-aikasihteerin viransijausuus ajalle on ollut haettavana siten, että hakuaika päättyi klo Hakuajan kuluessa kunnanhallitukselle saapui 15 hakemusta, joista kaksi hakemusta saapui myöhässä. Kelpoisuusehtona sijaisuuteen on nuoriso- ja sosiaalialan tai liikuntaalan ammattikorkeakoulututkintoa, entisen opistotason koulutusta tai muuta vastaavaa tehtävään soveltuvaa koulutusta. Vapaa-ajan sihteeri vastaa kunnan vapaa-aikatoimen hallinnosta, taloudesta sekä monipuolisesti liikunta- ja nuorisotyöstä. Vapaa-aikasihteeri toimii sivistyslautakunnassa nuoriso- ja liikunta-asioiden esittelijänä. Hakuilmoituksessa todetaan lisäksi, että hakijoilta odotetaan vahvaa osaamista ja kokemusta toimialan ja hankkeiden hallinnasta sekä esimiestehtävistä. Lisäksi arvostetaan kehittämishalukkuutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Viransijaisuuden täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kunnanhallitus nimesi :ssä 217 haastatteluryhmän, johon nimettiin Jukka Ruskeepää, Aija Franti, Kaj Mattila, Markku Hyttinen, Marjo Rissanen ja Minna Pudas. Vapaa-aikasihteerin virkaa hakeneista kutsuttiin haastatteluun Anoschkin Katja, Tikander Juha, Ruokonen Tea, Paasonen Tanja ja Ojala Anna- Liisa. Haastattelut tehtiin Kaj Mattila ei henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistunut haastatteluihin. Haastattelujen päätteeksi haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle, että vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi valittaisiin liikuntatieteiden maisteri Juha Tikander ja hänen kieltäytymisensä varalle Katja Anoschkin. Valinnan keskeisinä perusteluina ovat henkilön tehtäviin soveltuva koulutus ja -taso (liikuntatieteiden maisteri); työkokemus vastaavanlaisista tehtävistä, joissa hän on toiminut esimiehenä sekä suunnitellut, hakenut ja toteuttanut alaan liittyviä hankkeita. Hänellä on kokemusta myös kunnallishallinnosta. Yhdistelmä vapaa-aikasihteerin viransijaisuuteen hakeneista on esityslistan liitteenä nro 3../..

14 Kunnanhallitus Khall 9./.. Kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi Juha Tikanderin ja hänen kieltäytymisensä varalle Katja Anoschkinin. Ennen vaalin vahvistamista tulee valitun toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

15 Kunnanhallitus LAINAN OTTAMINEN RAKENNUSINVESTOINTEIHIN Khall 10 Kunta on pyytänyt päivätyllä sähköpostilla lainatarjouksen :n suuruisesta lainasta rakennusinvestointeihin. Laina-aika on 10 vuotta, vapaavuosia viisi. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Porvoon Osuuspankki, Aktia Pankki Oyj ja Kuntarahoitus Oyj. Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset saatiin määräajassa seuraavilta: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Porvoon Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj ja Kuntien Eläkevakuutus. Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista ovat tiedoksi. Kuluvan vuoden lainanoton määräksi on arvioitu 4 milj.euroa. Lainoja lyhennetään tänä vuonna euroa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä oli eli n euroa/asukas ja se lisääntyy kuluvana vuonna n euroon/asukas (5.251 as.). Euriborit pysyivät vuodenvaihteen yli lähes muuttumattomina, mutta euroalueen inflaation lasku painoi korko-odotuksia alas melkoisesti. Kolmen kuukauden euribor laski yhden korkopisteen 0,07 prosenttiin ja 12 kuukauden euribor myös yhden korkopisteen 0,32 prosenttiin. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan laskevan 0,04 prosenttiin seuraavan puolen vuoden aikana ja kuuden kuukauden euriborin odotetaan laskevan 0,14 prosenttiin seuraavan puolen vuoden ajan. Pitkät korot pysyivät viime viikon lähes muuttumattomina, mutta välipäivinä Kreikan parlamentin hajotus painoi korot laskuun. Lisäksi spekulaatiot Kreikan euro-erosta laskivat tunnelmia entisestään jo valmiiksi vaisuilla deflaatiopelkoisilla markkinoilla. EKP:n odotetaan ryhtyvän toimiin ensi viikon kokouksessaan ja valtiolaina QE:n spekulaatiot ovatkin velloneet valtoiminaan samalla kun markkinoille tippuu vuotoja ohjelman yksityiskohdista. USA:ssa taas keskustelu koronnoston ajankohdasta on jatkunut vilkkaana FOMC:n jäsentenkin pysyessä julkisuudessa erimielisinä ajankohdasta. Viiden vuoden korko on laskenut 0,34 prosenttiin ja kymmenen vuoden korko 0,76 prosenttiin. (Kuntarahoitus tiedote )../..

16 Kunnanhallitus Khall 10./.. Kunnanhallitus päättää, että uutta pitkäaikaista lainaa otetaan talousarvion mukaisesti euroa seuraavasti: 1. Kuntarahoitus Oyj:ltä muuttuvakorkoista lainaa euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on sidottu 3 kk:n viitekorkoon lisättynä 0,800 %-yksikön marginaalilla (korkoindikaatio ): 0,876 % p.a. sisältäen marginaalin. - ei muita kuluja 2. Kuntarahoitus Oyj:ltä 3 vuoden viitekorkoon sidottuna euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on 1,029 % p.a. sisältäen marginaalin (korkoindikaatio ). Korko tarkistetaan 3 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 3 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,800 %-yksikön marginaalilla p.a. - korko maksetaan puolivuosittain - ei muita kuluja Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA Khall 11, liite 4 Valtiovarainministeriö pyytää kirjatussa kirjeessä jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Hallituksen esitysluonnos on vielä tässä vaiheessa virkamiesesitys. Lausunnonantajia pyydetään lausumaan erityisesti lausuntopyynnössä kirjatuista kysymyksistä (tiedoksi). Lausunnonantajaa pyydetään arvioimaan hallituksen esityksen luonnosta oman organisaation näkökulmasta käsin. Kunnat voivat toimittaa oman lausuntonsa ohella myös haluamiensa kuntien kanssa yhteisen lausunnon. Lausuntoa on pyydetty mennessä. KUUMA-johtokunta hyväksyi kokouksessaan liitteen (KUU- MA-johtokunta liite 2) mukaisen lausuntoluonnoksen KUUMA-seudun yhteiseksi lausunnoksi koskien metropolihallintolakia sekä siihen liittyviä erityislakeja ja päätti sen lähettämisestä valtiovarainministeriölle. Lisäksi KUUMA-johtokunta suosittaa KUUMA-kunnille, että ne hyödyntävät KUUMA-seudun lausuntoa omia lausuntoja valmistellessaan. KUUMA-seudun lausunto huomioi hyvin Pornaisten kunnan kannalta oleelliset seikat. Pornaisten kunnan lausunto Pornaisten kunta yhtyy KUUMA-johtokunnan hyväksymään lausuntoon (khall liite 4) ja lähettää sen osana omaa lausuntoaan. Lisäksi Pornaisten kunta korostaa seuraavia näkökulmia: - metropolihallinto lakiluonnoksen mukaisena on tarpeeton ja tehoton sen suunniteltua toimintaa ajatellen. Lisäksi se on hallinnollisesti raskas ja kallis, eikä sillä saavuteta kuntakentässä tarpeellisia kustannussäästöjä, - kunta pitää tarkoituksenmukaisempana kehittää nykyisiä yhteistyöja sopimusmuotoja sitten, että alueella yleisesti tarpeelliseksi koettu MAL-asioiden yhteensovittaminen toteutuisi,./..

18 Kunnanhallitus Khall 11./.. - mikäli metropolihallinto toteutuu lakiluonnoksen esittämällä tavalla, tulee alueen kunnilla olla metropolivaltuustossa ns. takuupaikka. Lisäksi kolme vaalipiiriä turvaisi alueen edustuksellisen demokratian toteutumisen yhtä vaalipiiriä paremmin, - joukkoliikenneratkaisun yhteydessä ei kunnalle saa aiheutua nykyiseen järjestelyyn verrattuna lisäkuluja tai ne tulee korvata kunnalle kokonaisuudessaan, - lähtökohtaisesti metropolihallinto ei saa aiheuttaa kunnille lisäkuluja ja valtion tulee osoittaa valtionosuutta metropolihallinnon kuluihin sekä sisällön toteutukseen, eikä valtion rahoitus saa olla vain vuosittain myönnettävän valtionavustuksen varassa, - valtionosuuden tulee kattaa 100 %:sesti metropolihallinnon aiheuttamat lisäkulut, - suunnittelutarveratkaisut eivät kuulu metropolihallinnolle vaan ne tulee säilyttää kunnan omassa päätösvallassa, - metropolihallinnon muodostamisen yhteydessä tulee mm. Uudenmaaliiton ja ELY:n tehtäväkenttiä ja rahoitusta karsia niin, että päällekkäisyyksiä metropolihallinnon kanssa ei muodostu. Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan lausunnon Pornaisten kunnan lausuntona metropolihallinnosta ja siihen liittyvistä erityislaeista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

19 Kunnanhallitus KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 12 TONTTEJA 8 JA 9 KOSKEVAN AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 12, liite 5 Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy (Y-tunnus ) on ilmoittanut halukkuutensa varata keskustaajaman kortteliin 12 sijoittuvat tontit 8 ja 9 sekä suunnitella, hakea rakennuslupaa ja ennakkomarkkinoida tonteille kerrostalohanketta. Kyseessä on valtuuston hyväksymän asemankaavan mukaiset tontit, joille sallitaan enimmillään nelikerroksisen kerrostalon rakentaminen. Aiesopimuksen tarkoituksena on, että Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy käynnistää tonteille rakennettavien kerrostalojen suunnittelun välittömästi. Lisäksi yhtiö aloittaa ennakkomarkkinoinnin kahden kuukauden sekä rakennuslupamenettelyn kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Kunta myy ja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ostaa erillisellä kauppakirjalla toisen tai molemmat tontit 145 eurolla / rakennusoikeusneliömetri, kun kohteelle / kohteille on lainvoimainen rakennuslupapäätös. Rakennusoikeus määräytyy asemakaavan mukaisesti ja kokonaishinnaksi yhdelle tontille kaavan mukaisella rakennusoikeudella muodostuu euroa. Tonttivaraukset ovat voimassa saakka. Kunnanhallitus hyväksyy Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy:n kanssa laaditun, liitteen 5 mukaisen aiesopimuksen

20 Kunnanhallitus TYÖNJOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN TEKNISEKSI ISÄNNÖITSIJÄKSI SEKÄ TEHTÄVÄSISÄLLÖN JA PALKAN TARKISTAMINEN Khall 13 Talouden sopeutusohjelman laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä kiinteistöhuollon toimintaa ja sisältöä muutettiin mm. siirtämällä liikuntapaikkojen hoito osaksi kiinteistöhuoltoyksikön toimintaa. Samalla liikuntapaikkojen hoitajat siirtyivät osaksi kiinteistöhuollon henkilöstöä. Kiinteistöhuollon henkilöstöstä siirrettiin samalla suuri osa osa-aikaisiin tehtäviin. Kiinteistöhuoltoyksikön suunnittelu ja organisointitehtäviä on hoitanut työnjohtaja Petri Heikkilä ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehnyt tekninen johtaja. Vuoden 2015 alusta alkaen on tarkoitus kiinteistöhuollon henkilöstön suunnitella uusi toimintatapa ja työvoiman käyttö vastaamaan osaaikaista työvoimaresurssia ja kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja tiealueiden ylläpitoa ja korjaustoimintaa. Samalla valmistaudutaan loppuvuodesta tapahtuvaan teknisen johtajan viran vapautumiseen. Tehtäväsisällöt kasvavat nykyiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstöä koskevilla esimiestehtävillä sekä sisältöalueen laajenemisella liikuntapaikkojen ja tiealueiden osalta. Henkilöstömäärä kasvaa kahdella. Kiinteistöhuollon yksikön esimiehenä toimii Petri Heikkilä ja tehtävänimikkeeksi muutetaan tekninen isännöitsijä. Työehdoissa noudatetaan alkaen KVTES:ä ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään euroa kuukaudessa, jossa olisi kasvua entiseen palkkaan nähden esimiesaseman johdosta 100 euroa sekä sisältöalueen laajenemisen johdosta 167,62 euroa kuukaudessa (nyt 2.833,38e/kk). Kokonaispalkka muodostuu KVTES:n mukaisesti työkokemuslisästä (8 %) ja henkilökohtaisesta lisästä. Esimiehenä tekninen isännöitsijä voi tehdä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia, ei-harkinnanvaraisia henkilöstöä koskevia päätöksiä (ei ns. hallinnollisia päätöksiä). Hän vastaa erityisesti kiinteistöihin ja ulkoalueisiin liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien laadinnasta sekä töiden tekemisestä. Kunnanhallitus muuttaa työnjohtaja Petri Heikkilän tehtävänimikkeen tekniseksi isännöitsijäksi ja hyväksyy tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien euroa kuukaudessa../..

21 Kunnanhallitus Khall 13./.. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

22 Kunnanhallitus RUOKA- JA PUHTAANAPITOPALVELUESIMIEHEN TEHTÄVÄSISÄLLÖN MUUTTAMINEN JA PALKANTARKISTUS Khall 14 Talouden sopeutusohjelman laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä ruokahuollon ja puhtaanapidon toimintatapaa muutettiin mm. siten, että koulut siirtyvät vaiheittain jakelukeittiöiksi siten, että koulukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä. Samalla puhtaanapidon ja ruokahuollon kokonaisuutta suunnitellaan ja ylläpidetään sopeutusohjelman henkilöstölinjausten mukaisesti. Nykyisin ruokahuollon ja puhtaanapidon suunnittelusta on vastannut ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimies Hilkka Seppinen ja henkilöstöä koskevat päätökset on tehnyt tekninen johtaja. Myös henkilöstöä koskevien esimiestehtävän osoittaminen Hilkka Seppiselle on valmistautumista loppuvuodesta tapahtuvaan teknisen johtajan viran vapautumiseen. Esimiehenä ruoka- ja puhtaanapidon voi tehdä virka- ja työehtosopimuksen mukaisia, ei-harkinnanvaraisia henkilöstöä koskevia päätöksiä (ei ns. hallinnollisia päätöksiä). Hän vastaa erityisesti ruokahuoltoon ja puhtaanapitoon liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien laadinnasta sekä töiden tekemisestä. Esimiesasemasta johtuvasta muutoksesta tehtäväkohtaisen palkan korotustarve on 100 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja työkokemuslisästä (8 %). Kunnanhallitus hyväksyy ruoka- ja puhtaanapitopalveluesimies Hilkka Seppisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2615,92 euroa kuukaudessa alkaen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 15 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Valtiovarainministeriön päätös VM/2632/ /2014, : Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle Valtiovarainministeriön päätös VM/2633/ /2014, : Päätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perusturvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/589/520/2014, : Erityisavustuksen myöntäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 50/221/2014, : perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 55/221/2014, : Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 56/221/2014, : Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöoille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/ 4295/ /2014, : Pornaisten kunnan Mika Waltarin koulun uudisrakennushanke, valtionosuuden loppuosan maksaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/ 11560/ /2014, : Perustoimeentulotuen valtionosuusennakot Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote : Hankkeiden ilmoittaminen vuosille laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Helsingin kaupunki/kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö : Lausuntopyyntö Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta../..

24 Kunnanhallitus Khall 15./.. KAS vuokra-asunnot: Asukasvalintaraportti joulukuulta Porvoon kaupunki/ terveydensuojeluvalvonta: Todistus : Todistus elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä/ Mika Waltarin koulu/ Anttilantie 9, Pornainen. Keravan kaupunki/ KUUMA-johtokunnan pöytäkirjanote Yhteistyöjohtajan tehtävien hoitaminen Askolan kunta/ Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 9/2014, Mäntsälän kunnan perusturvalautakunnan pöytäkirjanotteet : 132 Pornaisten suun ja terveydenhuollon järjestäminen 133 Perusturvapalvelujen toimintasääntö Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta liitteineen. Mäntsälän kunta/työnsuunnittelija Anu Hatunpää: Kuukausitilasto 2014, marraskuu. Porvoon alueellisen jätelautakunnan pöytäkirja 4/2014, Sivistyslautakunnan pöytäkirja 8/2014, Päätöksiä ajalta : kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan päätökset.

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.9.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 16.4.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 116

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 39 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus 1. 99 Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2016-2019

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus 1. 99 Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2016-2019 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.10.2015 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 99 Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 109 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 109 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 4.11.2010 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 109 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 2.9.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 7.10.2008 klo 18.00 21,30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 144 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot