TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena"

Transkriptio

1 TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

2 Toimittajat: Noora Kumpulainen Anu Lähteenmäki Petteri Lehtola Pekko Hokkanen Avustavat toimittajat: Juha Koivisto Satu Kokkoniemi Eeva-Liisa Vaivila Tuomas Kotovuori Martti Ijäs Taija Holm Mika Lindberg Kirsi Kivisaari Heidi Välkkilä Valokuvaajat: J-P Niemelä Markku Katajamäki Tuomas Kotovuori Aake Kinnunen Lauri Rantanen Maria Kokljuschkin Kieliasun tarkastus: Sanatarkka Mediapalvelu Outi Rantala Ulkoasu ja taitto: Jarkko Ruonakoski / Hiottu Oy Paino: Erweko Oy, Oulu 2015 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Massa-hankeessa mukana olleet yritykset, organisaatiot ja tapahtumat: Ahola Mixing Service Oy Lakeus Sound Oy Ilmajoen Putkirakentajat Oy SOL Palvelut Oy SITA Finland Oy Suomen Moottoripyöräpalvelu Oy Mainostoimisto Santala Oy Crosshill Timo Ristimäki Kauhavan Seudun Järjestyksenvalvojat ry Hahkaway Oy Härmän Liikenne Oy Esa Rintamäki Oy Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Suomen Turvahemmot Oy NY Quality Service Oy Lakeuden Ympäristöhuolto Oy Opsec Oy Ramirent Oy Nummirock Ilmajoen Musiikkijuhlat ProAgria Vauhtiajot Provinssirock Tangomarkkinat Kiitokset: Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry Seinäjoen ammattikorkeakoulu Hiottu Oy Nummirock Ilmajoen Musiikkijuhlat ProAgria Vauhtiajot Provinssirock Tangomarkkinat Ahola Mixing Service Oy Lakeus Sound Oy Ilmajoen Putkirakentajat Oy SOL Palvelut Oy SITA Finland Oy Suomen Moottoripyöräpalvelu Oy Mainostoimisto Santala Oy Crosshill Timo Ristimäki Kauhavan Seudun Järjestyksenvalvojat ry Hahkaway Oy Härmän Liikenne Oy Esa Rintamäki Oy Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Suomen Turvahemmot Oy NY Quality Service Oy Lakeuden Ympäristöhuolto Oy Opsec Oy Ramirent Oy Sanatarkka Mediapalvelu

3 SISÄLTÖ JOHDANTO 4 TAPAHTUMA-ALUE 6 Tapahtumapaikan valinta 6 Tapahtuma-alueen suunnittelu 8 ALIHANKINTA 17 OHJELMA 21 INFRASTRUKTUURI 25 Sähkö 26 It-järjestelmät 28 Kassat, maksupäätteet ja rahaliikenne 31 Vesi ja viemäröinti 35 Esiintymislavat 36 Teltat 38 Opasteet 40 Tapahtuma-alueen rajaaminen 42 TUOTANNON AIKATAULUTUS JA SUUNNITTELU 44 YMPÄRISTÖPALVELUT 50 Jätehuolto 52 Saniteettipalvelut 54 Siivous 56 YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN NÄKYVYYS JA PROMOOTIOT 59 TAPAHTUMAN YLEISÖPALVELUT 61 Lipunmyynti 64 Anniskelutoiminta 65 Ulosvuokratut myyntipaikat 71 Narikka 74 Ensihoito 76 Majoitukset 78 Paikoitus 82 Kuljetukset 83 YLEISÖVIESTINTÄ 86 HENKILÖSTÖ 89 Akkreditointi 91 Talkootyö 92 Ostohenkilökunta 95 Alihankkijoiden henkilökunta 95 Urheiluseurojen ja yhdistysten henkilökunta 96 Henkilöstön vakuutukset 97 TURVALLISUUS 98 Suunnitelmat 103 Järjestyksenvalvonta 105 LAIT, VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA LUVAT 108 LIITTEET 112 3

4 JOHDANTO Tämä julkaisu pyrkii läpivalaisemaan ja antamaan vastauksia tapahtumatuotantoon liittyviin osa-alueisiin ja toisaalta kehittämään tapahtumanjärjestäjän ja alihankkijoiden välistä yhteistyötä. Tapahtuman järjestäminen on jatkuvassa murroksessa. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Viranomaiset kiristävät säädöksiä, yleisön odotukset ja vaatimustaso nousevat jatkuvasti, ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääriolosuhteet pakottavat tarkistamaan turvallisuus- ja riskikartoituksia. Hyväksi havaittuja käytäntöjä on tästä syystä koko ajan tarkennettava ja vastattava muuttuneisiin säädöksiin. Nykyisessä tilanteessa tapahtumanjärjestäjä ei enää välttämättä pysty tai halua itse tuottaa kaikkia palvelujaan. Tästä syystä massatapahtumien ympärille on syntynyt runsaasti yrityksiä, joiden avulla tapahtuman järjestäjän on helpompi vastata nykypäivän haasteisiin. Toisaalta samalla tapahtumien täytyy yhä enemmän tilaajana osata ohjata palvelujen tuottamista esimerkiksi sopimusteknisin kannustein, valvonnalla ynnä muulla, koska loppujen lopuksi mahdollinen huonolaatuinen palvelu koituu lopulta aina tapahtuman imagotappioksi. Lisää haasteellisuutta tapahtumajohtamiseen ja sen kehittämiseen tuo useiden palveluyritysten pieni koko. Monesti palveluyrityksen toimitusjohtaja on mukana operatiivisessa toiminnassa, eikä aika yksinkertaisesti riitä toiminnan johtamisen kehittämiseen. Tästä syystä laadukkaiden palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi tarvitaan uudenlaisia strategisia kumppanuuksia ja uudenlaista ajattelu- ja johtamistapaa. Tämä julkaisu pyrkii läpivalaisemaan ja antamaan vastauksia tapahtumatuotantoon liittyviin osa-alueisiin ja toisaalta kehittämään tapahtumanjärjestäjän ja alihankkijoiden välistä yhteistyötä. Siksi olemme pyrkineet hankkeen aikana eri tavoin kehittelemään ja jakamaan hyviä käytänteitä tiiviisti yhdessä hankkeessa mukana olevien palveluyrittäjien kanssa, jotta hankkeesta saatavat tulokset myös palvelisivat yhtälailla molempia osapuolia. Toivomme myös, että viranomaistaho saisi selkeän läpivalaisun tapahtumatuotannon arkipäivään ja sen haasteisiin. Lisääntyvät säädökset osaltaan vaikuttavat siihen, että avoin ja rakentava dialogi viranomaisportaan kanssa on entisestään tärkeämpää ja suotavaa onnistuneen massatapahtuman aikaansaamiseksi. Julkaisu on suunnattu alihankkijoille, tapahtumanjärjestäjille, viranomaisille, alan opiskelijoille massatapahtumaa suunnittelemassa oleville, urheiluseuroille, yhteisöille, vapaa-ehtoistyötä tekeville ja muille alasta kiinnostuneille tahoille. Toivomme, että tämän julkaisun avulla saatte monipuolisen kuvan tapahtumatuotannosta ja sen problematiikasta. Massatapahtuma? Kirjoittaessamme tätä julkaisua olemme pyrkineet yleistämään asiat niin, että ne olisivat käytettävissä kaikissa massatapahtumissa, liittyivät ne sitten musiikkiin, urheiluun jne. Tapahtuman järjestämiseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin yhteneväisiä riippumatta tapahtuman ydinsisällöstä. Esimerkiksi suurten joukkojen liikkuminen, syöminen, yöpyminen ja hygieniatarpeista huolehtiminen tuottavat aina samat haasteet. 4

5 Lähteet, liitteet ja nettisivut Tässä julkaisussa on mainittu useita tapahtumajärjestämiseen liittyviä oppaita, käsikirjoja, nettisivustoja ja niin edelleen, jotka olemme katsoneet merkittävästi tukevan tämän julkaisun kokonaisuutta tai tuovan sille selkeää lisäarvoa. Toivomme, että mainittujen aineistojen avulla saatte vielä laaja-alaisemman kuvan tapahtumatuotantoon liittyvistä osa-alueista. Lisäksi julkaisun tueksi on valmistettu lukuisa määrä erilaisia tapahtumatuotannossa tarvittavia sähköisiä työkaluja. Nämä liitteet on erikseen mainittu jokaisen osa-alueen yhteydessä ja manuaalin lopusta ne löytyvät vielä kootusti. Näiden sähköisten työkalujen tarkoituksena on helpottaa tapahtuman järjestämistä, projektin hallintaa, sopimusten tekemistä ja niin edelleen. Olemme tarkoituksella jättäneet pois tiettyjä tapahtumanjärjestämiseen liittyviä osa-alueita. Fokus on tarkoituksellisesti ollut niissä, joihin muuttuvat käytänteet ja säädökset eniten mielestämme vaikuttavat. Koska alan säädökset, lait ja normit päivittyvät todella kiivaaseen tahtiin, olemme julkaisemassa keväällä 2015 internetsovellusta, johon liitämme näillä näkymin myös kommentointiosion. Siihen toivomme teiltä lisää ajatuksia, kritiikkiä ja tapahtuman järjestämisen hyviä käytänteitä. Vaikka tapahtumat osaltaan kilpailevat toistensa kanssa, ei tuotannollisissa asioissa ajatusten ja kokemusten vaihto varmastikaan ketään haittaa. Massa-hanke Tapahtumamanuaalia on kirjoitettu ESR-rahoitteisessa Massatapahtumien kehittämishankkeessa (MASSA), jota hallinnoi Seinäjoen Elävän Musiikin Yhdistys Selmu ry. Hankkeen työntekijät ja projektipäällikkö ovat hanketyönsä ohessa olleet tiiviisti tekemisissä Provinssirockin järjestämisessä ja sen kehittämisessä. Monet manuaalissa esitettävät havainnot pohjaavat pitkälti Provinssirockissa saatuihin kokemuksiin ja oivalluksiin. Ydintiimimme lisäksi kirjoittajina, asiantuntijoina ja sparraajina ovat toimineet useat tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaiset. Tämä on auttanut meitä syventämään tekstiä ja omia ajatuksiamme. Olemme keränneet tapahtumamanuaaliin myös paljon tapahtuman järjestämiseen liittyvää hiljaista tietoa. Useat tapahtumakonkarit, nuoret ja vanhat, ovat valaisseet meille tuotannollisiin prosesseihin liittyviä nippelitietoja ja ajatuksiaan. Lisäksi vielä kerran mainitsen hankkeessa mukana olleet yritykset, joiden sitoutuminen aikaa vieviin keskusteluihin ja workshoppeihin on ollut meille ensiarvoisen tärkeää. Ilman näiden kaikkien osapuolten vapaaehtoista sitoutumistaan moni sisältö olisi jäänyt torsoksi. Teille kaikille suuri kiitos! Tapahtuman tuotantoprosessien kuvaaminen ja niiden auki kirjoittaminen ei ole ollut aina helppoa. Takaraivossa jyskyttää pelko siitä, että joku olennainen asia on jäänyt huomioimatta tai että sitä ei osaa kirjoittaa ymmärrettävästi. Tämän asian kanssa työryhmä on tullut prosessin myötä sinuiksi. Työryhmä on onnellinen aikaansaannoksestaan ja toivoo, että tästä julkaisusta olisi teille lukijoille konkreettista hyötyä omassa massatapahtumassanne. Lisäksi suuri käsi ja kiitos Massa-hankkeen projektityöntekijöille Nooralle, Anulle ja Petterille sekä Harrille ja muulle Selmu Ry:n väelle. Tie on ollut pitkä, ja sanotaan, että moni-ilmeinen. Massa-hankkeen työryhmän puolesta Seinäjoella Pekko Hokkanen projektipäällikkö, Massa-hanke 5

6 TAPAHTUMA-ALUE TAPAHTUMAPAIKAN VALINTA Suurta yleisötapahtumaa suunniteltaessa sopivan tapahtumapaikan valinta ja löytäminen voi olla haastavaa. Valintaan vaikuttavat suunnitellun tapahtuman ajankohta, sijainti, ydinsisältö ja mahdolliset erityispiirteet, tapahtumasta ympäristöön mahdollisesti syntyvät meluhaitat, kohderyhmät sekä tapahtuman luonne. Sijainti ja ajankohta Tapahtumapaikan valintaan vaikuttavat tapahtuman suunniteltu ajankohta ja sen maantieteellinen sijainti. Suuria ja sisällöltään samankaltaisia tapahtumia ei ole järkevää järjestää sijainniltaan ja ajankohdaltaan kovin lähekkäin. Sijainnilla voi olla myös merkittävä vaikutus, kun tarkastellaan mahdollisia liikenneyhteyksiä, joita asiakkailla on mahdollisuus käyttää saapuakseen tapahtumaan. Kuinka autoilevat ihmiset saapuvat paikalle ja mihin on mahdollista sijoittaa parkkialueita? Miten julkinen liikenne tukee ihmisten saapumista paikalle? Onko alueelle mahdollista tulla pyöräillen? Ydinsisältö Suunnitellun tapahtuman ydinsisältö ohjaa tapahtumapaikan valintaa tehokkaasti ja määrittää alueelta vaadittavat puitteet. Onko tapahtumassa elävää musiikkia, urheilijoita, eläimiä vai jotain ihan muuta erityistä, mikä täytyy pystyä huomioimaan sopivaa paikkaa valittaessa? Millaisella alueella suunniteltu tapahtuma toimisi parhaiten ja onko alueelle mahdollista tehdä tarvittaessa muutostöitä? Tapahtuman päätoimintojen sijainteja tulee hahmotella alueelle jo sopivia alueita kartoittaessa. 6

7 Kohderyhmä Tapahtuman kohderyhmän mahdollisimman tarkka profiloiminen vaikuttaa myös paikan valintaan. Järjestäjällä tulee olla mahdollisimman tarkka näkemys tapahtumaan saapuvista asiakkaista. Tarkasteltavia asioita suunnitellun tapahtuman ja käytettävissä olevan alueen suhteen ovat asiakkaiden tarpeet, käyttäytyminen, sukupuolijakauma, ikärakenne ja päihteiden käyttö. Vanhusten ja lapsiperheiden tilantarve mahdollisine rollaattoreineen sekä lastenvaunuineen on huomattavasti suurempi kuin nuorilla ja perheettömillä asiakkailla. Mitä tarkemmin pystyt kohderyhmän profiloimaan, sitä helpompi heidän tarpeensa on määritellä. Yleisökapasiteetti Yleisömäärän arviointi asettaa tapahtuma-alueelle omat vaatimuksensa, sillä rajatun alueen yleisökapasiteetti täytyy määritellä jo yleisön turvallisuuden takia. Yleisökapasiteetti voidaan määritellä laskennallisesti hyvinkin tarkasti. Laskennallisia malleja sekä tarkempia määritelmiä kapasiteetin laskentaan löytyy Johde-hankkeen oppaasta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, kapasiteetit ja kulkuväylät. Karkea laskentamalli annetaan myös Opas pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan -julkaisussa. Esimerkiksi jälkimmäisen oppaan määritelmässä yhdelle neliömetrille voidaan mitoittaa yksi henkilö. Tapahtuma-alueen kapasiteetin määrittämisessä täytyy jättää pois laskuista ne alueet, jotka ovat huoltoalueita tai muita alueita, joihin yleisöllä ei ole mahdollisuutta päästä. Olemassa olevat yleisöpalvelut Tapahtuma-alue on itsessään todella tärkeä, mutta myös alueen ulkopuolisilla ominaisuuksilla on vaikutuksia valintaa tehtäessä. Alueen läheisyydestä voi löytyä valmiita palvelukokonaisuuksia, jotka ovat tapahtuman kannalta erittäin tervetulleita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi erilaiset ravintolat, kaupat tai majoituspalvelut, joilla täydennetään asiakkaiden perustarpeet. TÄRKEIMMÄT POINTIT TAPAHTUMA-ALUETTA VALITTAESSA: Sijainti Tapahtuman ydinsisältö Tapahtuman ajankohta Tapahtumapaikan koko ja yleisökapasiteetti Tapahtumapaikan turvallisuus Tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat Alueen kiinteä infrastruktuuri: - rakennukset - tiet ja kulkuväylät - mahdolliset yleisöalueet ja niiden maaperä - sähkö - vesi - viemäröinti - ympäröivä luonto 7

8 TAPAHTUMA-ALUEEN SUUNNITTELU Sopivan tapahtumapaikan löydyttyä tulee tapahtuman eri toiminnot rakenteineen suunnitella ja sijoittaa mahdollisimman tarkasti alueelle. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää pohjakarttaa alueesta. Mikäli mahdollista, niin alueen toiminnot tulee mitoittaa karttaan mittakaavassa, eli piirtää niiden tarvitsema tila oikeassa suhteessa pohjakarttaan nähden. Tämä helpottaa käytännön toteutusta ja rakentamista todella paljon ja näin toimien vältytään käytettävissä olevan tilan ali- tai ylimitoituksesta. Suunnittelutyökaluna voi käyttää paperista pohjakarttaa, johon piirretään tarkka suunnitelma alueesta. On myös olemassa ilmaisia suunnitteluohjelmia, joilla aluesuunnittelua voi tehdä tietokoneelle. Eräs tällainen ilmaisohjelma on DraftSight. Tämä ohjelma tosin vaatii hieman CADohjelmien osaamista, mutta on erittäin toimiva ja tarkka työkalu alueen suunnitteluun. Aluesuunnittelun haasteena on löytää parhaat ratkaisut, jotka palvelevat alueen kaikkia käyttäjiä. Suunnittelun aikana täytyy tehdä paljon kompromisseja, mutta myös ratkaisuja, jotka eivät kaikkia osapuolia miellytä. Ratkaisevinta on tehdä päätöksiä, jotka aiheuttavat vähiten ongelmia kokonaisuutta ajatellen. Asiakkaille täytyy pystyä takaamaan turvallinen tapahtumaympäristö. Aluesuunnitelmaa tehtäessä kannattaa jokaista päätöstä tarkastella myös turvallisuuden kannalta. Turvallisuuden suhteen järjestäjä ei voi tehdä kompromisseja, mikäli haluaa tapahtumia myös tulevaisuudessa järjestää. 8

9 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin Alueen valmis infrastruktuuri voi jonkin verran vaikuttaa myös aluesuunnitteluun, koska esimerkiksi sähkön ja veden rakentaminen tiettyihin pisteisiin on työläämpää ja kalliimpaa kuin toisaalle. Näkökulmia alueen rakenteiden sijoittelussa on useita. Tapahtuman arvot vaikuttavat myös asiaan. Joissakin tapahtumissa voidaan painottaa vahvasti taiteellista näkökulmaa, jolloin teknis-taloudellisilla vaikutuksilla ei ole juurikaan merkitystä. Toisaalta taas erilaiset ekologiset ratkaisut sekä toimintamallit ovat joillekin tapahtumille suurimmassa roolissa ja vaikuttavat tehtäviin ratkaisuihin myös aluesuunnittelun saralla. Erilaisissa ratkaisuissa kannattaa niin ikään pohtia monivuotisia malleja yksivuotisen sijaan. Tuotantokuluja on mahdollista säästää hyvällä ja kustannustehokkaalla suunnittelulla, kuitenkin tapahtuman arvoja ja ydinsisältöä kunnioittaen. Tapahtuma-alueen dynamiikka Tapahtuma-alueen dynamiikka ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueelle tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Alueen dynamiikalla tarkoitetaan alueen toimivuutta tapahtuman eri vaiheissa. Kuinka yleisömassat liikkuvat alueella ja miten massan liikkeitä voidaan ohjailla? Miten yleisö saapuu alueelle? Mitkä asiat aiheuttavat yleisön liikkumista alueella? Mitkä alueet ovat suurimmalla käytöllä ja missä vaiheessa? Suunnittelun avuksi erilaiset toiminnat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kokonaisuuteen: yleisö, yleisöpalvelut ja esiintyjät, alihankkijat ja työntekijät. 9

10 Yleisön liikkuminen tapahtuma-alueella Yleisön kulkureitit Suurissa yleisötapahtumissa yleisön kulkureittien tulee olla selkeitä ja riittävän leveitä. Kulkureitit on hyvä sijoittaa valmiiksi kantaville alustoille, kuten teille. Valmiita rakenteita hyödyntämällä taataan reittien vetoisuus ja kunnossa pysyvyys huonoissakin olosuhteissa, kuten sateella. Järjestäjän on hyvä varautua kulkureittien kulumiseen jo ennakkoon ja selvittää erilaiset mahdollisuudet niiden huoltamiseksi tapahtuman aikana. Mitä voi tehdä esimerkiksi mutaisiksi muuttuneille kulkuväylille, ja mistä siihen löytyy tarvittaessa apuja? Portit Tapahtuman sisääntulo- ja uloskäyntiportit muodostavat yleensä alueen suurimmat pullonkaulat. Tästä syystä niissä on myös suurimmat riskitekijät turvallisuuden näkökulmasta. Hyvällä esisuunnittelulla näiden pullonkaulojen vetoisuutta ja riittävyyttä voidaan parantaa. Sisääntulo- ja uloskäyntiportit tulee sijoittaa muista huomiota kiinnittävistä kohteista riittävän kauas. Porttien välittömään läheisyyteen ei tule sijoittaa mitään, mikä pysäyttää asiakkaiden liikkeen. Lyhytkin pysähdys hidastaa suuren yleisömassan liikkumista huomattavasti. Porttien vetoisuutta voidaan laskennallisesti arvioida. Täytyy kuitenkin huomioida, että porttien vetoisuuteen vaikuttavat tapahtuman luonne, asiakastyypit sekä porteilla tehtävät toimenpiteet. Onko portilla turvatarkastusta ja jos näin on, niin kuinka tarkka tarkastus tehdään? Täytyykö portilla tehdä mahdollisesti lipputarkastus? Nämä toimenpiteet hidastavat porttien vetoisuutta, ja erilaisille porteille on määritelty erilaisia sisääntulonopeuksia. Portti, jolla suoritetaan lippu- ja turvatarkastuksia, vetää seitsemän henkilöä minuutissa. Portti, jolla ei suoriteta tarkastuksia, vetää ideaalitilanteessa 40 henkilöä minuutissa, mutta kenttätutkimuksissa on päästy 20 henkilön minuuttivauhtiin. Näillä määrillä päästään karkeaan arvioon porttien vetoisuudesta, mutta näissäkin laskennallisissa arvioissa täytyy muistaa, että pienikin viivästys portilla pienentää lopullista vetoisuutta. Porttimäärät tulee arvioida riittävän suuriksi, jotta mahdolliset ruuhkahuiput ovat myös hallittavissa. 10

11 Kulkureittien leveydet Kulkureittien leveyksiä mitoitettaessa voidaan käyttää apuna Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen Suurten yleisötilaisuuksien opasta ja siinä määriteltyä kulkureittien leveyttä. Riittävä leveys oppaan ohjeistuksen mukaan on noin puolet esiintymislavan edustalla olevan yleisömassan leveydestä. Tämä ohje on tosin vaikeasti sovellettavissa esimerkiksi urheilutapahtumaan, missä esiintymislavaa ei ole. Leveyden määrittely täytyy kuitenkin tehdä aina tapauskohtaisesti ja huomioida tapahtuman erikoispiirteet sekä olemassa olevat rakenteet. Yleisön liikkumista voidaan edesauttaa riittävällä määrällä opasteita, joilla asiakkaat ohjataan oikeille väylille. Jonotusalueilla voi tarvittaessa käyttää kulunohjausta, jotta jonottavat ihmiset tietävät, mihin jonottavat, ja että jonotus tapahtuu asiallisesti. Jonotusalueella työskentelevät järjestyksenvalvojat voivat edesauttaa yleisömassa liikettä ohjaamalla ihmisiä oikeaan suuntaan. Jonotusväylän tulee olla leveydeltään tasainen, jotta siihen ei muodostu pullonkaulaa. Pullonkaulat hidastavat jonon liikettä ja voivat aiheuttaa vakaviakin turvallisuusriskejä, kuten Saksan Duisburgissa kävi vuonna Tuolloin tapahtuman sisääntulo- ja uloskäyntiportit ruuhkautuivat katastrofaalisin seurauksin: 21 henkilöä kuoli ja yli 500 loukkaantui yleisön jouduttua paniikkiin. Yleisön kulkureittejä ja turvallisuutta tapahtumissa on käsitelty yksityiskohtaisemmin Johde-hankkeen julkaisussa Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, kapasiteetti ja kulkuväylät. 11

12 Yleisöpalveluiden sijoittaminen tapahtuma-alueelle Palveluiden ja rakenteiden sijoittelun alueelle voi aloittaa fyysisesti isoimmista ja tärkeimmistä toiminnoista ja siirtyä sen jälkeen pienempiin kokonaisuuksiin. Suurimmat palvelut vaativat toimiakseen myös kunnolliset yleisön kulkureitit, joten suunnittelussa voi tulla vastaan tiettyjä rajoitteita alueen fyysisten ominaisuuksien takia. Yleisöpalveluista suurimmat ja keskeisimmät palvelut keskittyvät yleensä ruokaan, juomaan, saniteettipalveluihin, majoitukseen ja hygieniaan. Nämä ovat ihmisten perustarpeita, jotka tulisi erilaisin palveluin täyttää. Ravintolapalvelut vaativat paljon yleisö- sekä huoltotilaa tapahtuma-alueelta, ja ne tulisi sijoittaa siten, että asiakkaiden on sinne vaivatonta saapua. Saniteettipalveluiden sijoittamisessa huomiota kannattaa kiinnittää sijaintiin, mistä vessat ovat helposti löydettävissä, mutta sopivasti syrjässä. Mieti myös vessojen mahdolliset huoltoreitit etukäteen. Leirintäalueet ovat fyysisesti suuria kokonaisuuksia. Niissä on yleensä mukana näitä edellä mainittuja palveluita. Leirintäalueet sijoittuvat yleensä myös varsinaiselta tapahtuma-alueelta hieman etäämmälle, jolloin niitä voidaan ajatella jopa omana kokonaisuutenaan. Eri palveluiden sijoittamiselle on erilaiset periaatteet. Tulee miettiä, miksi asiakas kyseistä palvelua käyttää ja missä vaiheessa sitä mahdollisesti käytetään. Mistä asiakas palvelun fyysiselle paikalle saapuu ja johtaako palvelupaikalle looginen reitti? Onko palvelupaikan kapasiteetti oikeassa suhteessa yleisökapasiteettiin? Mitä kaikkea tapahtuma haluaa asiakkailleen ydinsisällön lisäksi tarjota ja mihin nämä palvelut sijoitetaan? Näihin vastauksiin tulisi aluesuunnittelun tässä vaiheessa pyrkiä vastaamaan. Tapahtuma-alueen palveluiden ja toimintojen rakentamista, sisältöä, sekä vaatimuksia on käsitelty tarkemmin luvussa Tapahtuman yleisöpalvelut [s ]. Esiintyjien, alihankkijoiden ja työntekijöiden liikkuminen tapahtuma-alueella Esiintyjien näkökulmasta aluesuunnittelussa on tärkeää huomioida turvalliset kulkureitit esiintymispaikoille sekä niiden läheisille huolto- ja esiintymislavojen taka-alueille. Turvallinen kulkureitti ei kulje yleisöalueiden läpi tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kulkureitillä on myös mahdollista ajaa isoilla ajoneuvolla tai kuorma-autolla. Myös esiintyjien ajoneuvoille tulee osoittaa pysäköintialueet. Tapahtuman alihankkijoille (myyjät, muut palvelut) voi olla tärkeää päästä toimipisteilleen huoltoreittejä pitkin myös tapahtuman aukioloaikoina. Alihankkijoillekin tulee pystyä osoittamaan pysäköintialueet toimipisteen läheisyydestä. Tapahtumassa työskentelevien ihmisten määrä on tapahtuman aikana suuri. Henkilökunnan palveluiden järjestäminen vaatii myös fyysistä tilaa, johon kuuluvat vastaanottoalue tai henkilöstöpiste, saniteettipalvelut ja ruokailu. Työntekijöiden keskeisimmät tarpeet liittyvät ruokailuun ja mahdollisuuteen pitää taukoa rauhallisessa paikassa. Aluesuunnittelun haasteena on löytää hyvä ja rauhallinen paikka työntekijäruokailun sekä taukopaikan sijoittamiseen. Myös työntekijöiden pysäköintialueet alueen läheisyydestä tulee pystyä huomioimaan. 12

13 Viihtyisyys Aluesuunnittelussa on hyvä kiinnittää huomioita alueen viihtyisyyteen. Tapahtuma-alueen parhaita puolia ja persoonallisuutta kannattaa korostaa ja nostaa mahdollisuuksien mukaan esille. Yleisön kokemukset tapahtumasta ovat positiivisia, jos viihtyisyyteen on panostettu ja asiakkaalla on tapahtuma-alueella turvallista olla. Viihtyisässä ympäristössä on myös viihtyisiä asiakkaita. Voidaan myös hyvin pohtia viihtyisyyden avulla saavutettua tunnetta turvallisuusnäkökulmasta. Viihtyisässä ympäristössä ihmisellä on helpompi rentoutua ja hurjimmat mielenilmaukset saattavat jäädä tekemättä. Viihtyisyyteen voi panostaa yksinkertaisilla asioilla, kuten aitalinjojen sijoittelulla sekä niiden korkeuksia mahdollisuuksien mukaan madaltamalla. Alueen somistuksella vaikutetaan myös viihtyisyyteen. Somistusta on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Tapahtuma-alueen selkeys voi myös parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä. Selkeällä alueella asiakkaan on helppo suunnistaa, ja tarvittavat palvelut löytyvät vaivattomasti. Aluesomistus Tapahtuma-alueen somistus on osa tapahtuman ilmettä tai imagoa, jota somistuksella voidaan tukea. Somistuksella voidaan vaikuttaa myös alueen viihtyisyyteen ja luoda alueelle persoonallista ilmettä. Tapahtumajärjestäjä määrittelee somistuksen tason tapahtumaan sopivaksi. Somistamista voidaan tehdä todella minimalistisesti tai massiivisesti isojen kokonaisuuksien avulla. Suurimmillaan somistuksella voidaan luoda tapahtumaympäristöstä täysin erilainen miljöö alkuperäiseen alueeseen verrattuna. Tällä tavalla saadaan tapahtumaan muodostettua omaperäinen leima. Pienimmillään somistus antaa kevyen lisämausteen asiakkaan tapahtumakokemukseen ja voi sillä tavalla olla varsin riittävä ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Somistuksen suunnitteluvaiheessa järjestäjän kannattaa pohtia, mitä tapahtumalla haluaa yleisölle viestittää tai tarjota, ja miltä haluaa tapahtuman näyttävän. Somistuksella voi olla suuri merkitys siihen, minkälaisen mielikuvan asiakas tapahtumasta saa. Tapahtuma-alueen valaistuksella on mahdollista myös somistaa aluetta. Tällöin elementtinä käytetään erilaisia valoja. Valaistuksen avulla pystytään esimerkiksi korostamaan alueelta tiettyjä elementtejä tai rakenteita ja luomaan tietynlaista tunnelmaa valaistaville alueille. Valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida valaistuksen vaatimat sähkötarpeet. Aluesomistus käynnistyy yleensä suunnittelulla, missä määritellään somistuksen taso ja tapahtuma-alueen kohteet, mihin somisteita halutaan. Myös somisteiden kokoluokkaa ja taiteellista sisältöä voidaan pohdiskella jo tässä vaiheessa. Mitä tarkemmin suunnitelmat saadaan tehtyä etukäteen, sitä helpommin se on toteutettavissa. Aikataulun suunnitteleminen on myös tärkeää, jotta kaikki somisteet saadaan tehtyä ja somisteille löydetään tekijät. Joissakin tapauksissa erilaisilla yritysyhteistyökuvioilla voidaan vaikuttaa merkittävästi alueen näyttävyyteen. Suurin osa somisteista tulisi tehdä tai hankkia valmiiksi jo ennen tapahtumaa, jotta kaikki työt eivät kasaannu tapahtumaa edeltäville päiville. Tässäkin asiassa töiden jaksottaminen pidemmälle aikajänteelle on suositeltavaa. Tapahtumaa edeltäville 13

14 4. päiville jäisi näin enää somisteiden kiinnittäminen ja viimeistely sekä niiden asentaminen paikoilleen. Somisteiden kiinnittämisessä on pidettävä huoli siitä, että kiinnitystapa kestää kappaleen oman painon, tuulikuorman sekä rankkasateet ja muut poikkeukselliset olosuhteet. Kappaleessa tai esineessä olevien kiinnityspisteiden tulee myös kestää edellä mainitut kuormat. Varsinkin yleisön yläpuolelle kiinnitettyjen kappaleiden kanssa tulee olla erityisen huolellinen. Ylimääräistä kuormaa saattaa aiheutua myös yleisön liikkeistä ja käyttäytymisestä, mikäli somisteisiin on mahdollisuus koskea. Yleisimpiä kiinnitystapoja ovat nippusiteet, teipit, teräsvaijerit, liinat ja narut. Valmistaja on määritellyt nippusiteille, vaijereille, liinoille ja naruille omat kestävyydet sekä lujuudet, jotka tulee huomioida suunnittelu- ja asennusvaiheessa. Somisteen kiinnittäjän tulee varmistaa kyseisen kappaleen paikallaan pysyvyys. Varsinkin isojen somisteiden kohdalla täytyy niiden paino laskea ja kiinnitystavat mitoittaa riittäväksi, jotta somisteen mahdollinen putoaminen ei aiheuta turvallisuusriskejä. Huolto- ja pelastustiet Tapahtuma-alueen huolto- ja pelastustiet ovat turvallisuuden sekä tapahtumaaikaisen liikennöinnin kannalta todella tärkeitä. lava 1. e 4 urella 350 m2. Inva m Tsto V 79. Zanzibar-lava V 6. kkäribaari V V JV Kestilä m V V Koskibaari 1700 m V 87. Sakkolava Skutsipubi Inva 3500 m2 Valhalla Service Gate V Eurolava Saarilava 107. V V Ruokaravintola Paviljonki m Designcorner JV V V Silent 'n Green V Service Gate 6 C Itäportti A B D E F G Service Gate 1 H I Huolto- ja pelastusreiteistä piirrettävät kartat kannattaa toimittaa mahdollisim- monelle tapahtumassa mukana olevalle toimijalle, kuten tavarantoimittajille Parking Gate 1man Camp Provinssin noutopiste Ensihoitopiste J ja ruokamyyjille. Myös tapahtuman ulkopuolisille toimijoille, kuten sairaaloille ja terveyskeskuksille tulee tapahtuman pelastusteistä tiedottaa. Camp Provinssi sisäänkäynti 76. K Tapahtuman huoltotie on alueen palvelupisteiden huoltoon tarkoitettu väylä, jota pitkin pääsee kulkemaan ajoneuvolla tai muulla huoltoon tarkoitetulla kulkuneuvolla. Huoltotiet tulee sijoittaa siten, että ne eivät kulje yleisöalueiden läpi ja niitä voidaan käyttää turvallisesti myös tapahtuman aukioloaikoina. Pelastustiellä tarkoitetaan reittiä, jota palo- ja pelastusviranomainen voi käyttää tapahtuman aikana. Tällä reitillä ei saa olla väliaikaisia esteitä, ja sen tulee olla vähintään neljän metrin levyinen, jotta hälytysajoneuvot pystyvät sitä käyttämään. Tien kantavuuden tulee olla vähintään 16 tonnia, jotta raskaat pelastusajoneuvot pystyvät teitä tai reittiä käyttämään. Reittejä voi olla useita, ja reiteiltä tulee päästä hyvin kulkemaan alueen jokaiseen kiinteään pisteeseen. Mikäli reittejä on useampia, ne tulee numeroida tai merkitä selvästi karttaan, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Reitit tulee hyväksyttää pelastusviranomaisilla. Aluekarttaan on myös hyvä määritellä ensisijainen ambulanssireitti. Huolto- ja pelastusreitit voivat olla suljettavia, mutta ne täytyy olla aukaistavissa ilman työkaluja tarpeen tullessa. Aitaan on mahdollista rakentaa portti tai se voidaan sulkea riittävän kevyesti esimerkiksi nippusitein, jotka menevät poikki pienellä voimankäytöllä. Porttien ja väliaikaisesti suljettujen väylien läheisyyteen on hyvä sijoittaa kiinteä järjestyksenvalvontapiste, jotta niiden avaaminen ja sulkeminen on joustavaa V L

15 Hätäpoistumisreitit Hätäpoistumisreittejä käytetään tapahtuma-alueen nopeaan tyhjentämiseen äkillisen vaaran tai uhan sattuessa. Vaaraa tai uhkaa voi aiheutua sään äkillisistä muutoksista, tulipaloista tai esimerkiksi aseistautuneesta henkilöstä. Hätäpoistumisreittejä tulee olla tapahtuma-alueella useita ja ne tulee sijoittaa eri puolille aluetta. Alue täytyy pystyä tyhjentämään vaarasta tai uhasta poispäin, joten tietyissä tapauksissa kaikkien reittien käyttäminen ei ole mahdollista. Reitit voidaan myös merkitä etukäteen. Hätäpoistumisreitit tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti avattavissa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi rakentamalla aita hätäpoistumisreitin kohdalta siten, että sen saa auki ilman työkaluja ja nopeasti. Alue tulee olla tyhjennettävissä 5-10 minuutin aikana. Alueelta poistettava yleisö täytyy ohjata kokoamispaikalle, joka on määritelty etukäteen myös pelastussuunnitelmaan. Kokoamispaikalle täytyy mahtua tapahtuman koko yleisömäärä. Tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja hätäpoistumisreittien suunnittelusta, mitoittamisesta ja sijoittamisesta löytyy Sibelius-Akatemian julkaisusta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, kapasiteetti ja kulkuväylät. Esteettömyyden huomioiminen Tapahtumien ja niiden sisältämien palveluiden tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Näin ollen tapahtuman suunnittelussa ja tuotannossa tulee huomioida esteettömyyden näkökulma. Suomen esteettömyystiedonkeskus määrittelee esteettömyyden seuraavalla tavalla: Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Lisäksi tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. Keväällä 2014 julkaistiin Tapahtumia Kaikille -opas, jossa käsitellään tapahtumajärjestämistä laaja-alaisesti esteettömyyden näkökulmasta. Opas painottuu kulttuurifestivaalien järjestämiseen, mutta oppaan esille nostamat huomiot ovat sovellettavissa myös muihin tapahtumakonsepteihin. Tapahtumamanuaaliin olemme listanneet niin sanotut perusasiat, jotka esteettömässä tapahtumatuottamisessa on huomioitava. 15

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena Toimittajat: Noora Kumpulainen Anu Lähteenmäki Petteri Lehtola Pekko Hokkanen Avustavat toimittajat: Juha Koivisto Satu

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 14.10.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 5. Hanke-ehdotuslomake Tiedot hankkeesta ja hanke-ehdotuksen laatijasta Hankkeen nimi ja kunta Hämeenlinnan Hauhon laajakaistahanke,

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Esteetöntä festivaalielämää

Esteetöntä festivaalielämää Teksti ja kuvat: Outi Salonlahti 8.10.2013 sivu 2 / 5 Useat rock-festivaalit ovat pyrkineet toiminnassaan siihen, että mahdollisimman monet voisivat nauttia tapahtuman tarjonnasta. Esimerkkejä alkaa ilahduttavasti

Lisätiedot

Tapahtumailmoituslomake. Yhteenveto. Hakija. Tapahtuman järjestäjä. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry. Puhelinnumero 0505734424

Tapahtumailmoituslomake. Yhteenveto. Hakija. Tapahtuman järjestäjä. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry. Puhelinnumero 0505734424 Tapahtumailmoituslomake Yhteenveto Asiakirjan nimi Hakemusnumero Talous-ja suunnittelukeskus, elinkeinopalvelun tapahtumayksikkö Päivämäärä Hakija Tapahtuman järjestäjä Nimi Yhteyshenkilö Yhdistys Cirko

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

TARJOUS Tarjouspyynnön liite 3

TARJOUS Tarjouspyynnön liite 3 TARJOUS Tarjouspyynnön liite 3 1. Tarjoaja ja yhteystiedot Nimi Osoite Y-Tunnus Puhelin Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilö Puhelin Sähköpostiosoite Hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi sähköpostilla

Lisätiedot

1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen

1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H073-15, HEL 2015-005081 / CNC-jyrsin Fanuc-kyselevällä ohjauksella (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Liite 2 TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot