TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena"

Transkriptio

1 TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

2 Toimittajat: Noora Kumpulainen Anu Lähteenmäki Petteri Lehtola Pekko Hokkanen Avustavat toimittajat: Juha Koivisto Satu Kokkoniemi Eeva-Liisa Vaivila Tuomas Kotovuori Martti Ijäs Taija Holm Mika Lindberg Kirsi Kivisaari Heidi Välkkilä Valokuvaajat: J-P Niemelä Markku Katajamäki Tuomas Kotovuori Aake Kinnunen Lauri Rantanen Maria Kokljuschkin Kieliasun tarkastus: Sanatarkka Mediapalvelu Outi Rantala Ulkoasu ja taitto: Jarkko Ruonakoski / Hiottu Oy Paino: Erweko Oy, Oulu 2015 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Massa-hankeessa mukana olleet yritykset, organisaatiot ja tapahtumat: Ahola Mixing Service Oy Lakeus Sound Oy Ilmajoen Putkirakentajat Oy SOL Palvelut Oy SITA Finland Oy Suomen Moottoripyöräpalvelu Oy Mainostoimisto Santala Oy Crosshill Timo Ristimäki Kauhavan Seudun Järjestyksenvalvojat ry Hahkaway Oy Härmän Liikenne Oy Esa Rintamäki Oy Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Suomen Turvahemmot Oy NY Quality Service Oy Lakeuden Ympäristöhuolto Oy Opsec Oy Ramirent Oy Nummirock Ilmajoen Musiikkijuhlat ProAgria Vauhtiajot Provinssirock Tangomarkkinat Kiitokset: Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry Seinäjoen ammattikorkeakoulu Hiottu Oy Nummirock Ilmajoen Musiikkijuhlat ProAgria Vauhtiajot Provinssirock Tangomarkkinat Ahola Mixing Service Oy Lakeus Sound Oy Ilmajoen Putkirakentajat Oy SOL Palvelut Oy SITA Finland Oy Suomen Moottoripyöräpalvelu Oy Mainostoimisto Santala Oy Crosshill Timo Ristimäki Kauhavan Seudun Järjestyksenvalvojat ry Hahkaway Oy Härmän Liikenne Oy Esa Rintamäki Oy Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Suomen Turvahemmot Oy NY Quality Service Oy Lakeuden Ympäristöhuolto Oy Opsec Oy Ramirent Oy Sanatarkka Mediapalvelu

3 SISÄLTÖ JOHDANTO 4 TAPAHTUMA-ALUE 6 Tapahtumapaikan valinta 6 Tapahtuma-alueen suunnittelu 8 ALIHANKINTA 17 OHJELMA 21 INFRASTRUKTUURI 25 Sähkö 26 It-järjestelmät 28 Kassat, maksupäätteet ja rahaliikenne 31 Vesi ja viemäröinti 35 Esiintymislavat 36 Teltat 38 Opasteet 40 Tapahtuma-alueen rajaaminen 42 TUOTANNON AIKATAULUTUS JA SUUNNITTELU 44 YMPÄRISTÖPALVELUT 50 Jätehuolto 52 Saniteettipalvelut 54 Siivous 56 YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN NÄKYVYYS JA PROMOOTIOT 59 TAPAHTUMAN YLEISÖPALVELUT 61 Lipunmyynti 64 Anniskelutoiminta 65 Ulosvuokratut myyntipaikat 71 Narikka 74 Ensihoito 76 Majoitukset 78 Paikoitus 82 Kuljetukset 83 YLEISÖVIESTINTÄ 86 HENKILÖSTÖ 89 Akkreditointi 91 Talkootyö 92 Ostohenkilökunta 95 Alihankkijoiden henkilökunta 95 Urheiluseurojen ja yhdistysten henkilökunta 96 Henkilöstön vakuutukset 97 TURVALLISUUS 98 Suunnitelmat 103 Järjestyksenvalvonta 105 LAIT, VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA LUVAT 108 LIITTEET 112 3

4 JOHDANTO Tämä julkaisu pyrkii läpivalaisemaan ja antamaan vastauksia tapahtumatuotantoon liittyviin osa-alueisiin ja toisaalta kehittämään tapahtumanjärjestäjän ja alihankkijoiden välistä yhteistyötä. Tapahtuman järjestäminen on jatkuvassa murroksessa. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Viranomaiset kiristävät säädöksiä, yleisön odotukset ja vaatimustaso nousevat jatkuvasti, ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääriolosuhteet pakottavat tarkistamaan turvallisuus- ja riskikartoituksia. Hyväksi havaittuja käytäntöjä on tästä syystä koko ajan tarkennettava ja vastattava muuttuneisiin säädöksiin. Nykyisessä tilanteessa tapahtumanjärjestäjä ei enää välttämättä pysty tai halua itse tuottaa kaikkia palvelujaan. Tästä syystä massatapahtumien ympärille on syntynyt runsaasti yrityksiä, joiden avulla tapahtuman järjestäjän on helpompi vastata nykypäivän haasteisiin. Toisaalta samalla tapahtumien täytyy yhä enemmän tilaajana osata ohjata palvelujen tuottamista esimerkiksi sopimusteknisin kannustein, valvonnalla ynnä muulla, koska loppujen lopuksi mahdollinen huonolaatuinen palvelu koituu lopulta aina tapahtuman imagotappioksi. Lisää haasteellisuutta tapahtumajohtamiseen ja sen kehittämiseen tuo useiden palveluyritysten pieni koko. Monesti palveluyrityksen toimitusjohtaja on mukana operatiivisessa toiminnassa, eikä aika yksinkertaisesti riitä toiminnan johtamisen kehittämiseen. Tästä syystä laadukkaiden palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi tarvitaan uudenlaisia strategisia kumppanuuksia ja uudenlaista ajattelu- ja johtamistapaa. Tämä julkaisu pyrkii läpivalaisemaan ja antamaan vastauksia tapahtumatuotantoon liittyviin osa-alueisiin ja toisaalta kehittämään tapahtumanjärjestäjän ja alihankkijoiden välistä yhteistyötä. Siksi olemme pyrkineet hankkeen aikana eri tavoin kehittelemään ja jakamaan hyviä käytänteitä tiiviisti yhdessä hankkeessa mukana olevien palveluyrittäjien kanssa, jotta hankkeesta saatavat tulokset myös palvelisivat yhtälailla molempia osapuolia. Toivomme myös, että viranomaistaho saisi selkeän läpivalaisun tapahtumatuotannon arkipäivään ja sen haasteisiin. Lisääntyvät säädökset osaltaan vaikuttavat siihen, että avoin ja rakentava dialogi viranomaisportaan kanssa on entisestään tärkeämpää ja suotavaa onnistuneen massatapahtuman aikaansaamiseksi. Julkaisu on suunnattu alihankkijoille, tapahtumanjärjestäjille, viranomaisille, alan opiskelijoille massatapahtumaa suunnittelemassa oleville, urheiluseuroille, yhteisöille, vapaa-ehtoistyötä tekeville ja muille alasta kiinnostuneille tahoille. Toivomme, että tämän julkaisun avulla saatte monipuolisen kuvan tapahtumatuotannosta ja sen problematiikasta. Massatapahtuma? Kirjoittaessamme tätä julkaisua olemme pyrkineet yleistämään asiat niin, että ne olisivat käytettävissä kaikissa massatapahtumissa, liittyivät ne sitten musiikkiin, urheiluun jne. Tapahtuman järjestämiseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin yhteneväisiä riippumatta tapahtuman ydinsisällöstä. Esimerkiksi suurten joukkojen liikkuminen, syöminen, yöpyminen ja hygieniatarpeista huolehtiminen tuottavat aina samat haasteet. 4

5 Lähteet, liitteet ja nettisivut Tässä julkaisussa on mainittu useita tapahtumajärjestämiseen liittyviä oppaita, käsikirjoja, nettisivustoja ja niin edelleen, jotka olemme katsoneet merkittävästi tukevan tämän julkaisun kokonaisuutta tai tuovan sille selkeää lisäarvoa. Toivomme, että mainittujen aineistojen avulla saatte vielä laaja-alaisemman kuvan tapahtumatuotantoon liittyvistä osa-alueista. Lisäksi julkaisun tueksi on valmistettu lukuisa määrä erilaisia tapahtumatuotannossa tarvittavia sähköisiä työkaluja. Nämä liitteet on erikseen mainittu jokaisen osa-alueen yhteydessä ja manuaalin lopusta ne löytyvät vielä kootusti. Näiden sähköisten työkalujen tarkoituksena on helpottaa tapahtuman järjestämistä, projektin hallintaa, sopimusten tekemistä ja niin edelleen. Olemme tarkoituksella jättäneet pois tiettyjä tapahtumanjärjestämiseen liittyviä osa-alueita. Fokus on tarkoituksellisesti ollut niissä, joihin muuttuvat käytänteet ja säädökset eniten mielestämme vaikuttavat. Koska alan säädökset, lait ja normit päivittyvät todella kiivaaseen tahtiin, olemme julkaisemassa keväällä 2015 internetsovellusta, johon liitämme näillä näkymin myös kommentointiosion. Siihen toivomme teiltä lisää ajatuksia, kritiikkiä ja tapahtuman järjestämisen hyviä käytänteitä. Vaikka tapahtumat osaltaan kilpailevat toistensa kanssa, ei tuotannollisissa asioissa ajatusten ja kokemusten vaihto varmastikaan ketään haittaa. Massa-hanke Tapahtumamanuaalia on kirjoitettu ESR-rahoitteisessa Massatapahtumien kehittämishankkeessa (MASSA), jota hallinnoi Seinäjoen Elävän Musiikin Yhdistys Selmu ry. Hankkeen työntekijät ja projektipäällikkö ovat hanketyönsä ohessa olleet tiiviisti tekemisissä Provinssirockin järjestämisessä ja sen kehittämisessä. Monet manuaalissa esitettävät havainnot pohjaavat pitkälti Provinssirockissa saatuihin kokemuksiin ja oivalluksiin. Ydintiimimme lisäksi kirjoittajina, asiantuntijoina ja sparraajina ovat toimineet useat tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaiset. Tämä on auttanut meitä syventämään tekstiä ja omia ajatuksiamme. Olemme keränneet tapahtumamanuaaliin myös paljon tapahtuman järjestämiseen liittyvää hiljaista tietoa. Useat tapahtumakonkarit, nuoret ja vanhat, ovat valaisseet meille tuotannollisiin prosesseihin liittyviä nippelitietoja ja ajatuksiaan. Lisäksi vielä kerran mainitsen hankkeessa mukana olleet yritykset, joiden sitoutuminen aikaa vieviin keskusteluihin ja workshoppeihin on ollut meille ensiarvoisen tärkeää. Ilman näiden kaikkien osapuolten vapaaehtoista sitoutumistaan moni sisältö olisi jäänyt torsoksi. Teille kaikille suuri kiitos! Tapahtuman tuotantoprosessien kuvaaminen ja niiden auki kirjoittaminen ei ole ollut aina helppoa. Takaraivossa jyskyttää pelko siitä, että joku olennainen asia on jäänyt huomioimatta tai että sitä ei osaa kirjoittaa ymmärrettävästi. Tämän asian kanssa työryhmä on tullut prosessin myötä sinuiksi. Työryhmä on onnellinen aikaansaannoksestaan ja toivoo, että tästä julkaisusta olisi teille lukijoille konkreettista hyötyä omassa massatapahtumassanne. Lisäksi suuri käsi ja kiitos Massa-hankkeen projektityöntekijöille Nooralle, Anulle ja Petterille sekä Harrille ja muulle Selmu Ry:n väelle. Tie on ollut pitkä, ja sanotaan, että moni-ilmeinen. Massa-hankkeen työryhmän puolesta Seinäjoella Pekko Hokkanen projektipäällikkö, Massa-hanke 5

6 TAPAHTUMA-ALUE TAPAHTUMAPAIKAN VALINTA Suurta yleisötapahtumaa suunniteltaessa sopivan tapahtumapaikan valinta ja löytäminen voi olla haastavaa. Valintaan vaikuttavat suunnitellun tapahtuman ajankohta, sijainti, ydinsisältö ja mahdolliset erityispiirteet, tapahtumasta ympäristöön mahdollisesti syntyvät meluhaitat, kohderyhmät sekä tapahtuman luonne. Sijainti ja ajankohta Tapahtumapaikan valintaan vaikuttavat tapahtuman suunniteltu ajankohta ja sen maantieteellinen sijainti. Suuria ja sisällöltään samankaltaisia tapahtumia ei ole järkevää järjestää sijainniltaan ja ajankohdaltaan kovin lähekkäin. Sijainnilla voi olla myös merkittävä vaikutus, kun tarkastellaan mahdollisia liikenneyhteyksiä, joita asiakkailla on mahdollisuus käyttää saapuakseen tapahtumaan. Kuinka autoilevat ihmiset saapuvat paikalle ja mihin on mahdollista sijoittaa parkkialueita? Miten julkinen liikenne tukee ihmisten saapumista paikalle? Onko alueelle mahdollista tulla pyöräillen? Ydinsisältö Suunnitellun tapahtuman ydinsisältö ohjaa tapahtumapaikan valintaa tehokkaasti ja määrittää alueelta vaadittavat puitteet. Onko tapahtumassa elävää musiikkia, urheilijoita, eläimiä vai jotain ihan muuta erityistä, mikä täytyy pystyä huomioimaan sopivaa paikkaa valittaessa? Millaisella alueella suunniteltu tapahtuma toimisi parhaiten ja onko alueelle mahdollista tehdä tarvittaessa muutostöitä? Tapahtuman päätoimintojen sijainteja tulee hahmotella alueelle jo sopivia alueita kartoittaessa. 6

7 Kohderyhmä Tapahtuman kohderyhmän mahdollisimman tarkka profiloiminen vaikuttaa myös paikan valintaan. Järjestäjällä tulee olla mahdollisimman tarkka näkemys tapahtumaan saapuvista asiakkaista. Tarkasteltavia asioita suunnitellun tapahtuman ja käytettävissä olevan alueen suhteen ovat asiakkaiden tarpeet, käyttäytyminen, sukupuolijakauma, ikärakenne ja päihteiden käyttö. Vanhusten ja lapsiperheiden tilantarve mahdollisine rollaattoreineen sekä lastenvaunuineen on huomattavasti suurempi kuin nuorilla ja perheettömillä asiakkailla. Mitä tarkemmin pystyt kohderyhmän profiloimaan, sitä helpompi heidän tarpeensa on määritellä. Yleisökapasiteetti Yleisömäärän arviointi asettaa tapahtuma-alueelle omat vaatimuksensa, sillä rajatun alueen yleisökapasiteetti täytyy määritellä jo yleisön turvallisuuden takia. Yleisökapasiteetti voidaan määritellä laskennallisesti hyvinkin tarkasti. Laskennallisia malleja sekä tarkempia määritelmiä kapasiteetin laskentaan löytyy Johde-hankkeen oppaasta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, kapasiteetit ja kulkuväylät. Karkea laskentamalli annetaan myös Opas pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan -julkaisussa. Esimerkiksi jälkimmäisen oppaan määritelmässä yhdelle neliömetrille voidaan mitoittaa yksi henkilö. Tapahtuma-alueen kapasiteetin määrittämisessä täytyy jättää pois laskuista ne alueet, jotka ovat huoltoalueita tai muita alueita, joihin yleisöllä ei ole mahdollisuutta päästä. Olemassa olevat yleisöpalvelut Tapahtuma-alue on itsessään todella tärkeä, mutta myös alueen ulkopuolisilla ominaisuuksilla on vaikutuksia valintaa tehtäessä. Alueen läheisyydestä voi löytyä valmiita palvelukokonaisuuksia, jotka ovat tapahtuman kannalta erittäin tervetulleita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi erilaiset ravintolat, kaupat tai majoituspalvelut, joilla täydennetään asiakkaiden perustarpeet. TÄRKEIMMÄT POINTIT TAPAHTUMA-ALUETTA VALITTAESSA: Sijainti Tapahtuman ydinsisältö Tapahtuman ajankohta Tapahtumapaikan koko ja yleisökapasiteetti Tapahtumapaikan turvallisuus Tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat Alueen kiinteä infrastruktuuri: - rakennukset - tiet ja kulkuväylät - mahdolliset yleisöalueet ja niiden maaperä - sähkö - vesi - viemäröinti - ympäröivä luonto 7

8 TAPAHTUMA-ALUEEN SUUNNITTELU Sopivan tapahtumapaikan löydyttyä tulee tapahtuman eri toiminnot rakenteineen suunnitella ja sijoittaa mahdollisimman tarkasti alueelle. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää pohjakarttaa alueesta. Mikäli mahdollista, niin alueen toiminnot tulee mitoittaa karttaan mittakaavassa, eli piirtää niiden tarvitsema tila oikeassa suhteessa pohjakarttaan nähden. Tämä helpottaa käytännön toteutusta ja rakentamista todella paljon ja näin toimien vältytään käytettävissä olevan tilan ali- tai ylimitoituksesta. Suunnittelutyökaluna voi käyttää paperista pohjakarttaa, johon piirretään tarkka suunnitelma alueesta. On myös olemassa ilmaisia suunnitteluohjelmia, joilla aluesuunnittelua voi tehdä tietokoneelle. Eräs tällainen ilmaisohjelma on DraftSight. Tämä ohjelma tosin vaatii hieman CADohjelmien osaamista, mutta on erittäin toimiva ja tarkka työkalu alueen suunnitteluun. Aluesuunnittelun haasteena on löytää parhaat ratkaisut, jotka palvelevat alueen kaikkia käyttäjiä. Suunnittelun aikana täytyy tehdä paljon kompromisseja, mutta myös ratkaisuja, jotka eivät kaikkia osapuolia miellytä. Ratkaisevinta on tehdä päätöksiä, jotka aiheuttavat vähiten ongelmia kokonaisuutta ajatellen. Asiakkaille täytyy pystyä takaamaan turvallinen tapahtumaympäristö. Aluesuunnitelmaa tehtäessä kannattaa jokaista päätöstä tarkastella myös turvallisuuden kannalta. Turvallisuuden suhteen järjestäjä ei voi tehdä kompromisseja, mikäli haluaa tapahtumia myös tulevaisuudessa järjestää. 8

9 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin Alueen valmis infrastruktuuri voi jonkin verran vaikuttaa myös aluesuunnitteluun, koska esimerkiksi sähkön ja veden rakentaminen tiettyihin pisteisiin on työläämpää ja kalliimpaa kuin toisaalle. Näkökulmia alueen rakenteiden sijoittelussa on useita. Tapahtuman arvot vaikuttavat myös asiaan. Joissakin tapahtumissa voidaan painottaa vahvasti taiteellista näkökulmaa, jolloin teknis-taloudellisilla vaikutuksilla ei ole juurikaan merkitystä. Toisaalta taas erilaiset ekologiset ratkaisut sekä toimintamallit ovat joillekin tapahtumille suurimmassa roolissa ja vaikuttavat tehtäviin ratkaisuihin myös aluesuunnittelun saralla. Erilaisissa ratkaisuissa kannattaa niin ikään pohtia monivuotisia malleja yksivuotisen sijaan. Tuotantokuluja on mahdollista säästää hyvällä ja kustannustehokkaalla suunnittelulla, kuitenkin tapahtuman arvoja ja ydinsisältöä kunnioittaen. Tapahtuma-alueen dynamiikka Tapahtuma-alueen dynamiikka ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueelle tulee suunnitella erityisen huolellisesti. Alueen dynamiikalla tarkoitetaan alueen toimivuutta tapahtuman eri vaiheissa. Kuinka yleisömassat liikkuvat alueella ja miten massan liikkeitä voidaan ohjailla? Miten yleisö saapuu alueelle? Mitkä asiat aiheuttavat yleisön liikkumista alueella? Mitkä alueet ovat suurimmalla käytöllä ja missä vaiheessa? Suunnittelun avuksi erilaiset toiminnat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kokonaisuuteen: yleisö, yleisöpalvelut ja esiintyjät, alihankkijat ja työntekijät. 9

10 Yleisön liikkuminen tapahtuma-alueella Yleisön kulkureitit Suurissa yleisötapahtumissa yleisön kulkureittien tulee olla selkeitä ja riittävän leveitä. Kulkureitit on hyvä sijoittaa valmiiksi kantaville alustoille, kuten teille. Valmiita rakenteita hyödyntämällä taataan reittien vetoisuus ja kunnossa pysyvyys huonoissakin olosuhteissa, kuten sateella. Järjestäjän on hyvä varautua kulkureittien kulumiseen jo ennakkoon ja selvittää erilaiset mahdollisuudet niiden huoltamiseksi tapahtuman aikana. Mitä voi tehdä esimerkiksi mutaisiksi muuttuneille kulkuväylille, ja mistä siihen löytyy tarvittaessa apuja? Portit Tapahtuman sisääntulo- ja uloskäyntiportit muodostavat yleensä alueen suurimmat pullonkaulat. Tästä syystä niissä on myös suurimmat riskitekijät turvallisuuden näkökulmasta. Hyvällä esisuunnittelulla näiden pullonkaulojen vetoisuutta ja riittävyyttä voidaan parantaa. Sisääntulo- ja uloskäyntiportit tulee sijoittaa muista huomiota kiinnittävistä kohteista riittävän kauas. Porttien välittömään läheisyyteen ei tule sijoittaa mitään, mikä pysäyttää asiakkaiden liikkeen. Lyhytkin pysähdys hidastaa suuren yleisömassan liikkumista huomattavasti. Porttien vetoisuutta voidaan laskennallisesti arvioida. Täytyy kuitenkin huomioida, että porttien vetoisuuteen vaikuttavat tapahtuman luonne, asiakastyypit sekä porteilla tehtävät toimenpiteet. Onko portilla turvatarkastusta ja jos näin on, niin kuinka tarkka tarkastus tehdään? Täytyykö portilla tehdä mahdollisesti lipputarkastus? Nämä toimenpiteet hidastavat porttien vetoisuutta, ja erilaisille porteille on määritelty erilaisia sisääntulonopeuksia. Portti, jolla suoritetaan lippu- ja turvatarkastuksia, vetää seitsemän henkilöä minuutissa. Portti, jolla ei suoriteta tarkastuksia, vetää ideaalitilanteessa 40 henkilöä minuutissa, mutta kenttätutkimuksissa on päästy 20 henkilön minuuttivauhtiin. Näillä määrillä päästään karkeaan arvioon porttien vetoisuudesta, mutta näissäkin laskennallisissa arvioissa täytyy muistaa, että pienikin viivästys portilla pienentää lopullista vetoisuutta. Porttimäärät tulee arvioida riittävän suuriksi, jotta mahdolliset ruuhkahuiput ovat myös hallittavissa. 10

11 Kulkureittien leveydet Kulkureittien leveyksiä mitoitettaessa voidaan käyttää apuna Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen Suurten yleisötilaisuuksien opasta ja siinä määriteltyä kulkureittien leveyttä. Riittävä leveys oppaan ohjeistuksen mukaan on noin puolet esiintymislavan edustalla olevan yleisömassan leveydestä. Tämä ohje on tosin vaikeasti sovellettavissa esimerkiksi urheilutapahtumaan, missä esiintymislavaa ei ole. Leveyden määrittely täytyy kuitenkin tehdä aina tapauskohtaisesti ja huomioida tapahtuman erikoispiirteet sekä olemassa olevat rakenteet. Yleisön liikkumista voidaan edesauttaa riittävällä määrällä opasteita, joilla asiakkaat ohjataan oikeille väylille. Jonotusalueilla voi tarvittaessa käyttää kulunohjausta, jotta jonottavat ihmiset tietävät, mihin jonottavat, ja että jonotus tapahtuu asiallisesti. Jonotusalueella työskentelevät järjestyksenvalvojat voivat edesauttaa yleisömassa liikettä ohjaamalla ihmisiä oikeaan suuntaan. Jonotusväylän tulee olla leveydeltään tasainen, jotta siihen ei muodostu pullonkaulaa. Pullonkaulat hidastavat jonon liikettä ja voivat aiheuttaa vakaviakin turvallisuusriskejä, kuten Saksan Duisburgissa kävi vuonna Tuolloin tapahtuman sisääntulo- ja uloskäyntiportit ruuhkautuivat katastrofaalisin seurauksin: 21 henkilöä kuoli ja yli 500 loukkaantui yleisön jouduttua paniikkiin. Yleisön kulkureittejä ja turvallisuutta tapahtumissa on käsitelty yksityiskohtaisemmin Johde-hankkeen julkaisussa Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, kapasiteetti ja kulkuväylät. 11

12 Yleisöpalveluiden sijoittaminen tapahtuma-alueelle Palveluiden ja rakenteiden sijoittelun alueelle voi aloittaa fyysisesti isoimmista ja tärkeimmistä toiminnoista ja siirtyä sen jälkeen pienempiin kokonaisuuksiin. Suurimmat palvelut vaativat toimiakseen myös kunnolliset yleisön kulkureitit, joten suunnittelussa voi tulla vastaan tiettyjä rajoitteita alueen fyysisten ominaisuuksien takia. Yleisöpalveluista suurimmat ja keskeisimmät palvelut keskittyvät yleensä ruokaan, juomaan, saniteettipalveluihin, majoitukseen ja hygieniaan. Nämä ovat ihmisten perustarpeita, jotka tulisi erilaisin palveluin täyttää. Ravintolapalvelut vaativat paljon yleisö- sekä huoltotilaa tapahtuma-alueelta, ja ne tulisi sijoittaa siten, että asiakkaiden on sinne vaivatonta saapua. Saniteettipalveluiden sijoittamisessa huomiota kannattaa kiinnittää sijaintiin, mistä vessat ovat helposti löydettävissä, mutta sopivasti syrjässä. Mieti myös vessojen mahdolliset huoltoreitit etukäteen. Leirintäalueet ovat fyysisesti suuria kokonaisuuksia. Niissä on yleensä mukana näitä edellä mainittuja palveluita. Leirintäalueet sijoittuvat yleensä myös varsinaiselta tapahtuma-alueelta hieman etäämmälle, jolloin niitä voidaan ajatella jopa omana kokonaisuutenaan. Eri palveluiden sijoittamiselle on erilaiset periaatteet. Tulee miettiä, miksi asiakas kyseistä palvelua käyttää ja missä vaiheessa sitä mahdollisesti käytetään. Mistä asiakas palvelun fyysiselle paikalle saapuu ja johtaako palvelupaikalle looginen reitti? Onko palvelupaikan kapasiteetti oikeassa suhteessa yleisökapasiteettiin? Mitä kaikkea tapahtuma haluaa asiakkailleen ydinsisällön lisäksi tarjota ja mihin nämä palvelut sijoitetaan? Näihin vastauksiin tulisi aluesuunnittelun tässä vaiheessa pyrkiä vastaamaan. Tapahtuma-alueen palveluiden ja toimintojen rakentamista, sisältöä, sekä vaatimuksia on käsitelty tarkemmin luvussa Tapahtuman yleisöpalvelut [s ]. Esiintyjien, alihankkijoiden ja työntekijöiden liikkuminen tapahtuma-alueella Esiintyjien näkökulmasta aluesuunnittelussa on tärkeää huomioida turvalliset kulkureitit esiintymispaikoille sekä niiden läheisille huolto- ja esiintymislavojen taka-alueille. Turvallinen kulkureitti ei kulje yleisöalueiden läpi tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kulkureitillä on myös mahdollista ajaa isoilla ajoneuvolla tai kuorma-autolla. Myös esiintyjien ajoneuvoille tulee osoittaa pysäköintialueet. Tapahtuman alihankkijoille (myyjät, muut palvelut) voi olla tärkeää päästä toimipisteilleen huoltoreittejä pitkin myös tapahtuman aukioloaikoina. Alihankkijoillekin tulee pystyä osoittamaan pysäköintialueet toimipisteen läheisyydestä. Tapahtumassa työskentelevien ihmisten määrä on tapahtuman aikana suuri. Henkilökunnan palveluiden järjestäminen vaatii myös fyysistä tilaa, johon kuuluvat vastaanottoalue tai henkilöstöpiste, saniteettipalvelut ja ruokailu. Työntekijöiden keskeisimmät tarpeet liittyvät ruokailuun ja mahdollisuuteen pitää taukoa rauhallisessa paikassa. Aluesuunnittelun haasteena on löytää hyvä ja rauhallinen paikka työntekijäruokailun sekä taukopaikan sijoittamiseen. Myös työntekijöiden pysäköintialueet alueen läheisyydestä tulee pystyä huomioimaan. 12

13 Viihtyisyys Aluesuunnittelussa on hyvä kiinnittää huomioita alueen viihtyisyyteen. Tapahtuma-alueen parhaita puolia ja persoonallisuutta kannattaa korostaa ja nostaa mahdollisuuksien mukaan esille. Yleisön kokemukset tapahtumasta ovat positiivisia, jos viihtyisyyteen on panostettu ja asiakkaalla on tapahtuma-alueella turvallista olla. Viihtyisässä ympäristössä on myös viihtyisiä asiakkaita. Voidaan myös hyvin pohtia viihtyisyyden avulla saavutettua tunnetta turvallisuusnäkökulmasta. Viihtyisässä ympäristössä ihmisellä on helpompi rentoutua ja hurjimmat mielenilmaukset saattavat jäädä tekemättä. Viihtyisyyteen voi panostaa yksinkertaisilla asioilla, kuten aitalinjojen sijoittelulla sekä niiden korkeuksia mahdollisuuksien mukaan madaltamalla. Alueen somistuksella vaikutetaan myös viihtyisyyteen. Somistusta on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Tapahtuma-alueen selkeys voi myös parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä. Selkeällä alueella asiakkaan on helppo suunnistaa, ja tarvittavat palvelut löytyvät vaivattomasti. Aluesomistus Tapahtuma-alueen somistus on osa tapahtuman ilmettä tai imagoa, jota somistuksella voidaan tukea. Somistuksella voidaan vaikuttaa myös alueen viihtyisyyteen ja luoda alueelle persoonallista ilmettä. Tapahtumajärjestäjä määrittelee somistuksen tason tapahtumaan sopivaksi. Somistamista voidaan tehdä todella minimalistisesti tai massiivisesti isojen kokonaisuuksien avulla. Suurimmillaan somistuksella voidaan luoda tapahtumaympäristöstä täysin erilainen miljöö alkuperäiseen alueeseen verrattuna. Tällä tavalla saadaan tapahtumaan muodostettua omaperäinen leima. Pienimmillään somistus antaa kevyen lisämausteen asiakkaan tapahtumakokemukseen ja voi sillä tavalla olla varsin riittävä ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Somistuksen suunnitteluvaiheessa järjestäjän kannattaa pohtia, mitä tapahtumalla haluaa yleisölle viestittää tai tarjota, ja miltä haluaa tapahtuman näyttävän. Somistuksella voi olla suuri merkitys siihen, minkälaisen mielikuvan asiakas tapahtumasta saa. Tapahtuma-alueen valaistuksella on mahdollista myös somistaa aluetta. Tällöin elementtinä käytetään erilaisia valoja. Valaistuksen avulla pystytään esimerkiksi korostamaan alueelta tiettyjä elementtejä tai rakenteita ja luomaan tietynlaista tunnelmaa valaistaville alueille. Valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida valaistuksen vaatimat sähkötarpeet. Aluesomistus käynnistyy yleensä suunnittelulla, missä määritellään somistuksen taso ja tapahtuma-alueen kohteet, mihin somisteita halutaan. Myös somisteiden kokoluokkaa ja taiteellista sisältöä voidaan pohdiskella jo tässä vaiheessa. Mitä tarkemmin suunnitelmat saadaan tehtyä etukäteen, sitä helpommin se on toteutettavissa. Aikataulun suunnitteleminen on myös tärkeää, jotta kaikki somisteet saadaan tehtyä ja somisteille löydetään tekijät. Joissakin tapauksissa erilaisilla yritysyhteistyökuvioilla voidaan vaikuttaa merkittävästi alueen näyttävyyteen. Suurin osa somisteista tulisi tehdä tai hankkia valmiiksi jo ennen tapahtumaa, jotta kaikki työt eivät kasaannu tapahtumaa edeltäville päiville. Tässäkin asiassa töiden jaksottaminen pidemmälle aikajänteelle on suositeltavaa. Tapahtumaa edeltäville 13

14 4. päiville jäisi näin enää somisteiden kiinnittäminen ja viimeistely sekä niiden asentaminen paikoilleen. Somisteiden kiinnittämisessä on pidettävä huoli siitä, että kiinnitystapa kestää kappaleen oman painon, tuulikuorman sekä rankkasateet ja muut poikkeukselliset olosuhteet. Kappaleessa tai esineessä olevien kiinnityspisteiden tulee myös kestää edellä mainitut kuormat. Varsinkin yleisön yläpuolelle kiinnitettyjen kappaleiden kanssa tulee olla erityisen huolellinen. Ylimääräistä kuormaa saattaa aiheutua myös yleisön liikkeistä ja käyttäytymisestä, mikäli somisteisiin on mahdollisuus koskea. Yleisimpiä kiinnitystapoja ovat nippusiteet, teipit, teräsvaijerit, liinat ja narut. Valmistaja on määritellyt nippusiteille, vaijereille, liinoille ja naruille omat kestävyydet sekä lujuudet, jotka tulee huomioida suunnittelu- ja asennusvaiheessa. Somisteen kiinnittäjän tulee varmistaa kyseisen kappaleen paikallaan pysyvyys. Varsinkin isojen somisteiden kohdalla täytyy niiden paino laskea ja kiinnitystavat mitoittaa riittäväksi, jotta somisteen mahdollinen putoaminen ei aiheuta turvallisuusriskejä. Huolto- ja pelastustiet Tapahtuma-alueen huolto- ja pelastustiet ovat turvallisuuden sekä tapahtumaaikaisen liikennöinnin kannalta todella tärkeitä. lava 1. e 4 urella 350 m2. Inva m Tsto V 79. Zanzibar-lava V 6. kkäribaari V V JV Kestilä m V V Koskibaari 1700 m V 87. Sakkolava Skutsipubi Inva 3500 m2 Valhalla Service Gate V Eurolava Saarilava 107. V V Ruokaravintola Paviljonki m Designcorner JV V V Silent 'n Green V Service Gate 6 C Itäportti A B D E F G Service Gate 1 H I Huolto- ja pelastusreiteistä piirrettävät kartat kannattaa toimittaa mahdollisim- monelle tapahtumassa mukana olevalle toimijalle, kuten tavarantoimittajille Parking Gate 1man Camp Provinssin noutopiste Ensihoitopiste J ja ruokamyyjille. Myös tapahtuman ulkopuolisille toimijoille, kuten sairaaloille ja terveyskeskuksille tulee tapahtuman pelastusteistä tiedottaa. Camp Provinssi sisäänkäynti 76. K Tapahtuman huoltotie on alueen palvelupisteiden huoltoon tarkoitettu väylä, jota pitkin pääsee kulkemaan ajoneuvolla tai muulla huoltoon tarkoitetulla kulkuneuvolla. Huoltotiet tulee sijoittaa siten, että ne eivät kulje yleisöalueiden läpi ja niitä voidaan käyttää turvallisesti myös tapahtuman aukioloaikoina. Pelastustiellä tarkoitetaan reittiä, jota palo- ja pelastusviranomainen voi käyttää tapahtuman aikana. Tällä reitillä ei saa olla väliaikaisia esteitä, ja sen tulee olla vähintään neljän metrin levyinen, jotta hälytysajoneuvot pystyvät sitä käyttämään. Tien kantavuuden tulee olla vähintään 16 tonnia, jotta raskaat pelastusajoneuvot pystyvät teitä tai reittiä käyttämään. Reittejä voi olla useita, ja reiteiltä tulee päästä hyvin kulkemaan alueen jokaiseen kiinteään pisteeseen. Mikäli reittejä on useampia, ne tulee numeroida tai merkitä selvästi karttaan, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Reitit tulee hyväksyttää pelastusviranomaisilla. Aluekarttaan on myös hyvä määritellä ensisijainen ambulanssireitti. Huolto- ja pelastusreitit voivat olla suljettavia, mutta ne täytyy olla aukaistavissa ilman työkaluja tarpeen tullessa. Aitaan on mahdollista rakentaa portti tai se voidaan sulkea riittävän kevyesti esimerkiksi nippusitein, jotka menevät poikki pienellä voimankäytöllä. Porttien ja väliaikaisesti suljettujen väylien läheisyyteen on hyvä sijoittaa kiinteä järjestyksenvalvontapiste, jotta niiden avaaminen ja sulkeminen on joustavaa V L

15 Hätäpoistumisreitit Hätäpoistumisreittejä käytetään tapahtuma-alueen nopeaan tyhjentämiseen äkillisen vaaran tai uhan sattuessa. Vaaraa tai uhkaa voi aiheutua sään äkillisistä muutoksista, tulipaloista tai esimerkiksi aseistautuneesta henkilöstä. Hätäpoistumisreittejä tulee olla tapahtuma-alueella useita ja ne tulee sijoittaa eri puolille aluetta. Alue täytyy pystyä tyhjentämään vaarasta tai uhasta poispäin, joten tietyissä tapauksissa kaikkien reittien käyttäminen ei ole mahdollista. Reitit voidaan myös merkitä etukäteen. Hätäpoistumisreitit tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti avattavissa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi rakentamalla aita hätäpoistumisreitin kohdalta siten, että sen saa auki ilman työkaluja ja nopeasti. Alue tulee olla tyhjennettävissä 5-10 minuutin aikana. Alueelta poistettava yleisö täytyy ohjata kokoamispaikalle, joka on määritelty etukäteen myös pelastussuunnitelmaan. Kokoamispaikalle täytyy mahtua tapahtuman koko yleisömäärä. Tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja hätäpoistumisreittien suunnittelusta, mitoittamisesta ja sijoittamisesta löytyy Sibelius-Akatemian julkaisusta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, kapasiteetti ja kulkuväylät. Esteettömyyden huomioiminen Tapahtumien ja niiden sisältämien palveluiden tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Näin ollen tapahtuman suunnittelussa ja tuotannossa tulee huomioida esteettömyyden näkökulma. Suomen esteettömyystiedonkeskus määrittelee esteettömyyden seuraavalla tavalla: Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Lisäksi tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. Keväällä 2014 julkaistiin Tapahtumia Kaikille -opas, jossa käsitellään tapahtumajärjestämistä laaja-alaisesti esteettömyyden näkökulmasta. Opas painottuu kulttuurifestivaalien järjestämiseen, mutta oppaan esille nostamat huomiot ovat sovellettavissa myös muihin tapahtumakonsepteihin. Tapahtumamanuaaliin olemme listanneet niin sanotut perusasiat, jotka esteettömässä tapahtumatuottamisessa on huomioitava. 15

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

1/7. Yleisjyrsinkone Finland Oy. Pisteiden laskentatapa

1/7. Yleisjyrsinkone Finland Oy. Pisteiden laskentatapa 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H070-15, HEL 2015-005078 / Yleisjyrsinkoneet Stadin ammattiopistolle (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA Lisäkysymykset Kysymys 1. Kohta Toimialan rekisteri: Kopio rekisteröintipäätöksestä/hakemuksesta: Mikäli tarjoamme toimintaa usean

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 9 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

YHDISTELMÄUUNIEN HANKINTA PALVELUKESKUS HYPPINKIN KEITTIÖÖN. Nakkilan kunta, Tilapalveluyksikkö

YHDISTELMÄUUNIEN HANKINTA PALVELUKESKUS HYPPINKIN KEITTIÖÖN. Nakkilan kunta, Tilapalveluyksikkö 1 TARJOUSPYYNTÖ Tilapalveluyksikkö 27.10.2015 YHDISTELMÄUUNIEN HANKINTA PALVELUKESKUS HYPPINKIN KEITTIÖÖN Tilaaja Nakkilan kunnan tilapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Palvelukeskus Hyppinkin keittiöön

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Esittely ja taustaa Turku Science Park on varsinaissuomalaisen innovaatioympäristön ydin, joka edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot