Torstai klo Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2"

Transkriptio

1 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 9 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA 3 10 HLJ TILANNEKATSAUS JA YHTEENVETO HLJ 2015:STA, MASU 2050:STA JA ASTRA 2025:STA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA KANNANOTOISTA 4 11 LAUSUNTO 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 7 12 KUUMA LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUUMA-JOHTOKUNNAN NIMITTÄMINEN SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELU- JA VALMISTELUTYÖ KESKI-UUDELLAMAALLA OSALLISUUS JA DIGITALISOINTI -HANKE TIEDOKSI SEURAAVAT KOKOUKSET 20 PUHEENJOHTAJA Anna Helin Laatimispäivämäärä

2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali Hyvinkää Irma Pahlman Annika Kokko Juhani Kouhia Järvenpää Terho Pursiainen Helinä Perttu Kerava Markku Liimatainen Eero Lehti Säde Evilä Kirkkonummi Ulf Kjerin Raija Vahasalo Mäntsälä Anna Helin Veijo Peltola Nurmijärvi Petri Kalmi Outi Mäkelä Jussi Niinistö Pornainen Seppo Yrtti Janne-Pekka Nurmi Sipoo Christel Liljeström Ari Oksanen Tuusula Tuija Reinikainen Sanna Kervinen Arto Lindberg Vihti Tiina Noro Kari Viherkanto Juho Mölsä Sirja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja nuoriso nuoriso

3 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Jyrki Mattila Erkki Kukkonen Petri Härkönen Tarmo Aarnio Esko Kairesalo Kimmo Behm Markku Hyttinen Mikael Grannas Hannu Joensivu Sami Miettinen Paula Latvanen Henrik Helenius Johanna Viita Sirkku Huisko Lauri Pouru Merja Vikman-Kanerva Sini Puntanen Suvi Rihtniemi Puheenjohtaja vs. Kaupunginjohtaja, Hyvinkää Kaupunginjohtaja, Järvenpää Kaupunginjohtaja, Kerava Kunnanjohtaja, Kirkkonummi Kunnanjohtaja, Mäntsälä Kunnanjohtaja, Nurmijärvi Kunnanjohtaja, Pornainen Kunnanjohtaja, Sipoo Kunnanjohtaja, Tuusula Kunnanjohtaja, Vihti Kuntayhteistyön assistentti Liikennesuunnittelija Projektinjohtaja, KU-selvitys Kehittämispäällikkö, Uudenmaan liitto Kaavoitusjohtaja, Mäntsälä Johtaja, Uudenmaan liitto Osastonjohtaja, HSL Toimitusjohtaja, HSL Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Anna Helin Paula Latvanen :t KUUMA-seutu Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka KUUMA-seutu Todistaa Paula Latvanen

4 KUUMA-johtokunta LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUUMA-johtokunta / 8 Esitys: Puheenjohtaja päättää - todeta läsnäolijat - todeta, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen Päätös:

5 KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA KUUMA-johtokunta / 9 Esitys: KUUMA-johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Helinä Pertun ja Janne-Pekka Nurmen. Päätös:

6 KUUMA-johtokunta HLJ TILANNEKATSAUS JA YHTEENVETO HLJ 2015:STA, MASU 2050:STA JA ASTRA 2025:STA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA KANNANOTOISTA KUUMA-johtokunta / 10 KUUMA-johtokunta on käsitellyt Helsingin seudun liikennejärjestelmä-suunnitelman 2015 (HLJ 2015) valmistelua useaan otteeseen vuosina HSL:n edustajat ovat olleet esittelemässä valmistelun etenemistä johtokunnan kokouksissa , , ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, joka on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman (MASU 2050) ja siihen sisältyvän asuntostrategian (ASTRA 2025) kanssa MAL-aiesopimuksen mukaisesti. HLJ 2015:n valmistelu on perustunut HSL:n hallituksen hyväksymään puiteohjelmaan. HLJ 2015:n puiteohjelma ja valmistelun aikana tuotetut tausta-aineistot ovat saatavilla verkko-osoitteessa HLJ 2015 strategia tiivistyy viiteen linjaukseen: Vahvistetaan liikennejärjestelmän rahoituspohjaa Nostetaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa Hyödynnetään informaatio- ja ohjauskeinoja tehokkaasti Huolehditaan logistiikan tarpeista sekä tieliikenteen toimivuudesta Saavutetaan tulokset tehokkailla toimintatavoilla. HLJ suunnitelmasta on tehty SOVA-lain (200/2005) mukainen vaikutusten arviointi, joka sisältää myös maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian vaikutusten arvioinnin. Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) päätti lähettää Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050 (MASU 2050) ja Asuntostrategian 2025 lausunnoille kokouksessaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus lähetti HLJ suunnitelman luonnoksen ja HLJ 2015 vaikutusten arviointiselostuksen lausunnoille Suunnitelmaluonnoksista pyydettiin lausunnot HSL-kunnilta, KUUMA-kuntaryhmältä ja KUUMA-kunnilta, liikenne- ja viestintäministeriöltä, Liikennevirastolta, ympäristöministeriöltä, Uuden-

7 KUUMA-johtokunta maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakuntaliitoilta sekä muilta sidosryhmiltä ja osapuolilta. Suunnitelmaluonnokset olivat yhdessä lausunnoilla alkaen vuoden 2014 loppuun asti. Myös asukkailla oli mahdollisuus antaa kannanotto. Suunnitelma-luonnoksista saatiin yhteensä 28 lausuntoa ja 33 kannanottoa. Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen MASU , Asuntostrategia ja HLJ suunnitelmat viimeisteltiin alkuvuodesta HLJ , MASU ja ASTRA suunnitelmaluonnoksista saaduista lausunnoista ja kannanotoista koottiin yhteenveto (liite 3b), joka käsiteltiin HSL:n hallituksessa ja lähetettiin tiedoksi KUUMA-johtokunnalle (liite 3a). HSL:n hallitus käsittelee viimeistellyn HLJ suunnitelman ja tekee liikennejärjestelmäpäätöksen. HSL:n hallitus päättää suunnitelman hyväksymisestä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon osalta. Mikäli HLJ suunnitelman käsittely jää pöydälle , HSL:n hallitus jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan. Liikennejärjestelmäpäätöksen jälkeen HSL:n hallitus lähettää HLJ suunnitelman KUUMA-johtokunnan kautta HSLkuntayhtymään kuulumattomiin KUUMA-kuntiin liikennejärjestelmäpäätöksen tekemistä varten. HSL:n hallitus päätti nimetä tilapäisen toimikunnan HLJ luonnoksen ja -päätöksen käsittelyn valmistelua varten ja esitti KUUMA-johtokunnalle, että johtokunta nimeää toimikuntaan kaksi luottamushenkilöä, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tilapäisessä toimikunnassa. Komission esityksestä KUUMA-johtokunta päätti nimetä tilapäiseen toimikuntaan KUUMA-seudun edustajina KUUMA-johtokunnan vuoden 2014 puheenjohtaja Ulf Kjerinin (Kirkkonummi) ja vuoden 2014 varapuheenjohtaja Anna Helinin (Mäntsälä). Toimikunta on pitänyt viisi kokousta. Se on käsitellyt HLJ 2015 suunnitelman sisältöä sekä lausuntokierroksen pohjalta tehtyjä muutoksia ja tarkennuksia. HSYK käsittelee ja hyväksyy MASU ja Asuntostrategia suunnitelmat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten osalta. HSYK lähettää suunnitelmat edelleen hyväksyttäväksi KUUMA-kuntiin KUUMA-johtokunnan kautta. Tarkoituksena on, että KUUMA-johtokunta käsittelee MASU , Asuntostrategia ja HLJ suunnitelmat Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on tarkoitus neuvotella seuraavan MAL-aiesopimuksen toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi.

8 KUUMA-johtokunta HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja osastonjohtaja Sini Puntanen esittelevät kokouksessa HLJ suunnitelman viimeistelyä ja vastaavat mahdollisiin suunnitelmaa koskeviin kysymyksiin. Katsauksessa käydään läpi HLJ suunnitelmaluonnoksesta saatuja lausuntoja ja suunnitelmaan lausuntojen pohjalta tehtyjä muutoksia ja selostetaan erityisesti ajoneuvoliikenteen hinnoitteluun, liityntäpysäköinnin vastuunjakoon, KUHA-ohjelmaan ja HLJinfrahankkeisiin liittyviä kysymyksiä. Mahdollisiin maankäyttösuunnitelmaa ja asuntostrategiaa koskeviin kysymyksiin on kokouksessa vastaamassa kehittämispäällikkö Sirkku Huisko (Uudenmaan liitto / KUUMA-seutu). Liite 3a Ote HSL:n hallituksen pöytäkirjasta Liite 3b Yhteenveto Maankäyttösuunnitelmasta, Asuntostrategia 2025:sta ja HLJ 2015:sta annetuista lausunnoista ja kannanotoista Esitys: KUUMA- johtokunta päättää - Merkitä tiedoksi Rihtniemen ja Puntasen esittelemän HLJ 2015 suunnitelmaa koskevan katsauksen. - Merkitä tiedoksi liitteenä 3a olevan otteen HSL:n hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirjasta ja liitteenä 3b olevan HLJ 2015-, MASU ja ASTRA suunnitelmia koskevan lausuntoyhteenvedon. Päätös:

9 KUUMA-johtokunta LAUSUNTO 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA KUUMA-johtokunta / 11 Uudenmaan liitto on pyytänyt KUUMA-seudulta lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mennessä. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausunnoille lähettämisestä. 4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään viittä teemaa: elinkeinoja ja innovaatiotoimintaa, logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä. Taajama-alueita ei kaavassa ole tarkennettu pois lukien hallitusohjelmasta ja seudun yhteisestä maankäytönsuunnitelmasta (MASU) esiin nousseita Malmin lentokentän muutamista asuntokäyttöön sekä Ristikydön ja Palopuron asemanseutuja. Kaava laaditaan koko Uudenmaan maakunnan alueelle lukuun ottamatta Östersundomin aluetta. Luonnos on nähtävillä kunnissa sekä Uudenmaan liiton toimistolla ja karttapalvelussa Lausuntoaikaa 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen on saakka. Liitteenä oleva lausunto ottaa kantaa KUUMA-seudun kannalta merkityksellisiin teemoihin ja kokonaisuuksiin. Kunnat voivat tämän lisäksi ottaa tarkemmin kantaa yksittäistä kuntaa koskien tarkennustarpeisiin. KUUMA seudun lausunto ei ehdi kaikkien KUUMA-kuntien omien lausuntojen pohjaksi valmistelun aikataulun vuoksi. Luonnos lausunnoksi on esityslistan liitteenä 4b KUUMA:n lausunnon esittelee kokouksessa kaavoitusjohtaja Lauri Pouru Mäntsälästä. Lisäksi johtaja Merja Vikman-Kanerva Uudenmaan liitosta esittelee 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen sisällön. Liite 4a Liite 4b Lausuntopyyntö Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Lausuntoluonnos 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta Esitys KUUMA-johtokunta päättää hyväksyä liitteenä 4b olevan lausunnon KUUMA-seudun yhteiseksi lausunnoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Päätös:

10 KUUMA-johtokunta KUUMA LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 KUUMA-johtokunta / 12 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan et ja johtaja. Kuntalain 87 k :ssä säädetyn mukaisesti kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muut keskeiset tiedot Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoksen tilinpäätöksen lopullisesta hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kuntalain 13 :n mukaan kunnan valtuusto kunnan tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2009 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä tilinpäätöksen liitetiedoista. Ohjetta on tarkennettu vuonna Niitä noudatetaan soveltuvin osin liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa. Tilinpäätökseen sisältyvien taloudellista tilannetta koskevien tietojen lisäksi tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan toimintakertomuksessa on katsaus toiminnan ja talouden kehittymisestä, olennaisista tapahtumista, hallinnosta, henkilöstöstä, ympäristötekijöistä sekä arvio riskienhallinnasta ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.

11 KUUMA-johtokunta KUUMA-seudun perustamissopimuksen mukaan edellisen tilikauden alijäämä/ylijäämä voidaan ottaa huomioon seuraavan tilikauden kuntien rahoitusosuuksissa edellisen tilikauden rahoitusosuuksien suhteessa. KUUMA-seudun tilinpäätös KUUMA-seudun vuoden 2013 tilikauden tulos oli 132,39 euroa alijäämäinen Tuloslaskelma Tilikauden tuloksen muodostuminen käy ilmi tuloslaskelmasta. Liike-vaihtoon luetaan liikelaitoksen varsinaisen toiminnan myyntituotot vähennettynä alennukset, oikaisuerät ja verot. KUUMAseudun liike-vaihto oli euroa ja kaikki toimintatuotot olivat yhteensä euroa. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät Maakunnan kehittämisraha yhteensä euroa. Suuri osa palvelujen ostoista sisältää liikelaitoksen henkilötyön, eli yhteistyöjohtajan, KU-selvityksen projetinjohtajan, assistentin ja ilmastoasiantuntijan ostopalvelukustannukset. Henkilökulut koostuivat liikennesuunnittelijan henkilöstökuluista. Tase Taseen tulee kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. Muut saamiset kunnalta käsittää välitilin liikelaitoksen ja kaupungin talouden erottamiseksi. Saaduilla ennakoilla tarkoitetaan varsinaiseen toimintaan kuuluvasta suoritemyynnistä ennen suoritteen luovuttamista saatua maksua. KUUMA-seudun tilinpäätöksessä kyseessä on vuoden 2014 puolella alkaneet hankkeet, joiden tulorahoitus on toteutunut hankkeen alkuvaiheessa. Ko. hankkeiden on määrä päättyä vuonna 2015, joten siksi ennakot on merkitty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Ostovelat ovat tammikuussa 2015 toteutuneita, vuoden 2014 menoja. Rahoitus Talousarviossa on osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

12 KUUMA-johtokunta Liite 5a Tasekirja Liite 5b Toimintakertomus 2014 Toiminnan rahavirta osoittaa, että KUUMA-seutu on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toiminta-edellytysten säilyttämiseen. Rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen oli tyydyttävä (1,58). Esitys: KUUMA-johtokunta päättää - merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos oli -132,39 euroa ja että se kirjataan tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille - hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014 liitteen 5a mukaisesti - esittää, että saatuja ennakoita käytetään vuonna 2015 seuraavasti: euroa Seudullisen maankäytön hankkeeseen; euroa Maakunnan tietovarannot -hankkeeseen; euroa Energiatehokkuushankkeeseen ja euroa Lähidemokratiahankkeeseen - hyväksyä KUUMA-seutu liikelaitoksen vuoden 2014 toimintakertomuksen liitteen 5b mukaisesti. Päätös:

13 KUUMA-johtokunta KUUMA-JOHTOKUNNAN NIMITTÄMINEN KUUMA-johtokunta / 13 Kaikkien KUUMA-kuntien valtuustojen hyväksymässä yhteistyösopimuksessa todetaan liikelaitoksen johtokunnasta (6 ) seuraavaa: "KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena kuntalain 77 :n mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä. Johtokunnassa on vähintään kaksi tä jokaisesta yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta. Sopijakunnat esittävät johtokunnan iksi asemavaltuutuksen perusteella kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäset asemavaltuutuksen perusteella. Lisäksi Keravan kaupunginvaltuusto voi liikelaitoksen esityksestä ja muiden sopijakuntien hyväksymisellä päättää, että johtokuntaan valitaan tasa-arvolain perusteella enintään neljä lisätä ja heille varaet. " Keravan kaupunginhallituksen ja valtuuston sekä KUUMAjohtokunnan kokousajat alla: Keravan kaupunginhalitus ja kaupunginvaltuusto asettaa asemavaltuutukseen perustuvat KUUMA-johtokunnan et KUUMA-johtokunta tekee esityksen neljäksi lisäeksi ja heidän varaikseen Keravan kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto asettaa lisäet Jolloin kokoontuu KUUMA-johtokunnan asemanvaltuutuksiin perustuvat et ja 4.6. KUUMA-johtokunta kokoontuu lisäineen. Liite 6a KUUMA-johtokunnan asemavaltuutuksiin perustuvat et 2015 Liite 6b Esitys KUUMA-johtokunnan lisäten kokoonpanosta

14 KUUMA-johtokunta Esitys: KUUMA-johtokunta päättää - merkitä tiedoksi KUUMA-johtokunnan asemavaltuutukseen perustuvat et, jotka Keravan kaupunginvaltuusto asettaa : VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN Hyvinkää Irma Pahlman, Valt. pj. Miika Rantatorikka, Valt. 1. varapj. Annika Kokko, KH pj. Pekka Laine, KH:n 1. varapj. Järvenpää Tarja Edry, Valt.pj Helinä Perttu, KH pj. Ulla-Mari Karhu, Valt. 1. varapj. Terho Pursiainen, KH:n 1 varapj. Kerava Markku Liimatainen, Valt. pj. Eero Forsten, Valt. 1. varapj. Eero Lehti KH pj. Anne Karjalainen, KH:n 1. varapj. Kirkkonummi Ulf Kjerin, Valt. pj. Raija Vahasalo, KH pj. Veikko Vanhamäki, Valt. 1. varapj. Ari Harinen, KH:n 1. varapj. Mäntsälä Anna Helin, Valt. pj. Veijo Peltola, Valt 1. varapj. Tapio Havula, KH pj. Petri Salmi, KH:n 1. varapj. Nurmijärvi Petri Kalmi, Valt. pj. Outi Mäkelä, KH pj. Kaisa Suominen, Valt. 1. varapj. Olli Helminen, KH:n 1. varapj. Pornainen Seppo Yrtti, Valt. pj. Juha Virkki, Valt. 1. varapj. Janne-Pekka Nurmi, KH pj. Jaana Putus, KH:n 1. varapj. Sipoo Christel Liljeström, Valt. pj. Kaj Lindqvist, KH:n 1. varapj. Ari Oksanen, KH pj. Heikki Vestman, Valt. 1. varapj. Tuusula Arto Lindberg, Valt. pj. Lauri Untamo, Valt. 1. varapj. Sanna Kervinen, KH pj. Tuija Reinikainen, KH:n 1. varap Vihti Varpu-Leena Malmgren, Valt. pj. Risto Salmi, Valt. 1. vara Tuija Sundberg, KH pj. Anu Rajajärvi, KH:n 1. varapj. - esittää lisäten kokoonpanoa seuraavasti: Lisäet (4 henkilöä) SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset (väh. yksi mies)

15 KUUMA-johtokunta Lisäten varaet (4 henkilöä) Kokoomus ja Vasemmistoliitto molemmat 1 henkilö sekä Perussuomalaiset 2 henkilöä (kaikki neljä naisia) - ja pyytää KUUMA-kuntia nimeämään neljä lisätä varaineen KUUMA-johtokuntaan tasa-arvolain perusteella mennessä, jotta Keravan kaupunginvaltuusto voi täyden tää KUUMA-johtokunnan kokoonpanoa kokouksessaan Päätös:

16 KUUMA-johtokunta SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELU- JA VALMISTELUTYÖ KESKI-UUDELLAMAALLA KUUMA-johtokunta / 14 Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat päättäneet aloittaa yhdessä sote-tuotannon suunnittelu- ja valmistelutyön, jotta ne voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon koko Uudenmaan alueen kattavan sote-tuotantokuntayhtymän rakenteeseen ja toimintaan. Kunnat haluavat myös turvata kuntien ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet tuleviin ratkaisuihin sekä väestön määrään ja tarpeeseen perustuvat lähipalvelut Keski-Uudenmaan alueella muodostuvassa koko Uudenmaan kattavassa sotetuotantokuntayhtymässä. Valmistelutyöhön rekrytoidaan selvityshenkilö, joka vastaa selvityksen tekemisestä, sekä hänen avukseen projektityöntekijä. Lisäksi selvityksessä ovat tiiviisti mukana sote-johtajat sekä kuntajohtajat. Koska kuntien mahdolliset yhdistymispäätökset liittyvät sotejärjestämislakiin, on tärkeä säilyttää sote-tuotannon suunnittelu- ja valmistelutyön sekä Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen välinen yhteys. Erillisen sote-valmisteluprojektin kytkentä Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen hoidetaan siten, että projektin hallinnollisena projektipäällikkönä toimii osaaikaisesti (20%:n työnpanoksella) Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen projektinjohtaja. Valmistelutyön talous ja hallinnointi hoidetaan KUUMA-seutu liikelaitoksessa sen toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 mukaisesti. Valmistelutyön kustannusarvio vuodeksi 2015 on yhteensä euroa. Kustannukset katetaan valmisteluun osallistuvien kuntien kesken väestömäärän suhteessa, eivätkä projektin kustannukset näin ollen jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi. Valmistelutyötä ohjaa poliittinen ohjausryhmä, joka muodostetaan kuntavaalien tulosta noudattaen. Projektin ohjausryhmän kokoonpanosta on käyty evästyskeskustelu Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen poliittisessa ohjausryhmässä Ohjausryhmä ehdottaa KUUMA-johtokunnalle, että se nimeää soteprojektin poliittisen ohjausryhmän tämän evästyskeskustelun pohjalta.

17 KUUMA-johtokunta Liite 7 Laskelma sote-ohjausryhmän kokoonpanosta Esitys: KUUMA-johtokunta nimeää sote-ohjausryhmän iksi ja varaiksi seuraavat henkilöt: ASEMAVALTUUTUKSEEN PERUSTUVAT JÄSENET Kunta Jäsen Henkilökohtainen vara Hyvinkää Irma Pahlman, SDP Mikka Rantatorikka, KOK Annika Kokko, KOK Pekka Laine, SDP Järvenpää Tarja Edry, Järvenpää Plus Ulla-Mari Karhu, SDP Helinä Perttu, KOK Terho Pursinainen, VIHR Mäntsälä Anna Helin, KOK Veijo Peltola, KESK Tapio Havula, KESK Petri Salmi, KOK Nurmijärvi Petri Kalmi, KESK Kaisa Suominen, KOK Outi Mäkelä, KOK Olli Helminen, SDP Pornainen Seppo Yrtti, KOK Juha Virkki, KESK Janne-Pekka Nurmi, SDP Jaana Putus, KESK Tuusula Arto Lindberg, SDP Lauri Untamo, KOK Sanna Kervinen, KOK Tuija Reinikainen, TuPu KUNNALLISVAALITULOKSEN MUKAISET LISÄJÄSENET: Puolue Jäsen Henkilökohtainen vara KOK - 2 henkilöä SDP Ulla-Mari Karhu, Järvenpää Heta Ravolainen-Rinne, Mäntsälä KESK Maija-Liisa Pyykkönen, Järvenpää - PS Mikko Taavitsainen, Järvenpää Maiju Tapiolinna, Nurmijärvi Leena Meri, Hyvinkää Laura Peussa, Tuusula VIHR Aki Korpela, Hyvinkää - VAS Erkki Laukkanen, Mäntsälä Maarit Uusikumpu, Järvenpää Päätös:

18 KUUMA-johtokunta OSALLISUUS JA DIGITALISOINTI -HANKE KUUMA-johtokunta / 15 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan osana yhdistymisselvityksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota palveluiden digitalisointiin liittyvät toimenpiteet sekä niiden rahoituksen. Asiaa on sen jälkeen valmisteltu johtoryhmässä kuntajohtajien kesken, ja palveluiden digitalisointiin kytketään myös kuntalaisten osallistuminen. Neuvotteluja on käyty myös Kuntien Tieran, Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä ELY-keskuksen kanssa Kuntien Tieran rooli liittyy keskitetysti hankittavaan asiantuntijapalveluun eli muun muassa digitalisoitavien palveluiden kustannushyötyanalyysiin sekä benchmarkkaukseen parhaista käytännöistä Suomessa ja maailmalla. Tieran osuus hankkeessa on asiantuntijapalvelua. Diakonia-ammattikorkeakoulun rooli liittyy muun muassa kuntalaisten eli palveluiden käyttäjien saavuttamiseen ja osallistamiseen palveluiden digitalisointiin sekä tiedonkeruuseen kuntalaisten tyytyväisyydestä liittyen sähköisiin palveluihin. Lisäksi Diak kerää tietoa rahoitusohjelman varsinaisesta kohderyhmästä eli työelämän ulkopuolella olevista, heidän tilanteestaan ja palvelutarpeestaan sekä ohjaa heitä tarvittaessa palveluiden tuottajien piiriin. Diak toimii hankkeessa kumppanina eli osatoteuttajana, ja sen kanssa on tehty rahoittajan edellyttämä sopimus hankeyhteistyöstä. Hämeen ELY-keskus toimii Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoittajana. Palveluiden digitalisointiin ja kuntalaisten osallistamiseen haetaan rahoitusta kyseisen ohjelman toimintalinjasta 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. ELY valmistelee rahoituspäätökset omalta osaltaan, esittelee ne Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (tarvittaessa yhteistyöryhmässä) sekä tekee varsinaiset rahoituspäätökset. Kuntien omarahoitusosuus hankkeessa on euroa Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen vuoden 2015 talousarviosta. Omarahoitusosuus jaetaan Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kesken väestömäärän suhteessa. Samaa summaa esitetään vuoden 2016 talousarvioon. ESR-ohjelman tuen osuus on 75% hankkeen koko-

19 KUUMA-johtokunta naiskustannusarviosta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen projektinjohtaja (KUUMA-seutu liikelaitoksen johtaja) 20%:n työajalla, jolloin myös hänen työpanokseensa on mahdollista saada 75%:n tukirahoitus. Lisäksi hankkeeseen rekrytoidaan kokoaikainen digipäällikkö, joka johtaa palveluiden digitalisoimiseen liittyviä toimenpiteitä KUUMA-seutu liikelaitos vastaa Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ml. tämän hankkeen taloudesta ja kirjanpidosta KUUMA-johtokunnan päätöksen mukaisesti. Hankkeen talousarvion loppusumma on euroa ja sen kesto on noin kaksi vuotta. Rahoitushakemuksessa hankkeen kestoksi on ilmoitettu 2,5 vuotta, jotta hanke varmasti saadaan toteutettua luvatussa ajassa. ESR-ohjelman hakuaika on päättynyt Rahoituspäätökset tehdään touko-kesäkuussa Ennen rahoituspäätöksen saamista, helmi-huhtikuussa kunnat tekevät seuraavat, Keski- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen poliittisen ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet, jotta hanke voi käynnistyä välittömästi rahoituspäätöksen jälkeen: 1. kukin kunta ilmoittaa omat parhaat, käytössä jo olevat sähköisten palveluiden käytännöt, joiden käyttöönottoa muissa Keski-Uudenmaan kunnissa kunta sitoutuu opastamaan 2. kukin kunta valitsee em. sähköisten palveluiden joukosta ne käytännöt, joiden käyttöönoton ja kehittämi sen kunta sitoutuu toteuttamaan. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle kunnalle syntyy win-win tilanne: kunta antaa omaa osaamistaan sekä saa uutta kustannustehokasta osaamista tilalle. Osallisuus ja digipalvelut -hankkeen rahoitushakemus on jätetty Hämeen ELY-keskukseen ja se on esityslistan liitteenä 8a. Rahoitushake-muksen liitteenä on rahoittajan edellyttämä yhteistyösopimus hankkeen osatoteuttajan eli Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyösopimus on esityslistan liitteenä 8b. KUUMA-komissio on kokouksessaan todennut, että Nurmijärvi voi halutessaan ja rahoittajan suostumuksella osallistua hankkeeseen ja että Nurmijärven maksuosuus hankkeeseen lasketaan kuntien omarahoitusosuudesta kuntien väestömäärään perustuen.

20 KUUMA-johtokunta Liite 8a Liite 8b Osallisuus ja digipalvelut hankkeen rahoitushakemus Yhteistyösopimus Diak - KUUMA-seutu Esitys: KUUMA-johtokunta päättää - merkitä tiedoksi Osallisuus ja digipalvelut -hankkeen rahoitushakemuksen -hyväksyä rahoittajan edellyttämän yhteistyösopimuksen Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Päätös:

21 KUUMA-johtokunta TIEDOKSI KUUMA-johtokunta / 16 KUUMA-kuntien viimeisin ilmastokatsaus (marraskuu lokakuu 2014) on ilmestynyt. Katsaus laaditaan kerran tai kahdesti vuodessa, ja siinä esitellään kuntien hyviä energiatehokkuusesimerkkejä. Katsaus seuraa kuntien ilmastotyön etenemistä ja Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman toteutumista. Katsaus löytyy KUUMAn nettisivuilta ahvistaminen/ymparisto Esitys: KUUMA-johtokunta päättää merkitä ilmastokatsauksen tiedoksi Päätös:

22 KUUMA-johtokunta SEURAAVAT KOKOUKSET KUUMA-johtokunta / 17 KUUMA-johtokunnan seuraava kokous pidetään klo Mäntsälässä. Lisäksi KUUMA-johtokunta kokoontuu tarvittaessa klo Mäntsälässä. Esitys: KUUMA-johtokunta päättää merkitä tiedoksi kokoukset: klo ja klo Päätös:

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.4.2015 klo 17.30 Paikka Hyvinkään sairaala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 3/2014 Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00 - Paikka Hotelli Pasila, kabinetti 8 (2.krs) Maistraatinportti 3, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 Kokousaika: 24.4.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Vääräjokisali, Sievi Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot