LIITE 4 RAVINTOSISÄLTÖSUOSITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 4 RAVINTOSISÄLTÖSUOSITUS"

Transkriptio

1 LIITE 4 RAVINTOSISÄLTÖSUOSITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Muonituksen yleiset periaatteet 1.1 Tavoitteet 1.2 Ohjeet ja suositukset 1.3 Ruokasuunnitelma 1.4 Menettelytavat erityisruokavalioissa 1.5 Tarjottavat ateriat 1.6 Ruokailu 1.7 Laadunvalvonta ja elintarvikehygienia 2 Muonituksen suunnittelun periaatteet 2.1 Yleistä 2.2 Elintarvikehankinnat 2.3 Elintarvikkeiden käyttö 2.4 Aterian koostaminen 2.5 Erityisruokavaliot 2.6 Vakioruokaohjeet 2.7 Tuotannon suunnittelu 3 Ruokasuunnitelman laadinta 3.1 Yleistä Leirien ja sotaharjoitusten ruokasuunnitelmat Fyysisesti raskaiden harjoitusten ravitsemus Neste 3.2 Rahalliset perusteet 3.3 Ravitsemukselliset perusteet 3.4 Seuranta 4 Muonituksen kehittäminen 4.1 Kehittäminen laatutyön avulla 4.2 Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen LIITTEET Liite 1 Puolustusvoimien muonituksen ravintosisältösuositus 1.1 Ravintosisältösuositus 1.2 Elintarvikkeiden käyttösuositus Liite 2 Päivän aterioiden ravintosisältöjakauma energiatasolla MJ 1 MUONITUKSEN YLEISET PERIAATTEET 1.1 Tavoitteet

2 1.2 Ohjeet ja suositukset 1.3 Ruokasuunnitelma 1.4 Menettelytavat erityisruokavalioissa Puolustusvoimien muonituksen tavoitteena on tarjota yleiset ravitsemukselliset suositukset täyttävä, terveellinen ja monipuolinen sekä palveluksen laatuun nähden riittävä muonitus asevelvollisille sekä puolustusvoimien henkilöstölle. Ruokailun tulee olla virkistävä ja miellyttävä yhdessäolon hetki palveluksen lomassa. Muonituksen tavoitteisiin kuuluu myös asevelvollisten ja henkilöstön terveyden edistäminen ja suorituskyvyn turvaaminen sekä työkyvyn ylläpitäminen. Ruokatottumuksia ohjataan terveyttä edistävään suuntaan. Ruokailutapahtumassa korostetaan hyviä käytöstapoja. Määräykset muonituksen järjestämisestä antaa Pääesikunta. Puolustusvoimien ravintosisältösuositus on yhdenmukainen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen kanssa. Ruokasuunnitelma on muonituskeskuksen tuotantotoiminnan perusta. Suunnitelma ohjaa elintarvikehankintojen suunnittelua ja toiminnan taloudellisuutta. Ruokasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan. Ruokasuunnitelmaan sisältyy viiden tai kuuden viikon kiertävä ruokalista hinta- ja ravintoainelaskelmineen sekä yhdistelmä elintarvikkeiden käytöstä. Erityisruokavalioita tarvitseville asiakkaille laaditaan oma ravintosisältösuositukset täyttävä ruokasuunnitelma. Leireille ja sotaharjoituksiin laaditaan ruokasuunnitelma kutakin kertaa varten erikseen. Suunnitelmassa otetaan huomioon harjoituksen kulku, olosuhteet ja energiantarve. Energian osuus on vähintään 10% enemmän kuin varuskuntaolosuhteissa. Muonituskeskus palvelee myös erityisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita. Erityisruokavaliot toteutetaan sekä varuskuntamuonituksessa että maasto- ja sotaharjoituksissa. Mikäli terveydelliset syyt kuten esim. ruoka-aineallergiat, laktoosiintoleranssi tai keliakia edellyttävät erityisruokavalion noudattamista niin varuskunnan lääkäri kirjoittaa todistuksen asiakkaan tarvitsemasta erityisruokavaliosta. Lääkärintodistus toimitetaan muonituskeskukseen.

3 Muista kuin terveydellisistä (uskonnollisista, ekologisista tai eettisistä) syistä erityisruokavaliota haluavat tulee ohjata muonituskeskukseen ravitsemispäällikön haastatteluun ravitsemukselliset ja laadulliset vaatimukset täyttävän erityisruokavalion toteutumiseksi. Näissä tapauksissa ei erillistä lääkärintodistusta tarvita. Mikäli on epäiltävissä, että asiakkaan haluama ruokavalio ei täytä ravintosisältösuosituksen mukaisia vaatimuksia on asiakas ohjattava varuskunnan lääkärin vastaanotolle. Muonituskeskuksessa järjestetään ravitsemusneuvontaa sitä tarvitseville joko yksilö- tai ryhmäneuvontana. 1.5 Tarjottavat ateriat Muonitusyksiköissä tarjotaan arkisin aamiainen, lounas ja päivällinen sekä iltapala. Sunnuntaisin, pyhä- ja juhlapäivinä tarjotaan kahviaamiainen, lounas-päivällinen ja vahvennettu iltapala. Mikäli yksikön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista voidaan myös lauantaisin tarjota ateriat sunnuntain ruokailuaikataulujen mukaan. Muonitusyksikön erityispiirteet huomioon ottaen voidaan lisäksi tarjota väli- ja yöpaloja. 1.6 Ruokailu 1.7 Laadunvalvonta ja elintarvikehygienia Varuskuntaruokailussa noudatetaan itsepalvelua. Ruokailu on osa varusmiespalvelua. Ruokailuun saavutaan etukäteen laaditun aikataulun mukaisesti ja poistutaan vapaamuotoisesti. Aikaa itse ruokailua varten varataan 30 minuuttia. Muonituksen hygieenisten ja laatunäkökohtien turvaamiseksi on kussakin muonitusyksikössä omavalvontasuunnitelma. Hyväksytyt omavalvontasuunnitelmat päivitetään vuosittain tai olosuhteiden muuttuessa.

4 Omavalvontasuunnitelma sisältää lakisääteisen omavalvonnan lisäksi mm. elintarvikkeiden hankintaan, ruoan aistinvaraiseen laatuun ja nautittavuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä ravintosisältöön liittyviä ohjeistuksia. Lakisääteisessä omavalvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti sellaisiin kohtiin, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti ruoan hygieeniseen laatuun. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden vastaanoton ja varastoinnin, ruoanvalmistuksen ja jakelun, puhtaanapidon sekä henkilökunnan työskentely- ja henkilökohtaisen hygienian valvonta. Kaikesta valvonnasta pidetään kirjaa, ja tuloksia käytetään niin muonituskeskuksen oman laadunvalvonnan kuin viranomaisvalvonnankin apuna. Elintarvikkeille voidaan tehdä erilaisia laboratoriotutkimuksia, jos niiden terveydellistä tai aistinvaraista laatua on syytä epäillä tai halutaan varmistaa ravitsemuksellinen laatu. 2 MUONITUKSEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET 2.1 Yleistä 2.2 Elintarvikehankinnat Muonitus toteutetaan ravintosisältösuositusta noudattaen taloudellisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi otetaan huomioon työturvallisuus- ja hygienianäkökohdat. Ruokavalio on kokonaisuus. Tavoitteena on energian saannin ja kulutuksen tasapainottaminen sekä eri energiaravintoaineiden suhteellisten osuuksien korostaminen eikä yksittäisten ravinto- ja ruoka-aineiden saannin tarkkaileminen. Ravintosisältösuositus on suunniteltu niin, että se soveltuu myös kovankin fyysisen rasituksen alaisena oleville varusmiespalvelusta suorittaville. Hyvän ruoan tunnusmerkkejä ovat nautittavuus, tasapainoisuus, monipuolisuus ja kohtuus. Nautittavuus on ruoan keskeinen ominaisuus. Muut tavoitteet jäävät saavuttamatta, jos ruoka ei maistu. Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä ovat ammattitaitoinen ja kehittävä henkilöstö, sekä toimivat suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmät. Seurantajärjestelmillä verrataan toteutuneita tuloksia tavoitteisiin.

5 2.3 Elintarvikkeiden käyttö 2.4 Aterian koostaminen 2.5 Erityisruokavaliot Tuotteiden laatukriteereitä määritettäessä huomioidaan tämän suosituksen liitteessä 1 annetut ohjeet. Laatukriteerit tukevat muonituskeskuksia ravintosisältösuosituksen toteutumisessa. Ohjeet elintarvikkeiden käytöstä on annettu puolustusvoimien ravintosisältösuosituksessa. Ravintosisältösuositus on liitteenä 1. Ohjeet ja suositukset noudattavat kansallisia ravitsemissuosituksia. Keskussotilassairaalan osalta sovelletaan suositusta ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa. Ravintosisältösuositusta havainnollistetaan käyttämällä erilaisia ruokavaliomalleja. Puolustusvoimissa ruokavaliomalleista käytetään ruokaympyrää, ruokakolmiota ja lautasmallia. Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina leipä ja/tai muita viljavalmisteita, ravintorasva, ruokajuoma, lämmin ruoka, lämmin lisäke, tuoreannos ja jälkiruoka. Käyttämällä ruokatuotannossa elintarvikkeita monipuolisesti ja ruoan rakennetta, makua ja ravintosisältöä säilyttäviä menetelmiä varmistetaan tasapainoisten ja nautittavien aterioiden tarjoaminen. Ruokalistan aterioiden tulee täydentää toisiaan. Pääperiaatteena on, että sama ruokalaji ei toistu ruokasuunnitelmassa. Ruokajuomana tarjotaan rasvattomia tai vähärasvaisia maito- ja piimävalmisteita ja vaihtoehtoina vettä tai kaljaa. Tarjolla tulee olla erilaisia kevytlevitteitä, margariineja ja voi-kasviöljyseoksia. Leipävalikoiman tulee olla vaihteleva. Iltapalan mahdollisuudesta on tiedotettava tehokkaasti varusmiehille. Iltapalan riittävyyteen ja vaihtelevuuteen on kiinnitettävä huomiota. Ravintosisältö aterioittain on liitteenä 2.

6 Erityisruokavaliolla tarkoitetaan tavallisesti sairauden tai jonkin terveydellisen syyn vuoksi noudatettavaa ruokavaliota. Niihin lasketaan myös kasvisruokavaliot ja uskonnollisten tai eettisten syiden vuoksi noudatettavat ruokavaliot. Puolustusvoimissa yleisimpiä erityisruokavalioita ovat vähälaktoosinen tai laktoositon ruokavalio ja erilaiset allergiaruokavaliot. Lisäksi esiintyy keliakiaa, kasvisruokavalioita sekä muita erityisruokavalioita. Laktoosi-intoleranssi on laktoosin eli maitosokerin imeytymishäiriö. Syynä on laktaasientsyymin vähentynyt tuotanto tai sen täydellinen puuttuminen. Imeytymishäiriö ilmenee erilaisina vatsavaivoina ja yksilöllinen laktoosin sieto vaihtelee. Laktoosia on luonnossa ainoastaan maidossa. Siksi ruokavaliossa kiinnitetään huomiota maitovalmisteisiin ja ruokalajeihin, joiden valmistukseen käytetään maitoa tai maitovalmisteita. Kasvisruokavaliota noudatetaan tavallisesti eettisistä, ekologisista, uskonnollisista tai terveydellisistä syistä. Suurin osa kasvisruokailijoista on laktovegetaristeja, jotka hyväksyvät maitovalmisteiden käytön. Semivegetaristit syövät silloin tällöin vaaleaa lihaa tai kalaa. Lakto-ovo-vegetaristit käyttävät maitotuotteiden lisänä kananmunaa. Vegaanit eivät syö mitään eläinperäistä ruokaa. Pelkästään kasviksista koostuvaa vegaaniruokavaliota noudatettaessa on huomioitava riittävä energian, kalsiumin, D-vitamiinin, B-ryhmän vitamiinien sekä raudan ja jodin saanti. 2.6 Vakioruokaohjeet 2.7 Tuotannon suunnittelu 3 RUOKASUUNNITELMAN LAADINTA 3.1 Yleistä Ruoka valmistetaan vakioitujen ruoanvalmistusohjeiden mukaan. Vakioruokaohjeita on jatkuvasti kehitettävä ruokatottumusten, ravitsemuksellisten näkökohtien ja tuotantotekniikan muuttuessa sekä niin, että ravintosisältösuosituksen vaatimukset rasvan, kuidun ja suolan käytöstä toteutuvat. Tuotannon suunnittelun tulee olla selkeää, tulossuuntautunutta, aikaansidottua ja mitattavaa. Suunnittelulla pyritään asiakaskeskeiseen ajatteluun, jonka periaatteet henkilöstön tulee tuntea ja soveltaa omaan työhönsä.

7 Muonituskeskuksessa laaditaan vuosittain ruokasuunnitelma ravitsemispäällikön johdolla. Suunnittelutyöryhmään osallistuvat muonituskeskuksen henkilöstön lisäksi varuskunnan lääkäri, joukko-osaston koulutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaava henkilö ja varusmiestoimikunnan edustaja. Ruokasuunnitelman allekirjoittavat muonituksesta vastuussa olevan joukko-osaston komentaja (vast) ja muonituskeskuksen päällikkö, ja se lähetetään pyydettäessä tarkastettavaksi Pääesikuntaan, maanpuolustusalueen, ilmavoimien tai merivoimien esikuntaan Leirien ja sotaharjoitusten ruokasuunnitelmat Leirien ja sotaharjoitusten ruokalistasuunnittelussa otetaan huomioon harjoitusten kulku, fyysinen rasittavuus ja olosuhteet jotta suunnitelma sopii mahdollisimman hyvin harjoituksen sisältöön ja rytmiin. Ateriat tulee rytmittää harjoitusten aikataulun mukaisesti Fyysisesti raskaiden harjoitusten ravitsemus Erittäin fyysisesti raskaassa ja pitkäkestoisessa harjoituksessa on suositeltavaa, että elimistön energiavarastot ovat täynnä harjoitusten alkaessa, mutta vatsa lähes tyhjä. Hiilihydraattitankkauksella (8-10 g hiilihydraatteja painokiloa kohti vuorokaudessa) voidaan suurentaa elimistön hiilihydraattivarastoja. Käytännössä tämä tapahtuu vähentämällä rasvaa ja rasvaisia ruokia ruokavaliosta ja kohtuullistamalla proteiinin saantia. Hiilihydraattivarastojen täyttämiseen sopivat esim. banaanit, pastat, täysmehut, maustamaton jogurtti, puurot tai joissakin tapauksissa urheilujuomat. Elimistö valitsee lihastyöhön käyttämänsä energialähteen liikunnan tehon ja keston mukaan. Hiilihydraatit ja rasvat ovat lihastyön energialähteitä. Hiilihydraattivarastot sijaitsevat pääosin lihaksissa ja maksassa, lisäksi hiilihydraattia on veren sokerina. Levon ja kevyen rasituksen aikana energia saadaan pääosin rasvoista. Rasituksen koventuessa kasvaa hiilihydraattien suhteellinen osuus. Äärimmäisen raskas ponnistelu tapahtuu miltei yksinomaan hiilihydraattien avulla.

8 Hiilihydraattipitoisella ravinnolla elimistö saadaan käyttämään kussakin suorituksessa energiatuotantoon sopivia tapoja. Kevyt hiilihydraattipitoinen välipala tulisi syödä 2-3 tuntia ennen raskasta suoritusta. Veren glukoositason vähenemistä estetään nauttimalla suorituksen aikana mahdollisuuksien mukaan hedelmiä, jogurttia, leipää tai nestettä, joka sis 2.5 % glukoosia. Suorituksesta palautuminen aloitetaan täydentämällä kulutettuja neste- ja energiavarastoja. Välittömiä välipaloja suorituksen jälkeen ovat esim. sämpylä ja tuoremehu, puuro ja maito tai energiapatukka ja mehukeitto Neste Riittävä juominen sekä ennen suoritusta että suorituksen aikana ehkäisee uupumista. Liikunnan aikana nautittujen nesteiden tarkoituksena on ehkäistä nestehukan muodostumista, mutta antaa myös energiaa ja ylläpitää elektrolyyttitasapainoa. Pari lasillista aterioiden yhteydessä sekä ennen harjoitusta takaavat, että nestetasapaino on kunnossa harjoituksen alkaessa. Esimerkiksi keskiraskaassa 2 tunnin kestävyysharjoituksessa hikoilun aiheuttama nestevajaus on 2-3 litraa. Harjoituksen aikana kannattaa juoda hiilihydraattipitoista juomaa litraa 1-2 dl kerrallaan minuutin välein. Sopivia juomia suorituksen aikana ovat vesi, laimea mehu, veteen sekoitettu tuoremehu. Juoman optimaalinen hiilihydraattipitoisuus on 3-4 %, pitkäkestoisessa 2-4 tunnin harjoituksessa nesteen hiilihydraattipitoisuus voin olla korkeampikin (max 8%). Palautumisvaiheessa syntynyt nestevajaus korvataan juomalla vähintään litraa tunnissa pienehköinä kerta-annoksina. 3.2 Rahalliset perusteet 3.3 Ravitsemukselliset perusteet Muonitusyksiköt toteuttavat muonituksen vuosittain vahvistetun budjetin puitteissa. Ruokalistat tulee suunnitella siten, että puolustusvoimien muonitukselle asetetut ravitsemukselliset vaatimukset toteutuvat. Kustannustason kohtuullisena pysymiseksi hankintatointa kehitetään ja ruoanvalmistuksen tulee tapahtua vakioitujen ruoanvalmistusohjeiden mukaisesti. Taloudellisten tappioiden välttämiseksi muonituksen ennakkovahvuudet tulee saada yhteneviksi toteutuneiden ruokailijavahvuuksien kanssa.

9 Muonituksen tietojärjestelmässä käytetään Kansaneläkelaitoksen ja Finellin ravintosisältötiedostoja sekä elintarviketeollisuuden ilmoittamia ravintosisältötietoja. Ravintosisältösuositus antaa mahdollisuuden muonitusyksikkökohtaiseen joustavuuteen. Ravintosisältö voi päivittäin vaihdella, kunhan se viikkotasolla ja ruokalistakierron aikana on suosituksen mukainen. 3.4 Seuranta Muonitusyksiköt seuraavat kuukausittain ravitsemuksellisten vaatimusten toteutumista ja ruoka-aineiden keskimääräistä käyttöä henkilöä kohden päivässä muonituksen tietojärjestelmästä saatujen raporttien avulla. Hämeen Rykmentin huollon tutkimus- ja kehittämisosasto kokoaa vuosittain yhteenvedon puolustusvoimien ravintosisältösuosituksen toteumasta huhtikuun loppuun mennessä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Pääesikunnan huolto-osaston ohjeistaman muonituksen asiakastyytyväisyyskyselyn avulla varusmiesten osalta saapumiserittäin sekä työpaikkaruokailua käyttäviltä asiakkailta vähintään vuosittain. Päämääränä on täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä ravitsemukselliset vaatimukset käyttäen hyväksi asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. 4 MUONITUKSEN KEHITTÄMINEN 4.1 Kehittäminen laatutyön avulla 4.2 Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen Muonitusta kehitetään prosessityön ja itsearviointien kautta kuvaamalla ja parantamalla prosesseja. Toiminnan ja palvelun tehokkuutta ja tuottavuutta seurataan sovituilla mittareilla. Joukko-osaston johtoryhmän tulee olla tietoinen toimialalla tapahtuvasta kehityksestä ja muutoksista. Sisäisellä tiedottamisella pyritään motivoimaan henkilöstöä ja lisäämään työviihtyvyyttä. Tämän lisäksi henkilöstön tulee ymmärtää ja sitoutua muonitukselle asetettuihin tavoitteisiin. Myös lainsäädäntö ja työmarkkinaosapuolten sopimukset edellyttävät sisäisen tiedottamisen tehokasta hoitamista.

10 Ulkoisella tiedottamisella pidetään yllä toimivia ja luottamuksellisia suhteita eri sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. Tiedottamisen tulee olla luotettavaa ja johdonmukaista.

11 LIITE 1 Puolustusvoimien muonituksen ravintosisältösuositus 1 Ravintosisältösuositus 1.1 Alkoholi 1.2 Ravintoaineet Ruoan suositeltu ravintoainesisältö ja ruoka-aineiden keskimääräinen käyttö henkeä kohti päivässä on esitetty liitteinä olevissa taulukoissa. Ravintoainesuosituksen lisäksi on määritetty ruoan laatu energiayksikköä (1 MJ) kohti ravintoainetiheytenä. Yksittäisten aterioiden ravintosisältö voi päivittäin vaihdella, kunhan se on viikkotasolla ja ruokalistan kierron aikana suosituksen mukainen. Alkoholi sisältää energiaa 30 KJ/g eli lähes yhtä paljon kuin rasva ja suojaravintoaineita energiapitoisuuteensa niukasti. Liikuntaa ja kuntoilua ei suositella alkoholin vaikutuksen alaiselle henkilölle. Alkoholi nostaa mm. verenpainetta ja lisää alttiutta sydämen rytmihäiriöille. Reippaassa kuntoilussa lihaksiin kertyy lisäksi maitohappoa, jota maksa ei pysty käsittelemään polttaessaan alkoholia, ja siitä aiheutuu lihasten kipeytymistä ja suorituskyvyn laskua. Alkoholia ei täten voi pitää liikkuvan ihmisen energialähteenä. Varuskunta- ja kenttämuonituksessa päivän keskimääräinen energiasisältö on 12,6-16,8 MJ ( kcal) ja sotilassairaaloissa 10,5 MJ (2500 kcal) Proteiinin osuus kokonaisenergiasta on noin 15%. Suomalainen ruokavalio sisältää proteiinia riittävästi. Rasvan osuus kokonaisenergiasta on noin 30%. Rasvoilla on suurempi energiasisältö painoyksikköä kohden kuin millään muulla ravintoaineella. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus on yleensä suomalaisessa ruokavaliossa liian suuri. Tämä aiheuttaa kolesterolipitoisuuden nousua. Runsas rasvan saanti lisää lihomista sekä vaarantaa sairastumista sydän-ja verenkiertoelinsairauksiin, joihinkin syöpiin, aikuisiän diabetekseen ja sappikiviin.

12 Rasvan kokonaismäärän vähentämiseksi tulee suosia rasvattomia tai vähärasvaisia vaihtoehtoja ja rajoittaa ravintorasvojen sekä runsasrasvaisten elintarvikkeiden käyttöä. Ravintorasvoihin valitaan pääasiassa pehmeitä vaihtoehtoja ja öljyä. Kovan rasvan (tyydyttyneet rasvahapot ja transrasvahapot) osuus on noin 10 % kokonaisenergiasta. Cis-kertatyydyttymättömien rasvahappojen suositeltava energiaosuus on 10-15% ja monityydyttymättömien rasvahappojen osuus 5-10% kokonaisenergiasta. Hiilihydraateilla on keskeinen osuus ravintosisältösuosituksen toteutumisessa. Hiilihydraattien osuus kokonaisenergiasta on 55-60%. eli 5-6 g painokiloa kohti tai erityisesti raskaan fyysisen harjoittelun aikana jopa 8-10 g painokiloa kohti. Runsaasti hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio vaikuttaa edullisesti elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Osa tästä selittyy ravintokuidun vaikutuksilla ja osa sillä, että hiilihydraatit korvaavat rasvaa energian lähteenä. Lisätyn sokerin ja siirapin osuus saa korkeintaan olla 10% kokonaisenergiasta riittävän ravintoainetiheyden saavuttamiseksi. Ravintokuitu: noin 35g (Keskussotilassairaala 35g) Ravinnon kuitupitoisuus on yleisesti pienentynyt ihmisten ruokavaliossa. Tällä on usein haitallisia terveysvaikutuksia, sillä runsaskuituinen ravinto alentaa mm. kolesterolia sekä tasapainottaa veren sokerin vaihteluita. Kuitu ehkäisee myös monentyyppisiä ruoansulatuskanavan oireita. Lisäksi kuidulla on todettu olevan paksunsuolen syöpää ehkäiseviä vaikutuksia. Kuiduissa ei ole mainittavasti energiaa, joten ne eivät lihota käyttäjäänsä. Koska elintarvikkeiden kuitukoostumus vaihtelee, on hyvä syödä erilaisia hiilihydraatin lähteitä. Kasviksista ja hedelmistä saadaan liukenevaa kuitua, kun taas viljan kuitu on suureksi osaksi liukenematonta, selluloosatyyppistä kuitua. Viljan, vihannesten, juuresten, marjojen ja hedelmien käytöllä on huomattava merkitys kuidun saantiin. Paras kuidun lähde on täysjyväleipä erityisesti ruisleipä. Ravintokuidusta vähintään puolet tulisikin olla peräisin viljavalmisteista. Vitamiinit ja kivennäisaineet: Noudatettaessa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota tulee vitamiini- ja kivennäisainetarve tyydytettyä.

13 1.3 Elintarvikkeiden käyttösuositus Eri ravintotekijöillä on vaikutusta raudan hyväksikäyttöön. Rauta imeytyy hyvin ateriasta, johon sisältyy lihaa tai kalaa ja runsaasti tuoreita vihanneksia, marjoja ja hedelmiä. Viljan kuorikerroksen fytiinihappo, leseet ja tee vähentävät raudan imetymistä ravinnosta. Yksinomaan kasvisruokaa syövien on pidettävä huoli siitä, että aterioilla on kasvisperäisen ei-hemiraudan imeytymistä edistäviä C-vitamiinipitoisia ruoka-aineita, tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Kalsium on elimistön runsain kivennäisaine. Kalsium on luuston oleellinen rakenneosa. Riittävä kalsiumin saanti turvaa kalsiumvarastojen kehittymisen sekä luuston säilymisen lujana ja todennäköisesti ehkäisee myöhemmällä iällä luuston haurastumista eli osteoporoosia. Runsas proteiinin ja suolan saanti häiritsevät kalsiumtasapainoa. Saannin varmistamiseksi on syytä käyttää päivittäin rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita. Vegaaniruokavaliota noudattavat saavat ruokavaliostaan suosituksiin nähden liian vähän kalsiumia. B1- vitamiinin tarve on suhteessa energian saantiin. Täysjyvävalmisteiden, vähänrasvaisen lihan, kalan, papujen ja herneiden käyttö varmistavat suositellun B1-vitamiinin määrän. C-vitamiinilla on suotuisa vaikutus raudan hyväksikäyttöön, joten joka aterialla on tarjottava jotain tuoretta. Suurin osa C-vitamiinia tuhoutuu herkästi ruoanvalmistuksen ja säilytyksen yhteydessä, joten tuoreiden kasvisten, marjojen ja hedelmien tarjoaminen on välttämätöntä. Elintarvikkeiden käsittelyssä ja ruuanvalmistuksessa tulee käyttää C-vitamiina säilyttäviä menetelmiä. Tuoreannosten valmistamista etukäteen tulee välttää. D-vitamiini (Kalsiferoli): noin 5-6 mikrogrammaa) Suomalaisten D-vitamiinin saanti ruosta on niukkaa, erityisesti nuorten kohdalla saanti jää alle suositusten eli 4 mikrogrammaan. D-vitamiinia tarvitaan kalsiumin imeytymisessä ja kiinnittymisessä luustoon. Parhaat D-vitamiinin lähteet ravinnossa ovat kala ja vitaminoidut margariinit. Maitojen D-vitaminisoinnin aloittaminen parantaa huomattavasti väestön D-vitamiinin saantia. Suolan sisältämän natriumin on todettu nostavan selvästi verenpainetta. Kohonnut verenpaine on merkittävä riskitekijä sydän-ja verenkiertoelinsairauksille. Lisäksi suola sitoo elimistöön ylimääräista nestettä.

14 Elintarvikkeiden käyttösuositus on liitteenä RAVINTOSISÄLTÖSUOSITUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Elintarvikkeiden valinta Elintarvikkeiden valinnassa otetaan huomioon seuraavat seikat: Valitaan rasvatonta tai vähärasvaista maitoa tai piimää, kevytviiliä, jogurttia tai rahkaa ja kevytkermaa. Maitoa tai muita maitovalmisteita käytetään yhteensä 800 g (Keskussotilasairaala 600 g). Juustoa käytetään, eri laatuja vaihdellen, 30g (Keskussotilassairaalassa 25g) päivässä. Suositaan vähärasvaisia ja -suolaisia tuotteita. Ravintorasvoja käytetään enintään 50g päivässä (Keskussotilassairaala 30g). Ravintorasvoissa suositaan vähäsuolaisia kasvirasvapohjaisia kevytlevitteitä sekä ruoanvalmistuksessa kasviöljyä. Liiallista rasvan saantia vältetään myös vähentämällä kovia rasvoja sisältävien elintarvikkeiden käyttöä. Ruoanvalmistuksessa suositaan hauduttamista ja uunissa kypsentämistä. Leipä ja muut viljavalmisteet: Suositaan täysjyväviljasta valmistettuja valmisteita. Leipää tarjotaan päivittäin 200g (Keskussotilassairaala 150g). Leivistä valitaan vähän suolaa ja runsaasti kuitua sisältäviä vaihtoehtoja. Käytettäessä pastaa ja riisiä valitaan tummia, kuitupitoisia vaihtoehtoja. Perunaa ja perunavalmisteita käytetään päivässä 350g. (Keskussotilassairaala 300g). Kasviksia käytetään 350g päivässä, josta 2/3 tarjotaan kypsentämättöminä. Käytetään vaihdellen marjoja ja hedelmiä joko tuoreena tai pakasteena. Suositeltava käyttömäärä on 250 g päivässä. Sokeripitoisia marja- ja hedelmävalmisteita tarjotaan harkiten.

15 Lihaa, kalaa ja munaa sisältyy aterioihin vähintään 200 g päivässä. Ruoan pääraaka-aineina käytetään vaihdellen lihaa, kanaa, kalaa, munia ja makkaroita. Lihoista ja makkaroista valitaan vähärasvaisia ja vähäsuolaisia valmisteita. Siipikarjan käyttöä suositaan. Kalaa tarjotaan kaksi kertaa viikossa, joista ainakin toisella kerralla kotimaista kalaa. Säännöllinen kalan syönti turvaa riittävän D-vitamiinin saannin sekä monipuolistaa ruokavalion rasvahappokoostumista. Runsaasti sokeroitujen tuotteiden päivittäinen käyttö on aiheetonta. Runsas sokereiden käyttö huonontaa ruoan ravintoainetiheyttä. Ruoan suolaisuutta vähennetään. Monet mausteseokset sekä soija- ja maustekastikkeet sisältävät suolaa. Mausteita käytetään vaihdellen korostamaan ruoan omaa makua ja aromia. Pöytämausteiksi valitaan ruokalajiin soveltuvia mausteita. Natriumin saantia voidaan vähentää käyttämällä suolavalmisteita joissa on vähemmän natriumia. Valmisruokaa koskevat edellä mainitut suositukset. Hankinnoissa suositaan vähäsuolaisia ja -rasvaisia tuotteita.

16 LIITE 1.1. RAVINTOSISÄLTÖSUOSITUS Keskimääräine n energia-ja suojaravintoai nesisältö Varuskuntaja kenttämuonit us Ravintoainetiheys / MJ Keskussotila ssairaala Ravintoainetiheys / MJ Energia MJ ,8 10,5 kcal Proteiini g E % Rasva g E % Rasvahapot g P (monityydyttymättömät) g E % M (kertatyydyttymättömät) g E % S ( tyydyttyneet) g E % Hiilihydraatit g E % Kuitu g 35 Rauta mg >18 >15 Kalsium mg >900 >900 B1-vitamiini (tiamiini) mg >1,6 >0,1 >1,4 >0,1 C-vitamiini (askorbiinihappo) mg >90 >75 D-vitamiini (kalsiferoli) mikrogramm a

17 LIITE 1.2 ELINTARVIKKEIDEN KÄYTTÖSUOSITUS Elintarvikkeiden keskimääräinen käyttö henkeä kohti päivässä Varuskunta- ja kenttämuonitus Keskussotilassairaala Maito-ja maitovalmisteet Juustot Ravintorasvat Leipä Muut viljavalmisteet Peruna Juurekset, kaalit ja muut kasvikset Marjat ja hedelmät Liha, kala, muna Muut elintarvikkeet noin 10% päivän kokonaisenergiasta

18 LIITE 2 PÄIVÄN ATERIOIDEN RAVINTOSISÄLTÖJAKAUMA ENERGIATASOLLA ,8 MJ Ateria % osuus päivän energiatarpees ta Energia MJ Proteiini g Rasva g Hiilihydra atti g Aamiainen Lounas Päivällinen Iltapala 10 Päivän tarve 100 % , Sunnuntain energiatarpeen jakauma: - aamiainen % (4.4-5,9 MJ) - päivällinen % (5.0-7,6 MJ) - iltapala % (1.9-3,3 MJ)

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ruokapyramidi Alaosassa olevat ruokaaineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan Hedelmät ja vihannekset Viljavalmisteet Huipulla olevia ruokaaineita

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ruokavalio. Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Nuoren urheilijan ruokavalio. Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Nuoren urheilijan ruokavalio Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ruokavalion merkitys urheilijalle Kunto ei nouse syömällä, vaan harjoittelemalla Ravinnolla on mahdollista vaikuttaa

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa. Lauttasaaren yhteiskoulu, Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK

Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa. Lauttasaaren yhteiskoulu, Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa Lauttasaaren yhteiskoulu, 27.9.2016 Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK Urheilijaksi kasvaminen - Kehityksen kolmio Ravinnon merkitys nuorelle urheilijalle

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Anna Ojala 25/4/14 1 Palautuminen ja superkompensaatio Ravinto, neste,

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

KUNNON RUOKAA NUORELLE VOIMISTELIJALLE. Voimistelijan päivän eri ateriat aamupala, lounas/päivällinen, välipalat

KUNNON RUOKAA NUORELLE VOIMISTELIJALLE. Voimistelijan päivän eri ateriat aamupala, lounas/päivällinen, välipalat KUNNON RUOKAA NUORELLE VOIMISTELIJALLE Hämeenlinnan voimisteluseura toukokuu 2016 Johanna Kleemola Luennon sisältö Voimistelijan ruokavalio Voimistelijan päivän eri ateriat aamupala, lounas/päivällinen,

Lisätiedot

Hyvä ravitsemus lapselle. Valio Oy

Hyvä ravitsemus lapselle. Valio Oy Hyvä ravitsemus lapselle Iloa ruoasta! Yhteinen ateria on oppimistilanne Lapsi ottaa isommista mallia Vanhemmat päättävät mitä tarjotaan, lapsi päättää itse kuinka paljon syö Ruokavalion monipuolisuus

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

BLUESIN TERVEYSTIETOA / SISÄLTÖ:

BLUESIN TERVEYSTIETOA / SISÄLTÖ: BLUES TERVEYSTIETOA BLUESIN TERVEYSTIETOA / SISÄLTÖ: 1) Terveyden edistäminen seuratoiminnassa 2) Fyysinen ulottuvuus 3) Psyykkinen ulottuvuus 4) Sosiaalinen ulottuvuus 5) Ravinto 6) Energiaravintoaineet

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Ikäihmisten ravitsemus ja ruokapalvelut

Ikäihmisten ravitsemus ja ruokapalvelut Ikäihmisten ravitsemus ja ruokapalvelut Ikäihmisten ravitsemus Ravintoaineiden tarve ei vähene iän myötä, vaikka kehon koostumus muuttuu ja energiantarve vähenee. Syömällä säännöllisesti kunnon ruokaa

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit Päivitetty 2011 Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit diabeetikoiden ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden (metabolista oireyhtymää sairastavien)

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Ajoharjoittelu Tomi Konttinen 2016

Ajoharjoittelu Tomi Konttinen 2016 Ajoharjoittelu Ajaminen Mitä ominaisuuksia ajaminen vaatii? Ominaisuudet ja ajaminen Taito Kyky omaksua uusia asioita, olennaista ajotaidon kehittämisessä Lihaskoordinaatio Lihasten hallinta tarkkuutta

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Valio Oy. Hyvä ravitsemus lapselle

Valio Oy. Hyvä ravitsemus lapselle Hyvä ravitsemus lapselle Iloa ruoasta! Yhteinen ateria on oppimistilanne: lapsi ottaa isommista mallia Vanhemmat päättävät mitä tarjotaan, lapsi päättää itse kuinka paljon syö Ruokavalion monipuolisuus

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään ja liikkumiseen. LIITO ry:n opintopäivät 3.2.2012 asiantuntijat Anna Ojala ETM ja Leena Valta Etyo

Ravinnosta puhtia päivään ja liikkumiseen. LIITO ry:n opintopäivät 3.2.2012 asiantuntijat Anna Ojala ETM ja Leena Valta Etyo Ravinnosta puhtia päivään ja liikkumiseen LIITO ry:n opintopäivät 3.2.2012 asiantuntijat Anna Ojala ETM ja Leena Valta Etyo Ravinto osana terveellistä ja turvallista liikuntaa TEKOn elementtiseinä kuvaa

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Ihmisen elimistöstä n. 60 % on vettä. Vuorokaudessa keho menettää normaalioloissa noin 2,5 litraa nestettä: noin 1,5 litraa poistuu munuaisten kautta

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

2.2. vähemmän sokeria Juomat ruokavaliossa *** Runebergin tortut s. Kahvi, tee tai vesi

2.2. vähemmän sokeria Juomat ruokavaliossa *** Runebergin tortut s. Kahvi, tee tai vesi 2.2. vähemmän sokeria Juomat ruokavaliossa *** Runebergin tortut s. Kahvi, tee tai vesi Suomalaiset saavat edelleen liikaa suolaa -kotitehtävät 1. Mieti keinoja (vähintään 3) suolan vähentämiseksi? Korvaamalla

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Näillä kolmella pärjäät pitkälle 13.1.2007 15:48

Näillä kolmella pärjäät pitkälle 13.1.2007 15:48 13.1.2007 15:53 Jalkapallo eroaa luonteeltaan muista pallopeleistä. Ravitsemuksen kannalta olennaisia eroja ovat pidempi peliaika ja pelaajien suuremmat juoksumatkat. Junioreilla turnaukset ja aikuisilla

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maidon luonnollinen hiilihydraatti, jota kutsutaan myös maitosokeriksi. Äidinmaidossa laktoosia n. 7 g/100 g, lehmänmaidossa n. 4,8 g/100

Lisätiedot

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY

RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY RUOKAPÄIVÄKIRJA JA RUUANKÄYTTÖKYSELY ARVOISA ASIAKAS Ruokapäiväkirjan ja ruuankäyttökyselyn avulla selvitämme ruokatottumuksianne ja ravinnonsaantianne. Tietojanne käsitellään täysin luottamuksellisesti,

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Valtuusto 55 15.06.2016 Kunnanhallitus 294 11.07.2016 Tekninen lautakunta 111 08.09.2016 Kunnanhallitus 370 03.10.2016 Valtuusto 89 09.11.2016 Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite

Lisätiedot

KUNNON RUOKAA NUORILLE GOLFFAREILLE 13.11.2009 1

KUNNON RUOKAA NUORILLE GOLFFAREILLE 13.11.2009 1 KUNNON RUOKAA NUORILLE GOLFFAREILLE 13.11.2009 1 Kunnon ruokaa nuorelle urheilijalle -tekijät Anna Ojala, ETK Hannele Hiilloskorpi, LitM Patrik Borg, ETM 13.11.2009 2 Hyvän arkiruokailun periaatteet *

Lisätiedot

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä -

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä - Etenevien muistisairauksien oireisiin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi heikentyminen muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Läheisesi toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa monin keinoin, esimerkiksi

Lisätiedot

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Soijapohjainen juoma saa pirteän makunsa hedelmämehuista Maidoton Laktoositon Täysin kasviperäinen Päivän kasvistanoliannos (2 g) yhdestä pullosta Suositellaan nautittavaksi

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Mikko Koutaniemen ohjelma kohti massahiihtoja

Mikko Koutaniemen ohjelma kohti massahiihtoja LOGO ON WHITE BACKGROUND Mikko Koutaniemen ohjelma kohti massahiihtoja V iime talven Vasaloppetin paras suomalainen ja moninkertainen SM-mitalisti Mikko Koutaniemi on suunnitellut massahiihtäjien iloksi

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro BLUES MK -01 Blue Nimi Nro Harjoituspäiväkirja Kesä 2013 Hyvä Blues 01 Blue pelaaja, Olet päässyt edellisen kauden aikana hieman maistamaan sitä, miltä kilpakiekon pelaaminen tai jääkiekon treenaaminen

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

jalkapalloilijan ravitsemusasiaa Eerikkilä joulukuu 2007 Leif Bäck LT

jalkapalloilijan ravitsemusasiaa Eerikkilä joulukuu 2007 Leif Bäck LT jalkapalloilijan ravitsemusasiaa Eerikkilä joulukuu 2007 Leif Bäck LT taustaa terveellinen ja monipuolinen ruoka edellytys hyvälle toimintakyvylle jalkapalloilussa erityspiirteitä jalkapallossa erityistä

Lisätiedot

Ravitsemuksen erityispiirteet 30.3.2007

Ravitsemuksen erityispiirteet 30.3.2007 Ravitsemuksen erityispiirteet 30.3.2007 Ravitsemussuositukset Lautasmalli, ruokapyramidi Urheilijoilla 2-3 kertainen energiankulutus energian kulutuksen korvaaminen, korvaa myös muiden ravintoaineiden

Lisätiedot

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Lahti 21.4.2016/ Arja Lyytikäinen https://www.julkari.fi/handle/10024/129744 Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Hyvinvointioppiminen ja ruoka

Lisätiedot

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA Sydäntä keventävää asiaa Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolestero- lipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa kertyä

Lisätiedot

Tavoite lähestyy. Syntyy kysymyksiä: Olenko harjoitellut riittävästi? Jaksanko juosta asetetun tavoitteen mukaisesti? Miten valmistaudun?

Tavoite lähestyy. Syntyy kysymyksiä: Olenko harjoitellut riittävästi? Jaksanko juosta asetetun tavoitteen mukaisesti? Miten valmistaudun? Tavoite lähestyy Syntyy kysymyksiä: Olenko harjoitellut riittävästi? Jaksanko juosta asetetun tavoitteen mukaisesti? Miten valmistaudun? Juoksusuorituksen onnistuminen on monen tekijän summa Onnistumisen

Lisätiedot

Mikä on lisäaine ja mikä ei?

Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaineet Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaine on: Tuotteeseen aina tarkoituksella lisätty aine jonkin teknisen tarkoituksen takia. Lisäaineita eivät ole: Valmistusaineet tai mausteet, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Ravintovalmennus

Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Ravintovalmennus santasport.fi Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Ravintovalmennus Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Tavoitteena hyvinvoiva urheilija Kuormitus Kehittyminen Lepo Ravinto

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Leivän ABC Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Kiinnostaako leipä? Leipää on monenlaista; tummaa, vaaleaa, rapeaa, pehmeää, juuresta valmistettua ja padassa paistettua. Mutta mitkä ovat

Lisätiedot

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Lounais-Hämeen Kansalliset Seniorit ry, Forssa LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Veli Hietaniemi Uudet liiketoimintamahdollisuudet Luonnonvarakeskus Johdanto Kuluttaja arvostaa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Nuoren urheilijan kehityksen ja kasvun, menestyksen ja nousujohteisen uran tekijöitä. 30.9.2015 Suomen Jääkiekkoliitto / Karhu-Kissat ry 1

Nuoren urheilijan kehityksen ja kasvun, menestyksen ja nousujohteisen uran tekijöitä. 30.9.2015 Suomen Jääkiekkoliitto / Karhu-Kissat ry 1 Nuoren urheilijan kehityksen ja kasvun, menestyksen ja nousujohteisen uran tekijöitä 30.9.2015 Suomen Jääkiekkoliitto / Karhu-Kissat ry 1 1) KOTI Kannustus ja tuki Positiivinen palaute Liikuntamyönteisyys

Lisätiedot

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys TerveysInfo Avanneleikatun ruokavalio Lehtisen ohjeet on tarkoitettu aikuisille, joille on tehty ohut tai paksusuoliavanne tai IPAA leikkaus eli J säiliö. Se kertoo, miten ruokavalinnoin voi jouduttaa

Lisätiedot