Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotannonsuunnittelun käytännöt"

Transkriptio

1 Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Yksitoista yritystensä parhaimmistoon kuuluvaa työmaapäällikköä kertoi ajatuksensa työmaan ja rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtamisesta haastattelututkimuksessa keväällä Haastattelujen perusteella ylivertainen tuottavuuteen vaikuttava tekijä on aikataulu ja työmaan ajallinen hallinta. Vahvasti ennakkosuunnittelun mahdollisuuksiin vaikuttivat myös suunnitelmien laatu, suunnittelun ajallinen hallinta sekä tietenkin resurssien laatu. Keskeinen vaikuttaja rakennusprojektin onnistumisessa on työmaan päällikkö, päätoteuttajan vastaava työnjohtaja. Hän on alttiina erittäin kovalle työpaineelle. Usein tämä keskeinen henkilö työskentelee varsin yksin hoitaen moninaisia ja eritasoisia tehtäviä, jotka liittyvät mm. laadunvarmistukseen, sopimustekniikkaan, kustannusten ja aikataulun hallintaan sekä ihmisten ja työympäristön turvallisuuteen. Käytännössä vallitsevissa toimintamalleissa työmaapäällikön henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot ratkaisevatkin usein projektin onnistumisen. Tässä artikkelissa kerrotaan yritysten korkealle arvostamien työmaapäälliköiden avoimien haastattelujen keskeisistä tuloksista. Yritysten parhaimmilta työnjohtajilta kysyttiin heidän käytännöistään työmaan johtamisessa. Tuloksena oli varsin samansuuntaista kerrontaa, jota hyvin kuvaavat muun muassa seuraavat lainaukset: Sanotaan, että aika on rahaa. Ajankäyttöhän on vaikuttava tekijä. Vaikka ajankäyttöasia ei välttämättä ole kunnossa, ei se aina johdu työmaasta. Minä lähtisin suunnitelmista. Niiden täytyy olla kunnossa samoin työporukan. Luulen, että siten saa aika hyvän lopputuloksen. Meillä työmaalla vaikuttaa varmaan myös suunnittelu, siis työnsuunnittelu. Meidän täytyy edes jotenkin yrittää panostaa siihen. Kyllä ennakkosuunnittelu on avainasemassa siinä. Pitää tehdä mielessä selkeäksi, mitkä asiat ovat tuottavuutta. Sellainen perussääntöhän yleensä on, että on laatu, raha ja aika. Jos sulla raha pettää, voit edelleenkin ajallisesti ja laadullisesti pärjätä. Jos sulla laatu pettää, niin yhtälö voi edelleenkin rahallisesti ja aikataulullisesti toimia. Mutta jos sulla aikataulu pettää, niin erittäin harvoin laatu ja raha voi enää toimia. Aikataulu on keskeisin tuotantosuunnitelma Kuten edellä olleesta jo käy ilmi, aikataulu on keskeisin tuotantosuunnitelma työmaalla ja tuottavan toiminnan perusta. Samaan suuntaan vievät seuraavien lausahdusten näkemykset: Minä uskon hyvin vahvasti aikataulujohtamiseen. Siihen, että prosessi on hallittu alusta loppuun. Ja että pystytään laatimaan yleisaikataulu, joka on niin realistinen, että se on toteutuskelpoinen. Näissä hommissa on aikataulu, hankinta ja logistiikan hallinta sitähän käydään ihan viikoittain. Rakennushankkeissa on vahva pyrkimys nopeisiin aikatauluihin. Vaillinaisesti johdettuna ja ohjattuna aikataulut kuitenkin aiheuttavat katkoksia, sekaannusta, työympäristöongelmia, päällekkäistä työtä, uudelleen tekemistä jne. Kun siihen lisätään pieniin osakokonaisuuksiin jaetut projektit sekä vähäinen vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä, ei ole ihme, että monet ammattilaiset kokevat nykyrakentamisessa vaikeaksi tehdä hyvälaatuista työtä kannattavasti. Toisenlaistakin ajatusta onneksi esiintyy: Mä teen perustan ison kohteen aikataulusta. Mä sovin jengin kanssa kuinka tehdään, me tehdään työjärjestys ja päätetään omat osaalueet. Aluksi runkovaiheessa se menee töitten mukaan, sitten se lohkotetaan. Lohkoissahan me tehdään koko ajan, mutta työt menee aluksi töiden mukaan, yksi vetää runkoa, yksi vesikattoa, yksi alkaa sisältä. Ja kun mennään sisävaiheeseen, niin mennään lohkojen mukaan. Jokainen ottaa kokonaisen vastuualueen eli tehdään maaliin asti. Aikatauluja voidaan tehdä erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin. Työmaan ohjauksen ja johtamisen kannalta on tarkoituksenmukaista laatia erilaisia esityksiä käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi hyvin laadittu jana-aikataulu toimii yleisaikatauluna, paikka-aikakaavio tuotannon suunnittelun ja ohjauksen apuvälineenä yleis- ja rakennusvaihetasolla, valvontavinjetti tietyn kokonaisuuden valvonnassa sekä tiedonvälittäjänä kokonaisuudessa, esimerkiksi urakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa, kun taas lukujärjestystyyppinen aikataulu sopii viikkosuunnitelmiin. 192

2 Kaikkia aliurakoitsijoita ei kiinnosta aikataulu, eikä sitä välttämättä ymmärretä. Kun niille näyttää ja selittää sen aikatauluketjun, että tässä työvaiheessa te etenette viikko per kerros, ja heti viikko teidän aloituksesta aloittaa seuraava urakoitsija, joka tekee sen työvaiheen ja tulee siinä perässä. Sitten viikko per kerros, jonka jälkeen tulee urakoitsija taas ja sitten koko se ketju, ja jos sä et pysy tässä aikataulussa, niin koko systeemi hajoaa. Kun ymmärretään oma rooli kokonaisuudessa, siitä on helpompi myös huolehtia. Ihmiset pääsääntöisesti haluavat tehdä asiat hyvin. Työmaan ajallisessa ohjauksessa se tarkoittaa, että on annettava siihen mahdollisuus luomalla edellytykset, otettava vastuu antamalla lupauksia ja huolehdittava roolistaan pitämällä lupaukset. Realismia ja tavoitteellisuutta hukka esiin Työmenekkitiedot kuvaavat työhön käytettävää aikaa. Ne ovat perusta laskettaessa kustannuksia ja suunniteltaessa aikatauluja. Myös lähtötietojen pitää olla kunnossa. Vauhti on tiedossa. Hyvän aikataulun laatimiseen tarvitaan tietysti työmenekit, ettei tule haamuaikataulua. Hyvän aikataulun laadintaan tarvitaan kokemusta, se ei mene ihan paperilta. Ja sen sanon, vaikka itse olet varmaan ollut Ratu-tiedostoa tekemässä, että sieltä ottaa tehot, mutta kyllä toteutus vaatii vähän mestarilla miettimistä. Aikataulun tekeminen edellyttää että työmenekit, määrät ja massat ovat tiedossa. Jotta siitä saadaan pilkottua työtavat ja työjärjestys, niiden pitää olla tiedossa. Rakentamisen työmenetelmiä ja -menekkejä jo 70-luvulta asti kootusta Ratu-aineistosta tehtyjen pitkittäistutkimuksien perusteella voimme todeta, että varaamme edelleen saman ajan valtaosalle töitä kuin kaksi- tai kolmekymmentä vuotta sitten. Työmailla on kuitenkin havaittavissa kehittyneitä työmenetelmiä, tehokkaampia työkaluja, parempia nostimia, siistimpiä työpisteitä, ergonomisempaa otetta jne. Mihin tämän tehostamisen vaikutus häviää? Hyvän aikataulun laadintaan tarvittaisiin kunnossa olevat suunnitelmat. Miehän voin tehdä aikataulun tässä, mapissa on tuommoinen kasa aikatauluja. On rankkaa tehdä yleisaikataulu kun se on kuukauden päästä vanha. Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan rakennusalan tuottavuuskehitys on jo pitkään ollut varsin vaatimatonta. Rakentamisessa on paljon hukkaa paljon enemmän kuin teollisuudessa keskimäärin. Hukka tarkoittaa toimintoja, jotka eivät luo lisäarvoa tuotteeseen asiakkaan näkökulmasta. Hukan poistaminen on toiminnan tehostamista. Voisiko olla niin, että työn tuottavuus ei kehity, koska tuotannon suunnittelun lähtötietoihin, kuten kustannuslaskelmiin ja ajalliseen hallintaan eli aikatauluihin, on hukka sisäänrakennettuna ja hyväksyttynä. Miksi näin? Vaikka mie oon, täytyy sanoa, aika hyvä aikataulun teossa, niin vieläkin se on usein liian optimistinen, vaikka laitan sitä häiriövaraa, mikä pitää aina laittaa. Mutta ei riitä mitkään häiriövarat, jos koko työ pysähtyy suunnitelmien takia. Jos edellytykset eivät ole kunnossa, emme voi tehdä työtä. Tuotannon ajallisen ja realistisen suunnittelun edellytys on suunnitelmien ja muiden lähtötietojen olemassaolo. Kun ne saadaan ajallaan ja sisältö hallitaan, voidaan vaikkapa urakoitsijat yhteen kokoavan vaihesuunnittelun kautta laatia sellainen realistinen käännetty vaiheaikataulu, johon on luotettavat perusteet olemassa ja johon luotetaan. Kun aikataulu ymmärretään ja sisäistetään, myös tavoitteisiin pyritään tosissaan ja annetut lupaukset halutaan pitää. Aikatauluun pitää ottaa myös jotain hukka-aikoja, mitä ei aina huomata. Esimerkiksi talven huomioiminen aikataulussa vaikuttaa. Mutta se on mun mielestä ihan perussettiä, se ei ole edes vaikeaa. Aikatauluissa on tehtävän toteutusaika erotettava pelivaroista ja hukkaa ei saa piilottaa tehtäväaikaan. Kustannuslaskennassa tulee olla kiinnostunut työhön varattavasta ajasta eikä ainoastaan hinnoista. Järjestelmiemme ja tapojemme toimia tulee olla läpinäkyvämpiä, jotta hukat havaitaan, toimintaa voidaan kehittää ja tuottavuutta parantaa. Läpinäkyvyys edellyttää avoimempaa kulttuuria ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää projekti- ja tuotannonsuunnittelua. Ennakkosuunnittelun merkitys ja mahdollisuudet Usein mainittu ongelma on valmistautumisajan puute. Kun hanketta työnnetään vauhdilla varsinaiseen rakennusvaiheeseen ja työmaapäällikkö siirtyy lennosta edellisestä kohteesta seuraavaan, ei kohteeseen perehtyminen ole riittävällä tasolla, ja tuotannonsuunnittelussa ollaan helposti koko ajan hieman myöhässä. Ensin pitää olla tuntuma ja sitten, ehkä se on väärin, mutta sen, joka on laskenut kohteen pi- 193

3 täisi tehdä aikataulurunko, koska sehän tietää parhaiten, ainakin pitäisi tietää. Kun vastaava saa sen kuvan, sille annetaan neljä päivää aikaa tehdä aikataulu. Miun mielestä silloin pitäisi siltä laskennan tekemältä pohjalta lähteä yhdessä muokkaamaan aikataulua. Välillä tuntuu, että se menee muuten hatusta vetäsemiseksi. Et sie neljään päivään tutustu millään siihen työmaahan, se on ihan mahdotonta. Toki, kyllä vastaavan täytyy siihen aikataulun tekoon päästä, koska se on ainut tapa millä tutustua siihen työmaahan. Toimivan aikataulun luominen edellyttää, että rakennuskohteeseen perehdytään huolellisesti. Aikataulun suunnittelussa etsitään vaiheittain tarkentaen keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Aikataulun tarkoitus on toimia rakennuskohteen toteuttamisprosessin punaisena lankana. Ennen kohteen aloitusta tehtävä ennakkosuunnittelu on tärkeää, koska siinä läpikäydään tavoite. Kun tavoitetta käydään läpi, saadaan kuvanippu. Se voi olla rakennuslupakuvatasoinen, ja kertoa kohteesta, ja sen pohjalta tehdään yleisaikataulu. Ja siinä rinnalla tehdään jo ensimmäistä hankinta-aloitetta, yleensä maarakennusurakasta, johon sisältyy louhintaa, paalutusta tai perustustöitä. Tai silloin lasketaan resursseja ja käydään ehkä vanhojen tuttujen urakoitsijoitten kanssa keskustelua, kauanko kestää esimerkiksi tässä kohteessa louhintatyö, ja paljonko se maksaa. Sitten aletaan nivouttamaan runkoelementtiasennusta ja siinä käydään sama repertuaari. Ennakkosuunnittelua tulee tehdä myös tehtävätasolla. Jokainen työmaan tehtävä edellyttää tavoitteiden ja vaatimusten avaamista, selvittämistä ja varmistamista sekä valmistelua, edellytysten luomista ja ohjaamista. Tehtävätason valmistelun tulee katsoa eteenpäin. Pelkkä parin viikon suunnittelu ei riitä. Tehtävien käynnistymisen onnistumista tulee valmistella jo kuuden tai kahdeksan viikon päähän. Onko meillä suunnitelmat, resurssit, kalusto ja koneet, materiaalit, työkohde, olosuhteet ja edeltävä työvaihe valmiina, että työ voitaisiin käynnistää vaikka heti. Siitä on ennakkosuunnittelussa ja valmistelussa kyse. Töiden ennakkosuunnittelu eli tehtäväsuunnittelu pitää tehdä hyvin. Piirustukset merkitsevät ihan älyttömästi. Jos ei ole kunnon suunnitelmia, niin homma tökkii ja tulee niin sanottuja luppotunteja, jotka viime kädessä maksaa aina tilaaja. Suunnittelu hankinta toteutus Tuote voidaan tehdä suunnitelmien mukaan vasta kun suunnitelmat ovat olemassa ja sisällöltään toteutuskelpoisia. Oleellista on suunnitelmien laatu sekä suunnitelma-aikataulun osalta sovittujen menettelyjen noudattaminen. Pidetään mitä luvataan. Kyllä mie lähtisin suunnitelmista, niiden täytyy olla kunnossa ensin. Yleisesti opetetaan, että suunnittelun aikana kiinnitetään hankkeen kaikista kustannuksista 80 90%. Tämä onkin tilanne, kun suunnitelmat laaditaan riittävän yksityiskohtaisesti ja riittävän kattavasti. Kokonaiskustannusten ylitykset ja hankkeen aikataulun myöhästyminen voivat aiheutua suunnitteluratkaisuista, joiden ohjaus ei ole onnistunut tavoitteiden mukaan eikä tuottanut suunnittelun aikana muutosinformaatiota. Ainakin oikeustapausten perusteella tiedämme päävastuun suunnittelun johtamisesta kuuluvan rakennuttajalle, ei suunnittelutoimistoille. Suunnittelun lähtötietojen oikea-aikaisuus, suunnittelun käynnistymisen varmistaminen ja suunnittelun ajallinen ohjaaminen on tilaajan rooli. Suunnittelunohjauksen tulee olla paljon nykyisiä käytäntöjä tehokkaampaa. Nykyään työmailla on tunne, että suunnittelunohjaus jätetään työmaan tehtäväksi, mitä se ei suinkaan ole. Rakennushankkeissa olisi ymmärrettävä projektinjohtamisen merkitys. Kun kuokka lyödään maahan, edellytysten luomisen on jatkuttava. Jos suunnittelu on vähän tekaistu sinnepäin vanhoilla papereilla, ja niitä liikautettu eteenpäin, että tehkää pojat, siinä teille vähän kuvaa. Siitä katselkaa ja ne ei olekaan niinkuin pitäisi, niin rupeavat tuntimäärät pyörimään tuolla kellarissa, ykköskerroksessa, kakkosessa ja vielä vesikatollakin. Ja sitten vielä asukkaitten kanssa. Ne on sellaisia asioita, että niihin ei ole mitään muutosta saatu aikaan, ne on vaan huonontuneet 10 vuoden aikana. Hankkeiden aikataulut ovat kiristyneet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuina. Se on johtanut suunnittelun ja toteutuksen maksimaaliseen limitykseen. Suunnittelijat tuottavat suunnitelmia projektipankkeihin. Hankinta ja työmaa saavat projektipankista piirustuksia, joiden sisällön yksityiskohtaisuus ja toteutuskelpoisuus eivät aina vastaa asetettuja laatutavoitteita. Ongelma tuntuu koskevan koko talonrakennusalaa. Toisaalta asian voi hoitaa myös seuraavasti: Tästä kuulee paljon puhuttavan jostain kummallisesta syystä, mä en ole tätä koskaan kokenut ongelmaksi. Miten sun työmailla suunnitteluasioihin suhtaudutaan, onko palavereja, 194

4 muita hommia, miten homma saadaan toimimaan? No sekin lähtee aikataulusta. Suunnitteluaikataulu täytyy olla laadittuna. Arkkitehti-, rakenne-, ja talotekniikkasuunnitelmien aikataulujen tulee olla niin ammattitaitoisesti laadittu, että on huomioitu hankinta-ajat urakoille ja materiaaleille tai kilpailuttamisaika. Kun suunnitelma valmistuu, se lähtee, työ tai hankinta ja urakkaneuvotteluajat kilpailutetaan ja sitten tehdään sopimus. Työstä riippuen on urakoitsijalla vielä mobilisointiaika aloittaa työ, joka voi kestää jopa kuukausia urakasta, materiaalien toimitusajoista riippuen, että urakoitsija saa oman toimintansa käyntiin ennenkuin työ lähtee työmaalle. Koko prosessi pitää huomioida. Jos yleisaikataulussa työ alkaa täällä, niin on aikamoinen työmäärä tässä välissä ja sitten pitää suunnitelman olla valmis. Suunnitteluaikataulu on ammattitaitoisesti laadittu nämä asiat huomioiden, ja sitä seurataan. Jos aikataulua ei noudateta, menee uskottavuus. Kun hommat on kuukauden kaksi jäljessä, niin suunnittelija ajattelee samalla tavalla, tossa on tarjolla yksi suunnittelu-urakka, kyllä se tähän mahtuu. Suunnitteluaikataulu täytyy olla ja samoin tämän kokoisessa hankkeessa jo nimettynä päätoiminen suunnittelunohjaus, kuten meilläkin on. Minkälaista palaverikäytäntöä, minkälaisia suunnitelmakatselmuksia, kuinka tiheään? Suunnittelukokouksia on parin viikon välein ja tarvittaessa vielä työpalavereita. Kokonaisaikataulussa toteutuksen hankintaprosessi on sidottava suunnitteluaikatauluun ja suunnittelun aikana tehtäviin päätöksiin. Hankintaprosessin sitomisen tiukkuus suunnitteluun on tietenkin riippuvainen valitusta toteutuksen sopimusmallista. Miten tahansa suunnittelua ja hankintaa ohjataankin, ongelmat olisi kyettävä ratkaisemaan ennen piirustuksien jakelua, koska suunnitelmien muuttaminen maksaa murto-osan työmaalla tapahtuvista muutoskustannuksista. Kyllä hankinnan kanssa pitää pelata tosi hyvin, vaikka se ei olekaan tässä ydinporukassa. Meillä ainakin hankinta palvelee monia työmaita. Monissa yrityksissä hankinta voi olla työmaan sisällä, joka on osaltaan hyvä juttu, mutta eihän meidän kokosissa kohteissa voi olla niin. Mutta hankinnan kanssa pitää toimia yhtä lailla. Muuten voi tulla työn suorittamisen aikana ihmetyksiä, että mitenkäs meillä on, nyt ei ollakaan ymmärretty, mitä ollaan tilattu. On jäänyt jokin osa-alue tilaamatta kokonaan, on tullut ei-kenenkään-maa-alue. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työaikatauluun. Sillä luodaan edellytykset materiaalien ja rakennusosien oikea-aikaiselle saannille työmaalle sekä aliurakoiden aikataulun mukaiselle aloittamiselle. Hankintatapahtumat ajoitetaan toimituksesta taaksepäin siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille jää riittävästi aikaa. Minun mielestäni paras malli on tämä, että hankinnat tehdään työmaalta. Koska siinä tulee päivittäinen kanssakäyminen hankintoja hoitavan henkilön kanssa ja se, että kun osallistuu näihin urakkaneuvotteluihin, niin siellä pääsee paremmin määrittelemään sen laajuuden ja urakkarajat. Pääsee työhön sisälle itse, ei tarvitse enää erikseen ruveta potkimaan, kun viedään suunnitelmia, vaan se on aina urakka kerrallaan jolloin tulee myös itselle briiffaus tässä hankintaprosessissa siitä työstä kaikkine detaljeineen ja yksityiskohtineen. Riskit hallintaan Keskeinen osa tämän päivän rakennusprojektien johtamista ja laadunvarmistamista on riskienhallinta, jossa tiedon siirtyminen tuotantosuunnitelmasta ja tilanteesta toiseen tulee varmistaa. Perinteisen mallin mukaan riskienarvioinnin tulosten vaikutukset esimerkiksi aikataulusuunnitteluun tai laadunvarmistukseen tulee tarkastaa työmaan aloitusluvan edellytyksiä arvioitaessa. Tässä kohteessa riskit tulivat aina päivittäin. Miten voi sellaista riskiä miettiä, mitä ei tiedäkään? Iso riski on, että tulee paljon muutoksia. Siihen on vaikea varautua, kuten tässä tapauksessa, enkä voinut aavistaa, eikä kukaan, että tuollainen määrä tulee. Ihan ykkösasia on taas ennakkosuunnittelu. Pitäisi kartoittaa potentiaalisten ongelmien analyysi POA, kuten sanotaan. Mutta tällaisessa sekin riskinhallinta on vaikeeta. Riskianalyysin tulee vaikuttaa työmaan tuotannonohjauksen menettelytapoihin. Muuttuvassa ympäristössä projektia johdettaessa epävarmuutta voidaan hallita johtamisprosessien avulla, jotka jatkuvasti tunnistavat mahdollisuudet ja riskit. Potentiaalisten ongelmien analyysin riskien pohdinnassa on usein liikaa yleisiä asioita. Hiukan turhaa jauhamista niissä on, että paperille saadaan rivejä. Oikeat ongelmat ja riskit ovat ihan jotain muuta. Riskien tunnistaminen, niiden ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen on prosessi, joka alkaa hankkeen alusta. Ongelmia tuottaa oikean tiedon siirtyminen 195

5 vaiheesta toiseen, tiedon muoto sekä löydettävyys, vain järjestelmän tyydyttämiseksi tehtävä suunnittelu ja varautuminen, poikkeamien ja uhkien puutteellinen havaitseminen sekä korkea puuttumiskynnys. Suomalaisessa nykyrakentamisessa laatuvirheitä ja -puutteita koetetaan eliminoida laatu- ja toimintajärjestelmillä sekä niiden mukaisilla laadunvarmistustoimilla, jotka usein ovat valvontaan perustuvia, eivätkä niinkään ennakoivia kuten pitäisi. Johtaminen kentällä eroaa monesti järjestelmissä esitetyistä kuvauksista ja on selkeästi työmaakohtaista. Asioita ei tulisi tehdä vain järjestelmän vuoksi ja silmän lumeeksi vaan tosissaan ja johtamistarkoituksessa. Onko toiminta järkevää jos maarakentajaa valittaessa riskinä pidetään heidän kokemattomuuttaan sekä heidän alihankkijansa louhintaliikkeen kokoa ja kokemusta, mikä ei näy tuotantosuunnitelmissa eikä tehostettuna valvontana ja ohjauksena tai ylipäänsä varautumisena. Sitten ihmetellään, kun aikataulu ei pidä ja töiden suoritukset viivästyvät. Tuloksena on erilaisia selityksiä eri urakoitsijoilta, miksi aikataulumuutokset eivät ole mahdollisia ja resurssit on sidottu muualle. Järjestelmät nykymuodossaan eivät myötävaikuta prosessien tehostumiseen eivätkä paranna rakentamisen tuottavuutta. Yritysten järjestelmät ovat monesti petollisia, koska ne luovat helposti illuusion kontrollista ja järjestelmän mukaan toimimisesta, kun asioita kuitataan tehdyiksi. Johtamisote ja -asenne tulee saada kuntoon. Viitsimisongelmat eivät katoa järjestelmien ja apuvälineiden avulla vaan johtamisen kautta. Punainen lanka luottamus ja luotettavuus Johtamisen punainen lanka on aikataulujohtaminen. Jos siinä ei pysytä, otetaan kyseinen urakoitsija aikatauluneuvotteluun. Mitä tehdään, että saadaan viive kiinni ja päästään rytmiin? Resurssit ratkaisevat paljon. Tarjouksia annetaan ja hyväksytään paljon hinta ratkaisee -periaatteella. Kumppanuudet, resurssien tunteminen tai edes resurssien toimintatapojen tunteminen on pahasti unohtunut. Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, eikä köyhän kannata ostaa halpaa. Kyllä mä nykyään kiinnitän siihen huomion, että aliurakoitsijat on mulle tuttuja ihmisiä. Se on tuttua ja turvallista taapertamista. Minä tiedän, mitä ne haluaa ja ne tietää, mitä minä haluan. Yleensä nuo aliurakoitsijat on myös aika halpoja ja edullisia. Se on myös meidän firmalle edullista. Siinähän on tullut se luottamus, että ne luottaa minuun ja minä luotan niihin. Yhteistyön ilmapiirissä osapuolet pyrkivät tavoitteensa saavuttaakseen parantamaan myös muiden mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa. Vastakkainasettelun ilmapiirissä käy juuri päinvastoin. Luottamuksellinen ilmapiiri on keskeistä epävarmuustekijöiden poistamisessa ja ryhmän tai henkilöiden välisen yhteistyön luomisessa. Mun on tapana tehdä vielä kaikista urakoista aikataulu, sitten pienemmistäkin jatkossa, kun mennään sisävaiheen töihin. Ne kaikki työt ei ole missään yhdessä sisävaiheaikataulussa välttämättä, vaan mun on tapana tehdä urakoitsijakohtaisia aikatauluja. Jokainen urakka pilkotaan sillä tavalla, että sitä pystyy seuraamaan myös viikottain, että pysyykö työt siinä aikataulussa. Luottamus perustuu vastavuoroisuuteen, rehellisyyteen ja avoimuuteen, yhteisiin tavoitteisiin, sitoutumiseen ja keskinäiseen arvostukseen sekä kunnioitukseen. Niillä elementeillä syntynyt luottamuksellinen yhteistyö muodostaa ennustettavan ja johdonmukaisen jatkumon, joka luo turvallisuutta ja varmuutta. Urakoitsijat myös arvostavat tätä aikataulutusta, koska sillä tavalla kun se aikataulutetaan ja aikataulussa pysytään, niin siellä kaikki pystyvät urakoihin, saavat maksimaalisen pitkän suoritusajan tasaisella työmäärällä. Joku urakka, missä on neljä miestä, neljä miestä tulee työmaalle, ja ne tekevät siellä puoli vuotta töitä ja työvaihe on valmis. Ei niin, että aloittakaa nyt kahdella, mutta kolmen viikon päästä pitää olla kahdeksan. No ei niille kahdeksalle ollutkaan mestaa, lähetä ne takaisin. Koko hommasta menee uskottavuus. Rakennushankkeen inhimillinen pääoma koostuu kaikkien yksilöiden luovuudesta, osaamisesta, tiedoista, taidoista ja kyvyistä. Ratkaisevaa on, millä tavoin yksilöt ja heidän osaamisensa kytkeytyvät toisiinsa ja pystyvät muodostamaan uudenlaisia toimivia kokonaisuuksia. Mikäli kannusteet uudistavaan yhteistyöhön puuttuvat, ei hankkeessa pystytä luonnolliseen yhteistyöhön eikä parhaalla mahdollisella tavalla kehittämään toimintaa. Toimimalla hankkeissa enemmän yhteistyössä kehittyvät eri osapuolet ja tiedot, sekä tavat toimia siirtyvät organisaatiosta toiseen. Myös tuotannon luotettavuus paranee, kun käyttöön otetaan todellisia yhteistoimintamenettelyjä. Miehiä on monenlaisia. Kyllä mie lähden siitä, että jos mie tiiän porukan, mikä on, ni mie niinku sen perusteella vähän sitä. Mutta kun 196

6 on aloituspäivä tai lopetuspäivä, ei auta selityksenä, että mulla on huonot miehet, kun janat lähtee virumaan. Tässä mennään siihen määrä vai laatu -juttuun. Janan lyhentäminen, että pannaan lisää ukkoja, on huono juttu, siinä menee rahaa. Tuotannon ajallisen suunnittelun menettelyjen ja aikataulujen tarkoituksena on toimia työmaan ohjauksen ja valvonnan välineinä. Aikataulujen tulee olla tarkkuustasoltaan käyttötarkoitukseen sopivia ja realistisia mutta myös tavoitteellisia. Keskeinen tekijä aikataulusuunnittelun onnistumisessa on hyödyntää kaikki käytettävissä oleva tieto hankkeen edetessä ja tarkentaa ajallista suunnittelua sen mukaan. Tärkeää on myös poikkeamien havaitseminen. Aikatauluilla tulee kyetä varautumaan tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. Lisätietoa Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, Ratu, 2011 Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtaminen, Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Omakotitaloja Harri Hautajärvi Kirja esittelee 33 yksilöllisesti suunniteltua suomalaista kotia vuosituhannen vaihteesta 2010-luvulle. Talot esitellään monipuolisesti valokuvin, piirustuksin ja tekstein. Kirjan artikkelissa kerrotaan suomalaisen omakotiarkkitehtuurin historiasta, asumiskulttuurin muutoksista ja kestävän rakentamisen ratkaisuista. Kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa ja käytännöllistä kauneutta omakotitaloista kiinnostuneille ja niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Saatavana myös englanninkielisenä Houses in Finland. Rakennustieto Oy, 2011 ISBN s., 52 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna PSK BIM ammattilaisseminaari Jouni Juntunen 9.9.2016 Esityksen rakenne Termit ja käsitteet Perustelut Big Roomille Kytkentä suunnittelun ohjaukseen Big Room prosessin

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

MUSIIKKI ELÄMÄÄN. Kaija Huhtanen

MUSIIKKI ELÄMÄÄN. Kaija Huhtanen MUSIIKKI ELÄMÄÄN Kaija Huhtanen 26.9.2011 Toimintakentän määrittelyä taidot x, y, z ö Neuvottelu, räätälöinti = Muotoilu Toiveet!! Tarpeet!! - vaje?? Mites mä 3. sektori Tilaaja, ehkä Asiakas Mahdollinen

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina

Workshop Urakkamuotojen. ongelmat ja niiden ratkaisu. SR-urakka. Torstaina Workshop Urakkamuotojen ongelmat ja niiden ratkaisu SR-urakka Torstaina 18.1.2017 SR-urakka: Pj Jukka Vasara, Granlund Kuopio Matti Pätynen, JL-Rakentajat Olli Kuronen, Niiralan Kulma Reino Pyy, PSSHP

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Työnjohdon ajankäyttö ja töiden johtaminen

Työnjohdon ajankäyttö ja töiden johtaminen Työnjohdon ajankäyttö ja töiden johtaminen Anita Marjasalo, diplomi-insinööri Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto Johtava tutkija, Mittaviiva Oy anita.marjasalo@tut.fi

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja KUIVAKETJU10 Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli Sisäilmapaja Tre16.11.2016 Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Kuivaketju10-toimintamalli pähkinänkuoressa Miksi Kuivaketju10

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto

Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto Sote-uudistuksen kriittisiä onnistumisen edellytyksia Jari Stenvall HTT Hallintotieteen professori Johtamiskorkeakoulu/Tampereen yliopisto 2 Tausta Hallintotieteen professori, johtamiskorkeakoulu 1.8.2013-

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun?

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008 Helsinki Lauri Merikallio Jatkuvasti tuottavuuttaan parantava tilaus-toimitusketju Miten toivotut palvelut

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4.

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4. Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) Eerikki Mäki & Tanja Kuronen Mattila: Aalto yliopisto Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 1. JAKSO 5.-7.4.2016 Tiistai 5.4.2016 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi PÄTEVYYDET JA VASTUUT 8.30 Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset, vastuut ja velvoitteet järjestöpäällikkö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot