Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotannonsuunnittelun käytännöt"

Transkriptio

1 Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Yksitoista yritystensä parhaimmistoon kuuluvaa työmaapäällikköä kertoi ajatuksensa työmaan ja rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtamisesta haastattelututkimuksessa keväällä Haastattelujen perusteella ylivertainen tuottavuuteen vaikuttava tekijä on aikataulu ja työmaan ajallinen hallinta. Vahvasti ennakkosuunnittelun mahdollisuuksiin vaikuttivat myös suunnitelmien laatu, suunnittelun ajallinen hallinta sekä tietenkin resurssien laatu. Keskeinen vaikuttaja rakennusprojektin onnistumisessa on työmaan päällikkö, päätoteuttajan vastaava työnjohtaja. Hän on alttiina erittäin kovalle työpaineelle. Usein tämä keskeinen henkilö työskentelee varsin yksin hoitaen moninaisia ja eritasoisia tehtäviä, jotka liittyvät mm. laadunvarmistukseen, sopimustekniikkaan, kustannusten ja aikataulun hallintaan sekä ihmisten ja työympäristön turvallisuuteen. Käytännössä vallitsevissa toimintamalleissa työmaapäällikön henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot ratkaisevatkin usein projektin onnistumisen. Tässä artikkelissa kerrotaan yritysten korkealle arvostamien työmaapäälliköiden avoimien haastattelujen keskeisistä tuloksista. Yritysten parhaimmilta työnjohtajilta kysyttiin heidän käytännöistään työmaan johtamisessa. Tuloksena oli varsin samansuuntaista kerrontaa, jota hyvin kuvaavat muun muassa seuraavat lainaukset: Sanotaan, että aika on rahaa. Ajankäyttöhän on vaikuttava tekijä. Vaikka ajankäyttöasia ei välttämättä ole kunnossa, ei se aina johdu työmaasta. Minä lähtisin suunnitelmista. Niiden täytyy olla kunnossa samoin työporukan. Luulen, että siten saa aika hyvän lopputuloksen. Meillä työmaalla vaikuttaa varmaan myös suunnittelu, siis työnsuunnittelu. Meidän täytyy edes jotenkin yrittää panostaa siihen. Kyllä ennakkosuunnittelu on avainasemassa siinä. Pitää tehdä mielessä selkeäksi, mitkä asiat ovat tuottavuutta. Sellainen perussääntöhän yleensä on, että on laatu, raha ja aika. Jos sulla raha pettää, voit edelleenkin ajallisesti ja laadullisesti pärjätä. Jos sulla laatu pettää, niin yhtälö voi edelleenkin rahallisesti ja aikataulullisesti toimia. Mutta jos sulla aikataulu pettää, niin erittäin harvoin laatu ja raha voi enää toimia. Aikataulu on keskeisin tuotantosuunnitelma Kuten edellä olleesta jo käy ilmi, aikataulu on keskeisin tuotantosuunnitelma työmaalla ja tuottavan toiminnan perusta. Samaan suuntaan vievät seuraavien lausahdusten näkemykset: Minä uskon hyvin vahvasti aikataulujohtamiseen. Siihen, että prosessi on hallittu alusta loppuun. Ja että pystytään laatimaan yleisaikataulu, joka on niin realistinen, että se on toteutuskelpoinen. Näissä hommissa on aikataulu, hankinta ja logistiikan hallinta sitähän käydään ihan viikoittain. Rakennushankkeissa on vahva pyrkimys nopeisiin aikatauluihin. Vaillinaisesti johdettuna ja ohjattuna aikataulut kuitenkin aiheuttavat katkoksia, sekaannusta, työympäristöongelmia, päällekkäistä työtä, uudelleen tekemistä jne. Kun siihen lisätään pieniin osakokonaisuuksiin jaetut projektit sekä vähäinen vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä, ei ole ihme, että monet ammattilaiset kokevat nykyrakentamisessa vaikeaksi tehdä hyvälaatuista työtä kannattavasti. Toisenlaistakin ajatusta onneksi esiintyy: Mä teen perustan ison kohteen aikataulusta. Mä sovin jengin kanssa kuinka tehdään, me tehdään työjärjestys ja päätetään omat osaalueet. Aluksi runkovaiheessa se menee töitten mukaan, sitten se lohkotetaan. Lohkoissahan me tehdään koko ajan, mutta työt menee aluksi töiden mukaan, yksi vetää runkoa, yksi vesikattoa, yksi alkaa sisältä. Ja kun mennään sisävaiheeseen, niin mennään lohkojen mukaan. Jokainen ottaa kokonaisen vastuualueen eli tehdään maaliin asti. Aikatauluja voidaan tehdä erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin. Työmaan ohjauksen ja johtamisen kannalta on tarkoituksenmukaista laatia erilaisia esityksiä käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi hyvin laadittu jana-aikataulu toimii yleisaikatauluna, paikka-aikakaavio tuotannon suunnittelun ja ohjauksen apuvälineenä yleis- ja rakennusvaihetasolla, valvontavinjetti tietyn kokonaisuuden valvonnassa sekä tiedonvälittäjänä kokonaisuudessa, esimerkiksi urakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa, kun taas lukujärjestystyyppinen aikataulu sopii viikkosuunnitelmiin. 192

2 Kaikkia aliurakoitsijoita ei kiinnosta aikataulu, eikä sitä välttämättä ymmärretä. Kun niille näyttää ja selittää sen aikatauluketjun, että tässä työvaiheessa te etenette viikko per kerros, ja heti viikko teidän aloituksesta aloittaa seuraava urakoitsija, joka tekee sen työvaiheen ja tulee siinä perässä. Sitten viikko per kerros, jonka jälkeen tulee urakoitsija taas ja sitten koko se ketju, ja jos sä et pysy tässä aikataulussa, niin koko systeemi hajoaa. Kun ymmärretään oma rooli kokonaisuudessa, siitä on helpompi myös huolehtia. Ihmiset pääsääntöisesti haluavat tehdä asiat hyvin. Työmaan ajallisessa ohjauksessa se tarkoittaa, että on annettava siihen mahdollisuus luomalla edellytykset, otettava vastuu antamalla lupauksia ja huolehdittava roolistaan pitämällä lupaukset. Realismia ja tavoitteellisuutta hukka esiin Työmenekkitiedot kuvaavat työhön käytettävää aikaa. Ne ovat perusta laskettaessa kustannuksia ja suunniteltaessa aikatauluja. Myös lähtötietojen pitää olla kunnossa. Vauhti on tiedossa. Hyvän aikataulun laatimiseen tarvitaan tietysti työmenekit, ettei tule haamuaikataulua. Hyvän aikataulun laadintaan tarvitaan kokemusta, se ei mene ihan paperilta. Ja sen sanon, vaikka itse olet varmaan ollut Ratu-tiedostoa tekemässä, että sieltä ottaa tehot, mutta kyllä toteutus vaatii vähän mestarilla miettimistä. Aikataulun tekeminen edellyttää että työmenekit, määrät ja massat ovat tiedossa. Jotta siitä saadaan pilkottua työtavat ja työjärjestys, niiden pitää olla tiedossa. Rakentamisen työmenetelmiä ja -menekkejä jo 70-luvulta asti kootusta Ratu-aineistosta tehtyjen pitkittäistutkimuksien perusteella voimme todeta, että varaamme edelleen saman ajan valtaosalle töitä kuin kaksi- tai kolmekymmentä vuotta sitten. Työmailla on kuitenkin havaittavissa kehittyneitä työmenetelmiä, tehokkaampia työkaluja, parempia nostimia, siistimpiä työpisteitä, ergonomisempaa otetta jne. Mihin tämän tehostamisen vaikutus häviää? Hyvän aikataulun laadintaan tarvittaisiin kunnossa olevat suunnitelmat. Miehän voin tehdä aikataulun tässä, mapissa on tuommoinen kasa aikatauluja. On rankkaa tehdä yleisaikataulu kun se on kuukauden päästä vanha. Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan rakennusalan tuottavuuskehitys on jo pitkään ollut varsin vaatimatonta. Rakentamisessa on paljon hukkaa paljon enemmän kuin teollisuudessa keskimäärin. Hukka tarkoittaa toimintoja, jotka eivät luo lisäarvoa tuotteeseen asiakkaan näkökulmasta. Hukan poistaminen on toiminnan tehostamista. Voisiko olla niin, että työn tuottavuus ei kehity, koska tuotannon suunnittelun lähtötietoihin, kuten kustannuslaskelmiin ja ajalliseen hallintaan eli aikatauluihin, on hukka sisäänrakennettuna ja hyväksyttynä. Miksi näin? Vaikka mie oon, täytyy sanoa, aika hyvä aikataulun teossa, niin vieläkin se on usein liian optimistinen, vaikka laitan sitä häiriövaraa, mikä pitää aina laittaa. Mutta ei riitä mitkään häiriövarat, jos koko työ pysähtyy suunnitelmien takia. Jos edellytykset eivät ole kunnossa, emme voi tehdä työtä. Tuotannon ajallisen ja realistisen suunnittelun edellytys on suunnitelmien ja muiden lähtötietojen olemassaolo. Kun ne saadaan ajallaan ja sisältö hallitaan, voidaan vaikkapa urakoitsijat yhteen kokoavan vaihesuunnittelun kautta laatia sellainen realistinen käännetty vaiheaikataulu, johon on luotettavat perusteet olemassa ja johon luotetaan. Kun aikataulu ymmärretään ja sisäistetään, myös tavoitteisiin pyritään tosissaan ja annetut lupaukset halutaan pitää. Aikatauluun pitää ottaa myös jotain hukka-aikoja, mitä ei aina huomata. Esimerkiksi talven huomioiminen aikataulussa vaikuttaa. Mutta se on mun mielestä ihan perussettiä, se ei ole edes vaikeaa. Aikatauluissa on tehtävän toteutusaika erotettava pelivaroista ja hukkaa ei saa piilottaa tehtäväaikaan. Kustannuslaskennassa tulee olla kiinnostunut työhön varattavasta ajasta eikä ainoastaan hinnoista. Järjestelmiemme ja tapojemme toimia tulee olla läpinäkyvämpiä, jotta hukat havaitaan, toimintaa voidaan kehittää ja tuottavuutta parantaa. Läpinäkyvyys edellyttää avoimempaa kulttuuria ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää projekti- ja tuotannonsuunnittelua. Ennakkosuunnittelun merkitys ja mahdollisuudet Usein mainittu ongelma on valmistautumisajan puute. Kun hanketta työnnetään vauhdilla varsinaiseen rakennusvaiheeseen ja työmaapäällikkö siirtyy lennosta edellisestä kohteesta seuraavaan, ei kohteeseen perehtyminen ole riittävällä tasolla, ja tuotannonsuunnittelussa ollaan helposti koko ajan hieman myöhässä. Ensin pitää olla tuntuma ja sitten, ehkä se on väärin, mutta sen, joka on laskenut kohteen pi- 193

3 täisi tehdä aikataulurunko, koska sehän tietää parhaiten, ainakin pitäisi tietää. Kun vastaava saa sen kuvan, sille annetaan neljä päivää aikaa tehdä aikataulu. Miun mielestä silloin pitäisi siltä laskennan tekemältä pohjalta lähteä yhdessä muokkaamaan aikataulua. Välillä tuntuu, että se menee muuten hatusta vetäsemiseksi. Et sie neljään päivään tutustu millään siihen työmaahan, se on ihan mahdotonta. Toki, kyllä vastaavan täytyy siihen aikataulun tekoon päästä, koska se on ainut tapa millä tutustua siihen työmaahan. Toimivan aikataulun luominen edellyttää, että rakennuskohteeseen perehdytään huolellisesti. Aikataulun suunnittelussa etsitään vaiheittain tarkentaen keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Aikataulun tarkoitus on toimia rakennuskohteen toteuttamisprosessin punaisena lankana. Ennen kohteen aloitusta tehtävä ennakkosuunnittelu on tärkeää, koska siinä läpikäydään tavoite. Kun tavoitetta käydään läpi, saadaan kuvanippu. Se voi olla rakennuslupakuvatasoinen, ja kertoa kohteesta, ja sen pohjalta tehdään yleisaikataulu. Ja siinä rinnalla tehdään jo ensimmäistä hankinta-aloitetta, yleensä maarakennusurakasta, johon sisältyy louhintaa, paalutusta tai perustustöitä. Tai silloin lasketaan resursseja ja käydään ehkä vanhojen tuttujen urakoitsijoitten kanssa keskustelua, kauanko kestää esimerkiksi tässä kohteessa louhintatyö, ja paljonko se maksaa. Sitten aletaan nivouttamaan runkoelementtiasennusta ja siinä käydään sama repertuaari. Ennakkosuunnittelua tulee tehdä myös tehtävätasolla. Jokainen työmaan tehtävä edellyttää tavoitteiden ja vaatimusten avaamista, selvittämistä ja varmistamista sekä valmistelua, edellytysten luomista ja ohjaamista. Tehtävätason valmistelun tulee katsoa eteenpäin. Pelkkä parin viikon suunnittelu ei riitä. Tehtävien käynnistymisen onnistumista tulee valmistella jo kuuden tai kahdeksan viikon päähän. Onko meillä suunnitelmat, resurssit, kalusto ja koneet, materiaalit, työkohde, olosuhteet ja edeltävä työvaihe valmiina, että työ voitaisiin käynnistää vaikka heti. Siitä on ennakkosuunnittelussa ja valmistelussa kyse. Töiden ennakkosuunnittelu eli tehtäväsuunnittelu pitää tehdä hyvin. Piirustukset merkitsevät ihan älyttömästi. Jos ei ole kunnon suunnitelmia, niin homma tökkii ja tulee niin sanottuja luppotunteja, jotka viime kädessä maksaa aina tilaaja. Suunnittelu hankinta toteutus Tuote voidaan tehdä suunnitelmien mukaan vasta kun suunnitelmat ovat olemassa ja sisällöltään toteutuskelpoisia. Oleellista on suunnitelmien laatu sekä suunnitelma-aikataulun osalta sovittujen menettelyjen noudattaminen. Pidetään mitä luvataan. Kyllä mie lähtisin suunnitelmista, niiden täytyy olla kunnossa ensin. Yleisesti opetetaan, että suunnittelun aikana kiinnitetään hankkeen kaikista kustannuksista 80 90%. Tämä onkin tilanne, kun suunnitelmat laaditaan riittävän yksityiskohtaisesti ja riittävän kattavasti. Kokonaiskustannusten ylitykset ja hankkeen aikataulun myöhästyminen voivat aiheutua suunnitteluratkaisuista, joiden ohjaus ei ole onnistunut tavoitteiden mukaan eikä tuottanut suunnittelun aikana muutosinformaatiota. Ainakin oikeustapausten perusteella tiedämme päävastuun suunnittelun johtamisesta kuuluvan rakennuttajalle, ei suunnittelutoimistoille. Suunnittelun lähtötietojen oikea-aikaisuus, suunnittelun käynnistymisen varmistaminen ja suunnittelun ajallinen ohjaaminen on tilaajan rooli. Suunnittelunohjauksen tulee olla paljon nykyisiä käytäntöjä tehokkaampaa. Nykyään työmailla on tunne, että suunnittelunohjaus jätetään työmaan tehtäväksi, mitä se ei suinkaan ole. Rakennushankkeissa olisi ymmärrettävä projektinjohtamisen merkitys. Kun kuokka lyödään maahan, edellytysten luomisen on jatkuttava. Jos suunnittelu on vähän tekaistu sinnepäin vanhoilla papereilla, ja niitä liikautettu eteenpäin, että tehkää pojat, siinä teille vähän kuvaa. Siitä katselkaa ja ne ei olekaan niinkuin pitäisi, niin rupeavat tuntimäärät pyörimään tuolla kellarissa, ykköskerroksessa, kakkosessa ja vielä vesikatollakin. Ja sitten vielä asukkaitten kanssa. Ne on sellaisia asioita, että niihin ei ole mitään muutosta saatu aikaan, ne on vaan huonontuneet 10 vuoden aikana. Hankkeiden aikataulut ovat kiristyneet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuina. Se on johtanut suunnittelun ja toteutuksen maksimaaliseen limitykseen. Suunnittelijat tuottavat suunnitelmia projektipankkeihin. Hankinta ja työmaa saavat projektipankista piirustuksia, joiden sisällön yksityiskohtaisuus ja toteutuskelpoisuus eivät aina vastaa asetettuja laatutavoitteita. Ongelma tuntuu koskevan koko talonrakennusalaa. Toisaalta asian voi hoitaa myös seuraavasti: Tästä kuulee paljon puhuttavan jostain kummallisesta syystä, mä en ole tätä koskaan kokenut ongelmaksi. Miten sun työmailla suunnitteluasioihin suhtaudutaan, onko palavereja, 194

4 muita hommia, miten homma saadaan toimimaan? No sekin lähtee aikataulusta. Suunnitteluaikataulu täytyy olla laadittuna. Arkkitehti-, rakenne-, ja talotekniikkasuunnitelmien aikataulujen tulee olla niin ammattitaitoisesti laadittu, että on huomioitu hankinta-ajat urakoille ja materiaaleille tai kilpailuttamisaika. Kun suunnitelma valmistuu, se lähtee, työ tai hankinta ja urakkaneuvotteluajat kilpailutetaan ja sitten tehdään sopimus. Työstä riippuen on urakoitsijalla vielä mobilisointiaika aloittaa työ, joka voi kestää jopa kuukausia urakasta, materiaalien toimitusajoista riippuen, että urakoitsija saa oman toimintansa käyntiin ennenkuin työ lähtee työmaalle. Koko prosessi pitää huomioida. Jos yleisaikataulussa työ alkaa täällä, niin on aikamoinen työmäärä tässä välissä ja sitten pitää suunnitelman olla valmis. Suunnitteluaikataulu on ammattitaitoisesti laadittu nämä asiat huomioiden, ja sitä seurataan. Jos aikataulua ei noudateta, menee uskottavuus. Kun hommat on kuukauden kaksi jäljessä, niin suunnittelija ajattelee samalla tavalla, tossa on tarjolla yksi suunnittelu-urakka, kyllä se tähän mahtuu. Suunnitteluaikataulu täytyy olla ja samoin tämän kokoisessa hankkeessa jo nimettynä päätoiminen suunnittelunohjaus, kuten meilläkin on. Minkälaista palaverikäytäntöä, minkälaisia suunnitelmakatselmuksia, kuinka tiheään? Suunnittelukokouksia on parin viikon välein ja tarvittaessa vielä työpalavereita. Kokonaisaikataulussa toteutuksen hankintaprosessi on sidottava suunnitteluaikatauluun ja suunnittelun aikana tehtäviin päätöksiin. Hankintaprosessin sitomisen tiukkuus suunnitteluun on tietenkin riippuvainen valitusta toteutuksen sopimusmallista. Miten tahansa suunnittelua ja hankintaa ohjataankin, ongelmat olisi kyettävä ratkaisemaan ennen piirustuksien jakelua, koska suunnitelmien muuttaminen maksaa murto-osan työmaalla tapahtuvista muutoskustannuksista. Kyllä hankinnan kanssa pitää pelata tosi hyvin, vaikka se ei olekaan tässä ydinporukassa. Meillä ainakin hankinta palvelee monia työmaita. Monissa yrityksissä hankinta voi olla työmaan sisällä, joka on osaltaan hyvä juttu, mutta eihän meidän kokosissa kohteissa voi olla niin. Mutta hankinnan kanssa pitää toimia yhtä lailla. Muuten voi tulla työn suorittamisen aikana ihmetyksiä, että mitenkäs meillä on, nyt ei ollakaan ymmärretty, mitä ollaan tilattu. On jäänyt jokin osa-alue tilaamatta kokonaan, on tullut ei-kenenkään-maa-alue. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työaikatauluun. Sillä luodaan edellytykset materiaalien ja rakennusosien oikea-aikaiselle saannille työmaalle sekä aliurakoiden aikataulun mukaiselle aloittamiselle. Hankintatapahtumat ajoitetaan toimituksesta taaksepäin siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille jää riittävästi aikaa. Minun mielestäni paras malli on tämä, että hankinnat tehdään työmaalta. Koska siinä tulee päivittäinen kanssakäyminen hankintoja hoitavan henkilön kanssa ja se, että kun osallistuu näihin urakkaneuvotteluihin, niin siellä pääsee paremmin määrittelemään sen laajuuden ja urakkarajat. Pääsee työhön sisälle itse, ei tarvitse enää erikseen ruveta potkimaan, kun viedään suunnitelmia, vaan se on aina urakka kerrallaan jolloin tulee myös itselle briiffaus tässä hankintaprosessissa siitä työstä kaikkine detaljeineen ja yksityiskohtineen. Riskit hallintaan Keskeinen osa tämän päivän rakennusprojektien johtamista ja laadunvarmistamista on riskienhallinta, jossa tiedon siirtyminen tuotantosuunnitelmasta ja tilanteesta toiseen tulee varmistaa. Perinteisen mallin mukaan riskienarvioinnin tulosten vaikutukset esimerkiksi aikataulusuunnitteluun tai laadunvarmistukseen tulee tarkastaa työmaan aloitusluvan edellytyksiä arvioitaessa. Tässä kohteessa riskit tulivat aina päivittäin. Miten voi sellaista riskiä miettiä, mitä ei tiedäkään? Iso riski on, että tulee paljon muutoksia. Siihen on vaikea varautua, kuten tässä tapauksessa, enkä voinut aavistaa, eikä kukaan, että tuollainen määrä tulee. Ihan ykkösasia on taas ennakkosuunnittelu. Pitäisi kartoittaa potentiaalisten ongelmien analyysi POA, kuten sanotaan. Mutta tällaisessa sekin riskinhallinta on vaikeeta. Riskianalyysin tulee vaikuttaa työmaan tuotannonohjauksen menettelytapoihin. Muuttuvassa ympäristössä projektia johdettaessa epävarmuutta voidaan hallita johtamisprosessien avulla, jotka jatkuvasti tunnistavat mahdollisuudet ja riskit. Potentiaalisten ongelmien analyysin riskien pohdinnassa on usein liikaa yleisiä asioita. Hiukan turhaa jauhamista niissä on, että paperille saadaan rivejä. Oikeat ongelmat ja riskit ovat ihan jotain muuta. Riskien tunnistaminen, niiden ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen on prosessi, joka alkaa hankkeen alusta. Ongelmia tuottaa oikean tiedon siirtyminen 195

5 vaiheesta toiseen, tiedon muoto sekä löydettävyys, vain järjestelmän tyydyttämiseksi tehtävä suunnittelu ja varautuminen, poikkeamien ja uhkien puutteellinen havaitseminen sekä korkea puuttumiskynnys. Suomalaisessa nykyrakentamisessa laatuvirheitä ja -puutteita koetetaan eliminoida laatu- ja toimintajärjestelmillä sekä niiden mukaisilla laadunvarmistustoimilla, jotka usein ovat valvontaan perustuvia, eivätkä niinkään ennakoivia kuten pitäisi. Johtaminen kentällä eroaa monesti järjestelmissä esitetyistä kuvauksista ja on selkeästi työmaakohtaista. Asioita ei tulisi tehdä vain järjestelmän vuoksi ja silmän lumeeksi vaan tosissaan ja johtamistarkoituksessa. Onko toiminta järkevää jos maarakentajaa valittaessa riskinä pidetään heidän kokemattomuuttaan sekä heidän alihankkijansa louhintaliikkeen kokoa ja kokemusta, mikä ei näy tuotantosuunnitelmissa eikä tehostettuna valvontana ja ohjauksena tai ylipäänsä varautumisena. Sitten ihmetellään, kun aikataulu ei pidä ja töiden suoritukset viivästyvät. Tuloksena on erilaisia selityksiä eri urakoitsijoilta, miksi aikataulumuutokset eivät ole mahdollisia ja resurssit on sidottu muualle. Järjestelmät nykymuodossaan eivät myötävaikuta prosessien tehostumiseen eivätkä paranna rakentamisen tuottavuutta. Yritysten järjestelmät ovat monesti petollisia, koska ne luovat helposti illuusion kontrollista ja järjestelmän mukaan toimimisesta, kun asioita kuitataan tehdyiksi. Johtamisote ja -asenne tulee saada kuntoon. Viitsimisongelmat eivät katoa järjestelmien ja apuvälineiden avulla vaan johtamisen kautta. Punainen lanka luottamus ja luotettavuus Johtamisen punainen lanka on aikataulujohtaminen. Jos siinä ei pysytä, otetaan kyseinen urakoitsija aikatauluneuvotteluun. Mitä tehdään, että saadaan viive kiinni ja päästään rytmiin? Resurssit ratkaisevat paljon. Tarjouksia annetaan ja hyväksytään paljon hinta ratkaisee -periaatteella. Kumppanuudet, resurssien tunteminen tai edes resurssien toimintatapojen tunteminen on pahasti unohtunut. Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, eikä köyhän kannata ostaa halpaa. Kyllä mä nykyään kiinnitän siihen huomion, että aliurakoitsijat on mulle tuttuja ihmisiä. Se on tuttua ja turvallista taapertamista. Minä tiedän, mitä ne haluaa ja ne tietää, mitä minä haluan. Yleensä nuo aliurakoitsijat on myös aika halpoja ja edullisia. Se on myös meidän firmalle edullista. Siinähän on tullut se luottamus, että ne luottaa minuun ja minä luotan niihin. Yhteistyön ilmapiirissä osapuolet pyrkivät tavoitteensa saavuttaakseen parantamaan myös muiden mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa. Vastakkainasettelun ilmapiirissä käy juuri päinvastoin. Luottamuksellinen ilmapiiri on keskeistä epävarmuustekijöiden poistamisessa ja ryhmän tai henkilöiden välisen yhteistyön luomisessa. Mun on tapana tehdä vielä kaikista urakoista aikataulu, sitten pienemmistäkin jatkossa, kun mennään sisävaiheen töihin. Ne kaikki työt ei ole missään yhdessä sisävaiheaikataulussa välttämättä, vaan mun on tapana tehdä urakoitsijakohtaisia aikatauluja. Jokainen urakka pilkotaan sillä tavalla, että sitä pystyy seuraamaan myös viikottain, että pysyykö työt siinä aikataulussa. Luottamus perustuu vastavuoroisuuteen, rehellisyyteen ja avoimuuteen, yhteisiin tavoitteisiin, sitoutumiseen ja keskinäiseen arvostukseen sekä kunnioitukseen. Niillä elementeillä syntynyt luottamuksellinen yhteistyö muodostaa ennustettavan ja johdonmukaisen jatkumon, joka luo turvallisuutta ja varmuutta. Urakoitsijat myös arvostavat tätä aikataulutusta, koska sillä tavalla kun se aikataulutetaan ja aikataulussa pysytään, niin siellä kaikki pystyvät urakoihin, saavat maksimaalisen pitkän suoritusajan tasaisella työmäärällä. Joku urakka, missä on neljä miestä, neljä miestä tulee työmaalle, ja ne tekevät siellä puoli vuotta töitä ja työvaihe on valmis. Ei niin, että aloittakaa nyt kahdella, mutta kolmen viikon päästä pitää olla kahdeksan. No ei niille kahdeksalle ollutkaan mestaa, lähetä ne takaisin. Koko hommasta menee uskottavuus. Rakennushankkeen inhimillinen pääoma koostuu kaikkien yksilöiden luovuudesta, osaamisesta, tiedoista, taidoista ja kyvyistä. Ratkaisevaa on, millä tavoin yksilöt ja heidän osaamisensa kytkeytyvät toisiinsa ja pystyvät muodostamaan uudenlaisia toimivia kokonaisuuksia. Mikäli kannusteet uudistavaan yhteistyöhön puuttuvat, ei hankkeessa pystytä luonnolliseen yhteistyöhön eikä parhaalla mahdollisella tavalla kehittämään toimintaa. Toimimalla hankkeissa enemmän yhteistyössä kehittyvät eri osapuolet ja tiedot, sekä tavat toimia siirtyvät organisaatiosta toiseen. Myös tuotannon luotettavuus paranee, kun käyttöön otetaan todellisia yhteistoimintamenettelyjä. Miehiä on monenlaisia. Kyllä mie lähden siitä, että jos mie tiiän porukan, mikä on, ni mie niinku sen perusteella vähän sitä. Mutta kun 196

6 on aloituspäivä tai lopetuspäivä, ei auta selityksenä, että mulla on huonot miehet, kun janat lähtee virumaan. Tässä mennään siihen määrä vai laatu -juttuun. Janan lyhentäminen, että pannaan lisää ukkoja, on huono juttu, siinä menee rahaa. Tuotannon ajallisen suunnittelun menettelyjen ja aikataulujen tarkoituksena on toimia työmaan ohjauksen ja valvonnan välineinä. Aikataulujen tulee olla tarkkuustasoltaan käyttötarkoitukseen sopivia ja realistisia mutta myös tavoitteellisia. Keskeinen tekijä aikataulusuunnittelun onnistumisessa on hyödyntää kaikki käytettävissä oleva tieto hankkeen edetessä ja tarkentaa ajallista suunnittelua sen mukaan. Tärkeää on myös poikkeamien havaitseminen. Aikatauluilla tulee kyetä varautumaan tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. Lisätietoa Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, Ratu, 2011 Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtaminen, Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Omakotitaloja Harri Hautajärvi Kirja esittelee 33 yksilöllisesti suunniteltua suomalaista kotia vuosituhannen vaihteesta 2010-luvulle. Talot esitellään monipuolisesti valokuvin, piirustuksin ja tekstein. Kirjan artikkelissa kerrotaan suomalaisen omakotiarkkitehtuurin historiasta, asumiskulttuurin muutoksista ja kestävän rakentamisen ratkaisuista. Kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa ja käytännöllistä kauneutta omakotitaloista kiinnostuneille ja niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Saatavana myös englanninkielisenä Houses in Finland. Rakennustieto Oy, 2011 ISBN s., 52 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Stadia 11.10.2007 Ilkka Leskelä Sisältö 11.10.2007 1. Koulutustausta ja nykyiset työtehtävät 3. Opiskelijasta ammattilainen rakennusliikkeessä ja työtehtävät 1

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto. Pääurakoitsijan toiminta laatutekijä-analyysin valossa Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.fi

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

Ketjuauditoinnit. TEVA Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Anna Huttunen, Evira

Ketjuauditoinnit. TEVA Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Anna Huttunen, Evira Ketjuauditoinnit TEVA Tampere ja Oulu Ylitarkastaja Anna Huttunen, Evira Auditointijärjestelmien tavoitteena: onko rehu- ja elintarvikelainsäädäntöön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin sääntöihin

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Rakentamisen prosessit TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työriskien arviointiin sekä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Pyrkimyksenä varmaankin nostaa alan jalostusarvoa

Pyrkimyksenä varmaankin nostaa alan jalostusarvoa Pyrkimyksenä varmaankin nostaa alan jalostusarvoa Merkittävä osa globaalisti hajautetun tuotannon jalostusarvosta jää verkoston orkestroijalle sekä moninaisille pääkonttori- ja tukitoiminnoille http://www.talouselama.fi/uutiset/tarkeinta-on-jalostusarvo-3382851

Lisätiedot

Isyyttä arjessa ja ihanteissa. KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto

Isyyttä arjessa ja ihanteissa. KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto Isyyttä arjessa ja ihanteissa KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto Mitä on tehty ja miksi? Tilannekatsaus tämän hetken isyyden tutkimuksen sisältöihin ja menetelmiin Tarkoituksena vastata kysymyksiin mitä

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen

Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Tiivistelmä RALA-projektipalautetiedon suunnittelijapalautteen analyysista Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi. Pauliina Koljonen

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi. Pauliina Koljonen Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Pauliina Koljonen Matkalla etsiväksi nuorisotyöntekijäksi Lukio-opintoja 2 vuotta Keskeyttämisen jälkeen vuoden työharjoittelu nuorisotyössä 1994-1996

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LAADUNHALLINTA Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TEHTÄVÄN LAADUNVARMISTUS Yksittäisen tehtävän hyvälle laadunvarmistukselle on ominaista, että: laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Tempo-päivä 30.3.2014 Tampereella Markku Gardin Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Vaikuttava elintapaohjaus Neuvokas perhe työvälineillä 1/2 Tutkimusnäytön mukaan vaikuttavan elintapaohjuksen elementtejä

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE

ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE ONNISTUNUT RYHMÄKORJAUSHANKE Kiinteistöliitto Pirkanmaa, koulutusilta taloyhtiöille 27.1.2014 Technopolis Yliopistonrinne Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikko Tarri s. 1975 Porissa Perheellinen

Lisätiedot

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Työn organisointi uusiksi. Minna Dammert

Työn organisointi uusiksi. Minna Dammert Työn organisointi uusiksi Minna Dammert Vastakkainasettelua tulisi välttää Lisämyyntiä! Miten voisimme tuottaa enennän? Miten pärjäämme olemassa olevin resurssein? Lisäkäsiä! * Ei ehdi, ei kerkiä Pysähdyttävä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi Järkytä avoimuudella Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi 01 Miksi juuri avoimuus? Avoimuus on keskeinen keino synnyttää luottamusta

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - HUOM! Monissa hankkeissa allianssiamalli on jo iso

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

LEAN ja Rakennusala? Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy

LEAN ja Rakennusala? Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy LEAN ja Rakennusala? Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy MISTÄ PITÄISI ALOITTAA? Näkymämme 2013 tavoitteena integroiva toimintatapa Yhteinen organisaatio: Toimintakulttuuri Lean-ajattelu Johtaminen Yhteisymmärrys

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014 SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor Mannerheimintie 2 00100, Helsinki Finland tel: +358 9 4152 0200 www.reaktor.fi info@reaktor.fi 2014

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Työnjohdon ajankäyttö ja töiden johtaminen

Työnjohdon ajankäyttö ja töiden johtaminen Työnjohdon ajankäyttö ja töiden johtaminen Anita Marjasalo, diplomi-insinööri Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto Johtava tutkija, Mittaviiva Oy anita.marjasalo@tut.fi

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Teräsrakenne

Teräsrakenne Teräsrakenne 4 2016 1 2 Teräsrakenne 4 2016 Teräsrakenne 4 2016 1 1. Artikkelit Rakenteiden optimoinnista entistä helpompaa Maailman kolmanneksi suurin ruostumattomien neliö- ja suorakaideputkien valmistaja

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot