Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutumisen tilanne on kuvattu alla olevassa taulukossa kehittämiskohteittain. Taulukossa on myös esitetty toimintaohjelmaan kirjattu kehittämiskohteen aikataulutavoite sekä se, onko kehittämiskohde toteutunut, onko sen toteutuminen kesken vai onko kehittämiskohteen toteutumista tapahtunut lainkaan. Taulukossa kehittämiskohteet on lueteltu samassa järjestyksessä ja samoin määrittelyin kuin tvt:n toimintaohjelmassa. Lopussa on yhteenvetoa ja yleisiä havaintoja kehittämiskohteiden toteutumisesta. Taulukko: Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen Kehittämiskohde Meneillään olevat kehittämiskohteet a) Kiireelliset ja tärkeät kehittämiskohteet Opintotietojärjestelmän (Oodi) toimintojen laajempi käyttöönotto, mikä tukee ohjausta ja arviointia (ehops ja epalaute) sekä opintohallinnon toimintaa. Tavoiteaikataulu Tavoitteessa (ok) / kesken / ei edennyt (ei) Kommentit Kesken Oodista ja sen käytöstä Oulun yliopistossa on laadittu uudet www- sivut: Opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa Keväällä 2009 jokaisessa Oulun yliopiston tiedekunnassa on jossakin määrin käytössä opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa. Vielä on joitakin yksittäisiä laitoksia, joissa tätä toimintoa ei käytetä. Yleinen tentti Vuoden 2008 aikana Kasvatustieteiden ja Humanistinen tiedekunta ovat ottaneet käyttöön yleinen tentti -työkalun, jonka avulla opiskelijat voivat ilmoittautua yleisinä tenttipäivinä järjestettäviin tentteihin WebOodissa. OpeOodi OpeOodi WebOodin osana on otettu käyttöön vuonna Yliopiston henkilökunnalle on järjestetty runsaasti koulutuksia OpeOodin käytöstä. OpeOodi-käyttölupia on myönnetty 319 yliopiston henkilökuntaan kuuluvalle. Käyttöluvan saaneista on koostettu sähköpostitiedosto, jolloin tiedottaminen onnistuu helpommin. OpasOodi OpasOodin käyttö Oulun yliopistossa on aloitettu vuonna 2007, jolloin oppaan ottivat

2 käyttöön Taloustieteiden tiedekunta sekä Kielikeskus englannin kielen osalta. Vuonna 2008 OpasOodi otettiin käyttöön seuraavissa tiedekunnissa/erillisyksiköissä: HuTk, KTK, LTK, LuTk (osittain) ja Kielikeskus (muut kielet englannin lisäksi). Keväällä 2009 Teknillinen tiedekunta on ottamassa OpasOodia käyttöön. PalauteOodi PalauteOodin on ensimmäisenä ottanut käyttöön vuonna 2007 Teknillisen tiedekunnan Sähkö- ja tietotekniikan osasto. Vuonna 2008 PalauteOodin ottivat käyttöön Taloustieteiden tiedekunta kokonaisuudessaan sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden laitos. PalauteOodin osalta kehittäminen on pysähtynyt koko konsortion tasolla. Kehittäminen tulee tehdä omalla kustannuksella, mikäli tätä halutaan. OodiHops Tavoitteena on, että keväällä/syksyllä 2009 OodiHops -toiminnallisuutta pilotoidaan Oulun yliopistossa. Alustavasti ainakin kasvatustieteiden koulutusohjelma on osoittanut kiinnostuksensa toimia OodiHops -pilottina. Oodikoulutukset: 1. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus: TTK, osallistujia Kohdennettu koulutus: Kielikeskus , osallistujia Oodi-infotilaisuus , osallistujia Kohdennettu koulutus: Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio , osallistujia Kohdennettu koulutus: LTK , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus: TaTK , osallistujia Oodi, opetustapahtumien käsittely , osallistujia Hallitse ja kehitä kurssiasi - opeoodi koulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus HUTK, , osallistujia Kohdennettu koulutus KTK, , osallistujia WebOodi, OpeOodin käyttöönotto ja ohjeistus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Oodi ja YSHJ - Ajankohtaista opintoasiain tietojärjestelmistä , osallistujia Kohdennettu koulutus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, , osallistujia Oodi-porinat, osallistujia 22. Käyttäjät jakavat hyviä käytänteitä ja kokemuksia Oodista, siihen liittyviä ongelmia jne. Tämä on osoittautunut toimivaksi käytännöksi, jota on toivottu lisää ja tullaan myös järjestämään vuoden 2009 aikana. 21. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia / 13

3 23. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia 10. Opintojen ja opintopistekertymien seurannan kehittäminen (Oodi) Raportoinnin ja dokumentoinnin välineiden laajempi käyttöönotto (tukee opetuksen itsearviointia ja kehittämistä) ASIO-lukujärjestys-ohjelman laaja käyttöönotto Osaaminen: alueen henkilöstökoulutuksen vakinaistaminen sekä räätälöidyn koulutuksen ja tuen tarjoaminen laitoksille ja henkilökunnalle: Kesken Raportoinnin kehittäminen siirtyy Raketti-hankkeen tehtäväksi. Oulun yliopisto on ilmoittautunut pilotiksi. Pilotissa tullaan ensin huomioimaan viranomaistarpeet. Pilotointi alkaa vuonna OY:ssa on myös Etana-työkalu, jonka hyödyntäminen tässä olisi järkevää. Tämä vaatii kuitenkin resursseja tekniseen toteutukseen sekä integrointia koulutusten osata esim. esimiesvalmennus Kesken Vuonna 2009 käyttöön otettu wiki-järjestelmä toimii raportoinnin ja dokumentoinnin laajemman käyttöönoton yhtenä työkaluna. Wikiin mm. kootaan yliopiston laatutyön materiaalit. Tähän alueeseen liittyy myös Yliopistoportaali-hanke, joka on keskeytetty Kesken ASIOsta on järjestetty koulutusta osallistui 21 hlöä, osallistui 6 hlöä. Toinen koulutuksista oli onnistuneempi. Kouluttajana toimi yliopiston henkilökunnan edustaja, joka oli itse aktiivisesti käyttänyt ASIO-ohjelmaa. Lisäksi on järjestetty kaksi ASIO-työpajaa ja Näissä työpajoissa käyttäjiä ohjattiin järjestelmän käyttöön tapauskohtaisesti. ASIO-ohjelman käyttöönottoa tukemaan on tehty uusi pikaopas. Tämän lisäksi on kehitetty opetuksen kehittämisyksikön, tilapalveluiden ja tietohallinnon yhteistyötä ASIO-ohjelman kehittämisessä ja käyttöönoton laajentamisessa. ASIOn laajemman käyttöönoton varmistamiseksi tarvittaisiin tekninen vastuuhenkilö, joka hallitsee sovelluksen käytön ja käyttäjien tarpeet. ASIO-ohjelman käyttöönotossa törmätään jatkuvasti isoihin rakenteellisiin ongelmiin. Ohjelma ei vastaa käyttäjien tarpeita eikä siihen saada toimittajalta tarvittavia kehitystoimia. Järjestelmä ei vastaa yliopiston tarpeita lukujärjestyksen laadinnassa, vaan se toimii tällä hetkellä parhaiten salivarausjärjestelmänä. Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutusta on tarjolla, mutta se tulee vakinaistaa Kesken Tähän alueeseen on uudelleen suunnattu yksi opetuksen kehittämisyksikön virka ja sen lisäksi opetuksen kehittämisyksikössä on yksi määräaikainen virka täytettynä 12/2008 vuonna Vuodesta 2010 eteenpäin tämän tehtävän resursointi vähenee 50% :lla. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että tarjotun koulutuksen ja tuen määrä tulee laskemaan. Järjestetyt koulutukset vuonna 2008: 1. TieVie-asiantuntijakoulutus op, osallistujia 8 / Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Optiman perusteet koulutus , osallistujia Optima-klinikka , osallistujia Tekijänoikeudet opetuksessa koulutus , osallistujia / 13

4 6. Optiman perusteet -koulutus lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle , osallistujia ITU-kahvit: Oppimisen uusia tuulia - Wikittelystä blogosfääriin , osallistujia Optiman hyvien käytänteiden iltapäivä , osallistujia Virtuaaliyliopistoseminaari: Tvt opetuksen ja tutkimuksen tukena: mitä palveluja Oulun yliopistossa on tarjolla? , osallistujia Optimakoulutus hammaslääketieteen laitokselle , osallistujia Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle , osallistujia Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle , osallistujia Optima-koulutus (advanced) , osallistujia Kansainvälisten opetusverkostojen toiminnan organisointi verkossa , osallistujia Onnistuneet pedagogiset ratkaisut kansainvälisessä verkko-opetuksessa , osallistujia Optiman perusteet -koulutus lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle , osallistujia Muutakin kuin puhuva pää? Videoviestintä opetuksessa , osallistujia Hyviksi havaitut tekniset ratkaisut ja välineet kansainvälisessä verkkoopetuksessa , osallistujia Virtuaaliyliopistoseminaari: Yhteisöllisen oppimisen malleista videokokousjärjestelmään , osallistujia 40. Järjestetyt koulutukset vuonna 2009: 21. Optima-admineiden VIP-kahvit , osallistujia Opetus- ja tutkimustyön tekijänoikeuskysymyksiä , osallistujia Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Refereepalvelu tutuksi -online-seminaari: Miten verkko-oppimateriaaleja arvioidaan, ja miten arvioijaksi ja arvioitavaksi pääsee? , osallistujia ITU-kahvit teemalla Plagiointi yliopistossa ongelma vai ei?, osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Wiki - tutuksi! , osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Optima jatkokurssi , osallistujia Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa online-seminaari , osallistujia 3 / / 13

5 31. Wiki - tutuksi! , osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Optiman peruskurssi , osallistujia Refereepalvelu tutuksi -online-seminaari: Miten verkko-oppimateriaaleja arvioidaan, ja miten arvioijaksi ja arvioitavaksi pääsee? , osallistujia Painaako palaute? Opettajan palautetaidot puntarissa , osallistujia Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa online-seminaari Tulossa olevat / suunnitellut koulutukset vuonna 2009: 37. Wiki - tutuksi! klo Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta , klo Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta , klo Opettajana yliopistossa -koulutus (4 op) ajalla Optima-peruskoulutus 1.9. klo Optima-jatkokoulutus klo Painaako palaute? Opettajan palautetaidot puntarissa klo Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta Sähköisen oppimateriaalin tuottaminen (mm. Apumatti ja Dreamweaver) syys-lokakuu Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle pe 11.9.klo Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle pe klo Opetusviestintä, lokakuu Vauhtia verkkoon Verkko-opetuksen uudet mahdollisuudet, Rapid-Elearning videdomateriaalin tuottaminen koulutukseen, lokamarraskuu Koulutuksen järjestäminen kattavasti eri palveluista tutkijoille. Joidenkin palvelujen kohdalla on epäselvää, kuka on vastuussa koulutuksen tarjoamisesta tutkijoille. Useimpiin palveluihin liittyvä käytön tuki sekä pedagoginen tuki ovat riittämättömiä, tai ne puuttuvat kokonaan. Monien palvelujen osalta palvelukonsepti on kehittymätön Kesken TVT:n koulutusta ei ole erityisesti suunnattu tutkijoille, mutta erilaiset käyttökoulutukset sopivat sekä tutkijoille että opettajille eikä niitä ole suunnattu erityisesti kummallekaan ryhmälle, vaan on järjestetty yleistä käyttäjäkoulutusta. Pedagogisten näkökulmien mukaan ottaminen on eri asia ja näitä koulutuksia on luonnollisesti suunnattu erityisesti opettajille. Erityisesti tutkijoille tarjottua koulutusta eri palveluista ei ole tarjottu Ok Uusista tvt-palveluista on järjestetty koulutusta heti, kun ne on saatu keskitetysti käyttöön, esim. Adobe Connect Pro ja Wiki. Myös olemassa olevista palveluista on järjestetty enemmän koulutuksia kuin aikaisemmin ja syksyllä 2008 pidetyt Tietoa tietojärjestelmistä tilaisuudet olivat yksi uusi avaus siinä, että eri järjestelmistä tiedotetaan henkilökunnalle. Näistä tilaisuuksista on tarkoitus tehdä jokasyksyisiä 5 / 13

6 tapahtumia. Tilaisuudet toteutetaan tietohallinnon, CF:n ja opetuksen kehittämisyksikön yhteistyönä. Palveluiden vastuukysymyksiä on selkiytetty ja tietohallinto on koonnut kaikista tietojärjestelmistä yksityiskohtaiset järjestelmäkortit joissa järjestelmät kuvataan ja vastuut määritellään. Campus Futurus, tietohallinto ja opetuksen kehittämisyksikkö ovat pitäneet kuukausittain palavereja ajankohtaisista asioista. Näissä palavereissa työtä on voitu viedä eteenpäin ja sopia työnjaosta luontevasti. Yhteistyö on ollut erittäin mielekästä ja hyödyllistä. Joissakin palveluissa on epäselvää, kuka on vastuussa käytön tuen tarjoamisesta. Verkkokokousjärjestelmän käyttöönotto ja palvelukonseptin rakentaminen on alussa. Vuonna 2008 toiminta on resursoitu CF:n tietohallinnolle myöntämällä kehittämishankerahalla. Avoinna on muun muassa se, miten palvelun pysyvä ylläpito resursoidaan vuoden 2008 jälkeen. Monet koulutusta ja tutkimusta tukevista palveluista ovat vaikeasti saavutettavissa, ja niistä ei löydy keskitetysti tietoa palvelujen käyttäjäryhmien mukaan. Myöskään kaikista palveluista ei ole käyttöä tukevia tukisivustoja. Palvelujen Koulutuksen lisäksi on aloitettu wiki-sivuston laatiminen, jossa tullaan esittelemään opettajille, opiskelijoille sekä tutkijoille tarjotut tvt-palvelut. Opettajien sivusto on valmis, opiskelijoiden sivusto aloitetaan keväällä 2009 ja tutkijoiden sivuston laatiminen tehdään syksyllä kts. https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Ok Palveluiden vastuukysymyksiä on selkiytetty ja tietohallinto on koonnut kaikista tietojärjestelmistä yksityiskohtaiset kortit joissa järjestelmät kuvataan ja vastuut määritellään. Palvelusivusto (wikisivusto) opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille vastaa osittain tähänkin kehittämiskohteeseen ja lisäksi on vahvistettu tietohallinnon ServiceDesk-palvelun asemaa liittämällä siihen mukaan uusia palveluja esim. Optima, Adobe Connect Pro ja wiki. Samalla on selkeytetty näiden palvelujen käytön tukea määrittelemällä ne henkilöt, jotka vastaavat kutakin palvelua koskeviin kysymyksiin Kesken Adobe Connect Pro (ACP) verkkokokousjärjestelmää ja sen palvelukonseptia on rakennettu Campus Futuruksen hankkeena vuoden 2008 aikana ja työ on jatkunut vielä vuoden 2009 keväälle, jolloin järjestelmä saatiin keskistetysti tarjontaan yliopistolaisille. Järjestelmä on maksuton ainakin vuoden 2009, jonka jälkeen tulee harkita uudelleen, miten lisenssin vaatima rahoitus kerätään. Vuotuinen lisenssimaksu on noin 4000 e. Tämän lisäksi tulee mahdollisesti lisämaksua kokousorganisaattoreiden määrän mukaan, koska jokainen uusi organisaattori nostaa lisenssimaksua siten, että 25 kpl:een erissä yksikköhinta on 110 e/kpl. Lisenssimaksun kattaminen tarkoittaa käytännössä noin 15 Helsingin matkan tekemättä jättämistä vuositasolla yliopistolla. Kokonaisuutena ACP:n tuomat säästöt voivat olla huomattavasti isommat, jos järjestelmä saadaan hyötykäyttöön koko yliopiston tasolla. On suunniteltu sitä, että laitokset itse maksaisivat kokousorganisaattorin lisenssiin liittyvät kulut ja tietohallinto vastaisi muusta lisenssimaksusta. Tämä asia on kuitenkin vielä sopimatta. 6 / 13

7 saavutettavuuden kehittäminen edellyttää: Tukisivustojen rakentamista niihin palveluihin, joista se vielä puuttuu. Tiedon kokoamista palveluista yhteen paikkaan käyttäjäryhmittäin Kesken Em. Palvelusivusto opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille vastaa osittain tähänkin kehittämiskohteeseen. Opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen wiki sivustojen tekeminen on aloitettu. Ne valmistuvat syksyn 2009 aikana. Opettajien sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Tämän lisäksi uusille palveluille on laadittu tukisivustot mm. ACP ja wiki Kesken Opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen wiki sivustojen tekeminen on aloitettu. Ne valmistuvat syksyn 2009 aikana. Opettajien sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Tähän osioon liittyy myös opiskelijoiden ja opettajien Noppa-portaali, josta on järjestetty esittelytilaisuus Oulun yliopistossa , osallistujia oli noin 30. Noppa portaalin soveltuvuudesta Oulun yliopsitolle on tehty esiselvitys, jonka mukaan Noppa soveltuisi hyvin OY:n käyttöön ja helpottaisi opettajien ja opiskelijoiden välistä viestintää ja tiedon kulkua. Päätöstä siitä, otetaanko Noppa Oulun yliopistossa käyttöön vai ei, ei vielä ole. Tämä edellyttää mm. rahoituksen selvittämistä. Palveluista tiedottamista Ok Opettajan palveluista on tiedotettu mm. Suuren jakelun sekä eri sähköpostilistojen kautta mm. opettajien sähköpostilista ja cf:n sähköpostilista. Koko henkilökunnalle on järjestetty kaksi Tietoa tietojärjestelmistä -tilaisuutta syksyllä Näistä tilaisuuksista on tarkoitus tehdä jokavuotisia tapahtumia. Lisäksi on tekeillä yllämainittu wikisivusto. Joistakin palveluista on myös kirjoitettu artikkeli Tietopistoon esim. wikistä. Campus Futuruksen virtuaaliyliopistoseminaarit toimivat myös palvelujen tiedottamisen kanavina, samoin CF:n järjestämät ITU-kahvit ja CF:n verkkosivut. Tiedottamissa tarvitaan useita kanavia ja erilaisia tiedotusvälineitä. Tilaisuudet (kevääseen 2009 saakka) 35 kpl, joista osa koulutusta ja osa keskustelu / tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa on ollut osallistujia keskimäärin 20 hlöä / tilaisuus. b) Tärkeät, ei-kiireelliset kehittämiskohteet Sähköinen arviointi (tenttiakvaario ja muut sähköisen arvioinnin mahdollisuudet) Kesken Optiman sähköisen tenttimisen kehittäminen on aloitettu yhteistyössä Discendum Oy:n ja muutaman muun korkeakoulun kanssa. Mukana ovat: OY, LY, JY, TKK ja Turun amk. Sähköisen tenttimisen työkaluja kehitetään Optimaan vuoden 2009 aikana ja kesällä 2009 järjestetään Oulun yliopistossa koulutusta tenttien toteuttamisesta. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää olisiko yliopistolla tiloja tenttiakvaariota varten ja miten tenttiakvaarion toteuttaminen olisi mahdollista. Tenttiakvaariota varten tarvitaan tilat, sekä laitteistoa. Kustannukset laitteiston osalta ovat noin e. Sähköisen oppimateriaalin tuottaminen Kesken Oulun yliopistossa on erilaisia työkaluja, joilla voi tuottaa sähköistä oppimateriaalia, mutta esim. Apumatti työkalun ylläpito on auki. Apumatti on erittäin helppokäyttöinen työkalu verkkomateriaalin työstämiseen, mutta keskitettyä tukea ja omistajuutta tälle työkalulle ei ole määritelty. Nykyresursseilla ei mahdollista tarjota keskitettynä palveluna. Edellyttää: kehitys- ja ylläpitotyötä olemassa olevaan ohjelmistoon. Verkkovideomateriaalin tuottaminen Kesken CF:n vuoden 2008 hanke Rapid elearning tuotti tähän yhden ratkaisun, mutta resurssipulan vuoksi palvelua ei voida tarjota keskitettynä palveluja koko yliopistolle. Edellyttää henkilöresurssin kohdentamista tähän palveluun. Opetuksen suunnittelun työkalut (esim Ei Core Edit työkalun saamiseen laajempaan käyttöön vaatii resurssointia 7 / 13

8 Core Edit -työkalu). Wiki-alustan käyttöönoton ja palvelukonseptin rakentaminen, mihin liittyvä työ on vielä alussa. Vuonna 2008 toiminta on resursoitu CF:n myöntämällä kehittämishankerahalla. Avoinna on muun muassa palvelun pysyvän ylläpidon resursointi vuoden 2008 jälkeen. Uudet kehittämiskohteet a) Kiireelliset ja tärkeät kehittämiskohteet vuosiksi Opetuksen tekijänoikeuskysymyksiin tuki ja sopimusmallit. Valssi-opiskelijavalintajärjestelmään vastuuhenkilö opintohallintoon. Käyttäjätunnistusjärjestelmien kehittäminen aikuiskoulutukseen siten, että aikuiskoulutuksen käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa otetaan huomioon järjestelmissä. Opintotietojärjestelmän (Oodi) käyttöönotto aikuiskoulutuksessa. Yliopiston julkaisuarkisto. Tällä hetkellä käytössä oleva Jultika-julkaisutietokannan elinkaari on loppuvaiheessa ja tilalle tarvitaan uusi järjestelmä. Päätöksen tekemiseksi asiasta tarvitaan ohjelmointityöhön, ylläpitoon ja kehittämiseen. Edellyttää henkilöresurssin kohdentamista tähän palveluun Ok Oulun yliopiston wiki-alusta on käytössä maaliskuusta 2009 lähtien keskitetysti kaikille yliopistolaisille Wik-koulutusta on järjestetty ja järjestetään keväällä Koulutukset tuotetaan osittain vakinaisen henkilökunnan toimesta, mutta määräaikaisten panostakin tarvitaan. Tietohallinnossa tulee olla wikin tekninen vastuuhenkilö sekä pääkäyttäjä jatkossakin Kesken Opetuksen tekijänoikeuskysymysten osalta olemme Helsingin yliopiston juristin varassa, joka on ystävällisesti auttanut meitä ilmaiseksi pienissä kysymyksissä. Hän on myös kouluttanut Oulun yliopistossa, josta hänelle on luonnollisesti maksettu matkakorvaukset ja palkkio. Oulun yliopistossa on selkeä puute opetuksen tekijänoikeuksien kohdalla. Campus Futuruksen sivuille on kerätty opetuksen tekijänoikeuksiin tukimateriaalia, mutta pelkkä www-materiaali ei riitä. Tarvittaisiin opetuksen tekijänoikeuksiin erikoistunut juristi tai vähintäänkin ostetut juristipalvelut tähän alueeseen Ei Vastuuhenkilö tarvitaan vastaamaan kaikista opiskelijavalinnan järjestelmistä. Näitä järjestelmiä ovat: Valssi, Harek, YSHJ, Funima ja YO-opas. Tällä hetkellä järjestelmistä vastaavat useat eri henkilöt, joiden perustehtävän nämä eivät kuulu. Edellyttää henkilöresurssin, jolla on kaikki opiskelijavalintaan liittyvät järjestelmät hallinnassa ja joka pystyy tekemään yhteistyötä tiedekuntien kanssa Kesken Neuvottelut tietohallinnon kanssa on käyty ja asiaa viedään eteenpäin Kesken Avoin yliopisto siirtyy Oodin käyttäjäksi Täydennyskoulutus sen sijaan ei ole siirtymässä. Vain Joensuun yliopistossa on täydennyskoulutuksin Oodi-järjestelmässä mukana. On syytä selvittää se, onko täydennyskoulutusten siirtäminen Oodijärjestelmään järkevää Kesken Selvityshanke on meneillään. Uuden järjestelmän valinta ja prosessin suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä. 8 / 13

9 selvityshanke. Projektinhallintatuki ja -työkalu. Asia on ollut esillä myös TUKE-hankkeessa 1, jossa se mahdollisesti ratkeaa. b) Tärkeät, ei-kiireelliset kehittämiskohteet vuosiksi Työkalu eportfolion laatimiseen Ei Ei ole edennyt. Optima-alustan rinnalle Moodle-alustan Ei Ei ole edennyt. käyttöönotto. Blogi-alusta Ei Ei ole edennyt. Työkalu opetusresurssien ja -kapasiteetin sekä opintopistekertymän arviointiin. Kirjastopalvelujen käyttöönotto akateemisessa täydennyskoulutuksessa. Innovatiiviset kärjet Innovatiivisen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön edelläkävijän aseman säilyttäminen. Uusien, tutkimuksesta ja käytännöstä nousevien kärkien synnyttämisen ja kehittämisen tukeminen. Kehittämistoiminnassa syntyneiden hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen yliopiston toimintaan. Monitieteistä yhteistyötä edistävien mahdollisuuksien etsiminen sekä tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön lisääminen. Tutkimus- ja kehitysyhteistyön ulottaminen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Kesken Tämän tehtävän toteutuminen liittyy projektipalveluyksikön perustamiseen osaksi talouspalveluja. Prosessi on kesken ja se vaatii työnjaon selvittämistä sekä järjestelmän valintaa (esim. SAP-järjestelmä) Kesken Yksi vaihtoehto tämän toteuttamiseen on Etana-järjestelmä. Sitä on esitelty syksyllä 2008, mutta ei saatu vastausta siihen, onko järjestelmä tarpeellinen tiedekunnille. Odottaa päätöstä käyttöönotosta ja edellyttää tähän järjestelmään kohdennettua henkilöresurssia Kesken Liittyy käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönottoon. Keskusteluja on käyty tietohallinnon kanssa. Seuraavaksi on neuvoteltava kirjaston kanssa Kesken Campus Futuruksen tehtävänä on mahdollistaa innovatiivisen toimintakulttuurin ylläpitäminen. Tätä tehdään erityisesti rahoittamalla tvt:n käytön innovatiivisia kärkihankkeita. Tässä Campus Futuruksen rahoituksen pitäminen aiemmalla tasolla on erityisen tärkeää. CF tarvitsee vuosittaisen euron rahoituksen toimintaansa Ok Toteutetaan vuosittain hankerahoituksella sekä virkatyönä Kesken Hankkeet, joita seurataan systemaattisesti. CF osallistuu hankkeiden toimintaan olemalla mukana esim. hankkeen ohjausryhmässä ja järjestämällä säännöllisesti hanketapaamisia, joissa mm. haetaan hankkeiden välille yhteistyötä. CF:n hankkeiden tulokset esitellään vuosittaisessa seminaarissa, jossa esitellään myös vakinaistamis- ja käytäntöjen levittämissuunnitelmat. CF:n laitoskierrokset tukevat myös tätä toimintaa, mutta työtä tämän asian edistämiseksi tulee tehdä aina Kesken Hankkeet, koulutukset, tilaisuudet, tiedottaminen eli CF:n perustoimintaa. Vaatii aikaa ja paljon työtä. Toiminnan kansainvälinen vertailu ja Ei Ei ole edennyt Kesken SVY-yhteistyön tuloksena toteutetaan kansallinen benchmarkkaustilaisuus ja toinen syksyllä Muu kansallinen yhteistyö on mm. CF:n kehityspäällikön resursseista kiinni ja tiedonkulun osalta sisäisessä yhteistyössä. Sisäinen yhteistyö on selkeästi lisääntynyt vuoden aikana: CF-OKY-tietohallinto sekä TVT-toimintaohjelman ohjausryhmä (edustus seuraavista: kirjasto, tietohallinto, aikuiskoulutus, opetus, tutkimus, opiskelijat, opetuksen kehittämisyksikkö sekä CF). 1 TUKE - Tukipalvelujen kehittämishanke, ks. 9 / 13

10 benchmarking. Rakenteiden ja vastuiden kehittämiskohteet ja toimenpideehdotukset: Keskitettyjen oppimiskeskus-palvelujen vastuu tulee ratkaista pysyvästi. Oppimiskeskuspalvelut ovat tällä hetkellä kirjaston vastuulla. Päällekkäisyyksien karsimiseksi ja vastuun vakinaistamiseksi TUKE-raportissa ehdotetaan, että oppimiskeskuspalvelut siirretään opintohallinnon vastuualueelle siten, että kehittämis- ja koordinointivastuu on sovituilta osin Campus Futuruksella. Raportissa ehdotetaan myös, että CF:n johtoryhmä toimii oppimiskeskuspalvelujen ohjausryhmänä, Oppimiskeskuspalveluja tuottavien toimijoiden väliset vastuut ja tehtävät määritellään, rahoituskäytännöt vakiinnutetaan ja palvelusivustot kootaan. Tukipalvelujen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen perustamalla toimijoiden ja ylläpitäjien yhteistyöelin: tämä ehdotus sisältyy myös TUKE-raporttiin. Tukipalvelujen työnjako on epäselvä, sillä muun muassa joissakin järjestelmissä vastuuta henkilökunnan ja opiskelijoiden käytön tuesta ei ole määritelty. Kesken Ok Kesken Työnjakoa kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa selvennetty. TVT-ohjausryhmä on perustettu ja yhteistyö on aloitettu. Työ on aloitettu mm. tietohallinnon järjestelmäkorttien ja wikiin koottavien palvelusivustojen yhteydessä. Aikuisopiskelijoiden tukipalvelut tulee toteuttaa keskitettyjen palveluiden avulla. Oulun yliopistossa ei ole käytössä tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön tilan seurantaa ja arvioinnin työkaluja. Toiminnan arvioimiseksi kehitetään mittarit ja tiedonkeruumenetelmät. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen laitosten ja yksiköiden kanssa tiedonkulun ja toiminnan kehittämiseksi sekä tarpeiden kartoittamiseksi. Tvt:n käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa ei ole levinnyt tasaisesti Kesken Ei Kesken Tämäkin kehittämiskohde liittyy käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönottoon. Keskusteluja on käyty tietohallinnon kanssa. Seuraavaksi on neuvoteltava lisenssiasioista kirjaston kanssa. Ei ole edennyt. CF aloittaa keväällä 2009 yhdessä opetuksen kehittämisyksikön kanssa ns. laitoskierrokset, joissa tvt-asioita otetaan esille ja kuullaan laitosten toiveita. Tietohallinnon kanssa järjestetään yhteinen opiskelijatapaaminen Tämä on kuitenkin kovin iso työ jota ei saada helposti valmiiksi. 10 / 13

11 yksiköihin ja laitoksiin, joten erityisesti tulee huomioida tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön tukea tarvitsevia yksiköitä. Yhteenvetoa Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että iso osa tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman kehittämiskohteista on edennyt vuoden aikana (toukokuu 2008 toukokuu 2009). Etenemiseen ovat erityisesti vaikuttaneet seuraavat seikat: Suunnittelijan viran uudelleen suuntaaminen opetuksen kehittämisyksikössä, vastuualueena tvt:n opetuskäyttö. Kahden määräaikaisen suunnittelijan tehtävän täyttäminen, siten että toinen tehtävä keskittyy Oodi-työhön ja toinen tvt:n opetuskäytön edistämiseen. CF:n, Tietohallinnon ja Opetuksen kehittämisyksikön yhteistyön tiivistyminen ja vastuiden selkiytyminen. CF:n kehittämishankerahoituksen kautta saatujen uusien avauksien toteutuminen ja käytäntöön vieminen sekä onnistuminen hankkeissa tuotettujen palvelujen tarjoamisessa koko yliopistolle. Tällä turvataan Oulun yliopiston edelläkävijän asema ja pidetään yllä innovatiivista toimintakulttuuria. Edelleen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankkeiden tulokset saadaan laajasti yliopiston käytäntöihin asti. Vuoden 2009 kehittämishankkeet on valittu ja niiden avulla pysymme kehityksessä mukana, kunhan saamme hankkeiden tuotokset koko yliopiston käyttöön. Uudet kehittämishankkeet löytyvät CF:n www-sivuilta osoitteesta: Vuotta 2010 ajatellen olisi oleellista saada Oodi-työhön resurssit huomioiden, että määräaikaisen suunnittelijan sopimus päättyy vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös opiskelijavalintaan liittyvien järjestelmien hallinnointiin tarvitaan resurssi. Selkeästi on käynyt ilmi myös opetuksen tekijänoikeuksiin perehtyneen juristin tai juristipalveluiden puuttuminen. Helsingin yliopiston juristi on käytettävissä koulutuksiin, mutta emme voi käyttää hänen asiantuntemustaan opetuksen tekijänoikeuksiin liittyvissä muissa asioissa esim. sopimusneuvonta jne. Yhteenveto resurssitarpeista: CF:n rahoituksen turvaaminen. Oodi-työ: Koulutukset, käytön tuki, uusien toimintojen käyttöönotto ja kehittäminen. Tvt:n opetuskäyttö: koulutukset, käytön tuki sekä kehittäminen. Opetuksen tekijänoikeudet: juristipalvelut Opiskelijavalinnan järjestelmät: Valssi, Harek, YSHJ, Funima, YO-opas ylläpito, käytön tuki, koulutus ja kehittäminen. Tietojärjestelmät: Etana, Core Edit ja Asio: sovelluskehitys, käytön tuki ja koulutus. Apumatti ja verkkovideotuotanto: käytön tuki, ohjaus, tuottaminen ja koulutus. Tenttiakvaario: tila ja laitteistohankinta. Iso osa kehittämiskohteista on merkitty olevan kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä on vielä paljon tavoitetilan saavuttamiseksi. Toisaalta osa kehittämiskohteista on sellaisia, jotka ovat aina kesken, koska kyse on toiminnasta, jota tulee koko ajan tehdä ja viedä eteenpäin. Tärkeää on analysoida ja arvioida tilannetta säännöllisesti. Seuraavan kerran arvioidaan joko loppuvuodesta 2009 tai alkuvuodesta 2010 toimintaohjelmassa mainittujen kehittämiskohteiden nyky- ja tavoitetila. Tällöin nähdään, miten tavoitteet ovat toteutuneet ensimmäisen tavoiteajankohdan suhteen (vuosi 2009) ja mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen tai saavutetun tason ylläpitäminen edellyttää jatkossa. Kuvioissa 1 ja 2 esitetään arviot tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön tilanteesta keväällä / 13

12 Kuvio 1: Arvio Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman koulutuksen osa-alueiden kehittymisestä Koulutuksen tavoitetilan toteutumisessa on päästy hyvin eteenpäin. Vain opetuksen suunnittelun kehittämiskohde on jäänyt paikalleen. Tämä johtuu pääosin siitä, että CoreEdit-työkalun päivittämiseen, kouluttamiseen ja integrointiin ei ole ollut resurssia. 12 / 13

13 Kuvio 1: Arvio Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman tutkimuksen osa-alueiden kehittymisestä Tutkimuksen tavoitetilan toteutuminen on keskeneräisempi kuin koulutuksen tavoitetilan toteutuminen. Osa-alueista kolme on vielä samassa tilassa kuin lähtökohtainen tilanne on vuonna 2008 ollut. Näissä tapauksissa asian eteen on tehty töitä, mutta se ei ole vielä edennyt merkittävästi. Tutkijoille ei ole erikseen järjestetty tvt:n hyödyntämisen koulutusta, mutta osassa uusien järjestelmien piloteista esim. Adobe Connect Pro järjestelmän ja Wikin piloteissa oli tutkimusprojekteja mukana, joten tietoisuuden lisääntymistä on tapahtunut. Tämän alueen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin selkeästi enemmän toimenpiteitä. On huomattava, että toimintaohjelmassa mainittujen kehittämiskohteiden lisäksi on työstetty muitakin kehittämistehtäviä. Tässä toimintaohjelmassa ei ole pystytty ennakoimaan kaikkia uusia mahdollisuuksia ja ilmiöitä, joita tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön alueella tulee vuoden aikana esille ja siksi olisikin syytä laatia selkeä toimintaohje tai -prosessi sille, miten Oulun yliopistossa uudet järjestelmät otetaan käyttöön ja miten ne integroidaan koko yliopistoa palveleviksi työkaluiksi. Tähän liittyen yksi keskeinen ongelma on saada keskitetysti selville se, millaisia tarpeita tiedekunnoilla, laitoksilla ja yksiköillä on. Osittain tätä selvitetään CF:n ja opetuksen kehittämisyksikön tekemissä vierailuissa yliopiston laitoksilla, mutta laajemmin ajatellen prosessi vaatii kehittämistä. 13 / 13

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi 2007 17.4.2007 Oodi-konsortio / toimintasuunnitelma WinOodin ja WebOodin ylläpitotyö Olemassa olevien järjestelmien virheiden korjaamista ja uusien

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Oodi-päivät

Oodi-päivät Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä toimenpiteitä ehdotettuihin kehittämiskohteisiin Opiskelijarekisteri, Sari Zitting Järjestetään vuosittain Helsingin yliopiston

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007 Oodin osajärjestelmät WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit WebOodi Työkaluja opiskelijalle,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa SVY:n opettajien palvelukokonaisuutta varten syksyllä 2002 tehdyn tutkimus- ja selvitysprojektin tuloksia ITK 03 Areena 10.4.2003 klo 12.30 Anne Nevgi & Annukka

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi.

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi. Helsingin yliopisto WebOodi 1 WebOodi www.helsinki.fi/weboodi WEBOODI OPISKELIJALLE 2 OSAJÄRJESTELMÄT 5 OPEOODI 5 OPASOODI 6 PALAUTEOODI 7 EHOPS 9 TENTTITYÖKALU 9 Helsingin yliopisto WebOodi 2 WebOodi

Lisätiedot

Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä

Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä Helsingin yliopiston Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Marja Kruut Kehittämisosasto Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 1. Selvityksen tausta Opintosektorin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen palveluksessa Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus 27.04.2007 Sisältö: Hieman historian havinaa Missä ollaan tällä hetkellä? Mitä

Lisätiedot

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö 1(5) L A A T U T Y Ö 16.1.9 SUUNNITELMA n sisäiset auditoinnit toteutetaan tiedekunta ja erillislaitostasolla samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella 2008, mutta kevennetyllä mallilla. Pääauditoijina

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tiedonhankinnan opintopolkua raivaamassa

Tiedonhankinnan opintopolkua raivaamassa Tiedonhankinnan opintopolkua raivaamassa STKS:n Informaatiolukutaitoryhmän seminaari 27.11.2008 Mirja Laitinen Jyväskylän yliopiston kirjasto Polun raivausta Yleiset taustat metsän koko Kronologinen katsaus

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen 12.10.2011 Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen osastopäällikkö Mikko Markkola 2 Koulutusuudistus-projektin organisaatio JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa VY- päivät 22.-23.3.05 Ulla Ritvanen Kuopion yliopisto / Oppimiskeskus Esityksen sisältö Hankkeen esittely Koulutusten suunnittelu ja

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Kimmo Suomi, professori Jorma Tynjälä, yliassistentti TieVie -koulutuksen aloitusseminaari Oulun yliopisto 7.5..2004

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Tavoitteena saavutettava ja esteetön korkeakoulu

Tavoitteena saavutettava ja esteetön korkeakoulu Tavoitteena saavutettava ja esteetön korkeakoulu Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus 23.5. 2012 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Hannu Puupponen Jyväskylän yliopisto Esityksen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Paula Vaskuri Opetuksen kehittämisyksikkö Oulun yliopisto Taustaa suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen suomen kielen

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. Koponeuvosto TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Opetussuunnitelmat. Koponeuvosto TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Opetussuunnitelmat Koponeuvosto 4.10.2016 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Opetussuunnitelmatyö Yliopiston opintohallinto laati keväällä opetussuunnitelmatyön ideaaliprosessin Sen mukaisesti tänä lukuvuonna

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö Kalle Romanov, LKT Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö (TUKE), Helsingin yliopisto Tiedekunta I Tiedekunnassa on 6 koulutusohjelmaa

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, 9.2.2016 Laura Kuistio Valtion hankintakategoriat Kategoria Eurot v. 2014 Toimitilat ICT-hankinnat Matkustuspalvelut

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

KYT2014-tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi. Jaana Avolahti Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto/Ydinenergia

KYT2014-tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi. Jaana Avolahti Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto/Ydinenergia KYT2014-tutkimusohjelman kansainvälinen arviointi Jaana Avolahti Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto/Ydinenergia Yleiset johtopäätökset Ohjelma kehittynyt edellisen arvioinnin jälkeen ja arvioinnin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot