Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutumisen tilanne on kuvattu alla olevassa taulukossa kehittämiskohteittain. Taulukossa on myös esitetty toimintaohjelmaan kirjattu kehittämiskohteen aikataulutavoite sekä se, onko kehittämiskohde toteutunut, onko sen toteutuminen kesken vai onko kehittämiskohteen toteutumista tapahtunut lainkaan. Taulukossa kehittämiskohteet on lueteltu samassa järjestyksessä ja samoin määrittelyin kuin tvt:n toimintaohjelmassa. Lopussa on yhteenvetoa ja yleisiä havaintoja kehittämiskohteiden toteutumisesta. Taulukko: Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen Kehittämiskohde Meneillään olevat kehittämiskohteet a) Kiireelliset ja tärkeät kehittämiskohteet Opintotietojärjestelmän (Oodi) toimintojen laajempi käyttöönotto, mikä tukee ohjausta ja arviointia (ehops ja epalaute) sekä opintohallinnon toimintaa. Tavoiteaikataulu Tavoitteessa (ok) / kesken / ei edennyt (ei) Kommentit Kesken Oodista ja sen käytöstä Oulun yliopistossa on laadittu uudet www- sivut: Opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa Keväällä 2009 jokaisessa Oulun yliopiston tiedekunnassa on jossakin määrin käytössä opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa. Vielä on joitakin yksittäisiä laitoksia, joissa tätä toimintoa ei käytetä. Yleinen tentti Vuoden 2008 aikana Kasvatustieteiden ja Humanistinen tiedekunta ovat ottaneet käyttöön yleinen tentti -työkalun, jonka avulla opiskelijat voivat ilmoittautua yleisinä tenttipäivinä järjestettäviin tentteihin WebOodissa. OpeOodi OpeOodi WebOodin osana on otettu käyttöön vuonna Yliopiston henkilökunnalle on järjestetty runsaasti koulutuksia OpeOodin käytöstä. OpeOodi-käyttölupia on myönnetty 319 yliopiston henkilökuntaan kuuluvalle. Käyttöluvan saaneista on koostettu sähköpostitiedosto, jolloin tiedottaminen onnistuu helpommin. OpasOodi OpasOodin käyttö Oulun yliopistossa on aloitettu vuonna 2007, jolloin oppaan ottivat

2 käyttöön Taloustieteiden tiedekunta sekä Kielikeskus englannin kielen osalta. Vuonna 2008 OpasOodi otettiin käyttöön seuraavissa tiedekunnissa/erillisyksiköissä: HuTk, KTK, LTK, LuTk (osittain) ja Kielikeskus (muut kielet englannin lisäksi). Keväällä 2009 Teknillinen tiedekunta on ottamassa OpasOodia käyttöön. PalauteOodi PalauteOodin on ensimmäisenä ottanut käyttöön vuonna 2007 Teknillisen tiedekunnan Sähkö- ja tietotekniikan osasto. Vuonna 2008 PalauteOodin ottivat käyttöön Taloustieteiden tiedekunta kokonaisuudessaan sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden laitos. PalauteOodin osalta kehittäminen on pysähtynyt koko konsortion tasolla. Kehittäminen tulee tehdä omalla kustannuksella, mikäli tätä halutaan. OodiHops Tavoitteena on, että keväällä/syksyllä 2009 OodiHops -toiminnallisuutta pilotoidaan Oulun yliopistossa. Alustavasti ainakin kasvatustieteiden koulutusohjelma on osoittanut kiinnostuksensa toimia OodiHops -pilottina. Oodikoulutukset: 1. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus: TTK, osallistujia Kohdennettu koulutus: Kielikeskus , osallistujia Oodi-infotilaisuus , osallistujia Kohdennettu koulutus: Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio , osallistujia Kohdennettu koulutus: LTK , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus: TaTK , osallistujia Oodi, opetustapahtumien käsittely , osallistujia Hallitse ja kehitä kurssiasi - opeoodi koulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus HUTK, , osallistujia Kohdennettu koulutus KTK, , osallistujia WebOodi, OpeOodin käyttöönotto ja ohjeistus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Oodi ja YSHJ - Ajankohtaista opintoasiain tietojärjestelmistä , osallistujia Kohdennettu koulutus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, , osallistujia Oodi-porinat, osallistujia 22. Käyttäjät jakavat hyviä käytänteitä ja kokemuksia Oodista, siihen liittyviä ongelmia jne. Tämä on osoittautunut toimivaksi käytännöksi, jota on toivottu lisää ja tullaan myös järjestämään vuoden 2009 aikana. 21. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia / 13

3 23. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia 10. Opintojen ja opintopistekertymien seurannan kehittäminen (Oodi) Raportoinnin ja dokumentoinnin välineiden laajempi käyttöönotto (tukee opetuksen itsearviointia ja kehittämistä) ASIO-lukujärjestys-ohjelman laaja käyttöönotto Osaaminen: alueen henkilöstökoulutuksen vakinaistaminen sekä räätälöidyn koulutuksen ja tuen tarjoaminen laitoksille ja henkilökunnalle: Kesken Raportoinnin kehittäminen siirtyy Raketti-hankkeen tehtäväksi. Oulun yliopisto on ilmoittautunut pilotiksi. Pilotissa tullaan ensin huomioimaan viranomaistarpeet. Pilotointi alkaa vuonna OY:ssa on myös Etana-työkalu, jonka hyödyntäminen tässä olisi järkevää. Tämä vaatii kuitenkin resursseja tekniseen toteutukseen sekä integrointia koulutusten osata esim. esimiesvalmennus Kesken Vuonna 2009 käyttöön otettu wiki-järjestelmä toimii raportoinnin ja dokumentoinnin laajemman käyttöönoton yhtenä työkaluna. Wikiin mm. kootaan yliopiston laatutyön materiaalit. Tähän alueeseen liittyy myös Yliopistoportaali-hanke, joka on keskeytetty Kesken ASIOsta on järjestetty koulutusta osallistui 21 hlöä, osallistui 6 hlöä. Toinen koulutuksista oli onnistuneempi. Kouluttajana toimi yliopiston henkilökunnan edustaja, joka oli itse aktiivisesti käyttänyt ASIO-ohjelmaa. Lisäksi on järjestetty kaksi ASIO-työpajaa ja Näissä työpajoissa käyttäjiä ohjattiin järjestelmän käyttöön tapauskohtaisesti. ASIO-ohjelman käyttöönottoa tukemaan on tehty uusi pikaopas. Tämän lisäksi on kehitetty opetuksen kehittämisyksikön, tilapalveluiden ja tietohallinnon yhteistyötä ASIO-ohjelman kehittämisessä ja käyttöönoton laajentamisessa. ASIOn laajemman käyttöönoton varmistamiseksi tarvittaisiin tekninen vastuuhenkilö, joka hallitsee sovelluksen käytön ja käyttäjien tarpeet. ASIO-ohjelman käyttöönotossa törmätään jatkuvasti isoihin rakenteellisiin ongelmiin. Ohjelma ei vastaa käyttäjien tarpeita eikä siihen saada toimittajalta tarvittavia kehitystoimia. Järjestelmä ei vastaa yliopiston tarpeita lukujärjestyksen laadinnassa, vaan se toimii tällä hetkellä parhaiten salivarausjärjestelmänä. Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutusta on tarjolla, mutta se tulee vakinaistaa Kesken Tähän alueeseen on uudelleen suunnattu yksi opetuksen kehittämisyksikön virka ja sen lisäksi opetuksen kehittämisyksikössä on yksi määräaikainen virka täytettynä 12/2008 vuonna Vuodesta 2010 eteenpäin tämän tehtävän resursointi vähenee 50% :lla. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että tarjotun koulutuksen ja tuen määrä tulee laskemaan. Järjestetyt koulutukset vuonna 2008: 1. TieVie-asiantuntijakoulutus op, osallistujia 8 / Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Optiman perusteet koulutus , osallistujia Optima-klinikka , osallistujia Tekijänoikeudet opetuksessa koulutus , osallistujia / 13

4 6. Optiman perusteet -koulutus lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle , osallistujia ITU-kahvit: Oppimisen uusia tuulia - Wikittelystä blogosfääriin , osallistujia Optiman hyvien käytänteiden iltapäivä , osallistujia Virtuaaliyliopistoseminaari: Tvt opetuksen ja tutkimuksen tukena: mitä palveluja Oulun yliopistossa on tarjolla? , osallistujia Optimakoulutus hammaslääketieteen laitokselle , osallistujia Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle , osallistujia Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle , osallistujia Optima-koulutus (advanced) , osallistujia Kansainvälisten opetusverkostojen toiminnan organisointi verkossa , osallistujia Onnistuneet pedagogiset ratkaisut kansainvälisessä verkko-opetuksessa , osallistujia Optiman perusteet -koulutus lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle , osallistujia Muutakin kuin puhuva pää? Videoviestintä opetuksessa , osallistujia Hyviksi havaitut tekniset ratkaisut ja välineet kansainvälisessä verkkoopetuksessa , osallistujia Virtuaaliyliopistoseminaari: Yhteisöllisen oppimisen malleista videokokousjärjestelmään , osallistujia 40. Järjestetyt koulutukset vuonna 2009: 21. Optima-admineiden VIP-kahvit , osallistujia Opetus- ja tutkimustyön tekijänoikeuskysymyksiä , osallistujia Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Refereepalvelu tutuksi -online-seminaari: Miten verkko-oppimateriaaleja arvioidaan, ja miten arvioijaksi ja arvioitavaksi pääsee? , osallistujia ITU-kahvit teemalla Plagiointi yliopistossa ongelma vai ei?, osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Wiki - tutuksi! , osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Optima jatkokurssi , osallistujia Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa online-seminaari , osallistujia 3 / / 13

5 31. Wiki - tutuksi! , osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Optiman peruskurssi , osallistujia Refereepalvelu tutuksi -online-seminaari: Miten verkko-oppimateriaaleja arvioidaan, ja miten arvioijaksi ja arvioitavaksi pääsee? , osallistujia Painaako palaute? Opettajan palautetaidot puntarissa , osallistujia Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa online-seminaari Tulossa olevat / suunnitellut koulutukset vuonna 2009: 37. Wiki - tutuksi! klo Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta , klo Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta , klo Opettajana yliopistossa -koulutus (4 op) ajalla Optima-peruskoulutus 1.9. klo Optima-jatkokoulutus klo Painaako palaute? Opettajan palautetaidot puntarissa klo Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta Sähköisen oppimateriaalin tuottaminen (mm. Apumatti ja Dreamweaver) syys-lokakuu Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle pe 11.9.klo Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle pe klo Opetusviestintä, lokakuu Vauhtia verkkoon Verkko-opetuksen uudet mahdollisuudet, Rapid-Elearning videdomateriaalin tuottaminen koulutukseen, lokamarraskuu Koulutuksen järjestäminen kattavasti eri palveluista tutkijoille. Joidenkin palvelujen kohdalla on epäselvää, kuka on vastuussa koulutuksen tarjoamisesta tutkijoille. Useimpiin palveluihin liittyvä käytön tuki sekä pedagoginen tuki ovat riittämättömiä, tai ne puuttuvat kokonaan. Monien palvelujen osalta palvelukonsepti on kehittymätön Kesken TVT:n koulutusta ei ole erityisesti suunnattu tutkijoille, mutta erilaiset käyttökoulutukset sopivat sekä tutkijoille että opettajille eikä niitä ole suunnattu erityisesti kummallekaan ryhmälle, vaan on järjestetty yleistä käyttäjäkoulutusta. Pedagogisten näkökulmien mukaan ottaminen on eri asia ja näitä koulutuksia on luonnollisesti suunnattu erityisesti opettajille. Erityisesti tutkijoille tarjottua koulutusta eri palveluista ei ole tarjottu Ok Uusista tvt-palveluista on järjestetty koulutusta heti, kun ne on saatu keskitetysti käyttöön, esim. Adobe Connect Pro ja Wiki. Myös olemassa olevista palveluista on järjestetty enemmän koulutuksia kuin aikaisemmin ja syksyllä 2008 pidetyt Tietoa tietojärjestelmistä tilaisuudet olivat yksi uusi avaus siinä, että eri järjestelmistä tiedotetaan henkilökunnalle. Näistä tilaisuuksista on tarkoitus tehdä jokasyksyisiä 5 / 13

6 tapahtumia. Tilaisuudet toteutetaan tietohallinnon, CF:n ja opetuksen kehittämisyksikön yhteistyönä. Palveluiden vastuukysymyksiä on selkiytetty ja tietohallinto on koonnut kaikista tietojärjestelmistä yksityiskohtaiset järjestelmäkortit joissa järjestelmät kuvataan ja vastuut määritellään. Campus Futurus, tietohallinto ja opetuksen kehittämisyksikkö ovat pitäneet kuukausittain palavereja ajankohtaisista asioista. Näissä palavereissa työtä on voitu viedä eteenpäin ja sopia työnjaosta luontevasti. Yhteistyö on ollut erittäin mielekästä ja hyödyllistä. Joissakin palveluissa on epäselvää, kuka on vastuussa käytön tuen tarjoamisesta. Verkkokokousjärjestelmän käyttöönotto ja palvelukonseptin rakentaminen on alussa. Vuonna 2008 toiminta on resursoitu CF:n tietohallinnolle myöntämällä kehittämishankerahalla. Avoinna on muun muassa se, miten palvelun pysyvä ylläpito resursoidaan vuoden 2008 jälkeen. Monet koulutusta ja tutkimusta tukevista palveluista ovat vaikeasti saavutettavissa, ja niistä ei löydy keskitetysti tietoa palvelujen käyttäjäryhmien mukaan. Myöskään kaikista palveluista ei ole käyttöä tukevia tukisivustoja. Palvelujen Koulutuksen lisäksi on aloitettu wiki-sivuston laatiminen, jossa tullaan esittelemään opettajille, opiskelijoille sekä tutkijoille tarjotut tvt-palvelut. Opettajien sivusto on valmis, opiskelijoiden sivusto aloitetaan keväällä 2009 ja tutkijoiden sivuston laatiminen tehdään syksyllä kts. https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Ok Palveluiden vastuukysymyksiä on selkiytetty ja tietohallinto on koonnut kaikista tietojärjestelmistä yksityiskohtaiset kortit joissa järjestelmät kuvataan ja vastuut määritellään. Palvelusivusto (wikisivusto) opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille vastaa osittain tähänkin kehittämiskohteeseen ja lisäksi on vahvistettu tietohallinnon ServiceDesk-palvelun asemaa liittämällä siihen mukaan uusia palveluja esim. Optima, Adobe Connect Pro ja wiki. Samalla on selkeytetty näiden palvelujen käytön tukea määrittelemällä ne henkilöt, jotka vastaavat kutakin palvelua koskeviin kysymyksiin Kesken Adobe Connect Pro (ACP) verkkokokousjärjestelmää ja sen palvelukonseptia on rakennettu Campus Futuruksen hankkeena vuoden 2008 aikana ja työ on jatkunut vielä vuoden 2009 keväälle, jolloin järjestelmä saatiin keskistetysti tarjontaan yliopistolaisille. Järjestelmä on maksuton ainakin vuoden 2009, jonka jälkeen tulee harkita uudelleen, miten lisenssin vaatima rahoitus kerätään. Vuotuinen lisenssimaksu on noin 4000 e. Tämän lisäksi tulee mahdollisesti lisämaksua kokousorganisaattoreiden määrän mukaan, koska jokainen uusi organisaattori nostaa lisenssimaksua siten, että 25 kpl:een erissä yksikköhinta on 110 e/kpl. Lisenssimaksun kattaminen tarkoittaa käytännössä noin 15 Helsingin matkan tekemättä jättämistä vuositasolla yliopistolla. Kokonaisuutena ACP:n tuomat säästöt voivat olla huomattavasti isommat, jos järjestelmä saadaan hyötykäyttöön koko yliopiston tasolla. On suunniteltu sitä, että laitokset itse maksaisivat kokousorganisaattorin lisenssiin liittyvät kulut ja tietohallinto vastaisi muusta lisenssimaksusta. Tämä asia on kuitenkin vielä sopimatta. 6 / 13

7 saavutettavuuden kehittäminen edellyttää: Tukisivustojen rakentamista niihin palveluihin, joista se vielä puuttuu. Tiedon kokoamista palveluista yhteen paikkaan käyttäjäryhmittäin Kesken Em. Palvelusivusto opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille vastaa osittain tähänkin kehittämiskohteeseen. Opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen wiki sivustojen tekeminen on aloitettu. Ne valmistuvat syksyn 2009 aikana. Opettajien sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Tämän lisäksi uusille palveluille on laadittu tukisivustot mm. ACP ja wiki Kesken Opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen wiki sivustojen tekeminen on aloitettu. Ne valmistuvat syksyn 2009 aikana. Opettajien sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Tähän osioon liittyy myös opiskelijoiden ja opettajien Noppa-portaali, josta on järjestetty esittelytilaisuus Oulun yliopistossa , osallistujia oli noin 30. Noppa portaalin soveltuvuudesta Oulun yliopsitolle on tehty esiselvitys, jonka mukaan Noppa soveltuisi hyvin OY:n käyttöön ja helpottaisi opettajien ja opiskelijoiden välistä viestintää ja tiedon kulkua. Päätöstä siitä, otetaanko Noppa Oulun yliopistossa käyttöön vai ei, ei vielä ole. Tämä edellyttää mm. rahoituksen selvittämistä. Palveluista tiedottamista Ok Opettajan palveluista on tiedotettu mm. Suuren jakelun sekä eri sähköpostilistojen kautta mm. opettajien sähköpostilista ja cf:n sähköpostilista. Koko henkilökunnalle on järjestetty kaksi Tietoa tietojärjestelmistä -tilaisuutta syksyllä Näistä tilaisuuksista on tarkoitus tehdä jokavuotisia tapahtumia. Lisäksi on tekeillä yllämainittu wikisivusto. Joistakin palveluista on myös kirjoitettu artikkeli Tietopistoon esim. wikistä. Campus Futuruksen virtuaaliyliopistoseminaarit toimivat myös palvelujen tiedottamisen kanavina, samoin CF:n järjestämät ITU-kahvit ja CF:n verkkosivut. Tiedottamissa tarvitaan useita kanavia ja erilaisia tiedotusvälineitä. Tilaisuudet (kevääseen 2009 saakka) 35 kpl, joista osa koulutusta ja osa keskustelu / tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa on ollut osallistujia keskimäärin 20 hlöä / tilaisuus. b) Tärkeät, ei-kiireelliset kehittämiskohteet Sähköinen arviointi (tenttiakvaario ja muut sähköisen arvioinnin mahdollisuudet) Kesken Optiman sähköisen tenttimisen kehittäminen on aloitettu yhteistyössä Discendum Oy:n ja muutaman muun korkeakoulun kanssa. Mukana ovat: OY, LY, JY, TKK ja Turun amk. Sähköisen tenttimisen työkaluja kehitetään Optimaan vuoden 2009 aikana ja kesällä 2009 järjestetään Oulun yliopistossa koulutusta tenttien toteuttamisesta. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää olisiko yliopistolla tiloja tenttiakvaariota varten ja miten tenttiakvaarion toteuttaminen olisi mahdollista. Tenttiakvaariota varten tarvitaan tilat, sekä laitteistoa. Kustannukset laitteiston osalta ovat noin e. Sähköisen oppimateriaalin tuottaminen Kesken Oulun yliopistossa on erilaisia työkaluja, joilla voi tuottaa sähköistä oppimateriaalia, mutta esim. Apumatti työkalun ylläpito on auki. Apumatti on erittäin helppokäyttöinen työkalu verkkomateriaalin työstämiseen, mutta keskitettyä tukea ja omistajuutta tälle työkalulle ei ole määritelty. Nykyresursseilla ei mahdollista tarjota keskitettynä palveluna. Edellyttää: kehitys- ja ylläpitotyötä olemassa olevaan ohjelmistoon. Verkkovideomateriaalin tuottaminen Kesken CF:n vuoden 2008 hanke Rapid elearning tuotti tähän yhden ratkaisun, mutta resurssipulan vuoksi palvelua ei voida tarjota keskitettynä palveluja koko yliopistolle. Edellyttää henkilöresurssin kohdentamista tähän palveluun. Opetuksen suunnittelun työkalut (esim Ei Core Edit työkalun saamiseen laajempaan käyttöön vaatii resurssointia 7 / 13

8 Core Edit -työkalu). Wiki-alustan käyttöönoton ja palvelukonseptin rakentaminen, mihin liittyvä työ on vielä alussa. Vuonna 2008 toiminta on resursoitu CF:n myöntämällä kehittämishankerahalla. Avoinna on muun muassa palvelun pysyvän ylläpidon resursointi vuoden 2008 jälkeen. Uudet kehittämiskohteet a) Kiireelliset ja tärkeät kehittämiskohteet vuosiksi Opetuksen tekijänoikeuskysymyksiin tuki ja sopimusmallit. Valssi-opiskelijavalintajärjestelmään vastuuhenkilö opintohallintoon. Käyttäjätunnistusjärjestelmien kehittäminen aikuiskoulutukseen siten, että aikuiskoulutuksen käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa otetaan huomioon järjestelmissä. Opintotietojärjestelmän (Oodi) käyttöönotto aikuiskoulutuksessa. Yliopiston julkaisuarkisto. Tällä hetkellä käytössä oleva Jultika-julkaisutietokannan elinkaari on loppuvaiheessa ja tilalle tarvitaan uusi järjestelmä. Päätöksen tekemiseksi asiasta tarvitaan ohjelmointityöhön, ylläpitoon ja kehittämiseen. Edellyttää henkilöresurssin kohdentamista tähän palveluun Ok Oulun yliopiston wiki-alusta on käytössä maaliskuusta 2009 lähtien keskitetysti kaikille yliopistolaisille Wik-koulutusta on järjestetty ja järjestetään keväällä Koulutukset tuotetaan osittain vakinaisen henkilökunnan toimesta, mutta määräaikaisten panostakin tarvitaan. Tietohallinnossa tulee olla wikin tekninen vastuuhenkilö sekä pääkäyttäjä jatkossakin Kesken Opetuksen tekijänoikeuskysymysten osalta olemme Helsingin yliopiston juristin varassa, joka on ystävällisesti auttanut meitä ilmaiseksi pienissä kysymyksissä. Hän on myös kouluttanut Oulun yliopistossa, josta hänelle on luonnollisesti maksettu matkakorvaukset ja palkkio. Oulun yliopistossa on selkeä puute opetuksen tekijänoikeuksien kohdalla. Campus Futuruksen sivuille on kerätty opetuksen tekijänoikeuksiin tukimateriaalia, mutta pelkkä www-materiaali ei riitä. Tarvittaisiin opetuksen tekijänoikeuksiin erikoistunut juristi tai vähintäänkin ostetut juristipalvelut tähän alueeseen Ei Vastuuhenkilö tarvitaan vastaamaan kaikista opiskelijavalinnan järjestelmistä. Näitä järjestelmiä ovat: Valssi, Harek, YSHJ, Funima ja YO-opas. Tällä hetkellä järjestelmistä vastaavat useat eri henkilöt, joiden perustehtävän nämä eivät kuulu. Edellyttää henkilöresurssin, jolla on kaikki opiskelijavalintaan liittyvät järjestelmät hallinnassa ja joka pystyy tekemään yhteistyötä tiedekuntien kanssa Kesken Neuvottelut tietohallinnon kanssa on käyty ja asiaa viedään eteenpäin Kesken Avoin yliopisto siirtyy Oodin käyttäjäksi Täydennyskoulutus sen sijaan ei ole siirtymässä. Vain Joensuun yliopistossa on täydennyskoulutuksin Oodi-järjestelmässä mukana. On syytä selvittää se, onko täydennyskoulutusten siirtäminen Oodijärjestelmään järkevää Kesken Selvityshanke on meneillään. Uuden järjestelmän valinta ja prosessin suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä. 8 / 13

9 selvityshanke. Projektinhallintatuki ja -työkalu. Asia on ollut esillä myös TUKE-hankkeessa 1, jossa se mahdollisesti ratkeaa. b) Tärkeät, ei-kiireelliset kehittämiskohteet vuosiksi Työkalu eportfolion laatimiseen Ei Ei ole edennyt. Optima-alustan rinnalle Moodle-alustan Ei Ei ole edennyt. käyttöönotto. Blogi-alusta Ei Ei ole edennyt. Työkalu opetusresurssien ja -kapasiteetin sekä opintopistekertymän arviointiin. Kirjastopalvelujen käyttöönotto akateemisessa täydennyskoulutuksessa. Innovatiiviset kärjet Innovatiivisen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön edelläkävijän aseman säilyttäminen. Uusien, tutkimuksesta ja käytännöstä nousevien kärkien synnyttämisen ja kehittämisen tukeminen. Kehittämistoiminnassa syntyneiden hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen yliopiston toimintaan. Monitieteistä yhteistyötä edistävien mahdollisuuksien etsiminen sekä tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön lisääminen. Tutkimus- ja kehitysyhteistyön ulottaminen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Kesken Tämän tehtävän toteutuminen liittyy projektipalveluyksikön perustamiseen osaksi talouspalveluja. Prosessi on kesken ja se vaatii työnjaon selvittämistä sekä järjestelmän valintaa (esim. SAP-järjestelmä) Kesken Yksi vaihtoehto tämän toteuttamiseen on Etana-järjestelmä. Sitä on esitelty syksyllä 2008, mutta ei saatu vastausta siihen, onko järjestelmä tarpeellinen tiedekunnille. Odottaa päätöstä käyttöönotosta ja edellyttää tähän järjestelmään kohdennettua henkilöresurssia Kesken Liittyy käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönottoon. Keskusteluja on käyty tietohallinnon kanssa. Seuraavaksi on neuvoteltava kirjaston kanssa Kesken Campus Futuruksen tehtävänä on mahdollistaa innovatiivisen toimintakulttuurin ylläpitäminen. Tätä tehdään erityisesti rahoittamalla tvt:n käytön innovatiivisia kärkihankkeita. Tässä Campus Futuruksen rahoituksen pitäminen aiemmalla tasolla on erityisen tärkeää. CF tarvitsee vuosittaisen euron rahoituksen toimintaansa Ok Toteutetaan vuosittain hankerahoituksella sekä virkatyönä Kesken Hankkeet, joita seurataan systemaattisesti. CF osallistuu hankkeiden toimintaan olemalla mukana esim. hankkeen ohjausryhmässä ja järjestämällä säännöllisesti hanketapaamisia, joissa mm. haetaan hankkeiden välille yhteistyötä. CF:n hankkeiden tulokset esitellään vuosittaisessa seminaarissa, jossa esitellään myös vakinaistamis- ja käytäntöjen levittämissuunnitelmat. CF:n laitoskierrokset tukevat myös tätä toimintaa, mutta työtä tämän asian edistämiseksi tulee tehdä aina Kesken Hankkeet, koulutukset, tilaisuudet, tiedottaminen eli CF:n perustoimintaa. Vaatii aikaa ja paljon työtä. Toiminnan kansainvälinen vertailu ja Ei Ei ole edennyt Kesken SVY-yhteistyön tuloksena toteutetaan kansallinen benchmarkkaustilaisuus ja toinen syksyllä Muu kansallinen yhteistyö on mm. CF:n kehityspäällikön resursseista kiinni ja tiedonkulun osalta sisäisessä yhteistyössä. Sisäinen yhteistyö on selkeästi lisääntynyt vuoden aikana: CF-OKY-tietohallinto sekä TVT-toimintaohjelman ohjausryhmä (edustus seuraavista: kirjasto, tietohallinto, aikuiskoulutus, opetus, tutkimus, opiskelijat, opetuksen kehittämisyksikkö sekä CF). 1 TUKE - Tukipalvelujen kehittämishanke, ks. 9 / 13

10 benchmarking. Rakenteiden ja vastuiden kehittämiskohteet ja toimenpideehdotukset: Keskitettyjen oppimiskeskus-palvelujen vastuu tulee ratkaista pysyvästi. Oppimiskeskuspalvelut ovat tällä hetkellä kirjaston vastuulla. Päällekkäisyyksien karsimiseksi ja vastuun vakinaistamiseksi TUKE-raportissa ehdotetaan, että oppimiskeskuspalvelut siirretään opintohallinnon vastuualueelle siten, että kehittämis- ja koordinointivastuu on sovituilta osin Campus Futuruksella. Raportissa ehdotetaan myös, että CF:n johtoryhmä toimii oppimiskeskuspalvelujen ohjausryhmänä, Oppimiskeskuspalveluja tuottavien toimijoiden väliset vastuut ja tehtävät määritellään, rahoituskäytännöt vakiinnutetaan ja palvelusivustot kootaan. Tukipalvelujen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen perustamalla toimijoiden ja ylläpitäjien yhteistyöelin: tämä ehdotus sisältyy myös TUKE-raporttiin. Tukipalvelujen työnjako on epäselvä, sillä muun muassa joissakin järjestelmissä vastuuta henkilökunnan ja opiskelijoiden käytön tuesta ei ole määritelty. Kesken Ok Kesken Työnjakoa kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa selvennetty. TVT-ohjausryhmä on perustettu ja yhteistyö on aloitettu. Työ on aloitettu mm. tietohallinnon järjestelmäkorttien ja wikiin koottavien palvelusivustojen yhteydessä. Aikuisopiskelijoiden tukipalvelut tulee toteuttaa keskitettyjen palveluiden avulla. Oulun yliopistossa ei ole käytössä tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön tilan seurantaa ja arvioinnin työkaluja. Toiminnan arvioimiseksi kehitetään mittarit ja tiedonkeruumenetelmät. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen laitosten ja yksiköiden kanssa tiedonkulun ja toiminnan kehittämiseksi sekä tarpeiden kartoittamiseksi. Tvt:n käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa ei ole levinnyt tasaisesti Kesken Ei Kesken Tämäkin kehittämiskohde liittyy käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönottoon. Keskusteluja on käyty tietohallinnon kanssa. Seuraavaksi on neuvoteltava lisenssiasioista kirjaston kanssa. Ei ole edennyt. CF aloittaa keväällä 2009 yhdessä opetuksen kehittämisyksikön kanssa ns. laitoskierrokset, joissa tvt-asioita otetaan esille ja kuullaan laitosten toiveita. Tietohallinnon kanssa järjestetään yhteinen opiskelijatapaaminen Tämä on kuitenkin kovin iso työ jota ei saada helposti valmiiksi. 10 / 13

11 yksiköihin ja laitoksiin, joten erityisesti tulee huomioida tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön tukea tarvitsevia yksiköitä. Yhteenvetoa Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että iso osa tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman kehittämiskohteista on edennyt vuoden aikana (toukokuu 2008 toukokuu 2009). Etenemiseen ovat erityisesti vaikuttaneet seuraavat seikat: Suunnittelijan viran uudelleen suuntaaminen opetuksen kehittämisyksikössä, vastuualueena tvt:n opetuskäyttö. Kahden määräaikaisen suunnittelijan tehtävän täyttäminen, siten että toinen tehtävä keskittyy Oodi-työhön ja toinen tvt:n opetuskäytön edistämiseen. CF:n, Tietohallinnon ja Opetuksen kehittämisyksikön yhteistyön tiivistyminen ja vastuiden selkiytyminen. CF:n kehittämishankerahoituksen kautta saatujen uusien avauksien toteutuminen ja käytäntöön vieminen sekä onnistuminen hankkeissa tuotettujen palvelujen tarjoamisessa koko yliopistolle. Tällä turvataan Oulun yliopiston edelläkävijän asema ja pidetään yllä innovatiivista toimintakulttuuria. Edelleen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankkeiden tulokset saadaan laajasti yliopiston käytäntöihin asti. Vuoden 2009 kehittämishankkeet on valittu ja niiden avulla pysymme kehityksessä mukana, kunhan saamme hankkeiden tuotokset koko yliopiston käyttöön. Uudet kehittämishankkeet löytyvät CF:n www-sivuilta osoitteesta: Vuotta 2010 ajatellen olisi oleellista saada Oodi-työhön resurssit huomioiden, että määräaikaisen suunnittelijan sopimus päättyy vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös opiskelijavalintaan liittyvien järjestelmien hallinnointiin tarvitaan resurssi. Selkeästi on käynyt ilmi myös opetuksen tekijänoikeuksiin perehtyneen juristin tai juristipalveluiden puuttuminen. Helsingin yliopiston juristi on käytettävissä koulutuksiin, mutta emme voi käyttää hänen asiantuntemustaan opetuksen tekijänoikeuksiin liittyvissä muissa asioissa esim. sopimusneuvonta jne. Yhteenveto resurssitarpeista: CF:n rahoituksen turvaaminen. Oodi-työ: Koulutukset, käytön tuki, uusien toimintojen käyttöönotto ja kehittäminen. Tvt:n opetuskäyttö: koulutukset, käytön tuki sekä kehittäminen. Opetuksen tekijänoikeudet: juristipalvelut Opiskelijavalinnan järjestelmät: Valssi, Harek, YSHJ, Funima, YO-opas ylläpito, käytön tuki, koulutus ja kehittäminen. Tietojärjestelmät: Etana, Core Edit ja Asio: sovelluskehitys, käytön tuki ja koulutus. Apumatti ja verkkovideotuotanto: käytön tuki, ohjaus, tuottaminen ja koulutus. Tenttiakvaario: tila ja laitteistohankinta. Iso osa kehittämiskohteista on merkitty olevan kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä on vielä paljon tavoitetilan saavuttamiseksi. Toisaalta osa kehittämiskohteista on sellaisia, jotka ovat aina kesken, koska kyse on toiminnasta, jota tulee koko ajan tehdä ja viedä eteenpäin. Tärkeää on analysoida ja arvioida tilannetta säännöllisesti. Seuraavan kerran arvioidaan joko loppuvuodesta 2009 tai alkuvuodesta 2010 toimintaohjelmassa mainittujen kehittämiskohteiden nyky- ja tavoitetila. Tällöin nähdään, miten tavoitteet ovat toteutuneet ensimmäisen tavoiteajankohdan suhteen (vuosi 2009) ja mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen tai saavutetun tason ylläpitäminen edellyttää jatkossa. Kuvioissa 1 ja 2 esitetään arviot tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön tilanteesta keväällä / 13

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot