Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutumisen tilanne on kuvattu alla olevassa taulukossa kehittämiskohteittain. Taulukossa on myös esitetty toimintaohjelmaan kirjattu kehittämiskohteen aikataulutavoite sekä se, onko kehittämiskohde toteutunut, onko sen toteutuminen kesken vai onko kehittämiskohteen toteutumista tapahtunut lainkaan. Taulukossa kehittämiskohteet on lueteltu samassa järjestyksessä ja samoin määrittelyin kuin tvt:n toimintaohjelmassa. Lopussa on yhteenvetoa ja yleisiä havaintoja kehittämiskohteiden toteutumisesta. Taulukko: Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman toteutuminen Kehittämiskohde Meneillään olevat kehittämiskohteet a) Kiireelliset ja tärkeät kehittämiskohteet Opintotietojärjestelmän (Oodi) toimintojen laajempi käyttöönotto, mikä tukee ohjausta ja arviointia (ehops ja epalaute) sekä opintohallinnon toimintaa. Tavoiteaikataulu Tavoitteessa (ok) / kesken / ei edennyt (ei) Kommentit Kesken Oodista ja sen käytöstä Oulun yliopistossa on laadittu uudet www- sivut: Opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa Keväällä 2009 jokaisessa Oulun yliopiston tiedekunnassa on jossakin määrin käytössä opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa. Vielä on joitakin yksittäisiä laitoksia, joissa tätä toimintoa ei käytetä. Yleinen tentti Vuoden 2008 aikana Kasvatustieteiden ja Humanistinen tiedekunta ovat ottaneet käyttöön yleinen tentti -työkalun, jonka avulla opiskelijat voivat ilmoittautua yleisinä tenttipäivinä järjestettäviin tentteihin WebOodissa. OpeOodi OpeOodi WebOodin osana on otettu käyttöön vuonna Yliopiston henkilökunnalle on järjestetty runsaasti koulutuksia OpeOodin käytöstä. OpeOodi-käyttölupia on myönnetty 319 yliopiston henkilökuntaan kuuluvalle. Käyttöluvan saaneista on koostettu sähköpostitiedosto, jolloin tiedottaminen onnistuu helpommin. OpasOodi OpasOodin käyttö Oulun yliopistossa on aloitettu vuonna 2007, jolloin oppaan ottivat

2 käyttöön Taloustieteiden tiedekunta sekä Kielikeskus englannin kielen osalta. Vuonna 2008 OpasOodi otettiin käyttöön seuraavissa tiedekunnissa/erillisyksiköissä: HuTk, KTK, LTK, LuTk (osittain) ja Kielikeskus (muut kielet englannin lisäksi). Keväällä 2009 Teknillinen tiedekunta on ottamassa OpasOodia käyttöön. PalauteOodi PalauteOodin on ensimmäisenä ottanut käyttöön vuonna 2007 Teknillisen tiedekunnan Sähkö- ja tietotekniikan osasto. Vuonna 2008 PalauteOodin ottivat käyttöön Taloustieteiden tiedekunta kokonaisuudessaan sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden laitos. PalauteOodin osalta kehittäminen on pysähtynyt koko konsortion tasolla. Kehittäminen tulee tehdä omalla kustannuksella, mikäli tätä halutaan. OodiHops Tavoitteena on, että keväällä/syksyllä 2009 OodiHops -toiminnallisuutta pilotoidaan Oulun yliopistossa. Alustavasti ainakin kasvatustieteiden koulutusohjelma on osoittanut kiinnostuksensa toimia OodiHops -pilottina. Oodikoulutukset: 1. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus: TTK, osallistujia Kohdennettu koulutus: Kielikeskus , osallistujia Oodi-infotilaisuus , osallistujia Kohdennettu koulutus: Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio , osallistujia Kohdennettu koulutus: LTK , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus: TaTK , osallistujia Oodi, opetustapahtumien käsittely , osallistujia Hallitse ja kehitä kurssiasi - opeoodi koulutus , osallistujia Kohdennettu koulutus HUTK, , osallistujia Kohdennettu koulutus KTK, , osallistujia WebOodi, OpeOodin käyttöönotto ja ohjeistus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia Oodi ja YSHJ - Ajankohtaista opintoasiain tietojärjestelmistä , osallistujia Kohdennettu koulutus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, , osallistujia Oodi-porinat, osallistujia 22. Käyttäjät jakavat hyviä käytänteitä ja kokemuksia Oodista, siihen liittyviä ongelmia jne. Tämä on osoittautunut toimivaksi käytännöksi, jota on toivottu lisää ja tullaan myös järjestämään vuoden 2009 aikana. 21. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia / 13

3 23. OpeOodin yleiskoulutus , osallistujia 10. Opintojen ja opintopistekertymien seurannan kehittäminen (Oodi) Raportoinnin ja dokumentoinnin välineiden laajempi käyttöönotto (tukee opetuksen itsearviointia ja kehittämistä) ASIO-lukujärjestys-ohjelman laaja käyttöönotto Osaaminen: alueen henkilöstökoulutuksen vakinaistaminen sekä räätälöidyn koulutuksen ja tuen tarjoaminen laitoksille ja henkilökunnalle: Kesken Raportoinnin kehittäminen siirtyy Raketti-hankkeen tehtäväksi. Oulun yliopisto on ilmoittautunut pilotiksi. Pilotissa tullaan ensin huomioimaan viranomaistarpeet. Pilotointi alkaa vuonna OY:ssa on myös Etana-työkalu, jonka hyödyntäminen tässä olisi järkevää. Tämä vaatii kuitenkin resursseja tekniseen toteutukseen sekä integrointia koulutusten osata esim. esimiesvalmennus Kesken Vuonna 2009 käyttöön otettu wiki-järjestelmä toimii raportoinnin ja dokumentoinnin laajemman käyttöönoton yhtenä työkaluna. Wikiin mm. kootaan yliopiston laatutyön materiaalit. Tähän alueeseen liittyy myös Yliopistoportaali-hanke, joka on keskeytetty Kesken ASIOsta on järjestetty koulutusta osallistui 21 hlöä, osallistui 6 hlöä. Toinen koulutuksista oli onnistuneempi. Kouluttajana toimi yliopiston henkilökunnan edustaja, joka oli itse aktiivisesti käyttänyt ASIO-ohjelmaa. Lisäksi on järjestetty kaksi ASIO-työpajaa ja Näissä työpajoissa käyttäjiä ohjattiin järjestelmän käyttöön tapauskohtaisesti. ASIO-ohjelman käyttöönottoa tukemaan on tehty uusi pikaopas. Tämän lisäksi on kehitetty opetuksen kehittämisyksikön, tilapalveluiden ja tietohallinnon yhteistyötä ASIO-ohjelman kehittämisessä ja käyttöönoton laajentamisessa. ASIOn laajemman käyttöönoton varmistamiseksi tarvittaisiin tekninen vastuuhenkilö, joka hallitsee sovelluksen käytön ja käyttäjien tarpeet. ASIO-ohjelman käyttöönotossa törmätään jatkuvasti isoihin rakenteellisiin ongelmiin. Ohjelma ei vastaa käyttäjien tarpeita eikä siihen saada toimittajalta tarvittavia kehitystoimia. Järjestelmä ei vastaa yliopiston tarpeita lukujärjestyksen laadinnassa, vaan se toimii tällä hetkellä parhaiten salivarausjärjestelmänä. Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutusta on tarjolla, mutta se tulee vakinaistaa Kesken Tähän alueeseen on uudelleen suunnattu yksi opetuksen kehittämisyksikön virka ja sen lisäksi opetuksen kehittämisyksikössä on yksi määräaikainen virka täytettynä 12/2008 vuonna Vuodesta 2010 eteenpäin tämän tehtävän resursointi vähenee 50% :lla. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että tarjotun koulutuksen ja tuen määrä tulee laskemaan. Järjestetyt koulutukset vuonna 2008: 1. TieVie-asiantuntijakoulutus op, osallistujia 8 / Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Optiman perusteet koulutus , osallistujia Optima-klinikka , osallistujia Tekijänoikeudet opetuksessa koulutus , osallistujia / 13

4 6. Optiman perusteet -koulutus lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle , osallistujia ITU-kahvit: Oppimisen uusia tuulia - Wikittelystä blogosfääriin , osallistujia Optiman hyvien käytänteiden iltapäivä , osallistujia Virtuaaliyliopistoseminaari: Tvt opetuksen ja tutkimuksen tukena: mitä palveluja Oulun yliopistossa on tarjolla? , osallistujia Optimakoulutus hammaslääketieteen laitokselle , osallistujia Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle , osallistujia Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle , osallistujia Optima-koulutus (advanced) , osallistujia Kansainvälisten opetusverkostojen toiminnan organisointi verkossa , osallistujia Onnistuneet pedagogiset ratkaisut kansainvälisessä verkko-opetuksessa , osallistujia Optiman perusteet -koulutus lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalle , osallistujia Muutakin kuin puhuva pää? Videoviestintä opetuksessa , osallistujia Hyviksi havaitut tekniset ratkaisut ja välineet kansainvälisessä verkkoopetuksessa , osallistujia Virtuaaliyliopistoseminaari: Yhteisöllisen oppimisen malleista videokokousjärjestelmään , osallistujia 40. Järjestetyt koulutukset vuonna 2009: 21. Optima-admineiden VIP-kahvit , osallistujia Opetus- ja tutkimustyön tekijänoikeuskysymyksiä , osallistujia Opettajana yliopistossa - Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet , osallistujia Refereepalvelu tutuksi -online-seminaari: Miten verkko-oppimateriaaleja arvioidaan, ja miten arvioijaksi ja arvioitavaksi pääsee? , osallistujia ITU-kahvit teemalla Plagiointi yliopistossa ongelma vai ei?, osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Wiki - tutuksi! , osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Optima jatkokurssi , osallistujia Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa online-seminaari , osallistujia 3 / / 13

5 31. Wiki - tutuksi! , osallistujia Adobe Connect pro -verkkokokous omalta koneelta , osallistujia Optiman peruskurssi , osallistujia Refereepalvelu tutuksi -online-seminaari: Miten verkko-oppimateriaaleja arvioidaan, ja miten arvioijaksi ja arvioitavaksi pääsee? , osallistujia Painaako palaute? Opettajan palautetaidot puntarissa , osallistujia Sosiaalinen media oppimisessa ja opetuksessa online-seminaari Tulossa olevat / suunnitellut koulutukset vuonna 2009: 37. Wiki - tutuksi! klo Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta , klo Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta , klo Opettajana yliopistossa -koulutus (4 op) ajalla Optima-peruskoulutus 1.9. klo Optima-jatkokoulutus klo Painaako palaute? Opettajan palautetaidot puntarissa klo Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta Adobe Connect pro -verkkokokous tai -opetus omalta koneelta Sähköisen oppimateriaalin tuottaminen (mm. Apumatti ja Dreamweaver) syys-lokakuu Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle pe 11.9.klo Tietoa tietojärjestelmistä henkilökunnalle pe klo Opetusviestintä, lokakuu Vauhtia verkkoon Verkko-opetuksen uudet mahdollisuudet, Rapid-Elearning videdomateriaalin tuottaminen koulutukseen, lokamarraskuu Koulutuksen järjestäminen kattavasti eri palveluista tutkijoille. Joidenkin palvelujen kohdalla on epäselvää, kuka on vastuussa koulutuksen tarjoamisesta tutkijoille. Useimpiin palveluihin liittyvä käytön tuki sekä pedagoginen tuki ovat riittämättömiä, tai ne puuttuvat kokonaan. Monien palvelujen osalta palvelukonsepti on kehittymätön Kesken TVT:n koulutusta ei ole erityisesti suunnattu tutkijoille, mutta erilaiset käyttökoulutukset sopivat sekä tutkijoille että opettajille eikä niitä ole suunnattu erityisesti kummallekaan ryhmälle, vaan on järjestetty yleistä käyttäjäkoulutusta. Pedagogisten näkökulmien mukaan ottaminen on eri asia ja näitä koulutuksia on luonnollisesti suunnattu erityisesti opettajille. Erityisesti tutkijoille tarjottua koulutusta eri palveluista ei ole tarjottu Ok Uusista tvt-palveluista on järjestetty koulutusta heti, kun ne on saatu keskitetysti käyttöön, esim. Adobe Connect Pro ja Wiki. Myös olemassa olevista palveluista on järjestetty enemmän koulutuksia kuin aikaisemmin ja syksyllä 2008 pidetyt Tietoa tietojärjestelmistä tilaisuudet olivat yksi uusi avaus siinä, että eri järjestelmistä tiedotetaan henkilökunnalle. Näistä tilaisuuksista on tarkoitus tehdä jokasyksyisiä 5 / 13

6 tapahtumia. Tilaisuudet toteutetaan tietohallinnon, CF:n ja opetuksen kehittämisyksikön yhteistyönä. Palveluiden vastuukysymyksiä on selkiytetty ja tietohallinto on koonnut kaikista tietojärjestelmistä yksityiskohtaiset järjestelmäkortit joissa järjestelmät kuvataan ja vastuut määritellään. Campus Futurus, tietohallinto ja opetuksen kehittämisyksikkö ovat pitäneet kuukausittain palavereja ajankohtaisista asioista. Näissä palavereissa työtä on voitu viedä eteenpäin ja sopia työnjaosta luontevasti. Yhteistyö on ollut erittäin mielekästä ja hyödyllistä. Joissakin palveluissa on epäselvää, kuka on vastuussa käytön tuen tarjoamisesta. Verkkokokousjärjestelmän käyttöönotto ja palvelukonseptin rakentaminen on alussa. Vuonna 2008 toiminta on resursoitu CF:n tietohallinnolle myöntämällä kehittämishankerahalla. Avoinna on muun muassa se, miten palvelun pysyvä ylläpito resursoidaan vuoden 2008 jälkeen. Monet koulutusta ja tutkimusta tukevista palveluista ovat vaikeasti saavutettavissa, ja niistä ei löydy keskitetysti tietoa palvelujen käyttäjäryhmien mukaan. Myöskään kaikista palveluista ei ole käyttöä tukevia tukisivustoja. Palvelujen Koulutuksen lisäksi on aloitettu wiki-sivuston laatiminen, jossa tullaan esittelemään opettajille, opiskelijoille sekä tutkijoille tarjotut tvt-palvelut. Opettajien sivusto on valmis, opiskelijoiden sivusto aloitetaan keväällä 2009 ja tutkijoiden sivuston laatiminen tehdään syksyllä kts. https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Ok Palveluiden vastuukysymyksiä on selkiytetty ja tietohallinto on koonnut kaikista tietojärjestelmistä yksityiskohtaiset kortit joissa järjestelmät kuvataan ja vastuut määritellään. Palvelusivusto (wikisivusto) opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille vastaa osittain tähänkin kehittämiskohteeseen ja lisäksi on vahvistettu tietohallinnon ServiceDesk-palvelun asemaa liittämällä siihen mukaan uusia palveluja esim. Optima, Adobe Connect Pro ja wiki. Samalla on selkeytetty näiden palvelujen käytön tukea määrittelemällä ne henkilöt, jotka vastaavat kutakin palvelua koskeviin kysymyksiin Kesken Adobe Connect Pro (ACP) verkkokokousjärjestelmää ja sen palvelukonseptia on rakennettu Campus Futuruksen hankkeena vuoden 2008 aikana ja työ on jatkunut vielä vuoden 2009 keväälle, jolloin järjestelmä saatiin keskistetysti tarjontaan yliopistolaisille. Järjestelmä on maksuton ainakin vuoden 2009, jonka jälkeen tulee harkita uudelleen, miten lisenssin vaatima rahoitus kerätään. Vuotuinen lisenssimaksu on noin 4000 e. Tämän lisäksi tulee mahdollisesti lisämaksua kokousorganisaattoreiden määrän mukaan, koska jokainen uusi organisaattori nostaa lisenssimaksua siten, että 25 kpl:een erissä yksikköhinta on 110 e/kpl. Lisenssimaksun kattaminen tarkoittaa käytännössä noin 15 Helsingin matkan tekemättä jättämistä vuositasolla yliopistolla. Kokonaisuutena ACP:n tuomat säästöt voivat olla huomattavasti isommat, jos järjestelmä saadaan hyötykäyttöön koko yliopiston tasolla. On suunniteltu sitä, että laitokset itse maksaisivat kokousorganisaattorin lisenssiin liittyvät kulut ja tietohallinto vastaisi muusta lisenssimaksusta. Tämä asia on kuitenkin vielä sopimatta. 6 / 13

7 saavutettavuuden kehittäminen edellyttää: Tukisivustojen rakentamista niihin palveluihin, joista se vielä puuttuu. Tiedon kokoamista palveluista yhteen paikkaan käyttäjäryhmittäin Kesken Em. Palvelusivusto opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille vastaa osittain tähänkin kehittämiskohteeseen. Opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen wiki sivustojen tekeminen on aloitettu. Ne valmistuvat syksyn 2009 aikana. Opettajien sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Tämän lisäksi uusille palveluille on laadittu tukisivustot mm. ACP ja wiki Kesken Opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettujen wiki sivustojen tekeminen on aloitettu. Ne valmistuvat syksyn 2009 aikana. Opettajien sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageid= Tähän osioon liittyy myös opiskelijoiden ja opettajien Noppa-portaali, josta on järjestetty esittelytilaisuus Oulun yliopistossa , osallistujia oli noin 30. Noppa portaalin soveltuvuudesta Oulun yliopsitolle on tehty esiselvitys, jonka mukaan Noppa soveltuisi hyvin OY:n käyttöön ja helpottaisi opettajien ja opiskelijoiden välistä viestintää ja tiedon kulkua. Päätöstä siitä, otetaanko Noppa Oulun yliopistossa käyttöön vai ei, ei vielä ole. Tämä edellyttää mm. rahoituksen selvittämistä. Palveluista tiedottamista Ok Opettajan palveluista on tiedotettu mm. Suuren jakelun sekä eri sähköpostilistojen kautta mm. opettajien sähköpostilista ja cf:n sähköpostilista. Koko henkilökunnalle on järjestetty kaksi Tietoa tietojärjestelmistä -tilaisuutta syksyllä Näistä tilaisuuksista on tarkoitus tehdä jokavuotisia tapahtumia. Lisäksi on tekeillä yllämainittu wikisivusto. Joistakin palveluista on myös kirjoitettu artikkeli Tietopistoon esim. wikistä. Campus Futuruksen virtuaaliyliopistoseminaarit toimivat myös palvelujen tiedottamisen kanavina, samoin CF:n järjestämät ITU-kahvit ja CF:n verkkosivut. Tiedottamissa tarvitaan useita kanavia ja erilaisia tiedotusvälineitä. Tilaisuudet (kevääseen 2009 saakka) 35 kpl, joista osa koulutusta ja osa keskustelu / tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa on ollut osallistujia keskimäärin 20 hlöä / tilaisuus. b) Tärkeät, ei-kiireelliset kehittämiskohteet Sähköinen arviointi (tenttiakvaario ja muut sähköisen arvioinnin mahdollisuudet) Kesken Optiman sähköisen tenttimisen kehittäminen on aloitettu yhteistyössä Discendum Oy:n ja muutaman muun korkeakoulun kanssa. Mukana ovat: OY, LY, JY, TKK ja Turun amk. Sähköisen tenttimisen työkaluja kehitetään Optimaan vuoden 2009 aikana ja kesällä 2009 järjestetään Oulun yliopistossa koulutusta tenttien toteuttamisesta. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää olisiko yliopistolla tiloja tenttiakvaariota varten ja miten tenttiakvaarion toteuttaminen olisi mahdollista. Tenttiakvaariota varten tarvitaan tilat, sekä laitteistoa. Kustannukset laitteiston osalta ovat noin e. Sähköisen oppimateriaalin tuottaminen Kesken Oulun yliopistossa on erilaisia työkaluja, joilla voi tuottaa sähköistä oppimateriaalia, mutta esim. Apumatti työkalun ylläpito on auki. Apumatti on erittäin helppokäyttöinen työkalu verkkomateriaalin työstämiseen, mutta keskitettyä tukea ja omistajuutta tälle työkalulle ei ole määritelty. Nykyresursseilla ei mahdollista tarjota keskitettynä palveluna. Edellyttää: kehitys- ja ylläpitotyötä olemassa olevaan ohjelmistoon. Verkkovideomateriaalin tuottaminen Kesken CF:n vuoden 2008 hanke Rapid elearning tuotti tähän yhden ratkaisun, mutta resurssipulan vuoksi palvelua ei voida tarjota keskitettynä palveluja koko yliopistolle. Edellyttää henkilöresurssin kohdentamista tähän palveluun. Opetuksen suunnittelun työkalut (esim Ei Core Edit työkalun saamiseen laajempaan käyttöön vaatii resurssointia 7 / 13

8 Core Edit -työkalu). Wiki-alustan käyttöönoton ja palvelukonseptin rakentaminen, mihin liittyvä työ on vielä alussa. Vuonna 2008 toiminta on resursoitu CF:n myöntämällä kehittämishankerahalla. Avoinna on muun muassa palvelun pysyvän ylläpidon resursointi vuoden 2008 jälkeen. Uudet kehittämiskohteet a) Kiireelliset ja tärkeät kehittämiskohteet vuosiksi Opetuksen tekijänoikeuskysymyksiin tuki ja sopimusmallit. Valssi-opiskelijavalintajärjestelmään vastuuhenkilö opintohallintoon. Käyttäjätunnistusjärjestelmien kehittäminen aikuiskoulutukseen siten, että aikuiskoulutuksen käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa otetaan huomioon järjestelmissä. Opintotietojärjestelmän (Oodi) käyttöönotto aikuiskoulutuksessa. Yliopiston julkaisuarkisto. Tällä hetkellä käytössä oleva Jultika-julkaisutietokannan elinkaari on loppuvaiheessa ja tilalle tarvitaan uusi järjestelmä. Päätöksen tekemiseksi asiasta tarvitaan ohjelmointityöhön, ylläpitoon ja kehittämiseen. Edellyttää henkilöresurssin kohdentamista tähän palveluun Ok Oulun yliopiston wiki-alusta on käytössä maaliskuusta 2009 lähtien keskitetysti kaikille yliopistolaisille Wik-koulutusta on järjestetty ja järjestetään keväällä Koulutukset tuotetaan osittain vakinaisen henkilökunnan toimesta, mutta määräaikaisten panostakin tarvitaan. Tietohallinnossa tulee olla wikin tekninen vastuuhenkilö sekä pääkäyttäjä jatkossakin Kesken Opetuksen tekijänoikeuskysymysten osalta olemme Helsingin yliopiston juristin varassa, joka on ystävällisesti auttanut meitä ilmaiseksi pienissä kysymyksissä. Hän on myös kouluttanut Oulun yliopistossa, josta hänelle on luonnollisesti maksettu matkakorvaukset ja palkkio. Oulun yliopistossa on selkeä puute opetuksen tekijänoikeuksien kohdalla. Campus Futuruksen sivuille on kerätty opetuksen tekijänoikeuksiin tukimateriaalia, mutta pelkkä www-materiaali ei riitä. Tarvittaisiin opetuksen tekijänoikeuksiin erikoistunut juristi tai vähintäänkin ostetut juristipalvelut tähän alueeseen Ei Vastuuhenkilö tarvitaan vastaamaan kaikista opiskelijavalinnan järjestelmistä. Näitä järjestelmiä ovat: Valssi, Harek, YSHJ, Funima ja YO-opas. Tällä hetkellä järjestelmistä vastaavat useat eri henkilöt, joiden perustehtävän nämä eivät kuulu. Edellyttää henkilöresurssin, jolla on kaikki opiskelijavalintaan liittyvät järjestelmät hallinnassa ja joka pystyy tekemään yhteistyötä tiedekuntien kanssa Kesken Neuvottelut tietohallinnon kanssa on käyty ja asiaa viedään eteenpäin Kesken Avoin yliopisto siirtyy Oodin käyttäjäksi Täydennyskoulutus sen sijaan ei ole siirtymässä. Vain Joensuun yliopistossa on täydennyskoulutuksin Oodi-järjestelmässä mukana. On syytä selvittää se, onko täydennyskoulutusten siirtäminen Oodijärjestelmään järkevää Kesken Selvityshanke on meneillään. Uuden järjestelmän valinta ja prosessin suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä. 8 / 13

9 selvityshanke. Projektinhallintatuki ja -työkalu. Asia on ollut esillä myös TUKE-hankkeessa 1, jossa se mahdollisesti ratkeaa. b) Tärkeät, ei-kiireelliset kehittämiskohteet vuosiksi Työkalu eportfolion laatimiseen Ei Ei ole edennyt. Optima-alustan rinnalle Moodle-alustan Ei Ei ole edennyt. käyttöönotto. Blogi-alusta Ei Ei ole edennyt. Työkalu opetusresurssien ja -kapasiteetin sekä opintopistekertymän arviointiin. Kirjastopalvelujen käyttöönotto akateemisessa täydennyskoulutuksessa. Innovatiiviset kärjet Innovatiivisen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja Oulun yliopiston tvt:n opetuskäytön edelläkävijän aseman säilyttäminen. Uusien, tutkimuksesta ja käytännöstä nousevien kärkien synnyttämisen ja kehittämisen tukeminen. Kehittämistoiminnassa syntyneiden hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen yliopiston toimintaan. Monitieteistä yhteistyötä edistävien mahdollisuuksien etsiminen sekä tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön lisääminen. Tutkimus- ja kehitysyhteistyön ulottaminen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Kesken Tämän tehtävän toteutuminen liittyy projektipalveluyksikön perustamiseen osaksi talouspalveluja. Prosessi on kesken ja se vaatii työnjaon selvittämistä sekä järjestelmän valintaa (esim. SAP-järjestelmä) Kesken Yksi vaihtoehto tämän toteuttamiseen on Etana-järjestelmä. Sitä on esitelty syksyllä 2008, mutta ei saatu vastausta siihen, onko järjestelmä tarpeellinen tiedekunnille. Odottaa päätöstä käyttöönotosta ja edellyttää tähän järjestelmään kohdennettua henkilöresurssia Kesken Liittyy käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönottoon. Keskusteluja on käyty tietohallinnon kanssa. Seuraavaksi on neuvoteltava kirjaston kanssa Kesken Campus Futuruksen tehtävänä on mahdollistaa innovatiivisen toimintakulttuurin ylläpitäminen. Tätä tehdään erityisesti rahoittamalla tvt:n käytön innovatiivisia kärkihankkeita. Tässä Campus Futuruksen rahoituksen pitäminen aiemmalla tasolla on erityisen tärkeää. CF tarvitsee vuosittaisen euron rahoituksen toimintaansa Ok Toteutetaan vuosittain hankerahoituksella sekä virkatyönä Kesken Hankkeet, joita seurataan systemaattisesti. CF osallistuu hankkeiden toimintaan olemalla mukana esim. hankkeen ohjausryhmässä ja järjestämällä säännöllisesti hanketapaamisia, joissa mm. haetaan hankkeiden välille yhteistyötä. CF:n hankkeiden tulokset esitellään vuosittaisessa seminaarissa, jossa esitellään myös vakinaistamis- ja käytäntöjen levittämissuunnitelmat. CF:n laitoskierrokset tukevat myös tätä toimintaa, mutta työtä tämän asian edistämiseksi tulee tehdä aina Kesken Hankkeet, koulutukset, tilaisuudet, tiedottaminen eli CF:n perustoimintaa. Vaatii aikaa ja paljon työtä. Toiminnan kansainvälinen vertailu ja Ei Ei ole edennyt Kesken SVY-yhteistyön tuloksena toteutetaan kansallinen benchmarkkaustilaisuus ja toinen syksyllä Muu kansallinen yhteistyö on mm. CF:n kehityspäällikön resursseista kiinni ja tiedonkulun osalta sisäisessä yhteistyössä. Sisäinen yhteistyö on selkeästi lisääntynyt vuoden aikana: CF-OKY-tietohallinto sekä TVT-toimintaohjelman ohjausryhmä (edustus seuraavista: kirjasto, tietohallinto, aikuiskoulutus, opetus, tutkimus, opiskelijat, opetuksen kehittämisyksikkö sekä CF). 1 TUKE - Tukipalvelujen kehittämishanke, ks. 9 / 13

10 benchmarking. Rakenteiden ja vastuiden kehittämiskohteet ja toimenpideehdotukset: Keskitettyjen oppimiskeskus-palvelujen vastuu tulee ratkaista pysyvästi. Oppimiskeskuspalvelut ovat tällä hetkellä kirjaston vastuulla. Päällekkäisyyksien karsimiseksi ja vastuun vakinaistamiseksi TUKE-raportissa ehdotetaan, että oppimiskeskuspalvelut siirretään opintohallinnon vastuualueelle siten, että kehittämis- ja koordinointivastuu on sovituilta osin Campus Futuruksella. Raportissa ehdotetaan myös, että CF:n johtoryhmä toimii oppimiskeskuspalvelujen ohjausryhmänä, Oppimiskeskuspalveluja tuottavien toimijoiden väliset vastuut ja tehtävät määritellään, rahoituskäytännöt vakiinnutetaan ja palvelusivustot kootaan. Tukipalvelujen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen perustamalla toimijoiden ja ylläpitäjien yhteistyöelin: tämä ehdotus sisältyy myös TUKE-raporttiin. Tukipalvelujen työnjako on epäselvä, sillä muun muassa joissakin järjestelmissä vastuuta henkilökunnan ja opiskelijoiden käytön tuesta ei ole määritelty. Kesken Ok Kesken Työnjakoa kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa selvennetty. TVT-ohjausryhmä on perustettu ja yhteistyö on aloitettu. Työ on aloitettu mm. tietohallinnon järjestelmäkorttien ja wikiin koottavien palvelusivustojen yhteydessä. Aikuisopiskelijoiden tukipalvelut tulee toteuttaa keskitettyjen palveluiden avulla. Oulun yliopistossa ei ole käytössä tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön tilan seurantaa ja arvioinnin työkaluja. Toiminnan arvioimiseksi kehitetään mittarit ja tiedonkeruumenetelmät. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen laitosten ja yksiköiden kanssa tiedonkulun ja toiminnan kehittämiseksi sekä tarpeiden kartoittamiseksi. Tvt:n käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa ei ole levinnyt tasaisesti Kesken Ei Kesken Tämäkin kehittämiskohde liittyy käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönottoon. Keskusteluja on käyty tietohallinnon kanssa. Seuraavaksi on neuvoteltava lisenssiasioista kirjaston kanssa. Ei ole edennyt. CF aloittaa keväällä 2009 yhdessä opetuksen kehittämisyksikön kanssa ns. laitoskierrokset, joissa tvt-asioita otetaan esille ja kuullaan laitosten toiveita. Tietohallinnon kanssa järjestetään yhteinen opiskelijatapaaminen Tämä on kuitenkin kovin iso työ jota ei saada helposti valmiiksi. 10 / 13

11 yksiköihin ja laitoksiin, joten erityisesti tulee huomioida tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön tukea tarvitsevia yksiköitä. Yhteenvetoa Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että iso osa tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman kehittämiskohteista on edennyt vuoden aikana (toukokuu 2008 toukokuu 2009). Etenemiseen ovat erityisesti vaikuttaneet seuraavat seikat: Suunnittelijan viran uudelleen suuntaaminen opetuksen kehittämisyksikössä, vastuualueena tvt:n opetuskäyttö. Kahden määräaikaisen suunnittelijan tehtävän täyttäminen, siten että toinen tehtävä keskittyy Oodi-työhön ja toinen tvt:n opetuskäytön edistämiseen. CF:n, Tietohallinnon ja Opetuksen kehittämisyksikön yhteistyön tiivistyminen ja vastuiden selkiytyminen. CF:n kehittämishankerahoituksen kautta saatujen uusien avauksien toteutuminen ja käytäntöön vieminen sekä onnistuminen hankkeissa tuotettujen palvelujen tarjoamisessa koko yliopistolle. Tällä turvataan Oulun yliopiston edelläkävijän asema ja pidetään yllä innovatiivista toimintakulttuuria. Edelleen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankkeiden tulokset saadaan laajasti yliopiston käytäntöihin asti. Vuoden 2009 kehittämishankkeet on valittu ja niiden avulla pysymme kehityksessä mukana, kunhan saamme hankkeiden tuotokset koko yliopiston käyttöön. Uudet kehittämishankkeet löytyvät CF:n www-sivuilta osoitteesta: Vuotta 2010 ajatellen olisi oleellista saada Oodi-työhön resurssit huomioiden, että määräaikaisen suunnittelijan sopimus päättyy vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös opiskelijavalintaan liittyvien järjestelmien hallinnointiin tarvitaan resurssi. Selkeästi on käynyt ilmi myös opetuksen tekijänoikeuksiin perehtyneen juristin tai juristipalveluiden puuttuminen. Helsingin yliopiston juristi on käytettävissä koulutuksiin, mutta emme voi käyttää hänen asiantuntemustaan opetuksen tekijänoikeuksiin liittyvissä muissa asioissa esim. sopimusneuvonta jne. Yhteenveto resurssitarpeista: CF:n rahoituksen turvaaminen. Oodi-työ: Koulutukset, käytön tuki, uusien toimintojen käyttöönotto ja kehittäminen. Tvt:n opetuskäyttö: koulutukset, käytön tuki sekä kehittäminen. Opetuksen tekijänoikeudet: juristipalvelut Opiskelijavalinnan järjestelmät: Valssi, Harek, YSHJ, Funima, YO-opas ylläpito, käytön tuki, koulutus ja kehittäminen. Tietojärjestelmät: Etana, Core Edit ja Asio: sovelluskehitys, käytön tuki ja koulutus. Apumatti ja verkkovideotuotanto: käytön tuki, ohjaus, tuottaminen ja koulutus. Tenttiakvaario: tila ja laitteistohankinta. Iso osa kehittämiskohteista on merkitty olevan kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä on vielä paljon tavoitetilan saavuttamiseksi. Toisaalta osa kehittämiskohteista on sellaisia, jotka ovat aina kesken, koska kyse on toiminnasta, jota tulee koko ajan tehdä ja viedä eteenpäin. Tärkeää on analysoida ja arvioida tilannetta säännöllisesti. Seuraavan kerran arvioidaan joko loppuvuodesta 2009 tai alkuvuodesta 2010 toimintaohjelmassa mainittujen kehittämiskohteiden nyky- ja tavoitetila. Tällöin nähdään, miten tavoitteet ovat toteutuneet ensimmäisen tavoiteajankohdan suhteen (vuosi 2009) ja mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen tai saavutetun tason ylläpitäminen edellyttää jatkossa. Kuvioissa 1 ja 2 esitetään arviot tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön tilanteesta keväällä / 13

12 Kuvio 1: Arvio Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman koulutuksen osa-alueiden kehittymisestä Koulutuksen tavoitetilan toteutumisessa on päästy hyvin eteenpäin. Vain opetuksen suunnittelun kehittämiskohde on jäänyt paikalleen. Tämä johtuu pääosin siitä, että CoreEdit-työkalun päivittämiseen, kouluttamiseen ja integrointiin ei ole ollut resurssia. 12 / 13

13 Kuvio 1: Arvio Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman tutkimuksen osa-alueiden kehittymisestä Tutkimuksen tavoitetilan toteutuminen on keskeneräisempi kuin koulutuksen tavoitetilan toteutuminen. Osa-alueista kolme on vielä samassa tilassa kuin lähtökohtainen tilanne on vuonna 2008 ollut. Näissä tapauksissa asian eteen on tehty töitä, mutta se ei ole vielä edennyt merkittävästi. Tutkijoille ei ole erikseen järjestetty tvt:n hyödyntämisen koulutusta, mutta osassa uusien järjestelmien piloteista esim. Adobe Connect Pro järjestelmän ja Wikin piloteissa oli tutkimusprojekteja mukana, joten tietoisuuden lisääntymistä on tapahtunut. Tämän alueen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin selkeästi enemmän toimenpiteitä. On huomattava, että toimintaohjelmassa mainittujen kehittämiskohteiden lisäksi on työstetty muitakin kehittämistehtäviä. Tässä toimintaohjelmassa ei ole pystytty ennakoimaan kaikkia uusia mahdollisuuksia ja ilmiöitä, joita tvt:n opetus- ja tutkimuskäytön alueella tulee vuoden aikana esille ja siksi olisikin syytä laatia selkeä toimintaohje tai -prosessi sille, miten Oulun yliopistossa uudet järjestelmät otetaan käyttöön ja miten ne integroidaan koko yliopistoa palveleviksi työkaluiksi. Tähän liittyen yksi keskeinen ongelma on saada keskitetysti selville se, millaisia tarpeita tiedekunnoilla, laitoksilla ja yksiköillä on. Osittain tätä selvitetään CF:n ja opetuksen kehittämisyksikön tekemissä vierailuissa yliopiston laitoksilla, mutta laajemmin ajatellen prosessi vaatii kehittämistä. 13 / 13

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Koulu 3.0 Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Juho Helminen ja Kimmo Koskinen Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivä 5.10.2009 www.edu.fi/oppimisymparistot Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen palveluksessa Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus 27.04.2007 Sisältö: Hieman historian havinaa Missä ollaan tällä hetkellä? Mitä

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa VY- päivät 22.-23.3.05 Ulla Ritvanen Kuopion yliopisto / Oppimiskeskus Esityksen sisältö Hankkeen esittely Koulutusten suunnittelu ja

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saame virtuaalikouluhanke 2004-2007(OPH) Mistä lähdettiin liikkeelle? Toimintamallin

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen 12.10.2011 Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen osastopäällikkö Mikko Markkola 2 Koulutusuudistus-projektin organisaatio JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

ja Jyväskylän yliopisto

ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisuyksikkö pekka.olsbo@jyu.fi p. 050-5818355

Lisätiedot

TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Kimmo Suomi, professori Jorma Tynjälä, yliassistentti TieVie -koulutuksen aloitusseminaari Oulun yliopisto 7.5..2004

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. Koponeuvosto TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Opetussuunnitelmat. Koponeuvosto TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Opetussuunnitelmat Koponeuvosto 4.10.2016 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Opetussuunnitelmatyö Yliopiston opintohallinto laati keväällä opetussuunnitelmatyön ideaaliprosessin Sen mukaisesti tänä lukuvuonna

Lisätiedot

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö

HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö HY:n lääketieteellisen tiedekunnan TVT-strategiatyö Kalle Romanov, LKT Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö (TUKE), Helsingin yliopisto Tiedekunta I Tiedekunnassa on 6 koulutusohjelmaa

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Sisältö Suomen virtuaaliyliopisto pähkinänkuoressa Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Koulutusta antavat yksiköt LitM-koulutus: Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos: yksi vapaasti valittava

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Yhteistyön monet muodot ISOT 2009, Kajaani 5.11.2009. Kirsi Keskisärkkä, Kuopion yliopisto Seppo Räsänen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Yhteistyön monet muodot ISOT 2009, Kajaani 5.11.2009. Kirsi Keskisärkkä, Kuopion yliopisto Seppo Räsänen, Savonia-ammattikorkeakoulu Yhteistyön monet muodot ISOT 2009, Kajaani 5.11.2009 Kirsi Keskisärkkä, Kuopion yliopisto Seppo Räsänen, Savonia-ammattikorkeakoulu Yhteistyön edistämisen merkittäviä paaluja Oppitupa -hanke 2001-2005

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti

JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti Pedagoginen muutos - juonneopetuksen implementointi JEP esittely vk 10/2009 Mira Pihlaja, projektipäällikkö JEPin kesto ja toimijat Projekti kestää 36 kk eli 1.10.2008-30.9.2011.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot