TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista"

Transkriptio

1 TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista

2

3 (9) Sisällysluettelo 1 Tarjouksen yhteenveto Tarjouksen ehdot Miksi Sonera? Tietoa TeliaSonera-konsernista Liitteet... 8

4 (9) 1 Tarjouksen yhteenveto Sonera tarjoaa Porvoon kaupungille (myöhemmin asiakas) tietoliikenne- ja puhepalvelut tarjouspyynnön mukaisesti, sisältäen avaimet käteen käyttöönottoprojektin. Tarjouksen hinnoitteluliitteessä (liite 4) puhepalveluiden Käyttöönotto (käyttöönottoprojekti ) ja Käyttöönotto sopimus kausi on samat kaavat molemiissa. Tämä on ilmeisesti virhe summatietojen laskennassa. Olemme korjanneet ko kaavat ja nyt summatiedot on oikein käyttöönottojen osalta. Hankintakokonaisuus kattaa palveluiden järjestämisen Porvoon kaupungin, kaupungin kolmen liikelaitoksen sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutarpeeseen tarjouspyynnön liitteessä 2 (Toimipaikkaluettelo) esitetyssä laajuudessa. Lisäksi sopimukseen voivat liittyä samoin ehdoin kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt. Soneran tarjous täyttää kaikki tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteen 1 (Vaatimusmäärittely) ehdottomat vaatimukset. Olemme kuvanneet tarjoamamme palvelut ja siltä vaadittujen toiminnallisuuksien toteutumisen tarjouslomakkeessa (liite 5) ja laatuvertailu liitteessä (liite 3) sekä näiden alaliitteissä. Sonera on tarjouksessaan huomioinut tarkentavien kysymysten vastaukset myös Mobiilivaihde-Lync integraation osalta (kysymys/vastaus 15) sekä siihen liittyvän hintaliitteen korjauksen. Tietoturvallinen ratkaisukokonaisuus Ratkaisun lähtökohtana on ollut tietoturvallinen ja varmatoiminen palvelukokonaisuus, joka tukee asiakkaan erityisvaatimuksia käytettävyydelle. Ratkaisukokonaisuus tarjoaa tietoturvalliset sekä varmatoimiset puhe- ja tietoliikennepalvelut asiakkaan verkkojen käyttäjien tarpeisiin. Ratkaisu on joustava, jolloin nyt käyttöönotettavien liittymäpisteiden määrää voidaan tarpeen mukaan lisätä, vähentää ja niiden kapasiteettia muuttaa sopimuskauden aikana. Ratkaisun toteutus perustuu Soneran ITIL-toimintamallin mukaisesti tuotteistettuihin palveluihin, joissa korostuu toimintavarmuus, järjestelmällisyys ja palveluprosessien helppous. Ratkaisun turvallisuus perustuu turvallisuusasioiden huomioimiseen palveluiden suunnittelun, kehittämisen, toimittamisen ja ylläpidon kaikissa vaiheissa. Sonera haluaa erottautua kilpailijoistaan korkean tietoturvan ja käytettävyyden palveluillaan, jotka riippumaton asiantuntijataho on sertifioinut puolueettomasti määritellyn standardin mukaisiksi. Soneran älykkään viestinnän palvelukokonaisuuden PCI-sertifiointi nopeuttaa sitä käyttävien asiakkaiden omia tietoturva-auditointeja ja tuottaa kustannussäästöjä. Lisäksi PCI:n vaatimuksiin sisältyvä 'vuosikelloajattelu' tukee korkean tietoturvatason jatkuvaa ylläpitoa ja parantamista Soneralla. Laatu ja vahva osaaminen Palveluiden tuottamisessa Sonera käyttää omien asiantuntijoidensa vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa, sekä alan parhaiden alihankkija-asiantuntijoiden osaamista. Sonera vastaa tarjottavista palveluista kokonaisuudessaan, myös alihankkijoiden osalta. Soneran tarjoama ratkaisukokonaisuus perustuu sekä verkosta tuotettaviin palveluihin ja asiakastiloihin toimitettuihin laitteisiin, joita kaikkia hallinnoidaan Soneran omien tietoturvallisten verkkojen avulla. Verkosta tuotettujen palveluiden ydin sijaitsee Soneran omassa tietoturvallisessa laitetilassa Suomessa. Sonera noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia standardeja ja hyviä menettelytapoja palveluiden ja tuotteiden kehityksessä ja tuotannossa koko tuotteen tai palvelun elinkaaren ajan.

5 (9) Hyvä asiakaskokemus ja asiakkaan kokema laatu ovat kaiken tekemisemme perustana. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parasta laatua ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastataksemme asiakkaittemme odotuksiin. Laadukkaan toiminnan vakuudeksi meille on myönnetty ISO 9001:2008 -sertifikaatti. PCI DSS v2.0 -auditointi TeliaSonera on kesäkuusta 2008 alkaen ensimmäisenä Eurooppalaisena tietoliikennepalveluiden tarjoajana saanut vaativan PCI DSS v2.0 -auditointiin perustuvan Service Provider Level 1 -tietoturvasertifikaatin DataNet-palvelulleen. Sertifikaatti on uusittu kesäkuussa 2009 ja sen jälkeen se on uusittu vuosittain ja samalla laajennettu käsittämään myös Managed LAN, Palomuuripalvelut ja tietoturva-palvelut. Se on edelleen ainoa Suomessa. Lisäksi Sonera on Pohjoismaiden ainoa Webtrust-sertifioitu palveluntarjoaja. Standardin vaatimukset koskettavat koko palveluarkkitehtuuria, prosesseja ja sovelluksia. Laajan auditointiprosessin toteutuksesta vastaa riippumaton ulkopuolinen taho. PCI DSS:n kehityksestä ja ylläpidosta vastaa puolueeton taho PCI Security Standards Council (PCICo). Kestävä kehitys ja ympäristöarvot TeliaSoneran visiona on olla kansainvälisesti huippulaadukkaita palveluja ja verkkoja tuottava palveluyhtiö. Palvelumme auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään yksinkertaisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti aina ja kaikkialla. Me uskomme, että yritysvastuu toimii tehokkaasti vain, jos se on osa päivittäistä liiketoimintaa. TeliaSoneran yritysvastuustrategiassa keskeistä ovat yhtiömme yhteiset arvot, jotka yhdessä yhtiömme eettisten toimintaperiaatteiden kanssa ohjaavat työntekijöidemme työtä joka päivä. TeliaSonera kannattaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työehtoja, ympäristöasioita ja korruption ehkäisyä koskevia standardeja. Tavoitteemme on olla vastuullinen yhtiö ja hyvä yrityskansalainen, joka noudattaa lain kirjainta ja henkeä. Me edistämme maailmaa, jossa kaikilla on paremmat mahdollisuudet. Vähentääksemme matkustamisen tarvetta omassa toiminnassamme käytämme aktiivisesti puhelin- ja videoneuvottelupalveluja sekä joustotyötä. Sonera mahdollistaa asiakkailleen monien arkipäivän tuotteiden korvaamisen ympäristöystävällisillä palveluilla, esimerkiksi laskutus voidaan toteuttaa paperittomasti ja sähkömittarit etälukea. Palvelutuotannossamme parannamme jatkuvasti tietoliikenneverkkojen energiatehokkuutta sekä resurssien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Elinkaariajattelua soveltamalla vähennämme tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia. Sonera kumppanina Julkisen sektorin toimintaympäristö on murroksessa ja haluamme olla osaava ja luotettava kumppani asiakkaan muutoksen tuomien haasteiden huomioimisessa myös puhe- ja tietoliikennepalveluissa. 2 Tarjouksen ehdot Sopimuskausi Tarjous perustuu oletukseen, että sopimus on voimassa 48 kuukautta tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus ja sovellettavat ehdot

6 (9) Tarjouksen ja sen liitteiden pohjalta tehdään erillinen sopimus, jossa tarjoukseen sisältyvistä palveluista sovitaan yksityiskohtaisesti. Tarjoukseen ja sopimukseen sovelletaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja JIT Tarjouksen voimassaoloaika Tarjous on voimassa saakka. Maksuehto Maksuehto on 21 vrk hyväksyttävän laskun saapumisesta lukien. Viivästyskorko on korkolain 4 :n 1 momentin mukainen viivästyskorko. Toimitusehto Sonera sitoutuu toimittamaan palvelut asiakkaan käyttöön mennessä. Tarkempi käyttöönottoaikataulu sovitaan lähemmin sopimusneuvotteluissa. Hinnoittelu Tarjouksen hinnat on esitetty euroissa ja arvonlisäverottomina (ALV 0 %) erillisessä hintaliitteessä. Muilta osin noudatamme kulloinkin voimassa olevia Soneran hinnastoja jotka ovat voimassa toistaiseksi ja joiden osalta Sonera pidättää oikeuden hintamuutoksiin. 3 Miksi Sonera? Sonera julkisyhteisöjen kumppanina Soneran missio on rakentaa toimivampia viestintäympäristöjä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Me haluamme olla luotettavin partneri matkallenne kohti uusia oivalluksia, parempaa vaikuttavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia - kestävän kehityksen keinoin. Nykyaikainen tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uusia ja tehokkaita toimintatapoja tarjoamalla muun muassa yhä parempaa tavoitettavuutta, ajanhallintaa ja avointa tiedonkulkua. Aika- ja paikkariippumaton työ merkitsee vähentynyttä matkustustarvetta ja auttaa kestävän kehityksen arvojen toteuttamista toiminnassa. Uusien teknologioiden ja toimintatapojen lupaus on suuri: siksi varsinkin Suomessa uusia ratkaisuja otetaan käyttöön kansainvälisesti vertaillen hyvin aikaisessa vaiheessa. Teknologian suomia mahdollisuuksia toimintatapojen muutokseen ei hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Tieto- ja viestintäteknologian harppaukset ja yhteiskuntaelämän kaikki kerrokset läpäisevä mobiliteetti eivät kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että uutta teknologiaa käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kun tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja investointien tuottavuutta, korkeimmalle tasolle yltää murto-osa uusien ratkaisujen käyttäjistä. Jos uusi toimintamalli on vain kerrostuma vanhentuneista teknologioista periytyvien toimintatapojen päällä, jää kehityksen suuresta potentiaalista paljon lunastamatta. Laatu-, toiminnallisuus- sekä erityisesti hyötytekijöillä tulisi olla hankintapäätöksissä suurempi merkitys. Sonera panostaa kokonaiskuvan hahmottamiseen ja uuteen ajatteluun. Viestintäteknologia tuottaa merkittävimmin lisäarvoa silloin, kun julkisyhteisöjen ydintoimintaan liittyvä uusi ajattelu, toimintatapojen muutokset ja muutosta mahdollistavat viestintäratkaisut palvelevat yhteistä tavoitetta. Tehokas viestintä tarkoittaa myös mielekkäämpää ajankäyttöä ja työtyytyväisyyden kohentumista. Uusien toiminta- ja viestintämallien rakentaminen syväluotaavasti edellyttää, että niin teknologiaa kuin sen mahdollistamaa toimintaa johdetaan päämäärätietoisesti. Syvä muutos vaatii järjestelmällistä poisoppimista vanhoista käytännöistä ja uusien toimintatapojen oivaltamista, suunnittelua, kokeilemista, johtamista ja omaksumista hallituin askelin.

7 (9) Toimintatapojen muutosta ei tarvitse viedä läpi yksin. Sonera on viestintäympäristöjen edelläkävijä, joka tarjoaa: Menetelmiä uusien viestinnällisten mahdollisuuksien tunnistamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen Palvelua uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja muutosjohtamiseen Viestinnän välineitä ja palveluja kaikkialle Suomessa. Hyödyntämällä viimeisintä tietoa ja kokeneen asiantuntijaorganisaatiomme osaamista, sekä laajan asiakaskuntamme parhaita kokemuksia, luomme yhdessä parempaa vaikuttavuutta asiakkaille, tehokkuutta organisaationne toimintaan ja tuemme kestävää kehitystä. 4 Tietoa TeliaSonera-konsernista Tarjoaja: TeliaSonera Finland Teollisuuskatu 15, Helsinki Y-tunnus: , ALV REK TeliaSonera on Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys, jolla on vahva asema myös Euraasian, Turkin ja Venäjän matkaviestinmarkkinoilla. TeliaSoneran liikevaihto vuonna 2013 oli 11,8 miljardia euroa ja yhtiöllä oli vuoden lopussa yhteensä 170 miljoonaa asiakasta 20 maassa. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä. TeliaSonera tarjoaa Suomessa tietoliikenne- ja viestintäpalveluita Soneran nimellä yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille. Soneralla on Suomessa maankattavat verkot sekä tuotantohenkilöstö. Tuote- ja palvelukehitystoimintaa sekä suuria asiakaspalvelukeskuksia sijaitsee eri puolilla maata. Soneran johtavan markkina-aseman Suomen televiestintämarkkinoilla mahdollistavat: toiminnan paikallisuus, valtakunnallisuus ja kansainvälisyys kattavat tietoturvalliset ja laadukkaat verkot tietoturvallisesti teknologioita yhdistävät viestintäpalvelut vahva monipuolinen osaaminen täydennettynä kotimaisten ja globaalien kumppaneiden osaamisella panostus asiakkuuksiin ja palveluiden kehittämiseen toimivat, ITIL:iin (parhaat, dokumentoidut IT-prosessit) tukeutuvat prosessit ja niiden jatkuva kehittäminen kestävän kehityksen näkökohtien huomioon ottaminen toiminnassa. Olemme lähellä asiakkaitamme luotettavana, kokonaisvastuullisena suomalaisena toimijana. Asiakkaan liiketoimintaympäristöstä ja sen muutoksista syntyvät palvelutarpeet antavat vahvan ohjauksen Soneran tekemiselle. Yhdistämme ennakkoluulottomasti teknologioita ja toimintamalleja yhdessä asiakkaidemme, kumppaniemme, alihankkijoidemme ja toimittajiemme kanssa. Soneran pitkä historia ja kokemus sekä formaalit toimintatavat antavat yritys- ja julkisyhteisöasiakkaiden hankkeisiin merkittävää lisäarvoa. Soneran resursseja kehittyvien tietoverkko- ja IT-palveluiden toimittajana puolestaan vahvistavat konsernin täysin omistamat tytäryhtiöt Cygate Oy, DataInfo Oy ja TeliaSonera Finans Oy. Haluamme kaikella toiminnallamme vaikuttaa siihen, että tietoliikenne- ja viestintäpalvelut ovat asiakkaille aina kannattava panostus tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

8 (9) 5 Liitteet Tarjouksen ei julkinen aineisto, salassa pidettävä, on merkitty kussakin liitteessä maininnalla luottamuksellinen. Muilta kuin vertailuhinnan osalta, tarjouksen hinnat ovat luottamuksellisia. TARJOUS (liitteet 1 5): Liite1 Projektisuunnitelma - LUOTTAMUKSELLINEN Liite 2 Toimipaikkaliite LUOTTAMUKSELLINEN Liite 3 Laatuvertailu - LUOTTAMUKSELLINEN Liite 4 Hinnoitteluliite OSITTAIN LUOTTAMUKSELLINEN Liite 5 Tarjouslomake LUOTTAMUKSELLINEN TOIMINTAMALLIT (liitteet 6): Liite Asiakkuuden hallinta sopimusaikana LUOTTAMUKSELLINEN Liite Huolto ja viankorjaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Menetelmät ja toimintamallit LUOTTAMUKSELLINEN Liite Palveluprosessit LUOTTAMUKSELLINEN Liite Palvelupäällikkö CV LUOTTAMUKSELLINEN Liite Projektipäällikkö CV LUOTTAMUKSELLINEN Liite Puhesuunnittelija CV LUOTTAMUKSELLINEN Liite IP-suunnittelija CV LUOTTAMUKSELLINEN PALVELUKUVAUKSET (liitteet 7): Liite Palveluiden hallinta ja raportointi LUOTTAMUKSELLINEN Liite Raportointipalvelu Palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite SufManager palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Sonera JHS 174 SLA LUOTTAMUKSELLINEN PROJEKTOINTI (liitteet 8): Liite Asiakasprojektin koulutussuunnitelma Liite Asiakkaan käyttämä työaika LUOTTAMUKSELLINEN Liite Koulutus VCC Agent basic LUOTTAMUKSELLINEN (ei mapissa) Liite Koulutus VIP peruskäyttäjä LUOTTAMUKSELLINEN (ei mapissa) Liite Mobiili tietojenkeruu - LUOTTAMUKSELLINEN Liite Käyttöönoton aikataulu GANT LUOTTAMUKSELLINEN Liite Projektin aikataulu LUOTTAMUKSELLINEN Liite RACI-vastuutaulukko LUOTTAMUKSELLINEN Liite Riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma LUOTTAMUKSELLINEN

9 (9) Liite VCC tietojenkeruu LUOTTAMUKSELLINEN Liite VIP provisiointityökalun ohje LUOTTAMUKSELLINEN Liite VIP tietojenkeruu LUOTTAMUKSELLINEN TIETOLIIKENNE (liitteet 9) Liite Vaatimus 114 Verkkoratkaisu LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 127 ja 130 Runkoverkko ja rajoitteet LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 131 KY-verkko LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 135 Liityntätekniikoiden tekniset rajoitteet LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 140 Palvelutason valvontatieto LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 152 Varmennusmenetelmät LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 164 Käytettävyys- ja korjausaikatakuut LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 177 ja 179 DDoS LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus ja 223 Palomuuripalvelu LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 232 Palveluluokat LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vaatimus 235 Konfiguraatiotiedot LUOTTAMUKSELLINEN PUHEPALVELUT (liitteet 10) Liite Asiakaspalvelun integraatiot LUOTTAMUKSELLINEN Liite Asiakaspalveluratkaisu Palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Hinnasto Sonera Palvelunumerot LUOTTAMUKSELLINEN Liite Kaytto LUOTTAMUKSELLINEN Liite Kuuluvuusmittaus suunnittelu LUOTTAMUKSELLINEN Liite kuvaus Liittymien hallinta LUOTTAMUKSELLINEN Liite Liittymasumma LUOTTAMUKSELLINEN Liite Liityntäpalvelut fakseille ja monitoimilaitteille LUOTTAMUKSELLINEN Liite Lync Puhe Palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Mobiililiikenteen priorisointi LUOTTAMUKSELLINEN Liite Muut asiakaspalvelun raportit LUOTTAMUKSELLINEN Liite Palvelunumerot LUOTTAMUKSELLINEN Liite Selvitys Raportointi LUOTTAMUKSELLINEN Liite Sonera Raportointipalvelu mobiili raporttimallit LUOTTAMUKSELLINEN Liite Sonera Viestintäpalvelu VIP Palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Soneran Palvelunumerot Palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Vastausrinki Palvelukuvaus LUOTTAMUKSELLINEN Liite Yrityspuhe ulkomaan puhelut hinnasto LUOTTAMUKSELLINEN

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa Käsissäsi on Fujitsu Intelligence Servicen (FIS) lisättyä todellisuutta sisältävä huippusalainen vuosikatsaus. Päästäksesi katsomaan lisättyä todellisuutta, toimi näin: 1. Mene tietokoneellasi osoitteeseen

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös Vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Katsaus Ixonos lyhyesti 2 Vuosi 2007 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminnan periaatteet 10 Liiketoimintakatsaus 17 Henkilöstö 21 Vastuullisuus 23 Riskienhallinta

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot